POPULACYJNY PROGRAM WCZESNEGO WYKRYWANIA RAKA PIERSI AUDYT KLINICZNY Opracowanie: Ewa Wesołowska

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POPULACYJNY PROGRAM WCZESNEGO WYKRYWANIA RAKA PIERSI AUDYT KLINICZNY 2013. Opracowanie: Ewa Wesołowska"

Transkrypt

1 POPULACYJNY PROGRAM WCZESNEGO WYKRYWANIA RAKA PIERSI AUDYT KLINICZNY 2013 Opracowanie: Ewa Wesołowska Mammografia rentgenowska jest podstawową metodą badania piersi, ale musi spełniać określone warunki przy małej dawce promieniowania zdjęcia muszą mieć dobrą jakość odpowiadającą przyjętym standardom. W 2007 roku na mocy umowy z Ministerstwem Zdrowia po raz pierwszy zostały przeprowadzone kontrole polegające na ocenie klinicznej zdjęć mammograficznych w ośrodkach realizujących badania przesiewowe w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi. Założenia audytu klinicznego zostały opracowane we współpracy z Centralnym Ośrodkiem Koordynującym i Polskim Lekarskim Towarzystwem Radiologicznym w oparciu o European Guidelines for Quality Assurance in Breast Cancer Screening and Diagnosis (dokument sygnowany przez Komisję Unii Europejskiej, której wymagania dotyczące realizacji programów przesiewowych uwzględniono w Uchwale Rady Ministrów Nr 47/2006), w oparciu o warunki akredytacji dla pracowni mammograficznych American College of Radiology oraz dostępne publikacje i podręczniki z zakresu kontroli jakości uznanych autorytetów w tej dziedzinie. Założenia audytu na rok 2013 zostały zatwierdzone przez Krajowego Konsultanta w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej oraz zaakceptowane przez MZ. W 2013 roku każdy ośrodek wykonujący badania w ramach populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi już po raz szósty musiał poddać się centralnie przeprowadzonej ocenie zdjęć mammograficznych. Pracownie poproszono o przygotowanie dwóch reprezentatywnych zestawów prawidłowych mammogramów: - o dużej zawartości tkanki tłuszczowej > 75% ( tłuszczowe ), - mieszane z przewagą tkanki gruczołowej 60-70%. Każdy zestaw składał się z dwóch projekcji (skośna i kraniokaudalna) każdego sutka, co oznacza cztery zdjęcia dla każdego typu piersi. Nadesłanie niewłaściwego kompletu ( gruczołowo-tłuszczowy zamiast gruczołowy lub tłuszczowo-gruczołowy zamiast tłuszczowy ) dyskwalifikowało ośrodek. 1

2 Z założenia miały to być wzorcowe, najlepsze komplety w pracowni. Za wybór miał być personalnie odpowiedzialny radiolog zatrudniony w audytowanej jednostce co powinno być udokumentowane jego oświadczeniem o wyborze zdjęć. Audyt kliniczny polegał na ocenie zdjęć mammograficznych przeprowadzanej przez dwóch ekspertów wybranych z listy zatwierdzonej przez Krajowego Konsultanta w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej. W przypadku niezgodności ocenę arbitralną podejmował trzeci ekspert. W momencie oceny mammogramów dane zawarte na etykiecie identyfikacyjnej były utajnione dla audytorów. Etykieta była oceniana niezależnie przez WOK-i. Po dokonaniu oceny mammogramy zostały zwrócone do Wojewódzkich Ośrodków Koordynujących. W ocenie mammogramów były brane pod uwagę następujące parametry: - pozycjonowanie dla piersi gruczołowych - pozycjonowanie dla piersi tłuszczowych - poziom ekspozycji, kontrast, ostrość dla piersi gruczołowych - poziom ekspozycji, kontrast, ostrość dla piersi tłuszczowych - obecność artefaktów dla kompletów gruczołowych - obecność artefaktów dla kompletów tłuszczowych - etykietowanie zdjęć Maksymalna wartość punktowa wynosiła 179 punkty dla ośrodków wykonujących mammografię analogową i 122 punkty dla ośrodków wykonujących mammografię cyfrową. Tabela 1. Wartości procentowe określające kolejne poziomy dla ocenianych cech poziom pożądany poziom akceptowany Pozycjonowanie > 75% 75-60% < 60% Artefakty > 95% 95-85% < 85% Inne parametry > 70% 70-60% < 60% nie zaliczono Etykieta > 75% 75-60% < 60% 2

3 Po obliczeniu średniej wartości punktowej i procentowej dla każdego ocenianego parametru i dla każdego ośrodka dodawano punkty dodatkowe za każdy zaliczony parametr według następującego schematu: Zaliczone pozycjonowanie 6 punktów Zaliczone artefakty 5 punktów Zaliczone inne parametry (ekspozycja, kontrast i ostrość) 5 punktów Zaliczona etykieta 3 punkty Ostateczne zestawienie punktowe wszystkich analogowych ośrodków pogrupowano następująco: poziom pożądany > 80% poziom akceptowany 80-65% nie zaliczono < 65%. Wyniki Oceniono 304 ośrodki mammograficzne w 16 województwach, wśród których 215 ośrodków nadesłało badania cyfrowe. mammografii analogowej, a 89 ośrodków badania Tabela 2. Końcowe podsumowanie: mammografia analogowa poziom pożądany poziom akceptowany nie zaliczono Liczba (215) ośrodków Audytu klinicznego nie zaliczyło 12 (5,6%) ośrodków. 3

4 Wykres 1. Wyniki w latach metoda analogowa Wykres 1 przedstawia całkowitą liczbą ośrodków audytowanych oraz odsetek ośrodków, które zaliczyły audyt w latach dla mammografii analogowej. Tabela 3. Końcowe podsumowanie: mammografia cyfrowa poziom pożądany poziom akceptowany nie zaliczono Liczba (89) ośrodków Audytu klinicznego nie zaliczyło 5 (5,6%) ośrodków. 4

5 Wykres 2. Wyniki w latach metoda cyfrowa Wykres 2 przedstawia całkowitą liczbą ośrodków audytowanych oraz odsetek ośrodków, które zaliczyły audyt w latach w przypadku mammografii cyfrowej. 5

6 Mammografia analogowa analiza szczegółowa Tabela 4. Wyniki audytu w poszczególnych województwach. Maksymalna wartość punktowa, którą można było uzyskać wynosiła 179 punktów. Najlepszy ośrodek uzyskał 178 punktów, co stanowiło 99,4% maksymalnej wartości punktowej. Średnia wartość punktowa dla Polski wyniosła 146,5. Dziewięć województw uzyskało wartości powyżej średniej krajowej. Najwyższą średnią wartość punktową (162,6) uzyskało województwo dolnośląskie, najniższą wartość (130,8) województwo śląskie. 6

7 Wykres 3. Liczba zaliczonych parametrów metoda analogowa 117 (54%) ośrodków zaliczyło wszystkie oceniane parametry, jeden ośrodek zaliczył tylko 1 parametr. Tabela 7 przedstawia pozostałe wyniki w zależności od liczby zaliczonych parametrów a także porównanie z 2012 rokiem. 7

