Dokumentacja Administratora aplikacji Podsystem administracyjny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dokumentacja Administratora aplikacji Podsystem administracyjny"

Transkrypt

1 Dokumentacja Administratora aplikacji Podsystem administracyjny

2 Zamawiający: Wykonawca: Dokumentacja powstała w ramach projektów Dokumentacja powstała w ramach projektów: e-usługi e-organizacj a - pakiet rozwiązań informatycznych dla j ednostek organizacyj nych woj ewództwa kuj awsko-pomorskiego i Realizacj a systemu innowacyj nej edukacj i w woj ewództwie kuj awsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucj i treści edukacyj nych

3 Spis treści 1. Wstęp 4 2. Logowanie 5 3. Użytkownicy Wyszukiwanie użytkowników Dodawanie użytkowników Edytowanie użytkowników Generowanie nowych haseł 4. Szkoły Wyszukiwanie szkół Dodawanie szkół Importowanie szkół Edytowanie szkół Dodawanie klas do szkół Przypisywanie użytkowników do klas Edytowanie informacji o szkole Definiowane skali ocen na poziomie szkoły Dodawanie administratora szkoły Importowanie użytkowników Aktywacja Portalu Informacyjnego szkoły 21

4 1. Wstęp Kujawsko-Pomorska Platforma Edukacyjna posiada Panel administracyjny służący do łatwego tworzenia i organizacji struktury placówek edukacyjnych Kujawsko-Pomorskiej Platformy Edukacyjnej. UWAGA: Panel jest dostępny poprzez interfejs WWW. Panel administracyjny umożliwia: dodawanie i edycję użytkowników (w tym administratorów platformy, recenzentów i rodziców), dodawanie i edycję szkół, importowanie szkół ze źródeł plikowych (.xls,.xlsx), dodawanie klas do wybranych szkół, dodawanie/przypisywanie użytkowników do utworzonych klas, importowanie do szkół użytkowników ze źródeł plikowych (.xls,.xlsx), określanie skali ocen na poziomie szkoły, aktywowanie Portali Informacyjnych wybranych szkół. Strona 4

5 2. Logowanie Aby przejść do Panelu administracyjnego Kujawsko-Pomorskiej Platformy Edukacyjnej, należy: po przejściu do portalu Kujawsko-Pomorskiej Platformy Edukacyjnej kliknąć zakładkę Logowanie, wpisać adres i hasło logowania do platformy, kliknąć przycisk Zaloguj, UWAGA: Aby odzyskać zapomniane hasło, należy na stronie logowania kliknąć link Nie możesz uzyskać dostępu do konta? i postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. po przejściu do Platformy Edukacyjnej rozwinąć menu główne platformy dostępne przez przycisk Menu znajdujący się w lewym górnym rogu ekranu, kliknąć kafelek Panel administracyjny. Strona 5

6 Strona 6

7 3. Użytkownicy Po przejściu do zakładki Użytkownicy wyświetlona zostanie lista istniejących użytkowników KujawskoPomorskiej Platformy Edukacyjnej. Z tego poziomu administrator może: dodać nowego użytkownika o roli administratora platformy lub recenzenta (patrz: Dodawanie użytkowników), przeładować indeks wyszukiwarki poprzez kliknięcie przycisku Przeładuj indeks i potwierdzenie chęci przeładowania, generować nowe hasła dla wybranych użytkowników (patrz: Generowanie nowych haseł), wyszukać użytkownika (patrz: Wyszukiwanie użytkowników), edytować dane użytkowników, w tym dodać/przypisać konta rodziców do kont uczniów (patrz: Edytowanie użytkowników). UWAGA: Zauważ, że lista użytkowników może być wyświetlona zarówno w widoku kafelków jak i listy poprzez wybranie odpowiedniego przycisku przy opcji Widok. Strona 7

8 3.1. Wyszukiwanie użytkowników Aby wyszukać interesującego nas użytkownika, należy: wpisać odpowiednie słowo w polu wyszukiwania, z rozwijanej listy Filtruj wybrać odpowiednią rolę szukanego użytkownika, kliknąć przycisk Wyszukaj lista użytkowników zostanie odpowiednio zawężona Dodawanie użytkowników Aby dodać nowego użytkownika platformy (administratora platformy lub recenzenta), należy: przejść do zakładki Użytkownicy i kliknąć przycisk Dodaj administratora platformy lub Dodaj recenzenta, podać Imię, Nazw isko i adres tworzonego użytkownika, zaznaczyć czy dany użytkownik ma konto Office365 tj. czy wcześniej utworzono już użytkownika, ale nie przypisano mu roli administratora lub recenzenta, UWAGA: Aby jednorazowo utworzyć większą ilość użytkowników, należy kliknąć przycisk Dodaj wiersz i wprowadzić dane kolejnego użytkownika. Aby usunąć wybrany wiersz, kliknij przycisk Usuń wiersz obok odpowiedniego użytkownika. kliknąć przycisk Zapisz, aby utworzyć konta użytkowników Kujawsko-Pomorskiej Platformy Edukacyjnej. Po utworzeniu odpowiedniej ilości kont użytkowników, automatycznie wygenerowany zostanie plik PDF z listą utworzonych kont zawierający adresy użytkowników wraz z wygenerowanymi przez system hasłami, umożliwiając dystrybucję danych logowania do platformy. UWAGA: Tworzenie kont nauczycieli i uczniów odbywa się poprzez przypisywanie odpowiednich użytkowników do klas. Dodawanie kont rodziców możliwe jest po przejściu do edycji użytkownika o roli ucznia (patrz: Edytowanie użytkowników). Strona 8

9 3.3. Edytowanie użytkowników Aby zmienić dane dowolnego użytkownika, należy: przejść do zakładki Użytkownicy, na liście użytkowników odnaleźć i kliknąć kafelek odpowiedniego użytkownika, w formularzu edycji użytkownika zmienić jego/jej imię i/lub nazwisko, opcjonalnie kliknąć przycisk Usuń przy przypisanej użytkownikowi roli, którą chcesz usunąć, kliknąć przycisk Zapisz. UWAGA: W przypadku użytkowników z rolą ucznia możliwe jest również przypisanie do ucznia konta rodzica i późniejsze jego usunięcie (jak opisano poniżej). UWAGA: Tworzenie kont nauczycieli i uczniów odbywa się poprzez przypisywanie odpowiednich użytkowników do klas. Aby dodać/przypisać konto rodzica do konta ucznia, należy: przejść do zakładki Użytkownicy, na liście użytkowników odnaleźć i kliknąć kafelek odpowiedniego użytkownika tj. ucznia, kliknąć przycisk Przypisz rodzica, podać Imię, Nazw isko i adres użytkownika, zaznaczyć czy dany użytkownik ma konto Office365 tj. czy wcześniej utworzono już użytkownika, ale nie przypisano go do tego ucznia (np. w przypadku jednego rodzica, który powinien być przypisany do kilku uczniów), UWAGA: Aby jednorazowo przypisać większą ilość rodziców, należy kliknąć przycisk Dodaj wiersz i wprowadzić dane kolejnego rodzica. Aby usunąć wybrany wiersz, kliknij przycisk Usuń wiersz obok odpowiedniego użytkownika. kliknąć przycisk Zapisz, aby dodać/przypisać konta rodziców do ucznia. Strona 9

