Raport Analiza przygotowania gospodarstw domowych do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej badanie regionalne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport Analiza przygotowania gospodarstw domowych do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej badanie regionalne"

Transkrypt

1 Raport Analiza przygotowania gospodarstw domowych do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej badanie regionalne na zlecenie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji Warszawa, październik

2 Spis treści Wprowadzenie Metodologia Wyniki badania Spis wykresów: Spis tabel:

3 Wprowadzenie Badanie Analiza przygotowania gospodarstw domowych do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej- badanie regionalne realizowane jest przez instytut Millward Brown SMG/KRC na zlecenie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Celem badania było monitorowanie stopnia przygotowania mieszkaoców gmin na terenie, których wyłączenie sygnału naziemnej telewizji analogowej nastąpi w listopadzie 2012 roku do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej oraz ocena wpływu prowadzonej w mediach kampanii informacyjnej na stan wiedzy na temat procesu cyfryzacji. 1. Metodologia Badanie Analiza przygotowania gospodarstw domowych do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej - badanie regionalne zostało zrealizowane na reprezentatywnej próbie 808 mieszkaoców gmin na terenie, których wyłączenie sygnału naziemnej telewizji analogowej nastąpi w listopadzie 2012 roku. W próbie uwzględnione zostały wyłącznie gospodarstwa korzystające z telewizji naziemnej. Badanie realizowane zostało metodą CAPI. Wywiady CAPI (kwestionariusz na laptopie) realizowane były techniką bezpośredniego wywiadu ankieterskiego w domach respondentów. Ankieter odczytywał pytania wyświetlające się na monitorze laptopa, zaznaczał odpowiedzi wskazane przez respondenta (pytania zamknięte) lub zapisywał treśd wypowiedzi respondenta (pytania otwarte). 2. Wyniki badania Wśród osób korzystających z telewizji naziemnej na obszarze gmin, na terenie których wyłączenie sygnału naziemnej telewizji analogowej nastąpi w listopadzie 2012 r. zdecydowana większośd słyszała o zastąpieniu w Polsce, w telewizji naziemnej, sygnału analogowego sygnałem cyfrowym (92,6%). 3

4 Wykres 1. Czy słyszał(a) Pan(i) o zastąpieniu w Polsce, w telewizji naziemnej, sygnału analogowego sygnałem cyfrowym, tzn. procesie cyfryzacji telewizji [P3] 5,8% 1,6% Tak Nie 92,6% Nie wiem Podstawa: Wszyscy respondenci, N=808 Istotnie częściej o procesie cyfryzacji słyszały osoby młode w grupie wiekowej lat odsetek wyniósł blisko 97%. Wraz ze wzrostem wieku maleje odsetek osób wskazujących, że słyszały o wprowadzeniu procesu cyfryzacji telewizji naziemnej w Polsce. Tabela 1. Świadomośd wprowadzenia procesu cyfryzacji a wiek respondentów (wyniki oznaczone gwiazdką są istotne statystycznie) N= Tak Nie Nie wiem\trudno powiedzied Total ,6% 5,8% 1,6% Kategoria wieku (4 kategorie) lata 71 87,3% 9,9% 2,8% lat ,2%* 3,2% 0,5% lat ,4% 5,1% 1,5% ,6% 8,2% 2,2% odmowa 39 92,3% 5,1% 2,6% Natomiast osoby o dochodach poniżej 1800 zł na gospodarstwo domowe istotnie rzadziej wskazywały, że słyszały o planowanym procesie cyfryzacji (86,9%). Wraz z wzrostem dochodu zwiększa sie odsetek osób, które słyszały o planowanych zmianach w odbiorze telewizji. 4

5 Tabela 2. Świadomośd wprowadzenia procesu cyfryzacji a dochód netto gospodarstwa (wyniki oznaczone gwiazdką są istotne statystycznie) N= Tak Nie Nie wiem\trudno powiedzied Total ,6% 5,8% 1,6% Dochód netto gospodarstwa do 1800 zł ,9%* 11,8% 1,2% zł ,0% 11,0% 1,0% zł ,1% 8,9% 1,0% 3500 zł ,8% 5,0% 1,3% odmowa ,9%* 0,8% 2,2% Osoby, które odpowiedziały, że słyszały o cyfryzacji telewizji naziemnej w Polsce zostały zapytane o źródło z którego pozyskały informację na temat tego procesu. 83% respondentów wskazało, że o procesie cyfryzacji dowiedziało się z telewizji. Inne źródła informacji otrzymały znacząco mniej wskazao- 34,5% respondentów dowiedziało się od znajomych, 9,6% z ulotki. Wykres 2. Skąd dowiedział(a) się Pan(i) o cyfryzacji telewizji naziemnej w Polsce? [P4] Z telewizji 83,0% Od znajomych/rodziny 34,5% Ulotka 9,6% Z radia 2,4% Z prasy 2,0% Z Internetu 1,5% Kościół 1,1% Z innego źródła 0,8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Podstawa: Osoby, które wskazały, że słyszały o procesie cyfryzacji, N=749 5

6 Blisko 21% respondentów zamieszkałych na obszarach, na których w listopadzie 2012 roku zostanie wyłączony sygnał analogowej telewizji naziemnej, wskazało poprawną datę wyłączenia na ich obszarze zamieszkania. Równocześnie pomimo bliskości terminu wyłączenia aż 79% respondentów nie potrafi wskazad kiedy dokładnie wyłączenie będzie mied miejsce. Wykres 3. Czy zna Pan(i) ostateczny termin (miesiąc i rok) ostateczny termin całkowitego przejścia z nadawania sygnału analogowego na nadawanie sygnału cyfrowego w telewizji naziemnej w Pana(i) miejscowości? [P5] 20,8% 79,2% Tak Nie Podstawa: Osoby, które wskazały, że słyszały o procesie cyfryzacji, N=749 Wydaje się, że respondenci raczej pozytywnie oceniają poziom swojej wiedzy na temat procesu cyfryzacji. Ponad 48% respondentów z obszarów, gdzie w listopadzie 2012 roku nastąpi wyłączenie sygnału naziemnej telewizji analogowej, ocenia swój stan wiedzy dobrze bądź bardzo dobrze. Pomimo wysokiego odsetka osób oceniających swoją wiedzę na temat procesu cyfryzacji telewizji naziemnej jako dobrą, 7,8% osób oceniło swoją wiedzę jako zupełnie niewystarczającą. 6

7 Wykres 4. Jak ocenia Pan(i) stan swojej wiedzy na temat procesu cyfryzacji telewizji naziemnej w Polsce? [P6] 35% 30% 25% 20% 29,0% 21,7% 26,5% 15% 11,9% 10% 7,8% 5% 0% Zupełnie niewystarczająca W pełni wystarczająca Podstawa: Osoby, które wskazały, że słyszały o procesie cyfryzacji, N=749 75,6% respondentów zamieszkałych na terenie gmin, w których w listopadzie 2012 roku nastąpi wyłączenie sygnału naziemnej telewizji analogowej, wskazało, że aby odbierad naziemną telewizję cyfrową należy posiadad dekoder, natomiast ponad połowa wskazała, że niezbędne jest posiadanie telewizora odbierającego sygnał naziemnej telewizji cyfrowej (obsługujący format MPEG4). 7,5% respondentów odpowiedziało, że nie wie co należy zrobid aby odbierad cyfrową telewizję naziemną. Wykres 5. Co, Pana(i) zdaniem, należy zrobid, aby odbierad naziemną telewizję cyfrową? [P7] Posiadad dekoder do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej (obsługujący format MPEG4) 75,6% Posiadad telewizor odbierający sygnał naziemnej telewizji cyfrowej (obsługujący format MPEG4) 56,6% Posiadad umowę z operatorem sieci kablowej /satelitarnej 8,8% Inna odpowiedź 1,2% Nie wiem / trudno powiedzied 7,5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Podstawa: Wszyscy respondenci, N=808 7

8 Posiadad dekoder do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej (obsługujący format MPEG4) Posiadad telewizor odbierający sygnał naziemnej telewizji cyfrowej (obsługujący format MPEG4) Posiadad umowę z operatorem sieci kablowej /satelitarnej Inna odpowiedź Nie wiem / trudno powiedzied Istotnie częściej mężczyźni wskazywali, że do odbioru cyfrowej telewizji naziemnej niezbędne jest posiadanie dekoderu, obsługującego format MPEG4 co oznacza, że mężczyźni mogą nieco lepiej orientowad się w kwestiach niezbędnego do odbioru cyfrowego wyposażenia. Tabela 3. Wyposażenie potrzebne do odbioru cyfrowej telewizji naziemnej a płed respondentów (wyniki oznaczone gwiazdką są istotne statystycznie) N= Total ,6% 56,6% 8,8% 1,2% 7,5% Płed respondenta mężczyzna ,9%* 59,7% 8,6% 1,6% 6,0% kobieta ,6%* 53,7% 9,0% 0,9% 9,0% Osoby starsze, w wieku 60 lat + istotnie rzadziej wskazywały, że do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej potrzebny jest telewizor obsługujący format MPEG4 (44,5%). Natomiast osoby młode w wieku lat istotnie częściej odpowiadały, że telewizor obsługujący format MPEG4 jest potrzebny do odbioru cyfrowej telewizji naziemnej (64,3%) wskazuje to, że osoby młodsze generalnie są lepiej zorientowane w technicznych aspektach procesu cyfryzacji. 8

