nielegalne ściąganie plików z Internetu Raport ConQuest Consulting

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "nielegalne ściąganie plików z Internetu Raport ConQuest Consulting"

Transkrypt

1 nielegalne ściąganie plików z Internetu Raport ConQuest Consulting

2 metodologia o badaniu Badanie dotyczące nielegalnego ściągania plików z Internetu w Polsce było przeprowadzane w okresie od 14 do 24 maja 2012 roku przez firmy ConQuest Consulting, PBDA Consulting oraz YPI Consulting. Przebadano grupę 501 osób, które wypełniły specjalnie przygotowane ankiety umieszczone na różnych stronach internetowych oraz portalach społecznościowych m.in. Facebook.

3 Wśród respondentów znalazło się 285 mężczyzn oraz 216 kobiet. Wartości te odpowiadają danym dotyczącym ogółu populacji Polaków w sieci, z których wynika, że z Internetu korzysta więcej mężczyzn niż kobiet (stosunek 53% do 47%). kobiety 43% mężczyźni 57% lat lat lat lat i więcej 12 Największą grupę ankietowanych stanowiły osoby w przedziale wiekowym od 21. do 26. roku życia (prawie 70% respondentów). Średnia wieku dla osób korzystających z Internetu w Polsce to 35 lat, zatem badana próba w stosunku do całej populacji charakteryzuje się niższym wiekiem.

4 Ponad 70% ankietowanych studiuje na wyższych uczelniach, dlatego na podstawie uzyskanych danych można wnioskować o preferencjach i zachowaniach polskich studentów w sieci. Drugą największą grupę stanowili pracownicy niższego szczebla (65 osób). 8% 3% 3% 3% Studenci Pracownicy niższego szczebla 13% Specjaliści Bezrobotni 70% Managerowie Inne

5 powody ściągania dostęp do kultury Uczestnicy badania zostali poproszeni o ocenę łatwości dostępu do dóbr kultury. Sprawdzono, co decyduje o nielegalnym ściąganiu treści multimedialnych. Udzielając odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu, do nielegalnego ściągania plików z Internetu przyznało się 93% badanych

6 Ile godzin dziennie spędza Pan/Pani oglądając filmy, telewizję lub słuchając muzyki? Więcej niż 3h 34% 1h 30min - 3h 31% 30min - 1h 30min 29% 0-30min 6% O potrzebie szerokiego dostępu do kultury świadczy to, jak dużo czasu każdego dnia Polacy poświęcają na oglądanie telewizji, filmów czy słuchanie muzyki. Aż 34% respondentów stwierdziło, że spędza przeciętnie ponad 3 godziny dziennie na korzystanie z różnych form kultury, dodatkowo druga w kolejności grupa, wskazująca na 1,5h do 3h także stanowiła blisko jedną trzecią. Nie zaobserwowano znaczących różnic w kwestii czasu spędzanego na korzystanie ze źródeł kultury w zależności od płci.

7 Ankietowani poproszeni zostali o wyrażenie swojej opinii na temat tego, czy dostęp do kultury jest zbyt drogi. Prawie dziewięć na dziesięć osób odpowiedziało twierdząco, co wskazuje, że cena może stanowić jeden z głównych czynników, dla których użytkownicy Internetu decydują się na nielegalne ściąganie plików. Takie wnioski potwierdza również fakt, że 89% respondentów, którzy są zdania, że dostęp do kultury jest za drogi uważa, że nielegalne, a więc darmowe ściąganie plików stwarza szansę na korzystanie z filmów, muzyki czy książek przez większą liczbę osób. Z drugiej strony 70% badanych deklaruje, że obniżenie cen spowodowałoby zmniejszenie liczby ściąganych przez nich nielegalnie plików. Czy uważa Pan/Pani że dostęp do kultury jest zbyt drogi? Nie 15% Tak 85%

8 Ankietowani odpowiedzieli również na pytanie dotyczące ograniczeń związanych z przesyłaniem danych, które mogłyby spowodować zmniejszenie liczby ściąganych plików. 187 osób z 501 ankietowanych stwierdziło, że dłuższy czas downloadingu mógłby przynieść taki skutek. Pokazuje to, że czas również wpływa w znaczący sposób na korzystanie z nielegalnych plików, lecz czynnikami skłaniającymi do takiej postawy są przede wszystkim łatwość dostępu oraz brak dodatkowych kosztów. Czy uważa Pan/Pani że ograniczenia w przesyle danych zmniejszyłyby liczbę ściąganie nielegalnych plików? Tak 37% Nie 63%

9 Wysokie ceny dostępu do kultury, a zarazem wiele możliwości bezpłatnego ściągania plików powodują, że 93% respondentów przyznaje się do nielegalnego downloadingu. Zarówno w przypadku kobiet i mężczyzn obserwowane są podobne wartości. Co więcej, badani stwierdzili, że robią to bardzo często, gdyż blisko jedna trzecia z nich pobiera pliki co najmniej raz w tygodniu. Wyniki te świadczą o ogromnej skali zjawiska, jakim jest nielegalny downloading. Czy ściąga Pan/Pani pliki nielegalnie? Nie 7% Jak często ściąga Pan/Pani pliki nielegalnie? Tak 93% Prawie codziennie 14% Co najmniej raz na tydzień 31% Co najmniej kilka razy w miesiącu 22% Co najmniej raz na miesiąc 21% Co pół roku 8% Prawie nigdy 5%

10 Co ściągają Polacy? W rzeczywistości prawie każdy rodzaj treści multimedialnych, jednak najczęściej respondenci wskazywali muzykę (40%), filmy (33%), a w dalszej kolejności oprogramowanie (21%). Do mniej popularnych odpowiedzi należały e-booki, gry komputerowe oraz prasa (ogółem 6% stanowiące kategorię inne ). Przeciętnie wskazywano dwie odpowiedzi. Jakiego rodzaju pliki najczęściej Pan/Pani ściąga nielegalnie? Filmy Muzyka Oprogramowanie Inne

11 Ściąganie plików z Internetu jest popularnym zjawiskiem i istnieje wiele programów, których respondenci używają w tym celu. Rezultaty ankiety pokazują, że w polskich domach najczęściej używane są aplikacje służące do ściąganie plików za pomocą protokołu BitTorrent, a liderem jest program utorrent, z którego korzysta co drugi nielegalnie ściągający pliki uczestnik badania. W dalszej kolejności wskazywano BitTorrent, BitComet czy BearShare, natomiast Ares, Orbit Downloader i emule były jeszcze mniej popularne. Wielu uczestników ankiety odpowiedziało mniej precyzyjnie, nie podając konkretnej nazwy oprogramowania do ściągania plików typu torrentów. 85 Jakiego oprogramowania używa Pan/Pani do ściągania plików? utorrent BitTorrent BitComet BearShare Inne

12 ACTA i nie tylko świadomość regulacji prawnych Prawie każdy respondent przeprowadzonej ankiety łamie prawo. Podobna tendencja obecna jest w każdej z badanej grup wiekowych czy grup zawodowych. W czasie walki o prawa autorskie sprawdzono wśród badanych także świadomość prawnych ograniczeń i kar za nielegalny downloading.

13 Czy jest Pan/Pani świadomy regulacji dotyczący nielegalnego ściągania plików? (ACTA, SOPA, PIPA) Tak Nie 27% 73% Czy jest Pan/Pani świadomy ryzyka karnego jakie niesie ze sobą nielegalne ściąganie plików? Tak Nie 27% 73% W ankiecie przeprowadzonej przez ConQuest Consulting zostały uwzględnione pytania dotyczące wiedzy Polaków na temat prawnych regulacji, które dotyczą każdego użytkownika Internetu. Blisko 3/4 badanych wie o istnieniu norm prawnych ograniczających możliwość ściągania plików z sieci. Ponadto 73% badanych jest świadomych konsekwencji prawnych, które niesie ze sobą nielegalny downloading. Warto zwrócić uwagę na to, że nie jest to jedna i ta sama grupa. Odpowiedzi na pytania z tej części, w porównaniu z danymi o liczbie osób korzystających z takich praktyk w Internecie, pokazują, że świadomość regulacji oraz przewidziane w prawie możliwe kary nie zniechęcają internautów.

14 Czy według Pana/Pani powinno być ustanowione ogólnoeuropejskie porozumienie w sprawie nielegalnego downloadingu? Tak 34% Nie 66% Badani udzielili także odpowiedzi na pytanie o ustanowienie ogólnoeuropejskiego porozumienia w sprawie nielegalnego downloadingu. Zaledwie 34% ankietowanych poparło taką ideę, co może wskazywać na lęk przed nowymi, ogólnoeuropejskimi restrykcjami, które mogłyby być skuteczną bronią w walce z internetowymi piratami. Zauważalne są wyraźne różnice między płciami okazuje się, że kobiety są bardziej skłonne do popierania takiego rozwiązania (45% w stosunku do 26% w przypadku mężczyzn).

15 przechowalnie online (nie)skuteczne alternatywy Ankietowani poproszeni zostali o odpowiedź na pytanie, czy nielegalny downloading zwiększa dostęp do kultury. Ponad 85% badanych jest przekonanych, że tak. W badaniu sprawdzono także jakie alternatywne rozwiązania mogłyby zmienić zachowania Internautów

16 Alternatywą dla ściągania plików mogły być portale streamingowe typu Megaupload, które umożliwiają oglądanie filmów czy seriali bez ściągania ich na twardy dysk w prywatnym komputerze. Nie zrewolucjonizowały one jednak sposobu myślenia internautów, bo zaledwie 42% badanych zmieniło swoje zwyczaje w sieci wraz z ich pojawieniem się, przy czym tylko 44 osoby z 211 całkowicie przestały ściągać pliki z Internetu, reszta natomiast tylko ograniczyła swoją aktywność w tym zakresie. Z jeszcze większą obojętnością zostało przyjęte przez ankietowanych zakończenie działalności przez Megavideo, gdyż zaledwie 27% osób odczuło zamknięcie tego portalu i zmieniło swoje nawyki. Czy zmieniło się Pana/Pani zachowanie wraz z pojawieniem się portali streamingowych? Nie 58% Tak 42% W jaki sposób zmieniło się Pana/Pani zachowanie wraz z pojawieniem się portali streamingowych? Przestałem ściągać pliki 44 Jedynie zmniejszyłem/am ilość ściąganych treści 143 Inne 24

17 Czy możliwe jest, że zmniejszy Pan/Pani liczbę ściąganych plików wraz z pojawieniem się przechowalni plików online? Alternatywą mogą być także tzw. clouds, czyli przechowalnie plików online, które obecnie zyskują na popularności. Zdania na temat przydatności chmur w kontekście ograniczenia liczby ściąganych plików są podzielone. Trudno jest na ich podstawie jednoznacznie stwierdzić, czy to właśnie storage clouds przyczynią się do zmniejszenia ilości ściąganych danych z Internetu. Nie 52% Tak 48%

18 Podsumowując

19 nielegalny downloading jest praktyką powszechną wśród polskich internautów. Uważają go oni w większości za szansę na dostęp do dóbr kultury, ponieważ ich zdaniem tradycyjne nośniki są zbyt drogie. Interesującym wnioskiem jest wysoki poziom świadomości regulacji prawnych w zakresie downloadingu. Niemniej jednak mimo tej wiedzy polscy internauci nie rezygnują z nielegalnego ściągania danych. Istnieje szansa, że pojawiające się nowe technologie będą stanowić alternatywę dla downloadingu, jednak wyniki badania wskazują na wciąż niską popularność takich rozwiązań. Nielegalny downloading od początku istnienia Internetu stwarza pole walki o prawa autorskie twórców. Nawyki związane ze ściąganiem treści multimedialnych wśród Polaków powodują jednak wielkie trudności z przestrzeganiem prawa własności do muzyki, filmów, książek i innych dóbr kultury udostępnionych w formie elektronicznej.

20 Zapraszamy do współpracy O nas ConQuest Consulting jest polską firmą zajmującą się badaniami rynku od 14 lat. Doświadczenie zdobyte w tym czasie oraz efektywne metody dają gwarancję wysokiej jakości badań. Wśród 450 zakończonych sukcesem projektów znalazło się wiele dotyczących niszowych produktów i sektorów. Liczne referencje od zadowolonych klientów potwierdzają, że nasza firma może pomóc Państwu we wprowadzaniu produktów i usług na nowe rynki geograficzne oraz produktowe. +48 (22)

21 Raport przygotowali: Agnieszka Masiuk Jarosław Kaniewski

22 Patroni medialni

(wybrane zagadnienia)

(wybrane zagadnienia) Raport z badania ankietowego konsumentów, przeprowadzonego w oddziałach Federacji Konsumentów na przełomie października i listopada 2014 roku, dotyczącego zachowań konsumentów na rynku mediów i nowych

Bardziej szczegółowo

Jak zrozumieć osoby niekorzystające z Internetu. Centralne miejsce Internetu. Zmienne psychologiczne. Regulacja i kontrola. Wykorzystanie.

Jak zrozumieć osoby niekorzystające z Internetu. Centralne miejsce Internetu. Zmienne psychologiczne. Regulacja i kontrola. Wykorzystanie. Adaptacja Jak zrozumieć osoby niekorzystające z Centralne miejsce Wykorzystanie Kultura Regulacja i kontrola Zmienne psychologiczne World Internet Project Poland 0 Spis treści Metodologia.... 0 Podsumowanie...

Bardziej szczegółowo

Pieniądz wirtualny i determinanty jego rozwoju w sferze ekonomii, finansów i prawa

Pieniądz wirtualny i determinanty jego rozwoju w sferze ekonomii, finansów i prawa Pieniądz wirtualny i determinanty jego rozwoju w sferze ekonomii, finansów i prawa Pieniądz wirtualny i determinanty jego rozwoju w sferze ekonomii, finansów i prawa Wnioski z badań empirycznych Redakcja

Bardziej szczegółowo

RAPORT mgenerator.pl HANDEL MOBILNY W PRAKTYCE. mgenerator.pl. praktycy.com 2. EDYCJA RAPORTU NA TEMAT RYNKU M-COMMERCE W POLSCE, UE I USA

RAPORT mgenerator.pl HANDEL MOBILNY W PRAKTYCE. mgenerator.pl. praktycy.com 2. EDYCJA RAPORTU NA TEMAT RYNKU M-COMMERCE W POLSCE, UE I USA RAPORT mgenerator.pl 2014 HANDEL MOBILNY W PRAKTYCE 2. EDYCJA RAPORTU NA TEMAT RYNKU M-COMMERCE W POLSCE, UE I USA AUTOR mgenerator.pl.. BADANIA praktycy.com PARTNER STRATEGICZNY Piotr Krawiec Prezes

Bardziej szczegółowo

RAPORT WEBINARIA W POLSCE

RAPORT WEBINARIA W POLSCE RAPORT WEBINARIA W POLSCE Raport: Webinaria w Polsce Zapraszamy Państwa do lektury raportu, który został wykonany na podstawie badania przeprowadzonego przez Fundację Obserwatorium Zarządzania na zlecenie

Bardziej szczegółowo

Badanie konsumenckie

Badanie konsumenckie Badanie konsumenckie Raport z badania Patroni medialni: Patroni merytoryczni: Spis treści Główne wnioski z badania: 9 Wprowadzenie 12 1 Ogólne informacje o wykorzystaniu SMS-ów 13 w codziennym życiu Polaków

Bardziej szczegółowo

Sondaż dotyczący opinii i zwyczajów związanych z oglądaniem treści audiowizualnych w internecie

Sondaż dotyczący opinii i zwyczajów związanych z oglądaniem treści audiowizualnych w internecie Maj 2012 Sondaż dotyczący opinii i zwyczajów związanych z oglądaniem treści audiowizualnych w internecie Kluczowe wnioski Około 2,4 mln internautów (18% użytkowników wideo online) w wieku powyżej 14 roku

Bardziej szczegółowo

Internet 2006 Grudzień 2006

Internet 2006 Grudzień 2006 Internet 2006 Grudzień 2006 Drogi Internauto, z przyjemnością oddajemy w Twoje ręce raport prezentujący wybrane wyniki badań zrealizowanych przez firmę Gemius SA w minionym 2006 roku. Celem opracowania

Bardziej szczegółowo

4. ANALIZA SWOT POZIOMU KOMPETENCJI INFORMACYJNYCH I MEDIALNYCH POLSKIEGO SPOŁECZEŃSTWA W OPARCIU O ISTNIEJĄCE BADANIA SPOŁECZNE.

4. ANALIZA SWOT POZIOMU KOMPETENCJI INFORMACYJNYCH I MEDIALNYCH POLSKIEGO SPOŁECZEŃSTWA W OPARCIU O ISTNIEJĄCE BADANIA SPOŁECZNE. 4. ANALIZA SWOT POZIOMU KOMPETENCJI INFORMACYJNYCH I MEDIALNYCH POLSKIEGO SPOŁECZEŃSTWA W OPARCIU O ISTNIEJĄCE BADANIA SPOŁECZNE Justyna Jasiewicz Przedmiotem niniejszej analizy jest stan kompetencji medialnych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2013 BS/75/2013

Warszawa, czerwiec 2013 BS/75/2013 Warszawa, czerwiec 2013 BS/75/2013 INTERNAUCI 2013 Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul. Żurawia 4a,

Bardziej szczegółowo

Nastolatki wobec Internetu

Nastolatki wobec Internetu Nastolatki wobec Internetu OGÓLNOPOLSKIE BADANIE Nastolatki wobec Internetu Realizowane na zlecenie Rzecznika Praw Dziecka i NASK przez Pedagogium WSNS, w okresie maj czerwiec 2014 r. Raport opracowali:

Bardziej szczegółowo

Raport Federacji Konsumentów z ogólnopolskiego badania ankietowego

Raport Federacji Konsumentów z ogólnopolskiego badania ankietowego Raport Federacji Konsumentów z ogólnopolskiego badania ankietowego 2014 by Federacja Konsumentów Spis treści I. Wstęp... 2 II. Opis i analiza poszczególnych odpowiedzi ankietowanych... 4 Pytanie 1 - Jak

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 82/2014

Warszawa, czerwiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 82/2014 Warszawa, czerwiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 82/2014 INTERNAUCI 2014 Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul.

Bardziej szczegółowo

Postrzeganie zagadnień związanych z ochroną danych i prywatności przez dzieci i młodzież Raport z badań

Postrzeganie zagadnień związanych z ochroną danych i prywatności przez dzieci i młodzież Raport z badań Postrzeganie zagadnień związanych z ochroną danych i prywatności przez dzieci i młodzież Raport z badań Wstęp W 2010 roku Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) rozpoczęło realizację

Bardziej szczegółowo

IAB Polska. Wpływ internetu na proces zakupowy produktów i usług

IAB Polska. Wpływ internetu na proces zakupowy produktów i usług IAB Polska Październik 2013 2 E-konsumenci: Consumer Journey Online Podsumowanie Szanowni Państwo, Zapraszamy serdecznie do lektury raportu, który przybliża perspektywę internautów na sieć jako źródło

Bardziej szczegółowo

Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych

Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych Sulechów 2012 Wykonawca: Studio Diagnozy i Profilaktyki 31423 Kraków ul. Szklana 4 tel. (12) 4464260 Spis treści Wstęp Metodologia oraz opis badania... 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z internetu w Polsce 3 Handel internetowy w Polsce. 4. Profil polskiego e-konsumenta. 8 Częstotliwość zakupów w sieci.

Korzystanie z internetu w Polsce 3 Handel internetowy w Polsce. 4. Profil polskiego e-konsumenta. 8 Częstotliwość zakupów w sieci. Raport e-konsumenci Spis treści Wstęp. 2 Część I.. 3 Rynek e-commerce w Polsce Korzystanie z internetu w Polsce 3 Handel internetowy w Polsce. 4 Część II.. 8 E-konsumenci Profil polskiego e-konsumenta.

Bardziej szczegółowo

E-handel w polskich małych i średnich przedsiębiorstwach. Partnerzy. Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska, Warszawa, październik 2014

E-handel w polskich małych i średnich przedsiębiorstwach. Partnerzy. Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska, Warszawa, październik 2014 RAPORT Partnerzy Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska, Warszawa, październik 2014 Przygotowanie badania: Grupa Robocza E-commerce w IAB Polska oraz Ministerstwo Gospodarki Realizacja badania:

Bardziej szczegółowo

Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych

Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych Nowy Tomyśl 2012 Wykonawca: Studio Diagnozy i Profilaktyki Spis treści 31-423 Kraków ul. Szklana 4 tel. (12) 446-42-60 Spis treści... 2 Rozdział I - Metryka miasta

Bardziej szczegółowo

Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych

Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych Sandomierz 2012 Wykonawca: Studio Diagnozy i Profilaktyki 31423 Kraków ul. Szklana 4 tel. (12) 4464260 Spis treści Wstęp Metodologia oraz opis badania...4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Między alienacją a adaptacją

Między alienacją a adaptacją Raport Otwarcia Koalicji Dojrz@łość w sieci, pod redakcją Dominika Batorskiego i Jana M. Zająca z inicjatywy i dzięki wsparciu UPC Polska Między alienacją a adaptacją Dominik Batorski, Dominika Czerniawska,

Bardziej szczegółowo

Gazeta.pl: Młody polski chirurg założył medycznego YouTube a i... odniósł wielki sukces!

Gazeta.pl: Młody polski chirurg założył medycznego YouTube a i... odniósł wielki sukces! od redakcji Szanowni Czytelnicy e-mentora, Z przyjemnością oddaję Państwu czerwcowe, ostatnie przed letnią przerwą, wydanie naszego pisma. Duży nacisk został w nim położony na zagadnienie aktywności użytkowników

Bardziej szczegółowo

Internet 2005. do sukcesu. Polska, Europa i Świat. Raport strategiczny IAB Polska PIERWSZY MAGAZYN MARKETINGU I SPRZEDAŻY

Internet 2005. do sukcesu. Polska, Europa i Świat. Raport strategiczny IAB Polska PIERWSZY MAGAZYN MARKETINGU I SPRZEDAŻY IAB KIM JESTEŚMY DOSTĘP DO INTERNETU KONSUMENCI ONLINE REKLAMA ONLINE WITRYNY INTERNETOWE INTERNET W FIRMACH E-COMMERCE BADANIA PUBLIC RELATIONS W INTERNECIE do sukcesu PIERWSZY MAGAZYN MARKETINGU I SPRZEDAŻY

Bardziej szczegółowo

Efektywność organizacji IT w bankach

Efektywność organizacji IT w bankach Współorganizator Patron badania Efektywność organizacji IT w bankach Badanie funkcji IT w bankach Edycja pierwsza KPMG W POLSCE Efektywność organizacji IT w bankach Efektywność organizacji IT w bankach

Bardziej szczegółowo

Problemy rozwoju handlu elektronicznego w Polsce

Problemy rozwoju handlu elektronicznego w Polsce zeszyty naukowe uniwersytetu szczecińskiego NR 733 studia informatica nr 30 2012 Dominik Chełstowski * Agnieszka Szewczyk * Uniwersytet Szczeciński 1 Problemy rozwoju handlu elektronicznego w Polsce Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Rola mobilnych finansów w życiu Polaków. Raport przygotowany przez TNS Polska i jestem.mobi na zlecenie Getin Banku

Rola mobilnych finansów w życiu Polaków. Raport przygotowany przez TNS Polska i jestem.mobi na zlecenie Getin Banku Rola mobilnych finansów w życiu Polaków Raport przygotowany przez TNS Polska i jestem.mobi na zlecenie Getin Banku Słowem wstępu Ostatnio dużo mówi się o tym, że korzystanie z bankowości mobilnej staje

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2009

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2009 Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2009 Praca zbiorowa pod redakcją Marcina Kraski Poznań 2010 BIBLIOTEKA LOGISTYKA Redakcja: dr Marcin Kraska Zespół autorski: Instytut Logistyki i Magazynowania

Bardziej szczegółowo

Efekt ROPO w segmentach polskiego e-commerce 2015

Efekt ROPO w segmentach polskiego e-commerce 2015 Efekt ROPO w segmentach polskiego e-commerce 2015 Podsumowanie wyników badania panelowego dla efektu ROPO wśród konsumentów kupujących on/off-line. Realizacja badania: Patronat branżowy: Patronat zasięgowy:

Bardziej szczegółowo

OCENA DZIAŁAŃ PROWADZONYCH PRZEZ FIRMY W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ ICH UŻYTKOWNIKÓW

OCENA DZIAŁAŃ PROWADZONYCH PRZEZ FIRMY W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ ICH UŻYTKOWNIKÓW OCENA DZIAŁAŃ PROWADZONYCH PRZEZ FIRMY W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ ICH UŻYTKOWNIKÓW Open Access MINIB, 2014, Vol. 14, Issue 4 OCENA DZIAŁAŃ PROWADZONYCH PRZEZ FIRMY W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo

Efektywne zarządzanie bezpieczeństwem informacji RAPORT. ,,Poczucie bezpieczeństwa, nawet najbardziej usprawiedliwione, jest złym doradcą

Efektywne zarządzanie bezpieczeństwem informacji RAPORT. ,,Poczucie bezpieczeństwa, nawet najbardziej usprawiedliwione, jest złym doradcą ,,Poczucie bezpieczeństwa, nawet najbardziej usprawiedliwione, jest złym doradcą Joseph Conrad RAPORT Efektywne zarządzanie bezpieczeństwem informacji BEZPIECZNA FIRMA STRONA 1 Spis treści Główne wnioski

Bardziej szczegółowo