10 Po utworzeniu kont rodziców, automatycznie wygenerowany zostanie plik PDF z listą utworzonych kont zawierający adresy użytkowników wraz z wygenerowanymi przez system hasłami, umożliwiając dystrybucję danych logowania do platformy. Aby usunąć przypisanie rodzica do ucznia, należy: przejść do edycji użytkownika o roli ucznia, kliknąć przycisk Usuń zlokalizowany w prawym górnym rogu kafelka rodzica w sekcji Rodzice, potwierdzić chęć usunięcia wybranego rodzica Generowanie nowych haseł Aby wygenerować nowe hasła dla wybranych użytkowników, należy: przejść do zakładki Użytkownicy, wyszukać odpowiednich użytkowników (patrz: Wyszukiwanie użytkowników), zaznaczyć użytkowników, dla których chcesz wygenerować nowe hasła poprzez kliknięcie pola Zaznacz zlokalizowanego w prawym górnym rogu miniatury użytkownika (jak zaznaczono poniżej); UWAGA: Po wybraniu odpowiednich użytkowników możliwe jest usunięcie zaznaczenia poprzez kliknięcie przycisku Wyczyść zaznaczenie, kliknąć przycisk Wygeneruj nowe hasła, potwierdzić chęć wygenerowania nowych haseł dla wybranych użytkowników automatycznie Strona 10

11 wygenerowany zostanie plik PDF z listą kont zawierający adresy użytkowników wraz z wygenerowanymi przez system hasłami, umożliwiając dystrybucję danych logowania do platformy. Strona 11

12 4. Szkoły Po przejściu do zakładki Szkoły wyświetlona zostanie lista istniejących w Kujawsko-Pomorskiej Platformie Edukacyjnej szkół. Z tego poziomu administrator może: dodać nową szkołę (patrz: Dodawanie szkół), zaimportować szkoły z zewnętrznych źródeł plikowych (patrz: Importowanie szkół), przeładować indeks wyszukiwarki poprzez kliknięcie przycisku Przeładuj indeks i potwierdzenie chęci przeładowania, wyszukać szkołę (patrz: Wyszukiwanie szkół), edytować informacje o szkole, w tym m.in. utworzyć klasy i dodać/przypisać do nich uczniów i nauczycieli, dodać administratora do utworzonej szkoły oraz zaimportować do szkoły użytkowników z zewnętrznych źródeł plikowych (patrz: Edytowanie szkół). UWAGA: Zauważ, że lista szkół może być wyświetlona zarówno w widoku kafelków jak i listy poprzez wybranie odpowiedniego przycisku przy opcji Widok. Strona 12

13 4.1. Wyszukiwanie szkół Aby wyszukać interesującą nas szkołę, należy: wpisać nazwę i/lub miasto szkoły, której szukasz, kliknąć przycisk Wyszukaj lista szkół zostanie odpowiednio zawężona Dodawanie szkół Aby dodać nową szkołę, należy: przejść do zakładki Szkoły i kliknąć przycisk Dodaj szkołę, podać nazwę, ulicę, kod pocztowy, miasto, telefon oraz Regon tworzonej szkoły, wybrać odpowiedni poziom nauczania ( Szkoła podstaw ow a lub Gimnazjum), UWAGA: Aby jednorazowo utworzyć większą ilość szkół, należy kliknąć przycisk Dodaj wiersz i wprowadzić dane kolejnej szkoły. Aby usunąć wybrany wiersz, kliknij przycisk Usuń wiersz obok odpowiedniej szkoły. kliknąć przycisk Zapisz, aby utworzyć szkoły w Kujawsko-Pomorskiej Platformie Edukacyjnej. Po utworzeniu odpowiedniej ilości szkół, administrator może dodać do nich odpowiednie klasy (patrz: Dodawanie klas do szkół) oraz aktywować Portal Informacyjny (PI)* wybranej jednostki szkolnej (patrz: Aktywacja Portalu Informacyjnego szkoły). * Portal Informacyjny (PI) to podsystem Kujawsko-Pomorskiej Platformy Edukacyjnej (Edupolis) oparty o system zarządzania treścią (CMS) WordPress, odpowiedzialny za funkcjonalności związane z tworzeniem i zarządzaniem treścią witryn internetowych każdej jednostki szkolnej. Portal Informacyjny (PI) umożliwia każdej jednostce szkolnej utworzenie własnej witryny internetowej (serwisu) z wpisami (aktualnościami) i statycznymi stronami. Aby dowiedzieć się więcej na temat zarządzania Portalem Informacyjnym przejdź do dokumentu Portal informacyjny Dokumentacja Administratora. Strona 13

14 4.3. Importowanie szkół Aby zaimportować szkoły ze źródeł plikowych (.xls,.xlsx), należy: przejść do zakładki Szkoły i kliknąć przycisk Importuj szkołę, kliknąć przycisk Wybierz plik i wskazać odpowiedni plik z dysku, kliknąć przycisk Importuj. UWAGA: Do importu szkół używany jest plik *.xls z listą szkół dla województwa Kujawsko-Pomorskiego ze strony Centrum Informatyczne Edukacji: Po zaimportowaniu pliku wyświetlona zostanie lista szkół wraz z takimi danymi jak nazwa, ulica, kod pocztowy, miasto, telefon, poziom nauczania oraz Regon. W przypadku gdy, nie wszystkie dane są prawidłowe lub kompletne, należy je poprawić/uzupełnić i kliknąć przycisk Przejdź dalej aby pomyślnie zaimportować szkoły. Opcjonalnie jeśli importowana szkoła została już uprzednio dodana do platformy, zaznacz pole Aktualizuj aby zaktualizować wybrane informacje o placówce Edytowanie szkół Aby przejść do ekranu z informacjami o wybranej szkole i móc je edytować, należy: przejść do zakładki Szkoły, na liście szkół odnaleźć i kliknąć kafelek odpowiedniej szkoły wyświetlona zostanie następująca strona zawierająca najważniejsze informacje o szkole oraz umożliwiająca: Strona 14

15 o dodawanie klas do szkoły, w tym dodawanie i przypisywanie użytkowników do odpowiednich klas (przycisk Dodaj klasy), o edytowanie informacji o szkole (przycisk Edytuj szkołę), o definiowanie skali ocen na poziomie szkoły (przycisk Edytuj skalę ocen), o dodawanie administratorów do utworzonej szkoły (przycisk Dodaj administratora), o importowanie do szkoły użytkowników z zewnętrznych źródeł plikowych (przycisk Importuj użytkowników), o aktywowanie Portalu Informacyjnego wybranej szkoły (przycisk Kliknij tu aby utworzyć) Dodawanie klas do szkół Aby dodać klasę do utworzonej szkoły, należy: przejść do zakładki Szkoły, na liście szkół odnaleźć i kliknąć kafelek odpowiedniej szkoły, kliknąć przycisk Dodaj klasy, w formularzu dodawania klas podać nazwę tworzonej klasy, UWAGA: Aby jednorazowo utworzyć większą ilość klas, należy kliknąć przycisk Dodaj wiersz i wprowadzić dane kolejnej klasy. Aby usunąć wybrany wiersz, kliknij przycisk Usuń wiersz obok odpowiedniej klasy. kliknąć przycisk Zapisz, aby utworzyć klasy w obrębie wybranej szkoły. Po utworzeniu odpowiedniej ilości klas, administrator może dodać/przypisać uczniów i nauczycieli do odpowiednich klas z dwóch poziomów: z poziomu listy klas na oraz z poziomu szczegółów wybranej klasy (patrz: Przypisywanie użytkowników do klas). Strona 15

