Księgarnia PWN: S.P. Morreale, B.H. Spitzberg, J.K. Barge - Komunikacja między ludźmi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Księgarnia PWN: S.P. Morreale, B.H. Spitzberg, J.K. Barge - Komunikacja między ludźmi"

Transkrypt

1 Księgarnia PWN: S.P. Morreale, B.H. Spitzberg, J.K. Barge - Komunikacja między ludźmi Wstęp Kompetencja komunikacyjna jako motywacja, wiedza i umiejętności Zalety dydaktyczne Podziękowania O Autorach CZĘŚĆ I PODSTAWY KOMUNIKACJI Rozdział 1 Wprowadzenie do komunikacji Czym jest komunikacja? Wiadomości Organizowanie Znaczenie Modele komunikacji Komunikacja jako transfer informacji Komunikacja jako uzgadnianie znaczenia Komunikacja jako perswazja Komunikacja jako tworzenie społeczności Założenia dotyczące komunikacji Komunikacja jest procesem Komunikacja tworzy nasz świat społeczny Komunikacja jest funkcjonalna Komunikacja jest ograniczająca i wyzwalająca Komunikacja jest adaptacyjna Komunikacja jest holistyczna Komunikacja wymaga koordynacji Dlaczego komunikacja jest ważna? Kompetencja komunikacyjna Podsumowanie rozdziału Słowa kluczowe

2 6 Wiedza Umiejętności Literatura Rozdział 2 Model kompetencji komunikacyjnej Czym jest kompetencja komunikacyjna? Kompetencja jako wywieranie wrażenia Schemat kompetencji Etyka a kompetencja komunikacyjna Podstawowe składniki modelu kompetencji komunikacyjnej Motywacja Wiedza Umiejętności Kontekst Elementy procesu w modelu kompetencji komunikacyjnej Komunikacja werbalna i niewerbalna Spostrzeganie, oczekiwania i wrażenia Model kompetencji komunikacyjnej Podsumowanie rozdziału Słowa kluczowe Motywacja Wiedza Umiejętności Literatura Rozdział 3 Spostrzeganie Czym jest spostrzeganie? Spostrzeganie obejmuje zauważanie Spostrzeganie obejmuje organizowanie Spostrzeganie obejmuje interpretację Dlaczego zrozumienie procesów spostrzegania jest ważne? Spostrzeganie wpływa na nasze reakcje Spostrzeżenia są względne Spostrzeżenia regulują zachowanie Rozwijanie Ja Ukryty inny w tworzeniu Ja Komunikacja a tożsamość osobista Ponowoczesne Ja Ujawnianie Ja Rodzaje otwartości Wymiary ujawniania Ja

3 Wyzwania i zagrożenia Wykorzystywanie różnych perspektyw w tworzeniu opisów Przewidywanie konsekwencji Przewidywanie przyszłości Podsumowanie rozdziału Słowa kluczowe Motywacja Wiedza Umiejętności Literatura Rozdział 4 Język Czym jest język? Reguły językowe Język jest systemem symboli Dlaczego język jest ważny? Funkcje języka Język ukierunkowuje uwagę Język tworzy możliwości i ograniczenia Język określa tożsamość Język ułatwia współdziałanie Wyzwania i zagrożenia Pokonywanie trudności Bądź zainteresowany znaczeniem słów Przewiduj możliwe interpretacje, zanim zaczniesz mówić Próbuj stosować inne sformułowania Podsumowanie rozdziału Słowa kluczowe Wiedza Umiejętności Literatura Rozdział 5 Komunikacja niewerbalna Czym jest komunikacja niewerbalna? Definiowanie komunikacji niewerbalnej Porównanie komunikacji niewerbalnej i języka Dlaczego komunikacja niewerbalna jest ważna? Funkcje komunikacji niewerbalnej Zastępowanie słów i powtarzanie Uzupełnianie i akcentowanie słów Regulowanie interakcji Zaprzeczanie słowom