9 Posiadad dekoder do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej (obsługujący format MPEG4) Posiadad telewizor odbierający sygnał naziemnej telewizji cyfrowej (obsługujący format MPEG4) Posiadad umowę z operatorem sieci kablowej /satelitarnej Inna odpowiedź Nie wiem / trudno powiedzied Tabela 4. Wyposażenie potrzebne do odbioru cyfrowej telewizji naziemnej a wiek respondentów (wyniki oznaczone gwiazdką są istotne statystycznie) N= Total ,6% 56,6% 8,8% 1,2% 7,5% Kategoria wieku (4 kategorie) lata 71 77,5% 56,3% 14,1% 1,4% 8,5% lat ,9% 64,3%* 8,6% 2,2% 3,8% lat ,4% 60,1% 9,1% 1,2% 6,6% ,6% 44,5%* 8,2% 0,0% 10,4% odmowa 39 59,0% 46,2% 0,0% 2,6% 17,9% Osoby o niskich dochodach oraz których sytuacja materialna gospodarstwa domowego jest zła istotnie rzadziej wskazywały, że do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej potrzebny jest telewizor obsługujący format MPEG4 może to wskazywad, że osoby te planując przejście z sygnału analogowego na cyfrowy myślą raczej o zakupie dekoderu niż zakupie nowego telewizora, którego koszt mógłby obciążyd zbyt mocno ich budżet. 9

10 Posiadad dekoder do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej (obsługujący format MPEG4) Posiadad telewizor odbierający sygnał naziemnej telewizji cyfrowej (obsługujący format MPEG4) Posiadad umowę z operatorem sieci kablowej /satelitarnej Inna odpowiedź Nie wiem / trudno powiedzied Tabela 5. Wyposażenie potrzebne do odbioru cyfrowej telewizji naziemnej a dochód netto gospodarstwa i samoocena sytuacji materialnej gospodarstwa (wyniki oznaczone gwiazdką są istotne statystycznie) N= Total ,6% 56,6% 8,8% 1,2% 7,5% Samoocena aktualnej sytuacji materialnej gospodarstwa domowego zła ,1% 48,3%* 9,6% 1,3% 14,2% średnia ,1%* 60,9%* 9,4% 1,3% 4,4%* dobra 72 75,0% 51,4% 2,8% 1,4% 5,6% Dochód netto gospodarstwa do 1800 zł ,9% 40,2%* 8,9% 1,2% 12,4% zł ,0% 49,0% 16,0% 0,0% 8,0% zł ,2% 66,3%* 7,9% 3,0% 4,0% 3500 zł ,3% 77,5%* 20,0% 2,5% 5,0% odmowa ,1% 58,9% 4,5%* 0,8% 6,7% Pomimo bliskiego terminu wyłączenia sygnału naziemnej telewizji analogowej, tylko 45,1% respondentów, którzy korzystają z naziemnej telewizji analogowej odpowiedziało, że telewizor znajdujący się w ich gospodarstwie domowym jest przystosowany do odbioru sygnału telewizji cyfrowej. 10,3% respondentów nie wie czy telewizor w ich gospodarstwie domowym jest przystosowany do odbioru sygnału naziemnej telewizji cyfrowej. 10

11 Wykres 6. Czy telewizor w Pana(i) gospodarstwie domowym jest przystosowany do odbioru sygnału naziemnej telewizji cyfrowej? [P8] 10,3% Tak 45,1% Nie 44,5% Nie wiem\trudno powiedzied podstawa: osoby, które odbierają telewizję za pośrednictwem naziemnej telewizji analogowej; N=658 Istotnie częściej osoby posiadające stałą pracę deklarowały, że telewizor w ich gospodarstwie domowym jest przystosowany do odbioru sygnału naziemnej telewizji cyfrowej (51,2%). Natomiast emeryci istotnie rzadziej należeli do grupy osób, która już przygotowała się do procesu cyfryzacji (38%). Tabela 6. Czy telewizor w Pana(i) gospodarstwie domowym jest przystosowany do odbioru sygnału naziemnej telewizji cyfrowej? (wyniki oznaczone gwiazdką są istotne statystycznie) N= Tak Nie Nie wiem\ trudno powiedzied Total ,1% 44,5% 10,3% Sytuacja zawodowa respondenta ma stałą pracę ,2%* 39,5%* 9,3% pracuje dorywczo 47 42,6% 48,9% 8,5% jest bezrobotny(a) 49 42,9% 44,9% 12,2% jest emerytem(ką)\ rencistą(ką) ,0%* 49,8% 12,2% uczy się \ studiuje 9 33,3% 66,7% 0,0% nie pracuje \ zajmuje się domem 38 44,7% 44,7% 10,5% Dochód gospodarstwa także ma wpływ na to czy respondent przygotował się do procesu cyfryzacji telewizji naziemnej. Istotnie rzadziej osoby, będące członkami gospodarstwa 11

12 domowego którego dochód netto nie przekracza 1800 zł, wskazywały, że ich gospodarstwo domowe wyposażone jest w telewizor przystosowany do odbioru sygnału naziemnej telewizji cyfrowej (35,1%). Wraz ze wzrostem dochodu netto gospodarstwa domowego wzrasta także odsetek respondentów deklarujących posiadanie telewizora przystosowanego do odbioru sygnału naziemnej telewizji cyfrowej. Tabela 7. Czy telewizor w Pana(i) gospodarstwie domowym jest przystosowany do odbioru sygnału naziemnej telewizji cyfrowej? (wyniki oznaczone gwiazdką są istotne statystycznie) N= Tak Nie Nie wiem\ trudno powiedzied Total ,1% 44,5% 10,3% Dochód netto gospodarstwa do 1800 zł ,1%* 54,3%* 10,6% zł 87 52,9% 41,4% 5,7% zł 82 58,5%* 32,9%* 8,5% ,5% 18,6% 11,9% odmowa ,1%* 49,1%* 11,8% W grupie badanych osób, korzystających w gospodarstwie domowych z telewizji za pośrednictwem sygnału naziemnego i zamieszkałych na terenie gmin, w których w listopadzie 2012 roku planowane jest wyłączenie sygnału naziemnej telewizji analogowej 36,3% osób odpowiedziało, że ich telewizor nie jest przystosowany do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej. Blisko 12% respondentów nie potrafi określid w jaki sposób telewizor w ich gospodarstwie domowym odbiera sygnał naziemnej telewizji cyfrowej. Wśród osób, których telewizor jest przystosowany do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej 24,6% respondentów odpowiedziało, ze ich telewizor obsługuje format MPEG4, natomiast 15,2% wskazało na telewizor kineskopowy do którego dołączony jest dekoder zewnętrzny podłączony do gniazda EURO. Najmniejszy odsetek osób wskazał, że telewizor w ich gospodarstwie domowym jest telewizorem szerokoekranowym z MPEG-2 plus dekoder zewnętrzny podłączony do gniazda CI (2,6%). 12

13 Telewizor kineskopowy plus dekoder zewnętrzny podłączony do gniazda EURO Telewizor szerokoekranowy z MPEG-2 plus dekoder zewnętrzny podłączony do gniazda HDMI Telewizor szerokoekranowy z MPEG-2 plus dekoder zewnętrzny podłączony do gniazda CI Telewizor obsługuje format MPEG4 Inna odpowiedź Nie wiem / trudno powiedzied Telewizor w moim gospodarstwie domowym nie jest przystosowany do odbioru sygnału NTC Wykres 7. W jaki sposób telewizor znajdujący się w Pana(i) gospodarstwie domowym odbiera sygnał naziemnej telewizji cyfrowej? [P9] 36,3% 15,2% 8,8% 2,6% Telewizor kineskopowy plus dekoder zewnętrzny podłączony do gniazda EURO Telewizor szerokoekranowy z MPEG-2 plus dekoder zewnętrzny podłączony do gniazda HDMI Telewizor szerokoekranowy z MPEG-2 plus dekoder zewnętrzny podłączony do gniazda CI 11,9% 24,6% Telewizor obsługuje format MPEG4 Inna odpowiedź 0,6% Nie wiem / trudno powiedzied Telewizor w moim gospodarstwie domowym nie jest przystosowany do odbioru sygnału NTC Podstawa: wszyscy respondenci, N=808 Kobiety istotnie częściej niż mężczyźni nie potrafiły wskazad w jaki sposób telewizor w ich gospodarstwie domowym odbiera sygnał naziemnej telewizji cyfrowej (15,4%). Tabela 8. Sposób odbioru sygnału naziemnej telewizji cyfrowej w gospodarstwie domowym a płed respondenta (wyniki oznaczone gwiazdką są istotne statystycznie) N Total ,2% 8,8% 2,6% 24,6% 0,6% 11,9% 36,3% Płed respondenta Mężczyzna ,0% 9,9% 3,4% 27,0% 0,5% 8,1%* 37,1% Kobieta ,3% 7,8% 1,9% 22,5% 0,7% 15,4%* 35,5% 13

14 Telewizor kineskopowy plus dekoder zewnętrzny podłączony do gniazda EURO Telewizor szerokoekranowy z MPEG-2 plus dekoder zewnętrzny podłączony do gniazda HDMI Telewizor szerokoekranowy z MPEG-2 plus dekoder zewnętrzny podłączony do gniazda CI Telewizor obsługuje format MPEG4 Inna odpowiedź Nie wiem / trudno powiedzied Telewizor w moim gospodarstwie domowym nie jest przystosowany do odbioru sygnału NTC W telewizor obsługujący format MPEG4 istotnie częściej wyposażeni są młodzi respondenci w wieku lat (33,5%). Natomiast osoby starsze istotnie rzadziej decydowały się by w ten sposób przygotowad się do procesu cyfryzacji telewizji naziemnej (15,9%) co może byd związane z większymi kosztami zakupu nowego telewizora. Tabela 9. Sposób odbioru sygnału naziemnej telewizji cyfrowej w gospodarstwie domowym a wiek respondenta (wyniki oznaczone gwiazdką są istotne statystycznie) N Total ,2% 8,8% 2,6% 24,6% 0,6% 11,9% 36,3% Kategoria wieku (4 kategorie) lata 71 12,7% 11,3% 2,8% 28,2% 0,0% 14,1% 31,0% lat ,2% 11,4% 2,2% 33,5%* 0,5% 4,3% 31,9% lat ,9% 8,2% 2,7% 24,5% 0,6% 13,3% 36,9% ,7% 5,5% 1,7% 15,9%* 1,1% 15,4% 41,8% odmowa 39 10,3% 12,8% 7,7% 18,0% 0,0% 15,4% 35,9% Wydaje się, że dla członków gospodarstwa domowego, którego dochód oscyluje w granicach 1800 zł netto zakup telewizora obsługującego format MPEG4 może byd wydatkiem bardzo obciążającym domowy budżet może to tłumaczyd, dlaczego tak niewielki odsetek w tej grupie osób wskazał, że telewizor w ich gospodarstwie domowym odbiera sygnał naziemnej telewizji cyfrowej gdyż jest wyposażony w format MPEG4 (7,6%). Wśród respondentów, których dochód gospodarstwa domowego jest w granicach zł istotnie mniejszy odsetek osób wskazało, że telewizor w ich gospodarstwie domowym nie jest przystosowany do odbioru sygnału naziemnej telewizji cyfrowej (26,7%). 14

