(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.10.2006 06020699.2"

Transkrypt

1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: (13) T3 (51) Int. Cl. B31B19/86 B65D75/56 ( ) ( ) (97) O udzieleniu patentu europejskiego ogłoszono: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej Europejski Biuletyn Patentowy 2008/48 EP B1 (54) Tytuł wynalazku: Torba foliowa opakowaniowa (30) Pierwszeństwo: (43) Zgłoszenie ogłoszono: Europejski Biuletyn Patentowy 2007/23 (45) O złożeniu tłumaczenia patentu ogłoszono: Wiadomości Urzędu Patentowego 04/2009 (73) Uprawniony z patentu: Nordenia Deutschland Halle GmbH, Halle, DE PL/EP T3 (72) Twórca (y) wynalazku: Kruse Alfons, Dinklage, DE Brauer Jochen, Lohne, DE (74) Pełnomocnik: Polservice Kancelaria Rzeczników Patentowych Sp. z o.o. rzecz. pat. Rogozińska Alicja Warszawa skr. poczt. 335 Uwaga: W ciągu dziewięciu miesięcy od publikacji informacji o udzieleniu patentu europejskiego, każda osoba może wnieść do Europejskiego Urzędu Patentowego sprzeciw dotyczący udzielonego patentu europejskiego. Sprzeciw wnosi się w formie uzasadnionego na piśmie oświadczenia. Uważa się go za wniesiony dopiero z chwilą wniesienia opłaty za sprzeciw (Art. 99 (1) Konwencji o udzielaniu patentów europejskich).

2 84P22942PL00 EP Opis Wynalazek dotyczy torby foliowej opakowaniowej z powierzchniami utworzonymi z folii i z uchwytem do niesienia, który jest umieszczony na jednej powierzchni torby, przy czym uchwyt ma pasek z folii z odcinkiem chwytowym dostępnym przy używaniu przez otwór w folii torby. Ponadto przedmiotem wynalazku jest także sposób wytwarzania torby foliowej opakowaniowej. Torba foliowa opakowania nadaje się w szczególności do pakowania sypkich towarów, jak na przykład granulowana karma dla zwierząt, środki piorące, podściółka dla kotów, sól do posypywania ulic, jak również do sproszkowanych lub także ziarnistych materiałów budowlanych. Torba foliowa opakowaniowa może być łatwo przenoszona za pomocą uchwytu. Torba foliowa opakowaniowa o opisanych na wstępie cechach znana jest z dokumentu DE U1. Uchwyt jest utworzony z paska folii, który swoimi obydwoma końcami jest zamocowany na wewnętrznej stronie torby lub na zewnętrznej stronie torby. Dopuszczalne obciążenie znanej torby foliowej opakowaniowej wymaga poprawy. W miejscach połączenia między końcami paska i folią torby foliowej opakowaniowej, w szczególności w wypadku ciężkich toreb foliowych, mogą występować duże siły, które w miejscach połączenia mogą prowadzić do rozerwania. Z tego powodu u podstaw wynalazku leży zadanie opracowania torby foliowej opakowaniowej o opisanych na wstępie cechach, w której uchwyt zapewnia ulepszony rozkład obciążenia. Torba foliowa opakowaniowa ma nadawać się w szczególności do noszenia także dużych ciężarów. To zadanie według wynalazku jest rozwiązane w ten spo-

