7. Metody pozyskiwania danych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "7. Metody pozyskiwania danych"

Transkrypt

1 7. Metody pozyskiwania danych Jedną z podstawowych funkcji systemu informacji przestrzennej jest pozyskiwanie danych. Od jakości pozyskanych danych i ich kompletności będą zależały przyszłe możliwości wykorzystania systemu. Należy bardzo precyzyjnie zdefiniować pod względem przestrzennym obiekty, o których informacje będą przechowywane w systemie. Określić zakres wymaganych dla nich atrybutów opisowych oraz ustalić wymagania dokładnościowe. W zagadnieniu pozyskiwania danych, oprócz dosłownego rozumienia czynności, zawartych jest również wiele dodatkowych funkcji służących do weryfikacji i wstępnego opracowania wprowadzanych danych. Duże znaczenie ma mają tutaj również funkcje związane z aktualizacją danych. Szczególnie znaczenie aktualizacji ujawnia się w przypadku systemów informacji o terenie, gdzie zmienność danych dotyczących modelowanej rzeczywistości jest bardzo duża. Do podstawowych metod pozyskiwania danych zaliczamy: pomiary terenowe, digitalizację map, trójwymiarowa digitalizację fotogrametryczną (stereodigitalizację), skanowania i wektoryzację map. metody fotogrametrii i teledetekcji, transfer danych z innych systemów. Zakres zastosowania wymienionych metod zależy od wielu czynników, w tym od wymagań jakościowych oraz uwarunkowań technicznych i ekonomicznych. Inne metody będą zastosowane do pozyskiwania danych wektorowych a inne do pozyskiwania danych rastrowych Pomiary bezpośredni Pomiar bezpośredni ma zasadnicze znaczenie w metodach pozyskiwania danych do systemów informacji o terenie, co wnika to głównie z potrzeby zachowania wysokiej dokładności gromadzonych danych. Obecnie najczęściej do pomiaru bezpośredniego wykorzystywane są nowoczesne tachimetry elektroniczne z automatyczną rejestracją danych pomiarowych. Dane pomiarowe (odległość skośna, kąt pionowy i kąt poziomy) już w trakcie pomiaru mogą być natychmiast przekształcane na współrzędne punktów X Y H, określających położenie szczegółów terenowych. Znacznym usprawnieniem procesu pomiaru może być wykorzystanie technik GPS. Proces pomiarowy kończy się więc wykazem punktów w postaci elektronicznej i szkicem polowym.

2 Waldemar Izdebski - Wykłady z przedmiotu SIT 63 Rys Szkic polowy z pomiaru tachimetrycznego Po wprowadzeniu do systemu pomierzonych punktów konieczne będzie dokonanie na podstawie szkicu, odpowiedniego połączenia punktów aby uzyskać obraz pomierzonych obiektów. Rys Ilustracja wyników pomiaru tachimetrycznego

3 Waldemar Izdebski - Wykłady z przedmiotu SIT 64 Jeśli zastosujemy techniki kodowania terenowego możemy ten proces w znacznej części pominąć gdyż w wyniku pomiaru informacja będzie wstępnie zakodowana i pozostanie ewentualnie wykonanie drobnych korekt. Przy zastosowaniu metody domiarów prostokątnych gdzie wynikiem pomiaru jest jedynie szkic polowy niewątpliwie cały proces wprowadzania danych do systemu musi być prowadzony interaktywnie z wykorzystaniem szkicu i procedur wprowadzania danych geometrycznych oferowanych przez oprogramowanie. Na początek wprowadza się punkty oparcia linii pomiarowych a potem na podstawie miar bieżących i domiarów od linii pomiarowych oraz innych związków geometrycznych zawartych na szkicach uzyskuje się współrzędne lokalizujące poszczególne obiekty. Jednocześnie z danymi geometrycznymi wprowadzane są zapisane na szkicu informacje opisowe dotyczące pomierzonych obiektów. Rys Szkic polowy z pomiaru metodą domiarów prostokątnych Metoda domiarów prostokątnych ma obecnie małe znaczenie jeśli chodzi o wykorzystanie w prowadzonych pomiarach może być jednak bardzo użyteczna w przypadku wykorzystywania materiałów archiwalnych. Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej pełne są operatów na podstawie, których dokonywano aktualizacji map. Jeśli metoda digitalizacji lub wektoryzacji nie są wystarczające do pozyskania danych możemy sięgnąć do tych operatów i na podstawie obliczonych w nich współrzędnych, dzienników pomiarowych, szkiców wprowadzić dane do systemu korzystając z funkcji interaktywnego wprowadzania danych.

4 Waldemar Izdebski - Wykłady z przedmiotu SIT Digitalizacja Proces digitalizacji polega na rejestracji punktów z materiału analogowego w układzie współrzędnych urządzenia (digitizera) a następnie ich transformacji na powiązany z nim matematycznie układ terenowy. Proces digitalizacji rozpoczyna się wpasowaniem materiału analogowego w układ geodezyjny. Zadanie realizowane jest przez wskazanie punktów dostosowania czyli zarejestrowanie w układzie urządzenia współrzędnych punktów P(x,y), których współrzędne geodezyjne P(X,Y) są znane. Punkty powinny być rozmieszczone na obrzeżach digitalizowanego fragmentu mapy a ich liczba powinna zapewnić możliwość wyznaczenia parametrów transformacji metodą najmniejszych kwadratów. Najczęściej stosowanymi modelami transformacji są metoda Helmerta, afiniczna i biliniowa. Rys Digitizer Postęp w technologii przetwarzania rastrów spowodował znaczny spadek znaczenia digitalizacji jako metody pozyskiwania danych Stereodigitalizacja Stereodigitalizacja zdjęć lotniczych polega na rekonstrukcji modelu przestrzennego zrealizowanej na autografie analogowym, analitycznym lub cyfrowym. Rekonstrukcja modelu przestrzennego oparta jest o parę zdjęć tworzącą stereogram. Na podstawie współrzędnych uzyskanych w układzie modelu drogą transformacji uzyskuje się współrzędne szczegółów terenowych w układzie geodezyjnym. Rys Autograf analogowy Wild A8

5 Waldemar Izdebski - Wykłady z przedmiotu SIT Wektoryzacja Dane rastrowe po odpowiednim przetworzeniu (kalibracji) bardzo łatwo można zintegrować z danymi wektorowymi uzyskując tzw. model hybrydowy (wektorowo-rastrowy). Obraz powstaje po nałożeniu danych wektorowych na dane rastrowe, co przedstawiono na poniższym rysunku. Rys Ilustracja modelu hybrydowego O ile do samych wizualizacji obraz taki jest wystarczający, to do zaawansowanych analiz gdzie potrzebujemy danych wektorowych, staje się mało użyteczny. Rozwiązaniem może okazać się wektoryzacja, czyli przekształcenie danych rastrowych na dane wektorowe. Proces ten bywa czasami nazywany również digitalizacją na ekranie. Przed przystąpieniem do wektoryzacji należy dokonać kalibracji rastrów aby uzyskać powiązanie przedstawionej na nich treści z geodezyjnym układem współrzędnych. Następnie

6 Waldemar Izdebski - Wykłady z przedmiotu SIT 67 przez wskazywanie na rastrze punktów charakterystycznych zobrazowanych na nim obiektów dokonujemy rejestracji punktów niezbędnych do utworzenia wektorowego obrazu obiektu. Proces wektoryzacji zilustrowano schematycznie na poniższym rysunku. Rys Ilustracja procesu wektoryzacji Zagadnienie wektoryzacji przedstawiono w ujęciu interaktywnym, kiedy operator dokonuje krok po kroku identyfikacji obiektów oraz określania ich własności geometrycznych przez wskazywanie odpowiednich punktów. W zastosowaniach SIT jest to właściwie jedyny stosowany sposób. Oprogramowanie może tutaj oferować szereg ułatwień jak np. automatyczną wektoryzację obiektów punktowych na podstawie identyfikacji w rastrze symbolu, którym zostały przedstawione. Rys Automatyczna wektoryzacja obiektów punktowych W przypadku przedstawienia na rastrze danych jednorodnych np. tylko warstwice, możliwe jest stosowanie procesu wektoryzacji automatycznej lub półautomatycznej co polega na śledzeniu linii przez oprogramowanie i sukcesywne zapisywanie ich w postaci wektorowej Metody teledetekcji i fotogrametrii Niniejsza grupa metod określona jako metody fotogrametrii i teledetekcji dotyczy głównie pozyskiwania danych w postaci rastrowej. W przypadku fotogrametrii będzie to uzyskiwanie zdjęć lotniczych czy ich przetwarzanie do postaci ortofotomapy. Zawsze jednak będzie chodziło o określenie położenia przestrzennego obiektów i ich kształtu z mniejszym przywiązywaniem wagi do danych opisowych. W teledetekcji jest odwrotnie, podstawowe znaczenie ma pozyskiwanie danych opisujących własności obiektów natomiast dane przestrzenne stanowią ich niezbędne uzupełnienie. Teledetekcja to grupa metod służących do zdalnego określania obiektów powierzchni Ziemi, ich natury i stanu, jak również do identyfikacji zjawisk zachodzących na jej powierzchni. Dane teledetekcyjne pozyskiwane są za pośrednictwem sensorów umieszczonych na pokładach sztucznych satelitów lub samolotów. Sensory te mogą rejestrować emitowane lub odbite promieniowanie obiektów w zakresie spektralnym znacznie

7 Waldemar Izdebski - Wykłady z przedmiotu SIT 68 przekraczającym przedział widzialności, co istotnie wpływa na wzbogacenie pozyskiwanej informacji. W teledetekcji wyróżnia się cztery rodzaje rozdzielczości, charakteryzujące systemy teledetekcyjne: rozdzielczość przestrzenna - określająca wielkość piksela rozdzielczość spektralna - określa przedział rejestrowanego promieniowania rozdzielczość radiometryczna - liczba rozróżnianych poziomów promieniowania rozdzielczość czasowa - określa częstotliwość pozyskiwania danych i wyrażana jest przez czas obiegu w systemach satelitarnych Dane teledetekcyjne używane są z reguły w połączeniu z innymi danymi systemów informacji przestrzennej dostarczając wielu informacji dodatkowych do zobrazowanych tam obiektów Transfer danych z innych systemów Dane zasilające system informacji o terenie mogą być pozyskiwane w drodze transferu danych z innych systemów. Najczęściej spotykane formaty transferu danych to DXF, SWING, SWDE, TANGO.

1. Charakterystyka systemu informacji przestrzennej

1. Charakterystyka systemu informacji przestrzennej Waldemar Izdebski - Wykłady z przedmiotu SIT r.ak. 2009/2010 5 1. Charakterystyka systemu informacji przestrzennej Informacja przestrzenna towarzyszy człowiekowi od zawsze i kojarzy się głównie z położeniem

Bardziej szczegółowo

dr inż. Waldemar Izdebski Wydział Geodezji i Kartografii Politechnika Warszawska Geo-system Sp. z o.o.

dr inż. Waldemar Izdebski Wydział Geodezji i Kartografii Politechnika Warszawska Geo-system Sp. z o.o. dr inż. Waldemar Izdebski Wydział Geodezji i Kartografii Politechnika Warszawska Geo-system Sp. z o.o. Możliwość wykorzystania map cyfrowych i interaktywnych w zadaniach administracji (planowanie przestrzenne,

