Zapytanie ofertowe na przygotowanie i wdrożenie aplikacji Mapa Usług dla Biznesu dostępnej na portalu sieci Enterprise Europe Network

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zapytanie ofertowe na przygotowanie i wdrożenie aplikacji Mapa Usług dla Biznesu dostępnej na portalu sieci Enterprise Europe Network www.een.org.pl."

Transkrypt

1 Warszawa, 08 kwietnia 2014 roku DPG /13-EF Zapytanie ofertowe na przygotowanie i wdrożenie aplikacji Mapa Usług dla Biznesu dostępnej na portalu sieci Enterprise Europe Network Szacunkowa wartość zamówienia: poniżej euro (zamówienie nieobjęte procedurą zamówienia publicznego w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych) I. INFORMACJE PODSTAWOWE Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi polegającej na przygotowaniu i wdrożeniu nowej aplikacji Mapa Usług dla Biznesu. Dostarczana aplikacja będzie wykorzystywana przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości na potrzeby portalu Enterprise Europe Network ( CPV Usługi programowania pakietów oprogramowania Sieć Enterprise Europe Network działa od 1 stycznia 2008 r. Sieć została powołana w ramach Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji (Competitiveness and Innovation Framework Programme CIP). Oferuje ona małym i średnim przedsiębiorstwom kompleksowe usługi, które mają im pomóc w pełni rozwinąć ich potencjał na rynku międzynarodowym i zdolności innowacyjne. Portal Enterprise Europe Network dostarcza praktycznych informacji na temat dostępu do finansowania, transferu technologii, prawa Unii Europejskiej oraz wchodzenia na rynki zagraniczne. Portal zawiera wszelkie informacje na temat organizowanych misji gospodarczych, seminariów oraz praktyczne porady w zakresie rozwoju działalności gospodarczej na rynkach zagranicznych, innowacji i zagadnień prawnych. II. ZAMAWIAJĄCY Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83, Warszawa, woj. mazowieckie REGON NIP: fax (22) Osoba do kontaktów w sprawie zapytania: Ewa Forowicz Departament Promocji Gospodarczej tel.: (22) , 1

2 III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Informacje wstępne 1.1 Zadaniem Wykonawcy będzie przygotowanie i wdrożenie nowej aplikacji pn. : Mapa Usług dla Biznesu dla portalu Enterprise Europe Network funkcjonującego w sieci Internet pod adresem Aplikacja adresowana jest do przedsiębiorców, którzy w szybki i łatwy sposób będą mogli odnaleźć interesującą ich usługę, informacje i dane kontaktowe instytucji otoczenia biznesu działających na terenie Warszawy. Dane, umieszczone na wizualnej mapie, zostaną umieszczone za pomocą symboli. Mapa będzie wyposażona w wyszukiwarkę usług. Dodatkowo, przedsiębiorca będzie mógł odszukać instytucję po słowach kluczowych. 1.2 Wszystkie działania będą wykonywane we współpracy z Zamawiającym, który będzie przekazywał Wykonawcy niezbędne informacje do realizacji zamówienia. 1.3 Termin zakończenia realizacji zamówienia: 11 czerwca 2014 roku. 1.4 Wykonawca przeprowadzi szczegółową analizę potrzeb zamawiającego. 1.5 W oparciu o przeprowadzoną analizę Wykonawca, dookreśli poszczególne elementy aplikacji i doda ew. pominięte w specyfikacji. Dopracowana specyfikacja aplikacji zostanie zaakceptowana przez Zamawiającego. 1.6 Wykonawca na bazie przygotowanej specyfikacji przygotuje makiety aplikacji i przedłoży do akceptacji Zamawiającemu. 1.7 Wykonawca na bazie zaakceptowanych makiet oraz dokumentu Visual Identity for the Enterprise Europe Network z uwzględnieniem Księgi Identyfikacji Wizualnej Kompleksowego Systemu Internetowego PARP opracuje grafikę widoków do poszczególnych makiet i przedłoży do akceptacji Zamawiającemu. Zamawiający może wnosić uwagi do wykonanych widoków a Wykonawca zobowiązany jest nanieść uwagi i przedłożyć poprawiony materiał Zamawiającemu do powtórnej oceny. 1.8 Specyfikacja funkcjonalna aplikacji Od strony administracyjnej: Logowanie do systemu; Zmiana hasła (zarządzanie własnym kontem); Przypomnienie hasła; Tworzenie, blokowanie, usuwanie, edytowanie kont użytkowników z możliwością definiowania praw dostępu (co najmniej administrator, moderator), Prawa dostępu do: Tworzenia, edytowania, kasowania, zmiany hasła użytkownika Dostępu do edycji, usuwania, kopiowania poszczególnych map Dodawania treści 2

3 Zapisywanie logów obejmujących: logowanie, błędne logowanie, wylogowanie z aplikacji, tworzenie, edycję i usuwanie map przez użytkownika, zmianę hasła, Przypisanie kodu Google Analytics do mapy Tworzenie, usuwanie, kopiowanie wraz z zawartością map dostępnych z unikalnych adresów w obszarze jednej domeny [1..*] (każda mapa dostępna pod odrębnym adresem w obrębie jednej domeny) Określanie granic mapy Określanie początkowego widoku wyświetlania mapy (powiększenie, punkt centralny) Określenie rodzaju mapy udostępnianych przez Google maps Tworzenie warstwy z grafikami - dodatkowymi punktami orientacyjnymi w postaci umieszczanych grafik Tworzenie warstw z danymi biznesowymi (znaczniki biznesowe na mapie) Każdy znacznik biznesowy opisywany w dwóch wersjach językowych (polska/angielska) za pomocą: nazwa znacznika, ikona znacznika (możliwość wgrania własnego znacznika lub wyboru predefiniowanych), opis w postaci tekstowej z wykorzystaniem znaczników HTML, adres internetowy, telefon, ulica, nr budynku, nr lokalu, miejscowość, nazwa i opis usługi (pole wielokrotnie definiowane [0..*]), Adres strony Facebook, Adres kanału YouTube, Adres innej strony społecznościowej (maksymalnie 3), Galeria (do 10 zdjęć), Galeria tworzona przy każdym znaczniku biznesowym: Dodawanie, usuwanie, podmiana zdjęć Dodawanie, usuwanie, edycja opisów zdjęć Kopiowanie galerii pomiędzy znacznikami biznesowymi Publikowanie i ukrywanie galerii Od strony użytkownika (frontend) Wyświetlanie mapy Skalowanie (powiększanie, pomniejszanie) mapy Przesuwanie mapy Wyświetlanie warstwy z grafikami Wyświetlanie warstwy z danymi biznesowymi Dla akcji hover nad znacznikiem biznesowym - wyświetlana jest nazwa znacznika (o ile nie jest zaznaczone pokaż etykiety znaczników biznesowych) Po kliknięciu w znacznik biznesowy wyświetlenie warstwy z opisem znacznika biznesowego, (pola niewypełnione są pomijane) Przycisk wyświetl w nowej karcie/oknie jako widok w pełnym oknie Wyświetlanie menu kontekstowego: Opcja wyboru wersji językowej polska/angielska Opcja pokaż warstwę z grafikami (checkbox) (domyślnie zaznaczone) Wyświetlanie listy wprowadzonych znaczników biznesowych (nazwa znacznika) Kliknięcie na danej nazwie znacznika biznesowego powoduje wyświetlenie mapy wycentrowanej na lokacji klikniętej nazwy znacznika biznesowego w dostosowanej skali mapy, Pole wyszukiwarki z opcją: wyszukaj po dowolnym słowie (na górze strony) Wyszukiwarka usług w postaci listy uporządkowanej według rodzaju usługi (po lewej stronie mapy). Lista będzie miała strukturę 2-3 stopniową. Każda kategoria będzie miała dodatkowo opcję 3

4 wyszukaj wszystkie (przykładowa wyszukiwarka: rys. 2) Wybrane usługi będą wyświetlane na mapie. Tabela 1. Rodzaje danych LP Nazwa Wymagalność Proponowany format D1 Login Tak String (50) D2 Hasło Tak String (50) D3 Tak String(60) użytkownika D4 Interwał czasowy Tak Int zmiany hasła D5 Kod Google Analytics Nie String (15) D6 Nazwa mapy Tak String (100) D7 Szerokość Tak Zgodnie ze geograficzna spec. google granicy mapy D8 Długość geograficzna granicy mapy Tak Zgodnie ze spec. Google D9 Skala mapy Tak Zgodnie ze spec. Google D10 Rodzaj mapy Tak Zgodnie ze spec. Google D11 URL grafiki Tak String znacznika D12 Nazwa znacznika Tak String D13 Opis znacznika Tak String biznesowego D14 adres internetowy Nie String D15 telefon Nie Int D16 ulica Nie String D17 nr budynku Nie Int D18 nr lokalu Nie Int D19 miejscowość Nie String D20 nazwa usługi Nie String D21 Adres strony Nie String Facebook D22 Adres kanału Nie String YouTube D23 Adres innej strony Nie String społecznościowej D24 Opis zdjęcia Nie String D25 URL zdjęcia Tak String 4

5 1.9 Specyfikacja poza funkcjonalna aplikacji Makiety: Rys. 1 Makieta mapy z naniesionymi znacznikami biznesowymi i warstwą grafiki (tu jedynie przykładowa) 5

6 Rys. 2 Makieta wyszukiwarka usług w postaci listy, zgodnie z poniższym wzorem: Żródło: Groupon; 6

7 Rys.3 Makieta opis instytucji 7

8 Rys.3 Makieta galeria instytucji Aplikacja będzie: wykonana w technice Responsive Web Designe wykorzystywała HTML5 oraz CSS nie będzie posiadała elementów wykonanych w technologii Flash oraz Silverlight, Technologia: Aplikacja będzie wykonana w środowisku LAMP Zarządzanie aplikacją będzie możliwe z poziomu dedykowanego zaplecza (CMS) Aplikacja zostanie zainstalowana na serwerach Zamawiającego Aplikacja powinna być tak skonstruowana by umożliwić jej dalszą rozbudowę 1.10 Wykonawca zobowiązany jest do przekazania kodów źródłowych (wraz z komentarzami w kodzie o współczynniku skomentowania nie mniejszym niż 10% ) oraz szczegółowej 8

9 dokumentacji projektu (dokumentacja instalacyjna, administracyjna, techniczna i projektowa). Dokumentacja powinna zostać przekazana w formie papierowej oraz elektronicznej najpóźniej na 3 dni robocze przed rozpoczęciem testów oprogramowania Wykonawca wraz z Zamawiającym odbędzie spotkanie, na którym: zostaną przedstawione przez Wykonawcę wyniki analizy o której mowa w pkt. 1. ZZW, zostanie ustalony szczegółowy harmonogram realizacji projektu z zastrzeżeniem, że całość prac zostanie zakończona do dnia 11 czerwca 2014 roku. 2. Wdrożenie 2.1 Wykonawca przygotowaną aplikację zamieści na wcześniej przygotowanym środowisku testowym, które będzie odzwierciedleniem środowiska produkcyjnego. W celu wymiany kodu Wykonawcy z Zamawiajacym wykorzystywać będzie system kontroli wersji SVN. Po akceptacji Zamawiający przy wsparciu Wykonawcy i w oparciu o wcześniej przygotowaną dokumentację instalacyjną i administracyjną umieści aplikację na serwerach produkcyjnych PARP. 2.2 Zaproponowane rozwiązanie nie może być uzależnione od zastosowania dedykowanego fizycznego środowiska serwerowego i umożliwiać działanie w ramach maszyn wirtualnych hostowanych na serwerach posiadanych przez Zamawiającego. Nie może również wpływać na funkcjonalność, wydajność oraz stabilność działania hostowanego serwera oraz działających na nim aplikacji. 2.3 E-Dostępność W aplikacji należy zapewnić spełnienie wymagań wytycznych zawartych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 ws. Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 526) Technologia zastosowana do budowy interfejsu Interfejs powinien być dostosowany przede wszystkim do przeglądarek: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari w wersjach wspieranych przez ich producentów Wymagane jest od Wykonawcy zapewnienie 100% funkcjonalności interfejsu użytkownika w powyższych przeglądarkach oraz do przeglądarek na urządzeniach mobilnych co najmniej: Safari (mobile safari), Android Browser, Opera Mini, BlackBerry, Nokia Browser, Maxthon Mobile, SeaMonkey w wersjach wspieranych przez ich producentów Wymagania techniczne szablonu graficznego Szablon wykonany zostanie zgodnie z zasadami Responsive Web Design (RWD), Dopuszcza się możliwość użycia m.in. języka skryptowego JavaScript, Ajax i innych po stronie użytkownika w celu polepszenia funkcjonalności interfejsu użytkownika, 2.6. Wymagania w zakresie jakości Zamawiający oczekuje od Wykonawcy szczególnej współpracy w zakresie jakości i bezpieczeństwa kodu wytwarzanego podczas realizacji zamówienia. Wykonawca, prowadząc prace programistyczne, będzie zobowiązany stosować się do minimalnych wymogów Zamawiającego: realizowanie funkcjonalności oprogramowania przede wszystkim za pomocą dostępnych, bezpłatnych bibliotek, 9

10 wykorzystywanie bibliotek stabilnych, bezpiecznych i aktualnych, niestosowanie polskich znaków diakrytycznych ani innych wykraczających poza standard ASCII w kodzie aplikacji oraz strukturze bazy danych, stosowanie się do zaleceń wzorca projektowego MVC, spójna i przejrzysta struktura kodu, kategoryzowanie obiektów i szablonów, stosowanie zasady DRY (Don t Repeat Yourself) unikanie wykonywania tej samej pracy w różnych miejscach systemu, stosowanie technik minimalizujących podatność na ataki typu SQL Injection, XSS, Command Injection, 3. Testowanie i odbiór aplikacji 3.1 Wykonawca przygotuje scenariusze testów i przedstawi je do akceptacji Zamawiającemu. Zamawiający w terminie 4 dni może zgłosić uwagi i zastrzeżenia. Wykonawca uwzględni wszystkie uwagi i zastrzeżenia zgłoszone przez Zamawiającego i w terminie 2 dni przekaże Zamawiającemu do akceptacji poprawione scenariusze testów. 3.2 Zgodnie z zaakceptowanymi scenariuszami testów Wykonawca wraz z Zamawiającym przeprowadzi testy aplikacji. Zamawiający zastrzega możliwość przeprowadzenia testów wg własnych scenariuszy. 3.3 W przypadku negatywnego zakończenia testów, Wykonawca usunie wszystkie błędy i niezgodności oraz przedstawi poprawioną aplikację do ponownych testów. 3.4 W przypadku pozytywnego zakończenia testów, zostanie podpisany protokół testów. 3.5 Po pozytywnym zakończeniu wszystkich testów Wykonawca sporządzi raport z testów i przedłoży do akceptacji Zamawiającemu. Zamawiający w terminie 2 dni może zgłosić uwagi i zastrzeżenia do raportu. Wykonawca uwzględni wszystkie uwagi i zastrzeżenia zgłoszone przez Zamawiającego i w terminie 2 dni przekaże Zamawiającemu do akceptacji poprawiony raport z testów. 3.6 Przygotowując harmonogram pracy, Wykonawca musi zabezpieczyć 5 dni roboczych na przeprowadzenie testów i naniesienie poprawek do aplikacji. 3.7 Po zaakceptowaniu raportu z testów Zamawiający przy wsparciu Wykonawcy i w oparciu o wcześniej przygotowaną dokumentację instalacyjną dokona instalacji aplikacji na serwerach produkcyjnych Zamawiającego. 3.8 Po zainstalowaniu aplikacji na serwerach produkcyjnych Zamawiającego, Zamawiający dokona weryfikacji poprawności funkcjonowania wdrożonej aplikacji. W przypadku błędów w funkcjonowaniu aplikacja zostanie przekazana Wykonawcy w celu naniesienia poprawek. Poprawiona aplikacja musi ponownie przejść proces testowania i akceptacji. W przypadku prawidłowego funkcjonowania aplikacji w środowisku produkcyjnym Wykonawca przygotuję instrukcję użytkownika końcowego, która zostanie sprawdzona przez Zamawiającego. Po zaakceptowaniu przedłożonej przez Zamawiającego instrukcji zostanie podpisany protokół odbioru. 10

11 4. Projekt graficzny interaktywnej mapy 4.1. Wykonawca zobowiązany jest przedstawienia min. 2 projektów graficznych interaktywnej mapy zgodnie z p. 1.7 niniejszego dokumentu. Zamawiający w terminie 2 dni dokona wyboru i zgłosi dodatkowe uwagi i zastrzeżenia. Wykonawca uwzględni wszystkie uwagi i zastrzeżenia zgłoszone przez Zamawiającego i w terminie 5 dni przekaże Zamawiającemu do akceptacji poprawiony projekt interaktywnej mapy. Zamawiający w terminie 2 dni zgłosi ewentualne uwagi i zastrzeżenia. Wykonawca uwzględni wszystkie uwagi i zastrzeżenia zgłoszone przez Zamawiającego i w terminie 4 dni przekaże Zamawiającemu do akceptacji ostateczny projekt interaktywnej mapy. 5. Serwis gwarancyjny 5.1 Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia serwisu gwarancyjnego dla aplikacji przez okres 12 miesięcy licząc od dnia jej odbioru (tj. podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru). 5.2 Specyfikacja serwisu gwarancyjnego: Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że aplikacja jest wolna od wad oraz sprawna w działaniu, w ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usuwania wszelkich Wad w funkcjonowaniu aplikacji, zgodnie z procedurami serwisu gwarancyjnego określonymi w niniejszym dziale, Zamawiający ma obowiązek zgłosić wady objęte gwarancją niezwłocznie po ich wykryciu, do Wykonawcy, termin gwarancji dla aplikacji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego Zamawiający nie mógł z niej korzystać, w wypadku niewywiązywania się Wykonawcy z zobowiązań gwarancyjnych przez czas dłuższy niż 7 dni roboczych, Zamawiający ma prawo skorzystać, na koszt Wykonawcy, z usług zastępczych bez utraty prawa gwarancji, przez Wadę należy rozumieć uszkodzenie lub błędne działanie jednego (lub więcej) komponentów aplikacji,,mających wpływ na wydajność, funkcjonalność lub użytkowanie aplikacji bądź serwera na którym ona działa; W zależności od stopnia ważności wyróżnia się następujące rodzaje Wad: Awaria jest to brak działania lub błędne działanie lub zakłócenie jednego (lub więcej) komponentów aplikacji, uniemożliwiające realizację procesów biznesowych Zamawiającego przez aplikację - brak możliwości świadczenia usług przez aplikację. Awarią jest całkowite zaprzestanie lub błędne działanie elementu składowego aplikacji oraz negatywnego wpływu na serwer na którym ona działa, uszkodzenie danych, utrata danych, 50 % spadek wydajności, itp wymuszające na administratorze dodatkowego nakładu pracy Błąd oznacza zakłócenie pracy aplikacji bądź jej wpływu na serwer w stopniu, ograniczającym lub utrudniającym jej użytkowanie, wymuszające na użytkowniku bądź administratorze dodatkowego nakładu pracy, powodujące spadek wydajności mniejszy niż 50% Usterka to zakłócenie pracy aplikacji, wpływające na jej funkcjonalność, ale nie powodujące ograniczeń aplikacji w zakresie realizacji procesów biznesowych Zamawiającego - świadczenia usług przez aplikację: np. błędy interfejsu graficznego (niepowodujące 11

12 zafałszowania treści) lub przez serwer (niepowodujące negatywnego wpływu na jego funkcjonowanie, przy niewielkim spadku spadku wydajności do 30% )Usterki nie wymuszają na użytkownikach dodatkowych czynności. 5.3 Procedury serwisu gwarancyjnego: Zgłaszanie i obsługa błędów będą realizowane przy wykorzystaniu systemu Mantis, należącego do Zamawiającego Efektywna reakcja Wykonawcy następuje nie dłużej niż w ciągu 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia Awarii, Błędu lub Usterki Usunięcie Awarii aplikacji wraz z odtworzeniem danych musi nastąpić w ciągu 1 dnia roboczego od zgłoszenia przez Zamawiającego Usunięcie Błędu nastąpi nie dłużej niż w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia Błędu Usunięcie Usterki nastąpi nie dłużej niż w terminie do 5 dni roboczych od zgłoszenia Usterki Przeprowadzenie testów i/lub innych czynności sprawdzających poprawność działania aplikacji po dokonaniu naprawy. Zamawiający przy wsparciu Wykonawcy wdroży poprawki na serwerach produkcyjnych PARP Wykonawca niezwłocznie po usunięciu Wady sporządzi protokół usunięcia Wady, w którym określi przyczyny wystąpienia oraz procedurę usunięcia Wady Koszt usługi serwisu gwarancyjnego będzie wliczony do oferty cenowej i nieobjęty dodatkowymi opłatami ze strony Zamawiającego. IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. Oferta powinna być przygotowana w języku polskim oraz zawierać następujące elementy: 1.1 nazwa i dane teleadresowe Wykonawcy (w tym numer NIP) wraz ze wskazaną osobą do kontaktu w sprawie oferty oraz koordynatorem prac w trakcie realizacji zamówienia (imię i nazwisko, telefon, ); 1.2 opis doświadczenia Wykonawcy związanego ze świadczeniem usług polegających na przygotowywaniu aplikacji lub stron internetowych, których funkcjonalności mają podobny charakter z przedmiotem zamówienia, w tym: wykaz zrealizowanych, w okresie od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia złożenia oferty, minimum dwóch projektów o podobnym charakterze (wykaz musi zawierać informacje o wykonanej usłudze i zawierać, w formie plików graficznych w formacie jpg, zrzutów ekranu zawierających wykonane prace oraz link do działającej aplikacji/strony - jeśli jest to możliwe); referencje od Zleceniodawców (jeśli Wykonawca posiada); 1.3 cenę (brutto) z wyodrębnioną wartością autorskich praw majątkowych; 1.4 oświadczenie o posiadaniu niezbędnego sprzętu oraz korzystaniu wyłącznie z legalnego oprogramowania do realizacji zamówienia; 1.5 kopia, potwierdzona za zgodność z oryginałem, aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesiące przed upływem terminu składania ofert niezbędne do późniejszego zawarcia umowy; 1.6 w przypadku dostarczenia oferty pocztą elektroniczną powinien to być skan oryginału oferty podpisanej przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Załączniki powinny być skanem oryginału lub skanem kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy; 1.7 minimum 1 wstępny graficzny projekt interaktywnej mapy usług. 2. Ofertę należy przygotować w wersji elektronicznej lub tradycyjnej i przesłać odpowiednio: 12

13 2.1 drogą ową na adres (otrzymanie oferty zostanie potwierdzone niezwłocznie w u zwrotnym) 2.2 lub w wersji tradycyjnej (papierowej) na adres: Ewa Forowicz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, DPG ul. Pańska 81/ Warszawa 3. Nieprzekraczalny termin złożenia oferty: 14 kwietnia 2014 roku do godz. 09: Bliższych informacji na temat realizacji zamówienia udziela: Ewa Forowicz (tel , V. OCENA OFERT 1. Ocenie poddane zostaną tylko te oferty, które zawierać będą wszystkie wymogi formalne. 2. Kryteria oceny ofert: Kryterium oceny ofert Maksymalna liczba punktów w danym kryterium Cena 70 Doświadczenie Wykonawcy Projekt graficzny interaktywnej mapy usług Uwagi Ocenie podlegać będzie cena brutto oferty zgodnie ze wzorem: ż Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów. Wykonawca, zgodnie z pkt. IV.1.2 Zapytania przedstawi w ofercie minimum 2 zrealizowane projekty o podobnym charakterze. Za każdy zrealizowany projekt oferta otrzyma 5 pkt. Max liczba punktów możliwa do otrzymania w tym kryterium wynosi 10 pkt. Wykonawca, zgodnie z pkt. IV.1.2 Zapytania przedstawi w ofercie minimum 1 projekt graficzny interaktywnej mapy usług. Ocenie będą podlegały estetyka i walory wizualne projektu, w ramach której oceniane będą wygląd (od 1 do 10 pkt.) i oryginalność mapy (od 1 do 10 pkt.). SUMA 100 x VI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WSPÓŁPRACY ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCĄ 13

14 1. W trakcie realizacji zamówienia, kontakty robocze przedstawiciela Zamawiającego z przedstawicielem Wykonawcy (koordynatorem) będą odbywać się drogą elektroniczną oraz telefonicznie. 2. W specyficznych sytuacjach, gdzie taki kontakt nie będzie wystarczający, Wykonawca będzie zobowiązany do osobistego stawienia się w siedzibie Zamawiającego, w godzinach pracy Agencji, w celu omówienia z Zamawiającym poprawek, jeśli Zamawiający uzna to za konieczne. 3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu, osobiście lub drogą pocztową, wersje ostateczną aplikacji. Materiał zostanie przekazany na nośniku DVD lub flash. VII. DODATKOWE INFORMACJE 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnego Wykonawcy. 2. Zamawiający nie dopuszcza realizacji zamówienia przez podwykonawców, realizujących je w imieniu Wykonawcy. 3. Ilekroć w zaproszeniu do składania ofert mowa jest o dniach, Zamawiający rozumie przez to dni robocze, tj. dni od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy od 8:00 do 16:00, z wyłączeniem dni wolnych od pracy. 4. W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi załącznik do niniejszego Zaproszenia. Załączniki: Załącznik nr 1 Wzór umowy Michał Polański Dyrektor Departament Promocji Gospodarczej Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 14

Zapytanie ofertowe na przygotowanie aplikacji Słownik Innowacji dostępnej na Portalu Innowacji www.pi.gov.pl.

Zapytanie ofertowe na przygotowanie aplikacji Słownik Innowacji dostępnej na Portalu Innowacji www.pi.gov.pl. Warszawa, 30 października 2013 roku DRP-6.20-669-1/13-KB Zapytanie ofertowe na przygotowanie aplikacji Słownik Innowacji dostępnej na Portalu Innowacji www.pi.gov.pl. Szacunkowa wartość zamówienia: poniżej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Zakres Zadań Wykonawcy

Załącznik nr 1. Zakres Zadań Wykonawcy Zakres Zadań Wykonawcy Załącznik nr 1 1 Główne cele zamówienia Przedmiotem zamówienia jest stworzenie aplikacji na platformę mobilną działającą na systemie Android oraz ios, pracującej na urządzeniach

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na stworzenie strony internetowej w języku niemieckim

Zapytanie ofertowe na stworzenie strony internetowej w języku niemieckim Leszno 02.05.2016 r. Zapytanie ofertowe na stworzenie strony internetowej w języku niemieckim Zamawiający: Przedsiębiorstwo TRANS-MAR Katarzyna Marciniak Ul. Poznańska 31 64-100 Leszno 1. Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ.

DOTACJE NA INNOWACJE. INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ. ZAMAWIAJĄCY: InteractiveStock Sp. z o.o. Ul. Niemierzyńska 17A e-mail: InteractiveStock@InteractiveStock.pl Szczecin, dnia 04.11.2013r. (OFERENT) ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca będzie świadczył usługi w zakresie m.in:

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca będzie świadczył usługi w zakresie m.in: Załącznik nr 1 do zaproszenia do złożenia oferty IP. 2611.19.2015 Opis przedmiotu zamówienia: Modernizacja serwisów internetowych Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej oraz Komisji Standaryzacji

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet

Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet Spis treści 1. Opis przedmiotu zamówienia... 1 1.1. Definicje... 1 2. Główny cel systemu... 2

Bardziej szczegółowo

którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na:

którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na: GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFII Warszawa, 2 października 2015 r. DEPARTAMENT NADZORU, KONTROLI I ORGANIZACJI SŁUŻBY GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ NG-KiSZ.2611.6.2015 Do wszystkich Wykonawców Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk

Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3

Bardziej szczegółowo

Znak pisma: DKZ-14.15-70-06/12-PT Warszawa, dnia 24 stycznia 2012 r. Zapytanie ofertowe na

Znak pisma: DKZ-14.15-70-06/12-PT Warszawa, dnia 24 stycznia 2012 r. Zapytanie ofertowe na Znak pisma: DKZ-14.15-70-06/12-PT Warszawa, dnia 24 stycznia 2012 r. Zapytanie ofertowe na Przeprowadzenie specjalistycznego audytu użyteczności Platformy Wspieramy e-biznes www.web.gov.pl. I. ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

1. Termin realizacji zamówienia przewidziany jest na okres: październik grudzień 2013.

1. Termin realizacji zamówienia przewidziany jest na okres: październik grudzień 2013. Biuro Informatyki Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa Zaproszenie do złożenia oferty Warszawa, 22.10.2013 r. Uprzejmie proszę o przedstawienie Państwa oferty na wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5. Warszawa, dnia 10 listopada 2015 r. Dotyczy postępowania P/223/DKZ/2015

Strona 1 z 5. Warszawa, dnia 10 listopada 2015 r. Dotyczy postępowania P/223/DKZ/2015 Warszawa, dnia 10 listopada 2015 r. Dotyczy postępowania P/223/DKZ/2015 Zaproszenie do składania ofert na: Rozbudowę portalu WEB.GOV.PL, strony Konferencji, bazy "Polskie firmy sektora e-gospodarki" -

Bardziej szczegółowo

Załącznik do umowy nr..

Załącznik do umowy nr.. Załącznik do umowy nr.. z dnia I Opis przedmiotu zamówienia specyfikacja techniczna: 1. System mobilny: Aplikacja przeznaczona dla telefonów z systemem Android, wersja 4.0 wzwyż i napisana w języku natywnym

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO. Zn. spr. ZG-2717-13/2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO. Zn. spr. ZG-2717-13/2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO Zn. spr. ZG-2717-13/2014 I. ZAMAWIAJĄCY Nazwa: Nadleśnictwo Karnieszewice Adres: 76-004 Sianów, Trawica 8A Regon: 330044097 NIP 669-050-50-33 Tel./fax:

Bardziej szczegółowo

GoBiz System platforma współpracy marektingowej

GoBiz System platforma współpracy marektingowej GoBiz System platforma współpracy marektingowej Spis treści 1. Opis przedmiotu zamówienia... 1 1.1. Definicje... 1 2. Główny cel platformy... 2 3. Główni odbiorcy systemu... 2 4. Przedmiot zamówienia...

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAPROJEKTOWANIE, WDROŻENIE, UTRZYMANIE I ADMINISTROWANIA STRONY INTERNETOWEJ W RAMACH REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO PN

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAPROJEKTOWANIE, WDROŻENIE, UTRZYMANIE I ADMINISTROWANIA STRONY INTERNETOWEJ W RAMACH REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO PN Złotoryja, 14.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAPROJEKTOWANIE, WDROŻENIE, UTRZYMANIE I ADMINISTROWANIA STRONY INTERNETOWEJ W RAMACH REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO PN. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty Poznań, dnia 29.12.2014 r. Dane Beneficjenta: INNOVATIVEWEB IT SOLUTIONS Sp. z o. o. Ul. Stanisława Matyi 1/8, 61-586 Poznań NIP: 783 169 90 12, REGON: 302412105 ZAPYTANIE OFERTOWE Kryteria wyboru najkorzystniejszej

Bardziej szczegółowo

A. Specyfikacja wymagań na utworzenie portalu internetowego

A. Specyfikacja wymagań na utworzenie portalu internetowego A. Specyfikacja wymagań na utworzenie portalu internetowego Zał. nr 2 Wymagania techniczne: 1) Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie oraz wdrożenie portalu internetowego opartego na systemie

Bardziej szczegółowo

Comarch isklep24 Ulotka v. 5.1

Comarch isklep24 Ulotka v. 5.1 Comarch isklep24 Ulotka v. 5.1 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO Załącznik nr 3 do Umowy nr.. z dnia r. Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO 1. Definicję pojęć: Celem opisania warunków świadczenia usług serwisowych definiuje

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dla zamówienia, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Zapytanie ofertowe dla zamówienia, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro Klub Przyrodników ul. 1 Maja 22, 66-200-Świebodzin Konto: BZ WBK SA o/świebodzin nr 28 1090 1593 0000 0001 0243 0645 tel./fax 068 3828236, e-mail: kp@kp.org.pl, http:// www.kp.org.pl Świebodzin, 30 października

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu MEWA 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów 1. Wstęp System MEWA 2.0 jest narzędziem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

PHICS - Polish Harbours Information & Control System Dokumentacja użytkownika System weryfikacji autentyczności polskich dokumentów marynarzy

PHICS - Polish Harbours Information & Control System Dokumentacja użytkownika System weryfikacji autentyczności polskich dokumentów marynarzy PHICS - Polish Harbours Information & Control System Dokumentacja użytkownika System weryfikacji autentyczności polskich dokumentów marynarzy Zielona Góra, kwiecień 2014 DOKUMENTACJA ZMIAN: Lp. Wersja

Bardziej szczegółowo

1. Rejestracja 2. Logowanie 3. Zgłaszanie nowego wniosku projektowego

1. Rejestracja 2. Logowanie 3. Zgłaszanie nowego wniosku projektowego 1. Rejestracja Dostęp do wniosku projektowego możliwy jest jedynie dla zarejestrowanych użytkowników. Aby zostać zarejestrowanym należy wypełnić formularz dostępny na stronie www.polskapomoc.gov.pl, a

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. w sprawie udzielenia zamówienia na usługi zaprojektowania, stworzenia, utrzymania

ZAPYTANIE OFERTOWE. w sprawie udzielenia zamówienia na usługi zaprojektowania, stworzenia, utrzymania ZAPYTANIE OFERTOWE w sprawie udzielenia zamówienia na usługi zaprojektowania, stworzenia, utrzymania i administrowania strony internetowej dla projektu pn. Równość kobiet i mężczyzn w procesach podejmowania

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.pl/torun Toruń, dnia 17.04.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/NOR/0119/2014

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.pl/torun Toruń, dnia 17.04.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/NOR/0119/2014 Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.pl/torun Toruń, dnia 17.04.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/NOR/0119/2014 Zamawiający: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia. Załącznik nr 1

Przedmiot zamówienia. Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 Przygotowanie projektu oraz wykonanie strony internetowej Projektu LIFE+ Carrying out necessary conservation work on a territory of Szachownica Cave designated within Natura 2000 / Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja

Człowiek - najlepsza inwestycja Warszawa 12.12.2011 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 2/str/2011 (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) GB Group Polska sp. z o.o. zaprasza do składania ofert

Bardziej szczegółowo

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Nabór Bursy/CKU Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika BIP

Instrukcja użytkownika BIP Instrukcja użytkownika BIP Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Główne elementy składowe portalu BIP... 3 3. Nawigacja... 6 4. Informacje o biuletynie... 6 4.1. Mapa serwisu... 6 4.2. Redakcja biuletynu... 7 4.3.

Bardziej szczegółowo

OPIS WYMAGAŃ FUNKCJONALNO-TECHNICZNYCH dla zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie serwisu do obsługi zgłoszeń dla miasta Torunia

OPIS WYMAGAŃ FUNKCJONALNO-TECHNICZNYCH dla zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie serwisu do obsługi zgłoszeń dla miasta Torunia OPIS WYMAGAŃ FUNKCJONALNO-TECHNICZNYCH dla zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie serwisu do obsługi zgłoszeń dla miasta Torunia Zadaniem serwisu jest wsparcie mieszkańców w zgłaszaniu i

Bardziej szczegółowo

POIG.05.02.00-00-001/14

POIG.05.02.00-00-001/14 Zapytanie ofertowe dotyczące: zaprojektowania, instalacji, wdrożenia oraz obsługi technicznej portalu projektu Wzornictwo Biznes Zysk nr umowy o dofinansowanie POIG.05.02.00-00-001/14 Warszawa, 11.07.2014

Bardziej szczegółowo

ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl

ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl Niniejsze zasady dotyczą wszystkich Użytkowników strony internetowej funkcjonującej w domenie http://www.pawlowskisport.pl,

Bardziej szczegółowo

Moduł Notatki Systemu Obsługi Zamówień Publicznych UTP-Bydgoszcz Instrukcja postępowania do 1000 Euro

Moduł Notatki Systemu Obsługi Zamówień Publicznych UTP-Bydgoszcz Instrukcja postępowania do 1000 Euro Moduł Notatki Systemu Obsługi Zamówień Publicznych UTP-Bydgoszcz Instrukcja postępowania do 1000 Euro Spis treści 1. Logowanie się do systemu...2 2. Wybranie z menu Nowe zamówienie...2 3. Wypełnienie formularza...2

Bardziej szczegółowo

LWÓWEK ŚLĄSKI A l. W o j s k a P o l s k i e g o 2 5 A 5 9-6 0 0 L w ó w e k Ś l ą s k i t e l. 0 7 5 6 4 7 7 8 8 8 f a x. 0 7 5 6 4 7 7 8 8 9

LWÓWEK ŚLĄSKI A l. W o j s k a P o l s k i e g o 2 5 A 5 9-6 0 0 L w ó w e k Ś l ą s k i t e l. 0 7 5 6 4 7 7 8 8 8 f a x. 0 7 5 6 4 7 7 8 8 9 BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI A l. W o j s k a P o l s k i e g o 2 5 A 5 9-6 0 0 L w ó w e k Ś l ą s k i t e l. 0 7 5 6 4 7 7 8 8 8 f a x. 0 7 5 6 4 7 7 8 8 9 e m a i l : u r z a d @ l w o w e

Bardziej szczegółowo

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Rejestracja- MDK Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

JTW SP. Z OO. Zapytanie ofertowe. Zewnętrzny audyt jakościowy projektu technicznego dedykowanego systemu B2B Platforma Integracji Serwisowej

JTW SP. Z OO. Zapytanie ofertowe. Zewnętrzny audyt jakościowy projektu technicznego dedykowanego systemu B2B Platforma Integracji Serwisowej JTW SP. Z OO Zapytanie ofertowe Zewnętrzny audyt jakościowy projektu technicznego dedykowanego systemu B2B Platforma Integracji Serwisowej Strona 1 z 8 Spis treści 1. Klauzula poufności... 3 2. Wskazówki

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014. W związku z realizacją projektu pn. Wyjście na przeciw trendom wydawniczym XXI wieku poprzez

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014. W związku z realizacją projektu pn. Wyjście na przeciw trendom wydawniczym XXI wieku poprzez Białystok, dn. 13.02.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 I. Zamawiający ILLUMINATIO Łukasz Kierus Żelazna 9/5 15-297 Białystok II. Opis przedmiotu zamówienia W związku z realizacją projektu pn. Wyjście na przeciw

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przygotowanie projektu oraz wykonanie strony internetowej www.fbr.zdrowie.pl

Załącznik Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przygotowanie projektu oraz wykonanie strony internetowej www.fbr.zdrowie.pl Załącznik Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przygotowanie projektu oraz wykonanie strony internetowej www.fbr.zdrowie.pl Cel zamówienia Strona jest skierowana do beneficjentów projektów realizowanych

Bardziej szczegółowo

Umowa na budowę, uruchomienie i obsługę techniczną interaktywnej dwujęzycznej platformy e-learningowej

Umowa na budowę, uruchomienie i obsługę techniczną interaktywnej dwujęzycznej platformy e-learningowej Umowa na budowę, uruchomienie i obsługę techniczną interaktywnej dwujęzycznej platformy e-learningowej zawarta w dniu 05.2017 roku w Nowym Targu pomiędzy: 1. Europejskim Ugrupowaniem Współpracy Terytorialnej

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE WYSZUKIWANIE OGŁOSZEŃ

WPROWADZENIE WYSZUKIWANIE OGŁOSZEŃ WPROWADZENIE 1. Cel dokumentu Celem dokumentu jest: Zapoznanie internauty z funkcjonalnością realizowaną przez Bazę Konkurencyjności. Dostarczenie szczegółowych informacji na temat podstron, które znajdują

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Administratora aplikacji Podsystem administracyjny

Dokumentacja Administratora aplikacji Podsystem administracyjny Dokumentacja Administratora aplikacji Podsystem administracyjny Zamawiający: Wykonawca: Dokumentacja powstała w ramach projektów Dokumentacja powstała w ramach projektów: e-usługi e-organizacj a - pakiet

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 01/05/2016

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 01/05/2016 Załącznik nr 1 Regulaminu gospodarowania środkami finansowymi Nyskiego Księstwa Jezior i Gór Tel/fax. 77 4080588 Nysa, dn. 12.05.2016r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 01/05/2016 na wykonanie strony

Bardziej szczegółowo

RFP. Wymagania dla projektu. sklepu internetowego B2C dla firmy Oplot

RFP. Wymagania dla projektu. sklepu internetowego B2C dla firmy Oplot RFP Wymagania dla projektu sklepu internetowego B2C dla firmy Oplot CEL DOKUMENTU Celem niniejszego dokumentu jest przedstawienie wymagań technicznych i funkcjonalnych wobec realizacji projektu budowy

Bardziej szczegółowo

I. ZAMAWIAJĄCY: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA; Projekt i wykonanie strony www projektu. KRYTERIUM WYBORU PROJEKTU. IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

I. ZAMAWIAJĄCY: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA; Projekt i wykonanie strony www projektu. KRYTERIUM WYBORU PROJEKTU. IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. Zapytanie ofertowe nr 1/11/2014 z dnia 17.11.2014r Dotyczy: zamówienia na wykonanie strony www Projektu pn: Równe szanse na starcieprzeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Psary w ramach działania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do umowy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Opis wymagań, funkcjonalności i gwarancji: Platforma informacyjna Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i uruchomienie internetowej platformy

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa (firma), adres Zamawiającego oraz nazwa i adres jednostki wnioskującej:

1. Nazwa (firma), adres Zamawiającego oraz nazwa i adres jednostki wnioskującej: Warszawa, dnia 13.07.2015 roku Zaproszenie do złożenia oferty /dalej Zaproszenie / w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000,00 Euro na wykonanie dwóch gier interaktywnych

Bardziej szczegółowo

System epon Dokumentacja użytkownika

System epon Dokumentacja użytkownika System epon Dokumentacja użytkownika Prawa autorskie tego opracowania należą do MakoLab S.A. Dokument ten, jako całość, ani żadna jego część, nie może być reprodukowana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie projektu graficznego strony internetowej projektu przykładowy zarys struktury strony stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,

2. Wykonanie projektu graficznego strony internetowej projektu przykładowy zarys struktury strony stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IV, Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego nr 07/04/IT/2016 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Utrzymanie i rozwój systemów GREX, SPIN, TK, AMOC, Obsługa Rewidentów 1 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 1. Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 27 lipca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 27 lipca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 27 lipca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie strony internetowej w ramach projektu Biotechnologia i ochrona środowiska nowoczesne kształcenie na studiach I stopnia dla potrzeb nauki i biznesu,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe :

Zapytanie ofertowe : Zapytanie ofertowe : Budowa portalu internetowego do konsultacji on-line Nr: RPK/POKL 542/2/2013 I. PODSTAWA PRAWNA: art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zgodnie z 4 Załącznika do Zarządzenia

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności stron BIP Kuratorium Oświaty w Opolu

Polityka prywatności stron BIP Kuratorium Oświaty w Opolu Polityka prywatności stron BIP Kuratorium Oświaty w Opolu Niniejsza Polityka ma na celu poszanowanie prywatności każdego z użytkowników serwisu BIP Kuratorium Oświaty w Opolu. Dokładamy wszelkich starań,

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Świadczenie usługi Asysty Technicznej dla systemu E-BPNT

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Świadczenie usługi Asysty Technicznej dla systemu E-BPNT Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Świadczenie usługi Asysty Technicznej dla systemu E-BPNT 1 I. Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi Asysty Technicznej dla systemu E-BPNT. II.

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE OPROGRAMOWANIA DEDYKOWANEGO

WYKONANIE OPROGRAMOWANIA DEDYKOWANEGO Zapytanie ofertowe nr 1/2014 Wrocław, dn. 29.01.2014 Lemitor Ochrona Środowiska Sp. z o. o. ul. Jana Długosza 40, 51-162 Wrocław tel. recepcja: 713252590, fax: 713727902 e-mail: biuro@lemitor.com.pl NIP:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORGANIZACJI W GENERATORZE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH SI NAWIKUS

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORGANIZACJI W GENERATORZE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH SI NAWIKUS INSTRUKCJA REJESTRACJI ORGANIZACJI W GENERATORZE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH SI NAWIKUS Wersja 1.1 Pro j e k t P I N A W I K U S i n n o w a c y j n a m e t o d a m o n i t o r i n g u k o n t r a k t o w a

Bardziej szczegółowo

VALIO Sp. z o.o. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego dotyczącego zakupu licencji części systemu B2B oraz wykonania Warstwy Prezentacyjnej.

VALIO Sp. z o.o. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego dotyczącego zakupu licencji części systemu B2B oraz wykonania Warstwy Prezentacyjnej. Stalowa Wola, 10.03.2014 r. Valio Sp. z o.o. ul. Tuwima 20 37-450 Stalowa Wola Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego dotyczącego zakupu licencji części systemu B2B oraz wykonania Warstwy Prezentacyjnej.

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2016.1.1. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2016.1.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2016.1.1. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2016.1.1 Ulotka Zmiany w wersji 2016.1.1 Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2016.1.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 1.1 WSPÓŁPRACA Z PRZEGLĄDARKAMI... 3 1.2 WSPÓŁPRACA Z URZĄDZENIAMI MOBILNYMI...

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia serwis (strona) internetowy promujący projekt pn. Piekielny Szlak oraz Gminę Gowarczów,

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia serwis (strona) internetowy promujący projekt pn. Piekielny Szlak oraz Gminę Gowarczów, Załącznik nr 1 do zaproszenia do złożenia oferty cenowej Specyfikacja istotnych warunków zamówienia serwis (strona) internetowy promujący projekt pn. Piekielny Szlak oraz Gminę Gowarczów, Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web (www.login.eramail.pl) INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Internetowy serwis Era mail dostępny przez komputer z podłączeniem do Internetu (aplikacja sieci Web)

Bardziej szczegółowo

,Aplikacja Okazje SMS

,Aplikacja Okazje SMS , jest rozwiązaniem, które umożliwia bez umiejętności programistycznych uruchomić własną aplikację na fanpage-u firmy lub marki. Pozwala ona na dodanie numeru telefonu do swojej bazy w SerwerSMS.pl, umożliwiając

Bardziej szczegółowo

MOBILE DIRECT INNOWACYJNA PLATFORMA ZARZĄDZANIA REALIZACJĄ ZADAŃ DLA MULTI-KULTUROWYCH ZESPOŁÓW ZAPYTANIE OFERTOWE

MOBILE DIRECT INNOWACYJNA PLATFORMA ZARZĄDZANIA REALIZACJĄ ZADAŃ DLA MULTI-KULTUROWYCH ZESPOŁÓW ZAPYTANIE OFERTOWE MOBILE DIRECT INNOWACYJNA PLATFORMA ZARZĄDZANIA REALIZACJĄ ZADAŃ DLA MULTI-KULTUROWYCH ZESPOŁÓW ZAPYTANIE OFERTOWE USŁUGI INFORMATYCZNE ZWIĄZANE ZE STWORZENIEM GŁÓWNYCH MODUŁÓW SYSTEMÓW DO ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności stron BIP WIJHARS w Opolu

Polityka prywatności stron BIP WIJHARS w Opolu Polityka prywatności stron BIP WIJHARS w Opolu Niniejsza Polityka ma na celu poszanowanie prywatności każdego z użytkowników serwisu BIP Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Warszawa, r.

Zapytanie ofertowe. Warszawa, r. Zapytanie ofertowe na tworzenie bannerów Flash w okresie wrzesień 2014 r. grudzień 2015 r. w ramach projektu Wzornictwo-Biznes-Zysk (nr umowy o dofinansowanie POIG.05.02.00-00-001/14) Warszawa,12.11.2014

Bardziej szczegółowo

Część III - Zadanie nr 4.4: Oprogramowanie do zarządzania. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Część III - Zadanie nr 4.4: Oprogramowanie do zarządzania. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Część III - Zadanie nr 4.4: Oprogramowanie do zarządzania Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczenie i wdrożenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

ZAPYTANIE OFERTOWE SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY ZAPYTANIE OFERTOWE I.1.Nazwa i adres Zamawiającego SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Nazwa: Wrocławski Instytut Zastosowań Informacji Przestrzennej i Sztucznej Inteligencji sp. z o.o. Adres siedziby: ul. Szczytnicka

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe wykonanie portalu internetowego w związku z powstaniem Karkonosko-Izerskiego Klastra Turystycznego

Zapytanie ofertowe wykonanie portalu internetowego w związku z powstaniem Karkonosko-Izerskiego Klastra Turystycznego Jelenia Góra, dnia 31.10.2014 roku Zapytanie ofertowe wykonanie portalu internetowego w związku z powstaniem Karkonosko-Izerskiego Klastra Turystycznego Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie

Bardziej szczegółowo

1. Wymagania systemowe: Aplikacja jest dostępna poprzez sieć Internet. Aktualnie wspierana jest poprzez następujące przeglądarki:

1. Wymagania systemowe: Aplikacja jest dostępna poprzez sieć Internet. Aktualnie wspierana jest poprzez następujące przeglądarki: 1. Wymagania systemowe: Aplikacja jest dostępna poprzez sieć Internet. Aktualnie wspierana jest poprzez następujące przeglądarki: - Internet Explorer 7.0 i wyższej - Mozilla Firefox 3.5 i wyższej - Opera

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr 3: Czy połączenie urządzenie mobilne -> serwer będzie szyfrowane? (protokół HTTPS).

Pytanie nr 3: Czy połączenie urządzenie mobilne -> serwer będzie szyfrowane? (protokół HTTPS). Do Wykonawców Wrocław, 12.06.2015r. CUI-DOAZ.331.10.2015 CUI/ZP/PN/10/2015/11/... Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: Rozwój CRM - Opracowanie i wdrożenie aplikacji mobilnej CRM

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika wersja 1.0 1 Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 2. Rejestracja... 8 3. Logowanie... 11 4. Wylogowanie... 12 5. Reset hasła... 13 6. Wgląd w dane użytkownika... 16 7. Zamówienie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O.

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O. Instrukcja Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl 1Strona 1 z 12 Spis treści Wstęp... 3 Rejestracja... 3 Aktywacja konta... 5 Rozpoczęcie pracy z systemem... 7 Pierwsze logowanie do systemu...

Bardziej szczegółowo

Cemarol Sp. z o.o. Polityka prywatności (pliki cookies) 1. Informacje ogólne.

Cemarol Sp. z o.o. Polityka prywatności (pliki cookies) 1. Informacje ogólne. Polityka prywatności (pliki cookies) 1. Informacje ogólne. Cemarol Sp. z o.o. 1. Operatorem Serwisu www.powiat-lebork.com jest Cemarol sp. z o.o. z siedzibą w Kobylnicy (76-251), Kobylnica, ul. Główna

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna strony internetowej dla Zbąszyńskie Centrum Sportu 1. Obszar zamówienia

Specyfikacja techniczna strony internetowej dla Zbąszyńskie Centrum Sportu 1. Obszar zamówienia Specyfikacja techniczna strony internetowej dla Zbąszyńskie Centrum Sportu 1. Obszar zamówienia Wykonanie nowej strony internetowej Zbąszyńskiego Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji bez przenoszenia treści

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań 21/06/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/IWR dotyczące usługi wynajmu platformy szkoleń e-learning w ramach projektu Inwestycja w rozwój szkolenia dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu MEWA 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów 1. Wstęp System MEWA 2.0 jest narzędziem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W CSIZS

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W CSIZS Załącznik nr 3 do umowy nr 10/DI/PN/2016 PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W Rozdział 1. ADMINISTROWANIE 1. Wykonawca, w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania, zobowiązuje się

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. II. Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkości zamówienia z podaniem informacji o możliwości składania ofert :

ZAPYTANIE OFERTOWE. II. Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkości zamówienia z podaniem informacji o możliwości składania ofert : Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Ubocze, dnia 2014-10-09 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania-Partnerstwo Izerskie Ubocze 300, 59-620 Gryfów Śląski NIP 616-152-81-17 ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA. Kompleksowe usługi informatyczne

ZAPYTANIE OFERTOWE NA. Kompleksowe usługi informatyczne Rzeszów, dn 07.05.2012r. DREAM/POIG/ZO/3/12 ZAPYTANIE OFERTOWE NA Kompleksowe usługi informatyczne DREAM/POIG/ZO/3/12 Szacunkowa wartość zamówienia: powyżej 14 000 euro W związku z realizacją projektu

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne

Biblioteki publiczne Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia 1 2. Logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 2. Opis przedmiotu zamówienia Zamówienie dotyczy usług o numerze CPV 724

ZAPYTANIE OFERTOWE. 2. Opis przedmiotu zamówienia Zamówienie dotyczy usług o numerze CPV 724 ZAPYTANIE OFERTOWE Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan w ramach projektu Promocja zaangażowania przedsiębiorstw w budowę kapitału społecznego w Polsce poprzez wykorzystanie narzędzi CSR

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT CENOWYCH. na stworzenie strony internetowej projektu, sprawowanie nad nią nadzoru i jej aktualizację

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT CENOWYCH. na stworzenie strony internetowej projektu, sprawowanie nad nią nadzoru i jej aktualizację Numer sprawy:24/01/2014/5.4.2/gjl ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT CENOWYCH Jedlnia - Letnisko, 24.01.2014 na stworzenie strony internetowej projektu, sprawowanie nad nią nadzoru i jej aktualizację w ramach

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje

Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje Opis panelu użytkownika Pierwsze zalogowanie w systemie Procedura resetowania hasła Składanie nominacji krok po kroku System Telnom Nominacje znajduje

Bardziej szczegółowo

VENUS-BEAUTY.pl. Instrukcja obsługi procesu zamówienia

VENUS-BEAUTY.pl. Instrukcja obsługi procesu zamówienia VENUS-BEAUTY.pl Instrukcja obsługi procesu zamówienia 1 Wymagania techniczne Komputer podłączony do sieci internetowej (ze stałym łączem internetowym) System Windows z zainstalowanym oprogramowaniem antywirusowym

Bardziej szczegółowo

Pakiety podstawowe. Cena: 8750 zł netto

Pakiety podstawowe. Cena: 8750 zł netto Serdecznie dziękujemy za zainteresowanie naszą firmą. Powstaliśmy z połączenia wielu doświadczeń zdobytych w różnych dziedzinach marketingu, informatyki oraz finansów, co sprawia, że potrafimy dopasować

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności serwisu www.aran.com.pl

Polityka prywatności serwisu www.aran.com.pl Przedsiębiorstwo BudowlanoHandlowe Z.Niziński Polityka prywatności serwisu www.aran.com.pl 1. Informacje ogólne. Operatorem Serwisu [adres serwisu, np. www.blink.pl] jest [pełne dane rejestrowe] Serwis

Bardziej szczegółowo

Cookie Policy. 1. Informacje ogólne.

Cookie Policy. 1. Informacje ogólne. Cookie Policy 1. Informacje ogólne. 1. Operatorem Serwisu jest Artur Kowalski http://inzynieria.pro 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Internetowej Platformy Edukacyjnej UPRP

Instrukcja użytkownika Internetowej Platformy Edukacyjnej UPRP Instrukcja użytkownika Internetowej Platformy Edukacyjnej UPRP Spis treści 1. Wymagania techniczne 3 2. Dostęp do platformy 4 3. Rejestracja 5 4. Logowanie 7 5. Logowanie portale społecznościowe 9 6. Strona

Bardziej szczegółowo

Baza wiedzy instrukcja

Baza wiedzy instrukcja Strona 1 z 12 Baza wiedzy instrukcja 1 Korzystanie z publikacji... 2 1.1 Interaktywny spis treści... 2 1.2 Przeglądanie publikacji... 3 1.3 Przejście do wybranej strony... 3 1.4 Przeglądanie stron za pomocą

Bardziej szczegółowo

Uzyskanie dostępu oraz instalacja oprogramowania STATISTICA dla pracowników oraz studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Uzyskanie dostępu oraz instalacja oprogramowania STATISTICA dla pracowników oraz studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Uzyskanie dostępu oraz instalacja oprogramowania STATISTICA dla pracowników oraz studentów Centrum Informatyki http://ci.ue.poznan.pl helpdesk@ue.poznan.pl al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań tel. + 48

Bardziej szczegółowo

raporty-online podręcznik użytkownika

raporty-online podręcznik użytkownika raporty-online podręcznik użytkownika Ramzes Sp. z o.o. jest wyłącznym właścicielem praw, w tym wszelkich majątkowych praw autorskich do programu oraz treści podręcznika użytkownika. Powielanie w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../...

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../... ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../... Załącznik nr 5 do SIWZ zawartej w trybie art.... ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 TiMSI Sp z o o ul Czapli 63, 02-781 Warszawa tel : +48 22 644 86 76, fax: +48 22 644 78 52 NIP: 951-19-39-800 Sąd Rejonowy dla mst Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 2 do Zaproszenia Nr zamówienia: MZK/02/2016 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na wykonanie strony internetowej dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Nysie Sp. z o.o. 48-303 Nysa, ul. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

Program do wagi SmartScale

Program do wagi SmartScale Program do wagi SmartScale zarządzanie pomiarami zarządzanie towarami - dodawanie, usuwanie oraz wyszukiwanie towarów zarządzanie kontrahentami dodawanie i usuwanie oraz wyszukiwanie wydruki kwitów w trybie

Bardziej szczegółowo

Opieka techniczna systemu GeoMelio (ETAP II) Lp Rodzaj usługi Opis usługi

Opieka techniczna systemu GeoMelio (ETAP II) Lp Rodzaj usługi Opis usługi Załącznik nr 3 do umowy Opieka techniczna systemu GeoMelio (ETAP II) Lp Rodzaj usługi Opis usługi 1. a) Rozszerzenia funkcjonalności systemu (nie zmieniające generalnej struktury programu). Usługa umożliwia

Bardziej szczegółowo

Integracja z Facebook. Wersja 7.2.4

Integracja z Facebook. Wersja 7.2.4 Integracja z Facebook Wersja 7.2.4 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat Rejestracji

Bardziej szczegółowo