Budżet zatwierdzony. Radni głosują nad budżetem gminy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Budżet zatwierdzony. Radni głosują nad budżetem gminy"

Transkrypt

1 ISSN Zabłudów i Okolice Miesięcznik bezpłatny Nr 2 (69) Luty 2015 Budżet zatwierdzony Pierwsza w 2015 roku sesja Rady Miejskiej w Zabłudowie, która odbyła się 30 stycznia poświęcona była w głównej mierze uchwaleniu budżetu gminy na bieżący rok. Zaplanowane w uchwale dochody budżetu wyniosą zł zł, a wydatki zł. Deficyt w wysokości zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych. Z budżetu gminy w 2015 roku zostaną udzielone dotacje m.in. na funkcjonowanie gminnych instytucji kultury tj.: Miejskiego Ośrodka Animacji Kultury w wysokości zł oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zabłudowie w wysokości zł. Wysokość planowanej dotacji przekazanej gminom Białystok i Supraśl z tytułu prowadzenia opieki przedszkolnej nad dziećmi zamieszkałymi na terenie gminy Zabłudów w 2015 roku wyniesie zł. Wydatki na oświatę w 2015 roku wyniosą zł, z czego zł stanowić będzie subwencja i dotacja z budżetu Państwa. Oznacza to, że gmina ze środków własnych przeznaczy ponad 3,7 mln złotych na wydatki związane z utrzymaniem szkół, wynagrodzeniem nauczycieli oraz dowożeniem uczniów. Inwestycje gminne Najdroższą z zaplanowanych na 2015 rok inwestycji będzie przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Białostoczku. Pochłonie ona prawie 1,2 mln złotych. Ponadto będą kontynuowane prace przy budowie sieci wodociągowej na odcinku Halickie Kuriany Kucharówka Zwierki. Wśród zaplanowanych na 2015 rok projektów przewidziano do wykonania dokumentację na budowę Radni głosują nad budżetem gminy sieci wodociągowej w Łubnikach i na odcinkach: Zabłudów Kowalowce, Pawły Miniewicze, Kamionka Bobrowa oraz do Laszek. W budżecie znalazły się pieniądze na przebudowę pięciu ulic w Zabłudowie. Chodzi konkretnie o cztery ulice na osiedlu Marii Magdaleny (Ostaszewskiego, Drukarzy Zabłudowskich, Karpińskiego, Sapiehów) oraz ul. Polną. W sumie planuje się na tę przebudowę przeznaczyć ponad 620 tys. złotych. Dokładnie złotych pochłonie budowa punktu segregacji odpadów komunalnych dla gminy Zabłudów. Natomiast ponad 160 tys. złotych zostanie wydatkowane na rozbudowę oświetlenia ulicznego na terenie gminy Zabłudów. Dużo emocji wzbudził problem wykreślenia przez część radnych wypłaty odszkodowań przy wykupie gruntów pod budowę drogi Ostrówki Dawidowicze. Pomimo protestów obecnych na sali mieszkańców tych miejscowości radni nie uwzględnili ich sugestii i przegłosowali zaniechanie dalszych prac. Ogółem wydatki na inwestycje w 2015 roku wyniosą zł, w tym planowane do pozyskania ze środków unijnych: zł.

2 2 Zabłudów i Okolice Prognoza jest niezbędna O Wieloletniej Prognozie Finansowej z Jolantą Iwaniuk, skarbnikiem Zabłudowa rozmawia Piotr Woroniecki Na sesji budżetowej radni zatwierdzili Wieloletnią Prognozę Finansową. Co jest w niej zawarte? Czy to są przewidywania wydatków gminnych na nadchodzące lata? Wieloletnia Prognoza Finansowa jest to odrębne zarządzenie, które musi być zatwierdzone co roku razem z budżetem. Podlega ciągłym zmianom podobnie jak budżet. Zawiera ona kwoty inwestycji na lata następne. Jest ona głównie sporządzana po to, aby sprawdzić czy gmina jest Jolanta Iwaniuk, skarbnik Zabłudowa w stanie spełnić tzw. indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia. Jest ona przygotowywana na okres trzech kolejnych lat. W przypadku gdy mamy zaciągnięte kredyty na kilkanaście lat, to musimy ją sporządzić na te wszystkie lata. Czy jest ona niezbędna w funkcjonowaniu gminy? Jest ona konieczna i niezbędna. Regionalna Izba Obrachunkowa udziela opinii w zakresie wieloletniej prognozy finansowej. Jest ona podstawą przy uchwalaniu budżetu. Bez niej nie ma budżetu. Ferie w Klubie W okresie ferii zimowych Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Zabłudowie przygotował dzieciom i młodzieży z szereg atrakcji. Uczestnicy Ferii w Klubie wzięli udział w wyjeździe do Białostockiego Teatru Lalek na spektakl Królowa Śniegu. Spotkali się z również z popularną aktorką filmową i teatralną Alicją Bach. Spotkanie to było inspiracją do stworzenia pacynek i zabawy w teatr. Spotkanie z Alicją Bach, aktorką Białostockiego Teatru Lalek Wiele frajdy przyniosło samodzielne wykonanie mydła podczas wizyty w Muzeum Farmacji w Białymstoku. Ogromne zainteresowanie wzbudziły zabytkowe eksponaty, w tym fotel dentystyczny sprzed stu lat. W czasie ferii zimowych dzieci i młodzież odwiedziły również miejsce upamiętniające Powstanie Styczniowe na terenie Nadleśnictwo Żednia oraz spróbowała swoich sił w turnieju warcabowym. Umiejętność pływania doskonaliły natomiast na basenie. Ferie w Klubie zakończyły się zabawą w białostockich Spodkach. Dostarczyły dzieciom i młodzież wielu pozytywnych emocji. Wzięło w nich udział ok. 50 uczestników. Zajęcia podczas ferii odbyły się również w placówkach terenowych Miejskiego Ośrodka Animacji Kultury w Zabłudowie. MG Znowu nas mniej Sytuacja demograficzna Polski przekłada się na gminę Zabłudów. Już szósty rok z rzędu zanotowano więcej zgonów niż urodzeń. W ubiegłym roku do wieczności odeszło 109 osób, urodziło się 83 dzieci i zawarto 60 małżeństw. Takie dane otrzymaliśmy z Urzędu Stanu Cywilnego w Zabłudowie. W 2014 roku zmarło 67 mężczyzn i 42 kobiet. Najwięcej zgonów było w lutym 13, najmniej w lipcu tylko 6. W ubiegłym roku urodziło się 45 chłopców i 38 dziewczynki. Najpłodniejszy okazał się czerwiec, w tym miesiącu przyszło na świat 12 dzieci. Najmniej maluchów pojawiło się w kwietniu tylko 3. W omawianym przez nas okresie 60 par zawarło związki małżeńskie. Najwięcej ślubów odbyło się we sierpniu 13, a najmniej w marcu, listopadzie i grudniu po 1. Urząd Stanu Cywilnego odnotował również w 2014 roku 21 rozwodów. Dla porównania w 2013 roku zmarło 112 osób, urodziło się 94 dzieci i zawarto 79 małżeństw.

