Zapytanie ofertowe na przygotowanie i wdrożenie aplikacji Mapa Usług dla Biznesu dostępnej na portalu sieci Enterprise Europe Network

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zapytanie ofertowe na przygotowanie i wdrożenie aplikacji Mapa Usług dla Biznesu dostępnej na portalu sieci Enterprise Europe Network www.een.org.pl."

Transkrypt

1 Warszawa, 08 kwietnia 2014 roku DPG /13-EF Zapytanie ofertowe na przygotowanie i wdrożenie aplikacji Mapa Usług dla Biznesu dostępnej na portalu sieci Enterprise Europe Network Szacunkowa wartość zamówienia: poniżej euro (zamówienie nieobjęte procedurą zamówienia publicznego w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych) I. INFORMACJE PODSTAWOWE Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi polegającej na przygotowaniu i wdrożeniu nowej aplikacji Mapa Usług dla Biznesu. Dostarczana aplikacja będzie wykorzystywana przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości na potrzeby portalu Enterprise Europe Network (www.een.org.pl). CPV Usługi programowania pakietów oprogramowania Sieć Enterprise Europe Network działa od 1 stycznia 2008 r. Sieć została powołana w ramach Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji (Competitiveness and Innovation Framework Programme CIP). Oferuje ona małym i średnim przedsiębiorstwom kompleksowe usługi, które mają im pomóc w pełni rozwinąć ich potencjał na rynku międzynarodowym i zdolności innowacyjne. Portal Enterprise Europe Network dostarcza praktycznych informacji na temat dostępu do finansowania, transferu technologii, prawa Unii Europejskiej oraz wchodzenia na rynki zagraniczne. Portal zawiera wszelkie informacje na temat organizowanych misji gospodarczych, seminariów oraz praktyczne porady w zakresie rozwoju działalności gospodarczej na rynkach zagranicznych, innowacji i zagadnień prawnych. II. ZAMAWIAJĄCY Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83, Warszawa, woj. mazowieckie REGON NIP: fax (22) Osoba do kontaktów w sprawie zapytania: Ewa Forowicz Departament Promocji Gospodarczej tel.: (22) , 1

2 III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Informacje wstępne 1.1 Zadaniem Wykonawcy będzie przygotowanie i wdrożenie nowej aplikacji pn. : Mapa Usług dla Biznesu dla portalu Enterprise Europe Network funkcjonującego w sieci Internet pod adresem Aplikacja adresowana jest do przedsiębiorców, którzy w szybki i łatwy sposób będą mogli odnaleźć interesującą ich usługę, informacje i dane kontaktowe instytucji otoczenia biznesu działających na terenie Warszawy. Dane, umieszczone na wizualnej mapie, zostaną umieszczone za pomocą symboli. Mapa będzie wyposażona w wyszukiwarkę usług. Dodatkowo, przedsiębiorca będzie mógł odszukać instytucję po słowach kluczowych. 1.2 Wszystkie działania będą wykonywane we współpracy z Zamawiającym, który będzie przekazywał Wykonawcy niezbędne informacje do realizacji zamówienia. 1.3 Termin zakończenia realizacji zamówienia: 11 czerwca 2014 roku. 1.4 Wykonawca przeprowadzi szczegółową analizę potrzeb zamawiającego. 1.5 W oparciu o przeprowadzoną analizę Wykonawca, dookreśli poszczególne elementy aplikacji i doda ew. pominięte w specyfikacji. Dopracowana specyfikacja aplikacji zostanie zaakceptowana przez Zamawiającego. 1.6 Wykonawca na bazie przygotowanej specyfikacji przygotuje makiety aplikacji i przedłoży do akceptacji Zamawiającemu. 1.7 Wykonawca na bazie zaakceptowanych makiet oraz dokumentu Visual Identity for the Enterprise Europe Network z uwzględnieniem Księgi Identyfikacji Wizualnej Kompleksowego Systemu Internetowego PARP opracuje grafikę widoków do poszczególnych makiet i przedłoży do akceptacji Zamawiającemu. Zamawiający może wnosić uwagi do wykonanych widoków a Wykonawca zobowiązany jest nanieść uwagi i przedłożyć poprawiony materiał Zamawiającemu do powtórnej oceny. 1.8 Specyfikacja funkcjonalna aplikacji Od strony administracyjnej: Logowanie do systemu; Zmiana hasła (zarządzanie własnym kontem); Przypomnienie hasła; Tworzenie, blokowanie, usuwanie, edytowanie kont użytkowników z możliwością definiowania praw dostępu (co najmniej administrator, moderator), Prawa dostępu do: Tworzenia, edytowania, kasowania, zmiany hasła użytkownika Dostępu do edycji, usuwania, kopiowania poszczególnych map Dodawania treści 2

