Użytkownik (nazwa i adres) Mammograf. Producent. Model lub typ. Rok produkcji. Rok rozpoczęcia eksploatacji. Nr seryjny aparatu.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Użytkownik (nazwa i adres) Mammograf. Producent. Model lub typ. Rok produkcji. Rok rozpoczęcia eksploatacji. Nr seryjny aparatu."

Transkrypt

1 Protokół z kontroli jakości badań mammograficznych wykonywanej w ramach Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi przeprowadzonej przez Wojewódzki Ośrodek Koordynujący w... Użytkownik (nazwa i adres) Mammograf Typ systemu Rodzaj pracowni cyfrowy / ucyfrowiony stacjonarna / mobilna Producent Model lub typ Rok produkcji Rok rozpoczęcia eksploatacji Nr seryjny aparatu Nr seryjny lampy Model lub typ skanera CR Model lub typ kaset CR Data kontroli Osoby przeprowadzające kontrolę Imię i nazwisko Numer upoważnienia Ministra Zdrowia Stopka: Data, Typ, Model, nr seryjny strona 1 z 23

2 Ocena realizacji testów kontroli jakości w ośrodku 1. Testy specjalistyczne, wymagane przez Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej z dnia 18 lutego 2011 r. (Dz.U. z 2011 r. nr 51 poz. 265), wykonywane z wyłączeniem testów niemających zastosowania w mammografii cyfrowej. Data wykonania testów specjalistycznych Akceptacja tak nie Pracownia posiada aktualny protokół z testów specjalistycznych Ocena wyników testów specjalistycznych i reakcji na nie*) Prawidłowe wyniki wszystkich testów specjalistycznych Wyniki nieprawidłowe, podjęto odpowiednie działania korygujące Wyniki nieprawidłowe, nie podjęto odpowiednich działań korygujących Uwagi dotyczące testów oraz reagowania na ich wyniki Testy specjalistyczne powinny być wykonywane nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy. Niedopuszczalne jest stosowanie urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych, gdy uzyskane wyniki testów eksploatacyjnych przekraczają wartości graniczne. Prawidłowe wyniki testów specjalistycznych są jednym z warunków realizacji świadczenia Mammografia skryningowa obu piersi. *) Wypełnić, jeśli pracownia przedstawiła aktualny protokół z testów specjalistycznych Stopka: Data, Typ, Model, nr seryjny strona 2 z 23

3 i prawidłoworegularniewykonywany wykonywany nieregularnie i/lub nieprawidłowo nie wykonywany 2. Testy w zakresie cyfrowym, wymagane Zarządzeniem Prezesa NFZ (Załącznik nr 4 część IIB do zarządzenia Nr 81/2013/DSOZ z dnia 17 grudnia 2013r), wykonywane zgodnie z European guidelines for quality assurance in breast cancer and diagnosis 4th edition oraz suplementem, a także testy podstawowe, niezależne od metody rejestracji obrazu, wymagane przez Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej z dnia 18 lutego 2011 r. (Dz.U. z 2011 r. nr 51 poz. 265). Test Warunki oceny mammogramów (TQ18-QC) (przed przystąpieniem do pracy) Stałość ekspozycji (raz na tydzień) Jednorodność obrazu (raz na tydzień) Analiza zdjęć odrzuconych (co 3 miesiące lub co 250 badań) Siła kompresji (raz na pół roku) Progowy kontrast obrazu (raz na rok) Automatyka ekspozycji - CNR (raz na rok) Funkcja odpowiedzi detektora obrazu (raz na rok) Średnia dawka gruczołowa dla różnych grubości fantomu (raz na rok) Monitory - oświetlenie zewnętrzne (raz na rok) Stopka: Data, Typ, Model, nr seryjny strona 3 z 23

4 Monitory - zakres i zgodność luminancji (raz na rok) Monitory - jednorodność luminancji (raz na rok) Monitory - zgodność skali szarości ze standardem DICOM - GSDF (raz na rok) Stopka: Data, Typ, Model, nr seryjny strona 4 z 23

5 Uwagi dotyczące testów oraz reagowania na ich wyniki Uwagi na temat stanu technicznego aparatu i akcesoriów Wyposażenie pracowni tak nie Negatoskop Drukarka Stopka: Data, Typ, Model, nr seryjny strona 5 z 23

6 Ocena wybranych parametrów aparatury mammograficznej 1. Geometria wiązki promieniowania X Format obrazu:... cm... cm Tryb pracy ręczny Anoda Wysokie napięcie [kv] 28 Obciążenie prądowo-czasowe [mas] Położenie krawędzi pola promieniowania X względem krawędzi obrazu od strony klatki piersiowej [mm] wewn. / na zew. obrazu od lewej strony [mm] wewn. / na zew. obrazu od prawej strony [mm] wewn. / na zew. obrazu Położenie krawędzi stolika względem krawędzi rejestratora obrazu od strony klatki piersiowej [mm] na zew. obrazu Pole promieniowania X powinno pokrywać cały obszar obrazu. Pole promieniowania X może wykraczać poza krawędź obrazu o nie więcej niż 5 mm z każdej strony. Kratka przeciwrozproszeniowa (krawędź stolika) od strony klatki piersiowej nie powinna wykraczać poza krawędź rejestratora obrazu o więcej niż 5 mm. Stopka: Data, Typ, Model, nr seryjny strona 6 z 23

7 Format obrazu:... cm... cm Tryb pracy ręczny Anoda Wysokie napięcie [kv] 28 Obciążenie prądowo-czasowe [mas] Położenie krawędzi pola promieniowania X względem krawędzi obrazu od strony klatki piersiowej [mm] wewn. / na zew. obrazu od lewej strony [mm] wewn. / na zew. obrazu od prawej strony [mm] wewn. / na zew. obrazu Położenie krawędzi stolika względem krawędzi rejestratora obrazu od strony klatki piersiowej [mm] na zew. obrazu Pole promieniowania X powinno pokrywać cały obszar obrazu. Pole promieniowania X może wykraczać poza krawędź obrazu o nie więcej niż 5 mm z każdej strony. Kratka przeciwrozproszeniowa (krawędź stolika) od strony klatki piersiowej nie powinna wykraczać poza krawędź rejestratora obrazu o więcej niż 5 mm. Stopka: Data, Typ, Model, nr seryjny strona 7 z 23

8 2. Kompresja piersi Płytka uciskowa: mała a) Siła kompresji Nominalna (odczytana) wartość siły kompresji Wartość siły kompresji zmierzona po uciśnięciu Różnica między nominalną a zmierzoną wartością siły kompresji Wartość siły kompresji po 1 minucie Różnica między wartością siły kompresji zmierzoną po uciśnięciu i po 1 minucie [kg] [kg] [kg] [kg] [kg] Maksymalna wartość siły kompresji powinna zawierać się w granicach 13 kg 20 kg (130 N 200 N). Różnica między nominalną (odczytaną) a zmierzoną wartością siły kompresji nie powinna przekraczać 2 kg. Różnica między wartością siły kompresji zmierzoną bezpośrednio po uciśnięciu i po 1 minucie nie powinna przekraczać 1 kg. Siła kompresji po 1 minucie nie powinna wyjść poza zakres 13 kg 20 kg (130 N 200 N). b) Ustawienie płytki uciskowej Położenie płytki uciskowej nad stolikiem (pełna kompresja, symetryczne podparcie płytki) z lewej strony [cm] z prawej strony [cm] różnica między lewą i prawą stroną [cm] Dla symetrycznego podparcia płytki uciskowej różnica w położeniu płytki uciskowej nad stolikiem pomiędzy lewą i prawą stroną płytki nie powinna być większa niż 0,5 cm. Stopka: Data, Typ, Model, nr seryjny strona 8 z 23

9 Płytka uciskowa: duża a) Siła kompresji Nominalna (odczytana) wartość siły kompresji Wartość siły kompresji zmierzona po uciśnięciu Różnica między nominalną a zmierzoną wartością siły kompresji Wartość siły kompresji po 1 minucie Różnica między wartością siły kompresji zmierzoną po uciśnięciu i po 1 minucie [kg] [kg] [kg] [kg] [kg] Maksymalna wartość siły kompresji powinna zawierać się w granicach 13 kg 20 kg (130 N 200 N). Różnica między nominalną (odczytaną) a zmierzoną wartością siły kompresji nie powinna przekraczać 2 kg. Różnica między wartością siły kompresji zmierzoną bezpośrednio po uciśnięciu i po 1 minucie nie powinna przekraczać 1 kg. Siła kompresji po 1 minucie nie powinna wyjść poza zakres 13 kg 20 kg (130 N 200 N). b) Ustawienie płytki uciskowej Położenie płytki uciskowej nad stolikiem (pełna kompresja, symetryczne podparcie płytki) z lewej strony [cm] z prawej strony [cm] różnica między lewą i prawą stroną [cm] Dla symetrycznego podparcia płytki uciskowej różnica w położeniu płytki uciskowej nad stolikiem pomiędzy lewą i prawą stroną płytki nie powinna być większa niż 0,5 cm. Stopka: Data, Typ, Model, nr seryjny strona 9 z 23

10 3. Kompensacja zmian grubości fantomu i wartości wysokiego napięcia Klinicznie używany tryb AEC Przedstawiciel użytkownika obsługujący aparat podczas kontroli Aktywny obszar AEC Format obrazu Tryb rejestracji obrazu Ocena widoczności dla dysku o średnicy 0.1 mm pomiar limit kvp kvp 28 anoda/filtracja anoda/filtracja Mo/Mo T fit [ m] T limit [ m] 1,68 CNR limit = CNR 5,0 * T fit / T limit CNR limit = grubość fantomu [cm] ekw. grubość piersi [cm] tryb AEC anoda /filtr kv mas MPV B SD B MPV O SD O CNR CNR % norma 2,0 2,1 >115 wynik*) 3,0 3,2 >110 4,0 4,5 >105 4,5 5,3 >103 5,0 6,0 >100 6,0 7,5 >95 7,0 9,0 >90 MPV B - średnia wartość pikseli w obrazie tła SD B - odch. stand. wartości pikseli w obrazie tła MPV O - średnia wartość pikseli w obrazie filtra 0.2mm Al SD O - odch. stand. wartości pikseli w obrazie filtra 0.2mm Al CNR% - wartość CNR względem CNR limit CNR limit - graniczna wartość CNR dla fantomu o grubości 5cm CNR 5,0 - CNR zmierzony dla fantomu o grubości 5cm T fit - grubość złotego dysku otrzymana z funkcji dopasowanej do wartości T predicted (por. test 5) T limit - graniczna grubość złotego dysku wg European Guidelines... 4th ed. *) Wyniki cząstkowe, dla poszczególnych grubości podlegających ocenie. P- wynik w normie, N - wynik poza normą. Stopka: Data, Typ, Model, nr seryjny strona 10 z 23

11 4. Artefakty Format obrazu: 24 cm 30 cm fantom do oceny przylegania ekranów wzmacniających Tryb pracy Anoda - filtr Wysokie napięcie Obciążenie prądowo-czasowe [kv] [mas] Numer kasety Tryb rejestracji obrazu Opis artefaktów jednorodny fantom PMMA Tryb pracy Anoda - filtr Wysokie napięcie Obciążenie prądowo-czasowe [kv] [mas] Numer kasety Tryb rejestracji obrazu Opis artefaktów Stopka: Data, Typ, Model, nr seryjny strona 11 z 23

12 5. Progowy kontrast obrazu (dla ekspozycji klinicznej) Ustawienie systemu AEC Fantom tryb ręczny CDMAM Anoda-filtr Format obrazu Tryb rejestracji obrazu Wysokie napięcie Obciążenie prądowo - czasowe [kv] [mas] Ilość analizowanych obrazów Ocena wykrywalności [%] 62,5 CDMAM Analysis v1.5.5 średnica elementu [mm] wartości akceptowalne T auto [μm] T predicted [μm] T fit [μm] T limit Au [μm] wynik*) 0,10 1,680 0,25 0,352 0,50 0,150 1,00 0,091 Zastosowano metodykę zgodną z wytycznymi EUREF: Wyznaczone grubości złotych dysków (T fit ) nie powinny przekraczać wartości granicznej podanej w tabeli (T limit ) T auto - grubość złotego dysku wyznaczona automatycznie T predicted - przewidywana grubość złotego dysku dla typowego obserwatora T fit - grubość złotego dysku otrzymana z funkcji dopasowanej do wartości T predicted T limit - graniczna grubość złotego dysku wg European Guidelines... 4th ed. Stopka: Data, Typ, Model, nr seryjny strona 12 z 23

13 *) Wyniki cząstkowe, dla poszczególnych średnic podlegających ocenie. P- wynik w normie, N - wynik poza normą. Stopka: Data, Typ, Model, nr seryjny strona 13 z 23

14 6. Średnia dawka gruczołowa dla ekspozycji klinicznej, czas ekspozycji odległość ognisko - detektor: FDD odległość ognisko - powierzchnia stolika: FTD [cm] [cm] grubość fantomu PMMA [cm] 2 wysokie napięcie [kv] anoda-filtracja warstwa półchłonna [mmal] ustawienie systemu AEC tryb ręczny poziom zaczernienia - - obciążenie prądowo - czasowe: O i [mas] O i < O kli O i > O kli O kli współczynniki c g s D FDD D FPSD średnia dawka gruczołowa [mgy] [mgy] [mgy] wartość graniczna [mgy] 1,0 wynik testu *) D FDD D FPSD O kli - dawka zmierzona w odległości ognisko-detektor promieniowania - dawka wyznaczona na powierzchni fantomu - obciążenie prądowo czasowe z testu nr 3, dla danej grubości fantomu Czas ekspozycji dla standardowego fantomu nie powinien być większy niż 2s ; średnia dawka gruczołowa dla ekspozycji klinicznej nie powinna przekraczać wartości granicznej podanej w tabeli Stopka: Data, Typ, Model, nr seryjny strona 14 z 23

15 grubość fantomu PMMA [cm] 4,5 wysokie napięcie [kv] anoda-filtracja warstwa półchłonna [mmal] ustawienie systemu AEC tryb ręczny poziom zaczernienia - - obciążenie prądowo - czasowe: O i [mas] O i < O kli O i > O kli O kli czas ekspozycji wynik testu (czas ekspozycji) współczynniki [ms] c g s D FDD D FFSD średnia dawka gruczołowa [mgy] [mgy] [mgy] wartość graniczna [mgy] 2,5 wynik testu *) grubość fantomu PMMA [cm] 7 wysokie napięcie [kv] anoda-filtracja warstwa półchłonna [mmal] ustawienie systemu AEC tryb ręczny poziom zaczernienia - - obciążenie prądowo - czasowe: O i [mas] O i < O kli O i > O kli O kli współczynniki c g s D FDD [mgy] D FFSD [mgy] średnia dawka gruczołowa [mgy] wartość graniczna [mgy] 6,5 wynik testu *) *) Wyniki cząstkowe, dla poszczególnych grubości fantomu podlegających ocenie. P- wynik w normie, N - wynik poza normą. Stopka: Data, Typ, Model, nr seryjny strona 15 z 23

16 7. Wysokie napięcie - zgodność Obciążenie prądowo-czasowe [mas] Wartość nominalna: U nom [kv] Zmierzona wartość wysokiego napięcia: U i [kv] U nom - U i [kv] Dla całego zakresu wysokiego napięcia różnica między nominalną i zmierzoną wartością wysokiego napięcia nie powinna być większa niż 1 kv. Stopka: Data, Typ, Model, nr seryjny strona 16 z 23

17 8. Warunki oglądania mammogramów Stacja opisowa Nazwa i typ monitora Numer seryjny Ustawienie lewy prawy Natężenie oświetlenia zewnętrznego Monitor lewy prawy Natężenie oświetlenia zewn. [lx] Wynik testu Natężenie oświetlenia zewnętrznego nie powinno przekraczać 10 lx Zniekształcenia / artefakty Wzór testowy TG-18QC Monitor lewy prawy Artefakty/zniekształcenia (T/N) Opis artefaktów/zniekształceń Wynik testu Na obrazie testowym nie powinny być widoczne zniekształcenia geometryczne ani artefakty Stopka: Data, Typ, Model, nr seryjny strona 17 z 23

18 Widoczność kontrastu Wzór testowy TG-18QC Monitor lewy prawy Wynik testu Na obrazie testowym powinny być widoczne wszystkie kwadraty o niskim kontraście. Na obrazie testowym powinny być widoczne kwadraty o 5% i 95% wartości pikseli. Zakres luminancji Monitor lewy prawy L min TG18-LN12-01 [cd/m 2 ] L max TG18-LN12-18 [cd/m 2 ] L max /L min Wynik testu L maxl -L maxp /L max *100% Wynik testu Dla monitorów opisowych stosunek maksymalnej luminancji do minimalnej luminancji powinien wynosić co najmniej 250; różnica maksymalnych luminancji pomiędzy ekranami należącymi do jednej stacji opisowej nie powinna przekraczać 5% najniższej luminancji Stopka: Data, Typ, Model, nr seryjny strona 18 z 23

19 Podsumowanie wyników wybranych testów kontroli jakości Geometria wiązki mały format Geometria wiązki duży format Mała płytka uciskowa Duża płytka uciskowa Jakość obrazu Artefakty CNR Średnia dawka gruczołowa dla ekspozycji klinicznej Kontrolowany parametr Krawędź pola prom. X od strony klatki piersiowej Krawędzie pola prom. X z pozostałych stron Położenie krawędzi kratki przeciwrozproszeniowej Krawędź pola prom. X od strony klatki piersiowej Krawędzie pola prom. X z pozostałych stron Położenie krawędzi kratki przeciwrozproszeniowej Obecność Siła kompresji Zgodność siły kompresji z wartością wyświetlaną Siła kompresji po 1 minucie Ustawienie płytki uciskowej Obecność Siła kompresji Zgodność siły kompresji z wartością wyświetlaną Siła kompresji po 1 minucie Ustawienie płytki uciskowej Progowy kontrast obrazu Kompensacja zmian grubości fantomu i kv 2.0 cm PMMA 4.5 cm PMMA 7.0 cm PMMA Czas ekspozycji dla ekspozycji fantomu 4.5 cm PMMA Wysokie napięcie Warunki oglądania mammogramów (monitory) Zgodność Natężenie oświetlenia zewnętrznego Artefakty i zniekształcenia Widoczność kontrastu Zakres luminancji Akceptacja tak nie Stopka: Data, Typ, Model, nr seryjny strona 19 z 23

20 Uwagi dotyczące wyników wybranych testów kontroli jakości Poniżej przedstawiono propozycje formuł, które mogą się przydać do opisu stwierdzonych nieprawidłowości: 1. W wyniku przeprowadzonej kontroli geometrii wiązki promieniowania X stwierdzono, że: dla obrazu formatu cm cm pole promieniowania X wchodzi w / wykracza poza krawędź rejestratora obrazu o mm. odległość pomiędzy krawędzią kratki przeciwrozproszeniowej a krawędzią rejestratora obrazu od strony klatki piersiowej wynosi mm. Pole promieniowania X może wykraczać poza krawędź obrazu o nie więcej niż 5 mm z każdej strony. Kratka przeciwrozproszeniowa (krawędź stolika) od strony klatki piersiowej nie powinna wykraczać poza krawędź rejestratora obrazu o więcej niż 5 mm. 2. W wyniku przeprowadzonej kontroli siły kompresji piersi stwierdzono, że: dla płytki uciskowej zmierzona wartość siły kompresji wynosi kg, a powinna zawierać się w granicach 13 kg 20 kg. dla płytki uciskowej różnica między nominalną (odczytaną) a zmierzoną wartością siły kompresji wynosi kg, a nie powinna przekraczać 2 kg. dla płytki uciskowej różnica między wartością siły kompresji zmierzoną bezpośrednio po uciśnięciu i po 1 minucie wynosi kg, a nie powinna przekraczać 1 kg. dla płytki uciskowej siła kompresji po 1 minucie wynosi kg, a nie powinna wyjść poza zakres 13 kg 20 kg. W wyniku przeprowadzonej kontroli ustawienia płytek uciskowych stwierdzono, że dla symetrycznego podparcia płytki uciskowej różnica w położeniu płytki uciskowej nad stolikiem pomiędzy lewą i prawą stroną płytki wynosi cm, a nie powinna być większa niż 0,5 cm. 4. Na obrazach fantomu do oceny przylegania filmów stwierdzono artefakty w postaci: Na obrazach jednorodnego fantomu stwierdzono artefakty w postaci: 5. W wyniku przeprowadzonej oceny jakości obrazowania w warunkach klinicznych stwierdzono, że: kontrast progowy dla elementów o średnicach... mm nie spełnia normy zawartej w European guidelines for quality assurance in breast cancer screening and diagnosis. Fourth Edition względna wartość CNR dla obrazów fantomu o grubości... cm nie spełnia normy zawartej w European guidelines for quality assurance in breast cancer screening and diagnosis. Fourth Edition W przypadku oceny kontrastu progowego wyniki analizy automatycznej potwierdzono wizualnie. Stopka: Data, Typ, Model, nr seryjny strona 20 z 23

21 W pracowni zaleca się wykonanie regulacji systemu AEC (zwiększenie dawki w granicach dopuszczalnych limitów), tak aby zapewnić właściwą jakość obrazu (kontrast progowy) oraz kompensację zmian grubości fantomu i wartości wysokiego napięcia (CNR). Poprawność regulacji należy potwierdzić odpowiednimi testami jakości obrazu oraz pomiarem dawki. 6. W wyniku przeprowadzonej kontroli średniej dawki gruczołowej dla ekspozycji klinicznej fantomu PMMA o grubości cm stwierdzono, że wynosi ona mgy, a powinna być mniejsza niż mgy. W wyniku przeprowadzonej kontroli czasu dla ekspozycji klinicznej fantomu PMMA o grubości 4.5cm stwierdzono, że wynosi on s, a nie powinien być większy niż 2 s. 7. W wyniku przeprowadzonej kontroli powtarzalności wysokiego napięcia stwierdzono, że maksymalna różnica między zmierzoną wartością wysokiego napięcia a wartością średnią w serii pięciu pomiarów wynosi kv, a nie powinna przekraczać 0,5 kv. W wyniku przeprowadzonej kontroli dokładności wysokiego napięcia stwierdzono, że dla nominalnej wartości wysokiego napięcia równej kv różnica między zmierzoną wartością wysokiego napięcia a wartością nominalną (nastawioną) wynosi kv, a nie powinna przekraczać 1 kv. 8. W wyniku kontroli warunków oglądania mammogramów stwierdzono, że: dla monitorów opisowych stosunek maksymalnej luminancji do minimalnej luminancji wynosi, a powinien wynosić co najmniej 250, dla monitorów opisowych różnica maksymalnych luminancji pomiędzy ekranami należącymi do jednej stacji opisowej wynosi a nie powinna przekraczać 5% najniższej luminancji natężenie oświetlenia zewnętrznego stacji opisowej wynosi lux, a nie powinno przekraczać 10 lux. dla monitora maksymalne odchylenie luminancji względem środka obrazu wynosi, a nie powinno być większe niż 30%, Ocena negatywna jest uzasadniona niezgodnościami w zakresie testów dotyczących parametrów kluczowych dla jakości obrazu (CDMAM) Ocena negatywna jest uzasadniona powtarzaniem się niezgodności występujących w ubiegłych latach. Stopka: Data, Typ, Model, nr seryjny strona 21 z 23

22 Kryteria formułowania oceny końcowej Końcowa ocena wykonywania badań mammograficznych w ramach Programu profilaktyki raka piersi jest formułowana przez osoby przeprowadzające kontrolę na podstawie wyników oceny realizacji testów eksploatacyjnych oraz oceny wybranych parametrów aparatury mammograficznej. Nieprawidłowości w dowolnym z ocenianych obszarów oznaczają niespełnienie wymogów prawa i mogą stanowić podstawę do sformułowania negatywnej oceny końcowej. Na mocy decyzji Centralnego Ośrodka Koordynującego Populacyjne Programy Wczesnego Wykrywania Raka Piersi oraz Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy w procesie formułowania oceny końcowej należy przywiązywać szczególną uwagę do wystąpienia dowolnego z wymienionych poniżej warunków: brak działań korygujących w przypadku negatywnych wyników testów eksploatacyjnych; pole promieniowania wykraczające poza obszar detektora o ponad 5 mm od strony klatki piersiowej; zbyt wysoki progowy kontrast obrazu; zbyt wysoka średnia dawka gruczołowa dla ekspozycji klinicznej (powyżej limitu dla danej grubości fantomu); Stopka: Data, Typ, Model, nr seryjny strona 22 z 23

23 Końcowa ocena wykonywania badań mammograficznych w ramach Programu profilaktyki raka piersi Z przeprowadzonej kontroli wynika, że pracownia mammograficzna w... realizuje badania kobiet wykonywane z wykorzystaniem aparatu [producent, model/typ] o numerze seryjnym [nr seryjny] w ramach Programu profilaktyki raka piersi w sposób prawidłowy / nieprawidłowy *) w zakresie ocenianych parametrów. Kopia niniejszego Protokołu zostaje przekazana do odpowiedniego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, właściwej terytorialnie Państwowej Wojewódzkiej Inspekcji Sanitarnej, Konsultanta Wojewódzkiego ds. Radiologii i Diagnostyki Obrazowej, a także pozostaje w aktach Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego i Centralnego Ośrodka Koordynującego. Osoby przeprowadzające kontrolę Kierownik Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego Stopka: Data, Typ, Model, nr seryjny strona 23 z 23

Protokół z kontroli jakości badań mammograficznych wykonywanych w ramach Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi

Protokół z kontroli jakości badań mammograficznych wykonywanych w ramach Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi Protokół z kontroli jakości badań mammograficznych wykonywanych w ramach Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi Użytkownik (nazwa i adres) Mammograf Producent Model lub typ Rok produkcji

Bardziej szczegółowo

Osoba przeprowadzająca kontrolę Numer upoważnienia Ministra Zdrowia. Przedstawiciel/przedstawiciele świadczeniodawcy uczestniczący w kontroli

Osoba przeprowadzająca kontrolę Numer upoważnienia Ministra Zdrowia. Przedstawiciel/przedstawiciele świadczeniodawcy uczestniczący w kontroli Załącznik nr 4 Protokół z kontroli jakości badań mammograficznych realizowanej w ramach Koordynacji i monitorowania jakości profilaktyki raka piersi przez Centralny Ośrodek Koordynujący Użytkownik (nazwa

Bardziej szczegółowo

Użytkownik (nazwa i adres) Mammograf. Producent. Model lub typ. Rok produkcji. Rok rozpoczęcia eksploatacji. Nr seryjny aparatu.

Użytkownik (nazwa i adres) Mammograf. Producent. Model lub typ. Rok produkcji. Rok rozpoczęcia eksploatacji. Nr seryjny aparatu. Protokół z kontroli jakości badań mammograficznych wykonywanych w ramach Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi przeprowadzonej przez Wojewódzki Ośrodek Koordynujący w... Użytkownik (nazwa

Bardziej szczegółowo

Ocena realizacji testów 1kontroli. jakości (testów eksploatacyjnych) 1. Testy specjalistyczne. Użytkownik (nazwa i adres) Mammograf.

Ocena realizacji testów 1kontroli. jakości (testów eksploatacyjnych) 1. Testy specjalistyczne. Użytkownik (nazwa i adres) Mammograf. Protokół z kontroli jakości badań mammograficznych wykonywanej w ramach Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi przeprowadzonej przez Wojewódzki Ośrodek Koordynujący w... Użytkownik (nazwa

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli jakości badań mammograficznych wykonywanych w ramach Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi

Protokół z kontroli jakości badań mammograficznych wykonywanych w ramach Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi Protokół z kontroli jakości badań mammograficznych wykonywanych w ramach Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi Użytkownik (nazwa i adres) Mammograf Producent Model lub typ Rok produkcji

Bardziej szczegółowo

Nazwa wg. Dz. U. z 2013 r., poz lub Dz. U. z 2015 r., poz. 2040

Nazwa wg. Dz. U. z 2013 r., poz lub Dz. U. z 2015 r., poz. 2040 Zakres testów specjalistycznych dla aparatów rentgenowskich. Zakres zależy od konstrukcji aparatu oraz wyposażenia pracowni RTG w pozostałe urządzenia radiologiczne. W kolumnach : R-x dla radiografii (

Bardziej szczegółowo

STRESZCZENIE ZAKRES I METODY KONTROLI

STRESZCZENIE ZAKRES I METODY KONTROLI Sprawozdanie z kontroli jakości przeprowadzonej w 2010 roku w pracowniach mammograficznych biorących udział w Populacyjnym programie wczesnego wykrywania raka piersi STRESZCZENIE W 2010 roku skontrolowano

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 10 Tabela 1. Ocena ośrodków mammograficznych na terenie województwa skontrolowanych w 2008 r.

Załącznik Nr 10 Tabela 1. Ocena ośrodków mammograficznych na terenie województwa skontrolowanych w 2008 r. Tabela 1. Ocena ośrodków mammograficznych na terenie województwa skontrolowanych w 2008 r. L.p. Ośrodek Poziom wykonywania badań (wysoki; średni; nieodpowiedni) Procentowa liczba punktów 1 2 3 4 5 6 7

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1314

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1314 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1314 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5, Data wydania: 2 grudnia 2015 r. Nazwa i adres AB 1314 MEASURE

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1465

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1465 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1465 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 3, Data wydania: 17 listopada 2015 r. Nazwa i adres Laboratorium

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1456

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1456 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1456 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 1, Data wydania: 30 sierpnia 2013 r. AB 1456 Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

Metodologia kontroli świadczeniodawców Programu profilaktyki raka piersi w zakresie jakości badań mammograficznych.

Metodologia kontroli świadczeniodawców Programu profilaktyki raka piersi w zakresie jakości badań mammograficznych. Metodologia kontroli świadczeniodawców Programu profilaktyki raka piersi w zakresie jakości badań mammograficznych. 2015 1. Kontrola wykonywana jest w oparciu o imienne upoważnienia Ministra Zdrowia i

Bardziej szczegółowo

Testy kontroli fizycznych parametrów aparatury rentgenowskiej. Waldemar Kot Zachodniopomorskie Centrum Onkologii Szczecin 26.04.2014 r.

Testy kontroli fizycznych parametrów aparatury rentgenowskiej. Waldemar Kot Zachodniopomorskie Centrum Onkologii Szczecin 26.04.2014 r. Testy kontroli fizycznych parametrów aparatury rentgenowskiej Waldemar Kot Zachodniopomorskie Centrum Onkologii Szczecin 26.04.2014 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM BADAŃ RADIACYJNYCH. Wykaz metod akredytowanych Aktualizacja:

LABORATORIUM BADAŃ RADIACYJNYCH. Wykaz metod akredytowanych Aktualizacja: LABORATORIUM BADAŃ RADIACYJNYCH Wykaz metod akredytowanych Aktualizacja: 2014-02-05 Badane obiekty / Grupa obiektów Wyroby konsumpcyjne - w tym żywność Produkty rolne - w tym pasze dla zwierząt Woda Środowisko

Bardziej szczegółowo

Testy specjalistyczne w mammografii z detektorem filmowym. Zalecenia Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej

Testy specjalistyczne w mammografii z detektorem filmowym. Zalecenia Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej Pol J Med Phys Eng 2013;19(1):35-83. PL ISSN 1425-4689 doi: 10.2478/pjmpe-2013-0003 website: http://www.pjmpe.waw.pl Ewa Fabiszewska 1, Iwona Grabska 1, Katarzyna Pasicz 1 Zespół konsultantów: Paweł Kukołowicz

Bardziej szczegółowo

I. Rentgenodiagnostyka i radiologia zabiegowa

I. Rentgenodiagnostyka i radiologia zabiegowa SZCZEGÓŁOWY ZAKRES TESTÓW EKSPLOATACYJNYCH ORAZ DOPUSZCZALNE ODCHYLENIA BADANYCH PARAMETRÓW FIZYCZNYCH I CZĘSTOŚĆ WYKONYWANIA TESTÓW I. Rentgenodiagnostyka i radiologia zabiegowa Określenia i pojęcia użyte

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1457

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1457 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1457 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 1, Data wydania: 28 sierpnia 2013 r. Nazwa i adres Zakład

Bardziej szczegółowo

ODDZIAŁ LABORATORYJNY BADAŃ ŚRODOWISKA PRACY I BADAŃ RADIACYJNYCH. Oferta badań laboratoryjnych na rok 2015

ODDZIAŁ LABORATORYJNY BADAŃ ŚRODOWISKA PRACY I BADAŃ RADIACYJNYCH. Oferta badań laboratoryjnych na rok 2015 DZIŁ LBORTORYJNY WSSE W ŁODZI ODDZIŁ LBORTORYJNY BDŃ ŚRODOWISK PRCY I BDŃ RDICYJNYCH Oferta badań laboratoryjnych na rok 2015 PRCOWNI BDŃ I POMIRÓW ŚRODOWISK PRCY Obiekt Hałas Drgania działające na organizm

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 286

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 286 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 286 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 20 Data wydania: 8 sierpnia 2014 r. Nazwa i adres: OŚRODEK BADAŃ

Bardziej szczegółowo

I. Rentgenodiagnostyka i radiologia zabiegowa

I. Rentgenodiagnostyka i radiologia zabiegowa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 Załącznik nr 5 ZAKRES ORAZ DOPUSZCZALNE ODCHYLENIA BADANYCH FIZYCZNYCH PARAMETRÓW

Bardziej szczegółowo

DZIEŃ POWSZEDNI PRACOWNIKÓW WYKONUJĄCYCH TESTY SPECJALISTYCZNE APARATÓW RENTGENOWSKICH

DZIEŃ POWSZEDNI PRACOWNIKÓW WYKONUJĄCYCH TESTY SPECJALISTYCZNE APARATÓW RENTGENOWSKICH Anna Cepiga, Katarzyna Szymańska, Izabela Milcewicz- Mika, Maciej Schramm, Maciej Budzanowski Laboratorium Dozymetrii Indywidualnej i Środowiskowej, Instytut Fizyki Jądrowej PAN DZIEŃ POWSZEDNI PRACOWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceny testów podstawowych w mammografii z detektorem filmowym

Kryteria oceny testów podstawowych w mammografii z detektorem filmowym Kryteria oceny testów podstawowych w mammografii z detektorem filmowym I. Sprawdzić sprzęt wykorzystywany podczas testów podstawowych (naleŝy Ŝądać okazania sprzętu w celu jego weryfikacji) a) Sensytometr

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki. Laboratorium Technik Jądrowych

Wydział Fizyki. Laboratorium Technik Jądrowych Wydział Fizyki Laboratorium Technik Jądrowych rok akademicki 2016/17 ćwiczenie RTG1 zapoznanie się z budową i obsługą aparatu RTG urządzenia stosowane w radiografii cyfrowej ogólnej testy specjalistyczne:

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI PROGRAM AKREDYTACJI LABORATORIÓW BADAWCZYCH WYKONUJĄCYCH TESTY URZĄDZEŃ RADIOLOGICZNYCH Wydanie 1 Warszawa, 29.06.2012 r. Spis treści 1 Wprowadzenie...3 2 Definicje...3 3 Wymagania

Bardziej szczegółowo

ODDZIAŁ LABORATORYJNY BADAŃ ŚRODOWISKA PRACY I BADAŃ RADIACYJNYCH. Oferta badań laboratoryjnych na rok 2016

ODDZIAŁ LABORATORYJNY BADAŃ ŚRODOWISKA PRACY I BADAŃ RADIACYJNYCH. Oferta badań laboratoryjnych na rok 2016 DZIŁ LBORTORYJNY WSSE W ŁODZI ODDZIŁ LBORTORYJNY BDŃ ŚRODOWISK PRCY I BDŃ RDICYJNYCH Oferta badań laboratoryjnych na rok 2016 PRCOWNI BDŃ I POMIRÓW ŚRODOWISK PRCY Obiekt Hałas Drgania działające na organizm

Bardziej szczegółowo

Kaseta testowa kaseta uŝywana tylko do wykonywania testów podstawowych w danej pracowni rentgenowskiej.

Kaseta testowa kaseta uŝywana tylko do wykonywania testów podstawowych w danej pracowni rentgenowskiej. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 SZCZEGÓŁOWY ZAKRES TESTÓW EKSPLOATACYJNYCH ORAZ DOPUSZCZALNE ODCHYLENIA BADANYCH PARAMETRÓW

Bardziej szczegółowo

Artykuł oryginalny Original article

Artykuł oryginalny Original article Artykuł oryginalny Original article NOWOTWORY Journal of Oncology 2014, volume 64, number 2, 119 128 DOI: 10.5603/NJO.2014.0018 Polskie Towarzystwo Onkologiczne ISSN 0029 540X www.nowotwory.viamedica.pl

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ORAZ DOPUSZCZALNE ODCHYLENIA BADANYCH FIZYCZNYCH PARAMETRÓW I CZĘSTOŚĆ WYKONYWANIA TESTÓW EKSPLOATACYJNYCH

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ORAZ DOPUSZCZALNE ODCHYLENIA BADANYCH FIZYCZNYCH PARAMETRÓW I CZĘSTOŚĆ WYKONYWANIA TESTÓW EKSPLOATACYJNYCH Załącznik nr 6 SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ORAZ DOPUSZCZALNE ODCHYLENIA BADANYCH FIZYCZNYCH PARAMETRÓW I CZĘSTOŚĆ WYKONYWANIA TESTÓW EKSPLOATACYJNYCH I. Rentgenodiagnostyka i radiologia zabiegowa TESTY PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do materiałów informacyjnych PRO

Załącznik nr 6 do materiałów informacyjnych PRO SZCZEGÓŁOWY OPIS ŚWIADCZEŃ I ZASAD ICH UDZIELANIA ORAZ WYMAGANIA WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW W PROGRAMIE PROFILAKTYKI RAKA PIERSI 1. OPIS ŚWIADCZEŃ Na etapie podstawowym: 1) porada profilaktyczna w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 286

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 286 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 286 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 21 Data wydania: 16 września 2015 r. Nazwa i adres: OŚRODEK

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

FORMULARZ OFERTOWY. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Postępowanie nr PN-88/17/KE Załącznik Nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: usługę przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

ZLECENIE. ZLECENIODAWCA... ( nazwisko i imię, adres/ Nazwa podmiotu, siedziba,adres - pieczątka zakładu)

ZLECENIE. ZLECENIODAWCA... ( nazwisko i imię, adres/ Nazwa podmiotu, siedziba,adres - pieczątka zakładu) ZLECENIE ZLECENIODAWCA ( nazwisko i imię, adres/ Nazwa podmiotu, siedziba,adres - pieczątka zakładu) KRS/EWD... W przypadku SPÓŁKI CYWILNEJ: Imiona i nazwiska oraz adresy zamieszkania wspólników spółki...

Bardziej szczegółowo

CZASOCHŁONNOŚĆ ANALIZ WYKONYWANYCH W DZIALE LABORATORYJNYM WSSE W KRAKOWIE

CZASOCHŁONNOŚĆ ANALIZ WYKONYWANYCH W DZIALE LABORATORYJNYM WSSE W KRAKOWIE Załącznik do zarządzenia Nr 34/2017 Dyrektora WSSE w Krakowie z dnia 12 lipca 2017 r. Załącznik Nr 1 CZASOCHŁONNOŚĆ ANALIZ WYKONYWANYCH W DZIALE LABORATORYJNYM WSSE W KRAKOWIE Strona 1 z 8 Lp. Rodzaj oznaczenia

Bardziej szczegółowo

Laboratorium RADIOTERAPII

Laboratorium RADIOTERAPII Laboratorium RADIOTERAPII Ćwiczenie: Testy specjalistyczne aparatu RTG badanie parametrów obrazu Opracowała: mgr inż. Edyta Jakubowska Zakład Inżynierii Biomedycznej Instytut Metrologii i Inżynierii Biomedycznej

Bardziej szczegółowo

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 01.07.2009r. W imieniu Zamawiającego

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 01.07.2009r. W imieniu Zamawiającego 97-500 Radomsko, ul. Leszka Czarnego 22 http://www.powiat.radomszczanski.pl tel. +48 44 6834509 fax +48 44 6834335 e-mail: starostwo@powiat.radomszczanski.pl Radomsko, dnia 01.07.2009 r. FP 341.12/18/09

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 11 Parametry techniczne i funkcjonalne cyfrowego mammografu

ZAŁĄCZNIK NR 11 Parametry techniczne i funkcjonalne cyfrowego mammografu ZAŁĄCZNIK NR 11 Parametry techniczne i funkcjonalne cyfrowego mammografu L.p. Wymagania MAMMOGRAF CYFROWY, 1 sztuka 1 Aparat cyfrowy, fabrycznie nowy, nie używany, nie rekondycjonowany, rok produkcji 2014

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres szkolenia wymagany dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej

Szczegółowy zakres szkolenia wymagany dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej Załącznik nr 1 Szczegółowy zakres szkolenia wymagany dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej Lp. Zakres tematyczny (forma zajęć: wykład W / ćwiczenia obliczeniowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 WYMAGANIA DOTYCZĄCE OPISU I PRZEGLĄDU OBRAZÓW REJESTROWANYCH W POSTACI CYFROWEJ I. Wymagania ogólne

Załącznik nr 1 WYMAGANIA DOTYCZĄCE OPISU I PRZEGLĄDU OBRAZÓW REJESTROWANYCH W POSTACI CYFROWEJ I. Wymagania ogólne Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. Załącznik nr 1 WYMAGANIA DOTYCZĄCE OPISU I PRZEGLĄDU OBRAZÓW REJESTROWANYCH W POSTACI CYFROWEJ I. Wymagania ogólne 1. W radiologii

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące przeprowadzania kontroli w ośrodkach realizujących skryning mammograficzny w Polsce

Wymagania dotyczące przeprowadzania kontroli w ośrodkach realizujących skryning mammograficzny w Polsce Wymagania dotyczące przeprowadzania kontroli w ośrodkach realizujących skryning mammograficzny w Polsce obowiązują w kaŝdym Wojewódzkim Ośrodku Koordynującym Część dotycząca sprawdzenia organizacji badań,

Bardziej szczegółowo

ZLECENIE. ZLECENIODAWCA... (nazwisko i imię, adres/ Nazwa podmiotu, siedziba,adres - pieczątka zakładu)

ZLECENIE. ZLECENIODAWCA... (nazwisko i imię, adres/ Nazwa podmiotu, siedziba,adres - pieczątka zakładu) ZLECENIE ZLECENIODAWCA (nazwisko i imię, adres/ Nazwa podmiotu, siedziba,adres - pieczątka zakładu) KRS/EWD... W przypadku SPÓŁKI CYWILNEJ: Imiona i nazwiska oraz adresy zamieszkania wspólników spółki...

Bardziej szczegółowo

Bez punktacji urządzeń 5. Bez punktacji województwa śląskiego 7.

Bez punktacji urządzeń 5. Bez punktacji województwa śląskiego 7. I. Oceniane Parametry Techniczne i Eksploatacyjne L.p. Parametr Parametr graniczny 1. MAMMOGRAF CYFROWY I WYMAGANIA OGÓLNE Oferowany model aparatu / producent / kraj pochodzenia / rok produkcji Podać 2.

Bardziej szczegółowo

Program zarządzania jakością w pracowni fluoroskopii / angiografii

Program zarządzania jakością w pracowni fluoroskopii / angiografii 1 Seria QA - Zeszyt nr 10a Program zarządzania jakością w pracowni fluoroskopii / angiografii (część praktyczna testy podstawowe) Materiały na potrzeby szkolenia dla techników elektroradiologii Białystok

Bardziej szczegółowo

POPULACYJNY PROGRAM WCZESNEGO WYKRYWANIA RAKA PIERSI OCENA KLINICZNA MAMMOGRAMÓW PODSUMOWANIE AUDYTU

POPULACYJNY PROGRAM WCZESNEGO WYKRYWANIA RAKA PIERSI OCENA KLINICZNA MAMMOGRAMÓW PODSUMOWANIE AUDYTU POPULACYJNY PROGRAM WCZESNEGO WYKRYWANIA RAKA PIERSI OCENA KLINICZNA MAMMOGRAMÓW PODSUMOWANIE AUDYTU Opracowanie: Ewa Wesołowska Mammografia rentgenowska jest podstawową metodą badania piersi, ale musi

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH I OCENIANYCH

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH I OCENIANYCH .. Załącznik Nr 2 (pieczęć firmowa Wykonawcy) ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH I OCENIANYCH Przedmiotem zamówienia jest łączna dostawa i montaż Aparatu RTG do wykonywania zdjęć kostnych ze statywem płucnym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi stomatologicznego fantomu testowego

Instrukcja obsługi stomatologicznego fantomu testowego Instrukcja obsługi stomatologicznego fantomu testowego Dent/digitest 3 Opracował: mgr inż. Jan Kalita 1 Spis treści. 1. Opis techniczny 3 1.1. Przeznaczenie fantomu. 3 1.2. Budowa fantomu. 4 2. Procedura

Bardziej szczegółowo

1. Warunki zgłaszania ofert przez wykonawców i zasady udzielenia zamówienia

1. Warunki zgłaszania ofert przez wykonawców i zasady udzielenia zamówienia Usługa wykonania testów podstawowych aparatury rtg Szpitala oraz objęcia nadzorem Inspektora Ochrony Radiologicznej IOR-R, IOR-3, prowadzenia dokumentacji systemu zarządzania jakością wymaganej przepisami

Bardziej szczegółowo

ZASADY REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA PIERSI

ZASADY REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA PIERSI Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 66/2007/DSOZ ZASADY REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA PIERSI 1. Opis problemu zdrowotnego. Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym u kobiet. Stanowi

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5 Wersja z dnia 9 grudnia 2010 roku

Strona 1 z 5 Wersja z dnia 9 grudnia 2010 roku Strona 1 z 5 Załącznik nr 7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE STANOWISKA DO INTERPRETACJI (STANOWISKA OPI- SOWEGO) DLA RADIOLOGII CYFROWEJ I. Wymagania ogólne 1. W radiologii cyfrowej uŝywa się dwóch podstawowych rodzajów

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień Inspektora Ochrony Radiologicznej

Program szkolenia dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień Inspektora Ochrony Radiologicznej Program szkolenia dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień Inspektora Ochrony Radiologicznej - RMZ z dnia 21 grudnia 2012 r. (DZ. U. z 2012 r. poz. 1534) Lp. Zakres tematyczny 1. Podstawowe pojęcia

Bardziej szczegółowo

IORMED S.C. Data: 07-04.2015. Radiologia. Usługi Inspektora Ochrony Radiologicznej Szkolenia Sprzęt do kontroli jakości aparatów RTG

IORMED S.C. Data: 07-04.2015. Radiologia. Usługi Inspektora Ochrony Radiologicznej Szkolenia Sprzęt do kontroli jakości aparatów RTG IORMED S.C. Data: 07-04.2015 Radiologia Usługi Inspektora Ochrony Radiologicznej Szkolenia Sprzęt do kontroli jakości aparatów RTG Str. 2 Firma IORMED z przyjemnością przesyła tę propozycję mogąc pomóc

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. do LUX MED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Postępu 21C, Warszawa

O F E R T A. do LUX MED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Postępu 21C, Warszawa O F E R T A do LUX MED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Postępu 21C, 02-676 Warszawa... nazwa Wykonawcy adres Wykonawcy... REGON NIP... telefon i fax... bank i nr konta Składając

Bardziej szczegółowo

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA SZCZEGÓŁOWE MATERIAŁY INFORMACYJNE O PRZEDMIOCIE POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ZAWIERANIA UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH UBEZPIECZONYM W NARODOWYM FUNDUSZU ZDROWIA w 2004 ROKU

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

FORMULARZ OFERTOWY. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Postępowanie nr PN-88/17/KE Załącznik Nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: usługę przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Program zarządzania jakością w cyfrowej pracowni radiografii

Program zarządzania jakością w cyfrowej pracowni radiografii 1 Seria QA - Zeszyt nr 10 Program zarządzania jakością w cyfrowej pracowni radiografii (część praktyczna testy podstawowe) Testy podstawowe elementów systemów CR/DR Testy aparatury RTG przy pomocy obrazów

Bardziej szczegółowo

KONTROLA BIEŻĄCA W PRACOWNIACH (GABINETACH) RTG Z ZAKRESU HIGIENY RADIACYJNEJ

KONTROLA BIEŻĄCA W PRACOWNIACH (GABINETACH) RTG Z ZAKRESU HIGIENY RADIACYJNEJ KONTROLA BIEŻĄCA W PRACOWNIACH (GABINETACH) RTG Z ZAKRESU HIGIENY RADIACYJNEJ I. Ocena zgodności systemu zarządzania jakością w rentgenodiagnostyce z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia

Bardziej szczegółowo

Wymagany zakres szkolenia dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień

Wymagany zakres szkolenia dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień Dziennik Ustaw 5 Poz. 1534 Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2012 r. (poz. 1534) Wymagany zakres szkolenia dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień inspektora ochrony

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE GRANICZNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH po zmianie treści SIWZ z dnia 22.11.2012 r.

ZESTAWIENIE GRANICZNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH po zmianie treści SIWZ z dnia 22.11.2012 r. Załącznik nr 2 do SIWZ ZESTAWIENIE GRANICZNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH po zmianie treści SIWZ z dnia 22.11.2012 r. Uniwersalny mammograf cyfrowy (nie dopuszcza się aparatów ucyfrawianych DR i

Bardziej szczegółowo

dokształcającego prowadzonego przez Centralny Ośrodek Koordynujący lub wojewódzki ośrodek koordynujący w latach 2007 2010 w zakresie

dokształcającego prowadzonego przez Centralny Ośrodek Koordynujący lub wojewódzki ośrodek koordynujący w latach 2007 2010 w zakresie Dziennik Ustaw Nr 52 3302 Poz. 271 2. Program profilaktyki raka szyjki macicy macicy etap podstawowy pobranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego. macicy etap diagnostyczny

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki. Laboratorium Technik Jądrowych

Wydział Fizyki. Laboratorium Technik Jądrowych Wydział Fizyki Laboratorium Technik Jądrowych rok akademicki 2016/17 ćwiczenie RTG3 ocena narażenia w pracowni RTG urządzenia stosowane w radiografii analogowej testy specjalistyczne: proces wywoływania

Bardziej szczegółowo

POPULACYJNY PROGRAM WCZESNEGO WYKRYWANIA RAKA PIERSI AUDYT KLINICZNY 2013. Opracowanie: Ewa Wesołowska

POPULACYJNY PROGRAM WCZESNEGO WYKRYWANIA RAKA PIERSI AUDYT KLINICZNY 2013. Opracowanie: Ewa Wesołowska POPULACYJNY PROGRAM WCZESNEGO WYKRYWANIA RAKA PIERSI AUDYT KLINICZNY 2013 Opracowanie: Ewa Wesołowska Mammografia rentgenowska jest podstawową metodą badania piersi, ale musi spełniać określone warunki

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie I. Potwierdzam wybranie 2 kompletów reprezentatywnych prawidłowych, najlepszych

Oświadczenie I. Potwierdzam wybranie 2 kompletów reprezentatywnych prawidłowych, najlepszych Załącznik nr 1 Pełna nazwa świadczeniodawcy wraz z adresem Data Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi Adres Oświadczenie I Potwierdzam wybranie 2 kompletów

Bardziej szczegółowo

METODY OBLICZANIA DAWEK I WYMAGANYCH GRUBOŚCI OSŁON. Magdalena Łukowiak

METODY OBLICZANIA DAWEK I WYMAGANYCH GRUBOŚCI OSŁON. Magdalena Łukowiak METODY OBLICZANIA DAWEK I WYMAGANYCH GRUBOŚCI OSŁON. Magdalena Łukowiak Podstawa prawna. Polska Norma Obliczeniowa PN 86/J-80001 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

1. Warunki zgłaszania ofert przez wykonawców i zasady udzielenia zamówienia

1. Warunki zgłaszania ofert przez wykonawców i zasady udzielenia zamówienia Usługa wykonania testów podstawowych aparatury rtg Szpitala oraz objęcia nadzorem Inspektora Ochrony Radiologicznej IOR-R, IOR-3, prowadzenia dokumentacji systemu zarządzania jakością wymaganej przepisami

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja w radiologii zabiegowej

Optymalizacja w radiologii zabiegowej 8 czerwca 2013, godzina 9:00 10:00; Sesja Inżynierska Optymalizacja w radiologii zabiegowej Łódzki Ośrodek Szkoleniowo-Konsultacyjny ŁOŚ Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego PTIK PLTR PTFM OPTYMALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Uwagi dotyczące protokołu 2010. Główne zmiany: Format pliku. Strona tytułowa

Uwagi dotyczące protokołu 2010. Główne zmiany: Format pliku. Strona tytułowa Uwagi dotyczące protokołu 2010 Dotychczasowy protokół został zmodyfikowany zgodnie z propozycjami przedstawionymi przez fizyków podczas spotkań, które odbyły się w dniach 7-8 grudnia 2009 roku oraz 13

Bardziej szczegółowo

Kalendarium obowiązki przedsiębiorców prowadzących praktyki zawodowe KTO? OBOWIĄZEK TERMIN EWIDENCJA ODPADÓW INFORMACJE O KORZYSTANIU ZE ŚRODOWISKA

Kalendarium obowiązki przedsiębiorców prowadzących praktyki zawodowe KTO? OBOWIĄZEK TERMIN EWIDENCJA ODPADÓW INFORMACJE O KORZYSTANIU ZE ŚRODOWISKA Kalendarium obowiązki przedsiębiorców prowadzących praktyki zawodowe KTO? OBOWIĄZEK TERMIN 1. - lekarze prowadzący praktyki zawodowe, wytwarzający odpady medyczne, z wyjątkiem praktyk kontraktowych oraz

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z audytu rok 2014

Sprawozdanie z audytu rok 2014 Sprawozdanie z audytu rok 2014 Elżbieta Łuczyńska Przewodnicząca Sekcji Chorób Piersi PLTR Audyt kliniczny W 2014 roku każdy ośrodek wykonujący badania w ramach populacyjnego programu wczesnego wykrywania

Bardziej szczegółowo

DOKŁADNOŚĆ POMIARU DŁUGOŚCI 1

DOKŁADNOŚĆ POMIARU DŁUGOŚCI 1 DOKŁADNOŚĆ POMIARU DŁUGOŚCI 1 I. ZAGADNIENIA TEORETYCZNE Niepewności pomiaru standardowa niepewność wyniku pomiaru wielkości mierzonej bezpośrednio i złożona niepewność standardowa. Przedstawianie wyników

Bardziej szczegółowo

OCHRONA RADIOLOGICZNA PACJENTA. Fizyczne właściwości urządzeń radiologicznych stosowanych w danej dziedzinie

OCHRONA RADIOLOGICZNA PACJENTA. Fizyczne właściwości urządzeń radiologicznych stosowanych w danej dziedzinie OCHRONA RADIOLOGICZNA PACJENTA Fizyczne właściwości urządzeń radiologicznych stosowanych w danej dziedzinie Urządzenia radiologiczne /wg. Ustawy Prawo Atomowe/ to źródła promieniowania jonizującego lub

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA LABORATORIÓW BADAWCZYCH WYKONUJĄCYCH TESTY URZĄDZEŃ RADIOLOGICZNYCH Wydanie 2 Warszawa, 21.09.2015 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 3 2 Definicje... 3 3 Wymagania

Bardziej szczegółowo

ACR PH-1 Test Phantom

ACR PH-1 Test Phantom MAGMEDIX IC. 160 AUTHORITY DRIVE FITCHBURG, MA 01420 USA STADARDOWY FATOM AKREDYTACYJY ACR DO SKAERÓW MRI ACR PH-1 Test Phantom Fantom akredytacyjny ACR do rezonansu magnetycznego (akredytacja ACR MRAP)

Bardziej szczegółowo

Testy specjalistyczne monitorów stosowanych do prezentacji obrazów medycznych. Zalecenia Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej

Testy specjalistyczne monitorów stosowanych do prezentacji obrazów medycznych. Zalecenia Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej Pol J Med Phys Eng 2013;19(1):15-33. PL ISSN 1425-4689 doi: 10.2478/pjmpe-2013-0002 website: http://www.pjmpe.waw.pl Witold Skrzyński 1 Wioletta Ślusarczyk-Kacprzyk 1 Zespół konsultantów: Paweł Kukołowicz

Bardziej szczegółowo

RENTGENOWSKI ZDALNIE STEROWANY

RENTGENOWSKI ZDALNIE STEROWANY AE/ AE/ZP-27-45/16 Załącznik Nr 7 Wymagane i oferowane parametry techniczne APARAT RENTGENOWSKI ZDALNIE STEROWANY typu telekomando do zdjęć i badań rtg ze skopią oraz AUTOMATYCZNY DUPLIKATOR DVD/CD do

Bardziej szczegółowo

NOWY DESIGN i nowoczesne technologie

NOWY DESIGN i nowoczesne technologie NOWY DESIGN i nowoczesne technologie NIESPOTYKANY WCZEŚNIEJ POZIOM ERGONOMII Badania Tomosyntezy i 2D przy dostępie 360 W pozycji wyprostowanej lub w przechyleniu. W pozycji przechylonej można skorzystać

Bardziej szczegółowo

centralna weryfikacja

centralna weryfikacja Założenia audytu klinicznego zdjęć mammograficznych oparte są na wytycznych zawartych w European Guidelines for Quality Assurance in Breast Cancer Screening and Diagnosis 1 (dokument sygnowany przez Komisję

Bardziej szczegółowo

str. 1 Procedury wzorcowe i audyty kliniczne zewnętrzne w zakresie radiologii diagnostyki obrazowej i radiologii zabiegowej

str. 1 Procedury wzorcowe i audyty kliniczne zewnętrzne w zakresie radiologii diagnostyki obrazowej i radiologii zabiegowej Procedury wzorcowe i audyty kliniczne zewnętrzne w zakresie radiologii diagnostyki obrazowej i radiologii zabiegowej Procedury wzorcowe remanent Audity kliniczne cel Audity kliniczne specyfika i główne

Bardziej szczegółowo

Warszawa, Witold Skrzyński Sekcja Diagnostyki Obrazowej PTFM

Warszawa, Witold Skrzyński Sekcja Diagnostyki Obrazowej PTFM Witold Skrzyński Sekcja Diagnostyki Obrazowej PTFM w.skrzynski@zfm.coi.pl Warszawa, 29.02.2016 Załączony dokument zawiera pytania i wątpliwości związane z nowym zakresem testów specjalistycznych w rentgenodiagnostyce,

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie zezwolenia na:

Wniosek o wydanie zezwolenia na: Wniosek o wydanie zezwolenia na: uruchamianie i stosowanie aparatu (ów) rentgenowskiego (ich) do celów diagnostyki medycznej / radiologii zabiegowej / radioterapii powierzchniowej i radioterapii schorzeń

Bardziej szczegółowo

Pytania i wnioski Wykonawców oraz Odpowiedzi Zamawiającego. dotyczące

Pytania i wnioski Wykonawców oraz Odpowiedzi Zamawiającego. dotyczące OBWÓD LECZNICTWA KOLEJOWEGO SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ w PRZEMYŚLU Pytania i wnioski Wykonawców oraz Odpowiedzi Zamawiającego dotyczące Dostawy fabrycznie nowego z 2014 r. analogowo

Bardziej szczegółowo

Jolly 30 plus DR. Rentgenowskie aparaty przyłóżkowe. Jolly 4 plus Jolly 15 plus Jolly 30 plus. Radiologia

Jolly 30 plus DR. Rentgenowskie aparaty przyłóżkowe. Jolly 4 plus Jolly 15 plus Jolly 30 plus. Radiologia Rentgenowskie aparaty przyłóżkowe Jolly 4 plus Jolly 15 plus Jolly 30 plus Jolly 30 plus DR Jolly 4 plus Producent: Filtracja całkowita Lampa ze stałą anodą Wielkość ognisk 3-punktowy tryb pracy (kv-ma-ms)

Bardziej szczegółowo

Ocena realizacji mammograficznych badań przesiewowych w Polsce w 2007 roku wyniki kontroli jakości

Ocena realizacji mammograficznych badań przesiewowych w Polsce w 2007 roku wyniki kontroli jakości NOWOTWORY Journal of Oncology 2008 volume 58 Number 6 521 529 Ocena realizacji mammograficznych badań przesiewowych w Polsce w 2007 roku wyniki kontroli jakości Ewa Fabiszewska Wstę p. W 2007 roku zostały

Bardziej szczegółowo

Wstępne obliczenia dla Projektu Osłon Stałych

Wstępne obliczenia dla Projektu Osłon Stałych MAX-RAY s.c. S. Gałuch K. Karpiński, ul. Jabłoniowa 22A/7. 80-175 GDAŃSK biuro@max-ray.pl, tel, kom. 502 520 707, 502 520 902 Gdańsk, 15.04.2016 Wstępne obliczenia dla Projektu Osłon Stałych przed promieniowaniem

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: RSS/ZPFSiZ/P-84/./2012 Radom, dnia r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU Przetarg nieograniczony

Znak sprawy: RSS/ZPFSiZ/P-84/./2012 Radom, dnia r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU Przetarg nieograniczony RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Lekarska 4 Dział Zamówień Publicznych, Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

DOKŁADNOŚĆ POMIARU DŁUGOŚCI

DOKŁADNOŚĆ POMIARU DŁUGOŚCI 1a DOKŁADNOŚĆ POMIARU DŁUGOŚCI 1. ZAGADNIENIA TEORETYCZNE: sposoby wyznaczania niepewności pomiaru standardowa niepewność wyniku pomiaru wielkości mierzonej bezpośrednio i złożona niepewność standardowa;

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W KATOWICACH MOJA PRZYCHODNIA UL. PCK 1, KATOWICE

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W KATOWICACH MOJA PRZYCHODNIA UL. PCK 1, KATOWICE SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W KATOWICACH MOJA PRZYCHODNIA UL. PCK 1, 40-057 KATOWICE SPZLA/DZP/ RJ/ 90/2011 Katowice, dnia 04.04.2011 roku Wszyscy zainteresowani udziałem w

Bardziej szczegółowo

Medyczne zastosowania urządzeń rentgenowskich, Wymagania dla aparatów rentgenowskich. Adam Łukowiak

Medyczne zastosowania urządzeń rentgenowskich, Wymagania dla aparatów rentgenowskich. Adam Łukowiak Medyczne zastosowania urządzeń rentgenowskich, Wymagania dla aparatów rentgenowskich Adam Łukowiak Podstawowe typy urządzeń rtg RTG ogólnego zastosowania: - rtg stacjonarne - rtg przenośne RTG specjalizowane:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Analogowy zdjęciowy aparat RTG z zawieszeniem sufitowym ze skanerem płyt obrazowych. Bez punktacji

Załącznik nr 1. Analogowy zdjęciowy aparat RTG z zawieszeniem sufitowym ze skanerem płyt obrazowych. Bez punktacji Załącznik nr 1 Przedmiot oferty : Analogowy zdjęciowy aparat RTG z zawieszeniem sufitowym ze skanerem płyt obrazowych Oferent : Nazwa aparatu / Producent : Rok produkcji : Aparat musi być fabrycznie nowy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 grudnia 2015 r. Poz. 2040. Rozporządzenie. z dnia 12 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 4 grudnia 2015 r. Poz. 2040. Rozporządzenie. z dnia 12 listopada 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 grudnia 2015 r. Poz. 2040 Rozporządzenie Ministra Zdrowia 1) z dnia 12 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

Informacja dla pacjentów

Informacja dla pacjentów Mgr Aneta Krawiec Informacja dla pacjentów W pracowni rentgenowskiej, w widocznym miejscu, znajduje się informacja o konieczności powiadomienia rejestratorki i operatora aparatu rentgenowskiego, przed

Bardziej szczegółowo

...data... (pieczątka jednostki organizacyjnej) (miejscowość ) WNIOSEK. Nazwa... Numer REGON. Numer NIP. Adres (ulica, kod, miasto,).. ...

...data... (pieczątka jednostki organizacyjnej) (miejscowość ) WNIOSEK. Nazwa... Numer REGON. Numer NIP. Adres (ulica, kod, miasto,).. ... ...data... (pieczątka jednostki organizacyjnej) (miejscowość ) WNIOSEK Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie ul. Żelazna 79 00-875 Warszawa o wydanie zgody na prowadzenie działalności związanej

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH (PAKIET 1) I. APARAT CYFROWY OGÓLNODIAGNOSTYCZNY, DWUSTANISKOWY. APARAT DO ZDJĘĆ KOSTNO-PŁUCNYCH SKŁADAJĄCY SIĘ Z GENERATORA RTG, LAMPY RTG, STOŁU PACJENTA Z WBUDOWANYM

Bardziej szczegółowo

Nowe, nowoczesne ramię C

Nowe, nowoczesne ramię C Nowe, nowoczesne ramię C Wysoko zaawansowane ramię C Poczuj różnicę Medison stał się w ciągu ostatniej dekady jednym z liderów w dziedzinie mobilnych ramion C. Teraz nowe MCA-6200 podnosi poprzeczkę, poprzez

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ ZNAK SPRAWY ZP/PN/65/16/LZDChP OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA-SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ ZNAK SPRAWY ZP/PN/65/16/LZDChP OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA-SPECYFIKACJA TECHNICZNA Opis przedmiotu zamówienia-specyfikacja techniczna na dostawę dwóch aparatów mammograficznych cyfrowych W przypadku parametru ocenianego będącego parametrem ilościowym maksymalną ilość punktów otrzymuje

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010 Zawód: technik elektroradiolog Symbol cyfrowy zawodu: 322[19] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 322[19]-01-102 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

Radomskiego Szpitala Specjalistycznego.

Radomskiego Szpitala Specjalistycznego. RSS/ZPFSiZ/P-84/../12 RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Lekarska 4 Dział Zamówień Publicznych, Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl;

Bardziej szczegółowo

ZASADY REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA PIERSI

ZASADY REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA PIERSI Załącznik nr 4 do zarządzenia Nr 81/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 grudnia 2013r. ZASADY REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA PIERSI I. CZĘŚĆ A. 1. Opis problemu zdrowotnego.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 grudnia 2012 r. Poz. 1534. Rozporządzenie. z dnia 21 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 31 grudnia 2012 r. Poz. 1534. Rozporządzenie. z dnia 21 grudnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 grudnia 2012 r. Poz. 1534 Rozporządzenie Ministra Zdrowia 1) z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie nadawania uprawnień inspektora ochrony radiologicznej

Bardziej szczegółowo

Analogowy zdjęciowy aparat RTG z zawieszeniem sufitowym ze skanerem płyt obrazowych

Analogowy zdjęciowy aparat RTG z zawieszeniem sufitowym ze skanerem płyt obrazowych Przedmiot oferty : Analogowy zdjęciowy aparat RTG z zawieszeniem sufitowym ze skanerem płyt obrazowych Oferent : Nazwa aparatu / Producent : Rok produkcji : Aparat musi być fabrycznie nowy 2014 Uwaga:

Bardziej szczegółowo

Weryfikacja systemu TK dla potrzeb radioterapii. Dr inż. Dominika Oborska-Kumaszyńska The Royal Wolverhampton NHS Trust MPCE Department

Weryfikacja systemu TK dla potrzeb radioterapii. Dr inż. Dominika Oborska-Kumaszyńska The Royal Wolverhampton NHS Trust MPCE Department Weryfikacja systemu TK dla potrzeb radioterapii Dr inż. Dominika Oborska-Kumaszyńska The Royal Wolverhampton NHS Trust MPCE Department Symulator TK Transopzycja geometrii Testy dla TK Mechaniczne dopasowanie

Bardziej szczegółowo