Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony"

Transkrypt

1 Ustawienia ogólne Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Panel główny programu System Sensor (tylko dla wersja V2, V3, V4) Panel główny programu System Sensor (wersja V5) Panel Ustawienia (tylko dla wersja V2, V3, V4)

2 Panel Ustawienia dla wersji V5 Oczekiwanie po wyborze [ms] (wersja V5) Pozwala ustawić czas, po którym następuje wznowienie cyklicznego zaznaczania przycisków ekranowych po wcześniejszym wybraniu dowolnego przycisku. Czas mierzony jest w milisekundach (ms), czyli tysięcznych częściach sekundy - jedna sekunda to 1000ms). Domyślna wartość: 50. Przeskok kolumn i wierszy [ms] Służy do regulacji prędkości zaznaczania przycisków ekranowych. Zmniejszenie tej wartości spowoduje spowolni zaznaczanie grup/przycisków, natomiast zmniejszenie - przyspieszenie. Czas mierzony jest w milisekundach (ms), czyli tysięcznych częściach sekundy - jedna sekunda to 1000ms). Domyślna wartość: 800. Powolny posuw myszy [px/s] Reguluje prędkość przesuwania się kursora myszy podczas korzystania z funkcji myszy.

3 Powolny posuw myszy dotyczy przycisków służących do precyzyjnego poruszania kursorem (tych z jedną strzałką). Domyślna wartość: 1. Szybki posuw myszy [px/s] Również reguluje prędkość przesuwania się kursora myszy podczas korzystania z funkcji myszy, przy czym dotyczy przycisków służących do szybkiego poruszania kursorem (z dwoma strzałkami). Powolny posuw myszy dotyczy przycisków służących do precyzyjnego poruszania kursorem (tych z jedną strzałką). Domyślna wartość: 5. Czas zwłoki [ms] Określa po jakim czasie ma reagować Sensor, po wybraniu znaku. Dotyczy wersji bez przełącznika "tryb pracy" (wersja V3, V4): Wartość "0" (zero) blokuje możliwość sterowania komputerem, a umożliwia sterowanie TV bez komputera (dotyczy wersji systemu V4). - dioda LED czerwona - włącza / wyłącza TV (dotyczy wersji systemu V4); - dioda LED zielona - P+ (dotyczy wersji systemu V4); - dioda LED zielona - P- (dotyczy wersji systemu V4); - dioda LED pomarańczowa - V+ (dotyczy wersji systemu V4); - dioda LED pomarańczowa - V- (dotyczy wersji systemu V4); Domyślna wartość: 50. Czułość Sensorów Ustawia czułość sensorów. Domyślna wartość wersja V2, V5: 50. Domyślna wartość wersja V3: 20. Domyślna wartość wersja V4: 20. Rozmiar okna Umożliwia ustawienie wielkości okna (ZOOM), Dostępny zakres to od 0 do 12.

4 Pozycja okna X Centrowanie, umiejscowienie okna w pozycji X, Dostępny zakres to od 0 do 50. Pozycja okna X Centrowanie, umiejscowienie okna w pozycji Y, Dostępny zakres to od 0 do 50. Przeskok menu (dotyczy wersji V5) Określa z jaką prędkością ma się zmieniać pozycja menu (zmiana wartości wyświetlacza centralki), Dostępny zakres to od 2 do 50. Rozmiar czcionki Określa wielkość czcionki wyświetlanej na panelu, Dostępny zakres to od 8 do 15. Przeskok menu Określa z jaką prędkością ma się zmieniać pozycja menu (zmiana wartości wyświetlacza centralki), Dostępny zakres to od 2 do 50. Czas oczekiwania menu (dotyczy wersji V5)

