Centrum Obsługi Telefonicznej (COT)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Centrum Obsługi Telefonicznej (COT)"

Transkrypt

1 Centrum Obsługi Telefonicznej (COT) Magdalena Mazur-Wolak Dyrektor Departamentu Obsługi Klientów 3 kwietnia 2014

2 Strategia przekształceń ZUS na lata Cel strategiczny: Zwiększenie satysfakcji klientów poprzez projektowanie procesów i organizację zasobów, przy zachowaniu przejrzystości i efektywności gospodarowania środkami publicznymi

3 Platforma Usług Elektronicznych (PUE) Cel projektu: zwiększenie dostępu do usług ZUS oferowanych w formie elektronicznej dystrybuowanych różnymi kanałami dla obywateli i przedsiębiorców Cele strategiczne: Usprawnienie obsługi klientów w jednostkach ZUS. Ograniczenie ilości wizyt klientów ZUS w jednostkach organizacyjnych. Ciągłe poprawianie i utrwalanie wizerunku ZUS jako instytucji nowoczesnej stosującej najnowsze metody komunikacji z Klientami. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. Zapewnienie dostępu do wszystkich usług ZUS w różnych kanałach komunikacji (telefon, Internet, urzędomat). Stworzenie nowoczesnej infrastruktury pozwalającej budować usługi i udostępniać je w wielu kanałach Ułatwienie użytkownikom dostępu do danych zapisanych na ich indywidualnych kontach w ZUS. Umożliwienie klientom nie posiadającym dostępu do komputera kontakt z ZUS bez konieczności wizyty w urzędzie. Umożliwienie integracji usług ZUS z systemami zewnętrznymi, w szczególności z innymi platformami administracji publicznej.

4 Platforma Usług Elektronicznych (PUE) Zadania objęte projektem PUE: 1. Wdrożenie Nowego Portalu Informacyjnego (NPI) 2. Wdrożenie Centrum Informacji Telefonicznej (CIT) 3. Wdrożenie Systemu Kierowania Ruchem w TJO ZUS (SKR) 4. Wdrożenie infrastruktury ułatwiającej obywatelom dostęp do PUE, tzw. Urzędomaty (SUI)

5 Platforma Usług Elektronicznych (PUE) Informacje ogólne: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 7 Osi Priorytetowej Społeczeństwo Informacyjne Budowa Elektronicznej Administracji i Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Przewidywany okres realizacji Miejsce realizacji cały kraj Koszt całkowity projektu 30 mln (tj. ok. 101 mln zł) - 85% dofinansowywane ze środków EFRR (25,5 mln, tj. ok. 86 mln zł.), - 15% środki budżetu państwa (4,5 mln, tj. ok. 15 mln zł)

6 Architektura ogólna IVR CENTRALA PBX CTI OPERATOR INTERNETOWY Głos Dane PORTAL KONSULTANTA CIT Lokalizacja: - Mińsk Mazowiecki - Węgrów PUE / ENTERPRISE SERVICE BUS

7 Wdrożenie systemu COT Operacyjne wdrożenie systemu (etap I) r. Zakończenie wdrażania systemu (etap II) r. 120 stanowisk pracy Podstawowe aplikacje w ramach Customer Interactive Centre (CIC) firmy Interactive Intelligence : - Interaction Client - Interaction Supervisor - Interaction Administrator - Interaction Attendant - Interaction Center Business Manager - Interaction EasyScripter - aplikacja biznesowa CIT (aplikacje dedykowana) Kanały dostępu: - Telefon - Urzędomat - Skype - Czat -

