OPERAT TECHNICZNY WYKONANIE PROJEKTÓW PLANÓW OCHRONY WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO I OBSZARU NATURA 2000 OSTOJA WIGIERSKA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPERAT TECHNICZNY WYKONANIE PROJEKTÓW PLANÓW OCHRONY WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO I OBSZARU NATURA 2000 OSTOJA WIGIERSKA"

Transkrypt

1 OPERAT TECHNICZNY WYKONANIE PROJEKTÓW PLANÓW OCHRONY WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO I OBSZARU NATURA 2000 OSTOJA WIGIERSKA ZADANIE NR 2 WYKONANIE ORTOFOTOMAPY I NUMERYCZNEGO MODELU TERENU WYKONAWCA: MGGP AERO SP. Z O.O TARNÓW Tarnów, dnia:

2 Spis treści 1. Sprawozdanie techniczne Zamawiający Wykonawca Podstawa prawna Obowiązujące normy prawne Obowiązujące instrukcje techniczne Wykonywał zespół Przedmiot zlecenia Termin realizacji Otrzymane materiały Prace przygotowawcze Lokalizacja obiektu Wykonanie cyfrowych zdjęć lotniczych Wymagania dotyczące lotu fotogrametrycznego Data wykonania nalotu Ogólna charakterystyka projektu (nalot fotogrametryczny) Wykaz użytego sprzętu i oprogramowania Plan lotu zdjęcia cyfrowe Kopia kart pracy fotolotniczej Raporty z wyrównania trajektorii DMCII Wykonanie lotniczego skaningu laserowego (ALS) LIDAR-em Wymagania dotyczące skaningu laserowego Data wykonania nalotu Ogólna charakterystyka projektu (nalot LIDAR) Wykaz użytego sprzętu i oprogramowania Plan lotu - skaning lotniczy Kopia kart pracy fotolotniczej Raporty z wyrównania trajektorii LiDAR Wyrównanie danych LiDAR Opis procesu Raporty z wyrównania danych LiDAR Raporty z wyrównania sytuacyjnego danych LiDAR Wykonanie numerycznego modelu tereny (NMT) Opracowanie chmury punktów LiDAR Opis procesu Wewnętrzne procedury oceny jakości procesu Generowanie NMT Opis procesu generowania NMT Opis procesu kontroli NMT Ocena dokładności Wykonanie numerycznego modelu pokrycia terenu (NMPT) Generowanie NMPT Opis procesu Wewnętrzne procedury oceny jakości... 50

3 6. Wykonanie ortofotomapy Fotopunkty Aerotriangulacja Opracowanie ortofotomapy Kontrola dokładności ortofotomapy - metryka... 54

4 1. Sprawozdanie techniczne 1.1 Zamawiający TAXUS SI Sp. z o. o. ul. Płomyka 56A Warszawa Reprezentowane przez: - Adama Koniecznego Prezesa Zarządu - Bogusława Popisa Wiceprezesa Zarządu 1.2 Wykonawca MGGP Aero Sp. z o. o. ul. Słowackiego 33-37, Tarnów reprezentowane przez: - Jacka Siedlika 1.3 Podstawa prawna Obowiązujące normy prawne 1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz z późn. zm.), 2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz (Dz. U. Nr 78, poz 837) 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja

5 1999 r. w sprawie określenia rodzajów materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, sposobu i trybu ich gromadzenia i wyłączania z zasobu oraz udostępniania zasobu (Dz. U. Nr 49, poz. 493) 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie (Dz. U. Nr 30, poz. 297) 5. Ustawa z dnia r. o ochronie informacji niejawnych. (Dz. U. Nr 11 z dn ) 6. Rozporządzenie Rady ministrów z dn r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. Nr 70 poz. 821) Obowiązujące instrukcje techniczne 1. Instrukcja techniczna O-1/O-2 Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych, 2. Instrukcja techniczna O-3 Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, 3. Instrukcja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, 4. Wytyczne techniczne G-1.8 Aerotriangulacja analityczna, 5. Wytyczne techniczne G Opracowanie dokumentacji wyjściowej do odnowienia ewidencji gruntów z zastosowaniem technologii fotogrametrycznej, 6. Wytyczne techniczne K-2.7 Zasady wykonywania prac fotolotniczych, 7. Wytyczne techniczne K-2.8 Zasady wykonywania ortofotomap w skali 1: Wykonywał zespół Fotooperator: Krzysztof Fuksa, Michał Sanocki Szef operacji lotniczych: Jerzy Kluczniak Pilot: Waldemar Kozioł Projekt nalotu: Paweł Dziechciarz

6 Opracowania fotogrametryczne: Maciej Sierka Opracowania LiDAR: Agnieszka Ptak, Karolina Korzeniowska 1.5 Przedmiot zlecenia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Numerycznego Modelu Terenu (NMT), Numerycznego Modelu Pokrycia Terenu (NMPT) na podstawie lotniczego skaningu laserowego wraz z opracowaniem chmury punktów oraz zdjęć lotniczych dla opracowania ortofotomapy dla Wigierskiego Parku Narodowego (zakres prac dla obszaru Parku i otuliny). 1.6 Termin realizacji III kwartał 2011 roku 1.7 Otrzymane materiały Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ze wskazanym zakresem i wytycznymi technicznymi dotyczącymi wykonania projektu. 1.8 Prace przygotowawcze Na podstawie otrzymanych materiałów dotyczących zakresu i warunków technicznych wykonano plan nalotu dla całego obiektu. Jednocześnie pozyskano informacje o niewystępowaniu na terenie objętym nalotem foto obiektów niejawnych (nr pisma z GUGiK 63/07/11 z dnia 19 lipca 2011 roku). Od tego momentu załoga była przygotowana do wykonania zdjęć. Następnie analizowano na bieżąco komunikaty meteorologiczne oraz notamy informujące o czasowych utrudnieniach i ograniczeniach w ruchu lotniczym

7 1.9 Lokalizacja obiektu

8 2. Wykonanie cyfrowych zdjęć lotniczych 2.1 Wymagania dotyczące lotu fotogrametrycznego Wielkość piksela 20cm Pokrycie podłużne 60% Pokrycie poprzeczne 30% Kanały RGB i CIR Format TIFF 2.2 Data wykonania nalotu Zdjęcia cyfrowe: r. oraz r. 2.3 Ogólna charakterystyka projektu (nalot fotogrametryczny) Nazwa projektu: Wigry Ilość lotów: 2 Wysokość lotu: 3286m Data nalotu: r., r. Stacje bazowe GPS: Suwałki Rozdzielczość terenowa GSD: 20cm Ilość zdjęć: 164

9 2.4 Wykaz użytego sprzętu i oprogramowania Sprzęt i oprogramowanie Piper Navajo / PA-31 / Intergraph DMC II 230 Z/I Inflight GrafNav Przeznaczenie wykonywanie nalotu cyfrowa kamera lotnicza wykonanie cyfrowych zdjęć lotniczych system nawigacji fotolotniczej Oprogramowanie do obliczenia trajektorii lotu i środków rzutów

10 2.5 Plan lotu zdjęcia cyfrowe

11 2.6 Kopia kart pracy fotolotniczej

12

13 2.7 Raporty z wyrównania trajektorii DMCII Raporty syntetyczne wraz z oceną dokładności sytuacyjnej i wysokościowej obliczonych trajektorii. Lot z dnia r.

14 Lot z dnia r.

15

16 3. Wykonanie lotniczego skaningu laserowego (ALS) LIDAR-em 3.1 Wymagania dotyczące skaningu laserowego Gęstość skanowania 4 punktów/m 2 Rejestracja echa rejestracja wszystkich odbić na etapie postprocessingu redukcja do siedmiu odbić 3.2 Data wykonania nalotu Skaning laserowy: r. oraz r. 3.3 Ogólna charakterystyka projektu (nalot LIDAR) Nazwa projektu: Wigry Ilość lotów: 2 Wysokość lotu: 950m Data nalotu: r., r. Stacje bazowe GPS: Suwałki Ilość bloków: 1 Układ odniesienia (poziomy): PUWG1992 Układ odniesienia (pionowy): Kronsztadt Dokładność opracowania: pozioma < 0.5m, pionowa < 0.15m

17 3.4 Wykaz użytego sprzętu i oprogramowania sprzęt/oprogramowanie Antonow AN-2 IGIplan Hasselblad 50 Mpix CCNS LiteMapper LMSQ680i AeroCONTROL AeroOFFICE Terra Scan Global Mapper przeznaczenie wykonywanie nalotu System do planowania lotu cyfrowa kamera lotnicza wykonanie zdjęć System nawigacyjny System skaningu laserowego (LIDAR) System (GPS/IMU) precyzyjnie określający położenie sensorów Oprogramowanie do obróbki danych pochodzących z systemu AeroCONTROL Archiwizacja i klasyfikacja chmury punktów. Generowanie NMT, NMPT Kontrola i korekta danych LiDAR

18 3.5 Plan lotu - skaning lotniczy

19 3.6 Kopia kart pracy fotolotniczej

20

21

22

23

24 3.7 Raporty z wyrównania trajektorii LiDAR Raporty syntetyczne wraz z oceną dokładności sytuacyjnej i wysokościowej obliczonych trajektorii. Lot z dnia r.

