Uprawnienia pacjentów w zakresie dostępu do świadczeń medycznych i leków. Część pierwsza

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uprawnienia pacjentów w zakresie dostępu do świadczeń medycznych i leków. Część pierwsza"

Transkrypt

1 Uprawnienia pacjentów w zakresie dostępu do świadczeń medycznych i leków Część pierwsza

2 Prawa obywatelskie w systemie świadczeń medycznych Dr Elżbieta Hibner Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

3 Konstytucja RP Art. 68 Każdy ma prawo do ochrony zdrowia Uprawnienia obywatela Obowiązki władzy publicznej Puste regulacje

4 Inne konstytucje Litwa, Słowenia, Czechy Węgry Francja Stany Zjednoczone, Belgia, Norwegia, Finlandia, Japonia, Niemcy

5 Struktura systemu Premier nadzór Krajowy System Ratownictwa nadzór UNUZ Krajowy Związek Kas nadzór Minister właściwy ds. zdrowia Ministerstwo Zdrowia wojewodowie Państwowe Ratownictwo Medyczne Urzędy centralne GIS GIF Urząd inne Rejestr. Kasy Chorych Instytuty naukowo badawcze nadzór nadzór nadzór kontraktowanie świadczeń kontrola samorząd terytorialny samorządy zawodowe zoz y inni świadczeniodawcy apteki pacjenci obywatele

6 Bariery w dostępie do świadczeń zdrowotnych Starzejące się społeczeństwa Postęp naukowy i technologiczny Postęp w naukach farmaceutycznych Specyfika rynku usług medycznych

7 Fakty i mity Odpolitycznienie systemu ochrony zdrowia Poprawa dostępności do świadczeń Lepiej zagwarantowane prawa pacjenta Poprawa jakości usług medycznych Więcej pieniędzy w systemie Pieniądz za pacjentem

8 Odpolitycznienie systemu ochrony zdrowia Środki publiczne Regulacje ustawowe Czynnik merytoryczny

9 Poprawa dostępności do świadczeń Proces wieloletni Przykład Włoch Polityka regionalna

10 Lepiej zagwarantowane prawa pacjenta Obowiązki pacjenta Ruch konsumencki Skuteczna egzekucja prawa

11 Poprawa jakości usług Mechanizmy motywacyjne Prywatyzacja Nadzór

12 Więcej pieniędzy w systemie Koszyk usług gwarantowanych Ubezpieczenia dodatkowe Współpłatność

13 Pieniądz za pacjentem Rejestr usług medycznych Bramkarz systemu Wzrost popytu na świadczenia

14 Postulaty ustrojowe Ustawowy podział kompetencji pomiędzy szczeblami władzy publicznej Rada Zdrowia Publicznego Sieć szpitali

15 Postulaty organizacyjne Rejestr usług medycznych Prywatyzacja Przedsiębiorczość społeczna

16 Ubezpieczenia zdrowotne a społeczeństwo obywatelskie Dr Krzysztof Kuszewski Zakład Organizacji i Ekonomiki Ochrony Zdrowia oraz Szpitalnictwa Państwowy Zakład Higieny

17 FUNKCJE POWSZECHNEGO UBEZPIECZENIA ZADROWOTNEGO Gwarancja świadczeń dla ubezpieczonych Zebranie środków na świadczenia medyczne Redystrybucja pomiędzy zdrowymi i chorymi Uśrednienie różnic w potrzebach zdrowotnych Racjonalne kontraktowanie świadczeń Dostosowanie wpływów do wydatków Zapewnienie standardu jakości Kontrola rzetelności rozliczeń za leki i świadczenia Wpływanie na kształt oferty świadczeń i jej korekta

18 TWARDY PŁATNIK CZY WRAŻLIWY SPOŁECZNIK? Zasada zrównoważonego rozwoju, więc nie można wydawać więcej niż się zebrało, trzeba być twardym ale rozsądnym Wydawanie musi być racjonalne Najbardziej ciążą małe, multiplikowane kwoty np. leki, konsultacje, diagnostykę, hospitalizację, często bez niezbędnej potrzeby Drogie ale rzadkie procedury nie stanowią przy 30 mld problemu pod warunkiem systemowych rozwiązań Podstawą panowania nad wydatkami jest RUM!

19 2 TWARDY PŁATNIK CZY WRAŻLIWY SPOŁECZNIK? Czy ubezpieczyciel może wpływać na to aby system był przyjazny dla pacjenta? Tak! Czy ubezpieczyciel może tolerować używanie środków na inny cel niż ustawowy? Nie! W Polsce nie istnieje ostra granica pomiędzy funkcją medyczną a opiekuńczą Brak powszechnej świadomości, że wydawane są nasze i tylko nasze pieniądze Nie martwimy się o racjonalne, standardowe działania a potem mówimy o braku środków Przykładem jest tu narodowa lekomania

20 Konsumpcja leków na jednego mieszkańca 1999 FRANCE POLAND HUNGARY LITHUANIA CZECH REPUBLIC ITALY SPAIN SLOVAK REPUBLIC PORTUGAL BELGIUM GERMANY FINLAND UNITED KINGDOM RUSSIAN FEDERATION TURKEY UKRAINE Ilościowo lecznictwo otwarte

21 Zmiany kosztów opieki zdrowotnej 60,00% 50,00% 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% POZ porady specjalistów szpitale pogotowie środki farmaceutyczne inne

22 CO STAŁO SIĘ Z HOSPITALIZACJĄ? 1992 wzrost 52% HOSP. NA 10 TYS wzrost 51% HOSP. NA 10 TYS wzrost 83% HOSP. NA 10 TYS wzrost 342% HOSP. NA 10 TYS. CZY ZWIĘKSZYŁA SIĘ 3X LICZBA ŁÓŻEK? CZY BYŁA WOJNA LUB EPIDEMIA GRYPY? ZACZĘTO PŁACIĆ ZA HOSPITALIZACJE, POZOSTAWIAJĄC KAPITACJĘ W POZ!!!

23 MISJA A RZECZYWISTOŚĆ Misja ustawowo zapisana jest piękna Wymagania społeczne - standard EU Środki dramatycznie niskie System ochrony zdrowia o dużych możliwościach i ambicji, częściowo zdemoralizowany Społeczeństwo karmione negatywną informacją Nie dopuszcza się myśli o konieczności małego współpłacenia, legalnie i bez ryzyka dla ubogich W ten sposób właśnie oni mają ograniczony dostęp w potrzebie, bogaci mogą zapłacić inaczej Mimo to uderzenie idzie w ubezpieczyciela

24 Wydatki na zdrowie (PPP$) na je dne go mie s zkańca a długość trwania życia w krajach Unii Europe js kie j i w Pols ce (1999 r., Belgia r., Szwecja r. ) His zpania Gre cja Szwecja Włochy UE Francja Nie mcy Luks e mburg 77 Liczba lat 76 Portugalia Irlandia Dania Polska Wydatki ($)

25 Wydatki na zdrowie na jedneg o mieszkań ca (PPP$) w wybranych krajach europejskich Aus tria Be lgia Czechy Dania Finlandia Francja Niemc y Grecja W ę gry Irlandia W łochy Luxemburg Hola ndia Polska P ortuga lia Hiszpania Szwecja Wlk.Brytania UE USD per capita

26 ZASADY POLITYKI ZDROWOTNEJ EU RÓWNY DOSTĘP PODSTAWOWE ŚWIADCZENIA PROFILAKTYCZNE KONTROLA ROZPOWSZECHNIENIA CHORÓB ZAKAŹNYCH CHOROBY SPOŁECZNE ZMIANA TRYBU ŻYCIA PROMOCJA ZDROWIA ZDROWIE DLA WSZYSTKICH?

27 CELE SYSTEMÓW Promowanie i poprawa zdrowia ludności równy dostęp do opieki zdrowotnej efektywność wykorzystania zasobów skuteczność medyczna procedur poprawa jakości i optymalizacja koszt-efekt satysfakcja odbiorców stabilność finansowa systemu wyższa produktywność populacji

28 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA SYSTEMÓW Podatki-budżet obowiązkowe ubezpieczenia zdrowotne dobrowolne ubezpieczenia zdrowotne opłaty bezpośrednie pacjentów

29 Elementy ruchu naturalnego ludnoś ci Polski w latach wsp. na 1000 ludności Urodze nia Przyrost naturalny 10 Zgony

30 Zmiany w populacji w ciągu 30 lat Males Mężczyźni Females Kobiety Ag e gr ou p (y ea rs) Grupy wieku (w latach) Population Liczba ludności

31 JAKA MOŻE BYĆ REAKCJA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO Przygotowanie rozsądnej polityki na przyszłość Korzystanie z doświadczeń EU Versus szukanie irracjonalnych rozwiązań, obiecywanie cudów Społeczeństwo obywatelskie musi część spraw załatwić samo, zrobiły to już kraje EU Wprowadzić ubezpieczenia opiekuńcze i wzajemne Połączyć ubezpieczenia zdrowotne z chorobowymi

32 Koszt-efekt, za co chcemy płacić Skuteczne procedury w miejsce licznych, naciąganych tanich hospitalizacji Racjonalna farmakoterapia Świadczenia opiekuńczo-lecznicze Hospitalizacja domowa Screening dla populacji zgłaszającej się sporadycznie aby wcześniej wykrywać i leczyć Rehabilitacja aby jak najdłużej utrzymać sprawność

33 Tu 80% wydatków w 2 lata

34 ISTOTA UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH SOCJALNOŚĆ - TROSKA O INNYCH DEMOKRACJA WEWNĄTRZ ORGANIZACJI NIEZALEŻNOŚĆ OD PAŃSTWA DOBROWOLNOŚĆ RÓWNOŚĆ PRAW I OBOWIĄZKÓW WSPÓŁUDZIAŁ W WYBORZE CELÓW DOSTOSOWANIE DO POTRZEB CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA NON PROFIT, ZYSK NA POPRAWĘ USŁUG

35 ISTOTA UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH ZASADA SOLIDARNOŚCI WSZYSTKICH ŚWIADCZENIA OBEJMUJĄ NIE TYLKO USŁUGI MEDYCZNE MOGĄ TO BYĆ KORZYŚCI PIENIĘŻNE ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE WAKACJE DLA DZIECI WYPOŻYCZANIE SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO I DOSTOSOWANIE MIESZKAŃ DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH WYCHOWANIE PRZEZ WOLONTARIAT

36 Zakres ubezpieczeń wzajemnych w Belgii Młodzież -przygotowanie do udziału w ubezpieczeniu wolontariat, wakacje Świadczenia medyczne Starość opieka pielęgniarska i dzienne domy pobytu

37 TRADYCJA KOOPERCJANIZMU 60 LAT TEMU PO STRAJKU LEKARZY W BELGII NASTĄPIŁ ROZWÓJ RUCHU UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH NAZWANO JE CHRZEŚCIAŃSKIE UBEZPIECZENIA WZAJEMNE -MUTUALITE OBECNIE W BELGII SĄ CZTERY TAKIE STOWARZYSZENIA JEDNO JEST W POLSCE FLANDRIA W INOWROCŁAWIU Z FILIAMI W TORUNIU BYDGOSZCZY I INNYCH MIASTACH POMORZA

38 CZYM MOGĄ BYĆ UBEZPIECZENIA WZAJEMNE MOGĄ BYĆ RODZAJEM UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO MOGĄ BYĆ UBEZPIECZENIEM PODSTAWOWYM JEŚLI SPEŁNIĄ WARUNEK GWARANTOWANEGO MINIMUM ZAKRESU ŚWIADCZEŃ MOGĄ STANOWIĆ POCZĄTEK AKCEPTOWANYCH SPOŁECZNIE UBEZPIECZEŃ OBYWATELSKICH O ZNACZNIE WIĘKSZYM ZAKRESIE NIŻ UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE

39 PROBLEMY EKSPANSJI UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH POPULACJA CZŁONKOWSKA MUSI BYĆ DOSTATECZNIE LICZNA ABY WYRÓWNAĆ RYZYKA CHOROBY MUSI BYĆ DOSTATECZNIE MŁODA ABY WYRÓWNAĆ RÓŻNICE ZAPADALNOŚCI OTZYMYWANY PRODUKT UBEZPIECZENIA NIE MOŻE BYĆ WIEKSZY NIŻ WPŁYWY ZE SKŁADKI KOMPETENCJE ŚWIADCZENIODAWCÓW MUSZĄ ZAPEWNIĆ JAKOŚĆ I AKCEPTACJĘ PACJENTÓW

40 UBEZPIECZENIA WZAJEMNE JAKO DODATKOWE DOSTOSOWUJĄCE DO LOKALNYCH POTRZEB NASTAWIONE NA PROBLEM NP. DROGIE LEKI CZY ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZO- LECZNICZE POPRAWIAJĄCE DOSTĘP KONSULTACJI SPECJALISTYCZNEJ W NIEPUBLICZNYCH PRAKTYKACH POPRZEZ ZMNIEJSZENIE OPŁAT NP. O 30% WSPOMAGAJĄCYCH REHABILITACJĘ

41 UBEZPIECZENIA WZAJEMNE JAKO ELEMENT DECETRALIZACJI CZEŚĆ ŚWIADCZEŃ JEST OPŁACANA I ZARZĄDZANA LOKALNIE UBEZPIECZENI MAJĄ WPŁYW NA DECYZJE WYBIERANI SĄ KOMPETENTNI DOSTAWCY ŚWIADCZEŃ POLITYKA LEKOWA REALIZOWANANA JEST POPRZEZ KONTRAKTY Z APTEKAMI GWARANTUJĄCYMI TANIE LEKI GENERYCZNE

42 UBEZPIECZENIA WZAJEMNE JAKO ELEMENT POPRAWY FINANSOWANIA SYSTEMU DODATKOWY STRUMIEŃ PIENIĘDZY ALOKACJA DO POŻĄDANYCH PRZEZ PACJENTÓW ŚWIADCZENIODAWCÓW PIENIĄDZ IDZIE ZA PACJENTEM RACJONALIZACJA WYDATKÓW NA LEKI NOWE ŚWIADCZENIA, CO OZNACZA NOWE MIEJSCA PRACY, NP. USŁUGI OPIEKUŃCZE

43 ZMIANA MENTALNOŚCI UBEZPIECZONYCH WIEDZĄ ZA CO PŁACĄ I CZEGO MOGĄ OCZEKIWAĆ REALIZACJA ZASADY KOOPERACJONIZMU; OBRONA PRZED MONOPOLEM (W TYM PRZYPADKU PAŃSTWA) EDUKACJA, ŻE ŚWIADCZENIA KOSZTUJĄ RACJONALIZACJA KORZYSTANIA

44 CZY WARTO ROZWIJAĆ UBEZPIECZENIA WZAJEMNE W POLSCE? Jeśli przyjąć tezę zaniku państwa socjalnego Jeśli zdrowie jest sprawą indywidualną Jeśli człowiek ma prawo wyboru Państwo musi nakreślić ramy minimum obowiązku i zakresu ubezpieczenia Istnieć więc będzie obowiązek ubezpieczenia tak jak w OC, ubezpieczyciel będzie konkurował Ubezpieczenie zdrowotne w przyszłości będzie ubezpieczeniem prywatnym z elementami rynku

45 WSPÓLNE ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW JEST LEPSZE

Polski system ochrony zdrowia perspektywy i możliwości zastosowania systemów ochrony zdrowia innych państw

Polski system ochrony zdrowia perspektywy i możliwości zastosowania systemów ochrony zdrowia innych państw ANNALES ACADEMIAE MEDICAE STETINENSIS ROCZNIKI POMORSKIEJ AKADEMII MEDYCZNEJ W SZCZECINIE 2010, 56, 3, 131 143 Marcin Kolwitz Polski system ochrony zdrowia perspektywy i możliwości zastosowania systemów

Bardziej szczegółowo

Pierwszy narodowy system ubezpieczeń zdrowotnych stworzył w 1893 roku niemiecki kanclerz Otto von Bismarck. System ten nie miał jednak na celu

Pierwszy narodowy system ubezpieczeń zdrowotnych stworzył w 1893 roku niemiecki kanclerz Otto von Bismarck. System ten nie miał jednak na celu Pierwszy narodowy system ubezpieczeń zdrowotnych stworzył w 1893 roku niemiecki kanclerz Otto von Bismarck. System ten nie miał jednak na celu ochrony robotników i ich rodzin, lecz miał zapobiegać niepokojom

Bardziej szczegółowo

Finansowanie polskiego systemu opieki zdrowotnej na tle wybranych krajów Unii Europejskiej

Finansowanie polskiego systemu opieki zdrowotnej na tle wybranych krajów Unii Europejskiej Joanna Hady, Małgorzata Leśniowska Finansowanie polskiego systemu opieki zdrowotnej na tle wybranych krajów Unii Europejskiej Wstęp Opieka zdrowotna, stanowi bardzo istotny, a zarazem trudny element polityki

Bardziej szczegółowo

Budowanie systemu prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce Propozycja rozwiązań

Budowanie systemu prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce Propozycja rozwiązań Budowanie systemu prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce Propozycja rozwiązań Warszawa, luty 2008 Koncepcja Komisji Ubezpieczeń Zdrowotnych i Wypadkowych Polskiej Izby Ubezpieczeń przygotowana przez:

Bardziej szczegółowo

System ochrony zdrowia w Polsce

System ochrony zdrowia w Polsce System ochrony zdrowia w Polsce System ochrony zdrowia to zespół osób i instytucji mający za zadanie zapewnić opiekę zdrowotną ludności. Polski system opieki zdrowotnej oparty jest na modelu ubezpieczeniowym.

Bardziej szczegółowo

Od szybkich oszczędności do poprawy jakości działania systemu w dłuższej perspektywie.

Od szybkich oszczędności do poprawy jakości działania systemu w dłuższej perspektywie. raport 2011 Optymalizacja systemu ochrony zdrowia w Polsce: mapa wyzwań Obszary zmian, w których można poprawić wydajność systemu ochrony zdrowia i dzięki temu zwiększyć satysfakcję pacjentów. Nowe technologie

Bardziej szczegółowo

Ocena możliwości poprawy działania polskiego systemu ochrony zdrowia

Ocena możliwości poprawy działania polskiego systemu ochrony zdrowia Ocena możliwości poprawy działania polskiego systemu ochrony zdrowia Współpłacenie i prywatne ubezpieczenia zdrowotne Iga Magda Krzysztof Szczygielski Ocena możliwości poprawy działania polskiego systemu

Bardziej szczegółowo

Zarys finansowania systemu zdrowotnego w Polsce

Zarys finansowania systemu zdrowotnego w Polsce dr Małgorzata Paszkowska Katedra Prawa Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie Zarys finansowania systemu zdrowotnego w Polsce Wprowadzenie Opieka zdrowotna jest istotnym, ale bardzo trudnym

Bardziej szczegółowo

Współczesne wyzwania strukturalne w ochronie zdrowia. Pod redakcją: Romana Lewandowskiego Ryszarda Walkowiaka

Współczesne wyzwania strukturalne w ochronie zdrowia. Pod redakcją: Romana Lewandowskiego Ryszarda Walkowiaka Współczesne wyzwania strukturalne w ochronie zdrowia Pod redakcją: Romana Lewandowskiego Ryszarda Walkowiaka Olsztyn 2009 Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego

Bardziej szczegółowo

Ustawa o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym

Ustawa o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym Ustawa o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym - projekt - Projekt uwzględnia: - dobre i złe doświadczenia związane z funkcjonowaniem Kas Chorych i NFZ, - programy PiS i PO dotyczące służby zdrowia, - wnioski

Bardziej szczegółowo

Prywatne Ubezpieczenia Zdrowotne Mission Impossible?

Prywatne Ubezpieczenia Zdrowotne Mission Impossible? Prywatne Ubezpieczenia Zdrowotne Mission Impossible? dr Adam H. Pustelnik Doktor nauk ekonomicznych (SGH) Prezes Zarządu, AhProfit Sp. z o.o Spółka Komandytowa 8 th International Symposium Evidence-Based

Bardziej szczegółowo

Rola prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w systemie ochrony zdrowia. Jak wpływają na dostęp do świadczeń, innowacji i leków kluczowe tezy i

Rola prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w systemie ochrony zdrowia. Jak wpływają na dostęp do świadczeń, innowacji i leków kluczowe tezy i Rola prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w systemie ochrony zdrowia. Jak wpływają na dostęp do świadczeń, innowacji i leków kluczowe tezy i rekomendacje Opracowanie to jest zwiastunem raportu Polskiej Izby

Bardziej szczegółowo

Rola prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w systemie ochrony zdrowia. Jak wpływają na dostęp do świadczeń, innowacji i leków kluczowe tezy i

Rola prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w systemie ochrony zdrowia. Jak wpływają na dostęp do świadczeń, innowacji i leków kluczowe tezy i Rola prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w systemie ochrony zdrowia. Jak wpływają na dostęp do świadczeń, innowacji i leków kluczowe tezy i rekomendacje Opracowanie to jest zwiastunem raportu Polskiej Izby

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY SŁUŻBY ZDROWIA - DIAGNOZA I RECEPTY. Marek Balicki #10

PROBLEMY SŁUŻBY ZDROWIA - DIAGNOZA I RECEPTY. Marek Balicki #10 PROBLEMY SŁUŻBY ZDROWIA - DIAGNOZA I RECEPTY Marek Balicki #10 Marek Balicki PROBLEMY SŁUŻBY ZDROWIA DIAGNOZA I RECEPTY Spis treści SPIS WYKRESÓW I TABEL..............................................................................................................

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ EUROPEJSKIEGO ROKU AKTYWNOŚCI OSÓB STARSZYCH I SOLIDARNOŚCI MIĘDZYPOKOLENIOWEJ 2012 W POLSCE

KRAJOWY PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ EUROPEJSKIEGO ROKU AKTYWNOŚCI OSÓB STARSZYCH I SOLIDARNOŚCI MIĘDZYPOKOLENIOWEJ 2012 W POLSCE KRAJOWY PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ EUROPEJSKIEGO ROKU AKTYWNOŚCI OSÓB STARSZYCH I SOLIDARNOŚCI MIĘDZYPOKOLENIOWEJ 2012 W POLSCE WARTO BYĆ AKTYWNYM BEZ WZGLĘDU NA WIEK Warszawa, styczeń 2012 r. 1 Słowo wstępne

Bardziej szczegółowo

Raport o ochronie zdrowia w Polsce Co zrobić, aby nowoczesna medycyna była dostępna dla pacjentów? Grudzień 2006

Raport o ochronie zdrowia w Polsce Co zrobić, aby nowoczesna medycyna była dostępna dla pacjentów? Grudzień 2006 Raport o ochronie zdrowia w Polsce Co zrobić, aby nowoczesna medycyna była dostępna dla pacjentów? Grudzień 2006 Adam Kozierkiewicz --- Wojciech Misiński --- Andrzej Sośnierz --- Tomasz Teluk Przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Ewolucja czy rewolucja. Jak reformować system zabezpieczenia zdrowotnego odwołując się do postulatów Kornai a?

Ewolucja czy rewolucja. Jak reformować system zabezpieczenia zdrowotnego odwołując się do postulatów Kornai a? Xenia Kruszewska Ewolucja czy rewolucja. Jak reformować system zabezpieczenia zdrowotnego odwołując się do postulatów Kornai a? Cały świat nieustannie reformuje swoje systemy ochrony zdrowia. Jedni robią

Bardziej szczegółowo

www.pwc.pl 11 czerwca 2013 r. Ustawa o działalności leczniczej podsumowanie dwóch lat funkcjonowania

www.pwc.pl 11 czerwca 2013 r. Ustawa o działalności leczniczej podsumowanie dwóch lat funkcjonowania www.pwc.pl 11 czerwca 2013 r. Ustawa o działalności leczniczej podsumowanie dwóch lat funkcjonowania 1 Autorzy raportu Maciej Dercz Uczelnia Łazarskiego Małgorzata Gałązka-Sobotka Uczelnia Łazarskiego

Bardziej szczegółowo

FORMY PRYWATNEGO FINANSOWANIA OPIEKI MEDYCZNEJ PRZEZ PACJENTÓW W POLSCE

FORMY PRYWATNEGO FINANSOWANIA OPIEKI MEDYCZNEJ PRZEZ PACJENTÓW W POLSCE FORMY PRYWATNEGO FINANSOWANIA OPIEKI MEDYCZNEJ PRZEZ PACJENTÓW W POLSCE Małgorzata Paszkowska 1 Streszczenie Udział prywatnych wydatkach pacjentów na opiekę zdrowotną stale wzrasta. Polscy pacjenci płacą

Bardziej szczegółowo

RAPORT GRUPY ROBOCZEJ NA RZECZ INNOWACJI W OPIECE ZDROWOTNEJ 2010

RAPORT GRUPY ROBOCZEJ NA RZECZ INNOWACJI W OPIECE ZDROWOTNEJ 2010 RAPORT GRUPY ROBOCZEJ NA RZECZ INNOWACJI W OPIECE ZDROWOTNEJ 2010 Zwiększanie dostępu do innowacji w ochronie zdrowia w Polsce Zwiększanie dostępu do innowacji w ochronie zdrowia w Polsce Spis treści WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

raport 2013 dodatkowe UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE PROJEKT NAUKOWO-EKSPERCKI

raport 2013 dodatkowe UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE PROJEKT NAUKOWO-EKSPERCKI raport 2013 PROJEKT NAUKOWO-EKSPERCKI ROZBROIĆ BOMBĘ DEMOGRAFICZNĄ Jak zaspokoić rosnący popyt na świadczenia przy coraz niższych wpływach ze składek? BEZ KOLEJEK Czy możliwy jest łatwiejszy dostęp do

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY I ICH RODZAJE. MODELE SYSTEMÓW ZDROWOTNYCH

SYSTEMY I ICH RODZAJE. MODELE SYSTEMÓW ZDROWOTNYCH SYSTEMY I ICH RODZAJE. MODELE SYSTEMÓW ZDROWOTNYCH Systemy i ich rodzaje Podstawowe pojecia i definicje; - system zdrowotny, - system finansowy - system zdrowotny jako układ bloków i strumieni Modele systemów

Bardziej szczegółowo

Zdrowie Europejczyków jest zagrożone! 3. 1. System ochrony socjalnej to coś, co dobrze działa! 5

Zdrowie Europejczyków jest zagrożone! 3. 1. System ochrony socjalnej to coś, co dobrze działa! 5 1 Spis treści Zdrowie Europejczyków jest zagrożone! 3 1. System ochrony socjalnej to coś, co dobrze działa! 5 Od 1945 do początku lat 70. mieliśmy do czynienia z budową i rozbudową 5 publicznej służby

Bardziej szczegółowo

V. Oferta sektora ubezpieczeń dla państwa

V. Oferta sektora ubezpieczeń dla państwa Oferta sektora ubezpieczeń dla państwa V. Oferta sektora ubezpieczeń dla państwa Partnerstwo publiczno-prywatne w polityce społeczno-gospodarczej Zapewnienie bezpieczeństwa finansowego w życiu codziennym

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza rynku niemieckiego Wprowadzenie do analizy rynków

Ekspertyza rynku niemieckiego Wprowadzenie do analizy rynków Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Raport można zamówić nieodpłatnie poprzez stronę internetową: www.branzamedyczna.kpoplewiatan.pl lub bezpośredni

Bardziej szczegółowo

Współczesna Gospodarka

Współczesna Gospodarka Współczesna Gospodarka Contemporary Economy Vol. 5 Issue 1 (2014) 67-75 Electronic Scientific Journal ISSN 2082-677X www.wspolczesnagospodarka.pl FINANSOWANIE SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA W POLSCE Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia... NARODOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia... NARODOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia... NARODOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO 2 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 1 NIE MA ZDROWIA BEZ ZDROWIA PSYCHICZNEGO... 3 OCENA SYTUACJI... 4 1 Priorytet

Bardziej szczegółowo

Nr 923. Informacja. System ubezpieczeń zdrowotnych we Francji KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH

Nr 923. Informacja. System ubezpieczeń zdrowotnych we Francji KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH System ubezpieczeń zdrowotnych we Francji Październik 2002 Małgorzata Dziubińska-Michalewicz Informacja Nr 923 Zamierzone

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Strategiczny w zakresie ochrony zdrowia Zdrowie dla Pomorzan

Regionalny Program Strategiczny w zakresie ochrony zdrowia Zdrowie dla Pomorzan Załącznik nr 1 do Uchwały nr 930/274/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 8 sierpnia 2013 r. Regionalny Program Strategiczny w zakresie ochrony zdrowia Zdrowie dla Pomorzan GDAŃSK 2013 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

POLSKA KRAJOWY RAPORT SPOŁECZNY 2012

POLSKA KRAJOWY RAPORT SPOŁECZNY 2012 POLSKA KRAJOWY RAPORT SPOŁECZNY 2012 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 1. Ocena realizacji głównych celów społecznej otwartej metody koordynacji... 3 2. Zmniejszenie ubóstwa i wykluczenia społecznego...

Bardziej szczegółowo