8 Efekty wdrożenia - porównanie: Infolinie - COT Infolinie: COT: Specjalizowane, tematyczne infolinie telefoniczne: Płatnik, Moja Składka, Emerytalno-Rentowa, Program Płatnik Całość problematyki ZUS, integracja w ramach PUE, wsparcie klientów w realizacji procedur biznesowych w NPI, rezerwacja wizyt w TJO, pomoc w wypełnianiu formularzy Obsługa infolinii w wielu TJO Więcej niż jeden numer dostępowy Informacje ogólne W zależności od TJO zróżnicowanie godzin pracy Brak standardu obsługi Standardowa usługa telefoniczna Brak możliwości skutecznego monitorowania i zarządzania usługą Ograniczone możliwości oddziaływania na zachowania konsultantów Obsługa tylko w COT Jeden numer dostępowy Informacje ogólne oraz informacje spersonalizowane Jednolite i wydłużone godziny funkcjonowania (7:00-18:00) Jednolity standard obsługi klientów Nowe kanały dostępu do usługi informacyjnej (czat, Skype, urzędomat, ) Łatwość monitorowania wolumenu i jakość usługi, rozbudowany system raportowania dostosowany do różnych szczebli zarządzania Łatwość zarządzania zespołem pracowniczym, wdrażanie jednolitych standardów i technik profesjonalnej obsługi, zasad rekrutacji, systemu motywacyjnego

9 Centrum Obsługi Telefonicznej Lokalizacje COT Mińsk Mazowiecki (Oddział w Siedlcach) od r. Węgrów (Oddział w Siedlcach) od r. Grudziądz (Oddział w Toruniu) od r. Miastko (Oddział w Słupsku) od 3/ r. W każdej z lokalizacji znajduje się 60 stanowisk konsultanckich.

10 Struktura organizacyjna COT Kierownik COT Lokalizacja nr 2,3,4 (Węgrów, Grudziądz, Miastko) Lokalizacja nr 1 (Mińsk Maz.) Naczelnik Wydz. Telefonicznej Obsługi Klientów Naczelnik Wydz. Telefonicznej Obsługi Klientów Referat Tel. Obsługi Płatników Składek Kierownik Starszy konsultant Konsultant Młodszy konsultant Referat Tel. Obsługi Płatników Składek II Kierownik linia wsparcia Starszy I linia konsultant wsparcia Konsultant Młodszy konsultant Referat Tel. Obsługi ds. Zasiłków, Prewencji i Rehabilitacji Referat Tel. Obsługi ds. Zasiłków, Kierownik Prewencji i Rehabilitacji Starszy konsultant Kierownik II linia Konsultant wsparcia Starszy konsultant Młodszy I linia wsparcia konsultant Konsultant Młodszy konsultant Referat Tel. Obsługi ds. Emerytalno-Rentowych Kierownik Starszy konsultant Konsultant Młodszy konsultant Referat Tel. Obsługi ds. Emerytalno-Rentowych II Kierownik linia wsparcia Starszy I linia konsultant wsparcia Konsultant Młodszy konsultant Referat Tel. Obsługi Ubezpieczonych Kierownik Starszy konsultant II linia Konsultant wsparcia Młodszy I linia wsparcia konsultant Referat Tel. Obsługi Ubezpieczonych Kierownik Starszy konsultant Konsultant Młodszy konsultant

11 Obszarowe Centra Wsparcia jako III linia wsparcia COT I. P. P. I. III Linia CWM COT Klient A. B. C. I. Sprawy emerytalno-rentowe I. I Linia II Linia Płatnicy składek Płatnicy składek Sprawy emerytalno-rentowe Zasiłki, prewencja Zasiłki, prewencja i rehabilitacja, i rehabilitacja, orzecznictwo lekarskie orzecznictwo lekarskie Ubezpieczeni Ubezpieczeni COT I. T J O O. Monitoring Zarządzanie przepływem zadań pomiędzy COT i III linią I. Z. I. Obszarowe Centra Wsparcia Biznesowego (Dep./Oddział) Odpowiedzi Zasilanie bazy wiedzy IVR Księga Wiedzy Właściciel biznesowy A. Pytanie/Zgłoszenie klienta B. Sprawy które nie mogą być załatwione samodzielnie przez I konsultanta linii C. Sprawy precedensowe o skomplikowanym i złożonym stanie faktycznym przekazane z COT do III linii wsparcia P. Przekierowanie sprawy do właściwego konsultanta/specjalisty I. Informacja zwrotna do klienta O. Sprawy, których załatwienie wymaga wglądu do akt Z. Zapytanie ogólne