4 Typy przekazów niewerbalnych Wygląd fizyczny i pierwsze wrażenie Mowa ciała Dotyk Głos Czas i przestrzeń Wyzwania i zagrożenia Liczba, ciągłość i świadomość przekazów niewerbalnych Różnice indywidualne, płciowe i kulturowe Pokonywanie trudności Bądź świadomy wiadomości niewerbalnych Szanuj różnice Połącz komunikację werbalną z niewerbalną Podsumowanie rozdziału Słowa kluczowe Motywacja Wiedza Umiejętności Literatura Rozdział 6 Słuchanie Czym jest słuchanie? Słuchanie a słyszenie Proces słuchania Model kompetentnego słuchania Dlaczego słuchanie jest ważne? Na uczelni i w pracy W związkach i społeczeństwie Rodzaje słuchania Słuchanie poznawcze Słuchanie oceniające Słuchanie empatyczne Łączenie rodzajów słuchania Wyzwania i zagrożenia Bariery fizyczne Bariery psychologiczne Bariery interakcyjne Pokonywanie trudności Kompetentne odbieranie Kompetentne tworzenie znaczenia Kompetentne reagowanie Podsumowanie rozdziału Słowa kluczowe Motywacja

5 9 Wiedza Umiejętności Literatura Rozdział 7 Kompetencja w komunikacji internetowej Czym jest kompetencja w komunikacji internetowej? Cechy komunikacji za pośrednictwem komputera Wrażliwość medialna Rola komunikacji za pośrednictwem komputera Zakres komunikacji internetowej Poinformowani i niedoinformowani Model kompetencji w komunikacji internetowej Motywacja Wiedza Umiejętności Kontekst Cechy wiadomości Nowe spojrzenie na komunikację internetową Rezultaty Wyzwania i zagrożenia Dostęp Biegłość Pokonywanie trudności Podsumowanie rozdziału Słowa kluczowe Motywacja Wiedza Umiejętności Literatura CZĘŚĆ II KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA Rozdział 8 Wprowadzenie do komunikacji interpersonalnej Założenia dotyczące komunikacji interpersonalnej Czym jest komunikacja interpersonalna? Komunikacja interpersonalna jest procesem wymiany Na komunikację interpersonalną składają się znaki i symbole Komunikacja interpersonalna tworzy znaczenia Komunikacja interpersonalna przebiega w interakcji

6 W komunikację interpersonalną zaangażowanych jest niewiele osób Komunikacja interpersonalna jest relacyjna Komunikacja interpersonalna przyczynia się do powstawania związków międzyludzkich Komunikacja interpersonalna przebiega etapami Model motywacji w komunikacji interpersonalnej Komunikacja interpersonalna a motywacja Motywy komunikacji interpersonalnej Motywy w związkach międzyludzkich Wyzwania i zagrożenia Lęk społeczny i nieśmiałość Złożoność celów Upraszczanie obrazu Ja bądź innych Pokonywanie trudności Radzenie sobie z negatywnymi motywami Zarządzanie celami Radzenie sobie z motywami dialektycznymi Komunikacja interpersonalna a etyka Podsumowanie rozdziału Słowa kluczowe Motywacja Wiedza Umiejętności Literatura Rozdział 9 Związki międzyludzkie a wiedza Wiedza deklaratywna, czyli co komunikować Repertuar zachowań Skrypty Reguły Wiedza proceduralna, czyli jak komunikować Planowanie Tworzenie programów działania Jak być kompetentnym? Prototypy Spełnianie oczekiwań Wyzwania i zagrożenia Dostosowanie planów Bezrefleksyjność Koncentracja na Ja Pokonywanie trudności Samoobserwacja Empatia i przyjmowanie cudzej perspektywy Strategie zdobywania wiedzy

7 11 Podsumowanie rozdziału Słowa kluczowe Wiedza Umiejętności Literatura Rozdział 10 Związki międzyludzkie a umiejętności Istota umiejętności komunikacyjnych Charakterystyka umiejętności Abstrakcyjność umiejętności Wywieranie wrażenia a umiejętności Rodzaje umiejętności interpersonalnych Koordynacja Panowanie nad sobą Ekspresyjność Uważność Wyzwania i zagrożenia Nawyki i rutyna Równoważenie proporcji umiejętności Równowaga między zainteresowaniem sobą a zainteresowaniem innymi Pokonywanie trudności Utrzymywanie równowagi między plastycznością a stałością Wychwytywanie sygnałów Utrzymywanie równowagi między stosownością a skutecznością Podsumowanie rozdziału Słowa kluczowe Wiedza Umiejętności Literatura CZĘŚĆ III KOMUNIKACJA W MAŁEJ GRUPIE Rozdział 11 Komunikacja w małej grupie a motywacja Czym jest mała grupa? Grupa składa się z trzech lub więcej osób Postrzeganie siebie jako członków grupy Wzajemna zależność Konieczna jest komunikacja Założenia dotyczące komunikacji w małej grupie

