Wstępne wypełnianie zeznania rocznego przez administrację podatkową.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wstępne wypełnianie zeznania rocznego przez administrację podatkową."

Transkrypt

1 Wstępne wypełnianie zeznania rocznego przez administrację podatkową.

2 Rewolucja w podatkach. Koniec mordęgi w wypełnianiem PIT-ów. Zrobią to dla nas urzędnicy. Rewolucja w podatkach. Fiskus sam wypełni twój PIT.

3 Program e-podatki" Zbiór działań organizacyjnych, legislacyjnych i informatycznych, zmierzających do przeprowadzenia transformacji polskiej administracji podatkowej. Cele strategiczne Programu : üefektywne dostarczanie wysokiej jakości oczekiwanych usług publicznych, üzwiększenie efektywności poboru podatków.

4 W ramach programu realizowane są przez Ministerstwo Finansów trzy projekty : e-rejestracja, e-deklaracje 2, e-podatki.

5 Wstępne wypełnianie zeznań rocznych to usługa, która realizowana jest w ramach projektu e-deklaracje2, którego główny celem jest : Usprawnienie procesów wymiany informacji między administracją podatkową a jej interesariuszami. Projekt e-deklaracje 2 stanowi odpowiedź na potrzeby podatników w zakresie sprawnej obsługi ich spraw oraz komunikacji z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, a w szczególności Internetu.

6 W roku 2012 złożono : deklaracji, z czego w wersji elektronicznej ,7 % W roku 2013 złożono: deklaracji, w tym w wersji elektronicznej ,7 %

7 Zeznania podatkowe w PIT statystyka : - za rok 2007 : 419 zeznań, - za rok 2008 : zeznań, - za rok 2009 : zeznań, - za rok 2010 : zeznań, - za rok 2011 : zeznań, - za rok 2012 : zeznań - za rok 2013 : zeznań (stan na r.)

8 Wstępnie wypełniane zeznania roczne przez administrację podatkową krok dalej w optymalizacji relacji interesariusz administracja podatkowa. Pre Filled tax Return deklaracja wstępnie wypełniona.

9 Pre Filled tax Return (PFR) na świecie. Usługa PFR udostępnia w pełni lub częściowo wypełnioną deklarację elektronicznie lub w formie papierowej. PFR tworzy się na podstawie danych przekazanych administracji podatkowej. W przypadku wysyłania wstępnie wypełnionych deklaracji pocztą, deklaracje zawierają pola kodowe odczytywane automatycznie po otrzymaniu ich od podatników.

10 Pre Filled tax Return (PFR) na świecie. W najbardziej zaawansowanej postaci, PFR dostępne elektronicznie zautomatyzowały przygotowanie deklaracji i wymiar podatku dla prawie wszystkich podatników. Najbardziej zaawansowane są kraje skandynawskie, 84% podatników w Danii i 94% w Finlandii otrzymuje w pełni wypełnioną deklarację. Pełne wypełnianie PFR przez administrację podatkową jest szeroko stosowane w Chile, Nowej Zelandii, Słowenii, Hiszpanii. Inne kraje (np. Australia, Belgia, Estonia, Francja, Holandia i Portugalia) udostępniają częściowo wypełnione PFR większości podatników.

11 PFR w programie e-podatki Zdefiniowane jest jako zeznanie podatkowe podatnika, które jest sporządzane przez administrację państwową, na podstawie danych uzyskanych z innych źródeł (w szczególności na podstawie deklaracji płatnika).

12 PFR etapy realizacji. Dwa etapy realizacji usługi : 1.Etap marzec 2015 r. 2.Etap marzec 2016 r. model docelowy.

13 PFR w 2015 r. üusługa formularzowa wstępnie wypełniane na żądanie podatnika zeznanie roczne PIT-37 za rok 2014 mające charakter propozycji rozliczenia rocznego, üźródło danych informacje PIT-11, PIT-8C, PIT-R i PIT-40, üdostępność konto podatnika na portalu podatkowym w okresie marzec kwiecień,

14 PFR w 2015 r. cd. ükonieczność zweryfikowania danych przez podatnika przed podpisaniem, ümożliwość modyfikacji danych rozliczeniowych, ümożliwość modyfikacji PFR-a w celu skorzystania z ulg podatkowych, preferencyjnych form rozliczenia (np. wspólnie z małżonkiem, etc.) ükonieczność podpisania.

15 PFR w 2015 r. dla kogo? PFR za rok 2014 adresowane jest do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, którzy zobowiązani są do rozliczenia rocznego na formularzu PIT-37.

16 PFR w 2015 r. dla kogo? PFR to kolejne ułatwienie, nie przymus! W dalszym ciągu będzie można składać zeznania podatkowe po staremu : 1.przez system e-deklaracje z BPE, 2.przez system e-deklaracje bez BPE, 3.papierowo.

17 PFR w 2016 r. i w latach następnych. Usługa formularzowa wstępnie wypełniane na żądanie podatnika w roku 2016 zeznania roczne za rok 2015 : PIT-37, PIT-38 oraz PIT-36 mające charakter propozycji rozliczenia rocznego, Usługa formularzowa wstępnie wypełniane na żądanie podatnika w roku 20xx zeznania roczne za rok 20xx 1 : PIT-37, PIT-38 oraz PIT-36 mające charakter propozycji rozliczenia rocznego,

18 PFR w 2016 r. i w latach następnych cd. Źródło danych informacje PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40, dokumenty PIT-40A/11A, PIT-40 i informacje o podatkach bezpośrednich, przekazywane przez Biuro Wymiany Informacji Podatkowych w Koninie (tam trafiają m.in. informacje o dochodach obywateli polskich uzyskiwanych w państwach UE), Dostępność konto podatnika na portalu podatkowym w okresie marzec kwiecień,

19 PFR w 2016 r. i w latach następnych cd. Konieczność zweryfikowania danych przez podatnika przed podpisaniem, Możliwość modyfikacji danych rozliczeniowych, Możliwość modyfikacji PFR-a w celu skorzystania z ulg podatkowych, preferencyjnych form rozliczenia (np. wspólnie z małżonkiem, etc.) Konieczność podpisania.

20 PFR w 2016 r. i w latach następnych cd. W roku 2016 powstanie zdefiniowany kanał wymiany informacji pomiędzy administracją podatkową a organami rentowymi. Możliwość zweryfikowania u każdego podatnika (przed wygenerowaniem PFR) danych zawartych w informacjach PIT-11, PIT-8C, PIT-R, dokumentach PIT-40A/11A i PIT- 40 z danymi otrzymywanymi przez organy rentowe w raportach, w których wykazywane są kwoty stanowiące podstawę wymiaru składki.

21 PFR w 2016 r. i w latach następnych dla kogo? PFR za rok 2015 r. i za lata następne adresowane są głównie do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Ale będą z tej usługi mogły skorzystać także osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, o ile do administracji podatkowej wpłynie za dany rok informacja podatkowa od płatnika, organu rentowego lub z BWIP.

22 PFR w 2016 r. i w latach następnych dla kogo? Nowa grupa adresatów usługi : 1.Emeryci, 2.Renciści, 3.Świadczenia i zasiłki przedemerytalne, 4.Zasiłki pieniężna z ubezpieczenia społecznego.

23 Płatnicy nowy obowiązek Automatyczne gromadzenie niezbędnych danych w systemach informatycznych administracji podatkowej zapewni nowy obowiązek dla płatników podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podmioty niepełniące funkcji płatnika w tym podatku.

24 Płatnicy nowy obowiązek W dniu 20 lutego 2014 r. został wysłany do uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji publicznych projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Projekt jest dostępny na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny (http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/2/projekt/204550).

25 Płatnicy nowy obowiązek W projekt nakłada na płatników podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podmioty niepełniące funkcji płatnika w tym podatku, obowiązek przesyłania urzędom skarbowym wybranych deklaracji podatkowych wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Jedynie w sytuacji, gdy liczba podatników dla których istnieje obowiązek sporządzenia imiennych deklaracji podatkowych (informacji lub rocznego obliczenia podatku) nie przekracza pięciu, oraz w przekazaniu tych dokumentów nie pośredniczy biuro rachunkowe, płatnik (odpowiednio podmiot niepełniący funkcji płatnika) będzie mógł dokonać ich złożenia w formie papierowej, w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym.

26 Płatnicy nowy obowiązek Deklaracje : PIT-11, PIT-8C, PIT- R, PIT-40, Obowiązkowo w formie elektronicznej z wyjątkiem tzw. małych płatników zatrudniających do 5-ciu pracowników, w rozliczaniu których nie pośredniczy biuro rachunkowe, W formie elektronicznej do końca lutego, W formie papierowej do końca stycznia, W formie elektronicznej z BPE lub bez BPE (dla płatników będących osobami fizycznymi), W formie elektronicznej z możliwością wykorzystania zbiorczej schemy deklaracji.

27 Dziękuję za uwagę! Piotr Michalak Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź Widzew Łódź r.

Realizacja Programu e-podatki a zmiany w Administracji Podatkowej

Realizacja Programu e-podatki a zmiany w Administracji Podatkowej Realizacja Programu e-podatki a zmiany w Administracji Podatkowej Ułatwienie, uproszczenie funkcjonowania bądź obsługa tych dziedzin życia, gdzie konieczna jest bezpośrednia relacja państwo-obywatel, przy

Bardziej szczegółowo

Program e-podatki Studium przypadku

Program e-podatki Studium przypadku www.pwc.com/pl Program e-podatki Studium przypadku Doświadczenia dla e-administracji samorządowej Agenda 1. Informacje o Programie 2. Wyniki Programu 3. Procesy podatkowe w samorządach 2 Informacje o Programie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI IZBY SKARBOWEJ W KATOWICACH W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI IZBY SKARBOWEJ W KATOWICACH W 2014 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI IZBY SKARBOWEJ W KATOWICACH W 2014 ROKU Dyrektor Izby Skarbowej i Naczelnicy Urzędów Skarbowych jako organy rządowej administracji niezespolonej podległe ministrowi właściwemu

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe w zakresie rejestracji działalności gospodarczej

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe w zakresie rejestracji działalności gospodarczej Spotkanie informacyjno-szkoleniowe w zakresie rejestracji działalności gospodarczej październik 2013r. Wstęp Nasze spotkanie ma celu przybliżenie Państwu podstawowych informacji związanych z czynnościami,

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE W E-ADMINISTRACJI

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE W E-ADMINISTRACJI Technologie informacyjne i komunikacyjne w e-administracji 1 2 Autor raportu Dr inż. Anna Sołtysik-Piorunkiewicz (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katedra Informatyki) Publikacja współfinansowana

Bardziej szczegółowo

Projekt e-deklaracje 2

Projekt e-deklaracje 2 Ministerstwo Finansów Departament Administracji Podatkowej Instrukcja użytkownika interaktywnych formularzy deklaracji i podań składanych od roku 2015 opatrywanych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

PRZEWODNIK DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PRZEWODNIK DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Przeczytaj koniecznie! spis treści 1 Wstęp 3 Twoje prawa i obowiązki 5 Jakie masz prawa jako płatnik składek? 5 Rozpoczynasz działalność? Pamiętaj

Bardziej szczegółowo

PIT. Informator o rozliczeniu. za 2010 rok

PIT. Informator o rozliczeniu. za 2010 rok Informator o rozliczeniu PIT za 2010 rok Pierwsze dni nowego roku to dla urzędów skarbowych i podatników początek kolejnej kampanii składania PIT-ów, czyli zeznań dotyczących dochodów osiągniętych w 2010

Bardziej szczegółowo

Zmiany w VAT i kasy fiskalne od 1.1.2015 r.

Zmiany w VAT i kasy fiskalne od 1.1.2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu Zmiany w VAT i kasy fiskalne od 1.1.2015 r. ul. Św. Jakuba 20 87-100 Toruń tel.: +48 56 669 9000 fax :+48 56 669 9002 www.kip.gov.pl

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OBSŁUGI I WSPARCIA PODATNIKA

SYSTEM OBSŁUGI I WSPARCIA PODATNIKA Zespół ds. obsługi podatników i komunikacji ZATWIERDZAM SYSTEM OBSŁUGI I WSPARCIA PODATNIKA Warszawa, luty 2015 r. ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa tel.: +48 22 123 52 20 fax: +48 22 123 3719 www.mf.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie

Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie 2012 Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie SPIS TREŚCI 1. Założenie e-sklepu... 3 1.1. Co jest potrzebne do rozpoczęcia e-działalności gospodarczej w Internecie?... 3 1.2. Rejestracja działalności gospodarczej...

Bardziej szczegółowo

kwiecień 2013 PUBLIKACJA BEZPŁATNA Informacja

kwiecień 2013 PUBLIKACJA BEZPŁATNA Informacja kwiecień 2013 PUBLIKACJA BEZPŁATNA Informacja dla osób fizycznych rozpoczynających prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej jednoosobowo: rozliczających składki wyłącznie na własne ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Broszura do PIT-36 STR. 1

Broszura do PIT-36 STR. 1 MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-36 O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W 2014 ROKU FORMULARZ PIT-36 JEST PRZEZNACZONY dla podatników, do których ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W CZĘSTOCHOWIE INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Stan prawny luty 2014r ul. Rolnicza 33, tel.: +48 34 329 01 00 NIP: 949-00-02-731 42-200 Częstochowa

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia 2 Spis treści O PAIiIZ O MDDP Zarys systemu podatkowego Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia Podatek od towarów i usług (VAT) Ceny transferowe Akcyza i cła Prawo dewizowe

Bardziej szczegółowo

Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych

Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5 Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych Poradnik dla płatników składek 1 Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych Poradnik

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-37 O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W 2012 ROKU

MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-37 O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W 2012 ROKU MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-37 O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W 2012 ROKU FORMULARZ JEST PRZEZNACZONY dla podatników, do których ma zastosowanie art.

Bardziej szczegółowo

Mariusz Makowski doradca podatkowy

Mariusz Makowski doradca podatkowy Mariusz Makowski doradca podatkowy Obywatel UE może wjechać i przebywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do 3 miesięcy na podstawie ważnego dokumentu podróży lub innego ważnego dokumentu potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

Projekt - Rozporządzenie z dnia 2008 r. w sprawie faktur elektronicznych

Projekt - Rozporządzenie z dnia 2008 r. w sprawie faktur elektronicznych Projekt - Rozporządzenie z dnia 2008 r. w sprawie faktur elektronicznych Na podstawie art. 106 ust. 10 i 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 oraz z 2005

Bardziej szczegółowo

ROZLICZ SWÓJ PIT Poznań, 2014

ROZLICZ SWÓJ PIT Poznań, 2014 ROZLICZ SWÓJ PIT Poznań, 2014 SPIS TREŚCI O PBDA... 3 WSTĘP... 4 CZYM WEDŁUG PRAWA PODATKOWEGO JEST DOCHÓD?... 5 PIT-37... 6 IDENTYFIKATOR PODATNIKA... 6 SPOSOBY OPODATKOWANIA... 7 OPODATKOWANIE INDYWIDUALNE...

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Zakład Ubezpieczeń Społecznych Nianie w ubezpieczeniach społecznych Warszawa 2011 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Nianie w ubezpieczeniach społecznych Warszawa 2011 Skład i druk: Biuro Poligrafii ZUS w

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Niniejsza instrukcja skierowana jest do osób fizycznych planujących podjąć jednoosobową działalność gospodarczą.

Bardziej szczegółowo

Wrota WSTĘPNA KONCEPCJA PROJEKTU KOMITET BADAŃ NAUKOWYCH. 11 grudnia 2002 r.

Wrota WSTĘPNA KONCEPCJA PROJEKTU KOMITET BADAŃ NAUKOWYCH. 11 grudnia 2002 r. Wrota WSTĘPNA KONCEPCJA PROJEKTU KOMITET BADAŃ NAUKOWYCH 11 grudnia 2002 r. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...1 STRESZCZENIE...6 1 WPROWADZENIE I DEFINICJE PODSTAWOWYCH POJĘĆ...10 1.1 KONCEPCJA SPOŁECZEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-deklaracje

Sage Symfonia e-deklaracje Sage Symfonia e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie działalności gospodarczej. mały poradnik podatkowy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r.

Rozpoczęcie działalności gospodarczej. mały poradnik podatkowy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. Rozpoczęcie działalności gospodarczej mały poradnik podatkowy Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Działalność gospodarczą możesz podjąć w dniu złożenia wniosku o wpis

Bardziej szczegółowo

System Symfonia. Rozwiązania pełne życia

System Symfonia. Rozwiązania pełne życia System Symfonia Rozwiązania pełne życia 1 prostota zaufanie 2 Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2010-2013 (projekt)

Program rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2010-2013 (projekt) Załącznik do Uchwały Rady Ministrów Nr.. z dnia. Projekt z dnia 8.12. 2010 r. Program rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2010-2013 (projekt) grudzień 2010 roku Spis treści Spis treści... 2

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik. wersja 9.01.001A. Materiał Szkoleniowy

Program Płatnik. wersja 9.01.001A. Materiał Szkoleniowy Program Płatnik wersja 9.01.001A Materiał Szkoleniowy Warszawa, 3 luty 2014r. 1 Spis treści: Wstęp..... str. 3 Wykaz zmian w Programie Płatnik w wersji 9.01.001....str. 4 Archiwizacja i bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. PODATKÓW I UNII CELNEJ Podatki pośrednie i administracja podatkowa VAT i inne podatki obrotowe

KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. PODATKÓW I UNII CELNEJ Podatki pośrednie i administracja podatkowa VAT i inne podatki obrotowe KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. PODATKÓW I UNII CELNEJ Podatki pośrednie i administracja podatkowa VAT i inne podatki obrotowe VAT we Wspólnocie Europejskiej STOSOWANIE VAT-u W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH

Bardziej szczegółowo

Tytuł: RAPORT przedsiębiorstwa w Polsce Autor: Daniel Kubach. Wydawca:

Tytuł: RAPORT przedsiębiorstwa w Polsce Autor: Daniel Kubach. Wydawca: Tytuł: RAPORT przedsiębiorstwa w Polsce Autor: Daniel Kubach Copywriter: Edyta Prozorowska Projekt okładki: Aneta Wasilik Wydawca: 8&8 Sp. z o.o. ul. Leszczyńskiego 4/25, 50-078 Wrocław NIP: 8971782498

Bardziej szczegółowo