8 Wykres 4. Zaliczone parametry w metodzie analogowej W skali Polski, najniższą wartość (71%) uzyskano dla parametru inne-gruczołowe czyli, że najwięcej trudności sprawiło ośrodkom uzyskanie wymaganych standardów w zakresie ekspozycji, kontrastu i ostrości dla piersi gruczołowych (podobnie jak w roku ubiegłym). Obecność artefaktów na zdjęciach (głównie kurz) uniemożliwiła zaliczenie tego parametru dla kompletów gruczołowych średnio w 80% ocenianych ośrodków (poprawa o 2% w porównaniu z rokiem ubiegłym). Wszystkie ośrodki w roku bieżącym i poprzednim zaliczyły parametr etykieta wszystkie potrzebne dane na etykiecie zdjęcia były zawarte w 100%. 8

9 Tabela 5. Liczba niezaliczonych parametrów w zależności od utkania sutka - metoda analogowa kategoria W 96 przypadkach nie zaliczono parametru oceniającego poziom ekspozycji kontrastu i ostrości; dwukrotnie więcej w przypadku kompletów gruczołowych (61) w porównaniu z kompletami tłuszczowymi (35), w obu przypadkach kontrast był najniżej ocenianym elementem. Obecność artefaktów (najczęściej kurz) stanowiła powód niezaliczenia tego parametru w 77 przypadkach, nieco więcej w przypadku kompletów gruczołowych: 42 versus 35. Pozycjonowania nie zaliczono w 50 przypadkach, tu również sutki gruczołowe były większym wyzwaniem 31 do 19. W przypadku kompletów gruczołowych największym problemem było uwidocznienie fałdu podsutkowego, a w przypadku kompletów tłuszczowych równomierne rozłożenie i uciśnięcie gruczołu piersiowego. 9

10 Wykres 5. Liczba ośrodków które zaliczyły audyt w porównaniu z liczbą niezaliczonych parametrów A. B. Wśród ośrodków, które uzyskały punktację na poziomie pożądanym 22 ośrodki nie zaliczyły jednego parametru, a 6 ośrodków 2 parametrów (A). Na poziomie akceptowanym było 8 ośrodków, które nie zaliczyły 1 parametru, 24 ośrodków bez zaliczonych 2 parametrów, 19 ośrodków bez 3 i 6 ośrodków, które nie zaliczyły 4 parametrów (B). 10

11 Mammografia cyfrowa analiza szczegółowa Tabela 6. Wyniki audytu w poszczególnych województwach. średnia pkt średnia % pkt zaliczyło audyt: Polska województwa 89 96,3 88,9% 84 94,4% dolnośląskie 3 108,5 90,2% 3 100,0% kujawsko-pomorskie 2 110,0 79,8% 2 100,0% lubelskie 11 97,4 73,2% 10 90,9% lubuskie 2 89,3 79,1% 2 100,0% łódzkie 8 96,6 77,8% 8 100,0% małopolskie 6 94,9 77,8% 6 100,0% mazowieckie 19 94,9 73,8% 17 89,5% opolskie 1 90,0 71,0% 1 100,0% podkarpackie 3 86,7 78,9% 2 66,7% pomorskie 10 96,2 76,7% ,0% śląskie 10 93,6 88,1% 9 90,0% świętokrzyskie 1 107,5 76,2% 1 100,0% warmińsko-mazurskie 1 93,0 82,4% 1 100,0% wielkopolskie 6 100,6 80,0% 6 100,0% zachodniopomorskie 6 96,4 79,0% 6 100,0% Maksymalna wartość punktowa, którą można było uzyskać dla badań cyfrowych wynosiła 122 punkty. Najlepszy ośrodek uzyskał 114,5 punktu, co stanowiło 93,9% maksymalnej wartości punktowej. Średnia wartość punktowa dla Polski wyniosła 96,3. Osiem województw uzyskało wartości powyżej średniej krajowej. Najwyższą średnią wartość punktową (110) uzyskało województwo kujawskopomorskie, najniższą wartość (86,7) województwo podkarpackie. 11

12 Wykres 6. Liczba zaliczonych parametrów metoda cyfrowa 33 (37%) ośrodki zaliczyły wszystkie oceniane parametry, dwa ośrodki zaliczyły tylko 3 parametry. Tabela 12 przedstawia pozostałe wyniki w zależności od liczby zaliczonych parametrów, a także porównanie z 2012 rokiem. 12

13 Wykres 7. Zaliczone parametry w metodzie cyfrowej W skali Polski, najniższą wartość uzyskano dla parametru artefakty dla kompletów gruczołowych (62%) i dla kompletów tłuszczowych (podobnie jak w roku ubiegłym). Wymagane standardy w zakresie ekspozycji, kontrastu i ostrości uzyskało 76% świadczeniodawców dla kompletów gruczołowych i 89% dla kompletów tłuszczowych. Wszystkie ośrodki w roku bieżącym i poprzednim zaliczyły parametr etykieta wszystkie potrzebne dane na etykiecie zdjęcia były zawarte w 100%. 13

14 Tabela 7. Liczba niezaliczonych parametrów w zależności od utkania sutka - metoda cyfrowa Obecność artefaktów stanowiła powód niezaliczenia tego parametru w 51 przypadkach, nieco więcej w przypadku kompletów gruczołowych: 34 versus 27. W 31 przypadkach nie zaliczono parametru oceniającego poziom ekspozycji kontrastu i ostrości; dwukrotnie więcej w przypadku kompletów gruczołowych (21) w porównaniu z kompletami tłuszczowymi (10), w obu przypadkach kontrast był najniżej ocenianym elementem, ale różnice były nieznaczne. Pozycjonowania nie zaliczono w 16 przypadkach: sutki gruczołowe - 10, sutki tłuszczowe - 6. W przypadku kompletów gruczołowych największym problemem było uwidocznienie fałdu podsutkowego, podobnie jak w metodzie analogowej, a w przypadku kompletów tłuszczowych uwidocznienie całego gruczołu sutkowego na zdjęciu. 14

15 Wykres 8. Liczba ośrodków które zaliczyły audyt w porównaniu z liczbą niezaliczonych parametrów A. B. Wśród ośrodków, które uzyskały punktację na poziomie pożądanym 10 ośrodków nie zaliczyło 1 parametru, a 2 ośrodki dwóch parametrów (A). Na poziomie akceptowanym było 8 ośrodków, które nie zaliczyły 1 parametru, 25 ośrodków bez zaliczonych 2 parametrów, 6 ośrodków bez 3 i wreszcie 1 ośrodek, który nie zaliczył 4 parametrów (B). 15

