Copyright 2013 by Wydawnictwo Naukowe Scholar Spółka z o.o.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Copyright 2013 by Wydawnictwo Naukowe Scholar Spółka z o.o."

Transkrypt

1

2

3

4 Recenzje: prof. dr hab. Stanisława Golinowska prof. dr hab. Jan Sobiech Redaktor prowadząca: Anna Raciborska Redakcja: Magdalena Pluta Korekta: Joanna Barska Projekt okładki: Katarzyna Juras Copyright 2013 by Wydawnictwo Naukowe Scholar Spółka z o.o. ISBN Wydawnictwo Naukowe Scholar Spółka z o.o. ul. Krakowskie Przedmieście 62, Warszawa tel./fax , , dział handlowy: jak wyżej w. 105, Wydanie pierwsze Skład i łamanie: WN Scholar (Stanisław Beczek) Druk i oprawa: Wojskowa Drukarnia w Łodzi Sp. z o.o.

5 Spis treści Wprowadzenie 11 Część pierwsza Rozdział I Normatywne i metodologiczne założenia koncepcji SMSM Społeczna gos podarka rynkowa Racjonalność homo oeconomicus i metodologiczny indywidualizm Struktura nadrzędnych celów społeczeństwa otwartego Pokój Wolność Sprawiedliwość Dobrobyt Cele pośrednie realizowane przez system finansowego zabezpieczenia opieki zdrowotnej Funkcjonalny cel zdrowotny zabezpieczenie finansowe świadczeń w momencie wystąpienia potrzeby zdrowotnej Indywidualny wymiar celu zdrowotnego Społeczny wymiar celu zdrowotnego Funkcjonalny cel bezpieczeństwa zabezpieczenie finansowe potencjalnie potrzebnych świadczeń Indywidualny wymiar celu bezpieczeństwa Społeczny wymiar celu bezpieczeństwa Efektywna alokacja i kapitał społeczny Harmonia/balans celów 57 Rozdział II Podstawowe instrumenty realizacji celów Instrumenty realizacji celów w modelu społeczeństwa otwartego Rynek Zasadnicze elementy mechanizmu rynkowego Konkurencja Mechanizm cenowy 71

6 Zawodność instrumentu rynku perspektywa teorii pozytywnej i normatywnej Dobra pub liczne i dobra społeczne Efekty zewnętrzne Rosnące efekty (korzyści) skali i monopole Ograniczona suwerenność konsumencka Niekompletność informacji i asymetrie informacyjne Rynek a sprawied liwość Państwo Zadania państwa w społeczeństwie otwartym Zawodność państwa Konkurencja partyjna i cel wygrania wyborów Biurokracja Grupy interesu Solidaryzm Istota narzędzia solidaryz mu Solidaryzm a sprawied liwość Zawodność solidaryz mu Zawodność solidaryz mu a wielkość grupy solidarnej Normatywna zawodność solidaryz mu Narzędzia rynku, państwa i solidaryz mu wstępne wnioski 115 Rozdział III Techniki finansowania opieki zdrowotnej Źródła i techniki finansowania a instrumenty realizacji celów Finansowanie bezpośrednie (out of pocket) Finansowanie budżetowe Finansowanie ubezpieczeniowe Prywatne ubezpieczenia zdrowotne Parafiskalne ubezpieczenie zdrowotne Solidarne ubezpieczenie zdrowotne Inne techniki finansowania Organizacja pomocy ex post Medyczne/zdrowotne konta oszczędnościowe Bon zdrowotny 133 Część druga Rozdział IV Podmiotowy i przedmiotowy zakres ubezpieczenia zdrowotnego w koncepcji SMSM Systemy referencyjne Szkic rozwoju niemieckiego systemu finansowania opieki zdrowotnej Szkic rozwoju szwajcarskiego systemu finansowania opieki zdrowotnej 140

7 Szkic rozwoju holenderskiego systemu finansowania opieki zdrowotnej Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego Powszechność zabezpieczenia a obowiązek ubezpieczenia Obowiązek ubezpieczenia w Niemczech, Szwajcarii i Holandii Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego w Niemczech Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego w Szwajcarii Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego w Holandii Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego wnioski Zakres świadczeń gwarantowanych przez obowiązkowe ubezpieczenie Uzasadnienie ograniczeń gwarantowanego koszyka świadczeń Explicite ograniczony koszyk gwarantowany a medycyna dwóch klas Zasady tworzenia koszyka Świadczenia gwarantowane w Niemczech, Szwajcarii i Holandii Świadczenia gwarantowane w Niemczech Świadczenia gwarantowane w Szwajcarii Świadczenia gwarantowane w Holandii Świadczenia gwarantowane wstępne wnioski 169 Rozdział V Zasady kalkulacji składki Obowiązkowe ubezpieczenie prywatne Obowiązkowe ubezpieczenie solidarne Zróżnicowanie składek ryczałtowych Zmiana składki ryczałtowej w trakcie trwania ubezpieczenia Obowiązkowe ubezpieczenie parafiskalne Sprawiedliwość składki zależnej od dochodu Alokacyjna efektywność składki solidarnej i składki parafiskalnej Podział składki między pracodawcę i pracownika Kalkulacja składki w systemie niemieckim, holenderskim i szwajcarskim Kalkulacja składek podstawowych ubezpieczeń zdrowotnych w Niemczech Podstawa naliczania składek w systemie GKV Stopa składki GKV Podział składki między ubezpieczonego i pracodawcę oraz ubezpieczenie rentowe Odwrotna redystrybucja dochodów w GKV Kalkulacja składek w prywatnym ubezpieczeniu zdrowotnym Powszechne solidarne ubezpieczenie w Szwajcarii 194

8 Powszechne parafiskalno-solidarne ubezpieczenie w Holandii Wsparcie dla osób z niewystarczającą zdolnością płatniczą Ustalenie wysokości zasiłku celowego Definicja i granica dochodu własnego uprawniającego do otrzymania zasiłku Uprawnienia do zasiłku a rozkład dochodów własnych w cyklu życia Wysokość zasiłku a rodzaj ubezpieczenia Redukcja składki przy wzroście dochodów własnych Ujemny podatek dochodowy jako alternatywa dla zasiłku celowego Pomoc w wypełnieniu obowiązku ubezpieczenia w Niemczech, Szwajcarii i Holandii Zasiłki składkowe w Niemczech Zasiłki składkowe w Szwajcarii Zasiłki składkowe w Holandii Kalkulacja składki i pomoc państwa w jej regulacji wstępne wnioski 219 Rozdział VI Wolność wyboru ubezpieczonych i konkurencja płatników Konkurencja związana ramami solidaryz mu Pozytywny wymiar konkurencji i akceptacja jej wyników Rola państwa w instytucjonalizacji konkurencji Konkurencja, racjonalizacja i stosunki włas ności Pola konkurencji Zakres ubezpieczonych świadczeń Dopuszczenie selektywnego kontraktowania świadczeniodawców Ograniczenia w wyborze świadczeniodawcy przez pacjenta Wysokość składki podstawowej i jej stabilizacja w czasie Dostępność ubezpieczyciela i jakość obsługi klienta Bodźce finansowe dla ubezpieczonych Szczególne uzasadnienie implementacji bodźców finansowych dla ubezpieczonego w systemie SMSM Kompatybilność podstawowych instrumentów sterowania popytem z systemem SMSM Konkurencja, bodźce finansowe i wybór ubezpieczonego Konkurencja ubezpieczycieli i wybór dla ubezpieczonych w Niemczech, Szwajcarii i Holandii Konkurencja płatników i wybór dla ubezpieczonych w Niemczech Wybór i zmiana ubezpieczyciela Zakres świadczeń Przymus kontraktowania Składka 265

9 Bodźce finansowe dla ubezpieczonych Konkurencja płatników i wybór dla ubezpieczonych w Szwajcarii Wybór i zmiana ubezpieczyciela Zakres świadczeń Przymus kontraktowania Składka Bodźce finansowe Konkurencja płatników i wybór dla ubezpieczonych w Holandii Wybór i zmiana ubezpieczyciela Zakres świadczeń Przymus kontraktowania Składka Bodźce finansowe Konkurencja ubezpieczycieli a selekcja ryzyka Mechanizmy selekcji ryzyka w społecznych ubezpieczeniach zdrowotnych Mechanizm wyrównania finansowego między ubezpieczycielami Wyrównanie finansowe między ubezpieczycielami w Niemczech, Szwajcarii i Holandii Wyrównanie finansowe między kasami chorych w Niemczech Wyrównanie finansowe w powszechnym ubezpieczeniu w Szwajcarii Wyrównanie finansowe w Holandii Konkurencja ubezpieczycieli i wybór ubezpieczonych ocena wstępna 301 Rozdział VII Stabilizacja ubezpieczenia i składki w długim okresie Zewnętrzne wyzwania dla systemu SMSM Zmiany struktury demograficznej i problem starości Postęp naukowy i technologiczny Zmiany w postawach i wartościach a skłonność do płacenia SMSM a stabilizacja składek w długim okresie Pułapka umowy społecznej Racjonowanie świadczeń na starość Ogólne rezerwy demograficzne Zindywidualizowane rezerwy na starość mechanizm kapitałowy Cele i zagrożenia mechanizmu kapitałowego Konstrukcja rezerwy na starość a wpływ nieubezpieczalnych czynników Rezerwy na starość a zmiana ubezpieczyciela 334

10 Indywidualizacja rezerw na starość a zachowania strategiczne Problemy okresu przejściowego Kombinacja ubezpieczenia zdrowotnego z ubezpieczeniem na życie Rezerwy na starość w niemieckim systemie PKV Zabezpieczenie stabilności składki w długim okresie ocena wstępna 346 Podsumowanie i wnioski końcowe Bibliografia 359 Spis rycin 411 Spis tabel Indeks nazwisk 413

DODATKOWE, PRYWATNE UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE. Rozwiązania w krajach Unii Europejskiej Wnioski dla Polski. dr Christoph Sowada. Seria WIEDZA EKSPERTÓW

DODATKOWE, PRYWATNE UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE. Rozwiązania w krajach Unii Europejskiej Wnioski dla Polski. dr Christoph Sowada. Seria WIEDZA EKSPERTÓW Seria WIEDZA EKSPERTÓW www.osoz.pl ebook DODATKOWE, PRYWATNE UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE Rozwiązania w krajach Unii Europejskiej Wnioski dla Polski dr Christoph Sowada Autor: Dr Christoph Sowada Wicedyrektor

Bardziej szczegółowo

Publikacja współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

Publikacja współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Kolofon Recenzent: dr hab. Marek Kozak, prof. UW Redakcja naukowa: Agnieszka Olechnicka, Katarzyna Wojnar Redakcja i korekta: Dorota Kassjanowicz ISBN 978-83-7383-636-5 Krajowy Punkt Kontaktowy ESPON Centrum

Bardziej szczegółowo

Marek Niesłuchowski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym. dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość

Marek Niesłuchowski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym. dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość Marek Niesłuchowski Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość Spis treści WSTĘP 3 I. OGÓLNE CELE EDUKACYJNE... 4 II. OSIĄGNIĘCIA

Bardziej szczegółowo

Raport Instytutu Sobieskiego

Raport Instytutu Sobieskiego Raport Instytutu Sobieskiego Nr 20/2006 2006 05 13 Propozycja docelowego modelu polskiego systemu ochrony zdrowia Krzysztof Krajewski Siuda Piotr Romaniuk TWORZYMY IDEE DLA POLSKI Instytut Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

Różne aspekty ubezpieczeń społecznych

Różne aspekty ubezpieczeń społecznych Zakład Ubezpieczeń Społecznych Różne aspekty ubezpieczeń społecznych Materiały z seminariów ZUS (2) Warszawa 2012 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Różne aspekty ubezpieczeń społecznych Materiały z seminariów

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne - efektywny system na tle doświadczeń europejskich

Dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne - efektywny system na tle doświadczeń europejskich wiadomości ubezpieczeniowe Numer specjalny 4/2013 Dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne - efektywny system na tle doświadczeń europejskich REDAKTOR: Dorota M. Fal Czasopismo wydawane od 1947 r. ISSN 0137-7264

Bardziej szczegółowo

Systemy ubezpieczeń społecznych między solidaryzmem a indywidualizmem WARSZAWA LUBLIN 2014 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Systemy ubezpieczeń społecznych między solidaryzmem a indywidualizmem WARSZAWA LUBLIN 2014 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Systemy ubezpieczeń społecznych między solidaryzmem a indywidualizmem WARSZAWA LUBLIN 2014 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II Systemy ubezpieczeń społecznych między

Bardziej szczegółowo

Wpływ ustawy o refundacji leków na dostęp pacjenta do farmakoterapii, budżet NFZ oraz branżę farmaceutyczną Ocena skutków regulacji

Wpływ ustawy o refundacji leków na dostęp pacjenta do farmakoterapii, budżet NFZ oraz branżę farmaceutyczną Ocena skutków regulacji Wpływ ustawy o refundacji leków na dostęp pacjenta do farmakoterapii, budżet NFZ oraz branżę farmaceutyczną Ocena skutków regulacji Warszawa październik 2014 Raport zlecony i sfinansowany przez: Związek

Bardziej szczegółowo

DOCHODY OSÓB W STARSZYM WIEKU A ZARZĄDZANIE RYZYKIEM STAROŚCI

DOCHODY OSÓB W STARSZYM WIEKU A ZARZĄDZANIE RYZYKIEM STAROŚCI RUCH PRAWNICZY, EKONOMICZNY I SOCJOLOGICZNY Rok LXI zeszyt 1 1999 KRZYSZTOF ŁYSKAWA DOCHODY OSÓB W STARSZYM WIEKU A ZARZĄDZANIE RYZYKIEM STAROŚCI 1. WPROWADZENIE Utrata zdolności do zarobkowania w podeszłym

Bardziej szczegółowo

Krajowa pomoc regionalna w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce

Krajowa pomoc regionalna w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce Krajowa pomoc regionalna w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce Krajowa pomoc regionalna w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce Adam A. Ambroziak SZKO A G ÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

FINANSE. Podręcznik dla studentów studiów licencjackich

FINANSE. Podręcznik dla studentów studiów licencjackich FINANSE Podręcznik dla studentów studiów licencjackich Jan Śliwa FINANSE Podręcznik dla studentów studiów licencjackich Recenzent doc. dr Sławomir Wymysłowski Redakcja tekstu Bogumił Paszkiewicz Projekt

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Kraju 2020 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Rozwoju Kraju 2020 Dokument przyję ty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 wrześ nia 2012 roku Warszawa, wrzesień 2012 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

raport 2013 dodatkowe UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE PROJEKT NAUKOWO-EKSPERCKI

raport 2013 dodatkowe UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE PROJEKT NAUKOWO-EKSPERCKI raport 2013 PROJEKT NAUKOWO-EKSPERCKI ROZBROIĆ BOMBĘ DEMOGRAFICZNĄ Jak zaspokoić rosnący popyt na świadczenia przy coraz niższych wpływach ze składek? BEZ KOLEJEK Czy możliwy jest łatwiejszy dostęp do

Bardziej szczegółowo

Rozprawy Ubezpieczeniowe

Rozprawy Ubezpieczeniowe Rozprawy Ubezpieczeniowe ZESZYT 13(2/2012) RZECZNIK UBEZPIECZONYCH FUNDACJA EDUKACJI UBEZPIECZENIOWEJ Redakcja Dr Stanisław Rogowski (redaktor naczelny), dr Dariusz Fuchs (zastępca redaktora naczelnego,

Bardziej szczegółowo

Prywatne dobrowolne ubezpieczenia zdrowotne

Prywatne dobrowolne ubezpieczenia zdrowotne dr Małgorzata Paszkowska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie Prywatne dobrowolne ubezpieczenia zdrowotne WPROWADZENIE Rynek usług medycznych w Polsce jest finansowany w świetle prawa głównie

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza zmian sytuacji osób 45+ na rynkach pracy w Polsce oraz w wybranych krajach UE intensywnie promujących politykę zarządzania wiekiem

Analiza porównawcza zmian sytuacji osób 45+ na rynkach pracy w Polsce oraz w wybranych krajach UE intensywnie promujących politykę zarządzania wiekiem Projekt Z wiekiem na plus - szkolenia dla przedsiębiorstw realizowany w partnerstwie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Priorytetu

Bardziej szczegółowo

Marian Pietraszewski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych

Marian Pietraszewski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych Marian Pietraszewski Jak działać na rynku Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych materiały i podręczniki Mariana Pietraszewskiego Poznań 2003 Redaktor: Krystyna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU

PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU OGÓLNE ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE I WYCHOWAWCZE PROGRAMU Wstęp Szeroko pojęta ekonomia dotyczy każdego z nas niemal codziennie zawieramy transakcje kupna lub sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

PRACA NA WŁASNY RACHUNEK DETERMINANTY I IMPLIKACJE

PRACA NA WŁASNY RACHUNEK DETERMINANTY I IMPLIKACJE PRACA NA WŁASNY RACHUNEK DETERMINANTY I IMPLIKACJE ELŻBIETA redakcja naukowa KRYŃSKA Warszawa 2007 SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE 13 Tomasz Duraj Rozdział I PRAWNA PERSPEKTYWA PRACY NA WŁASNY RACHUNEK 19 1.

Bardziej szczegółowo

ZASADA SOLIDARNOŚCI MIĘDZY POKOLENIAMI W REPARTYCYJNYCH SYSTEMACH EMERYTALNYCH W DOBIE PRZEMIAN SPOŁECZNYCH

ZASADA SOLIDARNOŚCI MIĘDZY POKOLENIAMI W REPARTYCYJNYCH SYSTEMACH EMERYTALNYCH W DOBIE PRZEMIAN SPOŁECZNYCH Sławomir Maciejewski Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie ZASADA SOLIDARNOŚCI MIĘDZY POKOLENIAMI W REPARTYCYJNYCH SYSTEMACH EMERYTALNYCH W DOBIE PRZEMIAN SPOŁECZNYCH Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Metodologia Ratingu Kredytowego

Metodologia Ratingu Kredytowego Metodologia Ratingu Kredytowego AGENCJA RATINGOWA: Warszawa, styczeń 2015 Spis treści WSTĘP 4 1 OGÓLNE ZASADY RATINGU KREDYTOWEGO 6 1.1 RATING DŁUGOTERMINOWY 6 1.2 RATING KRÓTKOTERMINOWY 7 1.3 RATING MIĘDZYNARODOWY

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH

WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU Wydział Ekonomii i Zarządzania Joanna Karpowicz WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

Teoria stabilności finansowej. Test praktyki XXI wieku

Teoria stabilności finansowej. Test praktyki XXI wieku PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XV, ZESZYT 9 część III www.piz.san.edu.pl Teoria stabilności finansowej. Test praktyki XXI wieku Redakcja Jan Krzysztof Solarz, Elżbieta Klamut Łódź Warszawa 2014 Zeszyt

Bardziej szczegółowo

Systemy emerytalne wybranych krajów Chile, Niemiec, Polski, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Włoch na przełomie XX i XXI wieku

Systemy emerytalne wybranych krajów Chile, Niemiec, Polski, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Włoch na przełomie XX i XXI wieku nr 6 (123) 2014 Systemy emerytalne wybranych krajów Chile, Niemiec, Polski, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Włoch na przełomie XX i XXI wieku SPIS TREŚCI OD REDAKCJI..................................... 1

Bardziej szczegółowo

POMOC SPOŁECZNA WOBEC ZAGROŻENIA WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM BADANIA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

POMOC SPOŁECZNA WOBEC ZAGROŻENIA WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM BADANIA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM POMOC SPOŁECZNA WOBEC ZAGROŻENIA WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM BADANIA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Jerzy Krzyszkowski Marek Skrzyński Łukasz Kutyło publikacja opracowana w ramach projektu TWOJA SZANSA Analiza efektywności

Bardziej szczegółowo

System ubezpieczeń społecznych

System ubezpieczeń społecznych System ubezpieczeń społecznych Dr Karolina Stopka 1system Zabezpieczenie społeczne Zabezpieczenie społeczne jako: idea, instytucja stanowiąca kolejną fazę rozwojową, istniejący stan rzeczy. 2 Zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE UWAG DO PROJEKTU ustawy o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym - uzgodnienia międzyresortowe (Ministerstwa oraz urzędy centralne)

ZESTAWIENIE UWAG DO PROJEKTU ustawy o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym - uzgodnienia międzyresortowe (Ministerstwa oraz urzędy centralne) Lp. Przepis Zgłaszający uwagę Uwaga ogólna RCL Treść uwagi 1. Należy przede wszystkim zauważyć, iż zgodnie z ugruntowanym stanowiskiem Trybunału Konstytucyjnego art. 68 ust. 2 Konstytucji RP nakłada na

Bardziej szczegółowo

PRZEJRZYSTY BIZNES SZANSĄ NA SUKCES

PRZEJRZYSTY BIZNES SZANSĄ NA SUKCES PRZEJRZYSTY BIZNES SZANSĄ NA SUKCES KONSUMENCIE znaj swoje prawa PRZEDSIĘBIORCO działaj legalnie nie daj się oszukać szanuj klienta www.skarzysko.powiat.pl/bezpieczny-biznes PARTNERZY PATRONI MEDIALNI

Bardziej szczegółowo

Zestaw zagadnień egzamin dyplomowy kierunek EKONOMIA

Zestaw zagadnień egzamin dyplomowy kierunek EKONOMIA Zestaw zagadnień egzamin dyplomowy kierunek EKONOMIA 1. System źródeł prawa i wykładnia prawa. 2. Pojęcie państwa. Cechy państwa i jego formy. Demokracja. Państwo prawa. 3. Zdolność prawna i zdolność do

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Plan i sylabusy przedmiotów studiów niestacjonarnych I stopnia KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Bardziej szczegółowo