Jakość i bezpieczeństwo opieki z perspektywy europejskiej. Basia Kutryba, Jerzy Hennig, Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jakość i bezpieczeństwo opieki z perspektywy europejskiej. Basia Kutryba, Jerzy Hennig, Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia"

Transkrypt

1 Jakość i bezpieczeństwo opieki z perspektywy europejskiej Basia Kutryba, Jerzy Hennig, Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia Transgraniczna Opieka Zdrowotna - Pacjenci bez Granic Warszawa,

2 Opieka zdrowotna w Unii Europejskiej Art. 152, Traktat z Amsterdamu z (wszedł w życie ) określa kompetencje UE w zakresie ochrony zdrowia Pkt. 5 Traktatu Wspólnota w pełni respektuje odpowiedzialność państw członkowskich za organizację, finansowanie i dostarczanie usług zdrowotnych i opieki medycznej Nie istnieją unijne standardy jakości

3 quality assurance patient satisfaction quality improvement total quality management continuous quality improvement clinical audit clinical effectiveness process management evidence-based medicine clinical governance Patient safety 3

4

5 U 8-12% pacjentów przyjętych do szpitala w UE dochodzi do zdarzeń niepożądanych w trakcie hospitalizacji; wielu takim zdarzeniom można było zapobiec Zakażenia Błędy w farmakoterapii Błędy w chirurgii Zdarzenia dotyczące wadliwego sprzętu Błędna diagnoza Brak właściwej reakcji na wyniki badań diagnostycznych Źródło: Komisja Europejska

6 Patient Safety on the Healthcare Agenda Canada (2004) 7.5% Colorado/Utah (1999) 3.3% New York (1991) 3.7% Denmark (2001) 9% POLSKA 2015??? UK (2000) 11% Sweden (2008)? France (2004) 8.9% New Zealand (2001) 13% Australia (1994) 13%

7 Zalecenie Rady UE w zakresie Bezpieczeństwa Pacjentów i Zakażeń związanych z Opieką Zdrowotną: Dla państw członkowskich:: Wspieranie rozwoju narodowej polityki i programów; Upodmiotowienie obywateli i pacjentów; Tworzenie i rozwijanie kultury bezpieczeństwa pacjenta, przywództwa i nadzoru klinicznego na poziomie lokalnym (jednostek ochrony zdrowia); Promowanie edukacji i szkolenia profesjonalistów medycznych, zarządzających i pozostałego personelu medycznego; Utworzenie skutecznych mechanizmów raportowania błędów medycznych; Opracowanie i wspieranie mechanizmów kompensacji dla pacjentów poszkodowanych w wyniku zdarzeń niepożądanych. Na poziomie europejskim: Poszerzanie wiedzy i prowadzenie badań w kierunku bezpieczeństwa pacjenta; Wykorzystanie bazy danych w celu wdrażania zmian dla bezpiecznej opieki; Angażowanie i stymulowanie wszystkich zaangażowanych

8 Bezpieczeństwo Pacjenta w UE (1) 2004 World Alliance for Patient Safety (WHO) 2004 Dania - ustawa o bezpieczeństwie pacjenta 2005 Luxembourg - 1a konferencja UE na temat bezpieczeństwa pacjenta-deklaracja Luxemburska 2005 Grupa Robocza ds. Bezpieczeństwa Pacjenta Grupy Wysokiego Szczebla Usług Zdrowotnych i Opieki Medycznej - Projekt EUNetPAS (FR, HAS) - Narodowe badania na temat epidemiologii szkody (prevalence/incidence studies) (WBrytania; DK; SP.

9 Bezpieczeństwo Pacjenta w UE (2) 2004/2005 Badanie Bezpieczeństwo Pacjenta w Europie WHO Europe 2005, 2014 Badanie Eurobarometer na temat bezpieczeństwa opieki 2006 Rekomendacja Rady Europy 2007 Rekomendacja Grupy Roboczej UE Listopad 2008: Komunikacja dla Parlamentu europejskiego + Zalecenia Rady dot. Bezpieczeństwa Pacjentów

10 Bezpieczeństwo Pacjenta w UE (3) Joint Action on Patient Safety and Quality of Care: 2012 marzec : rekomendacje na temat edukacji w bezpieczeństwie opieki i systemów raportowania zdarzeń niepożądanych 2014: konkluzje Rady dotyczące bezpieczeństwa opieki i zakażeń : propozycja nowego modelu dla bezpieczeństwa i jakości opieki w UE

11 EUROBAROMETER - PATIENT SAFETY AND QUALITY OF CARE 28 krajów, ,919 respondentów 1. Informacja dotycząca problematyki bezpieczeństwa przekazywana obywatelom UE; 2. Prawdopodobieństwo doznania zdarzenia niepożądanego (ZN) okoliczności i typ ZN; 3. Możliwości dotycząca odszkodowania w przypadku doznania ZN w swoim kraju i innych krajach UE; gdzie szukać pomocy ; 4. Percepcja jakości opieki zdrowotnej w Unii Europejskiej. 71% uważa, że Q opieki zdrowotnej w kraju jest dobra (w Belgii 97%; w Rumunii 26%); Kryteria wysokiej Q opieki: wysoko wykwalifikowany personel medyczny i skuteczność leczenia (PL: 40%; 50%); nowoczesny sprzęt i poszanowanie godności pacjenta (PL: 22%)

12 Wg badania EUROBAROMETER brak list kolejkowych to kryterium istotne dla 41% Polaków.

13 EUROBAROMETER - PATIENT SAFETY AND QUALITY OF CARE Q opieki szpitalnej: ogólna reputacja szpitala (38%); opinia innych pacjentów (31%). Ponad połowa (53%) obywateli UE uważa, że pacjenci mogą doznać szkody w trakcie opieki szpitalnej 3% więcej niż w 2009 r. (82% na Cyprze, 21% w Austrii); 50% respondentów uważa, że szkody można doznać także na innych poziomach opieki ( 70% Polaków); Tak jak w 2009 r. 27% respondentów doznało ZN (osobiście lub bliscy). Obywatele Europy północnej i zachodniej częściej deklarują doświadczenie ZN); Z 28% do 46% wzrosło zgłaszanie ZN - głównie lekarzom, pielęgniarkom, farmaceutom. Rzadziej organom wyższej instancji. Wyrazy empatii od personelu medycznego: jedno na pięć ZN. Pacjenci oczekują podobnego trybu zadośćuczynienia w swoim kraju i za granicą. Choć nie zawsze wiedzą jakie formy są możliwe. Najpowszechniejsze formy postępowania w przypadku wystąpienia ZN to postępowanie wyjaśniające (52%) i rekompensata finansowa (50%).

14 662% Polaków oceniło jakość opieki zdrowotnej w Polsce jako TOTAL BAD 59% uważa, że jakość opieki w Polsce jest gorsza niż w innych krajach.

15 European Society for Quality in Healthcare

16 KEY FINDINGS AND RECOMMENDATIONS ON EDUCATION AND TRAINING IN PATIENT SAFETY ACROSS EUROPE

17 Upodmiotowienie pacjentów Kampania Speak Up ; Ask if I have washed my hands Analiza ZN z udziałem pacjentów Pacjenci raportują ZN Pacjenci/rodziny zgłaszają niepożądane działanie laków Rady pacjentów w zarządach i radach nadzorczych szpitali

18 standaryzacja w ochronie zdrowia?

19 Strategie jakości w szpitalach UE wskaźniki (funkcjonowania, jakości, inne) wytyczne postępowania klinicznego systemy akredytacji systemy zarządzania jakością badania opinii/doświadczeń pacjentów systemy bezpieczeństwa pacjenta E. Spencer, K. Walshe, MARQuIS

20 CO JEST WAŻNE W AKREDYTACJI Przywództwo (leadership) Zaangażowanie klinicystów Praca zespołowa 34% 6% 26% University hospital Distric hospital 34% Provincial hospital Other Source: Report Process of hospital accreditation hospital management survey, NCQA, Kraków 2008 Typ szpitala

21 Analizy działalności klinicznej w programie akredytacji szpitali Przedłużone pobyty Rehospitalizacje Analiza zabiegów Analiza znieczuleń Analiza reanimacji Reoperacje (nieplanowane) Analiza zgonów ( w tym okołooperacyjnych)

22 European Society for Quality in Healthcare Praca zespołowa Współpraca stanowi podstawę poprawy [Clemmer et al; Ann Int Med 1998;128; ] Działanie zespołowe oznacza więcej, niż suma rezultatów działań poszczególnych osób [R Flin et al; QSHC 2004;13;s;80-84] Zespół ekspertów nie zawsze oznacza zespół ekspercki [Burke S; QSHC 2004;13;s;96-104] Istnieje pozytywna korelacja pomiędzy kulturą pracy zespołowej a satysfakcją pacjenta [M Meterko et al; Med Care 2004;42;492-98] Zespół profesjonalistów medycznych wspólnie odpowiada za opiekę nad pacjentem acknowledgement to dr Lombarts

23

24 Lewe czy prawe oko?

25 Statut Profesjonalizmu w Medycynie Lekarze powinni zaangażować się w ciągłą poprawę jakości opieki.współdziałanie z innymi profesjonalistami by redukować błędy medyczne, zwiększać bezpieczeństwo pacjenta, minimalizować zbędne wykorzystywanie zasobów i optymalizować wyniki opieki. Lekarze, indywidualnie i poprzez stowarzyszenia lekarskie, muszą przyjąć odpowiedzialność za stworzenie i wdrożenie mechanizmów ciągłej poprawy jakości opieki The Lancet vol. 359, Feb 9, 2002 The Ann of Intern Med 2002, 136:243-46

26 European Society for Quality in Healthcare Potrzebny nam nowy typ profesjonalizmu (D. Irvine, prezydent GMC, UK) Wartości profesjonalistów kompatybilne z oczekiwaniem społecznym Stosowanie standardowego postępowania medycznego Kolektywna i osobista odpowiedzialność za monitorowanie i nadzorowanie terapii Systematyczny przekaz skierowany do opinii publicznej, o praktyce zgodnej z aktualną wiedzą medyczną Funkcjonowanie jawnych i efektywnych mechanizmów postępowania w potwierdzonych przypadkach jednostek problematycznych

27 KAŻDY SYSTEM JEST DOSKONALE ZAPROJEKTOWANY BY UZYSKIWAĆ REZULTATY JAKIE UZYSKUJE.

AKREDYTACJA SZPITALI

AKREDYTACJA SZPITALI AKREDYTACJA SZPITALI Akredytacja organizacji opieki zdrowotnej to dobrowolny, usystematyzowany proces oceny nakierowany na stymulowanie poprawy jakości i bezpieczeństwa opieki, prowadzony przez niezależnych

Bardziej szczegółowo

Praca Pogl dowa Zdr Publ 2009;119(3):325-330 Review Article

Praca Pogl dowa Zdr Publ 2009;119(3):325-330 Review Article Praca Pogl dowa Zdr Publ 2009;119(3):325-330 Review Article MARTA D BROWSKA-BENDER, MONIKA STE Bezpiecze stwo pacjenta jako cz systemu jako ci opieki zdrowotnej na przyk adzie Polski i Szwecji Patient

Bardziej szczegółowo

(Rezolucje, zalecenia i opinie) ZALECENIA RADA

(Rezolucje, zalecenia i opinie) ZALECENIA RADA 3.7.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 151/1 I (Rezolucje, zalecenia i opinie) ZALECENIA RADA ZALECENIE RADY z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa pacjentów, w tym profilaktyki i kontroli

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie Zdarzeń niepożądanych

Monitorowanie Zdarzeń niepożądanych Bezpieczeństwo pacjenta Monitorowanie Zdarzeń niepożądanych Ewa Zawilińska- Konsultant wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa dla woj. podkarpackiego Wizytator akredytacyjny Centrum Monitorowania Jakości

Bardziej szczegółowo

varia I Forum Jakości i Bezpieczeństwa w Ochronie Zdrowia Koszty bezpieczeństwa w opiece zdrowotnej I Forum for Quality and Safety in Health Care

varia I Forum Jakości i Bezpieczeństwa w Ochronie Zdrowia Koszty bezpieczeństwa w opiece zdrowotnej I Forum for Quality and Safety in Health Care varia Piel. Zdr. Publ. 2013, 3, 1, 65 70 ISSN 2082-9876 Copyright by Wroclaw Medical University I Forum for Quality and Safety in Health Care Zarządzanie jakością w podmiotach leczniczych jest procesem

Bardziej szczegółowo

Zarz¹dzanie i Edukacja

Zarz¹dzanie i Edukacja Zarz¹dzanie i Edukacja Zarządzanie służbą zdrowia Edukacja prozdrowotna Nowe ścieżki edukacyjne w kontekście przemian gospodarczych i społecznych NUMER 81 marzec kwiecień 2012 ISSN 1428-474X DWUMIESIÊCZNIK

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH W AKREDYTACJI SZPITALI

JAKOŚĆ ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH W AKREDYTACJI SZPITALI Wszelkie prawa zastrzeżone. Każda reprodukcja lub adaptacja całości bądx cześci niniejszej publikacji, niezależnie od zastosowanej techniki reprodukcji (drukarskiej, fotograficznej, komputerowej i in.

Bardziej szczegółowo

Narzędzia doskonalenia jakości w ochronie zdrowia

Narzędzia doskonalenia jakości w ochronie zdrowia PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ i ZARZĄDZANIE Wydawnictwo SAN ISSN 1733-2486 Tom XIII Zeszyt 1 2012 ss. 47 61 Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce Narzędzia doskonalenia jakości w ochronie zdrowia

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja systemu zarządzania jakością w organizacjach ochrony zdrowia

Optymalizacja systemu zarządzania jakością w organizacjach ochrony zdrowia Optymalizacja systemu zarządzania jakością w organizacjach ochrony zdrowia Roman Lewandowski 1, Marcin Kautsch 2 1 Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce 2 Zakład Polityki Zdrowotnej i

Bardziej szczegółowo

Programy UE w obszarze zdrowia

Programy UE w obszarze zdrowia Programy UE w obszarze zdrowia Andrzej Ryś Dyrektor ds. systemów zdrowotnych i produktów medycznych DG SANTE Dom Polski Wschodniej 27/05/2015 Plan Prezentacji Polityka zdrowotna UE Dyrektywa transgraniczna

Bardziej szczegółowo

Zorientowani na pacjenta. Skupieni na jakości.

Zorientowani na pacjenta. Skupieni na jakości. Zorientowani na pacjenta. Skupieni na jakości. TWOI PARTNERZY NA RZECZ BEZPIECZNIEJSZEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ. 9 Coraz częściej mówi się, że pacjent powinien być w absolutnym centrum każdej decyzji dotyczącej

Bardziej szczegółowo

A U T O R E F E R AT. Dr med. Tomasz Tomasik

A U T O R E F E R AT. Dr med. Tomasz Tomasik Załącznik nr 2 A U T O R E F E R AT Opis osiągnięć naukowych, zawodowych i dydaktycznych Dr med. Tomasz Tomasik Kraków, marzec 2014 1 Spis treści 1. Dane osobowe 3 1.1. Imię i nazwisko 1.2. Wykształcenie,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 23.9.2014 r. COM(2014) 584 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Wdrażanie

Bardziej szczegółowo

Krajowy indeks sprawności ochrony zdrowia 2014

Krajowy indeks sprawności ochrony zdrowia 2014 Jaki jest system ochrony zdrowia w Polsce? Czy może być lepszy? Czy propozycje zmian mogą poprawić jego funkcjonowanie? W jakim zakresie? Niezadowolenie mieszkańców kraju z systemu ochrony zdrowia jest

Bardziej szczegółowo

Ogólnie o zarządzaniu ryzykiem

Ogólnie o zarządzaniu ryzykiem Rozwój zarządzania ryzykiem w medycynie 1 Ogólnie o zarządzaniu ryzykiem Niepewność oraz ryzyko są stałym i nieodłącznym elementem rzeczywistości. Od zarania dziejów ludzie próbowali radzić sobie z sytuacją

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA EZDROWIA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO na lata 2007-2013

STRATEGIA EZDROWIA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO na lata 2007-2013 STRATEGIA EZDROWIA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO na lata 2007-2013 Uwaga! Coraz częściej pojawiają się niepokojące sygnały, iż obecne krajowe systemy opieki zdrowotnej na całym świecie staną się niestabilne, jeśli

Bardziej szczegółowo

1. Jakie znaczenie ma zdrowie psychiczne ludności dla celów strategicznych UE opisanych w pkt 1 Zielonej Księgi?

1. Jakie znaczenie ma zdrowie psychiczne ludności dla celów strategicznych UE opisanych w pkt 1 Zielonej Księgi? 1. Jakie znaczenie ma zdrowie psychiczne ludności dla celów strategicznych UE opisanych w pkt 1 Zielonej Księgi? Docenienie znaczenia zdrowia psychicznego w krajach europejskich jest znaczącym krokiem

Bardziej szczegółowo

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Strona1 Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Warszawa, 14 października 2013 Przygotowany dla Departamentu Zarządzania EFS Ministerstwo Rozwoju

Bardziej szczegółowo

BŁĄD MEDYCZNY JAKO ZAGROŻENIE PRAWIDŁOWEGO FUNKCJONOWANIA SYSTEMU OPIEKI ZDROWOTNEJ

BŁĄD MEDYCZNY JAKO ZAGROŻENIE PRAWIDŁOWEGO FUNKCJONOWANIA SYSTEMU OPIEKI ZDROWOTNEJ BŁĄD MEDYCZNY JAKO ZAGROŻENIE PRAWIDŁOWEGO FUNKCJONOWANIA SYSTEMU OPIEKI ZDROWOTNEJ MEDICAL ERRORS AS A THREAT TO PROPER FUNCTIONING OF THE HEALTH CARE SYSTEM Katarzyna Przybylska 1, Andrzej Klamerek 2,

Bardziej szczegółowo

Wewnętrznych, Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wybranych

Wewnętrznych, Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wybranych Kraków, 12.09.2014 r. Zarząd Społecznego Komitetu Ratowników Medycznych oraz Polskiej Rady Ratowników Medycznych przesyła do wiadomości Premiera, Marszałka Sejmu, Ministra Zdrowia, Ministra Obrony Narodowej,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie informacją i narzędzia realizacji wybranych polityk publicznych

Zarządzanie informacją i narzędzia realizacji wybranych polityk publicznych KRAJOWA SZKOŁA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Zarządzanie informacją i narzędzia realizacji wybranych polityk publicznych zbiór prac analitycznych i studiów przypadku opracowanych przez słuchaczy KSAP w oparciu

Bardziej szczegółowo

Psychiatria środowiskowa w województwie pomorskim wybrane aspekty

Psychiatria środowiskowa w województwie pomorskim wybrane aspekty Agnieszka Wojtecka Psychiatria środowiskowa w województwie pomorskim wybrane aspekty Wydanie I Gdańsk 2011 Copyright by Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych, Gdańsk 2011 Autor: Agnieszka Wojtecka,

Bardziej szczegółowo

Narodowe strategie zwalczania nowotworów: doświadczenia, struktura, dobre praktyki

Narodowe strategie zwalczania nowotworów: doświadczenia, struktura, dobre praktyki Artykuł przeglądowy Review article NOWOTWORY Journal of Oncology 2013, volume 63, number 5, 368 374 DOI: 10.5603/NJO.2013.0032 Polskie Towarzystwo Onkologiczne ISSN 0029 540X www.nowotwory.viamedica.pl

Bardziej szczegółowo

Psychiatryczna opieka œrodowiskowa w Polsce

Psychiatryczna opieka œrodowiskowa w Polsce Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej Psychiatryczna opieka œrodowiskowa w Polsce Raport Pod redakcj¹: ze strony Instytutu Psychiatrii i Neurologii doc. dr hab. Joanny Meder prof. dr. hab. Marka

Bardziej szczegółowo

Grabowski ARTYKUŁY ML. POGLĄDOWE Założenia i możliwości / REVIEW realizacji PAPERS przez Państwową Inspekcję Sanitarną... cz.3

Grabowski ARTYKUŁY ML. POGLĄDOWE Założenia i możliwości / REVIEW realizacji PAPERS przez Państwową Inspekcję Sanitarną... cz.3 Grabowski ARTYKUŁY ML. POGLĄDOWE Założenia i możliwości / REVIEW realizacji PAPERS przez Państwową Inspekcję Sanitarną... cz.3 151 Założenia i możliwości realizacji przez Państwową Inspekcję Sanitarną

Bardziej szczegółowo

Higiena rąk w placówkach ochrony zdrowia

Higiena rąk w placówkach ochrony zdrowia Higiena rąk w placówkach ochrony zdrowia materiały szkoleniowe dla pielęgniarek i położnych specjalistów epidemiologii lub higieny i epidemiologii zatrudnionych w Zespołach Kontroli Zakażeń Szpitalnych

Bardziej szczegółowo

Jakość i ocena opieki pielęgniarskiej

Jakość i ocena opieki pielęgniarskiej Jakość i ocena opieki pielęgniarskiej The quality and estimate of nursery care Danuta Garczyk z Katedry i Kliniki Neurochirurgii i Neurotraumatologii UM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu kierownik: prof.

Bardziej szczegółowo

Indeks Sprawności Ochrony Zdrowia 2015

Indeks Sprawności Ochrony Zdrowia 2015 Druga edycja Indeksu daje nowe możliwości analityczne. Oprócz porównań międzywojewódzkich, jesteśmy po raz pierwszy w stanie zaobserwować zmiany zachodzące w czasie, w tym samym województwie. Indeks Sprawności

Bardziej szczegółowo

Okresowe sprawozdanie z realizacji Strategii sektorowej w zakresie ochrony zdrowia województwa zachodniopomorskiego 2009 WPROWADZENIE

Okresowe sprawozdanie z realizacji Strategii sektorowej w zakresie ochrony zdrowia województwa zachodniopomorskiego 2009 WPROWADZENIE WPROWADZENIE Strategia sektorowa w zakresie ochrony zdrowia Województwa Zachodniopomorskiego przyjęta uchwałą Nr XXIV/226/2001 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 28 września 2001 roku jest

Bardziej szczegółowo