(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.07.2006 06013692.6"

Transkrypt

1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: (13) T3 (1) Int. Cl. B6D33/ B31B19/86 (06.01) (06.01) (97) O udzieleniu patentu europejskiego ogłoszono: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej Europejski Biuletyn Patentowy 08/0 EP B1 (4) Tytuł wynalazku: Torba foliowa (30) Pierwszeństwo: (43) Zgłoszenie ogłoszono: Europejski Biuletyn Patentowy 06/42 (4) O złożeniu tłumaczenia patentu ogłoszono: Wiadomości Urzędu Patentowego 0/09 (73) Uprawniony z patentu: Nordenia Deutschland Halle GmbH, Halle, DE PL/EP T3 (72) Twórca (y) wynalazku: Kujat Marcus, Osnabrück, DE Kruse Alfons, Dinklage, DE (74) Pełnomocnik: Polservice Kancelaria Rzeczników Patentowych Sp. z o.o. rzecz. pat. Rogozińska Alicja Warszawa skr. poczt. 33 Uwaga: W ciągu dziewięciu miesięcy od publikacji informacji o udzieleniu patentu europejskiego, każda osoba może wnieść do Europejskiego Urzędu Patentowego sprzeciw dotyczący udzielonego patentu europejskiego. Sprzeciw wnosi się w formie uzasadnionego na piśmie oświadczenia. Uważa się go za wniesiony dopiero z chwilą wniesienia opłaty za sprzeciw (Art. 99 (1) Konwencji o udzielaniu patentów europejskich).

2 84P22941PL00 EP Opis [0001] Wynalazek dotyczy torby foliowej z powierzchniami i co najmniej jednym uchwytem nośnym ze folii termozgrzewalnej, przy czym powierzchnie torby mają znajdującą się po wewnętrznej stronie torby warstwę z materiału termozgrze- walnego. Torba foliowa może być wykonana na przykład jako otwarta torba do noszenia zakupów lub jako zamknięta foliowa torba opakowaniowa. Za pomocą uchwytu nośnego można z łatwością transportować również dużą i ciężko załadowaną torbę foliową. Foliowe torby opakowaniowe nadają się zwłaszcza do pakowania towarów sypkich, jak na przykład granulowana karma dla zwierząt, środki piorące, żwirek dla kotów, sól do posypywania lub też proszkowe lub granulowane materiały budowlane. [0002] Torba foliowa w postaci torby na zakupy o opisanych na wstępie właściwościach oraz sposób wytwarzania torby foliowej są znane z publikacji DE A1. Na warstwę znajdującą się wewnątrz torby foliowej w opisanym sposobie wytwarzania są nakładane przez zgrzewanie paski wzmacniające. Następnie po wewnętrznej stronie torby są umieszczane dwa uchwyty nośne, mocowane przez zgrzewanie termiczne do pasków wzmacniających. Zamocowane przez zgrzewanie na wewnętrznej powierzchni torby uchwyty nośne rozciągają się na górnej otwartej krawędzi torby na zakupy. [0003] Wykonana jako torba z bocznymi fałdami, zamknięta torba opakowaniowy z papieru lub tworzywa sztucznego znana jest z publikacji DE U1. Uchwyt nośny jest naklejony na wewnętrznej powierzchni torby opakowaniowej na biegnącym poprzecznie pasku łączącym. Torba może być otwierany

3 - 2 - za pomocą nici rozrywającej, która rozciąga się w kierunku pionowym. [0004] Zadaniem wynalazku jest zaproponowanie torby foliowej o wymienionych na wstępie cechach, w której możliwe jest elastyczne rozmieszczenie uchwytu nośnego przy, w du- żej mierze swobodnym, kształtowaniu zewnętrznej strony torby. [000] Zadanie jest rozwiązane za pomocą cech zastrzeżenia 1. Otwory, a zatem także końce co najmniej jednego uchwytu nośnego mogą być umieszczone w dowolnym miejscu na po- wierzchniach torby foliowej, na przykład na powierzchniach przednich. Ponieważ ani pasek folii, ani końce uchwytu nośnego nie są połączone z zewnętrzną powierzchnią torby foliowej, to na torbę foliową nadają się folie, które można dobierać w dużym stopniu swobodnie pod względem materiału zewnętrznego. [0006] Korzystne jest, jeśli każdy z końców uchwytu nośnego jest przyporządkowany dokładnie jednemu paskowi folii. W zasadzie są jednak możliwe również inne wykonania. Na przykład również dwa otwory w jednej z przednich ścianek mogą być pokryte wspólnym paskiem folii, nałożonym przez zgrzanie na wewnętrzną powierzchnię folii. Korzystna jest również postać wykonania, w której torba foliowa ma dwa uchwyty nośne, przy czym na każdej przedniej powierzchni torby foliowej umieszczony jest jeden uchwyt nośny. Przez takie rozmieszczenie osiąga się równomierny rozkład ciężaru i dobry dostęp do górnej krawędzi torby foliowej. [0007] W szczególności, kiedy bezpośrednie nakładanie przez zgrzewanie uchwytu nośnego na zewnętrzną powierzchnię 30 folii jest niekorzystne lub niemożliwe, w postaci wykonania

4 - 3 - torby foliowej według wynalazku możliwe jest niezawodne zamocowanie co najmniej jednego uchwytu nośnego. Tak więc zewnętrzna powierzchnia folii może składać się z niezgrzewalnych lub słabo zgrzewalnych polimerów i/lub mieć powłokę z farbą drukarską lub lakierem ochronnym. Również przy termo- zgrzewalnej monofolii może być niekorzystne bezpośrednie zgrzewanie uchwytu nośnego z zewnętrzną powierzchnią, ponieważ występujące w obszarze zgrzewania osłabienia materiału mogą doprowadzić do zmniejszenia maksymalnej nośności torby foliowej. W ramach wynalazku możliwe jest wykonanie torby foliowej jako otwartej na górnej krawędzi torby na zakupów lub też jako zamkniętej, rozrywalnej foliowej torby opakowaniowej. W korzystnej postaci wykonania powyżej końców co najmniej jednego uchwytu nośnego jest przy tym umieszczone co najmniej jedno zamknięcie wielokrotnego uży- cia. Zamknięcie wielokrotnego użycia jest przy tym, korzystnie, umieszczone na termozgrzewalnej wewnętrznej powierzchni folii. Zazwyczaj takie zamknięcie wielokrotnego użytku ma dwa listwowe elementy zamykające, przy czym jeden z elementów zamykających ma rowek, który sczepia się zaci- skowo z występem drugiego elementu zamykającego. Dla ułatwienia ruchu otwierania i zamykania może przy tym być stosowany suwak. Zamiast tego lub dodatkowo możliwe jest również zamykanie za pomocą samoprzylepnego paska. W postaci wykonania jako torba na zakupy torba foliowa może być tym- 30 czasowo zamknięta za pomocą zamknięcia wielokrotnego użytku. W przypadku torby foliowej w postaci foliowej torby opakowaniowej zamknięcie wielokrotnego użytku umożliwia po rozerwaniu torby foliowej jej ponowne zamknięcie, co pozwala zwiększyć możliwość przechowywania towaru pozostałego w torbie. W przeciwieństwie do znanych toreb foliowych, w

5 - 4 - których uchwyt nośny wychodzi na górnym końcu torby z wewnętrznej strony torby, rozwiązanie według wynalazku umożliwia w dużym stopniu niezależne i swobodne umieszczenie zamknięcia wielokrotnego użytku z jednej strony i co najmniej jednego uchwytu nośnego z drugiej strony, co ułatwia wytwarzanie i używanie torby foliowej. [0008] Każdy z pasków folii musi zachodzić na przyporządkowany mu otwór na tyle, aby wokół otworu był do dyspozycji wystarczający do zgrzewania termicznego obszar wzajemnego zachodzenia na siebie paska folii i folii graniczącej z otworem. W korzystnej postaci wykonania wynalazku każdy z pasków folii jest zamocowany na położonej wewnątrz torby warstwie powierzchni torby za pomocą ciągłego zamkniętego obwodowo szwu zgrzewanego, który otacza przyporządkowany otwór. Ciągły, zamknięty obwodowo szew zgrzewany gwarantuje z jednej strony dużą nośność, a z drugiej strony umożliwia, zwłaszcza w przypadku torby foliowej w postaci torby opakowaniowej, hermetyczne zamknięcie otworu. Kształt otworów i pasków folii w ramach wynalazku nie jest ograniczony. Każdy z otworów i pasków folii może być na przykład okrągły, wie- lokątny lub też owalny. [0009] W ramach wynalazku każdy z końców co najmniej jednego uchwytu nośnego może być połączony zamkniętym szwem zgrzewanym z przyporządkowanym paskiem folii. Podobnie jak opisany poprzednio szew zgrzewany między paskiem folii i znajdującą się od wewnątrz torby warstwą torby foliowej, ten zamknięty szew może być okrągły, owalny lub prostokątny, korzystnie z zaokrąglonymi narożami. Ciągły, zamknięty i dostatecznie szeroki szew zgrzewany gwarantuje skuteczne

