Internetowy Barometr ING

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Internetowy Barometr ING"

Transkrypt

1 Internetowy Barometr ING Badanie opinii oraz preferencji internautów i nie internautów Finanse Marzec 2009

2 METODOLOGIA Badanie zostało przeprowadzone: przez Millward Brown SMG/KRC na próbie N=1000 respondentów, z czego N = 500 deklarujących się jako uŝytkujący Internet oraz N = 500 jako tych, którzy nie korzystają z Internetu. Metodą CATI (computer assisted telephone interview). Czas realizacji badania: styczeń ING 2

3 NajwaŜniejsze wyniki KLUCZOWE WYNIKI Prawie połowa internautów (48%), uwaŝa Ŝe płaci za internet za duŝo Większość osób niekorzystających z internetu tłumaczy to brakiem dostępu do sieci (26%) lub komputera (2) Dwie trzecie obecnych nie internautów (66%) korzystałoby z internetu, gdyby był on powszechnie dostępny i za darmo. 59% nie korzystających z Internetu deklaruje chęć skorzystania z darmowej nauki obsługi komputera i Internetu. ING 3

4 NajwaŜniejsze wyniki FINANSE Prawie co drugi internauta uwaŝa, Ŝe ceny internetu w Polsce są za wysokie Połowowa uŝytkowników internetu korzysta z bankowości elektronicznej (posiada konto internetowe). Trzech na czterech posiadaczy kont bankowości elektronicznej korzysta z nich przynajmniej raz w tygodniu (74%) 46% internautów korzysta z internetu jako platformy umoŝliwiającej dokonywanie róŝnego rodzaju płatności 56% internautów twierdzi, Ŝe nie ma obaw przed płaceniem przez internet 4 internautów jest zainteresowanych moŝliwością robienia przelewów za pomocą mobilnej bankowości elektronicznej TECHNOLOGIE 60% internautów nie wyobraŝa juŝ sobie Ŝycia bez internetu Co piąty internauta wolałby zrezygnować z seksu niźli z internetu Internauci nie akceptują reklam w internecie. Czterech na pięciu polskich internautów byłoby skłonnych płacić 10 zł miesięcznie za moŝliwość korzystania z internetu bez reklam. Ponad połowa badanych zapłaciłaby za moŝliwość surfowania po internecie wolnym od reklam nawet 30 zł Tylko co ósmy polski internauta kiedykolwiek kupił w internecie plik muzyczny. Prawie co drugi polski internauta ściąga muzykę z internetu, a co szósty robi to regularnie Co trzeci polski internauta woli oglądać teledyski w internecie niŝ w telewizji Tylko co 7 polski internauta korzysta z internetu w telefonie komórkowym ING 4

5 NajwaŜniejsze wyniki MEDIA Internet dla internautów jest głównym źródłem informacji, waŝniejszym od telewizji, prasy i radia. Fakty TVN, to najbardziej wiarygodny program informacyjny (przy czym wskazuje go aŝ 47% internautów oraz tylko 29% nie internautów). Dwóch na pięciu internautów uznało portal Onet.pl za najlepsze zastępstwo prasy drukowanej (43%) Co drugi polski internauta chciałby mieć moŝliwość oglądania przez internet stacji TVN Ponad jedna trzecia internautów słucha radia przez internet śycie I SPOŁECZEŃSTWO NiezaleŜnie od faktu korzystania z Internetu, Kraków, to zdaniem badanych najpiękniejsze polskie miasto (jako takie wskazuje je 44% internautów oraz 38% nie internautów). Internauci są bardziej ukulturalnieni. Czytają więcej ksiąŝek, częściej chodzą do teatru i kina. Co piąty polski internauta posiada płytę Feel (2) lub Piotra Rubika (20%) Prawie dwie trzecie polskich internautów chciałoby móć głosować przez internet AŜ trzy czwarte internautów wzięłoby udział we wszystkich wyborach i referendach, gdyby mogli głosować przez internet 84% polskich internautów chciałoby załatwiać sprawy w urzędzie za pomocą internetu Najpopularniejszym polskim blogerem politykiem byłby Władysław Bartoszewski. Prawie co piąty Polak chciałby czytac blog Donalda Tuska Najpopularniejszymi gwiazdami polskiego internetu są Czesio oraz Jožin z Bažin ING 5