3 2 sób, że pasek folii jest umieszczony na arkuszu nośnym, przy czym pasek folii za pomocą zagiętych, łączących się z odcinkiem chwytowym końców obejmuje arkusz nośny, który jest szerszy niż pasek folii, i że pasek folii jest zamocowany za pomocą arkusza nośnego na folii torby, przy czym arkusz nośny z boku paska folii jest połączony pośrednio lub bezpośrednio z wewnętrzną stroną torby. Według wynalazku pasek folii nie jest połączony bezpośrednio, lecz za pomocą arkusza nośnego z folią torby, przy czym siła działającą na uchwyt przy niesieniu torby foliowej opakowaniowej w pierwszym rzędzie rozkłada się na arkusz nośny i tym samym na dużą powierzchnię z boku paska folii. Dzięki równomiernemu rozkładowi siły można, przy zastosowaniu takich samych materiałów foliowych na folię torby i paski folii, znacznie zwiększyć przenoszony ciężar porównaniu ze stanem techniki. Aby uzyskać szczególnie duże dopuszczalne obciążenie uchwytu, w korzystnej postaci wykonania zagięte końce paska częściowo zachodzą na siebie i w obszarze zachodzenia są łączone, korzystnie za pomocą zgrzewania, tak że pasek folii tworzy zamkniętą pętlę. Przy tym końce paska opcjonalnie mogą być zamocowane także bezpośrednio za pomocą zgrzewania lub za pomocą klejenia na arkuszu nośnym. W ramach wynalazku również mieści się to, że końce paska nie są połączone bezpośrednio ze sobą, lecz tylko z arkuszem nośnym. W ramach korzystnej postaci wykonania wynalazku część chwytowa spoczywa na odcinku środkowym, zaś końce paska spoczywają na zagiętych odcinkach końcowych arkusza nośnego. Takie ukształtowanie z jednej strony zapewnia szczególnie duże obciążenie dopuszczalne, a z drugiej strony jest

4 3 także łatwe w produkcji. Arkusz nośny i pasek folii na wewnętrznej stronie torby korzystnie są zakryte co najmniej na odcinkach za pomocą arkusza zamykającego. Arkusz zamykający służy do szczelnego zamknięcia torby foliowej opakowaniowej w obszarze uchwytu, przy czym co najmniej miejsca zagięcia paska folii są zakryte arkuszem zamykającym lub dwoma odcinkami arkusza zamykającego. Arkusz zamykający korzystnie całkowicie zakrywa pasek folii i arkusz nośny na wewnętrznej stronie torby. Przy niesieniu torby foliowej opakowaniowej według wynalazku niesiony ciężar jest przenoszony z paska folii najpierw na arkusz nośny, a następnie na dużej powierzchni na torbę foliową opakowaniową. Przy tym arkusz nośny w ramach wynalazku może być połączony poprzez arkusz zamykający lub korzystnie bezpośrednio z wewnętrzną stroną torby. Żeby móc uchwycić część chwytową po zewnętrznej stronie torby, folia torby w może mieć biegnące w obszarze uchwytu, z boku odcinka chwytowego, nacięcia lub otwór w postaci wycięcia, przez które jest dostępny odcinek chwytowy. Ponadto w obszarze uchwytu może być przewidziana także linia osłabienia lub perforacja, przy czym odcinek chwytowy jest odsłaniany na skutek otwarcia linii osłabienia lub perforacji. Linia osłabienia lub perforacja jako taka jest korzystnie zamknięta, tak że odcinek folii ograniczony linią osłabienia lub perforacją można całkowicie oderwać od folii tworzącej powierzchnie torby. Przy tym odcinek folii może być połączony z odcinkiem chwytowym za pomocą spoiny zgrzewanej i/lub za pomocą kleju ciągliwego, przy czym odcinek folii po otwarciu linii osłabienia lub perforacji pozostaje na odcinku chwytowym i nie musi być usunięty jako

