HIERARCHIA ZAWODÓW WEDŁUG POWAZ ANIA SPOŁECZNEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "HIERARCHIA ZAWODÓW WEDŁUG POWAZ ANIA SPOŁECZNEGO"

Transkrypt

1 1

2 HIERARCHIA ZAWODÓW WEDŁUG POWAZ ANIA SPOŁECZNEGO Zawód Poważanie duże średnie małe trudno powiedzi eć Strażak Profesor uniwersytetu Robotnik wykwalifikowany, np. tokarz, murarz Górnik Inżynier pracujący w fabryce Pielęgniarka Nauczyciel Lekarz Rolnik indywidualny na średnim gospodarstwie Oficer zawodowy w randze kapitana Księgowy Adwokat Przedsiębiorca, właściciel dużej firmy

3 Zawód Poważanie duże średnie małe trudno powiedzie ć Informatyk, analityk komputerowy Sędzia Właściciel małego sklepu Dyrektor dużego przedsiębiorstwa Sprzątaczka Policjant Sprzedawca w sklepie Dziennikarz Robotnik budowlany niewykwalifikowany Burmistrz Referent w biurze, urzędnik Ksiądz Minister Makler giełdowy Radny gminny Poseł na Sejm Działacz partii politycznej

4 zatrudnieni w niepeł. zatrudnieni w niepeł. Liczba stosunków pracy nauczycieli Wyszczególnienie ogółem bez stopnia stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany Stopień doktora lub doktora habilitowanego, dyplom ukończenia studiów magisterskich i przygotowanie pedagogiczne zatrudnieni w pełnym wymiarze liczba w tym etatu Razem etaty: Dyplom ukończenia studiów magisterskich bez przygotowania pedagogicznego, dyplom ukończenia wyższych studiów zawodowych i przygotowanie pedagogiczne zatrudnieni w pełnym wymiarze liczba w tym etatu Razem etaty:

5 zatrudnienie w niepeł. zatrudnieni w niepeł. zatrudnieni w niepeł. Dyplom ukończenia wyższych studiów zawodowych bez przygotowania pedag., dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego, dyplom ukończenia kol. jęz. obcych Liczba stosunków pracy nauczycieli Wyszczególnienie bez ogółem stopnia stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany zatrudnieni w pełnym wymiarze liczba w tym etatu Razem etaty: Pozostałe kwalifikacje zatrudnieni w pełnym wymiarze liczba w tym etatu Ogółem Razem etaty: zatrudnienie w pełnym wymiarze liczba w tym etatu Razem etaty:

6 Liceum ogólnokształcące Klasa Liczba uczniów Liczba oddziałów Wstępna I II III Suma Liceum profilowane Klasa Liczba uczniów Liczba oddziałów I II III Suma

7 Technikum Klasa Liczba uczniów Liczba oddziałów I II III IV Suma Technikum uzupełniające dla absolwentów zasadniczych szkól zawodowych Klasa Liczba uczniów Liczba oddziałów I II III Suma

8 Zasadnicza szkoła zawodowa Klasa Liczba uczniów Liczba oddziałów I II III Suma

9 Ogólna liczba uczniów Ogólna liczba oddziałów Ogólna liczba wychowanków Ogólna liczba szkół/placówek

10 W każdym powiecie woj. świętokrzyskiego funkcjonują wszystkie typy szkół zawodowych (zasadnicze szkoły zawodowe, technika, szkoły policealne) 226 szkół (rok szkolny 2013/14, szkoły publiczne i niepubliczne) uczniów 8992 słuchaczy (młodzież i dorośli) łącznie uczniów/słuchaczy 10

11 Zestawienie szkół zawodowych poszczególnych powiatów województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2013/2014 Powiat Zasadnicza Szkoła Zawodowa Liczba szkół Liczba uczniów Technikum Liczba szkół Liczba uczniów Razem uczniów Szkoła Policealna Liczba szkół Liczba słuchaczy Razem szkół Razem uczniów, słuchaczy buski jędrzejowski kazimierski kielecki konecki m. Kielce opatowski ostrowiecki pińczowski sandomierski skarżyski starachowicki staszowski włoszczowski RAZEM:

12 Zestawienie szkół zawodowych poszczególnych powiatów województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2013/2014 I. miejsce m. Kielce - 54 szkół zawodowych uczniów, 4087 słuchaczy (łącznie 11235) II. miejsce skarżyski (pod względem liczby szkół) 22 szkoły II. miejsce ostrowiecki (pod kątem liczby uczniów) uczniów i 1097 słuchaczy. XIV. miejsce pińczowski (pod kątem liczby uczniów) XIV. miejsce włoszczowski (pod względem liczby szkół oraz słuchaczy) - 5 szkół i 48 słuchaczy 12

13 Nabór do szkół zawodowych w latach % 54% Procent uczniów przyjętych do kl. I w szkołach zawodowych 53% 53% Procent uczniów przyjętych do kl. I w szkołach zawodowych 52% 52% 51% 51% 2009/ / / / /

14 Powiat Nabór do klas pierwszych w roku szkolny 2013/2014 Ogółem w szkołach ponadgimn azjalnych Ogółem w szkołach zawodowych Procentowy udział szkół zawodowych Technika ZSZ L. uczniów L. szkół L. uczniów L. szkół buski % jędrzejowski % kazimierski % kielecki % konecki % miasto Kielce % opatowski % ostrowiecki % pińczowski % sandomierski % skarżyski % starachowicki % staszowski % włoszczowski % Ogółem: ,4%

15 Wzrost naboru w zasadniczych szkołach zawodowych i technikach w stosunku do liceów ogólnokształcących w latach /2014 liczba uczniow 2012/2013 liczba uczniow 2011/2012 liczba uczniow Liceum ogólnokształcące Zasadnicza szkoła zawodowa Technikum Szkoła policealna (ponadgimnazjalna) 15

16 Kształcone zawody w województwie świętokrzyskim 36 - zawody kształcone na poziomie zsz 42 - zawody kształcone na poziomie technikum We wszystkich 14 powiatach kształcony jest: Technik: informatyk, żywienia i usług gastronomicznych, ekonomista mechanik pojazdów samochodowych i kucharz, fryzjer W 13 powiatach: Technik budownictwa, hotelarstwa, pojazdów samochodowych cukiernik, sprzedawca W 12 powiatach: Technik: hotelarstwa, mechanik monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie W 11 powiatach: Technik logistyk stolarz i piekarz 16

17 Zawody kształcone w województwie świętokrzyskim NAJWIĘCEJ uczniów/słuchaczy kształci się w zawodach: Technik informatyk 3500 Technik bezpieczeństwa i higieny pracy Technik administracji Technik budownictwa 1609 Technik hotelarstwa oraz Technik: ekonomista, logistyk, usług kosmetycznych, żywienia i usług gastronomicznych, żywienia i gospodarstwa domowego, pojazdów samochodowy, mechanik, usług fryzjerskich NAJMNIEJ uczniów kształci się w zawodzie: technik weterynarii -15 technik sztukatorstwa i kamieniarstwa artystycznego 5 17

18 Zawody kształcone w technikach Nazwa zawodu Ilość kształconych w danych powiatach Ogółem Ilość Miejsce powiatów 101/190/205/211/148/49/375/125/875/229/93/120/ Technik informatyk 174/ Technik budownictwa 57/156/112/112/88/71/115/380/56/107/71/132/ Technik hotelarstwa 36/111/69/108/84/101/476/72/124/65/118/ Technik ekonomista 72/100/62/75/92/39/107/62/471/112/10/86/120/ Technik logistyk 51/62/170/141/62/241/370/168/14/124/ Technik żywienia i usług gastronomicznych 102/85/66/65/67/41/54/249/76/69/26/19/122/ Technik pojazdów samochodowych 116/85/67/50/12/104/104/171/105/23/38/80/ Technik mechanik 70/63/44/94/103/34/194/36/187/26/95/ Technik usług fryzjerskich 63/73/93/353/80/57/53/ Technik organizacji reklamy 106/136/81/20/231/28/ Technik mechatronik 96/62/60/121/59/126/65/ Technik geodeta 81/46/16/72/125/25/ Technik elektronik 65/21/89/179/46/ Technik żywienia i gospodarstwa domowego 23/29/37/41/71/74/45/24/ Technik architektury krajobrazu 30/6/43/131/94/14/ Technik organizacji usług gastronomicznych 16/51/29/21/98/62/ Technik obsługi turystycznej 25/40/29/41/8//157/ Technik handlowiec 33/6/82/37/19/24/101/ Technik technologii żywności 44/40/91/ Technik drogownictwa 81/16/ Technik ochrony środowiska 17/8/33/116/

19 Zawody kształcone w technikach Technik teleinformatyk 28/12/78/ Technik energetyk 81/ Kelner 8/ Technik analityk Technik agrobiznesu 15/15/74/ Technik spedytor 12/51/31/ Technik urządzeń sanitarnych Technik rolnik 12/28/6/ Technik mechanizacji rolnictwa 51/ Kucharz Technik telekomunikacji Technik elektryk 77/36/71/184/52/ Technik cyfrowych procesów graficznych Technik technologii drewna Technik dróg i mostów kole Technik technologii odzieży Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej Technik weterynarii Technik hodowca koni Technik sztukatorstwa i kamieniarstwa artystycznego

20 Zawody kształcone w Szkołach Policealnych Nazwa zawodu Ilość kształconych w poszczególnych powiatach Ogółem kształconych Miejsce Technik bezpieczeństwa i higieny pracy Technik administracji Technik usług kosmetycznych Technik farmaceutyczny Technik rachunkowości Technik informatyk Technik ochrony fizycznej osób i mienia Florysta Opiekun medyczny Asystentka stomatologiczna Technik masażysta Inny Ratownik medyczny Terapeuta zajęciowy Opiekun w domu pomocy społecznej Opiekunka środowiskowa Technik turystyki wiejskiej Technik dentystyczny

21 Zawody kształcone w Szkołach Policealnych Technik elektroradiolog Asystent osoby niepełnosprawnej Opiekun osoby starszej Technik sterylizacji medycznej Technik weterynarii Technik prac biurowych Technik archiwista Technik rolnik Higienistka stomatologiczna Technik usług fryzjerskich Technik hotelarstwa Technik logistyk Dietetyk Technik organizacji reklamy Technik pojazdów samochodowych Technik elektryk Technik budownictwa Technik ochrony środowiska

22 Zawody kształcone w województwie świętokrzyskim NAJWIĘCEJ uczniów w ZSZ kształci się w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych 1183 monter zabudowy i robót wykończeniowych w bud kucharz fryzjer 717 oraz technolog robót wykończeniowych w budownictwie, elektromechanik pojazdów samochodowych, cukiernik, sprzedawca, blacharz samochodowy, ślusarz NAJMNIEJ uczniów kształci się w zawodzie: krawiec 3 dekarz i ogrodnik po 2 uczniów 22

23 Zawody kształcone na poziomie zsz Nazwa zawodu Liczba powiatów kształcących w zawodzie L. uczniów Miejsce Mechanik pojazdów samochodowych Monter zabudowy i robót wykończeniowych w bu. 44/53/79/80/69/64/79/115/177/79/41/40/145/ /81/37/29/112/82/14/23/11/ Kucharz 15/40/80/87/56/23/102/22/177/32/41/8/22/ Fryzjer 14/75/53/57/41/30/81/49/144/29/19/27/44/ Technolog robót wykończeniowych w bu. Elektromechanik pojazdów samochodowych 36/21/31/51/18/46/39/7/7/31/3/ /38/7/1/58/97/ Cukiernik 15/17/31/20/3/20/2/26/39/11/7/ Sprzedawca 8/14/23/7/7/2/40/10/21/2/5/16/ Blacharz samochodowy 3/56/2o/1/1/2/ Ślusarz 40/9/5/14/1/49/1/ Piekarz 9/17/11/14/2/4/6/8/10/12/ Elektryk 25/19/2/6/45/6/1/3/ Murarz-tynkarz 8/26/2/32/11/15/7/2/ Murarz 16/4/1/30/30/12/1/5/ Stolarz 6/12/1/1/3/55/2/2/2/ Mechanik-monter maszyn i urządzeń 50/2/2/18/

24 Zawody kształcone na poziomie ZSZ Elektromechanik 11/10/19/29/ Lakiernik 2/5/44/2/6/ Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych 10/39/5/1/ Betoniarz-zbrojarz 13/10/17/ Monter instalacji i urządzeń sanitarnych 2/1/20/6/1/6/ Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych 10/ Monter-elektronik Operator obrabiarek skrawających 14/ Wędliniarz 3/2/3/3/ Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej Kucharz małej gastronomii 2/8/ Cieśla Malarz-tapeciarz Rolnik Kamieniarz Introligator Blacharz samochodowy 3/ Rzeźnik-wędliniarz 2/1/ Krawiec Dekarz Ogrodnik

25 Symbol cyfrowy zawodu Zawody niszowe (kształcone w nie więcej niż 2 placówkach edukacyjnych w województwie) Technik analityk Technik energetyk Nazwa zawodu Technik mechanizacji rolnictwa Technik cyfrowych procesów graficznych Technik technologii drewna Technik technologii odzieży Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej Technik hodowca koni Technik dentystyczny Dietetyk Higienistka stomatologiczna Terapeuta zajęciowy Technik telekomunikacji Powiat m. Kielce staszowski, m. Kielce jędrzejowski kazimierski m. Kielce m. Kielce m. Kielce kazimierski konecki ostrowiecki starachowicki m. Kielce m. Kielce m. Kielce m. Kielce skarżyski m. Kielce 25

26 Zawody niszowe Technik prac biurowych Technik archiwista Kucharz Kelner Ogrodnik Rolnik Kamieniarz Cieśla Dekarz Introligator Monter-elektronik Krawiec Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej Technik dróg i mostów kolejowych konecki m. Kielce konecki buski m. Kielce sandomierski ostrowiecki opatowski kazimierski jędrzejowski opatowski m. Kielce m. Kielce buski jędrzejowski kazimierski m. Kielce skarżyski Technik urządzeń sanitarnych m. Kielce 26

27 Zestawienie statystyczne absolwentów szkół zawodowych przystępujących egzaminu zawodowego Typ szkoły Technikum i szkoła policealna Liczba absolwentów przystępujących do egzaminu Liczba absolwentów z pozytywnym wynikiem egzaminu (otrzymanie dyplomu) Liczba absolwentów przystępujących do egzaminu Liczba absolwentów z pozytywnym wynikiem egzaminu (otrzymanie dyplomu) Liczba absolwentów przystępujących do egzaminu Liczba absolwentów z pozytywnym wynikiem egzaminu (otrzymanie dyplomu) Zasadnicza Szkoła Zawodowa

28 WYNIKI EGAZMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE absolwentów techników i szkół policealnych Okręg Łódzki 56,8 % uzyskało dyplom ,7 % uzyskało dyplom ,3 % uzyskało dyplom Świętokrzyskie - 51,7 % uzyskało dyplom ,0 % uzyskało dyplom ,0 % uzyskało dyplom

29 Okręg Łódzki 69,3 % uzyskało dyplom ,6 % uzyskało dyplom ,7 % uzyskało dyplom Świętokrzyskie - 69,6 % uzyskało dyplom ,9 % uzyskało dyplom ,0 % uzyskało dyplom

30 Klasy wielozawodowe 20 zasadniczych szkół zawodowych z klasami wielozawodowymi 1320 uczniów pracowników młodocianych, zdobywa wiedzę teoretyczną z przedmiotów zawodowych w Ośrodkach Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego (Staszów, Jędrzejów, Busko Zdrój) 23 zawody występujące w klasach wielozawodowych. 30

31 Dobre Praktyki Zespół Szkół Elektrycznych w Kielcach Temat działania: - III Konkurs Multimedialny - Kreatywne Portfolio - EduCamp Kreatywne Kielce - Warsztaty Edukacyjne 31

32 Dobre Praktyki Ponadgimnazjalny Zespół Szkół Ekonomicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Sandomierzu Program Leonardo da Vinci Europejski staż szansą lepszego startu młodego ekonomistyprogram stażu zawodowego dla uczniów Technikum Ekonomicznego. 32

33 Dobre Praktyki Zespół Szkól Gastronomicznych i Hotelarskich im. KEN Program PARTNERSTWO program wymiany młodzieży i współpracy szkół pomiędzy Zespołem Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im. KEN w Sandomierzu i Państwowym Collegium Technologii i Biznesu w Iwanofrankowsku na Ukrainie. 33

34 Dobre Praktyki Technikum Budowlane, Technikum Drogownictwa, Technikum Ochrony Środowiska w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Sandomierzu Nowoczesna Edukacja Przyszłego Technika 34

35 Dobre Praktyki POROZUMIENIE 0 WSPÓŁPRACY zawarte w dniu 30 września 2014 r. w Ostrowcu Świętokrzyskim pomiędzy: Celsa Huta Ostrowiec sp. z o.o z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim reprezentowaną przez Pana Josepa Vilaseca Dyrektora Generalnego Celsa Poland Group, Starostwem w Ostrowcu Świętokrzyskim reprezentowanym przez Pana Zdzisława Kałamagę- Starostę Powiatu Ostrowieckiego, Zespołem Szkół nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim reprezentowanym przez Pana Czesława Golisa - Dyrektora Zespołem Szkół nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim 35

36 36

OKE-WEZ-4333-61/GDZ/08 Warszawa 31 października 2008r.

OKE-WEZ-4333-61/GDZ/08 Warszawa 31 października 2008r. OKE-WEZ-4333-61/GDZ/08 Warszawa 31 października 2008r. Państwo Dyrektorzy szkół i placówek, organów prowadzących i nadzorujących kształcenie zawodowe w województwie mazowieckim Szanowni Państwo, przekazuję

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ II

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ II Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie 43 400 Cieszyn, Plac Wolności 6 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ II Cieszyn, 01.08.2013 r. 1. WSTĘP W dobie gospodarki

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2012 rok dla powiatu olkuskiego

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2012 rok dla powiatu olkuskiego w w w. b i o s t a t. c o m. p l Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za rok dla powiatu olkuskiego Część druga prognostyczna Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu Spis treści Spis treści...

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tarnogórskim za 2010 r.

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tarnogórskim za 2010 r. Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tarnogórskim za 2010 r. część II : Analiza absolwentów Tarnowskie Góry, lipiec 2011 r. Opracował: Tomasz

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim RAPORT ZA ROK 2012 CZĘŚĆ II - PROGNOSTYCZNA Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35 84-300 Lębork Badanie zrealizowane

Bardziej szczegółowo

CZAS ZAWODOWCÓW Raport końcowy nr 1

CZAS ZAWODOWCÓW Raport końcowy nr 1 CZAS ZAWODOWCÓW Raport końcowy nr 1 Raport z analizy danych z Systemu Zawodowcy w ramach projektu "Czas zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe" Strona 1 SPIS TREŚCI Słownik pojęć... 5 Wstęp...

Bardziej szczegółowo

13 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej KATALOG WYSTAWCÓW. 28-29 stycznia 2015

13 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej KATALOG WYSTAWCÓW. 28-29 stycznia 2015 13 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej 28-29 stycznia 2015 ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW NAZWA MIASTO NR STOISKA ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW NAZWA MIASTO NR STOISKA Akademia Górniczo Hutnicza Kraków 6 Akademia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŁOBRZEGU. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŁOBRZESKIM / cz. II raportu za II półrocze 2010 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŁOBRZEGU. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŁOBRZESKIM / cz. II raportu za II półrocze 2010 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŁOBRZEGU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŁOBRZESKIM / cz. II raportu za II półrocze 2010 r. / Kołobrzeg, lipiec 2011 SPIS TREŚCI 1.Wstęp...3 1.1 Cel opracowania...3

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w 2009 roku

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w 2009 roku URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU Dział ds. Pośrednictwa Pracy i Kontaktów z Pracodawcami MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w 2009 roku CZĘŚĆ II JAROSŁAW

Bardziej szczegółowo

Wykaz zawodów w porządku alfabetycznym i kwalifikacji w tych zawodach

Wykaz zawodów w porządku alfabetycznym i kwalifikacji w tych zawodach Wykaz zawodów w porządku alfabetycznym i w tych zawodach Uwaga: deklarację/wniosek wypełnia się dla jednej Symbol 343902 Asystent kierownika produkcji filmowej/telewizyjnej S.9. Przygotowanie i organizacja

Bardziej szczegółowo

Policealne szkoły dla dorosłych w Toruniu 2010/2011

Policealne szkoły dla dorosłych w Toruniu 2010/2011 Policealne szkoły dla dorosłych w Toruniu 2010/2011 Placówka Nazwa Szkoły Zawód Dane kontaktowe Techniczne Budownictwa, Projektowania Architektonicznego i Geodezji Budowy i Utrzymania Dróg Techniki Sanitarnej

Bardziej szczegółowo

Potrzeby podlaskiego rynku pracy w świetle statystyk i badań

Potrzeby podlaskiego rynku pracy w świetle statystyk i badań Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Potrzeby podlaskiego rynku pracy w świetle statystyk i badań 1 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Sytuacja absolwentów na podlaskim rynku pracy w świetle statystyk

Bardziej szczegółowo

POMORSKA WOJEWÓDZKA RADA ZATRUDNIENIA OPINIOWANIE KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

POMORSKA WOJEWÓDZKA RADA ZATRUDNIENIA OPINIOWANIE KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wdrażanie reformy szkolnictwa zawodowego w województwie pomorskim wymiana doświadczeń POMORSKA WOJEWÓDZKA RADA ZATRUDNIENIA OPINIOWANIE KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO kwiecień 2014 r. PODSTAWA PRAWNA

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu Bezrobotni wg stanu na 22 V 2015

Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu Bezrobotni wg stanu na 22 V 2015 Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu Bezrobotni wg stanu na 22 V 2015 zawód do statystyk liczba bezrobotnych do 29 urodzin Bez zawodu 440 Sprzedawca* 246 Pozostali pracownicy obsługi biurowej 55 Pozostali

Bardziej szczegółowo

Informacja o publicznych szkołach ponadgimnazjalnych dla młodzieży w województwie podlaskim na rok szkolny 2014/2015

Informacja o publicznych szkołach ponadgimnazjalnych dla młodzieży w województwie podlaskim na rok szkolny 2014/2015 Kuratorium Oświaty Informacja o publicznych szkołach ponadgimnazjalnych dla młodzieży w województwie podlaskim na rok szkolny 20/205 Białystok, kwiecień 20 Miasto Białystok język polski, historia, wiedza

Bardziej szczegółowo

OŚWIATA RZESZOWSKA (wybrane zagadnienia) (rok szkolny 2012/2013)

OŚWIATA RZESZOWSKA (wybrane zagadnienia) (rok szkolny 2012/2013) OŚWIATA RZESZOWSKA (wybrane zagadnienia) (rok szkolny 2012/2013) Wychowanie przedszkolne W roku szkolnym 2012/2013 na terenie Rzeszowa funkcjonowało 39 przedszkoli prowadzonych przez samorząd. W 192 oddziałach

Bardziej szczegółowo

Toruń, wrzesień 2012 rok

Toruń, wrzesień 2012 rok MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2011 ROKU część druga Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Toruń,

Bardziej szczegółowo

Informacja o publicznych szkołach ponadgimnazjalnych dla młodzieży w województwie podlaskim na rok szkolny 2013/2014

Informacja o publicznych szkołach ponadgimnazjalnych dla młodzieży w województwie podlaskim na rok szkolny 2013/2014 Kuratorium Oświaty w Białymstoku Informacja o publicznych szkołach ponadgimnazjalnych dla młodzieży w województwie podlaskim na rok szkolny 201/201 Białystok, marzec 201 Miasto Białystok język polski,

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby. Informator szkolnictwa zawodowego w powiecie pszczyńskim

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby. Informator szkolnictwa zawodowego w powiecie pszczyńskim Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby Informator szkolnictwa zawodowego w powiecie pszczyńskim Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR 2012/2013. wydanie 3. SZKOŁY POLICEALNE oferta edukacyjna państwowa oraz prywatna w Poznaniu i Wielkopolsce

INFORMATOR 2012/2013. wydanie 3. SZKOŁY POLICEALNE oferta edukacyjna państwowa oraz prywatna w Poznaniu i Wielkopolsce INFORMATOR 2012/2013 SZKOŁY POLICEALNE oferta edukacyjna państwowa oraz prywatna w Poznaniu i Wielkopolsce 2013 wydanie 3 2 Wstęp Po raz trzeci, zespół ds. szkół ponadgimnazjalnych Centrum Doradztwa Zawodowego

Bardziej szczegółowo

B I U L E T Y N D L A G I M N A Z J A L I S T Y

B I U L E T Y N D L A G I M N A Z J A L I S T Y Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Korczaka 23 86-300 Grudziądz tel. (0-56) 46 44 805, 46 44 807 fax 46 44 806 www.ppp.grudziadz.pl e-mail: ppp.grudziadz@onet.eu dzppp@wp.pl B I U L E T Y N D L A

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR 2015/2016. SZKOŁY POLICEALNE oraz KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE oferta edukacyjna dla Poznania. wydanie 5

INFORMATOR 2015/2016. SZKOŁY POLICEALNE oraz KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE oferta edukacyjna dla Poznania. wydanie 5 INFORMATOR 2015/2016 SZKOŁY POLICEALNE oraz KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE oferta edukacyjna dla Poznania 2015 wydanie 5 Wstęp Po raz piąty pracownicy Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży (CDZdM)

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów. deficytowych i nadwyżkowych w powiecie brzeskim w I półroczu 2012 roku ANALIZA PÓŁROCZNA

Monitoring zawodów. deficytowych i nadwyżkowych w powiecie brzeskim w I półroczu 2012 roku ANALIZA PÓŁROCZNA POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU ul. J. Piłsudskiego 19, 32-800 Brzesko tel. 14 663-05-22, 14 663-05-46, 14 686-36-44 e-mail: urzad@pup-brzesko.pl www.pup-brzesko.pl ANALIZA PÓŁROCZNA Monitoring zawodów

Bardziej szczegółowo

Zdobądź z nami zawód

Zdobądź z nami zawód Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Zdobądź z nami zawód Bezpłatne kursy i szkolenia zawodowe, dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe, praktyki, staże-wizyty zawodoznawcze i doradztwo

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie 32-860 Czchów, ul. Sądecka 187 www.zsczchow.pl tel/fax 014 6843230 e-mail: zespolszkol187@op.pl Typy szkół: Liceum Ogólnokształcące im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2015 2016

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2015 2016 OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2015 2016 Lp. 1. Typ szkoły liceum ogólnokształcące Symbol IA Nazwa specjalność Matematyczny 2. IC Medyczny 3. IG Medyczny 4. 5. IE IB Matematyczny Matematyczny I Liceum

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Olkuskiego w roku szkolnym 2013/2014

INFORMACJA. o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Olkuskiego w roku szkolnym 2013/2014 Załącznik do Uchwały Nr 502/47/IV/2014 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 29.10.2014 roku INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Olkuskiego w roku szkolnym 2013/2014 Obowiązek sporządzenia

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W 2006 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W 2006 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie 43 400 Cieszyn, ul. Kochanowskiego 8 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W 2006 ROKU Cieszyn, 13 kwietnia 2007 1. WSTĘP W dobie gospodarki

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH POWIATU KWIDZYŃSKIEGO ZA ROK SZKOLNY 2012/2013

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH POWIATU KWIDZYŃSKIEGO ZA ROK SZKOLNY 2012/2013 2013 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH POWIATU KWIDZYŃSKIEGO ZA ROK SZKOLNY 2012/2013 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/2013 2 SPIS TREŚCI I. WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

o ofercie edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych w Legnicy w roku szkolnym 2013/2014

o ofercie edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych w Legnicy w roku szkolnym 2013/2014 Egzemplarz bezpłatny o ofercie edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych w Legnicy w roku szkolnym 2013/2014 Jeżeli masz problem z wyborem szkoły, przyjdź do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej SUKCES SZKOŁA

Bardziej szczegółowo