5 Określa z jaką prędkością ma się zmieniać pozycja menu (zmiana wartości wyświetlacza centralki), Dostępny zakres to od 2 do 50. Przezroczystość paneli Ustalenie czasu dla funkcji, która dotyczy zatrzymania zegara podczas przełączania programów lub regulacji głośności w TV lub dekoderach. Jeżeli ustawimy odpowiedni długi czas to można ponownie przełączyć program lub regulować głośność odbiornika TV lub dekodera bez konieczności wychodzenia z menu. Dostępny zakres to od 2 do 30. Połączenie Pozawala wybrać port do którego zostało podłączone urządzenie "System Sensor". Zalecamy włączenie funkcji "Wyszukuj urządzenie automatycznie". Zaawansowani użytkownicy komputerów mogą ustawić port ręcznie. Dominacja (tylko dla wersja V1, V2) Umożliwia wybór sensora, którego impulsy będą interpretowane przez program jako główne impulsy sterujące. System Sensor w podstawowej wersji wyposażony jest w dwa sensory (do dnia ). Jeden sensor (główny) służy do wyboru przycisków ekranowych, drugi do przełączania paneli. Obecnie "System Sensor" jest wyposażony w jeden czujnik i może on być ustawiony jako drugi, należy to zmienić. Jeżeli podczas przełączania czujnikiem nie wybieramy przycisk tylko zmienia się panel to należy zmienić ustawienia czujnika na dominację drugiego czujnika. Ustawienia pilotów (tylko dla wersja V2, V3, V4)

6 Ustawienia pilotów (wersja V5)

7 Szybka regulacja głośności Umożliwia zdefiniowanie ilości sygnałów sterujących sprzętem RTV wytwarzanych przez urządzenie po wybraniu klawiszy ekranowych [V++] i [V--]. Przykład: Po ustawieniu wartości 10 w tym polu wybór klawisza ekranowego służącego do szybkiej regulacji głośności ([V++] lub [V--]) da taki sam efekt jak 10-krotne wciśnięcie przycisku regulacji głośności na oryginalnym pilocie telewizora, czyli pogłośnienie lub przyciszenie telewizora o 10 kroków. Szybkie przełączanie programów Umożliwia zdefiniowanie ilości sygnałów sterujących sprzętem RTV wytwarzanych przez urządzenie po wybraniu klawiszy ekranowych [P++] i [P--]. Przykład: Po ustawieniu wartości 10 w tym polu wybór klawisza ekranowego służącego do szybkiej zmiany programów ([P++] lub [P--]) da taki sam efekt jak 10-krotne wciśnięcie przycisku "następny program" na oryginalnym pilocie telewizora, czyli np. przeskok z kanału 1 na 11. Standard pilota (tylko dla wersja V2, V3, V4) Służy do wyboru standardu, w jakim pracuje pilot. Większość urządzeń RTV dostępnych na rynku to urządzenia zgodne ze standardem RC-5. Mniej popularnym standardem jest RC-6.Urządzenia RTV firmy Sony pracują najczęściej w standardzie SIRC.

8 Jeżeli użytkownik nie wie, w jakim standardzie pracuje urządzenie, które ma być sterowane przez System Sensor - należy w pierwszej kolejności wybrać standard RC-5 i przeprowadzić próbę - jeżeli sprzęt RTV reaguje prawidłowo - oznacza to, że urządzenie RTV pracuje w standardzie RC-5. Jeżeli próba się nie powiedzie (sprzęt RTV nie reaguje wcale bądź reaguje w niewłaściwy sposób na sygnały wysyłane przez urządzenie System Sensor), należy ustawić standard RC-6 i przeprowadzić ponownie operację odczytu danych z fabrycznego pilota urządzenia RTV. Jeżeli urządzenie nie będzie reagowało na sygnały sterujące nadawane przez urządzenie System Sensor - zalecamy zmianę standardu na RC-6 lub SIRC i ponowny odczyt danych z pilota. Dźwięki Wyłączanie dźwięków Służy do wyłączania dźwięków innych niż alarmowe. Dźwięk przejścia wierszy i kolumn W przypadku tego dźwięku - zalecamy wybór pliku dźwiękowego który jest krótki i cichy. Plik Ścieżka pliku audio przyporządkowanego temu zdarzeniu. Wyłączony Pozwala na wyłączenie dźwięku przyporządkowanego temu zdarzeniu.

