TELETRONIKA. Aplikacje sieciowe CALLNET - instrukcja modułu SMS (11.2)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TELETRONIKA. Aplikacje sieciowe CALLNET - instrukcja modułu SMS (11.2) www.teletronika.pl"

Transkrypt

1 TELETRONIKA Aplikacje sieciowe CALLNET - instrukcja modułu SMS (11.2) W ramach oddzielnej licencji, oferowany jest moduł oprogramowania dla aplikacji 'Callnet-serwer' umożliwiający wysyłanie powiadomień o zdarzeniach w systemie przywoławczym do trzech wybranych telefonów komórkowych GSM personelu w obrębie całego obiektu, wszędzie gdzie personel jest w zasięgu wybranej sieci. Opcja ta wymaga dołączenia komputera serwera do sieci LAN z szybkim łączem internetowym wiadomości SMS wysyłane są poprzez specjalizowany serwis internetowy, z wykorzystaniem odrębnych kanałów szybkiej transmisji (tryb FAST wykorzystywany w bankowości internetowej zapewnia czas doręczenia wiadomości w granicach 6-9 sekund). Rozwiązanie takie posiada ogromną przewagę nad stosowanymi w przeszłości elektronicznymi przekaźnikami powiadamiania GSM, ponieważ zawiera dokładną informacją o CZASIE, RODZAJU i MIEJSCU zdarzenia, umożliwiając personelowi szybką reakcję np. 13:42:09 WEZWANIE: Sanitariat 202 lub 18:12:34 ALARM: Sala 312. W aplikacji możliwe jest zdefiniowanie trzech numerów telefonów i przypisanie im powiadomień z zakresu WEZWANIA i ALARMY (personel pielęgniarski, służby utrzymania ruchu w obiektach przemysłowych) lub wyłącznie ALARMY (personel lekarski, wyłącznie w wariancie rozszerzonym systemu Callnet), w trybie FLASH (natychmiastowe wyświetlenie powiadomienia na ekranie telefonu) lub tradycyjnej wiadomości sms. Aplikacja Callnet-serwer umożliwia dla każdego pomieszczenia (stanowiska maszyn) na ekranie określenie wysyłania wiadomości do każdego z trzech telefonów niezależnie (w menu kontekstowym zaznaczane są opcje SMS1..3) pozwala to na zróżnicowanie powiadamiania personelu medycznego, np. dwie pielęgniarki dla odrębnych części oddziału i jeden lekarz dyżurny, serwis techniczny mechaniczny lub elektryczny w obiektach przemysłowych. Użytkownik przy zakupie modułu oprogramowania SMS otrzymuje w pełni skonfigurowane własne konto na portalu internetowym, gdzie we własnym zakresie dokonuje stosownych opłat. UWAGA: W wersji DEMO istnieje możliwość wysłania 3 sms-ów testowych do wybranego telefonu komórkowego. W tym celu należy w zakładce Konfiguracja otworzyć przyciskiem SMS okno dialogowe Konfiguracja powiadamiania SMS i w sekcji SMS 1 wpisać 9-cyfrowy numer własnego telefonu komórkowego, a następnie wcisnąć przycisk DEMO jeżeli zapewnione jest połączenie internetowe, wysłany zostanie przykładowy komunikat, stosownie do zaznaczonej opcji Flash. Pełna aktywacja modułu SMS wymaga modyfikacji klucza licencyjnego aplikacji Callnetserwer (zgodnie z instrukcją).

2 Konfiguracja oprogramowania. Pierwszym krokiem przygotowania modułu SMS do pracy jest założenie indywidualnego konta użytkownika na specjalizowanym portalu sms-owym realizowane jest to bezpłatnie w ramach zakupu licencji na moduł SMS. Użytkownik otrzymuje login i hasło, które umożliwiają bezpośrednie doładowywanie swojego konta (w systemie pre-paid) i otrzymywanie faktur VAT od operatora. Na podstawie uzyskanego hasła, generowany jest szyfrowany klucz, którego wprowadzenie wraz z loginem aktywuje moduł SMS klucz wysyłany jest droga mailową (nie jest to hasło dostępu do konta). Wprowadzenie danych konta użytkownika: Konfiguracja->SMS->Konfiguracja powiadamiania SMS, LOGIN: nazwa użytkownika konta sms, HASŁO: zaszyfrowane hasło dostępu do konta SMS, Zamknij powoduje zapisanie wprowadzonych danych. Po zapisaniu danych i ponownym otwarciu okna dialogowego, możliwy jest test połączenia z operatorem GSM oraz weryfikacja loginu i hasła przyciskiem SALDO wyświetlany jest stan konta w przeliczeniu na sms-y typu FAST.

3 Moduł SMS staje się w pełni aktywny dopiero wtedy, gdy oprócz prawidłowych danych konta wprowadzony zostanie co najmniej jeden numer telefonu komórkowego, w dowolnej sekcji SMS 1...3: Konfiguracja->SMS->Konfiguracja powiadamiania SMS, 9-cyfrowy numer telefonu personelu, WEZWANIA zaznaczyć opcję w każdym wariancie systemu bezprzewodowego oraz przewodowego podstawowego. W wariancie rozszerzonym Callnet, wezwania zaznacza się wyłącznie dla personelu pielęgniarskiego, ALARMY - dotyczy tylko wariantu rozszerzonego Callnet: należy zaznaczyć dla telefonów personelu pielęgniarskiego (niezależnie od zaznaczonego WEZWANIA) oraz personelu lekarskiego (tylko ALARMY, bez wezwań), Flash-SMS - sms-y są automatycznie otwierane i wyświetlane na ekranie telefonu odbiorcy, bez zapisywania w pamięci telefonu. Bez zaznaczenia tej opcji wiadomości odbierane są w sposób standardowy, z nadawcą Callnet. Dla każdego skonfigurowanego numeru telefonu można wykonać test wysłania wiadomości przyciskiem Test - konieczne jest jednak najpierw zapisanie wprowadzonych ustawień przyciskiem Zamknij i dopiero po ponownym otwarciu okna dialogowego sprawdzenie wysyłania wiadomości.

4 Kolejną operacją w zakresie przygotowania powiadamiania SMS jest zdefiniowanie dla każdego pomieszczenia na ekranie (stanowiska maszyn) opcji powiadamiania na każdy z trzech zadeklarowanych numerów telefonów: na wybranym pomieszczeniu (stanowisku) kliknąć prawym przyciskiem myszy - otwiera się menu kontekstowe, wybrać opcje SMS (domyślnie wszystkie zaznaczone) w zależności od wymagań, przyciskiem Zamknij zamknąć menu kontekstowe, po przeprowadzeniu powyższej operacji dla wszystkich wybranych pomieszczeń, nową konfigurację należy zapisać przyciskiem Zapisz (sekcja Rozkład pomieszczeń), podając wymagane hasło (dostarczane w pliku Haslo.txt, aby uniknąć przypadkowej zmiany konfiguracji przez osoby niepowołane). Opcja definicji SMS dla każdego pomieszczenia umożliwia określenie specyficznych reguł powiadamiania SMS, np: część pomieszczeń oddziału WEZWANIA i ALARMY do pielęgniarki z numerem telefonu 1, pozostała część WEZWANIA i ALARMY do pielęgniarki z numerem telefonu 2, wszystkie pomieszczenia wyłącznie ALARMY do lekarza z numerem telefonu 3. okienka 1..6 odbierające wezwania ze stanowisk produkcyjnych wymagające interwencji serwisu mechanicznego kierowane są na numer telefonu 1, okienka z tych samych stanowisk odbierające wezwania serwisu elektrycznego kierowane są do numeru telefonu 2.

5 Po prawidłowym skonfigurowaniu funkcji SMS i ponownym uruchomieniu aplikacj Callnet-serwer, umieszczona po prawej stronie w dolnym pasku aplikacji kontrolka 'SMS' dostarcza informacji o funkcjonowaniu powiadamiania: kolor SZARY- moduł nieaktywny: - 'SMS - nieaktywny' - brak wprowadzonego loginu lub hasła oraz przynajmniej jednego numeru telefonu, - 'SMS - BRAK LICENCJI' - licencja Callnet-serwer nie obejmuje modułu SMS, należy wprowadzić nowy klucz licencyjny, kolor CZERWONY - moduł NIE funkcjonuje z powodów: - 'BRAK POŁACZENIA' - brak połączenia sieciowego z operatorem GSM, - 'BŁĄD POŁĄCZENIA' - odrzucenie logowania użytkownika do operatora GSM (niepoprawne hasło lub login, inny błąd), - 'BRAK SALDA' - zerowe saldo środków na koncie użytkownika, kolor POMARAŃCZOWY - niskie saldo konta SMS, należy niezwłocznie doładować, kolor ZIELONY - poprawna praca modułu, wyświetlane jest saldo konta w przeliczeniu na sms-fast, kolor JASNY-ZIELONY - przez ok. 1 sekundę sygnalizowane jest poprawne wysłanie sms. UWAGI: kontrola modułu SMS i aktualizacja stanu kontrolki dokonywane są zaraz po starcie aplikacji, a następnie co około 3 minuty, domyślna wartość sygnalizacji niskiego salda na koncie wynosi 100 sms-fast. UWAGI OGÓLNE: ze względu na właściwe funkcjonowanie oprogramowania w sytuacjach awaryjnych, gdy okresowo nie jest możliwe wysyłanie powiadomień sms (np. chwilowy zanik dostępu do internetu) lub gdy odbiorca z telefonem przez dłuższy czas znajduje się poza zasięgiem lub wyłączy telefon (np. na czas zabiegu), bufor wiadomości ograniczony jest do 15 sms-ów - dodanie nowego sms-a w tym przypadku kasuje najstarszą z wiadomości. bezwzględnie kasowane są wszystkie przygotowane i nie wysłane w czasie do 15 minut powiadomienia.

6 LICENCJA MODUŁU OPROGRAMOWANIA POWIADAMIANIA SMS: Moduł powiadamiania SMS objęty jest licencją per użytkownik, bez ograniczenia liczby modułów wykorzystywanych w aplikacjach Callnet-serwer przez tego użytkownika. Firma TELETRONIKA jako dostawca modułu oprogramowania powiadamiania SMS nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu gwarancji dostarczania wiadomości sms - bezpośredni operator tych usług gwarantuje możliwie najwyższą ich jakość, ale czas dostarczenia zależy przede wszystkim od operatora wybranej sieci GSM. Z tego powodu powiadamianie SMS nie może być traktowane jako podstawa systemu przywoławczego w żadnym obiekcie, lecz wyłącznie jako cenne uzupełnienie jego funkcjonalności. Zakup licencji przez użytkownika oznacza akceptację w/w warunków, włączając ofertę operatora sms dostępną na jego stronie internetowej:

Oprogramowanie systemu kolejkowego NetCallX - instrukcja instalacji i obsługi (wersja 14.3).

Oprogramowanie systemu kolejkowego NetCallX - instrukcja instalacji i obsługi (wersja 14.3). TELETRONIKA www.teletronika.pl Oprogramowanie systemu kolejkowego NetCallX - instrukcja instalacji i obsługi (wersja 14.3). UWAGA: Aplikacje 'NetCallX-serwer' i 'NetCallX-klient' przeznaczone są do pracy

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie systemu identyfikacji i rozliczeń elektronicznych E-KARNET.NET (wersja 14.1).

Oprogramowanie systemu identyfikacji i rozliczeń elektronicznych E-KARNET.NET (wersja 14.1). www.e-karnet.com Oprogramowanie systemu identyfikacji i rozliczeń elektronicznych E-KARNET.NET (wersja 14.1). UWAGA - WYMAGANIA PODSTAWOWE: Aplikacja 'E-KARNET.NET' przeznaczona jest do pracy w systemach

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 1.01

Podręcznik użytkownika wersja 1.01 earchiwista Podręcznik użytkownika wersja 1.01 Metryka Projekt Wykonawca Produkt Opis Autorzy earchiwista SKG S.A. Podręcznik użytkownika Dokument zawiera instrukcję użytkowania programu earchiwista, służącego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu QWindykacja (wydanie II 27.09.2012 r.)

Instrukcja użytkownika programu QWindykacja (wydanie II 27.09.2012 r.) Instrukcja użytkownika programu QWindykacja (wydanie II 27.09.2012 r.) Wymagania techniczne komputer z procesorem 1,5 GHz lub lepszym 512 MB pamięci RAM lub więcej system operacyjny Microsoft Windows XP

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2 Wersja 1.7 Wrzesień 2013 Copyright TRX Dotyczy programu Automat 2 w wersji 2.2.x TRX ul. Garibaldiego

Bardziej szczegółowo

Nadajnik ethernetowy NEPTUN Instrukcja obsługi. ul. Tyniecka 47, 71-019 Szczecin tel. 91 488 47 40 fax 91 488 47 44 www.pronal.com.

Nadajnik ethernetowy NEPTUN Instrukcja obsługi. ul. Tyniecka 47, 71-019 Szczecin tel. 91 488 47 40 fax 91 488 47 44 www.pronal.com. Nadajnik ethernetowy NEPTUN Instrukcja obsługi ul. Tyniecka 47, 71-019 Szczecin tel. 91 488 47 40 fax 91 488 47 44 www.pronal.com.pl Szanowny Kliencie! Dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją zapewni

Bardziej szczegółowo

System Internetowy Sez@m Podręcznik użytkownika

System Internetowy Sez@m Podręcznik użytkownika System Internetowy Sez@m Podręcznik użytkownika Spis treści Wstęp... 3 Przygotowanie do korzystania z Systemu Internetowego Banku BPH... 4 Zasady bezpieczeństwa przy korzystaniu z Systemu Internetowego

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla użytkowników systemu asix 6. www.asix.com.pl. Moduł AsAlert - System powiadamiania o ważnych zdarzeniach

Pomoc dla użytkowników systemu asix 6. www.asix.com.pl. Moduł AsAlert - System powiadamiania o ważnych zdarzeniach Pomoc dla użytkowników systemu asix 6 www.asix.com.pl Moduł AsAlert - System powiadamiania o ważnych zdarzeniach Dok. Nr PLP6076 Wersja: 29-01-2010 ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu QWindykacja (wydanie XIII 10.11.2013 r.)

Instrukcja użytkownika programu QWindykacja (wydanie XIII 10.11.2013 r.) ` Instrukcja użytkownika programu QWindykacja (wydanie XIII 10.11.2013 r.) Spis treści Wymagania techniczne... 3 Pierwsze uruchomienie... 4 Opcje... 5 Personel... 13 Szablony wiadomości... 17 Wysyłanie

Bardziej szczegółowo

WINDYKATOR BY CTI PROCES INSTALACJI I KONFIGURACJA

WINDYKATOR BY CTI PROCES INSTALACJI I KONFIGURACJA WINDYKATOR BY CTI PROCES INSTALACJI I KONFIGURACJA 1 Wstęp... 2 2 Instalacja programu WINDYKATOR by CTI... 3 3 Konfiguracja połączenia z bazą SQL... 5 4 Konfiguracja programu... 8 5 Konfiguracja e-mail...

Bardziej szczegółowo

Zasady bezpieczeństwa

Zasady bezpieczeństwa Szczecin 01.01.2013 Drogi Użytkowniku! Gratulujemy wyboru naszego systemu służącego do monitorowania pojazdów. Jesteśmy przekonani, że dostarczone przez nas rozwiązania mają charakter w pełni kompleksowy

Bardziej szczegółowo

Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy

Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy Instrukcja obsługi systemu Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Styczeń 2010 1 Spis treści 1. Podstawowe informacje...4 1.1. Wczytywanie certyfikatu do przeglądarki...4

Bardziej szczegółowo

Program dodatkowy do InsERT Subiekt GT

Program dodatkowy do InsERT Subiekt GT Program dodatkowy do InsERT Subiekt GT Spis treści 1 Informacje o programie... 4 1.1 1.2 1.3 1.4 Do czego służy program... 4 Wymagania systemowe do instalacji i uruchomienia programu... 5 Wersja demonstracyjna...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI INSTRUKCJA INSTALACJI Metryka dokumentu TEMAT PRZYGOTOWAŁ ZATWIERDZIŁ Instrukcja instalacji Vario.ONE DocuSoft DocuSoft WERSJA 3.3 Instrukcja Instalacji Vario.ONE 2 1 Wstęp...3 2 Instalacja Server Vario.ONE...4

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM Załącznik nr 1 do Regulaminu usług SBE w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM https://konto.bsbielsk.pl SPIS

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi PROXY GPS dla Użytkownika

Instrukcja obsługi PROXY GPS dla Użytkownika Instrukcja obsługi PROXY GPS dla Użytkownika Drogi Użytkowniku! Gratulujemy wyboru systemu i usługi monitorowania pojazdów. Jesteśmy przekonani, że użytkowanie naszego rozwiązania i usługi monitorowania

Bardziej szczegółowo

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność Dziękujemy za dołączenie do grona Użytkowników Usługi Bankowości Elektronicznej SGB, która jest połączeniem tradycji polskiej bankowości oraz najnowocześniejszych rozwiązań. Gwarantujemy wygodny, intuicyjny

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI. wersja 2.00.10a

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI. wersja 2.00.10a INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI wersja 2.00.10a PLATAN CTI jest produktem firmy: PLATAN Sp. z o.o. 81-855 Sopot, ul. Platanowa 2 tel. (0-58) 555 88 00, fax (0-58) 555 88 01 e-mail: platan@platan.pl,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po aplikacji mobilnej IKO

Przewodnik po aplikacji mobilnej IKO Przewodnik po aplikacji mobilnej IKO SPIS TREŚCI O APLIKACJI MOBILNEJ IKO 3 KTO MOŻE KORZYSTAĆ Z APLIKACJI IKO? 4 JAKIE TELEFONY OBSŁUGUJĄ APLIKACJĘ IKO? 4 INSTALACJA I AKTYWACJA APLIKACJI IKO 5 Pobieranie

Bardziej szczegółowo

NAWIGATOR podręcznik użytkownika

NAWIGATOR podręcznik użytkownika NAWIGATOR podręcznik użytkownika spis treści: informacje ogólne...2 rejestracja usługi...2 logowanie...3 pierwsze uruchomienie (instalacja komponentu Java)...4 proces instalacji komponentu Java...4 użytkownicy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KONFIGURACJI NADAJNIK GPS PRO SERIA 36005001-36019999

INSTRUKCJA KONFIGURACJI NADAJNIK GPS PRO SERIA 36005001-36019999 INSTRUKCJA KONFIGURACJI NADAJNIK GPS PRO SERIA 36005001-36019999 1. Centaur GPS wiadomości podstawowe i umowa licencyjna... 3 2. Komunikacja z nadajnikiem... 4 2.1 Połączenie lokalne (przewodowe)... 5

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 Wersja 1.15 Maj 2015 Dotyczy programu Konsola 2 w wersji 2.7.7x TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa

Bardziej szczegółowo

(przewodnik dla klienta) Wersja 19

(przewodnik dla klienta) Wersja 19 Załącznik nr 2 do uchwały nr 38/2015 Zarządu BS w Łasinie z dnia 17.06.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w Łasinie Internet Banking dla Firm dotyczy autoryzacji dokonywanych za pomocą tokenów / kluczy sprzętowych

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA

UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA Niniejsza Umowa Licencyjna Użytkownika ( Umowa Licencyjna") stanowi prawnie wiążącą umowę pomiędzy osobą fizyczną lub prawną ( Licencjobiorcą") i firmą EVER

Bardziej szczegółowo

1. INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA I OBSŁUGI...3. 2. KRÓTKO O netclone+...4 3. ELEMENTY ZESTAWU...6 4. SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI...

1. INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA I OBSŁUGI...3. 2. KRÓTKO O netclone+...4 3. ELEMENTY ZESTAWU...6 4. SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI... SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA I OBSŁUGI...3 2. KRÓTKO O netclone+...4 3. ELEMENTY ZESTAWU...6 4. SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI...7 5. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT FUNKCJONOWANIA

Bardziej szczegółowo

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność Dziękujemy za przyłączenie się do grona Użytkowników Usługi Bankowości Elektronicznej SGB, która jest połączeniem tradycji polskiej bankowości oraz najnowocześniejszych rozwiązań. Gwarantujemy wygodny,

Bardziej szczegółowo

Backup expert for QNAP Backup i synchronizacja w jednej aplikacji

Backup expert for QNAP Backup i synchronizacja w jednej aplikacji Backup expert for QNAP Backup i synchronizacja w jednej aplikacji Instrukcja aplikacji Data aktualizacji 19.09.2014r. Spis treści Aplikacja desktop...2 Wymagania...2 Proces instalacji...4 Logowanie do

Bardziej szczegółowo

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność Dziękujemy za przyłączenie się do grona Użytkowników Usługi Bankowości Elektronicznej SGB, która jest połączeniem tradycji polskiej bankowości oraz najnowocześniejszych rozwiązań. Gwarantujemy wygodny,

Bardziej szczegółowo

Kontakt. System Antywirusowy NOD32. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15. California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48 32 259 11 90

Kontakt. System Antywirusowy NOD32. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15. California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48 32 259 11 90 Kontakt Producent: Dystrybutor w Polsce: Eset Software DAGMA Sp. z o.o. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15 Suite CD, Coronado 40 478 Katowice, Polska California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48

Bardziej szczegółowo

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność Dziękujemy za dołączenie do grona Użytkowników Usługi Bankowości Elektronicznej SGB, która jest połączeniem tradycji polskiej bankowości oraz najnowocześniejszych rozwiązań. Gwarantujemy wygodny, intuicyjny

Bardziej szczegółowo