16 UWAGA: Zauważ, że lista klas może być wyświetlona zarówno w widoku kafelków jak i listy poprzez wybranie odpowiedniego przycisku przy opcji Widok Przypisywanie użytkowników do klas Po dodaniu odpowiednich klas w obrębie wybranej szkoły, administrator może dodać/przypisać do nich właściwych uczniów i nauczycieli. Aby dodać/przypisać nauczyciela/ucznia do klasy z poziomu listy klas, należy: przejść do zakładki Szkoły, na liście szkół odnaleźć i kliknąć kafelek odpowiedniej szkoły, w obrębie kafelka wybranej klasy kliknąć przycisk Przypisz ucznia lub Przypisz nauczyciela, w zależności od tego, kogo chcesz dodać/przypisać do klasy, podać Imię, Nazw isko i adres użytkownika, zaznaczyć czy dany użytkownik ma konto Office365 tj. czy wcześniej utworzono już użytkownika, ale nie przypisano go do klasy, UWAGA: Aby jednorazowo przypisać większą ilość użytkowników, należy kliknąć przycisk Dodaj wiersz i wprowadzić dane kolejnego użytkownika. Aby usunąć wybrany wiersz, kliknij przycisk Usuń wiersz obok odpowiedniego użytkownika. kliknąć przycisk Zapisz, aby dodać/przypisać konta użytkowników do klasy. Strona 16

17 Aby dodać/przypisać nauczyciela/ucznia do klasy z poziomu szczegółów klasy, należy: przejść do zakładki Szkoły, na liście szkół odnaleźć i kliknąć kafelek odpowiedniej szkoły, na liście klas odnaleźć i kliknąć kafelek odpowiedniej klasy wyświetlony zostanie następujący ekran ze szczegółami klasy, UWAGA: W tym miejscu oprócz dodawania/przypisywania nauczycieli/uczniów do klasy możliwe jest również wygenerowanie nowych haseł dla wybranych użytkowników podobnie jak opisano w rozdziale Generowanie nowych haseł, kliknąć przycisk Dodaj uczniów lub Dodaj nauczycieli, w zależności od tego, kogo chcesz dodać/ przypisać do klasy, podać Imię, Nazw isko i adres użytkownika, zaznaczyć czy dany użytkownik ma konto Office365 tj. czy wcześniej utworzono już użytkownika, ale nie przypisano go do klasy, UWAGA: Aby jednorazowo przypisać większą ilość użytkowników, należy kliknąć przycisk Dodaj wiersz i wprowadzić dane kolejnego użytkownika. Aby usunąć wybrany wiersz, kliknij przycisk Usuń wiersz obok odpowiedniego użytkownika. kliknąć przycisk Zapisz, aby dodać/przypisać konta użytkowników do klasy. UWAGA: Zauważ, że po dodaniu/przypisaniu kont użytkowników do klasy, ich lista może być wyświetlona zarówno w widoku kafelków jak i listy poprzez wybranie odpowiedniego przycisku przy Strona 17

18 opcji Widok Edytowanie informacji o szkole Aby zmienić informacje o szkole, należy: przejść do zakładki Szkoły, na liście szkół odnaleźć i kliknąć kafelek odpowiedniej szkoły, kliknąć przycisk Edytuj szkołę, zmienić nazwę, ulicę, kod pocztowy, telefon, Regon, miasto oraz poziom nauczania szkoły, kliknąć przycisk Zapisz Definiowane skali ocen na poziomie szkoły Aby określić skalę ocen na poziomie szkoły, należy: przejść do zakładki Szkoły, na liście szkół odnaleźć i kliknąć kafelek odpowiedniej szkoły, kliknąć przycisk Edytuj skalę ocen, kliknąć przycisk Dodaj ocenę, aby móc wprowadzić pierwszą ocenę, podać nazwę, opis i wartość tworzonej oceny, UWAGA: Aby jednorazowo utworzyć większą ilość ocen, należy kliknąć przycisk Dodaj ocenę i wprowadzić dane kolejnej oceny. Aby usunąć wybrany wiersz, kliknij przycisk Usuń wiersz obok Strona 18

19 odpowiedniej oceny. kliknąć przycisk Zapisz, aby określić skalę ocen na poziomie szkoły. UWAGA: Zdefiniowana skala ocen będzie wykorzystywana przez nauczycieli przy ocenianiu zadań uczniów w module Twoje zadania. Aby dowiedzieć się więcej na temat tego modułu przejdź do dokumentu Tw oje zadania Dokumentacja Nauczyciela Dodawanie administratora szkoły Aby dodać administratora odpowiedzialnego za zarządzanie utworzoną szkołą, należy: przejść do zakładki Szkoły, na liście szkół odnaleźć i kliknąć kafelek odpowiedniej szkoły, kliknąć przycisk Dodaj administratora zlokalizowany w obrębie kafelka szkoły, podać Imię, Nazw isko i adres tworzonego użytkownika, zaznaczyć czy dany użytkownik ma konto Office365 tj. czy wcześniej utworzono już użytkownika, ale nie przydzielono go jako administratora szkoły, UWAGA: Aby jednorazowo przypisać większą ilość użytkowników, należy kliknąć przycisk Dodaj wiersz i wprowadzić dane kolejnego użytkownika. Aby usunąć wybrany wiersz, kliknij przycisk Usuń wiersz obok odpowiedniego użytkownika. kliknąć przycisk Zapisz, aby przypisać konto administratora do szkoły. UWAGA: Administrator szkoły jest m.in. odpowiedzialny za tworzenie i zarządzanie treścią witryn internetowej swojej jednostki szkolnej tj. Portalem Informacyjnym. Aby dowiedzieć się więcej na temat zarządzania Portalem Informacyjnym przejdź do dokumentu Portal informacyjny Dokumentacja Administratora. Strona 19

20 Importowanie użytkowników Aby zaimportować do szkoły użytkowników ze źródeł plikowych (.xls,.xlsx), należy: przejść do zakładki Szkoły, na liście szkół odnaleźć i kliknąć kafelek odpowiedniej szkoły, kliknąć przycisk Importuj użytkowników zlokalizowany w obrębie kafelka szkoły, kliknąć przycisk Wybierz plik i wskazać odpowiedni plik z dysku*, kliknąć przycisk Importuj. * Plik z listą importowanych użytkowników powinien mieć następującą strukturę: Po zaimportowaniu pliku wyświetlona zostanie lista użytkowników wraz z odpowiednimi danymi. W przypadku gdy, nie wszystkie dane są prawidłowe lub kompletne, należy je poprawić/uzupełnić i kliknąć przycisk Importuj aby pomyślnie zaimportować użytkowników. Opcjonalnie jeśli importowana osoba została już uprzednio dodana do platformy, zaznacz pole Mam konto Office365 aby zaktualizować wybrane informacje o użytkowniku. Strona 20

21 Aktywacja Portalu Informacyjnego szkoły Aby aktywować Portal Informacyjny wybranej jednostki szkolnej, należy: przejść do zakładki Szkoły, na liście szkół odnaleźć i kliknąć kafelek odpowiedniej szkoły, kliknąć przycisk Kliknij tu aby utworzyć, wypełnić adres URL dla tworzonego Portalu Informacyjnego, kliknąć przycisk Utwórz portal teraz. UWAGA: Portal Informacyjny wybranej szkoły będzie dostępny pod podanym adresem URL po jego wdrożeniu. Aby dowiedzieć się więcej na temat zarządzania Portalem Informacyjnym przejdź do dokumentu Portal informacyjny Dokumentacja Administratora. Strona 21

22 Zamawiający: Wykonawca: Young Digital Planet SA a Sanoma Company ul. Łużycka 3c, Gdynia, Polska tel , fax strona www: Dokumentacja powstała w ramach projektów: e-usługi e-organizacj a - pakiet rozwiązań informatycznych dla j ednostek organizacyj nych woj ewództwa kuj awsko-pomorskiego i Realizacj a systemu innowacyj nej edukacj i w woj ewództwie kuj awsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucj i treści edukacyj nych Strona 22

