Użytkownik (nazwa i adres) Mammograf. Producent. Model lub typ. Rok produkcji. Rok rozpoczęcia eksploatacji. Nr seryjny aparatu.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Użytkownik (nazwa i adres) Mammograf. Producent. Model lub typ. Rok produkcji. Rok rozpoczęcia eksploatacji. Nr seryjny aparatu."

Transkrypt

1 Protokół z kontroli jakości badań mammograficznych wykonywanych w ramach Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi przeprowadzonej przez Wojewódzki Ośrodek Koordynujący w... Użytkownik (nazwa i adres) Mammograf Producent Model lub typ Rok produkcji Rok rozpoczęcia eksploatacji Nr seryjny aparatu Nr seryjny lampy Nr seryjny generatora Data kontroli Osoby przeprowadzające kontrolę Imię i nazwisko Numer upoważnienia Ministra Zdrowia Stopka: Data, Typ, Model, nr seryjny strona 1 z 24

2 Ocena realizacji testów kontroli jakości (testów eksploatacyjnych) 1. Testy specjalistyczne Data wykonania testów specjalistycznych Uwagi dotyczące testów specjalistycznych oraz reagowania na ich wyniki Akceptacja tak nie Pracownia posiada aktualny protokół z testów specjalistycznych Ocena wyników testów specjalistycznych i reakcji na nie*) Prawidłowe wyniki wszystkich testów specjalistycznych Wyniki nieprawidłowe, podjęto odpowiednie działania korygujące Wyniki nieprawidłowe, nie podjęto odpowiednich działań korygujących Testy specjalistyczne powinny być wykonywane przynajmniej raz na rok. Niedopuszczalne jest stosowanie urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych, gdy uzyskane wyniki testów Stopka: Data, Typ, Model, nr seryjny strona 2 z 24

3 eksploatacyjnych przekraczają wartości graniczne. Prawidłowe wyniki testów specjalistycznych są jednym z warunków realizacji świadczenia Mammografia skryningowa obu piersi. *) Wypełnić, jeśli pracownia przedstawiła aktualny protokół z testów specjalistycznych Stopka: Data, Typ, Model, nr seryjny strona 3 z 24

4 i prawidłoworegularniewykonywany wykonywany nieregularnie i/lub nieprawidłowo nie wykonywany 2. Testy podstawowe Test Stałość ekspozycji (codziennie) Kompensacja zmian grubości fantomu i wartości wysokiego napięcia (raz na tydzień) Rozdzielczość przestrzenna, progowy kontrast obrazu (raz na tydzień) Siła kompresji (raz na 6 miesięcy) Przyleganie ekranu wzmacniającego do filmu, szczelność kaset (raz na 6 miesięcy) Szczelność ciemni, oświetlenie robocze, przepust (raz na 6 miesięcy) Gęstość minimalna, wskaźnik światłoczułości, wskaźnik kontrastowości, temperatura wywoływacza (codziennie) Warunki oceny mammogramów (przed przystąpieniem do pracy) Warunki przechowywania błon (raz na tydzień) Analiza zdjęć odrzuconych (co 250 badań) Stopka: Data, Typ, Model, nr seryjny strona 4 z 24

5 Uwagi dotyczące prowadzenia testów podstawowych oraz reagowania na ich wyniki Testy podstawowe powinny być prowadzone w zakresie i z częstością określonymi w Załączniku nr 6 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej. Niedopuszczalne jest stosowanie urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych, gdy uzyskane wyniki testów eksploatacyjnych przekraczają wartości graniczne. Uwagi na temat stanu technicznego aparatu i akcesoriów Stopka: Data, Typ, Model, nr seryjny strona 5 z 24

6 Ocena wybranych parametrów aparatury mammograficznej 1. Geometria wiązki promieniowania X Format filmu: 18 cm 24 cm Tryb pracy Wysokie napięcie Obciążenie prądowo-czasowe [kv] [mas] Położenie krawędzi pola promieniowania X względem krawędzi filmu od strony klatki piersiowej [mm] wew. filmu / na zew. filmu od lewej strony [mm] wew. filmu / na zew. filmu od prawej strony [mm] wew. filmu / na zew. filmu Położenie krawędzi stolika względem krawędzi filmu od strony klatki piersiowej [mm] na zew. filmu Pole promieniowania X powinno pokrywać cały film. Pole promieniowania X może wykraczać poza krawędź filmu o nie więcej niż 5 mm z każdej strony. Kratka przeciwrozproszeniowa (krawędź stolika) od strony klatki piersiowej nie powinna wykraczać poza krawędź filmu o więcej niż 4 mm. Warunki ekspozycji klinicznej: Tryb pracy, zaczernienie Dla formatu filmu 18 cm x 24 cm Dla formatu filmu 24 cm x 30 cm Przedstawiciel użytkownika obsługujący Stopka: Data, Typ, Model, nr seryjny strona 6 z 24

7 aparat podczas kontroli Stopka: Data, Typ, Model, nr seryjny strona 7 z 24

8 Format filmu: 24 cm 30 cm Tryb pracy Wysokie napięcie Obciążenie prądowo-czasowe [kv] [mas] Położenie krawędzi pola promieniowania X względem krawędzi filmu od strony klatki piersiowej [mm] wew. filmu / na zew. filmu od lewej strony [mm] wew. filmu / na zew. filmu od prawej strony [mm] wew. filmu / na zew. filmu Położenie krawędzi stolika względem krawędzi filmu od strony klatki piersiowej [mm] na zew. filmu Pole promieniowania X powinno pokrywać cały film. Pole promieniowania X może wykraczać poza krawędź filmu o nie więcej niż 5 mm z każdej strony. Kratka przeciwrozproszeniowa (krawędź stolika) od strony klatki piersiowej nie powinna wykraczać poza krawędź filmu o więcej niż 4 mm. Stopka: Data, Typ, Model, nr seryjny strona 8 z 24

9 2. Kompresja piersi a) Maksymalna siła kompresji Płytka uciskowa: mała Nominalna (odczytana) wartość siły kompresji Wartość siły kompresji zmierzona po uciśnięciu Różnica między nominalną a zmierzoną wartością siły kompresji Wartość siły kompresji po 1 minucie Różnica między wartością siły kompresji zmierzoną po uciśnięciu i po 1 minucie [kg] [kg] [kg] [kg] [kg] Maksymalna wartość siły kompresji powinna zawierać się w granicach 13 kg 20 kg. Różnica między nominalną (odczytaną) a zmierzoną wartością siły kompresji nie powinna przekraczać 2 kg. Różnica między wartością siły kompresji zmierzoną bezpośrednio po uciśnięciu i po 1 minucie nie powinna przekraczać 1 kg. Siła kompresji po 1 minucie nie powinna wyjść poza zakres 13 kg 20 kg. b) Ustawienie płytki uciskowej Położenie płytki uciskowej nad stolikiem (pełna kompresja, symetryczne podparcie płytki) z lewej strony [cm] z prawej strony [cm] różnica między lewą i prawą stroną [cm] Dla symetrycznego podparcia płytki uciskowej różnica w położeniu płytki uciskowej nad stolikiem pomiędzy lewą i prawą stroną płytki nie powinna być większa niż 0,5 cm. Stopka: Data, Typ, Model, nr seryjny strona 9 z 24

10 a) Maksymalna siła kompresji Płytka uciskowa: duża Nominalna (odczytana) wartość siły kompresji Wartość siły kompresji zmierzona po uciśnięciu Różnica między nominalną a zmierzoną wartością siły kompresji Wartość siły kompresji po 1 minucie Różnica między wartością siły kompresji zmierzoną po uciśnięciu i po 1 minucie [kg] [kg] [kg] [kg] [kg] Maksymalna wartość siły kompresji powinna zawierać się w granicach 13 kg 20 kg. Różnica między nominalną (odczytaną) a zmierzoną wartością siły kompresji nie powinna przekraczać 2 kg. Różnica między wartością siły kompresji zmierzoną bezpośrednio po uciśnięciu i po 1 minucie nie powinna przekraczać 1 kg. Siła kompresji po 1 minucie nie powinna wyjść poza zakres 13 kg 20 kg. b) Ustawienie płytki uciskowej Położenie płytki uciskowej nad stolikiem (pełna kompresja, symetryczne podparcie płytki) z lewej strony [cm] z prawej strony [cm] różnica między lewą i prawą stroną [cm] Dla symetrycznego podparcia płytki uciskowej różnica w położeniu płytki uciskowej nad stolikiem pomiędzy lewą i prawą stroną płytki nie powinna być większa niż 0,5 cm. Stopka: Data, Typ, Model, nr seryjny strona 10 z 24

