Dom Inwestycyjny BRE Banku SA RAPORT ANALITYCZNY. ISSN X Warszawa,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dom Inwestycyjny BRE Banku SA RAPORT ANALITYCZNY. ISSN 1508-308X Warszawa, 26.02.03"

Transkrypt

1 Dom Inwestycyjny BRE Banku SA RAPORT ANALITYCZNY Emax informatyka ISSN X Warszawa, Inność popłaca * Emax jest tańszy pod względem wskaźników od innych dużych polskich firm informatycznych. Świetne wyniki uzyskane w 2002 roku ułatwią uplasowanie planowanej na drugą połowę roku emisji akcji. Szacujemy wartość godziwą akcji Emaksu (uwzględniając już emisję) na 57 złotych i rekomendujemy kupno. * Uważamy, że wartość rynkowa Emaksu nie oddaje bardzo dobrych skonsolidowanych zysków osiąganych przez spółkę. Wskaźniki EV/EBITDA, EV/EBIT i P/E dla Emaksu są o 30-50% niższe od odpowiednich wskaźników dla Prokomu, Computerlandu czy Comarchu. Odnoszące się do roku 2003 wskaźniki Emaksu są zbliżone do odpowiednich wskaźników dla zachodnioeuropejskich firm świadczących usługi informatyczne. Wyższy od obecnej ceny wynik daje także wycena metodą DCF. * Emax osiąga bardzo dobre wyniki dzięki strategii opartej na koncentracji na produktach wymagających jednocześnie wiedzy z dziedzin automatyki i informatyki oraz dzięki nawiązywaniu początkowych kontaktów z klientami przez oferowanie im produktów nie mających zasadniczego znaczenia dla ich działalności. Eliminuje to potrzebę akceptacji na najwyższym szczeblu firmy decyzji o wyborze Emaksu jako dostawcy. * Przy założeniu kontynuacji przez spółkę dotychczasowej strategii spodziewamy się wzrostu sprzedaży Emaksu o 10-15% rocznie w najbliższych latach, czyli w tempie zbliżonym do oczekiwanej stopy wzrostu całego polskiego rynku informatycznego. Widzimy znaczny potencjał rozwijania sprzedaży automatycznych systemów logistycznych, systemów przygotowywania korespondencji i specjalistycznych systemów informatycznych dla podmiotów uczestniczących w rynku energii elektrycznej. * Przewidujemy, że Emax w ciągu kilku lat stanie się zbyt duży pod względem sprzedaży aby działać tylko w swoich obecnych niszach rynkowych. Tym samym dla utrzymania tempa wzrostu może być zmuszony do wchodzenia w obszary działania innych firm usługowych. Oznaczałoby to wzrost udziału bardziej typowych usług informatycznych w sprzedaży Emaksu i narażałoby spółkę na spadek marż. Oceniamy, że obecny poziom marży operacyjnej Emaksu (9,5%) utrzyma się, co będzie jednak oznaczało spadek, jeśli wziąć pod uwagę, że wynik operacyjny roku 2002 był mocno obciążony jednorazowymi rezerwami. * Prognoza wyników Emaksu nie zawiera żadnych przychodów z tytułu licencji na nowy produkt spółki - oprogramowanie do kontroli wydruków w firmach, dystrybuowane przez Ricoha. Wobec obecności na rynku podobnego oprogramowania nie jesteśmy w stanie ocenić szans rynkowych produktu Emaksu ani tym bardziej oszacować jego wpływu na wyniki spółki. Nasza prognoza uwzględnia natomiast zmianę zasad dotowania zakładów pracy chronionej. Szacujemy, że z tego powodu spółka będzie uzyskiwała o pół miliona złotych rocznie mniej niż w latach poprzednich. * Bardzo niska płynność akcji spółki na GPW poprawi się po emisji w II połowie roku PLN EMAX Rekomendacja Cena 42,50 Cena docelowa 57,00 Podstawowe dane Liczba akcji (tys. szt.) Free float 25% Kapitalizacja (mln zł) 123 Struktura akcjonariatu BB Investment 75% Pozostali 25% Analitycy szt. Wolumen Witold Samborski KUPUJ tel. (22) faks (22) Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. ul. Wspólna 47/ Warszawa, skr. poczt Sprzedaż EBIT Zysk netto Cash earn. Cena EPS P/E BVPS P/BV CEPS P/CE EV/EBDIT [mln zł] [mln zł] [mln zł] [mln zł] [zł] [zł] [zł] [zł] ,4 6,4 10,1 42,5 2,2 19,2 10,4 4,1 3,5 12,2 9,8 2002P ,3 8,6 12,6 42,5 3,0 14,3 13,3 3,2 4,3 9,8 7,0 2003P ,3 11,6 16,8 42,5 3,2 13,2 19,8 2,1 4,7 9,1 6,1 2004P ,6 14,3 20,4 42,5 4,0 10,7 23,7 1,8 5,6 7,5 5,1 2005P ,2 17,9 24,9 42,5 5,0 8,6 28,7 1,5 6,9 6,2 4,2 UWAGA: P - prognoza Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. Dom Inwestycyjny BRE Banku nie wyklucza złożenia emitentowi papierów wartościowych, będących przedmiotem rekomendacji oferty świadczenia usług maklerskich. Informacje o konflikcie interesów powstałym w związku ze sporządzeniem rekomendacji (o ile występuje) znajdują się na ostatniej stronie niniejszego raportu.

2 Wniosek inwestycyjny, wycena Szacujemy wartość jednej akcji Emaksu metodą DCF na 52 zł. Wycena porównawcza, w której użyliśmy wskaźników EV/EBITDA, EV/EBIT i P/E za lata 2003 i 2004 dla największych polskich firm świadczących usługi informatyczne (Prokom, Computerland, Comarch) oraz dla pięciu podobnych firm zachodnioeuropejskich, daje wartość 63 zł za akcję Emaksu. Wycena porównawcza uzyskana z użyciem wskaźników polskich spółek informatycznych (82 zł) jest znacznie wyższa od otrzymanej przy pomocy wskaźników spółek zachodnioeuropejskich (45 zł), co wskazuje na względnie wysoką wycenę dużych polskich spółek informatycznych w stosunku do ich zagranicznych odpowiedników. W sumie szacujemy dzisiejszą wartość godziwą jednej akcji Emaksu na 57 zł i rekomendujemy kupno tych akcji. Emax wytworzył w 2002 roku zysk operacyjny zaledwie o 25% niższy niż Computerland i prawie dwukrotnie wyższy od Comarchu. Tymczasem wartość rynkowa Emaksu (123 mln zł przy cenie 42,5 zł) była 24 lutego 2003 roku pięciokrotnie niższa niż Computerlandu i o 40% niższa niż Comarchu. Akcje Emaksu cechują się dziś znacznie niższą płynnością w obrocie giełdowym od którejkolwiek ze spółek użytych do wyceny porównawczej. Sytuacja ta powinna ulec poprawie po planowanej na połowę roku 2003 emisji akcji. Tabela 1: Wycena DCF Emaksu 2002P 2003P 2004P 2005P 2006P 2007P 2008P 2009P FCF -5,7 9,4 10,3 11,9 13,5 15,2 17,1 19,3 20,1 Dług/EV 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% stopa wolna od 5,7% 5,7% 5,7% 5,7% 5,7% 5,7% 5,7% 4,5% ryzyka premia rynkowa 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% beta 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 koszt kapitału 11,7% 11,7% 11,7% 11,7% 11,7% 11,7% 11,7% 10,5% własnego WACC 11,7% 11,7% 11,7% 11,7% 11,7% 11,7% 11,7% 10,5% współczynnik 1,1 1,2 1,4 1,5 1,7 1,9 2,1 dyskontujący PV (FCF) 0,0 8,6 8,4 8,7 8,8 8,9 9,0 9,1 Źródło: szacunki i prognozy DI BRE Banku Mln zł wartość DCF 61 g - stopa wzrostu CF 4,0% w nieskończoności wartość rezydualna 309 zdyskontowana 145 wartość rezydualna EV 206 dług netto 18 wartość kapitałów 188 spółki liczba akcji (mln szt) 3,61 wartość na 1 akcję 52 zł Źródło: szacunki i prognozy DI BRE Banku 1

