Instrukcja obsługi stomatologicznego fantomu testowego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi stomatologicznego fantomu testowego"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi stomatologicznego fantomu testowego Dent/digitest 3 Opracował: mgr inż. Jan Kalita 1

2 Spis treści. 1. Opis techniczny Przeznaczenie fantomu Budowa fantomu Procedura pomiaru Opis Pozycjonowanie fantomu dla aparatów punktowych Pozycjonowanie fantomu dla projekcji panoramicznej Pozycjonowanie fantomu dla projekcji cefalometrycznej 7 3. Analiza i interpretacja wyników Opis Wizualna ocena rozdzielczości Ocena granicznego kontrastu Powtarzalność dawki ekspozycji Kontrola osiowości wiązki Ocena błędów pomiarów 14 Formularz testu wewnętrznego aparatu RTG z systemem cyfrowym 15 Fantom został wykonany w oparciu o normy: DIN , DIN PN-EN , IEC

3 1. Opis techniczny Uniwersalny fantom do zastosowań w stomatologii dla systemów cyfrowych, opracowany wg norm: - DIN V , - DIN , - IEC , - IEC Przeznaczenie fantomu. Fantom przeznaczony jest do regularnych pomiarów stałości parametrów stomatologicznych zestawów cyfrowych Aparat RTG + system radiografii. Użycie fantomu odbywa się wg poniższego opisu. Przy użyciu powyższego fantomu są sprawdzane takie parametry jak: - rozdzielczości - granicznego kontrastu - powtarzalności dawki ekspozycji - osiowości 3

4 1.2. Budowa fantomu. Pięcioczęściowy fantom dent/digitest 1.0 (80x80x35) składa się z warstw aluminium i szkła akrylowego. Poniższy rysunek pokazuje schemat budowy wewnętrznej z usytuowaniem elementów testowych. A szkło akrylowe (18mm) B kieszeń na czujnik obrazu C kieszeń na sondę pomiarową dawki D filtr aluminiowy (0,5mm) z detalami kontrastu ( cztery obiekty o średnicach: 1; 1,5; 2,0; 2,5 mm) E Szkło akrylowe (3mm) z elementami rozdzielczości (2,5/2 ; 8/3 ; 1/5 ; 0/5 ; 8/6,3 Lp/mm) F filtr aluminiowy (8mm) G pierścień centrujący dla tubusa ze szkła akrylowego (8mm) 4

5 2. Procedura pomiaru 2.1. Opis Dla właściwego pomiaru żądanych parametrów fantomu należy tak dobrać warunki ekspozycji (kv, ma, s) aby była widoczna na obrazie jak największa liczba szczegółów. Po ustaleniu właściwych nastaw aparatu należy zachować uzyskany obraz (dla tych nastaw) w pamięci komputera jako obraz referencyjny. Testy wykonuje się raz w miesiącu i otrzymany obraz za każdym razem porównuje się do obrazu referencyjnego i ocenia się wg. kryteriów podanych w dalszej części instrukcji. Otrzymane wyniki należy zanotować w karcie pomiarowej Pozycjonowanie fantomu dla aparatów punktowych W pierwszej kolejności należy umieścić czujnik radiografii w kieszeni fantomu tak aby strona aktywna czujnika była skierowana w kierunku wyciętych okręgów centrujących fantomu i jednocześnie pokrywała wszystkie elementy testujące fantomu. Ze względu na występujące różne rozmiary czujników, kieszeń fantomu jest większa. Czujnik po włożeniu do kieszeni należy dosunąć do prawej ścianki kieszeni, aby objąć obrazem elementy testowe. Tubus Stożek Fantom Czujnik radiografii / błona RTG Rysunek pokazuje sposób ułożenia fantomu na tubusie głowicy. Tubus wychylony maksymalnie w górę. Fantom musi za każdym razem być tak samo ustawiony zgodnie z przyjętym referencyjnym wzorcem. Fantom musi przylegać całą swoją powierzchnią do obrysu końca tubusa. Wycięte okręgi w powierzchni fantomu umożliwiają centralne nałożenie fantomu na tubus. 5

6 Po zakończeniu etapu ustawień fantomu i czujnika należy wybrać żądane referencyjne parametry aparatu (kv, ma, s), uaktywnić czujnik i wykonać ekspozycję Pozycjonowanie fantomu dla projekcji panoramicznej A Kaseta lub detektor cyfrowy C 0,8 mm filtr miedziany (jako filtr ekwiwalentny pacjenta) D fantom E przesłona aparatu (kolimator) F Lampa RTG G warstwa obrazu Fantom należy umieścić na podpórce pod brodę uwzględniając następujące wskazówki kieszeń czujnika skierowana do dołu pierścień centrujący skierowany do aparatu ustawić fantom tak aby obraz linii pozycjonowania kła padał na środek wgłębienia na bocznej 6

7 ściance fantomu, jeżeli aparat nie posiada takiej linii to wówczas ustawić fantom tak aby powierzchnia czołowa fantomu dotyka końca zagryzaka pionowy promień centrujący aparatu musi padać na wycięcie znajdujące się po stronie czołowej fantomu. Filtr z blachy miedzianej należy przymocować do głowicy aparatu przesłaniając szczelinę kolimatora. Dla właściwego pomiaru żądanych parametrów fantomu należy tak dobrać warunki ekspozycji (kv, ma, s) aby była widoczna na obrazie jak największa liczba szczegółów. Wykonać zdjęcie panoramiczne Pozycjonowanie fantomu dla projekcji cefalometrycznej A Kaseta lub detektor cyfrowy C 0, 8 mm Cu filtr z blachy miedzianej (jako filtr ekwiwalentny pacjenta) D fantom E przesłona aparatu (kolimator) F Lampa RTG 7

8 Do wykonania testu dla projekcji cefalometrycznej należy użyć tylko metalowej warstwy fantomu. Należy rozłożyć fantom i użyć tylko środkowej metalowej warstwy fantomu. Fantom należy umieścić przed kasetą RTG od strony głowicy RTG. Powierzchnia fantomu powinna stykać się z powierzchnią kasety RTG w takim obszarze kasety, aby na uzyskanym radiogramie fantom był widzialny w całości. Dla właściwego pomiaru żądanych parametrów fantomu należy tak dobrać warunki ekspozycji (kv, ma, s ) aby była widoczna na obrazie jak największa liczba szczegółów. Po umocowaniu fantomu i ustawieniu parametrów ekspozycji należy wykonać zdjęcie. 3. Analiza i interpretacja wyników 3.1. Opis Wielkość otrzymanego obrazu elementów testowych na monitorze musi mieć zawsze to samo powiększenie co przyjęty na wstępie obraz referencyjny jak również stopień jasności i kontrastu. 8

9 3.2. Wizualna ocena rozdzielczości. Stałość i wartość rozdzielczości jest badana na podstawie wizualnej oceny obrazu fantomu. Do tego celu służy zintegrowany test liniowy. Test liniowy Analizując test liniowy sprawdzamy dla jakiej wartości Lp. grupy linii zlewają się w jedną. Realna odczytana rozdzielczość tj. rozdzielczość grupy linii dla której są jeszcze widoczne pojedyncze linie. Wymagana najmniejsza rozdzielczość dla zdjęć wewnątrzustnych cyfrowych wynosi 5,0Lp/mm Wymagana najmniejsza rozdzielczość dla zdjęć panoramicznych i cefalometrycznych cyfrowych wynosi 2,5Lp/mm 9

10 3.3. Ocena granicznego kontrastu Test kontrastu Graniczny kontrast ocenia się na podstawie wizualnej analizy obrazu testu kontrastu. Test kontrastu zawiera 4 okrągłe obiekty o średnicach: 1 ; 1,5 ; 2 ; 2,5 ; mm. Dla aparatów punktowych wymaga się aby wszystkie cztery elementy były widoczne na obrazie. Dla projekcji panoramicznej wymaga się aby były widoczne dwa elementy 2mm i 2,5 mm Dla projekcji cefalometrycznej wymaga się aby był widoczny jeden element 2,5 mm 3.4. Powtarzalność dawki ekspozycji Powtarzalność dawki ocenia się na podstawie poniższego obrazu uzyskanego po prześwietleniu fantomu. Należy dobrać tak parametry ekspozycji, aby każdy z trzech pasów był widoczny wraz z wewnętrznymi okręgami. Ocenę powtarzalności dawki wykonuje się porównując stopień zaczernienia środkowego pasa z pasami skrajnymi których zaczernienie odpowiada różnicy dawki w wysokości ± 20%. 10

11 Przed przystąpieniem do oszacowania powtarzalności dawki należy obrać obraz referencyjny służący do porównań. Poniższe ilustracje pokazują sposób porównania stopni zaczernienia poszczególnych radiogramów (obrazów fantomu). Obraz referencyjny Obraz testowany Obraz referencyjny Obraz testowany 11

12 Dopuszcza się odchylenie o jeden stopień szarości (pasek), które odpowiada 20% odchyleniu dawki. Do sprawdzenia powtarzalności dawki ekspozycji dla projekcji panoramicznych i cefalometrycznych można wykorzystać densytometr mierząc gęstość optyczną środkowego pola. Dla radiografii i cyfrowych aparatów panoramicznych należy mierzyć gęstość jednorodnego pola dla środkowego pasa powyższego testowego obrazu. Dopuszcza się odchyłkę 20%. Wielkość pola promieniowania Aby dokonać pomiaru wielkości pola promieniowania należy zmierzyć odległość od krawędzi x do krawędzi y przy pomocy linijki lub narzędzia do pomiaru długości zawartego w oprogramowaniu z radiografii. krawędź x krawędź y Odczytaną wartość przemnażamy przez współczynnik k odpowiednio: - dla tubusa 20 cm k= 1,86 - dla tubusa 30 k= 1, Kontrola osiowości wiązki Kontrolę osiowości wiązki należy przeprowadzić przy użyciu stożka centrującego. Powyższy stożek należy umieścić centralnie w środku pola promieniowania na powierzchni fantomu wg. Rysunku. Następnie należy dokładnie przystawić tubus aparatu do obrysu fantomu i wykonać ekspozycję. Po wykonaniu ekspozycji pojawi się obraz z dwoma okręgami. 12

13 Pozycjonowanie stożka na powierzchni fantomu Stożek centrujący Ocena otrzymanego obrazu. Jeżeli jest prawidłowo ustawiona osiowość w lampie RTG to otrzymany obraz pokaże duży okrąg zawierający drugi o mniejszej średnicy, Jeżeli osiowość lampy RTG jest nieprawidłowa to otrzymany obraz pokaże okrąg o mniejszej średnicy wykraczający poza duży okrąg. 13

14 3.6. Ocena błędów pomiarów Jeżeli przeprowadzone testy wykażą nieprawidłowość systemu RTG należy skontrolować: nastawy aparatu RTG, zamocowanie fantomu i czujnika, ustawienia radiografii. Gdy powyższe ustawienia są prawidłowe a mimo mierzone wartości przekraczają wartości graniczne to należy skontaktować się z serwisem w celu usunięcia przyczyny uszkodzenia. 14

15 Przystawka cefalo Aparat panoramiczny Aparat punktowy Formularz testu wewnętrznego aparatu RTG z systemem cyfrowym Dane właściciela : Warunki ekspozycji Rok. Miesiące Dane pracowni: Opis systemu cyfrowego: Legenda : P wynik prawidłowy NP wynik nieprawidłowy... kv... ma... ms... kv... ma... ms... kv... ma... ms Wersja oprogramowania systemu cyfrowego : Osiowość wiązki promieniowania Wartość rozdzielczości Lp/mm Kontrast graniczny Powtarzalność dawki / ekspozycji Wielkość pola promieniowania [mm] Wartość rozdzielczości Lp/mm Kontrast graniczny Powtarzalność dawki / ekspozycji Wartość rozdzielczości Lp/mm Kontrast graniczny Powtarzalność dawki / ekspozycji Podpis testującego Częstość wykonywania testów : 4. osiowość 1raz/m-c 5. rozdzielczość 1raz/pół roku 6. kontrast 1raz/m-c 7. powtarzalność dawki 1raz/m-c 8. wielkość pola promieniowania 1raz/m-c 15

ZAŁĄCZNIK A. Spis treści Załącznika A:

ZAŁĄCZNIK A. Spis treści Załącznika A: Spis treści Załącznika A: System kontroli i nadzoru stanowiska terapii w IFJ PAN... 3 Opis funkcjonalny oraz parametry robocze Układu do... 10 Pomiaru Poszerzonego Piku Bragg a Opis funkcjonalny oraz parametry

Bardziej szczegółowo

User Manual. Instrukcja obsługi. 206674 rev 1 REF. DP700UMPL. 209304 wersja

User Manual. Instrukcja obsługi. 206674 rev 1 REF. DP700UMPL. 209304 wersja User Manual Instrukcja obsługi Cyfrowy Digital Panoramic aparat rentgenowski X-ray System do zdjęć panoramicznych REF. DP700UMPL DP700UM 209304 wersja Rev 1 1 206674 rev 1 Copyright Numer: 209304 wersja

Bardziej szczegółowo

PROGENY CLEARVISION INSTRUKCJA OBSŁUGI I SYSTEM CZUJNIKÓW INSTALACJI CYFROWYCH. 00-02-1672 Aktual. A (ECN P2510)

PROGENY CLEARVISION INSTRUKCJA OBSŁUGI I SYSTEM CZUJNIKÓW INSTALACJI CYFROWYCH. 00-02-1672 Aktual. A (ECN P2510) PROGENY CLEARVISION SYSTEM CZUJNIKÓW CYFROWYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI I 0120 INSTALACJI 00-02-1672 Aktual. A (ECN P2510) PROGENY CLEARVISION SYSTEM CZUJNIKÓW CYFROWYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI 00-02-1672

Bardziej szczegółowo

created by Miroslav Suchý USER S GUIDE CZ BG DE EN FR HU PL RO RU

created by Miroslav Suchý USER S GUIDE CZ BG DE EN FR HU PL RO RU created by Miroslav Suchý USER S GUIDE 2013 CZ BG DE EN FR HU PL RO RU SPIS TREŚCI WRYKRYS 2013 1. WSTĘP 11 1.1. HW i SW wymagania programu WRYKRYS 11 1.2. Instalacja programu WRYKRYS 11 1.3. Zawartość

Bardziej szczegółowo

Fotorapid CM Instrukcja Obsługi

Fotorapid CM Instrukcja Obsługi T11-IO-5808-8017 Fotorapid CM Instrukcja Obsługi OSTRÓW MAZOWIECKA 2 Fotorapid CM Instrukcja Obsługi SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 3 2. PRZEZNACZENIE 3 3. ZASADA DZIAŁANIA 4 4. DANE TECHNICZNE 6 5. BUDOWA 7 5.1.

Bardziej szczegółowo

Załącznik A. Zasady realizacji pomiarów w ramach diagnostyki nawierzchni

Załącznik A. Zasady realizacji pomiarów w ramach diagnostyki nawierzchni Załącznik A. Zasady realizacji pomiarów w ramach diagnostyki nawierzchni 1. Pomiary punktowe ugięć nawierzchni 1.1. Pojęcia podstawowe Nośność nawierzchni: zdolność do przenoszenia obciążeń od ruchu drogowego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA wersja 1.69 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA pphu KME Marek Kuklis ul. Osiedlowa 4a 95-100 ZGIERZ tel. (0-42) 719-05 - 70 fax (0-42) 719 05-71 tel. kom. (0-601) 22-69 - 61 e-mail: kme@kme.com.pl http://www.kme.com.pl

Bardziej szczegółowo

VIII. OD DETEKTORA SCYNTYLACYJNEGO DO GAMMA KAMERY

VIII. OD DETEKTORA SCYNTYLACYJNEGO DO GAMMA KAMERY VIII. OD DETEKTORA SCYNTYLACYJNEGO DO GAMMA KAMERY Mając detektor scyntylacyjny możemy zmierzyć natężenie promieniowania wychodzącego z jakiegoś narządu, a jeśli wybierzemy odpowiednie okno amplitud, to

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu

Instrukcja obsługi programu Instrukcja obsługi programu cgeozasiewy dla Windows Mobile wer. z dn. 29.06.2012 r. cgeozasiewy 2.6.2.8 Softline Plus ul. Robotnicza 72 53-608 Wrocław tel: 71-7889287 www.softline.xgeo.pl, e-mail: softline@xgeo.pl

Bardziej szczegółowo

WAGI LCD RADWAG PRODUCENT WAG ELEKTRONICZNYCH. Numer instrukcji: LMI-64-05/10/13/PL

WAGI LCD RADWAG PRODUCENT WAG ELEKTRONICZNYCH. Numer instrukcji: LMI-64-05/10/13/PL Numer instrukcji: LMI-64-05/10/13/PL WAGI LCD RADWAG PRODUCENT WAG ELEKTRONICZNYCH RADWAG 26 600 Radom ul. Bracka 28 Centrala tel. (0-48) 38 48 800, tel./fax. 385 00 10 Dział Sprzedaży (0-48) 366 80 06

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie pomiarów warsztatowych 315[01].O4.01

Wykonywanie pomiarów warsztatowych 315[01].O4.01 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Anna Kordowicz-Sot Wykonywanie pomiarów warsztatowych 315[01].O4.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2007

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie prac mierniczych 311[04].O1.05

Prowadzenie prac mierniczych 311[04].O1.05 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Władysława Maria Francuz Prowadzenie prac mierniczych 311[04].O1.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 0

Bardziej szczegółowo

LASER POLAND Symbol Writer Pro Instrukcja obsługi

LASER POLAND Symbol Writer Pro Instrukcja obsługi LASER POLAND Symbol Writer Pro Instrukcja obsługi www.rmilaser.eu Strona 0 Spis treści: Rozdział 1... 3 Witamy w SymbolWriter PRO... 3 Bezpieczeństwo użytkowania urządzeń laserowych... 4 Umowa licencyjna

Bardziej szczegółowo

Podręcznik obsługi urządzenia ND 1200 QUADRA-CHEK. Wersja software 2.16

Podręcznik obsługi urządzenia ND 1200 QUADRA-CHEK. Wersja software 2.16 Podręcznik obsługi urządzenia ND 1200 QUADRA-CHEK Wersja software 2.16 Język polski (pl) 2/2010 i.1 ND 1200 wprowadzenie 1 Ekran LCD 2 Softkeys 3 Klawisze funkcji pomiarowych 4 Klawisze osiowe 5 Klawisze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. CNConv USB Controller. Technika CNC łatwiejsza niż możesz przypuszczać. Ver 0.14.0

Instrukcja Obsługi. CNConv USB Controller. Technika CNC łatwiejsza niż możesz przypuszczać. Ver 0.14.0 Instrukcja Obsługi CNConv USB Controller Technika CNC łatwiejsza niż możesz przypuszczać Ver 0.14.0 Spis treści Str. 1. Wskazówki bezpieczeństwa 3 2. Opis ogólny 3 3. Przykłady wykonanych prac 4 4. Główne

Bardziej szczegółowo

ZESTAW DO ĆWICZEŃ Z OPTYKI GEOMETRYCZNEJ V 7 32

ZESTAW DO ĆWICZEŃ Z OPTYKI GEOMETRYCZNEJ V 7 32 ZESTAW DO ĆWICZEŃ Z OPTYKI GEOMETRYCZNEJ V 7 32 Informacje wstępne Poznanie kompletu rozpoczynamy od obejrzenia poszczególnych elementów, posługując się wykazem. Starajmy się zapamiętać nazwy pomocy i

Bardziej szczegółowo

Pantomografia. Cefalometria. Systemy obrazowania KODAK 9000. Innowacyjność i prostota

Pantomografia. Cefalometria. Systemy obrazowania KODAK 9000. Innowacyjność i prostota 3D Pantomografia Cefalometria Innowacyjność i prostota 9000 Systemy obrazowania KODAK 9000 Innowacyjność i prostota Zawsze wierzyliśmy w innowacyjność. Dlatego też tworzymy produkty będące odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi Drukarki Hbot 3D 1.1

Instrukcja Obsługi Drukarki Hbot 3D 1.1 Instrukcja Obsługi Drukarki Hbot 3D 1.1 1 Strona Hbot3D Instrukcja Obsługi wer. 5.11 1. Opis ogólny... 3 1.1. Przeznaczenie urządzenia... 3 1.2. Bezpieczeństwo pracy... 4 1.3. Specyfikacja techniczna urządzenia...

Bardziej szczegółowo

WAGI SERII X2 wagi analityczne AS X2 wagi precyzyjne serii PS X2 wagi precyzyjne serii APP X2

WAGI SERII X2 wagi analityczne AS X2 wagi precyzyjne serii PS X2 wagi precyzyjne serii APP X2 Numer instrukcji: IMMU-16-07-07-15-PL WAGI SERII X2 wagi analityczne AS X2 wagi precyzyjne serii PS X2 wagi precyzyjne serii APP X2 PRODUCENT WAG ELEKTRONICZNYCH www.radwag.pl LIPIEC 2015-2 - Spis treści

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczno-ruchowa OCM/C

Dokumentacja techniczno-ruchowa OCM/C Typ: Wersja oprogramowania 7.0 NIVUS Sp. z o. o. ul.m.reja3 80-404 Gdańsk Tel. 0 58 344 25 25 Fax 0 58 344 25 04 E-mail: as@nivus.de NIVUS Kontrollgeräte GmbH Im Täle 2 D - 75031 Eppingen Tel.07262/9191-0

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLOTERÓW TNĄCYCH SUMMACUT TM D60, D60 SE D60 FX, D60 FX SE D120, D120 SE D140 SE Łódź 01.01.2007 Spis treści 1. Montaż - Wypakowanie podstawy i plotera - Montaż podstawy - Łączenie podstawy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLOTERÓW TNĄCYCH SUMMACUT TM D60, D60 SE D60 FX, D60 FX SE D120, D120 SE D140 SE D160 SE oraz najnowszej serii Pharos

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLOTERÓW TNĄCYCH SUMMACUT TM D60, D60 SE D60 FX, D60 FX SE D120, D120 SE D140 SE D160 SE oraz najnowszej serii Pharos INSTRUKCJA OBSŁUGI PLOTERÓW TNĄCYCH SUMMACUT TM D60, D60 SE D60 FX, D60 FX SE D120, D120 SE D140 SE D160 SE oraz najnowszej serii Pharos Spis treści 1. Montaż - Wypakowanie podstawy i plotera - Montaż

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Wersja1.0.0 Język polski Witamy w świecie pomiarów 3D

Instrukcja obsługi Wersja1.0.0 Język polski Witamy w świecie pomiarów 3D Instrukcja obsługi Wersja1.0.0 Język polski Witamy w świecie pomiarów 3D Przetłumaczył: Konrad Węgrzyn Copyright Wszelkie prawa zastrzeżone. Z zastrzeżeniem innych postanowień przewidzianych przez prawo,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Automatycznych Systemów Pomiarowych dla Lotnisk

Podręcznik Automatycznych Systemów Pomiarowych dla Lotnisk Doc 9837 AN/454 Załącznik do wytycznych Nr 11 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 6 sierpnia 2014 r. Podręcznik Automatycznych Systemów Pomiarowych dla Lotnisk Drugie wydanie 2011 Międzynarodowa

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków

INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków www.ifj.edu.pl/publ/reports/2011/ Kraków, grudzień 2011 Raport Nr 2053/AP Linia eksperymentalna

Bardziej szczegółowo

JSC FORTEZA FORTEZA PC (50m 100m 200m)

JSC FORTEZA FORTEZA PC (50m 100m 200m) Mikrofalowa bariera Bistatyczna Forteza 50, 100, 200 PC Instrukcja obsługi i Instrukcja serwisowa 2012-04-12 2012 Odwiedź naszą stronę internetową: www.forteza.pl Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Zastosowanie...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLOTERA DRUKUJĄCO-TNĄCEGO SUMMA DURACHROME DC4 Łódź 01.07.2006 Spis treści 1. Montaż - Wypakowanie plotera - Akcesoria - Wykaz akcesoriów 2. Elementy plotera Summa DuraChrome DC4 - Widok

Bardziej szczegółowo

Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności.

Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności. 005-0-0 Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności... Wstęp Zjawiska zachodzące w przyrodzie opisywane są za pomocą odpowiednio zdefiniowanych pojęć zwanych wielkościami fizycznymi.

Bardziej szczegółowo