6 - - zamocowanie końców co najmniej jednego uchwytu nośnego na przyporządkowanych paskach folii. [000] Pierwsza strona paska folii i termozgrzewalna warstwa na wewnętrznej stronie torby z jednej strony i/lub pierwsza strona paska folii i przyporządkowana strona zgrzewanego z paskiem folii uchwytu nośnego są, w celu zagwarantowania dobrej zgrzewalności, wykonane korzystnie z tego samego polimeru lub polimeru tego samego rodzaju. Paski folii, folia i uchwyt nośny mogą być bez ograniczenia współwytłaczane lub laminowane dwu- lub trójwarstwowo. W ramach wynalazku pasek folii, folia, z której jest wykonana torba foliowa, i uchwyt nośny mogą mieć taką samą budowę. Korzystne jest jednak, jeśli grubość, struktura i skład paska folii, folii torby foliowej i co najmniej jednego uchwytu nośnego dopasowane są dokładnie do danej funkcji. Tak więc na przykład paski folii i/lub co najmniej jeden uchwyt nośny mogą być również, zwłaszcza dla zwiększenia nośności, utworzone ze współwytłaczanej lub laminowanej wielowarstwowo folii i/lub wzmacniane włóknem. Ponieważ obciążenie graniczne uchwytu nośnego jest rozkładane po- wierzchniowo poprzez pasek folii na przednie ścianki, to można osiągnąć bardzo równomierny rozkład sił. [00011] Folia, z której wykonana jest torba foliowa, musi na swojej powierzchni wewnętrznej wykazywać dostateczną zgrzewalność do połączenia z paskami folii. Korzystne jest, jeśli powierzchnie folii składają się z co najmniej dwuwarstwowej folii kompozytowej, która ma poliolefinową warstwę wewnętrzną i niezgrzewalną warstwę zewnętrzną. Folia kompozytowa ma na przykład warstwę wewnętrzną z polimeru z grupy 30 obejmującej polietylen (PE), polipropylen (PP), kopolimer

7 - 6 - polietylenu, kopolimer polipropylenu, jak również mieszaniny tych polimerów, i warstwę zewnętrzną z polimeru z grupy obejmującej politereftalan etylenu (PET), i dwuosiowo zorientowany polipropylen (BO-PP). Warstwa wewnętrzna ma bardzo dobrą zgrzewalność, zwłaszcza, kiedy pierwsza strona termozgrzewalnego paska folii składa się z tego samego polimeru lub jej podstawę stanowi ten sam polimer. Warstwa zewnętrzna nie musi być zgrzewalna. Zarówno PET, jak i BO- BP wykazują się dobrą podatnością na drukowanie i dobrymi własnościami mechanicznymi. Nadruk może znajdować się przy tym na stronie zewnętrznej lub, w przypadku folii laminowanej, na wewnętrznej stronie drugiej warstwy folii, tworzącej powierzchnię zewnętrzną. Między pierwszą a drugą warstwą folii mogą znajdować się także dodatkowe warstwy funkcyjne lub warstwy nadające przyczepność. Korzystne jest, jeśli zgrzewalna pierwsza warstwa folii ma niższą temperaturę topnienia niż druga warstwa folii, tak że przy odpowiedniej temperaturze zgrzewania nadtapia się tylko pierwsza warstwa folii. Temperatura topnienia może być przy tym być dokładnie ustalona poprzez odpowiedni dobór kopolimeru lub mieszanki kopolimerów. [00012] Ponieważ zewnętrzna powierzchnia folii, z której wykonana jest torba foliowa, może być formowana w dużej mierze swobodnie, może ona mieć w ramach wynalazku szczególnie atrakcyjny okazały wygląd. Aby nie obniżać atrakcyj- ności wyglądu torby foliowej, przewidziano korzystni, że poszczególne końce co najmniej jednego uchwytu nośnego całkowicie zakrywają przyporządkowane im otwory na zewnętrznej stronie torby, tak że nie jest widoczny znajdujący się pod 30 nimi pasek folii. Począwszy od swoich końców, uchwyt nośny

8 - 7 - biegnie na zewnątrz przyporządkowanej mu, przedniej ścianki. Ogranicza on przednią ściankę wypchanej i ciężko załadowanej torby foliowej, dzięki czemu podparta jest górna krawędź torby foliowej, jak również zmniejszone zostaje ryzyko urwania uchwytu nośnego. Uchwyt nośny może składać się z pojedynczego paska folii. Może na swym środkowym odcinku być zagięty pod kątem lub biec po łuku w kształcie litery U. [00013] W korzystnej postaci wykonania wynalazku torba foliowa jest ukształtowany przez składanie i zgrzewanie folii jako torba z bocznymi fałdami, mająca boczne fałdy, które łączą boczne brzegi przednich ścianek. W ramach tej postaci wykonania torba foliowa w stanie napełnionym ma kształt w przybliżeniu prostopadłościenny i może być z łatwością przenoszona i ustawiana, zajmując niewiele miejsca. [00014] W alternatywnej postaci wykonania wynalazku przewiduje się, że dwie przednie powierzchnie wzdłuż znajdujących się na krawędzi spoin zgrzewanych są połączone bezpośrednio ze sobą. [000] Wynalazek poniżej objaśniono na podstawie rysunku przedstawiającego tylko jeden przykład wykonania. Na rysunku schematycznie pokazano: fig. 1 fig. 2 fig. 3 torbę foliową według wynalazku, wykonaną w postaci foliowej torby opakowaniowej, perspektywiczny widok przekroju wzdłuż linii A-A na fig. 1, zaś torbę foliową według wynalazku wykonaną w postaci torby na zakupy.

9 - 8 - [00016] Na fig. 1 przedstawiono torbę foliową 1 w postaci foliowej torby opakowaniowej z dwiema wykonanymi z folii 2 przednimi ściankami 3 i dwoma termozgrzewalnymi uchwytami nośnymi 4. Folia 2 ma znajdującą się na jej wewnętrznej stronie warstwę z materiału termozgrzewalnego. Przednie ścianki 3 bądź powierzchnie torby zaopatrzone są w okienkowe otwory 7, usytuowane w odstępie względem krawędzi torby foliowej 1, z których każdy jest dokładnie zakryty przyporządkowanym mu paskiem 8 folii. Każdy z pasków 8 folii w obszarze otaczającym otwór 7 jest zgrzany termozgrzewalną pierwszą stroną 9 ze znajdującą się na wewnętrznej stronie torby warstwą folii 2, przy czym poszczególne końce uchwytów nośnych 4 są zgrzane wewnątrz przyporządkowanego mu otworu 7 z termozgrzewalną pierwszą stroną 9 paska 8 folii, pokrywającego otwór 7. Każdy z uchwytów nośnych 4 jest przyporządkowany jednej przedniej ściance 3. Torba foliowa 1, ukształtowana jako torba z bocznymi fałdami, może być z łatwością przenoszona, stawiana i układana w stos. Powyżej otworów 7 i poniżej górnej, zamkniętej spoiną zgrzewaną termicznie, krawędzi 11 torby foliowej 1, za linią osłabie- nia 12, umieszczone jest, zgrzane ze znajdującą się na wewnętrznej stronie torby warstwą folii 2, zamknięcie wielokrotne 13 z listwowymi elementami zamykającymi 14, 14. Zgrzane wewnątrz przyporządkowanego otworu 7 z pierwszą stroną 9 paska 8 folii pokrywającego otwór 7, końce uchwytów nośnych 4 zakrywają całkowicie otwory 7, tak że paski 8 folii nie są widoczne na zewnętrznej stronie torby. Torba foliowa 1 ma na zewnętrznej stronie widoczny nadruk.

10 - 9 - [00017] Fig. 2 przedstawia pokazaną na fig. 1 torbę foliową w perspektywicznym widoku przekroju. Folia 2, z której jest złożona i zgrzana torba foliowa 1, jest folią kompozytową i ma, znajdującą się wewnątrz torby, warstwę z poliolefiny, na przykład polietylenu (PE), i warstwę ze- wnętrzną z politereftalanu etylenu (PET). Warstwa PET jest zadrukowana po skronie zwróconej ku pierwszej warstwie. Między znajdująca się na wewnętrznej stronie torby warstwą i warstwą zewnętrzną może być umieszczona jedna lub więcej, warstw pośrednich, na przykład warstwy nadające przy- czepność i warstwy barierowe. Okienkowy, w przybliżeniu prostokątny otwór 7 jest po wewnętrznej stronie torby zasłonięty paskiem 8 folii, który zachodzi od brzegu na otwór 7. W obszarze zachodzenia pasek 8 folii jest na swojej pierwszej stronie 9 zamocowany za pośrednictwem ciągłego, obwodowo zamkniętego szwu zgrzewanego 18, który otacza otwór 7, na znajdującej się po wewnętrznej stronie torby warstwy folii 2. Pierwsza strona 9 paska 8 folii składa się, jak wewnętrzna powierzchnia folii 2, z polietylenu (PE), w wyniku czego zagwarantowana jest dobra zgrzewal- ność. Pasek 8 folii jest ukształtowany wielowarstwowo, przy czym na zwróconej do wewnętrznej strony torby, drugiej stronie 19, w celu szczelnego zamknięcia torby foliowej 1 może być przewidziana warstwa barierowa, na przykład z PET. Uchwyt nośny 4 składa się na z przykład monofolii poliety- lenowej i jest na swoim końcu zgrzany na zewnętrznej stronie torby wzdłuż ciągłego, zamkniętego obwodowo szwu zgrzewanego 18 z pierwszą stroną 9 paska 8 folii. Umieszczone powyżej otworu 7, za linią osłabienia 12, zamknięcie 30 wielokrotnego użytku zawiera pierwszy listwowy element za- mykający 14 z występem, który wczepia się w rowek drugiego

11 - - listwowego elementu zamykającego 14. Elementy zamykające 14, 14 są zgrzane z jedną z przednich ścianek 3, przy czym drugi element zamykający 14 ma odcinek połączeniowy do mocowania na przedniej ściance 3. [00018] Fig. 3 przedstawia torbę foliową 1 w postaci tor- by na zakupy, w której przednie ścianki 3 połączone są bezpośrednio ze sobą wzdłuż znajdujących się na krawędziach szwów zgrzewanych. Końce uchwytów nośnych 4 nie zakrywają całkowicie otworów 7, tak że osłaniający oba otwory 7 na wewnętrznej stronie torby pasek 8 folii jest częściowo widoczny na zewnętrznej stronie torby. Znajdująca się na wewnętrznej stronie torby warstwa folii 2 jest utworzona z pierwszej warstwy folii, z mieszanki polipropylenu (PP) lub kopolimeru polipropylenu, przy czym zadrukowana powierzchnia zewnętrzna folii 2 jest utworzona z drugiej war- stwy z dwuosiowo zorientowanej folii polipropylenowej (BO- PP). Polimer pierwszej warstwy folii jest tak dobrany, że ma ona niższą temperaturę topnienia niż druga warstwa folii i odznacza się bardzo dobrą zgrzewalnością. Przedstawiony na fig. 2 pasek 8 folii i uchwyty nośne 4 są wykonane jako monofolie z tego samego polimeru, co pierwsza warstwa folii. Otwory 7 są otoczone na znajdującej się po wewnętrznej stronie torby warstwie folii 2 ciągłymi, zamkniętymi obwodowo szwami zgrzewanymi 18, którymi pasek 8 folii jest zamocowany na znajdującej się po wewnętrznej stronie torby warstwy folii 2. Poza tym oba, w przybliżeniu prostokątne, szwy zgrzewane 18 są połączone dwoma biegnącymi poziomo szwami zgrzewanymi 18, dzięki czemu osiąga się bardzo dużą nośność torby foliowej 1. Każdy z końców uchwytu nośnego 30 4 jest zamocowany za pomocą zamkniętego obwodowo, w przy-

12 bliżeniu owalnego szwu zgrzewanego 18 do paska 8 folii. Powyżej otworów 7 umieszczone jest zamknięcie wielokrotnego użytku 13, którym może być zamykana, otwarta na swej górnej krawędzi 11, torba foliowa 1. Nordenia Deutschland Halle GmbH Pełnomocnik:

13 84P22941PL00 EP Zastrzeżenia patentowe 1. Torba foliowa (1) z powierzchniami (3) i z co najmniej jednym uchwytem nośnym (4) z termozgrzewalnej folii, przy czym powierzchnie (3) torby zawierają okienkowe, usytuowane w odstępie od krawędzi torby foliowej (1) otwory (7), które na wewnętrznej stronie torby zakryte są paskami (8) folii, i przy czym każdy z końców () co najmniej jednego uchwytu nośnego (4) jest zgrzany wewnątrz przyporządkowanego mu otworu (7) z termozgrzewalną pierwszą stroną (9) osłaniającego otwór (7) paska (8) folii, znamienna tym, że paski (8) folii są zgrzane termozgrzewalną pierwsza stroną (9) z wykonaną z materiału termozgrzewalnego, znajdującą się na wewnętrznej stronie torby, warstwą () powierzchni (3) torby, i że każdy z otworów (7) jest otoczony ciągłym, zamkniętym obwodowo szwem zgrzewanym (18), którym pasek (8) folii, przyporządkowany otworowi (7), jest zamocowany na znajdującej się na wewnętrznej stronie torby warstwie () powierzchni (3) torby. 2. Torba foliowa według zastrz. 1, znamienna tym, że torba foliowa (1) jest wykonana jako zamknięta, rozrywana foliowa torba opakowaniowa. 3. Torba foliowa według zastrz. 1 albo 2, znamienna tym, że torba foliowa (1) ma, umieszczone powyżej końców () co najmniej jednego uchwytu nośnego (4), zamknięcie wielokrotnego użytku (13). 4. Torba foliowa według jednego z zastrz. 1 do 3, znamienna tym, że torba foliowa (1) ma nadruk () widoczny na zewnętrznej stronie torby.

14 Torba foliowa według jednego z zastrz. 1 do 4, znamienna tym, że każdy z końców () co najmniej jednego uchwytu nośnego (4) jest za pośrednictwem zamkniętego obwodowo szwu zgrzewanego (18 ) połączony z przyporządkowanym paskiem (8) folii. 6. Torba foliowa według jednego z zastrz. 1 do, znamienna tym, że powierzchnie (3) torby składają się z co najmniej dwuwarstwowej folii kompozytowej (2), która zawiera poliolefinową warstwę wewnętrzną i niezgrzewalną warstwę zewnętrzną. 7. Torba foliowa według zastrz. 6, znamienna tym, że folia kompozytowa (2) ma warstwę wewnętrzną () z polimeru z grupy obejmującej polietylen (PE), polipropylen (PP), kopolimer polietylenu, kopolimer polipropylenu, jak również mieszaniny tych polimerów, i warstwę zewnętrzną z polimeru z grupy obejmującej politereftalan etylenu (PET) i dwuosiowo zorientowany polipropylen (BO-PP). Nordenia Deutschland Halle GmbH Pełnomocnik:

15

16

17

(13) T3. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.04.2005 05009438.2

(13) T3. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.04.2005 05009438.2 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1595797 (13) T3 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.04.2005

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.12.2005 05026894.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.12.2005 05026894. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1690482 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.12.2005 05026894.5 (51) Int. Cl. A47J31/46 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2353484. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.10.2010 10187301.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2353484. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.10.2010 10187301. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 233484 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.. 187301.6 (97) O

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2499001. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 09.11.2010 10779472.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2499001. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 09.11.2010 10779472. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2499001 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 09.11. 779472.9 (97)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.03.2005 05717308.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.03.2005 05717308. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1723053 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.03.2005 05717308.0 (51) Int. Cl. B65D90/02 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2207708. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.10.2008 08802742.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2207708. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.10.2008 08802742. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2207708 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.10.2008 08802742.0 (13) (51) T3 Int.Cl. B62D 1/19 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.08.2004 04018674.4

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.08.2004 04018674.4 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1516559 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.08.2004 04018674.4

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2139793. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.03.2008 08734804.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2139793. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.03.2008 08734804. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2139793 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.03.2008 08734804.1 (13) (51) T3 Int.Cl. B65G 1/137 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2467526. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.08.2010 10739931.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2467526. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.08.2010 10739931. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 246726 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.08. 739931.3 (97)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2637914. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 09.11.2011 11779459.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2637914. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 09.11.2011 11779459. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2637914 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 09.11.2011 11779459.4

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2074843. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.2007 07818485.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2074843. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.2007 07818485. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 74843 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.07 0781848.0 (13) (1) T3 Int.Cl. H04W 4/12 (09.01) Urząd

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2190540. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.07.2008 08779506.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2190540. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.07.2008 08779506. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 219040 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:.07.08 0877906.8 (13) (1) T3 Int.Cl. A63F /04 (06.01) Urząd Patentowy

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.01.2007 07711349.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.01.2007 07711349. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1846309 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.01.2007 07711349.6 (51) Int. Cl. B65G1/127 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1767319. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.2005 05021037.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1767319. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.2005 05021037. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1767319 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.2005 05021037.6 (13) (51) T3 Int.Cl. B27M 3/04 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.02.2005 05002865.3

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.02.2005 05002865.3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1568410 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.02.2005 05002865.3

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2382437. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.12.2009 09775088.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2382437. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.12.2009 09775088. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2382437 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.12.2009 09775088.9 (13) (51) T3 Int.Cl. F41H 5/02 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.04.2004 04742436.1

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.04.2004 04742436.1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1613450 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.04.2004 04742436.1

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2088116. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.01.2009 09150146.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2088116. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.01.2009 09150146. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2088116 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.01.2009 09150146.0

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.12.2005 05852541.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.12.2005 05852541. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1838246 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.12.0 08241.1 (1) Int. Cl. A61F2/16 (06.01) (97) O

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2323343. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.11.2010 10190827.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2323343. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.11.2010 10190827. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2323343 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.11. 190827. (97)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.02.2007 07004177.7

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.02.2007 07004177.7 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1965201 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.02.2007 07004177.7

Bardziej szczegółowo

PL 214313 B1. Nawojczyk Roman, Malmö, SE 28.05.2007 BUP 11/07. ROMAN NAWOJCZYK, Malmö, SE 31.07.2013 WUP 07/13. rzecz. pat.

PL 214313 B1. Nawojczyk Roman, Malmö, SE 28.05.2007 BUP 11/07. ROMAN NAWOJCZYK, Malmö, SE 31.07.2013 WUP 07/13. rzecz. pat. PL 214313 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 214313 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 378037 (51) Int.Cl. B65G 1/02 (2006.01) A47B 96/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 25.06.2004 04014941.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 25.06.2004 04014941. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1493316 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 25.06.2004 04014941.1 (51) Int. Cl. A01C21/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.05.2004 04732668.1

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.05.2004 04732668.1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 162919 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.0.04 04732668.1 (13) T3 (1) Int. Cl. E03D9/0 E03D9/02 (06.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1760647. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 30.08.2006 06119778.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1760647. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 30.08.2006 06119778. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1760647 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 30.08.2006 06119778.6 (13) (51) T3 Int.Cl. G06Q 10/00 (2012.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 25.11.2005 05111305.8

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 25.11.2005 05111305.8 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 16838 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 2.11.0 0111.8 (97) O

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1903849. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.09.2007 07115828.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1903849. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.09.2007 07115828. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1903849 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.09.07 071828.1 (13) (1) T3 Int.Cl. H0K 7/ (06.01) F28D 19/04

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2241785. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.10.2008 08872337.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2241785. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.10.2008 08872337. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 224178 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02..08 08872337.4 (13) (1) T3 Int.Cl. F16H 33/ (06.01) F03G 3/00

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 01.10.2009, PCT/EP09/007052

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 01.10.2009, PCT/EP09/007052 PL 217286 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 217286 (21) Numer zgłoszenia: 396374 (22) Data zgłoszenia: 01.10.2009 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1777983. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.09.2006 06019021.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1777983. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.09.2006 06019021. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1777983 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.09.06 06019021.2 (13) (1) T3 Int.Cl. H04Q 11/04 (06.01) H04L

Bardziej szczegółowo