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie prac mierniczych 311[04].O1.05

Prowadzenie prac mierniczych 311[04].O1.05 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Władysława Maria Francuz Prowadzenie prac mierniczych 311[04].O1.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 0

Bardziej szczegółowo

1. Praktyczny przykład kalibracji rastra

1. Praktyczny przykład kalibracji rastra 1. Praktyczny przykład kalibracji rastra Dane do wykonania opisywanego poniżej ćwiczenia znajdują się w katalogu...\geo-dat\trening\raster. Zadaniem ćwiczenia jest przygotowanie danych rastrowych do kalibracji

Bardziej szczegółowo

Baza Danych Topograficznych georeferencyjna podstawa Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej

Baza Danych Topograficznych georeferencyjna podstawa Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej Krzysztof Mączewski Ewa Janczar Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego Baza Danych Topograficznych georeferencyjna podstawa Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej Streszczenie Zadania nałożone

Bardziej szczegółowo

ROLA MORSKIEJ INFORMACJI GEOPRZESTRZENNEJ DLA ZABEZPIECZENIA DZIAŁAŃ MORSKICH

ROLA MORSKIEJ INFORMACJI GEOPRZESTRZENNEJ DLA ZABEZPIECZENIA DZIAŁAŃ MORSKICH Kmdr Krzysztof KUBICKI Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej ROLA MORSKIEJ INFORMACJI GEOPRZESTRZENNEJ DLA ZABEZPIECZENIA DZIAŁAŃ MORSKICH 1. Pojęcie morskiej informacji geoprzestrzennej 1 Pojęcie Morskiej

Bardziej szczegółowo

Numer publikacji EA-04/16 Wytyczne EA dotyczące wyrażania niepewności w badaniach ilościowych CEL Celem niniejszego dokumentu jest ujednolicenie sposobu postępowania przy wyznaczaniu niepewności pomiarów

Bardziej szczegółowo

Tyczenie i inwentaryzacja obiektów sieci uzbrojenia terenu 311[10].Z2.04

Tyczenie i inwentaryzacja obiektów sieci uzbrojenia terenu 311[10].Z2.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Bogumiła Wiatr Tyczenie i inwentaryzacja obiektów sieci uzbrojenia terenu 311[10].Z2.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

6 badania w projektowaniu projekt narzędzia aplikacji do przeprowadzania badań użyteczności stron www

6 badania w projektowaniu projekt narzędzia aplikacji do przeprowadzania badań użyteczności stron www 6 badania w projektowaniu projekt narzędzia aplikacji do przeprowadzania badań użyteczności stron www 05 06 Spis treści: 07. Wstęp 09 Cele projektu 09. Stan wiedzy Proces projektowania stron www Modele

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY GEODETA KRAJU WYTYCZNE TECHNICZNE G - 4.4 PRACE GEODEZYJNE ZWIĄZANE Z PODZIEMNYM UZBROJENIEM TERENU

GŁÓWNY GEODETA KRAJU WYTYCZNE TECHNICZNE G - 4.4 PRACE GEODEZYJNE ZWIĄZANE Z PODZIEMNYM UZBROJENIEM TERENU GŁÓWNY GEODETA KRAJU WYTYCZNE TECHNICZNE G - 4.4 PRACE GEODEZYJNE ZWIĄZANE Z PODZIEMNYM UZBROJENIEM TERENU ---------------------------------- Warszawa 1987 r. Wytyczne opracował zespół w składzie: Marian

Bardziej szczegółowo

Katowice, styczeń 2010 r.

Katowice, styczeń 2010 r. Projekt: KLIMAT Wpływ zmian klimatu na środowisko, gospodarkę i społeczeństwo (zmiany, skutki i sposoby ich ograniczenia, wnioski dla nauki, praktyki inżynierskiej i planowania gospodarczego) Tytuł Zadania

Bardziej szczegółowo

Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Nr 123. Nr 123 Politechniki Wrocławskiej Studia i Materiały Nr 34 2008

Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Nr 123. Nr 123 Politechniki Wrocławskiej Studia i Materiały Nr 34 2008 Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Nr 123 Nr 123 Politechniki Wrocławskiej Studia i Materiały Nr 34 2008 Jan BLACHOWSKI* Tereny pogórnicze, system informacji geograficznej, deformacje, SYSTEM INFORMACJI

Bardziej szczegółowo

Inspiracja Wizja Rozwiązanie EWISTAGIS NOWOCZESNY SYSTEM PASZPORTYZACJI

Inspiracja Wizja Rozwiązanie EWISTAGIS NOWOCZESNY SYSTEM PASZPORTYZACJI Inspiracja Wizja Rozwiązanie EWISTAGIS NOWOCZESNY SYSTEM PASZPORTYZACJI a u t o m a t y k a t e l e m e t r i a r e g u l a c j a e l e k t r o n i k a m e t r o l o g i a Atuty systemu EwistaGIS Technologia

Bardziej szczegółowo

Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej

Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej Publikacja współfinansowana ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Plan Rozwoju Politechniki Częstochowskiej Dawid CEKUS Ludwik KANIA Modelowanie bryłowe zespołów

Bardziej szczegółowo

Ryszard Tadeusiewicz, Akademia Górniczo-Hutnicza, Laboratorium Biocybernetyki

Ryszard Tadeusiewicz, Akademia Górniczo-Hutnicza, Laboratorium Biocybernetyki DATA MINING JAKO SZANSA NA RELATYWNIE TANIE DOKONYWANIE ODKRYĆ NAUKOWYCH POPRZEZ PRZEKOPYWANIE POZORNIE CAŁKOWICIE WYEKSPLOATOWANYCH DANYCH EMPIRYCZNYCH Ryszard Tadeusiewicz, Akademia Górniczo-Hutnicza,

Bardziej szczegółowo

ABC. bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych

ABC. bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych ABC bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych WYDAWNICTWO SEJMOWE Warszawa 2007 BIURO GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Bardziej szczegółowo

11. Ocena ryzyka w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

11. Ocena ryzyka w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 11. Ocena ryzyka w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 11.1. Co to jest ryzyko zawodowe? Ryzyko towarzyszy każdej działalności człowieka i w powszechnym rozumieniu wiąże się z możliwością

Bardziej szczegółowo

Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności. społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej. Cele i ryzyko związane z realizacją

Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności. społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej. Cele i ryzyko związane z realizacją Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu BW

Bardziej szczegółowo

Atlas pospolitych ptaków lęgowych Polski. Rozmieszczenie, wybiórczość siedliskowa, trendy

Atlas pospolitych ptaków lęgowych Polski. Rozmieszczenie, wybiórczość siedliskowa, trendy Atlas pospolitych ptaków lęgowych Polski Rozmieszczenie, wybiórczość siedliskowa, trendy Lechosław Kuczyński Przemysław Chylarecki Atlas pospolitych ptaków lęgowych Polski Rozmieszczenie, wybiórczość

Bardziej szczegółowo

Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych

Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych KRAINA BIZNESU Otoczenie przyjazne rozwojowi biznesu UX & Business Consulting Paweł Kopyść Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych Biała Księga Kraków 2014 Kraina Biznesu - UX

Bardziej szczegółowo

Wymagania w zakresie. regulacji monitoringu

Wymagania w zakresie. regulacji monitoringu Wymagania w zakresie regulacji monitoringu Wstęp...2 1. Cel i zakres pożądanych regulacji...9 2. Proponowane definicje...16 3. Obowiązki informacyjne, jakie powinny wykonać podmioty stosujące monitoring,

Bardziej szczegółowo

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny 1. Nazwa przedmiotu: Technologie Informacyjne 2. Temat zajęć: Planowanie i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