3 Nr 2 (69) Luty Gmina z budżetem O niedawno uchwalonym budżecie gminy na 2015 rok z Adamem Tomankiem, burmistrzem Zabłudowa rozmawia Piotr Woroniecki 30 stycznia ubiegłego miesiąca radni uchwalili budżet gminy na 2015 r. Na co zostanie on przeznaczony? Budżet to bardzo istotna rzecz w funkcjonowaniu gminy. Pozwala on podzielić środki finansowe na różne dziedziny. I tak oświata pochłonie ponad 9 mln złotych, pomoc społeczna 1,6 mln złotych, inwestycje 3 mln zł, gospodarka komunalna 3,4 mln zł, kultura i sport ponad 1,1 mln złotych. Główne wydatki zbliżone są do poprzednich budżetów. Przede wszystkim różni on jednak inwestycjami. Myślę, że to stabilny budżet, choć mam do niego uwagi. Na sesji najwięcej emocji wzbudziła budowa drogi Ostrówki Dawidowicze. O co chodzi z tą inwestycją? Radni podjęli decyzję, że kwota przeznaczona na wypłaty za wykup gruntów pod budowę tej drogi została wykreślona i przesunięta na tzw. wydatki bieżące w zakresie utrzymaniu dróg. Głównym chyba powodem tej decyzji było to, że zgodnie z kosztorysem budowa tej drogi to wydatek rzędu ponad 4 mln złotych. Muszę jednak zaznaczyć, to tylko szacunki. Droga ta powstałaby w takim standardzie, na jaki gminę byłoby stać. Ponadto w tym roku planowaliśmy tylko wykupić grunty i zarezerwowaliśmy na to 60 tys. złotych. Osobiście nie podzielam tej decyzji radnych. Stan tej drogi należy w najbliższych latach i tak poprawić. Adam Tomanek, burmistrz Zabłudowa A jakie nowe inwestycje będą realizowane w tym roku z pieniędzy budżetowych. Proszę o wymienienie tych najważniejszych. Oczywiście te najważniejsze dla naszej gminy to są drogi. Nie dziwię się więc radnym, że wybrali pięć ulic w Zabłudowie, aby podnieść ich standard. Mieszkańcy m.in. ul. Polnej już od wielu lat zabiegali o poprawę jej przejezdności. Uważam, że radni reprezentują mieszkańców i wiedzą, które ulice w pierwszej kolejności należy utwardzać. Ponadto zamierzamy przebudować sieć wodociągową i kanalizacyjną w Białostoczku. To będzie nasz największy, tegoroczny wydatek. Planujemy wydać na to ponad 1,1 mln złotych, jednak po rozstrzygnięciu przetargu kwota ta może okazać się niższa, a na dodatek mamy jeszcze na to ponad 400 tys. złotych dotacji unijnej. Sporo pieniędzy pochłonie budowa punktu segregacji odpadów komunalnych czy rozbudowa oświetlenia w gminie Zabłudów. Co ciekawe chcemy w tym roku przygotować dokumentację techniczną na wymianę tradycyjnych lamp oświetleniowych na ledowe, zużywające znacznie mniej prądu. Jestem pewien, że po ich wymianie zmniejszą się rachunki za energię elektryczną. Czy w dalszym ciągu oświata pochłonie najwięcej pieniędzy z budżetu gminy? Zdecydowanie. Wspomniana wcześniej kwota ponad 9 mln złotych, stanowi około 35 proc. całego budżetu gminy. Finansowanie szkół to naprawdę spory wydatek. Pragnę zaznaczyć, że sama subwencja oświatowa przekazywana przez Ministerstwo Oświaty jest niewystarczająca nawet na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli. Samorząd Zabłudowa musi dopłacać do szkolnictwa prawie 4 mln złotych. Czy ten budżet będzie różnił się znacznie od ubiegłorocznego? Jakby go Pan ocenił? Budżet ten na pewno różni od ubiegłorocznego w zakresie inwestycji. Jak dobrze pamiętam, w ubiegłym roku sporo pieniędzy poszło na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. W tym roku wydamy mniej na inwestycje, ponieważ kończą się programy unijne z okresu finansowania , natomiast nie wejdą jeszcze środki unijne w zakresie inwestycji z nowych etapów finansowania. Podsumowując uważam, że to budżet skonstruowany na miarę naszych najważniejszych oczekiwań i potrzeb oraz możliwości finansowych, skonstruowany z uwzględnieniem aktualnego harmonogramu realizacji działań w ramach nowego okresu programowania. Dziękuje bardzo za rozmowę.

4 4 Zabłudów i Okolice Wybory sołtysów Od 16 lutego br. w sołectwach położonych na terenie gminy Zabłudów rozpoczynają się wybory sołtysów oraz rad sołeckich. Sołtysi oraz członkowie rad sołeckich są wybierani przez zebranie wiejskie spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Uczestnikami zebrania mogą być pełnoletni mieszkańcy danego sołectwa, stale w nim zamieszkujący. Należy zwrócić uwagę, że stałe zamieszkiwanie nie jest tożsame z meldunkiem na pobyt stały. Można stale zamieszkiwać w danej miejscowości i nie być zameldowanym na pobyt stały. Tacy mieszkańcy są członkami wspólnoty tworzącej dane sołectwo, przeto posiadają czynne i bierne prawo wyborcze. O terminach wyborów mieszkańcy będą informowani przede wszystkim poprzez ogłoszenia rozplakatowane na terenie sołectw. Ogłoszenie o zebraniu wyborczym powinno być podane do publicznej wiadomości co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania. Terminy zebrań są ustalane przez pracowników Urzędu w porozumieniu z sołtysem. Poniższe zestawienie zawiera ustalone terminy zebrań wyborczych. W pozostałych miejscowościach terminy jeszcze nie zostały wyznaczone. Zainteresowanym polecamy śledzenie strony internetowej gminy (www.zabludow.pl lub gdzie w zakładce WYBORY SOŁTYSÓW na bieżąco będą aktualizowane i ustalane terminy wyborów. Przewidywany termin zakończenia wyborów to 20 marca br. Joanna Jakoniuk SOŁECTWO TERMIN ZEBRANIA MIEJSCE ODBYWANIA ZEBRAŃ Bobrowa Dawidowicze Folwarki Małe Folwarki Tylwickie Gnieciuki Halickie Kaniuki Kol. Zabłudów Kołpaki Kowalowce Koźliki Krynickie Kudrycze Małynka Nowosady Olszanka Pasynki Pawły Protasy Rafałówka Ryboły Sieśki Solniki Zagruszany Zwierki Żuki 6 marca 2015r. godz luty 2015r. godz luty 2015r. godz luty 2015r. godz luty 2015r. godz luty 2015r. godz luty 2015r. godz luty 2015r. godz luty 2015r. godz luty 2015r. godz luty 2015r. godz luty 2015r. godz lutego 2015r. godz luty 2015r. godz marca 2015r. godz luty 2015r. godz luty 2015r. godz r. godz lutego 2015r. godz marca 2015r. godz marca 2015r. godz marca 2015r. godz marca 2015r. godz marca 2015r. godz luty 2015r. godz marca 2015r. godz Mieszkanie Sołtysa Bobrowa 14 Świetlica Wiejska w Dawidowiczach Świetlica Wiejska w Folwarkach Małych Budynek po byłym Ośrodku Zdrowia w Folwarkach Tylwickich Świetlica Wiejska w Gnieciukach Świetlica Wiejska w Halickich Świetlica Wiejska w Kaniukach Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zabłudowie (Korytarz przed salą gimnastyczną) Mieszkanie Sołtysa Kołpaki 26 Mieszkanie Sołtysa Kowalowce 25 Świetlica Wiejska w Koźlikach Remiza Strażacka w Krynickich Remiza Strażacka w Kudryczach Mieszkanie Sołtysa Małynka 40 Mieszkanie Sołtysa Nowosady 17 Mieszkanie Sołtysa Olszanka 19 Mieszkanie sołtysa Świetlica Wiejska w Pawłach Mieszkanie Sołtysa Protasy 2 Wiejski Dom Kultury w Rafałówce Wiejski Dom Kultury w Rybołach Mieszkanie Sołtysa Sieśki 12 Mieszkanie prywatne Solniki 28 Mieszkanie Sołtysa Zagruszany 49 świetlica Wiejska w Zwierkach Świetlica Wiejska w Żukach

5 Nr 2 (69) Luty Blokada pod Zabłudowem Nadmierna populacja dzików i straty przez nie dokonane na polach oraz brak działań rządu wymusiły na nas tę desperacką decyzję mówi Marcin Szarejko, przewodniczący blokady na drodze krajowej nr 19 nieopodal Zabłudowa. Ciągniki na kilka dni zablokowały drogę krajową Białystok - Zabłudów Ten sztuczny dzik to symbol protestu rolników Od roku pisaliśmy pisma, spotykaliśmy się z ministrem rolnictwa, który nas niestety zlekceważył. Nic to nie dało. Wyjście na drogi to nasza ostateczność tłumaczy Marcin Szarejko. Oczywiście głównym utrapieniem na Podlasiu są dziki, które niszczą nam uprawy. Po drugie nie możemy sprzedawać trzody chlewnej, a jeśli nam się uda, to po bardzo niskiej cenie 3,20 zł za kilogram. występujące w regionie należy jak najszybciej wygasić i dać możliwość normalnej pracy rolnikowi wyjaśnia Marcin Szarejko. Podjęcie decyzji o wystrzelaniu dzików przez zarząd województwa podlaskiego jest rolnikom na rękę. Pytają tylko dlaczego teraz a nie dwa lata wcześniej. Gdyby decyzja została podjęta dwa, trzy lata temu problemów z tymi zwierzętami nie byłoby. Okazuje się, że od trzech lat koła łowieckie nie wykonywały swoich planów i pogłowie dzików tak się zwiększyło, że na dzień dzisiejszy nie są w stanie tego opanować. Dzik jest zwierzęciem Skarbu Państwa to dlaczego rolnicy muszą swoimi uprawami karmić to zwierzę zastanawia się Marcin Szarejko. Blokada pod Zabłudowem odbyła się od 3 do 11 lutego br. i odbiła się szerokim echem w całej Polsce. Taki plakat umieszczono na beczkowozie Po prostu nie jest to opłacalne. Krótko mówiąc nie da się żyć. Do każdego świniaka należy dołożyć 250 złotych. Spowodowało to naszą desperację i wyjście na drogi dodaje przewodniczący blokady. W naszym województwie jest choroba ASF i zakłady mięsne nie chcą kupować od nas wieprzowiny. Głównym nosicielem ASF jest właśnie dzik. Ognisko choroby Turniej tenisa w Halickich W niedzielę, 8 lutego br. odbył się turniej tenisa stołowego w Halickich. Nizar Saidi po raz kolejny okazał się najlepszy i obronił tytuł mistrza tej miejscowości. Turniej został zorganizowany w ramach profilaktycznego programu antyalkoholowego. Ponadto w grupie chłopców do lat 16 pierwsze miejsce zajął Sebastian Lipski, drugie Szymon Turczewski, a trzecie Krzysztof Zajkowski. W grupie dziewczyn najlepsza okazała się Patrycja Prus, druga była Kamila Czajkowska, a trzecia Weronika Czajkowska. W grupie chłopców powyżej 16 lat na zwyciężył Nizar Saidi. Miejsce drugie wywalczył Sebastian Czajkowski, a trzecie Damian Ostaszewski.

6 6 Zabłudów i Okolice Przedstawialiśmy na naszych łamach różne sylwetki ludzi. Najczęściej były to jednak pojedyncze osoby. Tym razem chcemy Państwu zaprezentować 9-osobową rodzinę. Nie ma ich wiele na terenie gminy Zabłudów. Dlatego zdecydowaliśmy się pokazać ich codzienne życie. Wielodzietni i szczęśliwi Bardzo chciałam wyjść za mąż i mieć dzieci. Nie jedno czy dwoje, lecz kilkoro. Moje marzenia się spełniły, za co jestem wdzięczna Bogu mówi Zdzisława Dakowicz, mieszkanka Kolonii Rafałówka, która wychowuje siedmioro dzieci. Ja i mąż pochodzimy z rodzin, w których było sporo dzieci. W naszych domach rodzinnych oprócz nas było jeszcze po troje rodzeństwa. Dlatego dla nas było oczywiste, że i my będziemy mieli kilkoro. Każde dziecko jest dla nas darem od Pana Boga. To prawdziwe szczęście, cud, który dzieje się na naszych oczach. Jesteśmy dumni że nasze dzieci wyrastają na porządnych ludzi wrażliwych na potrzeby innych. Cieszymy się z ich sukcesów mówi dumna mama z Kolonii Rafałówka. Smucą mnie jednak sytuacje, gdy muszę podać ilość dzieci w naszej rodzinie. Reakcje ludzi, gdy usłyszą, że mam ich siedmioro są naprawdę przykre. Najczęściej jest to zdziwienie, ale niekiedy też lekceważenie i niechęć wyjaśnia Zdzisława Dakowicz. Natomiast jej mąż dodaje, że już kilkukrotnie sąsiedzi gratulowali mu takich ładnych i grzecznych córek. Jednocześnie uważa, że dzieci z licznych rodzin łatwiej radzą sobie w życiu. Zanim Zdzisława zawarła związek małżeński z Krzysztofem Dakowiczem pracowała jako nauczycielka w przedszkolu w Dojlidach Górnych. Jak zaczęły rodzić się dzieci poszła na urlopy macierzyńskie i wychowawcze. Przez kilkanaście lat zajmowała się dziećmi. Wróciła do pracy zawodowej dopiero gdy najmłodszy syn skończył 3 lata. Obecnie pracuje w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Rafałówce. Posiłki Obiady gotuję po pracy. Wcześniej często pomagał mi mój mąż, czy moja mama, a teraz wspierają mnie córki mówi Zdzisława Dakowicz. Przy tak licznej rodzinie zjada się trzy bochenki chleba dziennie. A na obiad należy zużyć kilogram mięsa czy ryby. Podstawowe zakupy robimy tutaj w Rafałówce, a po większe udajemy się do większych sklepów w Zabłudowie czy Białymstoku wyjaśnia Krzysztof Dakowicz. Po prostu szukamy oszczędności i kupujemy gdzie taniej, myślę, że tak jak wszyscy. Warzywa i owoce Mieszkają na wsi to łatwiej jest im chociażby z ziemniakami czy warzywami, które gromadzą na zimę. Mają własny sad, czyli owoce rosną na drzewach, oczywiście jeśli obrodzą danego roku. Sadzą też truskawki, latem często chodzą na jagody Rodzina Dakowiczów. Od lewej stoją: Zdzisława, Mateusz, Michał, Jarosław, Paweł, Dorota, Mariola, Anna i Krzysztof. i maliny. Robią z tego przetwory, część zamrażają. Kupują też sporo kapusty i kiszą ją, aby zimą mieć zdrowy dodatek do obiadów. Krzysztof Dakowicz prowadzi kilkuhektarowe gospodarstwo rolne. Hoduje m. in. krowy, czyli problem z mlekiem, twarogiem czy masłem ich omija. Hodują też kury, więc i mają jajka.

7 Nr 2 (69) Luty Zasiłki Korzystają z zasiłków rodzinnych. Dzieci jedzą obiady bezpłatnie w różnych szkołach, oprócz dwóch studentek. One mają stypendia socjalne, w tym jedna za wysoką średnią ocen ma również stypendium naukowe. Staramy się żyć oszczędnie. Remonty i dobudowę pokoi na poddaszu wykonujemy we własnym zakresie. Może dlatego udaje się nam nie zaciągać kredytów i pożyczek tłumaczy matka siedmiorga dzieci. Ubiór Uczę dzieci, aby same pilnowały swojego ubioru. Sprawdzam tylko czy wszystko jest czyste i pomagam w prasowaniu. Część ubrań kupuję, ale sporo dostaję od moich sióstr czy od znajomych, za co im serdecznie dziękuję mówi Zdzisława Dakowicz. Obowiązki rodzinne Starsi chłopcy pomagają ojcu w gospodarstwie rolnym. Ale również pamiętają o porządku w swoim pokoju. Dziewczynki zajmują się sprzątaniem, praniem, zmywaniem czy gotowaniem. Pieką też pyszne ciasta. Zależy mi na tym, aby stały się samodzielne. Jak nauczą się za młodu, tak będą prowadziły w przyszłości swoje domy stwierdza mieszkanka Kolonii Rafałówka. Sukcesy dzieci Okazuje się, że pomimo tak dużej rodziny dzieci dobrze sobie radzą w szkołach i na uczelni. 20-letnia Mariola, studentka II roku biologii na Uniwersytecie w Białymstoku ma najwyższą średnią ocen na roku, natomiast 18-letnia Dorota, uczennica liceum jest w pierwszej czwórce w szkole. Syn Jarosław na koniec II klasy w gimnazjum otrzymał srebrną odznakę za wyniki w nauce. Dzieci kończąc szkołę podstawową zawsze miały świadectwa z czerwonym paskiem i wzorowe zachowanie. Biorą też udział w licznych konkursach tematycznych. W niektórych z nich doszły nawet do poziomu ogólnopolskiego. Wypoczynek Przez te lata, gdy wychowujemy nasze dzieci pamiętamy, aby w trakcie wakacji wysłać je na kolonie czy obozy dofinansowywane przez KRUS lub Solidarność Rolników. Były w górach, nad morzem czy nad jeziorami. Staramy się, aby oderwały się od codzienności i zobaczyły piękne zakątki naszej ojczyzny. Wiemy, że nasze pociechy lubią pływać, dlatego kilka razy w roku jeździmy na basen do Michałowa, gdzie korzystamy z biletu rodzinnego wyjaśniają oboje małżonkowie. Kontakty Wiele zawdzięczam moim rodzicom, po których odziedziczyłam gospodarstwo. Wybudowali oni dom, w którym obecnie mieszkamy. Zawsze mogłam liczyć na ich pomoc. Mój tata dopóki zdrowie mu pozwalało, pomagał mężowi w prowadzeniu gospodarstwa. Woził dzieci do szkoły i do lekarza. Rodzina w moim życiu ma ogromne znaczenie. Utrzymuję bliskie kontakty, szczególnie z moimi siostrami. Mamy taką tradycję, że spotykamy się na kawę prawie co niedzielę po mszy u jednej z nas. Mieszkamy przecież na terenie tej samej gminy. Często spotykamy się też z rodziną męża w jego domu rodzinnym mówi Zdzisława Dakowicz. Samochód Aby cała rodzina Dakowiczów przemieszczała się z miejsca na miejsce potrzebują 9-osobowego busa. Mają takie auto, ale niestety najlepsza lata ma już za sobą. Może znajdzie się ktoś życzliwy z naszych czytelników i sprzeda w dobrej cenie podobny samochód. Chętnie opiszemy ten fakt jako dalszy ciąg życia wielodzietnej i szczęśliwej rodziny z Kolonii Rafałówka. To są nauczyciele Drużyna nauczycieli z Zabłudowa po raz piąty z rzędu okazała się najlepsza w mistrzostwach województwa podlaskiego pracowników oświaty w futsalu. Odbyły się one 10 stycznia br. w hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Grajewie. Zwycięska ekipa wygrała prawie wszystkie mecze. Uległa tylko gospodarzom w pierwszym meczu 2:3. W pozostałych pokazała już wyższość i wygrała wszystkie kolejne. Drugie miejsce wywalczył Zespół Szkół w Niećkowie, trzecie Oświata Grajewo, czwarte Politechnika Białostocka, a ostatnie ekipa z IV LO Białystok Drużyna mistrzów wystąpiła w składzie: Paweł Milewski, Jan Omelianowicz, Jarosław Leończuk, Radosław Klepacki, Grzegorz Pieczywek, Dariusz Gołdowski, Michał Tchórznicki. Organizatorem zawodów był Związek Nauczycielska Polskiego w Grajewie pod honorowym patronatem burmistrza miasta. Kolejne, dziesiąte już mistrzostwa odbędą się za rok, 9 stycznia 2016 roku, również w Grajewie.

8 8 Zabłudów i Okolice Słucham mieszkańców Z Emilią Kochańską, przewodniczącą zarządu osiedla w Zabłudowie rozmawia Piotr Woroniecki. Niebawem minie Pani 4-letnia kadencja. Jest Pani zadowolona z pełnienia tej społecznej funkcji? Z pełnienia funkcji Przewodniczącej Zarządu Osiedla w Zabłudowie jestem zadowolona. Traktuję ją jako pewnego rodzaju misję. Funkcja ta pozwala służyć ludziom, daje szansę na żywy kontakt z nimi. Obejmując ją, naturalnym dla mnie pragnieniem było, aby być blisko ludzi. Chyba mi się to udało. Poza pełnieniem typowych dla Przewodniczącej Zarządu Osiedla Zabłudów obowiązków, staram się pomagać mieszkańcom naszego miasta w rozwiązaniu ich różnego rodzaju problemów. Jeśli mi się to udaje, jestem bardzo zadowolona. I choć czasem pełniona przeze mnie funkcja wymaga ogromnego zaangażowania, pochłania wiele czasu, to daje również ogromną satysfakcję. Cztery laty temu wspominała Pani na łamach gazety, że najważniejsza jest współpraca z lokalnymi władzami na rzecz mieszkańców. Czy po tych kilku latach może Pani powiedzieć, że te działania się udały? Ze współpracy z lokalnymi władzami jestem zadowolona. Wielokrotnie wspierały mnie w moich działaniach. Oczywiście na każde moje zamierzenie wymagające nakładu środków finansowych zostawało od razu realizowane, gdyż zasoby budżetowe naszej gminy są ograniczone. Jednak mimo tego mogę stwierdzić, że nasza współpraca układała się bardzo dobrze. A czym konkretnie może się Pani pochwalić? Nie chcę się chwalić. Moi wyborcy, mieszkańcy naszego miasteczka zdążyli mnie już trochę poznać. Według mnie najważniejszy jest człowiek, ludzie mnie fascynują. Za swój osobisty sukces uważam to, iż potrafiłam się na nich otworzyć, być blisko nich, towarzyszyć im w radościach i smutkach. Jak Pani sądzi czy z nowym burmistrzem uda się zmieniać Zabłudów? Nowy burmistrz jest człowiekiem rozsądnym, ale również otwartym na potrzeby mieszkańców naszego miasta i gminy. Mam więc nadzieję, że kontynuując to co dobre, wdrażając swoje pomysły i słuchając przy tym głosu mieszkańców z czasem uda się wiele rzeczy w naszym mieście zmienić na lepsze. Tylko należy wykazać się cierpliwością, bo mimo najszczerszych chęci, nie ma możliwości wykonania wszystkiego od razu. Zmiany, aby przyniosły oczekiwany skutek bardzo często wymagają czasu. Zamierza Pani kandydować na kolejną kadencję? Mam kilka planów, które chciałabym jeszcze móc zrealizować. A czy mi się uda? To zależy od mieszkańców. Zobaczymy. Dziękuję bardzo za rozmowę. Sybiraczka w szkole Od chwili nadania imienia Sybiraków Szkole Podstawowej w Rafałówce odbywają się tam spotkania z osobami wywiezionymi do Związku Sowieckiego. 22 stycznia br. zawitała do dzieci Renata Iwanowska. Okazało się, że rodzice Renaty Iwanowskiej przed wojną należeli do inteligencji. Mama była nauczycielką a ojciec sędzią sądu okręgowego w Czortkowie, niedaleko Tarnopola. W kwietniu 1940 roku została wraz z rodzicami wywieziona do Kazachstanu jako roczne dziecko. Jak sama mówiła pomimo ciężkiej choroby cudem przeżyła. Na mocy układu Sikorski Majski razem z rodziną wydostała się z Rosji i statkiem dotarła do Persji (dzisiejszy Iran). Następnie trafiła do Palestyny, gdzie chodziła do I i II klasy. Na dowód tego, zaprezentowała dzieciom ksero świadectwa ukończenia drugiej klasy szkoły powszechnej w Jerozolimie. Przeprowadzka do Egiptu, a później do Anglii oto dalsze losy rodziny Iwanowskich. Niestety w tym ostatnim kraju zmarł jej ojciec. Ich wujek zaproponował powrót do Polski. W 1948 roku mając dziewięć lat przypłynęła statkiem do ojczyzny. W Krakowie uczęszczała do szkół i studiowała biologię. Została nauczycielką. To w tym mieście poznała przystojnego mężczyznę, który zabrał ją do Białegostoku, w którym mieszka do chwili obecnej. Udzielam się w Związku Sybiraków, pracując w komisji historycznej. Chętnie spotykam się z dziećmi i młodzieżą, którym opowiadam tułacze i tragiczne losy Polaków powiedziała Renata Iwanowska. W podzięce za opowieść dzieci z Rafałówki zaśpiewały sybiraczce trzy pieśni, w tym Hymn Sybiraków.

9 Nr 2 (69) Luty 2015 Bal sołtysów 7 lutego 2015 r. - Kajar - Kuriany 9

10 10 Zabłudów i Okolice Rozliczenie podatku dochodowego za 2014 r. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje, że w terminie do końca lutego 2015 roku przekaże emerytom i rencistom formularz PIT-40A (roczne obliczenie podatku przez organ rentowy) lub PIT-11A (informację o dochodach uzyskanych od organu rentowego). Właściwe jednostki KRUS co miesiąc pobierają zaliczki na podatek dochodowy od wypłacanych emerytur i rent rolniczych, zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w 2014 r. KRUS potrącała zaliczki na podatek dochodowy w kwocie równej 18% dochodu uzyskanego przez emeryta lub rencistę w danym miesiącu (jeżeli dochód z emerytury lub renty rolniczej uzyskanej w 2014 r. nie przekroczył kwoty zł) minus kwota 46,33 zł (miesięczna kwota zmniejszająca zaliczkę na podatek). KRUS jako organ rentowy, zgodnie z art. 34 ust. 7 ww. ustawy, po upływie każdego roku podatkowego, w terminie do końca lutego sporządza i przekazuje emerytom/ rencistom stosowny formularz PIT. Dane podatkowe emerytów/rencistów zawarte na formularzach PIT, KRUS przekazuje na nośnikach cyfrowych również do urzędu skarbowego właściwego wg miejsca zamieszkania emeryta/rencisty, a w przypadku osób mieszkających za granicą do urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania osób zagranicznych. W zdecydowanej większości przypadków KRUS rozliczy podatek dochodowy za emeryta lub rencistę, wystawiając formularz PIT-40A. Jeżeli emeryt/rencista otrzyma z KRUS PIT-40 i poza emeryturą lub rentą wypłacaną z tego organu rentowego w 2014 r. nie osiągnął innego przychodu, który zgodnie z ustawą podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (dochód z gospodarstwa rolnego nie wchodzi do tego przychodu), to emeryt lub rencista nie ma obowiązku składania w urzędzie skarbowym dodatkowego zeznania podatkowego. Podatek obliczony przez KRUS będzie podatkiem należnym emeryta/rencisty za rok Roczne obliczenie podatku dochodowego przez KRUS (otrzymanie formularza podatkowego PIT-40A) nie oznacza, że emeryt/rencista nie może rozliczyć podatku sam w urzędzie skarbowym. Jeżeli emeryt/rencista stwierdzi, że korzystniejsze dla niego będzie rozliczenie podatku z małżonkiem lub dzieckiem (w przypadku osób samotnych) sam składa zeznanie podatkowe (formularz PIT-36 lub PIT-37) we właściwym urzędzie skarbowym w terminie do 30 kwietnia 2015 r. Zeznania takie składają również emeryci/renciści, którzy: chcą skorzystać z ulg podatkowych określonych w ustawie (np. z tytułu wychowywania dzieci, z tytułu poniesienia wydatków na cele rehabilitacyjne, z tytułu dokonania darowizny pieniężnej na rzecz organizacji pożytku publicznego) lub chcą wnioskować o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. Ponadto informujemy, że KRUS nie rozliczy podatku dochodowego emeryta/rencisty za 2014 r. m.in., gdy: emeryturę/rentę wypłacała w ciągu 2014 r. więcej niż jedna jednostka organizacyjna KRUS (np. emeryt/rencista zmienił miejsce zamieszkania i wypłatę emerytury/ renty podjęła inna jednostka organizacyjna KRUS), emeryturę lub rentę wypłacała jednostka organizacyjna KRUS, a następnie jednostka organizacyjna ZUS lub odwrotnie, realizowano w danym roku podatkowym ulgę podatkową udzieloną przez urząd skarbowy, obniżano w danym roku podatkowym wysokość miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy w związku ze złożonym przez emeryta/rencistę oświadczeniem o wspólnym opodatkowaniu dochodów z małżonkiem lub w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci (chyba, że oświadczenie takie emeryt/ rencista wycofał w danym roku podatkowym). Jednocześnie zwracamy uwagę, że podatku dochodowego od osób fizycznych za 2014 r. nie płacą osoby (w tym emeryci/renciści), których roczny przychód podlegający opodatkowaniu nie przekroczył zł. Danuta Walesiuk KRUS Białystok