8 Małe grupy sprzyjają realizacji zadań Obowiązki i role w małych grupach Małe grupy tworzą własną kulturę Małe grupy ukierunkowują swój rozwój Dlaczego komunikacja w małej grupie jest ważna? Komunikujemy się w wielu małych grupach Małe grupy mogą zwiększać poziom kreatywności i osiągnięć Małe grupy mogą mieć także negatywny wpływ na ludzi Model kompetentnej komunikacji w małej grupie Motywacja Wiedza Umiejętności Kontekst Motywacja do przyłączania się i uczestnictwa w grupach Ludzie Zadanie Zaspokajanie potrzeb Cechy osobowości Wyzwania i zagrożenia Problemy z koordynacją Różnorodne motywacje Pokonywanie trudności Wyrażanie swoich pragnień i motywacji Badanie motywacji innych osób Ustanawianie odpowiedzialności Komunikacja w małej grupie a etyka Podsumowanie rozdziału Słowa kluczowe Motywacja Wiedza Umiejętności Literatura Rozdział 12 Podejmowanie decyzji Jak podejmować decyzje grupowe? Rozwiązywanie problemów a podejmowanie decyzji Definiowanie zadań grupowych związanych z podejmowaniem decyzji Komunikacja a grupowe podejmowanie decyzji Ocena jakości podejmowania decyzji Określenie, kiedy grupy powinny podejmować decyzje

9 Umiejętności zadaniowe w procesie decyzyjnym Zdefiniowanie problemu Analiza problemu Identyfikacja kryteriów rozwiązania problemu Generowanie rozwiązań lub alternatyw Ocena rozwiązań lub alternatyw Wyzwania i zagrożenia Źródła myślenia grupowego Myślenie grupowe a podejmowanie decyzji Pokonywanie trudności Stymulowanie myślenia dywergencyjnego Stymulowanie myślenia konwergencyjnego Rozwijanie podejścia refleksyjnego Wypracowywanie wspólnej perspektywy Podsumowanie rozdziału Słowa kluczowe Wiedza Umiejętności Literatura Rozdział 13 Przywództwo, czyli zarządzanie relacjami w grupie Jak zarządzać relacjami w grupie? Rozpoznawanie faz życia grupy Rozwój ról Tworzenie wspierającego klimatu grupowego Zarządzanie konfliktem Jak przewodzić grupie? Rozumienie przywództwa Przywództwo a zarządzanie ludźmi Przywódca jako osoba odpowiedzialna za zmianę Umiejętności relacyjne w pracy z ludźmi Przedstawianie swoich poglądów i wyjaśnień Sformułowanie problemu Dostarczanie wsparcia społecznego Wyzwania i zagrożenia Pokonywanie trudności Sformułowanie problemu Analiza stanowisk i interesów Ponowna analiza wspólnej misji grupy

10 14 Podsumowanie rozdziału Słowa kluczowe Wiedza Umiejętności Literatura CZĘŚĆ IV PRZEMAWIANIE PUBLICZNE Rozdział 14 Wprowadzenie do przemawiania publicznego Model kompetentnego przemawiania Tradycja retoryczna Okres grecki Okres rzymski Dlaczego przemawianie publiczne jest ważne? Motywy dobra publicznego Motywy osobiste Motywy zawodowe Czym jest przemawianie publiczne? Założenia dotyczące przemawiania publicznego Rodzaje wystąpień Rodzaje prezentacji Model kompetentnego mówcy Motywacja Wiedza Umiejętności Analiza kontekstu i audytorium Analiza słuchaczy Analiza sytuacji Kompetencja audytorium Wyzwania i zagrożenia Obawy związane z komunikacją Lęk przed wystąpieniami publicznymi Pokonywanie trudności Redukcja lęku przed publicznymi wystąpieniami Przemawianie publiczne a etyka Podsumowanie rozdziału Słowa kluczowe Motywacja Wiedza Umiejętności Literatura

