RAPORT Z BADANIA ILOŚCIOWEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT Z BADANIA ILOŚCIOWEGO"

Transkrypt

1 RAPORT Z BADANIA ILOŚCIOWEGO BARIERY DOSTĘPU I POZIOM POPYTU NA USŁUGI Z ZAKRESU DOSTĘPU DO SIECI INTERNET NA OBSZARACH ZAGROśONYCH WYKLUCZENIEM CYFROWYM NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO OPRACOWANE PRZEZ METRUM ROKSANA MALINOWSKA URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Wrzesień 2010

2 Spis treści 1. INFORMACJA O BADANIU 1.1.Cel badania Metodologia badania Metryczka RAPORT Z BADAŃ 2.1. Analiza pytań kwestionariuszowych Analiza zagadnień według ustalonych kryteriów Analiza ze względu na liczbę mieszkańców w miejscowości zamieszkania respondenta Analiza ze względu na wykształcenie respondenta Analiza ze względu na zawód respondenta Analiza ze względu na dochód gospodarstwa domowego respondenta Analizy dodatkowe PODSUMOWANIE 3.1. Wnioski ogólne Aktualny vs przyszły popyt na usługi ZAŁĄCZNIK. Kwestionariusz wywiadu. 61 2

3 Spis wykresów Raport z badania ilościowego: Wykres 1 Liczba mieszkańców miejscowości respondenta... 6 Wykres 2 Płeć respondenta... 9 Wykres 3 Wiek respondenta... 9 Wykres 4 Ilość osób zamieszkująca gospodarstwo domowe respondenta Wykres 5 Wykształcenie respondenta Wykres 6 Zawód respondenta Wykres 7 Średni miesięczny dochód netto gospodarstwa domowego respondenta Wykres 8 Posiadanie przez respondenta komputera osobistego (stacjonarnego lub przenośnego) Wykres 9 Plany zakupu komputera Wykres 10 Dostęp do sieci Internet w domu Wykres 11 Rodzaj dostępu do sieci Internet w domu Wykres 12 Czas korzystania z sieci Internet w domu Wykres 13 Zadowolenie z jakości świadczonych usług w zakresie dostępu do sieci Internet Wykres 14 Powody braku dostępu do sieci Internet w domu Wykres 15 Źródło informacji o braku moŝliwości technicznych w dostępie do sieci Internet Wykres 16 Plany podłączenia sieci Internet w domu Wykres 17 Planowany termin podłączenia sieci Internet w domu Wykres 18 Wiek osób zainteresowanych przyłączeniem do sieci Internet Wykres 19 Preferowana prędkość transferu danych Wykres 20 Akceptowana wysokość miesięcznej opłaty za dostęp do sieci Internet Wykres 21 Powód planowanego podłączenia się do sieci Internet Wykres 22 Uzupełnienie oferty dostępu do sieci Internet o dodatkowe usługi Wykres 23 Liczba mieszkańców w miejscowości zamieszkania respondenta a posiadanie komputera osobistego Wykres 24 Liczba mieszkańców w miejscowości zamieszkania respondenta nie posiadających komputera a zamiar dokonania zakupu komputera Wykres 25 Liczba mieszkańców w miejscowości zamieszkania respondenta a dostęp do Internetu Wykres 26 Liczba mieszkańców w miejscowości zamieszkania respondenta nie mających dostępu do Internetu a plany podłączenia do sieci Internet Wykres 27 Liczba mieszkańców w miejscowości zamieszkania respondenta nie mających dostępu do Internetu a termin planowanego podłączenia do sieci Internet Wykres 28 Liczba mieszkańców miejscowości a czas korzystania z sieci Internet Wykres 29 Liczba mieszkańców w miejscowości zamieszkania respondenta mających dostęp do Internetu a rodzaj dostępu do sieci Internet Wykres 30 Liczba mieszkańców w miejscowości zamieszkania respondenta mających dostęp do Internetu a zadowolenie z jakości świadczonych usług Wykres 31 Liczba mieszkańców miejscowości a uzupełnienie oferty dostępu do sieci Internet o dodatkowe usługi Wykres 32 Wykształcenie respondenta a posiadanie komputera osobistego Wykres 33 Wykształcenie respondenta a plany zakupu komputera Wykres 34 Wykształcenie respondenta a plany podłączenia do sieci Internet Wykres 35 Wykształcenie respondenta a termin planowanego podłączenia do sieci Internet Wykres 36 Wykształcenie respondenta a czas korzystania z sieci Internet Wykres 37 Wykształcenie respondenta a zadowolenie z jakości świadczonych usług Wykres 38 Wykształcenie respondenta a uzupełnienie oferty dostępu do sieci Internet o dodatkowe usługi Wykres 39 Zawód respondenta a posiadanie komputera osobistego Wykres 40 Zawód respondenta a plany zakupu komputera

4 Wykres 41 Zawód respondenta a plany podłączenia do sieci Internet Wykres 42 Zawód respondenta a termin planowanego podłączenia do sieci Internet Wykres 43 Zawód respondenta a czas korzystania z sieci Internet Wykres 44 Zawód respondenta a uzupełnienie oferty dostępu do sieci Internet o dodatkowe usługi Wykres 45 Dochód gospodarstwa domowego respondenta a posiadanie komputera osobistego Wykres 46 Dochód gospodarstwa domowego respondenta a plany zakupu komputera Wykres 47 Dochód gospodarstwa domowego respondenta a plany podłączenia do sieci Internet Wykres 48 Dochód gospodarstwa domowego respondenta a czas korzystania z sieci Internet Wykres 49 Dochód gospodarstwa domowego respondenta a uzupełnienie oferty dostępu do sieci Internet o dodatkowe usługi Wykres 50 Posiadanie komputera a dostęp do Internetu Wykres 51 Rodzaj dostępu do Internetu a zadowolenie z jakości świadczonych usług Wykres 52 Wiek osób zainteresowanych przyłączeniem do sieci Internet a uzupełnienie oferty dostępu do sieci Internet o dodatkowe usługi Wykres 53 Wiek osób zainteresowanych przyłączeniem do Internetu a posiadanie komputera Wykres 54 Wiek osób zainteresowanych przyłączeniem do Internetu a plan zakupu komputera Wykres 55 Preferowana prędkość transferu danych a akceptowana wysokość miesięcznej opłaty za dostęp do sieci Internet Wykres 56 Aktualny oraz przyszły popyt na usługi telekomunikacyjne podział ze względu na wielkość miejscowości

5 Spis tabel Raport z badania ilościowego: Tabela 1 Wykaz miejscowości, w których realizowano badanie... 7 Tabela 2 Liczba mieszkańców miejscowości a powód nie posiadania dostępu do sieci Internet Tabela 3 Liczba osób nie mających dostępu do Internetu a wiek osób zainteresowanych podłączeniem do sieci Internet Tabela 4 Liczba osób nie mających dostępu do Internetu a preferowana prędkość transferu danych Tabela 5 Liczba osób nie mających dostępu do Internetu a akceptowana wysokość miesięcznej opłaty za dostęp do sieci Internet Tabela 6 Liczba mieszkańców miejscowości a powód planowanego podłączenia się do sieci Internet. 30 Tabela 7 Wykształcenie respondenta a powód nie posiadania dostępu do sieci Internet Tabela 8 Wykształcenie respondenta a preferowana prędkość transferu danych Tabela 9 Wykształcenie respondenta a akceptowana wysokość miesięcznej opłaty za dostęp do sieci Internet Tabela 10 Wykształcenie respondenta a powód planowanego podłączenia się do sieci Internet Tabela 11 Zawód respondenta a preferowana prędkość transferu danych Tabela 12 Zawód respondenta a akceptowana wysokość miesięcznej opłaty za dostęp do sieci Internet Tabela 13 Zawód respondenta a powód planowanego podłączenia się do sieci Internet Tabela 14 Dochód gospodarstwa domowego respondenta a powód nie posiadania dostępu do sieci Internet Tabela 15 Dochód gospodarstwa domowego respondenta a preferowana prędkość transferu danych. 48 Tabela 16 Dochód gospodarstwa domowego respondenta, a akceptowana wysokość miesięcznej opłaty za dostęp do sieci Internet Tabela 17 Dochód gospodarstwa domowego respondenta a powód planowanego podłączenia się do sieci Internet Tabela 18 Wiek osób zainteresowanych przyłączeniem do sieci Internet a powód podłączenia do sieci Internet Tabela 19 Wiek osób zainteresowanych przyłączeniem do sieci Internet a powód nie posiadania dostępu do sieci Internet Tabela 20 Aktualny oraz przyszły popyt na usługi telekomunikacyjne podział ze względu na miejscowości

6 1. Informacja o badaniu 1.1. Cel badania Niniejsze badanie zostało zrealizowane na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego. Celem badania było zdiagnozowanie barier dostępu do sieci internetowej oraz oszacowanie poziomu popytu na usługi z zakresu dostępu do sieci internetowej na obszarach zagroŝonych wykluczeniem cyfrowym na terenie województwa lubuskiego. Badania prowadzone były na terenie województwa lubuskiego. Badaniem zostały objęte miejscowości podzielone na pięć grup w zaleŝności od liczby mieszkańców: Grupa I: do 100 mieszkańców; Grupa II: mieszkańców; Grupa III: mieszkańców; Grupa IV: mieszkańców; Grupa V: powyŝej 1000 mieszkańców. Ankiety zostały zrealizowane zgodnie z przygotowanym rozkładem próby w podziale na pięć grup miejscowości najwięcej ankiet (23,0%) zrealizowano w miejscowościach o mieszkańców. Wykres 1 Liczba mieszkańców miejscowości respondenta (N=1085) 6

7 Wywiady były przeprowadzone w następujących miejscowościach: Tabela 1 Wykaz miejscowości, w których realizowano badanie (N=1085) Wykaz miejscowości, w których realizowano badanie Miejscowość 7 Ilość wywiadów Bobrówko 10 Buczyny 10 Ciemnice 35 Dębinka 35 Dębogóra+Rozkochów+Sławica 10 Długoszyn 35 Goszczanowiec 60 Jasionów 10 Jędrzychowice 10 Kije 60 Koryta 35 Krzemów 10 Licheń 35 Lipki Wielkie 60 Lubicz 35 Lubogoszcz 35 Łukomin 10 Łysiny 35 Muszkowo 35 Podośno 10 Połęcko 35 Przemysław 35 Radachów 35 Rudnica 35 Sarbinowo 10 Skórzyn 35 Stypułów 60 Szlichtyngowa 60 Śliwnik+Dzietrzychowice 60 Świętojańsko 10 Tarnów Jezierny 10 Tawęcin 10 Tuczępy 10 Tylewice 35 Wielisławice 35 śarki Wielkie 35 Razem ankiet 1085

8 1.2. Metodologia badania a. W celu realizacji wyŝej wymienionych celów badawczych przeprowadzono badanie przy wykorzystaniu metody ilościowej, techniką ankieterskich wywiadów osobistych przy uŝyciu drukowanego kwestionariusza PAPI w domach respondentów - ankiety przeprowadzane były metodą face to face. b. Badanie prowadzone było na terenie województwa lubuskiego (zgodnie z wykazem miejscowości określonym w załączniku 2 do Umowy, na jak najszerszym obszarze w danej miejscowości, to znaczy, iŝ ankietowani nie zamieszkiwali w bezpośrednim sąsiedztwie), według wzoru ankiety przedstawionej przez Zamawiającego, zawartej w załączniku nr 1 do Umowy oraz załączniku do raportu (Kwestionariusz wywiadu strona 64). c. Ankiety przeprowadzane były bezpośrednio w miejscu zamieszkania respondenta, będącego osobą pełnoletnią, według zasady wyboru tylko jednego respondenta z wybranego adresu zamieszkania. 8

9 1.3. Metryczka Raport z badania ilościowego: W przeprowadzonym badaniu wzięło udział zgodnie z załoŝeniami projektu 1085 osób pełnoletnich, po jednym respondencie z wybranego adresu zamieszkania. Wśród respondentów było 58,5% kobiet oraz 41,5% męŝczyzn. Wykres 2 Płeć respondenta (N=1085) Największą grupę badanych stanowiły osoby w wieku lat (47,4%) oraz lat ( 29,1%). Wykres 3 Wiek respondenta (N=1085) 9

10 Osoby biorące udział w badaniu były członkami gospodarstw domowych złoŝonych najczęściej z 2-4 osób (4 osoby 27,6%; 3 osoby 20,4%; 2 osoby- 18,8%). Wykres 4 Ilość osób zamieszkująca gospodarstwo domowe respondenta. (N=1085) Spośród przebadanych 1085 osób 35,8% posiadało wykształcenie zawodowe, 33,8% - średnie, 19,4% podstawowe. Wykształcenie wyŝsze zadeklarowało 10,9% ankietowanych. Wykres 5 Wykształcenie respondenta. (N=1085) 10