16 Dyskusja Założenia audytu klinicznego zostały opracowane w 2007 roku i na przestrzeni kilku lat uległy niewielkiej modyfikacji. Podstawową zasadą audytu była centralna weryfikacja tzn. ośrodki nadsyłały komplety zdjęć, które były oceniane przez kilku audytorów. Tak prowadzony audyt ułatwiał zastosowanie jednolitych procedur postępowania oraz generował najniższe koszty, przy zapewnieniu najwyższej jakości. Wiadomo, że ocena jakościowa, jaka ma miejsce w przypadku oceny zdjęć mammograficznych jest obarczona subiektywizmem osoby oceniającej. W naszym audycie dołożyliśmy wszelkich starań i zastosowaliśmy wszystkie sposoby, by tę ocenę zobiektywizować. Początkowo każdy komplet oceniało 3 audytorów. Audytorzy byli powołani z kilku różnych ośrodków i przydzielani losowo. Oceny były anonimowe, a zdjęcia pozbawione cech umożliwiających identyfikację ośrodka w momencie oceny. W 2013 roku po raz pierwszy powołano zespoły składające się z 2 audytorów, którzy wspólnie dokonywali oceny, a w przypadku niezgodności proszono o opinię trzeciego audytora. Podstawowym przesłaniem do ustalenia zasady samodzielnego wyboru jest znany fakt, iż nie ma możliwości wykonania idealnego badania w każdym przypadku. Populacja badanych kobiet jest różnorodna, różna zdolność do kooperacji w trakcie badania co w konsekwencji ma duży wpływ na pozycjonowanie, kompresję, ostrość i ostatecznie na efekt końcowy. Ważnym aspektem jest również umiejętność wyboru zdjęć do audytu. W sposób pośredni ma gwarantować, że w danej placówce jest osoba odpowiedzialna i kompetentna, zapewniająca dobrą organizację oraz staranną realizację systemu kontroli jakości. Ocena kliniczna zdjęć dotyczyła ułożenia piersi do badania, ucisku, obecności artefaktów, poziomu ekspozycji, kontrastu i ostrości oraz oznaczenia badania (szczegółowe arkusze oceny są dostępne w załączniku). Pozycjonowanie jest swego rodzaju sztuką. Niewłaściwe ułożenie i ucisk piersi jest powszechnym błędem widocznym w momencie oceny mammogramu. Może prowadzić do nieobjęcia całej piersi na zdjęciu, małego zróżnicowania elementów 16

17 tkanki gruczołowej, nakładania się fałdów skórnych i w końcowym efekcie małej wartości diagnostycznej badania. Zbyt słaba ekspozycja jest najczęstszym problemem w mammografii. Niedoeksponowanie obszaru gęstej gruczołowej tkanki uniemożliwia wykrycie mikrozwapnień oraz zmian słabo pochłaniających promieniowanie X. Kontrast na zdjęciu można określić jako różnicę w gęstości optycznej między sąsiednimi obszarami. Jeżeli zdjęcie nie ma dobrego kontrastu to obraz struktury piersi ma wygląd jednorodny bez względu na jego zróżnicowanie. Nieostrość na zdjęciach widoczna jest w postaci rozmazania drobnych struktur linijnych, zarysów tkanek oraz zwapnień. Podobnie jak odpowiednia ekspozycja i dobry kontrast, prawidłowa ostrość sprawia, że są widoczne subtelne szczegóły struktury wewnętrznej piersi. Artefakty w mammografii mogą pojawić się jako skutek problemów związanych z utrzymaniem czystości, nieprawidłowego obchodzenia się z błonami, złej konserwacji ekranów wzmacniających, niedociągnięć w zakresie procesu wywoływania zdjęć (w przypadku mammografii analogowej) lub wad działania aparatury (głównie w przypadku mammografii cyfrowej). Liczne artefakty na zdjęciach dowodzą niedostatecznej kontroli jakości i utrudniają prawidłową interpretację badania. Zdjęcia mammograficzne są ważnymi dokumentami medycznymi. Standaryzacja sposobu oznaczania filmów jest podstawowym elementem systemu zabezpieczenia chroniącym zdjęcia przed ewentualnym zagubieniem bądź mylną interpretcją. Każde zdjęcie powinno mieć informacje zapisane w sposób trwały, czytelny i jednoznaczny; informacje nie mogą zakrywać struktur anatomicznych. W audycie klinicznym 2013 oceniono 304 ośrodki mammograficzne. Wśród 215 ośrodków, które nadesłały badania mammografii analogowej zaliczyły audyt 203 (94%), w przypadku mammografii cyfrowej wśród 89 nadesłanych audyt zaliczyły 84 (94%) ośrodki. Audyt wykazał, że powszechnym problemem jest nieodpowiedni kontrast oraz obecność artefaktów na zdjęciach, głównie w postaci kurzu. Problemy w kategorii pozycjonowania są związane z nieumiejętnością uwidocznienia fałdu podsutkowego na zdjęciu skośnym oraz niewłaściwym rozłożeniem i uciśnięciem gruczołu piersiowego. W obu metodach analogowej i cyfrowej większe wyzwanie stanowiły piersi gruczołowe. 17

18 Podstawowym aspektem w programie zapewnienia jakości w mammografii jest znajomość kryteriów dobrego jakościowo obrazowania oraz utrzymanie tego poziomu jakości. Odsetek ośrodków, które spełniają warunki wymagane do zaliczenia audytu w przypadku mammografii analogowej utrzymuje się od 2010 roku na podobnym poziomie, a w przypadku mammografii cyfrowej rośnie. Niepokojąca jest jednak wysoka liczba ośrodków, które w ogólnej punktacji znalazły się na poziomie akceptowanym, a nawet pożądanym, nie zaliczywszy jednego, dwóch czy nawet kilku poszczególnych parametrów. W przypadku mammografii analogowej na poziomie akceptowanym nie było żadnego ośrodka, który zaliczył wszystkie parametry, a na poziomie pożądanym 81% ośrodków (28/146) spełniało ten warunek. W przypadku mammografii cyfrowej jedynie 3 na 43 ośrodki (7%) zaliczyły wszystkie 7 parametrów, na poziomie pożądanym było ich 29 na 41 (71%). Powyższe wyniki są zbliżone do danych ubiegłorocznych. Mammografia jest sprawdzonym testem skryningowym, nie jest to jednak badanie idealne. Pewien poziom błędu jest nierozerwalnie związany z jego właściwościami, ale na pewno wzrasta w przypadkach badań słabej jakości. Błędy mogą prowadzić do nierozpoznania raka, a z drugiej strony do niepotrzebnych interwencji u kobiet tego nie wymagających. Niska jakość badań skutkuje wysokim odsetkiem kobiet skierowanych na dalszą diagnostykę co powoduje ujemne skutki w postaci wzrostu kosztów psychologicznych i finansowych programu. Właśnie przekroczony wskaźnik powtórnych wezwań oraz zbyt niska liczba wykonywanych badań w skali roku były najczęstszymi niezależnymi parametrami w grupie ośrodków, które nie zaliczyły audytu. W grupie mammografii cyfrowych w 80% przypadków ośrodki wykonały poniżej 1000 mammografii rocznie. W związku z powyższym poziom audytu klinicznego musi być wysoki i co się z tym wiąże, wysoka musi być również skala trudności uzyskania wyniku maksymalnego. W pierwszym etapie audyt miał zadanie edukacyjne i naprawcze, tzn. miał uświadomić wykonawcom zasady postępowania i kryteria jakości. W przypadku niespełniania tych kryteriów audyt pokazywał kierunki działań naprawczych. Jest rzeczą oczywistą, że nie wszystkie pracownie mammograficzne mogą z takich czy innych powodów zostać specjalistycznymi ośrodkami badań przesiewowych. 18

19 Spełnienie koniecznych standardów (podjęcie działań naprawczych) wymaga nakładów i po prostu nie wszędzie się opłaca. 19