3 Wrażliwość wyceny DCF Emaksu na zmiany założenia o stopie wzrostu po roku 2009: g 3% 4% 4,5% 5% 6% Końcowy CF TV DTV MC cena akcji Źródło: szacunki i prognozy DI BRE Banku Wrażliwość wyceny DCF Emaksu na zmiany założeń o stopie wzrostu i koszcie kapitału: 3% 4% 4,5% 5% 6% 9,0% ,0% ,5% ,0% ,0% ,5% Źródło: szacunki i prognozy DI BRE Banku Tabela 2: Wskaźniki dla Emaksu i dla spółek użytych w wycenie porównawczej cena EV/EBITDA EV/EBIT P/E z Comarch 28,7 11,3 11,8 10,7 9,3 21,8 25,8 21,4 17,1 30,6 68,6 30,2 23,0 Compland 88,6 9,7 12,9 9,3 8,8 12,6 22,2 14,2 12,8 19,3 47,1 28,1 23,9 Emax 42,5 9,8 7,0 6,1 5,1 12,6 8,4 7,6 6,4 19,2 14,3 13,2 10,7 Prokom 127,0 9,4 8,7 9,7 8,9 12,1 10,1 12,3 11,3 52,9 19,1 18,4 15,0 24 lut 03 cena EV/ EBITDA EV/ EBIT P/E LogicaCMG 116 p 2,4 2,9 7,4 2,8 3,5 13,6 4,6 6,1 22,2 CapGemini 22,37 3,8 n/m 16,8 5,8 n/m n/m 10,5 n/m n/m TietoEnator 12,15 4,3 4,3 3,6 5,8 6,1 5,0 9,9 11,1 9,1 IDS Scheer 6,30 8,3 5,1 4,0 10,8 6,6 4,8 23,1 15,5 11,8 Atos Origin 23,70 4,2 4,4 4,4 6,7 6,6 6,7 7,2 7,1 8,0 Źródło: szacunki i prognozy DI BRE Banku i Commerzbanku. n/m wartość mniejsza od zera Tabela 3: Wycena porównawcza Emaksu z użyciem wskaźników na lata 2003 i 2004 EV/ EBITDA EV/ EBIT P/E średnia Średnia wskaźników dla polskich spółek CPL, CMR, PKM 10,1 11,1 9,9 9,0 15,5 19,4 16,0 13,7 34,3 44,9 25,6 20,6 Średnia wskaźników dla zagranicznych spółek 4,6 4,2 7,2 6,4 5,7 7,5 11,1 10,0 12,8 Emax wyceniany wg polskich spółek (cena akcji w zł) 44,7 75,9 70,3 74,5 55,0 115,6 91,8 90,1 76,1 133,3 82,2 81,7 81,8 Emax wyceniany wg zagranicznych spółek (cena akcji w zł) 13,9 20,0 50,8 15,8 24,4 42,0 24,5 29,5 41,0 44,6 Emax wyceniany wg polskich i zagranicznych z wagami po 50% (cena akcji w zł) 63,2 Źródło: szacunki i prognozy DI BRE Banku i Commerzbanku 2

4 Prognoza Sprzedaż Oczekujemy wzrostu skonsolidowanej sprzedaży Emaksu w najbliższych latach w tempie podobnym do stopy wzrostu całego polskiego rynku informatycznego, czyli o około 10% w 2003 roku i 15% w latach kolejnych. Spółka wyspecjalizowała się w kilku kategoriach produktów i naszym zdaniem sprzedaż niektórych z nich może rosnąć szybciej niż cały rynek informatyczny (automatyczne systemy logistyczne, systemy opracowywania korespondencji i zintegrowane systemy informatyczne dla firm uczestniczących w rynku energii elektrycznej). Popyt na automatyczne systemy logistyczne, czyli wyposażenie automatycznych magazynów, będzie naszym zdaniem rósł w miarę zwiększania się roli zagranicznych dystrybutorów i producentów w polskim rynku. Polscy dystrybutorzy i producenci ostrożnie podchodzą do inwestowania w automatykę magazynową, gdyż ich zdaniem inwestycje takie nie są uzasadnione przy obecnym poziomie kosztów siły roboczej, stanowiącej alternatywę dla systemów zautomatyzowanych. Zagraniczni producenci i dystrybutorzy wdrażają od razu systemy automatycznego magazynowania podobne do używanych przez ich firmy w innych krajach. Emax zdobył w tej dziedzinie cenny pierwszy kontrakt z firmą przemysłową (państwową Polfą Pabianice), o wartości 15 mln zł. Jego realizacja zakończy się w połowie 2004 roku. Dotychczasowe doświadczenia Emaksu w tej dziedzinie pochodziły z automatyzacji bibliotek: Śląskiej i Uniwersytetu Rzeszowskiego. Brak zrealizowanych projektów dla firm produkcyjnych stanowił dotąd barierę w pozyskiwaniu przez Emax kontraktów od firm przemysłowych. Zakładamy wzrost sprzedaży zautomatyzowanych systemów magazynowych przez Emax o 15% w 2003 roku i o 20% w latach kolejnych. Głównym konkurentem Emaksu w dziedzinie systemów automatyki magazynowej jest Swisslog, producent takich systemów, mający rozległe referencje z wielu rynków. Do segmentu systemów automatyki logistycznej zaliczamy też systemy teleinformatyczne dla budowanych przez Pocztę Polską centrów ekspedycji i rozdziału przesyłek. Emax wdrożył taki system dla pierwszego centrum w Warszawie (za 40 mln zł) i ma znaczne szanse na kolejne kontrakty tego rodzaju. Łączna wartość kontraktów na budowę systemów teleinformatycznych dla planowanych przez Pocztę 9 kolejnych centrów sortowania szacowana jest przez Emax na 170 mln zł. Brak informacji o możliwych terminach realizacji tych inwestycji przez Pocztę. Systemy automatycznego opracowywania korespondencji łączą w sobie przygotowywanie spersonalizowanych dokumentów, wydruk, składanie, pakowanie do kopert, adresowanie, frankowanie i sortowanie według regionu, do którego mają trafić. Zapotrzebowanie na takie systemy będzie w Polsce rosło w miarę zwiększania się roli częstego listownego kontaktu z klientem ze strony firm sprzedających odbiorcom indywidualnym, takim jak banki, ubezpieczyciele czy operatorzy telekomunikacyjni. Emax już dziś jest głównym dostawcą systemów opracowywania korespondencji dla TPSA i banków. Oczekujemy równie szybkiego jak w przypadku systemów automatyki magazynowej przyrostu przychodów Emaksu z tego źródła. Głównym konkurentem Emaksu, mającego dominującą pozycję na tym rynku w Polsce, jest Arcus. Źródłem wzrostu sprzedaży zintegrowanych systemów informatycznych przez Emax będzie przede wszystkim popyt ze strony coraz większej grupy podmiotów uczestniczących w rynku energii elektrycznej. Liczba podmiotów uprawnionych do zawierania kontraktów na dostawy energii elektrycznej z dostawcami innymi niż lokalny zakład energetyczny będzie wkrótce zwiększona wielokrotnie z obecnych około 580. Nawet, jeśli tak jak dotąd jedynie mała część uprawnionych zdecyduje się na zmianę dostawcy energii elektrycznej, liczba klientów na oprogramowanie potrzebne do uczestniczenia w rynku energii prawdopodobnie wzrośnie. Posiadanie przez odbiorcę systemów pomiarowych i oprogramowania do planowania zużycia energii oraz systemów telekomunikacyjnych umożliwiających dostęp do rynku energii jest silnym argumentem w negocjacjach takiego odbiorcy z zakładem energetycznym (dotychczasowym dostawcą) na temat lepszych zasad kupna energii. Mimo oczekiwanej stagnacji popytu na produkty Grupy Emax ze strony Polskich Sieci Elektroenergetycznych i zakładów energetycznych, które już wdrożyły systemy informatyczne do obsługi rynku energii, sprzedaż tej kategorii rozwiązań ma więc znaczne szanse wzrosnąć w 2003 roku. W roku 2004 natomiast Emax spodziewa się zamówień ze strony PSE na nową wersję systemu obsługującego rynek bilansujący energii 3

5 elektrycznej. Oprogramowanie związane z udziałem w rynku energii różnych podmiotów (producentów energii, PSE, dystrybutorów, spółek obrotu energią i odbiorców) pełni dla większości z nich rolę drugoplanową w stosunku do systemów informatycznych podtrzymujących działalność podstawową, dlatego nacisk konkurencji ze strony dużych firm integracyjnych jest mały. Grupa Emax ma poprzez Winuela dominujący udział (50-70%) w tym małym segmencie rynku. Konkurentami są Siemens i kilka specjalizujących się w obsłudze energetyki małych firm polskich. Oprócz produkowanych i wdrażanych przez Winuela systemów do współpracy z rynkiem energii, grupa Emax będzie sprzedawać mniej specjalistyczne zintegrowane systemy informatyczne oparte na technologii hurtowni danych, systemy pracy grupowej, systemy usług opartych na kartach procesorowych. Emax realizuje także jednostkowe projekty, takie jak serwis pogwarancyjny urządzeń skanujących w ZUS (trzyletnia umowa zawarta w sierpniu 2001, wartości 21,5 mln zł), czy wdrożenie systemu zarządzania siecią informatyczną w Elektrowni Bełchatów (5 mln zł). W żadnej z tych dziedzin grupa Emax nie ma tak znaczącej pozycji, jak na rynku systemów wspomagających udział w rynku energii elektrycznej. W tej dziedzinie konkurentami jest wiele polskich firm świadczących usługi informatyczne i produkujących oprogramowanie na indywidualne zamówienie. Nasza prognoza oparta jest na założeniu, że sprzedaż zintegrowanych systemów informatycznych przez Emax wzrośnie o 10% w 2003 roku i o 15% w kolejnych latach. Z kolei sprzedaż systemów automatyki bankowej i technologii inteligentnego budynku będzie naszym zdaniem rosła nieco wolniej od całego rynku informatycznego. Powodem w pierwszym przypadku będzie ograniczanie inwestycji informatycznych przez banki, próbujące zapanować nad kosztami operacyjnymi w sytuacji spadających marż. W przypadku technologii inteligentnego budynku powodem oczekiwanego wolnego wzrostu popytu w najbliższych kilku latach będzie trwająca jeszcze i mogąca potrwać dłużej recesja w dziedzinie budowy nowych obiektów biurowych. Tabela 4: Prognoza stóp wzrostu skonsolidowanej sprzedaży Emaksu w podziale na produkty P 2003P 2004P 2005P Sprzedaż, w tym -1% 23% 9% 12% 12% Zintegrowane systemy informatyczne 28% 37% 10% 15% 15% Systemy opracowywania korespondencji -21% 14% 15% 20% 20% Technika bankowa 0% -21% 5% 5% 5% Inteligentny budynek -37% 0% 0% 5% 5% Automatyczne systemy logistyczne -11% 6% 15% 20% 20% Źródło: P szacunki i prognozy DI BRE Banku Tabela 5: Prognoza skonsolidowanej sprzedaży Emaksu w podziale na produkty P 2003P 2004P 2005P Sprzedaż, w tym mln zł Zintegrowane systemy informatyczne 47,1% 50,5% 50,8% 51,3% 51,7% Systemy opracowywania korespondencji 13,3% 14,3% 15,0% 15,8% 16,6% Technika bankowa 17,5% 14,4% 13,8% 12,8% 11,7% Inteligentny budynek 11,5% 11,0% 10,0% 9,2% 8,5% Automatyczne systemy logistyczne 10,3% 9,9% 10,4% 10,9% 11,5% Źródło: P szacunki i prognozy DI BRE Banku Oczekujemy, że sprzedaż i wdrożenia własnego oprogramowania oraz usługi będą miały rosnący udział w całkowitej sprzedaży Grupy Emax, kosztem sprzedaży specjalistycznych urządzeń i rozwiązań. Udział własnych produktów, który wzrósł z 29% w 1999 r. do 42% w 2002 roku, zwiększy się do 51% w 2005 roku. Źródłami tego wzrostu będą naszym zdaniem: szybko rosnąca sprzedaż usług serwisowych (w 2001 r. 12 mln zł, w mln zł szacunek zarządu Emaksu), które realizuje Emax w ślad za wdrożeniami, oraz stabilny rozwój sprzedaży własnego oprogramowania, produkowanego przez Winuela i Max Elektronik. Dodatkowym powodem 4

6 rosnącego udziału usług w sprzedaży może być realizacja planu oferowania usług opracowywania korespondencji w postaci outsourcingu. Emax we współpracy z Ricohem, jednym z największych producentów drukarek i kopiarek, zacznie wkrótce oferować na całym świecie oprogramowanie Printoscope, służące do kontroli wydruków wykonywanych w firmach. Oprogramowanie to umożliwia scentralizowaną w skali całej firmy kontrolę kosztów wydruków realizowanych przez poszczególne jednostki organizacyjne i każdego pracownika, określanie i nadzorowanie przestrzegania limitów wydruków oraz udostępnia dane o obciążeniu poszczególnych drukarek. Przez ograniczenie zbędnych i niezwiązanych z pracą wydruków przez pracowników, oprogramowanie takie może znacznie zmniejszyć koszty druku w firmie (o 15-30% według danych producentów). Z tego powodu Printoscope wchodzi na rynek w dobrym momencie, kiedy wiele firm stara się zmniejszać koszty działalności. Trudno ocenić możliwe wpływy i zyski Emaksu z tego produktu. Pełniące podobne funkcje systemy są już oferowane zarówno przez samego Ricoha (Print Cost and Security Manager), jak i przez innych najważniejszych producentów drukarek i kopiarek, jak HP, Xerox oraz przez niezależnych dostawców. Wyróżniającymi na tym tle produkt Emaksu cechami są zdaniem spółki: większa elastyczność pod względem rodzajów obsługiwanych urządzeń, bardziej rozbudowane narzędzia do kontroli kosztów i możliwość płatności za używanie tego systemu w niewielkich miesięcznych ratach od każdego stanowiska roboczego. Jeden z pozostałych dostawców podobnych systemów szacuje całkowity polski popyt na systemy kontroli wydruku na 1000 sztuk. Nie bierzemy pod uwagę tego nowego produktu w naszej prognozie wyników Emaksu, choć zdajemy sobie sprawę, że jeśli Printoscope odniósłby sukces rynkowy, miałby silnie pozytywny wpływ na wyniki Emaksu. Koszty operacyjne, marże Spodziewamy się, że stopa zysku operacyjnego Emaksu pozostanie w najbliższych latach na poziomie 9,5-10%. Będzie to skutkiem niższego niż w 2002 roku poziomu marż brutto na sprzedaży z powodu stopniowego wchodzenia Emaksu w obszary działania innych dużych spółek świadczących usługi informatyczne. Dotychczasowy niszowy charakter biznesu Emaksu będzie się naszym zdaniem zmieniał w miarę jak spółka rozwija zakres obsługi poszczególnych klientów i przechodzi z roli dostawcy wyspecjalizowanych technologii o marginalnym znaczeniu dla klienta do roli dostawcy systemów o zasadniczej wadze dla klienta, często bardziej typowych. Przykładem jest ewolucja roli Emaksu wobec banków, od dostawcy systemów poczty pneumatycznej i prostych urządzeń kopertujących na początku lat dziewięćdziesiątych do obecnej dostawcy systemów opracowywania korespondencji stopniowo integrowanych z systemami billingowymi i wspierającymi relacje z klientami (CRM). Jako dostawca zaawansowanych technologii opracowywania korespondencji Emax nie konkurował z Prokomem ani Computerlandem, które nie oferowały takich rozwiązań. W momencie łączenia tych systemów z systemami billingowymi czy CRM, Emax wchodzi w obszar działania dużych integratorów systemów informatycznych. Szanse na utrzymanie równie wysokich marż jak poprzednio spadają. Zakładamy stopniowy wzrost kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu, które łącznie w najbliższych latach będą stanowiły 13% sprzedaży Grupy Emax. Prognoza nasza uwzględnia też skutek zmian zasad dotowania zakładów pracy chronionej od początku 2004 roku, co znajdzie odbicie w pogorszeniu się salda pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych o 0,5 mln zł rocznie. Zyski brutto i netto, emisja akcji Uważamy, że przy obecnych wynikach Emax bez problemu ulokuje na rynku planowaną na połowę roku emisję akcji wartości mln zł. Ostrożnie zakładamy, że cena emisyjna będzie równa cenie, po której instytucje finansowe kupowały akcje od BB Investment pod koniec 2002 roku. Prognoza uwzględnia emisję w 2003 roku akcji po 36 zł oraz akcji po 1 zł, zgodnie z ostatecznym rozliczeniem z dotychczasowymi akcjonariuszami Winuela. Wobec braku większych planów inwestycyjnych, zobowiązania Emaksu spadną po emisji o 25 mln zł, powodując poprawę salda przychodów i kosztów finansowych. 5

