Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej: Pytanie 1. Prosimy o wskazanie struktury obrotu z uwzględnieniem rodzaju prowadzonej działalności.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej: Pytanie 1. Prosimy o wskazanie struktury obrotu z uwzględnieniem rodzaju prowadzonej działalności."

Transkrypt

1 Dotyczy: przetarg nieograniczony na ubezpieczenie majątku spółki oraz odpowiedzialności cywilnej Kopalni Soli "KŁODAWA" S.A. Odpowiedzi na pytania Wykonawców Część IV I. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej: Pytanie 1. Prosimy o wskazanie struktury obrotu z uwzględnieniem rodzaju prowadzonej działalności. Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z SIWZ podstawową działalnością Kopalni jest wydobywanie soli (ok % obrotu). Struktura sprzedaży soli zgodnie z załącznikiem. Pytanie 2 Prosimy o informację jaki procent obrotu stanowi eksport produktów i jakie są kierunki eksportu. Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że eksport stanowi ok. 12% sprzedaży. Kierunki eksportu w szczególności: Niemcy, Czechy, Słowacja, Węgry, Francja, Austria, Belgia. Pytanie 3 Prosimy o informację z czego wynika istotny planowany spadek wartości obrotu. Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że planowany spadek wartości obrotu wynika ze zmniejszenia sprzedaży w grupie soli drogowej. Wpływ na to mają warunki atmosferyczne. Pytanie 4 Prosimy o rejestr wypadków przy pracy za okres ostatnich 3 lat. Odpowiedź: Zamawiający przedstawił ww. dane na zebraniu Wykonawców w dniu r. Pytanie 5 Prosimy o informację do jakiej działalności są wykorzystywane pojazdy szynowe lokomotywy i wagony - prosimy o szczegóły. Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że posiada 39 lokomotyw i wagonów. Na powierzchni Kopalni Soli Kłodawa S.A., znajdują się 3 lokomotywy, a pod powierzchnią 36 lokomotyw i wagonów. Zamawiający wyjaśnia, że lokomotywy oraz wagony poruszają się jedynie po terenie Kopalni Soli Kłodawa S.A. i wykorzystywane są do transportu urobku z dołu kopalni na powierzchnię. Zamawiający nie świadczy żadnych usług kolejowych ani nie porusza się poza terenem Kopalni Soli Kłodawa S.A.. Pytanie 6 Prosimy o informację jakie mienie osób trzecich jest pod kontrolą lub w przechowaniu przez Ubezpieczonego i w jakich warunkach jest przechowywane. Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że informacje na ww. temat zawarte są w Załączniku nr 1 opis przedmiotu zamówienia, pkt. IX Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz posiadanego mienia, zakres działalności ppkt. 9), str, 24.. Pytanie 7 Prosimy o informację jakie produkty sprzedaje Ubezpieczony, kim są Odbiorcy w kraju i za granicą, jakie jest zastosowanie tych produktów. Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że informacje na ww. temat zawarte są w Załączniku nr 1 opis przedmiotu zamówienia, Informacje ogólne o Ubezpieczonym oraz założenia programu, Obroty/grupy asortymentowe produktów, str. 4. Odbiorcami w kraju są w szczególności Dyrekcje Dróg. Odbiorcy zagraniczni to w szczególności odbiorcy lizawek i soli workowanej. Pytanie 8 Prosimy o wskazanie przyczyn szkód w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej. Odpowiedź: Zamawiający przekazuje w załączniku informację na temat przyczyn szkód z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz posiadanego mienia. Pytanie 9 Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza wydzielenie do odrębnego zadania ubezpieczenia w związku z prowadzeniem przychodni przyzakładowej KS Kłodawa, tym bardziej że planuje ona rozszerzyć swoją działalność. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie odrębnego zadania dotyczącego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Zgodnie z zapisami SIWZ intencja Zamawiającego jest objęcie ochroną ubezpieczeniową jedynie szkód wyrządzonych w związku z prowadzeniem wewnętrznej przychodni kopalni w ramach dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. W załączeniu zamieszczamy decyzję Wojewody Wielkopolskiego z dnia w sprawie wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. 1

2 Dotyczy: przetarg nieograniczony na ubezpieczenie majątku spółki oraz odpowiedzialności cywilnej Kopalni Soli "KŁODAWA" S.A. Odpowiedzi na pytania Wykonawców Część IV II. Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków: Pytanie 10 Czy w ramach ubezpieczenia mogą zostać zgłoszone osoby, które ukończyły 67-ty rok życia (prosimy o wskazanie ich ilości)? Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że w ramach ubezpieczenie nie będą zgłoszone osoby, które ukończyły 67 rok życia. Pytanie 11 Prosimy o wyjaśnienie według jakich tabel w przypadku ubezpieczenia dobrowolnego następować będzie orzeczenie stałego uszczerbku na zdrowiu odniesionego w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że wypłata świadczenia z tytułu stałego uszczerbku na zdrowiu w odniesieniu do ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków następować będzie według Tabeli stosowanej przez Ubezpieczyciela. Pytanie 12 Prosimy o potwierdzenie, że wypłata świadczenia z tytułu stałego uszczerbku na zdrowiu w odniesieniu do ubezpieczenia dobrowolnego następować będzie według Tabeli stosowanej przez Ubezpieczyciela, Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że wypłata świadczenia z tytułu stałego uszczerbku na zdrowiu w odniesieniu do ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków następować będzie według Tabeli stosowanej przez Ubezpieczyciela. Pytanie 13 Czy zamawiający dopuszcza wariant ubezpieczenia, gdzie wysokość świadczenia odpowiada orzeczonemu procentowi stałego uszczerbku na zdrowiu w odniesieniu do sumy ubezpieczenia? Odpowiedź: W przedmiocie szczegółowych pytań dotyczycących zakresu poszczególnych ryzyk, Zamawiający wyjaśnia, że Wykonawców obowiązuje regulacja znajdująca się w par. 8 Złącznika nr 3 do SIWZ wzór umowy generalnej. Pytanie 14 Czy w przypadku rotacji osób ponad stan zgłoszony do ubezpieczenia Zamawiający przewiduje każdorazowe doubezpieczenie osób w trakcie trwania każdego okresu ubezpieczenia czy też grupa osób zgłoszonych do ubezpieczenia jest grupą stałą i nie ulega zwiększeniu/zmniejszeniu? Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w trakcie trwania każdego rocznego okresu ubezpieczenia będzie informował Ubezpieczyciela o zmianie liczby Ubezpieczonych. Pytanie 15 Czy w procesie likwidacji szkody Zamawiający dopuszcza możliwość potwierdzania dla Ubezpieczyciela faktu objęcia ochroną ubezpieczeniową osoby, która uległa nieszczęśliwemu wypadkowi? Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że w przypadku powstania szkody potwierdzi Ubezpieczycielowi objęcie ochroną osoby, która uległa nieszczęśliwemu wypadkowi. Pytanie 16 Czy jeśli nasza tabela uszczerbkowa obejmuje świadczenia z tytułu oparzenia lub odmrożenia, to czy możemy w ofercie nie zawierać tych ryzyk powtórnie? Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że w SIWZ pkt. III 9) określił zawartość kompletnej oferty. Pytanie 17 Prosimy o Wykaz szkód w ciągu ostatnich 3 lat dot. NNW i Kosztów Leczenia. Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że dotychczas nie posiadał ubezpieczenia kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków podczas podróży zagranicznych. Zamawiający wystąpił do obecnego ubezpieczyciela o przedstawienie zaświadczenia nt. szkodowości z tytułu ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Członków Zakładowej Sekcji Ratownictwa Górniczego. Zamawiający zamieści zaświadczenie niezwłocznie po jego otrzymaniu, według posiadanej przez Zamawiającego wiedzy nie maiły miejsca szkody z tytułu ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Członków Zakładowej Sekcji Ratownictwa Górniczego. III. Ubezpieczenie mienia podziemnego. Pytanie 18 Prosimy o udostępnienie wykazu mienia podziemnego. Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wykaz mienia podziemnego jest dostępny w siedzibie Zamawiającego. Łączna wartość mienia podziemnego wynosi ,74 zł. 2

