WYNIKI FINANSOWE 2013 Wzrost i wysoka dywidenda

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYNIKI FINANSOWE 2013 Wzrost i wysoka dywidenda"

Transkrypt

1 WYNIKI FINANSOWE 2013 Wzrost i wysoka dywidenda Warszawa, 11 marca 2014 r.

2 Doskonały kwartał + 13,4% wzrostu zysku netto PLN mln 3Kw 13 4Kw 13 kw/kw PRZYCHODY OPERACYJNE ,9% KOSZTY OPERACYJNE ,2% ZYSK OPERACYJNY ,4% REZERWY KREDYTOWE ,1% ZYSK NETTO ,4% WOLUMENY KREDYTOWE ,6% WOLUMENY DEPOZYTOWE ,6% NOWI KLIENCI Zysk netto na poziomie 736 mln, +13,4% kw/kw dzięki wzrostowi zysku operacyjnego +8,4% Silny wzrost wolumenów kw/kw zarówno kredytów +2,6% jak i depozytów +8,6% Dobra kontrola kosztów -3,2% kw/kw Stabilne rezerwy kredytowe i koszt ryzyka na poziomie 72 punktów bazowych 160 tys. nowych klientów NOTA: Wyniki uwzględniają wpływ zmiany zasad rachunkowości dotyczących przychodów z bancassurance 1

3 Główne osiągnięcia 2013 roku Zysk netto w wysokości 2,8 mld zł, powyżej oczekiwań rynku 18 mld zł wzrostu wolumenów, 12 mld zł oszczędności oraz 6 mld zł kredytów, pierwszy kredytodawca w kraju 11 mld zł nowych kredytów hipotecznych i konsumenckich przełożyło się na 15% wzrost wolumenów r/r Wzrost udziału w rynku zarówno kredytów jak i depozytów ~ 450 tysięcy nowych klientów 2

4 Dywidenda 9,96 zł na akcję, +19% r/r 93% wskaźnik wypłaty dywidendy Potwierdzenie powtarzalności 5% średnia stopa dywidendy przez ostatnie 3 lata 3

5 Agenda Wyniki finansowe Pekao 2020 Załącznik 4

6 Zysk netto ZYSK NETTO (mln PLN) +13,4% -5.4% Kw 13 4Kw Dwucyfrowy wzrost w kwartale pozwolił osiągnąć 2,8 mld zł zysku w całym 2013 r. ROE na poziomie 12,0% i silna baza kapitałowa z Core Tier1 18,6% 5

7 Pekao na tle sektora - rachunek wyników ZYSK OPERACYJNY REZERWY KREDYTOWE ZYSK NETTO -0,6% -0,3% -3,8% -4,3% -7,4% -20,1% Pekao Sektor Pekao Sektor Pekao Sektor Dynamika wyników operacyjnych lepsza niż w sektorze 6 Sektor: dane KNF; Pekao: dane jednostkowe w celu lepszej porównywalności Przychody operacyjne z uwzględnieniem zysków z inwestycji

8 Kredyty i depozyty KREDYTY (mln PLN) OSZCZĘDNOŚCI (mln PLN) +6.2% +9.0% Gru 12 Gru 13 Gru 12 Gru 13 DYNAMIKA NA TLE SEKTORA 2013 (*) DYNAMIKA NA TLE SEKTORA 2013 (*) 6,2% 3,5% 9,0% 7,5% Pekao Sektor Pekao Sektor Silny wzrost, powyżej rynku 7 (*) Pekao dane skonsolidowane; Sektor Dane NBP i IZFA z wyłączeniem Pekao

9 Pekao na tle sektora - kredyty i depozyty Nominalny wzrost kredytów(r/rw2013w mld zł) Nominalny wzrost depozytów(r/r w 2013) 8,0 4,0 6,4 6,0 5,4 3,4 3, ,1 9,5 5,7 0,0 1,6 1,0 0,7 0,4 0,1 4 3,9 3,7 3,4 1,3 1,1 1,0-1,1 0-0,3-0,4-4,0 Pekao Bank 2 Bank 3 Bank 4 Bank 5 Bank 6 Bank 7 Bank 8 Bank 9 Bank 10 Bank 11-4 Pekao Bank 2 Bank 3 Bank 4 Bank 5 Bank 6 Bank 7 Bank 8 Bank 9 Bank 10 Bank 11 Największy wzrost kredytów i depozytów w sektorze w 2013 roku 8

