Dom Inwestycyjny BRE Banku SA RAPORT ANALITYCZNY. ISSN X Warszawa,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dom Inwestycyjny BRE Banku SA RAPORT ANALITYCZNY. ISSN 1508-308X Warszawa, 26.02.03"

Transkrypt

1 Dom Inwestycyjny BRE Banku SA RAPORT ANALITYCZNY Emax informatyka ISSN X Warszawa, Inność popłaca * Emax jest tańszy pod względem wskaźników od innych dużych polskich firm informatycznych. Świetne wyniki uzyskane w 2002 roku ułatwią uplasowanie planowanej na drugą połowę roku emisji akcji. Szacujemy wartość godziwą akcji Emaksu (uwzględniając już emisję) na 57 złotych i rekomendujemy kupno. * Uważamy, że wartość rynkowa Emaksu nie oddaje bardzo dobrych skonsolidowanych zysków osiąganych przez spółkę. Wskaźniki EV/EBITDA, EV/EBIT i P/E dla Emaksu są o 30-50% niższe od odpowiednich wskaźników dla Prokomu, Computerlandu czy Comarchu. Odnoszące się do roku 2003 wskaźniki Emaksu są zbliżone do odpowiednich wskaźników dla zachodnioeuropejskich firm świadczących usługi informatyczne. Wyższy od obecnej ceny wynik daje także wycena metodą DCF. * Emax osiąga bardzo dobre wyniki dzięki strategii opartej na koncentracji na produktach wymagających jednocześnie wiedzy z dziedzin automatyki i informatyki oraz dzięki nawiązywaniu początkowych kontaktów z klientami przez oferowanie im produktów nie mających zasadniczego znaczenia dla ich działalności. Eliminuje to potrzebę akceptacji na najwyższym szczeblu firmy decyzji o wyborze Emaksu jako dostawcy. * Przy założeniu kontynuacji przez spółkę dotychczasowej strategii spodziewamy się wzrostu sprzedaży Emaksu o 10-15% rocznie w najbliższych latach, czyli w tempie zbliżonym do oczekiwanej stopy wzrostu całego polskiego rynku informatycznego. Widzimy znaczny potencjał rozwijania sprzedaży automatycznych systemów logistycznych, systemów przygotowywania korespondencji i specjalistycznych systemów informatycznych dla podmiotów uczestniczących w rynku energii elektrycznej. * Przewidujemy, że Emax w ciągu kilku lat stanie się zbyt duży pod względem sprzedaży aby działać tylko w swoich obecnych niszach rynkowych. Tym samym dla utrzymania tempa wzrostu może być zmuszony do wchodzenia w obszary działania innych firm usługowych. Oznaczałoby to wzrost udziału bardziej typowych usług informatycznych w sprzedaży Emaksu i narażałoby spółkę na spadek marż. Oceniamy, że obecny poziom marży operacyjnej Emaksu (9,5%) utrzyma się, co będzie jednak oznaczało spadek, jeśli wziąć pod uwagę, że wynik operacyjny roku 2002 był mocno obciążony jednorazowymi rezerwami. * Prognoza wyników Emaksu nie zawiera żadnych przychodów z tytułu licencji na nowy produkt spółki - oprogramowanie do kontroli wydruków w firmach, dystrybuowane przez Ricoha. Wobec obecności na rynku podobnego oprogramowania nie jesteśmy w stanie ocenić szans rynkowych produktu Emaksu ani tym bardziej oszacować jego wpływu na wyniki spółki. Nasza prognoza uwzględnia natomiast zmianę zasad dotowania zakładów pracy chronionej. Szacujemy, że z tego powodu spółka będzie uzyskiwała o pół miliona złotych rocznie mniej niż w latach poprzednich. * Bardzo niska płynność akcji spółki na GPW poprawi się po emisji w II połowie roku PLN EMAX Rekomendacja Cena 42,50 Cena docelowa 57,00 Podstawowe dane Liczba akcji (tys. szt.) Free float 25% Kapitalizacja (mln zł) 123 Struktura akcjonariatu BB Investment 75% Pozostali 25% Analitycy szt. Wolumen Witold Samborski KUPUJ tel. (22) faks (22) Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. ul. Wspólna 47/ Warszawa, skr. poczt Sprzedaż EBIT Zysk netto Cash earn. Cena EPS P/E BVPS P/BV CEPS P/CE EV/EBDIT [mln zł] [mln zł] [mln zł] [mln zł] [zł] [zł] [zł] [zł] ,4 6,4 10,1 42,5 2,2 19,2 10,4 4,1 3,5 12,2 9,8 2002P ,3 8,6 12,6 42,5 3,0 14,3 13,3 3,2 4,3 9,8 7,0 2003P ,3 11,6 16,8 42,5 3,2 13,2 19,8 2,1 4,7 9,1 6,1 2004P ,6 14,3 20,4 42,5 4,0 10,7 23,7 1,8 5,6 7,5 5,1 2005P ,2 17,9 24,9 42,5 5,0 8,6 28,7 1,5 6,9 6,2 4,2 UWAGA: P - prognoza Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. Dom Inwestycyjny BRE Banku nie wyklucza złożenia emitentowi papierów wartościowych, będących przedmiotem rekomendacji oferty świadczenia usług maklerskich. Informacje o konflikcie interesów powstałym w związku ze sporządzeniem rekomendacji (o ile występuje) znajdują się na ostatniej stronie niniejszego raportu.

2 Wniosek inwestycyjny, wycena Szacujemy wartość jednej akcji Emaksu metodą DCF na 52 zł. Wycena porównawcza, w której użyliśmy wskaźników EV/EBITDA, EV/EBIT i P/E za lata 2003 i 2004 dla największych polskich firm świadczących usługi informatyczne (Prokom, Computerland, Comarch) oraz dla pięciu podobnych firm zachodnioeuropejskich, daje wartość 63 zł za akcję Emaksu. Wycena porównawcza uzyskana z użyciem wskaźników polskich spółek informatycznych (82 zł) jest znacznie wyższa od otrzymanej przy pomocy wskaźników spółek zachodnioeuropejskich (45 zł), co wskazuje na względnie wysoką wycenę dużych polskich spółek informatycznych w stosunku do ich zagranicznych odpowiedników. W sumie szacujemy dzisiejszą wartość godziwą jednej akcji Emaksu na 57 zł i rekomendujemy kupno tych akcji. Emax wytworzył w 2002 roku zysk operacyjny zaledwie o 25% niższy niż Computerland i prawie dwukrotnie wyższy od Comarchu. Tymczasem wartość rynkowa Emaksu (123 mln zł przy cenie 42,5 zł) była 24 lutego 2003 roku pięciokrotnie niższa niż Computerlandu i o 40% niższa niż Comarchu. Akcje Emaksu cechują się dziś znacznie niższą płynnością w obrocie giełdowym od którejkolwiek ze spółek użytych do wyceny porównawczej. Sytuacja ta powinna ulec poprawie po planowanej na połowę roku 2003 emisji akcji. Tabela 1: Wycena DCF Emaksu 2002P 2003P 2004P 2005P 2006P 2007P 2008P 2009P FCF -5,7 9,4 10,3 11,9 13,5 15,2 17,1 19,3 20,1 Dług/EV 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% stopa wolna od 5,7% 5,7% 5,7% 5,7% 5,7% 5,7% 5,7% 4,5% ryzyka premia rynkowa 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% beta 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 koszt kapitału 11,7% 11,7% 11,7% 11,7% 11,7% 11,7% 11,7% 10,5% własnego WACC 11,7% 11,7% 11,7% 11,7% 11,7% 11,7% 11,7% 10,5% współczynnik 1,1 1,2 1,4 1,5 1,7 1,9 2,1 dyskontujący PV (FCF) 0,0 8,6 8,4 8,7 8,8 8,9 9,0 9,1 Źródło: szacunki i prognozy DI BRE Banku Mln zł wartość DCF 61 g - stopa wzrostu CF 4,0% w nieskończoności wartość rezydualna 309 zdyskontowana 145 wartość rezydualna EV 206 dług netto 18 wartość kapitałów 188 spółki liczba akcji (mln szt) 3,61 wartość na 1 akcję 52 zł Źródło: szacunki i prognozy DI BRE Banku 1