3 Dotyczy: przetarg nieograniczony na ubezpieczenie majątku spółki oraz odpowiedzialności cywilnej Kopalni Soli "KŁODAWA" S.A. Odpowiedzi na pytania Wykonawców Część IV IV. Pytania ogólne: Pytanie 19 Prosimy o informację, czy limity wskazane w klauzulach są wspólne czy oddzielne dla wskazanych w nich ryzyk. Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że informacje na ww. temat zawarte są w Załączniku nr 1 opis przedmiotu zamówienia, przed treścią klauzul, str. 31 Kłodawa,

4

5 Informacja nt. przyczyn szkód z OC Lp. L. szk. wypł. S. szk. wypł. Okres pocz. okr. odpow. Okres Sprawozdawczy Data szkody Data zgłoszenia Grupa przyczyna/opis zdarzenia Nazwaklienta Regon P0 OC klienta korporacyjnego P0 OC klienta korporacyjnego KIEROWCA SAMOCHODU VOLVO NJECHAŁ NA STUDZIENKĘ W WYNIKU TEGO ZOSTAŁ ZNISZCZONY ZBIORNIK PALIWA.; KIEROWCA SAMOCHODU VOLVO NJECHAŁ NA STUDZIENKĘ W WYNIKU TEGO ZOSTAŁ ZNISZCZONY ZBIORNIK PALIWA.; P0 OC klienta korporacyjnego PODCZAS SPRZĄTANIA PARKINGU PRACOWNICY ZAHACZYLI MASZYNĄ O LEWY TYŁ ZAPARKOWANEGO VW P0 OC klienta korporacyjnego P0 OC klienta korporacyjnego PODCZAS ZAŁADUNKU TOWARU PRZEZ POJAZD FADROME DOSZŁO DO USZKODZENIA CIĄGNIKA SIODŁOWEGO MARKI RENAULT ELEMENTY KONSTRUKCJI RUROCIĄGU USZKODZIŁY ZAPARKOWANY NA PARKINGU ZAKŁADOWYM POJAZD MARKI VOLKSWAGEN

6

PYTANIA I ODPOWIEDZI Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

PYTANIA I ODPOWIEDZI Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu Znak sprawy 2611/24/4/2013 Otrębusy, dnia 21.10.2013r. PYTANIA I ODPOWIEDZI Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Kompleksowego ubezpieczenia Instytutu Matki i Dziecka

Kompleksowego ubezpieczenia Instytutu Matki i Dziecka Institute of Mother and Child L Institut de la Mère et de l Enfant A/ZP/SZP.251-11/15 Warszawa, 17 marca 2015 roku WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

I. WSZYSTKIE RODZAJE UBEZPIECZEŃ ZGODNIE Z ZAPISAMI W OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA

I. WSZYSTKIE RODZAJE UBEZPIECZEŃ ZGODNIE Z ZAPISAMI W OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA Kraków, dnia 07.10.2015. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Ubezpieczenie mienia Zakładu Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o. o.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Ubezpieczenie mienia Zakładu Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o. o. L.dz 2038 /2012 "Zakład Drogownictwa i Inżynierii" Spółka z o.o. 91-613 Łódź, ul. Ekologiczna 26, tel: (42) 616 28 50, fax: (42) 616 28 54 e-mail: sekretariat@zdii.pl, http://www.zdii.pl/ Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

SIWZ ZMIANA OGŁOSZENIA SIWZ

SIWZ ZMIANA OGŁOSZENIA SIWZ Jarocin, dnia 05.10.2015 r. ZGO/ZP/7/2015 Do wszystkich Wykonawców postępowania przetargowego Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania. Prosimy o uzupełnienie informacji dotyczącej szkodowości w odniesieniu do szkód komunikacyjnych (dot.

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania. Prosimy o uzupełnienie informacji dotyczącej szkodowości w odniesieniu do szkód komunikacyjnych (dot. WSzSL/FKZ/072/720/11 Legnica 16.11.2011 Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

BPSP-322-4/13 Warszawa, 28 listopada 2013 r.

BPSP-322-4/13 Warszawa, 28 listopada 2013 r. BPSP-322-4/13 Warszawa, 28 listopada 2013 r. Do wszystkich Wykonawców: Numer sprawy: BPSP-322-4/13 Dotyczy: postępowania organizowanego przez Kancelarię Senatu, w trybie przetargu nieograniczonego, na

Bardziej szczegółowo

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW. Dot. przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Pyzdry

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW. Dot. przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Pyzdry Poznań, dnia 28 luty 2014 r. Sprawa nr: ZP.271.04.2013 DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW Dot. przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Pyzdry Zamawiający Gmina Pyzdry, działając

Bardziej szczegółowo

Zamawiający informuje że Wykonawcy zwrócił się z następującymi zapytaniami. Poniżej zamieszczamy treść kolejnych pytań wraz z odpowiedziami:

Zamawiający informuje że Wykonawcy zwrócił się z następującymi zapytaniami. Poniżej zamieszczamy treść kolejnych pytań wraz z odpowiedziami: Rzeszów, dnia 13 grudnia 2012r. ZP.271.140.2012 dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia osobowe i ubezpieczenia komunikacyjne dla

Bardziej szczegółowo

Część nr 2. ZAKUP USŁUG UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH POJAZDÓW MECHANICZNYCH GMINY BRWINÓW

Część nr 2. ZAKUP USŁUG UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH POJAZDÓW MECHANICZNYCH GMINY BRWINÓW Brwinów, dnia 21.05.2013 r. ZP.271.41.2013 INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW Dot. postępowania o zamówienie publiczne pn.: Część nr 1. ZAKUP USŁUG UBEZPIECZENIA MIENIA GMINY BRWINÓW Część nr 2. ZAKUP USŁUG

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 21.01.2013 r.

Wrocław, dnia 21.01.2013 r. Wrocław, dnia 21.01.2013 r. Do Uczestników postępowania przetargowego na usługę Ubezpieczenie majątkowe Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu Zamawiający, Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy. 2. Pytanie W przypadku odpowiedzi negatywnej na pytanie numer 2 prosimy o wskazanie przedmiotowego mienia wraz z określeniem jego wartości.

Wykonawcy. 2. Pytanie W przypadku odpowiedzi negatywnej na pytanie numer 2 prosimy o wskazanie przedmiotowego mienia wraz z określeniem jego wartości. Pabianice, 18.03.2014 r. Wykonawcy którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego w nw. postępowaniu Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: UBEZPIECZENIE MIENIA

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Namysłów, dnia 11.12.2013 r. WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dot. przetargu nieograniczonego (numer ogłoszenia: 493256-2013; data zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 2 z 10 F178

SUPRA BROKERS. Strona 2 z 10 F178 Strona 1 z 10 Wrocław, 19.11.2012r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 306/05/11/2012/N/Łowicz

Bardziej szczegółowo

2.2. Prosimy o uzupełnienie informacji dotyczącej przebiegu szkodowego zgodnie z poniższym:

2.2. Prosimy o uzupełnienie informacji dotyczącej przebiegu szkodowego zgodnie z poniższym: Poznań, 10.09.2014r. ZP WORD 5/komunikacja/2014 W oparciu o art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2013r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu udziela

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY/WYJAŚNIENIA DO SIWZ NR 66/2014/N/Jaroszowiec

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY/WYJAŚNIENIA DO SIWZ NR 66/2014/N/Jaroszowiec Strona 1 z 9 Wrocław, 20.03.2014 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji w Jaroszowcu ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY/WYJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 11 F178. Wrocław, 06.11.2014 r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 11 F178. Wrocław, 06.11.2014 r. Strona 1 z 11 Wrocław, 06.11.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Powiatowego w Białogardzie ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 215/2014/N/Białogard

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Ubezpieczenie mienia Zakładu Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o. o.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Ubezpieczenie mienia Zakładu Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o. o. "Zakład Drogownictwa i Inżynierii" Spółka z o.o. 91-613 Łódź, ul. Ekologiczna 26, tel: (42) 616 28 50, fax: (42) 616 28 54 e-mail: sekretariat@zdii.pl, http://www.zdii.com.pl/ Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR ZP/UR/186/2013

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR ZP/UR/186/2013 Strona 1 z 22 Wrocław, 04.11.2013 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Uniwersytetu Rzeszowskiego ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR ZP/UR/186/2013 Działając w

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI I ZAKRES UBEZPIECZENIA ŚRODKÓW TRANSPORTU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI I ZAKRES UBEZPIECZENIA ŚRODKÓW TRANSPORTU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU załącznik nr 3 do ogłoszenia nr K-DZP.362.2.138.2015 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI I ZAKRES UBEZPIECZENIA ŚRODKÓW TRANSPORTU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU Rozdział 1 - Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej klauzuli stanowi nadwyżkę w stosunku do ochrony gwarantowanej w granicach sumy

Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej klauzuli stanowi nadwyżkę w stosunku do ochrony gwarantowanej w granicach sumy Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Lublin - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010r.,

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji

Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji Dotyczy: udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Komunikacji Miejskiej

Bardziej szczegółowo

księgowa brutto sprzętu bezpośrednio przed wystąpieniem szkody.

księgowa brutto sprzętu bezpośrednio przed wystąpieniem szkody. Zielona Góra, 20.10.2014 Według rozdzielnika Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14.

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14. Śrem, dnia 25.11.2014r. Dotyczy sprawy: ZP/26/PN/14 SPROSTOWANIE DO UDZIELNYCH ODPOWIEDZI w dniu 24.11.2014 W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza

Bardziej szczegółowo

Szanowni Wykonawcy Postępowania nr ZP-5-U/2011 na ubezpieczenia majątku oraz odpowiedzialności cywilnej.

Szanowni Wykonawcy Postępowania nr ZP-5-U/2011 na ubezpieczenia majątku oraz odpowiedzialności cywilnej. Kraków, dn. 05.12.2011 r. Szanowni Wykonawcy Postępowania nr ZP-5-U/2011 na ubezpieczenia majątku oraz odpowiedzialności cywilnej. W odpowiedzi na zapytania uczestników ogłoszonego przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Wszyscy Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Wszyscy Wykonawcy biorący udział w postępowaniu Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM.PL Spółka Akcyjna Al. Zagłębia Dąbrowskiego 15 41-303 Dąbrowa Górnicza NIP: 6291069553, REGON: 272935168 KRS: 0000446087 Dąbrowa Górnicza 16.03.2015 Wszyscy Wykonawcy biorący

Bardziej szczegółowo

PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO Sierpc,15.07.2014 r. PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

Września, dn. 14.11.2014 r. NI. 2721.32.2014. Wykonawcy, którzy ubiegają się. o udzielenie zamówienia publicznego

Września, dn. 14.11.2014 r. NI. 2721.32.2014. Wykonawcy, którzy ubiegają się. o udzielenie zamówienia publicznego Września, dn. 14.11.2014 r. NI. 2721.32.2014. Wykonawcy, którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

WOTUiW- 1/09/2014 Toruń, 11.09.2014 r.

WOTUiW- 1/09/2014 Toruń, 11.09.2014 r. WOTUiW- 1/09/2014 Toruń, 11.09.2014 r. Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej Kompleksowego ubezpieczenia Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia

Bardziej szczegółowo

PI.271.0034.2013 Mszana, 26.11.2013 r. PI.KW.0481.2013

PI.271.0034.2013 Mszana, 26.11.2013 r. PI.KW.0481.2013 Gmina Mszana ul. 1 Maja 81 44-325 Mszana www.mszana.ug.gov.pl Telefon: 47 597 45, 47 597 55, 47 597 57 Fax: 47 597 60 pi@mszana.ug.gov.pl PI.271.0034.2013 Mszana, 26.11.2013 r. PI.KW.0481.2013 Wykonawcy,

Bardziej szczegółowo