5 4 oddzielny odpad. Ponadto odcinek folii może przyczynić się do pewnego zwiększenia dopuszczalnego obciążenia uchwytu. Folia torby, pasek folii, arkusz nośny i arkusz zamykający korzystnie połączone są ze sobą za pomocą zgrzewania. Jednakże zasadniczo możliwe jest także klejenie lub kombinacja klejenia i zgrzewania. Folia torby korzystnie jest folią kompozytową o dobrze zgrzewalnej powierzchni wewnętrznej z poliolefiny. Nadają się tutaj na przykład folie kompozytowe o powierzchni zewnętrznej z politereftalanu etylenu (PET) i powierzchni wewnętrznej z polietylenu (PE). Między powierzchnią wewnętrzną i powierzchnią zewnętrzną mogą być umieszczone bez ograniczeń inne warstwy folii, na przykład dla zwiększenia stabilności i/lub działania barierowego. Także materiały kompozytowe z warstwami z różnych odmian polietylenu mogą być zastosowane w ramach wynalazku, przy czym korzystnie skład polimerowy powierzchni wewnętrznej jest realizowany w ten sposób, że przy odpowiedniej temperaturze zgrzewania nadtapia się tylko powierzchnia wewnętrzna. Także pasek folii, arkusz nośny i arkusz zamykający korzystnie są wielowarstwowe. Nadają się na przykład materiały kompozytowe z wyciskanego współbieżnie polietylenu lub laminowanych wielowarstwowo folii z polietylenu (HDPE) o dużej gęstości. Laminat, w którym poszczególne warstwy folii z HDPE najpierw są orientowane przez rozciąganie, a następnie laminowane, dostępny jest na rynku pod nazwą handlową Valeron. Takie folie odznaczają się dużą wytrzymałością na rozciąganie, wytrzymałością na rozrywanie i wytrzymałością na przebicie. Według wynalazku cała torba foliowa opakowaniowa może być wykonana z polietylenu (PE) i dzięki temu bardzo ła-

6 5 two poddawana recyklingowi. Żeby uzyskać duże obciążenie dopuszczalne paska folii, może on być wykonany korzystnie z co najmniej dwóch warstw, które na wzdłużnych brzegach paska folii są połączone spoinami zgrzewanymi. W wypadku takiego wykonania paska folii, mimo zwiększonych wymagań co do przenoszonego ciężaru, może on być wykonany na przykład z takiego samego tworzywa jak arkusz nośny, arkusz zamykający, jak również folia torby. Dzięki złożeniu co najmniej dwóch warstw, także przy łącznie niewielkiej grubości materiału, może być uzyskana bardzo wysoka wytrzymałość na rozrywanie. Torba foliowa opakowaniowa według wynalazku typowo ma obciążenie dopuszczalne co najmniej 2,5 kg, korzystnie więcej niż 10 kg. Zależnie od grubości materiału foliowego na torbę foliową opakowaniową mogą być uzyskane bez problemu także znacznie większe obciążenia dopuszczalne, na przykład 25 kg i 50 kg. W ramach wynalazku uchwyt może być umieszczony na jednej ze powierzchni torby całkowicie dowolnie. Szczególnie korzystna jest postać wykonania, w której torba foliowa opakowaniowa jest wykonana jako torba z fałdami bocznymi zaopatrzona w dwie powierzchnie czołowe, przy czym uchwyt jest umieszczony na jednej z fałd bocznych, łączących powierzchnie czołowe od strony brzegu. Dzięki umieszczeniu w przybliżeniu w środku na typowo wąskiej fałdzie bocznej może być uzyskany równomierny rozkład siły i wygodne manipulowanie napełnioną torbą foliową opakowaniową. Przed napełnieniem i zamknięciem torby z fałdami bocznymi, fałda boczna z uchwytem zwykle jest złożona do wewnątrz, co ułatwia pracę maszyny, a tym samym także napełnienie torby z fałdami bocznymi. Ponadto dzięki ciągłym, zwykle zadrukowanym