7 Tabela 6: Prognoza wyników skonsolidowanych Emaksu (mln zł) P 2003P 2004P 2005P Sprzedaż 165,5 202,7 221,3 247,0 276,8 EBITDA 16,1 23,3 26,6 29,6 33,2 Stopa EBITDA 9,7% 11,5% 12,0% 12,0% 12,0% Amortyzacja bez odpisów wart. firmy z konsolid. 3,6 4,0 5,2 6,1 7,0 Zysk operacyjny 12,4 19,3 21,3 23,6 26,2 Stopa zysku operacyjnego 7,5% 9,5% 9,6% 9,5% 9,5% Saldo przychodów i kosztów finansowych -0,9-3,1-1,7-0,3 0,5 Odpis wartości firmy z konsolidacji -1,9-2,0-3,1-3,1-2,1 Zysk brutto 9,7 14,2 16,5 20,2 24,7 Podatek 3,8 5,4 4,9 5,9 6,8 Zysk mniejszości -0,6 0,3 0,0 0,0 0,0 Zysk netto 6,4 8,6 11,6 14,3 17,9 P szacunki i prognozy DI BRE Banku Tabela 8: Prognoza bilansu skonsolidowanego Emaksu (mln zł) P 2003P 2004P 2005P Aktywa 130,3 144,3 156,2 176,3 201,0 Aktywa trwałe 23,1 28,0 24,6 20,9 17,9 Rzecz. aktywa trw. i wart. niematerialne i prawne 12,2 12,7 12,5 11,9 10,9 Wartość firmy jednostek podporządkowanych 6,9 10,6 7,4 4,3 2,3 Inwestycje długoterminowe 2,5 3,7 3,7 3,7 3,7 Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1,2 1,0 1,0 1,0 1,0 Aktywa obrotowe 107,2 116,2 131,6 155,4 183,1 Zapasy 11,1 17,0 18,6 20,7 23,2 Należności krótkoterminowe 79,7 90,0 98,3 109,6 122,9 Inwestycje krótkoterminowe 14,8 5,7 11,2 21,5 33,4 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1,6 3,5 3,5 3,5 3,5 Pasywa 130,3 144,3 156,2 176,3 201,0 Kapitał własny 30,1 38,7 71,4 85,7 103,6 Kapitał mniejszości 1,9 2,1 2,1 2,1 2,1 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 98,3 103,4 82,7 88,5 95,3 Zobowiązania długoterminowe 3,2 30,0 20,0 20,0 20,0 Zobowiązania krótkoterminowe 86,1 61,0 50,2 56,0 62,8 Nieoprocentowane 45,4 46,0 50,2 56,0 62,8 Oprocentowane 40,7 15,0 0,0 0,0 0,0 Rozliczenia miedzyokresowe 5,6 9,0 9,0 9,0 9,0 P szacunki i prognozy DI BRE Banku 6

8 Tabela 9: Prognoza skonsolidowanych przepływów pieniężnych Emaksu (mln zł) P 2003P 2004P 2005P Przepływy operacyjne 7,6 5,6 14,4 15,8 17,9 Zysk netto 6,4 8,6 11,6 14,3 17,9 Amortyzacja w tym odpisy wart. firmy 5,5 6,0 8,4 9,2 9,0 Zmiana kapitałów obrotowych -0,2-16,7-5,6-7,7-9,0 Pozostałe operacyjne -4,2 7,7 0,0 0,0 0,0 Przepływy inwestycyjne -8,0-11,3-5,0-5,5-6,0 Przepływy finansowe 9,4 1,1-3,9 0,0 0,0 Wpływy 72,4 0,0 21,1 0,0 0,0 Emisja akcji 0,0 21,1 0,0 0,0 Wydatki -63,1 1,1-25,0 0,0 0,0 Spłata kredytów pożyczek 1,1-25,0 0,0 0,0 Przepływy gotówkowe razem 8,9-4,6 5,5 10,3 11,9 P szacunki i prognozy DI BRE Banku Dobre wyniki 2002 r. mimo rezerw i odpisów Emax odnotował w 2002 roku (według skorygowanej już w lutym 2003 r. prognozy zarządu) bardzo dobre wyniki finansowe, i to mimo utworzenia rezerw (na premie, urlopy, serwisy gwarancyjne), odpisania kosztów związanych z nieudaną publiczną emisją akcji (zamiast ich kapitalizowania) i dokonania odpisów (należności i zapasów) na kwotę 8,6 mln zł. W ten sposób spółka pozbawiła aktualności większość uwag audytora do sprawozdania półrocznego za rok Nie zmieniono tylko sposobu amortyzacji wartości firmy powstałej przy zakupie Max Elektronik. Emax tłumaczy to dobrym wykorzystaniem mocy produkcyjnych Max Elektronik i tym samym małym prawdopodobieństwem trwałej utraty wartości przez tę spółkę. Planowane na 2003 rok jednorazowe zdarzenia W 2003 roku spółka planuje sprzedaż aktywów niefinansowych, która może przynieść stratę rzędu 0,5 mln zł. Ocena jakości zarządu Zarząd Emaksu kierowany jest przez Piotra Kardacha, który jest twórcą tej spółki od początku jej istnienia. Zbudowanie jednej z największych pod względem zysków firm informatycznych w Polsce od zera jest osiągnięciem dobrze świadczącym o umiejętnościach zarządczych osób kierujących spółką. Strategia łączenia w spółce wiedzy z dziedzin automatyki i informatyki oraz budowania związków z klientem poczynając od dostaw urządzeń i usług o marginalnym znaczeniu okazała się bardzo skuteczna: Emax rozwija się utrzymując wysoką rentowność. Ocena dotychczasowych przejęć Emaksu Dotychczas zrealizowane przez Emax przejęcia innych spółek (Winuel, Max Elektronik) miały na celu budowę własnej bazy produkcji oprogramowania oraz dotarcie do uznawanej przez spółkę za strategicznie ważną grupy klientów z sektora energetycznego. Oceniamy, że Max Elektronik był kupiony drogo, a Winuel za dobrą cenę. Za przejętą w 2000 roku spółkę Max Elektronik Emax zapłacił 21 mln zł. W 2001 r. Max miał 1,9 mln zł straty netto. Max zrealizował w 2000 roku 7,3 mln zł sprzedaży (8,9 mln zł w 2001 r.), co oznacza, że cena zakupu odpowiadała MC/S=2,9. Cenę tę można uznać dziś za wysoką, bo notowane na GPW podobnej wielkości spółki produkujące oprogramowanie mają znacznie niższy wskaźnik MC/S: Simple 0,2, Macrosoft 0,3. Jednak Simple pod koniec 2000 r. był notowany z MC/S=1,0, a Macrosoft w połowie 2000 roku nawet z MC/S=9. Emax przejmował Maksa w okresie, kiedy spółki tego rodzaju były wyceniane znacznie wyżej niż dziś. 7

9 Emax nabył 64% akcji Winuela w 1999 roku za 5,4 mln zł. Kolejne 26,7% akcji Winuela zostało kupionych przez Emax z płatnościami rozłożonymi na kilka rat. Emax zapłacił prawie 2 mln zł pod koniec 2000 roku, ostatnie płatności będą miały miejsce w 2003 roku. Zgodnie z zawartym w grudniu 2002 roku aneksem, Emax płaci łącznie za ten pakiet 9,9 mln zł. Oprócz tego dotychczasowi akcjonariusze Winuela otrzymają prawo objęcia w 2003 roku akcji Emaksu po cenie emisyjnej 1 zł. Wartość tej opcji przy dzisiejszej cenie akcji Emaksu jest rzędu 4 mln zł. Łączny koszt uzyskania 91% akcji Winuela przez Emax wyniesie 15,3 mln zł plus koszt opcji, co oznacza, że cały Winuel jest w tych transakcjach wyceniany na mln zł (w zależności od tego, czy uwzględniamy wartość opcji). Nie jest to wygórowana cena za spółkę, która od kilku lat osiąga rosnące zyski, w 2001 roku zarobiła netto 5,7 mln zł, a po 3 kwartałach 2002 r. około 5 mln zł. Cena/zysk rzędu 5 to znacznie mniej niż odpowiednie wskaźniki w niedawnych transakcjach przejęcia Spinu (13,7) czy Polsoftu (9,2). Akcjonariat Oferta publiczna akcji Emaksu, przeprowadzona w czerwcu 2001 roku, nie doszła do skutku. Spółka oferowała wtedy nowoemitowanych akcji serii C oraz akcji serii D dla osób zarządzających i akcjonariuszy przejmowanego Winuela. Oprócz tego BB Investment oferował do sprzedaży akcji serii B. Cena akcji w ofercie została ustalona na 48 zł. W listopadzie 2002 roku do obrotu na giełdzie zostały dopuszczone istniejące akcje Emaksu (1,7 mln akcji serii B). Nieco ponad 75% akcji i 90% głosów na WZA Emaksu należy do BB Investment, założyciela spółki. Pozostałe akcje należą do instytucji finansowych, które kupiły je od BB Investment w listopadzie 2002 r. po 36 zł. BB Investment zobowiązał się nie sprzedawać pozostałych akcji na giełdzie przez 6 miesięcy od tej transakcji. Oceniamy, że w dłuższej perspektywie BB Investment będzie skłonny sprzedać kontrolny pakiet akcji Emaksu, jeśli znajdzie się inwestor skłonny zapłacić odpowiednio wysoką cenę za cały posiadany przez BB Investment pakiet. Szansa na przejęcie Emaksu przez inną firmę informatyczną Emax mógłby być interesującym obiektem do przejęcia przez jedną z dużych polskich firm informatycznych dzięki temu, że jego obszar działalności w małym stopniu pokrywa się z tym, co robią największe firmy usługowe w tej branży. Sytuacja ta może zmienić się za kilka lat, w miarę jak Emax, z braku innej możliwości rozwijania się w równie szybkim jak dotąd tempie, będzie zwiększał sprzedaż bardziej typowych usług informatycznych. Dopóki jednak Emax uzyskuje tak dobre jak w 2002 roku wyniki (a nie spodziewamy się, aby miało się to zmienić), cena jaką musiałby zapłacić przejmujący będzie wysoka jak na możliwości większości polskich spółek informatycznych. Dlatego nie liczylibyśmy na przejęcie Emaksu przez inną firmę w najbliższych kilku latach. Czynniki ryzyka Brak płynności do czasu publicznej emisji akcji. Od czasu rozpoczęcia notowań do 25 lutego 2003 r. średni dzienny obrót akcjami Emaksu na GPW wynosił 1600 akcji. Opieranie rozwoju na niszowych produktach. Była to dotąd bardzo dobra strategia, ale w dłuższym terminie może okazać się barierą rozwoju. Potrzeba znajdowania kolejnych nisz, albo bezpośredniego konkurowania z firmami wykonującymi bardziej standardowe usługi informatyczne. Brak długoterminowych kontraktów, powodujący wysoką sezonowość sprzedaży i niską efektywność wykorzystania zasobów spółki. 8

10 Brak wydanych rekomendacji dla spółki EMAX EV - dług netto + wartość rynkowa ( EV- wartość przedsiębiorstwa) EBIT - Zysk operacyjny EBITDA - zysk operacyjny plus amortyzacja BOOK VALUE - wartość księgowa WNDB - wynik na działalności bankowej P/CE - cena do zysku wraz z amortyzacją MC/S - wartość rynkowa do przychodów ze sprzedaży EBIT/EV- zysk operacyjny do wartości przedsiębiorstwa P/E - (Cena/Zysk) - Cena dzielona przez roczny zysk netto przypadający na jedną akcję ROE - (Return on Equity - Zwrot na kapitale własnym) - Roczny zysk netto dzielony przez średni stan kapitałów własnych P/BV - (Cena/Wartość księgowa) - Cena dzielona przez wartość księgową przypadającą na jedną akcję Dług netto - kredyty + papiery dłużne + oprocentowane pożyczki - środki pieniężne i ekwiwalent Marża EBITDA - EBITDA / Przychody ze sprzedaży Rekomendacje Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. Rekomendacja jest ważna w okresie 3-6 miesięcy, o ile nie nastąpi wcześniejsza jej zmiana. KUPUJ oczekujemy, że stopa zwrotu z inwestycji w akcje spółki będzie o co najmniej 15% wyższa niż WIG AKUMULUJ oczekujemy, że stopa zwrotu z inwestycji w akcje spółki będzie 5%-15% wyższa niż WIG TRZYMAJ oczekujemy, że stopa zwrotu z inwestycji w akcje spółki będzie mieścić się w granicach +/-5% w relacji do WIG REDUKUJ oczekujemy, że stopa zwrotu z inwestycji w akcje spółki będzie 5%-15% niższa w relacji do WIG SPRZEDAJ oczekujemy, że stopa zwrotu z inwestycji w akcje spółki będzie co najmniej 15% niższa w relacji do WIG Niniejsze opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia opracowania. Niniejsze opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem zasad metodologicznej poprawności i obiektywizmu na podstawie ogólnodostępnych informacji, które DI BRE Banku S.A. uważa za wiarygodne. DI BRE Banku S.A. nie gwarantuje jednakże dokładności ani kompletności opracowania, w szczególności w przypadku, gdyby informacje na których oparto się przy sporządzaniu opracowania okazały się niedokładne, niekompletne lub nie w pełni odzwierciedlały stan faktyczny. DI BRE Banku S.A. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszego opracowania. Jest możliwe, że DI BRE Banku S.A. świadczy, będzie świadczyć lub w przeszłości świadczył usługi na rzecz przedsiębiorców i innych podmiotów wymienionych w niniejszym opracowaniu. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bądź rozpowszechnianie w inny sposób informacji zawartych w niniejszym opracowaniu wymaga uprzedniej, pisemnej zgody DI BRE Banku S.A. Silne i słabe strony metod wyceny zastosowanych w rekomendacji: DCF ciągle jest uważana za najbardziej właściwą metodologicznie metodę wyceny; polega ona na dyskontowaniu przepływów finansowych generowanych przez spółkę; jej wadą jest duża wrażliwość na zmiany założeń prognostycznych w modelu Wskaźnikowa opiera się na porównaniu mnożników wyceny firm z branży; prosta w konstrukcji, lepiej niż DCF odzwierciedla bieżący stan rynku; do jej wad można zaliczyć dużą zmienność (wahania wraz z indeksami giełdowymi) oraz trudność w doborze grupy porównywalnych spółek. 9

11 Warszawa ul. Wspólna 47/49, Warszawa, skr. pocztowa 21 TELEFON (0-22) FAX (0-22) Centrala i informacja Kierownik Punktu Obsługi Klientów Obsługa Rynku Niepublicznego Sekretariat Biura Dep. Sprzedaży Instytucjonalnej Departament Analiz Departament Rynku Pierwotnego Departament Rozliczeń Finansowych do Zespół Zleceń Telefonicznych PUNKT OBSŁUGI ADRES TELEFON FAX BIELSKO-BIAŁA Pl. Wolności 7, Bielsko-Biała (33) (33) BYDGOSZCZ ul Grodzka 17, Bydgoszcz (52) (52) GDAŃSK ul. Okopowa 7, Gdańsk (58) (58) KATOWICE ul. Powstańców 43, Katowice (32) (32) KRAKÓW ul. Augustiańska 15, Kraków (12) (12) LUBLIN ul. Krakowskie Przedmieście 6, (81) (81) ŁÓDŹ ul. Piotrkowska 148/150, Łódź (42) (42) OLSZTYN ul. Głowackiego 28, Olsztyn (89) (89) POZNAŃ ul. Szyperska 20/21, Poznań (61) (61) RZESZÓW ul. Sokoła 6, Rzeszów (17) (17) SZCZECIN ul. Tkacka 55, Szczecin (91) (91) WROCŁAW ul. Podwale 62A, Wrocław (71) (71)

Aktualizacja raportu. Macrologic. Komu system ERP?

Aktualizacja raportu. Macrologic. Komu system ERP? 18 lutego 2008 Aktualizacja raportu ABG SPIN BRE Bank Securities Informatyka Polska MSFT.WA; MCL PW Akumuluj (Podtrzymana) Cena bieżąca Cena docelowa Kapitalizacja Free float Średni dzienny obrót (3 mies.)

Bardziej szczegółowo

Comarch informatyka. Dom Inwestycyjny BRE Banku SA RAPORT ANALITYCZNY. www.brebrokers.com.pl

Comarch informatyka. Dom Inwestycyjny BRE Banku SA RAPORT ANALITYCZNY. www.brebrokers.com.pl RAPORT ANALITYCZNY Comarch informatyka ISSN 1508-308X Warszawa, 15.05.03 Źródła wzrostu: eksport i CDN * Comarch jest dziś według naszych szacunków notowany na giełdzie z niewielką premią (pod względem

Bardziej szczegółowo

LPP - Kupuj. Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 WIG LPP

LPP - Kupuj. Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 WIG LPP Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 Dane na 19.10.2009 r. Kurs (zł) 1 470 WIG (pkt.) 39 014 Kapitalizacja (mln zł) 2 572 Free float (mln) 1 128 Free float (%) 48,43 Liczba akcji(tys.

Bardziej szczegółowo

Softbank informatyka. Dom Inwestycyjny BRE Banku SA RAPORT ANALITYCZNY. www.brebrokers.com.pl. Cena spadła, podnosimy rekomendację

Softbank informatyka. Dom Inwestycyjny BRE Banku SA RAPORT ANALITYCZNY. www.brebrokers.com.pl. Cena spadła, podnosimy rekomendację Dom Inwestycyjny BRE Banku SA RAPORT ANALITYCZNY informatyka ISSN 1508-308X Warszawa, 5.07.04 Cena spadła, podnosimy rekomendację Podnosimy rekomendację dla u, choć nie zmieniła się nasza prognoza dla

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja. Warszawa, 08 marca 2006 r. numer ewidencyjny 06/03/03

Aktualizacja. Warszawa, 08 marca 2006 r. numer ewidencyjny 06/03/03 Raport analityczny TIM S.A. Warszawa, numer ewidencyjny 06/03/03 12.0 11.5 11.0 10.5 10.0 9.5 9.0 8.5 8.0 7.5 7.0 6.5 6.0 5.5 0 27 4 July 11 18 25 1 8 August 16 22 29 5 12 September WIG (39,410.28, 39,410.28,

Bardziej szczegółowo

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 72,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY - AKTUALIZACJA. 05 Październik 2006 POPRZEDNIA WYCENA 67,9 PLN

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 72,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY - AKTUALIZACJA. 05 Październik 2006 POPRZEDNIA WYCENA 67,9 PLN AKUMULUJ Od czasu wydania poprzedniej rekomendacji kurs Relpolu wzrósł o 15% przekraczając cenę docelową ustaloną przez nas na poziomie 67,9 PLN. W związku z aktualizacją wyceny porównawczej podtrzymujemy

Bardziej szczegółowo

W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta.

W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta. W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta. Wycena spółki, sporządzenie raportu z wyceny Metodą wyceny, która jest najczęściej

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Rekomendacja - narzędzie manipulacji, czy skuteczne narzędzie inwestycyjne? Dr Piotr Sieradzan, CFA Członek Zarządu Pocztylion-Arka PTE S.A.

Rekomendacja - narzędzie manipulacji, czy skuteczne narzędzie inwestycyjne? Dr Piotr Sieradzan, CFA Członek Zarządu Pocztylion-Arka PTE S.A. Rekomendacja - narzędzie manipulacji, czy skuteczne narzędzie inwestycyjne? Dr Piotr Sieradzan, CFA Członek Zarządu Pocztylion-Arka PTE S.A. Rekomendacja wycena, a obiektywna wartość spółki Ciężko jest

Bardziej szczegółowo

SYGNITY S.A. IT. Informacje o powiązaniach DM AmerBrokers ze Spółką znajdują się na ostatniej stronie, w rozdziale Informacje dodatkowe.

SYGNITY S.A. IT. Informacje o powiązaniach DM AmerBrokers ze Spółką znajdują się na ostatniej stronie, w rozdziale Informacje dodatkowe. Data: 07.07.2009 Rekomendacja: TRZYMAJ Wycena: 16,38 zł Aleje Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa Tel.: (48-22) 397-60-60, Fax.: (48-22) 397-60-61 e-mail: abrok@amerbrokers.pl Analityk: Robert Kurowski,

Bardziej szczegółowo

Wycena przedsiębiorstwa. Bartłomiej Knichnicki b.knichnicki@volante.pl

Wycena przedsiębiorstwa. Bartłomiej Knichnicki b.knichnicki@volante.pl Wycena przedsiębiorstwa Bartłomiej Knichnicki b.knichnicki@volante.pl 1. Cel wyceny 2. Metody majątkowe 3. Metody dochodowe 4. Metody porównawcze Agenda Cel wyceny motywy wyceny Transakcje kupna-sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja raportu. Ulma

Aktualizacja raportu. Ulma 31 października 2007 Aktualizacja raportu BRE Bank Securities Budownictwo Polska Ulma BAUA.WA; ULM.PW Trzymaj (Podtrzymana) Cena bieżąca Cena docelowa Kapitalizacja Free float Średni dzienny obrót (3 mies.)

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Synteza* Na koniec III kw. 2010 r. PKO Bank Polski na tle wyników konkurencji**

Bardziej szczegółowo

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni"

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach od kuchni Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni" Prowadzący: Marcin Dybek Centrum Analiz Finansowych EBIT marcin.dybek@rsg.pl www.rsg.pl Stosowane standardy rachunkowości

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

AMBRA Reuters: AMRR.WA Wycena: 8,39 PLN

AMBRA Reuters: AMRR.WA Wycena: 8,39 PLN Sektor: Spożywczy Kurs akcji: 7,47PLN AMBRA Reuters: AMRR.WA Wycena: 8,39 PLN akumuluj Profil spółki Grupa AMBRA jest czołowym producentem, importerem i dystrybutorem win w Europie Środkowej i Wschodniej.

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za I półrocze 2015 r.

Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za I półrocze 2015 r. Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za I półrocze 2015 r. 27 sierpnia 2015 r. 1 I 27 NOTA PRAWNA Niniejsza prezentacja ma charakter wyłącznie promocyjny. Jedynym prawnym źródłem informacji o ofercie

Bardziej szczegółowo

Działalność biur i domów maklerskich oraz banków powierniczych w 2007 roku 1

Działalność biur i domów maklerskich oraz banków powierniczych w 2007 roku 1 Warszawa, 2008.06.20 Działalność biur i domów maklerskich oraz banków powierniczych w 2007 roku 1 Na wyniki przedsiębiorstw maklerskich, podobnie jak innych instytucji rynku kapitałowego, korzystny wpływ

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU 1. Opis przyjętych zasad rachunkowości W okresie sprawozdawczym rachunkowość Funduszu prowadzona była zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Warszawa,16 października 2009 r. Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Dane te prezentują wyniki finansowe 42 domów i 7 biur maklerskich (przed rokiem 39 domów i 6 biur maklerskich)

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK PRZEPØYWÓW PIENIÉÆNYCH. Jerzy T. Skrzypek

RACHUNEK PRZEPØYWÓW PIENIÉÆNYCH. Jerzy T. Skrzypek RACHUNEK PRZEPØYWÓW PIENIÉÆNYCH Jerzy T. Skrzypek Rachunek zysków i strat Bilans Rachunek przepływów pieniężnych Ocena efektywności projektu Analiza płynności Rachunek przepływów pieniężnych a plan finansowy

Bardziej szczegółowo

Metoda DCF. Dla lepszego zobrazowania procesu przeprowadzania wyceny DCF, przedstawiona zostanie przykładowa wycena spółki.

Metoda DCF. Dla lepszego zobrazowania procesu przeprowadzania wyceny DCF, przedstawiona zostanie przykładowa wycena spółki. Metoda DCF Metoda DCF (ang. discounted cash flow), czyli zdyskontowanych przepływów pieniężnych to jedna z najpopularniejszych metod wyceny przedsiębiorstw stosowanych przez analityków. Celem tej metody

Bardziej szczegółowo

PBG. Trzymaj. Budownictwo. BRE Bank Securities. Cena docelowa 201,6 PLN. Aktualizacja raportu. BRE Bank Securities

PBG. Trzymaj. Budownictwo. BRE Bank Securities. Cena docelowa 201,6 PLN. Aktualizacja raportu. BRE Bank Securities 13 maja 2009 BRE Bank Securities Aktualizacja raportu Nazwa BRE Bank Securities Budownictwo Polska G.WA;.PW Trzymaj (Podtrzymana) Cena bieżąca Cena docelowa Kapitalizacja Free float Średni dzienny obrót

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a Warszawa, 09.05.2014 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a W końcu grudnia 2013 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków otwartych

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. przeznaczenia zysku DEKTRA SA za rok obrotowy 2011

UZASADNIENIE. przeznaczenia zysku DEKTRA SA za rok obrotowy 2011 UZASADNIENIE przeznaczenia zysku DEKTRA SA za rok obrotowy 2011 W związku z 4 ust. 2 pkt. 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu strona 1/ 5 Przyjmując stanowisko rekomendujące

Bardziej szczegółowo

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A.

