Tabela 1 - Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tabela 1 - Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk."

Transkrypt

1 Załącznik nr 3b Uwaga: wszystkie pola zaznaczone na kolor szary muszą być wypełnione przez wykonawcę. Tabela 1 - Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk. Suma w (C*D) w Majątek zapisany w ewidencjach w tym instrumenty, sprzęt elektroniczny, środki trwałe o charakterze wyposażenia, niskocenne składniki ,52 majątkowe, w tym środki inscenizacji, sprzęt, instrumenty muzyczne i inne 2 Rekwizyty, meble sceniczne, kostiumy, obuwie, dekoracje itp Zapasy magazynowe, w tym materiały dla pracowni stolarskiej, tapicerskiej, krawieckiej, modelarni itp. przeznaczone do użytku własnego Mienie osób trzecich w tym m.in.. mienie wykorzystywane do prowadzenia działalności na terenie TM ROMA, m.in. realizacja filmów z 4 przedstawień, mienie zaproszonych grup teatralnych lub podmiotów które wynajęły sale na imprezy, przedstawienia, itp. w tym m.in. sprzęt, instrumenty i inne mienie niezbędne do realizacji zadań, mienie osobiste artystów, mienie pracownicze. 5 Poniesione nakłady na remonty i adaptacje w obcych środkach trwałych Gotówka w kasie biletowej i kasie głównej, od wszystkich ryzyk z włączeniem kradzieży z włamaniem i rabunku w lokalu, rabunku w transporcie. 7 Dodatkowe koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie oraz koszty zapobieżenia Szkody elektryczne, przepięcia Ubezpieczenie maszyn, aparatów, urządzeń od szkód mechanicznych Ubezpieczenie maszyn, aparatów, urządzeń od szkód elektrycznych Ubezpieczenie katastrofy budowlanej Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia lub uszkodzenia Akty terroryzmu, zamieszki, sabotaż, strajki, niepokoje społeczne (limit wspólny dla mienia od wszystkich ryzyk i dla elektroniki od wszystkich ryzyk) Ubezpieczenie zwiększonych kosztów działalności (limit wspólny dla mienia od wszystkich ryzyk i dla elektroniki od wszystkich ryzyk) 15 Ubezpieczenie robót budowlanych, montażowych i instalacyjnych Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem rabunku i wandalizmu - dotyczy wszystkich wymienionych grup mienia z wyłączeniem gotówki, która powinna być ubezpieczona do pełnej wysokości podanego limitu. Ubezpieczenie od kradzieży zwykłej. Limit wspólny dla mienia od wszystkich ryzyk i dla elektroniki od wszystkich ryzyk) 18 Wandalizm, celowe uszkodzenie Ubezpieczenie szkód estetycznych (graffiti) Ubezpieczenie mienia zewnętrznego przymocowane do budynku od ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku (np.. kamery, klimatyzatory) Prewencyjna suma (dotyczy mienia od wszystkich ryzyk i elektroniki od wszystkich ryzyk Razem Tabela 1 Formularz cenowy do oferty strona 1

2 Tabela 2 - Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. Suma w (D*E) w C D E F 23 Elektroniczny sprzęt stacjonarny - sceniczny Wszystkie ryzyka ,15 24 Elektroniczny sprzęt przenośny sceniczny/instrumenty Wszystkie ryzyka ,81 25 Elektroniczny sprzęt przenośny Wszystkie ryzyka ,13 26 Elektroniczny sprzęt stacjonarny Wszystkie ryzyka ,84 27 Razem Tabela 2 Tabela 3 - Ubezpieczenie mienia w transporcie. Planowana liczba transportów w roku Maksymalna suma jednego transportu w w % Składka za wszystkie transporty w C 28 Mienie służące do realizacji występów Mienie służące do realizacji występów Mienie służące do realizacji występów Razem Tabela 3 Tabela 4 - Ubezpieczenie utraty zysku. Suma w % w Utrata zysku wskutek zdarzeń objętych ubezpieczeniem mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk oraz mienia w transporcie. Pokrycie kosztów poniesionych związanych z odwołaniem wydarzenia artystycznego wskutek zdarzeń objętych ubezpieczeniem mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk oraz mienia w transporcie. 34 Pokrycie kosztów poniesionych związanych z odwołaniem wydarzenia artystycznego wskutek ogłoszenia żałoby narodowej Razem Tabela 4 Formularz cenowy do oferty strona 2

3 Tabela 5 - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Suma w (C*D) w 36 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej z tytułu prowadzenia działalności i posiadania lub użytkowania mienia OC najemcy nieruchomości wraz ze wszystkimi urządzeniami i instalacjami znajdującymi się w budynku z włączeniem prac remontowych i budowlanych prowadzonych w nieruchomości, 38 OC Pracodawcy OC podwykonawcy OC przechowawcy - odpowiedzialność za szkody w rzeczach znajdujacych się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą ubezpieczajacego. Podlimit na szatnie OC za szkody w rzeczach ruchomych używanych na podstawie najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu Czyste straty majątkowa w tym strata wynikłe z konieczności odwołania imprezy Razem Tabela 5 Tabela 6 - Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków oraz kosztów leczenia. Suma w Liczba osób (E*F) w C 44 Następstwa nieszczęśliwych wypadków oraz koszty leczenia, z włączeniem odpowiedzialności za ryzyko zawału u serca i udaru mózgu - wariant praca - 45 artyści tancerze Następstwa nieszczęśliwych wypadków oraz koszty leczenia, z włączeniem ryzyka zawału serca i 47 udaru mózgu - wariant praca - artyści kaskaderzy Następstwa nieszczęśliwych wypadków oraz koszty leczenia, z włączeniem ryzyka zawału serca i 49 udaru mózgu - wariant praca - technika sceniczna Razem tabela 6 Formularz cenowy do oferty strona 3

4 Tabela 7 - Ubezpieczenie kosztów leczenia, następstw nieszczęśliwych wypadków, Assistance, OC w czasie podróży zagranicznych. Suma w Liczba osób Składka za 10 dniowy za 1 okres okres osobodzień w (E*F) w % C 51 chorób nagłych i assistance Ubezpieczenie kosztów leczenia chorób nagłych, 52 następstw chorób przewlekłych, assistance,, chorób nagłych, następstw chorób przewlekłych i OC w czasie podróży zagranicznych związanych z assistance wykonywaniem pracy Europa 53 OC w życiu prywatnym i chorób nagłych i assistance Ubezpieczenie kosztów leczenia chorób nagłych, następstw chorób przewlekłych, assistance,, chorób nagłych, następstw chorób przewlekłych i 55 OC w czasie podróży zagranicznych związanych z assistance wykonywaniem pracy Świat z włączeniem USA i Kanady 56 OC w życiu prywatnym i Razem Tabela 7 Tabela 8 - Ubezpieczenie komunikacyjne. Suma ubezpiecze nia AC+KR w za ubezpiecz enie AC+KR w % Roczna składka za ubezpieczenie AC+KR ubezpieczenie Assisntance ubezpieczenie OC Roczna składka za ubezpieczenie z sumą wszystkie (E+F+G+H) w C H I 58 Samochód os. Volkswagen Transporter, r.prod 2004, poj. 1896, ład. 731, m-c 9, Razem Tabela 8 Formularz cenowy do oferty strona 4

5 L.P. Cena oferty Składka roczna w Tabela 1 - Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk. Tabela 2 - Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. Tabela 5 - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. 63 Tabela 6 - Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków oraz kosztów leczenia. 64 Tabela 7 - Ubezpieczenie kosztów leczenia, następstw nieszczęśliwych wypadków, Assistance, OC w czasie podróży zagranicznych. 65 Tabela 3 - Ubezpieczenie mienia w transporcie. 66 Tabela 4 - Ubezpieczenie utraty zysku. 67 Tabela 8 - Ubezpieczenie komunikacyjne. 68 Cena oferty za 12 miesięczny okres ochrony Ubezpieczenia mienia z okresem ochrony krótszym niż 12 miesięcy Suma Składka za okres A B C D 69 Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia lub uszkodzenia - od 1 stycznia 2014 roku do 31 marca 2014 roku Następstwa nieszczęśliwych wypadków oraz koszty leczenia, z włączeniem ryzyka zawału serca i udaru mózgu - wariant praca - technika sceniczna - od 1 kwietnia 2014 roku do 30 czerwca 2014 roku - 10 osób Następstwa nieszczęśliwych wypadków oraz koszty leczenia, z włączeniem ryzyka zawału serca i udaru mózgu - wariant praca - technika sceniczna - od 1 kwietnia 2014 roku do 30 czerwca 2014 roku - 10 osób - koszty leczenia 5 00 Razem Formularz cenowy do oferty strona 5

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus I. POSTANOWIENIA GENERALNE Postanowienia ogólne 1 11. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia EURO 10 Plus, zwane dalej owu mają zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Wszystkich Ryzyk

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Wszystkich Ryzyk Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Wszystkich Ryzyk POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA, zwane dalej Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Prowadzenia Działalności Gospodarczej lub Użytkowania Mienia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Prowadzenia Działalności Gospodarczej lub Użytkowania Mienia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Prowadzenia Działalności Gospodarczej lub Użytkowania Mienia POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków

Bardziej szczegółowo

SWU. Dom & Szczęście. Szczególne Warunki Ubezpieczenia DOM Plus POMOC. Postanowienia ogólne

SWU. Dom & Szczęście. Szczególne Warunki Ubezpieczenia DOM Plus POMOC. Postanowienia ogólne UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012- 63-58 Kapitał zakładowy i

Bardziej szczegółowo

jak w dniu poprzedzającym wydarzenie się szkody, przy uwzględnieniu faktycznego stopnia zużycia, powiększona o koszty zwykłego transportu

jak w dniu poprzedzającym wydarzenie się szkody, przy uwzględnieniu faktycznego stopnia zużycia, powiększona o koszty zwykłego transportu Ogólne warunki ubezpieczenia mieszkań i domów Mój Apartament nr 4/12 Witamy w AVIVie Dziękujemy za wybranie ubezpieczenia w Avivie. Obok ubezpieczeń mieszkaniowych oferujemy również ubezpieczenia komunikacyjne,

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I POSTANOWIENIA WSPÓLNE

DZIAŁ I POSTANOWIENIA WSPÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA EKSTRABIZNES PLUS z dnia 13 lutego 2012 UWAGA: WYRAZ OZNACZONE W NINIEJSZYM OWU TŁUSTYM DRUKIEM (ZA WYJĄTKIEM NAGŁOWKÓW) OTRZYMUJĄ ZNACZENIE OKREŚLONE W 2 ALBO 45 TEKST

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OSÓB FIZYCZNYCH W ŻYCIU PRYWATNYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OSÓB FIZYCZNYCH W ŻYCIU PRYWATNYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OSÓB FIZYCZNYCH W ŻYCIU PRYWATNYM ustalone uchwałą nr UZ/151/2014 z dnia 27 maja 2014 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Pomoc medyczna, Pomoc domowa, Pomoc drogowa

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Pomoc medyczna, Pomoc domowa, Pomoc drogowa Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Pomoc medyczna, Pomoc domowa, Pomoc drogowa Postanowienia ogólne 1 Niniejsze Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Pomoc medyczna, Pomoc domowa, Pomoc drogowa (zwane

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POMOC DLA BIZNESU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POMOC DLA BIZNESU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POMOC DLA BIZNESU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia Europ Assistance S.A., zwany

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Osób Fizycznych w Życiu Prywatnym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Osób Fizycznych w Życiu Prywatnym Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Osób Fizycznych w Życiu Prywatnym KOD: C-OCŻP-01/12 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POMOC W PODRÓŻY

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POMOC W PODRÓŻY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POMOC W PODRÓŻY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POMOC W PODRÓŻY 1 Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pomoc w podróży, zwane dalej OWU mają zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy, farmaceutów i innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy, farmaceutów i innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy, farmaceutów i innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia Pomoc w domu

Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia Pomoc w domu Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia Pomoc w domu 1 Postanowienia ogólne Na podstawie niniejszych szczegółowych warunków ubezpieczenia (zwanych dalej SWU ) Inter Partner Assistance S.A. z siedzibą w Belgii

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU AUTO POMOC

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU AUTO POMOC ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/374/2013 z dnia 24 grudnia 2013 r. SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne.................... str. 1 Definicje...........................

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Tabela wydatków dla różnych typów projektów realizowanych w ramach programów współpracy transgranicznej w latach 2007-2013

Załącznik nr 1 Tabela wydatków dla różnych typów projektów realizowanych w ramach programów współpracy transgranicznej w latach 2007-2013 Zestawienie typowych działań finansowanych w ramach programów współpracy transgranicznej 1 wraz z przypadającymi na nie wydatkami kwalifikowanymi i niekwalifikowanymi 2. Niemożliwe jest stworzenie zamkniętej

Bardziej szczegółowo

WARIANT UBEZPIECZENIA/ SUMA UBAZPIECZENIA/SUMA GWARANCYJNA. Small Europa. Do wysokości SU KL. Do wysokości SU KL

WARIANT UBEZPIECZENIA/ SUMA UBAZPIECZENIA/SUMA GWARANCYJNA. Small Europa. Do wysokości SU KL. Do wysokości SU KL TRAVEL SPORT Ubezpieczenie dla osób podróżujących za granicę w opcji TRAVEL SPORT jest pakietem ubezpieczeń przeznaczonym dla osób wyjeżdżających w celach: turystycznych, prywatnych, które będą uprawiać

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia pzu Auto Pomoc

Ogólne warunki ubezpieczenia pzu Auto Pomoc Ogólne warunki ubezpieczenia pzu Auto Pomoc ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/129/2012 z dnia 10 kwietnia 2012 r. Spis treści Postanowienia ogólne... str.

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie Auto Assistance Podstawowy Spis treści Strona DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 1 Postanowienia wstępne 3 2 Jak należy rozumieć pojęcia używane w OWU? 3 DZIAŁ II

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Definicje. warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej farmaceutów

Postanowienia ogólne. Definicje. warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej farmaceutów Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych, osób wykonujących zawód lekarza, pielęgniarki oraz inny zawód medyczny dla klienta indywidualnego, małego i średniego przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

IW-1.1_311 ZALECENIA OGÓLNE

IW-1.1_311 ZALECENIA OGÓLNE IW-1.1_311 ZALECENIA OGÓLNE Instrukcja wypełniania Ekonomicznego Planu Operacji dla działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PZU POMOC POMOC NA DRODZE DLA Klubu PZU Pomoc

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PZU POMOC POMOC NA DRODZE DLA Klubu PZU Pomoc OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PZU POMOC POMOC NA DRODZE DLA Klubu PZU Pomoc ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. nr UZ/271/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU Auto Assistance Podstawowy

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU Auto Assistance Podstawowy Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU Auto Assistance Podstawowy 2 Spis treści POSTANOWIENIA OGÓLNE Postanowienia wstępne - 1... 3 Definicje - 2.... 3 PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA Przedmiot ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I NA CZAS PODRÓŻY

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I NA CZAS PODRÓŻY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I NA CZAS PODRÓŻY AIG Europe Limited, zarejestrowana w Anglii i Walii pod numerem: 01486260, siedziba główna: The AIG Building, 58 Fenchurch

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Utrata Zysku 10 Plus

Warunki Ubezpieczenia Utrata Zysku 10 Plus Warunki Ubezpieczenia Utrata Zysku 10 Plus Warunki ubezpieczenia Postanowienia wstępne 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia do Grupowej Umowy Ubezpieczenia od Utraty Zysku 10 plus z dnia 24.07.2013 roku

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w Ŝyciu prywatnym zmienione Aneksem nr 1 tekst jednolity

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w Ŝyciu prywatnym zmienione Aneksem nr 1 tekst jednolity OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w Ŝyciu prywatnym zmienione Aneksem nr 1 tekst jednolity Kto moŝe się ubezpieczyć 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU

Bardziej szczegółowo

SIWZ na usługi leśne 2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SIWZ na usługi leśne 2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak Postępowania ZG1-2710-0012-12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: na świadczenie usług leśnych na terenie Nadleśnictwa

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA TWOJE OC I TWOJA PODRÓŻ DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH WYDANYCH PRZEZ BRE BANK SA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA TWOJE OC I TWOJA PODRÓŻ DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH WYDANYCH PRZEZ BRE BANK SA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA TWOJE OC I TWOJA PODRÓŻ DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH WYDANYCH PRZEZ BRE BANK SA Niniejsze OgólneWarunkiUbezpieczenia Twoje OCiTwojaPodróż mające zastosowanie do Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW

Ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW Ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY AUTO POMOC Ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY AUTO POMOC KOD: I-AP-02/13 Spis treści Twoja umowa

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących zawód medyczny

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących zawód medyczny Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących zawód medyczny Z Tobą od A do Z Spis treści Postanowienia ogólne...1 Definicje...1 Przedmiot i zakres ubezpieczenia...1 Wyłączenia

Bardziej szczegółowo