3 Wrażliwość wyceny DCF Emaksu na zmiany założenia o stopie wzrostu po roku 2009: g 3% 4% 4,5% 5% 6% Końcowy CF TV DTV MC cena akcji Źródło: szacunki i prognozy DI BRE Banku Wrażliwość wyceny DCF Emaksu na zmiany założeń o stopie wzrostu i koszcie kapitału: 3% 4% 4,5% 5% 6% 9,0% ,0% ,5% ,0% ,0% ,5% Źródło: szacunki i prognozy DI BRE Banku Tabela 2: Wskaźniki dla Emaksu i dla spółek użytych w wycenie porównawczej cena EV/EBITDA EV/EBIT P/E z Comarch 28,7 11,3 11,8 10,7 9,3 21,8 25,8 21,4 17,1 30,6 68,6 30,2 23,0 Compland 88,6 9,7 12,9 9,3 8,8 12,6 22,2 14,2 12,8 19,3 47,1 28,1 23,9 Emax 42,5 9,8 7,0 6,1 5,1 12,6 8,4 7,6 6,4 19,2 14,3 13,2 10,7 Prokom 127,0 9,4 8,7 9,7 8,9 12,1 10,1 12,3 11,3 52,9 19,1 18,4 15,0 24 lut 03 cena EV/ EBITDA EV/ EBIT P/E LogicaCMG 116 p 2,4 2,9 7,4 2,8 3,5 13,6 4,6 6,1 22,2 CapGemini 22,37 3,8 n/m 16,8 5,8 n/m n/m 10,5 n/m n/m TietoEnator 12,15 4,3 4,3 3,6 5,8 6,1 5,0 9,9 11,1 9,1 IDS Scheer 6,30 8,3 5,1 4,0 10,8 6,6 4,8 23,1 15,5 11,8 Atos Origin 23,70 4,2 4,4 4,4 6,7 6,6 6,7 7,2 7,1 8,0 Źródło: szacunki i prognozy DI BRE Banku i Commerzbanku. n/m wartość mniejsza od zera Tabela 3: Wycena porównawcza Emaksu z użyciem wskaźników na lata 2003 i 2004 EV/ EBITDA EV/ EBIT P/E średnia Średnia wskaźników dla polskich spółek CPL, CMR, PKM 10,1 11,1 9,9 9,0 15,5 19,4 16,0 13,7 34,3 44,9 25,6 20,6 Średnia wskaźników dla zagranicznych spółek 4,6 4,2 7,2 6,4 5,7 7,5 11,1 10,0 12,8 Emax wyceniany wg polskich spółek (cena akcji w zł) 44,7 75,9 70,3 74,5 55,0 115,6 91,8 90,1 76,1 133,3 82,2 81,7 81,8 Emax wyceniany wg zagranicznych spółek (cena akcji w zł) 13,9 20,0 50,8 15,8 24,4 42,0 24,5 29,5 41,0 44,6 Emax wyceniany wg polskich i zagranicznych z wagami po 50% (cena akcji w zł) 63,2 Źródło: szacunki i prognozy DI BRE Banku i Commerzbanku 2

4 Prognoza Sprzedaż Oczekujemy wzrostu skonsolidowanej sprzedaży Emaksu w najbliższych latach w tempie podobnym do stopy wzrostu całego polskiego rynku informatycznego, czyli o około 10% w 2003 roku i 15% w latach kolejnych. Spółka wyspecjalizowała się w kilku kategoriach produktów i naszym zdaniem sprzedaż niektórych z nich może rosnąć szybciej niż cały rynek informatyczny (automatyczne systemy logistyczne, systemy opracowywania korespondencji i zintegrowane systemy informatyczne dla firm uczestniczących w rynku energii elektrycznej). Popyt na automatyczne systemy logistyczne, czyli wyposażenie automatycznych magazynów, będzie naszym zdaniem rósł w miarę zwiększania się roli zagranicznych dystrybutorów i producentów w polskim rynku. Polscy dystrybutorzy i producenci ostrożnie podchodzą do inwestowania w automatykę magazynową, gdyż ich zdaniem inwestycje takie nie są uzasadnione przy obecnym poziomie kosztów siły roboczej, stanowiącej alternatywę dla systemów zautomatyzowanych. Zagraniczni producenci i dystrybutorzy wdrażają od razu systemy automatycznego magazynowania podobne do używanych przez ich firmy w innych krajach. Emax zdobył w tej dziedzinie cenny pierwszy kontrakt z firmą przemysłową (państwową Polfą Pabianice), o wartości 15 mln zł. Jego realizacja zakończy się w połowie 2004 roku. Dotychczasowe doświadczenia Emaksu w tej dziedzinie pochodziły z automatyzacji bibliotek: Śląskiej i Uniwersytetu Rzeszowskiego. Brak zrealizowanych projektów dla firm produkcyjnych stanowił dotąd barierę w pozyskiwaniu przez Emax kontraktów od firm przemysłowych. Zakładamy wzrost sprzedaży zautomatyzowanych systemów magazynowych przez Emax o 15% w 2003 roku i o 20% w latach kolejnych. Głównym konkurentem Emaksu w dziedzinie systemów automatyki magazynowej jest Swisslog, producent takich systemów, mający rozległe referencje z wielu rynków. Do segmentu systemów automatyki logistycznej zaliczamy też systemy teleinformatyczne dla budowanych przez Pocztę Polską centrów ekspedycji i rozdziału przesyłek. Emax wdrożył taki system dla pierwszego centrum w Warszawie (za 40 mln zł) i ma znaczne szanse na kolejne kontrakty tego rodzaju. Łączna wartość kontraktów na budowę systemów teleinformatycznych dla planowanych przez Pocztę 9 kolejnych centrów sortowania szacowana jest przez Emax na 170 mln zł. Brak informacji o możliwych terminach realizacji tych inwestycji przez Pocztę. Systemy automatycznego opracowywania korespondencji łączą w sobie przygotowywanie spersonalizowanych dokumentów, wydruk, składanie, pakowanie do kopert, adresowanie, frankowanie i sortowanie według regionu, do którego mają trafić. Zapotrzebowanie na takie systemy będzie w Polsce rosło w miarę zwiększania się roli częstego listownego kontaktu z klientem ze strony firm sprzedających odbiorcom indywidualnym, takim jak banki, ubezpieczyciele czy operatorzy telekomunikacyjni. Emax już dziś jest głównym dostawcą systemów opracowywania korespondencji dla TPSA i banków. Oczekujemy równie szybkiego jak w przypadku systemów automatyki magazynowej przyrostu przychodów Emaksu z tego źródła. Głównym konkurentem Emaksu, mającego dominującą pozycję na tym rynku w Polsce, jest Arcus. Źródłem wzrostu sprzedaży zintegrowanych systemów informatycznych przez Emax będzie przede wszystkim popyt ze strony coraz większej grupy podmiotów uczestniczących w rynku energii elektrycznej. Liczba podmiotów uprawnionych do zawierania kontraktów na dostawy energii elektrycznej z dostawcami innymi niż lokalny zakład energetyczny będzie wkrótce zwiększona wielokrotnie z obecnych około 580. Nawet, jeśli tak jak dotąd jedynie mała część uprawnionych zdecyduje się na zmianę dostawcy energii elektrycznej, liczba klientów na oprogramowanie potrzebne do uczestniczenia w rynku energii prawdopodobnie wzrośnie. Posiadanie przez odbiorcę systemów pomiarowych i oprogramowania do planowania zużycia energii oraz systemów telekomunikacyjnych umożliwiających dostęp do rynku energii jest silnym argumentem w negocjacjach takiego odbiorcy z zakładem energetycznym (dotychczasowym dostawcą) na temat lepszych zasad kupna energii. Mimo oczekiwanej stagnacji popytu na produkty Grupy Emax ze strony Polskich Sieci Elektroenergetycznych i zakładów energetycznych, które już wdrożyły systemy informatyczne do obsługi rynku energii, sprzedaż tej kategorii rozwiązań ma więc znaczne szanse wzrosnąć w 2003 roku. W roku 2004 natomiast Emax spodziewa się zamówień ze strony PSE na nową wersję systemu obsługującego rynek bilansujący energii 3

5 elektrycznej. Oprogramowanie związane z udziałem w rynku energii różnych podmiotów (producentów energii, PSE, dystrybutorów, spółek obrotu energią i odbiorców) pełni dla większości z nich rolę drugoplanową w stosunku do systemów informatycznych podtrzymujących działalność podstawową, dlatego nacisk konkurencji ze strony dużych firm integracyjnych jest mały. Grupa Emax ma poprzez Winuela dominujący udział (50-70%) w tym małym segmencie rynku. Konkurentami są Siemens i kilka specjalizujących się w obsłudze energetyki małych firm polskich. Oprócz produkowanych i wdrażanych przez Winuela systemów do współpracy z rynkiem energii, grupa Emax będzie sprzedawać mniej specjalistyczne zintegrowane systemy informatyczne oparte na technologii hurtowni danych, systemy pracy grupowej, systemy usług opartych na kartach procesorowych. Emax realizuje także jednostkowe projekty, takie jak serwis pogwarancyjny urządzeń skanujących w ZUS (trzyletnia umowa zawarta w sierpniu 2001, wartości 21,5 mln zł), czy wdrożenie systemu zarządzania siecią informatyczną w Elektrowni Bełchatów (5 mln zł). W żadnej z tych dziedzin grupa Emax nie ma tak znaczącej pozycji, jak na rynku systemów wspomagających udział w rynku energii elektrycznej. W tej dziedzinie konkurentami jest wiele polskich firm świadczących usługi informatyczne i produkujących oprogramowanie na indywidualne zamówienie. Nasza prognoza oparta jest na założeniu, że sprzedaż zintegrowanych systemów informatycznych przez Emax wzrośnie o 10% w 2003 roku i o 15% w kolejnych latach. Z kolei sprzedaż systemów automatyki bankowej i technologii inteligentnego budynku będzie naszym zdaniem rosła nieco wolniej od całego rynku informatycznego. Powodem w pierwszym przypadku będzie ograniczanie inwestycji informatycznych przez banki, próbujące zapanować nad kosztami operacyjnymi w sytuacji spadających marż. W przypadku technologii inteligentnego budynku powodem oczekiwanego wolnego wzrostu popytu w najbliższych kilku latach będzie trwająca jeszcze i mogąca potrwać dłużej recesja w dziedzinie budowy nowych obiektów biurowych. Tabela 4: Prognoza stóp wzrostu skonsolidowanej sprzedaży Emaksu w podziale na produkty P 2003P 2004P 2005P Sprzedaż, w tym -1% 23% 9% 12% 12% Zintegrowane systemy informatyczne 28% 37% 10% 15% 15% Systemy opracowywania korespondencji -21% 14% 15% 20% 20% Technika bankowa 0% -21% 5% 5% 5% Inteligentny budynek -37% 0% 0% 5% 5% Automatyczne systemy logistyczne -11% 6% 15% 20% 20% Źródło: P szacunki i prognozy DI BRE Banku Tabela 5: Prognoza skonsolidowanej sprzedaży Emaksu w podziale na produkty P 2003P 2004P 2005P Sprzedaż, w tym mln zł Zintegrowane systemy informatyczne 47,1% 50,5% 50,8% 51,3% 51,7% Systemy opracowywania korespondencji 13,3% 14,3% 15,0% 15,8% 16,6% Technika bankowa 17,5% 14,4% 13,8% 12,8% 11,7% Inteligentny budynek 11,5% 11,0% 10,0% 9,2% 8,5% Automatyczne systemy logistyczne 10,3% 9,9% 10,4% 10,9% 11,5% Źródło: P szacunki i prognozy DI BRE Banku Oczekujemy, że sprzedaż i wdrożenia własnego oprogramowania oraz usługi będą miały rosnący udział w całkowitej sprzedaży Grupy Emax, kosztem sprzedaży specjalistycznych urządzeń i rozwiązań. Udział własnych produktów, który wzrósł z 29% w 1999 r. do 42% w 2002 roku, zwiększy się do 51% w 2005 roku. Źródłami tego wzrostu będą naszym zdaniem: szybko rosnąca sprzedaż usług serwisowych (w 2001 r. 12 mln zł, w mln zł szacunek zarządu Emaksu), które realizuje Emax w ślad za wdrożeniami, oraz stabilny rozwój sprzedaży własnego oprogramowania, produkowanego przez Winuela i Max Elektronik. Dodatkowym powodem 4

6 rosnącego udziału usług w sprzedaży może być realizacja planu oferowania usług opracowywania korespondencji w postaci outsourcingu. Emax we współpracy z Ricohem, jednym z największych producentów drukarek i kopiarek, zacznie wkrótce oferować na całym świecie oprogramowanie Printoscope, służące do kontroli wydruków wykonywanych w firmach. Oprogramowanie to umożliwia scentralizowaną w skali całej firmy kontrolę kosztów wydruków realizowanych przez poszczególne jednostki organizacyjne i każdego pracownika, określanie i nadzorowanie przestrzegania limitów wydruków oraz udostępnia dane o obciążeniu poszczególnych drukarek. Przez ograniczenie zbędnych i niezwiązanych z pracą wydruków przez pracowników, oprogramowanie takie może znacznie zmniejszyć koszty druku w firmie (o 15-30% według danych producentów). Z tego powodu Printoscope wchodzi na rynek w dobrym momencie, kiedy wiele firm stara się zmniejszać koszty działalności. Trudno ocenić możliwe wpływy i zyski Emaksu z tego produktu. Pełniące podobne funkcje systemy są już oferowane zarówno przez samego Ricoha (Print Cost and Security Manager), jak i przez innych najważniejszych producentów drukarek i kopiarek, jak HP, Xerox oraz przez niezależnych dostawców. Wyróżniającymi na tym tle produkt Emaksu cechami są zdaniem spółki: większa elastyczność pod względem rodzajów obsługiwanych urządzeń, bardziej rozbudowane narzędzia do kontroli kosztów i możliwość płatności za używanie tego systemu w niewielkich miesięcznych ratach od każdego stanowiska roboczego. Jeden z pozostałych dostawców podobnych systemów szacuje całkowity polski popyt na systemy kontroli wydruku na 1000 sztuk. Nie bierzemy pod uwagę tego nowego produktu w naszej prognozie wyników Emaksu, choć zdajemy sobie sprawę, że jeśli Printoscope odniósłby sukces rynkowy, miałby silnie pozytywny wpływ na wyniki Emaksu. Koszty operacyjne, marże Spodziewamy się, że stopa zysku operacyjnego Emaksu pozostanie w najbliższych latach na poziomie 9,5-10%. Będzie to skutkiem niższego niż w 2002 roku poziomu marż brutto na sprzedaży z powodu stopniowego wchodzenia Emaksu w obszary działania innych dużych spółek świadczących usługi informatyczne. Dotychczasowy niszowy charakter biznesu Emaksu będzie się naszym zdaniem zmieniał w miarę jak spółka rozwija zakres obsługi poszczególnych klientów i przechodzi z roli dostawcy wyspecjalizowanych technologii o marginalnym znaczeniu dla klienta do roli dostawcy systemów o zasadniczej wadze dla klienta, często bardziej typowych. Przykładem jest ewolucja roli Emaksu wobec banków, od dostawcy systemów poczty pneumatycznej i prostych urządzeń kopertujących na początku lat dziewięćdziesiątych do obecnej dostawcy systemów opracowywania korespondencji stopniowo integrowanych z systemami billingowymi i wspierającymi relacje z klientami (CRM). Jako dostawca zaawansowanych technologii opracowywania korespondencji Emax nie konkurował z Prokomem ani Computerlandem, które nie oferowały takich rozwiązań. W momencie łączenia tych systemów z systemami billingowymi czy CRM, Emax wchodzi w obszar działania dużych integratorów systemów informatycznych. Szanse na utrzymanie równie wysokich marż jak poprzednio spadają. Zakładamy stopniowy wzrost kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu, które łącznie w najbliższych latach będą stanowiły 13% sprzedaży Grupy Emax. Prognoza nasza uwzględnia też skutek zmian zasad dotowania zakładów pracy chronionej od początku 2004 roku, co znajdzie odbicie w pogorszeniu się salda pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych o 0,5 mln zł rocznie. Zyski brutto i netto, emisja akcji Uważamy, że przy obecnych wynikach Emax bez problemu ulokuje na rynku planowaną na połowę roku emisję akcji wartości mln zł. Ostrożnie zakładamy, że cena emisyjna będzie równa cenie, po której instytucje finansowe kupowały akcje od BB Investment pod koniec 2002 roku. Prognoza uwzględnia emisję w 2003 roku akcji po 36 zł oraz akcji po 1 zł, zgodnie z ostatecznym rozliczeniem z dotychczasowymi akcjonariuszami Winuela. Wobec braku większych planów inwestycyjnych, zobowiązania Emaksu spadną po emisji o 25 mln zł, powodując poprawę salda przychodów i kosztów finansowych. 5

7 Tabela 6: Prognoza wyników skonsolidowanych Emaksu (mln zł) P 2003P 2004P 2005P Sprzedaż 165,5 202,7 221,3 247,0 276,8 EBITDA 16,1 23,3 26,6 29,6 33,2 Stopa EBITDA 9,7% 11,5% 12,0% 12,0% 12,0% Amortyzacja bez odpisów wart. firmy z konsolid. 3,6 4,0 5,2 6,1 7,0 Zysk operacyjny 12,4 19,3 21,3 23,6 26,2 Stopa zysku operacyjnego 7,5% 9,5% 9,6% 9,5% 9,5% Saldo przychodów i kosztów finansowych -0,9-3,1-1,7-0,3 0,5 Odpis wartości firmy z konsolidacji -1,9-2,0-3,1-3,1-2,1 Zysk brutto 9,7 14,2 16,5 20,2 24,7 Podatek 3,8 5,4 4,9 5,9 6,8 Zysk mniejszości -0,6 0,3 0,0 0,0 0,0 Zysk netto 6,4 8,6 11,6 14,3 17,9 P szacunki i prognozy DI BRE Banku Tabela 8: Prognoza bilansu skonsolidowanego Emaksu (mln zł) P 2003P 2004P 2005P Aktywa 130,3 144,3 156,2 176,3 201,0 Aktywa trwałe 23,1 28,0 24,6 20,9 17,9 Rzecz. aktywa trw. i wart. niematerialne i prawne 12,2 12,7 12,5 11,9 10,9 Wartość firmy jednostek podporządkowanych 6,9 10,6 7,4 4,3 2,3 Inwestycje długoterminowe 2,5 3,7 3,7 3,7 3,7 Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1,2 1,0 1,0 1,0 1,0 Aktywa obrotowe 107,2 116,2 131,6 155,4 183,1 Zapasy 11,1 17,0 18,6 20,7 23,2 Należności krótkoterminowe 79,7 90,0 98,3 109,6 122,9 Inwestycje krótkoterminowe 14,8 5,7 11,2 21,5 33,4 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1,6 3,5 3,5 3,5 3,5 Pasywa 130,3 144,3 156,2 176,3 201,0 Kapitał własny 30,1 38,7 71,4 85,7 103,6 Kapitał mniejszości 1,9 2,1 2,1 2,1 2,1 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 98,3 103,4 82,7 88,5 95,3 Zobowiązania długoterminowe 3,2 30,0 20,0 20,0 20,0 Zobowiązania krótkoterminowe 86,1 61,0 50,2 56,0 62,8 Nieoprocentowane 45,4 46,0 50,2 56,0 62,8 Oprocentowane 40,7 15,0 0,0 0,0 0,0 Rozliczenia miedzyokresowe 5,6 9,0 9,0 9,0 9,0 P szacunki i prognozy DI BRE Banku 6

8 Tabela 9: Prognoza skonsolidowanych przepływów pieniężnych Emaksu (mln zł) P 2003P 2004P 2005P Przepływy operacyjne 7,6 5,6 14,4 15,8 17,9 Zysk netto 6,4 8,6 11,6 14,3 17,9 Amortyzacja w tym odpisy wart. firmy 5,5 6,0 8,4 9,2 9,0 Zmiana kapitałów obrotowych -0,2-16,7-5,6-7,7-9,0 Pozostałe operacyjne -4,2 7,7 0,0 0,0 0,0 Przepływy inwestycyjne -8,0-11,3-5,0-5,5-6,0 Przepływy finansowe 9,4 1,1-3,9 0,0 0,0 Wpływy 72,4 0,0 21,1 0,0 0,0 Emisja akcji 0,0 21,1 0,0 0,0 Wydatki -63,1 1,1-25,0 0,0 0,0 Spłata kredytów pożyczek 1,1-25,0 0,0 0,0 Przepływy gotówkowe razem 8,9-4,6 5,5 10,3 11,9 P szacunki i prognozy DI BRE Banku Dobre wyniki 2002 r. mimo rezerw i odpisów Emax odnotował w 2002 roku (według skorygowanej już w lutym 2003 r. prognozy zarządu) bardzo dobre wyniki finansowe, i to mimo utworzenia rezerw (na premie, urlopy, serwisy gwarancyjne), odpisania kosztów związanych z nieudaną publiczną emisją akcji (zamiast ich kapitalizowania) i dokonania odpisów (należności i zapasów) na kwotę 8,6 mln zł. W ten sposób spółka pozbawiła aktualności większość uwag audytora do sprawozdania półrocznego za rok Nie zmieniono tylko sposobu amortyzacji wartości firmy powstałej przy zakupie Max Elektronik. Emax tłumaczy to dobrym wykorzystaniem mocy produkcyjnych Max Elektronik i tym samym małym prawdopodobieństwem trwałej utraty wartości przez tę spółkę. Planowane na 2003 rok jednorazowe zdarzenia W 2003 roku spółka planuje sprzedaż aktywów niefinansowych, która może przynieść stratę rzędu 0,5 mln zł. Ocena jakości zarządu Zarząd Emaksu kierowany jest przez Piotra Kardacha, który jest twórcą tej spółki od początku jej istnienia. Zbudowanie jednej z największych pod względem zysków firm informatycznych w Polsce od zera jest osiągnięciem dobrze świadczącym o umiejętnościach zarządczych osób kierujących spółką. Strategia łączenia w spółce wiedzy z dziedzin automatyki i informatyki oraz budowania związków z klientem poczynając od dostaw urządzeń i usług o marginalnym znaczeniu okazała się bardzo skuteczna: Emax rozwija się utrzymując wysoką rentowność. Ocena dotychczasowych przejęć Emaksu Dotychczas zrealizowane przez Emax przejęcia innych spółek (Winuel, Max Elektronik) miały na celu budowę własnej bazy produkcji oprogramowania oraz dotarcie do uznawanej przez spółkę za strategicznie ważną grupy klientów z sektora energetycznego. Oceniamy, że Max Elektronik był kupiony drogo, a Winuel za dobrą cenę. Za przejętą w 2000 roku spółkę Max Elektronik Emax zapłacił 21 mln zł. W 2001 r. Max miał 1,9 mln zł straty netto. Max zrealizował w 2000 roku 7,3 mln zł sprzedaży (8,9 mln zł w 2001 r.), co oznacza, że cena zakupu odpowiadała MC/S=2,9. Cenę tę można uznać dziś za wysoką, bo notowane na GPW podobnej wielkości spółki produkujące oprogramowanie mają znacznie niższy wskaźnik MC/S: Simple 0,2, Macrosoft 0,3. Jednak Simple pod koniec 2000 r. był notowany z MC/S=1,0, a Macrosoft w połowie 2000 roku nawet z MC/S=9. Emax przejmował Maksa w okresie, kiedy spółki tego rodzaju były wyceniane znacznie wyżej niż dziś. 7

9 Emax nabył 64% akcji Winuela w 1999 roku za 5,4 mln zł. Kolejne 26,7% akcji Winuela zostało kupionych przez Emax z płatnościami rozłożonymi na kilka rat. Emax zapłacił prawie 2 mln zł pod koniec 2000 roku, ostatnie płatności będą miały miejsce w 2003 roku. Zgodnie z zawartym w grudniu 2002 roku aneksem, Emax płaci łącznie za ten pakiet 9,9 mln zł. Oprócz tego dotychczasowi akcjonariusze Winuela otrzymają prawo objęcia w 2003 roku akcji Emaksu po cenie emisyjnej 1 zł. Wartość tej opcji przy dzisiejszej cenie akcji Emaksu jest rzędu 4 mln zł. Łączny koszt uzyskania 91% akcji Winuela przez Emax wyniesie 15,3 mln zł plus koszt opcji, co oznacza, że cały Winuel jest w tych transakcjach wyceniany na mln zł (w zależności od tego, czy uwzględniamy wartość opcji). Nie jest to wygórowana cena za spółkę, która od kilku lat osiąga rosnące zyski, w 2001 roku zarobiła netto 5,7 mln zł, a po 3 kwartałach 2002 r. około 5 mln zł. Cena/zysk rzędu 5 to znacznie mniej niż odpowiednie wskaźniki w niedawnych transakcjach przejęcia Spinu (13,7) czy Polsoftu (9,2). Akcjonariat Oferta publiczna akcji Emaksu, przeprowadzona w czerwcu 2001 roku, nie doszła do skutku. Spółka oferowała wtedy nowoemitowanych akcji serii C oraz akcji serii D dla osób zarządzających i akcjonariuszy przejmowanego Winuela. Oprócz tego BB Investment oferował do sprzedaży akcji serii B. Cena akcji w ofercie została ustalona na 48 zł. W listopadzie 2002 roku do obrotu na giełdzie zostały dopuszczone istniejące akcje Emaksu (1,7 mln akcji serii B). Nieco ponad 75% akcji i 90% głosów na WZA Emaksu należy do BB Investment, założyciela spółki. Pozostałe akcje należą do instytucji finansowych, które kupiły je od BB Investment w listopadzie 2002 r. po 36 zł. BB Investment zobowiązał się nie sprzedawać pozostałych akcji na giełdzie przez 6 miesięcy od tej transakcji. Oceniamy, że w dłuższej perspektywie BB Investment będzie skłonny sprzedać kontrolny pakiet akcji Emaksu, jeśli znajdzie się inwestor skłonny zapłacić odpowiednio wysoką cenę za cały posiadany przez BB Investment pakiet. Szansa na przejęcie Emaksu przez inną firmę informatyczną Emax mógłby być interesującym obiektem do przejęcia przez jedną z dużych polskich firm informatycznych dzięki temu, że jego obszar działalności w małym stopniu pokrywa się z tym, co robią największe firmy usługowe w tej branży. Sytuacja ta może zmienić się za kilka lat, w miarę jak Emax, z braku innej możliwości rozwijania się w równie szybkim jak dotąd tempie, będzie zwiększał sprzedaż bardziej typowych usług informatycznych. Dopóki jednak Emax uzyskuje tak dobre jak w 2002 roku wyniki (a nie spodziewamy się, aby miało się to zmienić), cena jaką musiałby zapłacić przejmujący będzie wysoka jak na możliwości większości polskich spółek informatycznych. Dlatego nie liczylibyśmy na przejęcie Emaksu przez inną firmę w najbliższych kilku latach. Czynniki ryzyka Brak płynności do czasu publicznej emisji akcji. Od czasu rozpoczęcia notowań do 25 lutego 2003 r. średni dzienny obrót akcjami Emaksu na GPW wynosił 1600 akcji. Opieranie rozwoju na niszowych produktach. Była to dotąd bardzo dobra strategia, ale w dłuższym terminie może okazać się barierą rozwoju. Potrzeba znajdowania kolejnych nisz, albo bezpośredniego konkurowania z firmami wykonującymi bardziej standardowe usługi informatyczne. Brak długoterminowych kontraktów, powodujący wysoką sezonowość sprzedaży i niską efektywność wykorzystania zasobów spółki. 8

10 Brak wydanych rekomendacji dla spółki EMAX EV - dług netto + wartość rynkowa ( EV- wartość przedsiębiorstwa) EBIT - Zysk operacyjny EBITDA - zysk operacyjny plus amortyzacja BOOK VALUE - wartość księgowa WNDB - wynik na działalności bankowej P/CE - cena do zysku wraz z amortyzacją MC/S - wartość rynkowa do przychodów ze sprzedaży EBIT/EV- zysk operacyjny do wartości przedsiębiorstwa P/E - (Cena/Zysk) - Cena dzielona przez roczny zysk netto przypadający na jedną akcję ROE - (Return on Equity - Zwrot na kapitale własnym) - Roczny zysk netto dzielony przez średni stan kapitałów własnych P/BV - (Cena/Wartość księgowa) - Cena dzielona przez wartość księgową przypadającą na jedną akcję Dług netto - kredyty + papiery dłużne + oprocentowane pożyczki - środki pieniężne i ekwiwalent Marża EBITDA - EBITDA / Przychody ze sprzedaży Rekomendacje Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. Rekomendacja jest ważna w okresie 3-6 miesięcy, o ile nie nastąpi wcześniejsza jej zmiana. KUPUJ oczekujemy, że stopa zwrotu z inwestycji w akcje spółki będzie o co najmniej 15% wyższa niż WIG AKUMULUJ oczekujemy, że stopa zwrotu z inwestycji w akcje spółki będzie 5%-15% wyższa niż WIG TRZYMAJ oczekujemy, że stopa zwrotu z inwestycji w akcje spółki będzie mieścić się w granicach +/-5% w relacji do WIG REDUKUJ oczekujemy, że stopa zwrotu z inwestycji w akcje spółki będzie 5%-15% niższa w relacji do WIG SPRZEDAJ oczekujemy, że stopa zwrotu z inwestycji w akcje spółki będzie co najmniej 15% niższa w relacji do WIG Niniejsze opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia opracowania. Niniejsze opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem zasad metodologicznej poprawności i obiektywizmu na podstawie ogólnodostępnych informacji, które DI BRE Banku S.A. uważa za wiarygodne. DI BRE Banku S.A. nie gwarantuje jednakże dokładności ani kompletności opracowania, w szczególności w przypadku, gdyby informacje na których oparto się przy sporządzaniu opracowania okazały się niedokładne, niekompletne lub nie w pełni odzwierciedlały stan faktyczny. DI BRE Banku S.A. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszego opracowania. Jest możliwe, że DI BRE Banku S.A. świadczy, będzie świadczyć lub w przeszłości świadczył usługi na rzecz przedsiębiorców i innych podmiotów wymienionych w niniejszym opracowaniu. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bądź rozpowszechnianie w inny sposób informacji zawartych w niniejszym opracowaniu wymaga uprzedniej, pisemnej zgody DI BRE Banku S.A. Silne i słabe strony metod wyceny zastosowanych w rekomendacji: DCF ciągle jest uważana za najbardziej właściwą metodologicznie metodę wyceny; polega ona na dyskontowaniu przepływów finansowych generowanych przez spółkę; jej wadą jest duża wrażliwość na zmiany założeń prognostycznych w modelu Wskaźnikowa opiera się na porównaniu mnożników wyceny firm z branży; prosta w konstrukcji, lepiej niż DCF odzwierciedla bieżący stan rynku; do jej wad można zaliczyć dużą zmienność (wahania wraz z indeksami giełdowymi) oraz trudność w doborze grupy porównywalnych spółek. 9

11 Warszawa ul. Wspólna 47/49, Warszawa, skr. pocztowa 21 TELEFON (0-22) FAX (0-22) Centrala i informacja Kierownik Punktu Obsługi Klientów Obsługa Rynku Niepublicznego Sekretariat Biura Dep. Sprzedaży Instytucjonalnej Departament Analiz Departament Rynku Pierwotnego Departament Rozliczeń Finansowych do Zespół Zleceń Telefonicznych PUNKT OBSŁUGI ADRES TELEFON FAX BIELSKO-BIAŁA Pl. Wolności 7, Bielsko-Biała (33) (33) BYDGOSZCZ ul Grodzka 17, Bydgoszcz (52) (52) GDAŃSK ul. Okopowa 7, Gdańsk (58) (58) KATOWICE ul. Powstańców 43, Katowice (32) (32) KRAKÓW ul. Augustiańska 15, Kraków (12) (12) LUBLIN ul. Krakowskie Przedmieście 6, (81) (81) ŁÓDŹ ul. Piotrkowska 148/150, Łódź (42) (42) OLSZTYN ul. Głowackiego 28, Olsztyn (89) (89) POZNAŃ ul. Szyperska 20/21, Poznań (61) (61) RZESZÓW ul. Sokoła 6, Rzeszów (17) (17) SZCZECIN ul. Tkacka 55, Szczecin (91) (91) WROCŁAW ul. Podwale 62A, Wrocław (71) (71)

Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. RAPORT ANALITYCZNY. ISSN X Warszawa,

Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. RAPORT ANALITYCZNY. ISSN X Warszawa, RAPORT ANALITYCZNY hotele ISSN 1508-308X Warszawa, 30.09.03 Początek końca dekoniunktury w sektorze? 32 PLN 1500 tys. szt. Biorąc pod uwagę konsekwentną kontrolę kosztów operacyjnych oraz osłabienie złotego

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja raportu. Macrologic. Komu system ERP?

Aktualizacja raportu. Macrologic. Komu system ERP? 18 lutego 2008 Aktualizacja raportu ABG SPIN BRE Bank Securities Informatyka Polska MSFT.WA; MCL PW Akumuluj (Podtrzymana) Cena bieżąca Cena docelowa Kapitalizacja Free float Średni dzienny obrót (3 mies.)

Bardziej szczegółowo

PKN Orlen branża paliwowa

PKN Orlen branża paliwowa RAPORT ANALITYCZNY branża paliwowa ISSN 1508-308X Warszawa, 06.10.03 Podwyższenie prognoz Do wysokiego poziomu zysku netto w pierwszej połowie roku przyczynił się, obok sprzyjających czynników okołorynkowych,

Bardziej szczegółowo

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za trzy kwartały r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 14 listopada r. AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kw. r. P.R.E.S.C.O. GROUP w III kwartale

Bardziej szczegółowo

Comarch informatyka. Dom Inwestycyjny BRE Banku SA RAPORT ANALITYCZNY. www.brebrokers.com.pl

Comarch informatyka. Dom Inwestycyjny BRE Banku SA RAPORT ANALITYCZNY. www.brebrokers.com.pl RAPORT ANALITYCZNY Comarch informatyka ISSN 1508-308X Warszawa, 15.05.03 Źródła wzrostu: eksport i CDN * Comarch jest dziś według naszych szacunków notowany na giełdzie z niewielką premią (pod względem

Bardziej szczegółowo

RAPORT ANALITYCZNY Agora media

RAPORT ANALITYCZNY Agora media - Departament Analiz RAPORT ANALITYCZNY Agora media ISSN 1508-308X Warszawa, 30.11.01 Korygujemy prognozy w dół Kurs PLN Wolumen tys. szt. Wg szacunków Agory-Monitoring rynek reklamowy w okresie I-III

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja. Warszawa, 08 marca 2006 r. numer ewidencyjny 06/03/03

Aktualizacja. Warszawa, 08 marca 2006 r. numer ewidencyjny 06/03/03 Raport analityczny TIM S.A. Warszawa, numer ewidencyjny 06/03/03 12.0 11.5 11.0 10.5 10.0 9.5 9.0 8.5 8.0 7.5 7.0 6.5 6.0 5.5 0 27 4 July 11 18 25 1 8 August 16 22 29 5 12 September WIG (39,410.28, 39,410.28,

Bardziej szczegółowo

LPP - Kupuj. Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 WIG LPP

LPP - Kupuj. Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 WIG LPP Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 Dane na 19.10.2009 r. Kurs (zł) 1 470 WIG (pkt.) 39 014 Kapitalizacja (mln zł) 2 572 Free float (mln) 1 128 Free float (%) 48,43 Liczba akcji(tys.