15 Telewizor kineskopowy plus dekoder zewnętrzny podłączony do gniazda EURO Telewizor szerokoekranowy z MPEG-2 plus dekoder zewnętrzny podłączony do gniazda HDMI Telewizor szerokoekranowy z MPEG-2 plus dekoder zewnętrzny podłączony do gniazda CI Telewizor obsługuje format MPEG4 Inna odpowiedź Nie wiem / trudno powiedzied Telewizor w moim gospodarstwie domowym nie jest przystosowany do odbioru sygnału NTC Tabela 10. Sposób odbioru sygnału naziemnej telewizji cyfrowej w gospodarstwie domowym a dochód netto gospodarstwa N ,2% 8,8% 2,6% 24,6% 0,6% 11,9% 36,3% Dochód netto gospodarstwa do 1800 zł ,7% 5,3% 2,4% 7,6%* 0,6% 14,8% 48,5%* zł ,0% 12,0% 8,0% 18,0% 0,0% 7,0% 36,0% zł ,8% 9,9% 2,0% 32,7% 1,0% 10,9% 26,7%* ,3% 10,0% 2,5% 56,3% 0,0% 11,3% 13,8% odmowa ,1% 8,9% 1,4% 25,1% 0,8% 12,3% 38,3% Respondentów, którzy odpowiedzieli, że telewizor w ich gospodarstwie domowym nie jest przystosowany do odbioru sygnału naziemnej telewizji cyfrowej zapytano o przyczyny takiej sytuacji. 44% respondentów pomimo zbliżającego się terminu wyłączenia sygnału naziemnej telewizji analogowej uważa, że ma jeszcze czas na przygotowanie odbiornika. 27,3% respondentów wskazało, że telewizor w ich gospodarstwie domowym nie jest przystosowany do odbioru sygnału naziemnej telewizji cyfrowej z przyczyn technicznych. Trzeci najczęściej wskazywany powód to brak wiedzy na temat procesu cyfryzacji 11,3% respondentów wskazało tą odpowiedź. 15

16 Wykres 8. Dlaczego telewizor w Pana(i) gospodarstwie domowym nie jest przystosowany do odbioru sygnału naziemnej telewizji cyfrowej? [P8A] mam jeszcze czas na przygotowanie odbiornika 44,0% z przyczyn technicznych, nie mam zasięgu NTC 27,3% nie posiadam wiedzy o cyfryzacji 11,3% nie mam dekodera 6,8% nie wiem jak podłączyd sprzęt do odbioru NTC 6,5% nie mam pieniędzy na zakup nowego telewizora / dekodera 4,1% planuję zakup nowego telewizora / dekodera 2,4% inna przyczyna 3,1% 0% 20% 40% 60% 80% 100% podstawa: respondenci, których telewizor w gospodarstwie domowym nie jest przystosowany do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej, N= 293 Respondentom, którzy odpowiedzieli, że ich telewizor nie jest przystosowany do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej bądź nie potrafili określid czy ich telewizor przystosowany jest do takiego odbioru zostali zapytani jakich informacji brakuje im, aby przygotowad się do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej. Respondenci zamieszkujący tereny, na których w listopadzie 2012 nastąpi wyłączenie sygnału naziemnej telewizji analogowej, najczęściej wskazywali, że brakuje im informacji o terminie wyłączenia sygnału analogowego w ich miejscu zamieszkania (28%) oraz terminie włączenia sygnału cyfrowego (24,7%), a także lokalizacji gdzie można zakupid dekoder do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej (23,3%). Aż 32,7% respondentów odpowiedziało, że nie potrzebuje żadnych informacji na temat procesu cyfryzacji co jest o tyle niepokojące, że zbliża się termin wyłączeo sygnału analogowego na terenie tych gmin. 16

17 Wykres 9. Jakich informacji Panu(i) brakuje, aby przygotowad się do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej? [P10] Termin wyłączeo naziemnej telewizji analogowej w mojej miejscowości Data włączenia naziemnej telewizji cyfrowej w mojej miejscowości Gdzie kupid dekoder do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej 24,7% 23,3% 28,0% Sposób instalacji dekodera Informacje o programach dostępnych w naziemnej telewizji cyfrowej (liczba, rodzaj) Informacje nt. anten do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej W ogóle nie wiem, w jaki sposób odbierad naziemną telewizję cyfrową Zalety i możliwości wynikające z wprowadzenia naziemnej telewizji cyfrowej Parametry techniczne dla odbiorników Informacje o nieuczciwych praktykach związanych z procesem cyfryzacji telewizji naziemnej 19,9% 18,0% 16,6% 15,2% 14,4% 12,5% 10,5% Inne 1,9% Nie potrzebuję żadnych informacji o cyfryzacji naziemnej telewizji 32,7% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Podstawa: respondenci, którzy wskazali, że ich telewizor w gospodarstwie domowym nie jest przystosowany do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej bądź wskazali, że nie wiedzą czy ich telewizor jest przystosowany do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej N=361 Respondentów, którzy odpowiedzieli, że brakuje im informacji na temat procesu cyfryzacji telewizji naziemnej zapytano w jaki sposób chcieliby otrzymywad informacje o tym procesie. Zdecydowana większośd respondentów wskazała, że chciałaby uzyskiwad informacje poprzez kampanię informacyjną w telewizji (77,4%). Drugim w kolejności najczęściej wskazywanym sposobem pozyskiwania informacji na temat procesu cyfryzacji telewizji naziemnej są ulotki, aczkolwiek to źródło informacji uzyskało znacznie mniej wskazao niż kampania w telewizji. 17

18 Wykres 10. W jaki sposób chciał(a)by Pan(i) otrzymywad informacje o procesie cyfryzacji? [P11] Poprzez kampanię informacyjną w telewizji 77,4% Ulotki 46,5% Poprzez artykuły w prasie W formie ogłoszenia lub broszury dostępnej w instytucjach publicznych, w komunikacji masowej Poprzez kampanię informacyjną w radiu Spotkania informacyjne Poprzez kampanię informacyjną w Internecie Reklama zewnętrzna plakaty / billboardy Poprzez stronę Poprzez telefoniczną infolinię Kościół Inne Nie wiem/trudno powiedzied 22,2% 21,4% 18,1% 9,1% 8,6% 6,2% 4,1% 2,9% 2,1% 0,8% 6,2% 0% 50% 100% Podstawa: respondenci, którzy odpowiedzieli, że brakuje im informacji na temat cyfryzacji, N=243 Wśród respondentów zamieszkałych na obszarach, na których w listopadzie 2012 roku nastąpi wyłączenie sygnału naziemnej telewizji analogowej reklamy telewizyjne dotyczące procesu cyfryzacji telewizji naziemnej są dośd popularne. Najczęściej respondenci wskazywali, że widzieli takie reklamy na temat procesu cyfryzacji jak Stare kino (49,1%), Telenowela (48,3%) czy Telesfor (43,9%). Najmniej wskazao uzyskała reklama Mapa wyłączeo telewizji analogowej (11,8%) prawdopodobnie ze względu na krótką obecnośd w mediach. 18

19 Stare kino Telenowela Telesfor Słodowy Bajka Babcia Lodzia Studio TV Mecz Teleturniej Mapa wyłączeo telewizji analogowej Żadna z pokazanych Nie wiem \ nie pamiętam Stare kino Telenowela Telesfor Słodowy Bajka Babcia Lodzia Studio TV Mecz Teleturniej Mapa wyłączeo telewizji analogowej Żadna z pokazanych Nie wiem \ nie pamiętam Wykres 11. Które z reklam telewizyjnych Pan(i) widział(a)? *P % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 49,1% 48,3% 43,9% 37,0% 32,5% 29,2% 27,8% 27,7% 21,4% 11,8% 8,3% 5,3% 0% Podstawa: wszyscy respondenci; N=808 Wśród osób młodych w wieku lat istotnie częściej oglądane były następujące reklamy: Telenowela (59,5%), Telesfor (50,8%), Bajka (43,2%), Mecz (35,7%) powyższe wyniki potwierdzają, że spoty reklamowe zostały zauważone oraz zapamiętane przez tą grupę wiekową. Osoby starsze, w wieku 60+ natomiast istotnie rzadziej wskazywały, że widziały reklamy dotyczące procesu cyfryzacji np. Telenowela (36,8%), Bajka (25,8%), Mecz (22%). Tabela 11. Widziane reklamy dotyczące procesu cyfryzacji a wiek respondenta (wyniki oznaczone gwiazdką są istotne statystycznie) N= ogółem ,1% 48,3% 43,9% 37,0% 32,5% 29,2% 27,8% 27,7% 21,4% 11,8% 8,3% 5,3% Kategoria wieku (4 kategorie) lata 71 40,8% 56,3% 46,5% 32,4% 40,8% 25,4% 28,2% 25,4% 16,9% 4,2% 4,2% 7,0% lat ,3% 59,5%* 50,8%* 41,6% 43,2%* 32,4% 29,2% 35,7%* 30,8%* 16,8% 7,6% 3,8% lat ,8%* 49,8% 45,0% 38,4% 31,1% 30,5% 27,5% 29,3% 21,5% 11,5% 6,3% 4,8% ,6% 36,8%* 39,0% 33,0% 25,8%* 27,5% 26,9% 22,0%* 16,5% 12,6% 13,2% 6,0% 19

20 Stare kino Telenowela Telesfor Słodowy Bajka Babcia Lodzia Studio TV Mecz Teleturniej Mapa wyłączeo telewizji analogowej Żadna z pokazanych Nie wiem \ nie pamiętam Osoby, które mają stałą pracę istotnie częściej wskazywały, że widziały następujące reklamy dotyczące procesu cyfryzacji Telenowela (56%), Bajka (38,3%), Mecz (34,7%) czy Teleturniej (24,6%). Reklamy te były istotnie rzadziej widziane przez emerytów/rencistów. Tabela 12. Widziane reklamy dotyczące procesu cyfryzacji a sytuacja zawodowa respondenta (wyniki oznaczone gwiazdką są istotne statystycznie) N= ogółem ,1% 48,3% 43,9% 37,0% 32,5% 29,2% 27,8% 27,7% 21,4% 11,8% 8,3% 5,3% Sytuacja zawodowa respondenta ma stałą pracę ,3% 56,0%* 46,4% 39,1% 38,3%* 29,3% 27,5% 34,7%* 24,6%* 13,0% 7,0% 3,4% pracuje dorywczo 56 44,6% 44,6% 44,6% 51,8% 23,2% 23,2% 26,8% 25,0% 14,3% 7,1% 7,1% 7,1% jest bezrobotny(a) 54 59,3% 44,4% 50,0% 38,9% 33,3% 37,0% 25,9% 25,9% 25,9% 5,6% 5,6% 5,6% jest emerytem(ką)\ rencistą(ką) ,6% 36,7%* 37,1%* 31,0%* 21,8%* 30,6% 27,0% 19,0%* 15,3%* 12,5% 11,3% 6,9% uczy się \ studiuje 16 50,0% 56,3% 56,3% 37,5% 62,5% 12,5% 25,0% 25,0% 31,3% 0,0% 6,3% 6,3% nie pracuje \ zajmuje się domem 43 48,8% 53,5% 51,2% 32,6% 39,5% 23,3% 37,2% 18,6% 20,9% 11,6% 7,0% 7,0% Respondentów, którzy widzieli przynajmniej jedną reklamę dotyczącą procesu cyfryzacji zapytano oto jak ocenią kampanię informacyjną o procesie cyfryzacji telewizji naziemnej. Przy ocenie respondentów poproszono o posłużenie proszę się skalą od 1 do 5, gdzie 1 oznacza, że respondent w ogóle nie zgadza, a 5, że się całkowicie zgadza z zaprezentowanym stwierdzeniem. Blisko 69% respondentów zamieszkujących tereny, na których w listopadzie 2012 nastąpi wyłączenie sygnału naziemnej telewizji analogowej, uważa, że kampania w sposób przystępny i zrozumiały tłumaczy proces cyfryzacji telewizji naziemnej. Równocześnie blisko 66% respondentów potwierdza, że kampania zawiera wszystkie niezbędne informacje o procesie cyfryzacji telewizji naziemnej. Niewielki odsetek respondentów w ogólnie nie zgadza się, że kampania jest przystępna i zrozumiała (5%) oraz zawiera wszelkie potrzebne informacje na temat procesu cyfryzacji (6,3%). 20

21 Wykres 12. Ocena kampanii informacyjnej dotyczącej procesu cyfryzacji telewizji naziemnej [P13] 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 5,0% 6,3% 23,2% 25,6% 27,4% 27,4% 41,5% 38,1% Kampania w sposób przystępny i zrozumiały tłumaczy proces cyfryzacji telewizji naziemnej Kampania zawiera wszystkie niezbędne dla mnie informacje o procesie cyfryzacji telewizji naziemnej W ogóle się nie zgadzam Raczej się nie zgadzam Ani się zgadzam ani nie Raczej się zgadzam Całkowicie się zgadzam Podstawa: respondenci, którzy widzieli reklamę telewizyjną na temat procesu cyfryzacji N=698 21

22 3. Spis wykresów: Wykres 1. Czy słyszał(a) Pan(i) o zastąpieniu w Polsce, w telewizji naziemnej, sygnału analogowego sygnałem cyfrowym, tzn. procesie cyfryzacji telewizji... 4 Wykres 2. Skąd dowiedział(a) się Pan(i) o cyfryzacji telewizji naziemnej w Polsce?... 5 Wykres 3. Czy zna Pan(i) ostateczny termin (miesiąc i rok) ostateczny termin całkowitego przejścia z nadawania sygnału analogowego na nadawanie sygnału cyfrowego w telewizji naziemnej w Pana(i) miejscowości?... 6 Wykres 4. Jak ocenia Pan(i) stan swojej wiedzy na temat procesu cyfryzacji telewizji naziemnej w Polsce?... 7 Wykres 5. Co, Pana(i) zdaniem, należy zrobid, aby odbierad naziemną telewizję cyfrową?... 7 Wykres 6. Czy telewizor w Pana(i) gospodarstwie domowym jest przystosowany do odbioru sygnału naziemnej telewizji cyfrowej? [P8] Wykres 7. W jaki sposób telewizor znajdujący się w Pana(i) gospodarstwie domowym odbiera sygnał naziemnej telewizji cyfrowej? [P9] Wykres 8. Dlaczego telewizor w Pana(i) gospodarstwie domowym nie jest przystosowany do odbioru sygnału naziemnej telewizji cyfrowej? Wykres 9. Jakich informacji Panu(i) brakuje, aby przygotowad się do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej? Wykres 10. W jaki sposób chciał(a)by Pan(i) otrzymywad informacje o procesie cyfryzacji? *P Wykres 11. Które z reklam telewizyjnych Pan(i) widział(a)? *P Wykres 12. Ocena kampanii informacyjnej dotyczącej procesu cyfryzacji telewizji naziemnej *P

23 4. Spis tabel: Tabela 1. Świadomośd wprowadzenia procesu cyfryzacji a wiek respondentów (wyniki oznaczone gwiazdką są istotne statystycznie)... 4 Tabela 2. Świadomośd wprowadzenia procesu cyfryzacji a dochód netto gospodarstwa (wyniki oznaczone gwiazdką są istotne statystycznie)... 5 Tabela 3. Wyposażenie potrzebne do odbioru cyfrowej telewizji naziemnej a płed respondentów (wyniki oznaczone gwiazdką są istotne statystycznie)... 8 Tabela 4. Wyposażenie potrzebne do odbioru cyfrowej telewizji naziemnej a wiek respondentów (wyniki oznaczone gwiazdką są istotne statystycznie)... 9 Tabela 5. Wyposażenie potrzebne do odbioru cyfrowej telewizji naziemnej a dochód netto gospodarstwa i samoocena sytuacji materialnej gospodarstwa (wyniki oznaczone gwiazdką są istotne statystycznie) Tabela 6. Czy telewizor w Pana(i) gospodarstwie domowym jest przystosowany do odbioru sygnału naziemnej telewizji cyfrowej? (wyniki oznaczone gwiazdką są istotne statystycznie) Tabela 7. Czy telewizor w Pana(i) gospodarstwie domowym jest przystosowany do odbioru sygnału naziemnej telewizji cyfrowej? (wyniki oznaczone gwiazdką są istotne statystycznie) Tabela 8. Sposób odbioru sygnału naziemnej telewizji cyfrowej w gospodarstwie domowym a płed respondenta (wyniki oznaczone gwiazdką są istotne statystycznie) Tabela 9. Sposób odbioru sygnału naziemnej telewizji cyfrowej w gospodarstwie domowym a wiek respondenta (wyniki oznaczone gwiazdką są istotne statystycznie) Tabela 10. Sposób odbioru sygnału naziemnej telewizji cyfrowej w gospodarstwie domowym a dochód netto gospodarstwa Tabela 11. Widziane reklamy dotyczące procesu cyfryzacji a wiek respondenta (wyniki oznaczone gwiazdką są istotne statystycznie) Tabela 12. Widziane reklamy dotyczące procesu cyfryzacji a sytuacja zawodowa respondenta (wyniki oznaczone gwiazdką są istotne statystycznie)

RAPORT Analiza przygotowania gospodarstw domowych do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej

RAPORT Analiza przygotowania gospodarstw domowych do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej 1 RAPORT Analiza przygotowania gospodarstw domowych do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej I etap badania na zlecenie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji Warszawa, marzec 2012 Spis treści Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Badanie opinii Polaków na temat sposobów odbioru telewizji. na obszarach, na których brak jest zasięgu MUX-3 telewizji naziemnej

Badanie opinii Polaków na temat sposobów odbioru telewizji. na obszarach, na których brak jest zasięgu MUX-3 telewizji naziemnej na obszarach, na których brak jest zasięgu MUX-3 telewizji naziemnej Raport TNS Polska dla Departamentu Telekomunikacji Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji Spis treści 1 Informacje o badaniu 4 2 3

Bardziej szczegółowo

Wykluczeni cyfrowo. Wykluczeni cyfrowo

Wykluczeni cyfrowo. Wykluczeni cyfrowo Informacja o badaniu Internet jest obecny w niemal każdym aspekcie życia współczesnego człowieka. Zawiera nie tylko bezmiar przydatnych informacji, ale również umożliwia łatwiejszą komunikację. Jednakże

Bardziej szczegółowo

Badanie przedstawicieli grup zagrożonych wykluczeniem cyfrowym

Badanie przedstawicieli grup zagrożonych wykluczeniem cyfrowym Badanie przedstawicieli grup zagrożonych wykluczeniem cyfrowym R A P O R T Z B A D A N I A J A K O Ś C I O W E G O 1 Metodologia 2 Metodologia Badanie przeprowadzone zostało przy wykorzystaniu techniki

Bardziej szczegółowo

RAPORT Analiza przygotowania gospodarstw domowych do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej

RAPORT Analiza przygotowania gospodarstw domowych do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej 1 RAPORT Analiza przygotowania gospodarstw domowych do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej III etap badania na zlecenie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji Warszawa, sierpień 2013 Spis treści Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Wiedza Polaków na temat Barszczu Sosnowskiego. Raport TNS Polska dla. Wiedza Polaków na temat Barszczu Sosnowskiego

Wiedza Polaków na temat Barszczu Sosnowskiego. Raport TNS Polska dla. Wiedza Polaków na temat Barszczu Sosnowskiego Raport TNS Polska dla Spis treści 1 O badaniu 4 2 3 Szczegółowe wyniki badania 9 Podsumowanie 7 2 Raport przygotowany został na zlecenie Ministerstwa Środowiska przez Zespół Badań Społecznych w TNS Polska.

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ ul. Puławska 148/150, 02-514 Warszawa; tel. (22) 60 150 73; fax (22) 60 150 81 Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) w dniach 16 21 lutego 2007 roku

Bardziej szczegółowo

NAZIEMNA TELEWIZJA CYFROWA. Zasady przygotowania abonentów do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej

NAZIEMNA TELEWIZJA CYFROWA. Zasady przygotowania abonentów do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej NAZIEMNA TELEWIZJA CYFROWA Zasady przygotowania abonentów do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej Dlaczego cyfrowo oznacza lepiej? bogatsza oferta programowa (nawet do 21 programów) lepsza jakość obrazu

Bardziej szczegółowo

NAZIEMNA TELEWIZJA CYFROWA. Terminy wyłączeń sygnału analogowego w województwie mazowieckim

NAZIEMNA TELEWIZJA CYFROWA. Terminy wyłączeń sygnału analogowego w województwie mazowieckim NAZIEMNA TELEWIZJA CYFROWA Terminy wyłączeń sygnału analogowego w województwie mazowieckim Zalety naziemnej telewizji cyfrowej: bogatsza oferta programowa (nawet do 22 programów), lepsza jakość obrazu

Bardziej szczegółowo

Branża kablowa na tle rynku telekomunikacyjnego

Branża kablowa na tle rynku telekomunikacyjnego Branża kablowa na tle rynku telekomunikacyjnego Jerzy Straszewski Prezes Zarządu Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej Konferencja Technik Szerokopasmowych VECTOR, Gdynia maj 2012 Polski rynek telekomunikacyjny

Bardziej szczegółowo

RAPORT Analiza przygotowania gospodarstw domowych do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej

RAPORT Analiza przygotowania gospodarstw domowych do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej 1 RAPORT Analiza przygotowania gospodarstw domowych do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej II etap badania na zlecenie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji Warszawa, wrzesień 2012 Spis treści Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT. Szanowni Państwo, Mieszkańcy powiatu łowickiego, skierniewickiego i rawskiego

KOMUNIKAT. Szanowni Państwo, Mieszkańcy powiatu łowickiego, skierniewickiego i rawskiego Szanowni Państwo, Mieszkańcy powiatu łowickiego, skierniewickiego i rawskiego KOMUNIKAT UWAGA! 19 marca 2013 roku pierwsze wyłączenia naziemnej telewizji analogowej na terenie województwa łódzkiego. Od

Bardziej szczegółowo

Konspekt lekcji: Naziemna telewizja cyfrowa (DVB-T)

Konspekt lekcji: Naziemna telewizja cyfrowa (DVB-T) Konspekt lekcji: Naziemna telewizja cyfrowa (DVB-T) 1 Co to jest telewizja? Dziedzina telekomunikacji przekazująca ruchomy obraz i dźwięk na odległość 2 Trochę historii Telewizja to stary wynalazek. Pierwszy

Bardziej szczegółowo

Badanie na temat mieszkalnictwa w Polsce

Badanie na temat mieszkalnictwa w Polsce Badanie na temat mieszkalnictwa w Polsce BADANIE NA REPREZENT ATYWNEJ GRUPIE POLEK/POLAKÓW Badanie realizowane w ramach projekru Społeczne Forum Polityki Mieszkaniowej współfinansowanego z Funduszy EOG

Bardziej szczegółowo

CEM. Percepcja jakości powietrza wśród mieszkańców Wrocławia i ocena dostępu do informacji w tym obszarze. Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej

CEM. Percepcja jakości powietrza wśród mieszkańców Wrocławia i ocena dostępu do informacji w tym obszarze. Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej Percepcja jakości powietrza wśród mieszkańców Wrocławia i ocena dostępu do informacji w tym obszarze Wyniki badania ilościowego zrealizowanego na zlecenie Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

Projekt Prawa pacjenta Twoje prawa

Projekt Prawa pacjenta Twoje prawa Projekt Prawa pacjenta Twoje prawa Wyniki badania świadomości istnienia praw pacjenta wśród społeczeństwa polskiego w roku 2013 oraz analiza porównawcza z wynikami badania z 2008 r. Oba badania przeprowadził

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze Naziemna telewizja cyfrowa (DVB-T)

Materiały pomocnicze Naziemna telewizja cyfrowa (DVB-T) Materiały pomocnicze Naziemna telewizja cyfrowa (DVB-T) Co to jest telewizja? Dziedzina telekomunikacji przekazująca ruchomy obraz i dźwięk na odległość. Trochę historii Telewizja to stary wynalazek. Pierwszy

Bardziej szczegółowo

Badanie uczestników projektów Inwestycja w kadry. Warszawa, grudzień 2011 r.

Badanie uczestników projektów Inwestycja w kadry. Warszawa, grudzień 2011 r. 2011 Badanie uczestników projektów Inwestycja w kadry Warszawa, grudzień 2011 r. Spis treści Informacje o badaniu Informacje o respondentach Sytuacja zawodowa Metryczka Udział w szkoleniu motywy, źródła,

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR Wdrażanie Naziemnej Telewizji Cyfrowej (NTC) Województwo Świętokrzyskie

INFORMATOR Wdrażanie Naziemnej Telewizji Cyfrowej (NTC) Województwo Świętokrzyskie INFORMATOR Wdrażanie Naziemnej Telewizji Cyfrowej (NTC) Województwo Świętokrzyskie Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji źródło: www.cyfryzacja.gov.pl 1 Proces cyfryzacji

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ INTERNET I KOMPUTERY W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH BS/50/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MARZEC 2004

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ INTERNET I KOMPUTERY W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH BS/50/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MARZEC 2004 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Jakiej pomocy potrzebują osoby starsze i kto jej im udziela? NR 162/2016 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Jakiej pomocy potrzebują osoby starsze i kto jej im udziela? NR 162/2016 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 162/2016 ISSN 2353-5822 Jakiej pomocy potrzebują osoby starsze i kto jej im udziela? Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Wiarygodne informacje czy są dziś. w cenie? Wiarygodne informacje - czy są dziś. w cenie? TNS Maj 2016 K.023/16

Wiarygodne informacje czy są dziś. w cenie? Wiarygodne informacje - czy są dziś. w cenie? TNS Maj 2016 K.023/16 Wiarygodne informacje czy są dziś Informacja o badaniu Współczesne media aż kipią od informacji. W zalewie wiadomości z najróżniejszych źródeł coraz trudniej odróżnić te wiarygodne od tych nierzetelnych.

Bardziej szczegółowo

D L A L I S T O P A D 2 0 1 4

D L A L I S T O P A D 2 0 1 4 R A P O R T Z B A D A N I A I L O Ś C I O W E G O D L A L I S T O P A D 2 0 1 4 Badanie przeprowadzone zostało dla firmy SMEbusiness.pl przez instytut MillwardBrown w listopadzie 2014r. Badanie ilościowe

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE STRUKTURALNE Raport z badania Omnibus 2. fala dla

FUNDUSZE STRUKTURALNE Raport z badania Omnibus 2. fala dla FUNDUSZE STRUKTURALNE Raport z badania Omnibus 2. fala dla Data: Lipiec 2007 Przygotowanie: Agata Jackowska POPT-1.4-2006-40 WPROWADZENIE Główne cele badania Struktura badania i próba GŁÓWNE CELE BADANIA

Bardziej szczegółowo

Michał Brzycki Plan prezentacji: Definicja cyfryzacji telewizji naziemnej Konieczność wprowadzenia cyfryzacji Harmonogram wyłączania telewizji analogowej w innych krajach Korzyści i koszty cyfryzacji telewizji

Bardziej szczegółowo

Badanie uczestników projektu Polska Wschodnia II. Warszawa, grudzień 2011

Badanie uczestników projektu Polska Wschodnia II. Warszawa, grudzień 2011 2011 Badanie uczestników projektu Polska Wschodnia II Warszawa, grudzień 2011 Spis treści Informacje o badaniu Informacje o respondentach Sytuacja zawodowa Metryczka Udział w szkoleniu motywy, źródła,

Bardziej szczegółowo

SZCZEPIENIA. W y n i k i b a d a n i a C A T I b u s d l a

SZCZEPIENIA. W y n i k i b a d a n i a C A T I b u s d l a SZCZEPIENIA W y n i k i b a d a n i a C A T I b u s d l a Październik 2015 WNIOSKI Z BADANIA WNIOSKI Z BADANIA Polacy mają bardzo wysoką świadomość skuteczności szczepień jako narzędzia do zwalczania chorób

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze Naziemna telewizja cyfrowa (DVB-T)

Materiały pomocnicze Naziemna telewizja cyfrowa (DVB-T) Materiały pomocnicze Naziemna telewizja cyfrowa (DVB-T) Co to jest telewizja? Dziedzina telekomunikacji przekazująca ruchomy obraz i dźwięk na odległość. Trochę historii Telewizja to stary wynalazek. Pierwsza

Bardziej szczegółowo

Naziemna Telewizja Cyfrowa w październiku i listopadzie (dostęp, oglądalność) analiza

Naziemna Telewizja Cyfrowa w październiku i listopadzie (dostęp, oglądalność) analiza Naziemna Telewizja Cyfrowa w październiku i listopadzie (dostęp, oglądalność) analiza (na podstawie danych Nielsen Audience Measurement od 1 października do 11 listopada 2012 r.) DEPARTAMENT MONITORINGU

Bardziej szczegółowo

2A. Który z tych wzorów jest dla P. najważniejszy? [ANKIETER : zapytać tylko o te kategorie, na które

2A. Który z tych wzorów jest dla P. najważniejszy? [ANKIETER : zapytać tylko o te kategorie, na które 1. Gdyby miał P. urządzać mieszkanie, to czy byłoby dla P. wzorem [ANKIETER odczytuje wszystkie opcje, respondent przy każdej z nich odpowiada tak/nie, rotacja] 1.1 To, jak wyglądają mieszkania w serialach,

Bardziej szczegółowo

Ocena nowelizacji ustawy refundacyjnej leków R A P O R T Z B A D A N I A C AT I B U S

Ocena nowelizacji ustawy refundacyjnej leków R A P O R T Z B A D A N I A C AT I B U S Ocena nowelizacji ustawy refundacyjnej leków R A P O R T Z B A D A N I A C AT I B U S Warszawa, Kwiecień 2012 Spis treści O P I S B A D A N I A 3 W N I O S K I 7 W Y N I K I 10 Z A Ł Ą C Z N I K : K W

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIE O PLANACH URUCHOMIENIA TELEWIZJI TRWAM BS/36/2003 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, LUTY 2003

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIE O PLANACH URUCHOMIENIA TELEWIZJI TRWAM BS/36/2003 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, LUTY 2003 CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Polacy o planowanej zmianie napięcia z 220V na 230V

Polacy o planowanej zmianie napięcia z 220V na 230V Polacy o planowanej zmianie napięcia z 220V na 230V Warszawa, październik 2002 r. Zdecydowana większość badanych (65%) potwierdza, że zetknęła się z informacją o tym, iż w najbliższej przyszłości zostanie

Bardziej szczegółowo

Kampania Piłeś? Nie jedź! 2009 Wyniki badania ewaluacyjnego

Kampania Piłeś? Nie jedź! 2009 Wyniki badania ewaluacyjnego Kampania Piłeś? Nie jedź! 2009 Wyniki badania ewaluacyjnego Warszawa, 26 1 luty stycznia 2010r. 2009 r. Metodologia badania Metodologia PAPI - Paper and Pencil Interview Badanie zostało przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

Wyniki ankiety. przeprowadzonej wśród licealistów z okazji Światowego Dnia Wyborów w 2011 roku

Wyniki ankiety. przeprowadzonej wśród licealistów z okazji Światowego Dnia Wyborów w 2011 roku Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród licealistów z okazji Światowego Dnia Wyborów w 2011 roku mgr Paweł Raźny doktorant Centrum Studiów Wyborczych UMK w Toruniu Wprowadzenie W związku z obchodami Światowego

Bardziej szczegółowo

Raport z badania na temat postaw Polaków wobec oszczędzania - cytowanie bez ograniczeń pod warunkiem podania źródła: Postawy Polaków wobec

Raport z badania na temat postaw Polaków wobec oszczędzania - cytowanie bez ograniczeń pod warunkiem podania źródła: Postawy Polaków wobec Raport z badania na temat postaw Polaków wobec oszczędzania - cytowanie bez ograniczeń pod warunkiem podania źródła: Postawy Polaków wobec oszczędzania raport Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy, Pentor,

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ CAWI V.0 KOD PROJEKTU: TARCHOMIN 2 BADANIE NT. POTENCJAŁU KONCEPTU USŁUGI PŁATNEGO UDOSTĘPNIANIA REPERTUARU KINOWEGO W INTERNECIE

KWESTIONARIUSZ CAWI V.0 KOD PROJEKTU: TARCHOMIN 2 BADANIE NT. POTENCJAŁU KONCEPTU USŁUGI PŁATNEGO UDOSTĘPNIANIA REPERTUARU KINOWEGO W INTERNECIE KWESTIONARIUSZ CAWI V.0 KOD PROJEKTU: TARCHOMIN 2 BADANIE NT. POTENCJAŁU KONCEPTU USŁUGI PŁATNEGO UDOSTĘPNIANIA REPERTUARU KINOWEGO W INTERNECIE Warszawa, sierpień 2012 Dzień dobry, nazywam się i jestem

Bardziej szczegółowo

Zasady przygotowania abonentów do odbioru

Zasady przygotowania abonentów do odbioru NAZIEMNA TELEWIZJA CYFROWA Zasady przygotowania abonentów do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej Dlaczego cyfrowo oznacza lepiej? bogatsza oferta programowa (nawet do 21 programów) lepsza jakość obrazu

Bardziej szczegółowo

Wnioski z raportu ewaluacji końcowej VI edycji projektu Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym

Wnioski z raportu ewaluacji końcowej VI edycji projektu Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym Wnioski z raportu ewaluacji końcowej VI edycji projektu Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym zrealizowanego w roku szkolnym 2013/2014 1 Wnioski Celem badania ewaluacyjnego jest

Bardziej szczegółowo

Katastrofa pod Smoleńskiem Badanie Przekazu Informacji

Katastrofa pod Smoleńskiem Badanie Przekazu Informacji Katastrofa pod Smoleńskiem Badanie Przekazu Informacji Katedra Komunikowania i Mediów Masowych Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Kwiecień 2010 Agenda Opis badania.. 3 Pierwsze informacje o katastrofie...

Bardziej szczegółowo

CO TO JEST NAZIEMNA TELEWIZJA CYFROWA I DLACZEGO JĄ WPROWADZAMY

CO TO JEST NAZIEMNA TELEWIZJA CYFROWA I DLACZEGO JĄ WPROWADZAMY JAK ODBIERAĆ TELEWIZJĘ CYFROWĄ Kolejne wyłączenia sygnału analogowego telewizji naziemnej są w Małopolsce planowane na 22 kwietnia. Do końca lipca cała Polska przejdzie na odbiór cyfrowy. Wszyscy posiadacze

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Wydatki gospodarstw domowych na leki i leczenie NR 114/2016 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Wydatki gospodarstw domowych na leki i leczenie NR 114/2016 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 114/2016 ISSN 2353-5822 Wydatki gospodarstw domowych na leki i leczenie Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie fragmentów

Bardziej szczegółowo

Płaca minimalna. Płaca minimalna. TNS Grudzień 2015 K.080/15

Płaca minimalna. Płaca minimalna. TNS Grudzień 2015 K.080/15 Informacja o badaniu W listopadzie 2015 roku TNS Polska zapytał Polaków o ich wyobrażenia na temat płacy minimalnej. Czy Polacy wiedzą, ile wynosi płaca minimalna oraz ile ich zdaniem powinna wynosić płaca

Bardziej szczegółowo

Polacy na temat łowiectwa. Raport TNS Polska dla. Polacy na temat łowiectwa

Polacy na temat łowiectwa. Raport TNS Polska dla. Polacy na temat łowiectwa Raport TNS Polska dla Spis treści 1 O badaniu 4 2 3 Aneks 13 Wyniki badania 7 2 Raport przygotowany został na zlecenie Ministerstwa Środowiska przez Zespół Badań Społecznych w TNS Polska. Projekt sfinansowany

Bardziej szczegółowo

Usługi kulturalne w dzielnicy Mokotów

Usługi kulturalne w dzielnicy Mokotów Usługi kulturalne w dzielnicy Raport z badania ilościowego Warszawa, kwiecień 2014 Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Informacje o źródle danych Cel: Poznanie potrzeb,

Bardziej szczegółowo

Blue Media. Jak kupujemy w internecie czynniki wyboru sklepu, sposoby płatności

Blue Media. Jak kupujemy w internecie czynniki wyboru sklepu, sposoby płatności Blue Media Jak kupujemy w internecie czynniki wyboru sklepu, sposoby płatności Informacje zawarte w raporcie mogą być wykorzystywane i cytowane za podaniem źródła i nazwy zleceniodawcy firmy Blue Media

Bardziej szczegółowo

W listopadzie 2012 r. rozpoczął się w Polsce proces wyłączania naziemnej telewizji analogowej. Szanowni Państwo!

W listopadzie 2012 r. rozpoczął się w Polsce proces wyłączania naziemnej telewizji analogowej. Szanowni Państwo! W listopadzie 2012 r. rozpoczął się w Polsce proces wyłączania naziemnej telewizji analogowej. Szanowni Państwo! w listopadzie 2012 r. rozpoczął się w Polsce proces wyłączania naziemnej telewizji analogowej.

Bardziej szczegółowo

Bądź gotowy na odbiór cyfrowy

Bądź gotowy na odbiór cyfrowy Bądź gotowy na odbiór cyfrowy Stefan Kamiński Prezes Zarządu KIGEiT Andrzej Zarębski Członek Rady Izby Płock, 13 marca 2012 r. Opracowanie: Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji www.kigeit.org.pl

Bardziej szczegółowo

PRZEMOC W RODZINIE Diagnoza dotycząca osób stosujących przemoc w rodzinie w Polsce Analiza zjawiska z perspektywy dorosłej populacji Polski

PRZEMOC W RODZINIE Diagnoza dotycząca osób stosujących przemoc w rodzinie w Polsce Analiza zjawiska z perspektywy dorosłej populacji Polski PRZEMOC W RODZINIE Diagnoza dotycząca osób stosujących przemoc w rodzinie w Polsce Analiza zjawiska z perspektywy dorosłej populacji Polski Millward Brown SMG/KRC Listopad 2011 Informacje o badaniu Tematyka:

Bardziej szczegółowo

BIURO KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI DEPARTAMENT PROGRAMOWY. (na podstawie badania Radio Track, SMG/KRC Millward Brown)

BIURO KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI DEPARTAMENT PROGRAMOWY. (na podstawie badania Radio Track, SMG/KRC Millward Brown) BIURO KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI DEPARTAMENT PROGRAMOWY ANALIZA DANYCH RADIOMETRYCZNYCH POD KĄTEM MODELU SŁUCHANIA RADIA Z UWZGLĘDNIENIEM WSKAŹNIKÓW DEMOGRAFICZNYCH (na podstawie badania Radio

Bardziej szczegółowo

PRZYJĘCIE WSPÓLNEJ WALUTY EURO W OPINII POLAKÓW W LISTOPADZIE 2012 R.

PRZYJĘCIE WSPÓLNEJ WALUTY EURO W OPINII POLAKÓW W LISTOPADZIE 2012 R. K.071/12 PRZYJĘCIE WSPÓLNEJ WALUTY EURO W OPINII POLAKÓW W LISTOPADZIE 2012 R. Warszawa, listopad 2012 roku Większość Polaków (58%) jest zdania, że przyjęcie w Polsce wspólnej waluty europejskiej będzie

Bardziej szczegółowo

1. OGÓLNE INFORMACJE O BADANIU

1. OGÓLNE INFORMACJE O BADANIU 1. OGÓLNE INFORMACJE O BADANIU 1.1. Cele badania Główne cele przeprowadzonego badania zostały określone następująco: Zdobycie wiarygodnych i wyczerpujących informacji o zasięgu, oddziaływaniu i znaczeniu

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Wyjazdy wypoczynkowe i wakacyjna praca zarobkowa uczniów NR 135/2016 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Wyjazdy wypoczynkowe i wakacyjna praca zarobkowa uczniów NR 135/2016 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 135/2016 ISSN 2353-5822 Wyjazdy wypoczynkowe i wakacyjna praca zarobkowa uczniów Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze Naziemna telewizja cyfrowa (DVB-T)

Materiały pomocnicze Naziemna telewizja cyfrowa (DVB-T) Materiały pomocnicze Naziemna telewizja cyfrowa (DVB-T) Co to jest telewizja? Dziedzina telekomunikacji przekazująca ruchomy obraz i dźwięk na odległość. Trochę historii Telewizja to stary wynalazek. Pierwszy

Bardziej szczegółowo

Usługi edukacyjne w dzielnicy Włochy

Usługi edukacyjne w dzielnicy Włochy Usługi edukacyjne w dzielnicy Raport z badania ilościowego Warszawa, kwiecień 2014 Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Informacje o źródle danych Cel: Poznanie potrzeb,

Bardziej szczegółowo

Prawa pacjenta. Raport z badania Capibus. Data badania: 28 lutego 4 marca 2008. Przygotowane dla: Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej

Prawa pacjenta. Raport z badania Capibus. Data badania: 28 lutego 4 marca 2008. Przygotowane dla: Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej Prawa pacjenta Raport z badania Capibus Data badania: 28 lutego 4 marca 2008 Przygotowane dla: Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej Autor: Olga Wagner Koordynacja: Kuba Antoszewski Cel i metodologia

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze Naziemna telewizja cyfrowa (DVB-T)

Materiały pomocnicze Naziemna telewizja cyfrowa (DVB-T) Materiały pomocnicze Naziemna telewizja cyfrowa (DVB-T) Co to jest telewizja? Dziedzina telekomunikacji przekazująca ruchomy obraz i dźwięk na odległość. Trochę historii Telewizja to stary wynalazek. Pierwszy

Bardziej szczegółowo

Blue Media. Jak kupujemy w internecie? Edycja 2017

Blue Media. Jak kupujemy w internecie? Edycja 2017 Blue Media Jak kupujemy w internecie? Edycja 2017 Informacje zawarte w raporcie mogą być wykorzystywane i cytowane za podaniem źródła i nazwy zleceniodawcy firmy Blue Media Badanie zostało przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

CZY POSIADANIE BRONI ZAPEWNIA POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA?

CZY POSIADANIE BRONI ZAPEWNIA POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA? CZY POSIADANIE BRONI ZAPEWNIA POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA? Warszawa, maj 2001 roku Zdecydowana większość respondentów (97%) nie ma broni palnej. Zaledwie co setny Polak przyznaje, że posiada pistolet. Co pięćdziesiąty

Bardziej szczegółowo

Wiedza, opinie i potrzeby mieszkańców Polski Północnej. w zakresie gazu z łupków. Wiedza, opinie i potrzeby mieszkańców Polski Północnej

Wiedza, opinie i potrzeby mieszkańców Polski Północnej. w zakresie gazu z łupków. Wiedza, opinie i potrzeby mieszkańców Polski Północnej w zakresie gazu z łupków. Zrealizowano w ramach Kampanii informacyjnej i dialogu ze społeczeństwem na temat gazu ziemnego z formacji łupkowych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i Narodowego

Bardziej szczegółowo

Wiarygodne informacje czy są dziś. w cenie? Wiarygodne informacje - czy są dziś. w cenie? TNS Marzec 2015 K.031/15

Wiarygodne informacje czy są dziś. w cenie? Wiarygodne informacje - czy są dziś. w cenie? TNS Marzec 2015 K.031/15 Wiarygodne informacje czy są dziś Informacja o badaniu Współczesne media aż kipią od informacji. W zalewie wiadomości z najróżniejszych źródeł coraz trudniej odróżnić te wiarygodne od tych nierzetelnych.

Bardziej szczegółowo

Wpływ statusu OPP na działalność organizacji. Warszawa, 20.10.2010 r.

Wpływ statusu OPP na działalność organizacji. Warszawa, 20.10.2010 r. Wpływ statusu OPP na działalność organizacji r. Metodologia Badanie przeprowadzone zostało w kwietniu 2010 roku przez firmę PBS DGA, na reprezentatywnej próbie 400 podmiotów, które posiadały status Organizacji

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Wyjazdy wakacyjne małych dzieci NR 137/2016 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Wyjazdy wakacyjne małych dzieci NR 137/2016 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 137/2016 ISSN 2353-5822 Wyjazdy wakacyjne małych dzieci Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie fragmentów oraz danych

Bardziej szczegółowo

Badanie dotyczące klimatu oraz źródeł pozyskania energii

Badanie dotyczące klimatu oraz źródeł pozyskania energii Badanie dotyczące klimatu oraz źródeł pozyskania energii Raport Kantar Public dla Lipiec 2017 Informacje o badaniu Termin badania Próba Technika Dane w raporcie 3 lipca 2017 roku ogólnopolska, reprezentatywna

Bardziej szczegółowo

Usługi kulturalne w gminie Łomianki

Usługi kulturalne w gminie Łomianki Usługi kulturalne w gminie Raport z badania ilościowego Warszawa, maj 2014 Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Informacje o źródle danych Cel: Poznanie potrzeb, postaw

Bardziej szczegółowo

Jak jeżdżą Polacy? Czy akceptujemy ograniczenia prędkości? Raport z badań opinii publicznej. Konferencja prasowa Warszawa, 28 października 2013 r.

Jak jeżdżą Polacy? Czy akceptujemy ograniczenia prędkości? Raport z badań opinii publicznej. Konferencja prasowa Warszawa, 28 października 2013 r. Jak jeżdżą Polacy? Czy akceptujemy ograniczenia prędkości? Raport z badań opinii publicznej Konferencja prasowa Warszawa, 28 października 2013 r. Prędkość a liczba zabitych 3 przyczyny powodujące największą

Bardziej szczegółowo

Usługi kulturalne w warszawskich dzielnicach

Usługi kulturalne w warszawskich dzielnicach Usługi kulturalne w warszawskich dzielnicach Raport z badania ilościowego Warszawa, wrzesień 2014 Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Informacje o badaniu Cel: Technika: Poznanie potrzeb,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2014 ISSN 2353-5822 NR 133/2014 OPINIE O ADMINISTRACJI PODATKOWEJ

Warszawa, wrzesień 2014 ISSN 2353-5822 NR 133/2014 OPINIE O ADMINISTRACJI PODATKOWEJ Warszawa, wrzesień 2014 ISSN 2353-5822 NR 133/2014 OPINIE O ADMINISTRACJI PODATKOWEJ Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku Fundacja Centrum Badania

Bardziej szczegółowo

Problem badawczy Przeprowadzenia badania ewaluacyjnego projektu realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.3

Problem badawczy Przeprowadzenia badania ewaluacyjnego projektu realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.3 Problem badawczy Przeprowadzenia badania ewaluacyjnego projektu realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.3 Przeprowadzenia badania ewaluacyjnego projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Chłopiec czy dziewczynka? Polacy o dzieciach.

Chłopiec czy dziewczynka? Polacy o dzieciach. Chłopiec czy dziewczynka? Polacy o dzieciach. Warszawa, luty 2001 roku Ponad trzy piąte Polaków (62%) uważa, że idealna liczba dzieci w rodzinie to dwoje. Zdecydowanie mniej osób (niewiele ponad jedna

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE Raport z badania Omnibus 6. fala dla

FUNDUSZE EUROPEJSKIE Raport z badania Omnibus 6. fala dla FUNDUSZE EUROPEJSKIE Raport z badania Omnibus 6. fala dla Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Data: LIPIEC 2011 Przygotowanie: Katarzyna Bednarek POPT.03.03.00-00-078/09 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE Raport z badania Omnibus 3. fala dla

FUNDUSZE EUROPEJSKIE Raport z badania Omnibus 3. fala dla FUNDUSZE EUROPEJSKIE Raport z badania Omnibus 3. fala dla Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Data: CZERWIEC 2008 Przygotowanie: Agata Jackowska POPT-1.4-2007-19 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Usługi kulturalne w dzielnicy Bielany

Usługi kulturalne w dzielnicy Bielany Usługi kulturalne w dzielnicy Raport z badania ilościowego Warszawa, kwiecień 2014 Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Informacje o źródle danych Cel: Poznanie potrzeb,

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników wyszukiwania preferencje internautów i opinie klientów

Prezentacja wyników wyszukiwania preferencje internautów i opinie klientów Prezentacja wyników wyszukiwania preferencje internautów i opinie klientów Case study gemiusadhoc luty 2006 Spis treści Cel i metodologia badania... Wyniki wyszukiwania linki sponsorowane... Wyniki wyszukiwania...

Bardziej szczegółowo

Preferencje konsumentów rynku telekomunikacyjnego w latach 2011-2014

Preferencje konsumentów rynku telekomunikacyjnego w latach 2011-2014 Preferencje konsumentów rynku telekomunikacyjnego w latach 2011-2014 Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, grudzień 2014 r. Spis treści 1. Cel i zakres analizy... 2 2. Internet... 3 2.1. Posiadanie

Bardziej szczegółowo

Internet jako źródło informacji dla wyborców. dr Jarosław Zbieranek Instytut Spraw Publicznych 29 lutego 2012

Internet jako źródło informacji dla wyborców. dr Jarosław Zbieranek Instytut Spraw Publicznych 29 lutego 2012 Internet jako źródło informacji dla wyborców dr Jarosław Zbieranek Instytut Spraw Publicznych 29 lutego 2012 Skąd przede wszystkim czerpie Pan(i) informacje na temat kandydatek i kandydatów w wyborach

Bardziej szczegółowo

Ocena postaw mieszkańców Krosna w stosunku do inwestycji planowanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej - Krośnieński Holding

Ocena postaw mieszkańców Krosna w stosunku do inwestycji planowanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej - Krośnieński Holding Ocena postaw mieszkańców Krosna w stosunku do inwestycji planowanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej - Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o. w Krośnie Rzeszów, czerwiec 2016 Autorzy

Bardziej szczegółowo

BADANIE ŚWIADOMOŚCI KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W ZAKRESIE ZMIANY SPRZEDAWCY ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ PRAKTYK RYNKOWYCH SPRZEDAWCÓW

BADANIE ŚWIADOMOŚCI KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W ZAKRESIE ZMIANY SPRZEDAWCY ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ PRAKTYK RYNKOWYCH SPRZEDAWCÓW BADANIE ŚWIADOMOŚCI KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W ZAKRESIE ZMIANY SPRZEDAWCY ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ PRAKTYK RYNKOWYCH SPRZEDAWCÓW Prezentacja wyników z badania zrealizowanego na zlecenie: Towarzystwa Obrotu

Bardziej szczegółowo

Rtęć - postrzeganie właściwości i zastosowanie Raport z badania

Rtęć - postrzeganie właściwości i zastosowanie Raport z badania Rtęć - postrzeganie właściwości i zastosowanie Raport z badania Badanie zrealizowane w ramach kampanii: Partnerzy kampanii: Badanie zrealizował: Badanie, w ramach którego respondentom zadano pytania dotyczące

Bardziej szczegółowo

Wolontariat osób w wieku 60+

Wolontariat osób w wieku 60+ 1 Wolontariat osób w wieku 60+ Raport przygotowany przez TNS Polska dla Stowarzyszenia Regionalne Centrum Wolontariatu w Katowicach Grudzień 2012 Autorzy: Jagoda Kowalska Maciej Szpil 2 Spis treści 1.Cele

Bardziej szczegółowo

Świadomość Polaków w rzeczywistości cyfrowej bariery i szanse

Świadomość Polaków w rzeczywistości cyfrowej bariery i szanse Świadomość Polaków w rzeczywistości cyfrowej bariery i szanse Raport badawczy dla Sierpień 2012 SPIS TREŚCI 1. Opis i cele badania 3 2. Metodologia 4 3. Struktura demograficzna próby 5 Kompetencje cyfrowe

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Odpoczynek czy praca zarobkowa? Wakacje dzieci i młodzieży NR 134/2015 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Odpoczynek czy praca zarobkowa? Wakacje dzieci i młodzieży NR 134/2015 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 134/2015 ISSN 2353-5822 Odpoczynek czy praca zarobkowa? Wakacje dzieci i młodzieży Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Oferta sportowo-rekreacyjna oraz profilaktyka zdrowotna w dzielnicy Wola

Oferta sportowo-rekreacyjna oraz profilaktyka zdrowotna w dzielnicy Wola Oferta sportowo-rekreacyjna oraz profilaktyka zdrowotna w dzielnicy Raport z badania ilościowego Warszawa, maj 2014 Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Informacje

Bardziej szczegółowo

Czy uczniowie powinni pracować zarobkowo w trakcie wakacji?

Czy uczniowie powinni pracować zarobkowo w trakcie wakacji? KOMUNIKAT Z BADAŃ ISSN 2353-5822 Nr 129/2017 Czy uczniowie powinni pracować zarobkowo w trakcie wakacji? Październik 2017 Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą

Bardziej szczegółowo

Zbędne zakupy Polaków

Zbędne zakupy Polaków K.081/12 Zbędne zakupy Polaków Warszawa, grudzień 2012 r. W sondażu TNS Polska, przeprowadzonym w dn. 6-10.12.2012, zbadano zachowania Polaków związane z robienie zbędnych zakupów tj. takich, o których

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. PIT-y 2015 NR 78/2016 ISSN 2353-5822

KOMUNIKATzBADAŃ. PIT-y 2015 NR 78/2016 ISSN 2353-5822 KOMUNIKATzBADAŃ NR 78/2016 ISSN 2353-5822 PIT-y 2015 Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie fragmentów oraz danych empirycznych wymaga podania

Bardziej szczegółowo

Bądź gotowy na odbiór cyfrowy

Bądź gotowy na odbiór cyfrowy Bądź gotowy na odbiór cyfrowy Stefan Kamiński Prezes KIGEiT Andrzej Zarębski członek Rady Izby Krzysztof Lemiech Przew. STiRC KIGEiT Poznań, 5 października 2012 r. Opracowanie: Krajowa Izba Gospodarcza

Bardziej szczegółowo

Oferta sportowo-rekreacyjna oraz profilaktyka zdrowotna w dzielnicy Wesoła

Oferta sportowo-rekreacyjna oraz profilaktyka zdrowotna w dzielnicy Wesoła Oferta sportowo-rekreacyjna oraz profilaktyka zdrowotna w dzielnicy Raport z badania ilościowego Warszawa, maj 2014 Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Informacje

Bardziej szczegółowo

Sondaż CATI Przekraczanie dozwolonej prędkości. Warszawa, 28 października 2013 r.

Sondaż CATI Przekraczanie dozwolonej prędkości. Warszawa, 28 października 2013 r. Sondaż CATI Przekraczanie dozwolonej prędkości B a d a n i e o p i n i i p u b l i c z n e j d o t y c z ą c e k w e s t i i z w i ą z a n y c h z p r z e k r a c z a n i e m d o z w o l o n e j p r ę

Bardziej szczegółowo

Polacy o najważniejszych problemach Polski i o problemach lokalnych

Polacy o najważniejszych problemach Polski i o problemach lokalnych Informacja o badaniu Kilka miesięcy po wyborach parlamentarnych w pierwszej połowie lutego 2016 roku TNS Polska zapytał Polaków, jakie są w ich odczuciu najważniejsze problemy regionu, okolicy, w której

Bardziej szczegółowo

Usługi edukacyjne w dzielnicy Praga Północ

Usługi edukacyjne w dzielnicy Praga Północ Usługi edukacyjne w dzielnicy Raport z badania ilościowego Warszawa, kwiecień 2014 Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Informacje o źródle danych Cel: Poznanie potrzeb,

Bardziej szczegółowo

Planowanie mediów w kampaniach internetowych

Planowanie mediów w kampaniach internetowych Planowanie mediów w kampaniach internetowych Raport z badania przeprowadzonego wśród osób zajmujących się zawodowo planowaniem kampanii reklamowych w internecie. Wrzesień 2015 1 CEL BADANIA ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

Posiadanie telefonu stacjonarnego, telefonu komórkowego i internetu.

Posiadanie telefonu stacjonarnego, telefonu komórkowego i internetu. IMAS International Wrocław Posiadanie telefonu stacjonarnego, telefonu komórkowego i internetu. Wrocław, marzec 2008 IMAS International Polska, 53-238 Wrocław, ul. Ostrowskiego 30, tel.: 071 339 04 31

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA ILOŚCIOWEGO

RAPORT Z BADANIA ILOŚCIOWEGO RAPORT Z BADANIA ILOŚCIOWEGO BARIERY DOSTĘPU I POZIOM POPYTU NA USŁUGI Z ZAKRESU DOSTĘPU DO SIECI INTERNET NA OBSZARACH ZAGROśONYCH WYKLUCZENIEM CYFROWYM NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO OPRACOWANE PRZEZ

Bardziej szczegółowo

POLACY O STOSOWANIU KAR CIELESNYCH WOBEC DZIECI WYNIKI BADANIA TNS OBOP DLA FUNDACJI DZIECI NICZYJE. Warszawa, grudzień 2005 r.

POLACY O STOSOWANIU KAR CIELESNYCH WOBEC DZIECI WYNIKI BADANIA TNS OBOP DLA FUNDACJI DZIECI NICZYJE. Warszawa, grudzień 2005 r. POLACY O STOSOWANIU KAR CIELESNYCH WOBEC DZIECI WYNIKI BADANIA TNS OBOP DLA FUNDACJI DZIECI NICZYJE Ośrodek Badania Opinii Publicznej Sp. z o.o.; ul. Dereniowa 11; 02-776 Warszawa; NIP: 521-10-18-407;

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE ANKIET ONLINE

PODSUMOWANIE ANKIET ONLINE PODSUMOWANIE ANKIET ONLINE Tytuł ankiety: Badanie opinii mieszkańców na temat konsultacji społecznych w gminach Metropolii Poznań Informacja wstępna Ankieta dla mieszkańców dostępna była online poprzez

Bardziej szczegółowo

Badanie występowania przemocy w rodzinie wśród mieszkańców miasta Gdańsk

Badanie występowania przemocy w rodzinie wśród mieszkańców miasta Gdańsk 2016 Badanie występowania przemocy w rodzinie wśród mieszkańców miasta Gdańsk RAPORT Z BADANIA ZREALIZOWANEGO PRZEZ CZERWIEC 2016 Spis treści 1. Opis badania... 3 2. Cele i metodologia badania... 4 3.

Bardziej szczegółowo

Letnie wyjazdy wakacyjne uczniów

Letnie wyjazdy wakacyjne uczniów KOMUNIKAT Z BADAŃ ISSN 2353-5822 Nr 128/ Letnie wyjazdy wakacyjne uczniów Październik Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą. Wykorzystanie fragmentów oraz danych

Bardziej szczegółowo

Przemówienie Jarosława Kaczyńskiego

Przemówienie Jarosława Kaczyńskiego K.054 /12 Przemówienie Jarosława Kaczyńskiego Warszawa, wrzesień 2012 roku Sondaż Zespołu Badań Społecznych OBOP w TNS Polska, przeprowadzony w dn. 6-9.09.2012, a więc w tygodniu po przemówieniu Jarosława

Bardziej szczegółowo