3 Zapisywanie logów obejmujących: logowanie, błędne logowanie, wylogowanie z aplikacji, tworzenie, edycję i usuwanie map przez użytkownika, zmianę hasła, Przypisanie kodu Google Analytics do mapy Tworzenie, usuwanie, kopiowanie wraz z zawartością map dostępnych z unikalnych adresów w obszarze jednej domeny [1..*] (każda mapa dostępna pod odrębnym adresem w obrębie jednej domeny) Określanie granic mapy Określanie początkowego widoku wyświetlania mapy (powiększenie, punkt centralny) Określenie rodzaju mapy udostępnianych przez Google maps Tworzenie warstwy z grafikami - dodatkowymi punktami orientacyjnymi w postaci umieszczanych grafik Tworzenie warstw z danymi biznesowymi (znaczniki biznesowe na mapie) Każdy znacznik biznesowy opisywany w dwóch wersjach językowych (polska/angielska) za pomocą: nazwa znacznika, ikona znacznika (możliwość wgrania własnego znacznika lub wyboru predefiniowanych), opis w postaci tekstowej z wykorzystaniem znaczników HTML, adres internetowy, telefon, ulica, nr budynku, nr lokalu, miejscowość, nazwa i opis usługi (pole wielokrotnie definiowane [0..*]), Adres strony Facebook, Adres kanału YouTube, Adres innej strony społecznościowej (maksymalnie 3), Galeria (do 10 zdjęć), Galeria tworzona przy każdym znaczniku biznesowym: Dodawanie, usuwanie, podmiana zdjęć Dodawanie, usuwanie, edycja opisów zdjęć Kopiowanie galerii pomiędzy znacznikami biznesowymi Publikowanie i ukrywanie galerii Od strony użytkownika (frontend) Wyświetlanie mapy Skalowanie (powiększanie, pomniejszanie) mapy Przesuwanie mapy Wyświetlanie warstwy z grafikami Wyświetlanie warstwy z danymi biznesowymi Dla akcji hover nad znacznikiem biznesowym - wyświetlana jest nazwa znacznika (o ile nie jest zaznaczone pokaż etykiety znaczników biznesowych) Po kliknięciu w znacznik biznesowy wyświetlenie warstwy z opisem znacznika biznesowego, (pola niewypełnione są pomijane) Przycisk wyświetl w nowej karcie/oknie jako widok w pełnym oknie Wyświetlanie menu kontekstowego: Opcja wyboru wersji językowej polska/angielska Opcja pokaż warstwę z grafikami (checkbox) (domyślnie zaznaczone) Wyświetlanie listy wprowadzonych znaczników biznesowych (nazwa znacznika) Kliknięcie na danej nazwie znacznika biznesowego powoduje wyświetlenie mapy wycentrowanej na lokacji klikniętej nazwy znacznika biznesowego w dostosowanej skali mapy, Pole wyszukiwarki z opcją: wyszukaj po dowolnym słowie (na górze strony) Wyszukiwarka usług w postaci listy uporządkowanej według rodzaju usługi (po lewej stronie mapy). Lista będzie miała strukturę 2-3 stopniową. Każda kategoria będzie miała dodatkowo opcję 3

4 wyszukaj wszystkie (przykładowa wyszukiwarka: rys. 2) Wybrane usługi będą wyświetlane na mapie. Tabela 1. Rodzaje danych LP Nazwa Wymagalność Proponowany format D1 Login Tak String (50) D2 Hasło Tak String (50) D3 Tak String(60) użytkownika D4 Interwał czasowy Tak Int zmiany hasła D5 Kod Google Analytics Nie String (15) D6 Nazwa mapy Tak String (100) D7 Szerokość Tak Zgodnie ze geograficzna spec. google granicy mapy D8 Długość geograficzna granicy mapy Tak Zgodnie ze spec. Google D9 Skala mapy Tak Zgodnie ze spec. Google D10 Rodzaj mapy Tak Zgodnie ze spec. Google D11 URL grafiki Tak String znacznika D12 Nazwa znacznika Tak String D13 Opis znacznika Tak String biznesowego D14 adres internetowy Nie String D15 telefon Nie Int D16 ulica Nie String D17 nr budynku Nie Int D18 nr lokalu Nie Int D19 miejscowość Nie String D20 nazwa usługi Nie String D21 Adres strony Nie String Facebook D22 Adres kanału Nie String YouTube D23 Adres innej strony Nie String społecznościowej D24 Opis zdjęcia Nie String D25 URL zdjęcia Tak String 4