11 3. Jakość obrazu a) Rozdzielczość przestrzenna (dla ekspozycji referencyjnej) Tryb pracy Poziom zaczernienia Wysokie napięcie [kv] Nr obrazu Kierunek Rozdzielczość [pl/mm] 1 * 2 ** * rozdzielczość w kierunku prostopadłym do osi anoda - katoda ** rozdzielczość w kierunku równoległym do osi anoda - katoda Rozdzielczość w kierunku równoległym i prostopadłym do osi anoda - katoda nie powinna być mniejsza niż 12 lp/mm. b) Progowy kontrast obrazu (dla ekspozycji klinicznej) Tryb pracy Poziom zaczernienia Wysokie napięcie Obciążenie prądowo-czasowe [kv] [mas] Obserwator 1 Obserwator 2 Progowy kontrast dla struktury o średnicy 5 mm Średni progowy kontrast dla struktury o średnicy 5 mm Kontrast dla najsłabiej widocznego obiektu (o średnicy nie większej niż 6 mm) umieszczonego w środku fantomu PMMA o grubości 4,5 cm nie powinien być większy niż 1,5%. Stopka: Data, Typ, Model, nr seryjny strona 11 z 24

12 4. Artefakty Format filmu: 18 cm 24 cm Numer kasety Tryb pracy Poziom zaczernienia Wysokie napięcie Obciążenie prądowo-czasowe [kv] [mas] Gęstość optyczna Opis artefaktów Na obrazie jednorodnego fantomu nie powinny być widoczne żadne artefakty. Stopka: Data, Typ, Model, nr seryjny strona 12 z 24

13 Format filmu: 24 cm 30 cm Numer kasety Tryb pracy Poziom zaczernienia Wysokie napięcie Obciążenie prądowo-czasowe [kv] [mas] Gęstość optyczna Opis artefaktów Na obrazie jednorodnego fantomu nie powinny być widoczne żadne artefakty. Stopka: Data, Typ, Model, nr seryjny strona 13 z 24

14 5. Kompensacja zmian grubości fantomu i wartości wysokiego napięcia Stolik: mały Obciążenie Grubość Poziom Wysokie prądowo fantomu Tryb pracy Anoda/filtr zaczernienia napięcie -czasowe [cm] [kv] [mas] Gęstość optyczna w punkcie ref. 2,0 3,0 4,0 4,5 5,0 6,0 7,0 Wartość odniesienia: D od Gęstość optyczna Wartość minimalna: D min Wartość maksymalna: D max Różnice od wartości odniesienia D od - D min D max - D od Dla obrazu fantomu (4,5 cm PMMA) wykonanego w warunkach klinicznych gęstość optyczna w punkcie referencyjnym (zwana dalej wartością odniesienia ) powinna zawierać się w przedziale 1,3 1,8. Wszystkie wartości gęstości optycznej nie powinny różnić się od wartości odniesienia o więcej niż 0,15. Stopka: Data, Typ, Model, nr seryjny strona 14 z 24

15 Stolik: duży Obciążenie Grubość Poziom Wysokie prądowo fantomu Tryb pracy Anoda/filtr zaczernienia napięcie -czasowe [cm] [kv] [mas] Gęstość optyczna w punkcie ref. 2,0 3,0 4,0 4,5 5,0 6,0 7,0 Wartość odniesienia: D od Gęstość optyczna Wartość minimalna: D min Wartość maksymalna: D max Różnice od wartości odniesienia D od - D min D max - D od Dla obrazu fantomu (4,5 cm PMMA) wykonanego w warunkach klinicznych gęstość optyczna w punkcie referencyjnym (zwana dalej wartością odniesienia ) powinna zawierać się w przedziale 1,3 1,8. Wszystkie wartości gęstości optycznej nie powinny różnić się od wartości odniesienia o więcej niż 0,15. Stopka: Data, Typ, Model, nr seryjny strona 15 z 24

16 6. Średnia dawka gruczołowa dla ekspozycji klinicznej, czas ekspozycji Dane do obliczenia warstwy półchłonnej Grubość filtru: d [mm Al] 0 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 E 0 E 0,2 E 0,3 E 0,4 E 0,5 E 0,6 Dawka [mgy] Grubość fantomu PMMA [cm] 4,5 Tryb pracy Tryb ręczny Ekspozycja kliniczna Anoda / filtr Wysokie napięcie [kv] Warstwa półchłonna [mm Al] Poziom zaczernienia Obciążenia prądowo-czasowe: O i [mas] < O kli > O kli O kli Czas ekspozycji: t Dawka dla odległości ognisko detektor promieniowania: E i Odległość ognisko detektor promieniowania: d ognisko-detektor Odległość ognisko powierzchnia stolika: d ognisko-stolik Odległość ognisko powierzchnia fantomu: d ognisko-fantom = d ognisko-stolik 4,5 [ms] [mgy] [cm] [cm] [cm] Dawka dla O kli dla odległości ognisko powierzchnia fantomu: E ipkli [mgy] Średnia dawka gruczołowa dla ekspozycji klinicznej [mgy] Średnia dawka gruczołowa wyznaczona dla ekspozycji klinicznej fantomu PMMA o grubości 4,5 cm powinna być mniejsza niż 2,5 mgy. Czas ekspozycji nie powinien być większy niż 2 s. Stopka: Data, Typ, Model, nr seryjny strona 16 z 24

17 7. Wysokie napięcie a) Powtarzalność Wartość nominalna (najczęściej stosowana) Obciążenie prądowo-czasowe Wartość zmierzona: U i Średnia z wartości zmierzonych: U śr [kv] [mas] [kv] [kv] U śr - U i [kv] Dla wysokiego napięcia najczęściej używanego w badaniach klinicznych różnica między średnią z 5 pomiarów i poszczególną zmierzoną wartością wysokiego napięcia nie powinna być większa niż 0,5 kv. b) Zgodność Obciążenie prądowo-czasowe [mas] Wartość nominalna: U nom [kv] Zmierzona wartość wysokiego napięcia: U i [kv] U nom - U i [kv] Dla całego zakresu wysokiego napięcia różnica między nominalną i zmierzoną wartością wysokiego napięcia nie powinna być większa niż 1 kv. Stopka: Data, Typ, Model, nr seryjny strona 17 z 24

18 8. Warunki oglądania mammogramów a) Wyposażenie negatoskopu w żaluzje Nazwa i typ negatoskopu Wyposażenie w żaluzje Negatoskop powinien być wyposażony w żaluzje lub innego typu maskownice. b) Luminancja negatoskopu Nazwa i typ negatoskopu Luminancja: L środek [cd/m 2 ] min: max: min: max: Średnia wartość maksymalnej luminancji: L środek śr [cd/m 2 ] 85% wartości średniej [cd/m 2 ] 115% wartości średniej [cd/m 2 ] Luminancja negatoskopu powinna być regulowana co najmniej w granicach 3000 cd/m cd/m 2. Odchylenie luminancji zmierzonej na środku powierzchni każdego negatoskopu od średniej wartości luminancji dla wszystkich negatoskopów używanych w pracowni nie powinno być większe niż 15%. Stopka: Data, Typ, Model, nr seryjny strona 18 z 24

19 c) Natężenie oświetlenia zewnętrznego Nazwa i typ negatoskopu Warunki pomiaru Natężenie oświetlenia [lux] Natężenie oświetlenia zewnętrznego powierzchni negatoskopu nie powinno przekraczać 50 lux. d) Ocena wizualna powierzchni negatoskopu Nazwa i typ negatoskopu Uwagi Powierzchnia negatoskopu nie powinna być brudna ani zarysowana. Stopka: Data, Typ, Model, nr seryjny strona 19 z 24

20 Podsumowanie wyników oceny wybranych parametrów aparatury mammograficznej Geometria wiązki mały format Geometria wiązki duży format Mała płytka uciskowa Duża płytka uciskowa Jakość obrazu Kontrolowany parametr Krawędź pola prom. X od strony klatki piersiowej Krawędzie pola prom. X z pozostałych stron Położenie krawędzi kratki przeciwrozproszeniowej Krawędź pola prom. X od strony klatki piersiowej Krawędzie pola prom. X z pozostałych stron Położenie krawędzi kratki przeciwrozproszeniowej Obecność Siła kompresji Zgodność siły kompresji z wartością wyświetlaną Siła kompresji po 1 minucie Ustawienie płytki uciskowej Obecność Siła kompresji Zgodność siły kompresji z wartością wyświetlaną Siła kompresji po 1 minucie Ustawienie płytki uciskowej Rozdzielczość przestrzenna Progowy kontrast obrazu Artefakty dla filmu formatu 18 cm 24 cm Artefakty dla filmu formatu 24 cm 30 cm Mały stolik Duży stolik Gęstość optyczna w punkcie referencyjnym Kompensacja zmian grubości fantomu i kv Gęstość optyczna w punkcie referencyjnym Kompensacja zmian grubości fantomu i kv Średnia dawka gruczołowa dla ekspozycji klinicznej Czas ekspozycji dla ekspozycji klinicznej Wysokie napięcie Warunki oglądania mammogramów (negatoskopy) Powtarzalność Zgodność Wyposażenie w żaluzje lub inne maskownice Luminancja negatoskopu Natężenie oświetlenia zewnętrznego Ocena wizualna powierzchni negatoskopu Akceptacja tak nie Stopka: Data, Typ, Model, nr seryjny strona 20 z 24

