Wyniki badania absolwentów. Akademii Morskiej w Gdyni. z lat

Save this PDF as:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wyniki badania absolwentów. Akademii Morskiej w Gdyni. z lat"

Transkrypt

1 Wyniki badania absolwentów Akademii Morskiej w Gdyni z lat Gdynia, styczeń 2017 r. 0

2 Realizacja badania i przygotowanie raportu Izabela Średzińska Biuro Karier Akademii Morskiej w Gdyni 1

3 Siedmiu na dziesięciu badanych absolwentów jest zadowolonych ze studiów na Akademii Morskiej w Gdyni Ośmiu na dziesięciu badanych absolwentów znajduje zatrudnienie do 6 miesięcy po zakończeniu studiów Dziewięciu na dziesięciu badanych absolwentów obecnie pracuje Połowa absolwentów po kierunkach pływających zarabia aktualnie ponad zł netto miesięcznie Wyniki badania absolwentów Akademii Morskiej w Gdyni z lat , Gdynia 2017 r. 2

4 Spis treści O badaniu Poziom zadowolenia ze studiów Dalsze plany zawodowe absolwentów Praktyki studenckie Sytuacja zawodowa

5 O badaniu Na przełomie grudnia 2016 r. oraz stycznia 2017 r. przeprowadzone zostało badanie absolwentów Akademii Morskiej w Gdyni z lat Wykorzystano metodę CAWI poprzez rozesłanie kwestionariuszy ankiety drogą mailową. Celami badania były: ocena poziomu zadowolenia absolwentów ze studiów na Akademii Morskiej w Gdyni, ocena spełnienia oczekiwań związanych z praktykami zawodowymi, poznanie dalszych planów edukacyjnych, poznanie sytuacji zawodowej uczestników badania. Ankietę wypełniły 154 osoby, w tym: 63 kobiety (40,9% badanych), 91 mężczyzn (59,1%), 67 absolwentów Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa (43,5%), 35 absolwentów Wydziału Elektrycznego (22,7%), 26 absolwentów Wydziału Mechanicznego (16,9%), 26 absolwentów Wydziału Nawigacyjnego (16,9%), 55 absolwentów studiów stacjonarnych II (35,7%), 45 absolwentów studiów stacjonarnych I (29,2%), 37 absolwentów studiów niestacjonarnych II (24,0%), 17 absolwentów studiów niestacjonarnych I (11,1%), 54 badanych ukończyło naukę w 2015 roku (35,1%), 39 badanych w 2013 roku (25,3%), 25 badanych w 2012 roku (16,2%), 18 badanych w 2014 roku (11,7%), 17 badanych w 2016 roku (11,0%). 4

6 1. Poziom zadowolenia ze studiów Najbardziej zadowoleni ze studiów na Akademii Morskiej w Gdyni są absolwenci Wydziału Mechanicznego - 8 na 10 osób biorących udział w badaniu stwierdziło, że jest zadowolonych lub bardzo zadowolonych, a z drugiej strony żaden z badanych nie stwierdził, iż jest niezadowolony ze studiów. Tylko nieco mniej badanych (77,2%) absolwentów z Wydziału Elektrycznego potwierdza tę opinię. W tej grupie występuje największy odsetek osób (28,6%), które są zdecydowanie zadowolone z tego, iż studiowały na Akademii Morskiej w Gdyni. Natomiast wśród absolwentów Wydziału Nawigacyjnego odnotowano najmniejszy udział osób, które wskazały odpowiedzi 4 lub 5 (53,9%) oznaczające największy poziom zadowolenia ze studiów. Warto jednak podkreślić, że tylko nieco ponad 10% badanych wskazało odpowiedź 1 lub 2 oznaczającą niskie zadowolenie ze studiów. Wykres 1.1 Poziom zadowolenia ze studiów na Akademii Morskiej w Gdyni według wydziałów (5 oznacza bardzo zadowolony, 1 bardzo niezadowolony) 100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 30,0% 0,0% 22,4% 19,2% 15,4% 28,6% 38,5% 44,8% 61,5% 48,6% 34,6% 28,4% 17,1% 19,2% 3,0% 7,7% 1,5% 3,8% 5,7% P i T Mechaniczny Nawigacyjny Elektryczny Analizując poziom zadowolenia ze studiów na Akademii Morskiej w Gdyni szczególnie wyróżniają się absolwenci z 2012 roku, z których aż 79,5% stwierdziło, że są zadowoleni lub bardzo zadowoleni ze studiów na AMG. Badani w pozostałych latach nie wskazują większych różnic, a udział odpowiedzi 4 lub 5 waha się między 64,7%, a 68,0%. Warto podkreślić, iż żaden z absolwentów z 2016 roku nie wskazał, iż jest niezadowolony lub bardzo niezadowolony ze studiów. 5

7 Wykres 1.2 Poziom zadowolenia ze studiów na Akademii Morskiej w Gdyni według roku ukończenia nauki (5 oznacza bardzo zadowolony, 1 bardzo niezadowolony) 100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 30,0% 0,0% 16,0% 16,7% 11,8% 33,3% 33,3% 52,0% 52,9% 33,3% 46,2% 24,0% 27,8% 25,9% 17,9% 35,3% 8,0% 2,6% 5,6% 5,6% 1,9% Żródło: badanie własne absolwentów metodą CAWI, n = 153 Analizują poziom zadowolenia ze studiów według ich rodzaju zarysowuje się istotna różnica między badanymi ze studiów stacjonarnych oraz studiów niestacjonarnych. Wśród tych pierwszych zadowolonych jest (odpowiedź 4 lub 5) od 61,8% (II stopień) oraz 66,6% (I stopień). Dużo większy poziom zadowolenia występuje wśród absolwentów po studiach niestacjonarnych, gdzie osób zadowolonych ze studiów jest 82,3% (II stopień) oraz 78,3% (I stopień). Wykres 1.3 Poziom zadowolenia ze studiów na Akademii Morskiej w Gdyni według rodzaju studiów (5 oznacza bardzo zadowolony, 1 bardzo niezadowolony) 6

8 Ogółem wsród osób badanych tylko 4,4% (8 osób) uznało, że jest niezadowolonych ze studiów wskazując odpowiedź 1 lub 2. 7

9 2. Dalsze plany edukacyjne absolwentów Nieco więcej niż trzech na dziesięciu badanych ma zamiar kontynuować naukę na kursach i szkoleniach, dokładnie taki sam odsetek badanych nie planuje dalszej nauki. 22,0% badanych planuje kontynuowanie nauki na studiach podyplomowych, przy czym zdecydowana większość (17,5%) na innej uczelni. 14,9% planuje skorzystać z magisterskich studiów uzupełniających, z czego 6,5% na AMG. 4,5% chce uczyć się na kolejnym kierunku (1,9% nadal na AMG), natomiast 2,6% planuje rozpoczęcie studiów doktoranckich. 17,5% respondentów nie było w momencie badania w stanie określi czy będą jeszcze kontynuować naukę. Wykres 2.1 Plany dotyczące kontynuowania nauki respondenci mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź 0,0% 5,0% 15,0% 25,0% 30,0% 35,0% nie zamierzam kontynuować nauki dalsza praktyczna nauka zawodu, kursy, szkolenia itp. 31,2% 31,2% studia podyplomowe na innej uczelni jeszcze się nie zdecydowałem/am 17,5% 17,5% magisterskie studia uzupełniające na innej uczelni magisterskie studia uzupełniające na AMG studia podyplomowe na AMG dodatkowy kierunek na innej uczelni studia doktoranckie dodatkowy kierunek na AMG 8,4% 6,5% 4,5% 2,6% 2,6% 1,9% Plany dotyczące kontynuowania nauki najczęsciej mają absolwenci Wydziału Mechanicznego, z których 84,6% deklaruje chęć dalszej edukacji. Plany te są bardzo zróżnicowane, a najwięcej osób które chcą się dalej uczyć w momencie badania nie miało sprecyzowanego kierunku dalszej nauki (31,8%). Blisko 70% absolwentów Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa chce nadal rozwijać swoją wiedzę i w tym przypadku plany respondentów są bardziej sprecyzowane po 37,0% spośród planujących dalszą naukę chce pójść na studia podyplomowe lub / oraz na kursy i szkolenia. Po 5 spośród 22 abslowentów Wydziału Nawigacyjnego, którzy planują kontynuowanie nauki wybiera się na studia podyplomowe i studia uzupełniające magisterskie na innej uczelni oraz szkolenia. Najwiecej badanych, którzy nie planują kontynuowania nauki (45,7%) ukończyło Wydział Elektryczny. 8