7 6 powierzchniom czołowym możliwy jest bardzo atrakcyjny wygląd torby foliowej opakowaniowej. W korzystnej postaci wykonania wynalazku torba foliowa opakowaniowa ma zamknięcie wielokrotnego użytku. Ponieważ uchwyt może być bez ograniczeń pozycjonowany na powierzchni torby, także umiejscowienie zamknięcia wielokrotnego użytku może być dowolnie wybrane odpowiednio do konkretnych wymagań. Przedmiotem wynalazku jest również sposób wytwarzania torby foliowej opakowaniowej, przy czym pasek folii jest umieszczony na arkuszu nośnym, który jest szerszy niż pasek folii, przy czym końce paska folii są zaginane, tak że pasek folii obejmuje końcami arkusz nośny, przy czym następnie arkusz nośny jest łączony z boku paska folii pośrednio lub bezpośrednio z folią torby, a następnie w drodze składania, zgrzewania i przycinania folii torby, torba foliowa opakowaniowa jest formowana w ten sposób, że arkusz nośny jest umieszczona na wewnętrznej stronie torby. Aby odcinek chwytowy paska z folii był dostępny po zewnętrznej stronie torby, zwykle jest przewidziane, że w obszarze uchwytu folia torby przed połączeniem z arkuszem nośnym jest zaopatrywana w wycięcie, linię osłabienia, perforację i/lub nacięcia. Dla umożliwienia szczególnie dużego obciążenia dopuszczalnego, w ramach sposobu według wynalazku także końce paska korzystnie są łączone ze sobą i/lub z arkuszem nośnym. Żeby szczelnie zamknąć torbę foliową, na arkusz nośny korzystnie jest nakładany arkusz zamykający. Arkusz zamykający lub odcinki arkusza zamykającego, które w kierunku wzdłużnym zakrywają co najmniej końce arkusza nośnego, mogą

8 7 być nakładane bez ograniczeń przed lub po połączeniu z folią torby. Arkusz zamykający, który całkowicie zakrywa pasek folii i arkusz nośny, jest przy tym najpierw zgrzewany z arkuszem nośnym, a następnie z folią torby. Po składaniu, zgrzewaniu i przycinaniu folii torby arkusz zamykający zostaje umieszczony na wewnętrznej stronie torby. W celu wykonania paska folii i paska nośnego korzystnie są doprowadzane dwie wstęgi materiału i układane jedna na drugiej, przy czym następnie od wstęg materiału odcinane są pojedyncze arkusze nośne z należącymi do nich paskami folii. Szczególnie korzystnie przebiegają obie wstęgi materiału równolegle, przy czym arkusze nośne i paski folii odcięte od wstęg materiału mają taką samą długość i przy czym końce pasków są zaginane razem z odcinkami końcowymi arkusza nośnego. Jeśli przed zaginaniem jest przewidziane połączenie końców paska z odcinkami końcowymi arkusza nośnego, wówczas to połączenie, korzystnie w drodze zgrzewania, odbywa się bez ograniczeń na pojedynczych paskach folii i arkuszach nośnych lub wcześniej na doprowadzonych wstęgach materiału. Żeby zwiększyć dopuszczalne obciążenie paska folii, wstęga materiału, od której są odcinane paski z folii, lub arkusz folii, z którego jest wykonywany pojedynczy pasek folii, może być złożona co najmniej dwuwarstwowo, przy czym te warstwy są łączone za pomocą spoin zgrzewanych, które przebiegają wzdłuż wzdłużnych brzegów paska folii. Jeśli odcinek folii torby, zakrywający część chwytową, nie jest wycinany, lecz jest ograniczony linią osłabienia, perforacją i/lub nacięciami, w korzystnej postaci realizacji sposobu według wynalazku może on być sklejany z odcin-

9 8 kiem chwytowym lub może być łączony za pomocą zgrzewania. Żeby przy wytwarzaniu torby foliowej opakowaniowej umożliwić łatwe i dokładne składanie, i aby po złożeniu umożliwić dobry ruch prefabrykowanej torby foliowej opakowaniowej w maszynie, w ramach korzystnej realizacji sposobu według wynalazku przed składaniem folii torby na różnych krawędziach złożenia jest wykonywane wstępne osłabienie. Wstępne osłabienie można zrealizować mechanicznie i/lub termicznie, na przykład za pomocą narzędzia do wytłaczania lub za pomocą lasera. Poniżej wynalazek jest objaśniony na podstawie rysunku przedstawiającego tylko jeden przykład realizacji. Na rysunku przedstawiają: fig. 1 perspektywiczny widok torby foliowej opakowaniowej według wynalazku, przy czym odcinek chwytowy paska folii jest odsłonięty na skutek otwarcia perforacji, fig. 2 przekrój wzdłuż linii A A na fig. 1 z nie otwartą perforacją, fig. 3 sposób wytwarzania torby foliowej opakowaniowej. Na fig. 1 przedstawiona jest torba foliowa opakowaniowa 1 z powierzchniami utworzonymi z folii 2. Torba foliowa opakowaniowa 1 jest wykonana jako torba z fałdami bocznymi z dwiema powierzchniami czołowymi 3, przy czym uchwyt 4 jest umieszczony w przybliżeniu w środku na jednej z fałd bocznych 5, łączących od strony brzegu powierzchnie czołowe 3. Uchwyt 4 ma pasek 6 folii z odcinkiem chwytowym 7, przy czym odcinek chwytowy 7 jest odsłaniany na skutek otwierania linii osłabienia lub perforacji 8. Odcinek 9 folii 2

