Nowa Klasyfikacja Raka Jajnika i Rola Immunohistochemii w Diagnostyce Różnicowej Nowotworów Jajnika

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nowa Klasyfikacja Raka Jajnika i Rola Immunohistochemii w Diagnostyce Różnicowej Nowotworów Jajnika"

Transkrypt

1 Nowa Klasyfikacja Raka Jajnika i Rola Immunohistochemii w Diagnostyce Różnicowej Nowotworów Jajnika prof. Jolanta Kupryjańczyk Zakład Patologii Instytutu Onkologii w Warszawie

2 Klasyfikacja Nowotworów Nabłonkowych Jajnika wg WHO 2014ajnika Serous tumors Benign (c.adenoma, adenofibroma, surface papilloma) Borderline Serous borderline tumor/ Atypical proliferative serous tumor Serous borderline tumor micropapillary variant/ Non-invasive LG serous carcinoma Malignant: destrukcyjna inwazja LG serous carcinoma HG serous carcinoma

3 Guzy surowicze Surowicze guzy graniczne i raki LG są inną jednostką chorobową niż raki jajnika HG molekularna patogeneza obraz mikroskopowy obraz kliniczny rokowanie

4 Nabłonek powierzchniowy jajnika 7-16 lat wcześniej Guz łagodny Raki surowicze G2,G3 szybka progresja Guz graniczny Rak surowicze G1 wolna progresja

5 Nabłonek powierzchniowy jajnika 7-16 lat wcześniej Guz łagodny Guz graniczny Raki surowicze G2,G3 szybka Progresja Mutacje TP53 ER, PGR(-) Rak surowicze G1 wolna progresja Mutacje BRAF, RAS ER+,PGR+

6 Spektrum zmian w surowiczych guzach granicznych 1970 definicja Implanty 13% 8% inwazyjne 1980, 1990 mikroinwazja ogniska w węzłach chłonnych W rakach destrukcyjna inwazja

7 Surowicze Guzy Graniczne: Prognoza 10-letnie przeżycie Stadium III (98%) nie zależy od histologii guza pierwotnego czynniki rokujące źle: - pozostawienie makroskopowych ognisk guza na otrzewnej - obraz implantów inwazyjność, nasilona atypia komórkowa, figury podziału

8 Klasyfikacja Nowotworów Nabłonkowych Jajnika wg WHO 2014ajnika Serous tumors Benign (c.adenoma, adenofibroma, surface papilloma) Borderline Serous borderline tumor/ Atypical proliferative serous tumor Serous borderline tumor micropapillary variant/ Non-invasive LG serous carcinoma Malignant: destrukcyjna inwazja LG serous carcinoma HG serous carcinoma

9 Rak surowiczy drobnobrodawkowaty = Surowiczy guz graniczny drobnobrodawkowaty Łagodne GRANICZNE RAKI G1

10 Nieinwazyjny rak surowiczy drobnobrodawkowaty = Surowiczy guz graniczny drobnobrodawkowaty architektura drobnobrodawkowata egzofityczny wzrost brak oczywistego naciekania podścieliska implanty (27%) zwykle inwazyjne (50%) 10-letnie przeżycie, FIGO III - 71% vs 98% dla SBT nawroty złośliwe - rozsiew w jamie brzusznej

11 Klasyfikacja Nowotworów Nabłonkowych Jajnika wg WHO 2014ajnika Serous tumors Benign (c.adenoma, adenofibroma, surface papilloma) Borderline Serous borderline tumor/ Atypical proliferative serous tumor Serous borderline tumor micropapillary variant/ Non-invasive LG serous carcinoma Malignant: destrukcyjna inwazja LG serous carcinoma (5%) HG serous carcinoma (95%)

12 Raki Surowicze 40-50% złośliwych guzów jajnika LG : 5%, 45 lat 5-letnie przeżycie -85%, 10-letnie 50% HG: 95%, lat 5-letnie przeżycie 20%

13 wznowa w mied.m. pojawiła się po 3 latach

14 G1 CARCINOMA SEROSUM G2 G3

15 Klasyfikacja Nowotworów Nabłonkowych Jajnika wg WHO 2014ajnika Mucinous tumours: śluzowe o typie jelitowym Benign (cystadenoma, adenofibroma) Borderline Malignant Mucinous borderline tumor/ Atypical proliferative mucinous tumor Mucinous carcinoma