11 Nr 2 (69) Luty Ważne dla osób wykonujących umowy agencyjne, umowy zlecenia lub inne umowy o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy dotyczące zlecenia oraz osób powołanych do składu rad nadzorczych KRUS informuje Obowiązujące od 1 stycznia 2015 r. znowelizowane przepisy w zakresie ubezpieczenia społecznego rolników przewidują dla rolników i domowników możliwość: 1. objęcia ubezpieczeniem społecznym rolników za okresy przypadające przed dniem 1 stycznia 2015 r., w których zostali wyłączeni z tego ubezpieczenia lub nie zostali objęci tym ubezpieczeniem w związku z podleganiem ubezpieczeniu społecznemu w ZUS z tytułu wykonywania umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia pod warunkiem, że: a) złożą w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego do 30 czerwca 2015 r. wniosek o objęcie ubezpieczeniem społecznym rolników w okresie wykonywania tych umów; b) wartość przychodu osiąganego z powyższych umów Bezpieczne Gospodarstwo Rolne Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Białymstoku informuje, że rozpoczęła się XIII edycja Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Jego celem jest promowanie zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych. Kierowany jest on do osób pełnoletnich, prowadzących produkcyjną działalność rolniczą. Regulamin konkursu wraz z formularzem zgłoszeniowym dostępny jest m.in. w jednostkach Kasy i na stronie internetowej www. krus.gov.pl. Zgłoszenia należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2015 r. w rozliczeniu miesięcznym za lata minione nie przekracza kwoty równej połowie minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym okresie; c) bezpośrednio przed dniem rozpoczęcia wykonywania wyżej wymienionych umów podlegali ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie z mocy ustawy (z gospodarstw powyżej 1 ha przeliczeniowego lub działu specjalnego produkcji rolnej). Wysokość kwot minimalnego wynagrodzenia dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: 2. dalszego podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników, w okresie objęcia ubezpieczeniem społecznym w ZUS z tytułu wykonywania wyżej wymienionych umów lub powołania do rady nadzorczej, pod warunkiem, że: a) wartość przychodu osiąganego z tych tytułów w rozliczeniu miesięcznym nie przekracza kwoty równej połowie minimalnego wynagrodzenia za pracę, b) bezpośrednio przed dniem rozpoczęcia wykonywania powyższych umów lub powołania do rady nadzorczej podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie z mocy ustawy. Ważne! 1. Fakt podjęcia wyżej wymienionych aktywności należy zgłosić Kasie, gdyż może to mieć wpływ na prawo do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego osoby zainteresowanej, jak i członków jej rodziny zgłoszonych przez nią do tego ubezpieczenia. Niezgłoszenie tego faktu na bieżąco może skutkować ustaniem tego ubezpieczenia z okresem wstecznym oraz poniesieniem kosztów leczenia. 2. Rolnicy i domownicy, spełniający omówione wyżej warunki, mogą w każdym czasie odstąpić od ubezpieczenia społecznego rolników, składając w Kasie oświadczenie w tej sprawie. Ubezpieczenie to ustaje jednak nie wcześniej niż od dnia, w którym oświadczenie o odstąpieniu od ubezpieczenia zostało złożone w Kasie. 3. Rolnicy i domownicy w okresie podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników przy jednoczesnym podleganiu ubezpieczeniu społecznemu w ZUS, nie mają możliwości skorzystania z prawa do finansowania ze środków budżetu państwa składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w związku ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem.

12 12 Zabłudów i Okolice HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW Z ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ W GMINIE ZABŁUDÓW /część II/ Koźliki, Ostrówki, Aleksicze, Sieśki, Gnieciuki, Ochremowicze, Olszanka, Żywkowo, Małynka, Kołpaki, Krasne Odbiór odpadów zmieszanych: 20 stycznia 17 lutego 17 marca 21 kwietnia 19 maja 16 czerwca Odbiór odpadów segregowanych 2 stycznia 6 lutego 6 marca 3 kwietnia 2 maja 5 czerwca Protasy, Kucharówka, Kowalowce, Kolonia Zabłudów Odbiór odpadów zmieszanych: 12 stycznia 9 lutego 9 marca 13 kwietnia 11 maja 8 czerwca Odbiór odpadów segregowanych 14 stycznia 11 lutego 11 marca 8 kwietnia 13 maja 10 czerwca Halickie, Kudrycze, Nowosady, Żuki, Pasynki, Zagruszany, Łubniki Odbiór odpadów zmieszanych: 13 stycznia 10 lutego 10 marca 14 kwietnia 12 maja 9 czerwca Odbiór odpadów segregowanych 16 stycznia 20 lutego 20 marca 17 kwietnia 15 maja 19 czerwca Dawidowicze, Miniewicze, Laszki, Rzepniki, Krynickie, Solniki Odbiór odpadów zmieszanych: 27 stycznia 24 lutego 24 marca 28 kwietnia 26 maja 23 czerwca Odbiór odpadów segregowanych: 21 stycznia 18 lutego 18 marca 15 kwietnia 20 maja 17 czerwca INFORMACJE DODATKOWE Pojemniki i worki należy udostępnić w dniu odbioru odpadów od godz. 7:00 rano. Odbiór odpadów wielkogabarytowych (meble) oraz zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Odpady przeznaczone do odbioru należy wystawić przed posesję najpóźniej do 9 MAJA Odpady te będą zbierane od 10 MAJA 2015 od godz. 7:00. Nie będą zabierane odpady wystawione już po przejechaniu przez daną miejscowość samochodu zbierającego te odpady. Prosimy każdego właściciela nieruchomości o zgłoszenie wystawienia odpadów wielkogabarytowych przed planowanym terminem odbioru do Urzędu Miejskiego w Zabłudowie. Rudnia na sportowo Klub Sportowy Rudnia realizuje projekt Z Rudnią zdrowo na sportowo. Zachęcamy dzieci i młodzież do gry w piłkę nożną. Oferujemy profesjonalne zajęcia z trenerami na naszych obiektach sportowych. Chętnych Zabłudów zapraszamy do siedziby klubu lub na halę sportową w Zabłudowie. i Okolice Zabłudów i Okolice Wydawca: Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Zabłudowie Redaktor naczelny: Piotr Woroniecki Adres redakcji: ul. Rynek 8, Zabłudów, tel , Nakład: 500 egz. Czasopismo dostępne na Skład i druk: Drukarnia Biały Kruk, tel

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Szanowni Mieszkańcy Pierwszy numer Biuletynu Informacyjnego spotkał się z niezwykle ciepłym przyjęciem z Państwa strony za co serdecznie w imieniu zespołu dziękuję. Daje nam to motywację, aby nieprzerwanie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r.

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, udzielanie głosu,

Bardziej szczegółowo

ulicą Mickiewicza pobiegli do Parku Zamkowego, gdzie musieli okrążyć boiska i zameldować się na mecie. Pierwsze trójki

ulicą Mickiewicza pobiegli do Parku Zamkowego, gdzie musieli okrążyć boiska i zameldować się na mecie. Pierwsze trójki ISSN 2082-8284 Zabłudów i Okolice Miesięcznik bezpłatny Nr 7 (50) Lipiec 2013 Biegali mali i duzi Zabłudów jeszcze w swojej najnowszej historii nie przeżywał takiego wydarzenia. 23 czerwca br. odbył się

Bardziej szczegółowo

"BETTER THAN BEST. Warsztaty pisankarskie. 29 marca 2011 r. odbyła się V Sesja Rady Powiatu w Mońkach. WIOSNA W MOIM MIEŚCIE Konkurs Fotograficzny

BETTER THAN BEST. Warsztaty pisankarskie. 29 marca 2011 r. odbyła się V Sesja Rady Powiatu w Mońkach. WIOSNA W MOIM MIEŚCIE Konkurs Fotograficzny SZKOLENIA I USŁUGI BHP www.behape.net ISSN 1233-622X marzec 2011 nakład: 5000 egz. Lokalne W IADOMOŚCI gazeta bezpłatna Mońki Goniądz Jasionówka Jaświły Knyszyn Krypno Trzcianne www.lokalne.eu RADNI ODDAJĄ

Bardziej szczegółowo

S P O R T S P O R T S P O R T S P O R T

S P O R T S P O R T S P O R T S P O R T 20 S P O R T S P O R T S P O R T S P O R T ZIMOWE IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ LICEALIADA W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy we Wrocławiu oraz Szkoła Narciarska LE-SKI była organizatorem

Bardziej szczegółowo

266. papież Franciszek I. Weso³ego Alleluja

266. papież Franciszek I. Weso³ego Alleluja ROK XXI NR 2 (218) MARZEC 2013 ISSN 1232-6755 CENA 3.00 zł 266. papież Franciszek I wybrany 13.03.2013 Weso³ego Alleluja Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy Czytelnikom Czasu Czchowa wszystkim naszym

Bardziej szczegółowo

Rowerowa wyprawa Ścieżkami historii Gminy Siedlce

Rowerowa wyprawa Ścieżkami historii Gminy Siedlce KRZYSZTOF WITCZUK Bierzemy pod lupę gminne wydatki Rozmowa z przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Siedlce s. 4 Inwestycje budzą emocje Rozmowa z Ludwikiem Kamińskim, przewodniczącym Komisji Planowania,

Bardziej szczegółowo

Rozmowa z Zastępcą Wójta Gminy

Rozmowa z Zastępcą Wójta Gminy GAZETA BEZPŁATNA NR 1 (77) marzec 2015 ISSN 1641-2656 W numerze: Numer, który ratuje życie tłoczenia i specjalne farby. Dzięki temu znacznie trudniej jest go sfałszować. Na dowodzie znajdą się także informacje

Bardziej szczegółowo

Protokół XV/12 z XV Sesji VI Kadencji Rady Gminy Raczki odbytej w dniu 28 marca 2012 r.

Protokół XV/12 z XV Sesji VI Kadencji Rady Gminy Raczki odbytej w dniu 28 marca 2012 r. Protokół XV/12 z XV Sesji VI Kadencji Rady Gminy Raczki odbytej w dniu 28 marca 2012 r. Obrady XV Sesji Rady Gminy rozpoczęły się o godz. 9 00 i trwały do godz. 12 25. Miejsce obrad Gminny Ośrodek Kultury

Bardziej szczegółowo

Nadchodzi czas Świąt Wielkanocnych, świąt, które

Nadchodzi czas Świąt Wielkanocnych, świąt, które Nadchodzi czas Świąt Wielkanocnych, świąt, które w tradycji chrześcijańskiej symbolizują zwycięstwo życia nad śmiercią i są okresem powszechnej radości. Budząca się do życia przyroda, pojawiające się pierwsze

Bardziej szczegółowo

most Nr 4(53) www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie Wydarzenia w sieci

most Nr 4(53) www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie Wydarzenia w sieci Nr 4(53) egzemplarz bezpłatny GRUDZIEŃ 2013 most www.krosnoodrzanskie.pl KROŚNIEŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY ISSN 1896-1118 youtube.com/krosno24tv www.krosno24.tv facebook.com/krosnoodrzanskie oglądaj Krośnieńskie

Bardziej szczegółowo

NR 2 (124) ISSN 1428 1198 MIESIĘCZNIK GMINNY LUTY 2007. Budżet Gminy na 2007 rok

NR 2 (124) ISSN 1428 1198 MIESIĘCZNIK GMINNY LUTY 2007. Budżet Gminy na 2007 rok NR 2 (124) ISSN 1428 1198 MIESIĘCZNIK GMINNY LUTY Budżet Gminy na rok W numerze 2 Twój podatek dla gminy Wkrótce projekt regulaminu w sprawie czystości XV Powiatowy Konkurs Muzyczny Stare Babice Zwrot

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 14. Zakończono o godz. 13.20

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 14. Zakończono o godz. 13.20 Protokół Nr XXX z XXX Sesji Rady Gminy Sochocin z dnia 25 czerwca 2014 roku w sali narad Urzędu Gminy Sochocin pod przewodnictwem Pana Dariusza Świercza - Przewodniczącego Rady Gminy Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

Lichosyt S., Ćwiękała B.: Życzenia. MS Ziemia Suska. 2013, nr 3/2013, s. 1.

Lichosyt S., Ćwiękała B.: Życzenia. MS Ziemia Suska. 2013, nr 3/2013, s. 1. Ziemia Suska 3/2013 marzec 2013 Spis treści: Lichosyt S., Ćwiękała B.: Życzenia. MS Ziemia Suska. 2013, nr 3/2013, s. 1. Bez podpisu.: Za nami 200 numerów Ziemi Suskiej. MS Ziemia Suska. 2013, nr 3/2013,

Bardziej szczegółowo

Strzegom. do budżetu Województwa Dolnośląskiego środków na projekt obwodnicy Strzegomia. Pożegnanie Tadeusza Świerka Zachęcamy wszystkich mieszkańców

Strzegom. do budżetu Województwa Dolnośląskiego środków na projekt obwodnicy Strzegomia. Pożegnanie Tadeusza Świerka Zachęcamy wszystkich mieszkańców Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 09, 12.02.2013 r. Rok II ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 26.02.2013 r STRZEGOM Młodzi zdolni! Miasto walczyło o remont drogi wojewódzkiej. Udało

Bardziej szczegółowo

GAZETA GMINY CHEŁMŻA

GAZETA GMINY CHEŁMŻA GAZETA GMINY CHEŁMŻA Nr 2 (150) Luty 2010 ISSN 1506-1957 Wakacje 1997: -w Ostaszewie -na obozie szkoleniowo-wypoczynkowym nad jeziorem Hartowiec wypoczywało 22 dzieci z naszej gminy. Organizatorem obozu

Bardziej szczegółowo

Finał Emanacji na 80. urodziny prof. Pendereckiego

Finał Emanacji na 80. urodziny prof. Pendereckiego R E K L A M A Nr 12 (212) Grudzień 2013 Cena: 1,90 zł (w tym 8%VAT) ISSN 1231-4641 www.zakliczyninfo.pl Finał Emanacji na 80. urodziny prof. Pendereckiego Okazale wypadł finał obchodów 80. urodzin maestro

Bardziej szczegółowo

Chciałbym tu dalej pracować

Chciałbym tu dalej pracować DWUTYGODNIK Nr 2(219) I 29 stycznia 2015 I ISSN 1731-013X www.regionalna.waw.pl GAZETA BEZPŁATNA Jesteśmy na Facebooku 22 781 01 48 605 095 555 ziolkowski.info.pl PRZYJDŹ! SPRAWDŹ! NEGOCJUJ! SPEŁNIAMY

Bardziej szczegółowo

1/(126) 2012 GAZETA. OCZYSZCZALNIA W CHODACZOWIE - otwarcie 29 grudnia 2011r.

1/(126) 2012 GAZETA. OCZYSZCZALNIA W CHODACZOWIE - otwarcie 29 grudnia 2011r. 1/(126) 2012 GAZETA OCZYSZCZALNIA W CHODACZOWIE - otwarcie 29 grudnia 2011r. największa inwestycja w historii gminy otwarta biologiczno-chemiczna oczyszczalnia ścieków w chodaczowie WYDA REDAKT Czasopismo

Bardziej szczegółowo

www.michalowice.pl egzemplarz bezpłatny nr 1 marzec 2013 Biuletyn Informacyjny

www.michalowice.pl egzemplarz bezpłatny nr 1 marzec 2013 Biuletyn Informacyjny www.michalowice.pl egzemplarz bezpłatny nr 1 marzec 2013 Biuletyn Informacyjny Gminy Micha³owice WARTO PRZECZYTAĆ! s. 5 Nowe regulacje w gospodarce odpadami W bieżącym roku czekają nas rewolucyjne zmiany

Bardziej szczegółowo

ze spuścizny Papieża Polaka

ze spuścizny Papieża Polaka Mistrzostwa Polski w Taekwondo Olimpijskim Kętrzyn już po raz drugi będzie gościć najlepszych zawodników taekwondo w kraju. Poprzednim razem Finał Mistrzostw Polski w Taekwondo Olimpijskim odbył się w

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r.

Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r. Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r. Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, udzielanie głosu, przeprowadzanie

Bardziej szczegółowo

GAZETA GMINY ROJEWO. W numerze: Inwestycje gminne. m ' ^ w n B n H H Wydarzenia szkolne Bieżące informacje

GAZETA GMINY ROJEWO. W numerze: Inwestycje gminne. m ' ^ w n B n H H Wydarzenia szkolne Bieżące informacje GAZETA GMINY ROJEWO Nr 1/Marzec 2014 www.roj6wo.pl W numerze: Inwestycje gminne m ' ^ w n B n H H Wydarzenia szkolne Bieżące informacje Szanowni Państwo Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Mieszkańców naszej

Bardziej szczegółowo

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI W MSZCZONOWIE ponownie ROZSTRZELANO - PROBOSZCZA, BURMISTRZA I LEKARZA str. 37 Ojciec Pio chce z wami być str. 22 Złota drużyna z Mszczonowa str. 16 MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI październik 2013 / nr 9-10 (214-215)

Bardziej szczegółowo

TWOJE TYCHY 20 LIPCA 2010 Bohater tygodnia: Julia Lauer nasze Tychy BEZPŁATNY TYSKI TYGODNIK MIEJSKI. www.tychy.pl

TWOJE TYCHY 20 LIPCA 2010 Bohater tygodnia: Julia Lauer nasze Tychy BEZPŁATNY TYSKI TYGODNIK MIEJSKI. www.tychy.pl TWOJE TYCHY 20 LIPCA 2010 Bohater tygodnia: Julia Lauer nasze Tychy Zdobyła drugie miejsce podczas Międzynarodowego Festiwalu i Konkursu Gitaromania 2012. >strona 2 BEZPŁATNY TYSKI TYGODNIK MIEJSKI nr

Bardziej szczegółowo

Gminy Brzeszcze cena 1 zł (w tym VAT 8%) nakład 1000 egz. ISSN 2300-0619

Gminy Brzeszcze cena 1 zł (w tym VAT 8%) nakład 1000 egz. ISSN 2300-0619 Nr 3 wrzesień 2013 Biuletyn Informacyjny Gminy Brzeszcze cena 1 zł (w tym VAT 8%) nakład 1000 egz. ISSN 2300-0619 Obligacje to pieniądze na inwestycje Brzeszcze Jawiszowice Przecieszyn SkidziŃ Wilczkowice

Bardziej szczegółowo

Gazeta Jarocińska TYGODNIK ZIEMI JAROCIŃSKIEJ

Gazeta Jarocińska TYGODNIK ZIEMI JAROCIŃSKIEJ Gazeta Jarocińska TYGODNIK ZIEMI JAROCIŃSKIEJ Nr 2 (2 2 4 ) ISSN 1 2 3 0-8 5 1 X 13 stycznia 1995 r. 7 0 0 0 zł W numerze: 2 Czy burmistrz boi się urzędników? rozmowa z Pawłem Jachowskim s.5 Nie jestem

Bardziej szczegółowo

Kto na wójta, kto na burmistrza?

Kto na wójta, kto na burmistrza? MIESIĘCZNIK NR: 11 (104) Nakład 15 000 5 listopada 2014 REDAKCJA: Bielsko-Biała, ul. Krańcowa 35, tel: 33 4876606 Gazeta bezpłatna Następny numer: 2 GRUDNIA Nr indeksu: 285080 ISSN: 2299-0976 Pobierz bezpłatne

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA RUCHU NA ŚWIĘTO ZMARŁYCH

ORGANIZACJA RUCHU NA ŚWIĘTO ZMARŁYCH ECHO PUSZCZYKOWA INFORMATOR MIEJSKI Październik 2012 nr 10 (247) ISSN 1231-8493 ORGANIZACJA RUCHU NA ŚWIĘTO ZMARŁYCH str. 18 Wprowadzenie relikwii błogosławionego str. 2 Jana Pawła II Wywiad z Piotrem

Bardziej szczegółowo