Na początku XXI wieku bezrobocie stało się w Polsce i w Europie najpoważniejszym problemem społecznym, gospodarczym i politycznym.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Na początku XXI wieku bezrobocie stało się w Polsce i w Europie najpoważniejszym problemem społecznym, gospodarczym i politycznym."

Transkrypt

1 BEZROBOCIE rodzaje, skutki i przeciwdziałanie 1

2 2

3 3

4 Bezrobocie problemem XXI wieku Na początku XXI wieku bezrobocie stało się w Polsce i w Europie najpoważniejszym problemem społecznym, gospodarczym i politycznym. Kto to jest bezrobotny? Przede wszystkim jest to osoba: pozostająca bez pracy, aktywnie jej poszukująca, gotowa do jej podjęcia na ogólnie obowiązujących warunkach, ale również pracująca na czarno. Bezrobotnym nie jest zaś ten, kto nie szuka pracy. 4

5 Stopa bezrobocia jego miarą liczba bezrobotnych Stopa bezrobocia = aktywnych zawodowo liczba wyrażona w % aktywni zawodowo = pracujący + bezrobotni 5

6 Aktualne bezrobocie Stopa bezrobocia w Polsce Źródło: money.pl 6

7 Bezrobocie okres: 5 lat 7

8 Stopa bezrobocia w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej Źródło ,25656,jak_europa_nie_radzi_sobie_z_recesja.html 8

9 Rodzaje bezrobocia frykcyjne wynikające z opóźnień w dostosowywaniu się struktury podaży i popytu na pracę,jego powodem nie jest brak pracy, ale wynika ono z niedoskonałości rynku sezonowe związane z porą roku, np.w budownictwie, hotelarstwie, rolnictwie, cykliczne występuje w okresie zmiany koniunktury gospodarczej, spada popyt na towary i usługi, maleje produkcja, tworzy się bezrobocie, technologiczne jest konsekwencją rozwoju szeroko pojętych technologii i zastępowaniem ludzi maszynami strukturalne będące konsekwencją zmian technologicznych i ewolucji struktury produkcji, zachodzących w danej gospodarce, ma charakter trwały. Wynika z sytuacji niedopasowania oczekiwań pracodawców do możliwości osób poszukujących pracy. (słaba znajomość komputera, języków obcych, niedopasowanie szkolnictwa wyższego do potrzeb rynku) 9

10 Wpływ płacy minimalnej na rynek pracy płaca płaca min a zatrudnienie zatrudnienie podaż pracy popyt na pracę Płaca minimalna powoduje wzrost bezrobocia, gdy jest wyższa od wolnorynkowej. Co robi wtedy pracodawca? akceptuje wyższą płacę i zatrudnia pracownika, nie zatrudnia go, zatrudnia na czarno. Często strony omijają płacę minimalną, co jest niekorzystne dla pracownika. 1 stycznia 2012 płaca minimalna wynosiła zł brutto (netto 1.032,34 ) 10

11 Bezrobocie w Polsce Bezrobocie w Polsce ujawniło się po 1989 roku. Ma zdecydowanie charakter strukturalny i jego problem pozostanie aktualny przez wiele lat; Wysoki poziom jaki osiągnęło wskazuje, że nie należy go lekceważyć lecz skutecznie mu przeciwdziałać; Kobiety stanowią ponad 50% zarejestrowanych bezrobotnych; Bezrobocie dotyczy głównie osób słabo wykształconych Jest zróżnicowane geograficznie. 11

12 Struktura bezrobocia w Polsce wg poziomu wykształcenia 12

13 Rośnie liczba wykształciuchów wśród pracujących 13

14 w I kwartale 2012 roku największe bezrobocie dotykało osób z wykształceniem gimnazjalnym i niższym 20,7%, podczas gdy w przypadku osób z wykształceniem wyższym było to 5,4%. Dla porównania: w I kwartale 2002 roku te wskaźniki wynosiły odpowiednio: 26,5% (wykształcenie podstawowe i niepełne podstawowe) oraz 6,8% (wyższe). stopa bezrobocia w grupie wiekowej lata wynosiła w I kwartale 2012 roku 27,8%. 14

15 Stopa bezrobocia w województwach 2002 r r. Źródło:http://wup.gdansk/pl/statyst/

16 Stopa bezrobocia wg województw w latach

17 Walka z bezrobociem metody pasywne Zasiłki dla bezrobotnych Jednorazowe odszkodowania dla osób zwalnianych z pracy Dodatki związane z przechodzeniem na wcześniejszą emeryturę Nie motywują one do szukania pracy, zapobiegają jedynie ubóstwu. Im łatwiej jest otrzymać zasiłek, im jest on wyższy i dłużej się go otrzymuje, tym bezrobotny ma mniejsze bodźce do szukania pracy. 17

