ZASTOSOWANIE MIKROSKOPII SKANINGOWEJ DO INSPEKCJI UKŁADÓW ELEKTRONICZNYCH WYKONANYCH W TECHNOLOGII SMT

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZASTOSOWANIE MIKROSKOPII SKANINGOWEJ DO INSPEKCJI UKŁADÓW ELEKTRONICZNYCH WYKONANYCH W TECHNOLOGII SMT"

Transkrypt

1 MECHANIK 7/2013 Mgr inż. Małgorzata BUŻANTOWICZ Muzeum i Instytut Zoologii PAN Mgr inż. Witold BUŻANTOWICZ Wojskowa Akademia Techniczna ZASTOSOWANIE MIKROSKOPII SKANINGOWEJ DO INSPEKCJI UKŁADÓW ELEKTRONICZNYCH WYKONANYCH W TECHNOLOGII SMT Streszczenie: Skaningowa mikroskopia elektronowa jest techniką obrazowania szeroko wykorzystywaną w wielu dziedzinach nauki. Niniejszy referat porusza zagadnienie zastosowania SEM do inspekcji układów elektronicznych wykonanych w technologii montażu powierzchniowego. USE OF SCANNING ELECTRON MICROSCOPY FOR INSPECTION OF SURFACE MOUNT ELECTRONIC COMPONENTS Abstract: The scanning electron microscopy technique (SEM) is widely used in many fields of science. This paper raises the question of its application for inspection of electronic circuits made in surface-mount technology (SMT). Słowa kluczowe: skaningowa mikroskopia elektronowa, montaż powierzchniowy Keywords: scanning electron microscopy (SEM), surface-mount technology (SMT) 1. SKANINGOWA MIKROSKOPIA ELEKTRONOWA Skaningowa mikroskopia elektronowa (SEM, ang. scanning electron microscopy) jest szeroko rozpowszechnioną metodą badawczo-pomiarową, w ujęciu klasycznym umożliwiającą obrazowanie struktur i morfologii analizowanych materiałów za pomocą zogniskowanej wiązki elektronów, skanującej linia po linii fragmenty powierzchni badanych próbek. W wyniku analogowo-cyfrowego przetworzenia sygnałów rejestrowanych przez układy detektorów jako rezultat oddziaływania emitowanych elektronów z badanym materiałem uzyskuje się obraz dwuwymiarowy lub widmo promieniowania rentgenowskiego. Prowadzone w ostatnich latach prace rozwojowe zmieniają te cechy, pozwalając na obserwację wymagających tego obiektów w atmosferze gazowej lub trójwymiarowe obrazowanie topografii ich powierzchni [2]. Elektronowe mikroskopy skaningowe zapewniają możliwość wykonywania zdjęć badanych materiałów w powiększeniach do 300 tysięcy razy w trzech podstawowych trybach pracy: niskonapięciowym oraz próżni wysokiej (HV, ang high vacuum) i niskiej (LV, ang. low vacuum). W szczególności stosowanie trybu próżni niskiej (LV) pozwala obrazować obiekty delikatne, narażone na uszkodzenia, umożliwiając tym samym pominięcie etapu typowej dla materiałów nieprzewodzących preparatyki. Dodatkowo mikroskopy SEM wyposaża się w systemy mikroanalizy rentgenowskiej do prowadzenia jakościowych i ilościowych pomiarów składu chemicznego próbek metodą dyspersji energii (EDS, ang. energy-dispersive X-ray spectroscopy) lub dyspersji długości fali (WDS, ang. wavelength-dispersive X-ray spectroscopy) promieniowania rentgenowskiego. 71

2 MECHANIK 7/2013 Rys. 1. Wybrane przykłady zastosowań i obrazów SEM: a) badania antropologiczne (ludzka brew), b) geologia (kokolit sprzed 150 mln lat), c) materiałoznawstwo (powierzchnia płytki niklowej), d) archeologia (brzeg monety z końca XIX w.), e) przemysł spożywczy (ziarno kawy), f) krystalografia (kryształ NaCl), g) weterynaria (badania na obecność pasożytów), h) zoologia (chrząszcz z rodzaju Tribolium) 72