Dokumentacja Rodzica aplikacji Twoje zadania

Dokumentacja Rodzica aplikacji Twoje zadania Dokumentacja Rodzica aplikacji Twoje zadania Zamawiający: Wykonawca: Dokumentacja powstała w ramach projektów Dokumentacja powstała w ramach projektów: e-usługi e-organizacj a - pakiet rozwiązań informatycznych

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja użytkownika aplikacji Edytor Gier Miejskich

Dokumentacja użytkownika aplikacji Edytor Gier Miejskich Dokumentacja użytkownika aplikacji Edytor Gier Miejskich Zamawiający: Wykonawca: Dokumentacja powstała w ramach projektów Dokumentacja powstała w ramach projektów: e-usługi e-organizacj a - pakiet rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Administratora Szkolnego Kujawsko-Pomorskiej Platformy Edukacyjnej

Dokumentacja Administratora Szkolnego Kujawsko-Pomorskiej Platformy Edukacyjnej Kujawsko-Pomorskiej Platformy Edukacyjnej Zamawiający: Wykonawca: Dokumentacja powstała w ramach projektów Dokumentacja powstała w ramach projektów: e-usługi e-organizacj a - pakiet rozwiązań informatycznych

Bardziej szczegółowo

Rejestrowanie pracownika w bazie danych przez administratora. 1. Zaloguj się do systemu UONET+ jako administrator i uruchom moduł Administrowanie.

Rejestrowanie pracownika w bazie danych przez administratora. 1. Zaloguj się do systemu UONET+ jako administrator i uruchom moduł Administrowanie. UONET+ Jak zdefiniować konto użytkownika systemu? Użytkownikami systemu UONET+ są pracownicy szkoły oraz uczniowie i ich opiekunowie. Aby mogli oni logować się do witryny systemu, muszą być zarejestrowani

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Administratora portalu. aplikacji. Wirtualna szkoła

Dokumentacja Administratora portalu. aplikacji. Wirtualna szkoła Dokumentacja Administratora portalu aplikacji Wirtualna szkoła aktualna na dzień 20.12.2012 Wykonawca: Young Digital Planet SA 2012 Strona 2 z 15 Spis Treści Wirtualna szkoła SYSTEM ZARZĄDZANIA NAUCZANIEM...

Bardziej szczegółowo

Jak zarejestrować użytkownika w bazie systemu UONET+?

Jak zarejestrować użytkownika w bazie systemu UONET+? UONET+ Jak zarejestrować użytkownika w bazie systemu UONET+? Użytkownikami systemu UONET+ są pracownicy szkoły oraz uczniowie i ich opiekunowie. Aby mogli oni logować się do witryny systemu, muszą być

Bardziej szczegółowo

Jak zarejestrować użytkownika w bazie systemu UONET+?

Jak zarejestrować użytkownika w bazie systemu UONET+? Jak zarejestrować użytkownika w bazie systemu UONET+? Użytkownikami systemu UONET+ są pracownicy szkoły oraz uczniowie i ich opiekunowie. Aby mogli oni logować się do witryny systemu, muszą być zarejestrowani

Bardziej szczegółowo

UONET+ moduł Sekretariat. Gromadzenie danych uczniów

UONET+ moduł Sekretariat. Gromadzenie danych uczniów UONET+ moduł Sekretariat Gromadzenie danych uczniów Przewodnik dla sekretarza szkoły W przewodniku opisano czynności, które musi wykonać sekretarz szkoły w celu wprowadzenia do systemu danych uczniów.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Administratora Szkoły

Podręcznik Administratora Szkoły Projekt systemowy 'Fascynujący Świat Nauki i Technologii' nr POKL.09.01.02-16-001/13 jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt systemowy Fascynujący

Bardziej szczegółowo

Jak zarejestrować użytkownika w bazie systemu UONET+?

Jak zarejestrować użytkownika w bazie systemu UONET+? UONET+ Jak zarejestrować użytkownika w bazie systemu UONET+? Użytkownikami systemu UONET+ są pracownicy szkoły oraz uczniowie i ich opiekunowie. Aby mogli oni logować się do witryny systemu, muszą być

Bardziej szczegółowo

Jak zarejestrować użytkownika w bazie systemu UONET+?

Jak zarejestrować użytkownika w bazie systemu UONET+? Jak zarejestrować użytkownika w bazie systemu UONET+? Użytkownikami systemu UONET+ są pracownicy szkoły oraz uczniowie i ich opiekunowie. Aby mogli oni logować się do witryny systemu, muszą być zarejestrowani

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

Materiał szkoleniowy:

Materiał szkoleniowy: UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt Nowoczesny model zarządzania w UMCS umowa nr UDA-POKL.04.01.01-00-036/11-00 Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, www.nowoczesny.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA DYREKTORA SZKOŁY JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU DYREKTORA SZKOŁY narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

Centralne Repozytorium Prac Dyplomowych

Centralne Repozytorium Prac Dyplomowych Centralne Repozytorium Prac Dyplomowych System Informacji o Szkolnictwie Wyższym POL-on Podręcznik administratora 1 Spis treści 1.Logowanie do systemu oraz role w CRPD...3 1.1. Jak założyć konto w systemie

Bardziej szczegółowo

Jako lokalizację, w której będzie kontynuowana praca w przyszłym roku szkolnym, warto wybrać tę, w której zgromadzonych jest więcej danych.

Jako lokalizację, w której będzie kontynuowana praca w przyszłym roku szkolnym, warto wybrać tę, w której zgromadzonych jest więcej danych. UONET+ Co zrobić, gdy w związku z reformą oświaty witryny UONET+ dwóch jednostek należy zastąpić jedną witryną UONET+? Reforma oświaty zakłada stopniowe wygaszanie gimnazjów. Od decyzji organu prowadzącego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA KIEROWNIKA KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU KIEROWNIKA KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolskie Repozytorium Prac Dyplomowych

Ogólnopolskie Repozytorium Prac Dyplomowych Ogólnopolskie Repozytorium Prac Dyplomowych System Informacji o Szkolnictwie Wyższym POL-on Podręcznik użytkownika Spis treści 1.Logowanie do systemu oraz role w ORPD... 3 1.1.Jak założyć konto w systemie

Bardziej szczegółowo

Platforma VULCAN. Jak rozpocząć pracę na Platformie VULCAN? Logowanie administratora do Platformy

Platforma VULCAN. Jak rozpocząć pracę na Platformie VULCAN? Logowanie administratora do Platformy Platforma VULCAN Jak rozpocząć pracę na Platformie VULCAN? Jednostka oświatowa, w której wdrażany jest system oparty na Platformie VULCAN, otrzymuje środowisko pracy, dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników.

Bardziej szczegółowo

Samouczek. Użytkownik firmowy

Samouczek. Użytkownik firmowy Samouczek Spis treści 2 1. Rejestracja 3. 2. Logowanie 6. 3. Panel firmowy - Testy 7. 4. Panel firmowy Pracownicy 9. 5. Panel firmowy Stanowiska 10. 6. Panel firmowy Dane firmy 11. 7. Zmiana panelu 12.