21 Uwagi dotyczące wyników oceny wybranych parametrów aparatury mammograficznej 1. W wyniku przeprowadzonej kontroli geometrii wiązki promieniowania X stwierdzono, że: dla filmu formatu cm cm pole promieniowania X wchodzi w / wykracza poza krawędź filmu o mm. dla filmu formatu cm cm odległość pomiędzy krawędzią kratki przeciwrozproszeniowej a krawędzią filmu od strony klatki piersiowej wynosi mm. Pole promieniowania X powinno pokrywać cały film. Pole promieniowania X może wykraczać poza krawędź filmu o nie więcej niż 5 mm z każdej strony. Kratka przeciwrozproszeniowa (krawędź stolika) od strony klatki piersiowej nie powinna wykraczać poza krawędź filmu o więcej niż 4 mm. 2. W wyniku przeprowadzonej kontroli siły kompresji piersi stwierdzono, że: dla płytki uciskowej zmierzona wartość siły kompresji wynosi kg, a powinna zawierać się w granicach 13 kg 20 kg. dla płytki uciskowej różnica między nominalną (odczytaną) a zmierzoną wartością siły kompresji wynosi kg, a nie powinna przekraczać 2 kg. dla płytki uciskowej różnica między wartością siły kompresji zmierzoną bezpośrednio po uciśnięciu i po 1 minucie wynosi kg, a nie powinna przekraczać 1 kg. dla płytki uciskowej siła kompresji po 1 minucie wynosi kg, a nie powinna wyjść poza zakres 13 kg 20 kg. W wyniku przeprowadzonej kontroli ustawienia płytek uciskowych stwierdzono, że dla symetrycznego podparcia płytki uciskowej różnica w położeniu płytki uciskowej nad stolikiem pomiędzy lewą i prawą stroną płytki wynosi cm, a nie powinna być większa niż 0,5 cm. 3. W wyniku przeprowadzonej oceny jakości obrazu stwierdzono, że: rozdzielczość obrazu w kierunku do osi anoda-katoda wynosi pl/mm, a powinna być nie mniejsza niż 12 pl/mm. progowy kontrast obrazu wynosi, a nie powinien być większy niż 1,5 % dla obiektu o średnicy nie większej niż 6 mm umieszczonego w środku fantomu PMMA o grubości 4,5 cm. 4. Na obrazach jednorodnego fantomu zarejestrowanych na filmach formatu cm cm stwierdzono artefakty w postaci: Na obrazach jednorodnego fantomu nie powinny być widoczne żadne artefakty. 5. W wyniku przeprowadzonej kontroli kompensacji zmian grubości fantomu i wartości wysokiego napięcia w warunkach klinicznych stwierdzono, że: dla stolika minimalna/maksymalna wartość gęstości optycznej w punkcie referencyjnym ze wszystkich obrazów różni się od wartości odniesienia o, a nie powinna się różnić bardziej niż o ± 0,15. dla stolika gęstość optyczna w punkcie referencyjnym obrazu fantomu o grubości 4,5 cm PMMA wynosi, a powinna zawierać się w przedziale 1,3 1,8. Stopka: Data, Typ, Model, nr seryjny strona 21 z 24

22 6. W wyniku przeprowadzonej kontroli średniej dawki gruczołowej wyznaczonej dla ekspozycji klinicznej fantomu PMMA o grubości 4,5 cm stwierdzono, że wynosi ona mgy, a powinna być mniejsza niż 2,5 mgy. W wyniku przeprowadzonej kontroli czasu wyznaczonego dla ekspozycji klinicznej fantomu 4,5 cm stwierdzono, że wynosi on s, a nie powinien być większy niż 2 s. 7. W wyniku przeprowadzonej kontroli powtarzalności wysokiego napięcia stwierdzono, że maksymalna różnica między zmierzoną wartością wysokiego napięcia a wartością średnią w serii pięciu pomiarów wynosi kv, a nie powinna przekraczać 0,5 kv. W wyniku przeprowadzonej kontroli dokładności wysokiego napięcia stwierdzono, że dla nominalnej wartości wysokiego napięcia równej kv różnica między zmierzoną wartością wysokiego napięcia a wartością nominalną (nastawioną) wynosi kv, a nie powinna przekraczać 1 kv. 8. W wyniku kontroli warunków oglądania mammogramów stwierdzono, że: negatoskop nie jest wyposażony w żaluzje ani maskownice innego typu. maksymalna luminancja negatoskopu wynosi cd/m 2, a powinna osiągać co najmniej 6000 cd/m 2 luminancja zmierzona na środku powierzchni negatoskopu różni się od średniej wartości luminancji dla wszystkich negatoskopów używanych w pracowni o więcej niż 15%. natężenie oświetlenia zewnętrznego powierzchni negatoskopu wynosi lux, a nie powinno przekraczać 50 lux. powierzchnia negatoskopu jest zabrudzona/porysowana. Stopka: Data, Typ, Model, nr seryjny strona 22 z 24

23 Kryteria formułowania oceny końcowej Końcowa ocena wykonywania badań mammograficznych w ramach Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi jest formułowana przez osoby przeprowadzające kontrolę na podstawie wyników oceny realizacji testów eksploatacyjnych (specjalistycznych i podstawowych) oraz oceny wybranych parametrów aparatury mammograficznej. Nieprawidłowości w dowolnym z ocenianych obszarów oznaczają niespełnienie wymogów prawa i mogą stanowić podstawę do sformułowania negatywnej oceny końcowej. Na mocy decyzji Centralnego Ośrodka Koordynującego Populacyjne Programy Wczesnego Wykrywania Raka Piersi oraz Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy w procesie formułowania oceny końcowej należy przywiązywać szczególną uwagę do wystąpienia dowolnego z wymienionych poniżej warunków: brak protokołu z testów specjalistycznych (nie starszego niż rok); brak działań korygujących w przypadku negatywnych wyników testów specjalistycznych; całkowity brak wykonywania co najmniej jednego z testów podstawowych; brak działań korygujących w przypadku powtarzających się negatywnych wyników testów podstawowych; zbyt niska rozdzielczość (poniżej 12 pl/mm); zbyt wysoki progowy kontrast obrazu (powyżej 1,5%); pole promieniowania wykraczające poza obszar detektora o ponad 5 mm od strony klatki piersiowej; zbyt wysoka średnia dawka gruczołowa dla ekspozycji klinicznej (powyżej 2,5 mgy). Stopka: Data, Typ, Model, nr seryjny strona 23 z 24

24 Końcowa ocena wykonywania badań mammograficznych w ramach Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi Z przeprowadzonej kontroli wynika, że pracownia mammograficzna w... realizuje badania kobiet wykonywane z wykorzystaniem aparatu [producent, model/typ] o numerze seryjnym [nr seryjny] w ramach Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi w sposób prawidłowy / nieprawidłowy *) w zakresie ocenianych parametrów. Kopia niniejszego Protokołu zostaje przekazana do odpowiedniego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, właściwej terytorialnie Państwowej Wojewódzkiej Inspekcji Sanitarnej, Konsultanta Wojewódzkiego ds. Radiologii i Diagnostyki Obrazowej, a także pozostaje w aktach Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego i Centralnego Ośrodka Koordynującego. Osoby przeprowadzające kontrolę Kierownik Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego Stopka: Data, Typ, Model, nr seryjny strona 24 z 24

Ocena realizacji testów 1kontroli. jakości (testów eksploatacyjnych) 1. Testy specjalistyczne. Użytkownik (nazwa i adres) Mammograf.

Ocena realizacji testów 1kontroli. jakości (testów eksploatacyjnych) 1. Testy specjalistyczne. Użytkownik (nazwa i adres) Mammograf. Protokół z kontroli jakości badań mammograficznych wykonywanej w ramach Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi przeprowadzonej przez Wojewódzki Ośrodek Koordynujący w... Użytkownik (nazwa

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli jakości badań mammograficznych wykonywanych w ramach Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi

Protokół z kontroli jakości badań mammograficznych wykonywanych w ramach Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi Protokół z kontroli jakości badań mammograficznych wykonywanych w ramach Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi Użytkownik (nazwa i adres) Mammograf Producent Model lub typ Rok produkcji

Bardziej szczegółowo

Osoba przeprowadzająca kontrolę Numer upoważnienia Ministra Zdrowia. Przedstawiciel/przedstawiciele świadczeniodawcy uczestniczący w kontroli

Osoba przeprowadzająca kontrolę Numer upoważnienia Ministra Zdrowia. Przedstawiciel/przedstawiciele świadczeniodawcy uczestniczący w kontroli Załącznik nr 4 Protokół z kontroli jakości badań mammograficznych realizowanej w ramach Koordynacji i monitorowania jakości profilaktyki raka piersi przez Centralny Ośrodek Koordynujący Użytkownik (nazwa

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli jakości badań mammograficznych wykonywanych w ramach Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi

Protokół z kontroli jakości badań mammograficznych wykonywanych w ramach Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi Protokół z kontroli jakości badań mammograficznych wykonywanych w ramach Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi Użytkownik (nazwa i adres) Mammograf Producent Model lub typ Rok produkcji

Bardziej szczegółowo

Użytkownik (nazwa i adres) Mammograf. Producent. Model lub typ. Rok produkcji. Rok rozpoczęcia eksploatacji. Nr seryjny aparatu.

Użytkownik (nazwa i adres) Mammograf. Producent. Model lub typ. Rok produkcji. Rok rozpoczęcia eksploatacji. Nr seryjny aparatu. Protokół z kontroli jakości badań mammograficznych wykonywanej w ramach Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi przeprowadzonej przez Wojewódzki Ośrodek Koordynujący w... Użytkownik (nazwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 10 Tabela 1. Ocena ośrodków mammograficznych na terenie województwa skontrolowanych w 2008 r.

Załącznik Nr 10 Tabela 1. Ocena ośrodków mammograficznych na terenie województwa skontrolowanych w 2008 r. Tabela 1. Ocena ośrodków mammograficznych na terenie województwa skontrolowanych w 2008 r. L.p. Ośrodek Poziom wykonywania badań (wysoki; średni; nieodpowiedni) Procentowa liczba punktów 1 2 3 4 5 6 7

Bardziej szczegółowo

Nazwa wg. Dz. U. z 2013 r., poz lub Dz. U. z 2015 r., poz. 2040

Nazwa wg. Dz. U. z 2013 r., poz lub Dz. U. z 2015 r., poz. 2040 Zakres testów specjalistycznych dla aparatów rentgenowskich. Zakres zależy od konstrukcji aparatu oraz wyposażenia pracowni RTG w pozostałe urządzenia radiologiczne. W kolumnach : R-x dla radiografii (

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1465

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1465 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1465 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 3, Data wydania: 17 listopada 2015 r. Nazwa i adres Laboratorium

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1456

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1456 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1456 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 1, Data wydania: 30 sierpnia 2013 r. AB 1456 Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM BADAŃ RADIACYJNYCH. Wykaz metod akredytowanych Aktualizacja:

LABORATORIUM BADAŃ RADIACYJNYCH. Wykaz metod akredytowanych Aktualizacja: LABORATORIUM BADAŃ RADIACYJNYCH Wykaz metod akredytowanych Aktualizacja: 2014-02-05 Badane obiekty / Grupa obiektów Wyroby konsumpcyjne - w tym żywność Produkty rolne - w tym pasze dla zwierząt Woda Środowisko

Bardziej szczegółowo

STRESZCZENIE ZAKRES I METODY KONTROLI

STRESZCZENIE ZAKRES I METODY KONTROLI Sprawozdanie z kontroli jakości przeprowadzonej w 2010 roku w pracowniach mammograficznych biorących udział w Populacyjnym programie wczesnego wykrywania raka piersi STRESZCZENIE W 2010 roku skontrolowano

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1314

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1314 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1314 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5, Data wydania: 2 grudnia 2015 r. Nazwa i adres AB 1314 MEASURE

Bardziej szczegółowo

Testy kontroli fizycznych parametrów aparatury rentgenowskiej. Waldemar Kot Zachodniopomorskie Centrum Onkologii Szczecin 26.04.2014 r.

Testy kontroli fizycznych parametrów aparatury rentgenowskiej. Waldemar Kot Zachodniopomorskie Centrum Onkologii Szczecin 26.04.2014 r. Testy kontroli fizycznych parametrów aparatury rentgenowskiej Waldemar Kot Zachodniopomorskie Centrum Onkologii Szczecin 26.04.2014 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Metodologia kontroli świadczeniodawców Programu profilaktyki raka piersi w zakresie jakości badań mammograficznych.

Metodologia kontroli świadczeniodawców Programu profilaktyki raka piersi w zakresie jakości badań mammograficznych. Metodologia kontroli świadczeniodawców Programu profilaktyki raka piersi w zakresie jakości badań mammograficznych. 2015 1. Kontrola wykonywana jest w oparciu o imienne upoważnienia Ministra Zdrowia i

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceny testów podstawowych w mammografii z detektorem filmowym

Kryteria oceny testów podstawowych w mammografii z detektorem filmowym Kryteria oceny testów podstawowych w mammografii z detektorem filmowym I. Sprawdzić sprzęt wykorzystywany podczas testów podstawowych (naleŝy Ŝądać okazania sprzętu w celu jego weryfikacji) a) Sensytometr

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1457

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1457 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1457 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 1, Data wydania: 28 sierpnia 2013 r. Nazwa i adres Zakład

Bardziej szczegółowo

ODDZIAŁ LABORATORYJNY BADAŃ ŚRODOWISKA PRACY I BADAŃ RADIACYJNYCH. Oferta badań laboratoryjnych na rok 2015

ODDZIAŁ LABORATORYJNY BADAŃ ŚRODOWISKA PRACY I BADAŃ RADIACYJNYCH. Oferta badań laboratoryjnych na rok 2015 DZIŁ LBORTORYJNY WSSE W ŁODZI ODDZIŁ LBORTORYJNY BDŃ ŚRODOWISK PRCY I BDŃ RDICYJNYCH Oferta badań laboratoryjnych na rok 2015 PRCOWNI BDŃ I POMIRÓW ŚRODOWISK PRCY Obiekt Hałas Drgania działające na organizm

Bardziej szczegółowo

Testy specjalistyczne w mammografii z detektorem filmowym. Zalecenia Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej

Testy specjalistyczne w mammografii z detektorem filmowym. Zalecenia Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej Pol J Med Phys Eng 2013;19(1):35-83. PL ISSN 1425-4689 doi: 10.2478/pjmpe-2013-0003 website: http://www.pjmpe.waw.pl Ewa Fabiszewska 1, Iwona Grabska 1, Katarzyna Pasicz 1 Zespół konsultantów: Paweł Kukołowicz

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 286

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 286 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 286 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 20 Data wydania: 8 sierpnia 2014 r. Nazwa i adres: OŚRODEK BADAŃ

Bardziej szczegółowo

I. Rentgenodiagnostyka i radiologia zabiegowa

I. Rentgenodiagnostyka i radiologia zabiegowa SZCZEGÓŁOWY ZAKRES TESTÓW EKSPLOATACYJNYCH ORAZ DOPUSZCZALNE ODCHYLENIA BADANYCH PARAMETRÓW FIZYCZNYCH I CZĘSTOŚĆ WYKONYWANIA TESTÓW I. Rentgenodiagnostyka i radiologia zabiegowa Określenia i pojęcia użyte

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ORAZ DOPUSZCZALNE ODCHYLENIA BADANYCH FIZYCZNYCH PARAMETRÓW I CZĘSTOŚĆ WYKONYWANIA TESTÓW EKSPLOATACYJNYCH

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ORAZ DOPUSZCZALNE ODCHYLENIA BADANYCH FIZYCZNYCH PARAMETRÓW I CZĘSTOŚĆ WYKONYWANIA TESTÓW EKSPLOATACYJNYCH Załącznik nr 6 SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ORAZ DOPUSZCZALNE ODCHYLENIA BADANYCH FIZYCZNYCH PARAMETRÓW I CZĘSTOŚĆ WYKONYWANIA TESTÓW EKSPLOATACYJNYCH I. Rentgenodiagnostyka i radiologia zabiegowa TESTY PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI PROGRAM AKREDYTACJI LABORATORIÓW BADAWCZYCH WYKONUJĄCYCH TESTY URZĄDZEŃ RADIOLOGICZNYCH Wydanie 1 Warszawa, 29.06.2012 r. Spis treści 1 Wprowadzenie...3 2 Definicje...3 3 Wymagania

Bardziej szczegółowo

DZIEŃ POWSZEDNI PRACOWNIKÓW WYKONUJĄCYCH TESTY SPECJALISTYCZNE APARATÓW RENTGENOWSKICH

DZIEŃ POWSZEDNI PRACOWNIKÓW WYKONUJĄCYCH TESTY SPECJALISTYCZNE APARATÓW RENTGENOWSKICH Anna Cepiga, Katarzyna Szymańska, Izabela Milcewicz- Mika, Maciej Schramm, Maciej Budzanowski Laboratorium Dozymetrii Indywidualnej i Środowiskowej, Instytut Fizyki Jądrowej PAN DZIEŃ POWSZEDNI PRACOWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

I. Rentgenodiagnostyka i radiologia zabiegowa

I. Rentgenodiagnostyka i radiologia zabiegowa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 Załącznik nr 5 ZAKRES ORAZ DOPUSZCZALNE ODCHYLENIA BADANYCH FIZYCZNYCH PARAMETRÓW

Bardziej szczegółowo

ODDZIAŁ LABORATORYJNY BADAŃ ŚRODOWISKA PRACY I BADAŃ RADIACYJNYCH. Oferta badań laboratoryjnych na rok 2016

ODDZIAŁ LABORATORYJNY BADAŃ ŚRODOWISKA PRACY I BADAŃ RADIACYJNYCH. Oferta badań laboratoryjnych na rok 2016 DZIŁ LBORTORYJNY WSSE W ŁODZI ODDZIŁ LBORTORYJNY BDŃ ŚRODOWISK PRCY I BDŃ RDICYJNYCH Oferta badań laboratoryjnych na rok 2016 PRCOWNI BDŃ I POMIRÓW ŚRODOWISK PRCY Obiekt Hałas Drgania działające na organizm

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 286

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 286 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 286 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 21 Data wydania: 16 września 2015 r. Nazwa i adres: OŚRODEK

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki. Laboratorium Technik Jądrowych

Wydział Fizyki. Laboratorium Technik Jądrowych Wydział Fizyki Laboratorium Technik Jądrowych rok akademicki 2016/17 ćwiczenie RTG1 zapoznanie się z budową i obsługą aparatu RTG urządzenia stosowane w radiografii cyfrowej ogólnej testy specjalistyczne:

Bardziej szczegółowo

Kaseta testowa kaseta uŝywana tylko do wykonywania testów podstawowych w danej pracowni rentgenowskiej.

Kaseta testowa kaseta uŝywana tylko do wykonywania testów podstawowych w danej pracowni rentgenowskiej. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 SZCZEGÓŁOWY ZAKRES TESTÓW EKSPLOATACYJNYCH ORAZ DOPUSZCZALNE ODCHYLENIA BADANYCH PARAMETRÓW

Bardziej szczegółowo

Laboratorium RADIOTERAPII

Laboratorium RADIOTERAPII Laboratorium RADIOTERAPII Ćwiczenie: Testy specjalistyczne aparatu RTG badanie parametrów obrazu Opracowała: mgr inż. Edyta Jakubowska Zakład Inżynierii Biomedycznej Instytut Metrologii i Inżynierii Biomedycznej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres szkolenia wymagany dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej

Szczegółowy zakres szkolenia wymagany dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej Załącznik nr 1 Szczegółowy zakres szkolenia wymagany dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej Lp. Zakres tematyczny (forma zajęć: wykład W / ćwiczenia obliczeniowe

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki. Laboratorium Technik Jądrowych

Wydział Fizyki. Laboratorium Technik Jądrowych Wydział Fizyki Laboratorium Technik Jądrowych rok akademicki 2016/17 ćwiczenie RTG3 ocena narażenia w pracowni RTG urządzenia stosowane w radiografii analogowej testy specjalistyczne: proces wywoływania

Bardziej szczegółowo

ZLECENIE. ZLECENIODAWCA... (nazwisko i imię, adres/ Nazwa podmiotu, siedziba,adres - pieczątka zakładu)

ZLECENIE. ZLECENIODAWCA... (nazwisko i imię, adres/ Nazwa podmiotu, siedziba,adres - pieczątka zakładu) ZLECENIE ZLECENIODAWCA (nazwisko i imię, adres/ Nazwa podmiotu, siedziba,adres - pieczątka zakładu) KRS/EWD... W przypadku SPÓŁKI CYWILNEJ: Imiona i nazwiska oraz adresy zamieszkania wspólników spółki...

Bardziej szczegółowo

CZASOCHŁONNOŚĆ ANALIZ WYKONYWANYCH W DZIALE LABORATORYJNYM WSSE W KRAKOWIE

CZASOCHŁONNOŚĆ ANALIZ WYKONYWANYCH W DZIALE LABORATORYJNYM WSSE W KRAKOWIE Załącznik do zarządzenia Nr 34/2017 Dyrektora WSSE w Krakowie z dnia 12 lipca 2017 r. Załącznik Nr 1 CZASOCHŁONNOŚĆ ANALIZ WYKONYWANYCH W DZIALE LABORATORYJNYM WSSE W KRAKOWIE Strona 1 z 8 Lp. Rodzaj oznaczenia

Bardziej szczegółowo

ZLECENIE. ZLECENIODAWCA... ( nazwisko i imię, adres/ Nazwa podmiotu, siedziba,adres - pieczątka zakładu)

ZLECENIE. ZLECENIODAWCA... ( nazwisko i imię, adres/ Nazwa podmiotu, siedziba,adres - pieczątka zakładu) ZLECENIE ZLECENIODAWCA ( nazwisko i imię, adres/ Nazwa podmiotu, siedziba,adres - pieczątka zakładu) KRS/EWD... W przypadku SPÓŁKI CYWILNEJ: Imiona i nazwiska oraz adresy zamieszkania wspólników spółki...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do materiałów informacyjnych PRO

Załącznik nr 6 do materiałów informacyjnych PRO SZCZEGÓŁOWY OPIS ŚWIADCZEŃ I ZASAD ICH UDZIELANIA ORAZ WYMAGANIA WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW W PROGRAMIE PROFILAKTYKI RAKA PIERSI 1. OPIS ŚWIADCZEŃ Na etapie podstawowym: 1) porada profilaktyczna w ramach

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi stomatologicznego fantomu testowego

Instrukcja obsługi stomatologicznego fantomu testowego Instrukcja obsługi stomatologicznego fantomu testowego Dent/digitest 3 Opracował: mgr inż. Jan Kalita 1 Spis treści. 1. Opis techniczny 3 1.1. Przeznaczenie fantomu. 3 1.2. Budowa fantomu. 4 2. Procedura

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

FORMULARZ OFERTOWY. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Postępowanie nr PN-88/17/KE Załącznik Nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: usługę przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH I OCENIANYCH

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH I OCENIANYCH .. Załącznik Nr 2 (pieczęć firmowa Wykonawcy) ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH I OCENIANYCH Przedmiotem zamówienia jest łączna dostawa i montaż Aparatu RTG do wykonywania zdjęć kostnych ze statywem płucnym

Bardziej szczegółowo

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA SZCZEGÓŁOWE MATERIAŁY INFORMACYJNE O PRZEDMIOCIE POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ZAWIERANIA UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH UBEZPIECZONYM W NARODOWYM FUNDUSZU ZDROWIA w 2004 ROKU

Bardziej szczegółowo

POPULACYJNY PROGRAM WCZESNEGO WYKRYWANIA RAKA PIERSI OCENA KLINICZNA MAMMOGRAMÓW PODSUMOWANIE AUDYTU

POPULACYJNY PROGRAM WCZESNEGO WYKRYWANIA RAKA PIERSI OCENA KLINICZNA MAMMOGRAMÓW PODSUMOWANIE AUDYTU POPULACYJNY PROGRAM WCZESNEGO WYKRYWANIA RAKA PIERSI OCENA KLINICZNA MAMMOGRAMÓW PODSUMOWANIE AUDYTU Opracowanie: Ewa Wesołowska Mammografia rentgenowska jest podstawową metodą badania piersi, ale musi

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień Inspektora Ochrony Radiologicznej

Program szkolenia dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień Inspektora Ochrony Radiologicznej Program szkolenia dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień Inspektora Ochrony Radiologicznej - RMZ z dnia 21 grudnia 2012 r. (DZ. U. z 2012 r. poz. 1534) Lp. Zakres tematyczny 1. Podstawowe pojęcia

Bardziej szczegółowo

Artykuł oryginalny Original article

Artykuł oryginalny Original article Artykuł oryginalny Original article NOWOTWORY Journal of Oncology 2014, volume 64, number 2, 119 128 DOI: 10.5603/NJO.2014.0018 Polskie Towarzystwo Onkologiczne ISSN 0029 540X www.nowotwory.viamedica.pl

Bardziej szczegółowo

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 01.07.2009r. W imieniu Zamawiającego

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 01.07.2009r. W imieniu Zamawiającego 97-500 Radomsko, ul. Leszka Czarnego 22 http://www.powiat.radomszczanski.pl tel. +48 44 6834509 fax +48 44 6834335 e-mail: starostwo@powiat.radomszczanski.pl Radomsko, dnia 01.07.2009 r. FP 341.12/18/09

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące przeprowadzania kontroli w ośrodkach realizujących skryning mammograficzny w Polsce

Wymagania dotyczące przeprowadzania kontroli w ośrodkach realizujących skryning mammograficzny w Polsce Wymagania dotyczące przeprowadzania kontroli w ośrodkach realizujących skryning mammograficzny w Polsce obowiązują w kaŝdym Wojewódzkim Ośrodku Koordynującym Część dotycząca sprawdzenia organizacji badań,

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie I. Potwierdzam wybranie 2 kompletów reprezentatywnych prawidłowych, najlepszych

Oświadczenie I. Potwierdzam wybranie 2 kompletów reprezentatywnych prawidłowych, najlepszych Załącznik nr 1 Pełna nazwa świadczeniodawcy wraz z adresem Data Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi Adres Oświadczenie I Potwierdzam wybranie 2 kompletów

Bardziej szczegółowo

Program zarządzania jakością w pracowni fluoroskopii / angiografii

Program zarządzania jakością w pracowni fluoroskopii / angiografii 1 Seria QA - Zeszyt nr 10a Program zarządzania jakością w pracowni fluoroskopii / angiografii (część praktyczna testy podstawowe) Materiały na potrzeby szkolenia dla techników elektroradiologii Białystok

Bardziej szczegółowo

Wymagany zakres szkolenia dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień

Wymagany zakres szkolenia dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień Dziennik Ustaw 5 Poz. 1534 Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2012 r. (poz. 1534) Wymagany zakres szkolenia dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień inspektora ochrony

Bardziej szczegółowo

Uwagi dotyczące protokołu 2010. Główne zmiany: Format pliku. Strona tytułowa

Uwagi dotyczące protokołu 2010. Główne zmiany: Format pliku. Strona tytułowa Uwagi dotyczące protokołu 2010 Dotychczasowy protokół został zmodyfikowany zgodnie z propozycjami przedstawionymi przez fizyków podczas spotkań, które odbyły się w dniach 7-8 grudnia 2009 roku oraz 13

Bardziej szczegółowo

KONTROLA BIEŻĄCA W PRACOWNIACH (GABINETACH) RTG Z ZAKRESU HIGIENY RADIACYJNEJ

KONTROLA BIEŻĄCA W PRACOWNIACH (GABINETACH) RTG Z ZAKRESU HIGIENY RADIACYJNEJ KONTROLA BIEŻĄCA W PRACOWNIACH (GABINETACH) RTG Z ZAKRESU HIGIENY RADIACYJNEJ I. Ocena zgodności systemu zarządzania jakością w rentgenodiagnostyce z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 11 Parametry techniczne i funkcjonalne cyfrowego mammografu

ZAŁĄCZNIK NR 11 Parametry techniczne i funkcjonalne cyfrowego mammografu ZAŁĄCZNIK NR 11 Parametry techniczne i funkcjonalne cyfrowego mammografu L.p. Wymagania MAMMOGRAF CYFROWY, 1 sztuka 1 Aparat cyfrowy, fabrycznie nowy, nie używany, nie rekondycjonowany, rok produkcji 2014

Bardziej szczegółowo

METODY OBLICZANIA DAWEK I WYMAGANYCH GRUBOŚCI OSŁON. Magdalena Łukowiak

METODY OBLICZANIA DAWEK I WYMAGANYCH GRUBOŚCI OSŁON. Magdalena Łukowiak METODY OBLICZANIA DAWEK I WYMAGANYCH GRUBOŚCI OSŁON. Magdalena Łukowiak Podstawa prawna. Polska Norma Obliczeniowa PN 86/J-80001 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. do LUX MED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Postępu 21C, Warszawa

O F E R T A. do LUX MED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Postępu 21C, Warszawa O F E R T A do LUX MED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Postępu 21C, 02-676 Warszawa... nazwa Wykonawcy adres Wykonawcy... REGON NIP... telefon i fax... bank i nr konta Składając

Bardziej szczegółowo

Kalendarium obowiązki przedsiębiorców prowadzących praktyki zawodowe KTO? OBOWIĄZEK TERMIN EWIDENCJA ODPADÓW INFORMACJE O KORZYSTANIU ZE ŚRODOWISKA

Kalendarium obowiązki przedsiębiorców prowadzących praktyki zawodowe KTO? OBOWIĄZEK TERMIN EWIDENCJA ODPADÓW INFORMACJE O KORZYSTANIU ZE ŚRODOWISKA Kalendarium obowiązki przedsiębiorców prowadzących praktyki zawodowe KTO? OBOWIĄZEK TERMIN 1. - lekarze prowadzący praktyki zawodowe, wytwarzający odpady medyczne, z wyjątkiem praktyk kontraktowych oraz

Bardziej szczegółowo

1. Warunki zgłaszania ofert przez wykonawców i zasady udzielenia zamówienia

1. Warunki zgłaszania ofert przez wykonawców i zasady udzielenia zamówienia Usługa wykonania testów podstawowych aparatury rtg Szpitala oraz objęcia nadzorem Inspektora Ochrony Radiologicznej IOR-R, IOR-3, prowadzenia dokumentacji systemu zarządzania jakością wymaganej przepisami

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

FORMULARZ OFERTOWY. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Postępowanie nr PN-88/17/KE Załącznik Nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: usługę przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

IORMED S.C. Data: 07-04.2015. Radiologia. Usługi Inspektora Ochrony Radiologicznej Szkolenia Sprzęt do kontroli jakości aparatów RTG

IORMED S.C. Data: 07-04.2015. Radiologia. Usługi Inspektora Ochrony Radiologicznej Szkolenia Sprzęt do kontroli jakości aparatów RTG IORMED S.C. Data: 07-04.2015 Radiologia Usługi Inspektora Ochrony Radiologicznej Szkolenia Sprzęt do kontroli jakości aparatów RTG Str. 2 Firma IORMED z przyjemnością przesyła tę propozycję mogąc pomóc

Bardziej szczegółowo

...data... (pieczątka jednostki organizacyjnej) (miejscowość ) WNIOSEK. Nazwa... Numer REGON. Numer NIP. Adres (ulica, kod, miasto,).. ...

...data... (pieczątka jednostki organizacyjnej) (miejscowość ) WNIOSEK. Nazwa... Numer REGON. Numer NIP. Adres (ulica, kod, miasto,).. ... ...data... (pieczątka jednostki organizacyjnej) (miejscowość ) WNIOSEK Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie ul. Żelazna 79 00-875 Warszawa o wydanie zgody na prowadzenie działalności związanej

Bardziej szczegółowo

Paulina Majczak-Ziarno, Paulina Janowska, Maciej Budzanowski, Renata Kopeć, Izabela Milcewicz- Mika, Tomasz Nowak

Paulina Majczak-Ziarno, Paulina Janowska, Maciej Budzanowski, Renata Kopeć, Izabela Milcewicz- Mika, Tomasz Nowak Pomiar rozkładu dawki od rozproszonego promieniowania wokół stanowiska gantry, w gabinecie stomatologicznym i stanowiska pomiarowego do defektoskopii przy użyciu detektorów MTS-N i MCP-N Paulina Majczak-Ziarno,

Bardziej szczegółowo

dokształcającego prowadzonego przez Centralny Ośrodek Koordynujący lub wojewódzki ośrodek koordynujący w latach 2007 2010 w zakresie

dokształcającego prowadzonego przez Centralny Ośrodek Koordynujący lub wojewódzki ośrodek koordynujący w latach 2007 2010 w zakresie Dziennik Ustaw Nr 52 3302 Poz. 271 2. Program profilaktyki raka szyjki macicy macicy etap podstawowy pobranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego. macicy etap diagnostyczny

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z audytu rok 2014

Sprawozdanie z audytu rok 2014 Sprawozdanie z audytu rok 2014 Elżbieta Łuczyńska Przewodnicząca Sekcji Chorób Piersi PLTR Audyt kliniczny W 2014 roku każdy ośrodek wykonujący badania w ramach populacyjnego programu wczesnego wykrywania

Bardziej szczegółowo

OCHRONA RADIOLOGICZNA PACJENTA. Fizyczne właściwości urządzeń radiologicznych stosowanych w danej dziedzinie

OCHRONA RADIOLOGICZNA PACJENTA. Fizyczne właściwości urządzeń radiologicznych stosowanych w danej dziedzinie OCHRONA RADIOLOGICZNA PACJENTA Fizyczne właściwości urządzeń radiologicznych stosowanych w danej dziedzinie Urządzenia radiologiczne /wg. Ustawy Prawo Atomowe/ to źródła promieniowania jonizującego lub

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE GRANICZNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH po zmianie treści SIWZ z dnia 22.11.2012 r.

ZESTAWIENIE GRANICZNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH po zmianie treści SIWZ z dnia 22.11.2012 r. Załącznik nr 2 do SIWZ ZESTAWIENIE GRANICZNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH po zmianie treści SIWZ z dnia 22.11.2012 r. Uniwersalny mammograf cyfrowy (nie dopuszcza się aparatów ucyfrawianych DR i

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie współczynnika załamania światła

Wyznaczanie współczynnika załamania światła Ćwiczenie O2 Wyznaczanie współczynnika załamania światła O2.1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest wyznaczenie współczynnika załamania światła dla przeźroczystych, płaskorównoległych płytek wykonanych z

Bardziej szczegółowo

ZASADY REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA PIERSI

ZASADY REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA PIERSI Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 66/2007/DSOZ ZASADY REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA PIERSI 1. Opis problemu zdrowotnego. Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym u kobiet. Stanowi

Bardziej szczegółowo

ACR PH-1 Test Phantom

ACR PH-1 Test Phantom MAGMEDIX IC. 160 AUTHORITY DRIVE FITCHBURG, MA 01420 USA STADARDOWY FATOM AKREDYTACYJY ACR DO SKAERÓW MRI ACR PH-1 Test Phantom Fantom akredytacyjny ACR do rezonansu magnetycznego (akredytacja ACR MRAP)

Bardziej szczegółowo

NOWY DESIGN i nowoczesne technologie

NOWY DESIGN i nowoczesne technologie NOWY DESIGN i nowoczesne technologie NIESPOTYKANY WCZEŚNIEJ POZIOM ERGONOMII Badania Tomosyntezy i 2D przy dostępie 360 W pozycji wyprostowanej lub w przechyleniu. W pozycji przechylonej można skorzystać

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA LABORATORIÓW BADAWCZYCH WYKONUJĄCYCH TESTY URZĄDZEŃ RADIOLOGICZNYCH Wydanie 2 Warszawa, 21.09.2015 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 3 2 Definicje... 3 3 Wymagania

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna Specyfikacja techniczna Analogowy aparat RTG do zdjęć i prześwietleń GENERATOR RTG 1. Częstotliwość generatora HF 30 khz 2. Moc generatora 50kW 3. Zakres napięć (radiografia) minimalne napięcie 40 kv maksymalne

Bardziej szczegółowo

Bez punktacji urządzeń 5. Bez punktacji województwa śląskiego 7.

Bez punktacji urządzeń 5. Bez punktacji województwa śląskiego 7. I. Oceniane Parametry Techniczne i Eksploatacyjne L.p. Parametr Parametr graniczny 1. MAMMOGRAF CYFROWY I WYMAGANIA OGÓLNE Oferowany model aparatu / producent / kraj pochodzenia / rok produkcji Podać 2.

Bardziej szczegółowo

Ocena realizacji mammograficznych badań przesiewowych w Polsce w 2007 roku wyniki kontroli jakości

Ocena realizacji mammograficznych badań przesiewowych w Polsce w 2007 roku wyniki kontroli jakości NOWOTWORY Journal of Oncology 2008 volume 58 Number 6 521 529 Ocena realizacji mammograficznych badań przesiewowych w Polsce w 2007 roku wyniki kontroli jakości Ewa Fabiszewska Wstę p. W 2007 roku zostały

Bardziej szczegółowo

Program zarządzania jakością w cyfrowej pracowni radiografii

Program zarządzania jakością w cyfrowej pracowni radiografii 1 Seria QA - Zeszyt nr 10 Program zarządzania jakością w cyfrowej pracowni radiografii (część praktyczna testy podstawowe) Testy podstawowe elementów systemów CR/DR Testy aparatury RTG przy pomocy obrazów

Bardziej szczegółowo

1. Warunki zgłaszania ofert przez wykonawców i zasady udzielenia zamówienia

1. Warunki zgłaszania ofert przez wykonawców i zasady udzielenia zamówienia Usługa wykonania testów podstawowych aparatury rtg Szpitala oraz objęcia nadzorem Inspektora Ochrony Radiologicznej IOR-R, IOR-3, prowadzenia dokumentacji systemu zarządzania jakością wymaganej przepisami

Bardziej szczegółowo

Obowiązki lekarzy i lekarzy dentystów jako przedsiębiorców prowadzących praktyki zawodowe

Obowiązki lekarzy i lekarzy dentystów jako przedsiębiorców prowadzących praktyki zawodowe Obowiązki lekarzy i lekarzy dentystów jako przedsiębiorców prowadzących praktyki zawodowe przygotowano we współpracy z biurem prawnym Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku kto? obowiązek termin podstawa

Bardziej szczegółowo

Medyczne zastosowania urządzeń rentgenowskich, Wymagania dla aparatów rentgenowskich. Adam Łukowiak

Medyczne zastosowania urządzeń rentgenowskich, Wymagania dla aparatów rentgenowskich. Adam Łukowiak Medyczne zastosowania urządzeń rentgenowskich, Wymagania dla aparatów rentgenowskich Adam Łukowiak Podstawowe typy urządzeń rtg RTG ogólnego zastosowania: - rtg stacjonarne - rtg przenośne RTG specjalizowane:

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010 Zawód: technik elektroradiolog Symbol cyfrowy zawodu: 322[19] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 322[19]-01-102 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 grudnia 2012 r. Poz. 1534. Rozporządzenie. z dnia 21 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 31 grudnia 2012 r. Poz. 1534. Rozporządzenie. z dnia 21 grudnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 grudnia 2012 r. Poz. 1534 Rozporządzenie Ministra Zdrowia 1) z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie nadawania uprawnień inspektora ochrony radiologicznej

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja w radiologii zabiegowej

Optymalizacja w radiologii zabiegowej 8 czerwca 2013, godzina 9:00 10:00; Sesja Inżynierska Optymalizacja w radiologii zabiegowej Łódzki Ośrodek Szkoleniowo-Konsultacyjny ŁOŚ Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego PTIK PLTR PTFM OPTYMALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: 654/2009 Bielsko-Biała r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Nr sprawy: 654/2009 Bielsko-Biała r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Nr sprawy: 654/2009 Bielsko-Biała 22.06.2009 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 1. Zamawiający: Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska, SPZOZ w Bielsku - Białej 43-309 Bielsko-Biała, ul.

Bardziej szczegółowo

Informacja dla pacjentów

Informacja dla pacjentów Mgr Aneta Krawiec Informacja dla pacjentów W pracowni rentgenowskiej, w widocznym miejscu, znajduje się informacja o konieczności powiadomienia rejestratorki i operatora aparatu rentgenowskiego, przed

Bardziej szczegółowo

DOKŁADNOŚĆ POMIARU DŁUGOŚCI 1

DOKŁADNOŚĆ POMIARU DŁUGOŚCI 1 DOKŁADNOŚĆ POMIARU DŁUGOŚCI 1 I. ZAGADNIENIA TEORETYCZNE Niepewności pomiaru standardowa niepewność wyniku pomiaru wielkości mierzonej bezpośrednio i złożona niepewność standardowa. Przedstawianie wyników

Bardziej szczegółowo

Wstępne obliczenia dla Projektu Osłon Stałych

Wstępne obliczenia dla Projektu Osłon Stałych MAX-RAY s.c. S. Gałuch K. Karpiński, ul. Jabłoniowa 22A/7. 80-175 GDAŃSK biuro@max-ray.pl, tel, kom. 502 520 707, 502 520 902 Gdańsk, 15.04.2016 Wstępne obliczenia dla Projektu Osłon Stałych przed promieniowaniem

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2016 KRYTERIA OCENIANIA

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2016 KRYTERIA OCENIANIA Uk ad graficzny CKE 2016 EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2016 KRYTERIA OCENIANIA Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Nazwa kwalifikacji: wiadczenie

Bardziej szczegółowo

WideoSondy - Pomiary. Trzy Metody Pomiarowe w jednym urządzeniu XL G3 lub XL Go. Metoda Porównawcza. Metoda projekcji Cienia (ShadowProbe)

WideoSondy - Pomiary. Trzy Metody Pomiarowe w jednym urządzeniu XL G3 lub XL Go. Metoda Porównawcza. Metoda projekcji Cienia (ShadowProbe) Trzy Metody Pomiarowe w jednym urządzeniu XL G3 lub XL Go Metoda Porównawcza Metoda projekcji Cienia (ShadowProbe) Metoda Stereo Metoda Porównawcza Metoda Cienia - ShadowProbe Metoda Stereo Metoda Porównawcza

Bardziej szczegółowo

DOKŁADNOŚĆ POMIARU DŁUGOŚCI

DOKŁADNOŚĆ POMIARU DŁUGOŚCI 1a DOKŁADNOŚĆ POMIARU DŁUGOŚCI 1. ZAGADNIENIA TEORETYCZNE: sposoby wyznaczania niepewności pomiaru standardowa niepewność wyniku pomiaru wielkości mierzonej bezpośrednio i złożona niepewność standardowa;

Bardziej szczegółowo

NORMA ZAKŁADOWA. 2.2 Grubość szkła szlifowanego oraz jego wymiary

NORMA ZAKŁADOWA. 2.2 Grubość szkła szlifowanego oraz jego wymiary NORMA ZAKŁADOWA I. CEL: Niniejsza Norma Zakładowa Diversa Diversa Sp. z o.o. Sp.k. stworzona została w oparciu o Polskie Normy: PN-EN 572-2 Szkło float. PN-EN 12150-1 Szkło w budownictwie Norma Zakładowa

Bardziej szczegółowo

Technika świetlna. Przegląd rozwiązań i wymagań dla tablic rejestracyjnych. Dokumentacja zdjęciowa

Technika świetlna. Przegląd rozwiązań i wymagań dla tablic rejestracyjnych. Dokumentacja zdjęciowa Technika świetlna Przegląd rozwiązań i wymagań dla tablic rejestracyjnych. Dokumentacja zdjęciowa Wykonał: Borek Łukasz Tablica rejestracyjna tablica zawierająca unikatowy numer (kombinację liter i cyfr),

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 WYMAGANIA DOTYCZĄCE OPISU I PRZEGLĄDU OBRAZÓW REJESTROWANYCH W POSTACI CYFROWEJ I. Wymagania ogólne

Załącznik nr 1 WYMAGANIA DOTYCZĄCE OPISU I PRZEGLĄDU OBRAZÓW REJESTROWANYCH W POSTACI CYFROWEJ I. Wymagania ogólne Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. Załącznik nr 1 WYMAGANIA DOTYCZĄCE OPISU I PRZEGLĄDU OBRAZÓW REJESTROWANYCH W POSTACI CYFROWEJ I. Wymagania ogólne 1. W radiologii

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: RSS/ZPFSiZ/P-84/./2012 Radom, dnia r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU Przetarg nieograniczony

Znak sprawy: RSS/ZPFSiZ/P-84/./2012 Radom, dnia r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU Przetarg nieograniczony RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Lekarska 4 Dział Zamówień Publicznych, Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

RENTGENOWSKI ZDALNIE STEROWANY

RENTGENOWSKI ZDALNIE STEROWANY AE/ AE/ZP-27-45/16 Załącznik Nr 7 Wymagane i oferowane parametry techniczne APARAT RENTGENOWSKI ZDALNIE STEROWANY typu telekomando do zdjęć i badań rtg ze skopią oraz AUTOMATYCZNY DUPLIKATOR DVD/CD do

Bardziej szczegółowo

POPULACYJNY PROGRAM WCZESNEGO WYKRYWANIA RAKA PIERSI AUDYT KLINICZNY 2013. Opracowanie: Ewa Wesołowska

POPULACYJNY PROGRAM WCZESNEGO WYKRYWANIA RAKA PIERSI AUDYT KLINICZNY 2013. Opracowanie: Ewa Wesołowska POPULACYJNY PROGRAM WCZESNEGO WYKRYWANIA RAKA PIERSI AUDYT KLINICZNY 2013 Opracowanie: Ewa Wesołowska Mammografia rentgenowska jest podstawową metodą badania piersi, ale musi spełniać określone warunki

Bardziej szczegółowo

DAWKI OTRZYMYWANE PRZEZ PACJENTA W EFEKCIE STOSOWANIA WŁAŚCIWYCH DLA DANEJ DZIEDZINY PROCEDUR RADIOLOGICZNYCH. ZASADY OPTYMALIZACJI.

DAWKI OTRZYMYWANE PRZEZ PACJENTA W EFEKCIE STOSOWANIA WŁAŚCIWYCH DLA DANEJ DZIEDZINY PROCEDUR RADIOLOGICZNYCH. ZASADY OPTYMALIZACJI. DAWKI OTRZYMYWANE PRZEZ PACJENTA W EFEKCIE STOSOWANIA WŁAŚCIWYCH DLA DANEJ DZIEDZINY PROCEDUR RADIOLOGICZNYCH. ZASADY OPTYMALIZACJI. Magdalena Łukowiak ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1 z dnia 18 lutego

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie i rodzaje ułożeń piersi

Pozycjonowanie i rodzaje ułożeń piersi Elżbieta Łuczyńska Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej Centrum Onkologii Instytut im Marii Skłodowskiej Curie Oddział Kraków Badanie mammograficzne metoda radiologiczna badania piersi, prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Wyznaczenie długości fali świetlnej metodą pierścieni Newtona

Wyznaczenie długości fali świetlnej metodą pierścieni Newtona Politechnika Łódzka FTIMS Kierunek: Informatyka rok akademicki: 2008/2009 sem. 2. Termin: 23 III 2009 Nr. ćwiczenia: 412 Temat ćwiczenia: Wyznaczenie długości fali świetlnej metodą pierścieni Newtona Nr.

Bardziej szczegółowo

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i aparatury medycznej.

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i aparatury medycznej. Toruń, dn. 16 maja 2016r. L.dz. SSM.DZP.200.73.2016 dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i aparatury medycznej. I. W związku ze skierowanymi

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2006 r. (Dz.U )

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2006 r. (Dz.U ) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2006 r. (Dz.U. 06.239.1737) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie nadawania uprawnień inspektora ochrony radiologicznej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OSŁON STAŁYCH

PROJEKT OSŁON STAŁYCH PROJEKT OSŁON STAŁYCH Publiczny Specjalistyczny ZOZ w Inowrocławiu ul.poznańska 97 88-100 Inowrocław Szpital Powiatowy im. dr L. Błażka ul.poznańska 97 88-100 Inowrocław GABINET RTG pomieszczenie nr 1065

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie do kontroli jakości w RTG

Wyposażenie do kontroli jakości w RTG WYPOSAŻENIE DO KONTROLI JAKOŚCI W PRACOWNI RTG ponieważ dbasz o swojego pacjenta Chełm, maj 2009 Copyright: Centrum Projektów i Analiz Informatycznych Pro-Project ul. Karola Szymanowskiego 4, 22-100 Chełm

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 grudnia 2015 r. Poz. 2040. Rozporządzenie. z dnia 12 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 4 grudnia 2015 r. Poz. 2040. Rozporządzenie. z dnia 12 listopada 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 grudnia 2015 r. Poz. 2040 Rozporządzenie Ministra Zdrowia 1) z dnia 12 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH (PAKIET 1) I. APARAT CYFROWY OGÓLNODIAGNOSTYCZNY, DWUSTANISKOWY. APARAT DO ZDJĘĆ KOSTNO-PŁUCNYCH SKŁADAJĄCY SIĘ Z GENERATORA RTG, LAMPY RTG, STOŁU PACJENTA Z WBUDOWANYM

Bardziej szczegółowo

IZOTOPOWE BADANIA RADIOGRAFICZNE ZŁĄCZY SPAWANYCH O RÓŻNYCH GRUBOŚCIACH WEDŁUG PN-EN 1435.

IZOTOPOWE BADANIA RADIOGRAFICZNE ZŁĄCZY SPAWANYCH O RÓŻNYCH GRUBOŚCIACH WEDŁUG PN-EN 1435. IZOTOPOWE BADANIA RADIOGRAFICZNE ZŁĄCZY SPAWANYCH O RÓŻNYCH GRUBOŚCIACH WEDŁUG PN-EN 1435. Dr inż. Ryszard Świątkowski Mgr inż. Jacek Haras Inż. Tadeusz Belka 1. WSTĘP I CEL PRACY Porównując normę europejską

Bardziej szczegółowo