Terabajty w sektorze publicznym - fanaberia, czy realna potrzeba?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Terabajty w sektorze publicznym - fanaberia, czy realna potrzeba?"

Transkrypt

1 Terabajty w sektorze publicznym - fanaberia, czy realna potrzeba?

2 Powszechny system ubezpieczeń to między innymi: świadczeniobiorcy ubezpieczeni 14,9 mln ubezpieczonych dla których ZUS prowadzi konta, odprowadza składki (OFE/NFZ), orzeka w sprawach niezdolności do pracy/rentowych 7,7 mln świadczeniobiorców, dla których ZUS ustala uprawnienia, oblicza wysokość, dokonuje przeliczeń i wypłaty emerytur i rent Liczba dni zasiłków macierzyńskich , 9 tys. dni Liczba dni zasiłków chorobowych , 2 tys. dni Liczba zasiłków pogrzebowych 304, 7 tys. (2010 r.). płatnicy 2,5 mln płatników składek, od których ZUS pobiera i rozlicza składki na wyodrębnione fundusze Liczba orzeczeń wydanych przez lekarzy orzeczników w 2010 roku: 1. łączna liczba orzeczeń , w tym: w sprawach dotyczących długotrwałej niezdolności do pracy , w sprawach czasowej niezdolności do pracy liczba zawiadomień o skierowanie na rehabilitację leczniczą

3 KSI Kompleksowy System Informatyczny ZUS obsługuje ok. 23 mln ubezpieczonych Rocznie do ZUS wpływa ponad 260 milionów dokumentów rozliczeniowych (ponad 13 razy więcej niż przed reformą) KSI umożliwia rozliczenie ponad 100 miliardów PLN rocznie na kontach ubezpieczonych i płatników. W ciągu miesiąca przeprowadza ponad 40 miliardów obliczeń, w tym ponad 100 milionów operacji księgowych.

4 Od ZUS nie zależą: Wysokość wypłacanych świadczeń Wysokość zbieranych składek Ilość zbieranych i przetwarzanych informacji

5 Wsparcie procesów ZUS przez IT MSWiA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH OTWARTE FUNDUSZE EMERYTALNE Ministerstwo Finansów GUS PESEL, dane osobowe KEP,NIP, dane podatników REGON dane podmiotów gospodarczych, Centralny Rejestr Członków OFE Centralny Rejestr Ubezpieczonych Dokumenty zgłoszeniowe Centralny Rejestr Płatników Dokumenty rozliczeniowe Zlecenia przelewu Subkonto Konta Ubezpieczonych Konta Płatników Wyciągi bankowe, Informacje o zawartych umowach, listy składkowe Zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego, listy składkowe Dane rejestracyjne, informacje o składkach NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA Wysyłanie dokumentów do ZUS za pomocą programu Płatnik A6 Płatnicy składek Bankowość elektroniczna zł Rozliczenia finansowe przelewy i przekazy pieniężne na rachunki ZUS KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

6 Ilości dokumentów doładowywanych do KSI DRA pierwszorazowe DRA Wszystkie Zgłoszeniowe Zgłoszeniowe Płatnika Zgłoszeniowe Płatnika DRA Wszystkie Zgłoszeniowe Ubezpieczonego DRA pierwszorazowe

7 Dane z przykładowego okresu z obszaru przetwarzania wsadowego: pod TWS ok. 1,2 mln zadań / mieś. zlecenia dodatkowe 10 tyś / rok 63 usługi w TWSie 531 podusługi ok. 480 aplikacji na MF (prawie 200 cyklicznie eksploatowanych) Około 55 tysięcy obiektów do utrzymania Wielkość bazy produkcyjnej 63,4 TB Całość zarządzanych zasobów ok 300 TB 10 miliardów!!!! rekordów w jednej z tablic 24 godzinna dostępność systemów 24 / 7 / 365 nadzór operatorski 7

8 Platforma Usług Elektronicznych PLATFORMA USŁUG ELEKTRONICZNYCH (PUE) największe przedsięwzięcie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie e-usług. Główne założenie projektu - poprawa dostępu do usług ZUS dla obywateli, przedsiębiorców i jednostek administracyjnych przez stworzenie systemu informatycznego, umożliwiającego dostęp do danych zapisanych na kontach w ZUS, składanie wniosków i dokumentów oraz zadawanie pytań drogą elektroniczną.

9 Platforma Usług Elektronicznych Architektura fizyczna LoadBalancer LoadBalancer Rozwiązanie sprzętowe CISCO Proxy1 Proxy2 Apache httpd, Squid Portal1 Portal2 Portal3 LoadBalancer LoadBalancer Jboss, Liferay, Dojo Rozwiązanie sprzętowe CISCO ESB1 ESB3 ESB2 ESB4 WebMethods 8.2 PostgreSQL, Ms SQL

10 Platforma Usług Elektronicznych Architektura fizyczna Architektura fizyczna c.d.: 19 serwerów fizycznych typu blade (w tym 17 systemów open source RedHat Enterprise Linux 6 w tym dwa dwuwęzłowe klastry) JbossAS 6 instancji na 3 serwerach Apache httpd na 2 serwerach proxy 5 instancji Apache Tomcat na 3 serwerach EnterpriseDB / PostgreSQL klaster dwóch węzłów z 5 instancjami baz danych

11 Platforma Usług Elektronicznych Architektura fizyczna Architektura fizyczna zalety rozwiązania: Dzięki takiemu rozwiązaniu udało się osiągnąć wysoką wydajność, elastyczność w konfiguracji i dostępność Rozwiązanie jest skalowalne, w każdej chwili można dołożyć lub usunąć np. serwer portalowy lub proxy, esb, który obsługuje część ruchu

12 Platforma Usług Elektronicznych Warstwa aplikacji open source Warstwa aplikacji open source: Liferay środowiskiem do tworzenia portali korporacyjnych, stworzone w technologii Java Dojo Toolkit biblioteka programistyczna (zestaw narzędzi) dla języka JavaScript.

13 Platforma Usług Elektronicznych System Obsługi Formularzy System Obsługi Formularzy wykorzystuje rozwiązania open source: Flex zestaw technologii służących do tworzenia oprogramowania typu Rich Internet Application. alivepdf, purepdf tworzenie plików PDF z poziomu języka ActionScript puremvc framework do tworzenia aplikacji opartych na wzorcu projektowym dla aplikacji posiadających graficzne interfejsy użytkownika.

14 Platforma Usług Elektronicznych Nowy Portal Informacyjny Rozwiązania Apache HTTPD i Squid Proxy we współpracy z loadbalancerami sprzętowymi odpowiadają za rozdzielenie ruchu w Portalu oraz komunikację z serwisami zewnętrznymi.

15 Platforma Usług Elektronicznych Narzędzia open source Wirtualny Doradca oraz Wirtualny Inspektorat oparte są o rozwiązania Apache Tomcat, Apache HTTPD i PostgreSQL. Liczba rozmów z Wirtualnym Doradcą Liczba zadanych pytań

16 Platforma Usług Elektronicznych Narzędzia open source Rozwiązania open source działają we współpracy z rozwiązaniami zamkniętymi: Szyna danych WebMethods 8.2 Szyna danych b2b WebMethods 8.2 Trading Networks MS Windows MS SQL Server

17 Platforma Usług Elektronicznych kluczowe funkcjonalności Usługi ogólnodostępne - dedykowane dla wszystkich klientów: Wirtualny Doradca - awatar, który po wpisaniu pytania przez użytkownika udziela na nie odpowiedzi w czasie rzeczywistym, Wirtualny Inspektorat - prezentacja organizacji bezpośredniej obsługi w placówkach ZUS. Usługi dedykowane klientom uwierzytelnionym: dostęp do danych zgromadzonych na indywidualnych kontach w systemach dziedzinowych ZUS, usługi o charakterze transakcyjnym - pozwalające np. na przesłanie do ZUS wniosków różnego typu lub zarezerwowanie wizyty w wybranej jednostce terenowej, aplikacja epłatnik.

18 Platforma Usług Elektronicznych kluczowe funkcjonalności Profile informacyjne - kluczowe funkcjonalności Ubezpieczony składanie wniosków, dokumentów, zadawanie pytań i otrzymywanie odpowiedzi z ZUS, wgląd do informacji zgromadzonych na koncie w ZUS takich jak: dane identyfikacyjne i ewidencyjne oraz dane adresowe, informacje o kwocie składki na ubezpieczenie emerytalne oraz o podstawach wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, dane o członkostwie w Otwartym Funduszu Emerytalnym (OFE) i składkach odprowadzonych do OFE, informacje o składkach zgromadzonych na koncie ubezpieczonego + kalkulator emerytalny informacje o przynależności do Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) oraz o członkach rodziny zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego, informacje o okresach i rodzajach ubezpieczeń, dane o wystawionych zaświadczeniach lekarskich.

19 Platforma Usług Elektronicznych kluczowe funkcjonalności Profile informacyjne - kluczowe funkcjonalności Płatnik: składanie wniosków, dokumentów, zadawanie pytań i otrzymywanie odpowiedzi z ZUS, wgląd do informacji zgromadzonych na koncie w ZUS takich jak: dane identyfikacyjne, ewidencyjne, dane adresowe, dane dotyczące biura rachunkowego oraz rachunków bankowych płatnika składek, dane dotyczące wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe opłacanej aktualnie przez płatnika składek, dane z deklaracji rozliczeniowych o podstawach wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz o wpłatach dokonanych przez płatnika w podziale na poszczególne fundusze, dane dotyczące osób zgłoszonych do ubezpieczeń przez płatnika składek, informacje o zawiadomieniach i ponagleniach wysłanych do płatnika składek, w związku z nieprawidłowościami w dokumentach złożonych do ZUS i brakującymi dokumentami oraz wpłatami.

20 Platforma Usług Elektronicznych kluczowe funkcjonalności Profile informacyjne - kluczowe funkcjonalności Świadczeniobiorcy: składanie wniosków, dokumentów, zadawanie pytań i otrzymywanie odpowiedzi z ZUS, wgląd do informacji zgromadzonych na koncie w ZUS takich jak: dane identyfikacyjne i adresowe świadczeniobiorcy, dane dotyczące decyzji emerytalno-rentowych, wypłat i potrąceń ze świadczeń emerytalno-rentowych, uprawnienia do zasiłków, wypłaty i zwroty oraz nadpłaty i potrącenia związane z zasiłkami. zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego członkowie rodziny świadczeniobiorcy, dane zawarte w wystawionych przez ZUS formularzach PIT.

21 Platforma Usług Elektronicznych kluczowe funkcjonalności Profile informacyjne - kluczowe funkcjonalności epłatnik: aplikacja powiązana z profilem płatnika, przeznaczona specjalnie dla małych i średnich przedsiębiorców (zatrudniających do 100 ubezpieczonych). umożliwia wypełnianie i przekazywanie do ZUS dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych, z wykorzystaniem danych prosto z Kompleksowego Systemu Informatycznego ZUS, usługa jest łatwa w obsłudze dzięki zastosowaniu kreatorów, które prowadzą użytkownika, wypełnione dokumenty są weryfikowane, dzięki przyspieszonemu procesowi przetwarzania dokumentów wysłanych za pomocą epłatnika zmiany na koncie płatnika i ubezpieczonego widoczne są następnego dnia, od 1 września 2012 r. za pomocą epłatnika można również opłacać składki.

22 Schemat:

23 Ile to kosztuje:

24 Technologia (platforma produkcyjna i przedprodukcja) Platforma systemowa Mainframe (COO, ZCOO) 5 serwerów mainframe z196 (x3) / z114 (x2) Środowisko 17 kmips (z ziip i zaap łącznie 22 kmips) Architektura dla przetwarzania wsadowego i interakcyjnego GDPS/PPRC (Geographically Dispersed Parallel Syspelx) DB2 v9 NFM (baza produkcyjna 100 TB) Macierze dyskowe (łącznie 700TB, w tym środowiska przedprodukcyjne) Automatyczne biblioteki (GRID) roboty.

25 Technologia (platforma produkcyjna i przedprodukcja) Platforma systemowa UNIX (COO, ZCOO, Oddziały) Serwery fizyczne i wirtualne ponad 100) HP-UX, AIX, RedHat HP MetroClaster (klaster systemów HP UX) HP Data Protector (zarządzanie backup ami) HP GiCAP (zarządzanie mocą przetwarzania) Informix, DB2, PostrgeSQL Katalog Korporacyjny

26 Technologia (platforma produkcyjna i przedprodukcja) Serwerowa platforma Windows (COO, ZCOO, Oddziały) Serwery fizyczne (+70) i wirtualne (+300)) MS Windows MS Exchange poczta Klastry MS SQL Macierze dyskowe (~180TB) Klastry VMware (wirtualizacja) ITS WWW (internet i intranet) VTL Virtual Tape Library z technologią deduplikacji danych

27 Technologia (platforma produkcyjna i przedprodukcja) Platforma sieciowa (COO, ZCOO, Oddziały) urządzeń aktywnych MPLS (Multiprotocol Label Switching) sieć dla ZUS IP telefonia (6 Oddziałów) VPN (Virtual Private Network) DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) LAN/WAN/SAN (Local/Wide/Storage Area Network) Akceleratory ruchu sieciowego

28 Technologia Zaplecze energetyczne (COO, ZCOO, Oddziały) Systemy klimatyzacji precyzyjnej i nawiewu COO, ZCOO Systemy zasilania w serwerowniach Zasilanie dwustronne redundancja zasilania Systemy rezerwowego zasilania serwerowni UPSy, agregaty prądotwórcze COO, ZCOO, Oddziały) Stałe monitorowanie systemów zasilania COO, ZCOO

29 Dziękuję za uwagę Kamil Wąsowicz

PRZEWODNIK DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

PRZEWODNIK DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PRZEWODNIK DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Przeczytaj koniecznie! 1 WSTĘP Prowadzenie własnej działalności gospodarczej pociąga za sobą odpowiedzialność i szereg obowiązków wobec różnych instytucji

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

PRZEWODNIK DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PRZEWODNIK DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Przeczytaj koniecznie! spis treści 1 Wstęp 3 Twoje prawa i obowiązki 5 Jakie masz prawa jako płatnik składek? 5 Rozpoczynasz działalność? Pamiętaj

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik. wersja 9.01.001A. Materiał Szkoleniowy

Program Płatnik. wersja 9.01.001A. Materiał Szkoleniowy Program Płatnik wersja 9.01.001A Materiał Szkoleniowy Warszawa, 3 luty 2014r. 1 Spis treści: Wstęp..... str. 3 Wykaz zmian w Programie Płatnik w wersji 9.01.001....str. 4 Archiwizacja i bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Opis wymagań na system informatyczny obsługi świadczeń emerytalno-rentowych.

Opis wymagań na system informatyczny obsługi świadczeń emerytalno-rentowych. Załącznik nr 1 Opis wymagań na system informatyczny obsługi świadczeń emerytalno-rentowych. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest usługa, w obszarze obsługi świadczeń emerytalno-rentowych realizowanych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za 2014 rok

Sprawozdanie z działalności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za 2014 rok ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Sprawozdanie z działalności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za 2014 rok przyjęte przez Zarząd Zakładu Ubezpieczeń Społecznych uchwałą Nr 18 z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Z ałącznik nr 4 do SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Z ałącznik nr 4 do SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Z ałącznik nr 4 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - 1 - Spis treści INFORMACJE OGÓLNE... 3 INFRASTRUKTURA TELEINFORMATYCZNA... 7 WYMAGANIA OGÓLNE... 7 SERWER... 8 ZESTAW KOMPUTEROWY... 9 SKANER...

Bardziej szczegółowo

Broszura informacyjna Program Płatnik wersja 9.01.001. Należy zapoznać się przed uruchomieniem nowej wersji

Broszura informacyjna Program Płatnik wersja 9.01.001. Należy zapoznać się przed uruchomieniem nowej wersji Broszura informacyjna Program Płatnik wersja 9.01.001 Należy zapoznać się przed uruchomieniem nowej wersji Spis treści 1. Modyfikacje... 4 2. Nowe funkcje... 6 3. Zmiany wynikające z rozporządzenia...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ znak sprawy: 1/DI/PN/2012 Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ znak sprawy: 1/DI/PN/2012 Opis przedmiotu zamówienia 010101 Załącznik nr 1 do SIWZ znak sprawy: 1/DI/PN/2012 Opis przedmiotu zamówienia 1. Słownik pojęć... 5 2. Wstęp... 8 3. Sytuacja aktualna... 9 3.1. Wykaz aktów prawnych... 9 3.1.1. Informacja o aktach

Bardziej szczegółowo

Uwagi do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. uzgodnienia międzyresortowe

Uwagi do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. uzgodnienia międzyresortowe l.p. Art. Podmiot zgł. Treść uwag 1. PZ GUS 1.1. Dodanie przepisu uchylającego ust. 1b art. 11 nowelizowanej ustawy. uzasadnienie: Narodowy Rachunek Zdrowia jest badaniem stałym umieszczanym corocznie

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny systemu Zielona Linia

Projekt techniczny systemu Zielona Linia Projekt techniczny systemu Zielona Linia wersja nr 1.8 Wykonawca projektu: Telekomunikacja Polska Warszawa 4 stycznia 2012 Projekt Techniczny systemu Zielona Linia Strona 1 z 335 Spis treści 1. WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP rozumiany jako szczegółowa koncepcja MSZ-KIIP wraz z jego analizą funkcjonalną Strona 1 z 185 Spis treści 1 Metryka dokumentu... 8 1.1 Aspekt formalny... 9 1.2

Bardziej szczegółowo

Płace i Kadry w Comarch ERP Optima - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US

Płace i Kadry w Comarch ERP Optima - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US Płace i Kadry w Comarch ERP Optima - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US Płace i Kadry w Comarch ERP Optima ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US ewidencja pracowników oraz rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Płace i Kadry w Comarch ERP Optima - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US

Płace i Kadry w Comarch ERP Optima - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US Płace i Kadry w Comarch ERP Optima - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US Płace i Kadry w Comarch ERP Optima ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US Strona 4 z 40 Spis treści 1

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie projektu implementacji oraz przeprowadzenie migracji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 lipca 2015 r. Poz. 26

Warszawa, dnia 6 lipca 2015 r. Poz. 26 Dziennik Urzędowy Ministra DZIENNIK Pracy i Polityki Społecznej 1 URZĘDOWY Poz. 29 MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Warszawa, dnia 6 lipca 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 24 MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Niniejszy dokument przedstawia Opis Przedmiotu Zamówienia, zawierający w szczególności wymagania funkcjonalne i pozafunkcjonalne wobec Nowej Bankowości Elektronicznej dla podmiotów

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Zapewnienie działania na zasobach CPD MPiPS Systemu Zielona Linia (CIKSZ ZL) oraz Elektronicznego Centrum Aktywizacji Młodzieży (ECAM). Strona 1 z 38 1

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-serwerowej oraz wdrożenie gotowego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W POLSCE

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W POLSCE Zakład Ubezpieczeń Społecznych UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W POLSCE Warszawa Zakład Ubezpieczeń Społecznych UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W POLSCE Warszawa 2012 Opracowanie Anna Siporska Departament Współpracy Międzynarodowej

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usługi wsparcia informatycznego w modelu SaaS na zarządzanie obszarem zasobów ludzkich w Banku Gospodarstwa Krajowego

Świadczenie usługi wsparcia informatycznego w modelu SaaS na zarządzanie obszarem zasobów ludzkich w Banku Gospodarstwa Krajowego Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Świadczenie usługi wsparcia informatycznego w modelu SaaS na zarządzanie obszarem zasobów ludzkich w Banku Gospodarstwa Krajowego

Bardziej szczegółowo

Zakup specjalistycznych usług personelu informatycznego Część I i II

Zakup specjalistycznych usług personelu informatycznego Część I i II SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO, na podstawie art. 39ustawy z dnia 29 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr 7 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Dostawa sprzętu komputerowego 206 szt. (laptopy wraz z oprogramowaniem narzędziowym: systemowym, biurowym i antywirusowym). Minimalne parametry sprzętu komputerowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-serwerowej oraz wdrożenie oprogramowania na potrzeby

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Akcja ofertowa z możliwością negocjacji na dostawę i wdrożenie oprogramowania 1 Spis treści I. Informacje wprowadzające... 3 II. Wymagania:... 3 III.

Bardziej szczegółowo

Słownik akronimów i definicji

Słownik akronimów i definicji Słownik akronimów i definicji Podlaski System Informacyjny e-zdrowie Załącznik nr 5 do dokumentu Opis Przedmiotu Zamówienia do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego:... Województwa

Bardziej szczegółowo

PUE NIE TYLKO DLA ZUS

PUE NIE TYLKO DLA ZUS SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE Polska Grupa Emerytalna SGH Studenckie Koło Naukowe Ekonomii Studenckie Koło Naukowe Ubezpieczeń i Zarządzania Ryzykiem oraz wybrani członkowie społeczności akademickiej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za 2009 rok

Sprawozdanie z działalności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za 2009 rok ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Sprawozdanie z działalności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za 2009 rok przyjęte przez Zarząd Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Uchwałą nr 44/2010 z dnia 13 maja 2010 roku

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. Szczegółowe wymagania dla Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie Zasobami Ministerstwa Zdrowia

Załącznik nr 1 do SIWZ. Szczegółowe wymagania dla Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie Zasobami Ministerstwa Zdrowia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowe wymagania dla Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie Zasobami Ministerstwa Zdrowia Warszawa 2014 Spis treści I. Słownik... 3 II. Cel i zakres

Bardziej szczegółowo

Strona 3 z 9. Życzymy miłej pracy z programem Płatnik Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Strona 3 z 9. Życzymy miłej pracy z programem Płatnik Zakład Ubezpieczeń Społecznych 3 WAŻNE INFORMACJE O PROGRAMIE PŁATNIK BROSZURA INFORMACYJNA Spiis ttreścii 1. Wstęp... 3 2. Główne funkcje programu... 3 3. Pobieranie danych z ZUS... 4 3.1. Raport z pobrania danych... 5 3.2. Komponenty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Centralne Biuro Antykorupcyjne 00-583 Warszawa Al. Ujazdowskie 9 REGON: 140610454 NIP: 701 00 25-324 ZATWIERDZAM Sprawa nr 42/ZP/CBA/2015/TCz Dyrektor Biura Finansów Centralnego Biura Antykorupcyjnego

Bardziej szczegółowo