10 9 torby, ograniczony linią osłabienia lub perforacją, jest połączony z odcinkiem chwytowym 7, korzystnie za pomocą zgrzewania lub za pomocą klejenia. Z jednej strony między powierzchniami czołowymi 3 na torbie foliowej opakowaniowej 1 jest umieszczone zamknięcie 10 wielokrotnego użytku. Na fig. 2 przedstawiono przekrój wzdłuż linii A-A na fig. 1, przy czym jednakże perforacja 8 lub linia osłabienia jeszcze nie jest otwarta i w ten sposób odcinek chwytowy 7 jest jeszcze ukryty wewnątrz torby foliowej opakowaniowej 1. Pasek 6 folii jest umieszczony na arkuszu nośnym 11, przy czym odcinki końcowe 12 arkusza nośnego 11 są złożone wraz z końcami 13 paska 6 folii do wewnętrznej strony torby, tak że pasek 6 folii obejmuje arkusz nośny 11 swoimi końcami 13, łączącymi się z obu stron z odcinkiem chwytowym 7. Końce 13 paska zachodzą na siebie odcinkami i z jednej strony są połączone z odcinkami końcowymi 12 arkusza nośnego 11, zaś z drugiej strony za pomocą warstwy arkusza nośnego 11 są połączone ze sobą za pomocą spoin zgrzewanych 14. Pasek 6 folii tworzy przy tym zamkniętą pętlę, dzięki czemu jest uzyskiwane bardzo duże obciążenie dopuszczalne uchwytu 4. Arkusz nośny 11 i pasek 6 folii na wewnętrznej stronie torby są całkowicie osłonięte arkuszem zamykającym 15. Podczas niesienia torby foliowej opakowaniowej 1 na uchwycie 4, siła ciężkości torby foliowej opakowaniowej 1 jest rozkładana przez pasek 6 folii na arkusz nośny 11, przy czym arkusz nośny 11 bezpośrednio lub za pomocą arkusza zamykającego 15 jest połączony z boku paska 6 folii z wewnętrzną stroną torby. Obciążenie dopuszczalne jest przy tym rozkładane wzdłuż spoin zgrzewanych 14 przebiegających w kierunku wzdłużnym, tak że również w wypadku noszenia du-

11 10 żych ciężarów można uniknąć wyrwania uchwytu 4. Na fig. 3 przedstawiono sposób wytwarzania torby foliowej opakowaniowej 1, przy czym w celu wykonania pasków 6 folii pierwsza wstęga 16 materiału jest jako wstęga bez końca doprowadzana z rolki 17 i składana w dwie warstwy. Złożona dwuwarstwowo, pierwsza wstęga 16 materiału jest na swoich wzdłużnych brzegach zaopatrzona w spoiny zgrzewane 14 i nakładana na drugą wstęgę 16 materiału, która jako bez końca jest doprowadzana z rolki 17. Pierwsza wstęga 16 materiału i druga wstęga 16 materiału są połączone na odcinkach spoinami zgrzewanymi 14, przy czym następnie pojedyncze arkusze nośne 11 są odcinane wraz z paskiem 6 folii. Odcinanie następuje przy tym w ten sposób, że spoiny zgrzewane 14, za pomocą których arkusz nośny 11 jest łączony z paskiem 6 folii, są umieszczone na końcach 13 paska i na odcinkach końcowych 12 arkusza nośnego 11. Następnie odcinki końcowe 13 arkusza nośnego 11 i końce 13 paska 6 folii są zaginane na odcinek środkowy arkusza nośnego 11, przy czym końce 13 paska na odcinkach zachodzą na siebie i w miejscu zachodzenia są ze sobą zgrzewane. Potem pasek 6 folii i arkusz nośny 11 są nakładane na arkusz zamykający 15, przy czym arkusz nośny 11 jest zgrzewany z arkuszem zamykającym 15. Następnie arkusz nośny 11 i arkusz zamykający 15 są łączone z folią 2 torby poprzecznymi spoinami zgrzewanymi 18 i wzdłużnymi spoinami zgrzewanymi 19, które przebiegają z boku paska 6 folii. Wcześniej folia 2 torby w obszarze odcinka chwytowego 7 paska 6 folii jest zaopatrywana w nacięcia 20 przebiegające w kierunku wzdłużnym i łączące nacięcia 20 linie perforacji 21, przy czym przy zgrzewaniu arkusza zamykającego 15 i arkusza nośnego 11 także odcinek

