Wykorzystanie narzędzi open source w Platformie Usług Elektronicznych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykorzystanie narzędzi open source w Platformie Usług Elektronicznych"

Transkrypt

1 Wykorzystanie narzędzi open source w Platformie Usług Elektronicznych

2 gia rozwoju Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na lata MISJA Sprawna, przyjazna i rzetelna obsługa klientów realizowana z poszanowaniem zasad racjonalnego i przejrzystego gospodarowania środkami publicznymi, wykorzystująca nowoczesne technologie i potencjał pracowników. WIZJA Wizją Zakładu jest osiągnięcie statusu innowacyjnej instytucji zaufania społecznego.

3 y wdrażania Strategii przekształceń ZUS na lata Realizacja przyjętych w Strategii przekształceń celów strategicznych przyniosła: poprawę wizerunku Zakładu - zgodnie z wynikami badań prowadzonych przez CBOS na przestrzeni lat poziom akceptacji dla działań ZUS wzrósł z 20% do 32%; wzrost wskaźnika satysfakcji klientów z poziomu 3,76 w IV kwartale 2010 r. do 3,93 w II kwartale 2012 r. Oznacza to, iż przyjęty w Strategii przekształceń mechanizm budowy satysfakcji klientów okazał się skuteczny i dlatego zostanie on utrzymany w kolejnym okresie planowania strategicznego, tj. w latach

4 Wsparcie procesów ZUS przez IT MSWiA OTWARTE FUNDUSZE EMERYTALNE ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH PESEL, Centralny Rejestr Członków OFE dane osobowe Centralny Rejestr Ubezpieczonych Ministerstwo Finansów KEP,NIP, dane podatników GUS REGON dane podmiotów gospodarczych, Subkonto Konta Ubezpieczonych Centralny Rejestr Płatników Konta Płatników Informacje o zawartych umowach, listy składkowe Zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego, listy składkowe NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA Wyciągi bankowe, Zlecenia przelewu Dokumenty zgłoszeniowe Dane rejestracyjne, informacje o składkach NBP Dokumenty rozliczeniowe Bankowość elektroniczna B A N K A6 Wysyłanie dokumentów do ZUS za pomocą programu Płatnik Płatnicy składek zł Rozliczenia finansowe przelewy i przekazy pieniężne na rachunki ZUS KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

5

6 Kompleksowy System Informatyczny ZUS to jedna z największych na świecie instalacji komputerów klasy mainframe. Dane operacyjne zapisane w KSI to obecnie ponad 60 terabajtów. Dane zapisywane są w bazie jako tzw.: rekordy czyli swoiste ciągi informacji. Tablice przechowujące te dane posiadają wielkości rzędu miliardów rekordów. Jeśli regulacje ustawowe nie ulegną drastycznym modyfikacjom, co roku baza KSI powiększać będzie się o około 7 TB danych produkcyjnych, do tego należy doliczyć drugie tyle miejsca na zabezpieczenie danych.

7 Dane z przykładowego okresu z obszaru przetwarzania wsadowego: pod TWS ok. 1,2 mln zadań / mieś. zlecenia dodatkowe 10 tyś / rok 63 usługi w TWSie 531 podusługi ok. 480 aplikacji na MF (prawie 200 cyklicznie eksploatowanych) Około 55 tysięcy obiektów do utrzymania Wielkość bazy produkcyjnej 63,4 TB Całość zarządzanych zasobów ok 300 TB 7 10 miliardów!!!! rekordów w jednej z tablic 24 godzinna dostępność systemów 24 / 7 / 365 nadzór operatorski

8 latforma Usług Elektronicznych PLATFORMA USŁUG ELEKTRONICZNYCH (PUE) największe przedsięwzięcie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie e-usług. Główne założenie projektu - poprawa dostępu do usług ZUS dla obywateli, przedsiębiorców i jednostek administracyjnych przez stworzenie systemu informatycznego, umożliwiającego dostęp do danych zapisanych na kontach w ZUS, składanie wniosków i dokumentów oraz zadawanie pytań drogą elektroniczną.

9 tforma Usług Elektronicznych Cel projektu Cele projektu: Zwiększenie dostępu do usług ZUS oferowanych w formie elektronicznej dystrybuowanych różnymi kanałami dostępowymi dla obywateli oraz przedsiębiorców. Cele strategiczne Cele techniczne Usprawnienie obsługi klientów w jednostkach ZUS. Ograniczenie ilości wizyt klientów ZUS w jednostkach organizacyjnych. Ciągłe poprawianie i utrwalanie wizerunku ZUS jako instytucji nowoczesnej stosującej najnowsze metody komunikacji z Klientami. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. Zapewnienie dostępu do wszystkich usług ZUS w różnych kanałach komunikacji (telefon, internet, urzędomat). Stworzenie nowoczesnej infrastruktury pozwalającej budować usługi i udostępniać je w wielu kanałach Ułatwienie użytkownikom dostępu do danych zapisanych na ich indywidualnych kontach w ZUS. Umożliwienie klientom nie posiadającym dostępu do komputera kontakt z ZUS bez konieczności wizyty w urzędzie. Umożliwienie integracji usług ZUS z systemami zewnętrznymi, w szczególności z innymi platformami administracji publicznej.

10 forma Usług Elektronicznych Architektura fizyczna LoadBalancer LoadBalancer Proxy1 Portal 1 Proxy2 Portal 2 Portal 3 LoadBalancer LoadBalancer ESB1 ESB2 ESB3 ESB4 Rozwiązanie sprzętowe CISCO Apache httpd, Squid Jboss, Liferay, Dojo Rozwiązanie sprzętowe CISCO WebMethods 8.2 PostgreSQL, Ms SQL

11 tforma Usług Elektronicznych Architektura fizyczna Architektura fizyczna c.d.: 19 serwerów fizycznych typu blade (w tym 17 systemów open source RedHat Enterprise Linux 6 w tym dwa dwuwęzłowe klastry) JbossAS 6 instancji na 3 serwerach Apache httpd na 2 serwerach proxy 5 instancji Apache Tomcat na 3 serwerach EnterpriseDB / PostgreSQL klaster dwóch węzłów z 5 instancjami baz danych

12 tforma Usług Elektronicznych Architektura fizyczna Architektura fizyczna zalety rozwiązania: Dzięki takiemu rozwiązaniu udało się osiągnąć wysoką wydajność, elastyczność w konfiguracji i dostępność Rozwiązanie jest skalowalne, w każdej chwili można dołożyć lub usunąć np. serwer portalowy lub proxy, esb, który obsługuje część ruchu

13 orma Usług Elektronicznych Warstwa aplikacji open source Warstwa aplikacji open source: Liferay środowiskiem do tworzenia portali korporacyjnych, stworzone w technologii Java Dojo Toolkit biblioteka programistyczna (zestaw narzędzi) dla języka JavaScript.

14 orma Usług Elektronicznych System Obsługi Formularzy System Obsługi Formularzy wykorzystuje rozwiązania open source: Flex zestaw technologii służących do tworzenia oprogramowania typu Rich Internet Application. alivepdf, purepdf tworzenie plików PDF z poziomu języka ActionScript puremvc framework do tworzenia aplikacji opartych na wzorcu projektowym dla aplikacji posiadających graficzne interfejsy użytkownika.

15 orma Usług Elektronicznych Nowy Portal Informacyjny Rozwiązania Apache HTTPD i Squid Proxy we współpracy z loadbalancerami sprzętowymi odpowiadają za rozdzielenie ruchu w Portalu oraz komunikację z serwisami zewnętrznymi.

16 orma Usług Elektronicznych Narzędzia open source Wirtualny Doradca oraz Wirtualny Inspektorat oparte są o rozwiązania Apache Tomcat, Apache HTTPD i PostgreSQL. Liczba rozmów z Wirtualnym Doradcą Liczba zadanych pytań

17 orma Usług Elektronicznych Narzędzia open source Rozwiązania open source działają we współpracy z rozwiązaniami zamkniętymi: Szyna danych WebMethods 8.2 Szyna danych b2b WebMethods 8.2 Trading Networks MS Windows MS SQL Server

18 orma Usług Elektronicznych kluczowe funkcjonalności Usługi ogólnodostępne - dedykowane dla wszystkich klientów: Wirtualny Doradca - awatar, który po wpisaniu pytania przez użytkownika udziela na nie odpowiedzi w czasie rzeczywistym, Wirtualny Inspektorat - prezentacja organizacji bezpośredniej obsługi w placówkach ZUS. Usługi dedykowane klientom uwierzytelnionym: dostęp do danych zgromadzonych na indywidualnych kontach w systemach dziedzinowych ZUS, usługi o charakterze transakcyjnym - pozwalające np. na przesłanie do ZUS wniosków różnego typu lub zarezerwowanie wizyty w wybranej jednostce terenowej, aplikacja epłatnik.

19 orma Usług Elektronicznych kluczowe funkcjonalności Profile informacyjne - kluczowe funkcjonalności Ubezpieczony składanie wniosków, dokumentów, zadawanie pytań i otrzymywanie odpowiedzi z ZUS, wgląd do informacji zgromadzonych na koncie w ZUS takich jak: dane identyfikacyjne i ewidencyjne oraz dane adresowe, informacje o kwocie składki na ubezpieczenie emerytalne oraz o podstawach wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, dane o członkostwie w Otwartym Funduszu Emerytalnym (OFE) i składkach odprowadzonych do OFE, informacje o składkach zgromadzonych na koncie ubezpieczonego + kalkulator emerytalny informacje o przynależności do Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) oraz o członkach rodziny zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego, informacje o okresach i rodzajach ubezpieczeń, dane o wystawionych zaświadczeniach lekarskich.

20 orma Usług Elektronicznych kluczowe funkcjonalności Profile informacyjne - kluczowe funkcjonalności Płatnik: składanie wniosków, dokumentów, zadawanie pytań i otrzymywanie odpowiedzi z ZUS, wgląd do informacji zgromadzonych na koncie w ZUS takich jak: dane identyfikacyjne, ewidencyjne, dane adresowe, dane dotyczące biura rachunkowego oraz rachunków bankowych płatnika składek, dane dotyczące wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe opłacanej aktualnie przez płatnika składek, dane z deklaracji rozliczeniowych o podstawach wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz o wpłatach dokonanych przez płatnika w podziale na poszczególne fundusze, dane dotyczące osób zgłoszonych do ubezpieczeń przez płatnika składek, informacje o zawiadomieniach i ponagleniach wysłanych do płatnika składek, w związku z nieprawidłowościami w dokumentach złożonych do ZUS i brakującymi dokumentami oraz wpłatami.

21 orma Usług Elektronicznych kluczowe funkcjonalności Profile informacyjne - kluczowe funkcjonalności Świadczeniobiorcy: składanie wniosków, dokumentów, zadawanie pytań i otrzymywanie odpowiedzi z ZUS, wgląd do informacji zgromadzonych na koncie w ZUS takich jak: dane identyfikacyjne i adresowe świadczeniobiorcy, dane dotyczące decyzji emerytalno-rentowych, wypłat i potrąceń ze świadczeń emerytalno-rentowych, uprawnienia do zasiłków, wypłaty i zwroty oraz nadpłaty i potrącenia związane z zasiłkami. zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego członkowie rodziny świadczeniobiorcy, dane zawarte w wystawionych przez ZUS formularzach PIT.

22 orma Usług Elektronicznych kluczowe funkcjonalności Profile informacyjne - kluczowe funkcjonalności epłatnik: aplikacja powiązana z profilem płatnika, przeznaczona specjalnie dla małych i średnich przedsiębiorców (zatrudniających do 100 ubezpieczonych). umożliwia wypełnianie i przekazywanie do ZUS dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych, z wykorzystaniem danych prosto z Kompleksowego Systemu Informatycznego ZUS, usługa jest łatwa w obsłudze dzięki zastosowaniu kreatorów, które prowadzą użytkownika, wypełnione dokumenty są weryfikowane, dzięki przyspieszonemu procesowi przetwarzania dokumentów wysłanych za pomocą epłatnika zmiany na koncie płatnika i ubezpieczonego widoczne są następnego dnia, od 1 września 2012 r. za pomocą epłatnika można również opłacać składki.

23 tforma Usług Elektronicznych statystyki

24 tforma Usług Elektronicznych statystyki

25 tforma Usług Elektronicznych plany na rozwój Plany na rozwój ezwolnienie profil dla wybranych grup klientów instytucjonalnych np. PUP, MOPS, rozszerzenie zakresu płatności elektronicznych o płatności poza ubezpieczeniowe oraz współpraca z innymi bankami, integracja z e-puap, integracja z systemem komorniczym, integracja z systemem e-składka (indywidualne konto płatnika), Integracja z systemem aktuarialnym ZUS (mikrosymulacja dla emeryta w trybie on-line uwzględniająca emeryturę z ZUS i OFE).

26 adania jakości obsługi klientów w ZUS Dziękuję za uwagę Dariusz Śpiewak Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Terabajty w sektorze publicznym - fanaberia, czy realna potrzeba?

Terabajty w sektorze publicznym - fanaberia, czy realna potrzeba? Terabajty w sektorze publicznym - fanaberia, czy realna potrzeba? Powszechny system ubezpieczeń to między innymi: świadczeniobiorcy ubezpieczeni 14,9 mln ubezpieczonych dla których ZUS prowadzi konta,

Bardziej szczegółowo

Centrum Obsługi Telefonicznej (COT)

Centrum Obsługi Telefonicznej (COT) Centrum Obsługi Telefonicznej (COT) Magdalena Mazur-Wolak Dyrektor Departamentu Obsługi Klientów 3 kwietnia 2014 Strategia przekształceń ZUS na lata 2010-2012 Cel strategiczny: Zwiększenie satysfakcji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za 2014 rok

Sprawozdanie z działalności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za 2014 rok ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Sprawozdanie z działalności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za 2014 rok przyjęte przez Zarząd Zakładu Ubezpieczeń Społecznych uchwałą Nr 18 z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

PRZEWODNIK DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PRZEWODNIK DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Przeczytaj koniecznie! spis treści 1 Wstęp 3 Twoje prawa i obowiązki 5 Jakie masz prawa jako płatnik składek? 5 Rozpoczynasz działalność? Pamiętaj

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

PRZEWODNIK DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PRZEWODNIK DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Przeczytaj koniecznie! 1 WSTĘP Prowadzenie własnej działalności gospodarczej pociąga za sobą odpowiedzialność i szereg obowiązków wobec różnych instytucji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 lipca 2015 r. Poz. 26

Warszawa, dnia 6 lipca 2015 r. Poz. 26 Dziennik Urzędowy Ministra DZIENNIK Pracy i Polityki Społecznej 1 URZĘDOWY Poz. 29 MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Warszawa, dnia 6 lipca 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 24 MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW Projekt z dn. 26.01.2007 r. Uzgodniony międzyresortowo w dn. 17.01.32007r. bez rozbieżności i jednomyślnie zaakceptowany w dn. 25.01.2007r. przez Międzyresortowy Zespół do spraw Informatyzacji ROZPORZĄDZENIE

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI Warszawa, dnia 08 kwietnia 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI BM-WP.072.133.2015 Pan Radosław Sikorski Marszałek Sejmu RP Szanowny Panie Marszałku, w nawiązaniu do pisma

Bardziej szczegółowo

MAPA KOMPATYBILNOŚCI I INTEROPERACYJNOŚCI SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH 7 OSI PO IG

MAPA KOMPATYBILNOŚCI I INTEROPERACYJNOŚCI SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH 7 OSI PO IG MAPA KOMPATYBILNOŚCI I INTEROPERACYJNOŚCI SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH 7 OSI PO IG Opracowanie - stan na 30.04.2011 r. Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych. Streszczenie Studium Wykonalności

7\środo ff. Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych. Streszczenie Studium Wykonalności 7\środo ff Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów Streszczenie Studium Wykonalności Streszczenie Studium Wykonalności dla projektu: Platforma udostępniania

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik. wersja 9.01.001A. Materiał Szkoleniowy

Program Płatnik. wersja 9.01.001A. Materiał Szkoleniowy Program Płatnik wersja 9.01.001A Materiał Szkoleniowy Warszawa, 3 luty 2014r. 1 Spis treści: Wstęp..... str. 3 Wykaz zmian w Programie Płatnik w wersji 9.01.001....str. 4 Archiwizacja i bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Studium wykonalności projektu epuap2

Studium wykonalności projektu epuap2 Studium wykonalności projektu epuap2 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Spis treści I. Wprowadzenie... 5 II. Podstawowe informacje o projekcie... 13 II.1. Geneza i historia projektu...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRASOWA O PROFILU ZAUFANYM. wersja 1.0

INFORMACJA PRASOWA O PROFILU ZAUFANYM. wersja 1.0 INFORMACJA PRASOWA O PROFILU ZAUFANYM wersja 1.0 3 4 5 7 PROFIL ZAUFANY Czym jest profil zaufany? Korzyści z profilu zaufanego Jak posługiwać się profilem zaufanym? Jak uzyskać profil zaufany? 9 10 11

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Prowadzenie nadzoru technicznego nad wdrożeniem i realizacją projektu: Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP) Załącznik nr 7 Opiz

Bardziej szczegółowo

Możliwości podstawowe systemu ISOF

Możliwości podstawowe systemu ISOF Możliwości podstawowe systemu ISOF Copyright 2006-2015 by HEUTHES. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All rights reserved. Przedsiębiorstwo HEUTHES dokłada wszelkich starań aby informacje zawarte w tej instrukcji

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte prostota zaufan ie Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie dla

Bardziej szczegółowo

Metody wspomagania decyzji budowy infrastruktury teleinformatycznej dla komunikacji elektronicznej urząd obywatel

Metody wspomagania decyzji budowy infrastruktury teleinformatycznej dla komunikacji elektronicznej urząd obywatel Zakład Sieci Z-2 Metody wspomagania decyzji budowy infrastruktury teleinformatycznej dla komunikacji elektronicznej urząd obywatel 02.30.002.7 Warszawa, grudzień 2007 2 Praca nr 02.30.002.7 Metody wspomagania

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte Zarządzaj skutecznie swoim biznesem System Zarządzania Forte jest rozwiązaniem ERP ułatwiającym zarządzanie małymi i średnimi firmami. Umożliwia osiąganie trwałych i wymiernych

Bardziej szczegółowo

SUS. kompleksowe narzędzie dla niezależnych sprzedawców energii

SUS. kompleksowe narzędzie dla niezależnych sprzedawców energii SUS kompleksowe narzędzie dla niezależnych sprzedawców energii 1 SUS: korzyści zwiększenie udziału klientów, którzy wybrali sprzedawcę energii na konkurencyjnym rynku poprzez agresywne i probiznesowe działania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ znak sprawy: 1/DI/PN/2012 Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ znak sprawy: 1/DI/PN/2012 Opis przedmiotu zamówienia 010101 Załącznik nr 1 do SIWZ znak sprawy: 1/DI/PN/2012 Opis przedmiotu zamówienia 1. Słownik pojęć... 5 2. Wstęp... 8 3. Sytuacja aktualna... 9 3.1. Wykaz aktów prawnych... 9 3.1.1. Informacja o aktach

Bardziej szczegółowo

Uwagi do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. uzgodnienia międzyresortowe

Uwagi do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. uzgodnienia międzyresortowe l.p. Art. Podmiot zgł. Treść uwag 1. PZ GUS 1.1. Dodanie przepisu uchylającego ust. 1b art. 11 nowelizowanej ustawy. uzasadnienie: Narodowy Rachunek Zdrowia jest badaniem stałym umieszczanym corocznie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2011 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2011 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2011 ROKU KRAKÓW, 30 KWIETNIA 2012 ROKU SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE O FIRMIE... 3 2. PODSTAWOWE WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWE... 5 3. PRODUKTY I USŁUGI OFEROWANE

Bardziej szczegółowo

MGA SP. Zintegrowany System Zarządzania MGA v3

MGA SP. Zintegrowany System Zarządzania MGA v3 MGA SP. Z O.O. Zintegrowany System Zarządzania MGA v3 WWW.MGA.COM.PL 2 ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA MGA V3 Spis treści Wstęp...3 Historia firmy...4 Propozycje dla klientów...5 Dane firmy...6 Opis programu...7

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr 7 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Dostawa sprzętu komputerowego 206 szt. (laptopy wraz z oprogramowaniem narzędziowym: systemowym, biurowym i antywirusowym). Minimalne parametry sprzętu komputerowego

Bardziej szczegółowo

Realizacja Programu e-podatki a zmiany w Administracji Podatkowej

Realizacja Programu e-podatki a zmiany w Administracji Podatkowej Realizacja Programu e-podatki a zmiany w Administracji Podatkowej Ułatwienie, uproszczenie funkcjonowania bądź obsługa tych dziedzin życia, gdzie konieczna jest bezpośrednia relacja państwo-obywatel, przy

Bardziej szczegółowo

Broszura informacyjna Program Płatnik wersja 9.01.001. Należy zapoznać się przed uruchomieniem nowej wersji

Broszura informacyjna Program Płatnik wersja 9.01.001. Należy zapoznać się przed uruchomieniem nowej wersji Broszura informacyjna Program Płatnik wersja 9.01.001 Należy zapoznać się przed uruchomieniem nowej wersji Spis treści 1. Modyfikacje... 4 2. Nowe funkcje... 6 3. Zmiany wynikające z rozporządzenia...

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE W E-ADMINISTRACJI

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE W E-ADMINISTRACJI Technologie informacyjne i komunikacyjne w e-administracji 1 2 Autor raportu Dr inż. Anna Sołtysik-Piorunkiewicz (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katedra Informatyki) Publikacja współfinansowana

Bardziej szczegółowo

Opis wymagań na system informatyczny obsługi świadczeń emerytalno-rentowych.

Opis wymagań na system informatyczny obsługi świadczeń emerytalno-rentowych. Załącznik nr 1 Opis wymagań na system informatyczny obsługi świadczeń emerytalno-rentowych. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest usługa, w obszarze obsługi świadczeń emerytalno-rentowych realizowanych

Bardziej szczegółowo

Z ałącznik nr 4 do SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Z ałącznik nr 4 do SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Z ałącznik nr 4 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - 1 - Spis treści INFORMACJE OGÓLNE... 3 INFRASTRUKTURA TELEINFORMATYCZNA... 7 WYMAGANIA OGÓLNE... 7 SERWER... 8 ZESTAW KOMPUTEROWY... 9 SKANER...

Bardziej szczegółowo