DOSWIADCZENIA POLSKIE W REFORMIE OPIEKI ZDROWOTNEJ. Ustroń woj. śląskie marca 2007 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOSWIADCZENIA POLSKIE W REFORMIE OPIEKI ZDROWOTNEJ. Ustroń woj. śląskie 22-24 marca 2007 roku"

Transkrypt

1 DOSWIADCZENIA POLSKIE W REFORMIE OPIEKI ZDROWOTNEJ Ustroń woj. śląskie marca 2007 roku

2 Jak rozpocząć reformę w ochronie zdrowia na Ukrainie z perspektywy dwóch polskich województw dużego, przemysłowego śląskiego i małego rolniczo-przemysłowego opolskiego Marek Szewczyk Ustroń woj. śląskie marca 2007 roku

3 WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE Liczba mieszkańców: co stanowi ok. 13% ludności POLSKI Powierzchnia: km 2 co stanowi ok. 4% pow. POLSKI Gęstość zaludnienia na 1 km 2 : 380 Liczba powiatów: 17 Liczba miast na prawach powiatu: 19 Liczba gmin: 166

4 LICZBA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO I OPOLSKIEGO W PORÓWNANIU Z LUDNOŚCIĄ WYBRANYCH KRAJÓW EUROPEJSKICH Województwo śląskie Polska Norwegia Dania Województwo opolskie

5 LICZBA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO I OPOLSKIEGO A LUDNOŚĆ WYBRANYCH KRAJÓW EUROPEJSKICH Liczba ludności POLSKA woj. śląskie Norwegia Dania woj. opolskie

6 REFORMA SŁUŻBY ZDROWIA Cele zmian zastąpienie dotychczasowego zaopatrzeniowego systemu opieki zdrowotnej finansowanego w całości z budżetu Państwa, systemem ubezpieczenia zdrowotnego finansowanym ze składek ubezpieczonych

7 REFORMA SŁUŻBY ZDROWIA Podstawowe założenia systemu ubezpieczeniowego powszechność i obowiązkowość solidaryzm społeczny ustawowe podstawy działania systemu kontraktowanie świadczeń zdrowotnych na zasadach rynkowych równowaga między dochodami a wydatkami

8 REFORMA SŁUŻBY ZDROWIA Nadrzędne cele reformy poprawa zdrowotności społeczeństwa zwiększenie satysfakcji i poczucia bezpieczeństwa poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia poprawa dostępności do świadczeń medycznych

9 REFORMA SŁUŻBY ZDROWIA Usamodzielnienie publicznych zakładów opieki zdrowotnej jako warunek konieczny funkcjonowania zakładu w systemie ubezpieczeniowym prawo swobodnego działania na rynku finansowym prawo zawierania umów na świadczenia usług zdrowotnych samodzielne decydowanie o strukturze organizacyjnej oraz ustalanie własnych warunków zatrudniania personelu

10 REFORMA SŁUŻBY ZDROWIA Od czego zacząć? stworzenie podstaw prawnych regulujących zasady funkcjonowania powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego ustawa, rozporządzenia wykonawcze

11 REFORMA SŁUŻBY ZDROWIA Od czego zacząć? Ustawa powinna określić: kto płaci składki (pracownik, pracodawca, budżet Państwa za bezrobotnych?) metodę opłacania składek (sama instytucja ubezpieczeniowa czy też inny podmiot) wysokość składek strukturę instytucji ubezpieczeniowej (jedna czy wiele instytucji)

12 USTAWA z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (z późniejszymi zmianami) 1 stycznia 1999 roku utworzono: 16 Regionalnych Kas Chorych 1 Branżową Kasę Chorych

13 Art Kasa Chorych jest instytucją samorządną, reprezentującą ubezpieczonych 2. Kasy Chorych mają osobowość prawną Art. 72 Do zakresu działania Kasy Chorych należy wykonywanie wszelkich czynności z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego, a w szczególności: 4) zarządzanie funduszami Kasy 5) ustalanie planu finansowego 6) zawieranie i finansowanie umów o udzielanie świadczeń na rzecz ubezpieczonych

14 USTAWA z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia z późniejszą zmianą na USTAWĘ z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 1 kwietnia 2003 roku utworzono: Narodowy Fundusz Zdrowia z 16 Oddziałami Wojewódzkimi

15 Art Tworzy się Narodowy Fundusz Zdrowia będący państwową jednostką organizacyjną posiadającą osobowość prawną. 2. W skład Funduszu wchodzą: 1) centrala Funduszu; 2) oddziały wojewódzkie Funduszu. 3. Siedzibą Funduszu jest miasto stołeczne Warszawa. Art Podstawą udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przez Fundusz jest umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawarta pomiędzy świadczeniodawcą a dyrektorem oddziału wojewódzkiego Funduszu

16 Rejestr Usług Medycznych (RUM) jako najważniejszy element systemu monitorowania świadczeń zdrowotnych oraz główne źródło sukcesu Śląskiej Regionalnej Kasy Chorych

17 ZASOBY INFORMACYJNE SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ŚLĄSKIEJ REGIONALNEJ KASY CHORYCH Lecznictwo zamknięte Ewidencja ubezpieczonych Słowniki lekarzy i świadczeniodawców System START Lecznictwo ambulatoryjne Zintegrowana baza danych Rozliczenia finansowe i rzeczowe Programy zdrowotne Leki Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze Lecznictwo sanatoryjne

18 Podstawowe elementy systemu START START - system rejestru usług medycznych z kartą elektroniczną Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego - karta elektroniczna Kupon Rejestru Usług Medycznych System Informatyczny Świadczeniodawcy Centralna Baza Rejestru Usług Medycznych ŚRKCh

19 Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (karta elektroniczna - ekuz) Dane zawarte na Karcie: numer PESEL nazwisko i imię adres data i miejsce urodzenia kod gminy kod województwa kod płatnika nr biura terenowego RUM nr lekarza prowadzącego nr jednostki prowadzącej Karta jest unikalnym identyfikatorem słuŝącym jako przepustka do Systemu oraz dokumentem którym ubezpieczony autoryzuje wykonane na jego rzecz świadczenia medyczne.

20 Kupon Rejestru Usług Medycznych Kupon jest uniwersalnym formularzem słuŝącym do: - udokumentowania wykonanej usługi medycznej - zlecenia takiej usługi (skierowanie) - wystawienia recepty KaŜdy kupon otrzymuje niepowtarzalny numer oraz zostaje przypisany w Systemie do konkretnego ubezpieczonego.

21 Architektura systemu START SSL 2.0 SSL 2.0 Modem Modem

22 Skierowanie do specjalisty Recepta

23 Rejestracja transakcji aptecznych Modem

24 Obieg informacji w Systemie Dane o wykonanych usługach Centralna baza ubezpieczonych Centralna Baza Rejestru Usług Medycznych ŚRKCH. Dane słownikowe Centralna baza RUM Szpital Centralna baza RUM Zestaw dostępowy modemów APTEKA Szpital PRZYCHODNIA (ZOZ) Biuro Terenowe RUM

25 REFORMA SŁUŻBY ZDROWIA Wymierne efekty wprowadzenia w 1999 roku reformy ochrony zdrowia na przykładzie województwa śląskiego zrównanie sektora niepublicznego z sektorem publicznym zwiększona dostępność do świadczeń zdrowotnych

26 Świadczeniodawcy usług zdrowotnych Ilość kontrahentów współpracujących w 1999 roku z ŚRKCh ogółem - 797, w tym: 30% zakłady publiczne zakłady niepubliczne gabinety prywatne 39% 31%

27 Świadczeniodawcy usług zdrowotnych Ilość kontrahentów współpracujących w 2006 roku z Śląskim Oddziałem NFZ ogółem 2 744, w tym: 33% 7% zakłady publiczne zakłady niepubliczne gabinety prywatne 60%

28 Świadczeniodawcy usług zdrowotnych Ilość umów zawartych w 1999 roku przez ŚRKCh ogółem , w tym: 19% z zakładami publicznymi z zakładami niepublicznymi z gabinetami prywatnymi 26% 55%

29 Świadczeniodawcy usług zdrowotnych Ilość umów zawartych w 2006 roku przez Śląski Oddział NFZ: ogółem , w tym: 19% 19% z zakładami publicznymi z zakładami niepublicznymi z gabinetami prywatnymi 62%

30 Świadczeniodawcy usług zdrowotnych Ilość umów zawartych w 1999 roku przez ŚRKCh w rozbiciu na rodzaj działalności ogółem , w tym: lecznictwo stacjonarne ośrodki dializ lekarz podstawowej opieki zdrowotnej pracownie diagnostyczne lecznictwo ambulatoryjne specjalistyczne zakłady inne medycyna szkolna gabinety stomatologiczne 136 pomoc doraźna 19 sanatoria

31 Świadczeniodawcy usług zdrowotnych Ilość umów zawartych w 2006 roku przez ŚOW NFZ w rozbiciu na rodzaj działalności ogółem , w tym: lecznictwo stacjonarne ośrodki dializ lekarz podstawowej opieki zdrowotnej pracownie diagnostyczne lecznictwo ambulatoryjne specjalistyczne zakłady inne medycyna szkolna gabinety stomatologiczne 26 pomoc doraźna sanatoria

32 Liczba porad specjalistycznych wykonana w latach śr

33 Dynamika wzrostu wszczepiania endoprotez (w połowie owie 1999 roku wdrożenie programu zdrowotnego ŚRKCh)

34 Dynamika wzrostu wszczepiania endoprotez w latach

35 Dynamika wzrostu wszczepiania soczewek (w połowie owie 1999 roku wdrożenie programu zdrowotnego ŚRKCh)

36 Dynamika wzrostu wszczepiania soczewek w latach

37 Dynamika wzrostu wykonania procedury PTCA / PTCA + stent (finansowanych przez ŚRKCh) Liczba pacjentów I kwartał II kwartał III kwartał IVkwartał Rok 2001

38 Dynamika wzrostu wykonania procedury PTCA / PTCA + stent w latach Liczba pacjentów

39 Liczba aparatów w słuchowych s refundowanych przez ŚRKCh w latach Serie

40 REFORMA SŁUŻBY ZDROWIA Co dalej? Propozycje rozwiązań systemowych: decentralizacja systemu opracowanie koszyka świadczeń standardowych uruchomienie systemu ubezpieczeń dodatkowych wprowadzenie w całym kraju Rejestru Usług Medycznych jako systemu statystyczno - rozliczeniowego

41 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Kontraktowanie świadczeń przez NFZ

Kontraktowanie świadczeń przez NFZ Maciej Lulka Polecamy nasze pozostałe publikacje: Kontraktowanie świadczeń przez NFZ Dostępne pod adresem: fabrykawiedzy.com Kontraktowanie świadczeń przez NFZ Nowe zasady od 2015 roku Wydanie 3 ISBN 978-83-269-3560-2

Bardziej szczegółowo

Raport NFZ. za 2007 rok

Raport NFZ. za 2007 rok Raport NFZ za 2007 rok Warszawa, sierpień 2008 1 Wprowadzenie... 6 1.1 Od autorów... 6 1.2 Podstawowe pojęcia występujące w Raporcie... 6 2 Informacje o systemie ubezpieczeń zdrowotnych w 2007 r.... 9

Bardziej szczegółowo

System ochrony zdrowia w Polsce

System ochrony zdrowia w Polsce System ochrony zdrowia w Polsce System ochrony zdrowia to zespół osób i instytucji mający za zadanie zapewnić opiekę zdrowotną ludności. Polski system opieki zdrowotnej oparty jest na modelu ubezpieczeniowym.

Bardziej szczegółowo

Nr 1058. Informacja. Sektor prywatny w systemie ochrony zdrowia w Polsce. Małgorzata Dziubińska-Michalewicz KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ

Nr 1058. Informacja. Sektor prywatny w systemie ochrony zdrowia w Polsce. Małgorzata Dziubińska-Michalewicz KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Sektor prywatny w systemie ochrony zdrowia w Polsce Lipiec 2004 Małgorzata Dziubińska-Michalewicz Informacja Nr 1058

Bardziej szczegółowo

Zarys finansowania systemu zdrowotnego w Polsce

Zarys finansowania systemu zdrowotnego w Polsce dr Małgorzata Paszkowska Katedra Prawa Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie Zarys finansowania systemu zdrowotnego w Polsce Wprowadzenie Opieka zdrowotna jest istotnym, ale bardzo trudnym

Bardziej szczegółowo

Przychody i koszty funkcjonowania NFZ w Polsce w latach 2008 2011 ze szczególnym uwzględnieniem oddziałów wojewódzkich

Przychody i koszty funkcjonowania NFZ w Polsce w latach 2008 2011 ze szczególnym uwzględnieniem oddziałów wojewódzkich Katarzyna Miszczyńska * Przychody i koszty funkcjonowania NFZ w Polsce w latach 2008 2011 ze szczególnym uwzględnieniem oddziałów wojewódzkich Wstęp Sprawne funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia jest

Bardziej szczegółowo

Wiedza codzienna o wystawianiu recept

Wiedza codzienna o wystawianiu recept Wiedza codzienna o wystawianiu recept Ujednolicona numeracja recept lekarskich oraz jednolity druku recepty, format kuponów REKUS Leszek Cichoń PL Południe Opracowanie na podstawie Komunikatów Śląskiego

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I OCENA DZIAŁAŃ SAMORZĄDÓW TERYTORIALNYCH WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA JEDNOSTKAMI OCHRONY ZDROWIA

ANALIZA I OCENA DZIAŁAŃ SAMORZĄDÓW TERYTORIALNYCH WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA JEDNOSTKAMI OCHRONY ZDROWIA ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 679 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 44 2011 MAŁGORZATA KRASOWSKA-MARCZYK PWSZ w Gorzowie Wielkopolskim, LUW (Lubuski Urząd Wojewódzki) w Gorzowie

Bardziej szczegółowo

Pierwszy narodowy system ubezpieczeń zdrowotnych stworzył w 1893 roku niemiecki kanclerz Otto von Bismarck. System ten nie miał jednak na celu

Pierwszy narodowy system ubezpieczeń zdrowotnych stworzył w 1893 roku niemiecki kanclerz Otto von Bismarck. System ten nie miał jednak na celu Pierwszy narodowy system ubezpieczeń zdrowotnych stworzył w 1893 roku niemiecki kanclerz Otto von Bismarck. System ten nie miał jednak na celu ochrony robotników i ich rodzin, lecz miał zapobiegać niepokojom

Bardziej szczegółowo

System opieki zdrowotnej w Polsce - zespół osób i instytucji mający za zadanie zapewnić opiekę zdrowotną ludności. Polski system opieki zdrowotnej

System opieki zdrowotnej w Polsce - zespół osób i instytucji mający za zadanie zapewnić opiekę zdrowotną ludności. Polski system opieki zdrowotnej System opieki zdrowotnej w Polsce - zespół osób i instytucji mający za zadanie zapewnić opiekę zdrowotną ludności. Polski system opieki zdrowotnej oparty jest na modelu ubezpieczeniowym. Ochrone zdrowia

Bardziej szczegółowo

Raport dotyczący stanu ochrony zdrowia w województwie łódzkim

Raport dotyczący stanu ochrony zdrowia w województwie łódzkim Raport dotyczący stanu ochrony zdrowia w województwie łódzkim Materiał przygotowany przez członków Zespół d.s. Ochrony Zdrowia Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego Łódź, 2008 rok 1 Spis treści 1. Dane

Bardziej szczegółowo

Działalność szpitali samorządowych przekształconych w spółki kapitałowe

Działalność szpitali samorządowych przekształconych w spółki kapitałowe KZD-4101-004/2014 Nr ewid.196/2014/p/14/061/kzd Informacja o wynikach kontroli Działalność szpitali samorządowych przekształconych w spółki kapitałowe DEPARTAMENT ZDROWIA marzec 2 01 1 MISJĄ Najwyższej

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE SYSTEMU OPIEKI ZDROWOTNEJ W WYBRANYCH PAŃSTWACH UE

FINANSOWANIE SYSTEMU OPIEKI ZDROWOTNEJ W WYBRANYCH PAŃSTWACH UE Dr Małgorzata Paszkowska Katedra Prawa Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie FINANSOWANIE SYSTEMU OPIEKI ZDROWOTNEJ W WYBRANYCH PAŃSTWACH UE w w w. e - f i n a n s e. c o m 1 W sytuacji trwającego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 2009 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 2009 ROK Warszawa, czerwiec 2010 2 Spis treści I. Podstawy prawne działalności Funduszu 6 II. Ogólne informacje o Funduszu 9 II.1. Struktura organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Ustawa o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym

Ustawa o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym Ustawa o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym - projekt - Projekt uwzględnia: - dobre i złe doświadczenia związane z funkcjonowaniem Kas Chorych i NFZ, - programy PiS i PO dotyczące służby zdrowia, - wnioski

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ZDROWIA. Informacja Ministra Zdrowia o dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w 2004 roku

MINISTERSTWO ZDROWIA. Informacja Ministra Zdrowia o dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w 2004 roku MINISTERSTWO ZDROWIA Informacja Ministra Zdrowia o dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w 2004 roku Warszawa, wrzesień 2005 SPIS TREŚCI 4WPROWADZENIE... 4 1.

Bardziej szczegółowo

KONTRAKTOWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH JAKO ŹRÓDŁO FINANSOWANIA ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

KONTRAKTOWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH JAKO ŹRÓDŁO FINANSOWANIA ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ Dr Małgorzata Paszkowska Katedra Prawa Administracyjnego KONTRAKTOWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH JAKO ŹRÓDŁO FINANSOWANIA ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ 76 WPROWADZENIE Wzrost świadomości zdrowotnej pacjentów(skutkujący

Bardziej szczegółowo

PROWADZENIE KONTROLI ŚWIADCZENIODAWCÓW ORAZ WERYFIKACJA WYKONANIA ZAKONTRAKTOWANYCH ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

PROWADZENIE KONTROLI ŚWIADCZENIODAWCÓW ORAZ WERYFIKACJA WYKONANIA ZAKONTRAKTOWANYCH ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA P/12/142 Nr ewid. 176/2012/P12142/LKR Informacja o wynikach kontroli PROWADZENIE KONTROLI ŚWIADCZENIODAWCÓW ORAZ WERYFIKACJA WYKONANIA ZAKONTRAKTOWANYCH ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Departament Polityki Zdrowotnej Wrocław, maj 2010 r.

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Departament Polityki Zdrowotnej Wrocław, maj 2010 r. 1 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Departament Polityki Zdrowotnej Wrocław, maj 2010 r. GŁÓWNE POJĘCIA I PODSTAWY PRAWNE Artykuł 68 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowi, iŝ kaŝdy

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania organizacyjne oraz rozwiązania techniczne

Uwarunkowania organizacyjne oraz rozwiązania techniczne Uwarunkowania organizacyjne oraz rozwiązania techniczne w zakresie infrastruktury i oprogramowania pozwalające na prowadzenie dokumentacji medycznej w formie elektronicznej Lek. Adam Kozierkiewicz, Instytut

Bardziej szczegółowo

2.2.6 Rozwiązania dotyczące tajemnicy zawodowej w ubezpieczeniach przykład nowoczesnych rozwiązań... 70 2.3 Standardy bezpieczeństwa zawarte w

2.2.6 Rozwiązania dotyczące tajemnicy zawodowej w ubezpieczeniach przykład nowoczesnych rozwiązań... 70 2.3 Standardy bezpieczeństwa zawarte w Spis treści WPROWADZENIE.... 4 1. Uzasadnienie wyboru problemu... 4 2. Problem i cel pracy... 10 3. Metodologia pracy... 11 4. Struktura pracy.... 14 Rozdział I... 16 GROMADZENIE I PRZETWARZANIE INFORMACJI

Bardziej szczegółowo

Nr 1125. Informacja. Kierunki zmian systemu ochrony zdrowia w Szwecji. Małgorzata Dziubińska-Michalewicz KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ

Nr 1125. Informacja. Kierunki zmian systemu ochrony zdrowia w Szwecji. Małgorzata Dziubińska-Michalewicz KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Kierunki zmian systemu ochrony zdrowia w Szwecji Luty 2005 Małgorzata Dziubińska-Michalewicz Informacja Nr 1125 Szwedzki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 2005 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 2005 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 2005 ROK kwiecień 2006 r. SPIS TREŚCI I. PODSUMOWANIE... 4 II. PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI NFZ... 9 III. ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ... 10

Bardziej szczegółowo

PROCESY RESTRUKTURYZACYJNE W SEKTORZE OCHRONY ZDROWIA I ICH WPŁYW NA ZMIANY NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

PROCESY RESTRUKTURYZACYJNE W SEKTORZE OCHRONY ZDROWIA I ICH WPŁYW NA ZMIANY NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO WYDAWNICTWO WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W BIAŁYMSTOKU PROCESY RESTRUKTURYZACYJNE W SEKTORZE OCHRONY ZDROWIA I ICH WPŁYW NA ZMIANY NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Dariusz Klimek, Paweł Pietras Białystok

Bardziej szczegółowo

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w KRAKOWIE P/12/142 Nr ewid. 176/2012/P12142/LKR Informacja o wynikach kontroli Prowadzenie kontroli świadczeniodawców oraz weryfikacja wykonania zakontraktowanych świadczeń

Bardziej szczegółowo

Budowanie systemu prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce Propozycja Polskiej Izby Ubezpieczeń

Budowanie systemu prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce Propozycja Polskiej Izby Ubezpieczeń Budowanie systemu prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce Propozycja Polskiej Izby Ubezpieczeń Luty 2008 Sytuacja obecna Nie wlewać pieniędzy do dziurawych naczyń - Donald Tusk, premier RP Pomimo rosnącego

Bardziej szczegółowo

Raport o ochronie zdrowia w Polsce Co zrobić, aby nowoczesna medycyna była dostępna dla pacjentów? Grudzień 2006

Raport o ochronie zdrowia w Polsce Co zrobić, aby nowoczesna medycyna była dostępna dla pacjentów? Grudzień 2006 Raport o ochronie zdrowia w Polsce Co zrobić, aby nowoczesna medycyna była dostępna dla pacjentów? Grudzień 2006 Adam Kozierkiewicz --- Wojciech Misiński --- Andrzej Sośnierz --- Tomasz Teluk Przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 2013 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 213 ROK Warszawa, czerwiec 214 2 Spis treści I. Podstawy prawne działalności Funduszu 7 II. Ogólne informacje o Funduszu 8 II.1. Struktura organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 grudnia 2013 r. Poz. 1447 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 4 lipca 2013 r.

Warszawa, dnia 5 grudnia 2013 r. Poz. 1447 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 4 lipca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 5 grudnia 2013 r. Poz. 1447 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 4 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ - PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE

UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ - PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE 10/PRO/2008 UMOWA Nr.../... O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ - PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE zawarta w..., dnia... roku, pomiędzy: Narodowym Funduszem Zdrowia -... Oddziałem Wojewódzkim w...

Bardziej szczegółowo