WPŁYW ZINTEGROWANEGO PROJEKTOWANIA NA ZAKRES USŁUG ORAZ MODEL WYNAGRODZENIA

WPŁYW ZINTEGROWANEGO PROJEKTOWANIA NA ZAKRES USŁUG ORAZ MODEL WYNAGRODZENIA WPŁYW ZINTEGROWANEGO PROJEKTOWANIA NA ZAKRES USŁUG ORAZ MODEL WYNAGRODZENIA SPIS TREŚCI 2 1 Punkt wyjścia dokumentu 3 2 Źródła zmian w zakresie świadczonych usług wynikające z zintegrowanego projektowania.

Bardziej szczegółowo

ZAAWANSOWANE METODY IDENTYFIKACJI BŁĘDÓW OBRABIAREK 1. WPROWADZENIE

ZAAWANSOWANE METODY IDENTYFIKACJI BŁĘDÓW OBRABIAREK 1. WPROWADZENIE InŜynieria Maszyn, R. 15, z. 1-2, 2010 obrabiarka, błąd przestrzenny identyfikacja, metoda Paweł TUREK 1 Wojciech KWAŚNY 1 Jerzy JĘDRZEJEWSKI 1 ZAAWANSOWANE METODY IDENTYFIKACJI BŁĘDÓW OBRABIAREK Przedstawiono

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY GEODETA KRAJU ZASADY WYKONYWANIA ORTOFOTOMAP W SKALI 1:10000 WYTYCZNE TECHNICZNE

GŁÓWNY GEODETA KRAJU ZASADY WYKONYWANIA ORTOFOTOMAP W SKALI 1:10000 WYTYCZNE TECHNICZNE GŁÓWNY GEODETA KRAJU ZASADY WYKONYWANIA ORTOFOTOMAP W SKALI 1:10000 WYTYCZNE TECHNICZNE Główny Urzd Geodezji i Kartografii Warszawa 2000 R O Z D Z I A Ł I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Ortofotomapy w skali 1

Bardziej szczegółowo

12 PODSTAWY MIKROSKOPII ELEKTRONOWEJ I JEJ WYBRANE ZASTOSOWANIA W CHARAKTERYSTYCE KATALIZATORÓW NOŚNIKOWYCH

12 PODSTAWY MIKROSKOPII ELEKTRONOWEJ I JEJ WYBRANE ZASTOSOWANIA W CHARAKTERYSTYCE KATALIZATORÓW NOŚNIKOWYCH GRZEGORZ SŁOWIK Zakład Technologii Chemicznej, Wydział Chemii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowsiej, Pl. M. Curie-Skłodowskiej, 20-031 Lublin grzesiek.slowik@gmail.com Rozdział 12 PODSTAWY MIKROSKOPII ELEKTRONOWEJ

Bardziej szczegółowo

Projektowanie, pomiar i wyrównanie szczegółowej osnowy geodezyjnej 311[10].Z1.08

Projektowanie, pomiar i wyrównanie szczegółowej osnowy geodezyjnej 311[10].Z1.08 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Anna Betke Projektowanie, pomiar i wyrównanie szczegółowej osnowy geodezyjnej 311[10].Z1.08 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Wszechnica Popołudniowa: Multimedia, grafika i technologie internetowe Obraz jako środek przekazu informacji. Andrzej Majkowski

Wszechnica Popołudniowa: Multimedia, grafika i technologie internetowe Obraz jako środek przekazu informacji. Andrzej Majkowski Wszechnica Popołudniowa: Multimedia, grafika i technologie internetowe Obraz jako środek przekazu informacji Andrzej Majkowski Obraz jako środek przekazu informacji Rodzaj zajęć: Wszechnica Popołudniowa

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI. Wersja 3.0

Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI. Wersja 3.0 RG Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju RG Spis treści Wstęp Zrównoważony rozwój i wymóg transparentności Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo