11 lat polskiej emigracji zarobkowej w Unii Europejskiej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "11 lat polskiej emigracji zarobkowej w Unii Europejskiej"

Transkrypt

1 11 lat polskiej emigracji zarobkowej w Unii Europejskiej Raport Euro-Tax.pl Kwiecień 2015

2 W 11 lat Polacy zarobili 996 miliardów złotych w UE W ciągu 11 lat naszej obecności w strukturach Unii Europejskiej, Polacy zarobili w sumie ponad 996 mld złotych (w latach ). Na wyjazd do pracy za granicą częściej decydują się mężczyźni, a kraje, które wybierane są najczęściej to w dalszym ciągu: Wielka Brytania, Niemcy i Holandia. Przedstawiamy wyniki najnowszego raportu na temat emigracji Polaków, przeprowadzonego przez firmę Euro-Tax.pl. 1 maja 2015 roku mija dokładnie 11 lat od kiedy nasz kraj został członkiem Unii Europejskiej. W ciągu tych 11 lat zmieniła się nie tylko wielkość emigracji zarobkowej, ale również jej struktura. Polska jest zwykle opisywana jako kraj emigrantów, tzn. taki, w którym skala wyjazdów za granicę jest większa niż przyjazdów cudzoziemców. Na przestrzeni lat zmieniła się jednak skala tego zjawiska. Ile Polacy zarobili w UE? W latach , czyli w ciągu 11-stu lat naszej obecności w strukturach Unii Europejskiej, Polacy zarobili w sumie ponad 996 mld złotych. Zdecydowanie najwięcej zarobiliśmy w Wielkiej Brytanii, bo prawie 240 mld złotych (ponad 45 mld funtów). Drugim w kolejności krajem pod względem zarobków są Niemcy. Od czasu wejścia Polski do UE, nasi rodacy otrzymali za naszą zachodnią granicą dochód w wysokości prawie 229 mld złotych (56 mld euro). W Irlandii zarobiliśmy prawie 62 mld złotych, w Holandii 34,3 mld złotych, w Austrii ponad 15 mld, a w Belgii niecałe 15 mld złotych. Ile zarobili Polacy w ciągu 11 lat w UE? 996,9 239,6 228,7 34,3 61,9 14,8 15,1 Wielka Brytania Niemcy Holandia Irlandia Belgia Austria Europa Wyk. 1. Zarobki Polaków w Europie w miliardach złotych w poszczególnych krajach od 2004 r. do 2015 r. Opracowanie własne Euro-Tax.pl

3 Tylko w sześciu krajach członkowskich Zjednoczonej Europy (Austria, Belgia, Holandia, Irlandia, Niemcy, Wielka Brytania), Polacy zarobili łącznie 594 mld złotych, podczas gdy w całej Europie ich dochody wyniosły prawie 997 mld złotych. Zarobki w poszczególnych latach Rok 2014 był rekordowy pod względem zarobków Polaków. Rodacy zatrudnieni na zagranicznych rynkach zarobili łącznie ponad 111,4 mld złotych. Zarobki Polaków w Europie w latach ,8 107,6 99,0 102,2 104,8 101,8 95,5 81,3 111,4 60,0 37, Wyk. 2. Zarobki Polaków w miliardach złotych w Europie w poszczególnych latach. Opracowanie własne Euro- Tax.pl. Jak wyglądały średnie zarobki statystycznego Polaka w poszczególnych krajach? Z badań firmy wynika, że na przestrzeni 11 lat nasi rodacy w Wielkiej Brytanii średnio zarabiali zł miesięcznie, natomiast w Niemczech ponad zł. Na terenie Holandii obywatel Polski zarabiał średnio zł, podczas gdy w Austrii i Irlandii ponad zł. Średnio w Europie polscy emigranci na przestrzeni dekady zarabiali około złotych miesięcznie. W roku 2004 statystycznie Polak zarabiał zł na osobę, podczas gdy w 2014 roku średni jego dochód wynosił zł. Rok Średnie zarobki na osobę w PLN , , , , , , ,2

4 , , , ,6 Średnia 5 820,7 Tab. 1.Średnie zarobki Polaków w PLN w poszczególnych latach. Opracowanie własne Euro- Tax.pl. Zwrot nadpłaconego podatku Dochody Polaków pracujących za granicą często nie przekraczają progu wolnego od podatku, co oznacza, że naliczone i zapłacone przez pracodawcę zaliczki na podatek należą się naszym rodakom w całości do zwrotu. Z badań firmy wynika, że w roku 2014 za pracę w Wielkiej Brytanii Polak przeciętnie odzyskał zł nadpłaconego podatku, natomiast w Niemczech było to średnio zł. W Holandii średnia kwota zwrotu podatku za pracę w 2014 roku wynosiła 1430 zł, podczas gdy w Austrii było to aż zł. Kraj Średnia kwota zwrotu podatku Austria Belgia Holandia Irlandia Niemcy Wielka Brytania Tab.2. Średnia kwota zwrotu podatku w poszczególnych krajach w 2014 roku Polacy, którzy pracują za granicą oprócz zwrotu podatku mogą również otrzymać szereg świadczeń i zasiłków, które przysługują im za pracę na terenie danego kraju. Wycena wielkości rynku zwrotu podatków dochodowych nadpłaconych za granicą Rynek zwrotu nadpłaconego podatku dochodowego zdefiniowano, jako wartość środków możliwych do odzyskania przez Polaków pracujących i rejestrujących dochody za granicą, z uwzględnieniem dopuszczanego w poszczególnych krajach okresu zarobkowania podlegającego rozliczeniu nadpłaty podatku dochodowego. Podstawą wyceny wartości rynku nadpłaconego podatku, o którego zwrot mogą starać się polscy pracownicy w związku z utrzymywaniem w poprzednich latach legalnego zatrudnienia poza granicami kraju,, były szacunki GUS dotyczące wielkości emigracji czasowej. W kalkulacji uwzględniono kraje, dla których Euro-Tax.pl przeprowadzał operację odzyskiwania nadpłaconego podatku - łącznie sześć krajów. W związku z różnicami w systemach podatkowych poszczególnych państw, w wyliczeniu uwzględniono maksymalne

5 okresy, za które pracownicy mogą starać się o zwrot nadpłaconego podatku od trzech lat w Belgii do pięciu w Wielkiej Brytanii. Wycenie starano się nadać charakter rzeczywisty, co było podstawą wprowadzenia szeregu założeń korygujących: a) Przyjęta liczba Polaków, którzy mogą starać się o zwrot nadpłaconego podatku, stanowi sumę emigrantów pracujących w wymienionych powyżej krajach, z uwzględnieniem następujących korekt: i. Obniżenie o 10 proc., liczone od poziomu wynikającego z danych opublikowanych przez GUS, w celu uwzględnienia szacowanej liczby osób, które posiadają niedopłatę podatku; ii. Przyjęto dodatkowo, że po korekcie (i) wielkość rynku należy pomniejszyć o dalsze 40 proc., co stanowi przybliżoną liczbę osób, które uzyskały już zwrot nadpłaconego podatku; iii. Otrzymaną wielkość po korekcie (i) i (ii) dodatkowo skorygowano in minus o 5 proc., co stanowi średnią liczbę odrzucanych wniosków o zwrot nadpłaconego podatku, wynikających z niemożliwości uzyskania niezbędnych danych poświadczających zatrudnienie; v. Przyjęto utrzymanie wielkości emigracji w 2014 roku na poziomie analogicznym do okresu poprzedniego; b) Średni zwrot z pojedynczego zeznania przyjęto na podstawie danych historycznych wynikających z transakcji zwrotu podatku w poszczególnych krajach przeprowadzanych przez Euro-Tax.pl. W oparciu o powyższe wyliczenia wielkość całego rynku zwrotu nadpłaconego podatku tylko w przypadku wymienionych sześciu krajów (Holandia, Irlandia, Niemcy, Belgia i Austria oraz Wielka Brytania) można oszacować na 9,9 mld PLN. Holandia Irlandia Niemcy Belgia Austria Wielka Brytania Dopuszczalna liczba lat historycznych, za które prowadzone są rozliczenia podatkowe Teoretyczna łączna liczba zeznań podatkowych możliwych do rozliczenia (w tys.) Liczba zeznań po uwzględnieniu korekt (w tys.) Średni zwrot z pojedynczego zeznania, PLN Wartość rynku zwrotu nadpłaconego podatku (w 0,4 0,6 3,4 0,2 0,2 5,1 mld) Tab.3. Dane GUS oraz baza Euro-Tax.pl - opracowanie własne

6 Gdzie nas jest najwięcej? Liczba Polaków przebywających legalnie w Europie w roku 2004 była relatywnie niewielka i wynosiła 750 tys. Obecnie za granicami naszego kraju przebywa ponad 1,8 mln Polaków. Wielka Brytania, w której przebywa ponad 642 tys. Polaków to wciąż ulubione miejsce emigracji. Kolejnym krajem, do którego udają się Polacy w celach zarobkowych są nasi zachodni sąsiedzi Niemcy, a tuż za nimi Holandia. Według danych oszacowanych przez GUS w Niemczech przebywa 560 tys. Polaków, a w Holandii jest ich 103 tys. Wielkość polskiej emigracji w Belgii i Austrii to odpowiednio 49 i 31 tys. Metodologia badania W powyższym raporcie korzystano z danych klientów pozyskanych przez firmę Euro- Tax.pl w latach Wzięto pod uwagę ponad 128 tys. spraw. Podstawą wyceny zarobków Polaków w Europie były szacunki GUS dotyczące wielkości emigracji czasowej. Założono, że 70% przebywających za granicą podejmuje tam pracę zarobkową. Kolejnym przyjętym założeniem był średni czas pobytu migranta w poszczególnych krajach. Dane te uśredniono w odniesieniu do każdego kraju. W kalkulacji uwzględniono kraje, dla których Euro-Tax.pl S.A. przeprowadzał operacje odzyskiwania nadpłaconego podatku łącznie sześć krajów (Holandia, Irlandia, Niemcy, Belgia, Austria oraz Wielka Brytania). Autor raportu Euro-Tax.pl Zwrot Podatku S.A. działa na rynku związanym z emigracją zarobkową Polaków. Spółka pozyskuje klientów, dla których przeprowadza zwrot nadpłaconego podatku za pracę za granicą, zwrot ubezpieczeń oraz zasiłków rodzinnych. Usługi kierowane są do Polaków legalnie zatrudnionych w Wielkiej Brytanii, Holandii, Irlandii, Niemczech, Norwegii lub USA w ciągu ostatnich pięciu lat lub pracujących obecnie poza Polską.

7 Oświadczenie Autor niniejszego Euro-Tax.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu, członkowie jego organów, jego pracownicy i współpracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne decyzje podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym dokumencie. Autor niniejszego dokumentu, członkowie jego organów, jego pracownicy i współpracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za kompletność i dokładność informacji, prognoz i ocen zawartych w niniejszym dokumencie. Przedstawione w niniejszym dokumencie prognozy opierają się na szeregu założeń, które mogą nie zostać spełnione i tym samym Euro-Tax.pl S.A. nie udziela jakiegokolwiek zapewnień ani gwarancji, iż przedstawione prognozy zostaną wypełnione.