10 Kluczowe detaliczne produkty kredytowe NOWE KREDYTY POWYŻEJ PLANU WZROST UDZIAŁU W RYNKU mld PLN Udział w rynku wolumenów kredytów hipotecznych 11,2 mld w ,7 3,0 3,4 + 0,4 pp 2,1 1,6 1,8 2,0 17,3% 17,4% 17,5% 17,7% 1,1 0,9 1,1 1,2 1,4 1 Kw 13 2 Kw 13 3 Kw 13 4 Kw 13 1 kw 13 2 kw 13 3 kw 13 4 kw 13 Kredyty hipoteczne Kredyty konsumenckie 9

11 300 tysięcy ~ 450 tys. LICZBA NOWYCH KLIENTÓW (w tys.) % kw 13 2 kw 13 3 kw 13 4 kw 13 10

12 Budowanie wartości Społeczeństwo LOTNISKO KRAKÓW BALICE ELEKTROWNIA STALOWA WOLA Klienci - wskaźnik satysfakcji Pracownicy - wskaźnik zaangażowania Inwestorzy - Cena / Wartość Księgowa DETAL +1 pkt Średnia w 2013 r. +4 pkt KORPORACJE pkt 1,9 1, Pekao Sektor 11

13 2014 trendy rynkowe i podejście Pekao KLUCZOWE ZAŁOŻENIA MAKROEKONOMICZNE WZROST PKB y/y % 1.6% STOPA NBP Koniec okresu 2.5% % 2.5% MAKRO Przyspieszenie wzrostu gospodarczego w otoczeniu ciągle niskich stóp procentowych 3M WIBOR średnio 3.02% 2.77% Szybszy wzrost wolumenów sektora 2014 RYNEK PEKAO AMBICJE PEKAO KREDYTY DETALICZNE + 4.8% Wzrost wolumenów i wyników z KREDYTY KORPORACYJNE +5.9% podstawowego biznesu powyżej DEPOZYTY DETALICZNE + 7.3% rynku DEPOZYTY KORPORACYJNE + 6.9% Lekka poprawa NIM PRZYCHODY PODSTAWOWE * +2.6% Niższy koszt ryzyka PODSTAWOWY ZYSK OPERACYJNY * +5.6% 12 Lepiej niż rynek (*) Przychody Podstawowe = wynik z tytułu odsetek + wynik z tytułu opłat i prowizji; Podstawowy zysk operacyjny: Przychody Podstawowe - koszty operacyjne

14 Agenda Wyniki finansowe Pekao 2020 Załącznik 13

15 Perspektywy dla polskiego sektora bankowego pozostają bardzo atrakcyjne Łączne wolumeny kredytów i depozytów w mld zł CAGR CAGR Implikacje dla Pekao Korporacje 1 Detal ,9% 6,8% 7,1% 7,3% Zmiana modelu dystrybucji i akwizycji umożliwiająca wykorzystanie pojawiających się okazji biznesowych Modyfikacja modelu operacyjnego w kierunku strukturalnej redukcji kosztów przy jednoczesnym zachowaniu dochodowości 14 1 Średnie i duże korporacje 2 Klienci indywidualni, mikrofirmy i MŚP

16 Trendy konsumenckie do roku 2020 Struktura demograficzna Polski ewoluuje w kierunku rynków rozwiniętych Populacja Polski będzie stabilna (~0% do roku 2020) przy jednoczesnym postępującym starzeniu się społeczeństwa (wzrost udziału osób w wieku 65+ z 17% w 2010 roku do 22% w 2020), wzrośnie liczba jednoosobowych gospodarstw domowych (z 31% do 35%) Wiodący udział obszarów wielkomiejskich w kontrybucji do PKB (>65%) przy postępującej suburbanizacji Spodziewany wzrost zamożności społeczeństwa, wraz z ciągłym wzrostem klasy średniej oraz grupy osób w średnim wieku (31-50 lat, wzrost zarobków o 5-6% wobec średniej 3-4%) Polscy konsumenci są otwarci na innowacyjne technologie, baza klientów Multichannel (korzystających z wielu kanałów obsługi) będzie rosła, lecz rola klientów tradycyjnych pozostanie istotna Trzy główne grupy klientów bankowych w roku 2020: Multichannel - klienci o złożonych potrzebach bankowych, zainteresowani innowacjami: wzrost do mln z obecnych mln Tradycyjni - klienci preferujący korzystanie z placówek bankowych: spadek do 4-5 mln z obecnych 5-6 mln Mało aktywni - klienci zainteresowani podstawowymi produktami bankowymi: spadek do 8-9 mln z obecnych 9-10 mln Ponadto grupa nieubankowiona o względnie niskich dochodach: spadek do 3-4 mln z obecnych 5-6 mln 15

17 Wyższa dynamika liczby klientów w grupach o wyższych dochodach % CAGR Grupa klientów Definicja Liczba klientów w tys. Detaliczni Aktywa poniżej 50 tys. zł lub miesięczne wpływy poniżej 7,5 tys. zł ~2,0% Zamożni Aktywa od 50 tys. do 1 mln zł lub miesięczne wpływy powyżej 7,5 tys. zł ~3,1% Bankowość Prywatna Aktywa powyżej 1 mln zł 60 ~3,7%

18 Oczekiwany wzrost oszczędności szczególnie w grupie klientów o wyższych dochodach Aktywa w mld zł Grupa klientów Struktura Bankowość prywatna 32% 33% Zamożni 35% 37% Detaliczni 33% 30% % 100% 17

19 Rozwój segmentu korporacji i MŚP do roku 2020 Średnie i duże korporacje największym źródłem przychodów, przy coraz silniejszej konkurencji Średnie i duże korporacje w 2020 r. będą miały nadal największy (~65%), choć malejący udział w puli przychodów z klientów firmowych Kluczowe staje się podejście dostosowane do specyfiki branż: W segmencie dużych korporacji wzrośnie znaczenie infrastruktury i energetyki W segmencie średnich korporacji kluczową branżą pozostaje produkcja Usługi ponadregionalne dla dużych i średnich klientów szansą na wzrost Baza klientów MŚP jest coraz większa, rosną także ich wymagania Rośnie ekonomiczne znaczenie MŚP, których udział w puli przychodów z klientów firmowych wzrośnie z obecnych 16% do 27% w 2020 Klienci wykazują coraz bardziej zaawansowane potrzeby, również w zakresie usług o wartości dodanej Ekspansja zagraniczna polskich firm, a co za tym idzie ich umiędzynarodowienie, wymagają dedykowanych usług i doradztwa bankowego Konsolidacja rolnictwa - rosnąca liczba MŚP (wobec mikroprzedsiębiorstw) Wzrośnie znaczenie graczy na rynku nowych technologii, e-commerce i wolnych zawodów Rosnąca liczba mikroprzedsiębiorstw, lecz o względnie niskim udziale w puli przychodów sektora Udział w puli przychodów z klientów firmowych wzrośnie z obecnych 2% do 8% w 2020 r., lecz baza klientów będzie bardziej rozproszona, a ich cykl życia krótszy Kluczowe staną się: efektywność kosztowa, odpowiednia ocena ryzyka i zarządzanie cyklem życia klienta 18

20 Silniejszy wzrost liczby mniejszych firm % CAGR Mikroprzedsiębiorstwa Definicja segmentu Do 1,5 mln zł przychodów rocznie Liczba klientów w tys ,5% MŚP Od 1,5 mln do 20 mln zł przychodów rocznie 52 5,2% 78 Średnie korporacje Od 20 mln do 300 mln zł przychodów rocznie 16 2,2% 19 Duże korporacje Ponad 300 mln zł przychodów rocznie 1,9 2,4% 2,

21 Aspiracje Pekao Pozycja rynkowa Koszty/dochody, ryzyko i płynność A Wzrost udziału w dochodach sektora poprzez systematyczne powiększanie udziału w obszarach rynku o największym potencjale tworzenia wartości, pozyskanie ~1 mln klientów Wzrost udziału w rynku kredytów detalicznych (dla klientów detalicznych, zamożnych) Podwojenie wolumenów w segmencie bankowości prywatnej Wzmocnienie obecności w segmencie MŚP Wzmocnienie pozycji lidera w segmencie korporacji, wykorzystując obecną przewagę konkurencyjną B C D Osiągnięcie wskaźnika Koszty/Dochody na poziomie <42% wobec obecnych 47%, intensywne korzystanie z nowych technologii Utrzymanie kosztu ryzyka poniżej poziomu rynkowego (wskaźnik CoR 0,5% w 2020 roku wobec 0,7% obecnie), wykorzystanie metod uwzględniających relację dochód/ryzyko Utrzymanie wysokiego poziomu płynności i kapitału, zarówno na szczeblach segmentów jak i Banku Powtarzalny strumień dywidend, ROE >16% w 2020 roku 20

22 Wizja Pekao 2020 jako innowacyjnej instytucji, zorientowanej na potrzeby klienta wspieranej przez określone programy transformacji Transformacja bankowości detalicznej z uwzględnieniem zmieniających się w czasie potrzeb klienta Grupa klientów zamożnych - wdrożenie modelu aktywnej obsługi w celu maksymalizacji lojalności klientów Najlepsza bankowość prywatna wśród banków komercyjnych poprzez wzmocnienie roli i kompetencji doradcy Nowe metody rozwoju MŚP poprzez wspieranie na każdym etapie rozwoju i ułatwienie ekspansji międzynarodowej Lider bankowości korporacyjnej wzmocnienie pozycji lidera dzięki zintegrowanej obsłudze finansowej i doradczej oraz zwiększeniu przewagi technologicznej. Bankowość elektroniczna cyfryzacja i uproszczenie procesów Małe, przyjazne oddziały zorientowane na klienta 21

23 Podsumowanie Doskonały kwartał +13,4% kw/kw 2,8 mld zysk netto, zgodnie z planem, powyżej oczekiwań rynku 18 mld wzrostu wolumenów i pierwszy kredytodawca w kraju Wzrost udziałów w rynku kredytów i depozytów ~ 450 tys. nowych klientów Pekao

24 Agenda Wyniki finansowe Pekao 2020 Załącznik 23

25 Zysk operacyjny Dochody z działalności operacyjnej (mln zł) -5,6% +2,9% ,9% Zysk operacyjny (mln zł) 4Q 12 3Q 13 4Q Koszty operacyjne (mln zł) ,4% ,4% ,7% ,9% -4,5% -3,2% Q 12 3Q 13 4Q Q 12 3Q 13 4Q

26 Jakość aktywów Wskaźnik kredytów nieregularnych 7.3% % % Koszt ryzyka Gru 12 Wrz 13 Gru 13 Performing NPL NPLratio (%) 0,72% 0,71% 0,80% 0,72% 0,72% Wskaźnik pokrycia rezerwami 65,1% 67,8% 65,8% Q 12 3Q 13 4Q 13 Gru 12 Wrz 13 Gru 13 NOTA: Grupa Pekao jak zaraportowano 25

27 Kredyty detaliczne i korporacyjne Detal (mln zł) Korporacje (mln zł) +9.9% % % % ` +15.2% ` +3.8% Gru 12 Wrz 13 Gru 13 Gru 12 Wrz 12 Gru 13 Kredyty hipoteczne w PLN, Kredyty konsumenckie Pozostałe Produkty strategiczne MID, SME, Sektor Publiczny Pozostałe Produkty strategiczne 26

28 Oszczędności detaliczne i korporacyjne Detal (mln PLN) Korporacje (mln PLN) +4.8% +3.1% +13.4% +11.9% Gru 12 Wrz 13 Gru 13 Gru 12 Wrz 13 Gru 13 Depozyty detaliczne Fundusze inwestycyjne Depozyty komercyjne + Repo + SBB Sektor publiczny 27

WYNIKI FINANSOWE 2012

WYNIKI FINANSOWE 2012 WYNIKI FINANSOWE 2012 DOBRE ZAKOŃCZENIE DOBREGO ROKU Warszawa, 15 marca 2013 ZYSK NETTO ZYSK NETTO (mln zł) +1,9% +4,5% 2 899 2 956 711 704 798 743 1kw 12 2kw 12 3kw 12 4kw 12 18,9% 18,9% 22,3% 19,6% 2011

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE 2014 Owocny rok wzrost, innowacje i dywidenda

WYNIKI FINANSOWE 2014 Owocny rok wzrost, innowacje i dywidenda WYNIKI FINANSOWE 2014 Owocny rok wzrost, innowacje i dywidenda Warszawa, 11 lutego 2015 r. Agenda Główne osiągnięcia Wyniki finansowe Inicjatywy strategiczne 2015 Załącznik 1 Wzrost Wzrost kredytów ~11

Bardziej szczegółowo

Aktywizacja, rentowność, edukacja Strategia rozwoju Banku Pocztowego S.A. w latach 2014-2017

Aktywizacja, rentowność, edukacja Strategia rozwoju Banku Pocztowego S.A. w latach 2014-2017 Aktywizacja, rentowność, edukacja Strategia rozwoju Banku Pocztowego S.A. w latach 2014-2017 Okoliczności zmiany Strategii Banku Czynniki wewnętrzne: Czynniki zewnętrzne: Ograniczenia kapitałowe uniemożliwiające

Bardziej szczegółowo

IV. WARUNKI RYNKOWE ORAZ PERSPEKTYWY DZIAŁALNOŚCI

IV. WARUNKI RYNKOWE ORAZ PERSPEKTYWY DZIAŁALNOŚCI 11 IV. WARUNKI RYNKOWE ORAZ PERSPEKTYWY DZIAŁALNOŚCI IV.1. Sytuacja makroekonomiczna Po spowolnieniu na przełomie 2012r. i 2013r. polska gospodarka powróciła na ścieżkę solidnego wzrostu gospodarczego.

Bardziej szczegółowo

Przebudowa platformy biznesowej

Przebudowa platformy biznesowej Skonsolidowane wyniki finansowe po 1 kwartale 2010 roku i aktualizacja strategii Przebudowa platformy biznesowej 7 maja 2010 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja nie jest częścią jakiejkolwiek oferty, zaproszenia,

Bardziej szczegółowo

PKO Bank Polski. Codziennie Najlepszy. Prezentacja strategii PKO Banku Polskiego Warszawa, dnia 3 kwietnia 2013 r.

PKO Bank Polski. Codziennie Najlepszy. Prezentacja strategii PKO Banku Polskiego Warszawa, dnia 3 kwietnia 2013 r. PKO Bank Polski. Codziennie Najlepszy Prezentacja strategii PKO Banku Polskiego Warszawa, dnia 3 kwietnia 2013 r. Wizja rozwoju i cele strategiczne Otoczenie konkurencyjne Inicjatywy strategiczne Akwizycje

Bardziej szczegółowo

Bank Millennium S.A. Zaktualizowana strategia: 2015-2017. Warszawa, 2 lutego 2015

Bank Millennium S.A. Zaktualizowana strategia: 2015-2017. Warszawa, 2 lutego 2015 Bank Millennium S.A. Zaktualizowana strategia: 215-217 Warszawa, 2 lutego 215 Zastrzeżenie prawne Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Bank Millennium S.A. ( Bank ) i w żadnym

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2015 R.

WYNIKI FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2015 R. WYNIKI FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2015 R. Konsekwentny wzrost kredytów dzięki sile kapitału Warszawa, 12 maja 2015 r. Agenda Główne osiągnięcia Wzrost kredytów i depozytów Inicjatywy Siła kapitału Załącznik

Bardziej szczegółowo

Bank Millennium S.A. Data publikacji: 3 lutego 2014. Raport bieżący nr 8/2014

Bank Millennium S.A. Data publikacji: 3 lutego 2014. Raport bieżący nr 8/2014 Bank Millennium S.A. Data publikacji: 3 lutego 2014 Raport bieżący nr 8/2014 Temat: Wstępne wyniki Grupy Kapitałowej Banku Millennium w roku finansowym 2013. Skonsolidowany zysk netto Grupy Banku Millennium

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2014 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2014 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2014 r. 2 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy BRE Banku w II kw. 2012 r.

Wyniki Grupy BRE Banku w II kw. 2012 r. Wyniki Grupy BRE Banku w II kw. 2012 r. Kolejny solidny kwartał Zarząd BRE Banku SA Prezentacja dla dziennikarzy 2 sierpnia 2012 r. Agenda Podsumowanie wyników Grupy BRE Banku w II kw. 2012 r. Analiza

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r.

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 25 kwietnia 2013 r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. (Warszawa, 25 kwietnia 2013 r.) Zysk skonsolidowany Grupy Banku

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2013 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2013 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2013 r. 2 I. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU MILLENNIUM S.A. ZA OKRES 12-TU MIESIĘCY

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za 2014 rok Przyspieszenie wzrostu i udana transformacja. Warszawa, dnia 16 marca 2015 r.

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za 2014 rok Przyspieszenie wzrostu i udana transformacja. Warszawa, dnia 16 marca 2015 r. Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za 2014 rok Przyspieszenie wzrostu i udana transformacja Warszawa, dnia 16 marca 2015 r. PKO Bank Polski jest zdecydowanym liderem polskiej bankowości 1 tys.

Bardziej szczegółowo

Grupa mbanku - wprowadzenie Najbardziej udany wzrost organiczny w Polsce

Grupa mbanku - wprowadzenie Najbardziej udany wzrost organiczny w Polsce Grupa mbanku - wprowadzenie Najbardziej udany wzrost organiczny w Polsce listopad 2014 Grupa mbanku w pigułce Ogólne informacje Utworzony w 1986 r., mbank (pierwotnie BRE Bank Rozwoju Eksportu) jest czwartym

Bardziej szczegółowo

Raport Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za III kwartał 2014 roku. Załącznik do Uchwały nr /B/2014 Zarządu z dnia listopada 2014 r.

Raport Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za III kwartał 2014 roku. Załącznik do Uchwały nr /B/2014 Zarządu z dnia listopada 2014 r. Załącznik do Uchwały nr /B/2014 Zarządu z dnia listopada 2014 r. Załącznik do uchwały nr 242/B/2014 Zarządu Raport Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 roku Data publikacji raportu: 06 listopada

Bardziej szczegółowo

Transakcja nabycia Nordea Bank Polska, Nordea Finance Polska i Nordea Polska TuNŻ

Transakcja nabycia Nordea Bank Polska, Nordea Finance Polska i Nordea Polska TuNŻ Transakcja nabycia Nordea Bank Polska, Nordea Finance Polska i Nordea Polska TuNŻ Prezentacja dla inwestorów i mediów Warszawa, dnia 12 czerwca 2013 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Millennium

Grupa Banku Millennium Bank Millennium 1 Half 2011 results Grupa Banku Millennium 2013: dobry rok w wymagającym otoczeniu Nr 1 w Polsce 3 lutego 2014 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2010 r.

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2010 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2010 r. SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU... 3 I. WARUNKI RYNKOWE W 2010 ROKU

Bardziej szczegółowo

ALIOR BANK S.A. wyniki finansowe po I półroczu 2015

ALIOR BANK S.A. wyniki finansowe po I półroczu 2015 ALIOR BANK S.A. wyniki finansowe po I półroczu 2015 sierpień 20, 2015 1 AGENDA Kluczowe wydarzenia Działalność operacyjna Inicjatywy strategiczne Perspektywy Załączniki 2 KLUCZOWE WYDARZENIA Solidne wyniki

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za 2014 rok Przyspieszenie wzrostu i udana transformacja. Warszawa, dnia 16 marca 2015 r.

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za 2014 rok Przyspieszenie wzrostu i udana transformacja. Warszawa, dnia 16 marca 2015 r. Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za 204 rok Przyspieszenie wzrostu i udana transformacja Warszawa, dnia 6 marca 205 r. PKO Bank Polski jest zdecydowanym liderem polskiej bankowości tys. Agencji

Bardziej szczegółowo

I. GŁÓWNE OSIĄGNIĘCIA GRUPY BRE BANKU W I PÓŁROCZU 2013 ROKU... 4 II. STRATEGIA GRUPY BRE BANKU NA LATA 2012-2016 I JEJ REALIZACJA...

I. GŁÓWNE OSIĄGNIĘCIA GRUPY BRE BANKU W I PÓŁROCZU 2013 ROKU... 4 II. STRATEGIA GRUPY BRE BANKU NA LATA 2012-2016 I JEJ REALIZACJA... Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy BRE Banku SA w I półroczu 2013 roku Warszawa, 1 sierpnia 2013 r. SPIS TREŚCI I. GŁÓWNE OSIĄGNIĘCIA GRUPY BRE BANKU W I PÓŁROCZU 2013 ROKU... 4 I.1. KONTYNUACJA

Bardziej szczegółowo

Skorygowane Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy mbanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za I

Skorygowane Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy mbanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za I Skorygowane Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy mbanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za I kwartał 2015 roku Spis treści Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

PKO Bank Polski Profil i strategia Spółki

PKO Bank Polski Profil i strategia Spółki PKO Bank Polski Profil i strategia Spółki Lipiec 2014 Wiodący bank w Polsce Uniwersalny polski bank utworzony w 1919 roku, w 1950 roku rozpoczął działalność jako PKO Bank Państwowy, w 2000 roku przekształcony

Bardziej szczegółowo

Raport roczny 2014 Grupy mbanku S.A.

Raport roczny 2014 Grupy mbanku S.A. mbank.pl 801 300 800 Raport roczny 2014 Grupy mbanku S.A. Raport roczny 2014 Grupy mbanku S.A. mbank S.A. ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa tel. 22 829 00 00, fax 22 829 00 33 www.mbank.pl List Prezesa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 2 I. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy Banku Zachodniego WBK. Warszawa, Marzec 2011

Wyniki finansowe Grupy Banku Zachodniego WBK. Warszawa, Marzec 2011 2010 Wyniki finansowe Grupy Banku Zachodniego WBK Warszawa, Marzec 2011 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja w zakresie obejmującym twierdzenia wybiegające w przyszłość ma charakter wyłącznie informacyjny

Bardziej szczegółowo

Bank Pocztowy w 2014 r. rekordowe wyniki

Bank Pocztowy w 2014 r. rekordowe wyniki Bank Pocztowy w 2014 r. rekordowe wyniki Ponad 2-krotny wzrost skali działalności Banku, przy wzroście sektora na poziomie 40% suma bilansowa (w mld zł) 3,9 4,2 5,2 x2,0 7,1 7,4 7,7 2009 2010 2011 2012

Bardziej szczegółowo

XIV. Ład korporacyjny... 89 Zakres ładu korporacyjnego... 89 Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania... 89 Akcjonariusze Alior Banku S.A...

XIV. Ład korporacyjny... 89 Zakres ładu korporacyjnego... 89 Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania... 89 Akcjonariusze Alior Banku S.A... Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej w 2014 SPIS TREŚCI List Prezesa Zarządu... 4 List Przewodniczącej Rady Nadzorczej... 5 I. Podsumowanie działalności Alior

Bardziej szczegółowo

WYSOKA SKUTECZNOŚĆ WE WDRAŻANIU STRATEGII GETIN UP 3 marca 2014

WYSOKA SKUTECZNOŚĆ WE WDRAŻANIU STRATEGII GETIN UP 3 marca 2014 WYSOKA SKUTECZNOŚĆ WE WDRAŻANIU STRATEGII GETIN UP 3 marca 204 WYNIKI FINANSOWE ZA ROK 203 PREZENTACJA ZAUDYTOWANYCH WYNIKÓW FINANSOWYCH DLA INWESTORÓW I ANALITYKÓW Agenda. Podsumowanie i kluczowe informacje

Bardziej szczegółowo