12 Kluczowe usługi w ramach COT Całodobowa, automatyczna informacja głosowa (IVR) Udzielanie informacji ogólnych Udzielanie informacji spersonalizowanych zapisanych na kontach klientów Składanie wniosków i reklamacji Wsparcie klientów w realizacji procedur biznesowych w NPI Rezerwacja/anulowanie zdalne wizyty w wybranej terenowej jednostce organizacyjnej Wyszukiwanie danych adresowych terenowych jednostek organizacyjnych ZUS Składanie zamówienia na dane archiwalne Konfiguracja profilu PUE Zarządzanie obszarem użytkownika Pobranie informacji o okresie zwolnienia lekarskiego Wyjaśnianie błędów w dokumentach ubezpieczeniowych (korekta dokumentów i przekazanie ich płatnikowi lub umożliwienie przekazania dokumentów w sytuacji, gdy występują nieprawidłowości) Obsługa kampanii wychodzących

13 Obszarowe Centra Wsparcia - zadania Przygotowywanie odpowiedzi - udzielanie wyjaśnień klientom, których pytania wykroczyły poza poziom wiedzy merytorycznej konsultantów I i II linii COT (w ramach SOZT - Systemu Obsługi Zadań Trudnych aplikacji biznesowej COT) Zasilanie systemu bazy wiedzy COT bezpośrednie przygotowywanie materiałów zasilających bazę wiedzy COT oraz inicjowanie zasilania systemu bazy wiedzy COT w niezbędne opracowania przygotowane przez inne jednostki ZUS i instytucje zewnętrzne Bieżące aktualizowanie treści komunikatów IVR, jako jednego z elementów (kanałów informacyjnych) Systemu Zarządzania Informacją

14 Centrum Wsparcia Monitoringu COT - zadania Bieżący monitoring jakości standardu rozmowy i wartości merytorycznej odpowiedzi udzielanych klientom przez konsultantów COT Sporządzanie raportów z przeprowadzonego odsłuchu rozmów Analiza jakości odpowiedzi Zarządzanie przepływem zapytań pomiędzy COT (II linia) i III linią wsparcia (centra wsparcia/departamenty) oraz odpowiedziami na te pytania

15 CWM COT Karta oceny rozmowy telefonicznej

16 CWM COT Karta oceny rozmowy telefonicznej

17 Statystyki COT Zestawienie interakcji z odpowiedzią wg. typu połączeń w okresie VI - XII r. Typ połączeń VI (14-30) VII VIII IX X XI XII RAZEM Rozmowa telefoniczna Chat RAZEM

18 Połączenia w COT Zestawienie interakcji z odpowiedzią wg. typu połączeń w okresie I - XII 2013 r. Zestawienie interakcji z odpowiedzią wg. typu połączeń w okresie I - III 2014 r.

19 Połączenia telefoniczne w COT Liczba odebranych połączeń telefonicznych w COT I XII 2013 r. Liczba odebranych połączeń telefonicznych w COT I III 2014 r.

20 Zadania dodatkowe w ramach oceny Oddziałów COT SPRAWNOŚĆ JAKOŚĆ WYDAJNOŚĆ Centrum Obsługi Telefonicznej Sprawność obsługi (liczba połączeń odebranych : liczba połączeń ogółem) Poziom obsługi (liczba połączeń odebranych w ciągu 30 sek. : liczba połączeń ogółem) Ocena rozmowy standard obsługi (w skali 1-5) Ocena rozmowy wiedza merytoryczna (w skali 1-5) Wydajność pracy - Obciążenie stanowiska pracy konsultacją telefoniczną IV kw. 77,24% 24% 4,44 4, ,65 III kw. 62,42% 9% 4,48 4, ,11

21 Liczba odebranych połączeń telefonicznych w COT VI 2012 r. - III 2014 r.

22 Liczba połączeń telefonicznych w COT I 2013 III 2014 r.

23 Połączenia telefoniczne w COT Średni czas oczekiwania na zgłoszenie konsultanta COT I 2013 III 2014 r.

24 Monitoring i ocena prowadzonych rozmów skala ocen 1-5

25 Czas oczekiwania na zgłoszenie konsultanta RANKING Źródło: artykuł z dnia Infolinie. Jak długo można czekać na połączenie? Od 11 sekund do 12 minut [NASZ RANKING]

26 Średni czas oczekiwania na zgłoszenie konsultanta (ZUS , 14:30-15:00)

27 Badanie satysfakcji klientów ZUS Badanie satysfakcji klientów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Badanie satysfakcji klientów było realizowane od IV kwartału 2010 roku do IV kwartału 2013 r. podczas siedmiu etapów. Badanie było prowadzone dwa razy w roku w II i IV kwartale. Podczas całego badania zrealizowano: 7 badań telefonicznych CATI, 4 badania bezpośrednie CAPI, 2 zogniskowane wywiady grupowe FGI (badania fokusowe). W ramach siedmiu etapów badania zebrano opinie ponad klientów ZUS. Większość monitorowanych wskaźników satysfakcji klientów ZUS poprawiła się na przestrzeni 3 lat 27

28 Badanie satysfakcji klientów ZUS Większość monitorowanych wskaźników satysfakcji klientów ZUS poprawiła się na przestrzeni 3 lat Jeden z najważniejszych wskaźników ogólna satysfakcja klientów z obsługi w placówce ZUS wzrosła z 66 % w 2010 r. do 75 % w IV kwartale 2013 r. (dwie najwyższe odpowiedzi: oceniam bardzo dobrze i oceniam raczej dobrze) 28 28

29 Badanie satysfakcji klientów ZUS Najbardziej zadowoloną i grupą klientów ZUS są świadczeniobiorcy (85 % zadowolonych), ale największy przyrost zadowolonych odnotowano wśród przedsiębiorców: w 2010 r. było 64 % zadowolonych, a obecnie jest ich 77 % Systematycznie rośnie korzystanie z nowoczesnych form kontaktu z ZUS Odsetek deklarujących korzystanie z COT wzrósł w ciągu ostatniego półtora roku (od momentu wprowadzenie tej formy kontaktu) z 18 % do 25 % Odsetek deklarujący korzystanie pue.zus.pl wzrósł w ciągu ostatniego półtora roku (od momentu wprowadzenia tej formy kontaktu) z 19 % do 25 % 29 29

30 Centrum Obsługi Telefonicznej rozbudowa i rozwój Nowa umowa na rozbudowę i rozwój COT podpisana w dn r. wykonawca: konsorcjum: Newind sp. z o.o. i Impel IT sp. z o.o., we współpracy z Soft Data sp. z o.o. etapy realizacji: wstępny przygotowanie dokumentacji projektowej, w tym harmonogramu realizacji 30 dni od zawarcia umowy (zrealizowane), I - uruchomienie w pełnym zakresie lokalizacji w Grudziądzu oraz dostawa sprzętu i oprogramowania 45 dni (zrealizowane), II uruchomienie lokalizacji w Miastku 90 dni (zrealizowane), III wdrożenie środowiska testowego oraz nowych funkcjonalności (obsługa ruchu VoIP z/do zewnętrznych infolinii, nagrywanie ekranów) 150 dni, IV realizacja usług w zakresie rozwoju COT do 20 grudnia 2015 r.