12 11 9 folii 2 torby ograniczony liniami perforacji 21 i nacięciami 20 jest połączony za pomocą kleju ciągliwego 22 z odcinkiem chwytowym 7. Później torba foliowa opakowaniowa 1 jest kształtowana w drodze składania, zgrzewania i przycinania folii 2 torby w ten sposób, że arkusz nośny 11 i arkusz zamykający 15 są umieszczone na wewnętrznej stronie torby. Żeby umożliwić łatwe i dokładne składanie folii 2 torby, przed składaniem folii 2 torby wykonuje się, w celu utworzenia torby foliowej opakowaniowej 1, korzystnie na różnych krawędziach 23 fałd, wstępne osłabienie. Nordenia Deutschland Halle GmbH Pełnomocnik:

13 84P22942PL00 EP Zastrzeżenia patentowe 1. Torba foliowa opakowaniowa (1) z powierzchniami utworzonymi z folii (2) i z uchwytem (4), który jest umieszczony na jednej z powierzchni torby, przy czym uchwyt (4) ma pasek (6) folii z odcinkiem chwytowym (7) dostępnym przy używaniu przez otwór w folii (2) torby, znamienna tym, że pasek (6) folii jest umieszczony na arkuszu nośnym (11), przy czym pasek (6) folii obejmuje łączącymi się z odcinkiem chwytowym (7), zagiętymi końcami (13) arkusz nośny (11), który jest szerszy niż pasek (6) folii, i że pasek (6) folii jest zamocowany na folii (2) torby za pomocą arkusza nośnego (11), przy czym arkusz nośny (11) jest połączony z boku paska (6) folii pośrednio lub bezpośrednio z wewnętrzną stroną torby. 2. Torba foliowa opakowaniowa (1) według zastrz. 1, znamienna tym, że końce (13) paska zachodzą na siebie na odcinkach i są połączone ze sobą, tak że pasek (6) folii tworzy pętlę. 3. Torba foliowa opakowaniowa (1) według zastrz. 1 albo 2, znamienna tym, że końce (13) paska są połączone z arkuszem nośnym (11). 4. Torba foliowa opakowaniowa (1) według jednego z zastrz. 1 do 3, znamienna tym, że odcinek chwytowy (7) leży na odcinku środkowym, zaś końce (13) paska leżą na złożonych odcinkach końcowych (12) arkusza nośnego (11). 5. Torba foliowa opakowaniowa (1) według jednego z zastrz. 1 do 4, znamienna tym, że pasek (6) folii i arkusz nośny (11) na wewnętrznej stronie torby są co najmniej na odcinkach osłonięte arkuszem zamykającym (17).

14 13 6. Torba foliowa opakowaniowa (1) według jednego z zastrz. 1 do 5, znamienna tym, że folia (2) torby w obszarze uchwytu (4) ma wycięcie lub nacięcia (20), przez które jest dostępny odcinek chwytowy (7). 7. Torba foliowa opakowaniowa (1) według jednego z zastrz. 1 do 6, znamienna tym, że odcinek chwytowy (7) jest odsłaniany na skutek otwarcia linii osłabienia lub perforacji (8). 8. Torba foliowa opakowaniowa (1) według zastrz. 6 albo 7, znamienna tym, że odcinek (9) folii (2) torby ograniczony linią osłabienia, perforacją (8) i/lub nacięciami (20) jest połączony z odcinkiem chwytowym (7), korzystnie spoinami zgrzewanymi (14) i/lub klejami ciągliwymi (22). 9. Torba foliowa opakowaniowa (1) według jednego z zastrz. 1 do 8, znamienna tym, że pasek (6) folii jest utworzony z co najmniej dwóch warstw, które na wzdłużnych brzegach paska (6) folii są połączone spoinami zgrzewanymi (14). 10. Torba foliowa opakowaniowa (1) według jednego z zastrz. 1 do 9, znamienna tym, że jest przewidziane zamknięcie (10) wielokrotnego użytku. 11. Torba foliowa opakowaniowa (1) według jednego z zastrz. 1 do 10, znamienna tym, że torba foliowa opakowaniowa (1) jest wykonana jako torba z fałdami bocznymi, przy czym uchwyt (4) jest umieszczony na fałdzie bocznej (5). 12. Sposób wytwarzania torby foliowej opakowaniowej (1) według jednego z zastrz. 1 do 11, przy czym pasek (6) folii umieszcza się na arkuszu nośnym (11), który jest szerszy niż pasek (6) folii, przy czym końce (13) paska (6) folii zagina się, tak że pasek (6) folii obejmuje arkusz nośny (11) koń-

15 14 cami (13), przy czym następnie arkusz nośny (11) łączy się z boku paska (6) folii pośrednio lub bezpośrednio z folią (2) torby i przy czym następnie w drodze składania, zgrzewania i przycinania folii (2) torby formuje się torbę foliową opakowaniową (1) w ten sposób, że arkusz nośny (11) jest umieszczony na wewnętrznej stronie torby. 13. Sposób według zastrz. 12, przy czym końce (13) paska łączy się ze sobą. 14. Sposób według zastrz. 12 albo 13, przy czym końce (13) paska łączy się z arkuszem nośnym (11). 15. Sposób według jednego z zastrz. 12 do 14, przy czym końce (13) paska zagina się razem z odcinkami końcowymi (12) arkusza nośnego (11). 16. Sposób według jednego z zastrz. 12 do 15, przy czym folię (2) torby w obszarze, w którym jest umieszczany odcinek chwytowy (7) paska (6) folii, zaopatruje się przed połączeniem z arkuszem nośnym (11) w wycięcie, linie osłabienia, perforacje (8) i/lub nacięcia (20). 17. Sposób według jednego z zastrz. 12 do 16, przy czym pasek (6) folii i arkusz nośny (11) odcina się od wstęg (16, 16 ) materiału. 18. Sposób według jednego z zastrz. 12 do 17, przy czym przed składaniem folii (2) torby, w celu wykonania torby foliowej opakowaniowej (1), na różnych krawędziach (23) fałd wykonuje się wstępne osłabienie. Nordenia Deutschland Halle GmbH Pełnomocnik:

16

17

18

(13) T3. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.04.2005 05009438.2

(13) T3. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.04.2005 05009438.2 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1595797 (13) T3 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.04.2005

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2139793. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.03.2008 08734804.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2139793. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.03.2008 08734804. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2139793 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.03.2008 08734804.1 (13) (51) T3 Int.Cl. B65G 1/137 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.12.2005 05026894.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.12.2005 05026894. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1690482 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.12.2005 05026894.5 (51) Int. Cl. A47J31/46 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.03.2005 05717308.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.03.2005 05717308. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1723053 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.03.2005 05717308.0 (51) Int. Cl. B65D90/02 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2499001. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 09.11.2010 10779472.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2499001. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 09.11.2010 10779472. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2499001 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 09.11. 779472.9 (97)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2207708. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.10.2008 08802742.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2207708. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.10.2008 08802742. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2207708 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.10.2008 08802742.0 (13) (51) T3 Int.Cl. B62D 1/19 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.01.2007 07711349.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.01.2007 07711349. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1846309 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.01.2007 07711349.6 (51) Int. Cl. B65G1/127 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1767319. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.2005 05021037.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1767319. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.2005 05021037. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1767319 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.2005 05021037.6 (13) (51) T3 Int.Cl. B27M 3/04 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2074843. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.2007 07818485.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2074843. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.2007 07818485. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 74843 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.07 0781848.0 (13) (1) T3 Int.Cl. H04W 4/12 (09.01) Urząd

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2353484. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.10.2010 10187301.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2353484. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.10.2010 10187301. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 233484 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.. 187301.6 (97) O

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.08.2004 04018674.4

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.08.2004 04018674.4 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1516559 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.08.2004 04018674.4

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 25.06.2004 04014941.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 25.06.2004 04014941. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1493316 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 25.06.2004 04014941.1 (51) Int. Cl. A01C21/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.02.2005 05002865.3

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.02.2005 05002865.3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1568410 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.02.2005 05002865.3

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2637914. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 09.11.2011 11779459.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2637914. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 09.11.2011 11779459. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2637914 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 09.11.2011 11779459.4

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2467526. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.08.2010 10739931.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2467526. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.08.2010 10739931. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 246726 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.08. 739931.3 (97)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1903849. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.09.2007 07115828.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1903849. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.09.2007 07115828. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1903849 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.09.07 071828.1 (13) (1) T3 Int.Cl. H0K 7/ (06.01) F28D 19/04

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2323343. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.11.2010 10190827.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2323343. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.11.2010 10190827. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2323343 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.11. 190827. (97)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2382437. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.12.2009 09775088.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2382437. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.12.2009 09775088. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2382437 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.12.2009 09775088.9 (13) (51) T3 Int.Cl. F41H 5/02 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1777983. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.09.2006 06019021.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1777983. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.09.2006 06019021. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1777983 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.09.06 06019021.2 (13) (1) T3 Int.Cl. H04Q 11/04 (06.01) H04L

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 23.06.2004 04741875.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 23.06.2004 04741875. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1641504 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 23.06.2004 04741875.1 (51) Int. Cl. A61M1/02 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.05.2004 04732668.1

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.05.2004 04732668.1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 162919 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.0.04 04732668.1 (13) T3 (1) Int. Cl. E03D9/0 E03D9/02 (06.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.02.2007 07004177.7

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.02.2007 07004177.7 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1965201 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.02.2007 07004177.7

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2190540. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.07.2008 08779506.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2190540. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.07.2008 08779506. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 219040 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:.07.08 0877906.8 (13) (1) T3 Int.Cl. A63F /04 (06.01) Urząd Patentowy

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2181266. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.08.2008 08788262.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2181266. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.08.2008 08788262. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2181266 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.08.2008 08788262.7 (13) (51) T3 Int.Cl. F04D 27/02 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.04.2004 04742436.1

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.04.2004 04742436.1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1613450 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.04.2004 04742436.1

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1760647. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 30.08.2006 06119778.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1760647. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 30.08.2006 06119778. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1760647 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 30.08.2006 06119778.6 (13) (51) T3 Int.Cl. G06Q 10/00 (2012.01)

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 01.10.2009, PCT/EP09/007052

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 01.10.2009, PCT/EP09/007052 PL 217286 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 217286 (21) Numer zgłoszenia: 396374 (22) Data zgłoszenia: 01.10.2009 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2334863. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.08.2009 09782381.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2334863. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.08.2009 09782381. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2334863 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.08.2009 09782381.9 (13) (51) T3 Int.Cl. D06F 39/08 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2067341. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.09.2007 07820143.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2067341. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.09.2007 07820143. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2067341 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.09.2007 07820143.1 (13) (51) T3 Int.Cl. H04L 29/06 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2241785. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.10.2008 08872337.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2241785. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.10.2008 08872337. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 224178 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02..08 08872337.4 (13) (1) T3 Int.Cl. F16H 33/ (06.01) F03G 3/00

Bardziej szczegółowo