Bardziej szczegółowo

P 2009P 2010P 2011P 2012P

P 2009P 2010P 2011P 2012P AKUMULUJ WYCENA 7,30 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA : KUPUJ) 05 MARZEC 2008 Na kolejne lata utrzymujemy nasze prognozy odnośnie dynamicznej poprawy rentowności oraz założenie, że spółka będzie jednym z głównych,

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

Wybór i ocena spółki. Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski

Wybór i ocena spółki. Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski Wybór i ocena spółki Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski Wartość wewnętrzna vs cena giełdowa Wartość Momenty kiedy WW jest bliska cenie giełdowej WW Cena giełdowa Kupno Sprzedaż Kupno

Bardziej szczegółowo

Softbank informatyka. Dom Inwestycyjny BRE Banku SA RAPORT ANALITYCZNY. www.brebrokers.com.pl. Cena spadła, podnosimy rekomendację

Softbank informatyka. Dom Inwestycyjny BRE Banku SA RAPORT ANALITYCZNY. www.brebrokers.com.pl. Cena spadła, podnosimy rekomendację Dom Inwestycyjny BRE Banku SA RAPORT ANALITYCZNY informatyka ISSN 1508-308X Warszawa, 5.07.04 Cena spadła, podnosimy rekomendację Podnosimy rekomendację dla u, choć nie zmieniła się nasza prognoza dla

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Mostostal Warszawa Akumuluj

Mostostal Warszawa Akumuluj 17 listopada 2009 Aktualizacja raportu Nazwa BRE Bank Securities Budownictwo Polska Akumuluj MOWA.WA; MSW.PW (Obniżona) Cena bieżąca Cena docelowa Kapitalizacja Free float Średni dzienny obrót (3 mies.)

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja raportu. Mondi

Aktualizacja raportu. Mondi 20 października 2005 Aktualizacja raportu Nazwa BRE Bank Securities Pozostałe Polska CELA.WA; MPP.PW Kupuj (Podwyższona) Cena bieżąca Cena docelowa Kapitalizacja Free float Średni dzienny obrót (3 mies.)

Bardziej szczegółowo

DGA KUPUJ WYCENA 30,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY. 14 maj 2007

DGA KUPUJ WYCENA 30,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY. 14 maj 2007 KUPUJ WYCENA 30,9 PLN 14 maj 2007 Wyniki za IQ 07 były zgodne z naszymi oczekiwaniami. Pozytywnym sygnałem jest wzrost rentowności, niemniej niepokój może budzić mała dynamika wzrostu przychodów. Zwracamy

Bardziej szczegółowo

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 72,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY - AKTUALIZACJA. 05 Październik 2006 POPRZEDNIA WYCENA 67,9 PLN

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 72,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY - AKTUALIZACJA. 05 Październik 2006 POPRZEDNIA WYCENA 67,9 PLN AKUMULUJ Od czasu wydania poprzedniej rekomendacji kurs Relpolu wzrósł o 15% przekraczając cenę docelową ustaloną przez nas na poziomie 67,9 PLN. W związku z aktualizacją wyceny porównawczej podtrzymujemy

Bardziej szczegółowo

Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect. Marek Zuber Dexus Partners

Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect. Marek Zuber Dexus Partners Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect Marek Zuber Dexus Partners Ryzyko na rynkach finansowych Skąd się bierze? Generalna zasada: -Im większe ryzyko tym większy zysk -Im większy zysk tym większe

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r.

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najwyższy zysk w historii Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najważniejsze osiągnięcia 2012 roku Rekordowe dochody i zysk netto: odpowiednio 298,3 mln zł (+ 15% r/r),

Bardziej szczegółowo

3.3.1 Metody porównań rynkowych

3.3.1 Metody porównań rynkowych 3.3.1 Metody porównań rynkowych Metoda porównań rynkowych polega na porównaniu obiektu wycenianego z wartościami rynkowymi obiektów podobnych. Porównanie to może odbywać się bezpośrednio (np. środki transportu)

Bardziej szczegółowo

Wycena przedsiębiorstwa. Bartłomiej Knichnicki b.knichnicki@volante.pl

Wycena przedsiębiorstwa. Bartłomiej Knichnicki b.knichnicki@volante.pl Wycena przedsiębiorstwa Bartłomiej Knichnicki b.knichnicki@volante.pl 1. Cel wyceny 2. Metody majątkowe 3. Metody dochodowe 4. Metody porównawcze Agenda Cel wyceny motywy wyceny Transakcje kupna-sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI W III kwartale 2006 roku Grupa Kapitałowa MNI S.A. (Grupa MNI) odnotowała dobre

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA I KWARTAŁ Od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 2011 roku. NWAI Dom Maklerski SA

RAPORT ZA I KWARTAŁ Od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 2011 roku. NWAI Dom Maklerski SA RAPORT ZA I KWARTAŁ 2011 Od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 2011 roku NWAI Dom Maklerski SA Spis treści 1. Komentarz Zarządu Emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki

Bardziej szczegółowo

20 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok

20 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok 20 marzec 2015 Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok Podsumowanie 2014 roku Niższa o 4,14% [o 0,43 TWh] sprzedaż energii elektrycznej z własnej produkcji. Wyższa o 33,50% [o 0,86

Bardziej szczegółowo

P 2008P 2009P 2010P

P 2008P 2009P 2010P AKUMULUJ WYCENA 7,16 PLN 17 sierpnia 2007 POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ Wyniki za 2Q 07 były niższe niż od naszych oczekiwań. Przychody spadły 5% r/r, dodatkowo niepokoi spadek marży brutto na sprzedaży.

Bardziej szczegółowo

Wyniki za I kwartał 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. Warszawa, 15 maja 2014 r.

Wyniki za I kwartał 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. Warszawa, 15 maja 2014 r. Wyniki za I kwartał 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. r. Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w I kwartale 2014 r. Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. w I kwartale 2014 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. RAPORT ANALITYCZNY Jelfa, Polfa Kutno Producenci farmaceutyków

Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. RAPORT ANALITYCZNY Jelfa, Polfa Kutno Producenci farmaceutyków RAPORT ANALITYCZNY Jelfa, Polfa Kutno ISSN 1508-308X Warszawa, 11.08.04 Wyniki kwartalne Wyniki za II kwartał, zarówno w przypadku Jelfy, jak i Polfy Kutno są niższe w porównaniu do uzyskanych w analogicznym

Bardziej szczegółowo

20 marca 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2012 r.

20 marca 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2012 r. 20 marca 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2012 r. Kluczowe informacje za 12 m-cy 2012 (IV kw. 2012) Finansowe o o o o Przychody ze sprzedaży = 2.723 mln PLN (735 mln PLN); EBITDA

Bardziej szczegółowo

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni"

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach od kuchni Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni" Prowadzący: Marcin Dybek Centrum Analiz Finansowych EBIT marcin.dybek@rsg.pl www.rsg.pl Stosowane standardy rachunkowości

Bardziej szczegółowo

20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r.

20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r. 20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r. Istotne zdarzenia w 2013 roku Spadek cen energii o około 10%. Pierwszy pełen rok konsolidacji PAK KWB Konin, PAK KWB Adamów

Bardziej szczegółowo

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i wskaźniki

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. Skonsolidowany i jednostkowy za II kwartał 2013 roku. NWAI Dom Maklerski S.A.

RAPORT KWARTALNY. Skonsolidowany i jednostkowy za II kwartał 2013 roku. NWAI Dom Maklerski S.A. RAPORT KWARTALNY Skonsolidowany i jednostkowy za II kwartał 2013 roku NWAI Dom Maklerski S.A. Spis treści 1. Skład grupy kapitałowej... 2 2. Struktura akcjonariatu na dzień sporządzenia raportu... 2 3.

Bardziej szczegółowo

Prezentacja danych finansowych za okres, w którym nastąpiło połączenie lub nabycie innej jednostki

Prezentacja danych finansowych za okres, w którym nastąpiło połączenie lub nabycie innej jednostki Sprawozdanie finansowe sporządzone na koniec okresu sprawozdawczego, w którym nastąpiło połączenie, powinno zawierać dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy. Sprawozdanie finansowe sporządzone na koniec

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta.

W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta. W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta. Wycena spółki, sporządzenie raportu z wyceny Metodą wyceny, która jest najczęściej

Bardziej szczegółowo

14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r.

14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r. 14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r. Podsumowanie I kwartału 2015 roku Wyższa sprzedaż energii elektrycznej o 0,32 TWh (q/q): wyższa sprzedaż energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. I kwartał 2011 r.

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. I kwartał 2011 r. Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z. I kwartał 2011 r. Spis treści Jednostkowy raport kwartalny 1. Wybrane jednostkowe dane finansowe za I kwartał 2011 r. oraz dane porównawcze za I kwartał

Bardziej szczegółowo

Analiza wskaźnikowa - zadania Zadanie 1. Na podstawie danych zawartych w tabeli dokonano oceny zużycia i odnowy majątku go w spółce akcyjnej Z. Treść Rok ubiegły Rok badany 1. Majątek trwały wg wartości

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA ANALIZ Runda 1

AKADEMIA ANALIZ Runda 1 AKADEMIA ANALIZ Runda 1 Po co wyceniać spółki? Inwestować Kupować Sprzedawać Inwestor indywidualny Fundusz inwestycyjny Private equity Fuzje i przejęcia Doradztwo transakcyjne Inwestor branżowy Wyjście

Bardziej szczegółowo

Prezentacja danych finansowych za okres, w którym nastąpiło połączenie lub nabycie innej jednostki

Prezentacja danych finansowych za okres, w którym nastąpiło połączenie lub nabycie innej jednostki Sprawozdanie finansowe sporządzone na koniec okresu sprawozdawczego, w którym nastąpiło połączenie, powinno zawierać dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy. payday loans direct lender payday lenders

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

Ad. 3. Nadwyżka rynkowej wartości spółki ponad wartość księgową (MVA - Market Value Added) lub ciche rezerwy":

Ad. 3. Nadwyżka rynkowej wartości spółki ponad wartość księgową (MVA - Market Value Added) lub ciche rezerwy: Metody majątkowe Zadanie 1 Poniższe dane dotyczą Spółki Beta", notowanej na giełdzie: Wyszczególnienie Rok 1 Rok 2 Kapitał podstawowy 900 000 1 080 000 Należne, nie wniesione wpłaty na poczet kapitału

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE GRUPY ELEKTROBUDOWA ZA 9 M-CY 2016

SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE GRUPY ELEKTROBUDOWA ZA 9 M-CY 2016 SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE GRUPY ELEKTROBUDOWA ZA 9 M-CY 2016 KLUCZOWE PARAMETRY 9M. 2016 (mpln) * dane jednostki ELEKTROBUDOWA KLUCZOWE ZDARZENIA ZMIANA STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ: ODEJŚCIE OD SILOSÓW

Bardziej szczegółowo

Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r.

Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r. Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r. 30 maja 2007 r. PEGAS NONWOVENS S.A. ma przyjemność przedstawić niezbadane skonsolidowane dane dotyczące wyników za pierwszy kwartał

Bardziej szczegółowo

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A.

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2014 WRAZ Z OCENĄ SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISTOTNYM RYZYKIEM Zgodnie z częścią III, punkt

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Synteza* Na koniec III kw. 2010 r. PKO Bank Polski na tle wyników konkurencji**

Bardziej szczegółowo

SAPLING S.A. II KWARTAŁ 2017

SAPLING S.A. II KWARTAŁ 2017 RAPORT JEDNOSTKOWY SAPLING S.A. II KWARTAŁ 2017 SPIS TREŚCI 1. Podstawowe informacje o spółce. 2. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe. 3. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu,

Bardziej szczegółowo

sprzedaży Aktywa obrotowe Aktywa razem

sprzedaży Aktywa obrotowe Aktywa razem Wykaz uzupełniających informacji do jednostkowego sprawozdania finansowego MAKRUM S.A. za III kwartał 2012 roku opublikowanego w dniu 14 listopada 2012 r. 1. Bilans Aktywa trwałe Aktywa MSSF MSSF MSSF

Bardziej szczegółowo

sprawozdawczego oraz dostarczenie informacji o funkcjonowaniu spółki. Natomiast wadą jest wymóg wyważonego doboru wskaźników, których podstawą jest

sprawozdawczego oraz dostarczenie informacji o funkcjonowaniu spółki. Natomiast wadą jest wymóg wyważonego doboru wskaźników, których podstawą jest ANALIZA WSKAŹNIKOWA Analiza danych finansowych za pomocą analizy wskaźnikowej wykorzystuje różne techniki badawcze, podkreślając porównawczą oraz względną wagę prezentowanych danych, które mają ocenić

Bardziej szczegółowo

QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES IV KWARTAŁU 2010 ROKU od dnia roku do dnia

QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES IV KWARTAŁU 2010 ROKU od dnia roku do dnia QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES IV KWARTAŁU 2010 ROKU od dnia 01.10.2010 roku do dnia 31.12.2010 roku Raport kwartalny zawiera: 1) Komentarz Zarządu Emitenta

Bardziej szczegółowo

Rekomendacja - narzędzie manipulacji, czy skuteczne narzędzie inwestycyjne? Dr Piotr Sieradzan, CFA Członek Zarządu Pocztylion-Arka PTE S.A.

Rekomendacja - narzędzie manipulacji, czy skuteczne narzędzie inwestycyjne? Dr Piotr Sieradzan, CFA Członek Zarządu Pocztylion-Arka PTE S.A. Rekomendacja - narzędzie manipulacji, czy skuteczne narzędzie inwestycyjne? Dr Piotr Sieradzan, CFA Członek Zarządu Pocztylion-Arka PTE S.A. Rekomendacja wycena, a obiektywna wartość spółki Ciężko jest

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA DLA INWESTORÓW. Bydgoszcz, r.

PREZENTACJA DLA INWESTORÓW. Bydgoszcz, r. Warszawa, Bydgoszcz, 5 kwietnia 14.11.2012r. r. PREZENTACJA DLA INWESTORÓW 3 3 Plan prezentacji Dane rynkowe i akcjonariat Spółki Grupa Kapitałowa decyzje strategiczne Wyniki finansowe GK Projprzem S.A.

Bardziej szczegółowo

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r.

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2010 Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Warszawa, 3 marca 2010 r. Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Your Image S.A raport za IV kwartał 2014

Your Image S.A raport za IV kwartał 2014 Your Image S.A raport za IV kwartał 2014 1 1. Spis treści List Prezesa Zarządu str.3 Dane ewidencyjne str.4 Struktura akcjonariatu str.5 Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej. Przyczyny niesporządzania

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o.

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Niniejszy dokument stanowi podsumowanie raportu z wyceny wartości Spółki Hubstyle Sp. z o.o. na 9 kwietnia 2014 roku. Podsumowanie przedstawia

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za III KWARTAŁ 2015 r. od 01.07.2015 r. do 30.09.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE....4

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny

Skonsolidowany raport kwartalny Skonsolidowany raport kwartalny Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. Za IV kwartał 2011 roku Spis treści WYBRANE DANE FINANSOWE... 3 PEŁNE DANE SKONSOLIDOWANE... 4 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 5 kwietnia 2012 r. Bydgoszcz, r.

Warszawa, 5 kwietnia 2012 r. Bydgoszcz, r. Warszawa, 5 kwietnia 2012 r. PREZENTACJA DLA INWESTORÓW 2013 r. DANE RYNKOWE 2013 r. 44 Sytuacja rynkowa wskaźnik PMI 57 PMI POLSKA 57 PMI NIEMCY wartość wskażnika 52 47 wartość wskażnika 52 47 42 I II

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE 1Q 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA

WYNIKI FINANSOWE 1Q 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA WYNIKI FINANSOWE 1Q 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie na potrzeby omówienia

Bardziej szczegółowo

AMBRA Reuters: AMRR.WA Wycena: 8,39 PLN

AMBRA Reuters: AMRR.WA Wycena: 8,39 PLN Sektor: Spożywczy Kurs akcji: 7,47PLN AMBRA Reuters: AMRR.WA Wycena: 8,39 PLN akumuluj Profil spółki Grupa AMBRA jest czołowym producentem, importerem i dystrybutorem win w Europie Środkowej i Wschodniej.

Bardziej szczegółowo

W bilansie połączonych spółek wyłączeniu podlegają wzajemne należności i zobowiązania oraz inne rozrachunki o podobnym charakterze.

W bilansie połączonych spółek wyłączeniu podlegają wzajemne należności i zobowiązania oraz inne rozrachunki o podobnym charakterze. Wartość godziwa aktywów lub zobowiązań ujawnionych w wyniku połączenia bądź nabycia przedsiębiors W bilansie połączonych spółek wyłączeniu podlegają wzajemne należności i zobowiązania oraz inne rozrachunki

Bardziej szczegółowo

SYGNITY S.A. IT. Informacje o powiązaniach DM AmerBrokers ze Spółką znajdują się na ostatniej stronie, w rozdziale Informacje dodatkowe.

SYGNITY S.A. IT. Informacje o powiązaniach DM AmerBrokers ze Spółką znajdują się na ostatniej stronie, w rozdziale Informacje dodatkowe. Data: 07.07.2009 Rekomendacja: TRZYMAJ Wycena: 16,38 zł Aleje Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa Tel.: (48-22) 397-60-60, Fax.: (48-22) 397-60-61 e-mail: abrok@amerbrokers.pl Analityk: Robert Kurowski,

Bardziej szczegółowo

Wycena przedsiębiorstw w MS Excel

Wycena przedsiębiorstw w MS Excel Wycena przedsiębiorstw w MS Excel Piotr Kawala Co właściwie wyceniamy? Wyceniając firmę szacujemy zazwyczaj rynkową wartość kapitału własnego (wartość netto), W przypadku wyceny spółki akcyjnej szacujemy

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za II kwartał 2012 roku obejmujący okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 roku

Raport kwartalny spółki. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za II kwartał 2012 roku obejmujący okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 roku Raport kwartalny spółki Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za II kwartał 2012 roku obejmujący okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 roku Warszawa, 9 sierpnia 2012 roku Spis treści: 1. WPROWADZENIE... 3

Bardziej szczegółowo

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A.

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A. za I kwartał 2014 roku (01.01.2014 31.03. 2014) SPORZĄDZONA WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ W WERSJI ZATWIERDZONEJ

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja raportu. Ulma

Aktualizacja raportu. Ulma 31 października 2007 Aktualizacja raportu BRE Bank Securities Budownictwo Polska Ulma BAUA.WA; ULM.PW Trzymaj (Podtrzymana) Cena bieżąca Cena docelowa Kapitalizacja Free float Średni dzienny obrót (3 mies.)

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. III kwartał 2010r. (dane za okres r. do r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. III kwartał 2010r. (dane za okres r. do r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. III kwartał 2010r. (dane za okres 01-07-2010r. do 30-09-2010r.) Mikołów, dnia 10 listopada 2010 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Grupa Impel - podstawowe informacje Największa w Polsce grupa firm świadczących usługi wspierające funkcjonowanie przedsiębiorstw i instytucji. Lider na polskim

Bardziej szczegółowo

Przykład liczbowy rozliczenie połączenia spółek powiązanych z zastosowaniem metody nabycia

Przykład liczbowy rozliczenie połączenia spółek powiązanych z zastosowaniem metody nabycia Jak w praktyce jest stosowana ta metoda? W nr. 9/22 Biuletynu BDO Spółki Giełdowe omówiłem rozliczenie połączenia spółek powiązanych z zastosowaniem metody nabycia. Poniżej przedstawiam przykład liczbowy

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja raportu. Asseco Poland. Fuzja z Prokom Software

Aktualizacja raportu. Asseco Poland. Fuzja z Prokom Software 2 października 2007 Aktualizacja raportu BRE Bank Securities Informatyka Polska SOBK.WA; ACP.PW Kupuj (Podwyższona) Cena bieżąca Cena docelowa Kapitalizacja Free float Średni dzienny obrót (3 mies.) Struktura

Bardziej szczegółowo

Wyniki Mennicy Polskiej i Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej po 1Q2013 roku

Wyniki Mennicy Polskiej i Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej po 1Q2013 roku Zmiany wyników Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej: w stronę stabilizacji po gwałtownych wahaniach w tym globalnego rynku złota Wyniki Mennicy Polskiej i Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej po 1Q2013 roku

Bardziej szczegółowo

WYCENA 22,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY P 2010P 2011P

WYCENA 22,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY P 2010P 2011P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 22,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY 23 CZERWIEC 2009 Wyniki za 1Q 09 oceniamy pozytywnie. Przychody ze sprzedaży wzrosły o prawie 67,6% r/r i będzie to miało pozytywne znaczenie

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 4 do Prospektu emisyjnego spółki Tele-Polska Holding S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 17 września 2013 r.

Aneks nr 4 do Prospektu emisyjnego spółki Tele-Polska Holding S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 17 września 2013 r. Aneks nr 4 do Prospektu emisyjnego spółki Tele-Polska Holding S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 17 września 2013 r. Niniejszy aneks do Prospektu emisyjnego spółki Tele-Polska

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa 3.3 Metody dochodowe Do wyceny przedsiębiorstwa stosuje się, obok metod majątkowych - metody dochodowe, często określane mianem metod zdyskontowanego dochodu ekonomicznego.

Bardziej szczegółowo

PEGAS NONWOVENS S.A. Niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za I kw r.

PEGAS NONWOVENS S.A. Niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za I kw r. PEGAS NONWOVENS S.A. Niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za I kw. 2009 r. 28 maja 2009 r. Spółka PEGAS NONWOVENS S.A. ogłasza swoje niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za I kwartał zakończony

Bardziej szczegółowo

III KWARTAŁ ROKU 2012

III KWARTAŁ ROKU 2012 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. III KWARTAŁ ROKU 2012 Opole, 14 listopada 2012 r. Raport Gwarant Agencja Ochrony S.A. za III kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2014 R

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2014 R 1 CDRL S.A. Spółka jest wiodącym na rynku polskim i w Europie Środkowo-Wschodniej dystrybutorem odzieży dziecięcej sprzedawanej pod własną marką COCCODRILLO Główni akcjonariusze od ponad 20 lat prowadzą

Bardziej szczegółowo

R A P O R T R O C Z N Y VEDIA S.A. z siedzibą WARSZAWA ul. Zdrojowa 19. Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.

R A P O R T R O C Z N Y VEDIA S.A. z siedzibą WARSZAWA ul. Zdrojowa 19. Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. VEDIA S.A. 1 R A P O R T R O C Z N Y VEDIA S.A. z siedzibą 02-927 WARSZAWA ul. Zdrojowa 19 Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. 1. Pismo Prezesa Zarządu 2. Wybrane dane finansowe, zawierające

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 Warszawa, 4 listopada 2011 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 W dniu 30 czerwca 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowało

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY PRECIOUS METALS INVESTMENTS S.A. II KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT KWARTALNY PRECIOUS METALS INVESTMENTS S.A. II KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT KWARTALNY PRECIOUS METALS INVESTMENTS S.A. II KWARTAŁ 2013 ROKU Gliwice, 14 sierpnia 2013 r. Spis treści 1. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE EMITENTA... 3 2. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Pekao AKUMULUJ Sektor bankowy

Pekao AKUMULUJ Sektor bankowy RAPORT BIEŻĄCY REKOMENDACJA Pekao AKUMULUJ Sektor bankowy 30 stycznia 2001 r. 5 stycznia 2001 r. Kurs 99,2 zł Wycena 111,0 zł Kody ISIN PLPEKAO00016 Bloomberg PEO.PW Reuters BAPE.WA Kapit. (mpln) 16 442,2

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Warszawa,16 października 2009 r. Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Dane te prezentują wyniki finansowe 42 domów i 7 biur maklerskich (przed rokiem 39 domów i 6 biur maklerskich)

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY INFRA S.A. z siedzibą w Opolu za okres

RAPORT ROCZNY INFRA S.A. z siedzibą w Opolu za okres RAPORT ROCZNY z siedzibą w Opolu za okres 01.01.2016-31.12.2016 Opole, dnia 31 maja 2017 r. Spis treści I. List do Akcjonariuszy i Inwestorów... 3 II. Informacje o Spółce... 4 III. Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Średnio ważony koszt kapitału

Średnio ważony koszt kapitału Średnio ważony koszt kapitału WACC Weighted Average Cost of Capital 1 Średnio ważony koszt kapitałuwacc Weighted Average Cost of Capital Plan wykładu: I. Koszt kapitału a metody dyskontowe II. Źródła finansowania

Bardziej szczegółowo

dr hab. Marcin Jędrzejczyk

dr hab. Marcin Jędrzejczyk dr hab. Marcin Jędrzejczyk Przez inwestycje należy rozumieć aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych, wynikających z przyrostu wartości tych zasobów, uzyskania z nich przychodów w postaci

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a Warszawa, 09.05.2014 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a W końcu grudnia 2013 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków otwartych

Bardziej szczegółowo

Jak zbierać plony? Krótkoterminowo ostrożnie Długoterminowo dobierz akcje Typy inwestycyjne Union Investment

Jak zbierać plony? Krótkoterminowo ostrożnie Długoterminowo dobierz akcje Typy inwestycyjne Union Investment Jak zbierać plony? Krótkoterminowo ostrożnie Długoterminowo dobierz akcje Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa sierpień 2011 r. Co ma potencjał zysku? sierpień 2011 2 Sztandarowy fundusz dla klientów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY INFORMACJA FINANSOWA 01.01.2017 RAPORT KWARTALNY 1 CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w milionach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowane sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

R A P O R T R O C Z N Y GRUPY KAPITAŁOWEJ VEDIA S.A. z siedzibą 02-927 WARSZAWA ul. Zdrojowa 19. Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.

R A P O R T R O C Z N Y GRUPY KAPITAŁOWEJ VEDIA S.A. z siedzibą 02-927 WARSZAWA ul. Zdrojowa 19. Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. GRUPA KAPITAŁOWA VEDIA S.A. 1 R A P O R T R O C Z N Y GRUPY KAPITAŁOWEJ VEDIA S.A. z siedzibą 02-927 WARSZAWA ul. Zdrojowa 19 Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. 1. Pismo Prezesa Zarządu

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZAJĘCIA II

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZAJĘCIA II RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZAJĘCIA II PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Przepływy pieniężne są wpływami lub wypływami środków pieniężnych oraz ekwiwalentów środków pieniężnych. Podstawowe wpływy: przychody ze sprzedaży

Bardziej szczegółowo

WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01)

WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01) Dziennik Ustaw Nr 25 2164 Poz. 129 WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01) Załącznik nr 3 Dziennik Ustaw Nr 25 2165 Poz. 129 Dziennik Ustaw Nr 25 2166 Poz. 129 Dziennik Ustaw Nr 25 2167 Poz. 129 Dziennik

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK Autoryzowany Doradca Wrocław, 16 kwietnia 2014 r. SPIS TREŚCI RAPORTU ROCZNEGO Doradcy24 S.A. 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU

Bardziej szczegółowo