FOTOMAPA I ORTOFOTOMAPA NUMERYCZNY MODEL TERENU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FOTOMAPA I ORTOFOTOMAPA NUMERYCZNY MODEL TERENU"

Transkrypt

1 FTMAPA I RTFTMAPA Zdjęcie lotnicze a mapa Zniekształcenia zdjęć lotniczych wpływ nachylenia zdjęcia wpływ rzeźby terenu Modele rzutu środkowego Przetwarzanie rzutowe rtorektyfikacja Terminologia Aspekty technologiczne NUMERYCZNY MDEL TERENU Definicje, terminologia Postacie NMT Fotogrametryczny pomiar danych do budowy NMT PRAWDZIWA RTFTMAPA orto 1

2 Mapa zdjęcie lotnicze fotomapa, ortofotomapa Mapa znakowy model rzeczywistości geograficznej przedstawiony na płaszczyźnie w określonym odwzorowaniu; mapa posiada określoną kartometryczność: wierność kątów/odległości/powierzchni Zdjęcie lotnicze (pomiarowe) rzut środkowy rzeczywistości geograficznej realizowany techniką fotograficzną, powstaje poglądowy model rzeczywistości ale bez cech kartometrycznych (zniekształcone kąty, odległości, powierzchnie) Fotomapa, ortofotomapa zrektyfikowane geometrycznie zdjęcie pomiarowe, cechy kartometryczne właściwe mapie, treść przedstawiona w modelu poglądowym (fotograficznie) orto 2

3 Rzut ortogonalny w takim rzucie powstają mapy (uproszczenie, gdyŝ mapy powstają w róŝnych odwzorowaniach, odwzorowanie azymutalne ortograficzne jest stosowane ) Rzut środkowy w takim rzucie powstają zdjęcia (uproszczenie, gdyŝ ) 1:M 1:1 orto 3

4 dwzorowania azymutalne centralne stereograficzne ortograficzne

5 Rodzaje zdjęć według kąta nachylenia kamery prawie pionowe nachylone ukośne +-3 o

6 Zdjęcie ściśle pionowe, teren płaski m W c z = = k L l W c k l L

7 Linie i punkty charakterystyczne zdjęcia lotniczego linia największego spadu LNS -środek rzutów - pkt. główny zdjęcia N - pkt. nadirowy N - pkt. nadirowy zdjęcia główna płaszczyzna pionowa N orto 4

8 LNS N orto 5 główna pozioma zdjęcia

9 LNS ν W 1 W 2 W 3 Zmienność skali zdjęcia prawie pionowego / nachylonego

10 Zniekształcenia spowodowane nachyleniem zdjęcia największe zniekształcenia wzdłuŝ LNS ν α r r ν = r' r ν r główna płaszczyzna pionowa

11 ν Zniekształcenia spowodowane nachyleniem zdjęcia α r r największe zniekształcenia wzdłuŝ LNS r ν = r' r rν tg( α + ν ) α +ν r rν c r 2 k c k ν przykład: dla ν = 3 o, c k =153mm, m z =10000 r=50mm r ν =0.9mm R ν = 10m r=100mm r ν =3.5mm R ν = 35m główna płaszczyzna pionowa orto 6

12 Zniekształcenia spowodowane rzeźbą terenu obraz punktu rzeczywistego punkt rzeczywisty punkt hipotetyczny punkt hipotetyczny punkt rzeczywisty

13 Zniekształcenia spowodowane rzeźbą terenu r h = r h W W r r r r h h

14 Zniekształcenia spowodowane rzeźbą terenu r h = r h W W r r r r h R h = r h W m z = r h c k R h orto 7

15 Przesunięcie na zewnątrz i do wewnątrz zdjęcia orto 8

16 R h = r h W m z = r h c k przykład: c k =153mm, W=1530m, m z =? h=2.5m r=50mm r h =0.08mm R h = 0.8m h=2.5m r=100mm r h =0.16mm R h = 1.6m h=5m r=50mm r h =0.16mm R h = 1.6m h=5m r=100mm r h =0.32mm R h = 3.2m h=50m r=50mm r h =1.6mm R h = 16m h=50m r=100mm r h =3.2mm R h = 32m orto 9

17 R h = r h c K ck=153mm orto 10

18 Rektyfikacja zdjęć Rektyfikacja zdjęć to przetwarzanie zdjęć do postaci kartometrycznej i przedstawienie w układzie współrzędnych terenowych. Rezultat rektyfikacji zdjęć nazywa się mapą fotograficzną, gdyŝ zachowuje ona fotograficzny przekaz treści a zmianie ulega geometria powstaje sztuczny obraz jaki otrzymalibyśmy przy rzutowaniu ortogonalnym. Mapy fotograficzne dzieli się na fotomapy i ortofotomapy, w zaleŝności od zastosowanej metody rektyfikacji. W przypadku gdy teren jest płaski lub prawie płaski wówczas do rektyfikacji stosuje się przetworzenie rzutowe a rezultat nazywa się fotomapą. W przypadku gdy dla osiągnięcia dokładności mapy konieczne jest uwzględnienie rzeźby terenu, wówczas stosuje się bardziej złoŝony proces zwany ortorektyfikacją, a jej wynik nazywa się ortofotomapą. KP orto 11

19 parametryczny (ścisły, fizyczny) równanie kolinearności MDELE RZUTU ŚRDKWEG odwzorowanie 3D na 2D nieparametryczny przekształcenie rzutowe ( DLT ) wiązka prostych jest odwzorowana na płaszczyznę punktów x a = c a ( X ( X X X ) + a ) + a ( Y ( Y Y Y ) + a ) + a ( Z Z ( Z Z ) ) x = AX + BY + CZ + D EX + FY + GZ +1 y a = c a ( X ( X X X ) + a ) + a ( Y ( Y Y Y ) + a ) + a ( Z Z ( Z Z ) ) y = HX EX + IY + JZ + K + FY + GZ + 1

20 model parametryczny x,y wsp. tłowe c stała kamery X 0, wsp. środka rzutów a 11, elementy macierzy trzech obrotów A model nieparametryczny x,y wsp. w dowolnym układzie na płaszczyźnie obrazowej (nie są potrzebne elementy orientacji wewnętrznej zdjęcia) A, B, brak interpretacji fizycznej x a = c a ( X ( X X X ) + a ) + a ( Y ( Y Y Y ) + a ) + a ( Z Z ( Z Z ) ) x = AX + BY + CZ + D EX + FY + GZ +1 y a = c a ( X ( X X X ) + a ) + a ( Y ( Y Y Y ) + a ) + a ( Z Z ( Z Z ) ) y = HX EX + IY + JZ + K + FY + GZ + 1 niewiadome X Y, Z, ϖ, ϕ, κ (6) A, B,, K (11), Liczba par punktów homologicznych (x,y),(x,y,z) potrzebnych do wyznaczenia niewiadomych 3 6 orto 12

21 MDELE RZUTU ŚRDKWEG odwzorowanie 2D na 2D x a = c a ( X ( X X X ) + a ) + a ( Y ( Y Y Y ) + a ) + a ( Z Z ( Z Z ) ) x = AX + BY + C DX + EY +1 y a = c a ( X ( X X X ) + a ) + a ( Y ( Y Y Y ) + a ) + a ( Z Z ( Z Z ) ) y = FX + GY + H DX + EY +1 + warunek współpłaszczyznowości punktów (X,Y,Z) niewiadome X Y, Z, ϖ, ϕ, κ (6) A, B,, H (8), Liczba par punktów homologicznych potrzebnych do wyznaczenia niewiadomych 3: (x,y), (X,Y,Z) 4: (x,y), (X,Y) orto 13

22 odwzorowanie 2D na 2D przetwarzanie rzutowe odwzorowanie 3D na 2D wg. równań kolinearności x = AX + BY + C DX + EY +1 związki analityczne a x = c a ( X X ( X X ) + a ) + a ( Y Y ( Y Y ) + a ) + a ( Z Z ( Z Z ) ) y = FX + GY + H DX + EY +1 proste konieczna linearyzacja a y = c a ( X ( X X X ) + a ) + a ( Y Y ( Y Y ) + a ) + a ( Z Z ( Z Z ) ) niewiadome A, B,, H (8) (6) X do wyznaczenia niewiadomych potrzebne są co najmniej 4 pkt-y 3 pkt-y, Y, Z, ϖ, ϕ, κ x,y X,Y x,y X,Y,Z x,y w dowolnym układzie na zdjęciu x,y w układzie tłowym 1 5 pkt i następne są nadliczbowe 4 pkt i następne są nadliczbowe 2 4 orto 14

23 Przetwarzanie rzutowe metoda fotomechaniczna Strojenie polega na takim dopasowaniu połoŝenia obrazu i ekranu aby uzyskać zgodność połoŝenia 4 punktów homologicznych (znane połoŝenie na zdjęciu i na podkładzie) Płaszczyzna główna obiektywu przecina się z płaszczyzna obrazu i płaszczyzną ekranu wzdłuŝ jednej prostej orto 15

24 Przetwarzanie rzutowe metoda fotomechaniczna

25 Przetwarzanie rzutowe metoda cyfrowa orto 16

26 Przetwarzanie rzutowe metoda cyfrowa fotomapa cyfrowa (obraz cyfrowy A) tworzona fotomapa cyfrowa

27 Przetwarzanie rzutowe metoda cyfrowa fotomapa odwzorowana na płaszczyźnie zdjęcia fotomapa cyfrowa (obraz cyfrowy A) tworzona fotomapa cyfrowa

28 Przetwarzanie rzutowe metoda cyfrowa zdjęcie cyfrowe (obraz cyfrowy B) fotomapa odwzorowana na płaszczyźnie zdjęcia fotomapa cyfrowa (obraz cyfrowy A) tworzona fotomapa cyfrowa orto 17

29 Przetwarzanie rzutowe metoda cyfrowa zdjęcie cyfrowe (obraz cyfrowy B) przyporządkowanie jasności fotomapa odwzorowana na płaszczyźnie zdjęcia obraz cyfrowy A) tworzona fotomapa cyfrowa

30 piksele obrazu B piksele obrazu A (fotomapy) odwzorowane na zdjęcie i ich centra

31 piksele obrazu B piksele obrazu A (fotomapy) odwzorowane na zdjęcie i ich centra orto 18

32 piksele obrazu B piksele obrazu A (fotomapy) odwzorowane na zdjęcie i ich centra Jak przyporządkować jasności pikseli obrazu B pikselom obrazu A? Pośrednikiem są centra pikseli obrazu A odwzorowane na zdjęcie Zadanie sprowadza się do określenia funkcji przyporządkowania jasności obrazu B kolejnym centrom Dwie podstawowe metody 1. najbliŝszego sąsiada pobierana jest jasność tego piksela który leŝy najbliŝej ładowanego centra

33 piksele obrazu B piksele obrazu A (fotomapy) odwzorowane na zdjęcie i ich centra Jak przyporządkować jasności pikseli obrazu B pikselom obrazu A? Pośrednikiem są centra pikseli obrazu A odwzorowane na zdjęcie Zadanie sprowadza się do określenia funkcji przyporządkowania jasności obrazu B kolejnym centrom Dwie podstawowe metody 1. najbliŝszego sąsiada pobierana jest jasność tego piksela który leŝy najbliŝej ładowanego centra 2. Interpolacyjne interpolacja jasności z określonego otoczenia centra interpolacja dwuliniowa (biliniowa, bilinear) interpolacja dwukubiczna (bikubiczna, cubic convolution) interpolacja dwukubiczna z wyostrzeniem orto 19

34 piksele obrazu B Interpolacja dwuliniowa (biliniowa, bilinear) Do interpolacji są brane cztery piksele obrazu B, których środki otaczają pozycję centra (odwzorowanego piksela obrazu A)

35 Interpolacja dwuliniowa (biliniowa, bilinear) 1 2 w 3 w 4 w 2 w Do interpolacji są brane cztery piksele obrazu B, których środki otaczają pozycję centra (odwzorowanego piksela obrazu A) Wagi są równe powierzchniom leŝącym naprzeciw środków pikseli 1-4, powstałym z podziału kwadratu 1234 w stosunku do centra g 4 1 = 4 1 w g i w i i Metodę dwuliniową moŝna interpretować jako rozpięcie hiperboloidy parabolicznej nad środkami czterech pikseli obrazu B których trzecią współrzędną tworzą ich jasności; projekcja centra na tą powierzchnię daje poszukiwaną jasność. orto 20

36 Interpolacja dwukubiczna Do interpolacji jest branych 16 pikseli obrazu B, przez dodanie otoczki w stosunku do czterech pikseli wybranych wg zasady z interpolacji dwuliniowej g = f ( g 1,..., g16) Interpolację dwukubiczną moŝna interpretować jako rozpięcie powierzchni 3. stopnia nad środkami 16. pikseli obrazu B których trzecią współrzędną tworzą ich jasności; projekcja centra na tą powierzchnię daje poszukiwaną jasność.

37 Powtórne próbkowanie (przepróbkowanie, resampling ) zbudowanie nowego obrazu cyfrowego na podstawie pikseli obrazu źródłowego, w sytuacji gdy pomiędzy pikselami obu obrazów zachodzi jakakolwiek rozbieŝność geometryczna Ma miejsce prze rektyfikacji obrazów oraz przy zwykłych przekształceniach geometrycznych jak skręcenie, przeskalowanie, translacja Metoda najbliŝszego sąsiada Metoda dwuliniowa x 2 orto 21

38 ortorektyfikacja - metoda cyfrowa orto 22

39 ortorektyfikacja - metoda cyfrowa ortofotomapa odwzorowana na płaszczyźnie zdjęcia zdjęcie cyfrowe ortofotomapa cyfrowa orto 23

40 ortorektyfikacja zdjęcie cyfrowe (obraz cyfrowy B) przyporządkowanie jasności ortofotomapa odwzorowana na płaszczyźnie zdjęcia (obraz cyfrowy A) tworzona ortofotomapa cyfrowa orto 24

41 rtofotomapa - terminologia rtorektyfikacja to proces rektyfikacji obrazów źródłowych (zdjęć lotniczych, naziemnych, obrazów satelitarnych) którego celem jest uzyskanie obrazu terenu jaki powstałby przy rzutowaniu ortogonalnym na wybraną powierzchnię odniesienia rtoobraz to wynik ortorektyfikacji przeprowadzonej dla pojedynczego zdjęcia (obrazu); takŝe ortofotografia rtofotomapa jest mapą opracowaną na podstawie ortoobrazu lub ortoobrazów, posiada następujące cechy: jest fotograficznym (poglądowym) modelem rzeczywistości; jest wykonana w określonym odwzorowaniu kartograficznym; gwarantuje odpowiednią dla skali dokładność sytuacyjną dobrze identyfikowanych elementów treści; zachowuje ustalony krój arkuszowy, posiada siatkę kartograficzną i kilometrową, ramkę, opis pozaramkowy oraz opcjonalnie elementy uzupełniające w tym warstwice. orto 25

42 rtofotomapa - terminologia Mozaikowanie - łączenie ortoobrazów, uzyskanych z ortorektyfikacji sąsiednich obrazów źródłowych, w większe fragmenty, najczęściej w celu wypełnienia powierzchni wyznaczonej przez arkuszowy podział map przy określonej skali piksel pierwotny (Ŝródłowy) piksel wynikowy orto 26

43 Fotomapa 4 pkt-y o znanych x,y, X,Y rtofotomapa: Dane potrzebne do rektyfikacja zdjęć metryka kalibracji kamery (do wykonania orientacji wewnętrznej) elementy orientacji zewnętrznej zdjęcia (lub wyznaczenie EZ na podstawie minimum 3 pkt. o znanych x,y,x,y,z) Numeryczny Model Terenu oraz dodatkowo dla potrzeb kontroli dokładności punkty lub elementy kontrolne Wykorzystywane punkty pochodzą z: wyrównania sieci zdjęć na drodze aerotriangulacji ( dla kaŝdego zdjęcia wyznacza się co najmniej 6 pkt. wiąŝących tzw. kameralne zagęszczenie osnowy fotogrametrycznej) pomiaru punktów na zdjęciu i w terenie wtedy są to tzw. fotopunkty (polowa osnowa fotogrametryczna) orto 27

44

45 Select first Image

46 Dopasowanie radiometryczne na szwie (seam feathering) strefa dopasowania radiometrycznego łączonych obrazów

47

48

49

50

51

52

53

54 NMT / NMP

55 NUMERYCZNY MDEL TERENU NMT jest numeryczną reprezentacją powierzchni terenu umoŝliwiającą określenie wysokości h dowolnego punktu xy (w określonym obszarze), odtworzenie kształtu powierzchni terenu a takŝe określenie wielkości pochodnych do kształtu numeryczną reprezentacją powierzchni terenu najczęściej postać dyskretna, rzadziej postać funkcji ciągłej umoŝliwiającą określenie wysokości h, odtworzenie kształtu oznacza to, Ŝe w przypadku postaci dyskretnej elementem NMT jest algorytm interpolacyjny kształt powierzchni terenu - w postaci przekrojów, rzutów, warstwic, itp. oraz generowanie spadków, warstwic. określenie wielkości pochodnych do kształtu spadek (1.pochodna), krzywizna (2.pochodna), wystawa zbocza orto 28

56 NMT - Numeryczny Model terenu NMP Numeryczny Model Powierzchni DTM Digital Terrain Model DSM Digital Surface Model Numeryczny Model Powierzchni (w SIP) jest numeryczną reprezentacją powierzchni terenu wraz z (wybranymi) elementami pokrycia/zagospodarowania terenu, umoŝliwiającą. orto 29

57 NMT ( jako obiekt ciągły w GIS) jest najczęściej reprezentowany w postaci: zbioru elementów punktowych rozmieszczonych regularnie (siatka kwadratów, prostokątów ang. GRID), zbioru elementów liniowych - warstwice, sieci nieregularnych trójkątów TIN (ang. Triangular Irregular Network) opartych na punktach pomiarowych. orto 30

58 pracowanie NMT obejmuje pozyskiwanie danych => pomiar bezpośredni, fotogrametryczny, laserowy, radarowy,... przetwarzanie danych => od danych źródłowych do docelowej struktury NMT Strategie pomiaru: siatka GRID, sieć TIN, linie i punkty charakterystyczne, mieszana: GRID + linie i punkty charakterystyczne orto 31

59 FTGRAMETRYCZNE PZYSKIWANIE DANYCH D BUDWY NMT Pomiar manualny: punkty, linie charakterystyczne, warstwice Pomiar manualny sterowany automatycznie: pomiar w siatce GRID, nastawy X,Y wybierane przez system nadzorujący Pomiar automatyczny zdjęcia epipolarne strategia hierarchiczna dopasowanie (korelacja zdjęć stereo) metody ABM, FBM przejście NMP NMT orto 32

60 orto 33

61 Area-Based Matching (ABM) Miara podobieństwa: współczynnik korelacji c = m m i= 1 j= 1 i= 1 j= 1 n n ( a ij ( a ij a) a)( b 2 m ij n i= 1 j= 1 b) ( b ij b) 2 orto 34

62 Interpolacja wysokości wewnątrz GRID / TIN h( x, y) 4 1 = 4 1 w h i w i i h( x, y) 3 1 = 3 1 w h i w i i w i = P i 2 P 3 P 1 1 P 2 3 orto 35

63 UŜytkowanie NMT jako obligatoryjny element w klasycznym procesie ortorektyfikacji (korekta przesunięć radialnych) opracowywanie produktów pochodnych wizualizowanie NMT: warstwice, mapa hipsometryczna, cieniowana, rzuty perspektywiczne, itp. wykorzystanie NMT jako element składowy analiz np. modelowanie erozji, wyznaczenie obszarów do zalesiania, stref zalewowych Produkty pochodne NMT mapa spadków mapa ekspozycji mapa krzywizn, form wklęsłych i wypukłych orto 36

64 Klasyczna i prawdziwa (true) ortofotomapa rtofotomapa klasyczna mapa fotograficzna na której obrazy obiektów połoŝonych na terenie są zrektyfikowane do połoŝenia ortogonalnego. True ortofoto - prawdziwa ortofotomapa - jest to mapa fotograficzna na której obrazy wszystkich (lub wybranych) obiektów są zrektyfikowane do połoŝenia ortogonalnego. Klasyczna ortofotomapa jest wystarczająca dla terenów niezurbanizowanych lub w obszarach o niskiej zabudowie. W miastach, zwłaszcza w duŝych skalach, jest nieczytelna, wiele obszarów jest zakrytych. Prawdziwa ortofotomapa jest pozbawiona tych wad ale jej opracowanie jest pracochłonne a przez to kosztowne. orto 37

65 Redukowanie wad klasycznej ortofotomapy wykonanie lotu z większej wysokości zastosowanie stoŝka kamery o dłuŝszej ogniskowej, zwiększenie pokrycia podłuŝnego i poprzecznego i do opracowania stosowanie tylko centralnych fragmentów zdjęć. biektyw szerokokątny (c=150mm, W= 750m) biektyw normalnokątny (c=300mm, W= 1500m) orto 38

66 pracowanie True orto polega na wykorzystaniu do ortorektyfikacji modelu DSM i połączeniu kilku ortoobrazów tak, wypełnić treścią wszystkie miejsca zasłonięte na pojedynczych ortobrazach.

67 rtoobrazy ze zdjęcia lewego i prawego orto 39

68 rtoobrazy ze zdjęcia lewego i prawego

69 orto 40

70

71 rtofotomapa, fotomapa, mapa fotograficzna - mapa, której treść przedstawiona jest obrazem fotograficznym (zwykle zdjęcia lotnicze lub satelitarne powierzchni ziemskiej) przetworzonym metodą róŝniczkową oraz przedstawiona w nawiązaniu do układu współrzędnych przyjętego odwzorowania kartograficznego inaczej zespół przetworzonych zdjęć lotniczych, dopasowanych do jednolitej skali i wpasowanych na punkty osnowy geodezyjnej. rtofotomapa w przeciwieństwie do zdjęcia lotniczego charakteryzuje się: rzutem ortogonalnym (a nie środkowym), jednolitą skalą dla całej powierzchni terenu (skali nie mają jednak obiekty wystające ponad powierzchnię terenu np. domy, drzewa). rtofotomapa tworzona jest przez: orientację wewnętrzną zdjęć, oraz orientację wzajemną i absolutną (aerotriangulacja) pozyskanie Numerycznego Modelu Terenu (lub podczytanie z zewnętrznych źródeł) ortorektyfikację czyli korekcję geometryczną zdjęć (zmiana połoŝenia pikseli obrazu wynikająca z deniwelacji i właściwości rzutu środkowego) mozaikowanie czyli łączenie ortoobrazów według jakiegoś kroju sekcyjnego rasteryzację z treścią wektorową (szczegóły, ramki i opisy pozaramkowe)

72 Rektyfikacja zdjęć Rektyfikacja zdjęć to przetwarzanie zdjęć do postaci kartometrycznej i przedstawienie w układzie współrzędnych terenowych. Rezultat rektyfikacji zdjęć nazywa się mapą fotograficzną, gdyŝ zachowuje ona fotograficzny przekaz treści a zmianie ulega geometria powstaje sztuczny obraz jaki otrzymalibyśmy przy rzutowaniu ortogonalnym. Mapy fotograficzne dzieli się na fotomapy i ortofotomapy, w zaleŝności od zastosowanej metody rektyfikacji. W przypadku gdy teren jest płaski lub prawie płaski wówczas do rektyfikacji stosuje się przetworzenie rzutowe a rezultat nazywa się fotomapą. W przypadku gdy dla osiągnięcia dokładności mapy konieczne jest uwzględnienie rzeźby terenu, wówczas stosuje się bardziej złoŝony proces zwany ortorektyfikacją, a jej wynik nazywa się ortofotomapą. KP

73 odwzorowanie 2D na 2D odwzorowanie 3D na 2D

74 odwzorowanie 2D na 2D odwzorowanie 3D na 2D

75 odwzorowanie 2D na 2D odwzorowanie 3D na 2D

FOTOMAPA I ORTOFOTOMAPA NUMERYCZNY MODEL TERENU

FOTOMAPA I ORTOFOTOMAPA NUMERYCZNY MODEL TERENU FTMAPA I RTFTMAPA Zdjęcie lotnicze a mapa Zniekształcenia zdjęć lotniczych wpływ nachylenia zdjęcia wpływ rzeźby terenu Modele rzutu środkowego Przetwarzanie rzutowe rtorektyfikacja Terminologia Aspekty

Bardziej szczegółowo

Podstawy ortorektyfikacji

Podstawy ortorektyfikacji Fotogrametria cyfrowa sem. 8 2008/09 Podstawy ortorektyfikacji podstawowe definicje strategie ortorektyfikacji powtórne próbkowanie etapy procesu technologicznego praktyczna realizacja ortorektyfikacji

Bardziej szczegółowo

FOTOGRAMETRIA ANALITYCZNA I CYFROWA

FOTOGRAMETRIA ANALITYCZNA I CYFROWA Miernictwo Podstawy Fotogrametrii FOTOGRAMETRIA ANALITYCZNA I CYFROWA METODY POZYSKIWANIA DANYCH DO BUDOWY NMT I ORTOFOTOMAPY CYFROWEJ Józef Woźniak gis@pwr.wroc.pl Podstawowe pojęcia definicja fotogrametrii

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ I POZYSKIWANIE ZDJĘĆ, OBRAZÓW I INNYCH DANYCH POCZĄTKOWYCH... 37

Spis treści CZĘŚĆ I POZYSKIWANIE ZDJĘĆ, OBRAZÓW I INNYCH DANYCH POCZĄTKOWYCH... 37 Spis treści Przedmowa... 11 1. Przedmiot fotogrametrii i rys historyczny jej rozwoju... 15 1.1. Definicja i przedmiot fotogrametrii... 15 1.2. Rozwój fotogrametrii na świecie... 23 1.3. Rozwój fotogrametrii

Bardziej szczegółowo

Aerotriangulacja. 1. Aerotriangulacja z niezależnych wiązek. 2. Aerotriangulacja z niezależnych modeli

Aerotriangulacja. 1. Aerotriangulacja z niezależnych wiązek. 2. Aerotriangulacja z niezależnych modeli Aerotriangulacja 1. Aerotriangulacja z niezależnych wiązek 2. Aerotriangulacja z niezależnych modeli Definicja: Cel: Kameralne zagęszczenie osnowy fotogrametrycznej + wyznaczenie elementów orientacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia materiałów źródłowych: zdjęcia:..., NMT:... Rodzaj zdjęć: analogowe/cyfrowe

Data sporządzenia materiałów źródłowych: zdjęcia:..., NMT:... Rodzaj zdjęć: analogowe/cyfrowe Ortofotomapa Identyfikator modułu:n-34-121-a-a-1-1 Identyfikator zbioru: ORTO_2015 METRYKĘ ORTOFOTOMAPY Układ współrzędnych: 1992 Zasięg obszarowy modułu: X[m] Y[m] 534158.84 432080.83 534158.84 436870.32

Bardziej szczegółowo

Podstawy fotogrametrii i teledetekcji

Podstawy fotogrametrii i teledetekcji Podstawy fotogrametrii i teledetekcji Józef Woźniak Zakład Geodezji i Geoinformatyki Wrocław, 2013 Fotogrametria analityczna Metody pozyskiwania danych przestrzennych Plan prezentacji bezpośrednie pomiary

Bardziej szczegółowo

Fotogrametria - Z. Kurczyński kod produktu: 3679 kategoria: Kategorie > WYDAWNICTWA > KSIĄŻKI > FOTOGRAMETRIA

Fotogrametria - Z. Kurczyński kod produktu: 3679 kategoria: Kategorie > WYDAWNICTWA > KSIĄŻKI > FOTOGRAMETRIA Zapraszamy do sklepu www.sklep.geoezja.pl I-NET.PL Sp.J. o. GeoSklep Olsztyn, ul. Cementowa 3/301 tel. +48 609 571 271, 89 670 11 00, 58 7 421 571 faks 89 670 11 11, 58 7421 871 e-mail sklep@geodezja.pl

Bardziej szczegółowo

Metryki i metadane ortofotomapa, numeryczny model terenu

Metryki i metadane ortofotomapa, numeryczny model terenu Obiekt NAZWA OBIEKTU układ 1992 Opis Obiektu Obiekt Nr_arkusza Data rr-mm-dd Skala 1:5000 Rozmiar piksela 0.5 m Ocena zbiorcza Obiektu Zał. nr 6 1/5 Ortofotomapa Identyfikator modułu:n-34-121-a-a-1-1 Identyfikator

Bardziej szczegółowo

Modele (graficznej reprezentacji) danych przestrzennych postać danych przestrzennych

Modele (graficznej reprezentacji) danych przestrzennych postać danych przestrzennych Modele (graficznej reprezentacji) danych przestrzennych postać danych przestrzennych Jest to sposób graficznej reprezentacji połoŝenia przestrzennego, kształtu oraz relacji przestrzennych obiektów SIP

Bardziej szczegółowo

Orientacja zewnętrzna pojedynczego zdjęcia

Orientacja zewnętrzna pojedynczego zdjęcia Orientacja zewnętrzna pojedynczego zdjęcia Proces opracowania fotogrametrycznego zdjęcia obejmuje: 1. Rekonstrukcję kształtu wiązki promieni rzutujących (orientacja wewnętrzna ck, x, y punktu głównego)

Bardziej szczegółowo

Wydział Architektury Gospodarka Przestrzenna I Rok FOTOGRAMETRIA ANALITYCZNA I CYFROWA

Wydział Architektury Gospodarka Przestrzenna I Rok FOTOGRAMETRIA ANALITYCZNA I CYFROWA Wydział Architektury Gospodarka Przestrzenna I Rok FOTOGRAMETRIA ANALITYCZNA I CYFROWA METODY POZYSKIWANIA DANYCH DO BUDOWY NMT I ORTOFOTOMAPY CYFROWEJ Józef Woźniak gis@pwr.wroc.pl Podstawowe pojęcia

Bardziej szczegółowo

Generowanie fotomapy i ortofotomapy ze zdjęcia lotniczego z wykorzystaniem oprogramowania ILWIS

Generowanie fotomapy i ortofotomapy ze zdjęcia lotniczego z wykorzystaniem oprogramowania ILWIS Generowanie fotomapy i ortofotomapy ze zdjęcia lotniczego z wykorzystaniem oprogramowania ILWIS 2008-12-18 Generowanie fotomapy i ortofotomapy ze zdjęcia lotniczego z wykorzystaniem oprogramowania ILWIS

Bardziej szczegółowo

1 : m z = c k : W. c k. r A. r B. R B B 0 B p. Rys.1. Skala zdjęcia lotniczego.

1 : m z = c k : W. c k. r A. r B. R B B 0 B p. Rys.1. Skala zdjęcia lotniczego. adanie kartometryczności zdjęcia lotniczego stęp by skorzystać z pomiarów na zdjęciach naleŝy, zdawać sobie sprawę z ich kartometryczności. Jak wiadomo, zdjęcie wykonane kamerą fotogrametryczną jest rzutem

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji Katedra Fotogrametrii i Teledetekcji

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji Katedra Fotogrametrii i Teledetekcji Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji Katedra Fotogrametrii i Teledetekcji Ortofotomapa cyfrowa i Numeryczny Model Terenu Generowanie ortofotomapy Ortofotomapa jest mapą

Bardziej szczegółowo

Ortofotomapa cyfrowa i Numeryczny Model Terenu

Ortofotomapa cyfrowa i Numeryczny Model Terenu Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji Katedra Fotogrametrii i Teledetekcji Ortofotomapa cyfrowa i Numeryczny Model Terenu Generowanie ortofotomapy Ortofotomapa jest mapą

Bardziej szczegółowo

źródła błędów ortorektyfikacji wpływ błędów NMT wpływ błędów EOZ wpływ postaci NMT standardy ortofoto

źródła błędów ortorektyfikacji wpływ błędów NMT wpływ błędów EOZ wpływ postaci NMT standardy ortofoto Dokładność geoetryczna ortofotoapy źródła błędów ortorektyfikacji wpływ błędów NMT wpływ błędów EOZ wpływ postaci NMT standardy ortofoto Opracował dr Andrzej Wróbel 1 Źródła błędów Błędy geoetryczne ortofotoapy

Bardziej szczegółowo

FOTOGRAMETRIA ANALITYCZNA I CYFROWA

FOTOGRAMETRIA ANALITYCZNA I CYFROWA Uniwersytet Wrocławski Podstawy Fotogrametrii FOTOGRAMETRIA ANALITYCZNA I CYFROWA METODY POZYSKIWANIA DANYCH DO BUDOWY NMT I ORTOFOTOMAPY CYFROWEJ Józef Woźniak gis@pwr.wroc.pl Zestaw pytań z fotogrametrii

Bardziej szczegółowo

Generowanie fotomapy i ortofotomapy ze zdjęcia lotniczego z wykorzystaniem oprogramowania ILWIS

Generowanie fotomapy i ortofotomapy ze zdjęcia lotniczego z wykorzystaniem oprogramowania ILWIS Generowanie fotomapy i ortofotomapy ze zdjęcia lotniczego z wykorzystaniem oprogramowania ILWIS 2008-11-25 Generowanie fotomapy i ortofotomapy ze zdjęcia lotniczego z wykorzystaniem oprogramowania ILWIS

Bardziej szczegółowo

Projektowanie nalotu fotogrametrycznego

Projektowanie nalotu fotogrametrycznego Projektowanie nalotu fotogrametrycznego Akty prawne normujące pomiary fotogrametryczne w Polsce: 1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie standardów

Bardziej szczegółowo

A. Wpływ deniwelacji terenu na zróŝnicowanie skali zdjęcia lotniczego (Badanie kartometryczności zdjęcia lotniczego)

A. Wpływ deniwelacji terenu na zróŝnicowanie skali zdjęcia lotniczego (Badanie kartometryczności zdjęcia lotniczego) A. pływ deniwelacji terenu na zróŝnicowanie skali zdjęcia lotniczego (Badanie kartometryczności zdjęcia lotniczego) Cel: Zapoznanie z problematyką kartometryczności zdjęcia. Opanowanie pojęć: zdjęcie ściśle

Bardziej szczegółowo

TELEDETEKCJA Z ELEMENTAMI FOTOGRAMETRII WYKŁAD 10

TELEDETEKCJA Z ELEMENTAMI FOTOGRAMETRII WYKŁAD 10 TELEDETEKCJA Z ELEMENTAMI FOTOGRAMETRII WYKŁAD 10 Fotogrametria to technika pomiarowa oparta na obrazach fotograficznych. Wykorzystywana jest ona do opracowywani map oraz do różnego rodzaju zadań pomiarowych.

Bardziej szczegółowo

Zamiana reprezentacji wektorowej na rastrową - rasteryzacja

Zamiana reprezentacji wektorowej na rastrową - rasteryzacja MODEL RASTROWY Siatka kwadratów lub prostokątów stanowi elementy rastra. Piksel - pojedynczy element jest najmniejszą rozróŝnialną jednostką powierzchniową, której własności są opisane atrybutami. Model

Bardziej szczegółowo

6. Fotogrametria cyfrowa

6. Fotogrametria cyfrowa 6.1. Cyfrowe stacje fotogrametryczne 6. Fotogrametria cyfrowa Rozwój technik komputerowych i możliwość wysokorozdzielczego skanowania zdjęć lotniczych zaowocowały stworzeniem cyfrowej stacji fotogrametrycznej

Bardziej szczegółowo

Temat 4. 1. Schemat ogólny projektowania zdjęć lotniczych 2. Uwarunkowania prac fotolotniczych 3. Plan nalotu

Temat 4. 1. Schemat ogólny projektowania zdjęć lotniczych 2. Uwarunkowania prac fotolotniczych 3. Plan nalotu Temat 4 1. Schemat ogólny projektowania zdjęć lotniczych 2. Uwarunkowania prac fotolotniczych 3. Plan nalotu Zdjęcia lotnicze projektuje się dla określonego zadania: Mapy sytuacyjno wysokościowe Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

Cyfrowe przetwarzanie obrazów i sygnałów Wykład 12 AiR III

Cyfrowe przetwarzanie obrazów i sygnałów Wykład 12 AiR III 1 Niniejszy dokument zawiera materiały do wykładu z przedmiotu Cyfrowe Przetwarzanie Obrazów i Sygnałów. Jest on udostępniony pod warunkiem wykorzystania wyłącznie do własnych, prywatnych potrzeb i może

Bardziej szczegółowo

Generowanie ortofotomapy w aplikacji internetowej Orthophoto Generation in the Web Application

Generowanie ortofotomapy w aplikacji internetowej Orthophoto Generation in the Web Application Zygmunt Paszotta Zakład Fotogrametrii i Teledetekcji Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Generowanie ortofotomapy w aplikacji internetowej Orthophoto Generation in the Web Application Tworzenie ortofotmapy

Bardziej szczegółowo

Aerotriangulacja metodą niezależnych wiązek w programie AEROSYS. blok Bochnia

Aerotriangulacja metodą niezależnych wiązek w programie AEROSYS. blok Bochnia Aerotriangulacja metodą niezależnych wiązek w programie AEROSYS blok Bochnia - 2014 Zdjęcia lotnicze okolic Bochni wykonane kamerą cyfrową DMCII-230 w dn.21.10.2012r Parametry zdjęć: Ck = 92.0071mm, skala

Bardziej szczegółowo

UWAGI O WYKONYWANIU CYFROWYCH ORTOFOTOMAP TERENÓW ZALESIONYCH

UWAGI O WYKONYWANIU CYFROWYCH ORTOFOTOMAP TERENÓW ZALESIONYCH Adam Boroń Marta Borowiec Andrzej Wróbel UWAGI O WYKONYWANIU CYFROWYCH ORTOFOTOMAP TERENÓW ZALESIONYCH Streszczenie Ortofotomapa cyfrowa powstaje w wyniku przetworzenia pojedynczych zdjęć lotniczych w

Bardziej szczegółowo

Proste pomiary na pojedynczym zdjęciu lotniczym

Proste pomiary na pojedynczym zdjęciu lotniczym Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji Katedra Fotogrametrii i Teledetekcji Temat: Proste pomiary na pojedynczym zdjęciu lotniczym Kartometryczność zdjęcia Zdjęcie lotnicze

Bardziej szczegółowo

Temat ćwiczenia: Wyznaczenie elementów orientacji zewnętrznej pojedynczego zdjęcia lotniczego

Temat ćwiczenia: Wyznaczenie elementów orientacji zewnętrznej pojedynczego zdjęcia lotniczego Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział InŜynierii Środowiska i Geodezji Katedra Fotogrametrii i Teledetekcji Temat ćwiczenia: Wyznaczenie elementów orientacji zewnętrznej pojedynczego zdjęcia lotniczego

Bardziej szczegółowo

PROMOTOR TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ MAGISTERSKIEJ KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA

PROMOTOR TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ MAGISTERSKIEJ KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (STDS i SNDS) ROK AKADEMICKI 2011/2012 Katedra Fotogrametrii i Teledetekcji * PROMOTOR TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA WRAZ Z WYDADNYMI DO NICH AKTAMI WYKONAWCZYMI:

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA WRAZ Z WYDADNYMI DO NICH AKTAMI WYKONAWCZYMI: ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ będący równocześnie załącznikiem nr 1 do umowy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dotyczące przetargu nieograniczonego na Wykonanie zdjęć lotniczych oraz sporządzenie numerycznego

Bardziej szczegółowo

Potencjał wysokorozdzielczych zobrazowań Ikonos oraz QuickBird dla generowania ortoobrazów.

Potencjał wysokorozdzielczych zobrazowań Ikonos oraz QuickBird dla generowania ortoobrazów. Dr inż.. Ireneusz Ewiak Instutut Geodezji i Kartografii 02-679 Warszawa, ul. Modzelewskiego 27 rene@igik.edu.pl Potencjał wysokorozdzielczych zobrazowań Ikonos oraz QuickBird dla generowania ortoobrazów.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZP.272.4.2017 Załącznik nr 1 do SIWZ (po zmianie) Opis Przedmiotu Zamówienia - WT ORTO OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie zdjęć lotniczych wraz z opracowaniem numerycznego modelu terenu, ortofotomapy,

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE TECHNICZNE K-1.1 METRYKA MAPY ZASADNICZEJ. Arkusz... Skala...

WYTYCZNE TECHNICZNE K-1.1 METRYKA MAPY ZASADNICZEJ. Arkusz... Skala... WYTYCZNE TECHNICZNE K-1.1 METRYKA MAPY ZASADNICZEJ Arkusz... Skala... WARSZAWA 1980 Warszawa, dnia 27 marca 1980 r. GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFII ul. Jasna 2/4 skrytka pocztowa 145 tel. 26-42-21

Bardziej szczegółowo

Przykładowe opracowania fotogrametryczne uzyskane niemetrycznym aparatem cyfrowym z pokładu modelu latającego. Warszawa, wrzesień 2010 r.

Przykładowe opracowania fotogrametryczne uzyskane niemetrycznym aparatem cyfrowym z pokładu modelu latającego. Warszawa, wrzesień 2010 r. Przykładowe opracowania fotogrametryczne uzyskane niemetrycznym aparatem cyfrowym z pokładu modelu latającego Warszawa, wrzesień 2010 r. Firma Taxus SI Sp. z o.o. otrzymała wsparcie na prace badawcze i

Bardziej szczegółowo

Kurs fotogrametrii w zakresie modelowania rzeczywistości, tworzenia modeli 3D, numerycznego modelu terenu oraz cyfrowej true-fotomapy

Kurs fotogrametrii w zakresie modelowania rzeczywistości, tworzenia modeli 3D, numerycznego modelu terenu oraz cyfrowej true-fotomapy Kurs fotogrametrii w zakresie modelowania rzeczywistości, tworzenia modeli 3D, numerycznego modelu terenu oraz cyfrowej true-fotomapy Kierunki i specjalności: Operowanie Bezzałogowym Statkiem Powietrznym

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PHOTORECT NOWE NARZĘDZIE DO STOSOWANIA FOTOGRAMETRII W ANALIZIE WYPADKÓW DROGOWYCH

PROGRAM PHOTORECT NOWE NARZĘDZIE DO STOSOWANIA FOTOGRAMETRII W ANALIZIE WYPADKÓW DROGOWYCH Regina Tokarczyk Dariusz Bułka PROGRAM PHOTORECT NOWE NARZĘDZIE DO STOSOWANIA FOTOGRAMETRII W ANALIZIE WYPADKÓW DROGOWYCH Streszczenie W artykule przytoczono najważniejsze założenia charakterystyczne dla

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. Opis Przedmiotu Zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ BAZY DANYCH ZOBRAZIWAŃ LOTNICZYCH

Załącznik nr 1 do SIWZ. Opis Przedmiotu Zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ BAZY DANYCH ZOBRAZIWAŃ LOTNICZYCH z Załącznik nr 1 do SIWZ. Opis Przedmiotu Zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ BAZY DANYCH ZOBRAZIWAŃ LOTNICZYCH I Definicje i przepisy... 3 I.1 Definicje... 3 I.2 Obowiązujące przepisy krajowe...

Bardziej szczegółowo

10.3. Typowe zadania NMT W niniejszym rozdziale przedstawimy podstawowe zadania do jakich może być wykorzystany numerycznego modelu terenu.

10.3. Typowe zadania NMT W niniejszym rozdziale przedstawimy podstawowe zadania do jakich może być wykorzystany numerycznego modelu terenu. Waldemar Izdebski - Wykłady z przedmiotu SIT 91 10.3. Typowe zadania NMT W niniejszym rozdziale przedstawimy podstawowe zadania do jakich może być wykorzystany numerycznego modelu terenu. 10.3.1. Wyznaczanie

Bardziej szczegółowo

Kalibracja kamery. Kalibracja kamery

Kalibracja kamery. Kalibracja kamery Cel kalibracji Celem kalibracji jest wyznaczenie parametrów określających zaleŝności między układem podstawowym a układem związanym z kamerą, które występują łącznie z transformacją perspektywy oraz parametrów

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2030/2031 Kod: DGK s Punkty ECTS: 6. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2030/2031 Kod: DGK s Punkty ECTS: 6. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Teledetekcja i fotogrametria Rok akademicki: 2030/2031 Kod: DGK-1-503-s Punkty ECTS: 6 Wydział: Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Kierunek: Geodezja i Kartografia Specjalność: -

Bardziej szczegółowo

NUMERYCZNE MODELE TERENU

NUMERYCZNE MODELE TERENU NUMERYCZNE MODELE TERENU GIS DAY 2007 Marek Ewertowski, Michał Rzeszewski Czym jest Numeryczny Model Terenu? Czym jest Numeryczny Model Terenu? A Digital Terrain Model is (DTM) simply a statistical representation

Bardziej szczegółowo

Robert Olszewski, Paweł Kowalski, Andrzej Głażewski

Robert Olszewski, Paweł Kowalski, Andrzej Głażewski Robert Olszewski, Paweł Kowalski, Andrzej Głażewski Pojęcie modelu rzeczywistości geograficznej obejmuje każdą współcześnie funkcjonującą postać opisu tej rzeczywistości, która jest zwięzła, czytelna dla

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ROZWINIĘCIA OBRAZÓW TERMOGRAFICZNYCH KOMINA PRZEMYSŁOWEGO 1)

OPRACOWANIE ROZWINIĘCIA OBRAZÓW TERMOGRAFICZNYCH KOMINA PRZEMYSŁOWEGO 1) 335 Magdalena Prochalska Andrzej Wróbel OPRACOWANIE ROZWINIĘCIA OBRAZÓW TERMOGRAFICZNYCH KOMINA PRZEMYSŁOWEGO 1) Streszczenie. Wskazane jest, aby opracowanie termograficzne przedstawiało rozkład temperatury

Bardziej szczegółowo

PROMOTOR TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ INŻYNIERSKIEJ KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA

PROMOTOR TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ INŻYNIERSKIEJ KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA (STPS i SNPS) ROK AKADEMICKI 2011/2012 Katedra Fotogrametrii i Teledetekcji * PROMOTOR TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ

Bardziej szczegółowo

Osnowa fotogrametryczna

Osnowa fotogrametryczna składa się z wszystkich punktów biorących udział w aerotriangulacji, dzieli się na polową i kameralną. Polowa osnowa fotogrametryczna (fotopunkty) to zbiór punktów które mają określone współrzędne z odpowiednią

Bardziej szczegółowo

Reprezentacja i analiza obszarów

Reprezentacja i analiza obszarów Cechy kształtu Topologiczne Geometryczne spójność liczba otworów liczba Eulera szkielet obwód pole powierzchni środek cięŝkości ułoŝenie przestrzenne momenty wyŝszych rzędów promienie max-min centryczność

Bardziej szczegółowo

Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, Suł oszowa, POLSKA

Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, Suł oszowa, POLSKA Znak sprawy: DNE 370/1/2012 Zamawiający: Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, 32 045 Suł oszowa, POLSKA tel.: 12 389 10 39, 12 389 14 90, 12 389 20 05, fax: 12 389 20 06, email: opnar@pro.onet.pl www.ojcowskiparknarodowy.pl

Bardziej szczegółowo

Wykład 3. Poziome sieci geodezyjne - od triangulacji do poligonizacji. Wykład 3

Wykład 3. Poziome sieci geodezyjne - od triangulacji do poligonizacji. Wykład 3 Poziome sieci geodezyjne - od triangulacji do poligonizacji. 1 Współrzędne prostokątne i biegunowe na płaszczyźnie Geodeci wiążą osie x,y z geograficznymi kierunkami; oś x kierują na północ (N), a oś y

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja architektoniczna metodą fotogrametryczną. Zamek Grodno

Inwentaryzacja architektoniczna metodą fotogrametryczną. Zamek Grodno Zamek Grodno Zamek Grodno Zamek Grodno położony jest w Górach Sowich, na szczycie góry Chojna 450 m.n.p.m. Początki zamku sięgają końca XIII wieku. Zbudowany z kamienia, początkowo był największym zamkiem

Bardziej szczegółowo

5. Fotogrametria lotnicza

5. Fotogrametria lotnicza 5. Fotogrametria lotnicza Fotogrametria lotnicza (aerofotogrametria) jest podstawową metodą wytwarzania map. Odgrywa znacznie ważniejszą rolę od fotogrametrii naziemnej. Pomiędzy tymi dwiema metodami występują

Bardziej szczegółowo

GEODEZJA MAPY WYKŁAD. Katedra Geodezji im. K. Weigla ul. Poznańska 2/34

GEODEZJA MAPY WYKŁAD. Katedra Geodezji im. K. Weigla ul. Poznańska 2/34 GEODEZJA WYKŁAD MAPY Katedra Geodezji im. K. Weigla ul. Poznańska 2/34 Mapy Mapa jest to obraz fizycznej powierzchni ziemi na płaszczyźnie w przyjętym odwzorowaniu kartograficznym i założonej skali z symbolicznym

Bardziej szczegółowo

Temat 2. 1.Rzut środkowy 2.Wyznaczenie elementów orientacji wewnętrznej 3.Kamera naziemna 4.Kamera lotnicza

Temat 2. 1.Rzut środkowy 2.Wyznaczenie elementów orientacji wewnętrznej 3.Kamera naziemna 4.Kamera lotnicza Temat 2 1.Rzut środkowy 2.Wyznaczenie elementów orientacji wewnętrznej 3.Kamera naziemna 4.Kamera lotnicza Rzut środkowy Rzut środkowy czworościanu ABCD na płaszczyznę rzutów Pi O środek rzutów Pi rzutnia,

Bardziej szczegółowo

Z menu wybieramy moduł fotogrametryczny Process/Raster/Photogrammetric model ling

Z menu wybieramy moduł fotogrametryczny Process/Raster/Photogrammetric model ling Uwagi natury ogólnej Zdjęcia lotnicze, wykonywane kamerami ramkowymi, zawierają systematyczne zniekształcenia spowodowane geometrią kamery (rzut środkowy), niedoskonałościami wykonania obiektywu oraz zróżnicowaniem

Bardziej szczegółowo

Ortorektyfikacja pojedynczych zdjęć lotniczych w oparciu o istniejące modele rzeźby terenu i mapy topograficzne (ćwiczenie 1)

Ortorektyfikacja pojedynczych zdjęć lotniczych w oparciu o istniejące modele rzeźby terenu i mapy topograficzne (ćwiczenie 1) Ortorektyfikacja pojedynczych zdjęć lotniczych w oparciu o istniejące modele rzeźby terenu i mapy topograficzne (ćwiczenie 1) Źródła zniekształceń geometrycznych: Rzut środkowy Dystorsja obiektywu Odchylenie

Bardziej szczegółowo

OMÓWIENIE TECHNOLOGII NAZIEMNEGO SKANINGU SKANING LASEROWY LASEROWGO ORAZ PRAKTYCZNYCH ASPEKTÓW ZASTOSOWANIA TEJ TECHNOLOGII W POLSKICH WARUNKACH Jacek Uchański Piotr Falkowski PLAN REFERATU 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI STRESZCZENIE...8 SUMMARY...9 I. WPROWADZENIE... 10

SPIS TREŚCI STRESZCZENIE...8 SUMMARY...9 I. WPROWADZENIE... 10 SPIS TREŚCI STRESZCZENIE.....8 SUMMARY.....9 I. WPROWADZENIE.... 10 II. OMÓWIENIE TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE OBSZARU BADAŃ..16 1. Fotogrametria i skanowanie laserowe jako metody inwentaryzacji zabytków......17

Bardziej szczegółowo

Grafika komputerowa Wykład 4 Geometria przestrzenna

Grafika komputerowa Wykład 4 Geometria przestrzenna Grafika komputerowa Wykład 4 Geometria przestrzenna Instytut Informatyki i Automatyki Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży 2 0 0 9 Spis treści Spis treści 1 Geometria 3D - podstawowe

Bardziej szczegółowo

Zakres opracowania i wymogi techniczne wykonania ortofotomapy

Zakres opracowania i wymogi techniczne wykonania ortofotomapy Załącznik nr 4 do Ogłoszenia (załącznik nr 1 do umowy) Zakres opracowania i wymogi techniczne wykonania ortofotomapy I. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zdjęć pionowych oraz barwnej

Bardziej szczegółowo

OPERAT TECHNICZNY WYKONANIE PROJEKTÓW PLANÓW OCHRONY WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO I OBSZARU NATURA 2000 OSTOJA WIGIERSKA

OPERAT TECHNICZNY WYKONANIE PROJEKTÓW PLANÓW OCHRONY WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO I OBSZARU NATURA 2000 OSTOJA WIGIERSKA OPERAT TECHNICZNY WYKONANIE PROJEKTÓW PLANÓW OCHRONY WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO I OBSZARU NATURA 2000 OSTOJA WIGIERSKA ZADANIE NR 2 WYKONANIE ORTOFOTOMAPY I NUMERYCZNEGO MODELU TERENU WYKONAWCA: MGGP

Bardziej szczegółowo

DIGITAL PHOTOGRAMMETRY AND LASER SCANNING IN CULTURAL HERITAGE SURVEY

DIGITAL PHOTOGRAMMETRY AND LASER SCANNING IN CULTURAL HERITAGE SURVEY DIGITAL PHOTOGRAMMETRY AND LASER SCANNING IN CULTURAL HERITAGE SURVEY Fotogrametria cyfrowa i skaning laserowy w dokumentacji i archiwizacji obiektów dziedzictwa kulturowego Autorzy artykułu: A. Guarnieria,

Bardziej szczegółowo

Projektowanie naziemnego pomiaru fotogrametrycznego. Dokładność - specyfikacja techniczna projektu

Projektowanie naziemnego pomiaru fotogrametrycznego. Dokładność - specyfikacja techniczna projektu Projektowanie naziemnego pomiaru fotogrametrycznego Dokładność - specyfikacja techniczna projektu Aparat cyfrowy w fotogrametrii aparat musi być wyposażony w obiektyw stałoogniskowy z jednym aparatem można

Bardziej szczegółowo

Wykład 13. Systemy Informacji Przestrzennej. Systemy Informacji Przestrzennej 1

Wykład 13. Systemy Informacji Przestrzennej. Systemy Informacji Przestrzennej 1 Wykład 13 Systemy Informacji Przestrzennej Systemy Informacji Przestrzennej 1 Mapa jako element Systemu Informacji Geograficznej Systemy Informacyjne Systemy Informacji przestrzennej Systemy Informacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE ZDJĘĆ LOTNICZYCH DLA CELÓW POMIAROWYCH 33

PROJEKTOWANIE ZDJĘĆ LOTNICZYCH DLA CELÓW POMIAROWYCH 33 PROJEKTOWANIE ZDJĘĆ LOTNICZYCH DLA CELÓW POMIAROWYCH 33 Katarzyna Kwiecień PROJEKTOWANIE ZDJĘĆ LOTNICZYCH DLA CELÓW POMIAROWYCH Zdjęcie lotnicze jest to zdjęcie wycinka terenu robione z powietrza za pomocą

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie metody interpolacji warstwic do tworzenia NMT. dr inż. Ireneusz Wyczałek Zakład Geodezji POLITECHNIKA POZNAŃSKA

Zastosowanie metody interpolacji warstwic do tworzenia NMT. dr inż. Ireneusz Wyczałek Zakład Geodezji POLITECHNIKA POZNAŃSKA Zastosowanie metody interpolacji warstwic do tworzenia NMT dr inż. Ireneusz Wyczałek Zakład Geodezji POLITECHNIKA POZNAŃSKA Zastosowanie metody interpolacji warstwic do tworzenia Numerycznego Modelu Terenu

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza

Akademia Górniczo-Hutnicza Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wyznaczanie dysparycji z użyciem pakietu Matlab Kraków, 2012 1. Mapa dysparycji W wizyjnych metodach odwzorowania, cyfrowa reprezentacja sceny

Bardziej szczegółowo

Artur Malczewski TPI Sp. z o.o. Zakopane - Kościelisko, 31 maja 2006

Artur Malczewski TPI Sp. z o.o. Zakopane - Kościelisko, 31 maja 2006 owe spojrzenie na cyfrową fotogrametrię bliskiego zasięgu Artur Malczewski TPI Sp. z o.o. Zakopane - Kościelisko, 31 maja 2006 TPI istniejemy od 1991 zatrudniamy 26 osób 5 biur: Warszawa, Wrocław, Poznań,

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy Powiat Krotoszyński- cyfryzacja i modernizacja baz danych

Cyfrowy Powiat Krotoszyński- cyfryzacja i modernizacja baz danych OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYKONANIE ZDJĘĆ LOTNICZYCH ORAZ ORTOFOTOMAPY DLA CAŁEGO POWIATU KROTOSZYŃSKIEGO STAROSTWO POWIATOWE W KROTOSZYNIE ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10 63-700 Krotoszyn 1 OBOWIĄZUJĄCE

Bardziej szczegółowo

Wojskowa Akademia Techniczna Zakład Teledetekcji i Fotogrametrii ul. Kaliskiego Warszawa 49

Wojskowa Akademia Techniczna Zakład Teledetekcji i Fotogrametrii ul. Kaliskiego Warszawa 49 Wojskowa Akademia Techniczna Zakład Teledetekcji i Fotogrametrii ul. Kaliskiego 2 00-908 Warszawa 49 Opracowanie cyfrowej ortofotomapy terenów niedostępnych z wysokorozdzielczych danych satelitarnych Michał

Bardziej szczegółowo

Geodezja i Kartografia

Geodezja i Kartografia Wydział Architektury I rok GP i Kartografia Józef Woźniak Zakład Geodezji i Geoinformatyki Politechniki Wrocławskiej jozef.wozniak@pwr.wroc.pl gis@pwr.wroc.pl Podstawowe informacje Literatura podstawowa:

Bardziej szczegółowo

Często zadawane pytania PhoToPlan

Często zadawane pytania PhoToPlan Często zadawane pytania PhoToPlan PoniŜszy dokument dostarczy państwu szczegółowych informacji o moŝliwościach PhoToPlan. W razie pytań zapraszamy na naszą stronę internetową lub prosimy o kontakt z naszym

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYCZNA AKTUALIZACJA BAZY DANYCH O BUDYNKACH W OPARCIU O WYSOKOROZDZIELCZĄ ORTOFOTOMAPĘ SATELITARNĄ

AUTOMATYCZNA AKTUALIZACJA BAZY DANYCH O BUDYNKACH W OPARCIU O WYSOKOROZDZIELCZĄ ORTOFOTOMAPĘ SATELITARNĄ AUTOMATYCZNA AKTUALIZACJA BAZY DANYCH O BUDYNKACH W OPARCIU O WYSOKOROZDZIELCZĄ ORTOFOTOMAPĘ SATELITARNĄ Ireneusz WYCZAŁEK Zakład Geodezji Politechnika Poznańska CEL Aktualizacja baz danych przestrzennych,

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pomiaru i wyrównania przestrzennych ciągów tachimetrycznych w zastosowaniach geodezji zintegrowanej

Koncepcja pomiaru i wyrównania przestrzennych ciągów tachimetrycznych w zastosowaniach geodezji zintegrowanej Koncepcja pomiaru i wyrównania przestrzennych ciągów tachimetrycznych w zastosowaniach geodezji zintegrowanej Krzysztof Karsznia Leica Geosystems Polska XX Jesienna Szkoła Geodezji im Jacka Rejmana, Polanica

Bardziej szczegółowo

Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 19, 2009 ISBN WYMAGANIA WOBEC DANYCH ŹRÓDŁOWYCH DLA GENEROWANIA TRUE-ORTHO

Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 19, 2009 ISBN WYMAGANIA WOBEC DANYCH ŹRÓDŁOWYCH DLA GENEROWANIA TRUE-ORTHO Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 19, 2009 ISBN 978-83-61576-09-9 WYMAGANIA WOBEC DANYCH ŹRÓDŁOWYCH DLA GENEROWANIA TRUE-ORTHO REQUIREMENTS TO SOURCE DATA FOR TRUE-ORTHO GENERATION

Bardziej szczegółowo

Cyfrowe przetwarzanie obrazów i sygnałów Wykład 2 AiR III

Cyfrowe przetwarzanie obrazów i sygnałów Wykład 2 AiR III 1 Niniejszy dokument zawiera materiały do wykładu z przedmiotu Cyfrowe Przetwarzanie Obrazów i Sygnałów. Jest on udostępniony pod warunkiem wykorzystania wyłącznie do własnych, prywatnych potrzeb i może

Bardziej szczegółowo

Wykład 2. Matematyczne podstawy map. Mapa zasadnicza tradycyjna i cyfrowa. Wykład 2 1

Wykład 2. Matematyczne podstawy map. Mapa zasadnicza tradycyjna i cyfrowa. Wykład 2 1 Wykład 2 Matematyczne podstawy map. Mapa zasadnicza tradycyjna i cyfrowa Wykład 2 1 Mapa - graficzna forma przekazu informacji o Ziemi. Wykład 2 2 Mapa Głównym zadaniem geodezji jest stworzenie obrazu

Bardziej szczegółowo

7. Metody pozyskiwania danych

7. Metody pozyskiwania danych 7. Metody pozyskiwania danych Jedną z podstawowych funkcji systemu informacji przestrzennej jest pozyskiwanie danych. Od jakości pozyskanych danych i ich kompletności będą zależały przyszłe możliwości

Bardziej szczegółowo

Wojciech Żurowski MGGP AERO ZDJĘCIA LOTNICZE I SKANING LASEROWY ZASTOSOWANIA W SAMORZĄDACH 2015-10-08

Wojciech Żurowski MGGP AERO ZDJĘCIA LOTNICZE I SKANING LASEROWY ZASTOSOWANIA W SAMORZĄDACH 2015-10-08 Wojciech Żurowski MGGP AERO ZDJĘCIA LOTNICZE I SKANING LASEROWY ZASTOSOWANIA W SAMORZĄDACH 2015-10-08 Informacja przestrzenna z pułapu lotniczego 2 Historia firmy Zakup skanera fotogrametrycznego i uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Mariusz Rojek Projektowanie zdjęć lotniczych dla celów pomiarowych. Acta Scientifica Academiae Ostroviensis nr 34, 49-56

Mariusz Rojek Projektowanie zdjęć lotniczych dla celów pomiarowych. Acta Scientifica Academiae Ostroviensis nr 34, 49-56 Mariusz Rojek Projektowanie zdjęć lotniczych dla celów pomiarowych Acta Scientifica Academiae Ostroviensis nr 34, 49-56 2010 Acta Scientifica AcaDemiae Ostroyiensis 49 Mariusz Rojek Projektowanie zdjęć

Bardziej szczegółowo

Temat Zasady projektowania naziemnego pomiaru fotogrametrycznego. 2. Terenowy rozmiar piksela. 3. Plan pomiaru fotogrametrycznego

Temat Zasady projektowania naziemnego pomiaru fotogrametrycznego. 2. Terenowy rozmiar piksela. 3. Plan pomiaru fotogrametrycznego Temat 2 1. Zasady projektowania naziemnego pomiaru fotogrametrycznego 2. Terenowy rozmiar piksela 3. Plan pomiaru fotogrametrycznego Projektowanie Dokładność - specyfikacja techniczna projektu Aparat cyfrowy

Bardziej szczegółowo

Wykonanie fotoplanu malowidła ściennego (graffiti) z wykorzystaniem przekształcenia rzutowego

Wykonanie fotoplanu malowidła ściennego (graffiti) z wykorzystaniem przekształcenia rzutowego Temat 3 Wykonanie fotoplanu malowidła ściennego (graffiti) z wykorzystaniem przekształcenia rzutowego Dla wykonania fotoplanu obiektu płaskiego takiego jak, malowidło na płaskiej ścianie płaska elewacja

Bardziej szczegółowo

Temat ćwiczenia: Plan nalotów, parametry zdjęć lotniczych

Temat ćwiczenia: Plan nalotów, parametry zdjęć lotniczych Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział InŜynierii Środowiska i Geodezji Katedra Fotogrametrii i Teledetekcji Temat ćwiczenia: Plan nalotów, parametry zdjęć lotniczych Podstawowe parametry zdjęć lotniczych

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia w pracy z danymi rastrowymi w ArcGIS Marcin Paź Esri Polska

Wybrane zagadnienia w pracy z danymi rastrowymi w ArcGIS Marcin Paź Esri Polska Wybrane zagadnienia w pracy z danymi rastrowymi w ArcGIS 10.1 Marcin Paź Esri Polska Zagadnienia Koncepcja rastra Typy danych rastrowych Właściwości rastrów Modele danych rastrowych w ArcGIS Przetwarzanie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DOKŁADNOŚCI ORTOFOTOMAPY WYGENEROWANEJ NA PODSTAWIE CYFROWYCH ZDJĘĆ POZYSKANYCH Z POKŁADU BEZZAŁOGOWEGO STATKU LATAJĄCEGO

ANALIZA DOKŁADNOŚCI ORTOFOTOMAPY WYGENEROWANEJ NA PODSTAWIE CYFROWYCH ZDJĘĆ POZYSKANYCH Z POKŁADU BEZZAŁOGOWEGO STATKU LATAJĄCEGO Autor: inż. Małgorzata Woroszkiewicz Opiekun naukowy: dr hab. inż. Michał Kędzierski ANALIZA DOKŁADNOŚCI ORTOFOTOMAPY WYGENEROWANEJ NA PODSTAWIE CYFROWYCH ZDJĘĆ POZYSKANYCH Z POKŁADU BEZZAŁOGOWEGO STATKU

Bardziej szczegółowo

Animowana grafika 3D. Opracowanie: J. Kęsik.

Animowana grafika 3D. Opracowanie: J. Kęsik. Animowana grafika 3D Opracowanie: J. Kęsik kesik@cs.pollub.pl Rzutowanie Równoległe Perspektywiczne Rzutowanie równoległe Rzutowanie równoległe jest powszechnie używane w rysunku technicznym - umożliwienie

Bardziej szczegółowo

Numeryczny model terenu

Numeryczny model terenu Metody komputerowe w inżynierii komunikacyjnej Numeryczny model terenu doc. dr inż. Tadeusz Zieliński r. ak. 2012/13 Układ wykładu podstawy klasyfikacja metoda siatki trójkątów opartej na punktach rozproszonych

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia nr 4. TEMATYKA: Rzutowanie

Ćwiczenia nr 4. TEMATYKA: Rzutowanie TEMATYKA: Rzutowanie Ćwiczenia nr 4 DEFINICJE: Rzut na prostą: rzutem na prostą l (zwaną rzutnią) w kierunku rzutowania k (k l) nazywamy przekształcenie płaszczyzny przyporządkowujące: a) Punktom prostej

Bardziej szczegółowo

Proste metody przetwarzania obrazu

Proste metody przetwarzania obrazu Operacje na pikselach obrazu (operacje punktowe, bezkontekstowe) Operacje arytmetyczne Dodanie (odjęcie) do obrazu stałej 1 Mnożenie (dzielenie) obrazu przez stałą Operacje dodawania i mnożenia są operacjami

Bardziej szczegółowo

Raport Ortofotomapa Kontrola wstępna i końcowa Data...

Raport Ortofotomapa Kontrola wstępna i końcowa Data... Obiekt NAZWA OBIEKTU układ 2000 Opis Obiektu Obiekt Nr_arkusza w skali 1:10000 rr-mm-dd Skala 1:2000 Rozmiar piksela 0.50 m Liczba arkuszy w skali 1:2000 25 Ocena zbiorcza Obiektu Obiekt Akceptacja (Tak/Nie)

Bardziej szczegółowo

ZA ZAŁĄCZNIK NR 5

ZA ZAŁĄCZNIK NR 5 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na Wykonanie zdjęć lotniczych pionowych i ukośnych oraz skaningu laserowego z opracowaniem cyfrowej ortofotomapy, numerycznego modelu terenu, numerycznego modelu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa Pojęcie powierzchni odniesienia jako powierzchni oryginału w odwzorowaniu kartograficznym

Spis treści. Przedmowa Pojęcie powierzchni odniesienia jako powierzchni oryginału w odwzorowaniu kartograficznym Spis treści Przedmowa................................................................... 11 1. Pojęcie powierzchni odniesienia jako powierzchni oryginału w odwzorowaniu kartograficznym......................................................................

Bardziej szczegółowo

MAPY. Mapa jest to obraz fizycznej powierzchni ziemi na płaszczyźnie w przyjętym

MAPY. Mapa jest to obraz fizycznej powierzchni ziemi na płaszczyźnie w przyjętym MAPY WYKŁAD II MAPY Mapa jest to obraz fizycznej powierzchni ziemi na płaszczyźnie w przyjętym odwzorowaniu kartograficznym i założonej skali z symbolicznym przedstawieniem obiektów i ukształtowania. Treść

Bardziej szczegółowo

w zależności od powierzchni, jaka została użyta do odwzorowania siatki kartograficznej, wyróżniać będziemy 3 typy odwzorowań:

w zależności od powierzchni, jaka została użyta do odwzorowania siatki kartograficznej, wyróżniać będziemy 3 typy odwzorowań: Elementy mapy mapa jest płaskim obrazem powierzchni Ziemi lub jej części przedstawionym na płaszczyźnie w odpowiednim zmniejszeniu; siatka kartograficzna będzie się zawsze różniła od siatki geograficznej;

Bardziej szczegółowo

Baza Danych Topograficznych (TBD)

Baza Danych Topograficznych (TBD) Baza Danych Topograficznych (TBD) Plan prezentacji: 1. Definicja i podstawowe informacje. 2. Charakterystyka Bazy Danych Topograficznych 3. Zastosowania TBD Baza Danych Topograficznych (TBD) Baza Danych

Bardziej szczegółowo

kataster, numeryczne modele terenu, tachimetria elektroniczna czy GPS, wykorzystywane coraz częściej do pozyskiwania, analizowania i przetwarzania

kataster, numeryczne modele terenu, tachimetria elektroniczna czy GPS, wykorzystywane coraz częściej do pozyskiwania, analizowania i przetwarzania Wstęp Rozwój gospodarczy wymaga racjonalnego zarządzania i gospodarowania terenami oraz zasobami (np. wodnymi czy glebowymi). Do realizacji tych celów niezbędna jest odpowiednia informacja przestrzenna.

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o projekcie ISOK Rola GUGiK w projekcie ISOK

Podstawowe informacje o projekcie ISOK Rola GUGiK w projekcie ISOK Szkolenia z wykorzystania Produktów LiDAR Podstawowe informacje o projekcie ISOK Rola GUGiK w projekcie ISOK mgr Mateusz Maślanka Kierownik Działu Szkoleń i Marketingu ProGea Consulting mateusz.maslanka@progea.pl

Bardziej szczegółowo

Automatyczne tworzenie trójwymiarowego planu pomieszczenia z zastosowaniem metod stereowizyjnych

Automatyczne tworzenie trójwymiarowego planu pomieszczenia z zastosowaniem metod stereowizyjnych Automatyczne tworzenie trójwymiarowego planu pomieszczenia z zastosowaniem metod stereowizyjnych autor: Robert Drab opiekun naukowy: dr inż. Paweł Rotter 1. Wstęp Zagadnienie generowania trójwymiarowego

Bardziej szczegółowo

Podstawy przetwarzania obrazów teledetekcyjnych. Format rastrowy

Podstawy przetwarzania obrazów teledetekcyjnych. Format rastrowy Podstawy przetwarzania obrazów teledetekcyjnych Format rastrowy Definicja rastrowego modelu danych - podstawowy element obrazu cyfrowego to piksel, uważany w danym momencie za wewnętrznie jednorodny -

Bardziej szczegółowo