5 1.9 Specyfikacja poza funkcjonalna aplikacji Makiety: Rys. 1 Makieta mapy z naniesionymi znacznikami biznesowymi i warstwą grafiki (tu jedynie przykładowa) 5

6 Rys. 2 Makieta wyszukiwarka usług w postaci listy, zgodnie z poniższym wzorem: Żródło: Groupon; 6

7 Rys.3 Makieta opis instytucji 7

8 Rys.3 Makieta galeria instytucji Aplikacja będzie: wykonana w technice Responsive Web Designe wykorzystywała HTML5 oraz CSS nie będzie posiadała elementów wykonanych w technologii Flash oraz Silverlight, Technologia: Aplikacja będzie wykonana w środowisku LAMP Zarządzanie aplikacją będzie możliwe z poziomu dedykowanego zaplecza (CMS) Aplikacja zostanie zainstalowana na serwerach Zamawiającego Aplikacja powinna być tak skonstruowana by umożliwić jej dalszą rozbudowę 1.10 Wykonawca zobowiązany jest do przekazania kodów źródłowych (wraz z komentarzami w kodzie o współczynniku skomentowania nie mniejszym niż 10% ) oraz szczegółowej 8

9 dokumentacji projektu (dokumentacja instalacyjna, administracyjna, techniczna i projektowa). Dokumentacja powinna zostać przekazana w formie papierowej oraz elektronicznej najpóźniej na 3 dni robocze przed rozpoczęciem testów oprogramowania Wykonawca wraz z Zamawiającym odbędzie spotkanie, na którym: zostaną przedstawione przez Wykonawcę wyniki analizy o której mowa w pkt. 1. ZZW, zostanie ustalony szczegółowy harmonogram realizacji projektu z zastrzeżeniem, że całość prac zostanie zakończona do dnia 11 czerwca 2014 roku. 2. Wdrożenie 2.1 Wykonawca przygotowaną aplikację zamieści na wcześniej przygotowanym środowisku testowym, które będzie odzwierciedleniem środowiska produkcyjnego. W celu wymiany kodu Wykonawcy z Zamawiajacym wykorzystywać będzie system kontroli wersji SVN. Po akceptacji Zamawiający przy wsparciu Wykonawcy i w oparciu o wcześniej przygotowaną dokumentację instalacyjną i administracyjną umieści aplikację na serwerach produkcyjnych PARP. 2.2 Zaproponowane rozwiązanie nie może być uzależnione od zastosowania dedykowanego fizycznego środowiska serwerowego i umożliwiać działanie w ramach maszyn wirtualnych hostowanych na serwerach posiadanych przez Zamawiającego. Nie może również wpływać na funkcjonalność, wydajność oraz stabilność działania hostowanego serwera oraz działających na nim aplikacji. 2.3 E-Dostępność W aplikacji należy zapewnić spełnienie wymagań wytycznych zawartych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 ws. Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 526) Technologia zastosowana do budowy interfejsu Interfejs powinien być dostosowany przede wszystkim do przeglądarek: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari w wersjach wspieranych przez ich producentów Wymagane jest od Wykonawcy zapewnienie 100% funkcjonalności interfejsu użytkownika w powyższych przeglądarkach oraz do przeglądarek na urządzeniach mobilnych co najmniej: Safari (mobile safari), Android Browser, Opera Mini, BlackBerry, Nokia Browser, Maxthon Mobile, SeaMonkey w wersjach wspieranych przez ich producentów Wymagania techniczne szablonu graficznego Szablon wykonany zostanie zgodnie z zasadami Responsive Web Design (RWD), Dopuszcza się możliwość użycia m.in. języka skryptowego JavaScript, Ajax i innych po stronie użytkownika w celu polepszenia funkcjonalności interfejsu użytkownika, 2.6. Wymagania w zakresie jakości Zamawiający oczekuje od Wykonawcy szczególnej współpracy w zakresie jakości i bezpieczeństwa kodu wytwarzanego podczas realizacji zamówienia. Wykonawca, prowadząc prace programistyczne, będzie zobowiązany stosować się do minimalnych wymogów Zamawiającego: realizowanie funkcjonalności oprogramowania przede wszystkim za pomocą dostępnych, bezpłatnych bibliotek, 9

10 wykorzystywanie bibliotek stabilnych, bezpiecznych i aktualnych, niestosowanie polskich znaków diakrytycznych ani innych wykraczających poza standard ASCII w kodzie aplikacji oraz strukturze bazy danych, stosowanie się do zaleceń wzorca projektowego MVC, spójna i przejrzysta struktura kodu, kategoryzowanie obiektów i szablonów, stosowanie zasady DRY (Don t Repeat Yourself) unikanie wykonywania tej samej pracy w różnych miejscach systemu, stosowanie technik minimalizujących podatność na ataki typu SQL Injection, XSS, Command Injection, 3. Testowanie i odbiór aplikacji 3.1 Wykonawca przygotuje scenariusze testów i przedstawi je do akceptacji Zamawiającemu. Zamawiający w terminie 4 dni może zgłosić uwagi i zastrzeżenia. Wykonawca uwzględni wszystkie uwagi i zastrzeżenia zgłoszone przez Zamawiającego i w terminie 2 dni przekaże Zamawiającemu do akceptacji poprawione scenariusze testów. 3.2 Zgodnie z zaakceptowanymi scenariuszami testów Wykonawca wraz z Zamawiającym przeprowadzi testy aplikacji. Zamawiający zastrzega możliwość przeprowadzenia testów wg własnych scenariuszy. 3.3 W przypadku negatywnego zakończenia testów, Wykonawca usunie wszystkie błędy i niezgodności oraz przedstawi poprawioną aplikację do ponownych testów. 3.4 W przypadku pozytywnego zakończenia testów, zostanie podpisany protokół testów. 3.5 Po pozytywnym zakończeniu wszystkich testów Wykonawca sporządzi raport z testów i przedłoży do akceptacji Zamawiającemu. Zamawiający w terminie 2 dni może zgłosić uwagi i zastrzeżenia do raportu. Wykonawca uwzględni wszystkie uwagi i zastrzeżenia zgłoszone przez Zamawiającego i w terminie 2 dni przekaże Zamawiającemu do akceptacji poprawiony raport z testów. 3.6 Przygotowując harmonogram pracy, Wykonawca musi zabezpieczyć 5 dni roboczych na przeprowadzenie testów i naniesienie poprawek do aplikacji. 3.7 Po zaakceptowaniu raportu z testów Zamawiający przy wsparciu Wykonawcy i w oparciu o wcześniej przygotowaną dokumentację instalacyjną dokona instalacji aplikacji na serwerach produkcyjnych Zamawiającego. 3.8 Po zainstalowaniu aplikacji na serwerach produkcyjnych Zamawiającego, Zamawiający dokona weryfikacji poprawności funkcjonowania wdrożonej aplikacji. W przypadku błędów w funkcjonowaniu aplikacja zostanie przekazana Wykonawcy w celu naniesienia poprawek. Poprawiona aplikacja musi ponownie przejść proces testowania i akceptacji. W przypadku prawidłowego funkcjonowania aplikacji w środowisku produkcyjnym Wykonawca przygotuję instrukcję użytkownika końcowego, która zostanie sprawdzona przez Zamawiającego. Po zaakceptowaniu przedłożonej przez Zamawiającego instrukcji zostanie podpisany protokół odbioru. 10

11 4. Projekt graficzny interaktywnej mapy 4.1. Wykonawca zobowiązany jest przedstawienia min. 2 projektów graficznych interaktywnej mapy zgodnie z p. 1.7 niniejszego dokumentu. Zamawiający w terminie 2 dni dokona wyboru i zgłosi dodatkowe uwagi i zastrzeżenia. Wykonawca uwzględni wszystkie uwagi i zastrzeżenia zgłoszone przez Zamawiającego i w terminie 5 dni przekaże Zamawiającemu do akceptacji poprawiony projekt interaktywnej mapy. Zamawiający w terminie 2 dni zgłosi ewentualne uwagi i zastrzeżenia. Wykonawca uwzględni wszystkie uwagi i zastrzeżenia zgłoszone przez Zamawiającego i w terminie 4 dni przekaże Zamawiającemu do akceptacji ostateczny projekt interaktywnej mapy. 5. Serwis gwarancyjny 5.1 Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia serwisu gwarancyjnego dla aplikacji przez okres 12 miesięcy licząc od dnia jej odbioru (tj. podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru). 5.2 Specyfikacja serwisu gwarancyjnego: Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że aplikacja jest wolna od wad oraz sprawna w działaniu, w ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usuwania wszelkich Wad w funkcjonowaniu aplikacji, zgodnie z procedurami serwisu gwarancyjnego określonymi w niniejszym dziale, Zamawiający ma obowiązek zgłosić wady objęte gwarancją niezwłocznie po ich wykryciu, do Wykonawcy, termin gwarancji dla aplikacji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego Zamawiający nie mógł z niej korzystać, w wypadku niewywiązywania się Wykonawcy z zobowiązań gwarancyjnych przez czas dłuższy niż 7 dni roboczych, Zamawiający ma prawo skorzystać, na koszt Wykonawcy, z usług zastępczych bez utraty prawa gwarancji, przez Wadę należy rozumieć uszkodzenie lub błędne działanie jednego (lub więcej) komponentów aplikacji,,mających wpływ na wydajność, funkcjonalność lub użytkowanie aplikacji bądź serwera na którym ona działa; W zależności od stopnia ważności wyróżnia się następujące rodzaje Wad: Awaria jest to brak działania lub błędne działanie lub zakłócenie jednego (lub więcej) komponentów aplikacji, uniemożliwiające realizację procesów biznesowych Zamawiającego przez aplikację - brak możliwości świadczenia usług przez aplikację. Awarią jest całkowite zaprzestanie lub błędne działanie elementu składowego aplikacji oraz negatywnego wpływu na serwer na którym ona działa, uszkodzenie danych, utrata danych, 50 % spadek wydajności, itp wymuszające na administratorze dodatkowego nakładu pracy Błąd oznacza zakłócenie pracy aplikacji bądź jej wpływu na serwer w stopniu, ograniczającym lub utrudniającym jej użytkowanie, wymuszające na użytkowniku bądź administratorze dodatkowego nakładu pracy, powodujące spadek wydajności mniejszy niż 50% Usterka to zakłócenie pracy aplikacji, wpływające na jej funkcjonalność, ale nie powodujące ograniczeń aplikacji w zakresie realizacji procesów biznesowych Zamawiającego - świadczenia usług przez aplikację: np. błędy interfejsu graficznego (niepowodujące 11

12 zafałszowania treści) lub przez serwer (niepowodujące negatywnego wpływu na jego funkcjonowanie, przy niewielkim spadku spadku wydajności do 30% )Usterki nie wymuszają na użytkownikach dodatkowych czynności. 5.3 Procedury serwisu gwarancyjnego: Zgłaszanie i obsługa błędów będą realizowane przy wykorzystaniu systemu Mantis, należącego do Zamawiającego Efektywna reakcja Wykonawcy następuje nie dłużej niż w ciągu 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia Awarii, Błędu lub Usterki Usunięcie Awarii aplikacji wraz z odtworzeniem danych musi nastąpić w ciągu 1 dnia roboczego od zgłoszenia przez Zamawiającego Usunięcie Błędu nastąpi nie dłużej niż w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia Błędu Usunięcie Usterki nastąpi nie dłużej niż w terminie do 5 dni roboczych od zgłoszenia Usterki Przeprowadzenie testów i/lub innych czynności sprawdzających poprawność działania aplikacji po dokonaniu naprawy. Zamawiający przy wsparciu Wykonawcy wdroży poprawki na serwerach produkcyjnych PARP Wykonawca niezwłocznie po usunięciu Wady sporządzi protokół usunięcia Wady, w którym określi przyczyny wystąpienia oraz procedurę usunięcia Wady Koszt usługi serwisu gwarancyjnego będzie wliczony do oferty cenowej i nieobjęty dodatkowymi opłatami ze strony Zamawiającego. IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. Oferta powinna być przygotowana w języku polskim oraz zawierać następujące elementy: 1.1 nazwa i dane teleadresowe Wykonawcy (w tym numer NIP) wraz ze wskazaną osobą do kontaktu w sprawie oferty oraz koordynatorem prac w trakcie realizacji zamówienia (imię i nazwisko, telefon, ); 1.2 opis doświadczenia Wykonawcy związanego ze świadczeniem usług polegających na przygotowywaniu aplikacji lub stron internetowych, których funkcjonalności mają podobny charakter z przedmiotem zamówienia, w tym: wykaz zrealizowanych, w okresie od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia złożenia oferty, minimum dwóch projektów o podobnym charakterze (wykaz musi zawierać informacje o wykonanej usłudze i zawierać, w formie plików graficznych w formacie jpg, zrzutów ekranu zawierających wykonane prace oraz link do działającej aplikacji/strony - jeśli jest to możliwe); referencje od Zleceniodawców (jeśli Wykonawca posiada); 1.3 cenę (brutto) z wyodrębnioną wartością autorskich praw majątkowych; 1.4 oświadczenie o posiadaniu niezbędnego sprzętu oraz korzystaniu wyłącznie z legalnego oprogramowania do realizacji zamówienia; 1.5 kopia, potwierdzona za zgodność z oryginałem, aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesiące przed upływem terminu składania ofert niezbędne do późniejszego zawarcia umowy; 1.6 w przypadku dostarczenia oferty pocztą elektroniczną powinien to być skan oryginału oferty podpisanej przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Załączniki powinny być skanem oryginału lub skanem kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy; 1.7 minimum 1 wstępny graficzny projekt interaktywnej mapy usług. 2. Ofertę należy przygotować w wersji elektronicznej lub tradycyjnej i przesłać odpowiednio: 12

13 2.1 drogą ową na adres (otrzymanie oferty zostanie potwierdzone niezwłocznie w u zwrotnym) 2.2 lub w wersji tradycyjnej (papierowej) na adres: Ewa Forowicz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, DPG ul. Pańska 81/ Warszawa 3. Nieprzekraczalny termin złożenia oferty: 14 kwietnia 2014 roku do godz. 09: Bliższych informacji na temat realizacji zamówienia udziela: Ewa Forowicz (tel , V. OCENA OFERT 1. Ocenie poddane zostaną tylko te oferty, które zawierać będą wszystkie wymogi formalne. 2. Kryteria oceny ofert: Kryterium oceny ofert Maksymalna liczba punktów w danym kryterium Cena 70 Doświadczenie Wykonawcy Projekt graficzny interaktywnej mapy usług Uwagi Ocenie podlegać będzie cena brutto oferty zgodnie ze wzorem: ż Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów. Wykonawca, zgodnie z pkt. IV.1.2 Zapytania przedstawi w ofercie minimum 2 zrealizowane projekty o podobnym charakterze. Za każdy zrealizowany projekt oferta otrzyma 5 pkt. Max liczba punktów możliwa do otrzymania w tym kryterium wynosi 10 pkt. Wykonawca, zgodnie z pkt. IV.1.2 Zapytania przedstawi w ofercie minimum 1 projekt graficzny interaktywnej mapy usług. Ocenie będą podlegały estetyka i walory wizualne projektu, w ramach której oceniane będą wygląd (od 1 do 10 pkt.) i oryginalność mapy (od 1 do 10 pkt.). SUMA 100 x VI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WSPÓŁPRACY ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCĄ 13

14 1. W trakcie realizacji zamówienia, kontakty robocze przedstawiciela Zamawiającego z przedstawicielem Wykonawcy (koordynatorem) będą odbywać się drogą elektroniczną oraz telefonicznie. 2. W specyficznych sytuacjach, gdzie taki kontakt nie będzie wystarczający, Wykonawca będzie zobowiązany do osobistego stawienia się w siedzibie Zamawiającego, w godzinach pracy Agencji, w celu omówienia z Zamawiającym poprawek, jeśli Zamawiający uzna to za konieczne. 3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu, osobiście lub drogą pocztową, wersje ostateczną aplikacji. Materiał zostanie przekazany na nośniku DVD lub flash. VII. DODATKOWE INFORMACJE 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnego Wykonawcy. 2. Zamawiający nie dopuszcza realizacji zamówienia przez podwykonawców, realizujących je w imieniu Wykonawcy. 3. Ilekroć w zaproszeniu do składania ofert mowa jest o dniach, Zamawiający rozumie przez to dni robocze, tj. dni od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy od 8:00 do 16:00, z wyłączeniem dni wolnych od pracy. 4. W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi załącznik do niniejszego Zaproszenia. Załączniki: Załącznik nr 1 Wzór umowy Michał Polański Dyrektor Departament Promocji Gospodarczej Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 14

Zapytanie ofertowe na przygotowanie aplikacji Słownik Innowacji dostępnej na Portalu Innowacji www.pi.gov.pl.

Zapytanie ofertowe na przygotowanie aplikacji Słownik Innowacji dostępnej na Portalu Innowacji www.pi.gov.pl. Warszawa, 30 października 2013 roku DRP-6.20-669-1/13-KB Zapytanie ofertowe na przygotowanie aplikacji Słownik Innowacji dostępnej na Portalu Innowacji www.pi.gov.pl. Szacunkowa wartość zamówienia: poniżej

Bardziej szczegółowo

1. Termin realizacji zamówienia przewidziany jest na okres: październik grudzień 2013.

1. Termin realizacji zamówienia przewidziany jest na okres: październik grudzień 2013. Biuro Informatyki Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa Zaproszenie do złożenia oferty Warszawa, 22.10.2013 r. Uprzejmie proszę o przedstawienie Państwa oferty na wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Zakres Zadań Wykonawcy

Załącznik nr 1. Zakres Zadań Wykonawcy Zakres Zadań Wykonawcy Załącznik nr 1 1 Główne cele zamówienia Przedmiotem zamówienia jest stworzenie aplikacji na platformę mobilną działającą na systemie Android oraz ios, pracującej na urządzeniach

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i przeprowadzenie e-seminariów związanych z działalnością e-punktu

Przygotowanie i przeprowadzenie e-seminariów związanych z działalnością e-punktu DRP-6.8-073-1/12-PC Warszawa, 14 sierpnia 2012 r. Zaproszenie do składania ofert na: Przygotowanie i przeprowadzenie e-seminariów związanych z działalnością e-punktu Szacunkowa wartość zamówienia: poniżej

Bardziej szczegółowo

Wymagany termin wykonania serwisu internetowego wraz z systemem zarządzania treścią (CMS): 35 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

Wymagany termin wykonania serwisu internetowego wraz z systemem zarządzania treścią (CMS): 35 dni roboczych od dnia podpisania umowy. ZAPYTANIE OFERTOWE Wykonanie serwisu internetowego Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej poświęconego roli MPiPS w Programie Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. SŁOWNIK SKRÓTÓW I POJĘĆ... 5 2. CEL WDROŻENIA SYSTEMU LSI 2014-20... 6 3. WYMAGANIA SYSTEMU... 6 3.1 ZGODNOŚĆ Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Strona musi być zoptymalizowana pod kątem czasu ładowania (mała łączna wielkość plików tworzących pojedynczą stronę).

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Strona musi być zoptymalizowana pod kątem czasu ładowania (mała łączna wielkość plików tworzących pojedynczą stronę). ZAPYTANIE OFERTOWE CUPT/DO/OZ/25/5/1/IM/15/SW Szanowni Państwo, Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na Projekt i wykonanie serwisu internetowego dla Centrum

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa systemu zarządzania treścią (CMS) wraz z niezbędnymi licencjami, szkoleniami, wsparciem oraz jego instalacja, uruchomienie,

Bardziej szczegółowo

Zamawiający. Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101

Zamawiający. Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zaprojektowanie, wykonanie

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR MZ-AGZ-270-5799/JP/12. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR MZ-AGZ-270-5799/JP/12. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ PRZETARG NIEOGRANICZONY NR MZ-AGZ-270-5799/JP/12 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest Dostawa systemu zarządzania treścią (CMS) wraz z niezbędnymi licencjami,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Warszawa, dnia 19.12.2013 r. Strona 1

ZAPYTANIE OFERTOWE. Warszawa, dnia 19.12.2013 r. Strona 1 ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, dnia 19.12.2013 r. I. Zamawiający: Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej z siedzibą w Warszawie Aleje Jerozolimskie 200, 02-486 Warszawa NIP: 5222243421

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do umowy Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i utrzymanie portalu internetowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Zielona Góra, 19 czerwca 2013r.

Zapytanie ofertowe. Zielona Góra, 19 czerwca 2013r. Zapytanie ofertowe na Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie serwisu internetowego na potrzeby teatrów, oper i obywateli do propagowania kultury i sztuki Zadanie w ramach realizacji projektu pn.: Stworzenie

Bardziej szczegółowo

OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WERSJA JEDNOLITA Z DNIA 1 LUTEGO 2013

OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WERSJA JEDNOLITA Z DNIA 1 LUTEGO 2013 OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WERSJA JEDNOLITA Z DNIA 1 LUTEGO 2013 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zastosowane skróty i pojęcia... 4 1.2. Cel zamówienia... 9 1.3. Przedmiot zamówienia... 9 2. Etapy

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Umowa nr.. zawarta w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego ZATWIERDZAM. data i podpis ZAMAWIAJĄCY Gmina

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. z siedzibą w.., REGON NIP,

UMOWA nr. z siedzibą w.., REGON NIP, Wzór umowy Załącznik nr 19 do SIWZ UMOWA nr zawarta w dniu r. w Warszawie pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa, zwaną

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Urząd Transportu Kolejowego al. Jerozolimskie 134 02 305 Warszawa Warszawa, dnia 1 czerwca 2015 r. Zaproszenie do składania ofert Zaproszenie do składania ofert nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. A. Specyfikacja wymagań na utworzenie portalu internetowego

ZAPYTANIE OFERTOWE. A. Specyfikacja wymagań na utworzenie portalu internetowego GPI.271.2.23.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Nowy Targ, dnia 3 września 2014 r. Gmina Nowy Targ, zwana dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty na wykonanie portalu internetowego, administrowanie portalem,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, 2012-05-24 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tryb postępowania: przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r.

Bardziej szczegółowo

Część II SIWZ- Projekt umowy w sprawie zamówienia publicznego UMOWA NR...

Część II SIWZ- Projekt umowy w sprawie zamówienia publicznego UMOWA NR... Część II SIWZ- Projekt umowy w sprawie zamówienia publicznego UMOWA NR... zawarta w Nowym Sączu w dniu... 2011 roku pomiędzy: Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ ul. Długosza 3, 33-300 Nowy Sącz wpisanym

Bardziej szczegółowo

Opracowanie, wdrożenie i świadczenie innowacyjnej e-usługi w postaci interaktywnego agenta wydawniczego

Opracowanie, wdrożenie i świadczenie innowacyjnej e-usługi w postaci interaktywnego agenta wydawniczego Łomianki, 16.09.2013 EDUKACJA INTERNET DIALOG Sp. z o. o. z siedzibą w Łomiankach ul. Warszawska 141 05-092 Łomianki KRS 0000402668 NIP 1182081363 REGON 145887893 Zapytanie ofertowe dotyczące: 1. opracowania

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu KAIZEN Japońska jakość w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 22/Nomad/POKL/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 22/Nomad/POKL/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 22/Nomad/POKL/2013 14 marca 2013 W związku z realizacją projektu Łamigłówki dla Nomada metoda uczenia przez całe życie na miarę XXI wieku współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Wspólna promocja gospodarcza Gubina, Krosna Odrzańskiego, Kargowej i Skwierzyny: Kontrakt 5 Reklama medialna i multimedialna.

Wspólna promocja gospodarcza Gubina, Krosna Odrzańskiego, Kargowej i Skwierzyny: Kontrakt 5 Reklama medialna i multimedialna. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Cel realizacji zamówienia Celem głównym zamówienia pn: System poczty elektronicznej dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego jest

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Gliwice, dnia 18.08.2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT zakup licencji i oprogramowania do Platformy Internetowej Systemu Zarządzania Treścią CMS (nazwa dostawy) w projekcie pt. Inkubator Innowacyjności

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym Zamawiający: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 02-958 Warszawa tel.: (22) 544 27 00 fax.: (22) 842 31 16 adres strony internetowej: www.wilanow-palac.pl Pełnomocnicy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Maków Mazowiecki, dnia 17.11.2014r. Nr sprawy:21 /2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza poprzez informatyzację SPZOZ ZZ w Makowie Mazowieckim Oznaczenie

Bardziej szczegółowo