Bardziej szczegółowo

Opis warunków synchronizacji UONET > YDP

Opis warunków synchronizacji UONET > YDP Opis warunków synchronizacji UONET > YDP aktualna na dzień 08.04.2013 Wykonawca: Young Digital Planet SA 2013 Strona 2 z 24 Spis Treści Opis warunków synchronizacji UONET > YDP... 4 KROK 1 Historia (Lata

Bardziej szczegółowo

Platforma VULCAN. Jak rozpocząć pracę na Platformie VULCAN? Logowanie administratora do Platformy

Platforma VULCAN. Jak rozpocząć pracę na Platformie VULCAN? Logowanie administratora do Platformy Platforma VULCAN Jak rozpocząć pracę na Platformie VULCAN? Jednostka oświatowa, w której wdrażany jest system oparty na Platformie VULCAN, otrzymuje środowisko pracy, dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar

Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar UWAGA dostęp do Google Scholar wymaga posiadania konta Google. Utworzenie jednego konta Google pozwala na dostęp do wszystkich usług Google. Oznacza to, że jeśli

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA zakładania konta w Społecznoś ci CEO

INSTRUKCJA zakładania konta w Społecznoś ci CEO INSTRUKCJA zakładania konta w Społecznoś ci CEO KROK 1 W celu uzupełnienia formularza rejestracyjnego należy zarejestrować/zalogować się w Społeczności CEO https://spolecznosc.ceo.org.pl. Społeczność CEO

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A.

Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A. Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A. 1. Rejestracja Po wejściu na stronę partner.blackpoint.pl należy nacisnąć przycisk Zarejestruj się Pojawi się okno do wypełnienia danych: Po wprowadzeniu

Bardziej szczegółowo

mcourser.pl BEZPŁATNY DZIENNIK ELEKTRONICZNY

mcourser.pl BEZPŁATNY DZIENNIK ELEKTRONICZNY Spis treści Założenie szkoły na platformie 4 Import użytkowników 6 Definicja sal szkolnych 8 Wewnątrzszkolny System Oceniania 10 Definicja podstawowych typów ocen 12 Konfiguracja roku szkolnego 14 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA UCZNIÓW JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU UCZNIA narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski system doradztwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Spis treści 1. DOSTĘP DO SERWISU... 2 1.1 REJESTRACJA... 2 1.2 LOGOWANIE... 4 1.3 RESETOWANIE HASŁA... 4 2. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA... 5 2.1 WYBÓR GRUPY PRODUKTÓW...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ADMINISTRATORA KLIENTA

INSTRUKCJA ADMINISTRATORA KLIENTA INSTRUKCJA ADMINISTRATORA KLIENTA Logowanie do aplikacji... 2 Moje konto... 2 Pracownicy... 2 Grupy (podzakładka Pracownicy)... 5 Oferta dla Ciebie... 7 Kupione książki... 9 Oferta strony głównej (podzakładka

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA FIRM SZKOLENIOWYCH JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU FIRMY SZKOLENIOWEJ narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

Poprawne opisanie szkoły dla dorosłych w module Administrowanie. 1. Zaloguj się do systemu jako administrator i uruchom moduł Administrowanie.

Poprawne opisanie szkoły dla dorosłych w module Administrowanie. 1. Zaloguj się do systemu jako administrator i uruchom moduł Administrowanie. UONET+ Dokumentowanie zajęć realizowanych w szkołach dla dorosłych System UONET+ może być wykorzystywany do dokumentowania zajęć realizowanych w szkołach dla dorosłych. Ponieważ w szkołach tych słuchacze

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA I PUBLIKACJA ARTYKUŁÓW W SERWISIE. www.swiat-angielskiego.pl TUTORIAL

REJESTRACJA I PUBLIKACJA ARTYKUŁÓW W SERWISIE. www.swiat-angielskiego.pl TUTORIAL REJESTRACJA I PUBLIKACJA ARTYKUŁÓW W SERWISIE www.swiat-angielskiego.pl TUTORIAL REJESTRACJA Aby zostać Redaktorem portalu i mieć możliwość publikacji swoich artykułów należy wykonać krok 1 REJESTRACJA

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK LOKALNEGO ADMINISTRATORA RÓL

PODRĘCZNIK LOKALNEGO ADMINISTRATORA RÓL PODRĘCZNIK LOKALNEGO ADMINISTRATORA RÓL APLIKACJA ŹRÓDŁO Numer wersji: 4.0 Data ostatniej aktualizacji: 2016-08-19 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 1. WYKAZ RÓL DOSTĘPNYCH W SYSTEMIE... 3 2. ZARZĄDZANIE ROLAMI W

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika WERSJA 1.0 Twórca oprogramowania: Województwo Warmińsko Mazurskie Olsztyn, 28 lipca 2011r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA AKTYWACJI I OBSŁUGI BRAMKI SMS DLA FIRM. (Bramka SMS dla małych Firm, Bramka SMS Pro)

INSTRUKCJA AKTYWACJI I OBSŁUGI BRAMKI SMS DLA FIRM. (Bramka SMS dla małych Firm, Bramka SMS Pro) INSTRUKCJA AKTYWACJI I OBSŁUGI BRAMKI SMS DLA FIRM (Bramka SMS dla małych Firm, Bramka SMS Pro) 1. AKTYWACJA USŁUGI... 2 2. OPIS PODSTAWOWYCH FUNKCJONALNOŚCI BRAMKI SMS... 4 2.1. DEFINIOWANIE GRUPY ODBIORCÓW...

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2 Spis treści 1. Wprowadzenie...2 1.1. Do czego służy system NepriX...2 2. Program krok po kroku...2 2.1. Logowanie do systemu...2 2.2. Ważne ikony w systemie...3 2.3. Dodawanie kontraktu...4 2.4. Wystawianie

Bardziej szczegółowo

Moduł dzienniki... 1. ustalić listę uczniów oddziału, wprowadzić listę przedmiotów i nauczycieli, określić przynależność uczniów do grup zajęciowych.

Moduł dzienniki... 1. ustalić listę uczniów oddziału, wprowadzić listę przedmiotów i nauczycieli, określić przynależność uczniów do grup zajęciowych. 1 Moduł dzienniki Spis treści Moduł dzienniki... 1 Zakładanie dziennika... 2 Ustalenie listy uczniów oddziału... 6 Tworzenie listy przedmiotów i nauczycieli... 12 Określenie przynależności uczniów do grup

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury 1 Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. zakładania konta w Społeczności CEO oraz rejestrowania się do programu lub na szkolenie/cykl szkoleniowy KROK 1

INSTRUKCJA. zakładania konta w Społeczności CEO oraz rejestrowania się do programu lub na szkolenie/cykl szkoleniowy KROK 1 Wersja 1.0.1 INSTRUKCJA zakładania konta w Społeczności CEO oraz rejestrowania się do programu lub na szkolenie/cykl szkoleniowy KROK 1 W celu uzupełnienia formularza rejestracyjnego należy zarejestrować/zalogować

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja administratora podmiotu potwierdzającego profil zaufany wersja 7.0 SPIS TREŚCI. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego

Bardziej szczegółowo

System IPI Podręcznik Administratora

System IPI Podręcznik Administratora System IPI Podręcznik Administratora Elbląg, 2013 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA DYREKTORA PLACÓWKI EDUKACYJNEJ JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU DYREKTORA narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Wielkopolski system doradztwa edukacyjno-zawodowego Poznań,

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRATOR SZKOŁY. Instrukcja użytkownika portalu www.eduscience.pl

ADMINISTRATOR SZKOŁY. Instrukcja użytkownika portalu www.eduscience.pl Instrukcja użytkownika portalu www.eduscience.pl ADMINISTRATOR SZKOŁY Spis treści 1. Logowanie...4 1.1. Przypomnienie hasła...5 1.2. Rejestracja...6 2. Strona główna...7 3. Panel użytkownika...8 3.1.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania do systemu Rejestru Unii dla nowych użytkowników

Instrukcja logowania do systemu Rejestru Unii dla nowych użytkowników Instrukcja logowania do systemu Rejestru Unii dla nowych użytkowników Przed pierwszym logowaniem do Rejestru Unii należy dokonać obowiązkowej rejestracji w Systemie Uwierzytelniania Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rejestracji organizacji w podsystemie. Generator Wniosków Aplikacyjnych (GWA) Systemu Informatycznego NAWIKUS

Instrukcja rejestracji organizacji w podsystemie. Generator Wniosków Aplikacyjnych (GWA) Systemu Informatycznego NAWIKUS Instrukcja rejestracji organizacji w podsystemie Generator Wniosków Aplikacyjnych (GWA) Systemu Informatycznego NAWIKUS Opracowanie: ACK Cyfronet AGH Wersja: 1.1 (październik 2013) Strona 1 Zawartość Instrukcja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORGANIZACJI W GENERATORZE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH SI NAWIKUS

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORGANIZACJI W GENERATORZE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH SI NAWIKUS INSTRUKCJA REJESTRACJI ORGANIZACJI W GENERATORZE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH SI NAWIKUS Wersja 1.1 Pro j e k t P I N A W I K U S i n n o w a c y j n a m e t o d a m o n i t o r i n g u k o n t r a k t o w a

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O.

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O. Instrukcja Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl 1Strona 1 z 12 Spis treści Wstęp... 3 Rejestracja... 3 Aktywacja konta... 5 Rozpoczęcie pracy z systemem... 7 Pierwsze logowanie do systemu...

Bardziej szczegółowo

Obsługa serwisu kształcenie kwalifikacyjne w zawodzie - nowa formuła egzaminu zawodowego

Obsługa serwisu kształcenie kwalifikacyjne w zawodzie - nowa formuła egzaminu zawodowego Obsługa serwisu kształcenie kwalifikacyjne w zawodzie - nowa formuła egzaminu zawodowego 1. Zgłaszanie szkół/placówek kwalifikacyjnych kursów zawodowych odbywa się za pośrednictwem formularza internetowego

Bardziej szczegółowo

KRÓTKI PRZEWODNIK Z ZAKRESU OBSŁUGI APLIKACJI PB ONLINE

KRÓTKI PRZEWODNIK Z ZAKRESU OBSŁUGI APLIKACJI PB ONLINE PB ONLINE Sp. z o.o. KRÓTKI PRZEWODNIK Z ZAKRESU OBSŁUGI APLIKACJI PB ONLINE PRZEWODNIK 1 Zawartość TWORZENIE KONTA UŻYTKOWNIKA... 3 OPERACJE NA ANKIECIE... 6 TWORZENIE LINKÓW DO ANKIETY... 8 WYSYŁANIE

Bardziej szczegółowo

DigiSkills D3.5 Instrukcja korzystania z zasobów DigiSkills

DigiSkills D3.5 Instrukcja korzystania z zasobów DigiSkills Nr 531300-LLP-1-2012-1-GR-KA3-KA3NW DigiSkills: Network for the enhancement of digital competence skills DigiSkills D3.5 Instrukcja korzystania z zasobów DigiSkills Spis treści 1. Zakres dokumentu... 3

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja serwisu internetowego Zespołu Szkół Technicznych w Radomiu.

Dokumentacja serwisu internetowego Zespołu Szkół Technicznych w Radomiu. Dokumentacja serwisu internetowego Zespołu Szkół Technicznych w Radomiu. Wykonanie: Radom Maj 2008 1 Serwis WWW szkoły w Internecie to obecnie najszybszy i najtańszy sposób dotarcia do największego kręgu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk

Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA DORADCY ZAWODOWEGO JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU DORADCY ZAWODOWEGO narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

1. Zaloguj się do witryny systemu UONET+ jako wychowawca oddziału i uruchom moduł Dziennik.

1. Zaloguj się do witryny systemu UONET+ jako wychowawca oddziału i uruchom moduł Dziennik. UONET+ Jak założyć dziennik oddziału i wprowadzić do niego podstawowe dane? Aby w systemie UONET+ możliwe było dokumentowanie lekcji, wychowawcy oddziałów muszą założyć dzienniki swoich oddziałów (w module

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Panel administracyjny

INSTRUKCJA Panel administracyjny INSTRUKCJA Panel administracyjny Konto nauczyciela Spis treści Instrukcje...2 Rejestracja w systemie:...2 Logowanie do systemu:...2 Przypomnienie hasła:...2 Przypomnienie hasła:...2 Przesłanie zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY PK. Instrukcja użytkownika. System informatyczny. wersja 1.0

PROJEKTY PK. Instrukcja użytkownika. System informatyczny. wersja 1.0 System informatyczny PROJEKTY PK Instrukcja użytkownika wersja 1.0 CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt pn. ZARZĄDZANIE (z) PRZYSZŁOŚCIĄ nr POKL.04.01.01-00-034/11 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Diagnoza Szkolna Pearsona. Instrukcja obsługi

Diagnoza Szkolna Pearsona. Instrukcja obsługi Diagnoza Szkolna Pearsona Instrukcja obsługi 1. Logowanie Aby skorzystać z systemu Diagnoza Szkolna Pearsona należy najpierw wejść na stronę diagnoza.pearson.pl i wybrać przycisk Logowanie. Następnie należy

Bardziej szczegółowo

Dodawanie klas i zakładanie kont dla uczniów, zarządzanie klasami

Dodawanie klas i zakładanie kont dla uczniów, zarządzanie klasami Dodawanie klas i zakładanie kont dla uczniów, zarządzanie klasami Każdy nauczyciel posiadający konto na platformie LearningApps może dodać swoje klasy oraz założyć konta dla uczniów. Uczeń sam nie zakłada

Bardziej szczegółowo

Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej

Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Geoportal Usługa portalu edukacyjnego Instrukcja użytkownika Historia zmian Wersja Data Kto Opis zmian 1.0 2014-05-27 Sygnity

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA DYREKTORA PLACÓWKI EDUKACYJNEJ JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU DYREKTORA narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Wielkopolski system doradztwa edukacyjno-zawodowego Poznań,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. rejestrowania się na szkolenie/cykl szkoleniowy oraz uzupełniania niezbędnej unijnej dokumentacji uczestnictwa w projekcie (PEFS)

INSTRUKCJA. rejestrowania się na szkolenie/cykl szkoleniowy oraz uzupełniania niezbędnej unijnej dokumentacji uczestnictwa w projekcie (PEFS) Wersja 1.3.5 INSTRUKCJA rejestrowania się na szkolenie/cykl szkoleniowy oraz uzupełniania niezbędnej unijnej dokumentacji uczestnictwa w projekcie (PEFS) Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu (lub cyklu szkoleniowym)

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Platformy Edukacyjnej Zdobywcy Wiedzy (zdobywcywiedzy.pl)

Podręcznik użytkownika Platformy Edukacyjnej Zdobywcy Wiedzy (zdobywcywiedzy.pl) Podręcznik użytkownika Platformy Edukacyjnej Zdobywcy Wiedzy (zdobywcywiedzy.pl) Spis treści Wstęp... 3 1. Logowanie do aplikacji... 4 2. Konto nauczyciela... 9 Start... 9 Prace domowe... 14 Dodanie nowej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi portalu MojeHR moduł pracownika

Instrukcja obsługi portalu MojeHR moduł pracownika Spis treści:. Strona startowa MojeHR 2 2. 3 3. Okno rejestracji pracownika 4 4. Konto pracownika 9 5. Znajdź ofertę 0 6. Edycja informacji 7. Zmiana hasła 8. Edycja zdjęcia 2 9. Zobacz swoje CV 2 0. Edycja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika Portalu Ogłoszeń ARiMR

Instrukcja Użytkownika Portalu Ogłoszeń ARiMR Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Al. Jana Pawła II nr 70, 00-175 Warszawa Instrukcja Użytkownika Portalu Ogłoszeń ARiMR Wersja 1z. Warszawa, marzec 2017 Spis treści 1. Informacje na temat

Bardziej szczegółowo

Wersja dokumentu: 02.00 Data: 28 kwietnia 2015r.