11 Zgodnie z wiekiem oraz deklarowanym wykształceniem prawie połowę ankietowanych stanowili pracownicy fizyczni (28,8%) oraz emeryci/renciści (23,4%). W badaniu wzięło udział takŝe 14,8% pracowników umysłowych, 12,7% bezrobotnych oraz 8,6% rolników. Co 20 respondent był studentem/uczniem (5,5%) lub właścicielem firmy (4,8%). Wykres 6 Zawód respondenta. (N=1085) Wśród respondentów, którzy wskazali odpowiedź inny wyróŝnić moŝna takie zawody jak: gospodyni domowa, Ŝołnierz zawodowy, opiekunka. 11

12 Średni miesięczny dochód netto (na rękę) w gospodarstwie domowym ¼ respondentów mieści się w przedziale do 1000,00 zł (25,5%) oraz 1001, ,00zł (24,4%). 18,3% badanych zaznaczyło przedział 2001, ,00zł, 5,5% - przedział 3001, ,00zł. 24,0% ankietowanych odmówiło odpowiedzi na to pytanie. Wykres 7 Średni miesięczny dochód netto gospodarstwa domowego respondenta. (N=1085) 12

13 2. Raport z badania Raport z badania ilościowego: Opracowanie końcowe zawiera: - zbiorcze zestawienia ankiet (rozdział 3.1.Analiza pytań kwestionariuszowych) - analizę zagadnień według ustalonych kryteriów (liczba mieszkańców w miejscowości zamieszkania respondenta/ wykształcenie respondenta/ zawód respondenta/dochód gospodarstwa domowego respondenta a poszczególne kryteria - rozdział 3.2.) -oraz analizy dodatkowe (rozdział 3.3.), obejmujące następujące zagadnienia: a. posiadanie komputera a dostęp do Internetu; b. rodzaj dostępu do Internetu a zadowolenie z jakości świadczonych usług; c. wiek osób zainteresowanych przyłączeniem do Internetu a powody podłączenia Internetu; d. wiek osób zainteresowanych przyłączeniem do Internetu a uzupełnienie oferty dostępu do Internetu; e. wiek osób zainteresowanych przyłączeniem do Internetu a powody nie posiadania dostępu do Internetu; f. wiek osób zainteresowanych przyłączeniem do Internetu a posiadaniem komputera; g. wiek osób zainteresowanych przyłączeniem do Internetu a plan zakupu komputera; h. prędkość transferu danych a moŝliwa wysokość miesięcznej opłaty za dostęp do sieci. 13

14 2.1. Analiza pytań kwestionariuszowych Spośród 1085 ankietowanych osób 71,2% zadeklarowało posiadanie komputera osobistego (stacjonarnego lub przenośnego). Wykres 8 Posiadanie przez respondenta komputera osobistego (stacjonarnego lub przenośnego): N=1085 Tylko 19,8% respondentów spośród osób nieposiadających komputera, zamierza w najbliŝszym czasie dokonać zakupu komputera osobistego (stacjonarnego lub przenośnego). Większość badanych (76,7%) w chwili badania nie miało takich planów. 14

15 Wykres 9 Plany zakupu komputera. (N=313) Dostęp do sieci Internet w domu posiada 59,7% ankietowanych, czyli 648 osób spośród 1085 badanych. Wykres 10 Dostęp do sieci Internet w domu. (N=1085) 15

16 Ponad połowa (51,9%) respondentów z 648 korzystających z Internetu w domu, posiada dostęp radiowy do sieci Internet. Pozostali korzystają z Internetu za pomocą operatora komórkowego (26,7%) lub mają dostęp kablowy (21,0%),0,5% badanych w tej grupie nie potrafi powiedzieć jaki typ dostępu posiada. Wykres 11 Rodzaj dostępu do sieci Internet w domu. (N=648) Spośród osób posiadających dostęp do sieci Internet w domu, prawie połowa (45,7%) ankietowanych korzysta z niej od roku do trzech lat; krócej niŝ rok 22,7%, od trzech lat do pięciu lat 19,6%. 12,0% badanych korzysta z sieci Internet powyŝej pięciu lat. Wykres 12 Czas korzystania z sieci Internet w domu. (N=648) 16

17 Ponad połowa osób (53,3%) z 648 korzystających z sieci Internet jest zadowolona z jakości świadczonych usług w zakresie dostępu do sieci Internet, w tym raczej tak 38,3%, a 15,0% zdecydowanie tak. Prawie 42% ankietowanych wyraziło niezadowolenie z jakości świadczonych usług 20,4% raczej nie ; 21,0% zdecydowanie nie. Wykres 13 Zadowolenie z jakości świadczonych usług w zakresie dostępu do sieci Internet. Osoby nieposiadające dostępu do sieci Internet w domu (437) wymieniały kilka powodów braku dostępu do sieci. Do najczęściej wskazywanych naleŝą: Internet nie jest dla mnie interesujący (40,0%), brak moŝliwości technicznych (35,0%) oraz Internet jest zbyt drogi (21,3%). Wśród odpowiedzi inny odnaleźć moŝna m.in.: staram się dopiero, mam za małe dzieci, zabiera czas. Wykres 14 Powody braku dostępu do sieci Internet w domu. (N=437) Wyniki nie sumują się do 100%, moŝliwość wielokrotnych wskazań. 17

18 W przypadku braku moŝliwości technicznych, które nie pozwalają na dostęp do sieci internetowej, respondenci najczęściej uzyskali tę informację od operatora telekomunikacyjnego (51,3%) lub znajomego 37,5%. Wykres 15 Źródło informacji o braku moŝliwości technicznych w dostępie do sieci Internet. (N=152) Okazało się takŝe, iŝ ponad połowa osób nieposiadających dostępu do Internetu, nie zamierza podłączyć sieci Internet w domu (zdecydowanie nie- 41,1%; raczej nie - 12,4%). Pozostałe osoby biorące udział w badaniu wyraziły chęć podłączenia sieci (raczej tak 26,1%; zdecydowanie tak 13,7%). Wykres 16 Plany podłączenia sieci Internet w domu. (N=437) 18

19 Spośród osób, które zadeklarowały zamiar podłączenia sieci Internet w domu (174 osoby), prawie połowa (47,7%) planuje to uczynić w ciągu pół roku, 28,2% w ciągu roku, za 2-3 lata 14,4%, 8,6% badanych ma zamiar podłączyć Internet później niŝ za 2-3 lata. Wykres 17 Planowany termin podłączenia sieci Internet w domu. (N=174) W związku z faktem, iŝ największą grupę badanych stanowiły osoby w wieku lat (47,4%) oraz lat ( 29,1%) - podłączeniem do sieci Internet najbardziej zainteresowane były osoby w wieku lat (37,1%); lat (29,2%) oraz osoby poniŝej 16 roku Ŝycia (32,2%). Wykres 18 Wiek osób zainteresowanych przyłączeniem do sieci Internet. (N=202) Wyniki nie sumują się do 100%, moŝliwość wielokrotnych wskazań. 19

20 Badani wyrazili takŝe oczekiwania co do prędkości transferu danych, jaka byłaby dla nich w pełni satysfakcjonująca. Najczęściej wskazywali oni na prędkość pomiędzy 2 a 8 Mb/s, w tym 2-4 Mb/s 20,3% ankietowanych, 4-8 Mb/s -22,8%. Wykres 19 Preferowana prędkość transferu danych. (N=202) W zaleŝności od wskazanej prędkości transferu respondenci określili równieŝ wysokość miesięcznej opłaty za dostęp do sieci Internet. Badani w większości przypadków (72,3%) skłonni byliby zapłacić kwotę do 30,00 zł. Natomiast 1,0% ankietowanych wybrało odpowiedź inna, wskazując, iŝ dostęp do sieci powinien być darmowy. Wykres 20 Akceptowana wysokość miesięcznej opłaty za dostęp do sieci Internet. (N=202) 20

21 Osoby nieposiadające sieci Internet w domu, ale deklarujące chęć jej podłączenia, wymieniały kilka powodów dla których planują to uczynić. Głównymi argumentami była chęć utrzymywania kontaktu z innymi osobami (72,8%) oraz potrzeba wyszukiwania informacji (69,3%). Wśród pozostałych czynników odnaleźć moŝna rozrywkę (40,6%), dostęp do bankowości elektronicznej (27,7%), dokonywanie zakupów w sklepach internetowych (26,7%) Wykres 21 Powód planowanego podłączenia się do sieci Internet. (N=202) Wyniki nie sumują się do 100%, moŝliwość wielokrotnych wskazań. Osoby zainteresowane podłączeniem sieci Internet w domu w większości przypadków (68,6%) oceniły pozytywnie uzupełnienie oferty dostępu do sieci Internet o dodatkowe usługi (połączenia telefoniczne i telewizję kablową w pakiecie, udostępnianie bezpłatnego oprogramowania, dostęp do gier multimedialnych itp.). Dla 42,7% ankietowanych byłaby to raczej dodatkowa wartość, a dla 25,9% zdecydowanie dodatkowa wartość. Wykres 22 Uzupełnienie oferty dostępu do sieci Internet o dodatkowe usługi. (N=202) 21

22 2.2. Analiza zagadnień według ustalonych kryteriów Nawiązując do załoŝeń projektu szczegółowa analiza badawcza prowadzona była w oparciu o cztery główne kryteria: 1. Liczba mieszkańców w miejscowości zamieszkania respondenta 2. Wykształcenie respondenta 3. Zawód respondenta 4. Dochód gospodarstwa domowego respondenta Analizy ze względu na liczbę mieszkańców w miejscowości zamieszkania respondenta Biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców w miejscowości zamieszkania respondenta, analiza została przeprowadzona według ustalonych czynników (m.in. posiadanie komputera osobistego, plany zakupu komputera, posiadanie dostępu do sieci Internet) w odniesieniu do pięciu grup: 1. Grupa I: do 100 mieszkańców; 2. Grupa II: mieszkańców; 3. Grupa III: mieszkańców; 4. Grupa IV: mieszkańców; 5. Grupa V: powyŝej 1000 mieszkańców. Okazało się, iŝ liczba mieszkańców w miejscowości zamieszkania respondenta nie stanowi istotnego czynnika wpływającego na posiadanie komputera osobistego. NiezaleŜnie od wielkości miejscowości ( mieszkańców) komputer posiada od 58,6% do 74,0% osób. Jedynie w miejscowościach do 100 mieszkańców oraz powyŝej 1000 mieszkańców liczba ta wzrasta od 78,2% do 87,1%. 22

23 Wykres 23 Liczba mieszkańców w miejscowości zamieszkania respondenta a posiadanie komputera osobistego Zamiar dokonania zakupu komputera deklarowali najczęściej ankietowani nieposiadający jeszcze komputera zamieszkujący miejscowości do 100 mieszkańców (40,8%) oraz powyŝej 1000 mieszkańców (35,0%). Wykres 24 Liczba mieszkańców w miejscowości zamieszkania respondenta nie posiadających komputera a zamiar dokonania zakupu komputera 23

24 Dostęp do Internetu niezaleŝnie od liczby mieszkańców w miejscowości zamieszkania respondenta kształtuje się na poziomie od 50,0% do 78,1%. Największy odsetek występuje w miejscowościach duŝych - to znaczy od 501 mieszkańców ( mieszkańców 64,4%; powyŝej ,1%). Wykres 25 Liczba mieszkańców w miejscowości zamieszkania respondenta a dostęp do Internetu Liczba mieszkańców w miejscowości zamieszkania respondenta wpływa na wskazywane powody braku dostępu do Internetu. W miejscowościach do 100 mieszkańców oraz powyŝej najczęściej wspominano o braku moŝliwości technicznych (64,4% i 58,8%), w miejscowościach od 101 do 1000 mieszkańców uzasadnieniem był brak zainteresowania Internetem ( Internet nie jest dla mnie interesujący ). Tabela 2 Liczba mieszkańców miejscowości a powód nie posiadania dostępu do sieci Internet. Wyniki nie sumują się do 100%, moŝliwość wielokrotnych wskazań. Liczba mieszkańców miejscowości a powód nie posiadania dostępu do sieci Internet. do 100 mieszkańców (N=90) mieszkańców (N=110) mieszkańców (N=114) mieszkańców (N=89) powyŝej 1000 mieszkańców (N=34) Internet nie jest dla mnie interesujący 14,4% 55,5% 47,4% 44,9% 20,6% Brak moŝliwości technicznych 64,4% 13,6% 31,6% 27,0% 58,8% Internet jest zbyt drogi 18,9% 27,3% 19,3% 24,7% 5,9% Wystarczy mi dostęp do Internetu w innym miejscu (np. w pracy, u znajomych itp.) 2,2% 1,8% 3,5% 2,2% 11,8% Internet jest zbyt trudny w uŝyciu 2,2% 1,8% - 3,4% - Inne 2,2% - 0,9% - 2,9% Internet to źródło niebezpieczeństw ,2% -

25 Zamiar podłączenia (odpowiedzi raczej/zdecydowanie tak ) Internetu najczęściej deklarowali ankietowani zamieszkujący miejscowości o liczbie mieszkańców do 100 osób (67,8%) oraz powyŝej 1000 (52,9%). Wykres 26 Liczba mieszkańców w miejscowości zamieszkania respondenta nie mających dostępu do Internetu a plany podłączenia do sieci Internet. 25

26 Spośród osób mających zamiar podłączyć się do Internetu, największy odsetek planuje to uczynić w ciągu pół roku lub roku, niezaleŝnie od liczby mieszkańców w miejscowości zamieszkania respondenta. Wykres 27 Liczba mieszkańców w miejscowości zamieszkania respondenta nie mających dostępu do Internetu a termin planowanego podłączenia do sieci Internet. Badania pokazały takŝe, iŝ istnieje powiązanie pomiędzy liczbą mieszkańców w miejscowości zamieszkania respondenta a czasem, od kiedy korzysta on z Internetu. W miejscowościach od 500 mieszkańców czas uŝytkowania Internetu wynosi od trzech do pięciu lat - do powyŝej pięciu lat (od 39,7% w miejscowościach mieszkańców do 62,0% w miejscowościach powyŝej 1000). Natomiast w miejscowościach do 100 i do 500 staŝ najczęściej wynosi od do jednego roku do od jednego do trzech lat. Wykres 28 Liczba mieszkańców miejscowości a czas korzystania z sieci Internet. 26

27 Ponadto zauwaŝyć moŝna zróŝnicowanie rodzaju dostępu do Internetu w zaleŝności od liczby mieszkańców w miejscowości zamieszkania respondenta. Wraz z liczbą mieszkańców (od 501) rośnie liczba uŝytkowników Internetu kablowego, radiowy dominuje w miejscowościach od 101 do 500 mieszkańców, a korzystanie z Internetu za pomocą operatora komórkowego odnotować moŝna najczęściej w miejscowościach do 100 mieszkańców. Wykres 29 Liczba mieszkańców w miejscowości zamieszkania respondenta mających dostęp do Internetu a rodzaj dostępu do sieci Internet. NajwyŜszy poziom zadowolenia z jakości świadczonych usług (odpowiedzi raczej/zdecydowanie tak ) w zakresie dostępu do sieci Internet odnotować moŝna wśród mieszkańców miejscowości do 100 mieszkańców oraz powyŝej Liczba mieszkańców w miejscowości zamieszkania respondenta wpływa jak widać na stopień satysfakcji najbardziej niezadowoleni (odpowiedzi zdecydowanie/raczej nie ) są ankietowani mieszkający w miejscowościach od 101 do 1000 mieszkańców. 27

28 Wykres 30 Liczba mieszkańców w miejscowości zamieszkania respondenta mających dostęp do Internetu a zadowolenie z jakości świadczonych usług. NiezaleŜnie od liczby mieszkańców w miejscowości zamieszkania respondenta najczęściej zainteresowanie podłączeniem do Internetu deklarowały osoby poniŝej 16 roku Ŝycia oraz w przedziałach wiekowych 20-25, lat i lat. Tabela 3 Liczba osób nie mających dostępu do Internetu a wiek osób zainteresowanych podłączeniem do sieci Internet Wyniki nie sumują się do 100%, moŝliwość wielokrotnych wskazań. Liczba osób nie mających dostępu do Internetu a wiek osób zainteresowanych podłączeniem do sieci Internet do 100 mieszkańców (N=69) mieszkańców (N=33) mieszkańców (N=47) mieszkańców (N=34) powyŝej 1000 mieszkańców (N=19) poniŝej 16 lat 42,0% 30,3% 29,8% 20,6% 26,3% lat 13,0% 6,1% 6,4% 14,7% 5,3% lat 24,6% 24,2% 23,4% 23,5% 31,6% lat 40,6% 27,3% 29,8% 52,9% 31,6% lat 33,3% 30,3% 34,0% 14,7% 26,3% 65 i więcej 2,9% 6,1% 2,1% - 10,5% 28

29 Na podstawie otrzymanych wyników, zauwaŝyć moŝna powiązanie pomiędzy liczbą mieszkańców w miejscowości zamieszkania respondenta a oczekiwaną prędkością transferu danych. W miejscowościach do 100 mieszkańców najczęściej wskazywano jako oczekiwaną prędkość prędkość powyŝej 16Mb/s; w miejscowościach Mb/s; w miejscowościach mieszkańców do 1 Mb/s; natomiast w miejscowościach oraz powyŝej prędkość 2-4 Mb/s. Tabela 4 Liczba osób nie mających dostępu do Internetu a preferowana prędkość transferu danych. Liczba osób nie mających dostępu do Internetu a preferowana prędkość transferu danych. do 100 mieszkańców (N=69) mieszkańców (N=33) mieszkańców (N=47) mieszkańców (N=34) powyŝej 1000 mieszkańców (N=19) do 1 Mb/s 1,4% 30,3% 40,4% - 5,3% 1-2 Mb/s 10,1% 12,1% 21,3% 17,6% 21,1% 2-4 Mb/s 5,8% 33,3% 12,8% 32,4% 47,4% 4-8 Mb/s 29,0% 18,2% 19,1% 20,6% 21,1% 8-16 Mb/s 17,4% 3,0% 4,3% 17,6% - powyŝej 16 Mb/s 36,2% 3,0% 2,1% 11,8% 5,3% NiezaleŜnie od liczby mieszkańców w miejscowości zamieszkania respondenta oraz wybranej prędkości - oczekiwana wysokość miesięcznej opłaty za Internet w opinii badanych powinna wynosić do 30,00 zł. Tabela 5 Liczba osób nie mających dostępu do Internetu a akceptowana wysokość miesięcznej opłaty za dostęp do sieci Internet. Liczba osób nie mających dostępu do Internetu a akceptowana wysokość miesięcznej opłaty za dostęp do sieci Internet. do 100 mieszkańców (N=69) mieszkańców (N=33) mieszkańców (N=47) mieszkańców (N=34) powyŝej 1000 mieszkańców (N=19) do 30 zł 75,4% 75,8% 72,3% 58,8% 78,9% zł 17,4% 18,2% 8,5% 20,6% 10,5% zł 4,3% 3,0% 12,8% 17,6% 10,5% zł - 3,0% 6,4% 2,9% - inna 2,9% Liczba mieszkańców w miejscowości zamieszkania respondenta nie wpłynęła znacząco na podawane powody podłączenia do Internetu. Ankietowani wymieniali bowiem najczęściej dwa lub trzy argumenty przemawiające za podłączeniem: utrzymywanie kontaktu z innymi osobami, wyszukiwanie informacji, rozrywka. 29

30 Tabela 6 Liczba mieszkańców miejscowości a powód planowanego podłączenia się do sieci Internet. Wyniki nie sumują się do 100%, moŝliwość wielokrotnych wskazań. Liczba mieszkańców miejscowości a powód planowanego podłączenia się do sieci Internet. do 100 mieszkańców (N=69) mieszkańców (N=33) mieszkańców (N=47) mieszkańców (N=34) powyŝej 1000 mieszkańców (N=19) utrzymywanie kontaktu z innymi osobami 87,0% 54,5% 87,2% 50,0% 57,9% wyszukiwanie informacji 91,3% 42,4% 59,6% 58,8% 78,9% rozrywka 63,8% 15,2% 42,6% 17,6% 36,8% dostęp do bankowości elektronicznej (opłata rachunków przy pomocy bankowego konta internetowego) dokonywanie zakupów w sklepach internetowych 36,2% 3,0% 29,8% 38,2% 15,8% 47,8% 3,0% 19,1% 23,5% 15,8% Ankietowani niezaleŝnie od liczby mieszkańców w miejscowości zamieszkania pozytywnie ocenili (odpowiedzi raczej/zdecydowanie tak ) uzupełnienie oferty dostępu do sieci Internet o dodatkowe usługi (połączenia telefoniczne i telewizja kablowa w pakiecie, udostępnianie bezpłatnego oprogramowania, dostęp do gier multimedialnych itp.). Jedynie dla badanych w miejscowościach do 100 mieszkańców dodatkowa oferta stanowiłoby nieco mniejszą wartość. Wykres 31 Liczba mieszkańców miejscowości a uzupełnienie oferty dostępu do sieci Internet o dodatkowe usługi 30

31 Analizy ze względu na wykształcenie respondenta Biorąc pod uwagę wykształcenie respondentów, analiza została przeprowadzona według ustalonych czynników (m.in. posiadanie komputera osobistego, plany zakupu komputera, posiadanie dostępu do sieci Internet) w odniesieniu do czterech kategorii: 1. wykształcenie podstawowe 2. wykształcenie zawodowe 3. wykształcenie średnie 4. wykształcenie wyŝsze Analiza kryteriów wybranych do badania pokazuje, iŝ wykształcenie respondenta ma wpływ na pewne czynniki stanowiące przedmiot kwestionariusza. I tak na przykład zauwaŝyć moŝna, iŝ wraz ze wzrostem poziomu wykształcenia - wzrasta odsetek posiadania komputera osobistego u ankietowanych od 35,7% przy wykształceniu podstawowym, do 90,7% przy wykształceniu wyŝszym. Wykres 32 Wykształcenie respondenta a posiadanie komputera osobistego. 31

32 Podobnie sytuacja wygląda przy planach zakupu komputera. Wykształcenie respondenta ma wpływ na jego postawę wobec zamiarów im wyŝszy poziom wykształcenia, tym częściej respondenci deklarowali chęć zakupu komputera (od 8,9% przy podstawowym, do 54,4% przy wyŝszym). Wykres 33 Wykształcenie respondenta a plany zakupu komputera. Wykształcenie respondenta determinuje równieŝ wskazywane powody braku dostępu do Internetu. Osoby ankietowane o podstawowym wykształceniu najczęściej wspominały o braku zainteresowania Internetem (59,7%), pozostali badani (osoby o wykształceniu zawodowym/średnim/wyŝszym) uzasadniali tę sytuację brakiem moŝliwości technicznych. Tabela 7 Wykształcenie respondenta a powód nie posiadania dostępu do sieci Internet. Wyniki nie sumują się do 100%, moŝliwość wielokrotnych wskazań. Wykształcenie respondenta a powód nie posiadania dostępu do sieci Internet. podstawowe (N=159) zawodowe (N=110) średnie (N=91) wyŝsze (N=21) Internet nie jest dla mnie interesujący 59,7% 28,5% 29,7% 23,8% Brak moŝliwości technicznych 17,6% 41,2% 47,3% 66,7% Internet jest zbyt drogi 21,4% 26,1% 17,6% - Wystarczy mi dostęp do Internetu w innym miejscu (np. w pracy, u znajomych itp.) 0,6% 3,0% 6,6% 9,5% Internet jest zbyt trudny w uŝyciu 2,5% 1,8% - - Inne 0,6% 1,2% 1,1% - Internet to źródło niebezpieczeństw 0,6% 0,6%

33 Wraz ze wzrostem poziomu wykształcenia respondenta rośnie takŝe chęć podłączenia Internetu ponad połowa ankietowanych o wykształceniu średnim i wyŝszym zadeklarowała chęć podłączenia sieci jako raczej tak i zdecydowanie tak (wykształcenie średnie 57,2%; wyŝsze 71, 4%). Wykres 34 Wykształcenie respondenta a plany podłączenia do sieci Internet. 33

34 Wykształcenie respondenta znacząco wpływa równieŝ na wskazywany termin podłączenia Internetu osoby o wykształceniu średnim i wyŝszym, w nieco mniejszym stopniu niŝ o wykształceniu podstawowym i zawodowym - chciałyby to uczynić najczęściej w ciągu pół roku. Ankietowani o wykształceniu podstawowym i zawodowym mieli częściej problem ze wskazaniem terminu (odpowiedź trudno powiedzieć ) lub deklarowały termin jako później niŝ 3 lata. Wykres 35 Wykształcenie respondenta a termin planowanego podłączenia do sieci Internet. 34

35 StaŜ uŝytkowania Internetu wzrasta podobnie jak w pozostałych sytuacjach wraz z poziomem wykształcenia respondenta. Ankietowani deklarujący wykształcenie wyŝsze korzystają najczęściej z sieci internetowej od trzech do pięciu lat (26,8%) lub powyŝej pięciu lat (24,7%). Natomiast badani o podstawowym wykształceniu określili swój czas uŝytkowania w przedziale do jednego roku (37,3%) lub od jednego roku do trzech lat (45,1%). Podobnie osoby o wykształceniu zawodowym - określiły swój czas uŝytkowania w przedziale do jednego roku (26%) lub od jednego roku do trzech lat (52,5%). Wykres 36 Wykształcenie respondenta a czas korzystania z sieci Internet. 35

36 Przeprowadzone badania pokazały ponadto, iŝ wykształcenie respondenta nie wpływa znacząco na zadowolenie z jakości świadczonych usług. Badani, niezaleŝnie od posiadanego wykształcenia w ponad połowie przypadków są raczej/zdecydowanie zadowoleni z jakości świadczonych usług w zakresie dostępu do sieci Internet. Wykres 37 Wykształcenie respondenta a zadowolenie z jakości świadczonych usług. Podobny wniosek moŝna wyciągnąć w przypadku oczekiwań badanych co do prędkości transferu danych (Tabela nr 9) oraz akceptowanej wysokości miesięcznej opłaty za dostęp do sieci Internet (Tabela nr 10). Ankietowani najczęściej wskazywali dwa przedziały preferowanej prędkości transferu (2-4 i 4-8 Mb/s) oraz jeden przedział oczekiwanej opłaty za Internet (do 30,00 zł) niezaleŝnie od posiadanego wykształcenia i wybranej prędkości. 36

37 Tabela 8 Wykształcenie respondenta a preferowana prędkość transferu danych. Wykształcenie respondenta a preferowana prędkość transferu danych. podstawowe (N=31) zawodowe (N=97) średnie (N=57) wyŝsze (N=16) do 1 Mb/s 12,9% 16,5% 12,3% 18,8% 1-2 Mb/s 16,1% 16,5% 17,5% Mb/s 25,8% 19,6% 15,8% 31,3% 4-8 Mb/s 16,1% 24,7% 22,8% 25,0% 8-16 Mb/s 12,9% 10,3% 8,8% 12,5% powyŝej 16 Mb/s 16,1% 12,4% 22,8% 12,5% Tabela 9 Wykształcenie respondenta a akceptowana wysokość miesięcznej opłaty za dostęp do sieci Internet. Wykształcenie respondenta a akceptowana wysokość miesięcznej opłaty za dostęp do sieci Internet. podstawowe (N=31) zawodowe (N=97) średnie (N=57) wyŝsze (N=16) do 30 zł 71,0% 75,3% 68,4% 68,8% zł 12,9% 15,5% 15,8% 18,8% zł 9,7% 9,3% 8,8% 6,3% zł 3,2% - 7,0% - inna 3,2% - - 6,3% Ankietowane osoby niezaleŝnie od posiadanego wykształcenia, jako powody podłączenia do Internetu wskazywały najczęściej utrzymywanie kontaktu z innymi osobami oraz wyszukiwanie informacji. Osoby o średnim i wyŝszym wykształceniu, nieco częściej niŝ pozostali respondenci, dodatkowo wspominały o dostępie do bankowości elektronicznej (opłata rachunków przy pomocy bankowego konta internetowego). Tabela 10 Wykształcenie respondenta a powód planowanego podłączenia się do sieci Internet. Wyniki nie sumują się do 100%, moŝliwość wielokrotnych wskazań. Wykształcenie respondenta a powód planowanego podłączenia się do sieci Internet. podstawowe (N=31) zawodowe (N=97) średnie (N=57) wyŝsze (N=16) utrzymywanie kontaktu z innymi osobami 77,4% 71,1% 77,2% 56,3% wyszukiwanie informacji 71,0% 70,1% 68,4% 62,5% rozrywka 48,4% 38,1% 40,4% 37,5% dostęp do bankowości elektronicznej (opłata rachunków przy pomocy bankowego konta internetowego) dokonywanie zakupów w sklepach internetowych 22,6% 20,6% 38,6% 43,8% 32,3% 22,7% 29,8% 31,3% 37

38 Badania pokazały takŝe, iŝ istnieje powiązanie między wykształceniem respondenta a zainteresowaniem dodatkowymi ofertami im wyŝsze wykształcenie tym częściej badani pozytywnie oceniali (odpowiedzi raczej/zdecydowanie tak ) uzupełnienie oferty dostępu do sieci Internet o dodatkowe usługi. Wykres 38 Wykształcenie respondenta a uzupełnienie oferty dostępu do sieci Internet o dodatkowe usługi. 38

39 Analizy ze względu na zawód respondenta Biorąc pod uwagę zawód respondentów, analiza została przeprowadzona według ustalonych czynników (m.in. posiadanie komputera osobistego, plany zakupu komputera, posiadanie dostępu do sieci Internet) w odniesieniu do siedmiu kategorii: 1. Pracownik umysłowy; 2. Pracownik fizyczny; 3. Rolnicy; 4. Właściciele firm; 5. Emeryt/ rencista; 6. Student/ uczeń; 7. Bezrobotny. Analizy zagadnień kwestionariusza badań w odniesieniu do zawodu respondenta pokazują, iŝ zawód, podobnie jak wykształcenie stanowi jeden z czynników wpływających na wyniki. W zaleŝności od grupy zawodowej rośnie odsetek posiadanie komputera osobistego u respondentów największy odnotować moŝna u pracowników umysłowych, właścicieli firm i studentów/ uczniów. Wykres 39 Zawód respondenta a posiadanie komputera osobistego. 39

40 Zawód respondenta wpływa na zamiar zakupu komputera (Wykres nr 41) oraz podłączenie Internetu (Wykres nr 42) najczęściej deklarowali go pracownicy umysłowi oraz studenci/uczniowie, a takŝe właściciele firm (w przypadku chęci podłączenia Internetu). Wykres 40 Zawód respondenta a plany zakupu komputera. Wykres 41 Zawód respondenta a plany podłączenia do sieci Internet. 40

41 W większości przypadków zawód respondenta nie wpływa na planowany termin podłączenia Internetu wszyscy badani chcą to uczynić w ciągu pół roku lub roku. Najbardziej zdecydowaną grupą okazali się jednak właściciele firm (100,0% w ciągu pół roku) oraz studenci/uczniowie (33,3% w ciągu pół roku/66,7% w ciągu roku). Wykres 42 Zawód respondenta a termin planowanego podłączenia do sieci Internet. 41

42 Kolejna analiza pokazała, iŝ zawód respondenta nie jest czynnikiem znaczącym w przypadku staŝu korzystania z Internetu. Jedynie ankietowani, którzy określili swój status zawodowy jako bezrobotni /emeryci/renciści/ pracownicy fizyczni - korzystają z Internetu nieco krócej. Pracownicy umysłowi/ studenci/uczniowie, a takŝe właściciel firm korzystają dłuŝej z Internetu (od trzech do pięciu lat/powyŝej pięciu lat). Wykres 43 Zawód respondenta a czas korzystania z sieci Internet. Otrzymane wyniki pokazały równieŝ, iŝ zawód respondenta nie wpływa znacząco na oczekiwaną prędkość transferu danych. Ankietowani niezaleŝnie od przynaleŝności do wytypowanych grup zawodowych, mają podobne preferencje najczęściej wskazywano przedziały do 1 / 2-4 / 4-8 Mb/s. Zawód respondenta a preferowana prędkość transferu danych. Tabela 11 Zawód respondenta a preferowana prędkość transferu danych. pracownik umysłowy (N=24) pracownik fizyczny (N=70) rolnik (N=17) właściciel firmy (N=5) emeryt / rencista (N=42) student / uczeń (N=4) bezrobotny (N=37) do 1 Mb/s 4,2% 8,6% 11,8% - 23,8% 50,0% 27,0% 1-2 Mb/s - 17,1% 17,6% - 26,2% - 13,5% 2-4 Mb/s 29,2% 21,4% 35,3% - 14,3% 50,0% 13,5% 4-8 Mb/s 29,2% 27,1% 23,5% 40,0% 21,4% - 13,5% 8-16 Mb/s 8,3% 11,4% 5,9% 20,0% 2,4% - 18,9% powyŝej 16 Mb/s 29,2% 14,3% 5,9% 40,0% 11,9% - 13,5% 42

43 W przypadku oczekiwanej wysokości miesięcznej opłaty za Internet wszyscy respondenci oprócz właścicieli firm, wskazywali najczęściej najniŝszy przedział kosztowy (do 30,00 zł). Właściciele firm, biorąc pod uwagę preferowaną prędkość transferu danych (4-8 Mb/s), wskazali kwotę ,00zł. Jednak ze względu na bardzo małą próbę (N=5 w przypadku właścicieli firm) - nie moŝna wnioskować statystycznie w tym przypadku. Tabela 12 Zawód respondenta a akceptowana wysokość miesięcznej opłaty za dostęp do sieci Internet. Zawód respondenta a akceptowana wysokość miesięcznej opłaty za dostęp do sieci Internet. pracownik umysłowy (N=24) pracownik fizyczny (N=70) rolnik (N=17) właściciel firmy (N=5) emeryt / rencista (N=42) student / uczeń (N=4) bezrobotny (N=37) do 30 zł 75,0% 70,0% 82,4% 20,0% 73,8% 75,0% 73,0% zł 16,7% 18,6% 17,6% 20,0% 14,3% 25,0% 8,1% zł 8,3% 10,0% - 20,0% 9,5% - 10,8% zł - 1,4% - 40,0% 2,4% - 2,7% inna ,4% Ankietowane osoby, niezaleŝnie od posiadanego zawodu, jako powody podłączenia do Internetu wskazywały najczęściej utrzymywanie kontaktu z innymi osobami, wyszukiwanie informacji oraz rozrywkę. Jedynie studenci/uczniowie jako jedyna grupa wskazali tylko jeden powód dla nich najwaŝniejsze jest utrzymywanie kontaktu z innymi osobami. Osoby będące właścicielami firm, nieco częściej niŝ pozostali respondenci, dodatkowo wspominały o dostępie do bankowości elektronicznej (opłata rachunków przy pomocy bankowego konta internetowego) oraz dokonywaniu zakupów w sklepach internetowych. Tabela 13 Zawód respondenta a powód planowanego podłączenia się do sieci Internet. Wyniki nie sumują się do 100%, moŝliwość wielokrotnych wskazań. Zawód respondenta a powód planowanego podłączenia się do sieci Internet. utrzymywanie kontaktu z innymi osobami pracownik umysłowy (N=24) pracownik fizyczny (N=70) rolnik (N=17) 43 właściciel firmy (N=5) emeryt / rencista (N=42) student / uczeń (N=4) bezrobotny (N=37) 58,3% 70,0% 58,8% 100,0% 76,2% 100,0% 86,5% wyszukiwanie informacji 66,7% 78,6% 82,4% 100,0% 59,5% - 62,2% rozrywka 29,2% 42,9% 29,4% 40,0% 42,9% - 54,1% dostęp do bankowości elektronicznej (opłata rachunków przy pomocy bankowego konta internetowego) dokonywanie zakupów w sklepach internetowych 37,5% 20,0% 41,2% 80,0% 23,8% - 27,0% 33,3% 24,3% 23,5% 100,0% 19,0% - 32,4%

44 Wśród ankietowanych poziom zainteresowania uzupełnieniem oferty dostępu do sieci Internet o dodatkowe usługi jest podobny we wszystkich badanych grupach zawodowych (od 57,0% do 80,0%) najwyŝszy u właścicieli firm. Emeryci /renciści najczęściej odrzucali (odpowiedzi zdecydowanie/raczej nie ) dodatkową ofertę. Wykres 44 Zawód respondenta a uzupełnienie oferty dostępu do sieci Internet o dodatkowe usługi. 44

45 Analizy ze względu na dochód gospodarstwa domowego respondenta Biorąc pod uwagę dochód gospodarstwa domowego respondenta, analiza została przeprowadzona według ustalonych czynników (m.in. posiadanie komputera osobistego, plany zakupu komputera, posiadanie dostępu do sieci Internet) w odniesieniu do sześciu kategorii: 1. Do 1000 zł; zł; zł; zł; zł; zł i więcej; Jak się okazało średni miesięczny dochód netto (na rękę) w gospodarstwie domowym ma bezpośredni wpływ m.in. na posiadanie komputera osobistego - im wyŝszy dochód tym częściej osoby ankietowane deklarowały jego posiadanie. Wykres 45 Dochód gospodarstwa domowego respondenta a posiadanie komputera osobistego. Dochód gospodarstwa domowego respondenta nie wpływa na deklarowane plany zakupowe niezaleŝnie bowiem od poziomu dochodu ( ,00) podobny odsetek ankietowanych wyraził chęć zakupu komputera. Jedynie w gospodarstwach, gdzie średni miesięczny dochód netto (na rękę) w gospodarstwie domowym wynosi do 1000,00 zł odnotować moŝna niŝszy poziom deklaracji. 45

46 Wykres 46 Dochód gospodarstwa domowego respondenta a plany zakupu komputera. Istnieje takŝe powiązanie pomiędzy dochodem gospodarstwa domowego respondenta a wskazywanym powodem braku dostępu do Internetu. W przypadku dochodu do 1000,00 zł najczęściej mówiono o braku zainteresowania Internetem, ,00 braku moŝliwości technicznych. Pozostałe poziomy są nieliczne pod względem ankietowanych (1-13 osób). Stąd teŝ ze względu na bardzo małą próbę - nie moŝna wnioskować statystycznie w tym przypadku. Tabela 14 Dochód gospodarstwa domowego respondenta a powód nie posiadania dostępu do sieci Internet. Dochód gospodarstwa domowego respondenta a powód nie posiadania dostępu do sieci Internet. do 1000 zł (N=166) zł (N=116) zł (N=63) zł (N=13) zł (N=2) 5001 i więcej (N=1) odmowa odp. (N=76) Internet nie jest dla mnie interesujący 57,8% 34,5% 30,2% 15,4% 50,0% - 22,4% Brak moŝliwości technicznych 16,3% 39,7% 42,9% 30,8% 50,0% - 63,2% Internet jest zbyt drogi 23,5% 19,0% 23,8% 53,8% ,2% Wystarczy mi dostęp do Internetu w innym miejscu (np. w pracy, u znajomych itp.) 1,8% 5,2% 3,2% ,0% 2,6% Internet jest zbyt trudny w uŝyciu - 2,6% 4,8% ,3% Inne 0,6% 2,6% Internet to źródło niebezpieczeństw - 1,7% NajwyŜszy poziom zainteresowania podłączeniem Internetu zauwaŝyć moŝna w grupach o dochodzie gospodarstwa domowego respondenta ,00 zł. O pozostałych grupach zawodowych - ze względu na bardzo małą próbę - nie moŝna wnioskować statystycznie. 46

47 Wykres 47 Dochód gospodarstwa domowego respondenta a plany podłączenia do sieci Internet. Otrzymane wyniki pokazały, iŝ wraz ze wzrostem dochodu gospodarstwa domowego respondenta rośnie czas od kiedy badani korzystają z Internetu. Badani, gdzie poziom dochodu wynosi powyŝej 2001,00 zł, korzystają z Internetu powyŝej pięciu lat. Wykres 48 Dochód gospodarstwa domowego respondenta a czas korzystania z sieci Internet. 47

48 Wraz z poziomem dochodu gospodarstwa domowego respondenta rośnie takŝe poziom oczekiwanej prędkości transferu danych. Tabela 15 Dochód gospodarstwa domowego respondenta a preferowana prędkość transferu danych. Dochód gospodarstwa domowego respondenta a preferowana prędkość transferu danych. do 1000 zł (N=54) zł (N=57) zł (N=31) zł (N=8) zł (N=1) 5001 i więcej (N=1) odmowa odp. (N=50) do 1 Mb/s 42,6% 8,8% ,0% 1-2 Mb/s 11,1% 15,8% 32,3% 12,5% ,0% 2-4 Mb/s 20,4% 17,5% 32,3% 25,0% ,0% 4-8 Mb/s 16,7% 26,3% 12,9% 37,5% 100,0% - 28,0% 8-16 Mb/s 3,7% 14,0% 9,7% 12,5% - 100,0% 12,0% powyŝej 16 Mb/s 5,6% 17,5% 12,9% 12,5% ,0% NiezaleŜnie od dochodu gospodarstwa domowego respondenta oczekiwana wysokość miesięcznej opłaty za Internet kształtuje się na poziomie do 30,00 zł. Tabela 16 Dochód gospodarstwa domowego respondenta, a akceptowana wysokość miesięcznej opłaty za dostęp do sieci Internet. Dochód gospodarstwa domowego respondenta, a akceptowana wysokość miesięcznej opłaty za dostęp do sieci Internet. do 1000 zł (N=54) zł (N=57) zł (N=31) zł (N=8) zł (N=1) 5001 i więcej (N=1) odmowa odp. (N=50) do 30 zł 83,3% 66,7% 64,5% 25,0% - 100,0% 80,0% zł 5,6% 22,8% 22,6% 37,5% ,0% zł 9,3% 8,8% 3,2% 37,5% 100,0% - 6,0% zł 1,9% - 6,5% ,0% inna - 1,8% 3,2% Dochód wpływa takŝe na uzasadnienie chęci podłączenia Internetu. Respondenci będący członkami gospodarstwa domowego o dochodzie respondenta do 3000,00 zł najczęściej wskazywali na dwa powody podłączenia do Internetu: utrzymywanie kontaktu z innymi osobami oraz wyszukiwanie informacji. 48

49 Tabela 17 Dochód gospodarstwa domowego respondenta a powód planowanego podłączenia się do sieci Internet. Wyniki nie sumują się do 100%, moŝliwość wielokrotnych wskazań. Dochód gospodarstwa domowego respondenta a powód planowanego podłączenia się do sieci Internet. utrzymywanie kontaktu z innymi osobami do 1000 zł (N=54) zł (N=57) zł (N=31) zł (N=8) zł (N=1) 5001 i więcej (N=1) odmowa odp. (N=50) 70,4% 70,2% 67,7% 25,0% ,0% wyszukiwanie informacji 33,3% 82,5% 83,9% 50,0% 100,0% - 88,0% rozrywka 22,2% 49,1% 38,7% 12,5% - 58,0% dostęp do bankowości elektronicznej dokonywanie zakupów w sklepach internetowych 9,3% 29,8% 38,7% 62,5% - 100,0% 32,0% 3,7% 33,3% 35,5% 37,5% ,0% NiezaleŜnie od dochodu gospodarstwa domowego respondenta ankietowani w większości przypadków pozytywnie (odpowiedzi raczej/zdecydowanie tak ) odnieśli się do uzupełnienia oferty dostępu do sieci Internet o dodatkowe usługi. NajniŜszy poziom zainteresowania (odpowiedzi zdecydowanie/raczej nie ) odnotowano jedynie w grupie osób o dochodzie 5001,00 zł i więcej. 49

50 Wykres 49 Dochód gospodarstwa domowego respondenta a uzupełnienie oferty dostępu do sieci Internet o dodatkowe usługi. 50

51 2.3. Analizy dodatkowe Analizy dodatkowe dotyczyły następujących zagadnień: a. ZaleŜności pomiędzy posiadaniem komputera a dostępem do Internetu; b. ZaleŜności pomiędzy rodzajem dostępu do Internetu a zadowoleniem z jakości świadczonych usług; c. ZaleŜności pomiędzy wiekiem osób zainteresowanych przyłączeniem do Internetu a powodem podłączenia Internetu; d. ZaleŜności pomiędzy wiekiem osób zainteresowanych przyłączeniem do Internetu a uzupełnieniem oferty dostępu do Internetu; e. ZaleŜności pomiędzy wiek osób zainteresowanych przyłączeniem do Internetu a powodem nie posiadania dostępu do Internetu; f. ZaleŜności pomiędzy wiekiem osób zainteresowanych przyłączeniem do Internetu a posiadaniem komputera; g. ZaleŜności pomiędzy wiekiem osób zainteresowanych przyłączeniem do Internetu a planem zakupu komputera; h. ZaleŜności pomiędzy prędkością transferu danych a moŝliwą wysokością miesięcznej opłaty za dostęp do sieci. a. ZaleŜności pomiędzy posiadaniem komputera a dostępem do Internetu. Posiadanie komputera zadeklarowało 772 osób, czyli 71,2% z 1085 ankietowanych. Spośród osób posiadających komputer większość (83,7%) posiada takŝe dostęp do sieci Internet. Wykres 50 Posiadanie komputera a dostęp do Internetu (N=772) 51

52 b. ZaleŜności pomiędzy rodzajem dostępu do Internetu a zadowoleniem z jakości świadczonych usług. ZauwaŜyć moŝna wyraźną tendencję pomiędzy rodzajem posiadanego dostępu do Internetu a zadowoleniem z jakości świadczonych usług. Najbardziej zadowoleni (63,7%) są bowiem uŝytkownicy radiowego Internetu w tym raczej tak 46,1%, zdecydowanie tak -17,6%. Najmniej zadowoleni są respondenci korzystający z Internetu za pomocą operatora komórkowego 67,7% oceniło negatywnie poziom świadczonych usług (w tym zdecydowanie nie 41,1%, raczej nie 26,6%). Wykres 51 Rodzaj dostępu do Internetu a zadowolenie z jakości świadczonych usług c. ZaleŜności pomiędzy wiekiem osób zainteresowanych przyłączeniem do Internetu a powodem podłączenia Internetu. NiezaleŜnie od wieku osób zainteresowanych przyłączeniem do Internetu, najczęściej wskazywano dwa powody podłączenia Internetu: utrzymywanie kontaktu z innymi osobami oraz wyszukiwanie informacji. 52

53 Tabela 18 Wiek osób zainteresowanych przyłączeniem do sieci Internet a powód podłączenia do sieci Internet. Wyniki nie sumują się do 100%, moŝliwość wielokrotnych wskazań. Wiek osób zainteresowanych przyłączeniem do sieci Internet a powód podłączenia do sieci Internet. PoniŜej 16 lat (N=65) lat (N=20) lat (N=50) lat (N=75) lat (N=59) 65 lat i więcej (N=7) utrzymywanie kontaktu z innymi osobami 78,5% 80,0% 88,0% 66,7% 79,7% 71,4% wyszukiwanie informacji 80,0% 85,0% 68,0% 74,7% 76,3% 42,9% rozrywka 50,8% 45,0% 52,0% 40,0% 47,5% 28,6% dostęp do bankowości elektronicznej (opłata rachunków przy pomocy bankowego konta internetowego) 24,6% 35,0% 38,0% 34,7% 40,7% 14,3% dokonywanie zakupów w sklepach internetowych 35,4% 40,0% 38,0% 30,7% 37,3% - d. ZaleŜności pomiędzy wiekiem osób zainteresowanych przyłączeniem do Internetu a uzupełnieniem oferty dostępu do Internetu. Większość badanych osób zainteresowanych przyłączeniem do Internetu, niezaleŝnie od wieku, pozytywnie oceniła uzupełnienie oferty dostępu do Internetu o dodatkowe usługi (połączenia telefoniczne i telewizja kablowa w pakiecie, udostępnianie bezpłatnego oprogramowania, dostęp do gier multimedialnych itp.). Dla osób w przedziale wiekowym poniŝej 16 roku Ŝycia oraz 65 lat i więcej oferta tego typu stanowiłaby dodatkową wartość - oceny raczej tak i zdecydowanie tak uzyskały od 55,9% (41-65 lat), poprzez 62,0% w grupie wiekowej lat, do 100,0% (65 lat i więcej). Wykres 52 Wiek osób zainteresowanych przyłączeniem do sieci Internet a uzupełnienie oferty dostępu do sieci Internet o dodatkowe usługi 53

Preferencje konsumentów rynku telekomunikacyjnego w latach 2011-2014

Preferencje konsumentów rynku telekomunikacyjnego w latach 2011-2014 Preferencje konsumentów rynku telekomunikacyjnego w latach 2011-2014 Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, grudzień 2014 r. Spis treści 1. Cel i zakres analizy... 2 2. Internet... 3 2.1. Posiadanie

Bardziej szczegółowo

Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Mazowszu

Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Mazowszu Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Mazowszu w świetle Raportu dr Dominik Batorski Uniwersytet Warszawski 1 Plan wystąpienia 1. Badania Porównanie województwa Mazowieckiego z innymi województwami Zróżnicowanie

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie. Badanie losów absolwentów. Warszawa, 2013

Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie. Badanie losów absolwentów. Warszawa, 2013 Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie Badanie losów absolwentów Warszawa, Cel badania Charakterystyka społeczno-demograficzna absolwentów Aktualny status zawodowy absolwentów

Bardziej szczegółowo

Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2008 roku Klienci instytucjonalni

Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2008 roku Klienci instytucjonalni Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2008 roku Klienci instytucjonalni Raport z badania konsumenckiego przeprowadzonego przez Centrum Badań Marketingowych INDICATOR Warszawa, grudzień 2008 Spis treści: 1.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ANKIET SATYSFAKCJI KLIENTA

ANALIZA ANKIET SATYSFAKCJI KLIENTA Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ANALIZA ANKIET SATYSFAKCJI KLIENTA OCENIAJĄCYCH JAKOŚĆ OBSŁUGI KLIENTA ORAZ STOPIEŃ ZADOWOLENIA Z

Bardziej szczegółowo

na kierunku: Kosmetologia

na kierunku: Kosmetologia Oszacowanie rozpowszechnienia zjawiska palenia oraz wiedzy i stopnia świadomości na temat szkodliwości palenia program prozdrowotny prowadzony w latach akademickich 2006/07 i 2007/08 Streszczenie na kierunku:

Bardziej szczegółowo

Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu Wzmocnienie konsultacji społecznych w powiecie oleckim. grudzień 2014

Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu Wzmocnienie konsultacji społecznych w powiecie oleckim. grudzień 2014 Znajomość problemów związanych z używaniem alkoholu, środków psychoaktywnych i infoholizmu wśród dzieci i młodzieży oraz potrzeb pogłębienia wiedzy przez osoby dorosłe w tym zakresie Raport z badań przeprowadzonych

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KARTA ZGŁOSZENIOWA. Nazwisko: Imię:...

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KARTA ZGŁOSZENIOWA. Nazwisko: Imię:... KARTA ZGŁOSZENIOWA...... data wpływu i podpis osoby przyjmującej Nazwisko: Imię:.... Płeć: K M Data i miejsce urodzenia: dzień. miesiąc... rok. w........ PESEL... NIP. Wiek w latach:... Adres zameldowania:

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności zakończonych szkoleń w 2008 roku.

Analiza skuteczności i efektywności zakończonych szkoleń w 2008 roku. Analiza skuteczności i efektywności zakończonych szkoleń w 2008 roku. Dokument sporządzony zgodnie z 40 Rozporządzenia Miniasta Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 w sprawie szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO NA TEMAT WPŁYWU CENY CZEKOLADY NA JEJ ZAKUP. Katarzyna Szady. Sylwia Tłuczkiewicz. Marta Sławińska.

RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO NA TEMAT WPŁYWU CENY CZEKOLADY NA JEJ ZAKUP. Katarzyna Szady. Sylwia Tłuczkiewicz. Marta Sławińska. RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO NA TEMAT WPŁYWU CENY CZEKOLADY NA JEJ ZAKUP Katarzyna Szady Sylwia Tłuczkiewicz Marta Sławińska Karolina Sugier Badanie koordynował: Dr Marek Angowski Lublin 2012 I. Metodologia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. - Lublin, wrzesień 2013 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

RAPORT Co Polacy wiedzą o in vitro?

RAPORT Co Polacy wiedzą o in vitro? RAPORT Co Polacy wiedzą o in vitro? zrealizowany na zlecenie Klinik i Laboratoriów Medycznych INVICTA przez Instytut Badania Opinii Homo Homini kwiecieo-maj 2011 Osobisty stosunek do in vitro w zależności

Bardziej szczegółowo

Raport z badań w ramach projektu: NOWA SZANSA

Raport z badań w ramach projektu: NOWA SZANSA Raport z badań w ramach projektu: NOWA SZANSA Bariery ograniczające dostęp do rynku pracy bezrobotnym mieszkańcom powiatu poznańskiego. Diagnoza aktualnej sytuacji i przyszłych potrzeb kadrowych lokalnych

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie gospodarstw domowych

Wyposażenie gospodarstw domowych KOMUNIKAT Z BADAŃ ISSN 2353-5822 Nr 125/201 Wyposażenie gospodarstw domowych Wrzesień 201 Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie fragmentów

Bardziej szczegółowo

1. OGÓLNE INFORMACJE O BADANIU

1. OGÓLNE INFORMACJE O BADANIU 1. OGÓLNE INFORMACJE O BADANIU 1.1. Cele badania Główne cele przeprowadzonego badania zostały określone następująco: Zdobycie wiarygodnych i wyczerpujących informacji o zasięgu, oddziaływaniu i znaczeniu

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA Rzeszów, sierpień 2016 r. Spis treści 1 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ CEL BADAŃ... 3 2 METODOLOGIA... 5

Bardziej szczegółowo

Badanie na temat mieszkalnictwa w Polsce

Badanie na temat mieszkalnictwa w Polsce Badanie na temat mieszkalnictwa w Polsce BADANIE NA REPREZENT ATYWNEJ GRUPIE POLEK/POLAKÓW Badanie realizowane w ramach projekru Społeczne Forum Polityki Mieszkaniowej współfinansowanego z Funduszy EOG

Bardziej szczegółowo

Wiadomości ogólne. Oto jak rozkładały się zmienne społeczno demograficzne badanej zbiorowości:

Wiadomości ogólne. Oto jak rozkładały się zmienne społeczno demograficzne badanej zbiorowości: Spis treści 2 Wiadomości ogólne. 3 Jak dużo na ubrania wydają respondentki? 4 Czym kierują się respondentki przy zakupie ubrań? 5 Kupno i wymiana ubrań za pośrednictwem Internetu. 6 Kupno i wymiana używanych

Bardziej szczegółowo

Wnioski z raportu ewaluacji końcowej VI edycji projektu Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym

Wnioski z raportu ewaluacji końcowej VI edycji projektu Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym Wnioski z raportu ewaluacji końcowej VI edycji projektu Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym zrealizowanego w roku szkolnym 2013/2014 1 Wnioski Celem badania ewaluacyjnego jest

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2012 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2012 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2012 r. - Lublin, sierpień 2012 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Barometr Ursynowski raport na zlecenie Urzędu Dzielnicy Ursynów

Barometr Ursynowski raport na zlecenie Urzędu Dzielnicy Ursynów Barometr Ursynowski 2012 raport na zlecenie Urzędu Dzielnicy Ursynów Warszawa, grudzień 2012 Spis treści Metodologia Podsumowanie Standard Ŝycia na Ursynowie Źródła wiedzy o dzielnicy i ocena sposobów

Bardziej szczegółowo

Raport z badania procesu kształcenia na Wydziale Turystyki i Zdrowia w roku akademickim 2015/2016

Raport z badania procesu kształcenia na Wydziale Turystyki i Zdrowia w roku akademickim 2015/2016 Filia AWF Warszawa w Białej Podlaskiej Zespół ds. oceny procesu kształcenia w składzie: dr K. Buchta, mgr R. Kopytiuk, mgr A. Kulik, mgr J. Sacharuk, A. Młodzianowska (student), T. Magdziak (student),

Bardziej szczegółowo

STRESZCZENIE MARKET RESEARCH WORLD

STRESZCZENIE MARKET RESEARCH WORLD 2013 STRESZCZENIE MARKET RESEARCH WORLD S t r o n a 2 Badanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt systemowy Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

INTERNET ZASIĘG I KORZYSTANIE

INTERNET ZASIĘG I KORZYSTANIE INTERNET ZASIĘG I KORZYSTANIE Warszawa, październik 2001 Ośrodek Badania Opinii Publicznej Sp. z o.o. ul. Dereniowa 11, 02 776 Warszawa Tel: (48 22) 648 2044 (-46), 644 9995 Fax: (48 22) 644 9947 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Raport Analiza przygotowania gospodarstw domowych do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej badanie regionalne

Raport Analiza przygotowania gospodarstw domowych do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej badanie regionalne Raport Analiza przygotowania gospodarstw domowych do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej badanie regionalne na zlecenie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji Warszawa, październik 2012 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Posiadanie telefonu stacjonarnego, telefonu komórkowego i internetu.

Posiadanie telefonu stacjonarnego, telefonu komórkowego i internetu. IMAS International Wrocław Posiadanie telefonu stacjonarnego, telefonu komórkowego i internetu. Wrocław, marzec 2008 IMAS International Polska, 53-238 Wrocław, ul. Ostrowskiego 30, tel.: 071 339 04 31

Bardziej szczegółowo

Preferencje partyjne Polaków w pierwszy weekend stycznia 2007 r.

Preferencje partyjne Polaków w pierwszy weekend stycznia 2007 r. K.003/07 Preferencje partyjne Polaków w pierwszy weekend stycznia 2007 r. Warszawa, styczeń 2007 roku W sondaŝu zrealizowanym w pierwszy weekend stycznia 2007 r., udział w wyborach zdecydowanie potwierdziło

Bardziej szczegółowo

GSMONLINE.PL. UKE: Polacy o rynku telekomunikacyjnym w roku

GSMONLINE.PL. UKE: Polacy o rynku telekomunikacyjnym w roku GSMONLINE.PL UKE: Polacy o rynku telekomunikacyjnym w roku 2013 2013-12-13 UKE opublikowało raporty z badań w zakresie korzystania z usług telekomunikacyjnych. Uzyskane rezultaty zawierają opinie konsumentów

Bardziej szczegółowo

PR-owcy nie pracują dla pieniędzy. Ale pracę zmieniają właśnie z tego powodu

PR-owcy nie pracują dla pieniędzy. Ale pracę zmieniają właśnie z tego powodu PR-owcy nie pracują dla pieniędzy. Ale pracę zmieniają właśnie z tego powodu Kobiety chcą być samodzielne, a męŝczyzn interesują media. PR-owcy deklarują takŝe, Ŝe pozostaną w obecnym miejscu pracy na

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do ankiety dane osobowe uczestnika projektu

Objaśnienia do ankiety dane osobowe uczestnika projektu Dane uczestnika Lp. Nazwa 1 Imię (imiona) 2 Nazwisko 3 Płeć 4 Wiek w chwili przystępowania do projektu Objaśnienia do ankiety dane osobowe uczestnika projektu Pole wiek uzupełniane jest automatycznie po

Bardziej szczegółowo

Sposoby wykorzystania i postrzeganie usług utrzymywania domen internetowych przez polskich internautów

Sposoby wykorzystania i postrzeganie usług utrzymywania domen internetowych przez polskich internautów Sposoby wykorzystania i postrzeganie usług utrzymywania domen internetowych przez polskich internautów Sposoby wykorzystania i postrzeganie usług hostingowych przez polskich internautów stat.pl Sp.z o.o.

Bardziej szczegółowo

Bankowość Internetowa. - wybrane zagadnienia opracowane na podstawie Audytu Bankowości Detalicznej

Bankowość Internetowa. - wybrane zagadnienia opracowane na podstawie Audytu Bankowości Detalicznej Bankowość Internetowa - wybrane zagadnienia opracowane na podstawie Audytu Bankowości Detalicznej Metodologia Metoda Prezentowane dane pochodzą z Audytu Bankowości Detalicznej. Badanie realizowane jest

Bardziej szczegółowo

Raport statystyczny z badania realizowanego w ramach projektu

Raport statystyczny z badania realizowanego w ramach projektu Raport statystyczny z badania realizowanego w ramach projektu TRAMPOLINA - regionalny program wspierania inicjatyw obywatelskich Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Bardziej szczegółowo

Badanie opinii Polaków na temat sposobów odbioru telewizji. na obszarach, na których brak jest zasięgu MUX-3 telewizji naziemnej

Badanie opinii Polaków na temat sposobów odbioru telewizji. na obszarach, na których brak jest zasięgu MUX-3 telewizji naziemnej na obszarach, na których brak jest zasięgu MUX-3 telewizji naziemnej Raport TNS Polska dla Departamentu Telekomunikacji Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji Spis treści 1 Informacje o badaniu 4 2 3

Bardziej szczegółowo

Polacy o jednorazowych torbach zakupowych. Raport TNS Polska dla. Polacy o jednorazowych torbach zakupowych

Polacy o jednorazowych torbach zakupowych. Raport TNS Polska dla. Polacy o jednorazowych torbach zakupowych Raport TNS Polska dla Spis treści 1 O badaniu 4 2 Wyniki badania 2 Raport przygotowany został na zlecenie Ministerstwa Środowiska przez Zespół Badań Społecznych w TNS Polska. Projekt sfinansowany został

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania. Raport dla PMG Consulting MŚP w województwie lubelskim INQUIRY, 31 sierpnia 2009

Zewnętrzne źródła finansowania. Raport dla PMG Consulting MŚP w województwie lubelskim INQUIRY, 31 sierpnia 2009 Zewnętrzne źródła Raport dla PMG Consulting MŚP w województwie lubelskim INQUIRY, 31 sierpnia 2009 Spis treści 1. Tło projektu 2. Cele projektu 3. Struktura projektu 4. Struktura próby 5. Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Raport Radio w Polsce 2006. SMG/KRC Poland Media S.A. ul. Nowoursynowska 154a 02-797 Warszawa Tel 52 52 000 Fax 54 52 100 www.smgkrc.

Raport Radio w Polsce 2006. SMG/KRC Poland Media S.A. ul. Nowoursynowska 154a 02-797 Warszawa Tel 52 52 000 Fax 54 52 100 www.smgkrc. Raport Radio w Polsce 2006 SMG/KRC Poland Media S.A. ul. Nowoursynowska 154a 02-797 Warszawa Tel 52 52 000 Fax 54 52 100 www.smgkrc.pl Radio w skrócie Radio jest powszechne 75% Polaków w w wieku 15-75

Bardziej szczegółowo

Warszawski Omnibus Lokalny- Warunki mieszkaniowe. Raport badawczy cz. I

Warszawski Omnibus Lokalny- Warunki mieszkaniowe. Raport badawczy cz. I Warszawski Omnibus Lokalny- Warunki mieszkaniowe Raport badawczy cz. I Sierpień 2012 Spis treści 1. Opis i cele badania 3 2. Metodologia 4 3. Struktura demograficzna próby 6-10 4. Szczegółowe wnioski Opis

Bardziej szczegółowo

Warszawa, Maj 2014 PŁEĆ A PODEJMOWANIE DECYZJI INWESTYCYJNYCH

Warszawa, Maj 2014 PŁEĆ A PODEJMOWANIE DECYZJI INWESTYCYJNYCH Warszawa, Maj 2014 PŁEĆ A PODEJMOWANIE DECYZJI INWESTYCYJNYCH Informacja o badaniu Badanie na temat preferencji Polaków dotyczących płci osób odpowiedzialnych za zarządzanie finansami oraz ryzyka inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

WARUNKI DOMOWE UCZNIÓW

WARUNKI DOMOWE UCZNIÓW WARUNKI DOMOWE UCZNIÓW CZYNNIKI ZEWNĄTRZSZKOLNE MOGĄCE MIEĆ WPŁYW NA WYNIKI ZEWNĘTRZNEGO BADANIA KOMPETENCJI. Analiza ankiet przeprowadzonych wśród Rodziców Zespołu Szkół w Pępowie - maj 2007 Wyniki sprawdzianu

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Kowalska Katarzyna Bayer Filip Szwejkowski kl.2cl. 30.09.2013 r.

Agnieszka Kowalska Katarzyna Bayer Filip Szwejkowski kl.2cl. 30.09.2013 r. Opracowanie wyników ankiety przeprowadzonej w czerwcu 213 przez klasę 1cL na temat korzystania z usług telekomunikacyjnych: telefonii komórkowej, stacjonarnej oraz Internetu przez uczniów i Liceum Akademickiego

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Dolina Giełczwi, ul. Lubelska 77A, Piaski, tel./fax. (81) ,

Lokalna Grupa Działania Dolina Giełczwi, ul. Lubelska 77A, Piaski, tel./fax. (81) , Raport z badania ankietowego Stosunek mieszkańców do ich miejsca zamieszkania na obszarze LSR, tj. w gminie: Mełgiew, Milejów, Piaski, Rybczewice i Trawniki. Niniejszy raport stanowi prezentację wyników

Bardziej szczegółowo

Opinia na temat rynku telekomunikacyjnego i ocena UKE w 2011 roku Klienci instytucjonalni

Opinia na temat rynku telekomunikacyjnego i ocena UKE w 2011 roku Klienci instytucjonalni Opinia na temat rynku telekomunikacyjnego i ocena UKE w 2011 roku Klienci instytucjonalni Raport z badania konsumenckiego przeprowadzonego przez PBS DGA sp. z o.o. i CBM INDICATOR sp. z o.o. grudzień 2011

Bardziej szczegółowo

Samochody w Polsce posiadanie, plany zakupu

Samochody w Polsce posiadanie, plany zakupu IMAS International Wrocław Samochody w Polsce posiadanie, plany zakupu Wrocław, październik 2008 IMAS International Polska, 53-238 Wrocław, ul. Ostrowskiego 30, tel.: 071 339 04 31 imas@imas.pl, www.imas.pl

Bardziej szczegółowo

Zakupy Polaków planowane czy nie?

Zakupy Polaków planowane czy nie? Zakupy Polaków planowane czy nie? PANEL PROMOCYJNY METODOLOGIA Metoda badawcza CAWI (Computer Assisted Web Interview) badanie internetowe wspomagane komputerowo Wielkość próby 1019 wywiadów próba ogólnopolska,

Bardziej szczegółowo

Wyniki badania absolwentów Akademii Morskiej w Gdyni z lat

Wyniki badania absolwentów Akademii Morskiej w Gdyni z lat Wyniki badania absolwentów Akademii Morskiej w Gdyni z lat 2012 2016 Realizacja badania i przygotowanie raportu Izabela Średzińska Biuro Karier Akademii Morskiej w Gdyni Gdynia, styczeń 2017 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA OPINII MIESZKAŃCÓW NA TEMAT UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO REJONU OSIEDLA ODRODZENIA, OSIEDLA BAŻANTOWO ORAZ KOSTUCHNY

RAPORT Z BADANIA OPINII MIESZKAŃCÓW NA TEMAT UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO REJONU OSIEDLA ODRODZENIA, OSIEDLA BAŻANTOWO ORAZ KOSTUCHNY 40-240 Katowice ul. 1 Maja 88 Tel.: (0 32) 461 31 40 do 48 Fax: (0 32) 251 66 61 e-mail: consul@buscon.pl RAPORT Z BADANIA OPINII MIESZKAŃCÓW NA TEMAT UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO REJONU OSIEDLA ODRODZENIA,

Bardziej szczegółowo

Wstęp. 1. Ile zarabiają polscy PR-owcy?

Wstęp. 1. Ile zarabiają polscy PR-owcy? Wstęp Od 9. do 31. października 2007 roku wortal PRoto wraz z firmą AG Test przeprowadził drugą edycję badania, którego tematem był poziom wynagrodzenia polskich PR-owców. Wyniki badania opracowano na

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Kowalska Katarzyna Bayer Filip Szwejkowski kl.2cl. 30.09.2013 r.

Agnieszka Kowalska Katarzyna Bayer Filip Szwejkowski kl.2cl. 30.09.2013 r. Opracowanie wyników ankiety przeprowadzonej w czerwcu 213 przez klasę 1cL na temat korzystania z usług telekomunikacyjnych: telefonii komórkowej, stacjonarnej oraz Internetu przez uczniów Gimnazjum i Akademickiego

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Wydatki gospodarstw domowych na leki i leczenie NR 114/2016 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Wydatki gospodarstw domowych na leki i leczenie NR 114/2016 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 114/2016 ISSN 2353-5822 Wydatki gospodarstw domowych na leki i leczenie Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie fragmentów

Bardziej szczegółowo

Internetowy Barometr ING

Internetowy Barometr ING Internetowy Barometr ING Badanie opinii oraz preferencji internautów i nie internautów Finanse Marzec 2009 METODOLOGIA Badanie zostało przeprowadzone: przez Millward Brown SMG/KRC na próbie N=1000 respondentów,

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Wyjazdy wypoczynkowe i wakacyjna praca zarobkowa uczniów NR 135/2016 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Wyjazdy wypoczynkowe i wakacyjna praca zarobkowa uczniów NR 135/2016 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 135/2016 ISSN 2353-5822 Wyjazdy wypoczynkowe i wakacyjna praca zarobkowa uczniów Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

MAŁE FIRMY O LEASINGU

MAŁE FIRMY O LEASINGU MAŁE FIRMY O LEASINGU prezentacja w ramach konferencji prasowej Związku Polskiego Leasingu Leasing wspiera inwestycje MMŚP Warszawa 31.07.2017 Dane z bieżącej fali badania syndykatowego Mikro, małe i średnie

Bardziej szczegółowo

Prezenty i wydatki świąteczne

Prezenty i wydatki świąteczne K.76/08 Prezenty i wydatki świąteczne Warszawa, grudzień 2008 r. Zdecydowana większość Polaków (85%) planuje w tym roku obdarować swoich najbliŝszych upominkami z okazji Świąt BoŜego Narodzenia. Większość

Bardziej szczegółowo

PRZYJĘCIE WSPÓLNEJ WALUTY EURO W OPINII POLAKÓW W LISTOPADZIE 2012 R.

PRZYJĘCIE WSPÓLNEJ WALUTY EURO W OPINII POLAKÓW W LISTOPADZIE 2012 R. K.071/12 PRZYJĘCIE WSPÓLNEJ WALUTY EURO W OPINII POLAKÓW W LISTOPADZIE 2012 R. Warszawa, listopad 2012 roku Większość Polaków (58%) jest zdania, że przyjęcie w Polsce wspólnej waluty europejskiej będzie

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru operatorów usług telefonicznych przez abonentów w Polsce

Kryteria wyboru operatorów usług telefonicznych przez abonentów w Polsce Roman Nierebiński Opisano czynniki, wpływające na wybór operatora usług telefonii stacjonarnej i komórkowej. Wskazano najczęściej wybieranych operatorów telefonicznych oraz podano motywy wyboru. telekomunikacja,

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE STRUKTURALNE Raport z badania Omnibus 2. fala dla

FUNDUSZE STRUKTURALNE Raport z badania Omnibus 2. fala dla FUNDUSZE STRUKTURALNE Raport z badania Omnibus 2. fala dla Data: Lipiec 2007 Przygotowanie: Agata Jackowska POPT-1.4-2006-40 WPROWADZENIE Główne cele badania Struktura badania i próba GŁÓWNE CELE BADANIA

Bardziej szczegółowo

BADANIE KLIENTÓW SATYSFAKCJI JAK KLIENCI OCENIAJĄ LIVESPACE CRM? Raport LiveSpace

BADANIE KLIENTÓW SATYSFAKCJI JAK KLIENCI OCENIAJĄ LIVESPACE CRM? Raport LiveSpace BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTÓW JAK KLIENCI OCENIAJĄ LIVESPACE CRM? Raport LiveSpace LiveSpace CRM, styczeń 2015 Badanie satysfakcji klientów Badanie satysfakcji klientów zostało przeprowadzone w styczniu

Bardziej szczegółowo

Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2010 roku Klienci instytucjonalni

Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2010 roku Klienci instytucjonalni Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2010 roku Klienci instytucjonalni Raport z badania konsumenckiego przeprowadzonego przez PBS DGA sp. z o.o. i CBM INDICATOR sp. z o.o. grudzień 2010 Spis treści: 1 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przemysłu

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przemysłu GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przemysłu Materiały na konferencję prasową w dniu 26 listopada 2007 r. Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Czy uczniowie powinni pracować zarobkowo w trakcie wakacji?

Czy uczniowie powinni pracować zarobkowo w trakcie wakacji? KOMUNIKAT Z BADAŃ ISSN 2353-5822 Nr 129/2017 Czy uczniowie powinni pracować zarobkowo w trakcie wakacji? Październik 2017 Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą

Bardziej szczegółowo

BIURO KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI DEPARTAMENT PROGRAMOWY. (na podstawie badania Radio Track, SMG/KRC Millward Brown)

BIURO KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI DEPARTAMENT PROGRAMOWY. (na podstawie badania Radio Track, SMG/KRC Millward Brown) BIURO KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI DEPARTAMENT PROGRAMOWY ANALIZA DANYCH RADIOMETRYCZNYCH POD KĄTEM MODELU SŁUCHANIA RADIA Z UWZGLĘDNIENIEM WSKAŹNIKÓW DEMOGRAFICZNYCH (na podstawie badania Radio

Bardziej szczegółowo

- 1 - Internetowe sondaże. TEMAT: Młody Rolnik. 2001-2011 Martin&Jacob

- 1 - Internetowe sondaże. TEMAT: Młody Rolnik. 2001-2011 Martin&Jacob - 1-2001-2011 Martin&Jacob Internetowe sondaże TEMAT: Młody Rolnik Wrocław, 2014 - 2-2001-2011 Martin&Jacob Informacje o badaniu Grupa docelowa Technika wywiadów Internauci, Użytkownicy Agrofoto.pl CAPI

Bardziej szczegółowo

Świadomość Polaków w rzeczywistości cyfrowej bariery i szanse

Świadomość Polaków w rzeczywistości cyfrowej bariery i szanse Świadomość Polaków w rzeczywistości cyfrowej bariery i szanse Raport badawczy dla Sierpień 2012 SPIS TREŚCI 1. Opis i cele badania 3 2. Metodologia 4 3. Struktura demograficzna próby 5 Kompetencje cyfrowe

Bardziej szczegółowo

Preferencje konsumentów rynku telekomunikacyjnego w latach 2010-2013

Preferencje konsumentów rynku telekomunikacyjnego w latach 2010-2013 Preferencje konsumentów rynku telekomunikacyjnego w latach 2010-2013 Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, marzec 2014 r. Spis treści Spis treści... 2 1. Cel i zakres analizy... 3 2. Internet...

Bardziej szczegółowo

Analiza badania zadowolenia klienta za rok 2009

Analiza badania zadowolenia klienta za rok 2009 Analiza badania zadowolenia klienta za rok 9 Podstawą dokonania niniejszej analizy są ankiety oraz kwestionariusze wywiadu. ANKIETY W roku 9 wpłynęło 221 ankiet wypełnionych przez klientów Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim rok-

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim rok- WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - 2009 rok- Szczecin

Bardziej szczegółowo

Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2008 roku Klienci indywidualni

Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2008 roku Klienci indywidualni Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2008 roku Klienci indywidualni Raport z badania konsumenckiego przeprowadzonego przez Centrum Badań Marketingowych INDICATOR Warszawa, grudzień 2008 Spis treści: 1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Preferencje partyjne Polaków na początku listopada 2006 r. (jeszcze przed wyborami samorządowymi)

Preferencje partyjne Polaków na początku listopada 2006 r. (jeszcze przed wyborami samorządowymi) K.073/06 Preferencje partyjne Polaków na początku listopada 2006 r. (jeszcze przed wyborami samorządowymi) Warszawa, listopad 2006 roku Przed wyborami samorządowymi w porównaniu z poprzednimi sondaŝami

Bardziej szczegółowo

Polacy wobec oszczędzania na emeryturę. Raport z badania omnibusowego od TNS Polska dla Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami

Polacy wobec oszczędzania na emeryturę. Raport z badania omnibusowego od TNS Polska dla Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami Polacy wobec oszczędzania na emeryturę Raport z badania omnibusowego od TNS Polska dla Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami Warszawa, styczeń 2015 Contents 1 Podsumowanie 3 2 Metodologia 7 3 Wyniki

Bardziej szczegółowo

CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM raport

CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM raport CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM raport Przygotowany dla Fundacji ABC XXI 30 października 2006 Metodologia Zbiorowość badana: Ludność Polski w wieku 15 i więcej lat Metoda doboru próby: Próba losowo-kwotowa:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, Maj 2014 WPŁYW REFORMY OFE NA OSZCZĘDZANIE W III FILARZE

Warszawa, Maj 2014 WPŁYW REFORMY OFE NA OSZCZĘDZANIE W III FILARZE Warszawa, Maj 2014 WPŁYW REFORMY OFE NA OSZCZĘDZANIE W III FILARZE Informacja o badaniu Badanie na temat zamiaru indywidualnego oszczędzania na emeryturę w ramach III filaru po istotnej zmianie roli OFE

Bardziej szczegółowo

Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki

Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Listopad 2016 Wstęp Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki (WWSI) prowadzi cykliczne badania, których celem są ocena pozycji

Bardziej szczegółowo

Badania lokalnego rynku pracy

Badania lokalnego rynku pracy Badania lokalnego rynku pracy Oferta projektów badawczych wraz z wyceną na 2014 rok Pracownia Badań Socjologicznych Humlard ul. Surzyńskich 2, 63-000 Środa Wielkopolska T: +48 66 04 77 015 W: www.humlard.com

Bardziej szczegółowo

Raport z badań rynku pracy w powiecie kłodzkim prognoza szkoleń bezrobotnych na lata

Raport z badań rynku pracy w powiecie kłodzkim prognoza szkoleń bezrobotnych na lata Raport z badań rynku pracy w powiecie kłodzkim prognoza szkoleń bezrobotnych na lata 2010-2013 1. Zdiagnozowanie potrzeb szkoleniowych osób bezrobotnych, które umoŝliwią pełniejszy dostęp tych osób do

Bardziej szczegółowo

1. Zdawalność egzaminu

1. Zdawalność egzaminu Wybrane wyniki egzaminu maturalnego przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku w sesji wiosennej roku szkolnego 2004/2005 na terenie województwa pomorskiego W 2002 roku pierwsi absolwenci

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie. Wykaz potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i poszukujących pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie. Wykaz potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i poszukujących pracy Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie Wykaz potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i poszukujących pracy Rok 2016 1 Spis treści WPROWADZENIE... 3 1. WSKAZANIA W INDYWIDUALNYCH PLANACH DZIAŁANIA... 3 2. ZGŁOSZENIA

Bardziej szczegółowo

Z czym kojarzy się Szczecin?

Z czym kojarzy się Szczecin? IMAS International Wrocław Z czym kojarzy się Szczecin? Wrocław, marzec 2008 Sprawdziliśmy, z czym Polakom kojarzy się Szczecin. Raport moŝe być przydatny w ocenie efektywności dotychczasowych akcji promocyjnych

Bardziej szczegółowo

Badanie preferencji komunikacyjnych mieszkańców Mławy

Badanie preferencji komunikacyjnych mieszkańców Mławy Badanie preferencji komunikacyjnych mieszkańców Mławy Wnioski i rekomendacje 2 Konstatacje i wnioski (1 ) Z komunikacji miejskiej najczęściej korzystają osoby posiadające ograniczone zasoby finansowe.

Bardziej szczegółowo

Współpraca z bankami i ich ocena. Podsumowanie wyników badania

Współpraca z bankami i ich ocena. Podsumowanie wyników badania Współpraca z bankami i ich ocena Podsumowanie wyników badania Sopot, luty 2015 Informacje o badaniu 2 tematyka badania Współpraca z bankami, 2015 cele badania 1. Ocena satysfakcji Klientów posiadających

Bardziej szczegółowo

Wyniki badania na temat czytania dzieciom

Wyniki badania na temat czytania dzieciom Wyniki badania na temat czytania dzieciom Maj 2007 O badaniu Badanie przeprowadzone zostało w drugiej połowie marca 2007 roku metodą ankiety internetowej Ankieta podzielona była na kilka części pytania

Bardziej szczegółowo

Walentynki. Raport z badania przeprowadzonego w dniach 2 66 lutego 2006

Walentynki. Raport z badania przeprowadzonego w dniach 2 66 lutego 2006 Walentynki Raport z badania przeprowadzonego w dniach 2 66 lutego 2006 1 Spis treści O badaniu...3 Podsumowanie wyników badania...5 Profil społeczno-demograficzny badanych...25 2 O badaniu 3 O badaniu

Bardziej szczegółowo

Raport z badania procesu kształcenia na Wydziale Turystyki i Zdrowia w roku akademickim 2014/2015

Raport z badania procesu kształcenia na Wydziale Turystyki i Zdrowia w roku akademickim 2014/2015 Filia AWF Warszawa w Białej Podlaskiej Zespół ds. oceny procesu kształcenia Raport z badania procesu kształcenia na Wydziale Turystyki i Zdrowia w roku akademickim 2014/2015 W wyniku przeprowadzonych analiz

Bardziej szczegółowo

CZY POSIADANIE BRONI ZAPEWNIA POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA?

CZY POSIADANIE BRONI ZAPEWNIA POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA? CZY POSIADANIE BRONI ZAPEWNIA POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA? Warszawa, maj 2001 roku Zdecydowana większość respondentów (97%) nie ma broni palnej. Zaledwie co setny Polak przyznaje, że posiada pistolet. Co pięćdziesiąty

Bardziej szczegółowo

Raport nr 2 z badań społecznego odbioru prowadzonych działań inwestycyjnych

Raport nr 2 z badań społecznego odbioru prowadzonych działań inwestycyjnych Raport nr 2 z badań społecznego odbioru prowadzonych działań inwestycyjnych Opracowany przez WYG International Sp. z o.o. Katowice, czerwiec 2009 Wnioski Odsetek osób deklarujących wiedzę o prowadzonej

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM we wrześniu 2008 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM we wrześniu 2008 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM we wrześniu 2008 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Tendencja spadkowa w kształtowaniu się poziomu bezrobocia w powiecie chrzanowskim jest zauwaŝalna

Bardziej szczegółowo

Sondaż przed II turą wyborów prezydenta Stalowej Woli w 2010 roku

Sondaż przed II turą wyborów prezydenta Stalowej Woli w 2010 roku Sondaż przed II turą wyborów prezydenta Stalowej Woli w 1 roku Badania sondażowe dotyczące deklaracji przedwyborczych mieszkańców Stalowej Woli zostały przeprowadzone na zlecenie Telewizji Miejskiej Stalowa

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach.

Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach. Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach. Ryki, styczeń 2013r. 1 Wstęp Powiatowy Urząd Pracy w Rykach w okresie od

Bardziej szczegółowo

Wykluczeni cyfrowo. Wykluczeni cyfrowo

Wykluczeni cyfrowo. Wykluczeni cyfrowo Informacja o badaniu Internet jest obecny w niemal każdym aspekcie życia współczesnego człowieka. Zawiera nie tylko bezmiar przydatnych informacji, ale również umożliwia łatwiejszą komunikację. Jednakże

Bardziej szczegółowo

Trendy zakupowe, czyli jak Polacy kupują alkohol. Raport badawczy

Trendy zakupowe, czyli jak Polacy kupują alkohol. Raport badawczy Trendy zakupowe, czyli jak Polacy kupują alkohol Raport badawczy Wyniki badania mogą być doskonałą wskazówką dla osób planujących kampanie informacyjne oraz promocyjne. Wnikliwa analiza odpowiedzi respondentów,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2013 BS/135/2013 WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I WAKACYJNA PRACA ZAROBKOWA UCZNIÓW

Warszawa, październik 2013 BS/135/2013 WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I WAKACYJNA PRACA ZAROBKOWA UCZNIÓW Warszawa, październik 2013 BS/135/2013 WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I WAKACYJNA PRACA ZAROBKOWA UCZNIÓW Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja

Bardziej szczegółowo

Raport PRoto. Zarobki agencji PR na polskim rynku

Raport PRoto. Zarobki agencji PR na polskim rynku Raport PRoto Zarobki agencji PR na polskim rynku Wstęp Pomiędzy a grudnia 006 roku redakcja PRoto zwróciła się z prośbą do agencji PR działających na polskim rynku, aby wzięły udział w badaniu wynagrodzeń

Bardziej szczegółowo

Grudzień 2016 r. Gmina Baligród Gmina Cisna Gmina Komańcza Gmina Lesko Gmina Zagórz

Grudzień 2016 r. Gmina Baligród Gmina Cisna Gmina Komańcza Gmina Lesko Gmina Zagórz Grudzień 2016 r. RAPORT Z BADANIA EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SŁUŻĄCYCH WDRAŻANIU LSR W TYM RÓWNIEŻ DIAGNOZA ZASOBÓW LOKALNYCH I REKOMENDACJI W 2016 ROKU LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA NASZE BIESZCZADY Gmina Baligród

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ ul. Puławska 148/150, 02-514 Warszawa; tel. (22) 60 150 73; fax (22) 60 150 81 Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) w dniach 16 21 lutego 2007 roku

Bardziej szczegółowo

NEWSLETTER PRODUCT PLACEMENT W POLSKICH SERIALACH TELEWIZYJNYCH 14 GRUDNIA 2007

NEWSLETTER PRODUCT PLACEMENT W POLSKICH SERIALACH TELEWIZYJNYCH 14 GRUDNIA 2007 NEWSLETTER PRODUCT PLACEMENT W POLSKICH SERIALACH TELEWIZYJNYCH 14 GRUDNIA 2007 Spis treści 1. CEL I PRZEBIEG BADANIA 3 2. CHARAKTERYSTYKA RESPONDENTÓW 4 3. WYNIKI 5 4. WNIOSKI I REKOMENDACJE 8 tel. (071)

Bardziej szczegółowo

Badanie postaw i opinii środowiska lekarzy i lekarzy dentystów związanych z Systemem Informacji Medycznej i wizerunkiem środowiska lekarzy

Badanie postaw i opinii środowiska lekarzy i lekarzy dentystów związanych z Systemem Informacji Medycznej i wizerunkiem środowiska lekarzy Badanie postaw i opinii środowiska lekarzy i lekarzy dentystów związanych z Systemem Informacji Medycznej i wizerunkiem środowiska lekarzy Skrócona wersja raportu z badania ilościowego realizowanego wśród

Bardziej szczegółowo

MIGRACJE ZAROBKOWE POLAKÓW

MIGRACJE ZAROBKOWE POLAKÓW MIGRACJE ZAROBKOWE POLAKÓW Raport Work Service S.A. 1 SPIS TREŚCI RAPORT W LICZBACH 4 PREFEROWANE KRAJE EMIGRACJI 5 ROZWAŻAJĄCY EMIGRACJĘ ZAROBKOWĄ 6 POWODY EMIGRACJI 9 BARIERY EMIGRACJI 10 METODOLOGIA

Bardziej szczegółowo

Chłopiec czy dziewczynka? Polacy o dzieciach.

Chłopiec czy dziewczynka? Polacy o dzieciach. Chłopiec czy dziewczynka? Polacy o dzieciach. Warszawa, luty 2001 roku Ponad trzy piąte Polaków (62%) uważa, że idealna liczba dzieci w rodzinie to dwoje. Zdecydowanie mniej osób (niewiele ponad jedna

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja Zawodowa Polaków Kraków 2017

Satysfakcja Zawodowa Polaków Kraków 2017 Satysfakcja Zawodowa Polaków 2016 Kraków 2017 INFORMACJE O BADANIU Badanie zrealizowano przy użyciu kwestionariusza satysfakcji z pracy platformy. Analizowano 14 kluczowych aspektów oceny firmy i posady:

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2010 ROKU

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2010 ROKU SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2010 ROKU W końcu 2010 r. w urzędach pracy woj. podlaskiego zarejestrowanych było 3419 osób niepełnosprawnych, czyli o 140 osób (tj. o

Bardziej szczegółowo