18 Walka z bezrobociem metody aktywne Polityka mikroekonomiczna - szkolenia dla bezrobotnych, mające na celu podwyższenie kwalifikacji lub zmianę zawodu na poszukiwany na rynku, - usługi pośrednictwa świadczone przez biura pracy - programy mające na celu utworzenie nowych miejsc pracy: - roboty publiczne prace na rzecz środowisk lokalnych, - prace interwencyjne subsydiowane przez urzędy pracy miejsca pracy w przedsiębiorstwach, - udzielanie kredytów i pożyczek na utworzenie własnych firm. 18

19 Walka z bezrobociem metody aktywne Polityka makroekonomiczna państwa, stymulowanie popytu na towary poprzez: obniżenie podatków i stóp procentowych; obniżenie składek ZUS; dostęp do chłonnych rynków zbytu 19

20 Konsekwencje bezrobocia - gospodarcze następuje obniżenie poziomu rozwoju gospodarki, mniejsze zakupy dóbr i usług; - społeczne praca jest podstawową potrzebą człowieka, ludzie pozbawieni pracy czują się niepotrzebni, często dotykają ich patologie społeczne np.: alkoholizm; - ekonomiczne ludzie nie pracując, nie osiągają dochodów, zasiłki wypłacane bezrobotnym obciążają budżet państwa; Niewielkie bezrobocie (5%) ma również pozytywne następstwa, stabilizuje bowiem rynek pracy i ogranicza wzrost cen. 20

21 Sposoby zwalczania bezrobocia 1. Wzrost gospodarczy 2. Pomoc bezrobotnym 3. Elastyczny rynek pracy Recepta na tworzenie nowych miejsc pracy: - niskie i stabilne podatki - ograniczona rola związków zawodowych - skromne świadczenia socjalne i prawa pracy - niewielka ingerencja państwa w gospodarkę 21

22 Aktywne poszukiwanie pracy O pracy pomyśl wcześniej! Nie czekaj na cud! Zwiększ swoje szanse na zatrudnienie! Podnieś swoje kwalifikacje zawodowe, znajomość języków obcych, obsługi komputera! Zastanów się dobrze nad wyborem zawodu! 22

23 Instytucje wspierające poszukujących pracy Urzędy pracy pomagają w poszukiwaniu zatrudnienia, prowadzą pośrednictwo pracy, szkolenia. Doradcy zawodowi oceniają umiejętności bezrobotnego i proponują mu podjecie pracy lub szkolenia. Kluby pracy prowadzone są w nich szkolenia głównie dla ludzi młodych. Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej - działają na szczeblu wojewódzkim. Head Hunters prywatne biura pośredniczące w szukaniu pracy stałej i okresowej. Ośrodki wspierania biznesu instytucje wspierające małe firmy 23

24 Bezrobocie nie jest chorobą nieuleczalną W dzisiejszych czasach łatwo można stracić pracę i jednocześnie trudno ją znaleźć. Każdy człowiek będzie zmieniał ją kilka razy w życiu. Kiedy więc ją straci, nie powinien czekać na zasiłek, lecz aktywnie szukać dla siebie nowych możliwości zawodowych. Być poszukującym pracy, to co innego niż być bezrobotnym. Zamknięcie się w sobie, apatia, alkohol czy narkotyki mogą pogorszyć sytuację. Bezrobocie, choć męczące i upokarzające, nie jest chorobą nieuleczalną! 24

25 25

26 Ciekawe linki

I. Podstawowe uwarunkowania lokalnego rynku pracy... 3

I. Podstawowe uwarunkowania lokalnego rynku pracy... 3 Spis treści Wprowadzenie... 2 I. Podstawowe uwarunkowania lokalnego rynku pracy... 3 1. Sytuacja demograficzna powiatu... 4 2. Pracodawcy na lokalnym rynku pracy... 5 3. Społeczno-ekonomiczne aspekty rynku

Bardziej szczegółowo

Od czego zależy czy będę bezrobotnym

Od czego zależy czy będę bezrobotnym Od czego zależy czy będę bezrobotnym Bezrobocie jest to zjawisko ekonomiczne występujące w gospodarce każdego kraju. Oznacza ono sytuację, w której zapotrzebowanie (popyt) na pracę jest mniejsze od liczby

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH STUDIA PODYPLOMOWE MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH STUDIA PODYPLOMOWE MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH STUDIA PODYPLOMOWE MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie jako zjawisko społeczne

Bezrobocie jako zjawisko społeczne Bezrobocie jako zjawisko społeczne 1. Wprowadzenie Praca to świadomy proces aktywności, pod wpływem którego człowiek kształtuje cele, potrzeby materialne oraz modyfikuje otoczenie w celu zapewnienia egzystencji

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA SENATU BIURO ANALIZ I DOKUMENTACJI

KANCELARIA SENATU BIURO ANALIZ I DOKUMENTACJI KANCELARIA SENATU BIURO ANALIZ I DOKUMENTACJI Programy walki z bezrobociem na poziomie Unii Europejskiej i w wybranych państwach Polsce, Finlandii, Irlandii i Niemczech OPRACOWANIA TEMATYCZNE OT 610 STYCZEŃ

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY

POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY 2 POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY 2.1. WPROWADZENIE Rynek pracy stanowi istotną dziedzinę działania rządu każdego kraju. Ponieważ problemy rynku pracy mają wymiar ekonomiczno-społeczny, państwo

Bardziej szczegółowo

Rola państwa w rozwiązywaniu problemów zatrudnienia i bezrobocia

Rola państwa w rozwiązywaniu problemów zatrudnienia i bezrobocia Mgr inż. Anna Maria Rak Dr inż. Jacek Maciej Rak Instytut Agronomii Wydziału Rolniczego Akademii Podlaskiej w Siedlcach Rola państwa w rozwiązywaniu problemów zatrudnienia i bezrobocia Wstęp Rozpoczęta

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015 POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015 Koszalin, 2006 r. Spis treści. Wprowadzenie...3 I. Diagnoza sytuacji gospodarczo - społecznej powiatu...

Bardziej szczegółowo

WYBRANE PROGRAMY AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ A POZIOM BEZROBOCIA W POLSCE

WYBRANE PROGRAMY AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ A POZIOM BEZROBOCIA W POLSCE Agnieszka Łopatka Uniwersytet Szczeciński WYBRANE PROGRAMY AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ A POZIOM BEZROBOCIA W POLSCE Wprowadzenie Rynek pracy jest jednym z najważniejszych i zarazem specyficznych rynków funkcjonujących

Bardziej szczegółowo

Skąd się bierze bezrobocie?

Skąd się bierze bezrobocie? Skąd się bierze bezrobocie? Wiktor Wojciechowski Zeszyt 2 Warszawa, 2008 Projekt został zrealizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego

Bardziej szczegółowo

METODY OGRANICZANIA BEZROBOCIA ORAZ PLANOWEGO ODDZIAŁYWANIA NA RYNEK PRACY NA OBSZARZE POMORZA ŚRODKOWEGO

METODY OGRANICZANIA BEZROBOCIA ORAZ PLANOWEGO ODDZIAŁYWANIA NA RYNEK PRACY NA OBSZARZE POMORZA ŚRODKOWEGO Słupskie Prace Geograficzne 2 2005 Paulina Szmielińska Instytut Geografii Pomorska Akademia Pedagogiczna Słupsk METODY OGRANICZANIA BEZROBOCIA ORAZ PLANOWEGO ODDZIAŁYWANIA NA RYNEK PRACY NA OBSZARZE POMORZA

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Nr X/53/2011 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 17 czerwca 2011 r. Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Nr X/53/2011 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 17 czerwca 2011 r. Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Nr X/53/2011 Rady Powiatu z dnia 17 czerwca 2011 r. Program promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy powiatu siedleckiego na lata 2011-2020 Siedlce,

Bardziej szczegółowo

Badanie ankietowe rynku pracy. Instytut Ekonomiczny

Badanie ankietowe rynku pracy. Instytut Ekonomiczny Raport 2013 Badanie ankietowe rynku pracy Instytut Ekonomiczny Raport został przygotowany w Instytucie Ekonomicznym we współpracy z szesnastoma oddziałami okręgowymi, na potrzeby organów NBP. Raport wyraża

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA POWIATOWY URZĄD PRACY W LĘBORKU POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 2007 2013 Lębork, październik 2007 r. SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ I Dokumenty strategiczne i programy będące podstawą lokalnej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓLNEGO SPRAWOZDANIA O ZATRUDNIENIU KOMISJI I RADY. do komunikatu Komisji w sprawie rocznej analizy wzrostu gospodarczego na 2015 r.

PROJEKT WSPÓLNEGO SPRAWOZDANIA O ZATRUDNIENIU KOMISJI I RADY. do komunikatu Komisji w sprawie rocznej analizy wzrostu gospodarczego na 2015 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 906 final PROJEKT WSPÓLNEGO SPRAWOZDANIA O ZATRUDNIENIU KOMISJI I RADY do komunikatu Komisji w sprawie rocznej analizy wzrostu gospodarczego na

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007-2013

Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007-2013 Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007-2013 Łódź, 2007 r. WSTĘP Zgodnie z art. 3 ust.1 ustawy o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Realizacja: MillwardBrown SMG/KRC Warszawa, ul. Nowoursynowska 154A

Realizacja: MillwardBrown SMG/KRC Warszawa, ul. Nowoursynowska 154A Badanie specyfiki bezrobocia w wybranych powiatach województwa mazowieckiego, w zakresie stanu obecnego, perspektyw rozwoju sytuacji na lokalnych rynkach pracy oraz wniosków dla polityki rynku pracy Raport

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU

POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU ul. J. Piłsudskiego 9, 32-8 Brzesko tel. 4 66-35-22, 4 66-35-46, 4 68-636-44 e-mail: urzad@pup-brzesko.pl www.pup-brzesko.pl Informacja o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Wstęp Pytania badawcze, cel badań.

Wstęp Pytania badawcze, cel badań. Wstęp Pytania badawcze, cel badań. Obecnie w Polsce notujemy najwyższe bezrobocie wśród wszystkich 25 krajów UE i nie jest to różnica niewielka. Bezrobocie w Polsce jest dwa razy większe niż średnia dla

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w Polsce Finansowanie i metody walki

Bezrobocie w Polsce Finansowanie i metody walki KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ STUDIÓW BUDŻETOWYCH Bezrobocie w Polsce Finansowanie i metody walki Listopad 1992 Hanna Kuzińska Informacja Nr 89 Środki przeznaczane na walkę z bezrobociem

Bardziej szczegółowo

Świadomość obywatelska jako rozumienie własnej roli w życiu społecznym problem bezrobocia

Świadomość obywatelska jako rozumienie własnej roli w życiu społecznym problem bezrobocia Świadomość obywatelska jako rozumienie własnej roli w życiu społecznym problem bezrobocia Justyna Maderak 1 Problem bezrobocia staje się problemem szczególnie bolesnym wówczas, gdy zostają nim dotknięci

Bardziej szczegółowo

Świętokrzyski Plan Działań. na Rzecz Zatrudnienia. na rok 2014

Świętokrzyski Plan Działań. na Rzecz Zatrudnienia. na rok 2014 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY w KIELCACH Świętokrzyski Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2014 przyjęty przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego uchwałą nr 2590/14 z dnia 13 marca 2014 roku. Kielce, luty

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O BEZROBOCIU I DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE W ROKU 2012

INFORMACJA O BEZROBOCIU I DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE W ROKU 2012 POWIATOWY URZĄD PRACY Chełmno 86-200, ul. Świętojerska 1, tel./fax 56 686 00 41 www.pupchelmno.pl e-mail: chelmno@pupchelmno.pl INFORMACJA O BEZROBOCIU I DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE

Bardziej szczegółowo

Dostosowania na rynkach pracy w państwach członkowskich strefy euro i w Polsce w okresie kryzysu. Aleksandra Rogut Monika Ochrymiuk

Dostosowania na rynkach pracy w państwach członkowskich strefy euro i w Polsce w okresie kryzysu. Aleksandra Rogut Monika Ochrymiuk Dostosowania na rynkach pracy w państwach członkowskich strefy euro i w Polsce w okresie kryzysu Aleksandra Rogut Monika Ochrymiuk Departament Integracji ze Strefą Euro NBP Warszawa 211 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2015 ROK

PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2015 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY Chełmno 86-200, ul. Świętojerska 1, tel./fax 56 686 00 41 www.pupchelmno.pl e-mail: chelmno@pupchelmno.pl PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2015 ROK Chełmno,

Bardziej szczegółowo

bezrobocie w polsce: polityka państwa a indywidualne strategie

bezrobocie w polsce: polityka państwa a indywidualne strategie bezrobocie w polsce: polityka państwa a indywidualne strategie Michał Polakowski Dorota Szelewa #8 Michał Polakowski Dorota Szelewa Bezrobocie w Polsce: polityka państwa a indywidualne strategie Fundacja

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W PABIANICACH. Bezrobocie w powiecie pabianickim Realizacja Powiatowego programu promocji

RYNEK PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W PABIANICACH. Bezrobocie w powiecie pabianickim Realizacja Powiatowego programu promocji POWIATOWY URZĄD PRACY W PABIANICACH RYNEK 2014 PRACY Bezrobocie w powiecie pabianickim Realizacja Powiatowego programu promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy 2014 Powiatowy program promocji

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013

Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013 Warszawa, 3 sierpnia 2015 r. SPIS TREŚCI I. DIAGNOZA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA... 7

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013

Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013 Warszawa, SPIS TREŚCI I. DIAGNOZA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA... 7 1.1. WYZWANIA STOJĄCE PRZED

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie i bezrobotni pomoc społeczna urzędy pracy

Bezrobocie i bezrobotni pomoc społeczna urzędy pracy Bezrobocie i bezrobotni pomoc społeczna urzędy pracy Raport wstępny Raport przygotowany w ramach projektu Modelowy system na rzecz integracji społecznej Warszawa, lipiec 2011 r. Projekt Modelowy System

Bardziej szczegółowo