11 15 Rozdział 15 Przygotowanie wystąpienia publicznego Kompetentne przygotowanie wystąpienia Model kompetentnego wystąpienia Wybór i zawężenie tematu Znalezienie dobrego tematu Dostosowanie i zawężenie tematu Określenie celu i głównej tezy wystąpienia Cel ogólny Cel szczegółowy Teza główna Zebranie materiałów pomocniczych Obserwacje i doświadczenia osobiste Wywiady informacyjne Zastosowanie internetu Korzystanie z zasobów bibliotecznych Uporządkowanie materiałów i przygotowanie planu Sposoby uporządkowania materiału Podstawy przygotowywania planu wystąpienia Rodzaje planów wystąpienia Wprowadzenie Rozwinięcie wystąpienia Zakończenie Zastosowanie pomocy wizualnych Typy pomocy wizualnych Metody prezentacji Prezentacje komputerowe Wyzwania i zagrożenia Ustanowienie wiarygodności źródła Uwiarygodnienie informacji z internetu Udokumentowanie źródeł informacji Pokonywanie trudności Jak ustanowić wiarygodność źródła? W jaki sposób oceniać źródła internetowe? W jaki sposób cytować źródła? Podsumowanie rozdziału Słowa kluczowe Wiedza Umiejętności Literatura Rozdział 16 Prezentacja wystąpienia Kompetentna prezentacja Model kompetentnej prezentacji

12 Wiarygodność mówcy a kompetentna prezentacja Wymowność słów Klarowność Barwny język Język dostosowany do audytorium Brzmienie głosu Tempo mówienia Wysokość głosu Głośność Głos publiczny i prywatny Wartość poprawności Wymowa i dykcja Poprawność językowa Znaczenie komunikacji niewerbalnej Wygląd Postawa i ruchy ciała Gesty Mimika Kontakt wzrokowy Wyzwania i zagrożenia Optymalizacja prezentacji wystąpienia Zarządzanie reakcjami publiczności Prezentacja z użyciem pomocy wizualnych Pokonywanie trudności W jaki sposób maksymalizować kompetencję w zakresie prezentacji? W jaki sposób radzić sobie z informacjami zwrotnymi, pytaniami i czynnikami zakłócającymi? W jaki sposób prezentować przy użyciu pomocy wizualnych? Podsumowanie rozdziału Słowa kluczowe Wiedza Umiejętności Literatura Rozdział 17 Wystąpienia informacyjne Czym jest przemawianie o charakterze informacyjnym? Co to jest wystąpienie informacyjne? Dlaczego wystąpienia informacyjne są ważne? Rodzaje wystąpień informacyjnych Wystąpienia opisowe

13 Wystąpienia wyjaśniające Wystąpienia instruktażowe Organizacja i przygotowanie planu wystąpienia informacyjnego Temat Chronologia Przestrzeń Porównanie i kontrast Przyczyna i skutek Materiały pomocnicze w wystąpieniu informacyjnym Definicje i opisy Przykłady Historie Świadectwa i cytaty Fakty i statystyki Wystąpienia informacyjne a etyka Wyzwania i zagrożenia Nieodpowiedni przedmiot lub temat Nieodpowiednie informacje Zła organizacja Pokonywanie trudności Wybór odpowiedniego tematu i informacji Prosta i logiczna organizacja Motywacja publiczności do słuchania Podsumowanie rozdziału Słowa kluczowe Wiedza Umiejętności Literatura Rozdział 18 Wystąpienia perswazyjne Czym jest przemawianie perswazyjne? Dlaczego wystąpienia perswazyjne są ważne? Wystąpienia perswazyjne a etyka Rodzaje wystąpień perswazyjnych Wystąpienia w celu wzmocnienia postaw, opinii i wartości Wystąpienia w celu zmiany postaw, poglądów i wartości Wystąpienia w celu skłonienia słuchaczy do działania Wzmacnianie perswazyjności argumentacji Apele odwołujące się do logiki

14 Apele odwołujące się do emocji Apele odwołujące się do wiarygodności Organizacja i przygotowanie planu wystąpienia perswazyjnego Problem-rozwiązanie Sekwencja motywująca Twierdzenie-dane-uzasadnienie Obalenie argumentów przeciwnika Porównanie możliwych rozwiązań Wyzwania i zagrożenia Wroga publiczność Błędne rozumowanie Pokonywanie trudności Przewidywanie reakcji audytorium Argumentuj w uczciwy sposób Zmotywuj słuchaczy do zmiany Podsumowanie rozdziału Słowa kluczowe Wiedza Umiejętności Literatura Dodatek Kompetentne prowadzenie wywiadów Co to jest wywiad? Dlaczego? Motywacja w wywiadzie Społeczne konteksty wywiadów Cele wywiadów Co? Wiedza w wywiadzie Rozpoznawanie rodzaju wywiadu Poznawanie samego siebie Poznawanie organizacji Określanie dopasowania między tobą a organizacją Jak? Umiejętności w wywiadzie Bycie uważnym Panowanie nad sobą Koordynacja Ekspresyjność Wyzwania i zagrożenia Radzenie sobie ze strachem Kierowanie wywieraniem wrażenia Pokonywanie trudności Znaczenie doświadczenia zawodowego Znaczenie wiedzy