3 MECHANIK 7/2013 Dzięki wyszczególnionym wyżej możliwościom aparatura laboratoryjna SEM charakteryzuje się bardzo szerokim zakresem stosowalności (por. rys. 1), obejmującym m.in. takie dziedziny nauki i techniki, jak: inżynieria materiałowa i materiałoznawstwo kontrola jakości, analiza wad, pęknięć, wtrąceń i korozji, analiza składu i mapowanie, metalurgia analiza fazowa stopów, efektów obróbki termicznej, chemicznej i defektów wyrobu, biologia i zoologia obserwacja struktur przekrojów i powierzchni próbek organicznych, chemia, medycyna i farmacja badanie składu chemicznego, dokumentowanie struktury implantów i elementów biomechanicznych, geologia i archeologia identyfikacja faz i skamieniałości, kryminalistyka identyfikacja próbek, analiza antropologiczna 2. PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA SEM DO INSPEKCJI UKŁADÓW WYKONANYCH W TECHNOLOGII SMT Jednym z możliwych zastosowań SEM jest inspekcja układów elektronicznych wykonanych w technologii SMT wiodącej na rynku metody montażu elementów elektroniki. Zakres stosowalności SEM jest w tym przypadku szerszy w porównaniu do klasycznych (optycznych) metod weryfikacji, bowiem obok uwidaczniania typowych błędów montażowych (rys. 3) umożliwia ona m.in. detekcję trudnowykrywalnych w zakresie fal światła widzialnego mikrouszkodzeń elementów (rys. 2), obrazowanie struktury lutu (rys. 4 i rys. 5) oraz analizę jego składu chemicznego (rys. 6). Wspomniane mikropęknięcia, pojawiające się m.in. w strukturach kondensatorów tantalowych lub ceramicznych MLCC w wyniku gwałtownego nagrzania w procesie montażu, mogą skutkować obok ewidentnych uszkodzeń, takich jak zwarcie uszkodzeniami częściowymi, np. niewielką utratą pojemności bądź wzrostem rezystancji szeregowej (ESR). Defekty takie skomplikowane do wykrycia metodami klasycznymi kumulują się i propagują z czasem, fatalnie wpływając na niezawodność urządzeń. Skaningową mikroskopię elektronową szeroko stosuje się ponadto w pracach rozwojowych nad nowoczesnymi strukturami półprzewodnikowymi i elementami układów elektronicznych nowej generacji [1,5], a także w badaniach niezawodnościowych połączeń lutowanych i testach ich termicznej odporności zmęczeniowej [3,4]. Znajdujące się na wyposażeniu aparatury SEM mikroanalizatory rentgenowskie dodatkowo zwiększają spektrum stosowalności urządzenia w omawianym zakresie, umożliwiając prowadzenie analiz ilościowych i jakościowych składu chemicznego powierzchni lutowanych (punktowo i w mikroobszarach), tworzenie map pierwiastków (ang. chemical mapping) oraz śledzenie zmian zawartości tychże wzdłuż linii skanowania (por. rys. 6). 73

4 MECHANIK 7/2013 Rys. 2. Mikropęknięcia elementów elektronicznych SMD ujawnione w wyniku przeprowadzenia badania SEM Rys. 3. Zdjęcia wykonane w technologii SEM ukazują nie tylko ewentualne błędy montażu, ale i niewidoczne pod mikroskopami optycznymi niejednorodności struktury soldera 74

5 MECHANIK 7/2013 Rys. 4. Powierzchnia przekroju soldera obserwowana pod mikroskopem skaningowym w 420-krotnym powiększeniu Rys. 5. Struktura soldera w 1500-krotnym powiększeniu (wyraźnie widoczne jasne obszary o zwiększonej zawartości ołowiu) 75