10 Wykres 2.2 Plany dotyczące kontynuowania nauki według wydziałów Plany dotyczące kontynuowania nauki, co nie jest zaskoczeniem, zmniejszają się w zależności od roku ukończenie studiów. Udział uczestników badania zakładających dalszą edukację spada regularnie od 76,5% w 2016 do 68,0% w roku Jedyny wyjątek stanowi rok 2014, gdzie zaledwie połowa respondentów, którzy ukończyli wtedy studia, ma zamiar kontynuować naukę. Wśród szczegółowych planów dalszej edukacji uwagę zwraca 41,0% absolwentów z 2015 roku, którzy chcą uczestniczyć w kursach i szkoleniach, a także udział 38,5% badanych z tego rocznika, którzy jeszcze nie wiedzieli konkretnie jaki rodzaj nauki podjąć. Aż 66,7% osób planujących dalszą naukę z 2014 roku i 59,3% z roku 2013 planuje kontynuację edukacji na kursach i szkoleniach. podyplomowe to głównie domena absolwentów z roku 2014, z których 44,4% obrało ten kierunek nauki. Wykres 2.3 Plany dotyczące kontynuowania nauki według roku ukończenia studiów 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 68,0% 69,2% 72,2% 76,5% 32,0% 30,8% 27,8% 23,5% tak nie 9

11 Żródło: badanie własne absolwentów metodą CAWI, n = 153 Wyniki badania tego obszaru według rodzaju studiów nie stanowią zaskoczenia zdecydowanie więcej osób po studiach I planuje dalszą naukę (82,2% po studiach stacjonarnych oraz 76,5% po niestacjonarnych) niż osób po studiach II (67,6% po studiach niestacjonarnych i tylko 56,4% po studiach stacjonarnych). Studenci studiów stacjonarnych I, którzy planują uzupełniające studia magisterskie zdecydowanie częściej chcą uczyć się na Akademii Morskiej w Gdyni (21,6%) niż studenci studiów niestacjonarnych (7,7%). Aż 74,2% absolwentów studiów stacjonarnych II planuje dalszą naukę na kursach i szkoleniach (przy 44,0% absolwentów studiów niestacjonarnych). Wykres 2.4 Plany dotyczące kontynuowania nauki według rodzaju studiów 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 56,4% 43,6% stacjonarne II 82,2% 17,8% stacjonarne I 67,6% 32,4% niestacjonarne II 76,5% 23,5% niestacjonarne I tak nie 10

12 3. Praktyki studenckie Absolwenci Wydziału Mechanicznego najlepiej oceniają obowiązkowe praktyki studenckie. Dokładnie połowa z nich oceniła je bardzo wysoko (ocena 5) lub wysoko (4). Wyniki absolwentów pozostałych kierunków pływających są zbliżone. Wysoko lub bardzo wysoko ocenia je 46,1% badanych z Wydziału Nawigacyjnego oraz z Wydziału Elektrycznego. Znacznie od tych ocen odbiegają respondenci z Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa, wśród których tylko 34,3% ocenia praktyki wysoko lub bardzo wysoko. Warto jednak podkreślić, że wśród tej grup występuje najwyższy udział ocen średnich (3) - 31,3%. Poziom ocen negatywnych (1 lub 2) jest na wszystkich wydziałach bardzo zbliżony i waha się w przedziale od 34,3% do 30,8%. Wykres 3.1 Poziom spełnienia oczekiwań związanych z obowiązkową praktyką studencką na Akademii Morskiej w Gdyni według wydziałów (5 oznacza bardzo zadowolony, 1 bardzo niezadowolony) 100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 30,0% 0,0% 19,4% 7,7% 11,5% 8,6% 14,9% 42,3% 34,6% 31,4% 31,3% 15,4% 23,1% 25,7% 13,4% 19,2% 15,4% 14,3% 20,9% 15,4% 15,4% P i T Mechaniczny Nawigacyjny Elektryczny Największą aktywność w poszukiwaniu dodatkowej praktyki wykazywali absolwenci Wydziału Nawigacyjnego, z którego aż 73,1% badanych wskazało taką odpowiedź. Nieco ponad 6 na 10 badanych z Wydziału Mechanicznego również na własną rękę poszukiwało dodatkowej możliwości zdobycia doświadczenia zawodowego. Na pozostałych wydziałach mniej niż połowa badanych poszukiwała dodatkowej praktyki 48,6% z Wydziału Elektrycznego oraz 46,3% z Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa. Aż 78,9% badanych z Wydziału Nawigacyjnego oraz 76,5% z Wydziału Elektrycznego poszukiwało praktyki samodzielnie. Z tego drugiego wydziału duży udział badanych poszukiwał praktyk z wykorzystaniem kontaktów osobistych (47,1%). Największy udział badanych, którzy wykorzystywali kontakty osobiste odnotowano na Wydziale Mechanicznym 56,3%. 11

13 Wykres 3.2 Udział osób poszukujących dodatkowej praktyki według wydziałów 100% 80% 60% 46,3% 61,5% 73,1% 48,6% 40% 20% 53,7% 38,5% 26,9% 51,4% 0% P i T Mechaniczny Nawigacyjny Elektryczny tak nie Zdecydowanie najbardziej zadowoleni z dodatkowych praktyk są absolwenci Wydziałów Nawigacyjnego i Elektrycznego, z których najwyższe oceny (5 lub 4) wskazało odpowiednio 84,2% i 82,3% badanych. Co warte podkreślenia żadna z badanych osób z tych wydziałów nie wskazała odpowiedzi najniższych (1 lub 2). Mniejsze zadowolenie, choć nadal oceny pozytywne zdecydowanie dominują, wykazują osoby, które ukończyły Wydziały Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa (64,5% odpowiedzi 4 lub 5) oraz Mechaniczny (68,8%). Warto zwrócić uwagę, że na tym ostatnim wydziale w porównaniu do innych występuje największy udział osób oceniających dodatkową praktykę negatywnie (18,8% odpowiedzi 1 lub 2). Wykres 3.3 Poziom spełnienia oczekiwań związanych z dodatkową praktyką według wydziałów 100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 30,0% 0,0% 19,4% 7,7% 11,5% 8,6% 14,9% 42,3% 34,6% 31,4% 31,3% 15,4% 23,1% 25,7% 13,4% 19,2% 15,4% 14,3% 20,9% 15,4% 15,4% P i T Mechaniczny Nawigacyjny Elektryczny

14 Obowiązkowe praktyki studenckie najwyżej oceniają absolwenci z roku 2014 (61,1% odpowiedzi 4 lub 5) oraz z roku 2012 (56,0%). Absolwenci z dwóch ostatnich lat oceniają praktyki zdecydowanie niżej 33,4% odpowiedzi 4 lub 5 wśród badanych w 2015 roku oraz 29,4% w roku Podobne oceny (33,3%) pochodzą od absolwentów z roku Wśród osób z tego roku odnotowano również największy udział ocen negatywnych (1 lub 2) 43,6%. Wykres 3.4 Poziom spełnienia oczekiwań związanych z obowiązkową praktyką studencką na Akademii Morskiej w Gdyni według roku ukończenia studiów (5 oznacza bardzo zadowolony, 1 bardzo niezadowolony) 100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 30,0% 0,0% 16,0% 17,9% 16,7% 9,3% 11,8% 15,4% 24,1% 17,6% 44,4% 23,1% 35,2% 29,4% 23,1% 11,1% 9,3% 23,5% 8,0% 16,7% 16,0% 20,5% 11,1% 22,2% 17,6% Żródło: badanie własne absolwentów metodą CAWI, n = 153 Nieco ponad 6 na 10 badanych, którzy ukończyli studia w latach 2013 oraz 2015 poszukiwało dodatkowej praktyki. Absolwenci pozostałych lat realizowali dodatkowa praktykę w zdecydowanie mniejszych udziałach, które nie przekraczały 50% (od 38,9% do 44,0%). Absolwenci z lat zdecydowanie częściej poszukiwali praktyk samodzielnie (od 71,4% do 80,0% badanych) niż absolwenci z lat (odpowiednio 66,7% i 57,1%). Odwrotna tendencja dotyczy poszukiwania praktyk z wykorzystaniem kontaktów osobistych. W dwóch ostatnich latach w ten sposób praktyki poszukiwało 71,4% (rok 2016) oraz 45,5% (rok 2015) badanych. W latach wcześniejszych udziały te były niższe (32,0% w roku 2013 oraz 36,4% w roku 2012), a wśród badanych z 2014 roku nikt nie wybrał takiej opcji. 13

