Dr Maciej Duszczyk. Instytut Polityki Społecznej Uniwersytet Warszawski Członek Rady Ochrony Pracy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dr Maciej Duszczyk. Instytut Polityki Społecznej Uniwersytet Warszawski Członek Rady Ochrony Pracy"

Transkrypt

1 Dr Maciej Duszczyk Instytut Polityki Społecznej Uniwersytet Warszawski Członek Rady Ochrony Pracy Zatrudnienie Polaków za granicą ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w Królestwie Niderlandów (KN) (materiał przygotowany w oparciu o materiały Ambasady RP w Hadze oraz Departament Rynku Pracy i Departament Prawa Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej skonsultowany w trybie roboczym) Skala emigracji po 1 maja 2004 roku. Objęcie Polaków swobodnym przepływem pracowników w ramach członkostwa w Unii Europejskiej spowodowało wzrost emigracji do innych państw członkowskich. Zgodnie z szacunkiem Głównego Urzędu Statystycznego pod koniec 2009 roku 1570 tys. Polaków przebywało w Unii Europejskiej. 1 Było to jednak mniej o 250 tys. niż w roku Jednocześnie zgodnie z szacunkiem w momencie wejścia Polski do UE w państwach członkowskich przebywało około 750 tys. Polaków. Z największą emigracją mieliśmy do czynienia w roku 2007 kiedy to w Unii Europejskiej przebywało 1860 tys. Polaków. Szacunki dotyczące roku 2010 i początku 2011 pokazują dalszy spadek poziomu emigracji i wzrost liczby powracających do kraju. Na podstawie rożnych źródeł danych można założyć, iż pod koniec 2010 roku w państwach członkowskich Unii Europejskiej przebywało ok tys. Polaków. 2 Szacuje się, że około 3/4 czasowych emigrantów z Polski przebywa za granicą co najmniej 12 miesięcy, a w 80-90% przypadków głównym celem wyjazdu było podjęcie lub poszukiwanie zatrudnienia. Jednocześnie z każdym rokiem zwiększa się liczba członków rodzin, pozostających na utrzymaniu emigrantów zarobkowych. Zgodnie z szacunkiem GUS z największą liczbą powrotów mamy do czynienia w przypadku Wielkiej Brytanii, Irlandii, Niemiec i Stanów Zjednoczonych. Jednocześnie stale wzrasta liczba Polaków przebywających i pracujących w Norwegii i po okresowym spadku w roku 2009 w Holandii. Z danych holenderskich wynika, iż w kraju tym pod koniec roku 2010 przebywało ok. 150 tys. Polaków. W miesiącach letnich (prace sezonowe) liczba ta mogła nawet wrosnąć do ok. 180 tys. Zgodnie z ostatnio opublikowanymi danymi holenderskiego krajowego biura statystycznego lipcu 2011 roku na terenie Królestwa Niderlandów przebywało Polaków z czego około zarejestrowanych we władzach lokalnych. 1 GUS (2010) Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji z Polski w latach Do państw członkowskich UE, ze względu na znaczącą liczbę przebywających tam Polaków, zaliczono Norwegię. 2 Szacunek Maciej Duszczyk na podstawie danych statystycznych państw członkowskich UE.

2 Profil polskiego emigranta podejmującego zatrudnienie w Holandii. Najnowsza emigracja Polaków udających się do Wielkiej Brytanii i Irlandii została zdominowana przez młodych ludzi w wieku lat, często legitymujących się wyższym wykształceniem. Większość z nich, ponad 60 proc. przy wyjeździe deklarowała komunikatywną znajomość języka angielskiego, co wpływało i nadal wpływa na szanse znalezienia zatrudnienia oraz unikanie zagrożeń specyficznych dla zatrudnienia za granicą. Z inną sytuacją mamy do czynienia w przypadku emigracji do Holandii. Do kraju tego wyjeżdżają w większości osoby słabiej wykształcone i w wieku pomiędzy rokiem życia. Zdecydowana mniejszość z nich posługuje się językiem obcym. W sporadycznych wypadkach posiada znajomość języka niderlandzkiego. Negatywnie wpływa to na radzenie sobie z pojawiającymi się problemami i w praktyce powoduje uzależnienie od pośredników pomiędzy imigrantami oraz pracodawcami. Większość zatrudnionych Polaków w Holandii znajduje prace przez wyspecjalizowane agencje pracy tymczasowej. Polacy w Holandii najczęściej znajdują zatrudnienie w rolnictwie oraz w budownictwie. Jednocześnie dynamicznie rośnie liczba zatrudnionych w przemyśle przetwórczym (np. przemyśle mięsnym) oraz w produkcji. Coraz częściej również Polacy pracują na średnim szczeblu, również w firmach usługowych oraz w branży IT. Należy również zwrócić uwagę, iż popularne wśród Polaków przebywających w Holandii jest prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej (w formie tzw. firmy jednoosobowej). Na dzień 1 stycznia 2009 r. w KN było firm zarejestrowanych przez osoby urodzone w Polsce (7 500 firm w 2008 r.) i były to głównie firmy jednoosobowe. Rekordową liczbę nowo otwartych przez Polaków firm odnotowano w 2006 r. (ok firm). Od 2007 r. liczba firm otwieranych w Holandii maleje. Około 70% firm otwieranych przez Polaków działa w branży budowlanej. Sytuacja na rynku pracy w Holandii Sytuacja na holenderskim rynku pracy należy do najlepszych w Unii Europejskiej. Stopa bezrobocia w lipce 2011 roku wyniosła 4,3 proc, natomiast stopa zatrudnienia 77 proc. Holenderskie Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych podaje, iż pomimo spowolnienia gospodarczego nadal liczba wolnych miejsc pracy jest większa niż zarejestrowanych bezrobotnych. W wyniku pozostawania wakatów gospodarka holenderska ponosi znaczące straty. Dane prezentowane przez ekspertów holenderskich pokazują, iż system zabezpieczenia społecznego oraz finanse publiczne korzystają z zatrudnienia

3 cudzoziemców z państw członkowskich UE, w tym przede wszystkim Polaków. 3 Bardzo niewielka grupa Polaków korzysta z różnego rodzaju świadczeń, w tym zasiłków dla bezrobotnych czy świadczeń chorobowych (często jednak nie mają do nich dostępu o czym w dalszej części informacji). Jednocześnie, do budżetu państwa i samorządu wpłacane są podatki oraz składki na ubezpieczenie społeczne. Brak jest jednak precyzyjnych danych na ten temat. Holenderski rynek pracy należy również do najbardziej elastycznych. Zgodnie z raportem o zatrudnieniu przygotowywanym przez Eurostat, w niepełnym wymiarze czasu pracy jest zatrudnionych prawie 50 proc. pracowników, a w przypadku kobiet jest to ponad 75 proc. Taka elastyczność jest możliwa tylko dzięki specyficznej roli jaką pełnią na tym rynku pracy agencje pracy tymczasowej. Z danych holenderskich wynika, iż nie mamy do czynienia z wypieraniem pracowników holenderskich przez cudzoziemców, w tym Polaków. Może to tylko dotyczyć budownictwa, gdzie funkcjonują jednoosobowe firmy, które zaniżają stawki, przez co świadczenie niektórych usług staje się nieopłacalne dla Holendrów. Problem stawek dumpingowych pojawił się ostatnio w sektorze transportowym, a sprawa została ostatnio podniesiona przez związki zawodowe. Złożony został pozew do sądu przeciw jednej z firm holenderskich został. Sąd w Venlo orzekł, że firma transportowa Nico Mooy musi płacić polskim kierowcom wg. stawek uzgodnionych w układzie zbiorowym w KN. Firma ta wykorzystała następującą konstrukcję, by płacić polskim kierowcom pracującym w Holandii wg. polskich stawek. Założono mianowicie w Polsce agencje pracy tymczasowej Nico Mooy Polen, która zatrudnia polskich kierowców pojazdów ciężarowych. Jedynym klientem Nico Mooy Polen była firma Nico Mooy. W efekcie nawet notorycznie przekraczający czas pracy kierowcy mogli wypracować jedynie ok. 1/3 holenderskiego wynagrodzenia. Sąd stwierdził, że ponieważ faktycznie pracują oni na rzecz wyłącznie firmy transportowej Mooij i wszystkie operacje zaczynają się w Holandii, kierowcy Ci powinni być opłacani zgodnie z układem zbiorowym obowiązującym w KN. Związek zawodowy FNV, który wystąpił z pozwem obawia się jednak, że ten wyrok nie wyeliminuje całkowicie takich praktyk z holenderskiego rynku pracy. Na rynku holenderskim funkcjonują różnego rodzaju agencje pracy tymczasowej. 4 Część z nich nie posiada dobrowolnych certyfikatów, które mają gwarantować odpowiednią jakość usług. Z rozmów z polskimi pracownikami zatrudnionymi w Holandii nie wynika jednak, iż można przyjąć rozróżnienie, iż agencje certyfikowane świadczą lepszą jakość usług niż te, które takich certyfikatów nie mają. Pojawiła się wręcz opinia, iż agencje niecertyfikowane ograniczają się tylko i wyłącznie do pośrednictwa, jedynie pomagając danemu pracownikowi w znalezieniu mieszkania 3 Przykładowo zasiłek socjalny pobierało w 2010 roku 1070 osób z EŚW (w , w ). W 2009 na ogólna liczbę 700 zasiłków dla obywateli EŚW przyznano obywatelom Polski. Natomiast zasiłki dla bezrobotnych pobierało w obywateli EŚW. 4 Trwają prace nad systemem obowiązkowej certyfikacji wszystkich agencji pracy tymczasowej w Holandii. Projekt ustawy w tej sprawie zostanie we wrześniu przekazany do parlamentu - planowane wejście w życie pocz r. Projekt przewiduje kary za brak rejestracji dla agencji pracy oraz dla instytucji podnajmujących pracowników za pośrednictwem takiej agencji.[0]

4 oraz w przejściu procedur związanych z pobytem, podatkami oraz ubezpieczeniami społecznymi. W związku z tym pojawia się realny problem oceny poszczególnych agencji oraz ewentualnych przejrzystych zasad ich funkcjonowania (np. co mogą oferować a czego nie). Główne problemy związane z zatrudnieniem Polaków w Holandii Jak już zostało wspomniane większość Polaków zatrudnionych w Holandii korzysta z pośrednictwa agencji zatrudnienia kierujących do pracy za granicę do zagranicznego pracodawcy, którym często jest holenderska agencja pracy tymczasowej (zdarza się, że są to polskie podmioty utworzone przez tę zagraniczną agencję) lub jest zatrudniona przez polską agencję pracy tymczasowej 5. W przypadku innych państw członkowskich Unii Europejskiej również mamy do czynienia z takim pośrednictwem, ale w o wiele mniejszej skali. Same pośrednictwo agencji pracy tymczasowych nie powinno budzić kontrowersji. W wielu przypadkach bez takiego pośrednictwa nie dochodziłoby do zatrudnienia, ponieważ dany pracownik nie byłby w stanie samodzielnie znaleźć pracy. Należy jednak zauważyć, iż o ile w przypadku obywateli holenderskich nie stanowi to istotnego problemu (choć instytucje międzynarodowe wskazują na konieczność wprowadzenia zmian zwiększających bezpieczeństwo zatrudnienia i gwarantowanie odpowiednich warunków pracy), to dla pracowników cudzoziemskich, w tym korzystających ze swobodnego przepływu pracowników, pośrednictwo może przynosić realne zagrożenia. Z jednej strony oferta agencji pracy tymczasowej jest bardzo atrakcyjna dla pracowników sezonowych ponieważ obejmuje cały pakiet usług związanych z podjęciem zatrudnienia w Holandii takich jak m.in. dojazd do Holandii, transport z miejsca zamieszkania do miejsca zatrudnienia, zakwaterowanie, opiekę. Jednocześnie jednak za usługi te pobierane są opłaty, które stanowią dodatkowy dochód agencji i pomniejsza wynagrodzenie jakie otrzymują pracownicy. Niestety stawki za te usługi są bardzo często wygórowane, a potencjalni pracownicy nie mając innych możliwości godzą się na ich ponoszenie. Ponadto powoduje to uzależnienie pracownika od agencji i przy złej woli może prowadzić do ich wyzyskiwania. Głównym problemem jest jednak brak odpowiednich informacji na temat dodatkowych kosztów związanych z zatrudnieniem jakie powinny być udzielane pracownikom zainteresowanych zatrudnieniem w Holandii. Zdarza się również, iż umowy przedstawiane do podpisu przez agencje są sformułowane tylko w języku holenderskim, co jest sprzeczne z polskim prawem. Wynagrodzenie pracowników zatrudnianych przez agencje pracy tymczasowej jest również bardzo często pomniejszane przez tzw. kary administracyjne, które są ustalane przez daną agencję. Kary takie, które nakładane są często za błahe przewinienia, są 5 Są to głównie firmy córki agencji pracy tymczasowej funkcjonujących w Holandii. W większości przypadków poszukiwanie pracowników odbywa się na terytorium Polski i musi być zgodne z polskim prawem.

5 bezpośrednio potrącane z wynagrodzeń. 6 Dodatkowe koszty pośrednictwa pracy i zapewnienia bezpieczeństwa (tak formułują to same agencje) wpływa jednak na zaniżanie wynagrodzeń polskich pracowników, co może zostać uznane za łamanie podstawowych praw pracowniczych oraz podejmowanie zatrudnienia poniżej standardów holenderskich. Pośrednio może to być również elementem dumpingu socjalnego. Ponadto należy jednoznacznie stwierdzić, iż w wyniku tych dodatkowych kosztów polscy pracownicy otrzymują niższe wynagrodzenie niż to, którego spodziewali się przed wyjazdem. Niestety w wielu przypadkach, nie mając alternatywy w formie zatrudnienia na swoim lokalnym rynku pracy, godzą się na ten rodzaj wykorzystywania. Problemem jest też tygodniowy wymiar pracy. W wielu przypadkach pracodawcy wypłacają wynagrodzenie, co prawda zgodne z wysokością wynagrodzenia minimalnego, ale żądają za tę stawkę pracy powyżej 40godzin. W reakcji na ten proceder Ministerstwo Pracy Królestwa Niderlandów zmieniło instrukcję skierowaną do Inspekcji Pracy nakazując weryfikowanie przy kontrolach wymiaru pracy i jednoznacznie potwierdzając, że wynagrodzenie minimalne przysługuje za 40 godzin pracy, a godziny ponad ten wymiar powinny być płacone dodatkowo. Kolejnym problemem jest okres zatrudnienia polskich pracowników. W zdecydowanej większości przypadków umowy są podpisywane na okres nie przekraczający 26 tygodni. Jest to związane z ustawodawstwem holenderskim dotyczącym pracowników tymczasowych. Oznacza to w praktyce, iż Polacy obejmowani są np. tylko podstawowym ubezpieczeniem emerytalno-rentowym i nie mają możliwości skorzystania z dodatkowych ubezpieczeń opłacanych po nieprzerwanym okresie zatrudnienia powyżej 26 tygodni (będzie to zmniejszać wymiar ich przyszłych świadczeń emerytalno-rentowych). Agencje pracy tymczasowej ograniczając koszty decydują się na sztuczne przerywanie kontraktów z pracownikami, tak aby nie dopuścić do przekroczenia okresu 26 tygodni. Podobna sytuacja dotyczy ubezpieczeń zdrowotnych. Pracownicy polscy nie są informowani o konieczności ponoszenia części kosztów ubezpieczenia zdrowotnego. Skutkuje to brakiem dostępu do służby zdrowia oraz w drastycznych przypadkach do zrywania kontraktów przez agencje w sytuacji np. choroby pracownika czy wypadku przy pracy. Zerwanie takiego kontraktu skutkuje natychmiastowym pozbawieniem prawa do przebywania w miejscu zapewnionym przez agencję oraz koniecznością samodzielnej organizacji powrotu do Polski lub też poszukiwania pracy na własną rękę, co w tej sytuacji jest praktycznie niemożliwe. Analiza specyfiki zatrudnienia Polaków w Holandii pokazała również problemy związane z miejscem pobytu pracowników. Ograniczanie kosztów pośrednictwa skutkuje oferowaniem przez agencje w wielu przypadkach bardzo złych warunków 6 Obecnie trwają prace w Holandii nad uregulowaniem kwestii stosowania kar porządkowych przez pośredników (ustalenie ich górnej granicy, narzucenie wymogu by kary były uiszczane przez pracownika, a nie automatycznie potrącane z pensji).

6 pobytu zbiorowego. Warunki zamieszkania są zdecydowanie poniżej standardów nie tylko obowiązujących w Holandii, ale również i w Polsce. O ile w okresie poza sezonem warunki pobytu można uznać za wystarczające, tak już w czasie sezonu w rolnictwie pogarszają się one w zdecydowany sposób. Przykładowo w jednym pokoju przebywa jednorazowo nawet pięć, sześć osób. Przedstawiciele samorządów holenderskich zgłaszają również problemy z agencjami, które kwaterują migrantów na kampingach i w innych miejscach nie przeznaczonych do tego. Powoduje to napięcia pomiędzy Polakami i okolicznymi mieszkańcami. Do tego dochodzi monitoring wprowadzany w hotelach robotniczych, który skutkuje ograniczaniem prywatności. Można to jednak po części zrozumieć. Należy mieć świadomość, iż w hotelach robotniczych przebywa przez dłuższy czas nawet kilkaset osób (głównie mężczyzn) co może prowadzić do konfliktów. Monitoring i zatrudniona ochrona ma przeciwdziałać zagrożeniom np. związanym z przemocą. Dyskusja na temat zatrudnienia pracowników cudzoziemskich w Holandii W roku 2010 w Holandii nasiliła się dyskusja na temat zatrudnienia cudzoziemców na tamtejszym rynku pracy. Przez media przetoczyła się fala artykułów w negatywny sposób prezentująca sytuację Polaków. Opierała się ona głównie na stereotypach. Wpływ na działania polityczne miały również wyniki wyborów parlamentarnych w wyniku, których został utworzony rząd wspierany przez partię jednoznacznie opowiadającą się za ograniczaniem imigracji. W kontekście dyskusji na temat sytuacji Polaków w Holandii należy wspomnieć o następujących wydarzeniach. W Parlamencie Holenderskim została powołana specjalna Komisja ds. lekcji z migracji zarobkowej Jej głównym celem jest przygotowanie raportu dotyczącego imigracji z państw członkowskich UE. Ma być on wykorzystany w debacie parlamentarnej na temat polityki wobec migrantów z Rumunii i Bułgarii, zaplanowanej na listopad październik br. W czasie obrad Komisji zajmowano się m.in. działalnością agencji pracy tymczasowej. Przedstawiciele agencji nie negowali faktu wykorzystywania pracowników przez część nieuczciwych agencji. Apelowały jednak, aby nie wyciągać z poszczególnych przypadków jednoznacznie negatywnych wniosków co do ich działalności. W dniu 17 marca 2011 roku Ministerstwo ds. Imigracji i Azylu opublikowało dokument pt. Position paper the Dutch standpoint on EU migration Policy, w którym zaproponowało zmiany w prawie UE dotyczące polityki integracyjnej nie różnicując problemów wynikających z migracji z krajów trzecich do UE i wewnątrz UE. Podejście takie zostało skrytykowane przez przedstawicieli Komisji Europejskiej. Swoje zdecydowane zaniepokojenie wyraził również Rząd RP. W powyższym duchu jednak jest list trzech ministrów: Henka Kampa odpowiadającego za politykę rynku pracy, Pieta Heina Donnera odpowiedzialnego za sprawy wewnętrzne i Gerda Leersa odpowiedzialnego za politykę imigracyjną, z kwietnia 2011 roku do Parlamentu Królestwa Niderlandów. Zawiera on listę nowych

7 instrumentów, które miałyby poprawić sytuację migrantów na rynku pracy i zapobiec nadużyciom. Zdecydowanie kilka z propozycji miało charakter dyskryminacyjny w stosunku do obywateli innych państw członkowskich UE. Rząd RP ustosunkowując się do tych propozycji, docenił ich kompleksowość oraz trafną diagnozę większości problemów. Zajął jednak zdecydowane stanowisko w tych wszystkich kwestiach, które mogą się wiązać z dyskryminacją obywateli UE, w tym Polaków lub też ograniczaniem traktatowego prawa do swobodnego przepływu pracowników. Podobne zastrzeżenia zgłosiła także Komisja Europejska. Mimo zapowiedzi i początkowej presji politycznej, żadna z najbardziej kontrowersyjnych propozycji, jakie znalazły się w liście nie została wdrożona. Jest to niewątpliwie efekt m.in. reakcji rządu RP, w tym Ambasady RP w Hadze. Od pewnego czasu pojawiają się różnego rodzaju propozycje wychodzące z samorządów, na terytorium których zatrudnienie znajdują większe grupy Polaków czy cudzoziemców z innych państw. Przykładowo władze miasta Venlo już w 2009 roku zaakceptowały rozporządzenie dotyczące tzw. podatku turystycznego, w którym zmienione zostały przepisy dotyczące pracowników sezonowych. Rozszerzono w nim katalog miejsc noclegowych, w przypadku których konieczne jest płacenie tego rodzaju podatku. Finansowane są z niego wydatki związane z przebywaniem imigrantów na ich terytorium. Innym przykładem jest Haga, gdzie wprowadzono specjalne rozwiązania, które co prawda nie są bezpośrednio kierowane przeciw imigrantom, ale w praktyce mają służyć ograniczaniem ich napływu do tego miasta. Należy wskazać również na wiele pozytywnych przykładów reakcji samorządów na zwiększony napływ cudzoziemców, w tym Polaków. Przykładowo gminy położone w Limburgii i Brabancji Południowej, podkreślają konsekwentnie (i coraz głośniej, m.in. na posiedzeniu wspomnianej wyżej komisji parlamentarnej), że potrzebują, zapraszają i dbają o pracowników zarobkowych z EŚW. Gospodarka tych gmin opiera się w dużym stopniu na pracy Polaków, zatrudnianych tradycyjnie od wielu już lat w sektorach rolnych czy ogrodniczych, a starzejące się społeczności tych gmin potrzebują nowych, młodych mieszkańców. W dniu 1 kwietnia 2011 r. dziesięć gmin limburskich (Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Leudal, Mook/Middelaar, Nederweert, Peel/Maas, Venlo i Venray) podpisało umowę z partnerami społecznymi dotyczącą: Podniesienia standardu życia i pracy Polaków w Limburgii. Umowa przewiduje wdrożenie do września br. działań mających na celu m.in. zwiększenie oferty mieszkaniowej dla migrantów, stworzenie możliwości nauki języka, kontrolę warunków pracy, tworzenie punktów informacyjnych dla Polaków. Podsumowanie i wnioski Należy jednoznacznie stwierdzić, iż zatrudnienie Polaków jest korzystne zarówno dla samych pracowników jak i gospodarki holenderskiej. Jednocześnie jednak wskazane jest wyeliminowanie problemów jakie są z tym związane. W szczególności można zaproponować.

8 1. Uczulenie Państwowej Inspekcji Pracy dokonującej kontroli w agencjach pracy tymczasowej, do badania zgodności z polskim prawem, zawieranych przez nie umów. 2. Zwiększenie liczby i zakresu kontroli na podstawie informacji dotyczących ponoszenia przez polskich pracowników dodatkowych kosztów związanych z podejmowaniem pracy za granicą, o których nie byli informowani przed wyjazdem. 3. Nasilenia kampanii bezpośrednio skierowanej do Polaków udających się do Holandii pokazującej specyfikę zatrudnienia przez agencje pracy tymczasowej i opracowanie krótkiego materiału na jakie elementy powinni oni zwracać uwagę, aby uniknąć problemów. 4. Rozpowszechnianie informacji na temat istniejących listy orzeczeń sądowych w sprawie nieuczciwych praktyk czy też listy agencji, które poddały się dobrowolnej certyfikacji. 5. Powtórzenie kampanii mającej na celu pokazanie konieczności zapoznawania się z umowami o pracę (w języku polskim), szczególnie w przypadku podejmowania pracy za granicą oraz domagania się określania czynników wpływających na zatrudnienie na piśmie. 6. Przeprowadzenie debaty na temat możliwości wprowadzenia zmian w polskich przepisach w zakresie obowiązku ujawniania informacji przez agencje pracy tymczasowej dotyczących wszelkich kosztów, opłat i innych należności, które mogą być poniesione przez pracownika tymczasowego w związku z podjęciem i wykonywaniem pracy za granicą. 7. Zobowiązanie polskich przedstawicieli prowadzących rozmowy ze stroną holenderską na temat kwestii bilateralnych do każdorazowego poruszania sytuacji polskich pracowników zatrudnionych w tym kraju.

11 lat polskiej emigracji zarobkowej w Unii Europejskiej

11 lat polskiej emigracji zarobkowej w Unii Europejskiej 11 lat polskiej emigracji zarobkowej w Unii Europejskiej Raport Euro-Tax.pl Kwiecień 2015 W 11 lat Polacy zarobili 996 miliardów złotych w UE W ciągu 11 lat naszej obecności w strukturach Unii Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych Materiał na konferencję prasową w dniu 23 października 2007 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji

Bardziej szczegółowo

WYNAGRODZENIA POLAKÓW ZA GRANICĄ W 2016 ROKU RAPORT EURO-TAX.PL

WYNAGRODZENIA POLAKÓW ZA GRANICĄ W 2016 ROKU RAPORT EURO-TAX.PL WYNAGRODZENIA POLAKÓW ZA GRANICĄ W 2016 ROKU RAPORT EURO-TAX.PL LIPIEC 2017 W 2016 ROKU ZAROBKI POLAKÓW ZA GRANICĄ WYNIOSŁY PONAD 119 MLD ZŁ Rok 2016 w porównaniu z rokiem poprzednim przyniósł nieznaczny

Bardziej szczegółowo

Jeśli chcesz pracować w Holandii 2015-06-15 11:49:32

Jeśli chcesz pracować w Holandii 2015-06-15 11:49:32 Jeśli chcesz pracować w Holandii 2015-06-15 11:49:32 2 W Holandii osoby z krajów UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EPG) mają takie same prawa jak obywatele Niderlandów dotyczące wynagrodzenia,

Bardziej szczegółowo

SIGMA KWADRAT. Ruch wędrówkowy ludności. Statystyka i demografia CZWARTY LUBELSKI KONKURS STATYSTYCZNO-DEMOGRAFICZNY POLSKIE TOWARZYSTWO STATYSTYCZNE

SIGMA KWADRAT. Ruch wędrówkowy ludności. Statystyka i demografia CZWARTY LUBELSKI KONKURS STATYSTYCZNO-DEMOGRAFICZNY POLSKIE TOWARZYSTWO STATYSTYCZNE SIGMA KWADRAT CZWARTY LUBELSKI KONKURS STATYSTYCZNO-DEMOGRAFICZNY Ruch wędrówkowy ludności Statystyka i demografia PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE

Bardziej szczegółowo

MIGRACJE ZAROBKOWE POLAKÓW Agenda

MIGRACJE ZAROBKOWE POLAKÓW Agenda Agenda Migracje Zarobkowe Polaków Emigracja z Polski o o o o o o Skala emigracji Kierunki emigracji Profil potencjalnego emigranta Długość wyjazdów Bariery i motywacje Sytuacja geopolityczna Imigracja

Bardziej szczegółowo

z uwzględnieniem art. 2 pkt 18 i 19 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008.

z uwzględnieniem art. 2 pkt 18 i 19 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008. Prace Interwencyjne Prace interwencyjne to zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę (oznacza to jednostkę organizacyjną, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osobę fizyczną, jeżeli zatrudniają

Bardziej szczegółowo

Ruch wędrówkowy ludności

Ruch wędrówkowy ludności Trzeci Lubelski Konkurs Statystyczno-Demograficzny z okazji Dnia Statystyki Polskiej Ruch wędrówkowy ludności Statystyka i demografia Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego Urząd Statystyczny

Bardziej szczegółowo

KOORDYNACJA SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO. - zasiłki dla osób bezrobotnych z zaliczeniem pracy za granicą. 2013 r.

KOORDYNACJA SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO. - zasiłki dla osób bezrobotnych z zaliczeniem pracy za granicą. 2013 r. KOORDYNACJA SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO - zasiłki dla osób bezrobotnych z zaliczeniem pracy za granicą 2013 r. Sumowanie okresów DOCUMENT U1 oraz Zaświadczenie E 301 to jedyne dokumenty potwierdzające

Bardziej szczegółowo

Reguły koordynacji w tej kwestii opierają się głównie na 3 zasadach:

Reguły koordynacji w tej kwestii opierają się głównie na 3 zasadach: Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy radzi: Polskie i europejskie zasiłki dla bezrobotnych Od czasu wejścia Polski do Unii Europejskiej Polacy mogą bez problemu podróżować, osiedlać się i podejmować legalną

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie i kształcenie młodzieży w Europie Środkowo-Wschodniej. Sytuacja polskich młodych pracowników na rynku pracy

Zatrudnienie i kształcenie młodzieży w Europie Środkowo-Wschodniej. Sytuacja polskich młodych pracowników na rynku pracy Zatrudnienie i kształcenie młodzieży w Europie Środkowo-Wschodniej Sytuacja polskich młodych pracowników na rynku pracy Od 2004 roku Polska jest członkiem Unii Europejskiej, w wyniku możliwości podjęcia

Bardziej szczegółowo

Przeciw wykluczeniu. Wsparcie Polaków przebywających i pracujących czasowo w Królestwie Niderlandów

Przeciw wykluczeniu. Wsparcie Polaków przebywających i pracujących czasowo w Królestwie Niderlandów Opinie i Rekomendacje OBMF Nr 2/2013 Przeciw wykluczeniu. Wsparcie Polaków przebywających i pracujących czasowo w Paweł Kaczmarczyk, Magdalena Lesińska, Renata Stefańska Na migracyjnej mapie mobilności

Bardziej szczegółowo

Ustalanie ustawodawstwa właściwego w zakresie ubezpieczeń społecznych polskich pracowników naukowych za granicą oraz cudzoziemców w Polsce

Ustalanie ustawodawstwa właściwego w zakresie ubezpieczeń społecznych polskich pracowników naukowych za granicą oraz cudzoziemców w Polsce Ustalanie ustawodawstwa właściwego w zakresie ubezpieczeń społecznych polskich pracowników naukowych za granicą oraz cudzoziemców w Polsce Anna Chuda, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Poznań, 19 listopada

Bardziej szczegółowo

Swobodny przepływ osób

Swobodny przepływ osób POLSKIE ZDROWIE W UNII EUROPEJSKIEJ SWOBODNY PRZEPŁYW PACJENTÓW I USŁUG KORZYSTANIE ZE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NA TERENIE UNII EUROPEJSKIEJ Wacława Wojtala Swobodny przepływ osób Gwarantuje wolność przemieszczania

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E 1. Potrzeba i cel sporządzenia Protokołu do Umowy W związku ze stopniowym otwieraniem przez państwa członkowskie Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego rynków

Bardziej szczegółowo

Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004 2013

Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004 2013 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY DEPARTAMENT BADAŃ DEMOGRAFICZNYCH I RYNKU PRACY Warszawa, październik 2014 roku Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004 2013 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

PRACA W HOLANDII ZA POŚREDNICTWEM AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ

PRACA W HOLANDII ZA POŚREDNICTWEM AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ PRACA W HOLANDII ZA POŚREDNICTWEM AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ Praca w Holandii zorganizowana jest w inny sposób niż ten, do którego są Państwo przyzwyczajeni. Jeśli więc zamierzają Państwo pracować w Holandii,

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc październik listopada 2016

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc październik listopada 2016 za miesiąc październik 2016 3 14 listopada 2016 RAPORT MIESIĘCZNY ZA PAŹDZIERNIK 2016 Zarząd Spółki LOYD S.A. z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o postanowienia Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Lipiec 2015 Informacja miesięczna LIPIEC 2015 r. Tczew, lipiec 2015 Lipiec 2015 Uwagi metodyczne Str. 2 Podstawę prawną do sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Przeciwdziałanie ubóstwu pracowników z perspektywy MPiPS

Przeciwdziałanie ubóstwu pracowników z perspektywy MPiPS Przeciwdziałanie ubóstwu pracowników z perspektywy MPiPS Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz Warszawa, 13 marca 2014r. PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Wrzesień 2015 Informacja miesięczna WRZESIEŃ 2015 r. Tczew, wrzesień 2015 Wrzesień 2015 Uwagi metodyczne Str. 2 Podstawę prawną do sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Od czego zależy czy będę bezrobotnym

Od czego zależy czy będę bezrobotnym Od czego zależy czy będę bezrobotnym Bezrobocie jest to zjawisko ekonomiczne występujące w gospodarce każdego kraju. Oznacza ono sytuację, w której zapotrzebowanie (popyt) na pracę jest mniejsze od liczby

Bardziej szczegółowo

Zmiany w niemieckim systemie emerytalnym od 2017r.

Zmiany w niemieckim systemie emerytalnym od 2017r. Podniesienie granicy wieku emerytalnego, podniesienie limitu wieku przejścia na wcześniejszą emeryturę i wzrost progu dochodowego dla emerytów to najważniejsze zmiany w niemieckich przepisach emerytalnych

Bardziej szczegółowo

AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI

AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE stan na koniec maj 2011 r. (na podstawie miesięcznej sprawozdawczości statystycznej z Powiatowych Urzędów Pracy) W maju sytuacja na

Bardziej szczegółowo

NAV EURES Norwegia. Życie i praca w Norwegii

NAV EURES Norwegia. Życie i praca w Norwegii NAV EURES Norwegia Życie i praca w Norwegii Norwegia kraina północy NAV, 16.07.2010 Side 2 Norwegia - Fakty Statystyka: Długość 1750 km 7. największy kraj w Europie 4,8 mln mieszkańców 19 powiatów Największe

Bardziej szczegółowo

Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji z Polski w latach 2004 2012

Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji z Polski w latach 2004 2012 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY DEPARTAMENT BADAŃ DEMOGRAFICZNYCH I RYNKU PRACY Warszawa, październik 2013 roku Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji z Polski w latach 2004 2012 Wprowadzenie Główny

Bardziej szczegółowo

Panel: Polska i hiszpańska polityka migracyjna cechy wspólne i różnice Tworzenie całościowej europejskiej polityki migracyjnej szanse i wyzwania

Panel: Polska i hiszpańska polityka migracyjna cechy wspólne i różnice Tworzenie całościowej europejskiej polityki migracyjnej szanse i wyzwania Panel: Polska i hiszpańska polityka migracyjna cechy wspólne i różnice Tworzenie całościowej europejskiej polityki migracyjnej szanse i wyzwania Paweł Kaczmarczyk Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje listopad Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy listopad 2015 r. Województwo pomorskie październik 2015 r. listopad 2015 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Informator dla osób wykonujących pracę w krajach UE, EOG i Szwajcarii

Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Informator dla osób wykonujących pracę w krajach UE, EOG i Szwajcarii Zakład Ubezpieczeń Społecznych W którym kraju możesz być ubezpieczony Informator dla osób wykonujących pracę w krajach UE, EOG i Szwajcarii Warszawa 2011 Zakład Ubezpieczeń Społecznych W którym kraju możesz

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE POLAKÓW PRZEBYWAJĄCYCH CZASOWO W KRÓLESTWIE NIDERLANDÓW UWARUNKOWANIA I MOŻLIWE DZIAŁANIA PUBLICZNE

WSPARCIE POLAKÓW PRZEBYWAJĄCYCH CZASOWO W KRÓLESTWIE NIDERLANDÓW UWARUNKOWANIA I MOŻLIWE DZIAŁANIA PUBLICZNE WSPARCIE POLAKÓW PRZEBYWAJĄCYCH CZASOWO W KRÓLESTWIE NIDERLANDÓW UWARUNKOWANIA I MOŻLIWE DZIAŁANIA PUBLICZNE Warszawa, 19 grudnia 2012 SEMINARIUM POOLSE MIGRANTEN PERCEPCJA, RYNEK PRACY, INTEGRACJA Akcesja

Bardziej szczegółowo

Polski rynek pracy dla pracowników z sektora produkcyjnego. Ewa Tomczak, Senior Consultant, Managing Partner, Diversa Talentor Sp. z o.o.

Polski rynek pracy dla pracowników z sektora produkcyjnego. Ewa Tomczak, Senior Consultant, Managing Partner, Diversa Talentor Sp. z o.o. Polski rynek pracy dla pracowników z sektora produkcyjnego Ewa Tomczak, Senior Consultant, Managing Partner, Diversa Talentor Sp. z o.o. Listopad 2015 Ogólne wskaźniki gospodarki 2015 Wskaźnik Dynamika

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA GRUDZIEŃ 2016

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA GRUDZIEŃ 2016 Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Grudzień 2016 Data wydania INFORMACJA MIESIĘCZNA GRUDZIEŃ 2016 Tczew, Styczeń 2017 Str. 2 Monitoring Rynku Pracy Uwagi metodyczne Podstawę

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI PARLAMENT EUROPEJSKI 2004 2009 Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów 15.02.2008 DOKUMENT ROBOCZY w sprawie sprawozdania z własnej inicjatywy dotyczącego niektórych aspektów ubezpieczeń komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Polska polityka imigracyjna a rynek pracy

Polska polityka imigracyjna a rynek pracy Instytut Polityki Społecznej Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytet Warszawski 4 if a a/s" a 3 Maciej Duszczyk Polska polityka imigracyjna a rynek pracy Warszawa 2012 Spis treści Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Norweska gospodarka. Jest to szczególnie zachęcający czynnik, powodujący wzrost zainteresowania

Norweska gospodarka. Jest to szczególnie zachęcający czynnik, powodujący wzrost zainteresowania Biznes w Norwegii Migracja Polaków do Norwegii w celach zarobkowych to coraz częstszy temat w mediach. Praca etatowa jest dla większości z nich najważniejsza, ale nie można zapominać o powiększającej się

Bardziej szczegółowo

Izabela Piela KrDZEk2003Gn

Izabela Piela KrDZEk2003Gn Izabela Piela KrDZEk2003Gn Migracjami ludności nazywamy całokształt przemieszczeń, połączonych z przekroczeniem granicy administracyjnej podstawowej jednostki terytorialnej, prowadzących do stałej lub

Bardziej szczegółowo

Rejestracja firmy i obowiązki przedsiębiorcy

Rejestracja firmy i obowiązki przedsiębiorcy Rejestracja firmy i obowiązki przedsiębiorcy 1 79 Jakie są obowiązki początkującego przedsiębiorcy? 2 80 Rejestracja firmy zgłoszenie działalności gospodarczej w gminie i tym samym zgłoszenie płatnika

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Węgrowie Prace interwencyjne

Powiatowy Urząd Pracy w Węgrowie Prace interwencyjne Prace Interwencyjne polegają na zatrudnieniu osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy przez pracodawcę, jeżeli zatrudnienie nastąpiło w wyniku umowy zawartej z urzędem pracy. Prace

Bardziej szczegółowo

2. Staże, subsydiowane zatrudnienie i zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy.

2. Staże, subsydiowane zatrudnienie i zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy. ZALECENIA WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W KRAKOWIE DOTYCZĄCE SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW OKREŚLAJĄCYCH REALIZACJĘ PRAKTYK, STAŻY I SUBSYDIOWANEGO ZATRUDNIENIA U PRACODAWCY W RAMACH PODDZIAŁANIA 7.1.1. I 7.1.2.

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1. Stopa bezrobocia rejestrowanego w poszczególnych miesiącach w 2012 i 2013 r. na Mazowszu i w Polsce.

Tabela nr 1. Stopa bezrobocia rejestrowanego w poszczególnych miesiącach w 2012 i 2013 r. na Mazowszu i w Polsce. MAZOWIECKI RYNEK PRACY GRUDZIEŃ 2013 R. GUS poinformował, że w grudniu stopa bezrobocia rejestrowanego na Mazowszu utrzymała się na poziomie sprzed miesiąca (11,0%). W skali kraju w stosunku do listopada

Bardziej szczegółowo

10 LAT PRACY TYMCZASOWEJ W POLSCE 29 września 2014 r.

10 LAT PRACY TYMCZASOWEJ W POLSCE 29 września 2014 r. 10 LAT PRACY TYMCZASOWEJ W POLSCE 29 września 2014 r. Organizatorzy Partner merytoryczny Patroni Rozwój polskiego rynku pracy tymczasowej Liczba agencji wzrosła do poziomu blisko 5 tys. podmiotów (pod

Bardziej szczegółowo

Adres zamieszkania... Nr telefonu... e-mail. Obywatelstwo... Nr PESEL. Nr i seria dowodu osobistego.

Adres zamieszkania... Nr telefonu... e-mail. Obywatelstwo... Nr PESEL. Nr i seria dowodu osobistego. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE USTALENIA PAŃSTWA WŁAŚCIWEGO DO WYPŁATY ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH (w przypadku przemieszczania się członków rodziny w granicach państw Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY - DO 2020 ROKU.

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY - DO 2020 ROKU. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/159/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 maja 2015r. PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY - DO 2020 ROKU. Cele:

Bardziej szczegółowo

Jeśli chcesz pracować w Szwajcarii :24:44

Jeśli chcesz pracować w Szwajcarii :24:44 Jeśli chcesz pracować w Szwajcarii 2015-06-15 17:24:44 2 Dostęp obywateli polskich do szwajcarskiego rynku pracy jest regulowany przez roczne kontyngenty ściśle limitujące liczbę pracowników. W Szwajcarii

Bardziej szczegółowo

Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zmiany legislacyjne związane z działalnością agencji zatrudnienia

Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zmiany legislacyjne związane z działalnością agencji zatrudnienia Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zmiany legislacyjne związane z działalnością agencji zatrudnienia Izabela Struczyńska Starszy Inspektor Pracy Na podstawie

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K w sprawie zawarcia umowy o organizację prac interwencyjnych

W N I O S E K w sprawie zawarcia umowy o organizację prac interwencyjnych /pieczęć wnioskodawcy/ Miejscowość i data Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach W N I O S E K w sprawie zawarcia umowy o organizację prac interwencyjnych IA INFORMACJA O PRACODAWCY 1.1. Nazwa pracodawcy........................................................

Bardziej szczegółowo

Wspieranie kształcenia i zatrudniania ludzi młodych

Wspieranie kształcenia i zatrudniania ludzi młodych Międzynarodowe warsztaty Zatrudnienie, równouprawnienie, bezpieczeństwo socjalne (nestor) Wspieranie kształcenia i zatrudniania ludzi młodych Nikogo nie wolno pozostawić samemu sobie pomysły działań i

Bardziej szczegółowo

Prowadzisz agencję zatrudnienia? Sprawdź czy działasz zgodnie z przepisami

Prowadzisz agencję zatrudnienia? Sprawdź czy działasz zgodnie z przepisami Prowadzisz agencję zatrudnienia? Sprawdź czy działasz zgodnie z przepisami Zachęcamy podmioty gospodarcze działające na rynku pracy na terenie województwa pomorskiego jako agencje zatrudnienia do wypełnienia

Bardziej szczegółowo

Na początku XXI wieku bezrobocie stało się w Polsce i w Europie najpoważniejszym problemem społecznym, gospodarczym i politycznym.

Na początku XXI wieku bezrobocie stało się w Polsce i w Europie najpoważniejszym problemem społecznym, gospodarczym i politycznym. BEZROBOCIE rodzaje, skutki i przeciwdziałanie 1 2 3 Bezrobocie problemem XXI wieku Na początku XXI wieku bezrobocie stało się w Polsce i w Europie najpoważniejszym problemem społecznym, gospodarczym i

Bardziej szczegółowo

Polacy przebywający czasowo w Królestwie Niderlandów stan wiedzy, wyzwania i możliwe działania publiczne

Polacy przebywający czasowo w Królestwie Niderlandów stan wiedzy, wyzwania i możliwe działania publiczne Polacy przebywający czasowo w Królestwie Niderlandów stan wiedzy, wyzwania i możliwe działania publiczne DR PAWEŁ KACZMARCZYK SEMINARIUM POOLSE MIGRANTEN PERCEPCJA, RYNEK PRACY, INTEGRACJA Warszawa, 19

Bardziej szczegółowo

WZÓR WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

WZÓR WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA WZÓR Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA Część I 1. Dane osoby ubiegającej

Bardziej szczegółowo

Schengen (symbol D)) lub zezwolenie pobytowe (i wydana na jego podstawie karta pobytu). Informacje dot. wzorów

Schengen (symbol D)) lub zezwolenie pobytowe (i wydana na jego podstawie karta pobytu). Informacje dot. wzorów Od 21 lipca 2012 r. nowe obowiązki dla zatrudniających cudzoziemców. SPRAWDŹ DOKUMENT POBYTOWY CUDZOZIEMCA 1 i przechowuj kopię! Ustawa z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy

Bardziej szczegółowo

Aktualności Od 1 maja 2010r

Aktualności Od 1 maja 2010r Aktualności Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego ma na celu ułatwienie obywatelom Wspólnoty korzystanie z prawa równego traktowania. Sprawia, że obywatele różnych państw członkowskich mają takie

Bardziej szczegółowo

Obcokrajowcy i imigranci a język polski. Polacy a języki obce. Na podstawie Polskiego Sondażu Uprzedzeń 2013

Obcokrajowcy i imigranci a język polski. Polacy a języki obce. Na podstawie Polskiego Sondażu Uprzedzeń 2013 Obcokrajowcy i imigranci a język polski. Polacy a języki obce. Na podstawie Polskiego Sondażu Uprzedzeń 2013 Karolina Hansen Marta Witkowska Warszawa, 2014 Polski Sondaż Uprzedzeń 2013 został sfinansowany

Bardziej szczegółowo

UZASADNIONA OPINIA PARLAMENTU NARODOWEGO W SPRAWIE POMOCNICZOŚCI

UZASADNIONA OPINIA PARLAMENTU NARODOWEGO W SPRAWIE POMOCNICZOŚCI Parlament Europejski 2014-2019 Komisja Prawna 19.5.2016 UZASADNIONA OPINIA PARLAMENTU NARODOWEGO W SPRAWIE POMOCNICZOŚCI Przedmiot: Uzasadniona opinia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie wniosku

Bardziej szczegółowo

Jeśli chcesz pracować w Niemczech 2015-06-26 15:06:36

Jeśli chcesz pracować w Niemczech 2015-06-26 15:06:36 Jeśli chcesz pracować w Niemczech 2015-06-26 15:06:36 2 Dostęp do niemieckiego rynku pracy został zliberalizowany w maju 2011 r. Liberalizacja nie oznacza, że przestały obowiązywać wymogi dotyczące rejestracji

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 41,9% ludności w wieku 15 lat i więcej, co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym o 0,5 p. proc.

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA ZASIŁKÓW DLA BEZROBOTNYCH W POLSCE WAŁBRZYCH 03.12.2009r. PLAN PREZENTACJI REJESTRACJA BEZROBOTNEGO WARUNKI WYMAGANE DO PRZYZNANIA PRAWA DO ZASIŁKU INNE OKRESY ZALICZNE DO 365 DNI WYSOKOŚĆ

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych. Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji z Polski w latach 2004 2007

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych. Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji z Polski w latach 2004 2007 Materiał na konferencję prasową w dniu 25 lipca 2008 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji

Bardziej szczegółowo

Swobodny przepływ pracowników w dwa lata po akcesji

Swobodny przepływ pracowników w dwa lata po akcesji Swobodny przepływ pracowników w dwa lata po akcesji Dr Maciej Duszczyk Urząd d Komitetu Integracji Europejskiej Konferencja WUP w Toruniu, w ramach IW Interreg IIIC, Projekt ADEP, 12 maj 2006 rok. Sytuacja

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r.

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Marzec 2015 Data wydania Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Tczew, marzec 2015 Marzec 2015 Str. 2 Uwagi metodyczne Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu w ramach CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ bezpłatnie oferuje szereg usług instrumentów skierowanych do pracodawców,

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia podlegające kontroli inspekcji pracy w agencjach zatrudnienia pod kątem ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, jak

Zagadnienia podlegające kontroli inspekcji pracy w agencjach zatrudnienia pod kątem ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, jak Zagadnienia podlegające kontroli inspekcji pracy w agencjach zatrudnienia pod kątem ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, jak również innych ustaw 1 W 2014 r. kontrola w zakresie niniejszego

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie WYJAŚNIENIA INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie WYJAŚNIENIA INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ WYJAŚNIENIA INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ DOTYCZĄCE OGŁOSZONEGO KONKURSU 23/POKL/7.2.1/2012 STAŻE, ZAJĘCIA REINTEGRACJI, SUBSYDIOWANE ZATRUDNIENIE w ramach Poddziałania 7.2.1 PO KL Aktywizacja zawodowa i społeczna

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE WPROWADZENIE

WPROWADZENIE WPROWADZENIE 2 WPROWADZENIE WPROWADZENIE Rynek pracy państw UE/EOG po rozszerzeniu go o nowe kraje członkowskie z dniem 1 maja 2004r. znacznie zwiększył swój potencjał w zakresie siły pracowniczej. Stopniowo realizowana

Bardziej szczegółowo

... (nazwa i pieczęć pracodawcy bądź pieczątka firmowa) W N I O S E K

... (nazwa i pieczęć pracodawcy bądź pieczątka firmowa) W N I O S E K ...... (nazwa i pieczęć pracodawcy bądź pieczątka firmowa)..., dnia... (miejscowość) STAROSTA KOSZALIŃSKI za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie W N I O S E K o skierowanie osób/y/ bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku pracy w II kwartale 2016r. na koniec pierwszego kwartału hipotezę o przejmowaniu rynku przez pracownika.

Sytuacja na rynku pracy w II kwartale 2016r. na koniec pierwszego kwartału hipotezę o przejmowaniu rynku przez pracownika. RAPORT Sytuacja na rynku pracy w II kwartale 2016r. Analiza ofert pracy zamieszczonych na portalu Praca.pl potwierdza postawioną na koniec pierwszego kwartału hipotezę o przejmowaniu rynku przez pracownika.

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE CUDZOZIEMCÓW PRZEBYWAJĄCYCH W POLSCE

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE CUDZOZIEMCÓW PRZEBYWAJĄCYCH W POLSCE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE CUDZOZIEMCÓW PRZEBYWAJĄCYCH W POLSCE -UMOWA O PRACĘ, - UMOWA ZLECENIE 1 Wykaz aktów prawnych: Ustawa z 13 października 1998r, o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015,poz.121),

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Sierpień 2015 Informacja miesięczna SIERPIEŃ 2015 r. Tczew, sierpień 2015 Sierpień 2015 Uwagi metodyczne Str. 2 Podstawę prawną do sporządzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZDZIAŁ I

REGULAMIN ROZDZIAŁ I Zał. do Zarządzenia Nr 5/2015 Dyrektora PUP w Przemyślu dnia 16 stycznia 2015 r. REGULAMIN DOKONYWANIA PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W PRZEMYŚLU ZWROTU KOSZTÓW PRZEJAZDU I ZAKWATEROWANIA OSOBOM, KTÓRE PODJĘŁY

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O P R O J E K C I E P L A N U FUNDUSZU PRACY na 2007 rok

INFORMACJA O P R O J E K C I E P L A N U FUNDUSZU PRACY na 2007 rok MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Akceptuję: INFORMACJA O P R O J E K C I E P L A N U FUNDUSZU PRACY na 2007 rok Materiał dla Komisji Pracy Sejmu RP Komisji Rodziny i Polityki Społecznej Senatu

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO RADY OCHRONY PRACY w sprawie zawierania umów cywilnoprawnych i zatrudnienia w szarej strefie

STANOWISKO RADY OCHRONY PRACY w sprawie zawierania umów cywilnoprawnych i zatrudnienia w szarej strefie STANOWISKO RADY OCHRONY PRACY w sprawie zawierania umów cywilnoprawnych i zatrudnienia w szarej strefie Rada Ochrony Pracy na posiedzeniu 9 lutego 2016 r. zapoznała się z przygotowanym przez Państwową

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec października 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec października 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.10.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie zarejestrowanych było 6 206 osób bezrobotnych. Liczba bezrobotnych była większa niż w październiku 2011

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA LIPIEC 2016

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA LIPIEC 2016 Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Lipiec 2016 Data wydania INFORMACJA MIESIĘCZNA LIPIEC 2016 Tczew, sierpień 2016 Str. 2 Monitoring Rynku Pracy Uwagi metodyczne Podstawę

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w funkcjonowaniu rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem powiatowych urzędów pracy zawarte w nowelizacji ustawy o promocji

Najważniejsze zmiany w funkcjonowaniu rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem powiatowych urzędów pracy zawarte w nowelizacji ustawy o promocji Najważniejsze zmiany w funkcjonowaniu rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem powiatowych urzędów pracy zawarte w nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia 1 ustawy o promocji zatrudnienia Nowelizacja

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA STYCZEŃ 2016

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA STYCZEŃ 2016 Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Styczeń 2016 Data wydania INFORMACJA MIESIĘCZNA STYCZEŃ 2016 Tczew, luty 2016 Str. 2 Monitoring Rynku Pracy Uwagi metodyczne Podstawę

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA Część I WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA 1. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. Imię Nazwisko

Bardziej szczegółowo

AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE

AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE stan na koniec grudnia 2012r. (na podstawie miesięcznej sprawozdawczości statystycznej z Powiatowych Urzędów Pracy) W minionym roku

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie. Narzędzia aktywizacji społecznej i zawodowej stosowane przez Powiatowe Urzędy Pracy skierowanie ku osobom młodym.

Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie. Narzędzia aktywizacji społecznej i zawodowej stosowane przez Powiatowe Urzędy Pracy skierowanie ku osobom młodym. Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie Narzędzia aktywizacji społecznej i zawodowej stosowane przez Powiatowe Urzędy Pracy skierowanie ku osobom młodym. Refundacja kosztów składek na ubezpieczenia społeczne

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2 REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU WIĘCEJ SZANS W POWIECIE KOLBUSZOWSKIM w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z prawnikiem UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W UNII EUROPEJSKIEJ TWOJE PRAWA W HISZPANII

Spotkanie z prawnikiem UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W UNII EUROPEJSKIEJ TWOJE PRAWA W HISZPANII Prawo pracy & Treningi Spotkanie z prawnikiem UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W UNII EUROPEJSKIEJ TWOJE PRAWA W HISZPANII Barcelona, 29 marca 2011 Spotkaniaz prawnikiem Od ponad trzech lat Konsulat Generalny RP

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC CZERWCA 2014 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

TABELA ZGODNOŚCI w zakresie objętym przedmiotem projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

TABELA ZGODNOŚCI w zakresie objętym przedmiotem projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw Konieczność wdrożenia T/N TABELA ZGODNOŚCI w zakresie objętym przedmiotem projektu o zmianie - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw TYTUŁ PROJEKTU: TYTUŁ WDRAŻANEGO AKTU PRAWNEGO/ WDRAŻANYCH AKTÓW

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY NA ZATRUDNIENIE SKIEROWANEJ OSOBY BEZROBOTNEJ DO 30 r.ż. (art. 150 f ustawy o promocji zatrudnienia )

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY NA ZATRUDNIENIE SKIEROWANEJ OSOBY BEZROBOTNEJ DO 30 r.ż. (art. 150 f ustawy o promocji zatrudnienia ) Pieczęć Wnioskodawcy Miejscowość i data Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY NA ZATRUDNIENIE SKIEROWANEJ OSOBY BEZROBOTNEJ DO 30 r.ż. (art. 150 f ustawy o promocji zatrudnienia )

Bardziej szczegółowo

NOWA METODA SZACUNKU DOCHODÓW Z PRACY POLAKÓW ZA GRANICĄ BILANS PŁATNICZY

NOWA METODA SZACUNKU DOCHODÓW Z PRACY POLAKÓW ZA GRANICĄ BILANS PŁATNICZY N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki 2008-04-07 NOWA METODA SZACUNKU DOCHODÓW Z PRACY POLAKÓW ZA GRANICĄ BILANS PŁATNICZY Dane bilansu płatniczego zostały zweryfikowane od I kwartału

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 44,3% ludności w wieku 15 lat i więcej, co oznacza pogorszenie sytuacji w ujęciu rocznym o 1,1 p.

Bardziej szczegółowo

[ Fachowiec ] Czy wiesz? CNV Hout en Bouw

[ Fachowiec ] Czy wiesz? CNV Hout en Bouw [ Fachowiec ] Czy wiesz? CNV Hout en Bouw Silni razem! [ Praca w Holandii ] Jeśli chcesz pracować w Holandii, istnieją ku temu różne możliwości. Możesz zostać zatrudniony przez własnego pracodawcę w Polsce

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje czerwiec Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy czerwiec 2015 r. Województwo pomorskie maj 2015 r. czerwiec 2015 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2007 r. Projekt z dnia 15 czerwca 2007 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2007 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód ul. Częstochowska 40/ Łódź

Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód ul. Częstochowska 40/ Łódź ...... nazwa i adres Pracodawcy (pieczątka) data Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód ul. Częstochowska 40/52 93-121 Łódź WNIOSEK O ORGANIZACJĘ PRAC INTERWENCYJNYCH DLA OSÓB BEZROBOTNYCH WYMIENIONYCH W

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie bezrobocia i o rynku pracy w Powiecie Zgierskim w całym 2013 roku oraz w styczniu 2014 roku

Informacja o stanie bezrobocia i o rynku pracy w Powiecie Zgierskim w całym 2013 roku oraz w styczniu 2014 roku Informacja o stanie bezrobocia i o rynku pracy w Powiecie Zgierskim w całym 2013 roku oraz w styczniu 2014 roku Podsumowanie okresu od stycznia 2013 roku: 1) Wg stanu na koniec grudnia 2013 roku bezrobocie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w LUBLINIE REGON: 431214322 NIP: 712-25-25-279

POWIATOWY URZĄD PRACY w LUBLINIE REGON: 431214322 NIP: 712-25-25-279 POWIATOWY URZĄD PRACY w LUBLINIE REGON: 431214322 NIP: 712-25-25-279 20-954 Lublin, ul. Mełgiewska 11, tel. (0-81) 745 18 16; fax (0-81) 745 18 17; e-mail: urzad@puplublin.pl... pieczęć firmowa Wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim http://praca.radzyn.pl/strona/uslugi-dla-niepelnosprawnych-poszukujacych-pracy/75

Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim http://praca.radzyn.pl/strona/uslugi-dla-niepelnosprawnych-poszukujacych-pracy/75 Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim http://praca.radzyn.pl/strona/uslugi-dla-niepelnosprawnych-poszukujacych-pracy/75 Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy Osoba niepełnosprawna zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Działania stymulujące transgraniczną mobilność zawodową.

Działania stymulujące transgraniczną mobilność zawodową. SEMINARIUM nr 2 Działania stymulujące transgraniczną mobilność zawodową. Mobilność na transgranicznym rynku pracy wspierana przez samorządy - POWT Polska - Saksonia Zgorzelec, Hotel Pawłowski 17 października

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych. Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji z Polski w latach

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych. Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji z Polski w latach Materiał na konferencję prasową w dniu 28 sierpnia 2009 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji

Bardziej szczegółowo

Warunki życia i pracy w Niemczech po 01 maja 2011 r. Justyna Pałka POWIATOWY URZĄD PRACY W GDYNI Marketing Chancen und Herausforderungen für die BA

Warunki życia i pracy w Niemczech po 01 maja 2011 r. Justyna Pałka POWIATOWY URZĄD PRACY W GDYNI Marketing Chancen und Herausforderungen für die BA Warunki życia i pracy w Niemczech po 01 maja 2011 r. Justyna Pałka POWIATOWY URZĄD PRACY W GDYNI Marketing Chancen und Herausforderungen für die BA Rynek pracy: * podjęcie pracy * poszukiwani pracownicy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o organizację prac interwencyjnych dla osób bezrobotnych

WNIOSEK o organizację prac interwencyjnych dla osób bezrobotnych ...... /Pieczęć firmowa pracodawcy/ /miejscowość i data/ STAROSTA POWIATU GRODZISKIEGO za pośrednictwem POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w Grodzisku Mazowieckim WNIOSEK o organizację prac interwencyjnych dla osób

Bardziej szczegółowo

Czy Polska może stać się krajem atrakcyjnym dla imigrantów? Rola polityki migracyjnej

Czy Polska może stać się krajem atrakcyjnym dla imigrantów? Rola polityki migracyjnej . Czy Polska może stać się krajem atrakcyjnym dla imigrantów? Rola polityki migracyjnej Dr Magdalena Lesińska Seminarium PISM Polityka imigracyjna w starzejącej się Europie Warszawa 28.10.2010 Czy Polska

Bardziej szczegółowo

Czym jest staż? Kto może być organizatorem stażu?

Czym jest staż? Kto może być organizatorem stażu? Czym jest staż? Staż jest formą wsparcia, która oznacza nabywanie przez osobę pozostającą bez zatrudnienia (w tym osobę zarejestrowaną jako bezrobotną lub poszukującą pracy) umiejętności praktycznych do

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje styczeń Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy styczeń 2016 r. Województwo pomorskie grudzień 2015 r. styczeń 2016 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób

Bardziej szczegółowo