20 Wnioski Ocena kliniczna zdjęć mammograficznych audyt kliniczny jest zasadniczym elementem prawidłowo prowadzonego programu skryningowego i powinien być kontynuowany. Poziom audytu klinicznego musi być wysoki. Aktualne kryteria zdają się spełniać swoją rolę pozwalając na wykluczenie z programu jednostek wykonujących zdjęcia na nieodpowiednim poziomie. Niemniej jednak ciągle ogólna liczba zaliczonych parametrów uzyskana przez poszczególnych świadczeniodawców, jest zbyt niska. W związku z tym, w przyszłości należałoby pomyśleć o zaostrzeniu kryteriów i wprowadzeniu warunku o niezaliczeniu audytu jeżeli któryś z wybranych szczegółowych parametry zostanie oceniony poniżej dopuszczalnego poziomu. Główną rolę w otrzymywaniu wysokiej jakości zdjęć mammograficznych pełni technik elektroradiologii, dlatego od wszystkich techników uczestniczących w programie skryningu oczekuje się uczestniczenia w programach szkoleniowych, aktualizowania swojej wiedzy i stałego rozwoju swoich umiejętności. Z czasem należałoby dążyć do wprowadzenia obligatoryjnej realizacji powyżej 1000 badań rocznie dla poszczególnych świadczeniodawców co, poza poprawą jakości, pozwoliłoby na znaczne oszczędności i sprawniejsze zarządzanie programem. Sugeruje się zróżnicowanie wyceny w zależności od rodzaju techniki wykonania badania (mammografia analogowa versus cyfrowa); utrzymanie wysokiej jakości w przypadku mammografii cyfrowej jest związane z wyższymi kosztami. 20

POPULACYJNY PROGRAM WCZESNEGO WYKRYWANIA RAKA PIERSI OCENA KLINICZNA MAMMOGRAMÓW PODSUMOWANIE AUDYTU

POPULACYJNY PROGRAM WCZESNEGO WYKRYWANIA RAKA PIERSI OCENA KLINICZNA MAMMOGRAMÓW PODSUMOWANIE AUDYTU POPULACYJNY PROGRAM WCZESNEGO WYKRYWANIA RAKA PIERSI OCENA KLINICZNA MAMMOGRAMÓW PODSUMOWANIE AUDYTU Opracowanie: Ewa Wesołowska Mammografia rentgenowska jest podstawową metodą badania piersi, ale musi

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z audytu rok 2014

Sprawozdanie z audytu rok 2014 Sprawozdanie z audytu rok 2014 Elżbieta Łuczyńska Przewodnicząca Sekcji Chorób Piersi PLTR Audyt kliniczny W 2014 roku każdy ośrodek wykonujący badania w ramach populacyjnego programu wczesnego wykrywania

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie I. Potwierdzam wybranie 2 kompletów reprezentatywnych prawidłowych, najlepszych

Oświadczenie I. Potwierdzam wybranie 2 kompletów reprezentatywnych prawidłowych, najlepszych Załącznik nr 1 Pełna nazwa świadczeniodawcy wraz z adresem Data Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi Adres Oświadczenie I Potwierdzam wybranie 2 kompletów

Bardziej szczegółowo

centralna weryfikacja

centralna weryfikacja Założenia audytu klinicznego zdjęć mammograficznych oparte są na wytycznych zawartych w European Guidelines for Quality Assurance in Breast Cancer Screening and Diagnosis 1 (dokument sygnowany przez Komisję

Bardziej szczegółowo

Zasady audytu klinicznego zdjęć mammograficznych na 2015 r.

Zasady audytu klinicznego zdjęć mammograficznych na 2015 r. /V A V Ministerstwo / V V_ Zdrowia Zasady audytu klinicznego zdjęć mammograficznych na 2015 r. mammo g rafia Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi Założenia audytu klinicznego zdjęć mammograficznych

Bardziej szczegółowo

Screening raka piersi

Screening raka piersi OCENA SCREENINGU RAKA PIERSI W POLSCE Radosław Tarkowski Katedra Onkologii A.M. we Wrocławiu Polska: 14 482 zachorowania 5 255 zgonów (na podstawie danych Centrum Onkologii w Warszawie) 137,8 78 61.2 Zapadalność

Bardziej szczegółowo

Metodologia kontroli świadczeniodawców Programu profilaktyki raka piersi w zakresie jakości badań mammograficznych.

Metodologia kontroli świadczeniodawców Programu profilaktyki raka piersi w zakresie jakości badań mammograficznych. Metodologia kontroli świadczeniodawców Programu profilaktyki raka piersi w zakresie jakości badań mammograficznych. 2015 1. Kontrola wykonywana jest w oparciu o imienne upoważnienia Ministra Zdrowia i

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące przeprowadzania kontroli w ośrodkach realizujących skryning mammograficzny w Polsce

Wymagania dotyczące przeprowadzania kontroli w ośrodkach realizujących skryning mammograficzny w Polsce Wymagania dotyczące przeprowadzania kontroli w ośrodkach realizujących skryning mammograficzny w Polsce obowiązują w kaŝdym Wojewódzkim Ośrodku Koordynującym Część dotycząca sprawdzenia organizacji badań,

Bardziej szczegółowo

Klasówka po szkole podstawowej Historia. Edycja 2006/2007. Raport zbiorczy

Klasówka po szkole podstawowej Historia. Edycja 2006/2007. Raport zbiorczy Klasówka po szkole podstawowej Historia Edycja 2006/2007 Raport zbiorczy Opracowano w: Gdańskiej Fundacji Rozwoju im. Adama Mysiora Informacje ogólne... 3 Raport szczegółowy... 3 Tabela 1. Podział liczby

Bardziej szczegółowo

ZASADY REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA PIERSI

ZASADY REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA PIERSI I. CZĘŚĆ A. Załącznik nr 4 do zarządzenia Nr 57/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 października 2009 r. ZASADY REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA PIERSI 1. Opis problemu zdrowotnego.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do materiałów informacyjnych PRO

Załącznik nr 6 do materiałów informacyjnych PRO SZCZEGÓŁOWY OPIS ŚWIADCZEŃ I ZASAD ICH UDZIELANIA ORAZ WYMAGANIA WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW W PROGRAMIE PROFILAKTYKI RAKA PIERSI 1. OPIS ŚWIADCZEŃ Na etapie podstawowym: 1) porada profilaktyczna w ramach

Bardziej szczegółowo

ZASADY REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA PIERSI

ZASADY REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA PIERSI Załącznik nr 4 do zarządzenia Nr 81/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 grudnia 2013r. ZASADY REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA PIERSI I. CZĘŚĆ A. 1. Opis problemu zdrowotnego.

Bardziej szczegółowo

PSYCHIATRIA Prof. dr hab. med. Marek Jarema

PSYCHIATRIA Prof. dr hab. med. Marek Jarema PSYCHIATRIA Prof. dr hab. med. Marek Jarema 1. Potrzeby w zakresie psychiatrii w skali poszczególnych województw i kraju Dokładne dane znajdują się w tabeli w załączniku do tego dokumentu. Ogólnie należy

Bardziej szczegółowo

II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE 1. Mieszkania oddane do eksploatacji w 2007 r. 1 Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w Polsce w 2007 r. oddano do użytku 133,8 tys. mieszkań, tj. o około 16% więcej

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka chorób nowotworowych diagnostyka i rola lekarzy rodzinnych. dla Fundacji Onkologia 2025

Profilaktyka chorób nowotworowych diagnostyka i rola lekarzy rodzinnych. dla Fundacji Onkologia 2025 Profilaktyka chorób nowotworowych diagnostyka i rola lekarzy rodzinnych P R E Z E N T A C J A W Y N I K Ó W B A D A N I A dla Fundacji Onkologia 2025 21 listopada 2014 Badania diagnostyczne rekomendowane

Bardziej szczegółowo

Użytkownik (nazwa i adres) Mammograf. Producent. Model lub typ. Rok produkcji. Rok rozpoczęcia eksploatacji. Nr seryjny aparatu.

Użytkownik (nazwa i adres) Mammograf. Producent. Model lub typ. Rok produkcji. Rok rozpoczęcia eksploatacji. Nr seryjny aparatu. Protokół z kontroli jakości badań mammograficznych wykonywanej w ramach Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi przeprowadzonej przez Wojewódzki Ośrodek Koordynujący w... Użytkownik (nazwa

Bardziej szczegółowo

dokształcającego prowadzonego przez Centralny Ośrodek Koordynujący lub wojewódzki ośrodek koordynujący w latach 2007 2010 w zakresie

dokształcającego prowadzonego przez Centralny Ośrodek Koordynujący lub wojewódzki ośrodek koordynujący w latach 2007 2010 w zakresie Dziennik Ustaw Nr 52 3302 Poz. 271 2. Program profilaktyki raka szyjki macicy macicy etap podstawowy pobranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego. macicy etap diagnostyczny

Bardziej szczegółowo

1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1.

1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1. Spis treści 1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1. Zastosowana metodologia rangowania obiektów wielocechowych... 53 1.2.2. Potencjał innowacyjny

Bardziej szczegółowo

Sytuacja w zakresie zachorowań na raka szyjki macicy w woj. dolnośląskim w latach 2005-2011

Sytuacja w zakresie zachorowań na raka szyjki macicy w woj. dolnośląskim w latach 2005-2011 Sytuacja w zakresie zachorowań na raka szyjki macicy w woj. dolnośląskim w latach 25-211 Ostatnie, opublikowane w roku 212 dane dla Polski [1] wskazują, że w latach 28-29 w woj. dolnośląskim stwierdzano

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy PROGRAM 30 MINUS. Informacja

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy PROGRAM 30 MINUS. Informacja MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy PROGRAM 30 MINUS Informacja dotycząca wykorzystania w roku 2010 środków rezerwy Funduszu Pracy przeznaczonych na realizację Programu aktywizacji

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 1 9 8 7 procent uczniów 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 liczba punktów - wyniki niskie - wyniki średnie - wyniki wysokie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW Przygotowana dla Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Kontakt: Dział Analiz i Raportów Płacowych info@raportplacowy.pl www.raportplacowy.pl +48 12 350 56 00

Bardziej szczegółowo

01-813 Warszawa. ul. Marymoncka 99/103

01-813 Warszawa. ul. Marymoncka 99/103 Dr n. hum. Bernadetta Izydorczyk Katowice,2015.10.26 Konsultant Krajowy w dziedzinie psychologii klinicznej Dyrektor Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego 01-813 Warszawa ul. Marymoncka 99/103 W związku

Bardziej szczegółowo

Opracował: mgr inż. Krzysztof Opoczyński. Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Warszawa, 2001 r.

Opracował: mgr inż. Krzysztof Opoczyński. Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Warszawa, 2001 r. GENERALNY POMIAR RUCHU 2000 SYNTEZA WYNIKÓW Opracował: mgr inż. Krzysztof Opoczyński Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Warszawa, 2001 r. SPIS TREŚCI 1. Wstęp...1 2. Obciążenie

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę. 1 Ministerstwo Europejska Agenda Cyfrowa Narodowy Plan Szerokopasmowy przyjęty przez Radę Ministrów 08.01.2014 r. 2 NARODOWY PLAN SZEROKOPASMOWY

Bardziej szczegółowo

R U C H B U D O W L A N Y

R U C H B U D O W L A N Y , GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO R U C H B U D O W L A N Y w 214 roku Warszawa, luty 215 r. 1. Wprowadzenie Badania ruchu budowlanego w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego są prowadzone już od 1995

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej I N F O R M A C J A o gospodarowaniu środkami w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej w roku 27 Warszawa, maj 28 SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. Warszawa, 2009.10.16 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. W Polsce w 2008 r. prowadziło działalność 1780 tys. przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób

Bardziej szczegółowo

STOMATOLOGIA DZIECIĘCA Prof. dr hab. med. Barbara Adamowicz-Klepalska

STOMATOLOGIA DZIECIĘCA Prof. dr hab. med. Barbara Adamowicz-Klepalska STOMATOLOGIA DZIECIĘCA Prof. dr hab. med. Barbara Adamowicz-Klepalska I. Aktualna sytuacja specjalizacyjna w dziedzinie stomatologii dziecięcej na dzień 31.08. 2009r. 1. W odniesieniu do ogółu 7.626 specjalistów

Bardziej szczegółowo

RAPORT: PODSUMOWANIE ROZTRZYGNIĘTYCH PRZETARGÓW Z BRANŻY MEDYCZNEJ W IV KWARTALE 2012 ROKU. Kraków, 25.02.2013

RAPORT: PODSUMOWANIE ROZTRZYGNIĘTYCH PRZETARGÓW Z BRANŻY MEDYCZNEJ W IV KWARTALE 2012 ROKU. Kraków, 25.02.2013 Strona1 RAPORT: PODSUMOWANIE ROZTRZYGNIĘTYCH PRZETARGÓW Z BRANŻY MEDYCZNEJ W IV KWARTALE 2012 ROKU. Kraków, 25.02.2013 Strona2 Serwis Inwestycyjno - Przetargowy www.pressinfo.pl we współpracy z Grupą Marketingową

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do zarządzenia Nr 53/2006 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Program profilaktyki raka piersi

Załącznik nr 4 do zarządzenia Nr 53/2006 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Program profilaktyki raka piersi Program profilaktyki raka piersi 1 I. UZASADNIENIE CELOWOŚCI WDROŻENIA PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA PIERSI, zwanego dalej Programem. 1. Opis problemu zdrowotnego. Rak piersi jest najczęściej występującym

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TWP W WARSZAWIE

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TWP W WARSZAWIE WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TWP W WARSZAWIE Szanowni Państwo, Zwracamy się do Państwa w związku z podejmowaniem działań na rzecz Stworzenia standardu Superwizji pracy socjalnej. realizowanych w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia zawodników w ramach Kadry Makroregionalnej w podnoszeniu ciężarów

Program szkolenia zawodników w ramach Kadry Makroregionalnej w podnoszeniu ciężarów Program szkolenia zawodników w ramach Kadry Makroregionalnej w podnoszeniu ciężarów PROJEKT Głównym celem programu jest wyselekcjonowanie i przygotowanie zarówno pod względem motorycznym jak i technicznym

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie w mammografii

Pozycjonowanie w mammografii artykuł / article radiologia / radiology Pozycjonowanie w mammografii Positioning in mammography Elżbieta Łuczyńska Zakład Radiologii idiagnostyki Obrazowej Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie,

Bardziej szczegółowo

WYKAZ TABEL I WYKRESÓW... 3 WSTĘP... 4

WYKAZ TABEL I WYKRESÓW... 3 WSTĘP... 4 SPIS TREŚCI WYKAZ TABEL I WYKRESÓW... 3 WSTĘP... 4 I. NAUCZANIE JĘZYKÓW OBCYCH WEDŁUG TYPÓW SZKÓŁ... 6 SZKOŁY PODSTAWOWE...11 GIMNAZJA... 14 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE... 17 LICEA PROFILOWANE... 19 TECHNIKA...

Bardziej szczegółowo

Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Uniwersytet Medyczny w Poznaniu RAPORT. z realizacji

Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Uniwersytet Medyczny w Poznaniu RAPORT. z realizacji Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy Uniwersytet Medyczny w Poznaniu RAPORT z realizacji Programu Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu Noworodków w Polsce w latach 2003-2015 Klinika Otolaryngologii

Bardziej szczegółowo

Nauczyciele języków obcych w roku szkolnym 2010/2011

Nauczyciele języków obcych w roku szkolnym 2010/2011 Nauczyciele języków obcych w roku szkolnym 2010/2011 Dane statystyczne zebrała Jadwiga Zarębska Opracowanie raportu: Zespół Wydziału Informacji i Promocji ORE SPIS TREŚCI UWAGI OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ 1.

Bardziej szczegółowo

Baza noclegowa w I kwartale 2012 roku 1

Baza noclegowa w I kwartale 2012 roku 1 Materiał na konferencję prasową w dniu 31 maja 212 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Baza noclegowa w I kwartale 212 roku

Bardziej szczegółowo

Współczesna mammografia

Współczesna mammografia Analogowa intuicja, cyfrowa rzeczywistość Współczesna mammografia Mammografia jest radiologiczną metodą badania gruczołu piersiowego. Jak w każdej innej metodzie rentgenowskiej, do uzyskania obrazu diagnostycznego

Bardziej szczegółowo

Nazwa i adres Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego. Data, miejscowość. Numer protokołu kontroli. Nazwa i adres świadczeniodawcy.

Nazwa i adres Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego. Data, miejscowość. Numer protokołu kontroli. Nazwa i adres świadczeniodawcy. PROTOKÓŁ Z KONTROLI JAKOŚCI BADAŃ CYTOLOGICZNYCH ETAPU DIAGNOSTYCZNEGO WYKONYWANEJ W RAMACH POPULACYJNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I WCZESNEGO WYKRYWANIA RAKA SZYJKI MACICY Nazwa i adres Wojewódzkiego Ośrodka

Bardziej szczegółowo

Projekt Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 główne założenia dr Marzena Breza - DAS

Projekt Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 główne założenia dr Marzena Breza - DAS Projekt Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 główne założenia dr Marzena Breza - DAS Posiedzenie Rady ds. Polityki Senioralnej Warszawa, 18 czerwca 2013 r.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych Na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

TRANSPROJEKT-WARSZAWA 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8 bud.3a, tel.(0-22) 832-29-15, fax:832 29 13

TRANSPROJEKT-WARSZAWA 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8 bud.3a, tel.(0-22) 832-29-15, fax:832 29 13 BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE DRÓG I MOSTÓW Sp. z o.o. TRANSPROJEKT-WARSZAWA 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8 bud.3a, tel.(0-22) 832-29-15, fax:832 29 13 PRACOWNIA RUCHU I STUDIÓW DROGOWYCH GENERALNY POMIAR

Bardziej szczegółowo

Testy kontroli fizycznych parametrów aparatury rentgenowskiej. Waldemar Kot Zachodniopomorskie Centrum Onkologii Szczecin 26.04.2014 r.

Testy kontroli fizycznych parametrów aparatury rentgenowskiej. Waldemar Kot Zachodniopomorskie Centrum Onkologii Szczecin 26.04.2014 r. Testy kontroli fizycznych parametrów aparatury rentgenowskiej Waldemar Kot Zachodniopomorskie Centrum Onkologii Szczecin 26.04.2014 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Wyciąg ze sprawozdania

Wyciąg ze sprawozdania Wyciąg ze sprawozdania z realizacji Programu pn.: Badania przesiewowe słuchu u dzieci szkół podstawowych zamieszkałych na terenie wiejskim Warszawa, grudzień 2011 Badania przesiewowe prowadzone, w ciągu

Bardziej szczegółowo

Żłobki i kluby dziecięce w 2012 r.

Żłobki i kluby dziecięce w 2012 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 29 maja 213 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna Żłobki i kluby dziecięce w 212 r. W pierwszym kwartale

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie badania potrzeb szkoleniowych w ramach projektu Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników pomocy i integracji społecznej

Przeprowadzenie badania potrzeb szkoleniowych w ramach projektu Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników pomocy i integracji społecznej Aneksy wojewódzkie Przeprowadzenie badania potrzeb szkoleniowych w ramach projektu Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników pomocy i integracji społecznej Projekt współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia zawodników w ramach Kadry Makroregionalnej w podnoszeniu ciężarów

Program szkolenia zawodników w ramach Kadry Makroregionalnej w podnoszeniu ciężarów Program szkolenia zawodników w ramach Kadry Makroregionalnej w podnoszeniu ciężarów Głównym celem programu jest wyselekcjonowanie i przygotowanie zarówno pod względem motorycznym jak i technicznym perspektywicznych,

Bardziej szczegółowo

Rynek przetargów w branży medycznej w czwartym kwartale 2011 roku

Rynek przetargów w branży medycznej w czwartym kwartale 2011 roku Rynek przetargów w branży medycznej w czwartym kwartale 2011 roku Warszawa, marzec 2012 Instytut Inwestycyjno-Przetargowy www.pressinfo.pl razem z Grupą Marketingową TAI przygotował raport, który podsumowuje

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY

ANALIZA SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY ANALIZA SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Feliksa Michalskiego Miejska Szkoła Podstawowa nr 3 w Knurowie W klasie VI przeprowadzono sprawdzian, który pisało 19 uczniów. Uczniowie

Bardziej szczegółowo

Realizacja świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w 2013 r.

Realizacja świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w 2013 r. Realizacja świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w 2013 r. 1. Źródło danych Podstawą opracowania jest Centralna Baza Endoprotezoplastyk Narodowego Funduszu Zdrowia (CBE), działająca od marca 2005 r. Gromadzone

Bardziej szczegółowo

Realizacja świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w 2014 r.

Realizacja świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w 2014 r. Realizacja świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w 2014 r. 1. Źródło danych Opracowanie zostało sporządzone na podstawie Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk Narodowego Funduszu Zdrowia (CBE), działającej

Bardziej szczegółowo

Spis treści VII. Wprowadzenie. Prawidłowy gruczoł piersiowy: porównanie budowy makroskopowej z obrazami mammograficznymi... 1

Spis treści VII. Wprowadzenie. Prawidłowy gruczoł piersiowy: porównanie budowy makroskopowej z obrazami mammograficznymi... 1 Spis treści Wprowadzenie. Prawidłowy gruczoł piersiowy: porównanie budowy makroskopowej z obrazami mammograficznymi..................................... 1 Wprowadzenie. Prawidłowy gruczoł piersiowy: porównanie

Bardziej szczegółowo

OPIEKA ZDROWOTNA NAD OSOBAMI UPRAWIAJĄCYMI SPORT

OPIEKA ZDROWOTNA NAD OSOBAMI UPRAWIAJĄCYMI SPORT OPIEKA ZDROWOTNA NAD OSOBAMI UPRAWIAJĄCYMI SPORT Dagmara Korbasińska Departament Matki i Dziecka Ministerstwo Zdrowia Spała 2010 PODMIOTY Dzieci i młodzież Zawodnicy Kadra narodowa w sportach olimpijskich

Bardziej szczegółowo

Ewolucja poziomu zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw

Ewolucja poziomu zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw Biuletyn Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy KPP Numer 4 Ewolucja poziomu zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw Czerwiec był piątym kolejnym miesiącem, w którym mieliśmy do czynienia ze spadkiem

Bardziej szczegółowo

WZROSŁA LICZBA INWESTYCJI - NA MAZOWSZU PLANUJĄ OBIEKTY, NA ŚLĄSKU PLANUJĄ DROGI raport Grupy Marketingowej TAI

WZROSŁA LICZBA INWESTYCJI - NA MAZOWSZU PLANUJĄ OBIEKTY, NA ŚLĄSKU PLANUJĄ DROGI raport Grupy Marketingowej TAI WZROSŁA LICZBA INWESTYCJI - NA MAZOWSZU PLANUJĄ OBIEKTY, NA ŚLĄSKU PLANUJĄ DROGI raport Grupy Marketingowej TAI Warszawa, 9. marca 2010 r. Grupa Marketingowa TAI Sp. z o.o., właściciel serwisu inwestycyjno-przetargowego

Bardziej szczegółowo

Informacja prasowa 28 kwietnia 2010. Jak odnaleźć się na trudnym rynku pracy?

Informacja prasowa 28 kwietnia 2010. Jak odnaleźć się na trudnym rynku pracy? Jak odnaleźć się na trudnym rynku pracy? Informacja prasowa 28 kwietnia 2010 Wraz ze wzrostem stopy bezrobocia swoją pozycję na rynku pracy umacniają pracodawcy. Aby zwiększyć szanse na zatrudnienie, pracownicy

Bardziej szczegółowo

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA SZCZEGÓŁOWE MATERIAŁY INFORMACYJNE O PRZEDMIOCIE POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ZAWIERANIA UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH UBEZPIECZONYM W NARODOWYM FUNDUSZU ZDROWIA w 2004 ROKU

Bardziej szczegółowo

Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-XII 2013 r.

Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-XII 2013 r. Warszawa, 17.1.214 r. Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-XII 213 r. Według wstępnych danych, w okresie styczeń-grudzień 213 r. oddano do użytkowania 146122 mieszkania, tj. o 4,4% mniej niż w 212 r.

Bardziej szczegółowo

InfoDług Kwota zaległych płatności w poszczególnych województwach Na koniec grudnia 2011 r. większość województw polskich przekroczyła 1 miliard złotych zaległości płatniczych, obecnie jest ich 13 z 16

Bardziej szczegółowo

NA MAZOWSZU BUDOWANE SĄ DROGI raport Telefonicznej Agencji Informacyjnej

NA MAZOWSZU BUDOWANE SĄ DROGI raport Telefonicznej Agencji Informacyjnej NA MAZOWSZU BUDOWANE SĄ DROGI raport Telefonicznej Agencji Informacyjnej Warszawa, 2. lipca 2009 r. Telefoniczna Agencja Informacyjna Sp. z o.o. opracowała raport, w którym przeanalizowano i podsumowano

Bardziej szczegółowo

2. Przebieg procesu aneksowania umów na rok 2012 PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE

2. Przebieg procesu aneksowania umów na rok 2012 PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE 1. Nakłady MOW NFZ na profilaktyczne programy zdrowotne w latach 2004 2012 Nakłady na profilaktyczne programy zdrowotne od 2008 r. nieznacznie ale sukcesywnie rosną. Spadek

Bardziej szczegółowo

Służba Zdrowia nr 24-26 z 23 marca 2000. Znaczenie badań przesiewowych w zwalczaniu raka piersi. Zbigniew Wronkowski, Wiktor Chmielarczyk

Służba Zdrowia nr 24-26 z 23 marca 2000. Znaczenie badań przesiewowych w zwalczaniu raka piersi. Zbigniew Wronkowski, Wiktor Chmielarczyk Służba Zdrowia nr 24-26 z 23 marca 2000 Znaczenie badań przesiewowych w zwalczaniu raka piersi Zbigniew Wronkowski, Wiktor Chmielarczyk Korzystny wpływ skryningu na zmniejszenie umieralności z powodu raka

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE. Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE. Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Warszawa, 2011 Spis treści Województwo dolnośląskie...3 Województwo kujawsko-pomorskie...6

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE REALIZACJI DZIAŁAŃ PROGRAMOWYCH W RAMACH MODUŁÓW POZ, SZPITALNEGO I SZKOLNEGO PILOTAŻOWEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ HCV pn. STOP!

PODSUMOWANIE REALIZACJI DZIAŁAŃ PROGRAMOWYCH W RAMACH MODUŁÓW POZ, SZPITALNEGO I SZKOLNEGO PILOTAŻOWEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ HCV pn. STOP! PODSUMOWANIE REALIZACJI DZIAŁAŃ PROGRAMOWYCH W RAMACH MODUŁÓW POZ, SZPITALNEGO I SZKOLNEGO PILOTAŻOWEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ HCV pn. STOP! HCV 1 I. WPROWADZENIE W celu ograniczenia szkód medycznych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 12a - Warunki realizacji przedsięwzięć w ramach Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi

Załącznik nr 12a - Warunki realizacji przedsięwzięć w ramach Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi Załącznik nr 12a - Warunki realizacji przedsięwzięć w ramach Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi Warunki realizacji przedsięwzięć w ramach Populacyjnego programu wczesnego wykrywania

Bardziej szczegółowo

Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2013 r. Główne wnioski

Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2013 r. Główne wnioski GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Szczecinie Warszawa, listopad 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Główne wnioski Wartość nakładów wewnętrznych 1 ogółem na działalność badawczo-rozwojową

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE TESTÓW WIEDZY DLA PRACOWNIKÓW SIECI PUNKTÓW INFORMACYJNYCH FUNDUSZY EUROPEJSKICH

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE TESTÓW WIEDZY DLA PRACOWNIKÓW SIECI PUNKTÓW INFORMACYJNYCH FUNDUSZY EUROPEJSKICH OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE TESTÓW WIEDZY DLA PRACOWNIKÓW SIECI PUNKTÓW INFORMACYJNYCH FUNDUSZY EUROPEJSKICH Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS BENEFICJENCI ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH W 2013 R. Podstawowe źródło danych opracowania

Bardziej szczegółowo

Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym 2011/2012

Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym 2011/2012 Wstęp Podstawowym celem kształcenia językowego jest zdobycie przez uczniów umiejętności porozumiewania się w języku obcym w mowie i piśmie. Odsetek osób uczących się języka obcego stale się zwiększa, co

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 5 4.5 4 3.5 procent uczniów 3 2.5 2 1.5 1.5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 32 33 liczba punktów - wyniki niskie - wyniki

Bardziej szczegółowo

Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2013 roku

Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2013 roku Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2013 roku Wstęp Publikacja Głównego Urzędu Statystycznego Produkt krajowy brutto Rachunki regionalne w 2013 r., zawiera informacje statystyczne dotyczące podstawowych

Bardziej szczegółowo

ZASADY REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA PIERSI

ZASADY REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA PIERSI Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 66/2007/DSOZ ZASADY REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA PIERSI 1. Opis problemu zdrowotnego. Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym u kobiet. Stanowi

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TWP W WARSZAWIE

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TWP W WARSZAWIE WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TWP W WARSZAWIE Szanowna Pani, Szanowny Panie Zwracamy się do Pana/Pani w związku z podejmowaniem działań na rzecz Stworzenia standardu Superwizji pracy socjalnej, realizowanych

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisława Kalemby. Zaawansowanie żniw, sytuacja na rynku zbóż i rzepaku

Konferencja prasowa. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisława Kalemby. Zaawansowanie żniw, sytuacja na rynku zbóż i rzepaku Konferencja prasowa Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisława Kalemby Zaawansowanie żniw, sytuacja na rynku zbóż i rzepaku W A R S Z A W A, 7 S I E R P N I A 2 0 1 3 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z KONTROLI URZĄDZEŃ SPALAJĄCYCH PALIWA GAZOWE

INFORMACJA Z KONTROLI URZĄDZEŃ SPALAJĄCYCH PALIWA GAZOWE Warszawa, maj 2015 INFORMACJA Z KONTROLI URZĄDZEŃ SPALAJĄCYCH PALIWA GAZOWE [Podtytuł dokumentu] [DATA] ACER [Adres firmy] INFORMACJA o wynikach kontroli akcesoriów odblaskowych Termin: I kwartał 2015

Bardziej szczegółowo

CENTRALNY OŚRODEK KOORDYNACYJNY. Szczegółowa struktura, zasady działania i organizacja centralnego ośrodka koordynującego.

CENTRALNY OŚRODEK KOORDYNACYJNY. Szczegółowa struktura, zasady działania i organizacja centralnego ośrodka koordynującego. Załącznik nr 2b CENTRALNY OŚRODEK KOORDYNACYJNY Szczegółowa struktura, zasady działania i organizacja centralnego ośrodka koordynującego. Centralny Ośrodek Koordynujący (nazywany dalej COK) nadzoruje realizację

Bardziej szczegółowo

Sytuacja finansowa szpitali publicznych w Polsce

Sytuacja finansowa szpitali publicznych w Polsce Sytuacja finansowa szpitali publicznych w Polsce edycja 2015 Objaśnienia województw wg kodu TERYT 2. 4. 6. 8. 10. 12. 14. 16. DOLNOŚLĄSKIE KUJAWSKO-POMORSKIE LUBELSKIE LUBUSKIE ŁÓDZKIE MAŁOPOLSKIE MAZOWIECKIE

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 1 Rozpoczęcie zajęć dydaktycznowychowawczych 1 września 2014 r. 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 2 Zimowa przerwa świąteczna 22-31 grudnia

Bardziej szczegółowo

MEN-KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2014-2015. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych - 1 września 2014 r.

MEN-KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2014-2015. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych - 1 września 2014 r. MEN-KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2014-2015 Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych - 1 września 2014 r. (podstawa prawna: 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 Zimowa przerwa

Bardziej szczegółowo

Kalendarz roku szkolnego 2014/2015

Kalendarz roku szkolnego 2014/2015 Kalendarz roku szkolnego 2014/2015 Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych - 1 września 2014 r. (podstawa prawna: 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 8.6.215 r. Notatka informacyjna Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 1 w I kwartale 215 roku W pierwszych trzech miesiącach roku 215, w porównaniu do I kwartału

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ANALIZA WYNIKÓW BADANIA OKRESÓW POBIERANIA EMERYTUR

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ANALIZA WYNIKÓW BADANIA OKRESÓW POBIERANIA EMERYTUR ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ANALIZA WYNIKÓW BADANIA OKRESÓW POBIERANIA EMERYTUR Warszawa 2012 Opracował: Akceptowała: Andrzej Kania Specjalista Izabela

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 7 kwietnia 2008 r.

Warszawa, 7 kwietnia 2008 r. Warszawa, 7 kwietnia 2008 r. Drodzy Szóstoklasiści! Jutro przeżyjecie jeden z najważniejszych dni w Waszej szkolnej karierze. Sprawdzian, do którego przystępujecie, obejmuje wszystkich szóstoklasistów

Bardziej szczegółowo

Sytuacja młodych na rynku pracy

Sytuacja młodych na rynku pracy Sytuacja młodych na rynku pracy Plan prezentacji Zamiany w modelu: w obrębie każdego z obszarów oraz zastosowanych wskaźników cząstkowych w metodologii obliczeń wskaźników syntetycznych w obrębie syntetycznego

Bardziej szczegółowo

Badanie Regionalnych Ośrodków EFS metodą Mystery Calling i Mystery Shopping. Krajowy Ośrodek EFS Centrum Projektów Europejskich

Badanie Regionalnych Ośrodków EFS metodą Mystery Calling i Mystery Shopping. Krajowy Ośrodek EFS Centrum Projektów Europejskich Badanie Regionalnych Ośrodków EFS metodą Mystery Calling i Mystery Shopping Krajowy Ośrodek EFS Centrum Projektów Europejskich Seminarium Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego i Polskiej Agencji Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Wybierz Życie Pierwszy Krok

Wybierz Życie Pierwszy Krok Wybierz Życie Pierwszy Krok Spotkanie dla Koordynatorów Szkolnych Leszno, 12 października 2015 Rak szyjki macicy w Polsce RSM to drugi co do częstości występowania nowotwór złośliwy narządów rodnych u

Bardziej szczegółowo

ogółem 2173 gmin uprawnionych

ogółem 2173 gmin uprawnionych Ryszard Wilczyński Geografia funduszu sołeckiego W kraju są 2173 gminy wiejskie i miejsko-wiejskie uprawnione do tworzenia funduszu sołeckiego. Wszelkie dane o funkcjonowaniu funduszu sołeckiego trzeba

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Sprawozdanie z realizacji "Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" ZA STYCZEŃ - GRUDZIEŃ 2009 WARSZAWA, MAJ

Bardziej szczegółowo

MAPA FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH

MAPA FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH MAPA FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH MAREK MIKA Polski Związek Funduszy Pożyczkowych Dane na 31.12 2011r. LICZBA POZIOM KAPITAŁU ROZKŁAD TERYTORIALNY Pierwszy fundusz pożyczkowy powstał w 1992 roku. Obecnie w Polsce

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2011/2012

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2011/2012 KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2011/2012 1 Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1 września 2011 r. 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 2 Zimowa przerwa świąteczna 23 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Jak poprawić dostępność do leczenia osteoporozy w Polsce? Jerzy Gryglewicz Warszawa, 20 października 2015 r.

Jak poprawić dostępność do leczenia osteoporozy w Polsce? Jerzy Gryglewicz Warszawa, 20 października 2015 r. Jak poprawić dostępność do leczenia osteoporozy w Polsce? Jerzy Gryglewicz Warszawa, 20 października 2015 r. Plan prezentacji: 1.Organizacja i finansowanie poradni osteoporozy w 2016 r. 2. Propozycje zmian

Bardziej szczegółowo

Badanie termograficzne piersi

Badanie termograficzne piersi Badanie termograficzne piersi Termografia piersi jest procesem tworzenia obrazu w podczerwieni, w celu analizy i oceny ryzyka zachorowania na raka piersi. Termografia jest nieinwazyjna, bezpieczna i bezbolesna

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie I i II etapu IV Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej

Podsumowanie I i II etapu IV Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej Podsumowanie I i II etapu IV Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej Izabela Świtalska Jakub Światłowski Poznań 2012 Spis treści Wstęp... 3 1. Informacje statystyczne o IV Ogólnopolskiej Olimpiadzie Logistycznej...

Bardziej szczegółowo

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r.

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r. 1 Urz d Statystyczny w Gda sku W Polsce w 2012 r. udział osób w wieku 30-34 lata posiadających wykształcenie wyższe w ogólnej liczbie ludności w tym wieku (aktywni zawodowo + bierni zawodowo) wyniósł 39,1%

Bardziej szczegółowo

ŚREDNIE CENY GRUNTÓW W OBROCIE PRYWATNYM W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W I KWARTALE 2008 R., WG DANYCH GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

ŚREDNIE CENY GRUNTÓW W OBROCIE PRYWATNYM W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W I KWARTALE 2008 R., WG DANYCH GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W I KWARTALE 2008 R., Od dnia 01.07.2008 r. na terenie województwa warmińsko-mazurskiego obowiązują ceny gruntów rolnych stosowane Średnie ceny gruntów w obrocie prywatnym

Bardziej szczegółowo