6 MECHANIK 7/2013 liczba zliczeń detektora Rys. 6. Przykładowy wynik analizy EDS powierzchni przekroju soldera 3. PODSUMOWANIE Do wizyjnej inspekcji linii montażowych SMT na szeroką skalę wykorzystuje się optyczne mikroskopy cyfrowe, zapewniające trójwymiarowe obrazowanie kontrolowanych podzespołów. Stosowanie w tym celu SEM jest na etapie produkcji nieopłacalne, ponadto zaś złożone pod względem technicznym. Należy jednak brać pod uwagę możliwość wykorzystania prezentowanej techniki obrazowania podczas projektowania i realizacji procesu badawczorozwojowego układów elektronicznych jako metody wspomagającej do weryfikacji zjawisk i pomiaru parametrów trudnych do zmierzenia metodami klasycznymi. LITERATURA [1] Kiełbasiński K., Młożniak A., Jakubowska M.: Environmental friendly thick film resistors with wide resistance range, Materiały Elektroniczne, vol. 36, nr 4/2008, s [2] Słówko W., Krzysztof M.: System detekcyjny elektronów wtórnych i wstecznie rozproszonych do obrazowania 3D w niskopróżniowej SEM, Elektronika konstrukcje, technologie, zastosowania, vol. 53, nr 2/2012, s [3] So A.C., Chan Y.C.: Reliability Studies of Surface Mount Solder Joints Effect of Cu-Sn Intermetallic Compounds, IEEE Transactions on Components, Packaging and Manufacturing Technology, Part B, Vol. 19, No. 3, August 1996, pp [4] Tu P.L., Chan Y.C., Lai J.K.: Effect of Intermetallic Compounds on the Thermal Fatigue of Surface Mount Solder Joints, IEEE Transactions on Components, Packaging and Manufacturing Technology, Part B, Vol. 20, No. 1, February 1997, pp [5] Zynek J., Hejduk K., Klima K., Możdżonek M., Stonert A., Turos A., Rzodkiewicz W.: Azotek krzemu stosowany w technologii planarnych fotodiod wykonanych na bazie InP, Materiały Elektroniczne, vol. 36, nr 4/2008, s

... Rozprawa doktorska. Detekcja sygnału i technika obrazowania w skaningowym mikroskopie elektronowym w zakresie niskiej próżni.

... Rozprawa doktorska. Detekcja sygnału i technika obrazowania w skaningowym mikroskopie elektronowym w zakresie niskiej próżni. Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Rozprawa doktorska... Detekcja sygnału i technika obrazowania w skaningowym mikroskopie elektronowym w zakresie niskiej próżni Michał Krysztof Promotor prof.

Bardziej szczegółowo

12 PODSTAWY MIKROSKOPII ELEKTRONOWEJ I JEJ WYBRANE ZASTOSOWANIA W CHARAKTERYSTYCE KATALIZATORÓW NOŚNIKOWYCH

12 PODSTAWY MIKROSKOPII ELEKTRONOWEJ I JEJ WYBRANE ZASTOSOWANIA W CHARAKTERYSTYCE KATALIZATORÓW NOŚNIKOWYCH GRZEGORZ SŁOWIK Zakład Technologii Chemicznej, Wydział Chemii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowsiej, Pl. M. Curie-Skłodowskiej, 20-031 Lublin grzesiek.slowik@gmail.com Rozdział 12 PODSTAWY MIKROSKOPII ELEKTRONOWEJ

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA. Wojciech Karcz. Wpływ parametrów mieszania proszków WC-Co i diamentu na mikrostrukturę spieków wytwarzanych metodą PPS

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA. Wojciech Karcz. Wpływ parametrów mieszania proszków WC-Co i diamentu na mikrostrukturę spieków wytwarzanych metodą PPS POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA Wojciech Karcz Wpływ parametrów mieszania proszków WC-Co i diamentu na mikrostrukturę spieków wytwarzanych metodą PPS

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Badania Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych

Laboratorium Badania Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska Laboratorium Badania Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych 1 Projekt MERFLENG... W 2012 roku

Bardziej szczegółowo

Możliwości wykorzystania spektroskopii ramanowskiej w branży naftowej

Możliwości wykorzystania spektroskopii ramanowskiej w branży naftowej NAFTA-GAZ listopad 2012 ROK LXVIII Sylwia Jędrychowska Instytut Nafty i Gazu, Kraków Możliwości wykorzystania spektroskopii ramanowskiej w branży naftowej Część I. Podstawy teoretyczne spektroskopii ramanowskiej

Bardziej szczegółowo

X RZESZOWSKA KONFERENCJA MŁODYCH FIZYKÓW, 28-29 V 2015 WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY, budynek B1, sala 42 PROGRAM

X RZESZOWSKA KONFERENCJA MŁODYCH FIZYKÓW, 28-29 V 2015 WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY, budynek B1, sala 42 PROGRAM X RZESZOWSKA KONFERENCJA MŁODYCH FIZYKÓW, 28-29 V 2015 WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY, budynek B1, sala 42 PROGRAM Czwartek, 28 V 2015 9.00 Rozpoczęcie X Rzeszowskiej Konferencji Młodych Fizyków 9.15-9.30

Bardziej szczegółowo

WYBRANE BADANIA DIAGNOSTYCZNE UZBROJENIA I SPRZĘTU WOJSKOWEGO ZA POMOCĄ PRZYRZĄDÓW ENDOSKOPOWYCH

WYBRANE BADANIA DIAGNOSTYCZNE UZBROJENIA I SPRZĘTU WOJSKOWEGO ZA POMOCĄ PRZYRZĄDÓW ENDOSKOPOWYCH ZESZYTY NAUKOWE WSOWL Nr 2 (168) 2013 WYBRANE BADANIA DIAGNOSTYCZNE UZBROJENIA I SPRZĘTU WOJSKOWEGO ZA POMOCĄ PRZYRZĄDÓW ENDOSKOPOWYCH Łukasz KOBUS, Mirosław CHMIELIŃSKI Olympus Polska Sp. z o.o. e-mail:

Bardziej szczegółowo

Badania porównawcze chropowatości powierzchni gładkich za pomocą skaterometrii, interferometrii i mikroskopii sił atomowych

Badania porównawcze chropowatości powierzchni gładkich za pomocą skaterometrii, interferometrii i mikroskopii sił atomowych Badania porównawcze chropowatości powierzchni gładkich za pomocą skaterometrii, interferometrii i mikroskopii sił atomowych dr inż. ROMUALD SYNAK 1, mgr inż. MARCIN PAWEŁCZAK 1, WŁODZIMIERZ LIPIŃSKI 1,

Bardziej szczegółowo

Mikroanaliza wiązką elektronową

Mikroanaliza wiązką elektronową Mikroanaliza wiązką elektronową Mikroskopia elektronowa: SEM - scanning electron microscope (skaningowy mikroskop elektronowy) TEM - transmision electron microscope (transmisyjny mikroskop elektronowy)

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY ELEKTRONICZNE

MATERIAŁY ELEKTRONICZNE E. Dąbrowska, M. Nakielska, M. Teodorczyk,... INSTYTUT TECHNOLOGII MATERIAŁÓW ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁY ELEKTRONICZNE ELECTRONIC MATERIALS KWARTALNIK T. 41-2013 nr 2 Wydanie publikacji dofinansowane jest

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE BADAŃ NIENISZCZĄCYCH W TECHNICE LOTNICZEJ

ZASTOSOWANIE BADAŃ NIENISZCZĄCYCH W TECHNICE LOTNICZEJ PRACE INSTYTUTU LOTNICTWA 211, s. 120-129, Warszawa 2011 ZASTOSOWANIE BADAŃ NIENISZCZĄCYCH W TECHNICE LOTNICZEJ JÓZEF KRYSZTOFIK, WOJCIECH MANAJ Instytut Lotnictwa Streszczenie Z uwagi na rosnące zapotrzebowanie

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA im. Stanisława Staszica w Krakowie WYDZIAŁ INŻYNIERII METALI I INFORMATYKI PRZEMYSŁOWEJ PRACA DOKTORSKA

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA im. Stanisława Staszica w Krakowie WYDZIAŁ INŻYNIERII METALI I INFORMATYKI PRZEMYSŁOWEJ PRACA DOKTORSKA AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA im. Stanisława Staszica w Krakowie WYDZIAŁ INŻYNIERII METALI I INFORMATYKI PRZEMYSŁOWEJ PRACA DOKTORSKA mgr inż. Magdalena Biel Mikrostruktura i właściwości biomateriałów tytanowych

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNE METODY MONITOROWANIA I DIAGNOZOWANIA KONSTRUKCJI Tadeusz Uhl

WSPÓŁCZESNE METODY MONITOROWANIA I DIAGNOZOWANIA KONSTRUKCJI Tadeusz Uhl WSPÓŁCZESNE METODY MONITOROWANIA I DIAGNOZOWANIA KONSTRUKCJI Tadeusz Uhl Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademia Górniczo-Hutnicza e-mail: tuhl@agh.edu.pl 1. Wprowadzenie Monitorowanie stanu

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp. Joanna Wesołowska przedstawiła referat pt.: Nanotechnologia technologia przyszłości. biomateriałów

1. Wstęp. Joanna Wesołowska przedstawiła referat pt.: Nanotechnologia technologia przyszłości. biomateriałów The ORTHOSLetter Czasopismo redagowane i wydawane przez Studenckie Koło Naukowe ORTHOS Vol. 1, No 3 May, 2006 W dniach 8-10 maja 2006 dwie nasze koleżanki z trzeciego roku reprezentowały nas na Ogólnopolskiej

Bardziej szczegółowo

Kamil Zalewski, Wojciech Nath, Marcin Ewiak, Grzegorz Gabryel

Kamil Zalewski, Wojciech Nath, Marcin Ewiak, Grzegorz Gabryel Kamil Zalewski, Wojciech Nath, Marcin Ewiak, Grzegorz Gabryel Ogólny opis mikroskopów Wstęp do idei mikroskopów skanujących Rodziny mikroskopów skanujących Ogólna zasada działania mikroskopów AFM i STM

Bardziej szczegółowo

SYSTEM POMIAROWY DO MONITOROWANIA PĘKANIA POŁĄCZEŃ MONTAŻOWYCH STOSOWANYCH W PRZEMYŚLE LOTNICZYM

SYSTEM POMIAROWY DO MONITOROWANIA PĘKANIA POŁĄCZEŃ MONTAŻOWYCH STOSOWANYCH W PRZEMYŚLE LOTNICZYM SYSTEM POMIAROWY DO MONITOROWANIA PĘKANIA POŁĄCZEŃ MONTAŻOWYCH STOSOWANYCH W PRZEMYŚLE LOTNICZYM Andrzej ZBROWSKI, Tomasz SAMBORSKI, Tomasz GIESKO, Dariusz BOROŃSKI, Tomasz MACHNIEWICZ Połączenia nitowe

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 4. Badanie dystrybucji substancji czynnych w tabletce leku przeciwbólowego techniką mapowania ramanowskiego

Ćwiczenie nr 4. Badanie dystrybucji substancji czynnych w tabletce leku przeciwbólowego techniką mapowania ramanowskiego Laboratorium Fizykochemii Nowych Materiałów Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego Semestr zimowy 2011/2012 Ćwiczenie nr 4 Badanie dystrybucji substancji czynnych w tabletce leku przeciwbólowego techniką

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY ELEKTRONICZNE

MATERIAŁY ELEKTRONICZNE D. Podniesiński, A. Kozłowska, M. Nakielska,... INSTYTUT TECHNOLOGII MATERIAŁÓW ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁY ELEKTRONICZNE ELECTRONIC MATERIALS KWARTALNIK T. 39-2011 nr 1 Wydanie publikacji dofinansowane

Bardziej szczegółowo

przeglad Nr 13/2011 40. Krajowa Konferencja Badań Nieniszczących Warszawa, 24-26 października 2011 r. Moc jest z tobą, jeśli masz ten aparat

przeglad Nr 13/2011 40. Krajowa Konferencja Badań Nieniszczących Warszawa, 24-26 października 2011 r. Moc jest z tobą, jeśli masz ten aparat przeglad Nr 13/2011 Welding Technology Review 40. Krajowa Konferencja Badań Nieniszczących Warszawa, 24-26 października 2011 r. Rok założenia 1928 PL ISSN 0033-2364 Index 37125 Cena 17 zł (w tym 5% Vat)

Bardziej szczegółowo

PROBLEMATYKA: Techniki zbierania widm w analizie ciał stałych. Analiza jakościowa i ilościowa na podstawie widm FT-IR

PROBLEMATYKA: Techniki zbierania widm w analizie ciał stałych. Analiza jakościowa i ilościowa na podstawie widm FT-IR PROBLEMATYKA: Techniki zbierania widm w analizie ciał stałych. Analiza jakościowa i ilościowa na podstawie widm FT-IR TEMAT ĆWICZENIA: ANALIZA WYBRANYCH TWORZYW SZTUCZNYCH ZA POMOCĄ TECHNIK SPEKTROSKOPII

Bardziej szczegółowo

Autoreferat. 3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych:

Autoreferat. 3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych: Załącznik nr 2 Rzeszów, 27.10.2014 r Autoreferat 1. Imię i Nazwisko Mariusz Oleksy 2. Posiadane dyplomy i stopnie naukowe Stopień doktora Rok uzyskania 2000 Politechnika Śląska w Gliwicach, Wydział Chemiczny

Bardziej szczegółowo

Możliwości wykorzystania spektroskopii ramanowskiej w branży naftowej

Możliwości wykorzystania spektroskopii ramanowskiej w branży naftowej NAFTA-GAZ styczeń 2013 ROK LXIX Sylwia Jędrychowska Instytut Nafty i Gazu, Kraków Możliwości wykorzystania spektroskopii ramanowskiej w branży naftowej Część II. Zastosowania spektroskopii ramanowskiej

Bardziej szczegółowo

Elastyczne ogniwa fotowoltaiczne

Elastyczne ogniwa fotowoltaiczne POLITECHNIKA ŁÓDZKA Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki STRESZCZENIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ Elastyczne ogniwa fotowoltaiczne Katarzyna Znajdek promotor prof. dr hab. inż. Zbigniew

Bardziej szczegółowo

Paweł Węgierek. Przewodnictwo elektryczne w silnie zdefektowanych półprzewodnikach modyfikowanych technikami jonowymi

Paweł Węgierek. Przewodnictwo elektryczne w silnie zdefektowanych półprzewodnikach modyfikowanych technikami jonowymi Paweł Węgierek Przewodnictwo elektryczne w silnie zdefektowanych półprzewodnikach modyfikowanych technikami jonowymi Lublin 2013 Przewodnictwo elektryczne w silnie zdefektowanych półprzewodnikach modyfikowanych

Bardziej szczegółowo

MULTIMEDIALNA WIZUALIZACJA ZASADY DZIAŁANIA POMIAROWEGO, LASEROWEGO MIKROSKOPU KONFOKALNEGO OLYMPUS LEXT OLS4000

MULTIMEDIALNA WIZUALIZACJA ZASADY DZIAŁANIA POMIAROWEGO, LASEROWEGO MIKROSKOPU KONFOKALNEGO OLYMPUS LEXT OLS4000 Dr Sebastian Stach, email: sebastian.stach@us.edu.pl Inż. Izabela Kąkol, email: izakak1@wp.pl Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach, Instytut Informatyki, Zakład Komputerowych

Bardziej szczegółowo

Sylwia Aldona Gierałtowska

Sylwia Aldona Gierałtowska Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk Sylwia Aldona Gierałtowska Tlenki o wysokiej stałej dielektrycznej otrzymywane metodą osadzania warstw atomowych (ALD) i ich zastosowanie w elektronice Rozprawa doktorska

Bardziej szczegółowo

PRACE. Instytutu Ceramiki i Materia³ów Budowlanych. Nr 7. Scientific Works of Institute of Ceramics and Construction Materials ISSN 1899-3230

PRACE. Instytutu Ceramiki i Materia³ów Budowlanych. Nr 7. Scientific Works of Institute of Ceramics and Construction Materials ISSN 1899-3230 PRACE Instytutu Ceramiki i Materia³ów Budowlanych Scientific Works of Institute of Ceramics and Construction Materials Nr 7 ISSN 1899-3230 Rok IV Warszawa Opole 2011 DANUTA CHMIELEWSKA * BARBARA SYNOWIEC

Bardziej szczegółowo

Badania osadów z wodomierzy Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie

Badania osadów z wodomierzy Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków www.ifj.edu.pl/publ/reports/2014/ Kraków, grudzień 2014 Raport Nr 2080/AP Badania osadów

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny Katedra Technologii Materiałów Maszynowych i Spawalnictwa. Rozprawa doktorska

Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny Katedra Technologii Materiałów Maszynowych i Spawalnictwa. Rozprawa doktorska Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny Katedra Technologii Materiałów Maszynowych i Spawalnictwa Rozprawa doktorska BADANIE MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA METODY POMIARU MAGNETYCZNEGO POLA ROZPROSZONEGO DO

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Katedra Geoinformacji, Fotogrametrii i Teledetekcji Środowiska PRACA MAGISTERSKA Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo