ZESTAWIENIE GRANICZNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH po zmianie treści SIWZ z dnia r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZESTAWIENIE GRANICZNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH po zmianie treści SIWZ z dnia 22.11.2012 r."

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 do SIWZ ZESTAWIENIE GRANICZNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH po zmianie treści SIWZ z dnia r. Uniwersalny mammograf cyfrowy (nie dopuszcza się aparatów ucyfrawianych DR i CR) przeznaczony do diagnostyki, skriningu, biopsji stereotaktycznej i mammotonicznej. Lp. Parametry techniczne i funkcjonalne Wymagania graniczne I. Wymogi ogólne 1. Producent/kraj pochodzenia Podać 2. Typ/model cyfrowego mammografu Podać 3. Mammograf przeznaczony do wykonywania badań przesiewowych, diagnostycznych i procedur biopsyjnych w pozycji stojącej i, opisać siedzącej pacjentki przy pomocy detektora cyfrowego. 4. Oferowana konfiguracja zapewnia wykonywanie cyfrowej biopsji stereotaktycznej pacjentkom, opisać leżącym na brzuchu. 5. Oferowany sprzęt jest kompletny i do jego stosowania zgodnie z przeznaczeniem i wymogami Zamawiającego nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów poza materiałami eksploatacyjnymi. 6. Urządzenia oraz wszystkie elementy składowe fabrycznie nowe, nieużywane, bieżący rok produkcji Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE dla oferowanego przedmiotu zamówienia załączyć do oferty 8. Urządzenia zarejestrowane zgodnie z aktualną ustawą o wyrobach medycznych Oświadczenie załączyć do oferty Wykonawcy 9. Wykonawca jest zobowiązany do załączenia materiałów potwierdzających zgodność zaoferowanych parametrów i konfiguracji przedmiotu zamówienia (prospekty lub broszury lub wyciągi z instrukcji lub foldery lub zdjęcia) 10. Spełnienie wszystkich wymogów obowiązującego prawa w tym ustawy o wyrobach medycznych oraz przepisów dotyczących urządzeń rtg w szczególności mammografów II. Generator wysokiego napięcia z lampą RTG 1. Generator wysokoczęstotliwościowy 2. Moc wyjściowa generatora Minimum 5 kw 3. Zakres regulacji wysokiego napięcia Minimum kv 4. Skok regulacji napięcia Maksymalnie co 1kV 5. Maksymalna wartość ładunku Minimum 500 mas 6. Cyfrowe wyświetlanie parametrów ekspozycji minimum kv, mas, rodzaj filtra 7. Prędkość wirowania anody Minimum 8000 obr/min 8. Pojemność cieplna anody Minimum 160 khu 9. Anoda ze ścieżką wolframową 10. Minimum dwa automatycznie i ręcznie wymienne filtry dodatkowe Podać materiał i grubość filtrów dodatkowych 11. Wielkość nominalna ogniska małego Maksimum 0,1 mm 12. Wielkość nominalna ogniska dużego Maksimum 0,3 mm Wartość oferowana

2 13. Automatyczna kontrola ekspozycji AEC 14. Automatyka doboru filtra, kv i mas III. Statyw mammograficzny 1. Statyw wolnostojący 2. Najniższe położenie powierzchni detektora od podłogi Maksimum 72 cm 3. Zakres motorowego ruchu detektora w pionie Minimum 60 cm 4. Motorowe atopozycjonowanie lampy i detektora do zaprogramowanych pozycji Minimum RCC, LCC, RMLO i LMLO. 5. Zakres motorowego obrotu lampy i detektora: Min +180/-135 lub min 180/ Odległość ognisko detektor obrazu Minimum 60 cm 7. Zestaw do zdjęć powiększonych współczynnik powiększenia Minimum 1,5 X 8. Ucisk punktowy 9. Sterowanie ruchem płytki dociskowej góra/dół oraz ruchem lampy i detektora góra/dół za pomocą przycisków nożnych (dwa zestawy przycisków) 10. Ręczna kontrola kompresji 11. Automatyczne zwolnienie ucisku po ekspozycji lub w przypadku wystąpienia np. zaniku napięcia 12. Osłona/y twarzy pacjentki 13. Komplet płytek dociskowych z automatycznym rozpoznawaniem wielkość zainstalowanej płytki Minimum: -płytka uciskowa małego formatu, -płytka uciskowa dużego formatu, -płytka uciskowa do zdjęć powiększonych, -płytka uciskowa do biopsji 14. Ekwiwalent osłabienia promieniowania RTG szyby ochronnej operatora Minimum 0,5 mm Pb 15. Statyw współpracujący z detektorem cyfrowym 16. Detektor z bezpośrednią konwersją promieniowania na sygnał elektryczny 17. Pole aktywne detektora cyfrowego Minimum 230 x 290 mm 18. Dostępne minimum 2 formaty obrazu 19. Matryca detektora promieniowania Minimum 2700 x 3400 pixeli 20. Rozmiar pixela Maksimum 85 µm 21. Kratka przeciwrozproszeniowa z konstrukcją umożliwiającą rejestrację obrazów w minimum dwóch formatach IV System biopsyjny 1. System cyfrowej biopsji stereotaktycznej działającej oparciu o zaoferowany detektor cyfrowy pozwalający na wykonywanie biopsji gruboigłowej, mammotomicznej, oraz zakładania znaczników w pozycji leżącej, siedzącej i stojącej pacjentki. 2. Uchwyty systemu biopsyjnego pozwalające na wykonywanie biopsji gruboigłowych 3. Dokładność pozycjonowania igły biopsyjnej w każdym z trzech prostopadłych kierunków 4. Wyposażenie umożliwiające współpracę systemu biopsyjnego z posiadanym przez Zamawiającego układem próżniowego mammotomu - Mammotome EX J J Ethicon Endo-surgery Nie gorsza niż 1 mm V Stół do biopsji

3 1. Dedykowany stół do wykonywania cyfrowej biopsji stereotaktycznej z wykorzystaniem detektora cyfrowego pacjentkom leżącym na brzuchu, kompatybilny z oferowanym mammografem cyfrowym, z motorowym napędem ruchu góra dół Podać typ/model urządzenia. 2. Maksymalne obciążenie blatu stołu Minimum 135 kg 3. Zestaw dedykowanych przez producenta aparatu lamp oświetlających obszar zabiegowy z możliwością regulacji położenia VI. Konsola technika 1. Pamięć operacyjna RAM Minimum 2 GB 2. Pojemność dysku twardego Minimum 250 GB 3. Nagrywarka umożliwiająca zapis obrazów na CD i /lub DVD w formacie DICOM 4. Monitor przeglądowy dla technika zgodny z Załącznikiem nr 1, część III wymagania szczegółowe mammografia, Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011r w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz. U nr 51 poz. 265) 5. Komputer, klawiatura obsługowa, trackball o funkcjonalności myszy, pulpit ekspozycji 6. Nanoszenie znaczników mammograficznych w postaci graficznej i literowej bezpośrednio z klawiatury obsługowej 7. Komunikacja poprzez DICOM Interfejs sieciowy z funkcjonalnością : - DICOM Query / Retrieve, - DICOM Send, - DICOM Store, - DICOM Storage Commitment, - DICOM Print, - DICOM Modality Worklist - DICOM MPPS 9. Protokoły komunikacji 10. Możliwość pobierania danych demograficznych świadczeniobiorcy z systemów HIS/RIS oraz archiwizacji obrazów w systemach typu PACS 11. Możliwość automatycznej dystrybucji obrazów do zdefiniowanych wcześniej miejsc 12. Możliwość automatycznego wprowadzenia parametrów ekspozycji oraz dawki i połączenia ich z obrazem cyfrowym 13. Pełna kompatybilność konsoli technika z mammografem. Oprogramowanie konsoli technika tego samego producenta co mammograf. VII. Konsola lekarska stanowisko opisowe 1. Pamięć operacyjna Minimum 2 GB RAM 2. Dysk twardy (HD) Minimum 2000 obrazów w pełnej matrycy 3. Co najmniej 2 monitory monochromatyczne pracujące w układzie pionowym, w standardzie DICOM, stanowiące parę i posiadające świadectwo parowania wydane przez producenta; Minimalna rozdzielczość: 5 megapikseli; Minimalna, robocza przekątna ekranu: 50 cm; Minimalna luminancja: 500 cd/m2; Minimalny kontrast: 700:1;, podać 4. Oprogramowanie umożliwiające co najmniej:, podać

4 Zmianę okna wyświetlania w pełnym zakresie w odniesieniu do wielkości obrazu i położenia środka obrazu; Możliwość podziału pola czynnego na kilka obrazów; Zmianę tablic odwzorowania poziomów szarości (LUT); Powiększenie co najmniej 4-krotne; Możliwość wykonania kalibracji liniowej; Pomiar co najmniej odległości i gęstości (punktów i ROI); Wyświetlenie negatywu; Kalibrację parametrów monitorów w standardzie DICOM. Dla potrzeb badań przesiewowych zastosowane oprogramowanie musi być zgodne z zaleceniami EUREF (European Reference Organisation for Quality Assured Breast Screening and Diagnostic Services); w tym posiadać możliwość jednoczesnej prezentacji kompletu czterech obrazów mammograficznych jednej pacjentki. 5. Oprogramowanie wspomagające diagnozę CAD 6. Interfejs sieciowy Minimum 1 Gb/s 7. Komunikacja poprzez DICOM Oddzielna klawiatura obsługowa dedykowana do przeglądania obrazów z badań, opisać mammograficznych VIII. Inne wymagania 1. Pełna kompatybilność oprogramowania konsoli technika oraz konsoli lekarskiej. Oprogramowanie tego samego producenta. 2. Możliwość zaoferowania w aparacie będącym przedmiotem oferty oprogramowania umożliwiającego wykonywanie badań tomosyntezy. Cena aparatu nie zawiera tego oprogramowania. - załączyć do oferty dokumenty potwierdzające 3. Zasilanie jednofazowe 230 V/ 50 Hz 4. Dopuszczalne wahania napięcia sieci Minimum 10% 5. System podtrzymania i stabilizacji zasilania UPS o czasie pracy umożliwiającym bezpieczne zamknięcie aplikacji konsoli technika i jej wyłączenie. 6. System podtrzymania i stabilizacji zasilania UPS o czasie pracy umożliwiającym bezpieczne zamknięcie aplikacji stacji lekarskiej i jej wyłączenie. 7. Instrukcja obsługowa zaoferowanych urządzeń w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej (przy dostawie) 8. Zdalna obsługa serwisowa przez autoryzowany 5. serwis 9. Siedziba i dane teleadresowe autoryzowanego serwisu na terenie Polski Podać 10. Pełna gwarancja na wszystkie elementy Minimum 60 miesięcy 11. Gwarancja obejmuje wliczone w cenę przeglądy techniczne i konserwacyjne w zakresie zgodnym z wymogami producenta wykonywane min. 2, podać razy w roku 12. Czas gwarancji na nowo instalowane Minimum 12 miesięcy

5 (wymieniane) w ostatnim roku gwarancji elementy 13. Instalacja aparatu, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny wykonywane przez autoryzowany serwis 14. Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji (dotyczy dni roboczych) 15. Niesprawność dostarczonego sprzętu powyżej 48 godzin przedłuża czas gwarancji o pełny okres niesprawności. 16. Wykonanie planów adaptacyjnych do instalacji zaoferowanych urządzeń w terminie 1 tygodnia od daty podpisania umowy dostawy 17. Wykonanie projektu osłon stałych dla Pracowni RTG w terminie 1 tygodnia od daty podpisania umowy dostawy i ustalenia z Zamawiającym parametrów i warunków pracy aparatu. 18. Wykonanie testów akceptacyjnych dla zainstalowanych urządzeń przez przedstawiciela Wykonawcy i użytkownika lub jednostkę do tego uprawnioną po instalacji urządzeń a przed szkoleniem personelu zamawiającego 19. Wliczone w cenę oferty podłączenie urządzeń (licencje dla oferowanych urządzeń) do szpitalnych sieci informatycznych typu HIS,RIS,PACS w przypadku zakupu takich systemów przez Zamawiającego w czasie trwania gwarancji. Zaoferowana cena powinna uwzględniać również dodatkowo min. 3 zmiany konfiguracji przy ewentualnych zmianach urządzeń współpracujących w zakresie pobierania i wysyłania danych administracyjnoobrazowych. 20. Po okresie gwarancji możliwość prowadzenia prac serwisowych w pełnym zakresie przez niezależny serwis. Wykonawca przed upływem terminu zakończenia gwarancji udostępni w ramach ceny oferty Zamawiającemu wszelkie materiały (w tym np. dokumentacja techniczna, oprogramowanie, kody serwisowe) pozwalające prowadzić prace serwisowe w pełnym zakresie przez niezależny serwis. 21. Wykonanie testów akceptacyjnych po istotnej naprawie gwarancyjnej aparatu przez autoryzowany serwis lub jednostkę do tego w celu wyznaczoną prawem na dzień wystąpienia usterki w celu wykazania zgodności fizycznych parametrów technicznych ze specyfikacją producenta lub specyfikacją naprawy. 22. Dostęp do oryginalnych części zamiennych minimum 10 lat od daty dostarczenia aparatu z możliwością zamówienia w okresie pogwarancyjnym jedynie części zamiennych (bez konieczności zamawiania usługi instalacji tych części) 23. Szkolenie personelu medycznego Zamawiającego w zakresie eksploatacji i obsługi aparatury 24. Szkolenie personelu technicznego Zamawiającego w zakresie rozwiązywania problemów mechanicznych, elektrycznych oraz informatycznych. - załączyć autoryzację dla serwisu Maksimum 48 godzin

6 25. Zestaw do kontroli jakości zawierający co najmniej: - obrazy testowe - jednorodny fantom o grubości 4,5 cm PMMA z obiektem z aluminium o grubości 0,2 mm i wymiarach 2cm x 2 cm umieszczonym w odległości 6 cm od krawędzi fantomu od strony klatki piersiowej i symetrycznie w stosunku do lewej i prawej krawędzi fantomu - jednorodny fantom z PMMA o grubości 2cm i 6 cm lub 7 cm - fantom do oceny progowego kontrastu w mammografii cyfrowej, zawierający dyski wykonane ze złota o średnicy od 0,1mm do 2,0 mm. - Szkło powiększające 5 x z soczewką o średnicy co najmniej 10 cm - cyfrowy miernik siły kompresji piersi; - fantom do kontroli systemu biopsyjnego; - oraz wszelkie inne elementy do kontroli jakości zaoferowanych urządzeń wymagane przez NFZ lub obowiązujące na dzień składania ofert przepisy prawa (testy podstawowe) 26. Drukarka medyczna dedykowana przez producenta do drukowania obrazów mammograficznych, min. dwu formatowa (technologia "sucha"). Podać typy i producentów wszystkich zaoferowanych elementów zestawu do kontroli jakości Podać typ i producenta 27. Termin dostawy do r. 1. Wykonawca oświadcza, że oferowany powyżej wyspecjalizowany sprzęt medyczny i wszystkie jego podzespoły są fabrycznie nowe, nie używane, nie były przedmiotem wystaw i prezentacji, a po dostarczeniu i zamontowaniu przez Wykonawcę będą gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów i dostaw. 2. Oferowane wyposażenia jest w pełni kompatybilne z aparaturą. 3. Wykonawca oświadcza, że oferowany powyżej wyspecjalizowany sprzęt medyczny spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi, a także wymogi NFZ. Parametry określone w kolumnie nr 2 i 3 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. WARTOŚĆ NETTO... WARTOŚĆ PODATKU VAT... WARTOŚĆ BRUTTO... Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostawy w wyznaczonym terminie do siedziby Zamawiającego ponosząc ryzyko i koszt transportu i rozładunku. Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:... (podpis Wykonawcy)

7 ... dnia roku

Aparat RTG do zdjęć kostnych ze stojakiem płucnym kolumną podłogową i jednym detektorem. Nazwa urządzenia:. (wypełnia Wykonawca)

Aparat RTG do zdjęć kostnych ze stojakiem płucnym kolumną podłogową i jednym detektorem. Nazwa urządzenia:. (wypełnia Wykonawca) Załącznik Nr 2 do SIWZ. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Aparat RTG do zdjęć kostnych ze stojakiem płucnym kolumną podłogową i jednym detektorem Nazwa urządzenia:. (wypełnia Wykonawca) Producent:...

Bardziej szczegółowo

DZP-BZ-271-194/2013 Załącznik nr 1a do specyfikacji OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa, instalacja i uruchomienie stołu do biopsji stereotaktycznej Uwagi i objaśnienia: - Parametry określone jako tak są

Bardziej szczegółowo

35 dopuszczenie wykonywania akcji reanimacyjnej na wysuniętym blacie stołu TAK/NIE 5/0

35 dopuszczenie wykonywania akcji reanimacyjnej na wysuniętym blacie stołu TAK/NIE 5/0 Lp. Opis wymaganych parametrów technicznych/pakiet Parametr graniczny / wartość Parametry oferowanego urządzenia Punktacja PAKIET I WyposaŜenie sali hybrydowej A. Angiograf do zabiegów hybrydowych w obrębie

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA Z DNIA 14.11.2014r.

MODYFIKACJA Z DNIA 14.11.2014r. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/111/2014 ZAŁĄCZNIK NR 1.1.1 do SIWZ MODYFIKACJA Z DNIA 14.11.2014r. POZYCJA NR 1 Rezonans Magnetyczny 1.5 T (oferowany przedmiot zamówienia (podać np. typ, model, nr katalogowy

Bardziej szczegółowo

DOSTAWĘ SYSTEMU UCYFROWIENIA ZAKŁADU DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

DOSTAWĘ SYSTEMU UCYFROWIENIA ZAKŁADU DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/40RTG/11/2012 O WARTOŚCI PONIśEJ 200 000 EURO

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 1 do SIWZ MINIMALNE WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA

Zał. nr 1 do SIWZ MINIMALNE WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA Zał. nr 1 do SIWZ MINIMALNE WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA WSTĘP: Zamawiający ma na celu ucyfrowienie pracowni diagnostyki obrazowej w taki sposób, żeby stała się częścią obecnie używanego

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy Pobierający Materiały Przetargowe SIWZ Wszyscy

Wykonawcy Pobierający Materiały Przetargowe SIWZ Wszyscy SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10 tel. (0-18) 20-120-21, fax (0-18) 20-153-51 e-mail: szpital_zakopane@wp.pl http://www.szpital-zakopane.pl ZP

Bardziej szczegółowo

WARTOŚCI, PARAMETRY, DANE TECHNICZNE (wypełnia Wykonawca) wymagana. System archiwizacji i dystrybucji obrazów (PACS) 1kpl.

WARTOŚCI, PARAMETRY, DANE TECHNICZNE (wypełnia Wykonawca) wymagana. System archiwizacji i dystrybucji obrazów (PACS) 1kpl. L.p. Opis parametrów Wartość wymagana WARTOŚCI, PARAMETRY, DANE TECHNICZNE (wypełnia Wykonawca) System archiwizacji i dystrybucji obrazów (PACS) 1kpl. 1. Producent Podać 2. Nazwa i typ Podać 3. System

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.bialystok.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.bialystok.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.bialystok.pl Białystok: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz

Bardziej szczegółowo

Z uwagi na zapytania Wykonawców Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ (modyfikacja opisu przedmiotu zamówienia) w zakresie następujących Pakietów:

Z uwagi na zapytania Wykonawców Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ (modyfikacja opisu przedmiotu zamówienia) w zakresie następujących Pakietów: Załącznik Nr 1 do odpowiedzi na pytania i modyfikację treści SIWZ. Z uwagi na zapytania Wykonawców Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ (modyfikacja opisu przedmiotu zamówienia) w zakresie następujących

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 3 ZESTAWIENIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH PARAMETRÓW GRANICZNYCH

ZAŁĄCZNIK NR 3 ZESTAWIENIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH PARAMETRÓW GRANICZNYCH ZAŁĄCZNIK NR 3 ZESTAWIENIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH PARAMETRÓW GRANICZNYCH Pełna nazwa urządzenia, typ lub model Producent, podać pełną nazwę i adres Rok produkcji L.p. Opis parametru b. Parametr wymagany

Bardziej szczegółowo

1. Skaner formatu A0 1 szt. Nazwa Lp.

1. Skaner formatu A0 1 szt. Nazwa Lp. 1. Skaner formatu A0 1 szt. Wymagane minimalne parametry parametru 1. Rodzaj skanera Skaner dziełowy do masowej digitalizacji map, książek, starodruków z głowicą skanującą przejeżdżającą nad skanowanym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Zakup wyposażenia dla Specjalistycznych Oddziałów i Pracowni Szpitala

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Zakup wyposażenia dla Specjalistycznych Oddziałów i Pracowni Szpitala Postępowanie nr DZ-271/88/2015 Zakup wyposażenia dla Specjalistycznych Oddziałów i Pracowni Szpitala Kraków, dnia 23.06.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony o wartości

Bardziej szczegółowo

Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ ul. Podróżnicza 26/28 53-208 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ ul. Podróżnicza 26/28 53-208 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ ul. Podróżnicza 26/28 53-208 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO nr WCZ/ZP/D -12/2014 prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 125.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 125. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 125.000 EURO Prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo

Bardziej szczegółowo

Zakup i dostawa sprzętu informatycznego dla Sądu Okręgowego w Poznaniu

Zakup i dostawa sprzętu informatycznego dla Sądu Okręgowego w Poznaniu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: Zakup i dostawa sprzętu informatycznego dla Sądu Okręgowego w Poznaniu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) O WARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 134.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 134. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 134.000 Prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZAMAWIANEGO SPRZĘTU

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZAMAWIANEGO SPRZĘTU ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZAMAWIANEGO SPRZĘTU Poz. 1 Serwer bazodanowy szt. 4 Element składowy dostawy Parametry wymagane Obudowa -Typu Rack, wysokość max. 4U; -Dostarczona wraz z szynami

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4226 04-470 Warszawa, ul. Marsa 110 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lp. Wyszczególnienie 1. Przedmiot zamówienia 2. Ilość Zad. 1 Zad. 2 Zad. 3 Zad. 4 Zad. 5 Zad.

Bardziej szczegółowo

Samorządowa Instytucja Kultury Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy Toruń, ul. Plac Teatralny 7, Telefon 56 622 01 52 http://mlynwiedzy.org.

Samorządowa Instytucja Kultury Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy Toruń, ul. Plac Teatralny 7, Telefon 56 622 01 52 http://mlynwiedzy.org. S t r o n a 1 Samorządowa Instytucja Kultury Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy Toruń, ul. Plac Teatralny 7, Telefon 56 622 01 52 http://mlynwiedzy.org.pl/ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

ZARYS PROJEKTU UCYFROWIENIA ZAKŁADU RADIOLOGII Z SYSTEMEM ARCHIWIZACJI BADAŃ PACS I DYSTRYBUCJI ROZWIĄZANIA FIRMY CARESTREAM HEALTH

ZARYS PROJEKTU UCYFROWIENIA ZAKŁADU RADIOLOGII Z SYSTEMEM ARCHIWIZACJI BADAŃ PACS I DYSTRYBUCJI ROZWIĄZANIA FIRMY CARESTREAM HEALTH ZARYS PROJEKTU UCYFROWIENIA ZAKŁADU RADIOLOGII Z SYSTEMEM ARCHIWIZACJI BADAŃ PACS I DYSTRYBUCJI ROZWIĄZANIA FIRMY CARESTREAM HEALTH Producent: Carestream Health Inc, 150 Verona Street Rochester, NY 14608

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Program współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Gmina

Bardziej szczegółowo

Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ ul. Podróżnicza 26/28 53-208 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ ul. Podróżnicza 26/28 53-208 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ ul. Podróżnicza 26/28 53-208 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO nr WCZ/ZP/D -10/2014 prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Dostawa sprzętu informatycznego, oprogramowania oraz akcesoriów komputerowych na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu Kody CPV: 30214000-2 Stacje robocze 30231300-0

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Dostawa sprzętu komputerowego, licencji, macierzy dyskowej wraz z usługą wdrożenia.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Dostawa sprzętu komputerowego, licencji, macierzy dyskowej wraz z usługą wdrożenia. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dostawa sprzętu komputerowego, licencji, macierzy dyskowej wraz z usługą wdrożenia. Dostawa dotyczy: stacji roboczych, monitorów, drukarek, zasilaczy

Bardziej szczegółowo

Zakup i dostawa serwerów dla Sądu Rejonowego w Gnieźnie ul. Franciszkańska 9/10, 62-200 Gniezno Wydział Ksiąg Wieczystych.

Zakup i dostawa serwerów dla Sądu Rejonowego w Gnieźnie ul. Franciszkańska 9/10, 62-200 Gniezno Wydział Ksiąg Wieczystych. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: Zakup i dostawa serwerów dla Sądu Rejonowego w Gnieźnie ul. Franciszkańska 9/10, 62-200 Gniezno Wydział Ksiąg Wieczystych. SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM DOWÓDCA JEDNOSTKI WOJSKOWEJ 1440 Toruń, dnia 2008 r. Numer sprawy: 5/2008/26/9 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Informacje o zamawiającym: 1.1 Zamawiającym jest: Nazwa: Jednostka

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Na potrzeby SIWZ, jak i we wszystkich związanych z nią dokumentach nadaje się wymienionym niżej pojęciom następujące

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY SPRZĘTU. Załącznik nr 4 do SIWZ

PARAMETRY SPRZĘTU. Załącznik nr 4 do SIWZ Załącznik nr 4 do SIWZ PARAMETRY SPRZĘTU Miejsca dostawy, montażu, uruchomienia wdrożenia poszczególnych Zadań: a) Siedziba Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze ul. Podgórna

Bardziej szczegółowo