15 19 Podsumowanie rozdziału Słowa kluczowe Umiejętności Literatura Indeks nazwisk Indeks pojęć

Perfected to your needs

Perfected to your needs Perfected to your needs Firma TTS CONSULTING Training & Translation Services współpracowała z nami przez 4 lata w obszarze szkoleń językowych dla pracowników banku oraz najwyższej kadry menedżerskiej.

Bardziej szczegółowo

www.arted.pl ARTED Sztuka Edukacji Katalog szkoleń

www.arted.pl ARTED Sztuka Edukacji Katalog szkoleń ARTED Sztuka Edukacji Katalog szkoleń Czerwiec 2007 SPIS TREŚCI STRONA Artklient: Zadowolony Klient.... 5 Artsprzedawca: Skuteczny sprzedawca.... 6 Artnegocjacje: Zwycięskie negocjacje.... 7 Artcall: Rozmowa

Bardziej szczegółowo

KATALOG SZKOLEŃ 2012 SZKOLENIA BIZNESOWE SZKOLENIA SYSTEMOWE SZKOLENIA INFORMATYCZNE WWW.PEGAZGROUP.PL

KATALOG SZKOLEŃ 2012 SZKOLENIA BIZNESOWE SZKOLENIA SYSTEMOWE SZKOLENIA INFORMATYCZNE WWW.PEGAZGROUP.PL KATALOG SZKOLEŃ 2012 SZKOLENIA BIZNESOWE SZKOLENIA SYSTEMOWE SZKOLENIA INFORMATYCZNE SZKOLENIA BIZNESOWE 1. ZARZĄDZANIE 1.1. Zarządzanie zespołem miękkie kompetencje lidera 5 1.2. Rozwiązywanie problemów

Bardziej szczegółowo

Projekt: Zarządzaj kompetencjami zdobądź przewagę

Projekt: Zarządzaj kompetencjami zdobądź przewagę Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Zarządzaj kompetencjami zdobądź przewagę Szkolenia dla sprzedawców/handlowców planowane do realizacji

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK. trenera. przygotowany w ramach projektu. Dobry Trener NGO

PODRĘCZNIK. trenera. przygotowany w ramach projektu. Dobry Trener NGO PODRĘCZNIK trenera przygotowany w ramach projektu Dobry Trener NGO Projekt zrealizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Projekt systemowy Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzne public relations w sytuacjach kryzysowych

Wewnętrzne public relations w sytuacjach kryzysowych a Wewnętrzne public relations w sytuacjach kryzysowych Podręczniki Politechnika Lubelska Politechnika Lubelska Wydział Zarządzania ul. Nadbystrzycka 38 20-618 Lublin Magdalena Rzemieniak Katarzyna Kamińska

Bardziej szczegółowo

Autorzy definiując istotę przywództwa koncentrują się na ich zdaniem najważniejszych jego elementach oraz zadaniach wykonywanych przez lidera.

Autorzy definiując istotę przywództwa koncentrują się na ich zdaniem najważniejszych jego elementach oraz zadaniach wykonywanych przez lidera. Sylwia Filas, CDR O/Kraków Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji część I LIDER POTRZEBNY OD ZARAZ Tytułem wstępu Zapoznając się z różnorodnością stanowisk prezentowanych w literaturze przedmiotu,

Bardziej szczegółowo

Magdalena Czub (red.) Diagnoza funkcjonowania społeczno-emocjonalnego dziecka w wieku od 1,5 do 5,5 lat

Magdalena Czub (red.) Diagnoza funkcjonowania społeczno-emocjonalnego dziecka w wieku od 1,5 do 5,5 lat Magdalena Czub (red.) Diagnoza funkcjonowania społeczno-emocjonalnego dziecka w wieku od 1,5 do 5,5 lat Magdalena Czub (red.) Diagnoza funkcjonowania społeczno-emocjonalnego dziecka w wieku od 1,5 do 5,5

Bardziej szczegółowo

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PI-PWP Jestem przedsiębiorczy kształtowanie

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT NIEINWAZYJNEJ ANALIZY OSOBOWOŚCI 90-415 Łódź, Plac Wolności 2, tel. 042-633 56 15 www.nao.com.pl, www.inao.pl, biuro@nao.com.

INSTYTUT NIEINWAZYJNEJ ANALIZY OSOBOWOŚCI 90-415 Łódź, Plac Wolności 2, tel. 042-633 56 15 www.nao.com.pl, www.inao.pl, biuro@nao.com. INSTYTUT NIEINWAZYJNEJ ANALIZY OSOBOWOŚCI 90-415 Łódź, Plac Wolności 2, tel. 042-633 56 15 www.nao.com.pl, www.inao.pl, biuro@nao.com.pl OFERTA Inspirujemy & Motywujemy & Wspieramy dokonania SZKOLENIA

Bardziej szczegółowo

Ewa Kulesza Kierownik Merytoryczny

Ewa Kulesza Kierownik Merytoryczny Szanowni Państwo, Przedstawiamy Państwu najnowszy katalog naszych produktów szkoleniowych i doradczych. Pracując dla Państwa od dziesięciu lat wypracowaliśmy przeszło pięćdziesiąt autorskich szkoleń i

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT REALIZACJI USŁUG W RAMACH PROJEKTU METODA NA KRYZYS. Indywidualne sesje coachingowe; Konsultacje z doradcą biznesu; I spotkanie 2 h/os.

SCHEMAT REALIZACJI USŁUG W RAMACH PROJEKTU METODA NA KRYZYS. Indywidualne sesje coachingowe; Konsultacje z doradcą biznesu; I spotkanie 2 h/os. SCHEMAT REALIZACJI USŁUG W RAMACH PROJEKTU METODA NA KRYZYS Indywidualne sesje coachingowe; Konsultacje z doradcą biznesu; I spotkanie 2 h/os.; Pierwszy cykl szkoleniowy pn. POZYSKAĆ; Wybór jednego kursu

Bardziej szczegółowo

Error! Marcador no definido.

Error! Marcador no definido. Redefinicja Agent Innowacji Profil kompetencji CESI IBERIA, S.A. Wrzesiień 2005 RReeddeef fi iinni iiccj jaa pprroof fi iil lluu AAggeennttaa ii innnn oowaaccj ji ii 1 INDEX TŁO MISJA AGENTA INNOWACJI

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia Spis treści Część I Studia podyplomowe w

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Zarządzanie Studia Podyplomowe: Psychologia Zarządzania. Program kształcenia

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Zarządzanie Studia Podyplomowe: Psychologia Zarządzania. Program kształcenia Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Zarządzanie Studia Podyplomowe: Psychologia Zarządzania Program kształcenia Spis treści Część I Studia podyplomowe w świetle nowych regulacji

Bardziej szczegółowo

6-latki w szkole. edukacja i pomoc

6-latki w szkole. edukacja i pomoc 6-latki w szkole edukacja i pomoc 6-latki w szkole edukacja i pomoc redakcja naukowa Anna I. Brzezińska, Karolina Appelt, Sławomir Jabłoński, Julita Wojciechowska, Beata Ziółkowska H Wydawnictwo Fundacji

Bardziej szczegółowo

SKRYPT PN. EFEKTYWNA KOMUNIKACJA Z UWZGLĘDNIENIEM SYTUACJI KRYZYSOWYCH

SKRYPT PN. EFEKTYWNA KOMUNIKACJA Z UWZGLĘDNIENIEM SYTUACJI KRYZYSOWYCH SKRYPT PN. EFEKTYWNA KOMUNIKACJA Z UWZGLĘDNIENIEM SYTUACJI KRYZYSOWYCH SKUTECZNE POROZUMIEWANIE ZASADY OGÓLNE... 3 MODELE PROCESU KOMUNIKACJI... 5 REGUŁY RZĄDZĄCE POROZUMIEWANIEM SIĘ... 9 WYWIERANIE WRAŻENIA

Bardziej szczegółowo

PUBLIKACJA BEZPŁATNA WSPÓŁFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PUBLIKACJA BEZPŁATNA WSPÓŁFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PUBLIKACJA BEZPŁATNA WSPÓŁFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO POSTAW NA ROZWÓJ! Kampania informacyjno - promocyjna oraz doradztwo dla osób dorosłych w zakresie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik do nauczania kompetencji społecznych i przykładowe plany lekcji