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2014 WRAZ Z OCENĄ SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISTOTNYM RYZYKIEM Zgodnie z częścią III, punkt

Bardziej szczegółowo

Średnio ważony koszt kapitału

Średnio ważony koszt kapitału Średnio ważony koszt kapitału WACC Weighted Average Cost of Capital 1 Średnio ważony koszt kapitałuwacc Weighted Average Cost of Capital Plan wykładu: I. Koszt kapitału a metody dyskontowe II. Źródła finansowania

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU 1. Opis przyjętych zasad rachunkowości W okresie sprawozdawczym rachunkowość Funduszu prowadzona była zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

MODEL FINANSOWY W EXCELU

MODEL FINANSOWY W EXCELU MODEL FINANSOWY W EXCELU Model finansowy / założenia Model finansowy w excelu. Wycena przedsiębiorstwa, opłacalność inwestycji, analiza finansowa, progoza finansowa, wycena startupu, ocena opłacalności,

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2014 R

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2014 R 1 CDRL S.A. Spółka jest wiodącym na rynku polskim i w Europie Środkowo-Wschodniej dystrybutorem odzieży dziecięcej sprzedawanej pod własną marką COCCODRILLO Główni akcjonariusze od ponad 20 lat prowadzą

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA DZIAŁALNOŚCI DOMÓW MAKLERSKICH I BANKÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKĄ

INFORMACJA DOTYCZĄCA DZIAŁALNOŚCI DOMÓW MAKLERSKICH I BANKÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKĄ INFORMACJA DOTYCZĄCA DZIAŁALNOŚCI DOMÓW MAKLERSKICH I BANKÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKĄ NA KONIEC 2001 ROKU ORAZ NA KONIEC I PÓŁROCZA 2002 R. WARSZAWA, 25 października 2002 r. Wstęp Raport poświęcony

Bardziej szczegółowo

Opinia na temat oferty publicznej Spółki

Opinia na temat oferty publicznej Spółki Opinia na temat oferty publicznej Spółki O Spółce, parametrach oferty oraz celach emisji Energoinstal SA to jeden z największych producentów kotłów energetycznych w Polsce oraz znany i ceniony partner

Bardziej szczegółowo

Tradis Sprzedany. Dystrybucja żywności RAPORT. 4 stycznia 2012. Eurocash

Tradis Sprzedany. Dystrybucja żywności RAPORT. 4 stycznia 2012. Eurocash Dystrybucja żywności RAPORT Tradis Sprzedany Rekomendacja NEUTRALNIE Cena docelowa (PLN) 31,7 Cena bieżąca (PLN) 28,9 Stopa dywidendy 0,8% Potencjał wzrostu 10,4% Kapitalizacja (mln PLN) 3987 Free float

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 października 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

AmRest Holdings SE. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Czerwiec 2010

AmRest Holdings SE. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Czerwiec 2010 AmRest Holdings SE Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Czerwiec 2010 1 1 Strategia AmRest Zakres Uzyskanie dominacji* w sektorach Quick Service Restaurants i Casual Dining Restaurants poprzez akwizycje oraz

Bardziej szczegółowo

Jak zbierać plony? Krótkoterminowo ostrożnie Długoterminowo dobierz akcje Typy inwestycyjne Union Investment

Jak zbierać plony? Krótkoterminowo ostrożnie Długoterminowo dobierz akcje Typy inwestycyjne Union Investment Jak zbierać plony? Krótkoterminowo ostrożnie Długoterminowo dobierz akcje Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa sierpień 2011 r. Co ma potencjał zysku? sierpień 2011 2 Sztandarowy fundusz dla klientów

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 października 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

Obliczenia, Kalkulacje...

Obliczenia, Kalkulacje... Obliczenia, Kalkulacje... 1 Bilans O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y To podstawowy dokument przedstawiający majątek przedsiębiorstwa. Bilans to zestawienie dwóch list, które

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013 Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Spis treści Rachunek zysków i strat... 3 Sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

Trakcja PRKiI S.A. Raport z wyceny wartości rynkowej AB Kauno tiltai

Trakcja PRKiI S.A. Raport z wyceny wartości rynkowej AB Kauno tiltai Trakcja PRKiI S.A. Raport z wyceny wartości rynkowej AB Kauno tiltai Wprowadzenie 2 Wprowadzenie Niniejszy dokument został przygotowany zgodnie z warunkami kontraktu zawartego przez Grant Thornton Frąckowiak

Bardziej szczegółowo

Forum Akcjonariat Prezentacja

Forum Akcjonariat Prezentacja Forum Akcjonariat Prezentacja 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy PKO BP SA oraz analityków rynku i nie może być

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. Szczecin 07.08.2015 r.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. Szczecin 07.08.2015 r. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE...4

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 13 sierpnia 2015 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

WYCENA PRZEDSIĘBIORSTWA NAJISTOTNIEJSZE CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WARTOŚĆ SPÓŁKI W METODZIE DCF. Marek Zieliński

WYCENA PRZEDSIĘBIORSTWA NAJISTOTNIEJSZE CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WARTOŚĆ SPÓŁKI W METODZIE DCF. Marek Zieliński WYCENA PRZEDSIĘBIORSTWA NAJISTOTNIEJSZE CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WARTOŚĆ SPÓŁKI W METODZIE DCF Marek Zieliński Wybór metody oszacowania wartości jednostki determinuje szereg czynników, w szczególności sytuacja

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Prognoza sprawozdania finansowego spółki giełdowej Synthos S.A.

Prognoza sprawozdania finansowego spółki giełdowej Synthos S.A. Prognoza sprawozdania finansowego spółki giełdowej Synthos S.A. (Podstawą zaprezentowanego tutaj materiału jest praca przygotowana przez studentów na zaliczenie przedmiotu z WPD w roku akademickim 2012/2013)

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe 2014

Wyniki finansowe 2014 Wyniki finansowe 2014 20 marca 2015 Agenda 01 Biznes w 2014 02 Wyniki finansowe roczne 2014 03 Dywidenda za rok 2014 04 Program skupu akcji 05 Outlook 2015 2 Osiągnięcia 2014 Wzrost sprzedaży o 16% - znacznie

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny 1998

Raport półroczny 1998 Raport półroczny 1998 Zysk Zysk netto wypracowany w ciągu pierwszego półrocza 1998 roku wyniósł 8,6 mln PLN, a prognoza na koniec roku zakłada zysk netto na poziomie 18 mln PLN. Wyniki finansowe banku

Bardziej szczegółowo

I Warsztaty giełdowe PWSZ Nowy Sącz 1

I Warsztaty giełdowe PWSZ Nowy Sącz 1 1 Wskaźniki spółki PGNiG SA Cena / Zysk 25,69 Cena / War. Księg. 0,94 Wartość księgowa [mln.] 24604,90 Kapitalizacja [mln.] 23128,00 Liczba akcji [mln.] 5900 Free float [%] 63,6 ROA 2,38 ROE 3,7 Wolumen

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie poszkodowanego do VOTUM S.A. Ustalenie sprawcy wypadku i jego ubezpieczyciela

Zgłoszenie poszkodowanego do VOTUM S.A. Ustalenie sprawcy wypadku i jego ubezpieczyciela VOTUM S.A. jest największym na polskim rynku pod względem przychodów ze sprzedaży podmiotem oferującym kompleksową pomoc w sprawach odszkodowawczych. Specjalizuje się w postępowaniach dotyczących roszczeń

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Echo Investment NIERUCHOMOŚCI

Echo Investment NIERUCHOMOŚCI RAPORT BIEŻĄCY Echo Investment NIERUCHOMOŚCI REKOMENDACJA Kupuj Kurs Wycena 80,9 zł 125,1 zł Co cię nie zabije, to wzmocni. 31 stycznia 2002 r. 5 stycznia 2001 r. R a c h u n e k z y s k ó w i s t r a

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Charakterystyka biznesplanu plan finansowy. Cel ogólny kształcenia: Cele szczegółowe zajęć:

KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Charakterystyka biznesplanu plan finansowy. Cel ogólny kształcenia: Cele szczegółowe zajęć: KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Charakterystyka biznesplanu plan finansowy. Cel ogólny kształcenia: zapoznanie z treściami planu finansowego. Cele szczegółowe zajęć: 1) uzasadnić znaczenie planu finansowego, 2)

Bardziej szczegółowo

Your Image S.A raport za IV kwartał 2014

Your Image S.A raport za IV kwartał 2014 Your Image S.A raport za IV kwartał 2014 1 1. Spis treści List Prezesa Zarządu str.3 Dane ewidencyjne str.4 Struktura akcjonariatu str.5 Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej. Przyczyny niesporządzania

Bardziej szczegółowo

WYCENA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ.

WYCENA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ. WYCENA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ. Marcel Czeczko, Katarzyna Kula Wszelkie treści zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOOCZONE 30 CZERWCA 2011 ROKU ORAZ 30 CZERWCA 2010 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MSR 34 załącznik do skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A.

JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. II KWARTAŁ ROKU 2013 Opole, 13 sierpnia 2013 r. Raport Gwarant Agencja Ochrony S.A. za II kwartał roku 2013 został przygotowany

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a Warszawa, 2011.07.08 Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a W 2010 r. badaniem objęto 59 firm pośrednictwa kredytowego. Wśród nich przeważały spółki kapitałowe (20 spółek akcyjnych

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO SA ZA ROK 2011. Tarnowskie Góry 20 marzec 2011 r.

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO SA ZA ROK 2011. Tarnowskie Góry 20 marzec 2011 r. PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO SA ZA ROK 2011 Tarnowskie Góry 20 marzec 2011 r. STRUKTURA GRUPY 80 % udziału akcji w kapitale zakładowym 100 % udziału akcji w kapitale zakładowym 100

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia wraz z dokumentami, o których mowa w art. 499 2 KSH stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Plan połączenia wraz z dokumentami, o których mowa w art. 499 2 KSH stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. FAM Grupa Kapitałowa S.A. 54-611 Wrocław, ul. Avicenny 16 Raport nr 33/2014 Tytuł: Plan połączenia ze spółkami zależnymi Data sporządzenia: 13.08.2014, 17:58 Treść raportu: Działając na podstawie 5 ust.

Bardziej szczegółowo

Wycena Firmy ile warte jest Twoje przedsiębiorstwo?

Wycena Firmy ile warte jest Twoje przedsiębiorstwo? Wycena Firmy ile warte jest Twoje przedsiębiorstwo? Marcin Majewski, Wiceprezes Zarządu Augeo Ventures Odwieczna zasada kupiecka mówi, że każdy towar jest wart tyle, ile ktoś jest gotowy za niego zapłacić.

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Do przeliczenia wybranych danych finansowych dotyczących rachunku wyników oraz rachunku przepływów przyjęto średnią arytmetyczną średnich kursów EURO z tabel NBP na ostatni dzień miesiąca w okresie od

Bardziej szczegółowo

Rynek mieszkaniowy w Polsce - 5 lat temu i dziś

Rynek mieszkaniowy w Polsce - 5 lat temu i dziś Maj 2012 Rynek mieszkaniowy w Polsce - 5 lat temu i dziś Indeks Cen Mieszkań (ICM) - nowy standard pomiaru cen na rynku sprzedaży mieszkań porównanie cen ofertowych i transakcyjnych mieszkań co się sprzeda,

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. prezentacja dla inwestorów Warszawa, maj 2013

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. prezentacja dla inwestorów Warszawa, maj 2013 ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. prezentacja dla inwestorów Warszawa, maj 2013 prezentacja wyników za 1Q 2013 kolejny kwartał dobrych wyników Grupy ZM Ropczyce stabilna sprzedaż rok do roku, przesunięcia

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Warszawa, 7 maja 2010 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych w okresie od 19.05.1999 r. do 31.12.2009 r.

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01)

WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01) Dziennik Ustaw Nr 25 2164 Poz. 129 WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01) Załącznik nr 3 Dziennik Ustaw Nr 25 2165 Poz. 129 Dziennik Ustaw Nr 25 2166 Poz. 129 Dziennik Ustaw Nr 25 2167 Poz. 129 Dziennik

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za 2012 rok 5 marca 2013 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani

Bardziej szczegółowo

AMBRA Reuters: AMRR.WA Wycena: 10,35 PLN

AMBRA Reuters: AMRR.WA Wycena: 10,35 PLN Sektor: Spożywczy Kurs akcji: 8,97 PLN AMBRA Reuters: AMRR.WA Wycena: 10,35 PLN kupuj Profil spółki Grupa AMBRA jest czołowym producentem, importerem i dystrybutorem win w Europie Środkowej i Wschodniej.

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy

Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy Wstęp 1. do zarządzania finansami firmy 1.1. Zarządzanie firmą a budowanie jej wartości Obszary zarządzania przedsiębiorstwem Proces

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2011 roku a

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2011 roku a Warszawa, 01.07.0 Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 011 roku a Badaniem GUS w 011 r. objęto 64 przedsiębiorstwa pośrednictwa kredytowego. Wśród nich było 1 spółek akcyjnych, 35 spółek

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2014/2015. Warszawa, maj 2014 r.

Wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2014/2015. Warszawa, maj 2014 r. Wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2014/2015 Warszawa, maj 2014 r. 1 Agenda Kluczowe wskaźniki za III kwartał roku 2014/2015 Kluczowe wskaźniki narastająco po trzech kwartałach roku 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Handel FMCG R E K O M E N D A C J A

Handel FMCG R E K O M E N D A C J A Handel FMCG Sentyment w handlu hurtowym według danych GUS od kilku kwartałów się pogarsza, a trwająca wojna cenowa oraz utrzymująca się deflacja wymusza na sieciach handlowych kolejne akcje marketingowe

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych 1 w 2007 roku

Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych 1 w 2007 roku Warszawa, 2008.04.21 Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych 1 w 2007 roku W prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centralnym Rejestrze Członków według stanu na koniec grudnia 2007

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 Sprawozdanie finansowe za okres 01.10.2010-31.12.2011 Sporządził: Sylwia Nieckarz-Kośla Zarząd Adam Skrzypek Krzysztof Jakubowski Data sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja raportu. Agora. Dziennik nie zwalnia

Aktualizacja raportu. Agora. Dziennik nie zwalnia 6 lipca 2006 BRE Bank Securities Aktualizacja raportu Nazwa BRE Bank Securities Media Polska AGOD.WA; AGO.PW Akumuluj (Obniżona) Cena bieżąca Cena docelowa Kapitalizacja Free float Średni dzienny obrót

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Wycena przedsiębiorstwa

Wycena przedsiębiorstwa Wycena przedsiębiorstwa O usłudze: Wycena przedsiębiorstwa jest jednym z najważniejszych problemów współczesnej teorii finansów. Zapotrzebowanie na ustalenie wartości udziałów czy akcji powstaje w związku

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Goldman Sachs Group Inc. (GS) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Goldman Sachs Group Inc. (GS) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Goldman Sachs Group Inc. (GS) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Goldman Sachs Group Inc. (GS) jedna z największych ogólnoświatowych firm w branży bankowości inwestycyjnej pełniąca profesjonalne

Bardziej szczegółowo

Znajdziesz bezpieczną inwestycję z lepszym okresem zwrotu? Prezentacja dla Inwestorów Marcin Markiewicz

Znajdziesz bezpieczną inwestycję z lepszym okresem zwrotu? Prezentacja dla Inwestorów Marcin Markiewicz Znajdziesz bezpieczną inwestycję z lepszym okresem zwrotu? Prezentacja dla Inwestorów Marcin Markiewicz Podstawowe założenia Pakiet większościowy akcji nowej emisji trafia w ofercie prywatnej do Inwestorów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

STUDIUM WYKONALNOŚCI INWESTYCJI PREZENTACJA WYNIKÓW

STUDIUM WYKONALNOŚCI INWESTYCJI PREZENTACJA WYNIKÓW Załącznik nr 1.1. Załącznik nr 1.1. STUDIUM WYKONALNOŚCI INWESTYCJI PREZENTACJA WYNIKÓW 477 Załącznik nr 1.1. Poniższy przykład ma na celu przybliżenie logiki wynikającej z Wytycznych. Założenia projekcji

Bardziej szczegółowo

Wycena wartości przedsiębiorstwa MIŚ Sp. z o.o. w Warszawie

Wycena wartości przedsiębiorstwa MIŚ Sp. z o.o. w Warszawie Wycena wartości przedsiębiorstwa MIŚ Sp. z o.o. w Warszawie 1. Cel i metoda wyceny Szczegółowym celem przeprowadzonej wyceny jest oszacowanie wartości przedsiębiorstwa MIŚ Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

I półrocze 2015. 27 sierpnia 2015 1

I półrocze 2015. 27 sierpnia 2015 1 I półrocze 2015 27 sierpnia 2015 1 Agenda 1. Informacje Ogólne 2. Dane finansowe GRUPA TRAKCJA 3. Dane finansowe TRAKCJA PRKiI S.A. 4. Zadłużenie GRUPA TRAKCJA 5. Kontrakty - ofertowanie 6. Kontrakty -

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r.

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r. Aneks nr 1 z dnia 20 listopada r. do prospektu emisyjnego Marvipol S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 listopada r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

Ebay Inc. (EBAY) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ).

Ebay Inc. (EBAY) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ). Ebay Inc. (EBAY) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ). Czym zajmuje się firma? ebay - portal internetowy prowadzący największy serwis aukcji internetowych na świecie. ebay został założony

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo