Program rejestracji pracowników w Wielkiej Brytanii

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program rejestracji pracowników w Wielkiej Brytanii"

Transkrypt

1 Program rejestracji pracowników w Wielkiej Brytanii Obowiązkowi rejestracji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych( Home Office) podlegają osoby, które po udaniu się na Wyspy podjęły zatrudnienie na okres przekraczający 1 miesiąc oraz które podjęły zatrudnienie 1 maja 2004r. lub później albo pracowały na terenie Zjednoczonego Królestwa przed tym terminem bez zezwolenia/niezgodnie z warunkami pobytu. Obowiązek ten należy dopełnić w ciągu pierwszego miesiąca od podjęcia zatrudnienia. W przeciwnym wypadku praca będzie nielegalna od upływu tego terminu do otrzymania zaświadczenia o dokonaniu rejestracji. Wypełniony formularz wraz z : - pisemnym poświadczeniem przez pracodawcę daty rozpoczęcia pracy przez składającego podanie, - dwoma zdjęciami paszportowymi, - ważnym paszportem lub dowodem osobistym - opłatą 70 funtów, należy wysłać( najlepiej listem poleconym) pod adres Work Registration Team Home Office Walsall Road Cannock WS11 OJ Po zarejestrowaniu Home Office odsyła do zainteresowanego: - kartę rejestracji, która zawiera imię i nazwisko osoby zainteresowanej, datę urodzenia, obywatelstwo i jest opatrzona zdjęciem i numerem rejestracyjnym. Karta jest ważna tak długo jak jej właściciel jest zarejestrowany - zaświadczenie o rejestracji, które upoważnia zarejestrowaną osobę do pracy dla wymienionego pracodawcy. Kopia zaświadczenia jest wysłana do pracodawcy. Zaświadczenie jest ważne przez okres zatrudnienia u danego pracodawcy; - paszport lub dowód osobisty. W przypadku odrzucenia podania, Home Office wraz z zawiadomieniem przesyła wnioskodawcy jego paszport lub dowód osobisty, w całości zwraca uiszczoną opłatę, natomista kopię zawiadomienia o odmowie rejestracji przesyła do pracodawcy wraz z informacją o przyczynie odmowy. Formularz podania lub bardziej szczegółowe informacje można uzyskać telefonując pod numer lub odwiedzając stronę internetową lub Nieobjęte programem rejestracji pracowników są osoby które: - są samozatrudnione ( i nie podejmują żadnej pracy najemnej) - 30 kwietnia 2004r. przepracowały legalnie na terenie Zjednoczonego Królestwa 12 miesięcy bez przerwy; - przepracowały legalnie na terenie Zjednoczonego Królestwa 12 miesięcy bez przerwy z których część lub całość przypada po 30 kwietnia 2004r. tzn. przerwy w legalnym zatrudnieniu wynosiły w tym okresie w sumie nie więcej niż 30 dni; 12 miesięcy nieprzerwanego zatrudnienia należy udokumentować zaświadczeniami o rejestracji i innymi dokumentami;

2 - 30 kwietnia 2004r. posiadały zezwolenie na wjazd lub pobyt w Zjednoczonym Królestwie, - świadczą usługi na terenie Zjednoczonego Królestwa na rzecz pracodawcy prowadzącego działalność spoza Zjednoczonego Królestwa; - są obywatelami Zjednoczonego Królestwa, innego kraju wchodzącego w skład EOG lub Szwajcarii; - są członkami rodziny ( małżonkami lub dziećmi poniżej 21 roku życia na utrzymaniu) obywatela Szwajcarii lub EOG ( nie dotyczy nowych to nowych państw członkowskich UE, poza Maltą i Cyprem) zatrudnionego na terenie Zjednoczonego Królestwa; - są członkami rodziny ( małżonka lub dziećmi na utrzymaniu ) obywatela Szwajcarii lub EOG, zamieszkałego w Zjednoczonym Królestwie, jako student, emeryt lub osoba samowystarczalna. Zmiana pracy Każda zmiana pracy lub podjęcie pracy dodatkowej wymaga przesłania nowego formularza WRS do Home Office na podany wcześniej adres. Należy podać numer rejestracyjny karty oraz dane dotyczące nowego pracodawcy, datę rozpoczęcia nowej pracy oraz załączyć dowód nowego zatrudnienia ( pisemne zaświadczenie pracodawcy o nowym zatrudnieniu). Nie wymaga się uiszczenia kolejnej opłaty. W razie zgubienia karty rejestracyjnej lub zaświadczenia należy skontaktować się z biurem Programu Rejestracji Pracowników ( WRS). Po 12 miesiącach nieprzerwalnego zatrudnienia i jednoczesnego zarejestrowania w Programie Rejestracji Pracowników na terenienie Wielkiej Brytanii pracownik nabywa wszystkie uprawnienia wynikające z Traktatu i nie podlega już obowiązkowi rejestracji. W celu potwierdzenia posiadania takich samych praw jak inni obywatele Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EEA) należy złożyć wniosek o zezwolenie na pobyt dla obywateli EEA. Osoby, o których mowa powyżej mogą uzyskać dokument potwierdzający prawo pobytu( Residence Permit). Wniosek o ten dokument składa się na formularzu EEC1, dostępnym w biurze Application Forms Unit.( Formularz zawiera informacje jak ustalić swój status prawny w Zjednoczonym Królestwie. Egzekwowanie praw przez pracowników w Wielkiej Brytanii Kolegium do spraw zatrudnienia Zajmuje się zagadnieniami związanymi z zatrudnieniem. Są one mniej formalne niż sądy prawne. Większość zażaleń powinna być złożona w ciągu trzech miesięcy kalendarzowych od momentu zaistnienia zdarzenia. W przypadku zagadnień związanych ze zwolnieniem w pracy termin jest przedłużony do szczęściu miesięcy. Biuro Porad Cywilnych udziela porad związanych miedzy innymi z : długami, sprawami konsumenckimi, zasiłkami, sprawami mieszkaniowymi, sprawami prawnymi, zatrudnieniem i sprawami związanymi z imigracją. Inspektor Standardów Biur Pośrednictwa Pracy przyjmuje skargi na biura pośrednictwa pracy. Podstawowe zagadnienia prawa pracy Numer ubezpieczeniowy ( National Insurance) Osoby pracujące w Wielkiej Brytanii muszą posiadać National Insurance Number, który służy do kontrolowania wpłacanych składek na opiekę socjalną. Pracownik, który zarabia około 80 funtów na tydzień jest zobowiązany wraz z pracodawcą do płacenia składek tzw. National

3 Insurance Contributions. Dzięki temu osoba pracująca otrzymuje dostęp do różnych zasiłków socjalnych. O National Insurance Number należy ubiegać się w lokalnym urzędzie pracy lub w urzędzie ubezpieczeń społecznych ( Jobcentre Plus Office, Jobcentre lub Social Security Office). O wydaniu brytyjskiego numeru ubezpieczenia mogą ubiegać się m.in. osoby, które spełniają jeden z poniższych warunków : - są pracownikami rozpoczynającymi pracę, - są osobami samozatrudniającymi się - poszukują pracy. Osoby ubiegające się o National Insurance Number muszą skontaktować się z lokalnym urzędem pracy lub z urzędem ubezpieczeń społecznych. Następnie oczekujący na wydanie NI Number zostaną telefonicznie zaproszeni na spotkanie z urzędnikiem, który poinformuje o terminie spotkania oraz wymaganych dokumentach np.: paszport, akt urodzenia, akt ślubu, umowa o pracę, zaświadczenie z agencji pracy, w których dana osoba jest zarejestrowana( akceptowane są wyłącznie oryginały dokumentów). Jeśli spotkanie z urzędnikiem zakończyło się sukcesem pracownik otrzyma kartę z numerem ubezpieczenia drogą pocztową. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie : Praw przysługujące osobom pracującym - minimalna płaca, - prawo dotyczące wymiaru godzin( wliczając w to przerwy, urlopy, płacę otrzymywaną w czasie trwania urlopu i maksymalną ilość godzin w tygodniu roboczym); - bezpieczeństwo i higiena pracy - prawo do przynależności do związku zawodowego - ochrona przed dyskryminacją Minimalna płaca Minimalne wynagrodzenie dla pracowników powyżej 22 lat wynosi od października 2005r. do września 2006r na godzinę. Pracownikom pomiędzy 18,a 21 rokiem życia przysługuje pensja w wysokości 4.25 na godzinę. Osoby które uważają że nie otrzymują minimalnej płacy mogą złożyć skargę dzwoniąc bezpośrednio pod telefon ratunkowy Krajowej Płacy Minimalnej. Wymiar czasu pracy Pracującym przysługuje prawo do tygodnia pracy składającego się z 48 godzin pracy 17- tygodniowym okresie rozliczeniowym. Oczywiście można przekroczyć wspomniany wymiar czasu pracy, ale pracownik musi wyrazić na to zgodę. Jeśli dzień roboczy trwa pond sześć godzin, przysługuje prawo do 20 minutowej przerwy na odpoczynek. Osobom poniżej 18. roku życia przysługuje półgodzinna przerwa od pracy po czterech i półgodzinach pracy. Urlop wypoczynkowy Pracownikom przysługuje 4 tygodni płatnego urlopu wypoczynkowego. Zatrudnieni mają prawo do tygodniowego nieprzerwalnego wypoczynku. Pracownicy muszą poinformować swojego pracodawcę o planowanym urlopie w terminie wcześniej ustalonym przez strony. Jednakże jeśli takich ustaleń nie poczyniono, pracownik informuje pracodawcę o zamiarze skorzystania z urlopu nie później niż na czas dwukrotnie dłuższy niż planowany wypoczynek. Praca w nocy

4 Zgodnie z obowiązującym prawem osoby wykonujące swoje zawodowe obowiązki nocą nie mogą pracować dłużej niż 8 godzin w każdym 24 godzinnym okresie. Przepisy wymiary godzin pozwalają na pracę w nocy średnio przez okres 17-tygodniowego wymiaru godzin pracy. Prawo osób zatrudnionych przez biura pośrednictwa pracy: - biura pośrednictwa pracy powinny dostarczać osobom które się do niego zapisują, pisemną deklarację warunków i zastrzeżeń, zanim rozpoczną pracę. Jakiekolwiek późniejsze zmiany powinny zostać potwierdzone na piśmie przez obie zainteresowane strony, - biuro pośrednictwa pracy nie może żądać zapłaty wyłącznie za znalezienie pracy lub zarejestrowanie w biurze; - biuro pośrednictwa pracy nie może wymagać od poszukującego pracy, jako warunek usługi szukania pracy, jako warunek usługi szukania pracy, zakupu produktów czy usług, takich jak np. napisanie CV, szkolenia ; - biuro nie może wstrzymać wypłat wynagrodzenia ze względu na to, że nie otrzymało swojej zapłaty od przedsiębiorstwa lub organizacji, dla którego osoba zatrudniona prze biuro wykonywała pracę lub dlatego że nie posiada podpisanego rachunku ( time sweet- karta wyszczególniająca liczbę przepracowanych godzin dla danego rodzaj pracy ) - jeśli biuro pośrednictwa poszukuje pracy tymczasowej, wówczas pisemne porozumienie powinno określać, czy osoba pragnąca podjąć pracę jest klasyfikowana jako pracownik biura, czy tez jako robotnika na umowie o świadczenie usług. Porozumienie powinno zawierać również: zapewnienie, że podejmujący zatrudnienie otrzyma zapłatę za każdą wykonaną pracę; długość okresu wypowiedzenia; stawkę płacy lub minimalną stawkę którą w oparciu o rozsądne podstawy biuro może spodziewać się dla wykonującego pracę, oraz częstotliwość wypłaty wynagrodzenia ( raz na tydzień czy na miesiąc); liczba dni płatnego urlopu. Dodatkowe prawa dla pracowników Prawa przysługujące kiedy składasz podanie o pracę : Prawa przysługujące od pierwszego dnia pracy : - pracodawca powinien dostarczyć deklarację na temat zarobków oraz wszelkich potrąceń. Nie jest to równoznaczne z umową o pracę, chociaż umowa o pracę może zawierać te informacje, - prawo do 26 tygodni urlopu macierzyńskiego, nawet jeżeli pracownica jest w ciąży w momencie rozpoczęcia pracy, - prawo do wolnego czasu pracy na wizyty u lekarza, jeśli pracownica spodziewa się dziecka - prawo do bezpłatnego urlopu okolicznościowego związanego z nagłymi sprawami rodzinnymi, - ochrona przed zwolnieniami od pracy, m.in. w przypadku ciąży - prawo do obecności reprezentanta związku zawodowego lub wybranego przez ciebie współpracownika w przypadku postępowania dyscyplinarnego lub skargi, - prawo do tego by związek zawodowy był uznany przez pracodawcę i w przypadku decyzji większości pracowników, negocjował warunki zatrudnienia; - prawo by potrącenia z płac ( z wyjątkiem podatku dochodowego i ubezpieczenia National Insurance) nie było dokonywane bez zgody pracownika - prawo do wystąpienia z zażaleniem o zerwanie umowy, jeśli pracownik został zwolniony z pracy bez otrzymania ustalonego wypowiedzenia lub w przypadku kiedy pracodawca łamie inne warunki zawarte w umowie o pracę,

5 - prawo do wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy z powodu choroby przez cztery dni z rzędu w przypadku osób opłacających składki na National Insurance. Prawa uzyskane po miesiącu pracy u tego samego pracodawcy: - okres wypowiedzenia wynosi tydzień w przypadku zwolnienia z pracy, - wynagrodzenie dla zwolnionych z pracy z powodu złego stanu zdrowia - wynagrodzenie za pracę dla osób zwolnionych z pracy. Praw uzyskane po dwóch miesiącach pracy u tego samego pracodawcy: - prawo do pisemnej deklaracji warunków zatrudnienia, które powinny miedzy innymi określić płacę, godziny zatrudnienia, miejsce zatrudnienia, urlop i inne dodatki, takie jak uprawnienia emerytalne. Prawa uzyskane po szczęściu miesiącach pracy u tego samego pracodawcy: - prawo do dodatkowych 26 tygodni urlopu macierzyńskiego( oprócz 26 tygodni o których była mowa wyżej) Prawa uzyskane po roku pracy u tego samego pracodawcy: - prawo do wystąpienia z zażaleniem o sprzeczne z przepisami zwolnienie oraz prawo do pisemnego uzasadnienia zwolnienia Prawa uzyskane po dwóch latach pracy u tego samego pracodawcy: - prawo do odprawy, jeśli praca skończyła się i nikt nie został przyjęty do jej wykonania. Wielkość odprawy jest uzależniona od wieku, płacy i okresu zatrudnienia.

Większość brytyjskich pracodawców

Większość brytyjskich pracodawców Jak skutecznie szukać pracy Większość brytyjskich pracodawców wymaga dobrej znajomości języka angielskiego, dlatego warto wcześniej pomyśleć o kursie językowym. Przy szukaniu pracy przydatne będą dyplomy,

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy Programu Rejestracji Pracowników (WRS) - wytyczne

Formularz zgłoszeniowy Programu Rejestracji Pracowników (WRS) - wytyczne Formularz zgłoszeniowy Programu Rejestracji Pracowników (WRS) - wytyczne Spis treści Część A: Podstawowe informacje na temat rejestracji w Programie Rejestracji Pracowników (WRS) 1. Kto podlega obowiązkowi

Bardziej szczegółowo

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy WIELKA BRYTANIA SPIS TREŚCI 2. Praca w Wielkiej Brytanii... 1 2.1. Podejmowanie pracy przez obywateli Polski w Wielkiej Brytanii... 1 2.1.1. Zasady dostępu obywateli Polski do brytyjskiego rynku pracy...

Bardziej szczegółowo

TUC jest niezależna od pracodawców, rządu i wszelkich ugrupowań politycznych.

TUC jest niezależna od pracodawców, rządu i wszelkich ugrupowań politycznych. PRACUJ MĄDRZE Ulotka przeznaczona jest dla osób przyjeżdżających do pracy do WB z krajów A8 Znaj swoje prawa www.worksmart.org.uk Praca w WB: Twoje prawa Witamy w WB. Niniejsza ulotka została napisana

Bardziej szczegółowo

Twoje prawa w Irlandii Północnej

Twoje prawa w Irlandii Północnej Twoje prawa w Irlandii Północnej Przewodnik dla pracowników z następujących krajów: Czechy Estonia Węgry Łotwa Litwa Polska Słowacja Słowenia Niniejszy przewodnik objaśnia prawa pracowników pochodzących

Bardziej szczegółowo

Z MIŁOŚCI DO FUNTÓW ŁUKASZ WINKOWSKI

Z MIŁOŚCI DO FUNTÓW ŁUKASZ WINKOWSKI ŁUKASZ WINKOWSKI Z MIŁOŚCI DO FUNTÓW Zbliżają się wakacje. Jak co roku wielu studentów zamierza wyjechać za granicę w celu podjęcia pracy. Krajem, cieszącym się największą popularnością jest niewątpliwie

Bardziej szczegółowo

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy WIELKA BRYTANIA SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne o Wielkiej Brytanii... 2 1.1. Informacje geograficzne... 2 1.2. Cechy charakterystyczne Wielkiej Brytanii... 2 1.3. Powszechne święta narodowe i dni wolne

Bardziej szczegółowo

This guide is in Polish

This guide is in Polish This guide is in Polish Twoje prawa w Irlandii Północnej Przewodnik dla pracowników z następujących krajów: Czechy Estonia Węgry Łotwa Litwa Polska Słowacja Słowenia Przewodnik w języku polskim Spis treści

Bardziej szczegółowo

WSKAZÓWKI DOT. OPŁAT W RAMACH PROGRAMU REJESTRACJI PRACOWNIKÓW (WORKER REGISTRATION SCHEME, WRS)

WSKAZÓWKI DOT. OPŁAT W RAMACH PROGRAMU REJESTRACJI PRACOWNIKÓW (WORKER REGISTRATION SCHEME, WRS) WSKAZÓWKI DOT. OPŁAT W RAMACH PROGRAMU REJESTRACJI PRACOWNIKÓW (WORKER REGISTRATION SCHEME, WRS) Wskazówki te wyjaśniają, kiedy należy dokonać wpłaty przy składaniu wniosku o zaświadczenie o rejestracji,

Bardziej szczegółowo

BĄDŹ ŚWIADOM SWOICH PRAW! Informacje dla pracowników w Irlandii

BĄDŹ ŚWIADOM SWOICH PRAW! Informacje dla pracowników w Irlandii BĄDŹ ŚWIADOM SWOICH PRAW! Informacje dla pracowników w Irlandii Celem tej broszury jest: dostarczenie wszystkim pracownikom migracyjnym w Irlandii informacji na temat ich praw w zrozumiały i dostępny sposób.

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNY PORADNIK DLA POLAKÓW W NIDERLANDACH AMBASADA RP W HADZE

PRAKTYCZNY PORADNIK DLA POLAKÓW W NIDERLANDACH AMBASADA RP W HADZE AMBASADA RP W HADZE PRAKTYCZNY PORADNIK DLA OBYWATELI POLSKICH PRZYJEŻDZAJĄCYCH DO PRACY NA TERYTORIUM NIDERLANDÓW Haga, czerwiec 2011 r. Wydział Konsularny Ambasady RP w Hadze Strona 1 Zniesienie obowiązku

Bardziej szczegółowo

EURES Irlandia Północna- Często zadawane pytania

EURES Irlandia Północna- Często zadawane pytania ludzie:umiejętności:praca EURES Irlandia Północna- Często zadawane pytania Poland EURES Irlandia Północna-często zdawane pytania Co to jest EURES? Europejskie Służby Zatrudnienia EURES (European Employment

Bardziej szczegółowo

Warunki Ŝycia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy SPIS TREŚCI

Warunki Ŝycia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne o Wielkiej Brytanii... 3 1.1. Informacje geograficzne... 3 1.2. Cechy charakterystyczne Wielkiej Brytanii... 3 1.3. Powszechne święta narodowe i dni wolne od pracy... 4

Bardziej szczegółowo

T W O J A P R A C A W E U R O P I E

T W O J A P R A C A W E U R O P I E TWOJA PRACA W EUROPIE Departament Rynku Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej TWOJA PRACA W EUROPIE www.eures.praca.gov.pl www.eures.europa.eu Warunki życia i pracy 2014 w Polsce Wrzesień Spis

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po europejskich rynkach pracy

Przewodnik po europejskich rynkach pracy Przewodnik po europejskich rynkach pracy Regionalne Centrum Informacji Europejskiej Koszalin 2012 Wydawca: Agencja Wydawniczo-Reklamowa SAGITTARIUS 76-150 Darłowo, ul. Księżnej Anny 3b/8 tel./fax (+48

Bardziej szczegółowo

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy RUMUNIA SPIS TREŚCI 2. Praca w Rumunii... 1 2.1. Podejmowanie pracy przez obywateli Polski w Rumunii... 2 2.1.1 Pobyt na terytorium Rumunii... 2 2.1.2. Meldunek... 3 2.1.3. Zasady dostępu obywateli Polski

Bardziej szczegółowo

SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W IRLANDII

SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W IRLANDII SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W IRLANDII PRZEWODNIK DLA OBYWATELI UE Department of Social and Family Affairs (Ministerstwo Spraw Społecznych i Rodzinnych) Wstęp W niniejszym przewodniku opisano świadczenia

Bardziej szczegółowo

Twoje prawa w Irlandii Północnej

Twoje prawa w Irlandii Północnej Twoje prawa w Irlandii Północnej Przewodnik dla pracowników migrującychch Wydanie trzecie 2011 This guide is in Polish 2 Twoje prawa w Irlandii Północnej Spis treści Rozdział Strona Wstęp 5 Jak korzystać

Bardziej szczegółowo

NAUKA I PRACA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ Wielka Brytania Irlandia

NAUKA I PRACA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ Wielka Brytania Irlandia Materia³y Informacyjne Ewa Flaszyñska NARODOWE CENTRUM ZASOBÓW PORADNICTWA ZAWODOWEGO PROGRAM LEONARDO DA VINCI NAUKA I PRACA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ Wielka Brytania Irlandia Poradnik MINISTERSTWO

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Praca w Holandii. Prawa i obowiązki pracowników z Polski

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Praca w Holandii. Prawa i obowiązki pracowników z Polski Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Praca w Holandii Prawa i obowiązki pracowników z Polski Praca w Holandii Prawa i obowiązki pracowników z Polski Europa zmierza do swobodnego przepływu kapitału,

Bardziej szczegółowo

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy IRLANDIA SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne o Irlandii... 2 1.1. Informacje geograficzne... 2 1.2. Cechy charakterystyczne Irlandii... 2 1.3. Powszechne święta narodowe i dni wolne od pracy... 2 1.4. Telefony

Bardziej szczegółowo

Poradnik praktyczny FINLANDIA

Poradnik praktyczny FINLANDIA Poradnik praktyczny FINLANDIA SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne o Finlandii 1.1. Informacje geograficzne 1.2. Cechy charakterystyczne Finlandii 1.3. Powszechne święta narodowe i dni wolne od pracy 1.4.

Bardziej szczegółowo

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy ŁOTWA SPIS TREŚCI 2. Praca na Łotwie... 1 2.1. Podejmowanie pracy przez obywateli Polski na Łotwie... 1 2.1.1. Zasady dostępu obywateli Polski do łotewskiego rynku pracy... 1 2.1.2. Prowadzenie własnej

Bardziej szczegółowo

Wielka Brytania. System edukacji

Wielka Brytania. System edukacji Wielka Brytania System edukacji W systemie edukacji Wielkiej Brytanii możemy wyróżnić opłacane ze środków publicznych szkoły państwowe oraz szkoły niezależne, utrzymywane z opłat za naukę. Szkolnictwo

Bardziej szczegółowo

Polish PRAWA PRACOWNICZE. Licencjonowanie sposobem na ochronę pracowników. Tel. +44 (0)845 602 5020 www.gla.defra.gov.uk

Polish PRAWA PRACOWNICZE. Licencjonowanie sposobem na ochronę pracowników. Tel. +44 (0)845 602 5020 www.gla.defra.gov.uk Polish PRAWA PRACOWNICZE Licencjonowanie sposobem na ochronę pracowników Tel. +44 (0)845 602 5020 www.gla.defra.gov.uk Jak możemy ci pomóc GLA to organizacja założona w celu ochrony pracowników przed nadużyciami.

Bardziej szczegółowo

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo i Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo i Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy MALTA SPIS TREŚCI 2. Praca na Malcie... 1 2.1. Podejmowanie pracy przez obywateli Polski na Malcie... 1 2.1.1. Zasady dostępu obywateli Polski do maltańskiego rynku pracy... 1 2.1.2. Prowadzenie własnej

Bardziej szczegółowo

PRACA. Jakie są ogólne zasady zatrudniania obywateli polskich we Francji?

PRACA. Jakie są ogólne zasady zatrudniania obywateli polskich we Francji? INFORMACJE OGÓLNE PRACA Jakie są ogólne zasady zatrudniania obywateli polskich we Francji? Polacy nie mają obowiązku posiadania francuskiej karty pobytu (titre de séjour) i zezwolenia na pracę (permis

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny dla imigrantów w Clare Zatrudnienie

Pakiet informacyjny dla imigrantów w Clare Zatrudnienie Pakiet informacyjny dla imigrantów w Clare Zatrudnienie Ważne adresy Podjęcie pracy Numer PPS Emerytura PRSI Urlop chorobowy Podatki Twoje prawa w pracy Świadczenia socjalne Utrata pracy Pobyt stały Opracowane

Bardziej szczegółowo

Poznaj swoje prawa oraz dowiedz się jak uzyskać pomoc i informacje

Poznaj swoje prawa oraz dowiedz się jak uzyskać pomoc i informacje ZATRUDNIENIE W ZJEDNOCZONYM KRÓLESTWIE WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓŁNOCNEJ Poznaj swoje prawa oraz dowiedz się jak uzyskać pomoc i informacje PORADNIK DLA PRACOWNIKÓW POLSKICH Polska wstąpiła do Unii

Bardziej szczegółowo

Codzienne Życie w Irlandii

Codzienne Życie w Irlandii Przewodnik dla nowoprzybyłych Emigrant Advice jest programem Crosscare Przewodnik dla nowoprzybyłych W czasie powstawania tej broszury (lipiec 2006) informacje w niej zawarte były aktualne. Uaktualniona

Bardziej szczegółowo