15 Wykres 3.5 Udział osób poszukujących dodatkowej praktyki według roku ukończenia studiów 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 44,0% 38,9% 41,2% 64,1% 61,1% 56,0% 61,1% 58,8% 35,9% 38,9% tak nie Żródło: badanie własne absolwentów metodą CAWI, n = 153 Analizując poziom zadowolenia z dodatkowych praktyk nie można nie zwrócić uwagi na dużą różnice w ocenach między absolwentami z lat , a z lat W tym pierwszym przypadku udział ocen pozytywnych (4 lub 5) waha się w przedziale od 80,0% do 90,9%, natomiast wśród badanych z dwóch ostatnich lat w przedziale 57,2% - 63,6%. Wśród absolwentów ostatniego roku odnotowano też największy udział ocen negatywnych (1 lub 2) 14,3% Wykres 3.6 Poziom spełnienia oczekiwań związanych z dodatkową praktyką według roku ukończenia studiów 100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 30,0% 0,0% 14,3% 14,3% 36,4% 30,3% 42,9% 71,4% 33,3% 54,5% 28,6% 30,3% 9,1% 16,0% 14,3% 4,0% 3,0% 3,0% 14,3% Żródło: badanie własne absolwentów metodą CAWI, n =

16 Pewną róznicę w ocenie spełnienia oczekiwań związancyh z praktyką można zauważyć w zależności od rodzaju studiów. Absolwenci studiów II generalnie lepiej oceniają obowiązkowe praktyki niż absolwenci studiów I. W tym pierwszym przypadku 48,6% absolwentów studiów niestacjonarnych wskazało odpowiedź 4 lub 5 oraz 45,4% absolwentów studiów stacjonarnych. Wśród absolwentów studiów I udziały te wynosiły odpowiednio 23,6% oraz 33,3%. Największy odsetek ocen negatywnych (34,5%) odnotowano w przypadku absolwentów studiów stacjonarnych I. Wykres 3.7 Poziom spełnienia oczekiwań związanych z obowiązkową praktyką studencką na Akademii Morskiej w Gdyni według rodzaju studiów (5 oznacza bardzo zadowolony, 1 bardzo niezadowolony) 100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 30,0% 0,0% 12,7% 32,7% 29,1% 10,9% 14,5% 17,8% 21,6% stacjonarne II 4,4% 28,9% 22,2% 26,7% stacjonarne I 27,0% 21,6% 21,6% 8,1% niestacjonarne II 11,8% 11,8% 35,3% 11,8% 29,4% niestacjonarne I W poszukiwaniu dodatkowej praktyki zdecydowanie większą aktywność wykazują absolwenci studiów stacjonarnych. 66,7% absolwentów I oraz absolwentów II poszukiwało dodatkowej praktyki. Wsród absolwentów studiów niestacjonarnych wskaźniki te wynosiły zdecydowanie mniej 41,2% w przypadku absolwentów I stopania oraz 35,1% wśród absolwentów II. 85,7% absolwentów studiów neistacjonarnych I poszukiwało dodatkowej praktyki samodzielnie, natomiast największy udział osób, które korzystały z kontaktów osobistych odnotowano wśród absolwentów studiów stacjonarnych I 46,7% 15

17 Wykres 3.8 Udział osób poszukujących dodatkowej praktyki według rodzaju studiów 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% stacjonarne II 66,7% 33,3% stacjonarne I 35,1% 41,2% 64,9% 58,8% niestacjonarne II niestacjonarne I tak nie Jeżeli chodzi o poziom spełnienia oczekiwań odnośnie dodatkowych praktyk, to nie ma wielkich różnic w udziałach odpowiedzi pozytywnych (4 lub 5) według rodzaju studiów. Udziały te mieszczą się w przedziale od 76,9% do 71,7%. Uwagę zwraca fakt, że tylko wśród absolwentów studiów stacjonarnych I odnotowano odpowiedzi negatywne (1 lub 2). Ich udział wyniósł 16,7%. Wykres 3.9 Poziom spełnienia oczekiwań związanych z dodatkową praktyką według rodzaju studiów 100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 30,0% 0,0% 24,2% 26,7% 23,1% 27,3% stacjonarne II 6,7% stacjonarne I 23,1% niestacjonarne II 28,6% 48,5% 46,7% 53,8% 42,9% 28,6% niestacjonarne I

18 4. Sytuacja zawodowa Zdecydowana większość badanych, bez względu na wydział, pracę zgodną z kierunkiem studiów podjęła jeszcze przed uzyskaniem dyplomu. Najwięcej, nieco ponad połowa, osób z Wydziału Elektrycznego, natomiast z pozostałych wydziałów udziału te kształtują się w przedziale 42,3% - 44,8%. Do pół roku od ukończenia studiów zgodnie z kierunkiem edukacji pracowało już 88,5% absolwentów Wydziału Mechanicznego oraz 74,3% Elektrycznego. Stosunkowo duży udział absolwentów, którzy pracowali, lecz nie w zawodzie wyuczonym odnotowano po Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa (28,4%) oraz Nawigacyjnym (28,4%). Bardzo niewielu uczestników badania nie podjęło jeszcze zatrudnienia, a wśród absolwentów Wydziału Mechanicznego nie było ani jednej takiej osoby. Wykres 4.1 Termin podjęcia pierwszej pracy według wydziałów jeszcze nie podjąłem/am pracy podjąłem/am pracę, ale niezgodną z kierunkiem studiów 6 miesięcy i powyżej do 6 miesięcy po studiach do 3 miesięcy po studiach jeszcze przed uzyskaniem dyplomu 2,9% 7,7% 6,0% 2,9% 7,7% 11,5% 3,8% 7,5% 8,6% 7,7% 11,5% 6,0% 14,3% 7,7% 7,5% 23,1% 28,4% 34,6% 42,3% 42,3% 44,8% 51,4% 0,0% 30,0% Elektryczny Nawigacyjny Mechaniczny P i T Zdecydowana wiekszość uczestników badania aktualnie pracuje. 94,3% po Wydziale Eletrycznym, 92,3% po Wydziale Mechanicznym i 91,0% po Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa. Nieco niższy procent dotyczy uczestników badania po Wydziale Nawigacyjnym 80,8%. Również wśród tych osób wystepuje najmniejszy udział pracujacych na umową o pracę 34,6%. Z drugiej strony również 34,6% pracuje na podstawie podpisanego kontraktu i to z kolei jest największy udział w prównaniu do respondentów z pozostałych wydziałów. Badani z Wydziału Nawigacyjnego przy poszukiwaniu pracy najczęściej korzystali z ogłoszeń internetowych (66,7% wskazań) oraz kontaktów bezpośrednich z pracodawcami (47,6%). Z drugiej strony w tej grupie odnotowano najniższy udział wykorzystywania kontaktów osobistych (9,5%). 17

19 Absolwenci Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa preferowali ogłoszenia internetowe (52,5%) oraz kontakty osobiste (36,1%). Dla mechaników najczęstszymi kanałami poszukiwania zatrudnienia były kontakty bezpośrednie z pracodawcami (48,0%) oraz kontakty osobiste (44,0%). Absolwenci Wydziału Elektrycznego korzystali przede wszystkim z ogłoszeń internetowych (54,5%) oraz z kontaktów bezpośrednich z pracodawcami, a także kontaktów osobistych (po 39,4%). Wykres 4.2 Obecna sytuacja zawodowa według wydziałów nie pracuję/nie poszukuję nie pracuję/poszukuję 3,8% 3,0% 5,7% 15,4% 7,7% 6,0% umowa zlecenie, o dzieło, staż, praktyka prowadzę działalność gospodarczą/zatrudniam pracowników podpisałem kontrakt pracuję na umowę o pracę 3,8% 3,8% 11,9% 5,7% 7,7% 3,8% 4,5% 1,5% 28,6% 34,6% 26,9% 34,6% 57,7% 73,1% 0,0% 80,0% Elektryczny Nawigacyjny Mechaniczny P i T Zdecydowanie najwyższe zarobki wykazują absolwenci Wydziału Elektrycznego, z których 58,1% zadeklarowało, iż zarabia ponad zł. netto, a 83,9% zarabia od zł wzwyż. Wśród absolwentów Wydziału Mechanicznego udział ten wynosi 78,3%, a nieco mniej (52,9%) mieści się w tym przedziale absolwentów Nawigacji. Bardzo duża dysproporcja występuje w poziomie dochodów między absolwentami kierunków pływajacych, a absolwentami Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa. W tej pierwszej grupie odsetek osób zarabiających poniżej zł waha się w przedziale od 5,9% do 8,7%. Natomiast po Wydziale PiT udział ten wynosi aż 49,2%. 18

20 Wykres 4.3 Zarobki netto absolwentów według wydziałów 100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 30,0% 0,0% 6,8% 10,2% 33,9% 42,4% 6,8% 43,5% 41,2% 34,8% 11,8% 41,2% 58,1% 25,8% 13,0% 9,7% 8,7% 5,9% 6,5% P i T Mechaniczny Nawigacyjny Elektryczny zł i więcej od zł do zł od zł do zł od zł do zł poniżej zł Żródło: badanie własne absolwentów metodą CAWI, n = na 10 badanych absolwentów z roku 2014 podjęło pracę zgodną z kierunkiem studiów jeszcze przed uzyskaniem dyplomu. Największy udział osób, króre podjeły pracę do pół roku po zakończeniu studiów zgodną z kierunkiem edukacji (84,0%) odnotowano w roku Zbliżony udział dotyczył roku 2014 (77,8%). Znaczne różnice w porównaniu do reszty lat dotyczą roku 2016 (np. 29,4% osób nie podjeło jeszcze pracy), ale wynika to z relatywnie krótkiego czasu od ukończenia edukacji do momentu badania Wykres 4.4 Termin podjęcia pierwszej pracy według roku ukończenia studiów jeszcze nie podjąłem/am pracy podjąłem/am pracę, ale niezgodną z kierunkiem 6 miesięcy i powyżej do 6 miesięcy po studiach do 3 miesięcy po studiach jeszcze przed uzyskaniem dyplomu 1,9% 2,6% 17,6% 18,5% 22,2% 20,5% 8,0% 11,8% 16,7% 7,7% 8,0% 5,9% 5,6% 5,6% 10,3% 12,0% 11,8% 9,3% 11,1% 20,5% 16,0% 23,5% 29,4% 38,5% 48,1% 61,1% 56,0% 0,0% 30,0% 70,0% Źródło: badanie własne absolwentów metodą CAWI, n =

21 Wszyscy badani, którzy ukończyli edukację w 2014 roku pracują na umowę o pracę, prowadzą działalność gospodarczą lub są zatrudnieni w oparciu o kontrakt. W pozostałych latach udział ten kształtuje się w przedziale 82,1% - 90,0%, z wyjątkiem roku 2016, gdzie występuje największy udział osób, które poszukują zatrudnienia (23,5%) oraz pracują na umowy cywilno prawne lub odbywają staż / praktykę (17,6%). Wynika to oczywiście z niewielkiego czasu jaki minął od ukończenia edukacji do momentu badania. Zdecydowanie najpopularniejszymi sposobami poszukiwania pracy bez względu na rok ukończenia edukacji są ogłoszenia w internecie oraz wykorzystanie kontaktów osobistych. Na uwagę zasługie fakt iż tylko 8,3% absolwnetów z roku 2016 przy poszukiwaniu zatrudnienia korzysta z bezpośrednich kontaktów z pracodawcą, gdzie w innych latach udział ten kształtuje się w przedziale od 31,4% do 44,4%. Wykres 4.5 Obecna sytuacja zawodowa według roku ukończenia studiów nie pracuję/nie poszukuję nie pracuję/poszukuję umowa zlecenie, o dzieło, staż, praktyka prowadzę działalność gospodarczą/zatrudniam podpisałem kontrakt pracuję na umowę o pracę 5,9% 5,1% 5,6% 7,7% 8,0% 9,3% 5,1% 17,6% 23,5% 5,9% 16,7% 2,6% 12,0% 11,8% 9,3% 16,7% 23,1% 32,0% 35,3% 48,0% 56,4% 66,7% 75,9% 0,0% 80,0% Żródło: badanie własne absolwentów metodą CAWI, n = Wśród absolwentów z roku 2012 występuje zdecyowanie największy udział osób, które zarabią ponad zł 47,6%. Wśród absolwentów z lat ponad 60% osób zarabia od zł netto wzwyż, natomaist w latach wskaźniki te wynoszą odpowiednio 34,7% oraz 25,0%. Ta tendencja znjaduje odzwierciedlenie również w analizie najniższych wynagrodzeń. Wśród absolwentów z lat było odpowiednio 42,9% oraz 41,7% osób, które deklarują zarobki poniżej zł netto, a w latach udziały te kształtowały się w przedziale od 9,5% do 12,9%. 20

22 Wykres 4.6 Zarobki netto absolwentów według roku ukończenia studiów 100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 30,0% 0,0% 47,6% 14,3% 32,3% 35,3% 29,0% 29,4% 28,6% 25,8% 23,5% 9,5% 12,9% 11,8% 22,4% 12,2% 22,4% 38,8% 4,1% 16,7% 33,3% 25,0% 16,7% ,3% zł i więcej od zł do zł od zł do zł od zł do zł poniżej zł Żródło: badanie własne absolwentów metodą CAWI, n = 130 Zatrudnienie przed uzyskaniem dyplomu zdecydowanie częściej uzyskiwali absolwneci studiów niestacjonarnych (od 51,4% do 58,8%) niż absolwenci studiów stacjonarnych (od do 41,8%). Przede wszystkim wynika to ze specyfiki studiów, gdzie na studiach niestacjonarnych znacznie częściej kształcą się osoby już pracujące. Wśród innych elementów wyróżnić należy stosunkowo wysoki udział osób, które nie podjęły jeszcze pracy po studiach stacjonarnych I (11,1% przy udziałach po pozostałych rodzajach studiów w przedziale 0,0% - 5,9%). Wynika to prawdopodobnie z chęci dalszego kształcenia absolwentów studiów I. Wykres 4.7 Termin podjęcia pierwszej pracy według rodzaju studiów jeszcze nie podjąłem/am pracy podjąłem/am pracę, ale niezgodną z kierunkiem studiów 6 miesięcy i powyżej do 6 miesięcy po studiach do 3 miesięcy po studiach jeszcze przed uzyskaniem dyplomu 5,9% 11,1% 1,8% 5,9% 15,6% 16,4% 17,6% 8,1% 8,9% 10,9% 5,9% 2,7% 11,1% 9,1% 5,9% 8,1% 13,3% 29,7% 41,8% 51,4% 0,0% 30,0% 58,8% niestacjonarne I stacjonarne I niestacjonarne II stacjonarne II 21

23 Analizując aktualną sytuację zawodową uczestników badania zdeycdowanie wyróżniają się absolwenci studiów stacjonarnych I. Wśród nich, w porównaniu do absolwentów innych rodzajów studiów występują największe udziały osób niepracujących (15,6%), a z drugiej strony najmniejsze pracujących na umowę o pracę (33,3%). Ta sytuacja również wynika prawdopodobnie z planów absolwentów tego rodzaju studiów związanych z dalszą nauką. Również wśród sposobów poszukiwania pracy wyrózniają się absolwenci studiów stacjonarnych I aż 32,4% z nich korzysta z pośrednictwa agencji zatrudnienia, gdzie udziały przy innych rodzajach studiów wahają się w przedziale 0,0% - 11,8%. Absolwenci studiów niestacjonarnych I na tle innych specjalizacji wyrózniają się dużą częstotliwością korzystania z kontaktów osobistych z pracodawcami (56,3%) oraz małą częstotliwością korzystania z ogłoszeń internetowych (25,0%). Wykres 4.8 Obecna sytuacja zawodowa według rodzaju studiów nie pracuję/nie poszukuję 2,7% 4,4% nie pracuję/poszukuję umowa zlecenie, o dzieło, staż, praktyka prowadzę działalność gospodarczą/zatrudniam podpisałem kontrakt pracuję na umowę o pracę 5,9% 15,6% 7,3% 2,7% 8,9% 9,1% 11,8% 5,4% 4,4% 3,6% 5,9% 5,4% 16,4% 33,3% 33,3% 63,6% 76,5% 83,8% 0,0% 80,0% 100,0% niestacjonarne I stacjonarne I niestacjonarne II stacjonarne II Analiza deklarowanych zarobków również wskazuje wyrózniającą się sytuację absolwentów studiów stacjonarnych I, gdzie dokładnie połowa badanych wskazuje iż zarabia ponad 5000 zł netto miesięcznie. Relatywnie najmniej zarabią absolwenci studiów niestacjonanrych II, gdzie 31,4% badanych deklaruje iż zarabia mniej niż netto miesięcznie. 22

24 Wykres 4.9 Zarobki netto absolwentów według rodzaju studiów 100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 30,0% 0,0% 29,8% 19,1% 23,4% 2,1% stacjonarne II 15,6% 12,5% 25,5% 12,5% 31,4% 9,4% stacjonarne I 14,3% 17,1% 37,1% niestacjonarne II 25,0% 25,0% 31,3% 18,8% niestacjonarne I zł i więcej od zł do zł od zł do zł od zł do zł poniżej zł Żródło: badanie własne absolwentów metodą CAWI, n =

Wyniki badania absolwentów Akademii Morskiej w Gdyni z lat

Wyniki badania absolwentów Akademii Morskiej w Gdyni z lat Wyniki badania absolwentów Akademii Morskiej w Gdyni z lat 2012 2016 Realizacja badania i przygotowanie raportu Izabela Średzińska Biuro Karier Akademii Morskiej w Gdyni Gdynia, styczeń 2017 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADANIA ABSOLWENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI

WYNIKI BADANIA ABSOLWENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI WYNIKI BADANIA ABSOLWENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI rocznik 2012 1 Spis treści 1. Uczestnicy badania... 3 2. Ocena studiów przez uczestników badania... 4 2.1 Ogólny poziom zadowolenia ze studiów na Akademii

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie. Badanie losów absolwentów. Warszawa, 2013

Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie. Badanie losów absolwentów. Warszawa, 2013 Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie Badanie losów absolwentów Warszawa, Cel badania Charakterystyka społeczno-demograficzna absolwentów Aktualny status zawodowy absolwentów

Bardziej szczegółowo

Raport. Badanie Losów Absolwentów. Technologia Żywności. i Żywienie Człowieka

Raport. Badanie Losów Absolwentów. Technologia Żywności. i Żywienie Człowieka RPk-0332/5/10 Raport Badanie Losów Absolwentów Technologia Żywności i Żywienie Człowieka 2010 Marlena Włodkowska Emilia Kuczewska Biuro Karier 1. Cel badań Badania ankietowe przeprowadzone wśród pierwszych

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie pilotażowe 2013

Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie pilotażowe 2013 Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie pilotażowe 2013 Raport z monitorowania losów zawodowych absolwentów 1/50 Informacje ogólne Badanie zostało przeprowadzone w dniach 19.03.2013 02.0.2013

Bardziej szczegółowo

z badania losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z badania losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Wydział Nauk o Środowisku Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Raport z badania losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Studia z perspektywy absolwenta Rocznik

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie pilotażowe 2013

Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie pilotażowe 2013 Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie pilotażowe 203 Raport z monitorowania losów zawodowych absolwentów /50 Informacje ogólne Badanie zostało przeprowadzone w dniach 9.03.203 02.0.203

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie losów zawodowych. Wydział Mechaniczny

Monitorowanie losów zawodowych. Wydział Mechaniczny Monitorowanie losów zawodowych Wydział Mechaniczny Badania w roku 2017 objęły 567 studentów Wydziału Mechanicznego. W grupie tych osób znalazło się 142 kobiety oraz 425 mężczyzn. Struktura płci w badaniu

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie 2015

Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie 2015 Raport z monitorowania losów zawodowych absolwentów 1/47 Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie 21 Raport z monitorowania losów zawodowych absolwentów 2/47 Informacje ogólne Badanie zostało

Bardziej szczegółowo

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej podsumowanie badania

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej podsumowanie badania Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej 2014 podsumowanie badania Badanie Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Informacje Ogólne Celem badania było poznanie opinii absolwentów

Bardziej szczegółowo

Raport z przeprowadzenia I etapu badania losów zawodowych absolwentów w Wyższej Szkole Edukacji i Terapii w Poznaniu.

Raport z przeprowadzenia I etapu badania losów zawodowych absolwentów w Wyższej Szkole Edukacji i Terapii w Poznaniu. Podstawa prawna monitorowania losów zawodowych absolwentów w Wyższej Szkole Edukacji i Terapii w Poznaniu: Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164,

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie 2014

Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie 2014 Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie Raport z monitorowania losów zawodowych absolwentów /7 Informacje ogólne Badanie zostało przeprowadzone na w czerwcu, lipcu i sierpniu r. Badaniu

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych II stopnia Wydział Humanistyczno-Ekonomiczny kierunek Ekonomia

Bardziej szczegółowo

Kierunek Ratownictwo medyczne

Kierunek Ratownictwo medyczne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia Wydział Ochrony Zdrowia Kierunek

Bardziej szczegółowo

Raport. Badanie Losów Absolwentów INFORMATYKA

Raport. Badanie Losów Absolwentów INFORMATYKA RPk-0332/06/10 Raport Badanie Losów Absolwentów INFORMATYKA 2010 Przygotowały: Emilia Kuczewska Marlena Włodkowska 1. Cel badań Badania ankietowe przeprowadzone wśród absolwentów kierunku Informatyka,

Bardziej szczegółowo

ABSOLWENCI 2011/2012

ABSOLWENCI 2011/2012 RAPORT Wykonawca: Biuro Karier DSW WROCŁAW, październik 2012 Spis treści 1. Informacje wprowadzające... 3 2. Absolwenci uczestniczący w badaniu... 4 Płeć Absolwentów... 4 Miejsce zamieszkania Absolwentów...

Bardziej szczegółowo

Badanie Losów Absolwentów Wychowanie Fizyczne 2010

Badanie Losów Absolwentów Wychowanie Fizyczne 2010 RPk-0332/1/10 Badanie Losów Absolwentów Wychowanie Fizyczne 2010 Marlena Włodkowska Biuro Karier 1. Cel badań Badania ankietowe przeprowadzone wśród pierwszych absolwentów kierunku wychowanie fizyczne

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW

RAPORT Z BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU 33-3 Nowy Sacz, ul. Staszica 1, tel.: centrala (1) 355, fax (1) 3 RAPORT Z BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW 3 lata od daty odbioru dyplomu Państwowej Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, rocznik 2011

Losy zawodowe studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, rocznik 2011 Biuro Karier AWF w Krakowie 15.10.2012 Losy zawodowe studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, rocznik 2011 Cel badania: Próba znalezienia odpowiedzi pytania czy absolwenci studiów licencjackich

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów niestacjonarnych II stopnia Wydział Humanistyczno-Ekonomiczny kierunek Ekonomia

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego studia magisterskie, rocznik 2010/2011. Biuro Karier UJ

Losy zawodowe absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego studia magisterskie, rocznik 2010/2011. Biuro Karier UJ Losy zawodowe absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego studia magisterskie, rocznik 2010/2011 Biuro Karier UJ Raporty z badań losów zawodowych absolwentów (roczniki 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010), realizowanych

Bardziej szczegółowo

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Losy zawodowe absolwentów rocznik 2014/2015 badanie po 3 latach od ukończenia studiów

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Losy zawodowe absolwentów rocznik 2014/2015 badanie po 3 latach od ukończenia studiów Raport z badania losów zawodowych absolwentów Losy zawodowe absolwentów rocznik 2014/2015 badanie po 3 latach od ukończenia studiów Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Kształtowania Środowiska

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie Losów Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego

Monitorowanie Losów Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego Monitorowanie Losów Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego studia licencjackie, rocznik 2012/13 Agnieszka Feliks Długosz Sekcja Analiz Jakości Kształcenia Metodologia Ilościowe badanie sondażowe przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport Instytut Politechniczny

Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport Instytut Politechniczny Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport 2014. Instytut Politechniczny Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie Wstęp Szanowni Państwo Niniejszy raport przedstawia wyniki

Bardziej szczegółowo

Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki

Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Listopad 2017 Wstęp Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki (WWSI) prowadzi cykliczne badania, których celem są ocena pozycji

Bardziej szczegółowo

Analiza losów absolwentów 2015/16 sprawozdanie z analizy przeprowadzonej przez Wydziałowy Zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia

Analiza losów absolwentów 2015/16 sprawozdanie z analizy przeprowadzonej przez Wydziałowy Zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia Przewodniczący Zespołu: prof.dr hab. inż. Marek Kwiatkowski 80-308 Gdańsk, ul. Wita Stwosza 63, tel. (+48 58) 523 5197, e-mail: marek.kwiatkowski@ug.edu.pl, www.chem.ug.edu.pl 11 maja 2017 r. Prof. UG,

Bardziej szczegółowo

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Studia z perspektywy absolwenta UWM w Olsztynie rok akademicki 2014/2015 badanie po upływie 6 miesięcy

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Studia z perspektywy absolwenta UWM w Olsztynie rok akademicki 2014/2015 badanie po upływie 6 miesięcy Raport z badania losów zawodowych absolwentów Studia z perspektywy absolwenta UWM w Olsztynie rok akademicki / badanie po upływie miesięcy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Kształtowania

Bardziej szczegółowo

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Wydział Humanistyczny Studia z perspektywy absolwenta

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Wydział Humanistyczny Studia z perspektywy absolwenta Raport z badania losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Wydział Humanistyczny Studia z perspektywy absolwenta (rocznik 2016-2017 - 6 miesięcy po ukończeniu studiów)

Bardziej szczegółowo

KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH

KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW KWSNH STUDIA I STOPNIA ROCZNIK 2012 RAPORT Z BADAŃ Andrzej MICHALSKI, Tomasz BLAR Jarosław STANILEWICZ. AKADEMICKIE BIURO KARIER

Bardziej szczegółowo

WNIOSKI I REKOMENDACJE

WNIOSKI I REKOMENDACJE 1 I DLA JEDNOSTEK ODPOWIEDZIALNYCH ZA ORGANIZACJĘ KSZTAŁCENIA NA PODSTAWIE BADAŃ LOSÓW ABSOLWENTÓW PRZEPROWADZANYCH PRZEZ BIURO KARIER I. Raport 2004/2005 (próba 651 osób) Duża liczba badanych była aktywna

Bardziej szczegółowo

Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki

Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Listopad 2016 Wstęp Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki (WWSI) prowadzi cykliczne badania, których celem są ocena pozycji

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie

Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie Konsekwencje wyboru kierunku studiów w kontekście wkraczania na rynek pracy. Podsumowanie ankiet Instytut Humanistyczny INSTYTUT HUMANISTYCZNY FILOLOGIA ANGIELSKA

Bardziej szczegółowo

Wyniki monitorowania karier absolwentów Wydziału Podstaw Techniki w 2014

Wyniki monitorowania karier absolwentów Wydziału Podstaw Techniki w 2014 Wyniki monitorowania karier absolwentów Wydziału Podstaw Techniki w 2014 Badania w roku 2014 objęły 218 studentów Wydziału Podstaw Techniki. W tej grupie znalazło się 87 kobiet oraz 131 mężczyzn. Struktura

Bardziej szczegółowo

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKÓW MONITOROWANIA KARIER ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH ROCZNIK 2014/2015

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKÓW MONITOROWANIA KARIER ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH ROCZNIK 2014/2015 ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKÓW MONITOROWANIA KARIER ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH ROCZNIK 2014/2015 Monitorowanie karier zawodowych absolwentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

Bardziej szczegółowo

Raport badawczy LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO COLLEGIUM MEDICUM

Raport badawczy LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO COLLEGIUM MEDICUM Raport badawczy LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO COLLEGIUM MEDICUM Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Fizjoterapia II stopień Kierunek Pielęgniarstwo II stopień Kierunek Położnictwo

Bardziej szczegółowo

Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport Instytut Matematyczno- Przyrodniczy

Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport Instytut Matematyczno- Przyrodniczy Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport 2014. Instytut Matematyczno- Przyrodniczy Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie Wstęp Szanowni Państwo Niniejszy raport przedstawia

Bardziej szczegółowo

kierunek Budownictwo

kierunek Budownictwo Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów niestacjonarnych I stopnia Wydział Politechniczny kierunek Budownictwo 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport Instytut Ochrony Zdrowia

Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport Instytut Ochrony Zdrowia Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport 2014. Instytut Ochrony Zdrowia Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie Wstęp Szanowni Państwo Niniejszy raport przedstawia wyniki

Bardziej szczegółowo

kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne

kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów niestacjonarnych I stopnia Wydział Ochrony Zdrowia kierunek Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach. Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach. Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia Wydział Politechniczny kierunek Transport 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie Losów Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego

Monitorowanie Losów Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego Monitorowanie Losów Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego studia magisterskie, rocznik 2012/13 Agnieszka Feliks Długosz Sekcja Analiz Jakości Kształcenia Metodologia Ilościowe badanie sondażowe przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

Badanie losów zawodowych absolwentów 2015/2016

Badanie losów zawodowych absolwentów 2015/2016 Badanie losów zawodowych absolwentów 2015/2016 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Raport z badania Opracowanie: Biuro Analiz i Badania Rynku Pracy PWSZ w Nysie Nysa 2016 wersja 1.0. Badanie losów

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE BIURO PROMOCJI I KARIER LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO ROCZNIK 2014/2015 RAPORT Z BADANIA KRAKÓW 2017 Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Do trzeciej grupy należeli absolwenci, którzy zdecydowali się na podjęcie zatrudnienia, ponieważ nie dostały się na studia dzienne.

Do trzeciej grupy należeli absolwenci, którzy zdecydowali się na podjęcie zatrudnienia, ponieważ nie dostały się na studia dzienne. RAPORT Z ANKIETY DLACZEGO WOLISZ PRACOWAĆ NIŻ STUDIOWAĆ? AUTOR: JUSTYNA KOSTRZEWSKA justyna.kostrzewska@szybko.pl, tel. 662-873-037 WARSZAWA, 25 MARCA 2010 Serwis rekrutacyjny SzybkoPraca.pl przeprowadził

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach. Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach. Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia Wydział Humanistyczno Ekonomiczny kierunek Filologia

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego studia magisterskie rocznik 2011/2012. Agnieszka Feliks Długosz Mariola Ostrowska - Zakrzewska

Losy zawodowe absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego studia magisterskie rocznik 2011/2012. Agnieszka Feliks Długosz Mariola Ostrowska - Zakrzewska Losy zawodowe absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego studia magisterskie rocznik 2011/2012 Agnieszka Feliks Długosz Mariola Ostrowska - Zakrzewska Metodologia (1) Ilościowe badanie sondażowe przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki

Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Listopad 2018 Wstęp Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki (WWSI) prowadzi cykliczne badania, których celem są ocena pozycji

Bardziej szczegółowo

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Losy zawodowe absolwentów rocznik 2013/2014 badanie po 5 latach od ukończenia studiów

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Losy zawodowe absolwentów rocznik 2013/2014 badanie po 5 latach od ukończenia studiów Raport z badania losów zawodowych absolwentów Losy zawodowe absolwentów rocznik 2013/2014 badanie po 5 latach od ukończenia studiów Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Kształtowania Środowiska

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE BIURO PROMOCJI I KARIER LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO ABSOLWENCI - ROCZNIK 213/214 RAPORT Z BADANIA (Badanie jest

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE BIURO PROMOCJI I KARIER LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO ROCZNIK 212/213 RAPORT Z BADANIA KRAKÓW 214 Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej IV edycja, 2015 r.- podsumowanie badania

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej IV edycja, 2015 r.- podsumowanie badania Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej IV edycja, 2015 r.- podsumowanie badania Cel badania: poznanie opinii absolwentów na temat jakości kształcenia na Politechnice Warszawskiej,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z ankietyzacji przygotowania zawodowego absolwentów na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

Sprawozdanie z ankietyzacji przygotowania zawodowego absolwentów na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Sprawozdanie z ankietyzacji przygotowania zawodowego absolwentów na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Ankiety po 6 miesiącach rok ukończenia 2012/2013 i 2013/2014 Płeć GiK GP Płeć Ilość Procent

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie

Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie Konsekwencje wyboru kierunku studiów w kontekście wkraczania na rynek pracy. Podsumowanie ankiet Instytut Matematyczno-Przyrodniczy INSTYTUT MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY

Bardziej szczegółowo

kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne

kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia Wydział Ochrony Zdrowia kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

Autorzy raportu: Wydziałowy Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia

Autorzy raportu: Wydziałowy Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia Raport z badania losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Studia z perspektywy absolwenta rocznik 2014/2015 Wydział Nauk Społecznych Autorzy raportu: Wydziałowy Zespół

Bardziej szczegółowo

kierunek Finanse i rachunkowość

kierunek Finanse i rachunkowość Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia Wydział Humanistyczno Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

Raport badawczy LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO COLLEGIUM MEDICUM

Raport badawczy LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO COLLEGIUM MEDICUM Raport badawczy LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO COLLEGIUM MEDICUM Wydział Lekarski Kierunek - II stopień Dietetyka Rocznik 2012/2013 badanie powtórzone. SEKCJA DS. DYDAKTYKI I KARIER

Bardziej szczegółowo

kierunek Budownictwo

kierunek Budownictwo Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów niestacjonarnych I stopnia Wydział Politechniczny kierunek Budownictwo 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

kierunek Ratownictwo medyczne

kierunek Ratownictwo medyczne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia Wydział Ochrony Zdrowia kierunek Ratownictwo medyczne

Bardziej szczegółowo

kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia Wydział Politechniczny kierunek Zarządzanie i Inżynieria

Bardziej szczegółowo

Ile chcą zarabiać i jak oceniają swoje szkoły studenci uczelni ekonomicznych w Polsce?

Ile chcą zarabiać i jak oceniają swoje szkoły studenci uczelni ekonomicznych w Polsce? Ile chcą zarabiać i jak oceniają swoje szkoły studenci uczelni ekonomicznych w Polsce? W okresie od stycznia do marca zespół ConQuest Consulting przeprowadził IV edycję Badania Studentów. W tegorocznej

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach. Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach. Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia Wydział Humanistyczno-Ekonomiczny kierunek Ekonomia

Bardziej szczegółowo

BADANIE LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

BADANIE LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ BADANIE LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ RAPORT Z BADANIA 2015 Wrocław 2015 Opracowała: Anna Twarda Spis treści Wstęp.... 3 Rozdział 1. Metodologia badania.... 4 1.1 Cele badania...

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach. Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach. Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia Wydział Humanistyczno-Ekonomiczny kierunek Filologia

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach. Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach. Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia Wydział Humanistyczno-Ekonomiczny kierunek Pedagogika

Bardziej szczegółowo

Raport badawczy LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO COLLEGIUM MEDICUM

Raport badawczy LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO COLLEGIUM MEDICUM Raport badawczy LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO COLLEGIUM MEDICUM Wydział Farmaceutyczny Kierunek Analityka Medyczna Kierunek Farmacja Kierunek Kosmetologia Rocznik 2012/2013 badanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDNIE Z BADANIA ANKIETOWEGO JAKOŚĆ REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH NA WYDZIALE BIOINŻYNIERII ZWIERZĄT (semestr zimowy 2017/2018)

SPRAWOZDNIE Z BADANIA ANKIETOWEGO JAKOŚĆ REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH NA WYDZIALE BIOINŻYNIERII ZWIERZĄT (semestr zimowy 2017/2018) SPRAWOZDNIE Z BADANIA ANKIETOWEGO JAKOŚĆ REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH NA WYDZIALE BIOINŻYNIERII ZWIERZĄT (semestr zimowy 2017/2018) Na podstawie Zarządzenia Nr 50/2017 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia Wydział Politechniczny kierunek

Bardziej szczegółowo

Analizy wyników Badania Losów Zawodowych Absolwentów 2011/2012

Analizy wyników Badania Losów Zawodowych Absolwentów 2011/2012 Akademickie Biuro Karier Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu ul. Grunwaldzka 137, pok.112, 82-300 Elbląg tel: (0-55) 629 05 48 tax: (0-55) 629 05 10 Analizy wyników Badania Losów Zawodowych Absolwentów

Bardziej szczegółowo

STUDIA Z PERSPEKTYWY ABSOLWENTA UWM W OLSZTYNIE Wydział Biologii i Biotechnologii. przeprowadzonego wśród absolwentów rocznika 2013/2014

STUDIA Z PERSPEKTYWY ABSOLWENTA UWM W OLSZTYNIE Wydział Biologii i Biotechnologii. przeprowadzonego wśród absolwentów rocznika 2013/2014 RPORT Z DNI NKIETOWEGO na temat: STUDI Z PERSPEKTYWY SOLWENT UWM W OLSZTYNIE Wydział iologii i iotechnologii przeprowadzonego wśród absolwentów rocznika / utorzy opracowania: Prof. dr hab. nita Franczak

Bardziej szczegółowo

Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport 2014. Instytut Humanistyczny

Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport 2014. Instytut Humanistyczny Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport 2014. Instytut Humanistyczny Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie Wstęp Szanowni Państwo Niniejszy raport przedstawia wyniki

Bardziej szczegółowo

Wyniki badań sytuacji zawodowej oraz planów edukacyjnych osób kończących studia w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku

Wyniki badań sytuacji zawodowej oraz planów edukacyjnych osób kończących studia w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku 09-402 Płock, Al. Kilińskiego 12 tel. (0 24) 366 42 30, fax (0 24) 366 41 89 www.wlodkowic.pl; bjk@wlodkowic.pl Biuro ds. Jakości Kształcenia Wyniki badań sytuacji

Bardziej szczegółowo

Rys.1 Zatrudnienie absolwentów studiów I stopnia

Rys.1 Zatrudnienie absolwentów studiów I stopnia Analiza monitoringu karier absolwentów Wydziału Mechanicznego AM w Szczecinie rocznik 2014 Cel badań Głównym celem badań było poznanie losów zawodowych absolwentów WM AM w okresie do 12 miesięcy od ukończeniu

Bardziej szczegółowo

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Losy zawodowe absolwenta - 3

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Losy zawodowe absolwenta - 3 Raport z badania losów zawodowych absolwentów Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Losy zawodowe absolwenta - 3 lata po ukończeniu studiów Rocznik 2012/2013 Wstęp Na

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie losów zawodowych. Wydział Zarządzania

Monitorowanie losów zawodowych. Wydział Zarządzania Monitorowanie losów zawodowych Wydział Zarządzania Badania w roku 2014 objęły 446 studentów Wydziału Zarządzania. W grupie tych osób znalazło się 265 kobiet oraz 181 mężczyzn. Struktura płci w badaniu

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów niestacjonarnych I stopnia Wydział Humanistyczno-Ekonomiczny kierunek Pedagogika

Bardziej szczegółowo

Badanie losów zawodowych absolwentów PWSIiP w Łomży, którzy ukończyli studia w 2016 roku

Badanie losów zawodowych absolwentów PWSIiP w Łomży, którzy ukończyli studia w 2016 roku Badanie losów zawodowych absolwentów PWSIiP w Łomży, którzy ukończyli studia w 2016 roku Prezentacja i opracowanie: mgr Marlena Włodkowska Przeprowadzenie badania i opracowanie: mgr inż. Sebastian Chrzanowski

Bardziej szczegółowo

STUDIA Z PERSPEKTYWY ABSOLWENTA UWM W OLSZTYNIE Wydział Biologii i Biotechnologii. przeprowadzonego wśród absolwentów rocznika 2012/2013

STUDIA Z PERSPEKTYWY ABSOLWENTA UWM W OLSZTYNIE Wydział Biologii i Biotechnologii. przeprowadzonego wśród absolwentów rocznika 2012/2013 RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO na temat: STUDIA Z PERSPEKTYWY ABSOLWENTA UWM W OLSZTYNIE Wydział Biologii i Biotechnologii przeprowadzonego wśród absolwentów rocznika 2012/2013 Autorzy opracowania: Prof.

Bardziej szczegółowo

Badanie losów absolwentów szkół zawodowych 2018

Badanie losów absolwentów szkół zawodowych 2018 Badanie losów absolwentów szkół zawodowych 2018 Celem realizowanego od 2011 roku Badania losów absolwentów szkół zawodowych jest analiza sytuacji małopolskich absolwentów po roku od ukończenia edukacji.

Bardziej szczegółowo

Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki

Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Listopad 2017 Wstęp Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki (WWSI) prowadzi cykliczne badania, których celem są ocena pozycji

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie losów zawodowych. Wydział Budownictwa i Architektury

Monitorowanie losów zawodowych. Wydział Budownictwa i Architektury Monitorowanie losów zawodowych Wydział Budownictwa i Architektury Badania w roku 2015 objęły 357 studentów Wydziału Budownictwa i Architektury. W grupie tych osób znalazło się 141 kobiet oraz 216 mężczyzn.

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE BIURO PROMOCJI I KARIER LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO ROCZNIK 212/213 RAPORT Z BADANIA KRAKÓW 214 Streszczenie

Bardziej szczegółowo

RAPORT. SPORZĄDZONY NA PODSTAWIE WYNIKÓW ANKIETY PRZEPROWADZONEJ WŚRÓD ABSOLWENTÓW TECHNIKUM Olsztyn 2014

RAPORT. SPORZĄDZONY NA PODSTAWIE WYNIKÓW ANKIETY PRZEPROWADZONEJ WŚRÓD ABSOLWENTÓW TECHNIKUM Olsztyn 2014 RAPORT SPORZĄDZONY NA PODSTAWIE WYNIKÓW ANKIETY PRZEPROWADZONEJ WŚRÓD ABSOLWENTÓW TECHNIKUM Olsztyn 2014 Ankieta została przeprowadzona w sierpniu i wrześniu 2014 r. wśród 46 absolwentów technikum. Celem

Bardziej szczegółowo

BADANIE LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO POMIAR POCZĄTKOWY ABSOLWENTÓW Z ROCZNIKA 2009/2010 PROJEKT PILOTAŻOWY STYCZEŃ 2012

BADANIE LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO POMIAR POCZĄTKOWY ABSOLWENTÓW Z ROCZNIKA 2009/2010 PROJEKT PILOTAŻOWY STYCZEŃ 2012 BADANIE LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO POMIAR POCZĄTKOWY ABSOLWENTÓW Z ROCZNIKA 2009/2010 PROJEKT PILOTAŻOWY STRESZCZENIE RAPORTU STYCZEŃ 2012 1 BADANIE LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW

Bardziej szczegółowo

Raport Monitorowanie losów zawodowych absolwentów Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy

Raport Monitorowanie losów zawodowych absolwentów Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy Raport Monitorowa losów zawodowych absolwentów Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii Uniwersytetu TechnologicznoPrzyrodniczego w Bydgoszczy Rok akademicki / na podstawie raportu Biura Karier Wydział Rolnictwa

Bardziej szczegółowo

LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO COLLEGIUM MEDICUM

LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO COLLEGIUM MEDICUM Raport badawczy LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO COLLEGIUM MEDICUM Wydział Farmaceutyczny Kierunek Analityka Medyczna Kierunek Farmacja Kierunek Kosmetologia Rocznik 2013/2014 FOLLOW

Bardziej szczegółowo

kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia Wydział Politechniczny kierunek

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z ogólnouniwersyteckich badań ankietowych oceniających pracę dziekanatu za rok akademicki 2014/2015

Raport końcowy z ogólnouniwersyteckich badań ankietowych oceniających pracę dziekanatu za rok akademicki 2014/2015 Raport końcowy z ogólnouniwersyteckich badań ankietowych oceniających pracę dziekanatu za rok akademicki 2014/2015 Wprowadzenie W roku akademickim 2014/2015, zgodnie z Procedurą ogólnouniwersyteckich badań

Bardziej szczegółowo

RAPORT WYBORY ABSOLWENTÓW MAZOWIECKICH SZKÓŁ ŚREDNICH. Studenckie Koło Naukowe Metod Ilościowych Warszawa, 2012 r.

RAPORT WYBORY ABSOLWENTÓW MAZOWIECKICH SZKÓŁ ŚREDNICH. Studenckie Koło Naukowe Metod Ilościowych Warszawa, 2012 r. RAPORT WYBORY ABSOLWENTÓW MAZOWIECKICH SZKÓŁ ŚREDNICH Studenckie Koło Naukowe Metod Ilościowych Warszawa, 2012 r. Spis treści 1. Cel i opis założeń badania... 3 2. Zasięg i zakres badania... 4 a) Struktura...

Bardziej szczegółowo

Absolwenci Badania losów absolwentów Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

Absolwenci Badania losów absolwentów Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej Badania losów absolwentów Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej Absolwenci 2012 Cele badania poznanie motywów podjęcia studiów oraz wyboru kierunku ocena jakości kształcenia oraz poznanie

Bardziej szczegółowo

Analiza raportów z badania ankietowego w roku 2016

Analiza raportów z badania ankietowego w roku 2016 Analiza raportów z badania ankietowego w roku 2016 Niniejsze opracowanie stanowi zwięzłe zestawienie informacji wynikających z badania ankietowego przeprowadzonego na UAM w okresie od 4 maja do 7 lipca

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego

Raport z badania ankietowego Raport z badania ankietowego,,losy zawodowe absolwenta UWM w Olsztynie po trzech latach od ukończenia studiów wśród absolwentów Wydziału Biologii i Biotechnologii rocznika 2013/14 Autorzy opracowania:

Bardziej szczegółowo

BADANIE LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW KUL 2015

BADANIE LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW KUL 2015 Biuro Karier KUL BADANIE LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW KUL 2015 badanie rok od ukończenia studiów PODSUMOWANIE WYNIKÓW WWW.KUL.PL/BIUROKARIER ETAPY BADANIA I GRUPA BADAWCZA Po roku od ukończenia studiów

Bardziej szczegółowo

LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO COLLEGIUM MEDICUM

LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO COLLEGIUM MEDICUM Raport badawczy LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO COLLEGIUM MEDICUM Wydział Lekarski Kierunek Lekarski Kierunek Lekarsko Dentystyczny Rocznik 2013/2014 FOLLOW UP. SEKCJA DS. DYDAKTYKI

Bardziej szczegółowo

KARIERY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W CHEŁMIE RAPORT Z BADANIA

KARIERY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W CHEŁMIE RAPORT Z BADANIA KARIERY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W CHEŁMIE RAPORT Z BADANIA Chełm 2013 Spis treści I. WSTĘP... 2 II. METODOLOGIA... 3 Populacja badawcza... 3 Metoda zbierania danych...

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE BIURO PROMOCJI I KARIER LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO ROCZNIK 211/212 RAPORT Z BADANIA KRAKÓW 213 Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Studencka ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych realizowanych na Wydziale Mechanicznym Akademii Morskiej w Szczecinie. Nazwa przedmiotu:..

Studencka ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych realizowanych na Wydziale Mechanicznym Akademii Morskiej w Szczecinie. Nazwa przedmiotu:.. Załącznik nr 1 Studencka ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych realizowanych na Wydziale Mechanicznym Akademii Morskiej w Szczecinie Proszę o wypełnienie: Nazwa przedmiotu:.. Rok akademicki 20 /20

Bardziej szczegółowo

Absolwenci Badania losów absolwentów Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

Absolwenci Badania losów absolwentów Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej Badania losów absolwentów Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej Absolwenci 2013 Cele badania poznanie motywów podjęcia studiów oraz wyboru kierunku ocena jakości kształcenia oraz poznanie

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie

Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie Konsekwencje wyboru kierunku studiów w kontekście wkraczania na rynek pracy. Podsumowanie ankiet Instytut Administracyjno-Ekonomiczny INSTYTUT ADMINISTRACYJNO-EKONOMICZNY

Bardziej szczegółowo