DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW"

Transkrypt

1 VI/KA/ /2013 Poznań r. DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, grupowe ubezpieczenie NNW i KL podczas zagranicznych podróży służbowych pracowników UEP, ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej UEP, ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów należących do UEP oraz grupowe ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków studentów UEP ZP/053/13 wpłynęły pytania, na które Zamawiający niniejszym odpowiada: Pytanie1: <<Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wyłączenia klauzuli odtworzenia sumy ubezpieczenia (przywrócenia sumy ubezpieczenia) pkt. 4.6?>> Odpowiedź1: Zmawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany. Pytanie 2: <<Czy zamawiający dopuszcza przyjęcie treści Klauzuli niezawiadomienia w terminie o szkodzie (4.3) identycznej jak Klauzuli zgłaszania szkód (4.5)?>> Odpowiedź 2. Zamawiający dopuszcza przyjęcie treści Klauzuli niezawiadomienia w terminie o szkodzie (4.3) identycznej jak Klauzuli zgłaszania szkód (4.5). Pytanie3: <<Czy zamawiający dopuszcza możliwość wyłączenia Klauzuli niezawiadamiania w terminie o szkodzie (4.3) oraz Klauzuli zgłaszania szkód (4.5)?>> Odpowiedź3: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany

2 Pytanie 4: Czy zamawiający dopuszcza możliwość wyłączenia świadczenia obejmującego następstwa usiłowania popełnienia samobójstwa przez Ubezpieczonego, polegające na uszkodzeniu ciała, rozstroju zdrowia lub powodujące śmierć ubezpieczonego, pkt I. 1.4 w Pakiecie 4? Odpowiedź 4: Zamawiający informuje, iż dopuszcza możliwość wyłączenia świadczenia obejmującego następstwa usiłowania popełnienia samobójstwa przez Ubezpieczonego, polegające na uszkodzeniu ciała, rozstroju zdrowia lub powodujące śmierć ubezpieczonego, pkt I. 1.4 w Pakiecie 4 Pytanie 5: Czy świadczenie określone w pkt % sumy ubezpieczenia na wypadek trwałego inwalidztwa całkowitego to świadczenie należne w przypadku 100% trwałego uszczerbku na zdrowiu czy też świadczenie wypłacane dodatkowo? Odpowiedź 5: Zamawiający informuje, iż świadczenie określone w pkt % sumy ubezpieczenia na wypadek trwałego inwalidztwa całkowitego to świadczenie należne w przypadku 100% trwałego uszczerbku na zdrowiu. Pytanie 6: Czy zamawiający oczekuje ochrony na podstawie procentowego uszczerbku na zdrowiu czy procentowego świadczenia za sam fakt zaistnienia zdarzenia? Odpowiedź 6: Zamawiający informuje, iż oczekuje ochrony na postawie procentowego świadczenia za fakt zaistnienia zdarzenia.

3 Pytanie 7: <<Wnioskujemy o zmniejszenie limitu na czyste straty finansowe do ,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia (ppkt. 6.1 pkt III Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia). >> Odpowiedź 7: Pytanie 8: <<Wnioskujemy o wyłączenie kradzieży pojazdów i ich wyposażenia (ppkt pkt. III Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i Odpowiedź 8: Zamawiający nie jest zainteresowany ochroną w przedmiotowym zakresie. Pytanie 9: <<Wnioskujemy o podanie rodzaju kontraktów (umów) zawieranych z innymi podmiotami (ppkt. 1.7 pkt.iii Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i Odpowiedź 9: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu zawiera umowy: najmu, dzierżawy, pracownicze, zlecenia, o dzieło, na usługi, dostawy oraz umowy ze studentami wynikające z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym Pytanie 10: <<Wnioskujemy w odniesieniu do Ubezpieczenia OC najemcy mienia ruchomego o wyłączenie szkód w dziełach sztuki (ppkt pkt. III Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i Odpowiedź 10: Pytanie 11: <<Wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1 000,00 PLN w każdej szkodzie (ppkt.3.3 pkt III Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i Odpowiedź 11:

4 Pytanie 12: <<Wnioskujemy o doprecyzowanie zakresu terytorialnego na cały świat z wyłączeniem USA, Meksyku, Kanady i Australii; cały świat w odniesieniu do podróży służbowych.>> Odpowiedź 12: W sekcji B pkt. Pakiet II Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zmianie ulega treść pkt. 4. Treść o brzmieniu: cały świat Zastępuje się treścią o brzmieniu: cały świat z wyłączeniem USA, Kanady i Australii. Pytanie 13: <<Czym różni się zakres terytorialny obligatoryjny od zakresu dodatkowych punktowanych warunków (ppkt. 4 i ppkt. 6.2 pkt III Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i Odpowiedź 13: Wymagany zakres terytorialny winien obejmować teren całego świata z wyłączeniem USA, Kanady i Australii. Punkty dodatkowe przyznawane są więc za włączenie do zakresu terytorialnego terenu USA, Kanady i Australii. Pytanie 14: <<Wnioskujemy o potwierdzenie, że suma ubezpieczenia w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia w wysokości ,00 PLN ustalona została na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.>> Odpowiedź 14: Zamawiający potwierdza, że suma ubezpieczenia w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia w wysokości ,00 PLN ustalona została na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Pytanie 15: <<Wnioskujemy o wyłączenie klauzuli automatycznego odtworzenia wysokości sumy ubezpieczenia po szkodzie (ppkt. 5.2 pkt III Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i Odpowiedź 15: Zamawiający informuje, że z listy klauzul obligatoryjnych ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (Sekcja B, Pakiet II, dział III) wykreślona zostaje klauzula automatycznego odtworzenia sumy ubezpieczenia po szkodzie.

5 Pytanie 16: <<Ubezpieczenie komunikacyjne środków transportu. Czy zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia Assistance?>> Odpowiedź 16: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany. REKTOR prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW VI/KA/292-327-2343/2013 Poznań 26.07.2013 r. DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW VI/KA/292-320-2328/2013 Poznań 25.07.2013 r. DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW VI/KA/292-332-2355/2013 Poznań 29.07.2013 r. DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

157/16/07/2013/N/Sulęcin

157/16/07/2013/N/Sulęcin Strona 1 z 5 Wrocław, 29.07.2013 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Powiatu Sulęcińskiego ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 157/16/07/2013/N/Sulęcin Działając

Bardziej szczegółowo

Miłoradz, dnia 05.12.2014 r. R.270.31.2014 INFORMACJA DLA OFERENTÓW

Miłoradz, dnia 05.12.2014 r. R.270.31.2014 INFORMACJA DLA OFERENTÓW Miłoradz, dnia 05.12.2014 r. R.270.31.2014 INFORMACJA DLA OFERENTÓW dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

PYTANIA I ODPOWIEDZI Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu Znak sprawy 2611/24/4/2013 Otrębusy, dnia 21.10.2013r. PYTANIA I ODPOWIEDZI Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

120/19/03/2012/N/Wińsko

120/19/03/2012/N/Wińsko Strona 1 z 15 Wrocław, 27.03.2012 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Wińsko wraz z jednostkami podległymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 120/19/03/2012/N/Wińsko

Bardziej szczegółowo

Pytanie 70: W odniesieniu do pkt. 1.1.1.10 - czy Zamawiający może zrezygnować z objęcia zakresem ubezpieczenia mienia określonego w tym punkcie?

Pytanie 70: W odniesieniu do pkt. 1.1.1.10 - czy Zamawiający może zrezygnować z objęcia zakresem ubezpieczenia mienia określonego w tym punkcie? Rzeszów, dnia 10 sierpnia 2009r. znak postępowania : ZP 341/153/2009 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia osobowe i ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ AB. 272.1.8.2014 Nowe Miasto Lubawskie, 02.12.2014 r. WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Dotyczy: Postępowania przetargowego o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania:

Bardziej szczegółowo

1. Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 21.02.2014 r. 2. Prosimy o potwierdzenie, że: Szczyrk, dnia 17.02.2014r.

1. Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 21.02.2014 r. 2. Prosimy o potwierdzenie, że: Szczyrk, dnia 17.02.2014r. CENTRALNY OŚRODEK SPORT OŚRODEK PRZYGOTOWAŃ OLIMPIJSKICH w Szczyrku 43-370 Szczyrk, ul. Plażowa 8 KRS 0000374033; REGON: 142733356-00050; NIP: 701-027-39-50 Dyrektor Grzegorz Kotowicz tel: +48 33 817 86

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 207 000 euro na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia publicznego dokonywanego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji

Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji Dotyczy: udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Komunikacji Miejskiej

Bardziej szczegółowo

7.1 Termin wykonania zamówienia: obejmuje okres ubezpieczenia od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2016 roku.

7.1 Termin wykonania zamówienia: obejmuje okres ubezpieczenia od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2016 roku. Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o. o. 58-400 Kamienna Góra ul. Bohaterów Getta 10 (075) 744-9036 fax. (075) 744-3103 http://www.pcz.org.pl e- mail: pcz@pcz.org.pl KRS 0000169608 Wys.

Bardziej szczegółowo

AKMA BROKERS Sp. z o.o. 40-733 KATOWICE, ul. Poleska 27, tel.: (32) 353 59 48 53, fax: (32) 353 59 54

AKMA BROKERS Sp. z o.o. 40-733 KATOWICE, ul. Poleska 27, tel.: (32) 353 59 48 53, fax: (32) 353 59 54 AKMA BROKERS Sp. z o.o. 40-733 KATOWICE, ul. Poleska 27, tel.: (32) 353 59 48 53, fax: (32) 353 59 54 Przedstawicielstwo w Szczecinie: 71-073 Szczecin, ul. Ku Słońcu 2/2, tel. (91) 43 42 071 (72), fax

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra ZP. 271.97.40.2013 RISS 2414672 Zielona Góra, 11 grudnia 2013 r. Wykonawcy którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego dot.

Bardziej szczegółowo

5) Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi: 200.000zł 6) Franszyza redukcyjna : 1.

5) Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi: 200.000zł 6) Franszyza redukcyjna : 1. Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. jedn. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zawiadamia się, że wpłynęły od Wykonawców

Bardziej szczegółowo

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ Nidzica, dnia 25.02.2015r Do wszystkich wykonawców Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ Dotyczy: Postępowania przetargowego o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia publicznego dokonywanego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II D Z I A Ł Z A M Ó W I E Ń I Z A O P A T R Z E N I A

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II D Z I A Ł Z A M Ó W I E Ń I Z A O P A T R Z E N I A Nr sprawy AZP-250-PKC-P14-05/09 Załącznik Nr 1B do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część II Art. 1. UWAGI WSTĘPNE Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi następujących rodzajów ubezpieczeń komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

SIWZ na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usług ubezpieczenia, w odniesieniu od jednej do sześciu części

SIWZ na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usług ubezpieczenia, w odniesieniu od jednej do sześciu części BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Ul. Gołębia 6/2, 31-007 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51 lub +4812-663-39-14; e-mail: bzp@uj.edu.pl www.uj.edu.pl http://przetargi.adm.uj.edu.pl/ogloszenia.php

Bardziej szczegółowo

Do uczestników postępowania o udzielanie zamówienia

Do uczestników postępowania o udzielanie zamówienia 28/0713/UN 1/17 Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-74-42, faks 58-554-72-27 Biuro Kanclerza AWFiS: 80-336 Gdańsk, ul. Józefa Czyżewskiego

Bardziej szczegółowo

WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski

WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski RBO.271.3.1.2013 Sawin, dnia 18 marca 2013 r. Wykonawcy (wszyscy) Zmiana tresci SIWZ dotyczy: post~powania w sprawie udzielenia zamowienia publicznego nr 271.3.2013

Bardziej szczegółowo

PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO Kazimierza Wielka, 30.09.2014 r. PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

Treść pytań zadanych przez Wykonawców jakie wpłynęły w dniu 27.07.2015r. wraz z odpowiedziami Zamawiającego

Treść pytań zadanych przez Wykonawców jakie wpłynęły w dniu 27.07.2015r. wraz z odpowiedziami Zamawiającego ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZADANE PRZEZ WYKONAWCÓW ORAZ MODYFIKACJE (ZMIANY) ZAPISÓW SIWZ W POSTĘPOWANIU PRZEPROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGĘ UBEZPIECZENIA GMINY KORFANTÓW ORAZ PODLEGŁYCH

Bardziej szczegółowo

Kompleksowego ubezpieczenia Instytutu Matki i Dziecka

Kompleksowego ubezpieczenia Instytutu Matki i Dziecka Institute of Mother and Child L Institut de la Mère et de l Enfant A/ZP/SZP.251-11/15 Warszawa, 17 marca 2015 roku WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

ZP WORD 3/flota/2012 załącznik nr 5

ZP WORD 3/flota/2012 załącznik nr 5 UMOWA GENERALNA NA USŁUGI UBEZPIECZENIA PAKIETOWEGO KOMUNIKACYJNEGO POJAZDÓW NALEŻĄCYCH DO WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO W POZNANIU /projekt umowy/ zawarta w dniu r. w Poznaniu pomiędzy: WOJEWÓDZKIM

Bardziej szczegółowo

PYTANIA DOTYCZĄCE UBEZPIECZENIA MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH

PYTANIA DOTYCZĄCE UBEZPIECZENIA MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH Poznań, 17 stycznia 2014 r. Do wszystkich Wykonawców postępowania przetargowego Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenia majątku oraz interesu majątkowego JAROCIŃSKICH

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy 341/6/10 Gubin 16 grudnia 2010 r. Wszyscy wykonawcy, którzy pobrali SIWZ. Modyfikacja treści SIWZ

Nr sprawy 341/6/10 Gubin 16 grudnia 2010 r. Wszyscy wykonawcy, którzy pobrali SIWZ. Modyfikacja treści SIWZ Nr sprawy 341/6/10 Gubin 16 grudnia 2010 r. Wszyscy wykonawcy, którzy pobrali SIWZ Modyfikacja treści SIWZ Dotyczy zamówienia publicznego pod nazwą : Kompleksowe ubezpieczenie majątku oraz innych ryzyk

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź na pytanie 1 Informacje wymienione w pytaniu zostały uzupełnione zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszych wyjaśnień.

Odpowiedź na pytanie 1 Informacje wymienione w pytaniu zostały uzupełnione zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszych wyjaśnień. Grójec, dn. 21.07.2014 r. Do Wykonawców uczestniczących w postępowaniu przetargowym. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

Bardziej szczegółowo