31 Centrum Obsługi Telefonicznej rozbudowa i rozwój Rozwój systemu COT - zadania wydanie prezentacja kluczowych wskaźników obrazujących funkcjonowanie COT na ekranach multimedialnych dla kadry zarządzającej COT budowa aplikacji dla CWM wspierającej proces oceny rozmów (opcjonalne) dostosowanie aplikacji Systemu Obsługi Zapytań Trudnych (SOZT) do obsługi przepływu komunikacji COT/CWM/komórki III linii (departamenty/centra) wdrożenie dedykowanych statystyk pozwalających porównywać poszczególne lokalizacje COT uruchomienie połączenia VoIP z infolinią CEIDG dostosowanie aplikacji COT do Windows 7 wdrożenie rozwiązania pozwalającego na możliwość reagowania w sytuacjach obciążenia, któremu COT nie może sprostać (logiczne, automatyczne przekierowywanie niektórych połączeń do TJO)

32 Centrum Obsługi Telefonicznej rozbudowa i rozwój Rozwój systemu COT zadania (c.d.) wydanie migracja do wersji 4.0 systemu ININ modyfikacja obsługi Bazy Wiedzy integracja z NPI w zakresie tematycznego i autoryzowanego czata integracja z aplikacją PUE na urządzenia mobilne pozwalająca na przyjazne połączenie i autoryzację w COT w terminach późniejszych (2015): wdrożenie narzędzia telefonicznego badania satysfakcji klientów COT/SOK wdrożenie rozwiązania pozwalającego na obsługę mediów społecznościowych (opcjonalne) wdrożenie autoryzacji głosowej (opcjonalne)

33 Dziękuję za uwagę Magdalena Mazur-Wolak Departament Obsługi Klientów Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Sprawozdanie z działalności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za 2014 rok

Sprawozdanie z działalności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za 2014 rok ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Sprawozdanie z działalności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za 2014 rok przyjęte przez Zarząd Zakładu Ubezpieczeń Społecznych uchwałą Nr 18 z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem Nasza kompetencja to SAP CRM Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci SI-Consulting doradzali

Bardziej szczegółowo

str. 2 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Określenie zamówienia wg CPV:

str. 2 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Określenie zamówienia wg CPV: Modernizacja Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta (ESOK) dla potrzeb Aquapark Polkowice Regionalne Centrum Rekreacyjno Rehabilitacyjne S.A. wraz z pełną dokumentacją, zrealizowaniem szkoleń, dostawą

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy. ECORYS Polska Sp. z o.o. Łucka 2/4/6 00-845 Warszawa T +48 22 339 36 40 F +48 22 339 36 49 E ecorys@ecorys.pl W www.ecorys.

Raport końcowy. ECORYS Polska Sp. z o.o. Łucka 2/4/6 00-845 Warszawa T +48 22 339 36 40 F +48 22 339 36 49 E ecorys@ecorys.pl W www.ecorys. Ocena bieżącej realizacji projektów kluczowych realizowanych w ramach VII osi priorytetowej POIG 07.01.00-00-001/08, w kontekście identyfikacji obszarów krytycznych mających znaczenie dla skutecznego i

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Zapewnienie działania na zasobach CPD MPiPS Systemu Zielona Linia (CIKSZ ZL) oraz Elektronicznego Centrum Aktywizacji Młodzieży (ECAM). Strona 1 z 38 1

Bardziej szczegółowo

Jednolita Platforma Wymiany Informacji, czyli strategiczne podejście do inwestycji IT w obszarze zunifikowanej komunikacji i pracy grupowej

Jednolita Platforma Wymiany Informacji, czyli strategiczne podejście do inwestycji IT w obszarze zunifikowanej komunikacji i pracy grupowej Jednolita Platforma Wymiany Informacji, czyli strategiczne podejście do inwestycji IT w obszarze zunifikowanej komunikacji i pracy grupowej Przykładowe rozwiązania możliwe do realizacji na platformie Lotus

Bardziej szczegółowo

CRM. Zarządzanie relacjami z klientem (Customer Relationship Management)

CRM. Zarządzanie relacjami z klientem (Customer Relationship Management) CRM Zarządzanie relacjami z klientem (Customer Relationship Management) Wstęp Kim jest typowy klient? Co czy kto? Lata 60-te i 70-te XX wieku klasyczne techniki marketingowe: reklamy telewizyjne masowe

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW POLITECHNIKA WARSZAWSKA SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW Opracowanie: Centrum Informatyzacji Warszawa, czerwiec 2014 SPIS TREŚCI 1. CELE STRATEGICZNE... 4 1.1. Cel 1 - w zakresie

Bardziej szczegółowo

Studium wykonalności projektu epuap2

Studium wykonalności projektu epuap2 Studium wykonalności projektu epuap2 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Spis treści I. Wprowadzenie... 5 II. Podstawowe informacje o projekcie... 13 II.1. Geneza i historia projektu...

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW Projekt z dn. 26.01.2007 r. Uzgodniony międzyresortowo w dn. 17.01.32007r. bez rozbieżności i jednomyślnie zaakceptowany w dn. 25.01.2007r. przez Międzyresortowy Zespół do spraw Informatyzacji ROZPORZĄDZENIE

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2 7\środo ff Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Studium Wykonalności Część 2 z 2 Wykonalność i trwałość instytucjonalna przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRASOWA O PROFILU ZAUFANYM. wersja 1.0

INFORMACJA PRASOWA O PROFILU ZAUFANYM. wersja 1.0 INFORMACJA PRASOWA O PROFILU ZAUFANYM wersja 1.0 3 4 5 7 PROFIL ZAUFANY Czym jest profil zaufany? Korzyści z profilu zaufanego Jak posługiwać się profilem zaufanym? Jak uzyskać profil zaufany? 9 10 11

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OBSŁUGI I WSPARCIA PODATNIKA

SYSTEM OBSŁUGI I WSPARCIA PODATNIKA Zespół ds. obsługi podatników i komunikacji ZATWIERDZAM SYSTEM OBSŁUGI I WSPARCIA PODATNIKA Warszawa, luty 2015 r. ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa tel.: +48 22 123 52 20 fax: +48 22 123 3719 www.mf.gov.pl

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY INFORMATYCZNE SPRAWDZONE W PRAKTYCE

SYSTEMY INFORMATYCZNE SPRAWDZONE W PRAKTYCE SYSTEMY INFORMATYCZNE SPRAWDZONE W PRAKTYCE Duże doświadczenie i stabilny zespół konsultantów gwarantuje powodzenie w realizacji nawet bardzo skomplikowanych wdrożeń. Sevenbridge istnieje na rynku od 2004

Bardziej szczegółowo

Pion Infrastruktury. Szanowni Państwo, Solutions for Demanding Business

Pion Infrastruktury. Szanowni Państwo, Solutions for Demanding Business Szanowni Państwo, od ponad dekady jesteśmy świadkami przeobrażania informatyki w dobro powszechnie dostępne. Jeśli przyjmiemy, że pojęcie to oznacza towar, który może być dostarczony w dowolne miejsce

Bardziej szczegółowo

ROZEZNANIE RYNKU. Wariant 1 1. Dziewięć tematów szkoleń stacjonarnych w formie warsztatowej.

ROZEZNANIE RYNKU. Wariant 1 1. Dziewięć tematów szkoleń stacjonarnych w formie warsztatowej. ROZEZNANIE RYNKU W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na przeszkolenie pracowników ZUS w ramach projektu pt. "Poprawa jakości usług świadczonych przez ZUS na rzecz przedsiębiorców"

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRODUKTÓW IT

KATALOG PRODUKTÓW IT Międzynarodowe Targi Poznańskie 2008 KATALOG PRODUKTÓW IT DLA PRZEMYSŁU I ADMINISTRACJI PARTNERZY www.kadry.tv telewizja interaktywna dla mened erów wykorzystaj multimedia w ogl daj prezentacje produktu

Bardziej szczegółowo

Gdzie szukać Informacji? Mazowieckie biblioteki na miarę XXI wieku

Gdzie szukać Informacji? Mazowieckie biblioteki na miarę XXI wieku P R O G R A M O P E R A C YJ N Y K A P I TA Ł L U D Z K I R E G I O N A L N Y P R O G R A M O P E R A C YJ N Y W O J E W Ó D Z T W A M A Z O W I E C K I E G O 2 0 0 7 2 0 13 nr 1 2015 Gdzie szukać Informacji?