16 Spektrum zmian w śluzowych guzach granicznych 1990 microcarcinoma carcinoma in situ W rakach Ekspansywna inwazja W rakach destrukcyjna inwazja

17 Sluzowe guzy graniczne Śr. Wieku 50 lat 1wycinek na cm średnicy 2 wycinki na cm średnicy w przypadku atypii lub mikroinwazji Całkowite przeżycie 95%- 100% w przypadku ca in situ PJK292

18 Raki Śluzowe 3-4% złośliwych guzów jajnika 4-7 dekada 15-20% obustronne tylko w 5% w czasie laparotomii ogniska poza jajnikiem 5-letnie przeżycie 40% późne nawroty szczególnie w płucach

19 Śluzowe guzy graniczne vs raki

20 Guz łagodny Raki śluzowe de novo G3 Guz graniczny Raki śluzowe G1, G2, G3

21 Klasyfikacja Nowotworów Nabłonkowych Jajnika wg WHO 2014ajnika Endometrioid tumours Benign (endometriotic cyst, cystadenoma, adenofibroma) Borderline Malignant Endometrioid borderline tumor/ Atypical proliferative endometrioid tumor (0.2%) Endometrioid carcinoma

22 Endometrioidalne Guzy Graniczne 3-18% nowotworów endometrioidalnych jajnika najczęstszy: adenofibroma endometrioides proliferans często współistniejąca endometrioza (W 28% łagodnych i 38% granicznych)

23

24 Raki Endometrioidalne 20-25% raków jajnika 80% guzów endometrioidalnych 28% obustronne 5 i 6 dekada ze zmodyfikowanego nabłonka powierzchniowego z ognisk endometriozy w jajniku średnio o 10 lat wcześniej w 20-25% rak endometrium

25 Rak w torbieli endometrioidalnej

26 Klasyfikacja Nowotworów Nabłonkowych Jajnika wg WHO 2014ajnika Clear cell tumours Benign (cystadenoma, adenofibroma) Borderline Malignant Clear cell borderline tumor/ Atypical proliferative clear cell tumor Clear cell carcinoma

27 Jasnokomórkowe guzy graniczne 1% guzów granicznych lat

28 Carcinofibroma clarocellulare

29 Klasyfikacja Nowotworów Nabłonkowych Jajnika wg WHO 2014ajnika Seromucinous tumours: śluzowe o typie szyjkowym, surowicze, mieszane Benign (cystadenoma, adenofibroma) Borderline Malignant Seromucinous borderline tumour/ Atypical proliferative seromucinous tumour Seromucinous carcinoma Undifferentiated carcinoma

30

31 Klasyfikacja Nowotworów Nabłonkowych Jajnika wg WHO 2014ajnika Brenner tumours Benign Brenner tumour Borderline Borderline Brenner tumour tumor/ Atypical proliferative Brenner tumour Malignant Brenner tumour

32 Rak Drobnokomórkowy Jajnika - Typ Hiperkalcemiczny Wiek 9-44 (średnia wieku 24 lata) 2/3 przebiega z hyperkalcemią Zwykle jednostronny w 1/3 przypadków rozsiany w momencie diagnozy Duży, lity z wylewami, martwicą Wybitnie złośliwy

33 Rak Drobnokomórkowy Jajnika Typ Hyperkalcemiczny = złośliwy guz rabdoidny - szybkie rozpoznanie - szybka operacja - cisplatyna cyklofosfamid doxorubicyna - vepesid (4 kursy) - megachemioterapia (1 kurs) - autologiczny przeszczep komórek macierzystych szpiku

34 Inaktywacja genu SMARCA4

35 Markery guzów jajnika Guzy nabłonkowe Ca 125, CK 7, CK20 (tylko mucinosum), CEA (tylko mucinosum), EMA, pan-cytokeratyna Guzy sznurów płciowych i zrębu Alfa-inhibina, kalretinina (komórki Leydiga), pancytokeratyna Guzy germinalne PLAP, OCT ¾, HCG, AFP, cytokeratyna, wimentyna,

36 Markery guzów jajnika Guzy nabłonkowe versus mezotelium desmina, kalretinina (oba tylko w mezotelium) Guzy neuroendokrynne Chromogranina A, synaptofyzyna Guzy germinalne potworniaki Tyreoglobulina, markery neuroendokrynne, Cytoszkielet, GFAP, S-100

37 Cytokeratyna 7 Mezotelium nabłonek mullerowski i nowotwory nabłonkowe narządu rodnego Ok. 50%raków żołądka Rozległa ekspresja w pęcherzyku żółciowym Sporadyczne raki jelita grubego (3%)

38 Cytokeratyna 20 Jelito grube, żołądek, trzustka, drogi żółciowe Śluzowe guzy jajnika

39 CA glikoproteina o dużym ciężarze cząsteczkowym nabłonek jamy ciała w rozwoju embrionalnym pochodne przewodu Mullera, opłucna, osierdzie w tkance i surowicy norma do 35 U/ml sporadycznie podwyższony u osób zdrowych (1%) i bez nowotworów (6%)

40 CA-125 obecny raki endometrium, jajowodu, szyjki macicy mezotelium nieobecny nabłonek powierzchniowy jajnika guzy sznurów płciowych guzy Brennera guzy germinalne

41 CEA (carcinoembryonic antigen) glikoproteina kd o dużej heterogenności NCA (non-specific cross reacting antigen) najstarszy i najbardziej znany marker raka rak jelita grubego żołądek, jelito grube i cienkie, przewody trzustkowe, prostata, urotelium, ślinianki, oskrzela, endocervix

42 guz400ovarycea

43 CEA (carcinoembryonic antigen) raki jajnika 70-80% śluzowych surowicze - nie endometrioidalne - przeważnie nie, tylko w polach metaplazji płaskonabłonkowej jasnokomórkowe - w ok. 40% guzy Brennera

44 Raki pierwotne versus przerzutowe Meta colon Ca endometrioides

45 Markery różnicujące przerzuty z przewodu pokarmowego z pierwotnymi rakami jajnika Raki śluzowe pierwotne vs przerzutowe Cytokeratyna 7 Cytokeratyna 20 Rak endometrioidalny vs przerzutowy rak śluzowy Dodatkowo CEA

46 PJK299 ck7

47 Raki żołądka i pęcherzyka żółciowego mają ekspresję cytokeratyny 7

48 Diseminated peritoneal adenomucinosis Mucocoele ovarii Pseudomyxoma peritonei Mucocoele appendicis

49 PJK346 jajnik

50 PJK346 jajnikck7

51 Różnicowanie pierwotnych i przerzutowych nowotworów nabłonkowych HAM56 CK20 CK7 CEA Rak jajnika (+) (+) mucinosum (+) (+) (+) (+) endometrioides (+) (-) (+) (-) clarocellulare (+) (-) (+) (-) Rak jelita grubego (+) (+) (-)* (+) Rak trzustki (-) (+) (+) (+)

52 Melanoma Metastaticum Young & Scully 1992 Najmłodsza pacjentka 21 lat (śr. 37.5) Zmiana pierwotna często usunięta przed wieloma laty (12, 13 lat). Jedna pacjentka była w ciąży, jedna tuż po porodzie. Duże komórki z kwasochłonną cytoplazmą W 8 przyp. obecność stuktur podobnych do pęcherzyków

53

54 PJK3 s-100

55 Guzy sznurów płciowych i zrębu

56 alfa -Inhibin hormon peptydowy wydzielany przez komórki ziarniste i zluteinizowane hamuje syntezę FSH w przysadce 97% GCT, 91% Sertoli-Leydig CT, 8% raków EMA: 92% raków, 75% SCC -typ hyperkalcemiczny, 0/171 GCT, 5%/30 SLCT

57 Alfa-inhK

58 PJK372 JGCT

59 PJK372 JGCT alfa-i

60 Guzy germinalne

61 Immunohistochemia guzów germinalnych CK Vim AFP PLAP HCG OCT 3/4 Dysgerminoma (-)* (+) (+) (+) Yolk sac tumor (+) (+) Ca embryonale (+) (+) (+) Choriocarcinoma (+) (+) (+)

62 PLAP k

63 PJK5AFP

64 OCT 3/4 Czynnik transkrypcyjny Utrzymuje potencjał wielokierunkowego różnicowania zarodkowych komórek macierzystych i pierwotnych komórek płciowych Marker seminoma/dysgerminoma, carcinoma embryonale

65 Seminoma OCT3

66

67

68 Markery różnicowania neuroendokrynnego argentafinowość i/lub argyrofilia ziarnistości mikroskopowoelektronowe immunohistochemia Chromogranina A, B, C Synaptofizyna NSE hormony peptydowe

Badania laboratoryjne. w diagnostyce chorób nowotworowych. www.diag.pl

Badania laboratoryjne. w diagnostyce chorób nowotworowych. www.diag.pl Badania laboratoryjne w diagnostyce chorób nowotworowych www.diag.pl Wstęp Choroby nowotworowe są obecnie jedną z najczęstszych przyczyn zgonów. Rak prostaty, piersi, płuc, jelita grubego i pęcherza są

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe stanowią w krajach rozwiniętych, również w Polsce drugą po chorobach układu krążenia przyczynę zgonów.

Nowotwory złośliwe stanowią w krajach rozwiniętych, również w Polsce drugą po chorobach układu krążenia przyczynę zgonów. Opracowanie: Dr n. med. Beata Samson mgr Mariola Krasucka ALAB laboratoria Sp. z o.o., Warszawa 2015 Nowotwory złośliwe stanowią w krajach rozwiniętych, również w Polsce drugą po chorobach układu krążenia

Bardziej szczegółowo

Zachorowalność na nowotwory złośliwe u kobiet w 2010 r.: 1. rak sutka - 22,4% (15784) 2. rak jelita grubego 10,1% 3. rak płuca 8,6% Zgony: 1.

Zachorowalność na nowotwory złośliwe u kobiet w 2010 r.: 1. rak sutka - 22,4% (15784) 2. rak jelita grubego 10,1% 3. rak płuca 8,6% Zgony: 1. RAK SUTKA Zachorowalność na nowotwory złośliwe u kobiet w 2010 r.: 1. rak sutka - 22,4% (15784) 2. rak jelita grubego 10,1% 3. rak płuca 8,6% Zgony: 1. rak płuca 15,1% (6161) 2. rak sutka 12,8% (5226)

Bardziej szczegółowo

ZALECENIA DO DIAGNOSTYKI HISTOPATOLOGICZNEJ NOWOTWORÓW

ZALECENIA DO DIAGNOSTYKI HISTOPATOLOGICZNEJ NOWOTWORÓW ZALECENIA DO DIAGNOSTYKI HISTOPATOLOGICZNEJ NOWOTWORÓW 1 Opracowanie grafczne Piotr Berezowski Adaptacja wersji elektronicznej Mirosław Śnietura Dariusz Lange Niniejszą publikację sfinansowano ze środków

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA ONKOLOGA I PATOMORFOLOGA

WSPÓŁPRACA ONKOLOGA I PATOMORFOLOGA WSPÓŁPRACA ONKOLOGA I PATOMORFOLOGA WSPÓŁPRACA KLINICYSTY I PATOMORFOLOGA Badanie histopatologiczne i cytologiczne jest jednym z ważnych elementów diagnostyki klinicznej. Ustalenie właściwego rozpoznania

Bardziej szczegółowo

Badania kontrolne po leczeniu w najczęstszych nowotworach litych u dorosłych

Badania kontrolne po leczeniu w najczęstszych nowotworach litych u dorosłych Rekomendacje Recommendations NOWOTWORY Journal of Oncology 2014, volume 64, number 5, 415 435 DOI: 10.5603/NJO.2014.0070 Polskie Towarzystwo Onkologiczne ISSN 0029 540X www.nowotwory.viamedica.pl Badania

Bardziej szczegółowo

RAPORT SYNOPTYCZNY GRUCZOŁU PIERSIOWEGO

RAPORT SYNOPTYCZNY GRUCZOŁU PIERSIOWEGO 1. Rodzaj materiału operacyjnego 2. Procedura chirurgiczna 3. Badanie makroskopowe 4. Badanie mikroskopowe (cechy oceniane obowiązkowo) RAPORT SYNOPTYCZNY GRUCZOŁU PIERSIOWEGO Rak naciekający piersi a/

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA WSTĘPNA. Ocena efektywności klinicznej metod diagnostyki zmian nowotworowych narządu rodnego. wersja robocza 0.9.

EKSPERTYZA WSTĘPNA. Ocena efektywności klinicznej metod diagnostyki zmian nowotworowych narządu rodnego. wersja robocza 0.9. EKSPERTYZA WSTĘPNA Ocena efektywności klinicznej metod diagnostyki zmian nowotworowych narządu rodnego wersja robocza 0.9 Jacek Siwiec Magdalena Władysiuk-Blicharz Aleksandra Niezgoda Robert Dobosz Krzysztof

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY WĄTROBY i TRZUSTKI

NOWOTWORY WĄTROBY i TRZUSTKI NOWOTWORY WĄTROBY i TRZUSTKI WYKONANO W RAMACH NARODOWEGO GRANTU: MODYFIKACJA I WDROŻENIE PROGRAMU NAUCZANIA ONKOLOGII W POLSKICH UCZELNIACH MEDYCZNYCH PRZYGOTOWANO W KATEDRZE ONKOLOGII AKADEMII MEDYCZNEJ,

Bardziej szczegółowo

MARKERY NOWOTWOROWE KLINIKA NOWOTOWORÓW PRZEWODU POKARMOWEGO

MARKERY NOWOTWOROWE KLINIKA NOWOTOWORÓW PRZEWODU POKARMOWEGO 1 MARKERY NOWOTWOROWE KLINIKA NOWOTOWORÓW PRZEWODU POKARMOWEGO WYKONANO W RAMACH NARODOWEGO GRANTU: MODYFIKACJA I WDROŻENIE PROGRAMU NAUCZANIA ONKOLOGII W POLSKICH UCZELNIACH MEDYCZNYCH PRZYGOTOWANO W

Bardziej szczegółowo

Zalecenia diagnostyczno-lecznicze w guzach neuroendokrynnych układu pokarmowego (rekomendowane przez Polską Sieć Guzów Neuroendokrynnych)

Zalecenia diagnostyczno-lecznicze w guzach neuroendokrynnych układu pokarmowego (rekomendowane przez Polską Sieć Guzów Neuroendokrynnych) /POSTGRADUATE EDUCATION Endokrynologia Polska/Polish Journal of Endocrinology Tom/Volume 59; Numer/Number 1/2008 ISSN 0423 104X Zalecenia diagnostyczno-lecznicze w guzach neuroendokrynnych układu pokarmowego

Bardziej szczegółowo

SZKLIWIEJĄCY GUZ JAJNIKA U 15-LETNIEJ PACJENTKI SCLEROSING STROMAL TUMOR OF THE OVARY IN A 15 YEARS OLD GIRL

SZKLIWIEJĄCY GUZ JAJNIKA U 15-LETNIEJ PACJENTKI SCLEROSING STROMAL TUMOR OF THE OVARY IN A 15 YEARS OLD GIRL Nowiny Lekarskie 2009, 78, 1, 85 90 ANNA GRĘTKIEWICZ-TOMCZYK 1, GRAŻYNA JARZĄBEK-BIELECKA 2, ZBIGNIEW FRIEBE 2 SZKLIWIEJĄCY GUZ JAJNIKA U 15-LETNIEJ PACJENTKI SCLEROSING STROMAL TUMOR OF THE OVARY IN A

Bardziej szczegółowo

Patologia raka pęcherza czy patolog może nas zaskoczyć? Marcin Ligaj Zakład Patologii i Diagnostyki Laboratoryjnej Centrum Onkologii w Warszawie

Patologia raka pęcherza czy patolog może nas zaskoczyć? Marcin Ligaj Zakład Patologii i Diagnostyki Laboratoryjnej Centrum Onkologii w Warszawie Patologia raka pęcherza czy patolog może nas zaskoczyć? Marcin Ligaj Zakład Patologii i Diagnostyki Laboratoryjnej Centrum Onkologii w Warszawie Coo? Wynik gotowy już po miesiącu?!!! To w końcu pt1 czy

Bardziej szczegółowo

Biologiczne aspekty rozwoju raka jajnika

Biologiczne aspekty rozwoju raka jajnika Nr 2 (18) Listopad 2008 ISSN 1895-5924 CEA i CA 15-3 w diagnostyce chorych na raka piersi rekomendacje organizacji międzynarodowych Biologiczne aspekty rozwoju raka jajnika Przydatność oznaczeń stężeń

Bardziej szczegółowo

dr n. med. Agnieszka Kolasińska-Ćwikła Oddział Chemioterapii, Klinika Onkologii, Centrum Onkologii Instytut

dr n. med. Agnieszka Kolasińska-Ćwikła Oddział Chemioterapii, Klinika Onkologii, Centrum Onkologii Instytut Sprawozdanie z kursu Advanced Course In Diagnosis and Treatment of NET S zorganizowanego przez Klinikę Onkologii Endokrynologicznej Szpitala Uniwersyteckiego w Uppsali (Szwecja) w dniach 26 28 listopada

Bardziej szczegółowo

Nowotwory układu wewnątrzwydzielniczego

Nowotwory układu wewnątrzwydzielniczego Nowotwory układu wewnątrzwydzielniczego Redakcja: Krzysztof Herman, Michał Jarząb Zespół autorski: Krzysztof Herman, Michał Jarząb, Agnieszka Fijołek-Warszewska, Daria Handkiewicz-Junak, Barbara Jarząb,

Bardziej szczegółowo

Onkologia ginekologiczna

Onkologia ginekologiczna Podział nowotworów trzonu macicy Rak błony śluzowej trzonu macicy Nowotwory mezenchymalne mięśniaki nowotwory mezenchymalne potencjalnie złośliwe mięśniakomięsak gładkokomórkowy Nowotwory podścieliska

Bardziej szczegółowo

STRESZCZENIA PRAC II OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI GUZY NEUROENDOKRYNNE UKŁADU POKARMOWEGO

STRESZCZENIA PRAC II OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI GUZY NEUROENDOKRYNNE UKŁADU POKARMOWEGO STRESZCZENIA PRAC II OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI GUZY NEUROENDOKRYNNE UKŁADU POKARMOWEGO P.1. Guz neuroendokrynny trzustki przebiegający z ektopowym zespołem Cushinga opis przypadku Małgorzata Trofimiuk

Bardziej szczegółowo

STRESZCZENIA PRAC PREZENTACJE PLAKATOWE III OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ GUZY NEUROENDOKRYNNE UKŁADU POKARMOWEGO ORAZ ENDOKRYNNE NOWOTWORY PŁUC

STRESZCZENIA PRAC PREZENTACJE PLAKATOWE III OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ GUZY NEUROENDOKRYNNE UKŁADU POKARMOWEGO ORAZ ENDOKRYNNE NOWOTWORY PŁUC STRESZCZENIA PRAC PREZENTACJE PLAKATOWE III OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ GUZY NEUROENDOKRYNNE UKŁADU POKARMOWEGO ORAZ ENDOKRYNNE NOWOTWORY PŁUC P 1. Współwystępowanie pheochromocytma oraz raka kory

Bardziej szczegółowo

Mięsaki tkanek miękkich u dorosłych

Mięsaki tkanek miękkich u dorosłych Mięsaki tkanek miękkich u dorosłych Redakcja: Piotr Rutkowski, Krzysztof Krzemieniecki Zespół autorski: Piotr Rutkowski, Krzysztof Krzemieniecki, Marek Bębenek, Jacek Fijuth, Urszula Grzesiakowska, Arkadiusz

Bardziej szczegółowo

Patologia sutka zmiany zapalne i proliferacyjne. Molekularne podstawy kancerogenezy w raku sutka.

Patologia sutka zmiany zapalne i proliferacyjne. Molekularne podstawy kancerogenezy w raku sutka. Patologia sutka zmiany zapalne i proliferacyjne. Molekularne podstawy kancerogenezy w raku sutka. Sutek Gruczoł mlekowy Gruczoł sutkowy Pierś Gruczoł piersiowy Zaburzenia rozwojowe Zapalenia Zmiany włókniste

Bardziej szczegółowo

DIA GNO STY KA. Badania rekomendowane w podejrzeniu chorób onkologicznych. Autor: dr hab. n. med. Iwona Gisterek prof. nadzw.

DIA GNO STY KA. Badania rekomendowane w podejrzeniu chorób onkologicznych. Autor: dr hab. n. med. Iwona Gisterek prof. nadzw. DIA GNO STY KA Badania rekomendowane w podejrzeniu chorób onkologicznych Autor: dr hab. n. med. Iwona Gisterek prof. nadzw. Opracowanie na podstawie: Onkologia w Praktyce Klinicznej Maciej Krzakowski Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Nowotwory układu moczowo-płciowego

Nowotwory układu moczowo-płciowego Nowotwory układu moczowo-płciowego Redakcja: Andrzej Stelmach, Andrzej Borówka Zespół autorski: Andrzej Stelmach, Andrzej Borówka, Piotr Chłosta, Tomasz Demkow, Janusz Jaszczyński, Elżbieta Łuczyńska,

Bardziej szczegółowo

Jacek Jassem, Maciej Krzakowski

Jacek Jassem, Maciej Krzakowski Rak piersi Redakcja: Jacek Jassem, Maciej Krzakowski Zespół autorski: Jacek Jassem, Maciej Krzakowski, Barbara Bobek-Billewicz, Renata Duchnowska, Arkadiusz Jeziorski, Wojciech Olszewski, Elżbieta Senkus-Konefka,

Bardziej szczegółowo

Nowotwory kobiecego układu płciowego

Nowotwory kobiecego układu płciowego Nowotwory kobiecego układu płciowego Redakcja: Jan Kornafel, Radosław Mądry Zespół autorski: Jan Kornafel, Radosław Mądry, Mariusz Bidziński, Jan Bręborowicz, Krzysztof Gawrychowski, Aleksandra Łacko,

Bardziej szczegółowo

ZMIANY POSTĘPOWE I NOWOTWORY

ZMIANY POSTĘPOWE I NOWOTWORY Ćwiczenie 16. ZMIANY POSTĘPOWE I NOWOTWORY cz. I Rozrosty nabłonkowe - rozrosty nabłonka płaskiego: metaplazja płaskonabłonkowa, nowotwory łagodne i złośliwe. Pojęcie zróżnicowania i dojrzałości nowotworów.

Bardziej szczegółowo

Szanowny Pacjencie! WSTĘP

Szanowny Pacjencie! WSTĘP Rak jelita grubego RAK jelita grubego / 1 Szanowny Pacjencie! WSTĘP Fundacja Projan Warszawa 2014 r. Wydanie I Skoro trzymasz tę broszurę w ręce to najprawdopodobniej dowiedziałeś się, że masz raka jelita

Bardziej szczegółowo

SPONTANICZNE NOWOTWORY OŚRODKOWEGO ORAZ OBWODOWEGO UKŁADU NERWOWEGO I PRZYSADKI MÓZGOWEJ U ZWIERZĄT

SPONTANICZNE NOWOTWORY OŚRODKOWEGO ORAZ OBWODOWEGO UKŁADU NERWOWEGO I PRZYSADKI MÓZGOWEJ U ZWIERZĄT SPONTANICZNE NOWOTWORY OŚRODKOWEGO ORAZ OBWODOWEGO UKŁADU NERWOWEGO I PRZYSADKI MÓZGOWEJ U ZWIERZĄT Zenon Sołtysiak SPONTANICZNE NOWOTWORY OŚRODKOWEGO ORAZ OBWODOWEGO UKŁADU NERWOWEGO I PRZYSADKI MÓZGOWEJ

Bardziej szczegółowo

BADANIA PREPARATU OPERACYJNEGO

BADANIA PREPARATU OPERACYJNEGO BADANIA PREPARATU OPERACYJNEGO Nienaruszony preparat operacyjny winien zostać przekazany patologowi bez pierwotnego rozcinania materiału przez chirurga. Opis operacji z odpowiednimi informacjami jest niezbędny

Bardziej szczegółowo

Rak sromu. Małgorzata Gajewska

Rak sromu. Małgorzata Gajewska Rak sromu Małgorzata Gajewska Śródnabłonkowa neoplazja sromu Vulvar intraepithelial neoplasia - VIN Stan przedrakowy zaburzenie dojrzewania komórek + atypia jądra VIN I zmiany obejmują 1/3 dolną część

Bardziej szczegółowo