Analiza systemów refundacyjnych dotyczących leków na cukrzycę w wybranych krajach Unii Europejskiej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Analiza systemów refundacyjnych dotyczących leków na cukrzycę w wybranych krajach Unii Europejskiej"

Transkrypt

1 Analiza systemów refundacyjnych dotyczących leków na cukrzycę w wybranych krajach Unii Europejskiej Osobom chorym na cukrzycę grożą poważne, specyficzne dla tej choroby powikłania, które mogą prowadzić do całkowitego uszkodzenia nerek, układu nerwowego a także oczu. Cukrzyca jest także głównym czynnikiem ryzyka wystąpienia schorzeń układu sercowo naczyniowego takich jak zawał serca czy udar. Średnią częstość występowania cukrzycy w Unii Europejskiej u osób powyżej 20 roku życia szacuje się na 7,5/100. W chwili obecnej Europa znajduje się o krok od wybuchu epidemii cukrzycy: w Niemczech zapadalność na cukrzycę zwiększyła się o 43 proc. w ciągu 13 lat. W ciągu najbliższych lat liczba rozpoznawanych przypadków cukrzycy zwiększy się o 71 proc. w skali całego świata, a w krajach Unii Europejskiej wzrost ten będzie wynosił 16 proc. W krajach Unii Europejskiej cukrzyca w populacji osób w wieku od 20 do 79 lat występuje z częstością od 4,0 proc. w Wielkiej Brytanii do 11,8 proc. w Niemczech. Cukrzyca odpowiada za od 4,2 proc. (w Wielkiej Brytanii) do 12,9 proc. (na Słowacji) wszystkich zgonów wśród mężczyzn oraz za od 7,7 proc. (w Wielkiej Brytanii) do aż 20,2 proc. (na Malcie) wszystkich zgonów wśród kobiet. Wobec takiego stanu rzeczy kraje Unii Europejskiej dokładają wszelkich starań, by zapobiec tragicznym skutkom choroby. Dlatego też długodziałające analogi insulin, refundowane są prawie we wszystkich krajach Europy, w tym we wszystkich krajach naszego regionu (Niemcy, Litwa, Łotwa, Estonia, Czechy, Słowacja, Węgry, Bułgaria, Rumunia, Słowenia). W większości krajów w których są one refundowane poziom refundacji wynosi 100 proc., poza Polską. W Polsce refundacji podlegają insuliny krótkodziałające, insuliny o pośrednim czasie działania, insuliny długodziałające, mieszanki insulin, analogi krótkodziałające. Analogi długodziałające pozostają nadal jedyną grupą insulin nie podlegających refundacji w naszym kraju. Preparat Lantus (insulina glargine) jest stosowany we wszystkich typach cukrzycy, gdy zachodzi potrzeba leczenia insuliną. U osób z cukrzycą typu 1 może być stosowany jako składnik intensywnej insulinoterapii w połączeniu z insulinami krótko działającymi (najlepiej w formie krótko działających analogów). U osób z cukrzycą typu 2 Lantus może być stosowany jako element intensywnej insulinoterapii. Może być również stosowany jako element terapii skojarzonej z pochodnymi sulfonylomocznika. Wydaje się, że skojarzone leczenie glarginą i doustnymi lekami hipoglikemizującymi jest szczególnie korzystne u pacjentów z wtórną nieskutecznością doustnych leków hipoglikemizujących. Ten algorytm leczenia jest bardzo skutecznym środkiem opóźniającym wdrożenie monoterapii insulinowej. Leczenie insuliną glargine jest wskazane u osób z cukrzycą typu 2, które wymagają leczenia insuliną oraz dodatkowo pomocy opiekuna lub personelu opieki zdrowotnej we wstrzykiwaniu insuliny, których życie jest znacząco ograniczone przez nawracające objawowe epizody hipoglikemii, które w przeciwnym razie stosowałyby podstawowe wstrzyknięcia insuliny 2 razy dziennie w połączeniu z doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi.