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/370/58/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Opracowanie i wdrożenie Systemu

Bardziej szczegółowo

Koncepcja rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Projekt e-zachodniopomorskie - aplikacje i e-usługi

Koncepcja rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Projekt e-zachodniopomorskie - aplikacje i e-usługi 22 wrzesień 2009r. Koncepcja rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Projekt e-zachodniopomorskie - aplikacje i e-usługi Niniejszy dokument jest wynikiem szeregu spotkań

Bardziej szczegółowo

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 realizowany w ramach działania 8.2 Wspierania wdrażania elektronicznego biznesu B2B 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

Telefonia IP dla przedsiębiorstw Oprogramowanie VoIP oparte na otwartych standardach.

Telefonia IP dla przedsiębiorstw Oprogramowanie VoIP oparte na otwartych standardach. Telefonia IP dla przedsiębiorstw Oprogramowanie VoIP oparte na otwartych standardach. IP Telefonia IP okazuje się obecnie technologią przenoszącą przedsiębiorstwo na etap globalny poprzez oparte na Internecie

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych. Streszczenie Studium Wykonalności

7\środo ff. Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych. Streszczenie Studium Wykonalności 7\środo ff Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów Streszczenie Studium Wykonalności Streszczenie Studium Wykonalności dla projektu: Platforma udostępniania

Bardziej szczegółowo

Koncepcja wdrożenia systemu ERP w Urzędzie Miasta Katowice i jednostkach organizacyjnych Miasta Katowice

Koncepcja wdrożenia systemu ERP w Urzędzie Miasta Katowice i jednostkach organizacyjnych Miasta Katowice Załącznik nr 8 do SIWZ Nr sprawy BZP.27... Projekt: Przeprowadzenie analizy, wykonanie koncepcji systemu ERP dla Miasta Katowice Koncepcja wdrożenia systemu ERP w Urzędzie Miasta Katowice i jednostkach

Bardziej szczegółowo

Wstęp.. 3. Streszczenie. 5. 1. Wprowadzenie 13. 1.1. Cele badania.. 13. 1.2 Metodologia badania 14

Wstęp.. 3. Streszczenie. 5. 1. Wprowadzenie 13. 1.1. Cele badania.. 13. 1.2 Metodologia badania 14 Badanie ewaluacyjne w zakresie działań informacyjno-promocyjnych i szkoleniowych podjętych w latach 2007-2008 oraz I kwartale 2009 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju technologii informacyjnych oraz ich zastosowań w sektorze MSP

Kierunki rozwoju technologii informacyjnych oraz ich zastosowań w sektorze MSP Kierunki rozwoju technologii informacyjnych oraz ich zastosowań w sektorze MSP KIERUNKI ROZWOJU TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH ORAZ ICH ZASTOSOWAŃ W SEKTORZE MSP Tomasz Kulisiewicz Marek Średniawa Współpraca

Bardziej szczegółowo

Unified Communications

Unified Communications Unified Communications 1 Spis treści Komunikaty zintegrowane Robert Jesionek Polski rynek otwarty na rozwiązania zunifikowanej komunikacji Barbara Mejssner Na czym polega koncepcja Unified Communications?

Bardziej szczegółowo

1. Skróty terminów używanych w dokumencie...2

1. Skróty terminów używanych w dokumencie...2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie Lokalnego Systemu Informatycznego obsługującego Instytucję Pośredniczącą oraz Instytucje Wdrażające, Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

OCENA DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH

OCENA DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH BADANIE EWALUACYJNE PN. OCENA DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH RPO WŁ W ZAKRESIE ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO Raport końcowy Opracował: Zespół konsultantów ITTI Poznań, 20 listopada 2014 ITTI Sp.

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 4 do SIWZ znak sprawy: 5/DI/PN/2014 Opis przedmiotu zamówienia Spis treści Słownik pojęć... 3 Wstęp... 7 2.1 Procesy merytoryczne wspierane przez system SI KDR... 7 2.2 Wykaz aktów prawnych

Bardziej szczegółowo