Wersja dokumentu: 02.00 Data: 28 kwietnia 2015r. Instrukcja obsługi systemu ECAS Wersja dokumentu: 02.00 Data: 28 kwietnia 2015r. Wstęp ECAS to System Uwierzytelniania Komisji Europejskiej (ang. European Commission Authentication Service), który umożliwia

Bardziej szczegółowo

Praca w Panelu administracyjnym zarządzanie systemem UONET

Praca w Panelu administracyjnym zarządzanie systemem UONET Praca w Panelu administracyjnym zarządzanie systemem UONET Budowa Panelu administracyjnego 1. Zaloguj się do systemu EduS@cz, przejdź do witryny UONET szkoły i uruchom Panel administracyjny. 2. Zapoznaj

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja panelu Klienta

Dokumentacja panelu Klienta Dokumentacja panelu Klienta Wersja 1.1 Strona 1 z 17 Spis treści Historia zmian... 3 Logowanie do Panelu Klienta... 4 Panel... 5 Wysyłki... 6 Przyłączenia... 7 Ustawienia... 8 Zasoby... 8 Integracje...

Bardziej szczegółowo

Facebook, Nasza klasa i inne. www.facebook.com. podstawowe informacje o serwisach społeczności internetowych. Cz. 2. Facebook

Facebook, Nasza klasa i inne. www.facebook.com. podstawowe informacje o serwisach społeczności internetowych. Cz. 2. Facebook Facebook, Nasza klasa i inne podstawowe informacje o serwisach społeczności internetowych Cz. 2. Facebook www.facebook.com Facebook to drugi najczęściej wykorzystywany portal społecznościowy w Polsce i

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA INSTYTUCJI RYNKU PRACY JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU ANALITYCZNEGO narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Wielkopolski system doradztwa edukacyjno-zawodowego Poznań,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PORTALU PERSONELU

INSTRUKCJA OBSŁUGI PORTALU PERSONELU .... 3 4 16 INSTRUKCJA OBSŁUGI PORTALU PERSONELU 1. ZAKŁADANIE KONTA..2 2. LOGOWANIE....... 3 3. ZMIANA HASŁA 3.1. Aktualne hasło jest znane 3.2. Aktualne hasło nie jest znane....... 4. WPROWADZENIE/ZMIANA

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Logowanie. 2. Strona startowa. 3. Moje dane. 4. Towary. 5. Zamówienia. 6. Promocje

Spis treści. 1. Logowanie. 2. Strona startowa. 3. Moje dane. 4. Towary. 5. Zamówienia. 6. Promocje INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści 1. Logowanie 2. Strona startowa 3. Moje dane 4. Towary 5. Zamówienia 6. Promocje 1. Logowanie Logowanie do Internetowego Systemu Sprzedaży odbywa się na stronie www.partner-parts.pl/izam

Bardziej szczegółowo

Kalkulator kalorii i wartości odżywczych by CTI. Instrukcja

Kalkulator kalorii i wartości odżywczych by CTI. Instrukcja Kalkulator kalorii i wartości odżywczych by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Logowanie... 4 3. Okno główne programu... 4 4. Tworzenie receptury, generowanie etykiety wartości odżywczych...

Bardziej szczegółowo

PPE instrukcja użytkownika (rodzic, uczeń) Pierwsze kroki w systemie

PPE instrukcja użytkownika (rodzic, uczeń) Pierwsze kroki w systemie PPE instrukcja użytkownika (rodzic, uczeń) Pierwsze kroki w systemie Spis treści Wstęp... 3 Logowanie domyślne... 4 Pierwszy ekran użytkownika Moduł komunikacyjny... 5 Logowanie bezpośrednio do e-dziennika...

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZE ĆWICZEŃ DLA UŻYTKOWNIKÓW WEWNĘTRZNYCH SYSTEMU INFORMATYCZNEGO NAWIKUS

SCENARIUSZE ĆWICZEŃ DLA UŻYTKOWNIKÓW WEWNĘTRZNYCH SYSTEMU INFORMATYCZNEGO NAWIKUS PAKIET EDUKACYJNY SCENARIUSZE ĆWICZEŃ DLA UŻYTKOWNIKÓW WEWNĘTRZNYCH SYSTEMU INFORMATYCZNEGO NAWIKUS Kraków, grudzień 2014 r. Pro j e k t P I N A W I K U S i n n o w a c y j n a m e t o d a m o n i t o

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZE ĆWICZEŃ DLA UŻYTKOWNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH SYSTEMU INFORMATYCZNEGO NAWIKUS

SCENARIUSZE ĆWICZEŃ DLA UŻYTKOWNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH SYSTEMU INFORMATYCZNEGO NAWIKUS PAKIET EDUKACYJNY SCENARIUSZE ĆWICZEŃ DLA UŻYTKOWNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH SYSTEMU INFORMATYCZNEGO NAWIKUS Kraków, grudzień 2014 r. Pro j e k t P I N A W I K U S i n n o w a c y j n a m e t o d a m o n i t o

Bardziej szczegółowo

Sage e-audytor Podstawy

Sage e-audytor Podstawy Sage e-audytor Podstawy 1.0 Rejestracja 2 2.0 Pierwsze logowanie 2 3.0 Pakiet Sprawdź e-audytora 2 3.1 Obsługa platformy 3 3.1.1 Firma 3 3.1.2 Repozytorium 4 3.1.3 Wyniki 5 3.2 Ustawienia ogólne Organizacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania do systemu Rejestru Unii dla nowych użytkowników

Instrukcja logowania do systemu Rejestru Unii dla nowych użytkowników Instrukcja logowania do systemu Rejestru Unii dla nowych użytkowników Przed pierwszym logowaniem do Rejestru Unii należy dokonać obowiązkowej rejestracji w Systemie Uwierzytelniania Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika O FedEx efaktura Zyskaj kontrolę, bezpieczeństwo i dostęp do swoich faktur o każdej porze, gdziekolwiek jesteś. Z systemem FedEx efaktura oszczędzisz nie tylko czas,

Bardziej szczegółowo

E-czeki - zakładanie listy odbiorców, raport uprawnień (Bankowość Elektroniczna dla Klientów Korporacyjnych Getin Noble Bank SA)

E-czeki - zakładanie listy odbiorców, raport uprawnień (Bankowość Elektroniczna dla Klientów Korporacyjnych Getin Noble Bank SA) E-czeki - zakładanie listy odbiorców, raport uprawnień (Bankowość Elektroniczna dla Klientów Korporacyjnych Getin Noble Bank SA) Spis treści Wstęp... 1 I Lista odbiorców e-czeków... 2 1. Lista odbiorców

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 TiMSI Sp z o o ul Czapli 63, 02-781 Warszawa tel : +48 22 644 86 76, fax: +48 22 644 78 52 NIP: 951-19-39-800 Sąd Rejonowy dla mst Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla Szkolnego Administratora Systemu Antyplagiatowego Antyściąga.pl

Instrukcja dla Szkolnego Administratora Systemu Antyplagiatowego Antyściąga.pl Instrukcja dla Szkolnego Administratora Systemu Antyplagiatowego Antyściąga.pl Spis treści: I. Logowanie II. Menu konta SAS III. Konto IV. Użytkownicy V. Dokumenty VI. Ustawienia VII. Pomoc i Kontrakt

Bardziej szczegółowo

Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy. Instrukcja obsługi systemu komputerowego Just in Time

Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy. Instrukcja obsługi systemu komputerowego Just in Time Strona1 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy Instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

UONET+ moduł Dziennik

UONET+ moduł Dziennik UONET+ moduł Dziennik Jak założyć dziennik oddziału i wprowadzić do niego podstawowe dane? Aby w systemie UONET+ możliwe było dokumentowanie lekcji, wychowawcy oddziałów muszą w module Dziennik założyć

Bardziej szczegółowo

wersja 1.0 ośrodek komputerowy uj cm ul. mikołaja kopernika 7e, Kraków tel

wersja 1.0 ośrodek komputerowy uj cm ul. mikołaja kopernika 7e, Kraków tel S Y S T E M B A D A Ń A N K I E T O W Y C H wersja 1.0 uj cm, 31-034 Kraków tel. 12 422 99 63 Opis konfiguracji Tworzenie ankiety rozpoczynamy ikoną znajdującą się w prawym górnym rogu ekranu. Ilustracja

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować i wydrukować strony arkuszy ocen z wynikami klasyfikacji końcowej oraz świadectwa ukończenia szkoły?

Jak przygotować i wydrukować strony arkuszy ocen z wynikami klasyfikacji końcowej oraz świadectwa ukończenia szkoły? UONET+ Jak przygotować i wydrukować strony arkuszy ocen z wynikami klasyfikacji końcowej oraz świadectwa ukończenia szkoły? Przewodnik Jeśli w systemie UONET+ administrator, sekretarz szkoły oraz wychowawcy

Bardziej szczegółowo

Espago Bill - Podręcznik użytkownika. Podręcznik użytkownika

Espago Bill - Podręcznik użytkownika. Podręcznik użytkownika Espago Bill - Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika # # # 1 Spis treści: Wprowadzenie 3 Nowe konto w panelu administracyjnym oraz informacje ogólne 3 Konta klientów 7 Plany 9 Grupy klientów 10

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONALNOŚĆ PLATFORMY WSPÓŁPRACY. Strona Startowa: Baza Firm:

FUNKCJONALNOŚĆ PLATFORMY WSPÓŁPRACY. Strona Startowa: Baza Firm: FUNKCJONALNOŚĆ PLATFORMY WSPÓŁPRACY Strona Startowa: Strona startowa Platformy Współpracy została ustawiona na dział aktualności. Znajdują się w nim informacje adresowane do przedsiębiorców działających

Bardziej szczegółowo

Moduł Notatki Systemu Obsługi Zamówień Publicznych UTP-Bydgoszcz Instrukcja postępowania do 1000 Euro

Moduł Notatki Systemu Obsługi Zamówień Publicznych UTP-Bydgoszcz Instrukcja postępowania do 1000 Euro Moduł Notatki Systemu Obsługi Zamówień Publicznych UTP-Bydgoszcz Instrukcja postępowania do 1000 Euro Spis treści 1. Logowanie się do systemu...2 2. Wybranie z menu Nowe zamówienie...2 3. Wypełnienie formularza...2

Bardziej szczegółowo

Wersja dokumentu: Data: 17 listopada 2016 r.

Wersja dokumentu: Data: 17 listopada 2016 r. Instrukcja obsługi systemu EU Login (dawniej ECAS) Wersja dokumentu: 03.00 Data: 17 listopada 2016 r. Wstęp EU Login to System Uwierzytelniania Komisji Europejskiej, który umożliwia dostęp do stron i serwisów

Bardziej szczegółowo

Pierwsze logowanie do systemu Uczniowie Optivum NET

Pierwsze logowanie do systemu Uczniowie Optivum NET System Uczniowie Optivum NET materiały dodatkowe 1 Pierwsze logowanie do systemu Uczniowie Optivum NET Ćwiczenie 1. Tworzenie hasła dostępu do systemu Uczniowie Optivum NET Jeśli Twoje dane, a w szczególności

Bardziej szczegółowo

Kancelaria 2.26 zmiany w programie czerwiec 2014

Kancelaria 2.26 zmiany w programie czerwiec 2014 Aktualizacja musi odbyć się przy zamkniętych programach na wszystkich końcówkach. Przed zainstalowaniem nowej wersji programu należy wykonać kopię zapasową bazy danych oraz całego folderu, w którym znajduje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do SIOEPKZ

Instrukcja do SIOEPKZ Instrukcja do SIOEPKZ Dla roli: Raporty Wersja: 1.2 Data: 2014-01-15 Strona 1 z 16 Spis treści Spis treści... 2 Spis ilustracji... 2 1. Wprowadzenie... 4 2. Aktywacja konta i logowanie do aplikacji SIOEPKZ...

Bardziej szczegółowo

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż WellCommerce Poradnik: Sprzedaż Spis treści well W tej części poradnika poznasz funkcje WellCommerce odpowiedzialne za obsługę sprzedaży. 2 Spis treści... 2 Wstęp... 3 Logowanie do panelu administratora...

Bardziej szczegółowo

Platforma e-learningowa MWSLiT

Platforma e-learningowa MWSLiT Platforma e-learningowa MWSLiT Instrukcja dla prowadzących 1. Informacje ogólne Aby korzystać z platformy e-learningowej, należy posiadać indywidualne konto, które tworzy administrator. Wszystkie niezbędne

Bardziej szczegółowo

Chcesz móc dzielić się z innymi swoimi postępami i doświadczeniami w Koduj z Klasą? To proste. Aby zacząć blogować wystarczy:

Chcesz móc dzielić się z innymi swoimi postępami i doświadczeniami w Koduj z Klasą? To proste. Aby zacząć blogować wystarczy: INSTRUKCJA JAK ZAŁOŻYĆ BLOGA? Chcesz móc dzielić się z innymi swoimi postępami i doświadczeniami w Koduj z Klasą? To proste. Aby zacząć blogować wystarczy: KROK 1 Utworzyć konto w społeczności CEO na platformie

Bardziej szczegółowo

Platforma VULCAN. Jak rozpocząć pracę na Platformie VULCAN? Logowanie administratora głównego do Platformy

Platforma VULCAN. Jak rozpocząć pracę na Platformie VULCAN? Logowanie administratora głównego do Platformy Platforma VULCAN Jak rozpocząć pracę na Platformie VULCAN? Jednostka, w której wdrażany jest system oparty na Platformie VULCAN, otrzymuje środowisko pracy, dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Platforma zakupowa GRUPY TAURON

Platforma zakupowa GRUPY TAURON Platforma zakupowa GRUPY TAURON Podręcznik dla oferenta Rejestracja w systemie Pierwsze logowanie do systemu Podstawowe elementy interfejsu użytkownika Strefa publiczna systemu Version 1.0 1 1. Rejestracja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA zakładania konta w Społeczności CEO

INSTRUKCJA zakładania konta w Społeczności CEO INSTRUKCJA zakładania konta w Społeczności CEO KROK 1 W celu uzupełnienia formularza rejestracyjnego należy zarejestrować/zalogować się w Społeczności CEO https://spolecznosc.ceo.org.pl. Społeczność CEO

Bardziej szczegółowo