6 Finanse: Dlaczego nie wszyscy korzystają z internetu? ING 6

7 Proszę powiedzieć, dlaczego nie korzysta Pan/Pani z Internetu? Osoby niekorzystające z internetu tłumaczą to brakiem dostępu do sieci (26%) lub komputera (2) i brakiem odpowiedniej wiedzy (10%) nie mam dostępu nie potrzebuje (nie jest mi do niczego potrzebny) 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 23% 26% Internauci, czyli osoby które muszą regularnie dokonywać oplat za internet, w większym stopniu zwracają uwagę na jego wysokie ceny. 48% internautów, uwaŝa Ŝe płaci za internet za duŝo nie mam komputera nie umiem obsługiw ać komputera jest za drogi inne 9% 10% 2 22% nie wiem ING N = 500 nie uŝytkownicy internetu 7

8 Czy uwaŝa Pan/Pani, Ŝe za Internet płaci Pan/Pani? nieduŝo; 4% nie w iem/ trudno pow iedzieć; 5% za duŝo; 48% w sam raz; 43% ING N = 500 uŝytkownicy internetu 8

9 Gdyby internet był powszechnie dostępny i za darmo, to czy korzystałby z niego? 66% obecnych nie internautów korzystałoby z internetu, gdyby był on powszechnie dostępny i za darmo. Nie wiem; 10% Oznacza to, Ŝe zadeklarowanych wrogów internetu nie jest aŝ tak duŝo. Nie; 24% Tak; 66% ING N = 500 nie uŝytkownicy internetu 9

10 A gdyby była taka moŝliwość, to czy skorzystałby/aby Pan/Pani z darmowej/bezpłatnej nauki obsługi komputera i Internetu? 59% nie korzystających z Internetu deklaruje chęć skorzystania z darmowej nauki obsługi komputera i Internetu. Nie wiem; 6% Nie; 35% Tak; 59% ING N = 500 nie uŝytkownicy internetu 10

11 Czy uwaŝa Pan/Pani, Ŝe za Internet płaci Pan/Pani? Prawie co drugi internauta uwaŝa, Ŝe ceny internetu w Polsce są za wysokie Najwięcej, bo ponad połowa (57%) internautów twierdzi, Ŝe miesięcznie wydaje na Internet od 51 do 100 zł., a 30% deklaruje wydatki do 50 zł. nieduŝo; 4% nie w iem/ trudno pow iedzieć; 5% za duŝo; 48% w sam raz; 43% ING N = 500 uŝytkownicy internetu 11

12 Finanse: Badanie opinii internautów ING 12

13 Proszę powiedzieć ile zł wydaje Pan/Pani na Internet miesięcznie? 100% Do 50 zł zł zł zł 201 zł i więcej Mam Internet za darmo Nie wiem/ trudno powiedzieć 90% 80% 70% 60% 59% 50% 40% 30% 30% 20% 10% 0% 5% 2% 2% ING N = 500 uŝytkownicy internetu 13

14 Gdyby miesięczna opłata za korzystanie z Internetu, w którym nie byłoby reklam wynosiła 5 zł, 10zł lub 30 zł, to czy korzystałby/aby Pan/Pani z takiej moŝliwości? Internauci nie akceptują reklam w internecie. Czterech na pięciu polskich internautów byłoby skłonnych płacić 10 zł miesięcznie za moŝliwość korzystania z internetu bez reklam Ponad połowa badanych zapłaciłaby za moŝliwość surfowania po internecie wolnym od reklam nawet 30 zł 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% Miesięczna opłata za korzystanie z Internetu 5 zł 88% Miesięczna opłata za korzystanie z Internetu 10 zł 78% 19% Miesięczna opłata za korzystanie z Internetu 30 zł 52% 45% 10% 0% tak 1 nie nie wiem, trudno powiedzieć tak nie 2% nie wiem, trudno powiedzieć tak nie 4% nie wiem, trudno powiedzieć ING N = 500 uŝytkownicy Internetu 14

15 Czy posiada Pan/Pani, konto bankowości internetowej? Połowowa uŝytkowników internetu korzysta z bankowości elektronicznej (posiada konto internetowe) Trzech na czterech posiadaczy kont bankowości elektronicznej korzysta z nich przynajmniej raz w tygodniu (74%) Nie; 50% Tak; 50% ING N = 500 uŝytkownicy internetu 15