25

26 Lot z dnia r. (lot 1)

27 Wyrównanie GPS/INS

28 Lot z dnia r. (lot 2)

29 Wyrównanie GPS/INS

30 3.8 Wyrównanie danych LiDAR Opis procesu 1) Opis wykorzystania danych kalibracji skanera, stacji referencyjnych, rejestracji GPS/INS, itp. Do wyznaczenia wstępnej chmury punktów wykorzystuje się wyznaczone wartości kątów RPY pomiędzy skanerem a IMU (dane z kalibracji zestawu). Proces ten ma za zadanie zminimalizować wartość błędu systematycznego pozycji punktów na poszczególnych skanach oraz łatwiejsze przeszukiwanie skanów pod względem płaszczyzn wzajemnie jednoznacznych. Wspomniane wartości są wynikiem wyrównania bloku kalibracyjnego lub dowolnej grupy szeregów wzajemnie prostopadłych. 2) Opis wykorzystania w procesie wyrównania szeregów poprzecznych LIDAR Szeregi prostopadłe wykorzystywane są w procesie wzajemnego wpasowania szeregów. Obserwacje na szeregach poprzecznych (powierzchnie wiążące) pozwalają wyznaczyć wartości szczątkowe kątów RPY w relacji skaner IMU. Szeregi poprzeczne wraz z kilkoma równoległymi szeregami bloku umożliwiają również wyznaczenie wartości katów RPY (skaner IMU) w przypadku gdy dane te nie zostały wyznaczone na bloku kalibracyjnym. 3) Opis metodyki wyrównania szeregów w Bloku LIDAR Wpasowanie wzajemne szeregów LiDAR z wyznaczonymi wartościami kątów RPY (pole kalibracyjne) wraz z georeferencją chmury punktów. 1. Obliczenie wstępnej chmury punktów z uwzględnieniem kątów RPY. 2. Import powierzchni referencyjnych oraz wyznaczenie powierzchni wiążących (na podstawie jednoznacznych punktów chmury), 3. Wyznaczenie powierzchni wiążących pomiędzy skanami (automatic tie planes),

31 4. Wykonanie analizy odległości na podstawie powierzchni wiążących, 5. Wykonanie wyznaczenia wartości przesunięcia poszczególnych skanów w kierunkach East, North, Height metodą najmniejszych kwadratów. 6. Ponowne przeliczenie chmury punktów w oparciu o wyznaczone poprawki. 7. Kontrola wyrównania w oparciu o powierzchnie kontrolne. 4.) Opis metodyki wyznaczenia dokładności wysokościowej 1. Wprowadzenie poziomych powierzchni kontrolnych pomierzonych w terenie na gruncie. 2. Wyznaczenie powierzchni wiążących (powierzchnie na chmurze punktów odpowiadające powierzchniom kontrolnym). 3. Wyliczenie błędu (odchylenia standardowego) położenia powierzchni względem siebie. 5.) Opis metodyki wyznaczenia dokładności sytuacyjnej 1. Wprowadzenie skośnych powierzchni kontrolnych pomierzonych w terenie (dachy budynków). 2. Wyznaczenie powierzchni wiążących (powierzchnie na chmurze punktów odpowiadające powierzchniom kontrolnym). 3. Wyliczenie błędu (odchylenia standardowego) położenia powierzchni względem siebie. Wyznaczenie dokładności sytuacyjnej i wysokościowej jest to połączenie tych dwóch procesów wykorzystując zarówno powierzchnie płaskie (dokładność wysokościowa) jak i powierzchnie skośne (dokładność sytuacyjna).

32 Odchylenie standardowe ma postać: x i błąd położenia pojedynczej powierzchni - średni błąd położenia powierzchni n liczba powierzchni Wyrównanie Odchylenie standardowe sytuacyjne 0,0314 wysokościowe 0,0278 Sytuacyjne i wysokościowe 0,0502

33 3.8.2 Raporty z wyrównania danych LiDAR

34

35

36

37

38

39 Raporty z wyrównania sytuacyjnego danych LiDAR

40

41

42

43 3.8.4 Raporty z wyrównania wysokościowego danych LiDAR

44

45

46

47 4. Wykonanie numerycznego modelu tereny (NMT) 4.1 Opracowanie chmury punktów LiDAR Opis procesu Chmura punktów opracowana jest w formacie LASv1.2 Point Data Record Format 3 Klasyfikacja chmury punktów zawiera się w trzech etapach automatycznym, manualnym i semi-automatycznym. Chmura punktów jest wstępnie automatycznie klasyfikowana na podstawie wewnętrznych algorytmów stosowanego oprogramowania oraz odpowiednio dobranych parametrów. Wszelkie formy filtracji będą przeprowadzane na podstawie doboru odpowiednich parametrów narzędzi Terra Scan: a) Low points, Air points, Isolated points punkty, będące tzw. szumem zostaną sklasyfikowane do klasy 7 automatycznie z zastosowaniem makr. b) Grunt Punkty zostaną sklasyfikowane na podstawie odpowiedniego makra z wcześniejszym przetestowaniem parametrów w odniesieniu do ukształtowania terenu i charakteru pokrycia. Wyniki klasyfikacji automatycznej podlegają korekcie manualnej przez operatora. c) Stosuje się klasyfikację below surface w celu odfiltrowania szumów pod gruntem. d) Roślinność podlega odfiltrowaniu na podstawie wysokości od wcześniej przygotowanej klasy gruntu (algorytm tworzy w locie model trójkątowy dla gruntu). Klasyfikacja wegetacji podzielona jest na: punkty reprezentujące niską wegetację ( do 0,4m), punkty reprezentujące średnią wegetację (0,4-2m) oraz punkty reprezentujące wysoką wegetację (powyżej 2m), e) Zabudowa podlega filtracji na podstawie odpowiednio dobranego makro klasyfikacja automatyczna. Materiał jest dzielony na moduły archiwizacji.

48 4.1.2 Wewnętrzne procedury oceny jakości procesu Operator przeprowadza pierwszą ocenę skuteczności działania makr na podstawie plików statystyk. Określenie jakości procesu odbywa się również na podstawie oceny wizualnej gdzie za materiał referencyjny służy Numeryczny Model Terenu, Numeryczny Model Pokrycia Terenu w wersjach roboczych oraz dostępne materiały fotogrametryczne. 4.2 Generowanie NMT Opis procesu generowania NMT. Numeryczny model terenu jest generowany metodą interpolacji punktów zawartych w klasie gruntu do postaci GRID. Za materiał wejściowy do procesu służą chmury punktów. Operator dokonuje wizualnej oceny poprawności modelu. W obszarach o słabym odbiciu (gdzie brakuje punktów tj. wody, pokrycia dachowe niektórych budynków, gęsto porośnięty grunt) przeprowadza się interpolację na podstawie istniejących punktów co skutkuje wypełnieniem modelu. Interpolacja ta jest pochodną modelu trójkątowego stanowiącego podstawę do tworzenia modelu. NMT jest generowany w formacie ASCII, xyz, GRID IMG. Materiał jest dzielony na moduły archiwizacji Opis procesu kontroli NMT Numeryczny Model Terenu podlega kontroli wizualnej (materiał pomocniczy w postaci ortofotomapy, NMPT) i ewentualnej korekcie, pamiętając o powiązaniu informacyjnym zawartym w chmurze punktów. Operator dokonuje oceny kompletności danych. Oprócz oceny wizualnej operator przeprowadza kontrolę dokładności na podstawie punktów pomierzonych w terenie na utwardzonej powierzchni Ocena dokładności

49 Ocena dokładności NMT jest przeprowadzona na podstawie pomiarów terenowych. Wyniki (m): błąd średni -0, błąd min -0,074 błąd max 0,044 st.dev 0,

50 5. Wykonanie numerycznego modelu pokrycia terenu (NMPT) 5.1 Generowanie NMPT Opis procesu Jako dane źródłowe do generowania NMPT stosuje się punkty laserowe z pierwszego odbicia, należące do klas (wg formatu LAS): 1) punkty leżące na gruncie, 2) punkty reprezentujące niską wegetację, 3) punkty reprezentujące średnią wegetację, 4) punkty reprezentujące wysoką wegetację, 5) punkty reprezentujące budynki budowle oraz obiekty inżynierskie jak mosty, wiadukty, zapory, inne konstrukcje, 6) punkty reprezentujące obszary pod wodami (cieki, jeziora, stawy), 7) pozostałe punkty Wykonanie NMPT odbywa się z zastosowaniem programów Terra Scan i Terra Modeler. NMPT jest generowany w formacie ASCII xyz, GRID IMG. Operator dokonuje oceny kompletności danych Wewnętrzne procedury oceny jakości Numeryczny model pokrycia terenu podlega kontroli wizualnej (materiał pomocniczy w postaci ortofotomapy) i ewentualnej korekcie, pamiętając o powiązaniu informacyjnym zawartym w chmurze punktów.

51 6. Wykonanie ortofotomapy 6.1 Fotopunkty Rodzaj i rozmieszczenie osnowy polowej Liczba fotopunktów 19 Rodzaj fotopunktów Fotopunkty naturalne Lokalizacja fotopunktów Pas pokrycia pomiędzy zdjęciami Technologia pomiaru Fotopunkty pomierzone zostały metodą RTK-GPS z wykorzystaniem ogólnopolskiej sieci ASG-EUPOS, dzięki czemu możliwe są pomiary GPS wysokiej dokładności w krótkim czasie wykorzystywanie poprawek powierzchniowych. Współrzędne fotopunktów Nr X(1992) Y(1992) H(Kron86)

52 6.2 Aerotriangulacja Opis przebiegu prac Inicjacja projektu na stacji fotogrametrycznej: Zdefiniowanie zakresu obszarowego, wielkości pokrycia podłużnego/poprzecznego, liczby szeregów Wprowadzenie danych z metryki kamery Deklaracja dokładności fotopunktów i pomiaru na zdjęciach Pomiar znaczków tłowych i punktów osnowy fotogrametrycznej na zdjęciach Obliczenie współrzędnych tłowych pomierzonych punktów (orientacja wewnętrzna) Obliczenie elementów orientacji wzajemnej Wyrównanie aerotriangulacji Kontrola jakości Metoda pomiaru zdjęć Automatyczna z późniejszą korektą manualną Metoda wyrównania aerotriangulacji Metoda niezależnych wiązek Układ współrzędnych, w którym PUWG1992 przeprowadzono wyrównanie Liczba wykorzystanych zdjęć 164 Liczba wykorzystanych fotopunktów 19 Uzyskane dokładności pomiarów Rodzaj błędu Wartość przed wyrównaniem Wartość po wyrównaniu Błąd średni współrzędnych tłowych [ m]: mx,my MX[m] Błąd średni współrzędnych MY [m] fotopunktów MZ [m] Błąd średni środków rzutów Wartość dopuszczalna MX [m] MY [m] MZ [m] WNIOSKI: Uzyskane w wyniku równania wartości błędów pozwalają stwierdzić, iż wykonana aerotriangulacja jest poprawna i spełnia wymagania zawarte w wytycznych.

53 6.3 Opracowanie ortofotomapy Ortofotomapa została wykonana na podstawie aktualnych zdjęć cyfrowych, NMT I NMPT powstałych z lotniczego skaningu laserowego. Etapy procesu technologicznego, wykorzystane materiały 1. Ortorektyfikacja Materiały: Cyfrowe zdjęcia lotnicze (2) Dane z kalibracji kamery fotogrametrycznej (2) Elementy orientacji zewnętrznej (4) Numeryczny model terenu (5) 2. Edycja, mozaikowanie 3. Kontrola jakości Ortorektyfikacja zdjęć Terenowa wielkość piksela pierwotnego (zdjęć) 20cm Terenowa wielkość piksela wynikowego 25cm Układ współrzędnych ortoobrazów PUWG1992 Rodzaj kompresji Brak Format zapisu GeoTIFF Dodatkowe UWAGI - Edycja, Mozaikowanie 1. Korekcja radiometryczna zdjęć wyrównanie tonalne zdjęć źródłowych 2. Mozaikowanie: Liczba wykorzystanych zdjęć 164 Układ współrzędnych, w którym PUWG1992 przeprowadzono mozaikowanie Sposób utworzenia linii łączenia ( Linii szycia ) Automatyczny z manualną korektą zdjęć Ortofotomapa informacje szczegółowe Tryb zapisu Format zapisu Sposób podłączenia informacji o georeferencji RGB GeoTIFF Zarejestrowane w nagłówku Plik referencyjny tfw Rodzaj kompresji/stopień kompresji Brak oraz JPG Q=4 Rozdzielczość radiometryczna 8bit na kanał

54 6.4 Kontrola dokładności ortofotomapy - metryka Kontrola dokładności ortofotomapy obejmuje sprawdzenie: 1) Dokładności bezwzględnej wyrażonej przez błąd średni kwadratowy m orto (RMSE) 2) Wewnętrznej zgodności łączeń i styków Kontrola błędów geometrycznych ortofotomapy Metodologia przeprowadzonej kontroli Liczba wykorzystanych punktów kontrolnych 149 Rodzaj punktów kontrolnych Nowe punkty Dodatkowy pomiar w terenie punktów kontrolnych NIE Wyniki przeprowadzonej analizy dokładności na punktach kontrolnych Średni błąd kwadratowy m orto [m] Maksymalny średni błąd kwadratowy [m] Dopuszczalny średni błąd kwadratowy [m] Dopuszczalny maksymalny średni błąd kwadratowy [m] Załączniki Tabelaryczne zestawienie odchyłek na punktach kontrolnych pomiędzy ich położeniem na ortofotomapie a położeniem rzeczywistym Kontrola wewnętrznej zgodności ortofotomapy Kontrola linii łączenia ortoobrazów oraz styków pomiędzy ortofotomapami % ortofotomap poddanych analizie: 100% Niezgodności łączenia ortoobrazów Nie stwierdzono Rozbieżności w rejonach cięć sekcyjnych Nie stwierdzono Występowanie zniekształceń geometrycznych obiektów Nie stwierdzono wynikających z wpływu NMT Występowanie istotnych różnic tonalnych Nie stwierdzono

Data sporządzenia materiałów źródłowych: zdjęcia:..., NMT:... Rodzaj zdjęć: analogowe/cyfrowe

Data sporządzenia materiałów źródłowych: zdjęcia:..., NMT:... Rodzaj zdjęć: analogowe/cyfrowe Ortofotomapa Identyfikator modułu:n-34-121-a-a-1-1 Identyfikator zbioru: ORTO_2015 METRYKĘ ORTOFOTOMAPY Układ współrzędnych: 1992 Zasięg obszarowy modułu: X[m] Y[m] 534158.84 432080.83 534158.84 436870.32

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ I POZYSKIWANIE ZDJĘĆ, OBRAZÓW I INNYCH DANYCH POCZĄTKOWYCH... 37

Spis treści CZĘŚĆ I POZYSKIWANIE ZDJĘĆ, OBRAZÓW I INNYCH DANYCH POCZĄTKOWYCH... 37 Spis treści Przedmowa... 11 1. Przedmiot fotogrametrii i rys historyczny jej rozwoju... 15 1.1. Definicja i przedmiot fotogrametrii... 15 1.2. Rozwój fotogrametrii na świecie... 23 1.3. Rozwój fotogrametrii

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA WRAZ Z WYDADNYMI DO NICH AKTAMI WYKONAWCZYMI:

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA WRAZ Z WYDADNYMI DO NICH AKTAMI WYKONAWCZYMI: ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ będący równocześnie załącznikiem nr 1 do umowy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dotyczące przetargu nieograniczonego na Wykonanie zdjęć lotniczych oraz sporządzenie numerycznego

Bardziej szczegółowo

Metryki i metadane ortofotomapa, numeryczny model terenu

Metryki i metadane ortofotomapa, numeryczny model terenu Obiekt NAZWA OBIEKTU układ 1992 Opis Obiektu Obiekt Nr_arkusza Data rr-mm-dd Skala 1:5000 Rozmiar piksela 0.5 m Ocena zbiorcza Obiektu Zał. nr 6 1/5 Ortofotomapa Identyfikator modułu:n-34-121-a-a-1-1 Identyfikator

Bardziej szczegółowo

4450-KZGW. Spis treści:

4450-KZGW. Spis treści: Wykonanie zdjęć lotniczych i ortofotomapy w celu określenia granicy występowania strefy zalewu wodami powodziowymi, które miało miejsce w maju i czerwcu 2010 r. Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE TECHNICZNE K-1.1 METRYKA MAPY ZASADNICZEJ. Arkusz... Skala...

WYTYCZNE TECHNICZNE K-1.1 METRYKA MAPY ZASADNICZEJ. Arkusz... Skala... WYTYCZNE TECHNICZNE K-1.1 METRYKA MAPY ZASADNICZEJ Arkusz... Skala... WARSZAWA 1980 Warszawa, dnia 27 marca 1980 r. GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFII ul. Jasna 2/4 skrytka pocztowa 145 tel. 26-42-21

Bardziej szczegółowo

ul. Fr. Rogaczewskiego 9/19 80-804 Gdańsk tel.: (58) 3261888 fax: (58) 3261889 e-mail: office@gdansk.rzgw.gov.pl

ul. Fr. Rogaczewskiego 9/19 80-804 Gdańsk tel.: (58) 3261888 fax: (58) 3261889 e-mail: office@gdansk.rzgw.gov.pl S IIWZ cc zz. II II II Znak ssp rrawy :: NZ //BKOP --370 --10 //2010 //m jj SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE LOTNICZEGO SKANINGU LASEROWEGO (LIDAR) ORAZ OPRACOWANIE PRODUKTÓW POCHODNYCH

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Wykonanie dedykowanych nalotów, pozyskanie lotniczych, cyfrowych zdjęć fotogrametrycznych:pionowych (RGB i CIR) oraz ukośnych (RGB), jak również danych wysokościowych

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o projekcie ISOK Rola GUGiK w projekcie ISOK

Podstawowe informacje o projekcie ISOK Rola GUGiK w projekcie ISOK Szkolenia z wykorzystania Produktów LiDAR Podstawowe informacje o projekcie ISOK Rola GUGiK w projekcie ISOK mgr Mateusz Maślanka Kierownik Działu Szkoleń i Marketingu ProGea Consulting mateusz.maslanka@progea.pl

Bardziej szczegółowo

Kompleksowy monitoring dynamiki drzewostanów Puszczy Białowieskiej z wykorzystaniem danych teledetekcyjnych

Kompleksowy monitoring dynamiki drzewostanów Puszczy Białowieskiej z wykorzystaniem danych teledetekcyjnych Instytut Badawczy Leśnictwa www.ibles.pl Dane pozyskane w projekcie Kompleksowy monitoring dynamiki drzewostanów Puszczy Białowieskiej z wykorzystaniem danych teledetekcyjnych Aneta Modzelewska, Małgorzata

Bardziej szczegółowo

FOTOGRAMETRIA ANALITYCZNA I CYFROWA

FOTOGRAMETRIA ANALITYCZNA I CYFROWA Miernictwo Podstawy Fotogrametrii FOTOGRAMETRIA ANALITYCZNA I CYFROWA METODY POZYSKIWANIA DANYCH DO BUDOWY NMT I ORTOFOTOMAPY CYFROWEJ Józef Woźniak gis@pwr.wroc.pl Podstawowe pojęcia definicja fotogrametrii

Bardziej szczegółowo

Zadanie II Opis przedmiotu zamówienia

Zadanie II Opis przedmiotu zamówienia Zadanie II Opis przedmiotu zamówienia Warunki techniczne na wykonanie naziemnego skanowania laserowego wnętrz 2 piętra Zamku w Łańcucie oraz na tej podstawie dokumentacji inwentaryzacyjnej 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Generowanie produktów pochodnych lotniczego skanowania laserowego w oprogramowaniu LP360

Generowanie produktów pochodnych lotniczego skanowania laserowego w oprogramowaniu LP360 Generowanie produktów pochodnych lotniczego skanowania laserowego w oprogramowaniu LP360 Mateusz Maślanka Specjalista ds. oprogramowania LiDAR mateusz.maslanka@progea.pl Mateusz Maślanka Specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pomiaru i wyrównania przestrzennych ciągów tachimetrycznych w zastosowaniach geodezji zintegrowanej

Koncepcja pomiaru i wyrównania przestrzennych ciągów tachimetrycznych w zastosowaniach geodezji zintegrowanej Koncepcja pomiaru i wyrównania przestrzennych ciągów tachimetrycznych w zastosowaniach geodezji zintegrowanej Krzysztof Karsznia Leica Geosystems Polska XX Jesienna Szkoła Geodezji im Jacka Rejmana, Polanica

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna produktów opracowanych w ramach zadania Pozyskanie danych wysokościowych w technologii lotniczego skanowania laserowego

Specyfikacja techniczna produktów opracowanych w ramach zadania Pozyskanie danych wysokościowych w technologii lotniczego skanowania laserowego Szkolenia z wykorzystania Produktów LiDAR Specyfikacja techniczna produktów opracowanych w ramach zadania Pozyskanie danych wysokościowych w technologii lotniczego skanowania laserowego mgr Mateusz Maślanka

Bardziej szczegółowo

Podstawy przetwarzania danych pochodzących z lotniczego skanowania laserowego w oprogramowaniu LP360 firmy QCoherent

Podstawy przetwarzania danych pochodzących z lotniczego skanowania laserowego w oprogramowaniu LP360 firmy QCoherent Podstawy przetwarzania danych pochodzących z lotniczego skanowania laserowego w oprogramowaniu LP360 firmy QCoherent Mateusz Maślanka Specjalista ds. oprogramowania LiDAR mateusz.maslanka@progea.pl Mateusz

Bardziej szczegółowo

Witold Kuźnicki MGGP AERO ZDJĘCIA LOTNICZE I SKANING LASEROWY ZASTOSOWANIA DANYCH Z SYSTEMÓW ZAŁOGOWYCH 26.11.2015

Witold Kuźnicki MGGP AERO ZDJĘCIA LOTNICZE I SKANING LASEROWY ZASTOSOWANIA DANYCH Z SYSTEMÓW ZAŁOGOWYCH 26.11.2015 Witold Kuźnicki MGGP AERO ZDJĘCIA LOTNICZE I SKANING LASEROWY ZASTOSOWANIA DANYCH Z SYSTEMÓW ZAŁOGOWYCH 26.11.2015 Historia firmy Zakup skanera fotogrametrycznego i uruchomienie pracowni przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie przestrzenią miejską - wykorzystanie danych lotniczego skanowania laserowego pochodzących z projektu ISOK

Zarządzanie przestrzenią miejską - wykorzystanie danych lotniczego skanowania laserowego pochodzących z projektu ISOK Zarządzanie przestrzenią miejską - wykorzystanie danych lotniczego skanowania laserowego pochodzących z projektu ISOK Mateusz Maślanka Specjalista ds. oprogramowania LiDAR mateusz.maslanka@progea.pl Mateusz

Bardziej szczegółowo

Precyzyjne pozycjonowanie w oparciu o GNSS

Precyzyjne pozycjonowanie w oparciu o GNSS Precyzyjne pozycjonowanie w oparciu o GNSS Załącznik nr 2 Rozdział 1 Techniki precyzyjnego pozycjonowania w oparciu o GNSS 1. Podczas wykonywania pomiarów geodezyjnych metodą precyzyjnego pozycjonowania

Bardziej szczegółowo

Aerotiangulacja plik chańcza_blok folder fotopunkty - folder camera

Aerotiangulacja plik chańcza_blok folder fotopunkty - folder camera Aerotiangulacja a) Projekt wykonujemy na stacji cyfrowej delta b) Projekt należy wykonać poprawnie - na tym samym projekcie będziemy pracować w przyszłym semestrze. c) Aerotriangulacja wykonywana jest

Bardziej szczegółowo

Informacja o Środowisku integracja danych z lotniczego skaningu laserowego oraz zdjęć lotniczych

Informacja o Środowisku integracja danych z lotniczego skaningu laserowego oraz zdjęć lotniczych Zakopane 7/09/2009 Informacja o Środowisku integracja danych z lotniczego skaningu laserowego oraz zdjęć lotniczych Łukasz Sławik, Dyr. segmentu Ochrona Środowiska 1 zaproszenie na warsztaty W ramach organizowanych

Bardziej szczegółowo

q 1,1 6. Adresat wniosku - nazwa i adres organu lub jednostki organizacyjnej, która q q

q 1,1 6. Adresat wniosku - nazwa i adres organu lub jednostki organizacyjnej, która q q WZÓR WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW CENTRALNEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO 1 1. Imię i nazwisko/nazwa wnioskodawcy 5. Miejscowość i data, dnia 6. Adresat wniosku - nazwa i adres organu

Bardziej szczegółowo

FOTOGRAMETRIA I TELEDETEKCJA

FOTOGRAMETRIA I TELEDETEKCJA FOTOGRAMETRIA I TELEDETEKCJA 2014-2015 program podstawowy dr inż. Paweł Strzeliński Katedra Urządzania Lasu Wydział Leśny UP w Poznaniu Format Liczba kolorów Rozdzielczość Wielkość pliku *.tiff CMYK 300

Bardziej szczegółowo

PROMOTOR TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ MAGISTERSKIEJ KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA

PROMOTOR TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ MAGISTERSKIEJ KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (STDS i SNDS) ROK AKADEMICKI 2011/2012 Katedra Fotogrametrii i Teledetekcji * PROMOTOR TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ

Bardziej szczegółowo

OMÓWIENIE TECHNOLOGII NAZIEMNEGO SKANINGU SKANING LASEROWY LASEROWGO ORAZ PRAKTYCZNYCH ASPEKTÓW ZASTOSOWANIA TEJ TECHNOLOGII W POLSKICH WARUNKACH Jacek Uchański Piotr Falkowski PLAN REFERATU 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.cui.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.cui.wroclaw.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.cui.wroclaw.pl Wrocław: Rozbudowa systemu informacji przestrzennej Etap II Zakup ortofotomapy,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ZDJĘĆ LOTNICZYCH I ORTOFOTOMAPY MIASTA GDYNI. Marzec 2011r.

Załącznik nr 1 do SIWZ WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ZDJĘĆ LOTNICZYCH I ORTOFOTOMAPY MIASTA GDYNI. Marzec 2011r. Załącznik nr 1 do SIWZ WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ZDJĘĆ LOTNICZYCH I ORTOFOTOMAPY MIASTA GDYNI. Marzec 2011r. 1 ZAWARTOŚC DOKUMENTU: I. USTALENIA NATURY ORGANIZACYJNEJ I TECHNICZNEJ: 3-6 I.1. ZAMAWIAJACY:

Bardziej szczegółowo

Projektowanie nalotu fotogrametrycznego

Projektowanie nalotu fotogrametrycznego Projektowanie nalotu fotogrametrycznego Akty prawne normujące pomiary fotogrametryczne w Polsce: 1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie standardów

Bardziej szczegółowo

Temat 4. 1. Schemat ogólny projektowania zdjęć lotniczych 2. Uwarunkowania prac fotolotniczych 3. Plan nalotu

Temat 4. 1. Schemat ogólny projektowania zdjęć lotniczych 2. Uwarunkowania prac fotolotniczych 3. Plan nalotu Temat 4 1. Schemat ogólny projektowania zdjęć lotniczych 2. Uwarunkowania prac fotolotniczych 3. Plan nalotu Zdjęcia lotnicze projektuje się dla określonego zadania: Mapy sytuacyjno wysokościowe Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

Łódzkie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Łódzkie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia SIWZ - załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zamówienie Zakup bazy danych dla Powiatu Łowickiego w ramach projektu Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa

Bardziej szczegółowo

TELEDETEKCJA Z ELEMENTAMI FOTOGRAMETRII WYKŁAD 10

TELEDETEKCJA Z ELEMENTAMI FOTOGRAMETRII WYKŁAD 10 TELEDETEKCJA Z ELEMENTAMI FOTOGRAMETRII WYKŁAD 10 Fotogrametria to technika pomiarowa oparta na obrazach fotograficznych. Wykorzystywana jest ona do opracowywani map oraz do różnego rodzaju zadań pomiarowych.

Bardziej szczegółowo

Wojciech Żurowski MGGP AERO ZDJĘCIA LOTNICZE I SKANING LASEROWY ZASTOSOWANIA W SAMORZĄDACH 2015-10-08

Wojciech Żurowski MGGP AERO ZDJĘCIA LOTNICZE I SKANING LASEROWY ZASTOSOWANIA W SAMORZĄDACH 2015-10-08 Wojciech Żurowski MGGP AERO ZDJĘCIA LOTNICZE I SKANING LASEROWY ZASTOSOWANIA W SAMORZĄDACH 2015-10-08 Informacja przestrzenna z pułapu lotniczego 2 Historia firmy Zakup skanera fotogrametrycznego i uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Nowe dane w zasobie nowe produkty kartograficzne

Nowe dane w zasobie nowe produkty kartograficzne Nowe dane w zasobie nowe produkty kartograficzne Wrocław Pawłowice, 6-7 maja 2013 r. Ewa Pachniewicz Mariusz Maciak Państwowy rejestr granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju Państwowy

Bardziej szczegółowo

INSPIRE - 2015. Monitoring obiektów realizowanych w ramach ZSIN. Karol Kaim

INSPIRE - 2015. Monitoring obiektów realizowanych w ramach ZSIN. Karol Kaim INSPIRE - 2015 Monitoring obiektów realizowanych w ramach ZSIN Karol Kaim Zakres prac 1) Modernizacja EGiB 2) Import danych do systemu funkcjonującego w PODGiK 3) Konwersja do nowego modelu pojęciowego

Bardziej szczegółowo

Podstawy przetwarzania danych pochodzących z lotniczego skanowania laserowego w oprogramowaniu LP360 firmy QCoherent

Podstawy przetwarzania danych pochodzących z lotniczego skanowania laserowego w oprogramowaniu LP360 firmy QCoherent Podstawy przetwarzania danych pochodzących z lotniczego skanowania laserowego w oprogramowaniu LP360 firmy QCoherent Mateusz Maślanka QCoherent Product Manager mateusz.maslanka@progea.pl Przebieg prezentacji

Bardziej szczegółowo

Proste pomiary na pojedynczym zdjęciu lotniczym

Proste pomiary na pojedynczym zdjęciu lotniczym Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji Katedra Fotogrametrii i Teledetekcji Temat: Proste pomiary na pojedynczym zdjęciu lotniczym Kartometryczność zdjęcia Zdjęcie lotnicze

Bardziej szczegółowo

Babiogórski Park Narodowy z siedzibą w Zawoi 1403. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ)

Babiogórski Park Narodowy z siedzibą w Zawoi 1403. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ) Zamawiający Babiogórski Park Narodowy z siedzibą w Zawoi 1403 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ) DO ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Znak spr.: ZP 8/2012 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Bazy danych georeferencyjnych w ISOK. Piotr Woźniak GUGiK

Bazy danych georeferencyjnych w ISOK. Piotr Woźniak GUGiK Bazy danych georeferencyjnych w ISOK Piotr Woźniak GUGiK Agenda rola GUGiK w ISOK zadania GUGiK w ISOK LIDAR - wartość dodana Rola GUGiK w ISOK OCENA DZIAŁANIE DECYZJA MĄDROŚĆ WIEDZA INFORMACJA DANE Dostarczenie

Bardziej szczegółowo

NMT / ORTOFOTOMAPA / BDOT10k

NMT / ORTOFOTOMAPA / BDOT10k NMT / ORTOFOTOMAPA / BDOT10k Wykorzystanie danych przestrzennych do opracowania map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego Piotr Woźniak - GUGiK AGENDA Harmonogram realizacji zadań GUGiK w ISOK

Bardziej szczegółowo

DIGITAL PHOTOGRAMMETRY AND LASER SCANNING IN CULTURAL HERITAGE SURVEY

DIGITAL PHOTOGRAMMETRY AND LASER SCANNING IN CULTURAL HERITAGE SURVEY DIGITAL PHOTOGRAMMETRY AND LASER SCANNING IN CULTURAL HERITAGE SURVEY Fotogrametria cyfrowa i skaning laserowy w dokumentacji i archiwizacji obiektów dziedzictwa kulturowego Autorzy artykułu: A. Guarnieria,

Bardziej szczegółowo

LOTNICZY SKANING LASEROWY ZASTOSOWANIA PRAKTYCZNE. Andrzej Gola Dyr. Zarządzający EUROSYSTEM sp. Z o.o. a.gola@eurosystem.com.pl Tel.

LOTNICZY SKANING LASEROWY ZASTOSOWANIA PRAKTYCZNE. Andrzej Gola Dyr. Zarządzający EUROSYSTEM sp. Z o.o. a.gola@eurosystem.com.pl Tel. LOTNICZY SKANING LASEROWY ZASTOSOWANIA PRAKTYCZNE Andrzej Gola Dyr. Zarządzający EUROSYSTEM sp. Z o.o. a.gola@eurosystem.com.pl Tel. +48 501 317 651 PLAN PREZENTACJI Krótki zarys technologii skaningu laserowego

Bardziej szczegółowo

Drony nad drogami. Przykłady zastosowania i ocena nowej techniki w pozyskiwaniu danych dotyczących dróg w zarządzie ZDW w Katowicach.

Drony nad drogami. Przykłady zastosowania i ocena nowej techniki w pozyskiwaniu danych dotyczących dróg w zarządzie ZDW w Katowicach. ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KATOWICACH Drony nad drogami Przykłady zastosowania i ocena nowej techniki w pozyskiwaniu danych dotyczących dróg w zarządzie ZDW w Katowicach. ZDW w Katowicach Referat Geodezji

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE 1. PODSTAWOWE DANE O OBIEKCIE 1.1 ZAKRES PRAC GEODEZYJNYCH

WARUNKI TECHNICZNE 1. PODSTAWOWE DANE O OBIEKCIE 1.1 ZAKRES PRAC GEODEZYJNYCH WARUNKI TECHNICZNE NA INWENTARYZACJĘ PAŃSTWOWEJ OSNOWY POZIOMEJ I WYSOKOŚCIOWEJ WRAZ Z ZAŁOŻENIEM SZCZEGÓŁOWEJ OSNOWY WYSOKOŚCIOWEJ III KLASY NA OBSZARZE GMINY CHORKÓWKA (ETAP I) ORAZ NA INWENTARYZACJĘ

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wytyczne dotyczące aktualizacji baz danych zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu

Szczegółowe wytyczne dotyczące aktualizacji baz danych zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu Załącznik nr 2 Szczegółowe wytyczne dotyczące aktualizacji baz danych zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu Dział 1 Baza danych zobrazowań lotniczych i satelitarnych

Bardziej szczegółowo

Warunki techniczne dla prac geodezyjnych i kartograficznych

Warunki techniczne dla prac geodezyjnych i kartograficznych STAROSTWO POWIATOWE W KROTOSZYNIE Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Warunki techniczne dla prac geodezyjnych i kartograficznych PRZEDMIOT OPRACOWANIA Archiwizacja państwowego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NR P-II-370/ZZP-3/9/09

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NR P-II-370/ZZP-3/9/09 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2007 r nr223, poz.1655 z późniejszymi zmianami) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

zwala opracować mapy do celów projektowych

zwala opracować mapy do celów projektowych Ocena możliwości zastosowania lotniczego skaningu laserowego do opracowania map kolejowych Komplementarny Nie należy postrzegać lotniczego skaningu laserowego jako głównego i tym bardziej jedynego źródła

Bardziej szczegółowo

Opracowanie danych pochodzących z lotniczego skanowania laserowego

Opracowanie danych pochodzących z lotniczego skanowania laserowego Szkolenia z wykorzystania Produktów LiDAR Opracowanie danych pochodzących z lotniczego skanowania laserowego Dział Szkoleń i Marketingu ProGea Consulting szkolenia@progea.pl Nadanie georeferencji chmurze

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie chmury punktów z lotniczego skanowania laserowego i produktów jego przetwarzania w gospodarce i administracji

Wykorzystanie chmury punktów z lotniczego skanowania laserowego i produktów jego przetwarzania w gospodarce i administracji Wykorzystanie chmury punktów z lotniczego skanowania laserowego i produktów jego przetwarzania w gospodarce i administracji Mateusz Maślanka QCoherent Product Manager mateusz.maslanka@progea.pl Spis treści

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE Weryfikacja zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym w terenie. Obręby 1, 2, 3, 4, 5, 6, i 7 miasta Wąbrzeźna

WARUNKI TECHNICZNE Weryfikacja zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym w terenie. Obręby 1, 2, 3, 4, 5, 6, i 7 miasta Wąbrzeźna WARUNKI TECHNICZNE Weryfikacja zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym w terenie. Obręby 1, 2, 3, 4, 5, 6, i 7 miasta Wąbrzeźna Wąbrzeźno 2012 rok I. CEL OPRACOWANIA Celem pracy jest weryfikacja

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE EDUKACYJNEGO OPROGRAMOWANIA DO LOTNICZEJ FOTOGRAMETRII CYFROWEJ Z PROFESJONALNYMI SYSTEMAMI FOTOGRAMETRYCZNYMI

PORÓWNANIE EDUKACYJNEGO OPROGRAMOWANIA DO LOTNICZEJ FOTOGRAMETRII CYFROWEJ Z PROFESJONALNYMI SYSTEMAMI FOTOGRAMETRYCZNYMI Michał Kędzierski PORÓWNANIE EDUKACYJNEGO OPROGRAMOWANIA DO LOTNICZEJ FOTOGRAMETRII CYFROWEJ Z PROFESJONALNYMI SYSTEMAMI FOTOGRAMETRYCZNYMI Streszczenie. W referacie zostało porównane edukacyjne oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2012/2013

TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2012/2013 STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2012/2013 Instytut Geodezji GEODEZJA GOSPODARCZA PROMOTOR Dr hab. Zofia Rzepecka, prof. UWM Dr inż. Dariusz Gościewski Analiza możliwości wyznaczenia

Bardziej szczegółowo

Zakres wiadomości i umiejętności z przedmiotu GEODEZJA OGÓLNA dla klasy 1ge Rok szkolny 2014/2015r.

Zakres wiadomości i umiejętności z przedmiotu GEODEZJA OGÓLNA dla klasy 1ge Rok szkolny 2014/2015r. Zakres wiadomości i umiejętności z przedmiotu GEODEZJA OGÓLNA dla klasy 1ge - Definicja geodezji, jej podział i zadania. - Miary stopniowe. - Miary długości. - Miary powierzchni pola. - Miary gradowe.

Bardziej szczegółowo

ISOK. Informatyczny system osłony kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami. Zdzisław Kurczyński, Piotr Woźniak Kraków

ISOK. Informatyczny system osłony kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami. Zdzisław Kurczyński, Piotr Woźniak Kraków ISOK Informatyczny system osłony kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami Zdzisław Kurczyński, Piotr Woźniak Kraków 12-14.05.2011 Agenda ISOK System zarządzania NMT ISOK Umowa o dofinansowanie POIG.07.01.00-00-025/09-00

Bardziej szczegółowo

Dobre dane referencyjne oraz ich praktyczne wykorzystanie podstawą planowania i realizacji zadań

Dobre dane referencyjne oraz ich praktyczne wykorzystanie podstawą planowania i realizacji zadań Dobre dane referencyjne oraz ich praktyczne wykorzystanie podstawą planowania i realizacji zadań Agnieszka Partyka Kierownik Referatu Geodezji i Kartografii - Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej

Bardziej szczegółowo

Robocza baza danych obiektów przestrzennych

Robocza baza danych obiektów przestrzennych Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Robocza baza danych obiektów przestrzennych Autor: Wilkosz Justyna starszy specjalista Szkolenie Powiatowej Służby Geodezyjnej i

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNA ANALIZA PRZYDATNOŚCI WIELOSPEKTRALNYCH ZDJĘĆ LOTNICZYCH DO FOTOGRAMETRYCZNEJ INWENTARYZACJI STRUKTUR PRZESTRZENNYCH W DRZEWOSTANACH 3

WSTĘPNA ANALIZA PRZYDATNOŚCI WIELOSPEKTRALNYCH ZDJĘĆ LOTNICZYCH DO FOTOGRAMETRYCZNEJ INWENTARYZACJI STRUKTUR PRZESTRZENNYCH W DRZEWOSTANACH 3 Krzysztof Będkowski 1 Sławomir Mikrut 2 WSTĘPNA ANALIZA PRZYDATNOŚCI WIELOSPEKTRALNYCH ZDJĘĆ LOTNICZYCH DO FOTOGRAMETRYCZNEJ INWENTARYZACJI STRUKTUR PRZESTRZENNYCH W DRZEWOSTANACH 3 Streszczenie. W referacie

Bardziej szczegółowo

7. Metody pozyskiwania danych

7. Metody pozyskiwania danych 7. Metody pozyskiwania danych Jedną z podstawowych funkcji systemu informacji przestrzennej jest pozyskiwanie danych. Od jakości pozyskanych danych i ich kompletności będą zależały przyszłe możliwości

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie chmury punktów z lotniczego skanowania laserowego i produktów jego przetwarzania dla potrzeb zarządzania środowiskiem i ochrony przyrody

Wykorzystanie chmury punktów z lotniczego skanowania laserowego i produktów jego przetwarzania dla potrzeb zarządzania środowiskiem i ochrony przyrody Wykorzystanie chmury punktów z lotniczego skanowania laserowego i produktów jego przetwarzania dla potrzeb zarządzania środowiskiem i ochrony przyrody Mateusz Maślanka QCoherent Product Manager mateusz.maslanka@progea.pl

Bardziej szczegółowo

Przykładowe opracowania fotogrametryczne uzyskane niemetrycznym aparatem cyfrowym z pokładu modelu latającego. Warszawa, wrzesień 2010 r.

Przykładowe opracowania fotogrametryczne uzyskane niemetrycznym aparatem cyfrowym z pokładu modelu latającego. Warszawa, wrzesień 2010 r. Przykładowe opracowania fotogrametryczne uzyskane niemetrycznym aparatem cyfrowym z pokładu modelu latającego Warszawa, wrzesień 2010 r. Firma Taxus SI Sp. z o.o. otrzymała wsparcie na prace badawcze i

Bardziej szczegółowo

Zbigniew Figiel, Piotr Dzikowicz. Skanowanie 3D przy projektowaniu i realizacji inwestycji w Koksownictwie KOKSOPROJEKT

Zbigniew Figiel, Piotr Dzikowicz. Skanowanie 3D przy projektowaniu i realizacji inwestycji w Koksownictwie KOKSOPROJEKT 1 Zbigniew Figiel, Piotr Dzikowicz Skanowanie 3D przy projektowaniu i realizacji inwestycji w Koksownictwie 2 Plan prezentacji 1. Skanowanie laserowe 3D informacje ogólne; 2. Proces skanowania; 3. Proces

Bardziej szczegółowo

Wyrównanie podstawowej osnowy geodezyjnej na obszarze Polski

Wyrównanie podstawowej osnowy geodezyjnej na obszarze Polski Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Dział Osnów Podstawowych Wyrównanie podstawowej osnowy geodezyjnej na obszarze Polski Ewa Kałun kierownik działu osnów podstawowych CODGiK Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Możliwości wykorzystania danych z projektu ISOK

Możliwości wykorzystania danych z projektu ISOK Możliwości wykorzystania danych z projektu ISOK Monika Badurska Eurosystem S.A. Marcin Matusiak Fugro Aerial Mapping B.V. Plan prezentacji Podsumowanie dotychczasowych prac w projekcie ISOK Realizacja

Bardziej szczegółowo

Ocena dokładności i porównywalność danych wysokościowych (chmury punktów) pozyskiwanych z różnych kolekcji danych

Ocena dokładności i porównywalność danych wysokościowych (chmury punktów) pozyskiwanych z różnych kolekcji danych Ocena dokładności i porównywalność danych wysokościowych (chmury punktów) pozyskiwanych z różnych kolekcji danych mgr inż. Marcin Brach dr hab. Jarosław Chormański Katedra Inżynierii Wodnej Zakład Hydrologii

Bardziej szczegółowo

Raport Ortofotomapa Kontrola wstępna i końcowa Data...

Raport Ortofotomapa Kontrola wstępna i końcowa Data... Obiekt NAZWA OBIEKTU układ 2000 Opis Obiektu Obiekt Nr_arkusza w skali 1:10000 rr-mm-dd Skala 1:2000 Rozmiar piksela 0.50 m Liczba arkuszy w skali 1:2000 25 Ocena zbiorcza Obiektu Obiekt Akceptacja (Tak/Nie)

Bardziej szczegółowo

LiS Distribution - zarządzanie, wizualizacja i przetwarzanie danych LiDAR w Internecie

LiS Distribution - zarządzanie, wizualizacja i przetwarzanie danych LiDAR w Internecie - zarządzanie, wizualizacja i przetwarzanie danych LiDAR w Internecie Mateusz Maślanka Specjalista ds. oprogramowania LiDAR mateusz.maslanka@progea.pl Mateusz Maślanka Specjalista ds. oprogramowania LiDAR

Bardziej szczegółowo

Trendy nauki światowej (1)

Trendy nauki światowej (1) Trendy nauki światowej (1) LOTNICZE PLATFORMY BEZZAŁOGOWE Badanie przydatności (LPB) do zadań fotogrametrycznych w roli: nośnika kamery cyfrowej, nośnika skanera laserowego, nośnika kamery wideo, zintegrowanej

Bardziej szczegółowo

Budowa pionowa drzewostanu w świetle przestrzennego rozkładu punktów lotniczego skanowania laserowego

Budowa pionowa drzewostanu w świetle przestrzennego rozkładu punktów lotniczego skanowania laserowego Budowa pionowa drzewostanu w świetle przestrzennego rozkładu punktów lotniczego skanowania laserowego Marcin Myszkowski Marek Ksepko Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku PLAN PREZENTACJI

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 3 listopada 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 3 listopada 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 263 15307 Poz. 1571 1571 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY GEOLOGICZNE I GEODEZYJNE ST-01.00

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY GEOLOGICZNE I GEODEZYJNE ST-01.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY GEOLOGICZNE I GEODEZYJNE ST-01.00 str. 40 SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 42 1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ ST-01... 42 1.2 ZAKRES STOSOWANIA... 42 1.3 ZAKRES ROBÓT... 42

Bardziej szczegółowo

26/08/2011 S163 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Olkusz: Usługi inżynieryjne

26/08/2011 S163 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Olkusz: Usługi inżynieryjne 26/08/2011 S163 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta I. II. III. IV. VI. SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA PL-Olkusz: Usługi inżynieryjne 2011/S

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Wykonanie dedykowanych nalotów, pozyskanie lotniczych, cyfrowych zdjęć fotogrametrycznych: pionowych (RGB i CIR) oraz ukośnych (RGB), jak również danych wysokościowych

Bardziej szczegółowo

Dane LiDAR jako wsparcie podczas opracowań raportów OOŚ

Dane LiDAR jako wsparcie podczas opracowań raportów OOŚ Dane LiDAR jako wsparcie podczas opracowań raportów OOŚ Mateusz Maślanka Kierownik Działu Szkoleń i Marketingu ProGea Consulting e-mail: mateusz.maslanka@progea.pl Lotnicze skanowanie laserowe Jak działa?

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA REALIZACJI PAŃSTWOWEGO UKŁADU WSPÓŁRZĘDNYCH 2000 NA OBSZARZE POWIATU

TECHNOLOGIA REALIZACJI PAŃSTWOWEGO UKŁADU WSPÓŁRZĘDNYCH 2000 NA OBSZARZE POWIATU XX JUBILEUSZOWA JESIENNA SZKOŁA GEODEZJI im. Jacka Rejmana WSPÓŁCZESNE METODY POZYSKIWANIA I MODELOWANIA GEODANYCH Polanica Zdrój, 16-18 września 2007 r. TECHNOLOGIA REALIZACJI PAŃSTWOWEGO UKŁADU WSPÓŁRZĘDNYCH

Bardziej szczegółowo

Produkt I - ORTOFOTOMAPA

Produkt I - ORTOFOTOMAPA Wytyczne dla Wykonawców projektu MODERNIZACJA I AKTUALIZACJA BAZ DANYCH SYSTEMU LPIS - OPRACOWANIE CYFROWEJ ORTOFOTOMAPY DLA OBSZARU około 87 000 KM 2 (Aktualizacja ORTO 87) określające zasady kompletowania

Bardziej szczegółowo

D PRACE GEODEZYJNE ZWIĄZANE ZE WZNOWIENIEM BRAKUJĄCYCH I ZNISZCZONYCH PUNKTÓW STABILIZACJI PASA DROGOWEGO (kod CPV )

D PRACE GEODEZYJNE ZWIĄZANE ZE WZNOWIENIEM BRAKUJĄCYCH I ZNISZCZONYCH PUNKTÓW STABILIZACJI PASA DROGOWEGO (kod CPV ) D-01.01.01 PRACE GEODEZYJNE ZWIĄZANE ZE WZNOWIENIEM BRAKUJĄCYCH I ZNISZCZONYCH PUNKTÓW STABILIZACJI PASA DROGOWEGO (kod CPV 45111200-0) 1. Wstęp 1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE. Załącznik nr 1

WARUNKI TECHNICZNE. Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 WARUNKI TECHNICZNE Wykonania robót geodezyjno kartograficznych związanych z : Archiwizacją baz danych-przetworzeniem zasobu powiatowego z postaci papierowej do postaci cyfrowej operatów

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Geodetów Polskich Zarząd Oddziału w Katowicach. Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach

Stowarzyszenie Geodetów Polskich Zarząd Oddziału w Katowicach. Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach Stowarzyszenie Geodetów Polskich Zarząd Oddziału w Katowicach Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach Zdzisław Kurczyński PRODUKTY POZYSKIWANE W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

Pomiary statyczne GNSS i serwisy postprocessingu: POZGEO, POZGEO D i POZGEO DF

Pomiary statyczne GNSS i serwisy postprocessingu: POZGEO, POZGEO D i POZGEO DF GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFII Departament Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej Pomiary statyczne GNSS i serwisy postprocessingu: POZGEO, POZGEO D i POZGEO DF Marcin Ryczywolski

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej

Protokół kontroli problemowej 1 Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej w firmie Rejonowe Biuro Geodezji Andrzej Krzysztofa Kostera 16-100 Sokółka, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 8, NIP 542-102-93-04, REGON 050834404. Kontrolę,

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Warszawa: Opracowanie ortofotomapy lotniczej oraz danych wysokościowych opracowanych metodą lotniczego skaningu laserowego dla doliny rzeki Skawy w rejonie zapory Świnna Poręba oraz zbiorników Tresna,

Bardziej szczegółowo

Michał Bogucki. Stowarzyszenie Studentów Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej GEOIDA

Michał Bogucki. Stowarzyszenie Studentów Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej GEOIDA Opracowanie wirtualnego modelu terenu szybowiska w Bezmiechowej, jako podstawy Systemu Informacji Przestrzennej Akademickiego Ośrodka Szkolenia Szybowcowego Michał Bogucki Zespół projektowy: Członkowie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01 WYTYCZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01 WYTYCZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01 WYTYCZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01 Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych...23 1.1 Wstęp...23 1.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej...23

Bardziej szczegółowo

Generowanie ortofotomapy w aplikacji internetowej Orthophoto Generation in the Web Application

Generowanie ortofotomapy w aplikacji internetowej Orthophoto Generation in the Web Application Zygmunt Paszotta Zakład Fotogrametrii i Teledetekcji Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Generowanie ortofotomapy w aplikacji internetowej Orthophoto Generation in the Web Application Tworzenie ortofotmapy

Bardziej szczegółowo

Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Kontroli (IACS), struktura systemu oraz podstawowe problemy związane z jego wdrożeniem

Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Kontroli (IACS), struktura systemu oraz podstawowe problemy związane z jego wdrożeniem Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Kontroli (IACS), struktura systemu oraz podstawowe problemy związane z jego wdrożeniem (wykład z przedmiotu: Źródła informacji o nieruchomościach na potrzeby ich wyceny

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. ST -01 Wytyczenie trasy, obiektów i punktów wysokościowych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. ST -01 Wytyczenie trasy, obiektów i punktów wysokościowych SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST -01 Wytyczenie trasy, Nazwy i kody według numerycznego słownika głównego Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45100000-8 przygotowanie terenu pod budowę. 1 SPIS TREŚCI 1. RODZAJ,

Bardziej szczegółowo

Skład operatu technicznego dla: 1) opracowań prawnych tj. rozgraniczenia, podziały nieruchomości, mapy do celów prawnych

Skład operatu technicznego dla: 1) opracowań prawnych tj. rozgraniczenia, podziały nieruchomości, mapy do celów prawnych WYTYCZNE TECHNICZNE Wydziału Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w Piasecznie w sprawie przekazywania dokumentacji geodezyjnej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Z uwagi na brak

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Nazwa i adres Wykonawcy:... Nazwa i typ (producent) oferowanego urządzenia:...

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Nazwa i adres Wykonawcy:... Nazwa i typ (producent) oferowanego urządzenia:... Sprawa Nr RAP.7.6.014 załącznik nr 6 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa i adres Wykonawcy:.... Nazwa i typ (producent) oferowanego urządzenia:... NAZWA PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno-Użytkowy Część Opisowa WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. WWIORB-01 Roboty geodezyjno - kartograficzne

Program Funkcjonalno-Użytkowy Część Opisowa WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. WWIORB-01 Roboty geodezyjno - kartograficzne Część Opisowa WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WWIORB-01 Roboty geodezyjno - kartograficzne Spis treści 1. WPROWADZENIE... 3 1.1 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH NINIEJSZYMI WWIORB... 3 1.2 OKREŚLENIA

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Zgłaszanie prac geodezyjnych i kartograficznych. Charakterystyka techniczna materiałów udostępnianych wykonawcom prac. Prace geodezyjne i kartograficzne wykonują podmioty prowadzące działalność gospodarczą,

Bardziej szczegółowo

PROMOTOR TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ INŻYNIERSKIEJ KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA

PROMOTOR TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ INŻYNIERSKIEJ KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA (STPS i SNPS) ROK AKADEMICKI 2011/2012 Katedra Fotogrametrii i Teledetekcji * PROMOTOR TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. Znak sprawy: OR.272.01.07.2013 WARUNKI TECHNICZNE

Załącznik nr 1 do SIWZ. Znak sprawy: OR.272.01.07.2013 WARUNKI TECHNICZNE Załącznik nr 1 do SIWZ Znak sprawy: OR.272.01.07.2013 WARUNKI TECHNICZNE wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu 7-Skoki w jednostce ewidencyjnej gmina Czemierniki, powiat radzyński,

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE KONCEPCJI BADANIA PRZEMIESZCZEŃ OSUWISK NA PODSTAWIE GEODANYCH

OPRACOWANIE KONCEPCJI BADANIA PRZEMIESZCZEŃ OSUWISK NA PODSTAWIE GEODANYCH OPRACOWANIE KONCEPCJI BADANIA PRZEMIESZCZEŃ OSUWISK NA PODSTAWIE GEODANYCH Małgorzata Woroszkiewicz Zakład Teledetekcji i Fotogrametrii, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji, Wojskowa Akademia Techniczna

Bardziej szczegółowo

Stan dystrybucji LIDAR/NMT/NMPT z ISOK

Stan dystrybucji LIDAR/NMT/NMPT z ISOK Włocławek tama na Wiśle Stan dystrybucji LIDAR/NMT/NMPT z ISOK 2014.04.14 Piotr Woźniak GUGiK 2 Rządowe Centrum Bezpieczeństwa 3 Stworzenie kompleksowego systemu informatycznego w celu skutecznego powiadamiania

Bardziej szczegółowo

Jolanta OrUńska. Aktualna wersja projektu dostępna jest na stronie internetowej BiuJetynu Infonnacji

Jolanta OrUńska. Aktualna wersja projektu dostępna jest na stronie internetowej BiuJetynu Infonnacji Warszawa, ( wrześrua 2011 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA GŁÓWNY GEODETA KRAJU Jolanta OrUńska KN-0242-6/11 Pan Olgierd Geblewicz Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Odpowiadając na Państwa uwagi zgłoszone

Bardziej szczegółowo

Pomiary statyczne GNSS i serwisy postprocessingu: POZGEO, POZGEO D i POZGEO DF

Pomiary statyczne GNSS i serwisy postprocessingu: POZGEO, POZGEO D i POZGEO DF GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFII Departament Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej Pomiary statyczne GNSS i serwisy postprocessingu: POZGEO, POZGEO D i POZGEO DF Szymon Wajda główny

Bardziej szczegółowo

Generowanie fotomapy i ortofotomapy ze zdjęcia lotniczego z wykorzystaniem oprogramowania ILWIS

Generowanie fotomapy i ortofotomapy ze zdjęcia lotniczego z wykorzystaniem oprogramowania ILWIS Generowanie fotomapy i ortofotomapy ze zdjęcia lotniczego z wykorzystaniem oprogramowania ILWIS 2008-12-18 Generowanie fotomapy i ortofotomapy ze zdjęcia lotniczego z wykorzystaniem oprogramowania ILWIS

Bardziej szczegółowo

Temat 2. 1.Rzut środkowy 2.Wyznaczenie elementów orientacji wewnętrznej 3.Kamera naziemna 4.Kamera lotnicza

Temat 2. 1.Rzut środkowy 2.Wyznaczenie elementów orientacji wewnętrznej 3.Kamera naziemna 4.Kamera lotnicza Temat 2 1.Rzut środkowy 2.Wyznaczenie elementów orientacji wewnętrznej 3.Kamera naziemna 4.Kamera lotnicza Rzut środkowy Rzut środkowy czworościanu ABCD na płaszczyznę rzutów Pi O środek rzutów Pi rzutnia,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. Warunki techniczne na pozyskanie danych wysokościowych

Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. Warunki techniczne na pozyskanie danych wysokościowych Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Warunki techniczne na pozyskanie danych wysokościowych I Definicje i przepisy... 3 I.1 Definicje... 3 I.2 Obowiązujące przepisy krajowe...

Bardziej szczegółowo

Witold Radzio Radca prezesa GUGiK. Pogorzelica, 23 września 2011r.

Witold Radzio Radca prezesa GUGiK. Pogorzelica, 23 września 2011r. PROJEKT ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników

Bardziej szczegółowo