2 Przegląd systemów refundacji w wybranych krajach Unii Europejskiej BELGIA Wszystkie leki dla pacjentów chorych na cukrzycę są w pełni refundowane, przypisany im jest kod A, który oznacza drogie leki wykorzystywane w leczeniu bądź to chorób przewlekłych (takich jak cukrzyca) bądź ciężkich schorzeń (nowotwory). Belgijskie Stowarzyszenie Diabetyków bardzo dobrze ocenia refundację leków dla chorych na cukrzycę. Belgowie, z wydanym dokumentem potwierdzającym status chorego na cukrzycę, mają prawo do dwóch wizyt w ciągu roku u dietetyka oraz dwóch wizyt u specjalisty zajmującego się leczeniem stopy cukrzycowej (jeśli pacjent jest zagrożony rozwojem tego powikłania), koszty tych wizyt refundowane są przez system ubezpieczeń zdrowotnych. Dla pacjentów leczonych insuliną (chorzy na cukrzycę insulinozależną, przynajmniej 2 wstrzyknięcia dziennie) wszystkie materiały służące do monitorowania glikemii, materiały potrzebne do wykonywania wstrzyknięć insuliny (np. igły) i kontroli jakości leczenia są w pełni refundowane. CZECHY Ubezpieczenie zdrowotne zapewnia blisko 100 proc. refundację kosztów opieki nad chorymi na cukrzycę: refundacja insulin na poziomie proc., podstawowych leków doustnych na poziomie 100 proc., pasków do mierzenia poziomu glukozy w 100 proc. DANIA Państwo zapewnia opiekę zdrowotną dla wszystkich obywateli poprzez narodowy system ubezpieczenia zdrowotnego. Ogólnie wizyty u lekarzy pierwszego kontaktu i pobyty w szpitalach są dla pacjentów bezpłatne. Istnieje również system współpłacenia za usługi medyczne, w większości pokrywany z prywatnych ubezpieczeń pacjentów, który dotyczy w szczególności leków stosowanych ambulatoryjnie (leki podawane w szpitalach są dla pacjenta bezpłatne). Możliwe jest uzyskanie przez pacjenta 100 proc. refundacji za leki, którymi jest leczony, ale wymaga to każdorazowej zgody Duńskiej Agendy ds. Leków (Danish Medicines Agency). Państwo refunduje około 90 proc. spożywanych leków, możliwa jest również refundacja jeśli lekarz zaleci pacjentowi aktywność fizyczną. W chwili obecnej toczy się dyskusja, czy pacjenci chorzy na cukrzycę powinni mieć zapewniony bezpłatny dostęp (refundację) do zdrowej żywności. ESTONIA Wszystkie leki przepisywane chorym na cukrzycę są refundowane przez estoński system opieki zdrowotnej. Jednakże każdorazowo zakup leków podlega obowiązkowemu współpłaceniu przez pacjenta. Około 30% cukrzyków leczonych jest insuliną, a u 26 proc. stosowane są leki hipotensyjne.

3 FRANCJA Ogólny poziom refundacji leków dostępnych na receptę wynosi we Francji zwykle 65 proc.. Od tej zasady istnieją wyjątki. Poziom refundacji leczenia cukrzycy we Francji zależy od tego, czy u danego pacjenta wymagana jest terapia insuliną (pacjenci insulinozależni) czy też nie, a także czy stan ten będzie przewlekły. Dla pacjentów z cukrzycą insulinozależną (wymagających podawania insuliny), system opieki zdrowotnej zapewnia 100 proc. refundację leczenia przez minimum 5 lat. W czasie regularnych wizyt, lekarz bada czy pacjent prawidłowo przestrzega zaleceń, co determinuje wydłużenie prawa do pełnej refundacji w kolejnych latach. Dla pacjentów z cukrzycą insulinoniezależną (nie wymagających podawania insuliny) lekarz może wnioskować o 100 proc. refundację kosztów leczenia w pewnych warunkach: tj. wtedy gdy dany lekarz prowadzi leczenie tego pacjenta przez co najmniej 6 miesięcy, w czasie których pacjent zastosował się do zalecanych zmian w diecie i stylu życia; pełna refundacja dostępna jest dla tych pacjentów, u których mimo zastosowania się do wspomnianych zaleceń, poziom glukozy we krwi pozostaje podwyższony. HISZPANIA Większość ludzi objęta jest narodowym systemem ubezpieczeń społecznych, który refunduje 40 proc. kosztów leków przepisywanych na receptę. Emeryci mają bezpłatny dostęp do lekarstw stosowanych w leczeniu niektórych przewlekłych stanów chorobowych takich jak cukrzyca czy nadciśnienie. Również wizyty w publicznych ambulatoriach i pobyty w szpitalach są bezpłatne. HOLANDIA Leczenie cukrzycy było w pełni refundowane przez narodowy system opieki zdrowotnej. Ostatnio wprowadzono nowy system ubezpieczeń zdrowotnych, który uzależnia stopień współpłacenia przez pacjenta za świadczenia medyczne od osiąganych przez niego dochodów. Irlandia Krajowy system refundacji zapewnia pacjentom ze zdiagnozowaną chorobą z listy 15 chorób przewlekłych, na której znajduje się również cukrzycy, bezpłatny dostęp do lekarstw. Około 30 proc. Irlandczyków ma bezpłatny dostęp do opieki zdrowotnej. Dla pozostałej części populacji rząd przewidział programy refundacji leków. LITWA Według wytycznych Ministerstwa Zdrowia dotyczących systemu refundacji wszystkie leki stosowane w leczeniu cukrzycy i samo leczenie są na Litwie w pełni refundowane. Wytyczne te zapewniają również refundację 1800 testów paskowych na rok dla dziecka, 600 testów paskowych na rok dla dorosłego chorego na cukrzyce typu 1 oraz 300 testów paskowych na rok dla dorosłego chorego na cukrzyce typu 2. W ciągu roku refundowane są także ze środków publicznych dwa do czterech badań stężenia hemoglobiny glikowanej.

4 NIEMCY Leki stosowane w leczeniu cukrzycy jak również wizyty lekarskie są całkowicie refundowane. Ostatnie zrezygnowano z refundacji specjalnych artykułów spożywczych dla diabetyków. Toczy się również dyskusja czy refundować paski służące do pomiarów stężenia glukozy we krwi. POLSKA W najwyższym stopniu refundowane insuliny, testy i leki doustne produkcji krajowej. Refundacja za insuliny ultra-krótko działające i pompy insulinowe jest bardzo niska. Tylko niewielu pacjentów może sobie pozwolić (ze względów finansowych) na zakup pompy insulinowej. Wydatki na refundację insuliny stanowiły w 2004r. 4,85 proc. wszystkich wydatków na refundację leków. Diabetolodzy i pacjenci domagają się zmiany polityki refundacyjnej dotyczącej bardziej zaawansowanych sposobów leczenia takich jak analogi insulin, czy leczenie przy pomocy pomp insulinowych. PORTUGALIA Insulina i leki doustne są w pełni refundowane. Od roku 2003 uruchomiono 2 programy mające zapewnić lepszą refundację kosztów leczenia cukrzycy. W ramach pierwszego z nich ustanowiono urzędowo maksymalną cenę za testy paskowe służące autokontroli skuteczności leczenia, jak również zagwarantowano refundację tychże ze środków publicznych na poziomie 85 proc. ceny detalicznej. Drugi z programów zapewnia bezpośrednią refundację na poziomie aptek za testy paskowe, igły i inne akcesoria potrzebne do wykonywania wstrzyknięć insuliny. Stowarzyszenia diabetyków postulują rozszerzenie zakresu refundacji na leki hipotensyjne, obniżające poziom cholesterolu i zapobiegające powikłaniom zakrzepowo-zatorowym. SŁOWACJA W czasie ostatnio przeprowadzonej reformy systemu ubezpieczeniowego wprowadzono systemu ubezpieczeń zdrowotnych oparty na prywatnych ubezpieczeniach i wymagający współpłacenia za świadczenia medyczne. Jednakże leczenie poważnych chorób przewlekłych, takich jak cukrzyca, nadal pozostaje bezpłatne. WĘGRY Każdy cukrzyk wymagający leczenia insuliną otrzyma ją bez dodatkowych opłat. Pacjenci mają również dostęp do subsydiowanych leków i sprzętu wykorzystywanego w leczeniu cukrzycy (igły, peny, paski). WIELKA BRYTANIA Wszystkim pacjentom z rozpoznaną cukrzycą wydawany jest specjalny dokument, uprawniający do dożywotniego zwolnienia z opłat za leki wydawane na receptę. Cukrzycy muszą samodzielnie zakupić glukometry, testy paskowe wydawane są jednak bez dodatkowych opłat.

5 SPOSÓB LECZENIA CUKRZYCY W WYBRANYCH KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ Kraj Wyłącznie dietą Wyłącznie doustne leki hipoglikemizujące Wyłącznie insulina OHA + insulina Belgia 15,4%(>45rż) 63,7%(>45rż) 12,8%(>45RŻ) 8,2%(>45rż) 14,3%(<45rż) 32,5%(<45rż) 46,0%(<45RŻ) 7,1%(<45rż) Dania - 59,9% 30,4% 9,7% Estonia 19,9% 50,3% 23,2% 6,6% Finlandia - 57,8% 24,3% 17,9% Francja - 81,2% 14,5% 4,3% Niemcy 12,5% 40,6% 26,3% 20,6% Grecja 17,0% 69,0% 14,0% - Irlandia - 81,9% 15,0% 3,2% Włochy 15,5% 61,5% 13,5% 9,5% Holandia 13,8% 57,9% 22,4% 6,2% Hiszpania 30,8% 49,0% 16,3% 3,8% Szwecja 19,0% 40,0% 29,0% 12,0% Wielka Brytania 24,6% 49,0% 19,9% 6,5%

6 REFUNDACJA INSULINY GLARGINE W CUKRZYCY TYPU 1 Pełna (100%) Kraje Austria, Belgia, Bułgaria, Estonia, Finlandia, Grecja, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Rumunia, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy Częściowa (w zależności od kraju poziom refundacji wynosi od 65% - 90%) Czechy, Dania, Francja, Hiszpania, Słowacja Ograniczona refundacja (możliwa refundacja w lecznictwie zamkniętym) Brak refundacji Cypr i Portugalia Polska REFUNDACJA INSULINY GLARGINE W CUKRZYCY TYPU 1 Pełna (100%) Kraje Austria, Belgia, Bułgaria, Estonia, Finlandia, Grecja, Holandia, Irlandia, Litwa, Niemcy, Rumunia, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy Częściowa (w zależności od kraju poziom refundacji wynosi od 65% - 90%) Czechy, Dania, Francja, Hiszpania, Słowacja Ograniczona refundacja (możliwa refundacja w lecznictwie zamkniętym) Brak refundacji Cypr i Portugalia Łotwa, Malta, Polska

Nr 1245. Informacja. Odpłatność za świadczenia zdrowotne w wybranych krajach. Małgorzata Dziubińska-Michalewicz

Nr 1245. Informacja. Odpłatność za świadczenia zdrowotne w wybranych krajach. Małgorzata Dziubińska-Michalewicz KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Odpłatność za świadczenia zdrowotne w wybranych krajach Luty 2006 Małgorzata Dziubińska-Michalewicz Informacja Nr 1245

Bardziej szczegółowo

Opieka zdrowotna na terytorium państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Szwajcarii

Opieka zdrowotna na terytorium państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Szwajcarii Informator powstał na podstawie broszury opracowanej w ramach subkomponentu F projektu Phare 2002 PL 2002/000-580.02.06 Wzmocnienie administracji zajmującej się świadczeniami rzeczowymi w opiece zdrowotnej.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Wstęp 3. 2. Streszczenie kierownicze 5. 3. Metodyka badania 9. 3.1. Koszty cukrzycy i chorób sercowo-naczyniowych 9

Spis treści. 1. Wstęp 3. 2. Streszczenie kierownicze 5. 3. Metodyka badania 9. 3.1. Koszty cukrzycy i chorób sercowo-naczyniowych 9 KPMG w polsce Analiza zmian społeczno-demograficznych oraz wpływu złego odżywiania, niedostatecznej aktywności fizycznej, nałogów i innych czynników ryzyka na rozpowszechnienie oraz koszty cukrzycy i chorób