16 A jak często korzysta Pan/Pani z tego konta? (bankowość elektroniczna) 0% 10% 20% 30% 40% 50% Codziennie 13% Kilka razy w tygodniu 35% Raz - dwa razy w tygodniu 26% 2-3 razy w miesiącu 19% raz w miesiącu 4% rzadziej 2% nie w iem \ trudno pow iedzieć 2% N = 251 uŝytkownicy internetu, ING 16 posiadający konto bankowości elektronicznej

17 Czy dokonuje Pan/Pani płatności przez internet? 46% internautów korzysta z internetu jako platformy umoŝliwiającej dokonywanie róŝnego rodzaju płatności AŜ 54% internautów w ogóle nie dokonuje płatności w internecie Tak, wyłącznie w ten sposób dokonuję płatności Tak, większość płatności przelewów dokonuję przez Internet Tak, część płatności przelewów dokonuję przez Internet 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 10% 9% 16% Tak, ale bardzo rzadko 10% Nie, w ogóle nie korzystam z Internetu przy dokonywaniu płatności 54% nie wiem \ trudno powiedzieć ING N = 500 uŝytkownicy internetu 17

18 W jaki sposób dokonuje Pan/Pani płatności w Internecie za towary lub usługi? Polscy internauci wolą płacić za zakupy w internecie zlecając przelew (84%) Tylko co piąty (19%) internauta płaci w internecie uŝywając karty kredytowej 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 84% 30,00% 20,00% 19% 10,00% 7% 0,00% Zlecam przelew z konta internetow ego Płacę kartą kredytow ą nie w iem \ trudno pow iedzieć N = 230 uŝytkownicy internetu, ING 18 dokonujący płatności przez internet

19 Czy ma Pan/Pani jakieś obawy przed dokonywaniem płatności przez Internet? 56% internautów twierdzi, Ŝe nie ma obaw przed płaceniem przez internet Największy niepokój wśród internautów wzbudza kwestia bezpieczeństwa płatności w internecie (23%) tak, ze względów bezpieczeństwa tak, bo boje się ze środki nie dojdą do odbiorcy 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 7% 23% tak, inne 10% nie 56% nie wiem \ trudno powiedzieć 4% N = 500 uŝytkownicy Internetu ING 19

20 Jak często zdarza się Panu/Pani kupować Internecie pliki z filmami/ dostęp do filmów, odcinków seriali? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Tylko co dziewiąty polski internauta kiedykolwiek kupił w internecie plik z filmami lub dostęp do materiałów wideo online Regularnie (przynajmniej raz w miesiącu) pliki z filmami lub dostęp do materiałów wideo online kupuje co dwudziesty polski internauta kilka razy w tygodniu 2-3 razy w miesiącu raz w miesiącu kilka razy w roku 0% 4% 3% raz w roku raz na kilka lat 2% w ogóle nie kupuje plików muzycznych w Internecie 89% ING 20

21 Jak często zdarza się Panu/Pani kupować Internecie pliki z muzyką? Tylko co ósmy polski internauta kiedykolwiek kupił w internecie plik muzyczny Regularnie (przynajmniej raz w miesiącu) muzykę w formie cyfrowej kupuje co dwudziesty polski internauta 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% kilka razy w tygodniu raz w tygodniu 2-3 razy w miesiącu 2% 0% raz w miesiącu 2% kilka razy w roku 4% raz w roku 2% raz na kilka lat 2% w ogóle nie kupuje plików muzycznych w Internecie 87% ING 21

22 Gdyby była taka moŝliwość, to czy skorzystałby Pan/Pani z moŝliwości robienia przelewów za pomocą moblinej bankowości elektronicznej (wykorzystują telefon komórkowy)? 4 internautów jest zainteresowanych moŝliwością robienia przelewów za pomocą mobilnej bankowości elektronicznej 100% 90% 80% 70% 4% 23% 60% 32% 50% 40% nie wiem \ trudno pow iedzieć Zdecydow anie nie Raczej nie Raczej tak Zdecydow anie tak 30% 26% 20% 10% 15% 0% ING N = 500 uŝytkownicy internetu 22

23 Gdyby dzisiaj chciał P. zaciągnąć poŝyczkę, to czy skorzystałby Pan/Pani z tzw. stron social lending, np.: kokos.pl, czy monetto.pl)? Zdecydowana większość internautów nie zamierza zaciągać poŝyczki korzystając z tzw. serwisów social lending. Tylko 8% uŝytkowników internetu rozwaŝyłoby taką moŝliwość 100% 90% 80% 70% 5% 55% 60% 50% 40% 30% nie wiem \ trudno powiedzieć Zdecydowanie nie Raczej nie Raczej tak Zdecydowanie tak 32% 20% 10% 7% 0% ING N = 500 uŝytkownicy internetu 23

24 WSZYSCY RESPONDENCI: INFORMACJE NA TEMAT OSÓB BADANYCH ING 24

25 Informacje o respondentach (1) Wiek 0% 20% 40% 60% 80% 100% Płeć UŜytkow nicy Internetu 26% do 24 lat 2% 29% Kobieta 54% MęŜczyzna 46% % % NieuŜytkow nicy Internetu 25% 45 i wiecej 74% Kobieta 52% MęŜczyzna 48% odmow a N=500 UŜytkownicy internetu N=500 NieuŜytkownicy internetu ING 25

26 Informacje o respondentach (2) Stan cywilny 39% 57% 72% 13% 4% 15% kawaler/ panna w związku osamotniony Wykształcenie 33% 46% 43% 4 3% 14% 10% 9% podstawowe zasadnicze zawodowe średnie wyzsze 62% Status zawodowy 48% 33% 17% 9% 5% 6% 9% 9% 3% 5% 2% 2% ma stałą pracę pracuje dorywczo jest bezrobotny(a) jest emerytem(ką)\ rencistą(ką) uczy się \ studiuje nie pracuje \ zajmuje się domem urlop wychowawczy nie pracuje z innych powodów N = 500 uŝytkownicy internetu ING 26 N = 500 nieuŝytkownicy internetu

27 Informacje o respondentach (3) Wykonywany zwód 62% 2% 10% 10% 14% 8% 8% 10% 0% 2% 3% 3% 2% 4% 12% 4% 3% 2% 7% 30% dyrektorzy, wysocy urzędnicy państwowi specj aliści z wyŝszym wykształceniem\wolne zawody technicy i wyspecj alizowani pracownicy administracyjno biuro pracownicy umysłowi właściciele prywatnych firm pracownicy handlu i usług robotnicy wykwalifikowani robotnicy niewykwalifikowani rolnicy Nie wiem/trudno powiedziec Odmowa 39% Miesięczny dochód osobisty netto 6% 6% 19% 18% 25% 2 19% 20% 5% 1 10% nie mam dochodów do 1000 zl zł zł powyŝej 2500 zł nie wiem/trudno powiedziec 29% 47% Samoocena sytuacji materialnej 46% 39% 10% 10% 12% 2% 3% Pieniędzy nie starcza nawet na najpilniejsze potrzeby Musimy odmawiać sobie wielu rzeczy, aby pieniędzy starczyło Na co dzień pieniędzy starcza, ale nie stać nas na większe w Pieniędzy starcza na wszystkie wydatki, a część moŝemy odłoŝ Jesteśmy zamoŝni, nie musimy oszczędzać nawet na większe wyd Trudno powiedzieć N = 500 uŝytkownicy internetu ING 27 N = 500 nieuŝytkownicy internetu

28 Informacje o respondentach (4) Na jaką partię głosow ał w ostatnich w yborach 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% PO 28% 44% PiS 18% 2 SLD 7% 8% PSL 3% 6% Samoobrona LPR 2% N=500 UŜytkow nicy internetu N=500 NieuŜytkow nicy internetu Inne 0% Na Ŝadną, nie wziął udziału w wyborach 20% 29% Nie wiem trudno powiedzieć 6% 5% ING 28

Jak zrozumieć osoby niekorzystające z Internetu. Centralne miejsce Internetu. Zmienne psychologiczne. Regulacja i kontrola. Wykorzystanie.

Jak zrozumieć osoby niekorzystające z Internetu. Centralne miejsce Internetu. Zmienne psychologiczne. Regulacja i kontrola. Wykorzystanie. Adaptacja Jak zrozumieć osoby niekorzystające z Centralne miejsce Wykorzystanie Kultura Regulacja i kontrola Zmienne psychologiczne World Internet Project Poland 0 Spis treści Metodologia.... 0 Podsumowanie...

Bardziej szczegółowo

Rynek usług telekomunikacyjnych w Polsce w 2013 roku

Rynek usług telekomunikacyjnych w Polsce w 2013 roku Rynek usług telekomunikacyjnych w Polsce w 2013 roku Raport z badania klientów indywidualnych Sopot, listopad 2013r. Zawartość raportu Podstawowe informacje o badaniu 6 Najważniejsze wyniki i wnioski 10

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 82/2014

Warszawa, czerwiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 82/2014 Warszawa, czerwiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 82/2014 INTERNAUCI 2014 Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2013 BS/75/2013

Warszawa, czerwiec 2013 BS/75/2013 Warszawa, czerwiec 2013 BS/75/2013 INTERNAUCI 2013 Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul. Żurawia 4a,

Bardziej szczegółowo

Jak Polacy korzystają z kont bankowych? Raport Money.pl

Jak Polacy korzystają z kont bankowych? Raport Money.pl Jak Polacy korzystają z kont bankowych? Raport Money.pl W jakich bankach? W jaki sposób? Kto korzysta z e-kont? Jakie są plany na najbliŝsze miesiące? Autor: Marta Smaga, Money.pl m.smaga@money.pl Wrocław,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2012 BS/81/2012 KORZYSTANIE Z INTERNETU

Warszawa, czerwiec 2012 BS/81/2012 KORZYSTANIE Z INTERNETU Warszawa czerwiec 2012 BS/81/2012 KORZYSTANIE Z INTERNETU Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul. Żurawia

Bardziej szczegółowo

Aktywność finansowa dzieci i młodzieży w Polsce

Aktywność finansowa dzieci i młodzieży w Polsce Konsorcjum: Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia i Grupy IQS Sp. z o.o. Aktywność finansowa dzieci i młodzieży w Polsce Wyniki badania ilościowego Warszawa, listopad 2014 Cytowanie,

Bardziej szczegółowo

Gdzie Polacy najchętniej opłacają rachunki?

Gdzie Polacy najchętniej opłacają rachunki? Gdzie Polacy najchętniej opłacają rachunki? Stan obecny i kierunki rozwoju raport z badań URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Gdzie Polacy najchętniej opłacają rachunki? Stan obecny i kierunki rozwoju

Bardziej szczegółowo

Jak płacimy w internecie? - raport Money.pl i ecard S.A.

Jak płacimy w internecie? - raport Money.pl i ecard S.A. Jak płacimy w internecie? - raport Money.pl i ecard S.A. Jak zachowują się polscy e-klienci? Jak rozwija się nasz rynek e-commerce? Co kupujemy w sieci i jak płacimy za nasze zakupy? Jakie są perspektywy

Bardziej szczegółowo

Finansowy Barometr ING

Finansowy Barometr ING Finansowy Barometr ING Międzynarodowe badanie ING na temat postaw konsumentów wobec finansów, mediów społecznościowych oraz bankowości mobilnej w Polsce i na świecie. Wybrane wyniki badania przeprowadzonego

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie 3 Polscy internauci Narzędzia internauty Znaczące miejsca w sieci Web 2.0 Internet a inne media Finanse internautów E-commerce

Wprowadzenie 3 Polscy internauci Narzędzia internauty Znaczące miejsca w sieci Web 2.0 Internet a inne media Finanse internautów E-commerce Warszawa, luty 2009 Spis treści Wprowadzenie 3 Polscy internauci 4 Narzędzia internauty 15 Znaczące miejsca w sieci 21 Web 2.0 28 Internet a inne media 41 Finanse internautów 51 E-commerce 59 2 2 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Rola mobilnych finansów w życiu Polaków. Raport przygotowany przez TNS Polska i jestem.mobi na zlecenie Getin Banku

Rola mobilnych finansów w życiu Polaków. Raport przygotowany przez TNS Polska i jestem.mobi na zlecenie Getin Banku Rola mobilnych finansów w życiu Polaków Raport przygotowany przez TNS Polska i jestem.mobi na zlecenie Getin Banku Słowem wstępu Ostatnio dużo mówi się o tym, że korzystanie z bankowości mobilnej staje

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Andrzej Garapich Polskie Badania Internetu Sp. z o. o.

RAPORT. Andrzej Garapich Polskie Badania Internetu Sp. z o. o. RAPORT @REWOLUCJA BIZNESU 3.0 Opracowanie raportu: Agnieszka Chaber-Tomczak Nowoczesna Firma Sp. z o.o. Andrzej Garapich Polskie Badania Internetu Sp. z o. o. Rafał Jabłoński Money.pl Sp. z o.o. na podstawie

Bardziej szczegółowo

Rynek usług telekomunikacyjnych w Polsce w 2013 roku

Rynek usług telekomunikacyjnych w Polsce w 2013 roku Rynek usług telekomunikacyjnych w Polsce w 2013 roku Raport z badania klientów instytucjonalnych Warszawa, listopad 2013r. Zawartość raportu Nr slajdu Podstawowe informacje o badaniu 5 Najważniejsze wyniki

Bardziej szczegółowo

Instytut Badania Opinii HOMO HOMINI BADANIE OPINII PUBLICZNEJ PRZEPROWADZONE NA ZLECENIE BZWBK JAK POLACY KORZYSTAJĄ Z KART PŁATNICZYCH?

Instytut Badania Opinii HOMO HOMINI BADANIE OPINII PUBLICZNEJ PRZEPROWADZONE NA ZLECENIE BZWBK JAK POLACY KORZYSTAJĄ Z KART PŁATNICZYCH? BADANIE OPINII PUBLICZNEJ JAK POLACY KORZYSTAJĄ Z KART PŁATNICZYCH? CZERWIEC 2010 Instytut Badania Opinii HOMO HOMINI BADANIE OPINII PUBLICZNEJ PRZEPROWADZONE NA ZLECENIE BZWBK JAK POLACY KORZYSTAJĄ Z

Bardziej szczegółowo

E-ADMINISTRACJA W OCZACH INTERNAUTÓW - 2013 - Prezentacja wyników badania zleconego przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

E-ADMINISTRACJA W OCZACH INTERNAUTÓW - 2013 - Prezentacja wyników badania zleconego przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji E-ADMINISTRACJA W OCZACH INTERNAUTÓW - 2013 - Prezentacja wyników badania zleconego przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Warszawa, listopad 2013 1 Spis treści 3 Cel badania 4 Metodologia 5 Struktura

Bardziej szczegółowo

Internet 2006 Grudzień 2006

Internet 2006 Grudzień 2006 Internet 2006 Grudzień 2006 Drogi Internauto, z przyjemnością oddajemy w Twoje ręce raport prezentujący wybrane wyniki badań zrealizowanych przez firmę Gemius SA w minionym 2006 roku. Celem opracowania

Bardziej szczegółowo

629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 ŚWIADECTWA UDZIAŁOWE WARSZAWA, STYCZEŃ 97

629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 ŚWIADECTWA UDZIAŁOWE WARSZAWA, STYCZEŃ 97 CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT ZESPÓŁ REALIZACJI BADAŃ 629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET: http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Używanie i opinie na temat prywatnych kont e-mail oraz mailingu reklamowego. Raport przygotowany dla: mail-media przez

Używanie i opinie na temat prywatnych kont e-mail oraz mailingu reklamowego. Raport przygotowany dla: mail-media przez Używanie i opinie na temat prywatnych kont e-mail oraz mailingu reklamowego Raport przygotowany dla: mail-media przez Cele badania Przeprowadzone badanie miało na celu poznanie aktualnych opinii i preferencji

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo dzieci w internecie Raport z badań jakościowych i ilościowych

Bezpieczeństwo dzieci w internecie Raport z badań jakościowych i ilościowych Bezpieczeństwo dzieci w internecie Raport z badań jakościowych i ilościowych Warszawa 2013 Spis treści 1 Informacje o badaniu 2 Korzystanie z internetu 3 Wiedza i opinie o zagrożeniach 4 Profilaktyka zagrożeń

Bardziej szczegółowo

Audio i wideo w sieci

Audio i wideo w sieci Raport z badania gemiusreport Audio i wideo w sieci Styczeo 2011 s. 03 Cel badania s. 05 Metoda badania s. 08 Podsumowanie wyników s.12 Audio i wideo s.22 Telewizja s.43 Serwisy wideo s.61 w sieci internetowa

Bardziej szczegółowo

Stan wiedzy finansowej Polaków

Stan wiedzy finansowej Polaków Stan wiedzy finansowej Polaków Raport z badania ilościowego Cytowanie bez ograniczeń pod warunkiem podania źródła: Stan wiedzy finansowej Polaków raport Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy, Dom Badawczy

Bardziej szczegółowo

MAJ 2014 EDYCJA: I WYDAWCA PARTNER BADANIA PATRONAT MEDIALNY SW RESEARCH AGENCJA BADAŃ RYNKU I OPINII

MAJ 2014 EDYCJA: I WYDAWCA PARTNER BADANIA PATRONAT MEDIALNY SW RESEARCH AGENCJA BADAŃ RYNKU I OPINII EDYCJA: I MAJ 2014 WYDAWCA PARTNER BADANIA PATRONAT MEDIALNY SW RESEARCH AGENCJA BADAŃ RYNKU I OPINII RAPORT Z BADANIA GAME INDUSTRY TRENDS: KIDS 2014 BADANIE: Gry dla dzieci, to może nie największy i

Bardziej szczegółowo

Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2011 roku Klienci instytucjonalni

Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2011 roku Klienci instytucjonalni Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2011 roku Klienci instytucjonalni Raport z badania konsumenckiego przeprowadzonego przez PBS DGA sp. z o.o. i CBM INDICATOR sp. z o.o. grudzień 2011 Spis treści: 1 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Alicja Grześkowiak RAPORT Z BADAŃ ILOŚCIOWYCH ZREALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU KUŹNIA KADR 7

Alicja Grześkowiak RAPORT Z BADAŃ ILOŚCIOWYCH ZREALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU KUŹNIA KADR 7 Alicja Grześkowiak RAPORT Z BADAŃ ILOŚCIOWYCH ZREALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU KUŹNIA KADR 7 Spis treści Wprowadzenie... 3 CZĘŚĆ 1 PRÓBA GŁÓWNA (n=400)... 4 1.1. Charakterystyka próby... 4 1.2.Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Badanie diagnostyczne mieszkańców Lubuskiego Trójmiasta w zakresie ich potrzeb dotyczących usług elektronicznych

Badanie diagnostyczne mieszkańców Lubuskiego Trójmiasta w zakresie ich potrzeb dotyczących usług elektronicznych Badanie diagnostyczne mieszkańców Lubuskiego Trójmiasta w zakresie ich potrzeb dotyczących usług elektronicznych Na podstawie badań przeprowadzonych przez General Projekt Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

E-commerce w Polsce 2014 Gemius dla e-commerce Polska

E-commerce w Polsce 2014 Gemius dla e-commerce Polska E-commerce w Polsce Gemius dla e-commerce Polska E-commerce w Polsce. Gemius dla e-commerce Polska Wstęp Szanowni Państwo, Z wielką przyjemnością oddajemy w Państwa ręce raport E-Commerce w Polsce. Gemius

Bardziej szczegółowo

Czas wolny tarnowskiej młodzieŝy

Czas wolny tarnowskiej młodzieŝy Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno Terapeutyczna w Tarnowie 33-100 Tarnów, ul. Józefa Szujskiego 25, tel: 014 622 27 96, 014 636 27 96 www.sppt.tarnow.pl e-mail: topp20@poczta.onet.pl Czas wolny tarnowskiej

Bardziej szczegółowo

(wybrane zagadnienia)

(wybrane zagadnienia) Raport z badania ankietowego konsumentów, przeprowadzonego w oddziałach Federacji Konsumentów na przełomie października i listopada 2014 roku, dotyczącego zachowań konsumentów na rynku mediów i nowych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, luty 2011 BS/16/2011 NUDZĄ, DRAŻNIĄ, DEZINFORMUJĄ POLACY O REKLAMACH

Warszawa, luty 2011 BS/16/2011 NUDZĄ, DRAŻNIĄ, DEZINFORMUJĄ POLACY O REKLAMACH Warszawa, luty 2011 BS/16/2011 NUDZĄ, DRAŻNIĄ, DEZINFORMUJĄ POLACY O REKLAMACH Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 4 lutego 2010 roku Fundacja Centrum Badania Opinii

Bardziej szczegółowo