ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 286

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 286"

Transkrypt

1 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 286 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 20 Data wydania: 8 sierpnia 2014 r. Nazwa i adres: OŚRODEK BADAŃ I ANALIZ PP Marek Zając i Artur Zając s.c. ul. prof. Michała Bobrzyńskiego 23A lok.u Kraków AB 286 Kod identyfikacji dziedziny/obiektu badań Dziedzina/obiekt badań: G/9 Badania dotyczące inżynierii środowiska hałas w środowisku pracy, pole elektromagnetyczne w środowisku pracy/ogólnym, nielaserowe promieniowanie optyczne i promieniowanie laserowe w środowisku pracy, oświetlenie, drgania mechaniczne N/6; N/9; N/13; N/14 Badania właściwości fizycznych maszyn, wyrobów i wyposażenia elektrycznego, telekomunikacyjnego i elektronicznego, wyposażenia medycznego urządzenia radiologiczne, powietrza P/9 Pobieranie próbek powietrza KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI LABORATORIÓW TADEUSZ MATRAS Niniejszy dokument jest załącznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AB 286 z dnia r. Status akredytacji oraz aktualność zakresu akredytacji można potwierdzić na stronie internetowej PCA Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 20, 8 sierpnia 2014 r. str. 1/20

2 LABORATORIUM BADAWCZE Pracownia Promieniowania Elektromagnetycznego ul. prof. Michała Bobrzyńskiego 23A lok.u2, Kraków Środowisko pracy pole elektromagnetyczne Środowisko ogólne pole elektromagnetyczne Natężenie pola elektrycznego w paśmie częstotliwości: od 5 Hz do 90 GHz Zakres: (0, ) V/m Natężenie pola magnetycznego w paśmie częstotliwości: od 0 Hz do 1 GHz Zakres: (0, ) A/m Natężenie pola magnetycznego w paśmie częstotliwości: Od 0 Hz do 60 GHz Natężenie pola elektrycznego w paśmie częstotliwości: od 5 Hz 90 GHz Zakres: (0, ) V/m Natężenie pola magnetycznego w paśmie częstotliwości: od 0 Hz 1 GHz Zakres: (0, ) A/m PN-T :2002 Rozporządzenie Ministra Środowiska, z dnia 30 października 2003 r. (Dz.U nr 192, poz. 1883) Gęstość mocy w paśmie częstotliwości: od 300 khz 60 G Hz Zakres: (0, ) W/m 2 Wersja strony: B Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 20, 8 sierpnia 2014 r. str. 2/20

3 LABORATORIUM BADAWCZE Pracownia Akustyki ul. prof. Michała Bobrzyńskiego 23A lok.u2, Kraków Środowisko pracy - hałas Pomieszczenia w budynkach, mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej - hałas Środowisko pracy drgania mechaniczne o ogólnym oddziaływaniu na organizm człowieka Równoważny poziom dźwięku A Maksymalny poziom dźwięku A Zakres: (43 115) db Szczytowy poziom dźwięku C Zakres: (43 137) db Poziom ekspozycji na hałas odniesiony do: - 8-godz. dobowego wymiaru czasu pracy - tygodnia pracy Równoważny poziom dźwięku A Maksymalny poziom dźwięku A Zakres: (20 90) db Równoważny poziom dźwięku A dla czasu odniesienia T Skuteczne ważone częstotliwościowo przyspieszenie drgań Zakres: (0,02 17,8) m/s 2 Ekspozycja dzienna, wyrażona w postaci równoważnego energetycznie dla 8-godzin działania skutecznego, ważonego częstotliwościowo przyspieszenia drgań, dominującego wśród przyspieszeń drgań, wyznaczonych dla trzech składowych kierunkowych z uwzględnieniem właściwych współczynników (1.4awx, 1.4awy, awz) Ekspozycja trwająca 30 minut i krócej, wyrażona w postaci skutecznego, ważonego częstotliwościowo przyspieszenia drgań, dominującego wśród przyspieszeń drgań, wyznaczonych dla trzech składowych kierunkowych z uwzględnieniem właściwych współczynników (1.4awx, 1.4awy, awz ) PN-N-01307:1994 PN-EN ISO 9612:2011 z wyłączeniem metody obejmującej Strategię 2 i 3 punkt 10 i 11 PN-87/B PN-EN A1:2011 Wersja strony: B Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 20, 8 sierpnia 2014 r. str. 3/20

4 Środowisko pracy drgania mechaniczne działające na organizm człowieka przez kończyny górne Skuteczne wartości ważone częstotliwościowo przyspieszenie drgań Zakres: (0,06 100) m/s 2 Ekspozycja dzienna, wyrażona w postaci równoważnej energetycznie dla 8 godzin działania sumy wektorowej skutecznych, ważonych częstotliwościowo przyspieszeń drgań, wyznaczonych dla trzech składowych kierunkowych (awx, awy, awz) Ekspozycja trwająca 30 minut i krócej, wyrażona w postaci sumy wektorowej skutecznych, ważonych częstotliwościowo przyspieszeń drgań, wyznaczonych dla trzech składowych kierunkowych (awx, awy, awz) PN-EN ISO :2004 PN-EN ISO :2004 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 20, 8 sierpnia 2014 r. str. 4/20

5 Środowisko pracy - oświetlenie elektryczne we wnętrzach Środowisko pracy - oświetlenie awaryjne Środowisko pracy - nielaserowe promieniowanie optyczne LABORATORIUM BADAWCZE Pracownia Promieniowania Optycznego ul. prof. Michała Bobrzyńskiego 23A lok.u2, Kraków Natężenie oświetlenia Zakres: (0, ) lx Równomierność oświetlenia Natężenie oświetlenia Zakres: (0, ) lx Czas załączenia Równomierność oświetlenia Skuteczne natężenie napromienienia nadfioletu niebezpiecznego w zakresie spektralnym nm Zakres pomiarowy: 1,49* ,9 [W/m 2 ] (metoda A) Skuteczne napromienienie nadfioletu niebezpiecznego w zakresie spektralnym nm Natężenie napromienienia promieniowania UVA w zakresie spektralnym nm Zakres pomiarowy: 2,5 * [W/m 2 ] (metoda M) Napromienienie promieniowania UVA w zakresie spektralnym nm PN-83/E-04040/03 PN-EN 1838:2005 PN-EN :2010 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 20, 8 sierpnia 2014 r. str. 5/20

6 Środowisko pracy - nielaserowe promieniowanie optyczne Skuteczne natężenie napromienienia w zakresie spektralnym nm Zakres pomiarowy: (0.37* *10 3 ) W/(m 2 ) (metoda O) Skuteczna luminancja energetyczna promieniowania widzialnego w zakresie spektralnym nm Skuteczna luminancja energetyczna w zakresie spektralnym nm Zakres pomiarowy: 2.78* *10 3 [W/(m 2 *sr)] (metoda D) Skuteczna luminancja energetyczna w zakresie spektralnym nm Natężenie napromienienia w zakresie spektralnym nm Zakres pomiarowy: [W/m 2 ] (metoda R) Skuteczne natężenie napromienienia dla IRA w zakresie spektralnym nm Zakres pomiarowy: 3.57* [W/m 2 ] PN-EN :2010 PN-T-06587:2002 pkt Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 20, 8 sierpnia 2014 r. str. 6/20

7 Źródła lub maszyny Stanowiska pracy wyposażone w urządzenia laserowe Skuteczne natężenie napromienienia dla UV w zakresie spektralnym nm Zakres pomiarowy: 1,49 * ,9 [W/m 2 ] Skuteczna luminancja energetyczna dla VIS w zakresie spektralnym nm Zakres pomiarowy: 2.78* [W/(m 2 *sr) ] Skuteczne natężenie napromienienia dla VIS w zakresie spektralnym nm Zakres pomiarowy: 0.37* [W/m 2 ] Natężenie napromienienia dla IRA i IRB w zakresie spektralnym nm Zakres pomiarowy: [W/m 2 ] Moc promieniowania laserowego generowanego przez urządzenia laserowe Zakres długości fal promieniowania laserowego (0,532 10,6) μm Moc promieniowania laserowego 2 mw 50 W Energia promieniowania laserowego generowanego przez urządzenia laserowe Zakres energii: 200 mj 700 mj Zakres długości fal promieniowania laserowego dla pomiaru energii (0,532 1,064) μm PN-EN A1:2010 PN-EN A1:2010 PN-EN ISO 11554:2010 PN-EN :2010 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 20, 8 sierpnia 2014 r. str. 7/20

8 LABORATORIUM BADAWCZE Pracownia Badań Powietrza ul. prof. Michała Bobrzyńskiego 23A lok.u2, Kraków Środowisko pracy - powietrze Pobieranie próbek w celu oceny narażenia zawodowego na pyły Metoda dozymetrii indywidualnej Wskaźnik narażenia Stężenie pyłu całkowitego Zakres: (0,2 66,2) mg/m 3 Metoda filtracyjno-wagowa Stężenie pyłu respirabilnego Zakres: (0,2 32,8) mg/m 3 Metoda filtracyjno-wagowa PN-Z :2002+Az1:2004 PN-91/Z-04030/05 PN-91/Z-04030/06 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 20, 8 sierpnia 2014 r. str. 8/20

9 LABORATORIUM BADAWCZE Pracownia Radiologiczna ul. prof. Michała Bobrzyńskiego 23A lok.u2, Kraków zdjęć wewnątrzustnych Wysokie napięcie Zakres: (50 90) kv Dokładność ustawienia wysokiego napięcia Powtarzalność wartości wysokiego napięcia Czas ekspozycji Zakres: (0,01 10) s Dokładność ustawienia czasu ekspozycji Powtarzalność czasu ekspozycji (zegar) Dawka pochłonięta w powietrzu Zakres: 0,1 µgy 0,1 Gy Warstwa półchłonna HVL Wydajność lampy Powtarzalność wydajności lampy Zmienność wydajność lampy w funkcji natężenia prądu Zmienność wydajności lampy w funkcji obciążenia prądowoczasowego Wielkość ogniska lampy rtg Zakres: (0,3 1,0) mm Odchylenie pomiędzy osią wiązki a płaszczyzną rejestratora obrazu od kąta prostego Odległość: ognisko lampy powierzchnia czołowa tubusa Zakres: (0,1 0,5) m Odległość: ognisko lampy powierzchnia czołowa tubusa Zakres: (0,1 0,5) m PB/J/2.5 wydanie 5 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 20, 8 sierpnia 2014 r. str. 9/20

10 radiografii ogólnej Wysokie napięcie Zakres: (40 150) kv Dokładność ustawienia wysokiego napięcia Powtarzalność wartości wysokiego napięcia Zmienność wysokiego napięcia przy zmianie natężenia prądu Czas ekspozycji Zakres: (0,01-10) s Dokładność ustawienia czasu ekspozycji Dawka pochłonięta w powietrzu Zakres: 0,1 µgy 0,1 Gy Warstwa półchłonna - HVL Wydajność lampy Powtarzalność wydajności lampy Zmienność wydajność lampy w funkcji natężenia prądu Zmienność wydajności lampy w funkcji obciążenia prądowoczasowego Wielkość ogniska lampy rtg Odchylenie pomiędzy osią wiązki a płaszczyzną rejestratora obrazu od kąta prostego Odległość osi wiązki promieniowania rtg od środka rejestratora obrazu Zakres: (0,1 10) cm Pomiar odległości między elementami obrazu rentgenowskiego PB/J/1.5 wydanie 5 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 20, 8 sierpnia 2014 r. str. 10/20

11 radiografii ogólnej Odległość środka pola rtg od środka pola świetlnego Zakres: (0,1 10) cm Pomiar odległości między elementami obrazu rentgenowskiego Odległość środka pola świetlnego od środka rejestratora w szufladzie Zakres: (0,1 10) cm Pomiar odległości między elementami obrazu rentgenowskiego Odległość pomiędzy krawędziami pola promieniowania a polem świetlnym kolimacja ręczna Zakres: (0,1 10) cm Pomiar odległości między elementami obrazu rentgenowskiego Odległość pomiędzy krawędziami pola promieniowania a rejestratorem obrazu kolimacja automatyczna Zakres: (0,1 10) cm Pomiar odległości między elementami obrazu rentgenowskiego Oświetlenie pola symulującego pole promieniowania rentgenowskiego Zakres: (1 500) lux Jednorodność obrazu kratki przeciwrozproszeniowej PB/J/1.5 wydanie 5 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 20, 8 sierpnia 2014 r. str. 11/20

12 radiografii ogólnej Odległość pomiędzy ogniskiem optycznym lampy a rejestratorem obrazu Zakres: (0,05 3,00) m Pomiar pośredni i bezpośredni Różnica gęstości optycznych przy zmianie natężenia prądu Różnica gęstości optycznych przy zmianie wysokiego napięcia Różnica gęstości optycznych przy zmianie grubości fantomu Różnica gęstości optycznych - czułości komór AEC Gęstość optyczna - wzmocnienie ekranu Odchylenie standardowe gęstości optycznej dla kasety kontrolnej Maksymalna różnica gęstości optycznych dla wszystkich kaset Różnica gęstości optycznych szczelność ciemni Różnica gęstości optycznych - oświetlenie robocze ciemni Różnica gęstości optycznych - przepust ciemni PB/J/1.5 wydanie 5 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 20, 8 sierpnia 2014 r. str. 12/20

13 radiografii ogólnej Gęstość minimalna w procesie wywoływania Wskaźnik światłoczułości w procesie wywoływania Wskaźnik kontrastowości w procesie wywoływania Luminancja negatoskopu Zakres: ( ) cd/m 2 Niejednorodność luminancji powierzchni negatoskopu Natężenie oświetlenia zewnętrznego negatoskopu Zakres: (1 500) lux PB/J/1.5 wydanie 5 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 20, 8 sierpnia 2014 r. str. 13/20

14 zdjęć panoramicznych oraz cefalometrii Wysokie napięcie Zakres: (50 130) kv Dokładność ustawienia wysokiego napięcia Powtarzalność wartości wysokiego napięcia Zmienność wysokiego napięcia przy zmianie natężenia prądu Czas ekspozycji Zakres: (0,01-30)s Dokładność ustawienia czasu ekspozycji Dawka pochłonięta w powietrzu Zakres: 0,1 µgy 0,1 Gy Warstwa półchłonna - HVL Wydajność lampy Powtarzalność wydajności lampy Zmienność wydajność lampy w funkcji natężenia prądu Zmienność wydajności lampy w funkcji obciążenia prądowoczasowego Odległość pomiędzy ogniskiem optycznym lampy a rejestratorem obrazu Zakres: (0,05 3,0) m PB/J/3.4 wydanie 4 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 20, 8 sierpnia 2014 r. str. 14/20

15 zdjęć panoramicznych oraz cefalometrii Odchylenie standardowe gęstości optycznej dla kasety kontrolnej Maksymalna różnica gęstości optycznych dla wszystkich kaset Zakres: (0 4,0) Różnica gęstości optycznych szczelność ciemni Zakres: (0 4,0) Różnica gęstości optycznych - oświetlenie robocze ciemni Zakres: (0 4,0) Gęstość minimalna w procesie wywoływania Zakres: (0 4,0) Wskaźnik światłoczułości w procesie wywoływania Zakres: (0 4,0) Wskaźnik kontrastowości w procesie wywoływania Luminancja negatoskopu Zakres: ( ) cd/m 2 Niejednorodność luminancji powierzchni negatoskopu Natężenie oświetlenia zewnętrznego negatoskopu Zakres: (1 500) lux PB/J/3.4 wydanie 4 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 20, 8 sierpnia 2014 r. str. 15/20

16 fluoroskopii Wysokie napięcie Zakres: (40 150) kv Dokładność ustawienia wysokiego napięcia Powtarzalność wartości wysokiego napięcia Zmienność wysokiego napięcia przy zmianie natężenia prądu Moc dawki Zakres: (0, ) mgy/s Warstwa półchłonna - HVL Wydajność lampy Powtarzalność wydajności lampy Zmienność wydajność lampy w funkcji natężenia prądu Zmienność wydajności lampy w funkcji obciążenia prądowoczasowego Czas ekspozycji Zakres: (0,01-600)s Stosunek pola promieniowania X do pola widzenia wzmacniacza Zakres: (0,5 2) PB/J/5.5 wydanie 5 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 20, 8 sierpnia 2014 r. str. 16/20

17 mammografii Wielkość ogniska lampy rtg Odległość ognisko rejestrator obrazu Zakres: (0,01 2,0) m Pomiar pośredni i bezpośredni Odległość pomiędzy krawędziami promieniowania X a krawędziami rejestratora obrazu Zakres: (0,1 5) cm Odległość pomiędzy krawędzią kratki przeciwrozproszeniowej a rejestratorem obrazu Zakres: (0,1 2) cm Dawka pochłonięta w powietrzu Zakres: 0,2 µgy 0,1 Gy Wydajność lampy Moc dawki Zakres: 0,4 µgy/s 0,1Gy/s Wysokie napięcie Zakres: (20 40) kv Dokładność ustawienia wysokiego napięcia Powtarzalność wartości wysokiego napięcia Czas ekspozycji Zakres: (0,001 5) s Warstwa półchłonna - HVL Gęstość optyczna w punkcie referencyjnym Zakres: (0,00 4,00) Różnica gęstości optycznych dla różnych poziomów zaczernienia Zakres: (0,00 4,00) Maksymalna różnica gęstości optycznych dla wszystkich dostępnych poziomów zaczernienia Powtarzalność dawki PB/J/4.5 wydanie 5 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 20, 8 sierpnia 2014 r. str. 17/20

18 mammografii Różnica gęstości optycznych przy zmianie grubości fantomu i wartości wysokiego napięcia Dawka wejściowa Zakres: 0,2 µgy 0,1 Gy Siła kompresji piersi Zakres pomiaru masy: (1 25) kg Stałość siły kompresji Zakres pomiaru masy: (1 25) kg Zmiana położenia płytki uciskowej dla symetrycznego podparcia płytki uciskowej Zakres: (0,1 5) cm Zmiana położenia płytki uciskowej dla niesymetrycznego podparcia płytki uciskowej Zakres: (0,1 5) cm Współczynnik pochłaniania kratki przeciwrozproszeniowej Różnica gęstości optycznych - wzmocnienie ekranu Różnica gęstości optycznych szczelność ciemni Różnica gęstości optycznych - oświetlenie robocze ciemni Różnica gęstości optycznych - przepust ciemni Gęstość minimalna w procesie wywoływania Wskaźnik światłoczułości w procesie wywoływania Wskaźnik kontrastowości w procesie wywoływania PB/J/4.5 wydanie 5 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 20, 8 sierpnia 2014 r. str. 18/20

19 mammografii Luminancja negatoskopu Zakres: ( ) cd/m 2 Niejednorodność luminancji powierzchni negatoskopu Natężenie oświetlenia zewnętrznego negatoskopu Zakres: (1 500) lux PB/J/4.5 wydanie 5 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 20, 8 sierpnia 2014 r. str. 19/20

20 Wykaz zmian Zakresu Akredytacji Nr AB 286 Numer strony Aktualna wersja strony Zastępuje wersję strony Data zmiany 2 B A r. 3 B A r. Zatwierdzam status zmian KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI LABORATORIÓW TADEUSZ MATRAS dnia: r. Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 20, 8 sierpnia 2014 r. str. 20/20

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1456

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1456 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1456 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 1, Data wydania: 30 sierpnia 2013 r. AB 1456 Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 967

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 967 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 967 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8, Data wydania: 17 listopada 2014 r. Nazwa i adres Laboratorium

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 936

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 936 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 936 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 9 czerwca 2015 r. Nazwa i adres WOJEWÓDZKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1169

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1169 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1169 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6 Data wydania: 13 stycznia 2015 r. Nazwa i adres AB 1169

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1024

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1024 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1024 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8 Data wydania: 11 marca 2015 r. Nazwa i adres AB 1024 SOWIX"

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 362

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 362 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 362 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 3 września 2014 r. AB 362 Nazwa i adres ZARZĄD

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1183

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1183 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1183 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 3 Data wydania: 19 marca 2012 r. Nazwa i adres AB 1183 LUBELSKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1228

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1228 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1228 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 24 lipca 2014 r. AB 1228 Nazwa i adres OPERATOR

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 964

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 964 PCA akredytacji Nr AB 964 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 964 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10 Data wydania: 10 lipca 2014 r.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 601

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 601 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 601 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 4 maja 2015 r. Nazwa i adres AB 601 WOJEWÓDZKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 269

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 269 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 269 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 15 Data wydania: 4 listopada 2014 r. Nazwa i adres AB 269 ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1340 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul.

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1340 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1340 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 1 grudnia 2014 r. Nazwa i adres AB 1340 Ośrodek

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 581

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 581 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 581 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 17 lutego 2015 r. Nazwa i adres AB 581 POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 719

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 719 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 719 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 30 kwietnia 2015 r. Nazwa i adres ŚLĄSKIE

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1028

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1028 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1028 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7 Data wydania: 28 stycznia 2015 r. Nazwa i adres OPA-ROW

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 869

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 869 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 869 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13, Data wydania: 9 lutego 2015 r. Nazwa i adres: EKOLAB Sp.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 412

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 412 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 412 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania: 7 stycznia 2015 r. Nazwa i adres AB 412 CENTRUM

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 561

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 561 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 561 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12, Data wydania: 24 października 2014 r. Nazwa i adres AB

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 818

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 818 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 818 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 1 lipca 2014 r. AB 818 Nazwa i adres GRYFITLAB

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1134

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1134 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1134 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6 Data wydania: 5 sierpnia 2014 r. Nazwa i adres AB 1134 PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 877

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 877 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 877 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 21 stycznia 2015 r. AB 877 Nazwa i adres EKONORM

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 023

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 023 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 023 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 15 Data wydania: 6 listopada 2014 r. Nazwa i adres AB 023 INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 835

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 835 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 835 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 1 listopada 2014 r. Nazwa i adres: ORLEN EKO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1539

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1539 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1539 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 1 Data wydania: 10 października 2014 r. Nazwa i adres ARQUES

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 201

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 201 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 201 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania: 26 maja 2015 r. Nazwa i adres WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1110

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1110 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1110 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8, Data wydania: 22 lipca 2014 r. Nazwa i adres AB 1110 BUREAU

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 984

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 984 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 984 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5, Data wydania: 10 września 2012 r. Nazwa i adres AB 984 PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1223

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1223 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1223 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 6 sierpnia 2014 r. AB 1223 Nazwa i adres MIEJSKI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 630

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 630 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 630 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 2, Data wydania: 13 października 2006 r. Nazwa i adres organizacji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1280

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1280 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1280 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 24 marca 2015 r. AB 1280 Nazwa i adres CENTRUM

Bardziej szczegółowo