9 Powtórzenia Daje możliwość kilkakrotnego odtwarzania tego dźwięku. Test (przycisk) Umożliwia odsłuchanie pliku, który został wybrany. Wybierz plik... (przycisk) Służy do wybierania pliku dźwiękowego. Po jego wciśnięciu otwiera się okno, które pozwala wybrać plik. Alarmy Komunikat użytkownika Dźwięk odtwarzany, kiedy widoczne jest okno komunikatu Użytkownika (wywołane przez funkcję Komunikaty Użytkownika). Dźwięk jest powtarzany aż okno komunikatu nie zostanie zamknięte. Istnieje możliwość zdefiniowania interwału czasu, co który powtarzany jest dźwięk. Program nie sprawdza czasu trwania dźwięku, który został wybrany - dlatego należy tak dobierać czas, aby dźwięk powtarzany był w odstępach dłuższych niż czas jego trwania. Alarm 1, Alarm 2, Alarm 3 Program pozwala na zdefiniowanie 3 rodzajów alarmów, które mogą być wywoływane z Panelu

10 Alarmów. Należy wybrać plik audio i ustawić liczbę powtórzeń tego dźwięku. UWAGA - nie należy mylić liczby powtórzeń dźwięku alarmu z czasem odstępu między dźwiękami. Programy Ustawienia programów pozwalają na powiązanie programu zainstalowanego na komputerze z przyciskami ekranowymi dostępnymi na "Panelu programów". Aby powiązać klawisz ekranowy z programem, należy: Komunikaty 1. Wybrać ten klawisz, klikając go w oknie ustawień programów. 2. Nadać dla przycisku etykietę, która będzie widniała na klawiszu ekranowym. 3. Wybrać plik wykonywalny programu, który ma się uruchamiać po wybraniu klawisza ekranowego, który programujemy.

11 Komunikaty Użytkownika to funkcja, która pozwala na wyświetlanie wcześniej przygotowanych zdań lub słów w dużym oknie pojawiającym się na ekranie po wybraniu komunikatu przez Użytkownika. Komunikaty można przypisać do 14 różnych kategorii, które można dowolnie zdefiniować. Aby zdefiniować kategorię przypisaną do przycisku, należy: 1. Wybrać klawisz, który ma być przypisany do tej kategorii, klikając go w oknie ustawień komunikatów. 2. Nadać dla przycisku nazwę kategorii, która będzie widniała na klawiszu ekranowym. 3. Dodać komunikaty przypisane do tej kategorii. Aby dodać komunikaty do grupy, należy: 1. Klikając przycisk "Dodaj", utworzyć nowy, pusty komunikat. 2. Klikając przycisk "Edytuj", wypełnić komunikat treścią. 3. Wciskając klawisz "Enter", potwierdzić wpisany tekst. System Sensor nie służy do ratowanie życia ludzkiego jest to zespół urządzeń, które ma na celu ułatwić życie i kontakt osobą niepełnosprawnym z otoczeniem.

PANEL GŁÓWNY. (zawsze widoczny w dolnej części okna) Symuluje wciśnięcie klawisza ENTER (przechodzi do nowego wiersza) Przechodzi do panelu "Alfabet".

PANEL GŁÓWNY. (zawsze widoczny w dolnej części okna) Symuluje wciśnięcie klawisza ENTER (przechodzi do nowego wiersza) Przechodzi do panelu Alfabet. Znaczenie symboli Uwaga! Funkcje poszczególnych klawiszy podane w nawiasach to ogólnie przyjęte akcje klawiszy i skrótów klawiaturowych działające w większości programów komputerowych takich jak edytorów

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 2 CHD-3000

SPIS TREŚCI 2 CHD-3000 PL 2 CHD-3000 SPIS TREŚCI 1. Środki bezpieczeństwa 3 2. Ochrona środowiska 4 3. Uwagi eksploatacyjne 5 3.1. Automatyczne wyłączenie zasilania 5 3.2. Współpraca z zewnętrznym napędem USB (dotyczy odbiorników

Bardziej szczegółowo

SmartViewer 4.3.2 Instrukcja obsługi

SmartViewer 4.3.2 Instrukcja obsługi SmartViewer 4.3.2 Instrukcja obsługi Przed instalacją lub podczas użytkowania tego programu należy odwiedzić witrynę firmy Samsung: www.samsungsecurity.com i pobrać najnowszą wersję oprogramowania oraz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. DIGIT CD e Plus. DIGIT S2 CD e. DIGIT CK e. DIGIT CD e Black. Cyfrowe odbiorniki satelitarne. Standby: < 1 W

Instrukcja obsługi. DIGIT CD e Plus. DIGIT S2 CD e. DIGIT CK e. DIGIT CD e Black. Cyfrowe odbiorniki satelitarne. Standby: < 1 W PL Instrukcja obsługi DIGIT CD e Plus DIGIT S2 CD e DIGIT CK e DIGIT CD e Black Cyfrowe odbiorniki satelitarne z wbudowanym systemem dostępu warunkowego CONAX do odbioru kodowanych oraz ogólnodostępnych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Oprogramowanie Radio over IP. TRX RoIP TRX S.C. 16.02.2015

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Oprogramowanie Radio over IP. TRX RoIP TRX S.C. 16.02.2015 TRX RoIP Oprogramowanie Radio over IP INSTRUKCJA OBSŁUGI TRX S.C. 16.02.2015 TRX S.C. 15-743 Białystok, ul. Wierzbowa 8 tel. 85 662 88 11 fax. 85 662 88 10 email: trx@trx.pl www.trx.pl Spis treści 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Edycja: 01.11.2012 r.

Edycja: 01.11.2012 r. Instrukcja Obsługi Rejestratorów UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą modyfikację i ulepszenia,

Bardziej szczegółowo

TechniStar K1 Cyfrowy dekoder HD

TechniStar K1 Cyfrowy dekoder HD Instrukcja obsługi TechniStar K1 Cyfrowy dekoder HD Cyfrowy dekoder kablowy HD z wbudowaną cyfrową nagrywarką wideo wejściem CI+ oraz czytnikiem kart CONAX Do odbioru kodowanych programów kablowych (np:

Bardziej szczegółowo

Szybki start NVR i7-nxxxvh i i7-hxxxvh

Szybki start NVR i7-nxxxvh i i7-hxxxvh Rejestratory sieciowe NVR i7-n0504vh, i7-n0508vh i7-n15104vh, i7-n15108vh i7-n26104vh, i7-n26208vh, i7-n26216vh, i7-n26232vh i7-n0604vh, i7-n0608vh, i7-n0616vh i7-n0708vh, i7-n0716vh i7-n07716vh, i7-n07732vh

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika klienta VideoDR-C systemu VideoDR-S

Podręcznik użytkownika klienta VideoDR-C systemu VideoDR-S Podręcznik użytkownika klienta VideoDR-C systemu VideoDR-S Wersja instrukcji 1.5 (kwiecień 2003) Dotyczy klienta w wersji 1.0.0.237 2000-2003 AL-NET Sp. z o.o. Informacje zawarte w niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Obsługi

Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Obsługi Witamy! Dziękujemy za zakup naszego rejestratora! Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Obsługi Niniejszy podręcznik jest przeznaczony do instalacji i eksploatacji na twoim systemie. Znajdziesz tu informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi cyfrowego odbiornika telewizji satelitarnej

Instrukcja Obsługi cyfrowego odbiornika telewizji satelitarnej Dekoder XS65 Twin Instrukcja Obsługi cyfrowego odbiornika telewizji satelitarnej KK 02/15 Spis treści W skrócie 4 1.1 Cechy podstawowe 4 1.2 Zawartość zestawu 4 1.3 Przedni panel 5 1.4 Tylny panel 5 1.5

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI wersja: 3.25

INSTRUKCJA OBSŁUGI wersja: 3.25 INSTRUKCJA OBSŁUGI wersja: 3.25 Metryka Projekt Wykonawca Produkt Opis Autorzy LIVE TV STUDIO LIVE TV SYSTEMS, dział Studio Filmowe SF Instrukcja obsługi pakietu LIVE TV STUDIO PRO - podręcznik Użytkownika

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Wersja 2009.02.27 Strona 1 I. ISTOTNE ZALECENIA...4 II. AKCESORIA...4 III. SPECYFIKACJA...4 IV. CECHY...5 V. WIDOK

Bardziej szczegółowo

Rejestratory cyfrowe z kompresją H.264. i7-d72f04vh i7-d72f08vh i7-d72f16vh2

Rejestratory cyfrowe z kompresją H.264. i7-d72f04vh i7-d72f08vh i7-d72f16vh2 Rejestratory cyfrowe z kompresją H.264 i7-d72f04vh i7-d72f08vh Instrukcja obsługi Wersja 06.2013. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze informacje można uzyskać na www.internec.pl 1 Dziękujemy za zakup naszego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI. wersja 2.00.10a

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI. wersja 2.00.10a INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI wersja 2.00.10a PLATAN CTI jest produktem firmy: PLATAN Sp. z o.o. 81-855 Sopot, ul. Platanowa 2 tel. (0-58) 555 88 00, fax (0-58) 555 88 01 e-mail: platan@platan.pl,

Bardziej szczegółowo

Instalacja i rejestracja

Instalacja i rejestracja Instalacja i rejestracja Ikona po lewej stronie wskazuje etapy instalacji specyficzne dla urządzenia przenośnego. Paragrafy, które nie zostały oznaczone tym symbolem, dotyczą instalacji zarówno na komputerze

Bardziej szczegółowo

Interfejs przeglądarki internetowej kamery

Interfejs przeglądarki internetowej kamery Interfejs przeglądarki internetowej kamery Bosch IP Cameras FW5 pl Instrukcja obsługi oprogramowania Interfejs przeglądarki internetowej Spis treści pl 3 Spis treści 1 Połączenie z przeglądarką internetową

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. DigiCorder ISIO S1. Cyfrowy odbiornik HD z dostępem do internetu

Instrukcja obsługi. DigiCorder ISIO S1. Cyfrowy odbiornik HD z dostępem do internetu Instrukcja obsługi DigiCorder ISIO S1 Cyfrowy odbiornik HD z dostępem do internetu Z czytnikiem kart CONAX i interfejsem PCMCIA do modułów Cl / Cl+ oraz funkcją rejestrowania DVR przez interfejs USB. Do

Bardziej szczegółowo

Moduł kasety zewnętrznej IP AGORA

Moduł kasety zewnętrznej IP AGORA IPV11 AGL IPV1 2AGL IPT08AGL Moduł kasety zewnętrznej IP AGORA 1.1. WPROWADZENIE Seria kaset IP Agora jest złożona z modułu podstawowego (z 1 lub 2 przyciskami) w wersji audio/wideo oraz modułów rozszerzeń.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. str. nr 2

Spis treści. str. nr 2 Spis treści 1 Konfigurowanie aplikacji xvision... 3 1.1 Ustawienia podstawowe... 3 1.1.1 Czyszczenie ekranu... 3 1.1.2 Wygaszacz ekranu... 3 1.2 Ustawienia zaawansowane... 6 1.2.1 Sceny świetlne... 6 1.2.2

Bardziej szczegółowo

Podręcznik administratora Systemu SWD ST Konfiguracja modułów do obsługi urządzeń

Podręcznik administratora Systemu SWD ST Konfiguracja modułów do obsługi urządzeń Podręcznik administratora Systemu SWD ST Konfiguracja modułów do obsługi urządzeń (wersja 2.0 dla 2.5.x) Abakus Systemy Teleinformatyczne Sp. z o.o. 2012 Spis treści ABAKUS SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE Sp.

Bardziej szczegółowo

Netia Player Instrukcja użytkownika

Netia Player Instrukcja użytkownika Netia Player Instrukcja użytkownika Spis treści 1. Witaj w gronie użytkowników Netia Playera 3 2. Pierwsze uruchomienie Netia Playera 5 2.1. Zawartość pakietu instalacyjnego 5 2.2. Instalacja i konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy odbiornik TWIN-HD z dostępem do internetu

Cyfrowy odbiornik TWIN-HD z dostępem do internetu BDA_Digit ISIO S2_PL2_BDA_Digit ISIO S2(DVB30)_V3.qxd 2015-02-13 15:55 Strona 1 Instrukcja obsługi Digit ISIO S2 Cyfrowy odbiornik TWIN-HD z dostępem do internetu Z czytnikiem kart CONAX i interfejsem

Bardziej szczegółowo

Wersja 1.0 All rights reserved Human Media, Poland Copyright 2009

Wersja 1.0 All rights reserved Human Media, Poland Copyright 2009 www.humanmedia.pl Wersja 1.0 All rights reserved Human Media, Poland Copyright 2009 Powielanie oraz kopiowanie fragmentów lub całości bez zgody firmy Human Media jest zabronione. Logo Xtreamer jest zastrzeżonym

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Gliwice 26-08-2008 Strona 1 ISTOTNE ZALECENIA... SPECYFIKACJA... WIDOK OGÓLNY I OBSŁUGA... WIDOK TYLNEGO PANELA...

Bardziej szczegółowo

wersja 6.8 Aqurat sp. z o.o. & Geosystems Polska sp z o.o.

wersja 6.8 Aqurat sp. z o.o. & Geosystems Polska sp z o.o. instrukcja użytkownika wersja 6.8 Aqurat sp. z o.o. & Geosystems Polska sp z o.o. 1 Instalacja i rejestracja 1.1 Program preinstalowany na karcie SD 1.2 Instalator pobrany z Internetu 1.4 Dalsza część

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA STACJA MONITORUJĄCA PROXY700

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA STACJA MONITORUJĄCA PROXY700 INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA STACJA MONITORUJĄCA PROXY700 I. OPIS Urządzenie Proxy700 służy do odbierania sygnałów z monitorowanych obiektów za pomocą takich mediów jak telefonia komórkowa (CLIP,

Bardziej szczegółowo

Archive Player 2.2. Instrukcja obsługi

Archive Player 2.2. Instrukcja obsługi Archive Player 2.2 pl Instrukcja obsługi Archive Player 2.2 Spis treści pl 3 Spis treści 1 Wprowadzenie 5 1.1 O instrukcji 5 1.2 Konwencje przyjęte w instrukcji 5 1.3 Archive Player 5 1.4 Wymagania systemowe

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Oprogramowanie Radio over IP. TRX RoIP TRX S.C. 22.05.2012

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Oprogramowanie Radio over IP. TRX RoIP TRX S.C. 22.05.2012 TRX RoIP Oprogramowanie Radio over IP INSTRUKCJA OBSŁUGI TRX S.C. 22.05.2012 TRX S.C. 15-743 Białystok, ul. Wierzbowa 8 tel. 85 662 88 11 fax. 85 662 88 10 email: trx@trx.pl www.trx.pl Spis treści 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Oprogramowanie Radio over IP. TRX RoIP TRX S.C. 07.02.2012

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Oprogramowanie Radio over IP. TRX RoIP TRX S.C. 07.02.2012 TRX RoIP Oprogramowanie Radio over IP INSTRUKCJA OBSŁUGI TRX S.C. 07.02.2012 TRX S.C. 15-743 Białystok, ul. Wierzbowa 8 tel. 85 662 88 11 fax. 85 662 88 10 email: trx@trx.pl www.trx.pl Spis treści 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo