Dr Maciej Duszczyk. Instytut Polityki Społecznej Uniwersytet Warszawski Członek Rady Ochrony Pracy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dr Maciej Duszczyk. Instytut Polityki Społecznej Uniwersytet Warszawski Członek Rady Ochrony Pracy"

Transkrypt

1 Dr Maciej Duszczyk Instytut Polityki Społecznej Uniwersytet Warszawski Członek Rady Ochrony Pracy Zatrudnienie Polaków za granicą ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w Królestwie Niderlandów (KN) (materiał przygotowany w oparciu o materiały Ambasady RP w Hadze oraz Departament Rynku Pracy i Departament Prawa Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej skonsultowany w trybie roboczym) Skala emigracji po 1 maja 2004 roku. Objęcie Polaków swobodnym przepływem pracowników w ramach członkostwa w Unii Europejskiej spowodowało wzrost emigracji do innych państw członkowskich. Zgodnie z szacunkiem Głównego Urzędu Statystycznego pod koniec 2009 roku 1570 tys. Polaków przebywało w Unii Europejskiej. 1 Było to jednak mniej o 250 tys. niż w roku Jednocześnie zgodnie z szacunkiem w momencie wejścia Polski do UE w państwach członkowskich przebywało około 750 tys. Polaków. Z największą emigracją mieliśmy do czynienia w roku 2007 kiedy to w Unii Europejskiej przebywało 1860 tys. Polaków. Szacunki dotyczące roku 2010 i początku 2011 pokazują dalszy spadek poziomu emigracji i wzrost liczby powracających do kraju. Na podstawie rożnych źródeł danych można założyć, iż pod koniec 2010 roku w państwach członkowskich Unii Europejskiej przebywało ok tys. Polaków. 2 Szacuje się, że około 3/4 czasowych emigrantów z Polski przebywa za granicą co najmniej 12 miesięcy, a w 80-90% przypadków głównym celem wyjazdu było podjęcie lub poszukiwanie zatrudnienia. Jednocześnie z każdym rokiem zwiększa się liczba członków rodzin, pozostających na utrzymaniu emigrantów zarobkowych. Zgodnie z szacunkiem GUS z największą liczbą powrotów mamy do czynienia w przypadku Wielkiej Brytanii, Irlandii, Niemiec i Stanów Zjednoczonych. Jednocześnie stale wzrasta liczba Polaków przebywających i pracujących w Norwegii i po okresowym spadku w roku 2009 w Holandii. Z danych holenderskich wynika, iż w kraju tym pod koniec roku 2010 przebywało ok. 150 tys. Polaków. W miesiącach letnich (prace sezonowe) liczba ta mogła nawet wrosnąć do ok. 180 tys. Zgodnie z ostatnio opublikowanymi danymi holenderskiego krajowego biura statystycznego lipcu 2011 roku na terenie Królestwa Niderlandów przebywało Polaków z czego około zarejestrowanych we władzach lokalnych. 1 GUS (2010) Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji z Polski w latach Do państw członkowskich UE, ze względu na znaczącą liczbę przebywających tam Polaków, zaliczono Norwegię. 2 Szacunek Maciej Duszczyk na podstawie danych statystycznych państw członkowskich UE.

2 Profil polskiego emigranta podejmującego zatrudnienie w Holandii. Najnowsza emigracja Polaków udających się do Wielkiej Brytanii i Irlandii została zdominowana przez młodych ludzi w wieku lat, często legitymujących się wyższym wykształceniem. Większość z nich, ponad 60 proc. przy wyjeździe deklarowała komunikatywną znajomość języka angielskiego, co wpływało i nadal wpływa na szanse znalezienia zatrudnienia oraz unikanie zagrożeń specyficznych dla zatrudnienia za granicą. Z inną sytuacją mamy do czynienia w przypadku emigracji do Holandii. Do kraju tego wyjeżdżają w większości osoby słabiej wykształcone i w wieku pomiędzy rokiem życia. Zdecydowana mniejszość z nich posługuje się językiem obcym. W sporadycznych wypadkach posiada znajomość języka niderlandzkiego. Negatywnie wpływa to na radzenie sobie z pojawiającymi się problemami i w praktyce powoduje uzależnienie od pośredników pomiędzy imigrantami oraz pracodawcami. Większość zatrudnionych Polaków w Holandii znajduje prace przez wyspecjalizowane agencje pracy tymczasowej. Polacy w Holandii najczęściej znajdują zatrudnienie w rolnictwie oraz w budownictwie. Jednocześnie dynamicznie rośnie liczba zatrudnionych w przemyśle przetwórczym (np. przemyśle mięsnym) oraz w produkcji. Coraz częściej również Polacy pracują na średnim szczeblu, również w firmach usługowych oraz w branży IT. Należy również zwrócić uwagę, iż popularne wśród Polaków przebywających w Holandii jest prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej (w formie tzw. firmy jednoosobowej). Na dzień 1 stycznia 2009 r. w KN było firm zarejestrowanych przez osoby urodzone w Polsce (7 500 firm w 2008 r.) i były to głównie firmy jednoosobowe. Rekordową liczbę nowo otwartych przez Polaków firm odnotowano w 2006 r. (ok firm). Od 2007 r. liczba firm otwieranych w Holandii maleje. Około 70% firm otwieranych przez Polaków działa w branży budowlanej. Sytuacja na rynku pracy w Holandii Sytuacja na holenderskim rynku pracy należy do najlepszych w Unii Europejskiej. Stopa bezrobocia w lipce 2011 roku wyniosła 4,3 proc, natomiast stopa zatrudnienia 77 proc. Holenderskie Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych podaje, iż pomimo spowolnienia gospodarczego nadal liczba wolnych miejsc pracy jest większa niż zarejestrowanych bezrobotnych. W wyniku pozostawania wakatów gospodarka holenderska ponosi znaczące straty. Dane prezentowane przez ekspertów holenderskich pokazują, iż system zabezpieczenia społecznego oraz finanse publiczne korzystają z zatrudnienia

3 cudzoziemców z państw członkowskich UE, w tym przede wszystkim Polaków. 3 Bardzo niewielka grupa Polaków korzysta z różnego rodzaju świadczeń, w tym zasiłków dla bezrobotnych czy świadczeń chorobowych (często jednak nie mają do nich dostępu o czym w dalszej części informacji). Jednocześnie, do budżetu państwa i samorządu wpłacane są podatki oraz składki na ubezpieczenie społeczne. Brak jest jednak precyzyjnych danych na ten temat. Holenderski rynek pracy należy również do najbardziej elastycznych. Zgodnie z raportem o zatrudnieniu przygotowywanym przez Eurostat, w niepełnym wymiarze czasu pracy jest zatrudnionych prawie 50 proc. pracowników, a w przypadku kobiet jest to ponad 75 proc. Taka elastyczność jest możliwa tylko dzięki specyficznej roli jaką pełnią na tym rynku pracy agencje pracy tymczasowej. Z danych holenderskich wynika, iż nie mamy do czynienia z wypieraniem pracowników holenderskich przez cudzoziemców, w tym Polaków. Może to tylko dotyczyć budownictwa, gdzie funkcjonują jednoosobowe firmy, które zaniżają stawki, przez co świadczenie niektórych usług staje się nieopłacalne dla Holendrów. Problem stawek dumpingowych pojawił się ostatnio w sektorze transportowym, a sprawa została ostatnio podniesiona przez związki zawodowe. Złożony został pozew do sądu przeciw jednej z firm holenderskich został. Sąd w Venlo orzekł, że firma transportowa Nico Mooy musi płacić polskim kierowcom wg. stawek uzgodnionych w układzie zbiorowym w KN. Firma ta wykorzystała następującą konstrukcję, by płacić polskim kierowcom pracującym w Holandii wg. polskich stawek. Założono mianowicie w Polsce agencje pracy tymczasowej Nico Mooy Polen, która zatrudnia polskich kierowców pojazdów ciężarowych. Jedynym klientem Nico Mooy Polen była firma Nico Mooy. W efekcie nawet notorycznie przekraczający czas pracy kierowcy mogli wypracować jedynie ok. 1/3 holenderskiego wynagrodzenia. Sąd stwierdził, że ponieważ faktycznie pracują oni na rzecz wyłącznie firmy transportowej Mooij i wszystkie operacje zaczynają się w Holandii, kierowcy Ci powinni być opłacani zgodnie z układem zbiorowym obowiązującym w KN. Związek zawodowy FNV, który wystąpił z pozwem obawia się jednak, że ten wyrok nie wyeliminuje całkowicie takich praktyk z holenderskiego rynku pracy. Na rynku holenderskim funkcjonują różnego rodzaju agencje pracy tymczasowej. 4 Część z nich nie posiada dobrowolnych certyfikatów, które mają gwarantować odpowiednią jakość usług. Z rozmów z polskimi pracownikami zatrudnionymi w Holandii nie wynika jednak, iż można przyjąć rozróżnienie, iż agencje certyfikowane świadczą lepszą jakość usług niż te, które takich certyfikatów nie mają. Pojawiła się wręcz opinia, iż agencje niecertyfikowane ograniczają się tylko i wyłącznie do pośrednictwa, jedynie pomagając danemu pracownikowi w znalezieniu mieszkania 3 Przykładowo zasiłek socjalny pobierało w 2010 roku 1070 osób z EŚW (w , w ). W 2009 na ogólna liczbę 700 zasiłków dla obywateli EŚW przyznano obywatelom Polski. Natomiast zasiłki dla bezrobotnych pobierało w obywateli EŚW. 4 Trwają prace nad systemem obowiązkowej certyfikacji wszystkich agencji pracy tymczasowej w Holandii. Projekt ustawy w tej sprawie zostanie we wrześniu przekazany do parlamentu - planowane wejście w życie pocz r. Projekt przewiduje kary za brak rejestracji dla agencji pracy oraz dla instytucji podnajmujących pracowników za pośrednictwem takiej agencji.[0]

4 oraz w przejściu procedur związanych z pobytem, podatkami oraz ubezpieczeniami społecznymi. W związku z tym pojawia się realny problem oceny poszczególnych agencji oraz ewentualnych przejrzystych zasad ich funkcjonowania (np. co mogą oferować a czego nie). Główne problemy związane z zatrudnieniem Polaków w Holandii Jak już zostało wspomniane większość Polaków zatrudnionych w Holandii korzysta z pośrednictwa agencji zatrudnienia kierujących do pracy za granicę do zagranicznego pracodawcy, którym często jest holenderska agencja pracy tymczasowej (zdarza się, że są to polskie podmioty utworzone przez tę zagraniczną agencję) lub jest zatrudniona przez polską agencję pracy tymczasowej 5. W przypadku innych państw członkowskich Unii Europejskiej również mamy do czynienia z takim pośrednictwem, ale w o wiele mniejszej skali. Same pośrednictwo agencji pracy tymczasowych nie powinno budzić kontrowersji. W wielu przypadkach bez takiego pośrednictwa nie dochodziłoby do zatrudnienia, ponieważ dany pracownik nie byłby w stanie samodzielnie znaleźć pracy. Należy jednak zauważyć, iż o ile w przypadku obywateli holenderskich nie stanowi to istotnego problemu (choć instytucje międzynarodowe wskazują na konieczność wprowadzenia zmian zwiększających bezpieczeństwo zatrudnienia i gwarantowanie odpowiednich warunków pracy), to dla pracowników cudzoziemskich, w tym korzystających ze swobodnego przepływu pracowników, pośrednictwo może przynosić realne zagrożenia. Z jednej strony oferta agencji pracy tymczasowej jest bardzo atrakcyjna dla pracowników sezonowych ponieważ obejmuje cały pakiet usług związanych z podjęciem zatrudnienia w Holandii takich jak m.in. dojazd do Holandii, transport z miejsca zamieszkania do miejsca zatrudnienia, zakwaterowanie, opiekę. Jednocześnie jednak za usługi te pobierane są opłaty, które stanowią dodatkowy dochód agencji i pomniejsza wynagrodzenie jakie otrzymują pracownicy. Niestety stawki za te usługi są bardzo często wygórowane, a potencjalni pracownicy nie mając innych możliwości godzą się na ich ponoszenie. Ponadto powoduje to uzależnienie pracownika od agencji i przy złej woli może prowadzić do ich wyzyskiwania. Głównym problemem jest jednak brak odpowiednich informacji na temat dodatkowych kosztów związanych z zatrudnieniem jakie powinny być udzielane pracownikom zainteresowanych zatrudnieniem w Holandii. Zdarza się również, iż umowy przedstawiane do podpisu przez agencje są sformułowane tylko w języku holenderskim, co jest sprzeczne z polskim prawem. Wynagrodzenie pracowników zatrudnianych przez agencje pracy tymczasowej jest również bardzo często pomniejszane przez tzw. kary administracyjne, które są ustalane przez daną agencję. Kary takie, które nakładane są często za błahe przewinienia, są 5 Są to głównie firmy córki agencji pracy tymczasowej funkcjonujących w Holandii. W większości przypadków poszukiwanie pracowników odbywa się na terytorium Polski i musi być zgodne z polskim prawem.

5 bezpośrednio potrącane z wynagrodzeń. 6 Dodatkowe koszty pośrednictwa pracy i zapewnienia bezpieczeństwa (tak formułują to same agencje) wpływa jednak na zaniżanie wynagrodzeń polskich pracowników, co może zostać uznane za łamanie podstawowych praw pracowniczych oraz podejmowanie zatrudnienia poniżej standardów holenderskich. Pośrednio może to być również elementem dumpingu socjalnego. Ponadto należy jednoznacznie stwierdzić, iż w wyniku tych dodatkowych kosztów polscy pracownicy otrzymują niższe wynagrodzenie niż to, którego spodziewali się przed wyjazdem. Niestety w wielu przypadkach, nie mając alternatywy w formie zatrudnienia na swoim lokalnym rynku pracy, godzą się na ten rodzaj wykorzystywania. Problemem jest też tygodniowy wymiar pracy. W wielu przypadkach pracodawcy wypłacają wynagrodzenie, co prawda zgodne z wysokością wynagrodzenia minimalnego, ale żądają za tę stawkę pracy powyżej 40godzin. W reakcji na ten proceder Ministerstwo Pracy Królestwa Niderlandów zmieniło instrukcję skierowaną do Inspekcji Pracy nakazując weryfikowanie przy kontrolach wymiaru pracy i jednoznacznie potwierdzając, że wynagrodzenie minimalne przysługuje za 40 godzin pracy, a godziny ponad ten wymiar powinny być płacone dodatkowo. Kolejnym problemem jest okres zatrudnienia polskich pracowników. W zdecydowanej większości przypadków umowy są podpisywane na okres nie przekraczający 26 tygodni. Jest to związane z ustawodawstwem holenderskim dotyczącym pracowników tymczasowych. Oznacza to w praktyce, iż Polacy obejmowani są np. tylko podstawowym ubezpieczeniem emerytalno-rentowym i nie mają możliwości skorzystania z dodatkowych ubezpieczeń opłacanych po nieprzerwanym okresie zatrudnienia powyżej 26 tygodni (będzie to zmniejszać wymiar ich przyszłych świadczeń emerytalno-rentowych). Agencje pracy tymczasowej ograniczając koszty decydują się na sztuczne przerywanie kontraktów z pracownikami, tak aby nie dopuścić do przekroczenia okresu 26 tygodni. Podobna sytuacja dotyczy ubezpieczeń zdrowotnych. Pracownicy polscy nie są informowani o konieczności ponoszenia części kosztów ubezpieczenia zdrowotnego. Skutkuje to brakiem dostępu do służby zdrowia oraz w drastycznych przypadkach do zrywania kontraktów przez agencje w sytuacji np. choroby pracownika czy wypadku przy pracy. Zerwanie takiego kontraktu skutkuje natychmiastowym pozbawieniem prawa do przebywania w miejscu zapewnionym przez agencję oraz koniecznością samodzielnej organizacji powrotu do Polski lub też poszukiwania pracy na własną rękę, co w tej sytuacji jest praktycznie niemożliwe. Analiza specyfiki zatrudnienia Polaków w Holandii pokazała również problemy związane z miejscem pobytu pracowników. Ograniczanie kosztów pośrednictwa skutkuje oferowaniem przez agencje w wielu przypadkach bardzo złych warunków 6 Obecnie trwają prace w Holandii nad uregulowaniem kwestii stosowania kar porządkowych przez pośredników (ustalenie ich górnej granicy, narzucenie wymogu by kary były uiszczane przez pracownika, a nie automatycznie potrącane z pensji).

6 pobytu zbiorowego. Warunki zamieszkania są zdecydowanie poniżej standardów nie tylko obowiązujących w Holandii, ale również i w Polsce. O ile w okresie poza sezonem warunki pobytu można uznać za wystarczające, tak już w czasie sezonu w rolnictwie pogarszają się one w zdecydowany sposób. Przykładowo w jednym pokoju przebywa jednorazowo nawet pięć, sześć osób. Przedstawiciele samorządów holenderskich zgłaszają również problemy z agencjami, które kwaterują migrantów na kampingach i w innych miejscach nie przeznaczonych do tego. Powoduje to napięcia pomiędzy Polakami i okolicznymi mieszkańcami. Do tego dochodzi monitoring wprowadzany w hotelach robotniczych, który skutkuje ograniczaniem prywatności. Można to jednak po części zrozumieć. Należy mieć świadomość, iż w hotelach robotniczych przebywa przez dłuższy czas nawet kilkaset osób (głównie mężczyzn) co może prowadzić do konfliktów. Monitoring i zatrudniona ochrona ma przeciwdziałać zagrożeniom np. związanym z przemocą. Dyskusja na temat zatrudnienia pracowników cudzoziemskich w Holandii W roku 2010 w Holandii nasiliła się dyskusja na temat zatrudnienia cudzoziemców na tamtejszym rynku pracy. Przez media przetoczyła się fala artykułów w negatywny sposób prezentująca sytuację Polaków. Opierała się ona głównie na stereotypach. Wpływ na działania polityczne miały również wyniki wyborów parlamentarnych w wyniku, których został utworzony rząd wspierany przez partię jednoznacznie opowiadającą się za ograniczaniem imigracji. W kontekście dyskusji na temat sytuacji Polaków w Holandii należy wspomnieć o następujących wydarzeniach. W Parlamencie Holenderskim została powołana specjalna Komisja ds. lekcji z migracji zarobkowej Jej głównym celem jest przygotowanie raportu dotyczącego imigracji z państw członkowskich UE. Ma być on wykorzystany w debacie parlamentarnej na temat polityki wobec migrantów z Rumunii i Bułgarii, zaplanowanej na listopad październik br. W czasie obrad Komisji zajmowano się m.in. działalnością agencji pracy tymczasowej. Przedstawiciele agencji nie negowali faktu wykorzystywania pracowników przez część nieuczciwych agencji. Apelowały jednak, aby nie wyciągać z poszczególnych przypadków jednoznacznie negatywnych wniosków co do ich działalności. W dniu 17 marca 2011 roku Ministerstwo ds. Imigracji i Azylu opublikowało dokument pt. Position paper the Dutch standpoint on EU migration Policy, w którym zaproponowało zmiany w prawie UE dotyczące polityki integracyjnej nie różnicując problemów wynikających z migracji z krajów trzecich do UE i wewnątrz UE. Podejście takie zostało skrytykowane przez przedstawicieli Komisji Europejskiej. Swoje zdecydowane zaniepokojenie wyraził również Rząd RP. W powyższym duchu jednak jest list trzech ministrów: Henka Kampa odpowiadającego za politykę rynku pracy, Pieta Heina Donnera odpowiedzialnego za sprawy wewnętrzne i Gerda Leersa odpowiedzialnego za politykę imigracyjną, z kwietnia 2011 roku do Parlamentu Królestwa Niderlandów. Zawiera on listę nowych

7 instrumentów, które miałyby poprawić sytuację migrantów na rynku pracy i zapobiec nadużyciom. Zdecydowanie kilka z propozycji miało charakter dyskryminacyjny w stosunku do obywateli innych państw członkowskich UE. Rząd RP ustosunkowując się do tych propozycji, docenił ich kompleksowość oraz trafną diagnozę większości problemów. Zajął jednak zdecydowane stanowisko w tych wszystkich kwestiach, które mogą się wiązać z dyskryminacją obywateli UE, w tym Polaków lub też ograniczaniem traktatowego prawa do swobodnego przepływu pracowników. Podobne zastrzeżenia zgłosiła także Komisja Europejska. Mimo zapowiedzi i początkowej presji politycznej, żadna z najbardziej kontrowersyjnych propozycji, jakie znalazły się w liście nie została wdrożona. Jest to niewątpliwie efekt m.in. reakcji rządu RP, w tym Ambasady RP w Hadze. Od pewnego czasu pojawiają się różnego rodzaju propozycje wychodzące z samorządów, na terytorium których zatrudnienie znajdują większe grupy Polaków czy cudzoziemców z innych państw. Przykładowo władze miasta Venlo już w 2009 roku zaakceptowały rozporządzenie dotyczące tzw. podatku turystycznego, w którym zmienione zostały przepisy dotyczące pracowników sezonowych. Rozszerzono w nim katalog miejsc noclegowych, w przypadku których konieczne jest płacenie tego rodzaju podatku. Finansowane są z niego wydatki związane z przebywaniem imigrantów na ich terytorium. Innym przykładem jest Haga, gdzie wprowadzono specjalne rozwiązania, które co prawda nie są bezpośrednio kierowane przeciw imigrantom, ale w praktyce mają służyć ograniczaniem ich napływu do tego miasta. Należy wskazać również na wiele pozytywnych przykładów reakcji samorządów na zwiększony napływ cudzoziemców, w tym Polaków. Przykładowo gminy położone w Limburgii i Brabancji Południowej, podkreślają konsekwentnie (i coraz głośniej, m.in. na posiedzeniu wspomnianej wyżej komisji parlamentarnej), że potrzebują, zapraszają i dbają o pracowników zarobkowych z EŚW. Gospodarka tych gmin opiera się w dużym stopniu na pracy Polaków, zatrudnianych tradycyjnie od wielu już lat w sektorach rolnych czy ogrodniczych, a starzejące się społeczności tych gmin potrzebują nowych, młodych mieszkańców. W dniu 1 kwietnia 2011 r. dziesięć gmin limburskich (Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Leudal, Mook/Middelaar, Nederweert, Peel/Maas, Venlo i Venray) podpisało umowę z partnerami społecznymi dotyczącą: Podniesienia standardu życia i pracy Polaków w Limburgii. Umowa przewiduje wdrożenie do września br. działań mających na celu m.in. zwiększenie oferty mieszkaniowej dla migrantów, stworzenie możliwości nauki języka, kontrolę warunków pracy, tworzenie punktów informacyjnych dla Polaków. Podsumowanie i wnioski Należy jednoznacznie stwierdzić, iż zatrudnienie Polaków jest korzystne zarówno dla samych pracowników jak i gospodarki holenderskiej. Jednocześnie jednak wskazane jest wyeliminowanie problemów jakie są z tym związane. W szczególności można zaproponować.

8 1. Uczulenie Państwowej Inspekcji Pracy dokonującej kontroli w agencjach pracy tymczasowej, do badania zgodności z polskim prawem, zawieranych przez nie umów. 2. Zwiększenie liczby i zakresu kontroli na podstawie informacji dotyczących ponoszenia przez polskich pracowników dodatkowych kosztów związanych z podejmowaniem pracy za granicą, o których nie byli informowani przed wyjazdem. 3. Nasilenia kampanii bezpośrednio skierowanej do Polaków udających się do Holandii pokazującej specyfikę zatrudnienia przez agencje pracy tymczasowej i opracowanie krótkiego materiału na jakie elementy powinni oni zwracać uwagę, aby uniknąć problemów. 4. Rozpowszechnianie informacji na temat istniejących listy orzeczeń sądowych w sprawie nieuczciwych praktyk czy też listy agencji, które poddały się dobrowolnej certyfikacji. 5. Powtórzenie kampanii mającej na celu pokazanie konieczności zapoznawania się z umowami o pracę (w języku polskim), szczególnie w przypadku podejmowania pracy za granicą oraz domagania się określania czynników wpływających na zatrudnienie na piśmie. 6. Przeprowadzenie debaty na temat możliwości wprowadzenia zmian w polskich przepisach w zakresie obowiązku ujawniania informacji przez agencje pracy tymczasowej dotyczących wszelkich kosztów, opłat i innych należności, które mogą być poniesione przez pracownika tymczasowego w związku z podjęciem i wykonywaniem pracy za granicą. 7. Zobowiązanie polskich przedstawicieli prowadzących rozmowy ze stroną holenderską na temat kwestii bilateralnych do każdorazowego poruszania sytuacji polskich pracowników zatrudnionych w tym kraju.

11 lat polskiej emigracji zarobkowej w Unii Europejskiej

11 lat polskiej emigracji zarobkowej w Unii Europejskiej 11 lat polskiej emigracji zarobkowej w Unii Europejskiej Raport Euro-Tax.pl Kwiecień 2015 W 11 lat Polacy zarobili 996 miliardów złotych w UE W ciągu 11 lat naszej obecności w strukturach Unii Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

Od czego zależy czy będę bezrobotnym

Od czego zależy czy będę bezrobotnym Od czego zależy czy będę bezrobotnym Bezrobocie jest to zjawisko ekonomiczne występujące w gospodarce każdego kraju. Oznacza ono sytuację, w której zapotrzebowanie (popyt) na pracę jest mniejsze od liczby

Bardziej szczegółowo

Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004 2013

Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004 2013 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY DEPARTAMENT BADAŃ DEMOGRAFICZNYCH I RYNKU PRACY Warszawa, październik 2014 roku Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004 2013 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji z Polski w latach 2004 2012

Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji z Polski w latach 2004 2012 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY DEPARTAMENT BADAŃ DEMOGRAFICZNYCH I RYNKU PRACY Warszawa, październik 2013 roku Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji z Polski w latach 2004 2012 Wprowadzenie Główny

Bardziej szczegółowo

Jeśli chcesz pracować w Holandii 2015-06-15 11:49:32

Jeśli chcesz pracować w Holandii 2015-06-15 11:49:32 Jeśli chcesz pracować w Holandii 2015-06-15 11:49:32 2 W Holandii osoby z krajów UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EPG) mają takie same prawa jak obywatele Niderlandów dotyczące wynagrodzenia,

Bardziej szczegółowo

Norweska gospodarka. Jest to szczególnie zachęcający czynnik, powodujący wzrost zainteresowania

Norweska gospodarka. Jest to szczególnie zachęcający czynnik, powodujący wzrost zainteresowania Biznes w Norwegii Migracja Polaków do Norwegii w celach zarobkowych to coraz częstszy temat w mediach. Praca etatowa jest dla większości z nich najważniejsza, ale nie można zapominać o powiększającej się

Bardziej szczegółowo

NOWA METODA SZACUNKU DOCHODÓW Z PRACY POLAKÓW ZA GRANICĄ BILANS PŁATNICZY

NOWA METODA SZACUNKU DOCHODÓW Z PRACY POLAKÓW ZA GRANICĄ BILANS PŁATNICZY N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki 2008-04-07 NOWA METODA SZACUNKU DOCHODÓW Z PRACY POLAKÓW ZA GRANICĄ BILANS PŁATNICZY Dane bilansu płatniczego zostały zweryfikowane od I kwartału

Bardziej szczegółowo

Swobodny przepływ osób

Swobodny przepływ osób POLSKIE ZDROWIE W UNII EUROPEJSKIEJ SWOBODNY PRZEPŁYW PACJENTÓW I USŁUG KORZYSTANIE ZE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NA TERENIE UNII EUROPEJSKIEJ Wacława Wojtala Swobodny przepływ osób Gwarantuje wolność przemieszczania

Bardziej szczegółowo

PRACA W HOLANDII ZA POŚREDNICTWEM AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ

PRACA W HOLANDII ZA POŚREDNICTWEM AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ PRACA W HOLANDII ZA POŚREDNICTWEM AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ Praca w Holandii zorganizowana jest w inny sposób niż ten, do którego są Państwo przyzwyczajeni. Jeśli więc zamierzają Państwo pracować w Holandii,

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie i kształcenie młodzieży w Europie Środkowo-Wschodniej. Sytuacja polskich młodych pracowników na rynku pracy

Zatrudnienie i kształcenie młodzieży w Europie Środkowo-Wschodniej. Sytuacja polskich młodych pracowników na rynku pracy Zatrudnienie i kształcenie młodzieży w Europie Środkowo-Wschodniej Sytuacja polskich młodych pracowników na rynku pracy Od 2004 roku Polska jest członkiem Unii Europejskiej, w wyniku możliwości podjęcia

Bardziej szczegółowo

KOORDYNACJA SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO. - zasiłki dla osób bezrobotnych z zaliczeniem pracy za granicą. 2013 r.

KOORDYNACJA SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO. - zasiłki dla osób bezrobotnych z zaliczeniem pracy za granicą. 2013 r. KOORDYNACJA SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO - zasiłki dla osób bezrobotnych z zaliczeniem pracy za granicą 2013 r. Sumowanie okresów DOCUMENT U1 oraz Zaświadczenie E 301 to jedyne dokumenty potwierdzające

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Sierpień 2015 Informacja miesięczna SIERPIEŃ 2015 r. Tczew, sierpień 2015 Sierpień 2015 Uwagi metodyczne Str. 2 Podstawę prawną do sporządzenia

Bardziej szczegółowo

WIZERUNEK POLSKI I POLAKÓW W HOLANDII GŁÓWNE WNIOSKI Z BADANIA

WIZERUNEK POLSKI I POLAKÓW W HOLANDII GŁÓWNE WNIOSKI Z BADANIA WIZERUNEK POLSKI I POLAKÓW W HOLANDII GŁÓWNE WNIOSKI Z BADANIA Wizerunek typowego Polaka w oczach uczestników badania jest neutralny lub pozytywny. Co więcej, typowi Polacy i Holendrzy są do siebie podobni,

Bardziej szczegółowo

Na początku XXI wieku bezrobocie stało się w Polsce i w Europie najpoważniejszym problemem społecznym, gospodarczym i politycznym.

Na początku XXI wieku bezrobocie stało się w Polsce i w Europie najpoważniejszym problemem społecznym, gospodarczym i politycznym. BEZROBOCIE rodzaje, skutki i przeciwdziałanie 1 2 3 Bezrobocie problemem XXI wieku Na początku XXI wieku bezrobocie stało się w Polsce i w Europie najpoważniejszym problemem społecznym, gospodarczym i

Bardziej szczegółowo

Wspieranie kształcenia i zatrudniania ludzi młodych

Wspieranie kształcenia i zatrudniania ludzi młodych Międzynarodowe warsztaty Zatrudnienie, równouprawnienie, bezpieczeństwo socjalne (nestor) Wspieranie kształcenia i zatrudniania ludzi młodych Nikogo nie wolno pozostawić samemu sobie pomysły działań i

Bardziej szczegółowo

2. Staże, subsydiowane zatrudnienie i zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy.

2. Staże, subsydiowane zatrudnienie i zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy. ZALECENIA WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W KRAKOWIE DOTYCZĄCE SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW OKREŚLAJĄCYCH REALIZACJĘ PRAKTYK, STAŻY I SUBSYDIOWANEGO ZATRUDNIENIA U PRACODAWCY W RAMACH PODDZIAŁANIA 7.1.1. I 7.1.2.

Bardziej szczegółowo

Dom to praca. Sytuacja społeczno-gospodarcza w Estonii. Praca w domu dziś i w przeszłości

Dom to praca. Sytuacja społeczno-gospodarcza w Estonii. Praca w domu dziś i w przeszłości Dom to praca Sytuacja społeczno-gospodarcza w Estonii. Praca w domu dziś i w przeszłości Ruta Pels Eesti People to People, ESTONIA Warszawa 18 września 2014 r. OSOBA i SPOŁECZEŃSTWO -Rodzina Praca Życie

Bardziej szczegółowo

Polski rynek pracy w 2013 roku przewidywane trendy w zakresie zatrudnienia, dynamiki wynagrodzeń, struktury rynku

Polski rynek pracy w 2013 roku przewidywane trendy w zakresie zatrudnienia, dynamiki wynagrodzeń, struktury rynku Polski rynek pracy w 2013 roku przewidywane trendy w zakresie zatrudnienia, dynamiki wynagrodzeń, struktury rynku Rok 2012 czas stopniowego i umiarkowanego pogorszenia sytuacji na rynku pracy Warunki na

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 5/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 16 stycznia 2015 roku

Zarządzenie Nr 5/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 16 stycznia 2015 roku Zarządzenie Nr 5/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 16 stycznia 2015 roku w sprawie wdrożenia Regulaminu dokonywania przez Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu zwrotu kosztów przejazdu

Bardziej szczegółowo

Obcokrajowcy i imigranci a język polski. Polacy a języki obce. Na podstawie Polskiego Sondażu Uprzedzeń 2013

Obcokrajowcy i imigranci a język polski. Polacy a języki obce. Na podstawie Polskiego Sondażu Uprzedzeń 2013 Obcokrajowcy i imigranci a język polski. Polacy a języki obce. Na podstawie Polskiego Sondażu Uprzedzeń 2013 Karolina Hansen Marta Witkowska Warszawa, 2014 Polski Sondaż Uprzedzeń 2013 został sfinansowany

Bardziej szczegółowo

Adres zamieszkania... Nr telefonu... e-mail. Obywatelstwo... Nr PESEL. Nr i seria dowodu osobistego.

Adres zamieszkania... Nr telefonu... e-mail. Obywatelstwo... Nr PESEL. Nr i seria dowodu osobistego. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE USTALENIA PAŃSTWA WŁAŚCIWEGO DO WYPŁATY ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH (w przypadku przemieszczania się członków rodziny w granicach państw Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Bardziej szczegółowo

JESTEŚ DELEGOWANY DO PRACY ZA GRANICĄ? PRZECZYTAJ!

JESTEŚ DELEGOWANY DO PRACY ZA GRANICĄ? PRZECZYTAJ! JESTEŚ DELEGOWANY DO PRACY ZA GRANICĄ? TO MOŻESZ W TYM SAMYM OKRESIE PODLEGAĆ ZABEZPIECZENIU SPOŁECZNEMU WYŁĄCZNIE W JEDNYM PAŃSTWIE. Szczegółowe informacje dotyczące ubezpieczeń Platforma Usług Elektronicznych:

Bardziej szczegółowo

Ustalanie ustawodawstwa właściwego w zakresie ubezpieczeń społecznych polskich pracowników naukowych za granicą oraz cudzoziemców w Polsce

Ustalanie ustawodawstwa właściwego w zakresie ubezpieczeń społecznych polskich pracowników naukowych za granicą oraz cudzoziemców w Polsce Ustalanie ustawodawstwa właściwego w zakresie ubezpieczeń społecznych polskich pracowników naukowych za granicą oraz cudzoziemców w Polsce Anna Chuda, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Poznań, 19 listopada

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. nr 228, poz. 2255 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. nr 228, poz. 2255 z późn. zm.) Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. nr 228, poz. 2255 z późn. zm.) Jakie zmiany w świadczeniach rodzinnych będą obowiązywać od września 2005 roku. Komu od września br.

Bardziej szczegółowo

NEWSLETTER SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy

NEWSLETTER SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy NEWSLETTER SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy KWIECIEŃ - MAJ 2014 SPIS TREŚCI 1. OKRES WYPOWIEDZENIA UMOWY O PRACĘ NA CZAS OKREŚLONY SPRZECZNY Z DYREKTYWĄ RADY 99/70/WE Z DNIA 28 CZERWCA 1999 R. 2. ZWRÓT

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z prawnikiem UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W UNII EUROPEJSKIEJ TWOJE PRAWA W HISZPANII

Spotkanie z prawnikiem UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W UNII EUROPEJSKIEJ TWOJE PRAWA W HISZPANII Prawo pracy & Treningi Spotkanie z prawnikiem UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W UNII EUROPEJSKIEJ TWOJE PRAWA W HISZPANII Barcelona, 29 marca 2011 Spotkaniaz prawnikiem Od ponad trzech lat Konsulat Generalny RP

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Rzeszowie

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Rzeszowie GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Rzeszowie Warszawa-Rzeszów, październik 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą

Bardziej szczegółowo

Zaleca się promowanie wykorzystania tzw. e oświadczenia.

Zaleca się promowanie wykorzystania tzw. e oświadczenia. Maj 2015 r. WYTYCZNE Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dla Powiatowych Urzędów Pracy w związku z rejestracją oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom na warunkach określonych

Bardziej szczegółowo

Rejestracja firmy i obowiązki przedsiębiorcy

Rejestracja firmy i obowiązki przedsiębiorcy Rejestracja firmy i obowiązki przedsiębiorcy 1 79 Jakie są obowiązki początkującego przedsiębiorcy? 2 80 Rejestracja firmy zgłoszenie działalności gospodarczej w gminie i tym samym zgłoszenie płatnika

Bardziej szczegółowo

Zalecenie nr 197 dotyczące struktur promujących bezpieczeństwo i higienę pracy

Zalecenie nr 197 dotyczące struktur promujących bezpieczeństwo i higienę pracy Zalecenie nr 197 dotyczące struktur promujących bezpieczeństwo i higienę pracy Konferencja Ogólna Międzynarodowej Organizacji Pracy, zwołana do Genewy przez Radę Administracyjną Międzynarodowego Biura

Bardziej szczegółowo

Jeśli chcesz pracować w Niemczech 2015-06-26 15:06:36

Jeśli chcesz pracować w Niemczech 2015-06-26 15:06:36 Jeśli chcesz pracować w Niemczech 2015-06-26 15:06:36 2 Dostęp do niemieckiego rynku pracy został zliberalizowany w maju 2011 r. Liberalizacja nie oznacza, że przestały obowiązywać wymogi dotyczące rejestracji

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ORGANIZACJĘ PRAC INTERWENCYJNYCH

WNIOSEK O ORGANIZACJĘ PRAC INTERWENCYJNYCH Pieczęć Wnioskodawcy.. Miejscowość i data Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie ul. Przemysłowa 2a 64-700 Czarnków WNIOSEK O ORGANIZACJĘ PRAC INTERWENCYJNYCH na zasadach określonych w: 1. ustawie z dnia 20

Bardziej szczegółowo

Atrakcyjna praca w Holandii? Przygotuj się!

Atrakcyjna praca w Holandii? Przygotuj się! Atrakcyjna praca w Holandii? Przygotuj się! Zawsze Żądaj umowy o pracę w języku, Nigdy Nie podpisuj umowy, której treści Porównaj treść obu umów, holenderskiej/ angielskiej z polską. Co robisz, gdy Wybierasz

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE INFORMACJA

OŚWIADCZENIE INFORMACJA OŚWIADCZENIE INFORMACJA Zgodnie z art. 61 rozporządzenia 883/2004 bezrobotny ubiegający się o świadczenia z tytułu bezrobocia ma prawo do uwzględnienia, w niezbędnym zakresie, okresów ubezpieczenia, zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Wyjechali Czy powrócą? Refleksje na temat (o) polskiej zagranicznej migracji i reemigracji. Brygida Solga

Wyjechali Czy powrócą? Refleksje na temat (o) polskiej zagranicznej migracji i reemigracji. Brygida Solga Wyjechali Czy powrócą? Refleksje na temat (o) polskiej zagranicznej migracji i reemigracji Brygida Solga Ludność, która przebywała za granicą przez co najmniej 1 rok i powróciła do Polski wg roku powrotu

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2. Zbieg tytułów ubezpieczeń ustalanie ubezpieczeń obowiązkowych

ROZDZIAŁ 2. Zbieg tytułów ubezpieczeń ustalanie ubezpieczeń obowiązkowych ROZDZIAŁ 2 Zbieg tytułów ubezpieczeń ustalanie ubezpieczeń obowiązkowych 36. Czy w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej i wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia istnieje zwolnienie z

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie zdrowotne przysługuje z tytułu:

Ubezpieczenie zdrowotne przysługuje z tytułu: Od 1 stycznia br. obowiązują uproszczone zasady weryfikacji uprawnień pacjentów do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Wprowadzono elektroniczny system weryfikacji uprawnionych

Bardziej szczegółowo

LIST OTWARTY STOWARZYSZENIA INTERWENCJI PRAWNEJ i HELSIŃSKIEJ FUNDACJI PRAW CZŁOWIEKA. w sprawie projektowanego art. 407 nowej ustawy o cudzoziemcach

LIST OTWARTY STOWARZYSZENIA INTERWENCJI PRAWNEJ i HELSIŃSKIEJ FUNDACJI PRAW CZŁOWIEKA. w sprawie projektowanego art. 407 nowej ustawy o cudzoziemcach LIST OTWARTY STOWARZYSZENIA INTERWENCJI PRAWNEJ i HELSIŃSKIEJ FUNDACJI PRAW CZŁOWIEKA w sprawie projektowanego art. 407 nowej ustawy o cudzoziemcach Stowarzyszenie Interwencji Prawnej (dalej: Stowarzyszenie)

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE do wniosku o przyznanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych zgodnie z przepisami koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

OŚWIADCZENIE do wniosku o przyznanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych zgodnie z przepisami koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego WUP.PPZ-02 Oświadczenie do wniosku o zasiłek Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku ul. Podwale Przedmiejskie 30 80-824 Gdańsk tel.: +48 58 326 18 01, fax: +48

Bardziej szczegółowo

AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE

AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE stan na koniec grudnia 2012r. (na podstawie miesięcznej sprawozdawczości statystycznej z Powiatowych Urzędów Pracy) W minionym roku

Bardziej szczegółowo

Czym jest staż? Kto może być organizatorem stażu?

Czym jest staż? Kto może być organizatorem stażu? Czym jest staż? Staż jest formą wsparcia, która oznacza nabywanie przez osobę pozostającą bez zatrudnienia (w tym osobę zarejestrowaną jako bezrobotną lub poszukującą pracy) umiejętności praktycznych do

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.01.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie były zarejestrowane 6 294 osoby bezrobotne. Liczba bezrobotnych była mniejsza niż w styczniu 2011 roku

Bardziej szczegółowo

Aktywność zawodowa osób z grupy 50 plus.

Aktywność zawodowa osób z grupy 50 plus. Biuletyn Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Nr 17 Aktywność zawodowa osób z grupy 50 plus. Część I. Osoby z grupy 50 plus na rynkach pracy państw członkowskich. Proces starzenia się społeczeństw nie

Bardziej szczegółowo

MIGRACJE ZAROBKOWE POLAKÓW

MIGRACJE ZAROBKOWE POLAKÓW MIGRACJE ZAROBKOWE POLAKÓW Raport Work Service S.A. 1 SPIS TREŚCI RAPORT W LICZBACH 4 PREFEROWANE KRAJE EMIGRACJI 5 ROZWAŻAJĄCY EMIGRACJĘ ZAROBKOWĄ 6 POWODY EMIGRACJI 9 BARIERY EMIGRACJI 10 METODOLOGIA

Bardziej szczegółowo

Pani Krystyna Szumilas Minister Edukacji Narodowej al. Szucha 25 00-918 Warszawa

Pani Krystyna Szumilas Minister Edukacji Narodowej al. Szucha 25 00-918 Warszawa RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich RPO - 725408 - I/13/NC 00-090 Warszawa Tel. centr. 0-22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 0-22 827 64 53 Pani Krystyna Szumilas Minister Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje marzec tys. osób Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy marzec 2014 r. Województwo pomorskie luty 2014 r. marzec 2014 r. liczba zmiana % / pkt proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI PARLAMENT EUROPEJSKI 2004 Komisja Petycji 2009 20.03.2009 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Dotyczy: Petycji 0858/2007, którą złożył Paul Stierum (Holandia), w sprawie problemów związanych z przywozem pojazdów z Niemiec

Bardziej szczegółowo

www.nlconstruction.info Choroby i ubezpieczenie społeczne Bezpieczeństwo i higiena pracy

www.nlconstruction.info Choroby i ubezpieczenie społeczne Bezpieczeństwo i higiena pracy Jesteś pracownikiem tymczasowym w holenderskim sektorze budowlanym Pools / Polish Czy dostajesz to, co Ci się należy? Informacje dla zagranicznych pracowników i pracowników tymczasowych Publikacja organizacji

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ BIURO PEŁNOMOCNIKA RZĄDU DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ BIURO PEŁNOMOCNIKA RZĄDU DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ BIURO PEŁNOMOCNIKA RZĄDU DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa, tel. +48 22 529 06 00,fax +48 22 529 06 02 wuw.mpips.gov.pl; www.niepeinosprawni.gov.pl;

Bardziej szczegółowo

PRACUJESZ ZA GRANICĄ? PRZECZYTAJ!

PRACUJESZ ZA GRANICĄ? PRZECZYTAJ! PRACUJESZ ZA GRANICĄ? PRZECZYTAJ! JEŚLI JESTEŚ AKTYWNY ZAWODOWO NA TERENIE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH, TO MOŻESZ W TYM SAMYM OKRESIE PODLEGAĆ ZABEZPIECZENIU SPOŁECZNEMU WYŁĄCZNIE W JEDNYM PAŃSTWIE. Szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Wzrost adaptacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zarządzanie strategiczne

Wzrost adaptacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zarządzanie strategiczne POLSKI ZWIĄZEK PRYWATNYCH PRACODAWCÓW TURYSTYKI LEWIATAN I INSTYTUT TURYSTYKI W KRAKOWIE SP. Z O. O. ZAPRASZAJĄ PRZEDSIĘBIORCÓW I ICH PRACOWNIKÓW DO UDZIAŁU W PROJEKCIE Wzrost adaptacyjności mikro, małych

Bardziej szczegółowo

Czas pracy a podróż służbowa oraz szkolenia

Czas pracy a podróż służbowa oraz szkolenia Czas pracy a podróż służbowa oraz szkolenia 1.Definicje, pojęcia - czas pracy (art. 128 k.p.) - podróż służbowa (art. 77(5) - szkolenia Czas pracy - to czas w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy

Bardziej szczegółowo

TABELA ZGODNOŚCI w zakresie objętym przedmiotem projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

TABELA ZGODNOŚCI w zakresie objętym przedmiotem projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw Konieczność wdrożenia T/N TABELA ZGODNOŚCI w zakresie objętym przedmiotem projektu o zmianie - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw TYTUŁ PROJEKTU: TYTUŁ WDRAŻANEGO AKTU PRAWNEGO/ WDRAŻANYCH AKTÓW

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie WYJAŚNIENIA INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie WYJAŚNIENIA INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ WYJAŚNIENIA INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ DOTYCZĄCE OGŁOSZONEGO KONKURSU 23/POKL/7.2.1/2012 STAŻE, ZAJĘCIA REINTEGRACJI, SUBSYDIOWANE ZATRUDNIENIE w ramach Poddziałania 7.2.1 PO KL Aktywizacja zawodowa i społeczna

Bardziej szczegółowo

Zmiany związane z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego (art. 8 i 8a oraz art. 9d, art. 33 ust. 4a, 4b, 4ba)

Zmiany związane z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego (art. 8 i 8a oraz art. 9d, art. 33 ust. 4a, 4b, 4ba) Zmiany związane z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego (art. 8 i 8a oraz art. 9d, art. 33 ust. 4a, 4b, 4ba) Celem proponowanej zmiany w zdaniu wprowadzającym art. 8 ust. 1 pkt 8 ustawy jest

Bardziej szczegółowo

Struktura wydatków na zdrowie Rodzaje ubezpieczeń Rynek ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce i Europie Potencjał rozwoju ubezpieczeń zdrowotnych i

Struktura wydatków na zdrowie Rodzaje ubezpieczeń Rynek ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce i Europie Potencjał rozwoju ubezpieczeń zdrowotnych i Struktura wydatków na zdrowie Rodzaje ubezpieczeń Rynek ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce i Europie Potencjał rozwoju ubezpieczeń zdrowotnych i abonamentów medycznych w Polsce Propozycje Ministerstwa Zdrowia

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Posługuj c si poj ciem pracownika w kontek cie ubezpiecze społecznych to: Osoba współpracuj Pracodawc nice mi dzy umow zlecenia a umow o dzieło

Posługuj c si poj ciem pracownika w kontek cie ubezpiecze społecznych to: Osoba współpracuj Pracodawc nice mi dzy umow zlecenia a umow o dzieło 1 Posługując się pojęciem pracownika w kontekście ubezpieczeń społecznych to: osoby pozostające w stosunku pracy, a także osoby wykonujące pracę na podstawie umowy cywilno-prawnej zawartej ze swoim pracodawcą

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po programie New Deal 25+ dla Irlandii Północnej

Przewodnik po programie New Deal 25+ dla Irlandii Północnej Przewodnik po programie New Deal 25+ dla Irlandii Północnej Polish NDPD 2 New Deal 25+ NDPD2 p.2-3 Wprowadzenie Jeśli ukończyłeś 25 lat i pobierałeś zasiłek dla osób poszukujących pracy (JSA) przez przynajmniej

Bardziej szczegółowo

[ Fachowiec ] Czy wiesz? CNV Hout en Bouw

[ Fachowiec ] Czy wiesz? CNV Hout en Bouw [ Fachowiec ] Czy wiesz? CNV Hout en Bouw Silni razem! [ Praca w Holandii ] Jeśli chcesz pracować w Holandii, istnieją ku temu różne możliwości. Możesz zostać zatrudniony przez własnego pracodawcę w Polsce

Bardziej szczegółowo

Szefowa MSW: Działamy solidarnie i odpowiedzialnie

Szefowa MSW: Działamy solidarnie i odpowiedzialnie Źródło: http://msw.gov.pl Wygenerowano: Wtorek, 27 października 2015, 11:05 Strona znajduje się w archiwum. Piątek, 11 września 2015 Szefowa MSW: Działamy solidarnie i odpowiedzialnie - Działania polskiego

Bardziej szczegółowo

Ubóstwo pracowników w Unii Europejskiej i w Polsce

Ubóstwo pracowników w Unii Europejskiej i w Polsce Ubóstwo pracowników w Unii Europejskiej i w Polsce Przeciwdziałanie ubóstwu pracowników - zalecenia EAPN w polskim kontekście PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE

AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE stan na koniec październiku 2014r. (na podstawie miesięcznej sprawozdawczości statystycznej z Powiatowych Urzędów Pracy) Nadal spada

Bardziej szczegółowo

MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Warszawa, dnia 8okwietnia 2014 r Władysław Kosiniak-Kamysz DPS-I-073-,.f,- 3f8f-MC/14 Materiał do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 13 maja 2014 r.

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI STAŻY DLA BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W POZNANIU

ZASADY ORGANIZACJI STAŻY DLA BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W POZNANIU ZASADY ORGANIZACJI STAŻY DLA BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W POZNANIU I. Postanowienia ogólne Aktywizacja zawodowa o której mowa w tytule udzielana jest

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Czerwiec 2015 Informacja miesięczna CZERWIEC 2015 r. Tczew, czerwiec 2015 Czerwiec 2015 Str. 2 Uwagi metodyczne Podstawę prawną do sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Na podstawie opracowania: Jarosław Cichoń Główny Inspektorat Pracy Departament Legalności Zatrudnienia. www.pip.gov.pl Gdańsk 24-25 listopada 2014 r.

Na podstawie opracowania: Jarosław Cichoń Główny Inspektorat Pracy Departament Legalności Zatrudnienia. www.pip.gov.pl Gdańsk 24-25 listopada 2014 r. Założenia nowej ustawy o cudzoziemcach oraz nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w zakresie zagadnień dotyczących legalności zatrudnienia cudzoziemców Na podstawie opracowania:

Bardziej szczegółowo

Technologia ma przyszłość staże zagraniczne absolwentów szkół technicznych

Technologia ma przyszłość staże zagraniczne absolwentów szkół technicznych Technologia ma przyszłość staże zagraniczne absolwentów szkół technicznych O programie Program Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. i zastąpił dotychczasowe programy: Uczenie się przez całe życie

Bardziej szczegółowo

Atrakcyjna praca w Holandii? Przygotuj się!

Atrakcyjna praca w Holandii? Przygotuj się! Atrakcyjna praca w Holandii? Przygotuj się! Co robisz, gdy Wybierasz nowego smartphona?? Kupujesz telewizor lub samochód? Polujesz na nową torebkę i buty? Porównujesz oferty? Szukasz informacji o marce,

Bardziej szczegółowo

Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu: Podstawa prawna Osoby uprawnione i kryteria

Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu: Podstawa prawna Osoby uprawnione i kryteria Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu: urodzenia dziecka; opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego; samotnego wychowywania dziecka; dodatek z tytułu wychowywania

Bardziej szczegółowo

Ewidencja Danych Osobowych: dla instytucji rządowych i dla Ciebie. Ewidencja Danych Osobowych miasta lub gminy

Ewidencja Danych Osobowych: dla instytucji rządowych i dla Ciebie. Ewidencja Danych Osobowych miasta lub gminy Ewidencja Danych Osobowych: dla instytucji rządowych i dla Ciebie Ewidencja Danych Osobowych miasta lub gminy 2 Ewidencja Danych Osobowych: dla instytucji rządowych i dla Ciebie Ewidencja Danych Osobowych

Bardziej szczegółowo

Wsparcie firm zatrudniających osoby niepełnosprawne

Wsparcie firm zatrudniających osoby niepełnosprawne Wsparcie firm zatrudniających osoby niepełnosprawne Nowa Ruda-Słupiec, 18 maja 2012 r. Ostatnia aktualizacja 16.05.2012 r. Charakterystyka PFRON - wprowadzenie Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2 REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU WIĘCEJ SZANS W POWIECIE KOLBUSZOWSKIM w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Praca tymczasowa, oddelegowanie i payrolling

Praca tymczasowa, oddelegowanie i payrolling » PRACA W SEKTORZE BUDOWLANYM Praca tymczasowa, oddelegowanie i payrolling CAO dla budownictwa Czas pracy i dodatki z nim związane Wynagrodzenie Pozostałe rekompensaty Czas wolny Zdrowie i bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE WPROWADZENIE

WPROWADZENIE WPROWADZENIE 2 WPROWADZENIE WPROWADZENIE Rynek pracy państw UE/EOG po rozszerzeniu go o nowe kraje członkowskie z dniem 1 maja 2004r. znacznie zwiększył swój potencjał w zakresie siły pracowniczej. Stopniowo realizowana

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa usługowa powiązania z innymi przepisami prawa wspólnotowego. 27 maja 2009r. Katarzyna Szychowska, avocat

Dyrektywa usługowa powiązania z innymi przepisami prawa wspólnotowego. 27 maja 2009r. Katarzyna Szychowska, avocat Dyrektywa usługowa powiązania z innymi przepisami prawa wspólnotowego 27 maja 2009r. Katarzyna Szychowska, avocat Dyrektywy usługowej: art. 3 Ustęp 1 : relacje z innymi specyficznymi aktami prawa wtórnego

Bardziej szczegółowo

Z MYŚLĄ O LUDZIACH W BIZNESIE ODPOWIEDZIALNI. acceptance for disabled ecology. equality diversity tolerance

Z MYŚLĄ O LUDZIACH W BIZNESIE ODPOWIEDZIALNI. acceptance for disabled ecology. equality diversity tolerance Z MYŚLĄ O LUDZIACH ODPOWIEDZIALNI W BIZNESIE equality diversity tolerance acceptance for disabled ecology Kim jesteśmy? Job Impulse Polska jest częścią Grupy Job, firmą Doradztwa Personalnego (Certyfikat:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA OŚWIADCZENIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA OŚWIADCZENIA Oświadczenie służące ustaleniu miejsca zamieszkania podczas pracy za granicą, powinno zostać wypełnione tylko w przypadku, gdy Pani/Pana ostatni okres pracy nie został spełniony w Polsce. Proszę o dokładne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 10/2015. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lęborku z dnia 30.06.2015r.

ZARZĄDZENIE Nr 10/2015. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lęborku z dnia 30.06.2015r. ZARZĄDZENIE Nr 10/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lęborku z dnia 30.06.2015r. W związku z wejściem w życie nowego Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015r.

Bardziej szczegółowo

Technologia ma przyszłość staże zagraniczne dla absolwentów szkół technicznych

Technologia ma przyszłość staże zagraniczne dla absolwentów szkół technicznych Technologia ma przyszłość staże zagraniczne dla absolwentów szkół technicznych O programie Program Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. i zastąpił dotychczasowe programy: Uczenie się przez całe życie

Bardziej szczegółowo

Warunki życia i pracy w Niemczech po 01 maja 2011 r. Justyna Pałka POWIATOWY URZĄD PRACY W GDYNI Marketing Chancen und Herausforderungen für die BA

Warunki życia i pracy w Niemczech po 01 maja 2011 r. Justyna Pałka POWIATOWY URZĄD PRACY W GDYNI Marketing Chancen und Herausforderungen für die BA Warunki życia i pracy w Niemczech po 01 maja 2011 r. Justyna Pałka POWIATOWY URZĄD PRACY W GDYNI Marketing Chancen und Herausforderungen für die BA Rynek pracy: * podjęcie pracy * poszukiwani pracownicy

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... XI Literatura... XIII Wprowadzenie... XV Konstrukcje transgranicznego zatrudnienia pracowników z punktu

Wykaz skrótów... XI Literatura... XIII Wprowadzenie... XV Konstrukcje transgranicznego zatrudnienia pracowników z punktu Wykaz skrótów... XI Literatura... XIII Wprowadzenie... XV Konstrukcje transgranicznego zatrudnienia pracowników z punktu widzenia biznesowego i prawnego... 1 1. Podróż służbowa... 1 1.1. Przesłanki formalne...

Bardziej szczegółowo

Urzędy Miast i Gmin -wszystkie-

Urzędy Miast i Gmin -wszystkie- WARMIŃSKO- MAZURSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Olsztynie 10-575 OLSZTYN Al. Mar. J. Piłsudskiego PS.I.946.11.7.2015 Olsztyn, 10 marca 2015 roku Urzędy Miast i Gmin -wszystkie- W nawiązaniu do decyzji Wojewody

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O P R O J E K C I E P L A N U FUNDUSZU PRACY na 2007 rok

INFORMACJA O P R O J E K C I E P L A N U FUNDUSZU PRACY na 2007 rok MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Akceptuję: INFORMACJA O P R O J E K C I E P L A N U FUNDUSZU PRACY na 2007 rok Materiał dla Komisji Pracy Sejmu RP Komisji Rodziny i Polityki Społecznej Senatu

Bardziej szczegółowo

Dagmara Walada. Bezrobocie w UE na przykładzie Polski i wybranego kraju UE

Dagmara Walada. Bezrobocie w UE na przykładzie Polski i wybranego kraju UE Dagmara Walada Bezrobocie w UE na przykładzie Polski i wybranego kraju UE Plan prezentacji 1. Pojęcie bezrobocia 2. Stopa Bezrobocia i bezrobotni 3. Przyczyny bezrobocia 4. Bezrobocie w Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

REORIENTACJA ZAWODOWA TANCERZY / MODEL ROZWIĄZANIA SYSTEMOWEGO W WARUNKACH POLSKICH

REORIENTACJA ZAWODOWA TANCERZY / MODEL ROZWIĄZANIA SYSTEMOWEGO W WARUNKACH POLSKICH REORIENTACJA ZAWODOWA TANCERZY / MODEL ROZWIĄZANIA SYSTEMOWEGO W WARUNKACH POLSKICH Problem reorientacji zawodowej tancerzy pojawił się wraz ze zmianami w polskim prawie emerytalnym, które pozbawiły tancerzy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr. z dnia 15 czerwca 2009r.

Zarządzenie Nr. z dnia 15 czerwca 2009r. Zarządzenie Nr Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego w Piekarach Śląskich z dnia 15 czerwca 2009r. w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych na stanowiskach

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Petycji 27.05.2014 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Przedmiot: Petycja 0436/2012, którą złożył Mark Walker (Wielka Brytania) w sprawie transgranicznego doradztwa prawnego 1.

Bardziej szczegółowo

Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014. Aleksander Łaszek

Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014. Aleksander Łaszek Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014 Aleksander Łaszek Wzrost gospodarczy I Źródło: Komisja Europejska Komisja Europejska prognozuje w 2014 i 2015 roku przyspieszenie tempa

Bardziej szczegółowo

Wyliczenie poziomu składek do ZUS, KRUS. Agata Tomczyk

Wyliczenie poziomu składek do ZUS, KRUS. Agata Tomczyk Wyliczenie poziomu składek do ZUS, KRUS. Agata Tomczyk Składki ZUS w zależności od rodzaju umowy i osiąganego dochodu (umowa o pracę, zlecenie, umowa o dzieło). Dla wszystkich ubezpieczonych wysokość składek

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczeń społecznych

OŚWIADCZENIE. dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczeń społecznych Załączniki Załącznik 1 OŚWIADCZENIE dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczeń społecznych osoby przebywającej na urlopie wychowawczym*/ (wypełnia ubezpieczony na podstawie art. 36 ust. 2a ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRASOWA Warszawa, 27 marca 2014 r.

INFORMACJA PRASOWA Warszawa, 27 marca 2014 r. INFORMACJA PRASOWA Warszawa, 27 marca 2014 r. Przedsiębiorcy oczekują ożywienia gospodarczego pierwsze wskazania Indeksu Optymizmu Przedsiębiorców Pracodawców RP Przedsiębiorcy coraz optymistyczniej oceniają

Bardziej szczegółowo

EURAXESS WSPARCIE MIĘDZYNARODOWEJ MOBILNOŚCI NAUKOWCÓW

EURAXESS WSPARCIE MIĘDZYNARODOWEJ MOBILNOŚCI NAUKOWCÓW Warszawa, 14 czerwca 2012 EURAXESS WSPARCIE MIĘDZYNARODOWEJ MOBILNOŚCI NAUKOWCÓW Anna Dorodzińska Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2.1 Miejski Specjalista ds. Energii (SE) Miejska Jednostka ds. Zarządzania Energią (JZE)

Załącznik 2.1 Miejski Specjalista ds. Energii (SE) Miejska Jednostka ds. Zarządzania Energią (JZE) Wspólna Metodologia 1 Załącznik 2.1 Miejski Specjalista ds. Energii (SE) Miejska Jednostka ds. Zarządzania Energią (JZE) Przykładowy opis pracy Wprowadzenie Specjalista ds. energii jest kluczową postacią,

Bardziej szczegółowo

Oferta dla III sektora

Oferta dla III sektora Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum Oferta dla III sektora Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum ul. Garncarska 2/9, 61-817 Poznań tel. 501 684 242 e-mail: extremum@extremum.org.pl

Bardziej szczegółowo

Ustalenie miejsca zamieszkania jest najistotniejszym czynnikiem decydującym o określeniu miejsca rezydencji podatkowej.

Ustalenie miejsca zamieszkania jest najistotniejszym czynnikiem decydującym o określeniu miejsca rezydencji podatkowej. Ustalenie miejsca zamieszkania jest najistotniejszym czynnikiem decydującym o określeniu miejsca rezydencji podatkowej. Termin rezydencja podatkowa oznacza kto i w jakim zakresie w danym państwie podlega

Bardziej szczegółowo

Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych

Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych W praktyce życia gospodarczego funkcjonują różne formy zatrudniania osób wykonujących pracę. Najczęściej występującą formą jest umowa o pracę, ale coraz częściej

Bardziej szczegółowo

$ 2 $ 3 OBOWIĄZKI POŚREDNIKA

$ 2 $ 3 OBOWIĄZKI POŚREDNIKA UMOWA NR... zawarta w dniu... w Szczecinie, na podstawie art. 85 ust. 2 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. 2008, nr 69, poz.

Bardziej szczegółowo

PRAWA DO ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

PRAWA DO ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRAWA DO ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH 1. Osoba, która zamierza skorzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej u świadczeniodawców, którzy mają podpisaną umowę z NFZ, ma obowiązek przedstawić potwierdzenie prawa do

Bardziej szczegółowo

Inauguracja publikacji Indeksu Optymizmu Przedsiębiorców (IOP) dr Iwona Sroka Wiceprezydent Pracodawców RP Przewodnicząca Platformy Finansowej

Inauguracja publikacji Indeksu Optymizmu Przedsiębiorców (IOP) dr Iwona Sroka Wiceprezydent Pracodawców RP Przewodnicząca Platformy Finansowej Inauguracja publikacji Indeksu Optymizmu Przedsiębiorców (IOP) dr Iwona Sroka Wiceprezydent Pracodawców RP Przewodnicząca Platformy Finansowej Marzec 2014. PLATFORMA FINANSOWA Pracodawców RP Indeks Optymizmu

Bardziej szczegółowo