Bardziej szczegółowo

1. Zasady prowadzenia badań przesiewowych w kierunku cukrzycy. Nazewnictwo stanów hiperglikemii

1. Zasady prowadzenia badań przesiewowych w kierunku cukrzycy. Nazewnictwo stanów hiperglikemii Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę, 2005 1. Zasady prowadzenia badań przesiewowych w kierunku cukrzycy. Nazewnictwo stanów hiperglikemii Konieczne jest prowadzenie badań przesiewowych

Bardziej szczegółowo

Ocena możliwości poprawy działania polskiego systemu ochrony zdrowia

Ocena możliwości poprawy działania polskiego systemu ochrony zdrowia Ocena możliwości poprawy działania polskiego systemu ochrony zdrowia Współpłacenie i prywatne ubezpieczenia zdrowotne Iga Magda Krzysztof Szczygielski Ocena możliwości poprawy działania polskiego systemu

Bardziej szczegółowo

Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę 2011

Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę 2011 Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę 2011 Stanowisko Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego Zespół ds. opracowania Zaleceń : Anna Czech (Warszawa) Katarzyna Cypryk (Łódź) Leszek

Bardziej szczegółowo

Pierwszy narodowy system ubezpieczeń zdrowotnych stworzył w 1893 roku niemiecki kanclerz Otto von Bismarck. System ten nie miał jednak na celu

Pierwszy narodowy system ubezpieczeń zdrowotnych stworzył w 1893 roku niemiecki kanclerz Otto von Bismarck. System ten nie miał jednak na celu Pierwszy narodowy system ubezpieczeń zdrowotnych stworzył w 1893 roku niemiecki kanclerz Otto von Bismarck. System ten nie miał jednak na celu ochrony robotników i ich rodzin, lecz miał zapobiegać niepokojom

Bardziej szczegółowo

SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W IRLANDII

SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W IRLANDII SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W IRLANDII PRZEWODNIK DLA OBYWATELI UE Department of Social and Family Affairs (Ministerstwo Spraw Społecznych i Rodzinnych) Wstęp W niniejszym przewodniku opisano świadczenia

Bardziej szczegółowo

(Komunikaty) KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ KOMISJA EUROPEJSKA

(Komunikaty) KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ KOMISJA EUROPEJSKA 13.1.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 11/1 II (Komunikaty) KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ KOMISJA EUROPEJSKA Wytyczne dotyczące stosowania dyrektywy

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK CUKRZYCOWY DLA PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ MATERIAŁ EDUKACYJNY

PRZEWODNIK CUKRZYCOWY DLA PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ MATERIAŁ EDUKACYJNY PRZEWODNIK CUKRZYCOWY DLA PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ MATERIAŁ EDUKACYJNY Publikacja finansowana dzięki dotacji Fundacji MEDTRONIC OPRACOWANIE: Prof. nadz. dr hab. med. Katarzyna Cypryk Klinika Diabetologii

Bardziej szczegółowo

Zalecenia ESH/ESC dotyczące leczenia nadciśnienia tętniczego 2007 rok

Zalecenia ESH/ESC dotyczące leczenia nadciśnienia tętniczego 2007 rok Zalecenia ESH/ESC dotyczące leczenia nadciśnienia tętniczego 2007 rok 2007 Guidelines for the Management of Arterial Hypertension The Task Force for the Management of Arterial Hypertension of the European

Bardziej szczegółowo

Dostępność innowacyjnych leków onkologicznych w Polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej oraz Szwajcarii

Dostępność innowacyjnych leków onkologicznych w Polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej oraz Szwajcarii Dostępność innowacyjnych leków onkologicznych w Polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej oraz Szwajcarii Raport przygotowany na zlecenie Alivii Fundacji Onkologicznej Osób Młodych przez firmę EY

Bardziej szczegółowo

Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę 2014

Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę 2014 Dawna Diabetologia Praktyczna 2014, tom 3, Suplement A ISSN 2084 4441 Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę 2014 Stanowisko Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego Redaktor

Bardziej szczegółowo

Cukrzyca to nie wyrok

Cukrzyca to nie wyrok NR 8/MAJ 2014 NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ JAK ŻYĆ Z CUKRZYCĄ 3KROKI DO SKUTECZNEJ TERAPII Przedstawiamy: PRZYSZŁOŚĆ INSULINOTERAPII Ewolucja leku ratującego życie

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 22.12.2011 K(2011) 9497 wersja ostateczna KOMUNIKAT KOMISJI

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 22.12.2011 K(2011) 9497 wersja ostateczna KOMUNIKAT KOMISJI KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 22.12.2011 K(2011) 9497 wersja ostateczna KOMUNIKAT KOMISJI Wytyczne dotyczące stosowania dyrektywy Rady 2004/113/WE w odniesieniu do ubezpieczeń, w świetle wyroku Trybunału

Bardziej szczegółowo

www.pwc.pl Wkład innowacyjnego przemysłu farmaceutycznego w rozwój polskiej gospodarki

www.pwc.pl Wkład innowacyjnego przemysłu farmaceutycznego w rozwój polskiej gospodarki www.pwc.pl Wkład innowacyjnego przemysłu farmaceutycznego w rozwój polskiej gospodarki Raport wrzesień 2011 2 Spis Treści Streszczenie 5 Przegląd rynku farmaceutycznego w Polsce 11 Rola w gospodarce 33

Bardziej szczegółowo

Przepisy UE w dziedzinie zabezpieczenia społecznego

Przepisy UE w dziedzinie zabezpieczenia społecznego Wydanie uaktualnione 2010 Przepisy UE w dziedzinie zabezpieczenia społecznego Twoje prawa w innych państwach Unii Europejskiej LAT Komisja Europejska Przepisy UE w dziedzinie zabezpieczenia społecznego

Bardziej szczegółowo

Rola i funkcja dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych we współczesnych systemach ochrony zdrowia analiza i rekomendacje dla Polski

Rola i funkcja dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych we współczesnych systemach ochrony zdrowia analiza i rekomendacje dla Polski Rola i funkcja dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych we współczesnych systemach ochrony zdrowia analiza i rekomendacje dla Polski Maj 2013 Raport powstał we współpracy Polskiej Izby Ubezpieczeń z Ernst&Young.

Bardziej szczegółowo

OPIEKA FARMACEUTYCZNA W NADCIŚNIENIU TĘTNICZYM

OPIEKA FARMACEUTYCZNA W NADCIŚNIENIU TĘTNICZYM OPIEKA FARMACEUTYCZNA W NADCIŚNIENIU TĘTNICZYM Wstęp Nadciśnienie tętnicze jest schorzeniem układu sercowo-naczyniowego należącym do grupy najbardziej rozpowszechnionych chorób cywilizacyjnych. Według

Bardziej szczegółowo

Podręcznik. dla. Świadczeniodawców

Podręcznik. dla. Świadczeniodawców Podręcznik dla Świadczeniodawców 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...5 1.1 PODSTAWOWE ZASADY... 5 1.2 UNIA EUROPEJSKA... 5 1.2.1 TRAKTAT RZYMSKI...5 1.2.2 POWSTANIE UNII EUROPEJSKIEJ (UE)...5 1.2.3 PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE

Bardziej szczegółowo

Rola i funkcja dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych we współczesnych systemach ochrony zdrowia analiza i rekomendacje dla Polski

Rola i funkcja dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych we współczesnych systemach ochrony zdrowia analiza i rekomendacje dla Polski Rola i funkcja dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych we współczesnych systemach ochrony zdrowia analiza i rekomendacje dla Polski Maj 2013 2 Polska Izba Ubezpieczeń rnst & Young Spis treści 1. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Zasoby kadr dla sektora zdrowotnego. Dotychczasowe tendencje i prognozy

Zasoby kadr dla sektora zdrowotnego. Dotychczasowe tendencje i prognozy : 125 147 www.ejournals.eu/zdrowie-publiczne-i-zarzadzanie, doi:10.4467/20842627oz.14.012.1622 Zasoby kadr dla sektora zdrowotnego. Dotychczasowe tendencje i prognozy Stanisława Golinowska 1, Ewa Kocot

Bardziej szczegółowo

Fundacja MY Pacjenci W a r s z a w a, m a j 2 0 1 4

Fundacja MY Pacjenci W a r s z a w a, m a j 2 0 1 4 F u n d a c j a M Y P a c j e n c i Raport podsumowujący konsultacje społeczne przeprowadzone w sprawie wdrożenia w Polsce Dyrektywy o prawach pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej AUTORKI: Ewa

Bardziej szczegółowo

ŚwiatRZS. Sytuacja chorych na RZS w Polsce. Magazyn dla zainteresowanych reumatoidalnym zapaleniem stawów. Leczenie biologiczne.

ŚwiatRZS. Sytuacja chorych na RZS w Polsce. Magazyn dla zainteresowanych reumatoidalnym zapaleniem stawów. Leczenie biologiczne. ŚwiatRZS 12011 Magazyn dla zainteresowanych reumatoidalnym zapaleniem stawów 5 Leczenie biologiczne. Ważne pytania 8 Chorujesz na RZS? www.das28.pl 4 Sytuacja chorych na RZS w Polsce 10 Jedzenie, które

Bardziej szczegółowo

Okulistyka i choroby siatkówki

Okulistyka i choroby siatkówki Okulistyka i choroby siatkówki W aspekcie zdrowego i aktywnego starzenia się Raport Fundacji na rzecz Zdrowego Starzenia się pt. Okulistyka i choroby siatkówki w aspekcie zdrowego i aktywnego starzenia

Bardziej szczegółowo

Wiele przyczyn JOHAN HJERTQVIST. Prywatne ubezpieczenia zdrowotne w krajach europejskich

Wiele przyczyn JOHAN HJERTQVIST. Prywatne ubezpieczenia zdrowotne w krajach europejskich Prywatne ubezpieczenia zdrowotne w krajach europejskich JOHAN HJERTQVIST Prywatne ubezpieczenia zdrowotne i ich wpływ na funkcjonowanie systemów opieki zdrowotnej oraz poziom satysfakcji obywateli w krajach

Bardziej szczegółowo

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego. na Malcie

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego. na Malcie Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego na Malcie Informacje zawarte w niniejszym przewodniku zostały opracowane i zaktualizowane w ścisłej współpracy z krajowymi korespondentami systemu wzajemnego

Bardziej szczegółowo

Zdrowie publiczne. W trosce o zdrowie wszystkich obywateli UE ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ

Zdrowie publiczne. W trosce o zdrowie wszystkich obywateli UE ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ Zdrowie publiczne W trosce o zdrowie wszystkich obywateli UE UE dąży do tego, by chronić ludzkie zdrowie na każdym etapie życia. SPIS TREŚCI Dlaczego potrzebujemy unijnej

Bardziej szczegółowo

JAK SIĘ LECZYĆ W UNII EUROPEJSKIEJ

JAK SIĘ LECZYĆ W UNII EUROPEJSKIEJ JAK SIĘ LECZYĆ W UNII EUROPEJSKIEJ Spis treści Broszura powstała w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej...1 1. W jakim celu powstała broszura...2 2. Swobodny przepływ osób a możliwości

Bardziej szczegółowo

F I N A N S E I P R A W O F I N A N S O W E WYDATKI NA OCHRONĘ ZDROWIA W POLSCE NA TLE KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ W LATACH 2007 2011

F I N A N S E I P R A W O F I N A N S O W E WYDATKI NA OCHRONĘ ZDROWIA W POLSCE NA TLE KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ W LATACH 2007 2011 F I N A N S E I P R A W O F I N A N S O W E Journal of Finance and Financial Law WYDATKI NA OCHRONĘ ZDROWIA W POLSCE NA TLE KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ W LATACH 2007 2011 Anna Wasiak *, Paulina Szeląg **

Bardziej szczegółowo