Podręcznik do nauczania kompetencji społecznych i przykładowe plany lekcji Nr projektu 502647-LLP-1-2009-1-IT-COMENIUS-CMP Podręcznik do nauczania kompetencji społecznych i przykładowe plany lekcji Produkt Nr: 4 Lipiec 2011 Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe z tematu pn. PROFESJONALIZACJA ZASAD ZARZĄDZANIA ADMINISTRACJĄ

Materiały szkoleniowe z tematu pn. PROFESJONALIZACJA ZASAD ZARZĄDZANIA ADMINISTRACJĄ Materiały szkoleniowe z tematu pn. PROFESJONALIZACJA ZASAD ZARZĄDZANIA ADMINISTRACJĄ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet V, Działanie

Bardziej szczegółowo

Tematyka szkolenia Zakres szkolenia Forma szkolenia

Tematyka szkolenia Zakres szkolenia Forma szkolenia Lp Tematyka szkolenia Zakres szkolenia Forma szkolenia Liczba godzin lekcyjnych szkolenia Liczna dni szkoleniowych Proponowany termin szkolenia 1. Nowoczesne standardy obsługi klienta 1. Profesjonalne

Bardziej szczegółowo

AKTYWNY W SZKOLE AKTYWNY W ŻYCIU

AKTYWNY W SZKOLE AKTYWNY W ŻYCIU AKTYWNY W SZKOLE AKTYWNY W ŻYCIU WARSZTATY pod redakcją ZENONA GAJDZICY NARZĘDZIA PEDAGOGICZNE W KSZTAŁTOWANIU ŚRODOWISKA EDUKACYJNEGO BUDOWANIE AKTYWNOŚCI EDUKACYJNEJ UCZNIA Publikacja jest dystrybuowana

Bardziej szczegółowo

KATALOG SZKOLEŃ. IWMnews.pl

KATALOG SZKOLEŃ. IWMnews.pl KATALOG SZKOLEŃ 2013 SPIS TREŚCI O instytucie 3 Oferta 3 Szkolenia zamknięte 4 Szkolenia otwarte 5 Jak pracujemy?...6 Z jakich metod korzystamy na szkoleniu?...7 ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM I ORGANIZACJĄ 8 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE

ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE Poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli Praca zbiorowa pod redakcją Barbary Woynarowskiej Warszawa 2011 Spis treści Przedmowa... 4 CZĘŚĆ I. EDUKACJA

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe treści programu. Studium Coachingu MLC. edycja 2012-1013

Szczegółowe treści programu. Studium Coachingu MLC. edycja 2012-1013 Szczegółowe treści programu Studium Coachingu MLC edycja 2012-1013 1. Wykład Coaching metoda, funkcje, uwarunkowania (6 h, 2 dni ) Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z coachingiem jako metodą wspierania

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Martowska. Psychologiczne uwarunkowania kompetencji społecznych

Katarzyna Martowska. Psychologiczne uwarunkowania kompetencji społecznych Katarzyna Martowska Psychologiczne uwarunkowania kompetencji społecznych Psychologiczne uwarunkowania kompetencji społecznych Psychologiczne uwarunkowania kompetencji społecznych Katarzyna Martowska

Bardziej szczegółowo

25 Zarządzanie zmianą SZKOLENIA DLA KADRY WYCHOWAWCZEJ I KIEROWNICZEJ PLACÓWEK WYPOCZYNKU DZIECI

25 Zarządzanie zmianą SZKOLENIA DLA KADRY WYCHOWAWCZEJ I KIEROWNICZEJ PLACÓWEK WYPOCZYNKU DZIECI Katalog szkoleń Szanowni Państwo, Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego oraz działające w ramach struktury Lubelskie Centrum Przedsiębiorczości przedstawia Katalog Szkoleń. Zaprezentowane w nim kursy są skierowanie

Bardziej szczegółowo

ZALECENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie

ZALECENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie L 394/10 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 30.12.2006 ZALECENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE)

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 lutego 2012 r. Pozycja 131

Warszawa, dnia 6 lutego 2012 r. Pozycja 131 Warszawa, dnia 6 lutego 2012 r. Pozycja 131 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela

Bardziej szczegółowo