Zwolnij! Pracujemy dla Ciebie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zwolnij! Pracujemy dla Ciebie"

Transkrypt

1 Raport z badania ankietowego Zwolnij! Pracujemy dla Ciebie Wstęp Niniejszym oddajemy w Państwa ręce raport z badania internetowego związanego z kampanią Zwolnij! Pracujemy dla Ciebie, mającą na celu zmniejszenie liczby wypadków z udziałem pracowników drogowych. Dzięki ankiecie mogliśmy dokładniej poznać kierowców w kontekście ich zachowania na drodze, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji, w których występują utrudnienia ruchu związane z pracami interwencyjnymi i utrzymaniowymi. Sonda pozwoliła nam również poznać ich stopnień zaangażowania w przestrzeganie przepisów oraz stosunek do robotników drogowych i ich pracy. Pozwoli nam to na lepiej dobrać środki działania w ramach kampanii, a przez to skuteczniej chronić naszych pracowników. Artur Pielech Prezes Zarządu FBSerwis S.A. 1

2 Wnioski Poniżej przedstawiamy Państwu główne wnioski wynikające z badania: Respondenci to grupa, dla której samochód jest nieodłączną częścią życia codziennego. Mamy do czynienia z grupą respondentów często korzystającą z dróg krajowych i ekspresowych. Stosunek ankietowanych do przestrzegania przepisów drogowych jest neutralny z nieznacznym odchyleniem ku pozytywnemu. Respondenci to osoby uznające zasadność istnienia przepisów drogowych, ale kwestionujące niektóre z nich. Respondenci to osoby, które na ogół przekraczają prędkość z nadwyżką km/h. Według ankietowanych największym zagrożeniem na drogach są inni kierowcy. Za najmniejsze zagrożenie zostali uznani pracownicy drogowi. Większość respondentów stara się zachować minimum ostrożności w pobliżu robót drogowych. Respondenci uważają, że grupa zawodowa jaką są robotnicy drogowi, jest potrzebna w takim samym stopniu, jak inne, zajmujące się utrzymaniem infrastruktury. Zdecydowana większość ankietowanych brała choć raz udział w incydencie drogowym. Aż 28% badanych uczestniczyła w incydencie drogowym z udziałem służb interwencyjnych i utrzymania ruchu. Najwięcej osób uczestniczących w wypadkach z udziałem służb drogowych to kierowcy posiadający prawo jazdy od 5 do 10 lat. Najwięcej osób uczestniczących kiedykolwiek w incydencie z udziałem służb interwencyjnych i utrzymania ruchu mieści się w przedziale wiekowym od 31 do 40 roku życia. Metodologia Badanie zostało przeprowadzone w listopadzie 2017 roku na podstawie kwestionariusza internetowego metodą CAWI (ang. Computer-Assisted Web Interview). Respondenci zostali poproszeni o wypełnienie ankiety w formie elektronicznej. W badaniu wzięło udział 252 respondentów. 2

3 1. Z jaką częstotliwością używasz samochodu? Codziennie 52,78% Kilka razy w tygodniu 39,68% Kilka razy w miesiącu 6,35% Kilka razy w roku 1,19% Nie używam 0,00% 1% 6% Codziennie Kilka razy w tygodniu 40% 53% Kilka razy w miesiącu Kilka razy w roku Wniosek: Mamy do czynienia z grupą respondentów, dla której samochód jest nieodłączną częścią życia codziennego. Ponad połowa ankietowanych codziennie używa samochodu. Przeważająca większość z pozostałych badanych zaznaczyła odpowiedź kilka razy w tygodniu. 3

4 2. Jak często korzystasz z dróg krajowych i ekspresowych? Codziennie 28,97% Kilka razy w tygodniu 34,13% kilka razy w miesiącu 26,19% kilka razy w roku 10,71% W ogóle nie korzystam 0,00% 11% 29% Codziennie 26% Kilka razy w tygodniu kilka razy w miesiącu kilka razy w roku 34% Wniosek: Mamy do czynienia z grupą respondentów często korzystającą z dróg krajowych i ekspresowych. Większość ankietowanych z dróg krajowych i ekspresowych korzysta kilka razy w tygodniu. Osoby korzystające z nich codziennie stanowią drugą pod względem liczebności grupę. Nieco mniejszą popularnością cieszyła się odpowiedź korzystam z dróg krajowych i ekspresowych kilka razy w miesiącu. Najmniej osób na zadane pytanie odpowiedziało kilka razy w roku. W ankiecie nie brały udziału osoby nie korzystające z dróg krajowych i ekspresowych. 4

5 3. W jakim stopniu przestrzegasz przepisów drogowych? Skala lewa (1) Nigdy nie przestrzegam przepisów drogowych Średnia pozycja Skala prawa (10) 5.42 Zawsze przestrzegam przepisów drogowych Nigdy nie przestrzegam przepisów drogowych - Zawsze przestrzegam przepisów drogowych Wnioski: Stosunek ankietowanych do przestrzegania przepisów drogowych jest neutralny z nieznacznym odchyleniem ku pozytywnemu. Średnia przyporządkowana do określenia stosunku osób do przestrzegania przepisów drogowych wyniosła 5.42, gdzie za zdanie tożsame z wartością 1 przyjmiemy nigdy nie przestrzegam przepisów, a z wartością 10 zawsze przestrzegam przepisów drogowych. 5

6 4. Które zdanie najlepiej oddaje Twój stosunek do przestrzegania przepisów na drodze? Przepisy muszą być przestrzegane, ponieważ są gwarantem ładu i bezpieczeństwa na drogach Przepisów warto przestrzegać w większości przypadków, ale nie we wszystkich Większość przepisów nie ma sensu i poza niektórymi wyjątkami nie warto zwracać na nie uwagi 11,51% 67,46% 21,03% 21% 12% 67% Przepisy muszą być przestrzegane, ponieważ są gwarantem ładu i bezpieczeństwa na drogach Przepisów warto przestrzegać w większości przypadków, ale nie we wszyskich Większość przepisów nie ma sensu i poza niektórymi wyjątkami nie warto zwracać na nie uwagi Wnioski: Grupa respondentów to osoby uznające zasadność istnienia przepisów drogowych, ale kwestionujące niektóre z nich. 67% ankietowanych uważa, że przepisów warto przestrzegać w większości przypadków, ale nie we wszystkich. Wśród pozostałych znacznie bardziej popularną odpowiedzią jest większość przepisów nie ma sensu i poza niektórymi wyjątkami nie warto zwracać na nie uwagi niż przepisy muszą być przestrzegane, ponieważ są gwarantem ładu i bezpieczeństwa na drogach. 6

7 5. Czy zdarza Ci się przekraczać dozwoloną prędkość na autostradach i drogach ekspresowych? Jeśli tak to z jaką nadwyżką? Nie, nie zdarza mi się 5,16% Tak km/h 79,76% Tak km/h 13,10% Tak. Od 40 km/h wzwyż 1,98% 2% 13% 5% Nie, nie zdarza mi się Tak km/h Tak km/h Tak. Od 40 km/h wzwyż 80% Wnioski: Respondenci to osoby, które na ogół przekraczają w nieznacznym stopniu prędkość. Zdecydowana większość ankietowanych przekracza dopuszczalną prędkość od 10 do 30km/h. Wśród pozostałych odpowiadających, najpopularniejszym zachowaniem jest przekraczanie prędkości o wartość od 30 do 40 km/h. Marginalna część badanych na zadane pytanie odpowiedziała nie, nie zdarza mi się (5%) i tak, od 40 km/h wzwyż (niecałe 2%). 7

8 6. Jak myślisz? Co jest największym zagrożeniem jakie czeka na przekraczających dozwoloną prędkość kierowców? Inni uczestnicy ruchu 47,22% Infrastruktura dróg zwężenia, zakręty, itd. 19,84% Zwierzęta 19,44% Roboty drogowe, prace utrzymaniowe i interwencyjne na drodze 13,49% 14% Inni uczestnicy ruchu 19% 47% Infrastruktura dróg zwężenia, zakręty, itd. Zwierzęta 20% Roboty drogowe, prace utrzymaniowe i interwencyjne na drodze Wnioski: Według ankietowanych największym zagrożeniem na drogach są inni kierowcy. Za najmniejsze zagrożenie zostali uznani pracownicy drogowi. Dla większości ankietowanych największe zagrożenie na drodze stanowią inni uczestnicy ruchu. Drugie miejsce zajmuje odpowiedź infrastruktura dróg, zwężenia, zakręty, itd.. Dalej, kolejno są: zwierzęta i roboty drogowe, prace utrzymaniowe i interwencyjne na drodze. 8

9 7. Widzisz oznaczenie informujące Cię o znajdujących się przed Tobą pracach remontowych, utrzymaniowych, interwencyjnych. Co robisz? Zwalniam i zachowuje szczególną ostrożność 14,68% Zwalniam i staram się obserwować otoczenie 25,79% Zwalniam i przejeżdżam bez szczególnego zwracania uwagi na otoczenie 50,79% Nie zwalniam 8,73% 9% 14% Zwalniam i zachowuje szczególną ostrożność Zwalniam i staram się obserwować otoczenie 51% 26% Zwalniam i przejeżdżam bez szczególnego zwracania uwagi na otoczenie Nie zwalniam Wnioski: Grupa respondentów składa się z osób starających się, w pobliżu robót drogowych, zachować minimum ostrożności. Ponad połowa pytanych po zobaczeniu znaku informującego o robotach drogowych zwalnia i przejeżdża bez szczególnego zwracania uwagi na otoczenie. Wśród pozostałych odpowiedzi na zadane pytanie największą popularnością cieszyło się stwierdzenie zwalniam i staram się obserwować otoczenie, a następnie, kolejno: zwalniam i zachowuję szczególną ostrożność i nie zwalniam. 9

10 8. Jak określasz swój stosunek do robotników drogowych i zasadności wykonywanej przez nich pracy? Uważam, że ich praca jest niezbędna dla utrzymania dróg w dobrym stanie. Użyteczność społeczna ww. grupy zawodowej jest wysoka Uważam, że praca robotników drogowych jest tak samo potrzebna, jak innych osób pracujących przy rozwoju infrastruktury Uważam, że są oni zupełnie nieużyteczni społecznie. Ich praca jest bezsensowna 34,52% 57,94% 7,54% 8% 34% Uważam, że ich praca jest niezbędna dla utrzymania dróg w dobrym stanie. Użyteczność społeczna ww. grupy zawodowej jest wysoka Uważam, że praca robotników drogowych jest tak samo potrzebna, jak innych osób pracujących przy rozwoju infrastruktury 58% Uważam, że są oni zupełnie nieużyteczni społecznie. Ich praca jest bezsensowna Wnioski: Respondenci uważają, że grupa zawodowa jaką są robotnicy drogowi, jest potrzebna w takim samym stopniu jak inne, zajmujące się utrzymaniem infrastruktury. Ponad połowa ankietowanych (58%) uważa, że praca robotników drogowych jest tak samo potrzebna, jak innych osób pracujących przy rozwoju infrastruktury. Zdecydowanie najmniejsza część badanych osób uważa pracę robotników drogowych za bezsensowną. Wiele osób, bo aż 34 % uważa, że praca robotników drogowych jest niezbędna, a ich użyteczność społeczna jest wysoka. 10

11 9. Czy kiedykolwiek uczestniczyłeś/łaś w incydencie drogowym? Tak 81,75% Nie 18,25% 18% Tak Nie 82% Wniosek: Zdecydowana większość ankietowanych brała, choć raz, udział w incydencie drogowym. 11

12 10. Czy kiedykolwiek uczestniczyłeś/łaś w incydencie drogowym z udziałem służb interwencyjnych i utrzymania ruchu? Tak 28,17% Nie 71,83% 28% Tak Nie 72% Wniosek: Większość ankietowanych nie brała nigdy udziału w incydencie drogowym z udziałem służb interwencyjnych i utrzymania ruchu. Aż 28% z nich uczestniczyła w tego typu zdarzeniu. 12

13 11. Proszę określić swój wiek: r.ż. 0,40% r.ż. 46,03% r.ż. 41,27% r.ż. 10,32% Powyżej 50 r.ż. 1,98% 2% 1% 10% r.ż. 41% 46% r.ż r.ż r.ż. Powyżej 50 r.ż. Wniosek: Respondenci to ludzie młodzi bądź w średnim wieku. Osoby niepełnoletnie stanowią prawdopodobnie minimalny odsetek grupy. Większość badanych to osoby w wieku od 21 do 30 lat. Na drugim miejscu znajduje się grupa wiekowa lat. W mniejszości są osoby, kolejno, w wieku: od 41 do 50 lat, powyżej 50 roku życia i od 16 do 20 lat. 13

14 12. Od ilu lat masz prawo jazdy: krócej niż rok 0,00% 1-3 lata 1,98% 4-5 lat 13,49% 5-10 lat 51,59% lat 28,97% Ponad 20 lat 3,97% 2% 4% 13% 29% 1-3 lata 4-5 lat 5-10 lat lat Ponad 20 lat 52% Wnioski: Przeważająca cześć respondentów to doświadczeni kierowcy. Ponad połowa ankietowanych posiada prawo jazdy od 5 do 10 lat. Pod względem liczebności na drugim miejscu znajduje się grupa osób posiadających prawo jazdy od 10 do 20 lat. Na dalszych miejscach znajdują się, kolejno, osoby posiadające prawo jazdy: od 4 do 5 lat, ponad 20 lat, od 1 roku do 3 lat. Żaden z ankietowanych nie posiada prawa jazdy krócej niż rok. 14

15 13. Proszę określić swoją płeć: Kobieta 26,98% Mężczyzna 73,02% 27% Kobieta Mężczyzna 73% Wniosek: Zdecydowana większość ankietowanych to mężczyźni. 15

16 14. Jakie masz wykształcenie? Podstawowe 11,90% Średnie / Zawodowe 38,89% Wyższe 49,21% 12% 49% 39% Podstawowe Średnie / Zawodowe Wyższe Wnioski: Respondenci to w większości osoby dobrze wykształcone. Większość ankietowanych posiada wyższe wykształcenie. W badaniu brało udział nieco mniej osób posiadających wykształcenie średnie lub zawodowe. Najmniej liczną grupę stanowią osoby posiadające wykształcenie podstawowe. 16

17 15. W jakim województwie mieszkasz? województwo dolnośląskie 0,00% województwo kujawsko-pomorskie 0,79% województwo lubelskie 0,00% województwo lubuskie 0,79% województwo łódzkie 0,00% województwo małopolskie 4,37% województwo mazowieckie 3,97% województwo opolskie 0,40% województwo podkarpackie 0,00% województwo podlaskie 0,79% województwo pomorskie 88,49% województwo śląskie 0,00% województwo świętokrzyskie 0,40% województwo warmińsko-mazurskie 0,00% województwo wielkopolskie 0,00% województwo zachodniopomorskie 0,00% 1% 1% 0% 1% województwo kujawskopomorskie 4% 0% 4% województwo lubuskie województwo małopolskie województwo mazowieckie województwo opolskie województwo podlaskie 89% województwo pomorskie województwo świętokrzyskie Wniosek: Większość ankietowanych to mieszkańcy województwa pomorskiego. 17

18 16. Od ilu lat masz prawo jazdy/ Czy kiedykolwiek uczestniczyłeś w incydencie drogowym z udziałem służb interwencyjnych i utrzymania ruchu Od ilu lat masz prawo jazdy: Czy kiedykolwiek uczestniczyłeś/łaś w incydencie drogowym z udziałem służb interwencyjnych i utrzymania ruchu? Tak Nie Razem krócej niż rok 1-3 lata 4-5 lat 5-10 lat lat Ponad 20 lat % z wiersza 0,00% 0,00% 0,00% % z kolumny 0,00% 0,00% 0,00% % z wiersza 0,00% 100,00% 100,00% % z kolumny 0,00% 2,76% 1,98% % z wiersza 5,88% 94,12% 100,00% % z kolumny 2,82% 17,68% 13,49% % z wiersza 33,85% 66,15% 100,00% % z kolumny 61,97% 47,51% 51,59% % z wiersza 30,14% 69,86% 100,00% % z kolumny 30,99% 28,18% 28,97% % z wiersza 30,00% 70,00% 100,00% % z kolumny 4,23% 3,87% 3,97% Razem % z wiersza 28,17% 71,83% 100,00% % z kolumny 100,00% 100,00% 100,00% Wniosek: Najwięcej osób uczestniczących w wypadkach z udziałem służb drogowych to kierowcy posiadający prawo jazdy od 5 do 10 lat. Żadna spośród osób posiadających prawo jazdy od 1 roku do 3 lat nie uczestniczyła w tego typu incydencie. 18

19 16. Wiek/ Czy kiedykolwiek uczestniczyłeś w incydencie drogowym z udziałem służb interwencyjnych i utrzymania ruchu Czy kiedykolwiek uczestniczyłeś/łaś w incydencie drogowym z udziałem służb interwencyjnych i utrzymania ruchu? Razem Proszę określić swój wiek: Tak Nie r.ż. % z kolumny 0,00% 0,55% 0,40% r.ż. % z kolumny 39,44% 48,62% 46,03% r.ż. % z kolumny 42,25% 40,88% 41,27% r.ż. % z kolumny 16,90% 7,73% 10,32% Powyżej 50 r.ż. % z kolumny 1,41% 2,21% 1,98% Razem % z kolumny 100,00% 100,00% 100,00% Wniosek: Najwięcej osób uczestniczących kiedykolwiek w incydencie z udziałem służb interwencyjnych i utrzymania ruchu mieści się w przedziale wiekowym od 31 do 40 roku życia. 19

20 17. Od ilu lat masz prawo jazdy/ Czy zdarza Ci się przekraczać dozwoloną prędkość na autostradach i drogach ekspresowych Od ilu lat masz prawo jazdy: Czy zdarza Ci się przekraczać dozwoloną prędkość na autostradach i drogach ekspresowych? Jeśli tak to z jaką nadwyżką? Nie, nie zdarza mi się Tak km/h Tak km/h Tak. Od 40 km/h wzwyż Razem krócej niż rok 1-3 lata 4-5 lat 5-10 lat lat Ponad 20 lat % z wiersza 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% % z kolumny 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% % z wiersza 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% % z kolumny 0,00% 2,49% 0,00% 0,00% 1,98% % z wiersza 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 100,00% % z kolumny 0,00% 8,46% 51,52% 0,00% 13,49% % z wiersza 1,54% 94,62% 3,85% 0,00% 100,00% % z kolumny 15,38% 61,19% 15,15% 0,00% 51,59% % z wiersza 9,59% 73,97% 10,96% 5,48% 100,00% % z kolumny 53,85% 26,87% 24,24% 80,00% 28,97% % z wiersza 40,00% 20,00% 30,00% 10,00% 100,00% % z kolumny 30,77% 1,00% 9,09% 20,00% 3,97% Razem % z wiersza 5,16% 79,76% 13,10% 1,98% 100,00% % z kolumny 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Wniosek: Najwięcej osób nieprzekraczających dozwolonej prędkości na drogach to osoby posiadające prawo jazdy od 10 do 20 lat. Dozwolony próg prędkości o: km/h przekraczają najczęściej osoby posiadające prawo jazdy od 5 do 10 lat, km/h osoby posiadające prawo jazdy od 4 do 5 lat, a od 40 km/h wzwyż osoby posiadające prawo jazdy od 10 do 20 lat. 20

21 16. Proszę określić miejsce swojego zamieszkania? Wieś 1,98% Miasto do 5000 osób 3,57% Miasto od 5000 do osób 5,16% Miasto od osób do osób 20,63% Miasto od osób do osób 55,56% Miasto powyżej osób 13,10% 2% 13% 4% 5% Wieś Miasto do 5000 osób 55% 21% Miasto od 5000 do osób Miasto od osób do osób Miasto od osób do osób Miasto powyżej osób Wniosek: Największy odsetek ankietowanych to osoby zamieszkujące miasta od do osób. Dalej są kolejno miasta o liczbie mieszkańców plasującej się: pomiędzy osób, powyżej osób i do osób. Mieszkańcy wsi to najmniej liczna grupa ankietowanych, stanowiąca zaledwie niecałe 2 % ogółu badanych. 21

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju ROLNYCH W GOSPODARSTWIE W KRAJU ZA 2006 ROK w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Województwo dolnośląskie 14,63 Województwo kujawsko-pomorskie 14,47 Województwo lubelskie 7,15 Województwo lubuskie

Bardziej szczegółowo

XXIII OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY - Lubuskie 2017 w piłce siatkowej

XXIII OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY - Lubuskie 2017 w piłce siatkowej 11-5-217 XXIII OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY - Lubuskie 217 sezon 216/217 A1 9. Łódzkie Świętokrzyskie "A" 11-5-217 A2 1.3 Pomorskie Kujawsko-Pomorskie "A" 11-5-217 A3 12. Świętokrzyskie Kujawsko-Pomorskie

Bardziej szczegółowo

WYPADANIE WŁOSÓW. Wybrane zagadnienia z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Dr Kurt Wolff GmbH & Co. KG Styczeń/Luty 2016

WYPADANIE WŁOSÓW. Wybrane zagadnienia z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Dr Kurt Wolff GmbH & Co. KG Styczeń/Luty 2016 WYPADANIE WŁOSÓW Wybrane zagadnienia z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Dr Kurt Wolff GmbH & Co. KG Styczeń/Luty 2016 GfK Polonia Styczeń/Luty 2016 1 Informacje o badaniu 2 Cel badania Głównym

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W. plan IV- XII 2003 r. Wykonanie

Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W. plan IV- XII 2003 r. Wykonanie Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W 14 371 13 455,56-915,44 93,63% 11 033 10 496,64-536,36 95,14% 10 905 10 760,90-144,10 98,68% 697 576,69-120,31 82,74% 441 415,97-25,03 94,32% 622 510,30-111,70

Bardziej szczegółowo

zdecydowanie nie raczej nie raczej tak zdecydowanie tak RAZEM 30,5% 36,0% 17,7% 2,4% 13,4% 1000

zdecydowanie nie raczej nie raczej tak zdecydowanie tak RAZEM 30,5% 36,0% 17,7% 2,4% 13,4% 1000 Trwa debata na temat osiedlania się w Polsce ludzi z innych krajów i kontynentów. Jedni wskazują na dobroczynne skutki imigracji, inni na zagrożenia. Czy Pana/Pani zdaniem Polska powinna bardziej niż do

Bardziej szczegółowo

raport z badań ankietowych SAMOCHODY I ICH UBEZPIECZENIA Lipiec - Listopad 2007

raport z badań ankietowych SAMOCHODY I ICH UBEZPIECZENIA Lipiec - Listopad 2007 raport z badań ankietowych SAMOCHODY I ICH UBEZPIECZENIA Lipiec - Listopad 2007 (c) Copyright by Estymator Warszawa 2007-1 - www.estymator.com.pl SPIS TREŚCI str treść 3 Zawartość raportu 3 Treść pytań

Bardziej szczegółowo

Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-II 2014 r.

Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-II 2014 r. Warszawa, 17.3.214 r. Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-II 214 r. Według wstępnych danych, w okresie styczeń-luty 214 r. oddano do użytkowania 2378 mieszkań, tj. o 4,9% mniej w porównaniu z analogicznym

Bardziej szczegółowo

Klasówka po szkole podstawowej Historia. Edycja 2006/2007. Raport zbiorczy

Klasówka po szkole podstawowej Historia. Edycja 2006/2007. Raport zbiorczy Klasówka po szkole podstawowej Historia Edycja 2006/2007 Raport zbiorczy Opracowano w: Gdańskiej Fundacji Rozwoju im. Adama Mysiora Informacje ogólne... 3 Raport szczegółowy... 3 Tabela 1. Podział liczby

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Nauczanie języków obcych w klasach najmłodszych szkoły podstawowej..

WSTĘP. Nauczanie języków obcych w klasach najmłodszych szkoły podstawowej.. WSTĘP W opracowaniu tym wykorzystano dane zbierane przez System Informacji Oświatowej SIO dotyczące nauczania języków obcych w szkołach polskich na róŝnych poziomach nauczania. Głównym przedmiotem zainteresowania

Bardziej szczegółowo

raport z badań ankietowych KONSUMENCI I MARKI PIWA Lipiec - Październik 2007

raport z badań ankietowych KONSUMENCI I MARKI PIWA Lipiec - Październik 2007 raport z badań ankietowych KONSUMENCI I MARKI PIWA Lipiec - Październik 2007 (c) Copyright by Estymator Warszawa 2007-1 - www.estymator.com.pl SPIS TREŚCI str treść 3 Zawartość raportu 3 Treść pytań zadawaych

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 25 22.5 2 17.5 procent uczniów 15 12.5 1 7.5 5 2.5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 - wyniki niskie - wyniki średnie - wyniki wysokie liczba punktów

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z telefonów komórkowych przez kierujących pojazdami w Polsce w 2015 roku

Korzystanie z telefonów komórkowych przez kierujących pojazdami w Polsce w 2015 roku Korzystanie z telefonów komórkowych przez kierujących pojazdami w Polsce w 2015 roku I Sesja pomiarowa Wydawca: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z telefonów komórkowych przez kierujących pojazdami w Polsce w 2014 roku

Korzystanie z telefonów komórkowych przez kierujących pojazdami w Polsce w 2014 roku Korzystanie z telefonów komórkowych przez kierujących pojazdami w Polsce w 2014 roku Wydawca: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ul. Chałubińskiego

Bardziej szczegółowo

Realizacja świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w 2013 r.

Realizacja świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w 2013 r. Realizacja świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w 2013 r. 1. Źródło danych Podstawą opracowania jest Centralna Baza Endoprotezoplastyk Narodowego Funduszu Zdrowia (CBE), działająca od marca 2005 r. Gromadzone

Bardziej szczegółowo

Znajomość serwisów internetowych instytucji publicznych

Znajomość serwisów internetowych instytucji publicznych 50 Czy słyszałaś/eś o: Platforma Usług Elektronicznych ZUS 66% 34% epuap 60% profil zaufany epuap 48% 52% obywatel.gov.pl 47% 53% Elektroniczna Księga Wieczysta 45% 55% biznes.gov.pl 60% danepubliczne.gov.pl

Bardziej szczegółowo

JAK CZYTAĆ WYKRESY I DANE STATYSTYCZNE PRZYKŁADY ZADAŃ

JAK CZYTAĆ WYKRESY I DANE STATYSTYCZNE PRZYKŁADY ZADAŃ JAK CZYTAĆ WYKRESY I DANE STATYSTYCZNE PRZYKŁADY ZADAŃ 1. Polityk roku 2003 w Polsce i na Świecie. Badanie CBOS 1. Wyjaśnij kim są poszczególne osoby wymienione w sondażu; 2. Jakie wydarzenia sprawiły,

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 1 9 8 7 procent uczniów 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 - wyniki niskie - wyniki średnie - wyniki wysokie liczba

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 1 9 8 7 procent uczniów 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 - wyniki niskie - wyniki średnie - wyniki wysokie liczba punktów Parametry

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Sprawozdanie z realizacji "Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" ZA STYCZEŃ - GRUDZIEŃ 2009 WARSZAWA, MAJ

Bardziej szczegółowo

BADANIE ŚWIADOMOŚCI KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W ZAKRESIE ZMIANY SPRZEDAWCY ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ PRAKTYK RYNKOWYCH SPRZEDAWCÓW

BADANIE ŚWIADOMOŚCI KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W ZAKRESIE ZMIANY SPRZEDAWCY ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ PRAKTYK RYNKOWYCH SPRZEDAWCÓW BADANIE ŚWIADOMOŚCI KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W ZAKRESIE ZMIANY SPRZEDAWCY ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ PRAKTYK RYNKOWYCH SPRZEDAWCÓW Prezentacja wyników z badania zrealizowanego na zlecenie: Towarzystwa Obrotu

Bardziej szczegółowo

Klasówka po gimnazjum język polski

Klasówka po gimnazjum język polski Klasówka po gimnazjum język polski Rok 2005 Raport zbiorczy Opracowano w: Gdańskiej Fundacji Rozwoju im. Adama Mysiora Informacje ogólne...3 Informacje dotyczące wyników testu...4 2 Informacje ogólne Tegoroczna

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 1 9 8 7 procent uczniów 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 liczba punktów - wyniki niskie - wyniki średnie - wyniki wysokie Parametry rozkładu

Bardziej szczegółowo

Nauczyciele języków obcych w roku szkolnym 2010/2011

Nauczyciele języków obcych w roku szkolnym 2010/2011 Nauczyciele języków obcych w roku szkolnym 2010/2011 Dane statystyczne zebrała Jadwiga Zarębska Opracowanie raportu: Zespół Wydziału Informacji i Promocji ORE SPIS TREŚCI UWAGI OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ 1.

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 1 9 8 7 procent uczniów 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 liczba punktów - wyniki niskie - wyniki średnie - wyniki wysokie Parametry rozkładu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 29 lutego 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 29 lutego 2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 7 marca 2007

Bardziej szczegółowo

Endoprotezoplastyka stawowa w 2012 r.

Endoprotezoplastyka stawowa w 2012 r. Endoprotezoplastyka stawowa w 2012 r. Endoprotezoplastyka stawowa w 2012 r. Narodowy Fundusz Zdrowia miał zawarte umowy z 313 świadczeniodawcami na wykonywanie endoprotezoplastyki stawowej. W 2012 roku

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku Szczecin 2016 Według danych Eurostat zharmonizowana stopa bezrobocia 1 dla Polski

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka chorób nowotworowych diagnostyka i rola lekarzy rodzinnych. dla Fundacji Onkologia 2025

Profilaktyka chorób nowotworowych diagnostyka i rola lekarzy rodzinnych. dla Fundacji Onkologia 2025 Profilaktyka chorób nowotworowych diagnostyka i rola lekarzy rodzinnych P R E Z E N T A C J A W Y N I K Ó W B A D A N I A dla Fundacji Onkologia 2025 21 listopada 2014 Badania diagnostyczne rekomendowane

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. Warszawa, 2009.10.16 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. W Polsce w 2008 r. prowadziło działalność 1780 tys. przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób

Bardziej szczegółowo

Klasówka po gimnazjum biologia. Edycja 2006\2007. Raport zbiorczy

Klasówka po gimnazjum biologia. Edycja 2006\2007. Raport zbiorczy Klasówka po gimnazjum biologia Edycja 2006\2007 Raport zbiorczy Opracowano w: Gdańskiej Fundacji Rozwoju im. Adama Mysiora Informacje ogólne... 3 Raport szczegółowy... 3 Tabela. Podział liczby uczniów

Bardziej szczegółowo

Raport z wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002 [...]

Raport z wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002 [...] Raport z wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002 [...] 6. OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE Spisy powszechne ludności są jedynym badaniem pełnym, którego wyniki pozwalają ustalić liczbę osób

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 15 13.5 12 1.5 procent uczniów 9 7.5 6 4.5 3 1.5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 - wyniki niskie - wyniki średnie - wyniki wysokie liczba punktów Parametry

Bardziej szczegółowo

24% ZASIĘG WYDAWNICZY. Oddziałów ŚWIECIE BRODNICA. mutacji terenowych. Docieramy do: mieszkańców regionu CHOJNICE GRUDZIĄDZ BYDGOSZCZ TORUŃ ŻNIN LIPNO

24% ZASIĘG WYDAWNICZY. Oddziałów ŚWIECIE BRODNICA. mutacji terenowych. Docieramy do: mieszkańców regionu CHOJNICE GRUDZIĄDZ BYDGOSZCZ TORUŃ ŻNIN LIPNO CHOJNICE 10 GRUDZIĄDZ Oddziałów ŚWIECIE BRODNICA 6 mutacji terenowych BYDGOSZCZ TORUŃ Docieramy do: 24% ŻNIN mieszkańców regionu LIPNO INOWROCŁAW WŁOCŁAWEK Badanie: Polskie Badanie Czytelnictwa, grudzień

Bardziej szczegółowo

Zatrudnimy tylko doświadczonego pracownika

Zatrudnimy tylko doświadczonego pracownika Zatrudnimy tylko doświadczonego pracownika Na koniec I kwartału 2012 roku stopa bezrobocia uplasowała się na poziomie 13,3 proc. Według danych serwisu Szybkopraca.pl w tym okresie najłatwiej było znaleźć

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 576 KOMUNIKAT MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 8 lipca 2013 r.

Warszawa, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 576 KOMUNIKAT MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 8 lipca 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 576 KOMUNIKAT MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 8 lipca 2013 r. w sprawie listy programów operacyjnych

Bardziej szczegółowo

Polacy na temat łowiectwa. Raport TNS Polska dla. Polacy na temat łowiectwa

Polacy na temat łowiectwa. Raport TNS Polska dla. Polacy na temat łowiectwa Raport TNS Polska dla Spis treści 1 O badaniu 4 2 3 Aneks 13 Wyniki badania 7 2 Raport przygotowany został na zlecenie Ministerstwa Środowiska przez Zespół Badań Społecznych w TNS Polska. Projekt sfinansowany

Bardziej szczegółowo

Statystyki serwisu oraz profil użytkowników

Statystyki serwisu oraz profil użytkowników Statystyki serwisu oraz profil użytkowników Adres biura Skąpiec.pl: Ul. Zelwerowicza 20 III piętro 53-676 Wrocław 1. Statystyki oglądalności serwisu Skąpiec.pl 1.1. Odsłony. Poniżej przedstawiamy statystyki

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE Z PUNKTÓW KONSULTACYJNO-DIAGNOSTYCZNYCH

WYBRANE DANE Z PUNKTÓW KONSULTACYJNO-DIAGNOSTYCZNYCH WYBRANE DANE Z PUNKTÓW KONSULTACYJNO-DIAGNOSTYCZNYCH SPOTKANIE ZESPOŁU DS. REALIZACJI KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV I ZWALCZANIA AIDS 7 grudnia 2016 r. DANE SKUMULOWANE (dane NIZP-PZH)

Bardziej szczegółowo

Realizacja świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w 2014 r.

Realizacja świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w 2014 r. Realizacja świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w 2014 r. 1. Źródło danych Opracowanie zostało sporządzone na podstawie Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk Narodowego Funduszu Zdrowia (CBE), działającej

Bardziej szczegółowo

NAUKA EDUKACJA STUDENCI ZAINTERESOWANIA. Oddziaływanie ośrodków akademickich województwa małopolskiego UNIWERSYTET. Streszczenie CELE KOMPETENCJE

NAUKA EDUKACJA STUDENCI ZAINTERESOWANIA. Oddziaływanie ośrodków akademickich województwa małopolskiego UNIWERSYTET. Streszczenie CELE KOMPETENCJE NAUKA WWW.OBSERWATORIUM.MALOPOLSKA.PL CELE Oddziaływanie ośrodków akademickich województwa małopolskiego Streszczenie KOMPETENCJE EDUKACJA UNIWERSYTET Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego Departament

Bardziej szczegółowo

Wyniki wyboru LSR w 2016 r.

Wyniki wyboru LSR w 2016 r. Wyniki wyboru LSR w 2016 r. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Czerwiec 2016 r. Wnioski o wybór LSR Województwo Tylko, EFRR i EFS Tylko i Tylko EFS EFRR i EFS,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO NA TEMAT WPŁYWU CENY CZEKOLADY NA JEJ ZAKUP. Katarzyna Szady. Sylwia Tłuczkiewicz. Marta Sławińska.

RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO NA TEMAT WPŁYWU CENY CZEKOLADY NA JEJ ZAKUP. Katarzyna Szady. Sylwia Tłuczkiewicz. Marta Sławińska. RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO NA TEMAT WPŁYWU CENY CZEKOLADY NA JEJ ZAKUP Katarzyna Szady Sylwia Tłuczkiewicz Marta Sławińska Karolina Sugier Badanie koordynował: Dr Marek Angowski Lublin 2012 I. Metodologia

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wstępnych danych Raportu z działalności funduszy pożyczkowych w 2015 r. Walne Zebranie Członków PZFP, 17 marca 2016 r.

Prezentacja wstępnych danych Raportu z działalności funduszy pożyczkowych w 2015 r. Walne Zebranie Członków PZFP, 17 marca 2016 r. Prezentacja wstępnych danych Raportu z działalności funduszy pożyczkowych w 2015 r. Walne Zebranie Członków PZFP, 17 marca 2016 r., Mszczonów Podsumowanie oraz porównanie do 2014 r. Dane za 2015 rok (71

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych. Wykorzystanie bazy noclegowej 1 w 2008 roku

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych. Wykorzystanie bazy noclegowej 1 w 2008 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych Materiał na konferencję prasową w dniu 25 czerwca 2009 r. Notatka Informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Wykorzystanie bazy noclegowej 1 w 2008 roku Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2015 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2015 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2015 roku Szczecin 2015 Według danych Eurostat zharmonizowana stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE 1. Mieszkania oddane do eksploatacji w 2007 r. 1 Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w Polsce w 2007 r. oddano do użytku 133,8 tys. mieszkań, tj. o około 16% więcej

Bardziej szczegółowo

Ankieta czytelników "Biblioteki w Szkole"

Ankieta czytelników Biblioteki w Szkole Raport z badania ankietowego Ankieta czytelników "Biblioteki w Szkole" Strona 1/102 Spis treści Komentarz autora.................................................. 4 1. Twoja główna profesja..............................................

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY RAPORT Z BADANIA OGLĄDALNOŚCI TV TRWAM PRZEPROWADZONEGO PRZEZ EUROPEJSKI INSTYTUT STUDIÓW I ANALIZ WE WRZEŚNIU 2014 ROKU

SKRÓCONY RAPORT Z BADANIA OGLĄDALNOŚCI TV TRWAM PRZEPROWADZONEGO PRZEZ EUROPEJSKI INSTYTUT STUDIÓW I ANALIZ WE WRZEŚNIU 2014 ROKU SKRÓCONY RAPORT Z BADANIA OGLĄDALNOŚCI TV TRWAM PRZEPROWADZONEGO PRZEZ EUROPEJSKI INSTYTUT STUDIÓW I ANALIZ WE WRZEŚNIU 2014 ROKU 1. Metodologia badań Badanie ankietowe przeprowadzono w dniach od 4 do

Bardziej szczegółowo

Raport miesiąca Rejestracja w urzędzie pracy

Raport miesiąca Rejestracja w urzędzie pracy Raport miesiąca Rejestracja w urzędzie pracy Rejestracja w urzędzie pracy to proces dobrowolny. Wiele osób rejestruje się jednak, by zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, dzięki pomocy uzyskanej z urzędu.

Bardziej szczegółowo

Platforma C. Czynniki demograficzne

Platforma C. Czynniki demograficzne Platforma C. Czynniki demograficzne W tabeli 1 (33). odpowiedz na pytania dotyczące zjawisk charakteryzujących twoje otoczenie dalsze. Pytania obejmują czynniki demograficzne. Odpowiedzi wymagają od ciebie

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 1 9 8 7 procent uczniów 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 - wyniki niskie - wyniki średnie - wyniki wysokie liczba punktów Parametry

Bardziej szczegółowo

InfoDług www.big.pl/infodlug Profil klienta podwyższonego ryzyka Klient podwyższonego ryzyka finansowego to najczęściej mężczyzna pomiędzy 30 a 39 rokiem życia, mieszkający w województwie śląskim lub mazowieckim,

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 5 4.5 4 3.5 procent uczniów 3 2.5 2 1.5 1.5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 32 liczba punktów - wyniki niskie - wyniki średnie

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

MŁODZI O EMERYTURACH

MŁODZI O EMERYTURACH K.020/12 MŁODZI O EMERYTURACH Warszawa, kwiecień 2012 roku Zdecydowana większość młodych Polaków (91%) uważa, że problem emerytur jest ważny dla wszystkich obywateli, bez względu na ich wiek. Prawie trzy

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r.

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 03.10.2016 r. Opracowanie sygnalne Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r. W 2015 r. działalność gospodarczą w Polsce prowadziło

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT WYDZIAŁU ROZGRYWEK nr 18/2016/2017

KOMUNIKAT WYDZIAŁU ROZGRYWEK nr 18/2016/2017 L.dz. 2266/2016 Warszawa, dnia 22 grudnia 2016 r. KOMUNIKAT WYDZIAŁU ROZGRYWEK nr 18/2016/2017 dot. końcowej weryfikacji turniejów półfinałowych OOM dziewcząt i chłopców Wydział Rozgrywek Polskiego Związku

Bardziej szczegółowo

Poparcie dla partii politycznych w województwach

Poparcie dla partii politycznych w województwach KOMUNIKAT Z BADAŃ ISSN 2353-5822 Nr 7/2018 Poparcie dla partii politycznych w województwach Styczeń 2018 Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą. Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM.

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. 1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. Z danych wstępnych nadesłanych do Wydziału Ruchu Drogowego Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wynika, że w styczniu 2014 roku miały miejsce:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 marca 2014 r. Poz. 176 KOMUNIKAT MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 5 lutego 2014 r.

Warszawa, dnia 4 marca 2014 r. Poz. 176 KOMUNIKAT MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 5 lutego 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 marca 2014 r. Poz. 176 KOMUNIKAT MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie listy programów operacyjnych

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 1 9 8 7 procent uczniów 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 liczba punktów - wyniki niskie - wyniki średnie - wyniki wysokie Parametry

Bardziej szczegółowo

Skala depopulacji polskich miast i zmiany struktury demograficznej - wnioski ze spisu ludności i prognozy demograficznej do 2035 roku

Skala depopulacji polskich miast i zmiany struktury demograficznej - wnioski ze spisu ludności i prognozy demograficznej do 2035 roku Skala depopulacji polskich miast i zmiany struktury demograficznej - wnioski ze spisu ludności i prognozy demograficznej do 2035 roku Konferencja Zarządzanie rozwojem miast o zmniejszającej się liczbie

Bardziej szczegółowo

Badanie relacji sąsiedzkich

Badanie relacji sąsiedzkich Badanie relacji sąsiedzkich raport portalu Morizon.pl maj 2017 Spis treści Wstęp 3 Wyniki ogólne 4 Wyniki szczegółowe 9 Dolnośląskie 10 Kujawsko-pomorskie 14 Lubelskie 18 Lubuskie 22 Łódzkie 26 Małopolskie

Bardziej szczegółowo

Nadmierna prędkość w ruchu drogowym nowe wyzwania

Nadmierna prędkość w ruchu drogowym nowe wyzwania Nadmierna prędkość w ruchu drogowym nowe wyzwania Procentowe porównanie ilości ofiar śmiertelnych wypadków drogowych w 2010 roku do roku 2001 w państwach Unii Europejskiej Procentowe porównanie ilości

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy i Polityki Spo ecznej Departament Rynku Pracy

Ministerstwo Pracy i Polityki Spo ecznej Departament Rynku Pracy Ministerstwo Pracy i Polityki Spo ecznej Departament Rynku Pracy INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE ZATRUDNIENIA W WOJEWÓDZKICH I POWIATOWYCH URZ DACH PRACY W 2011 ROKU Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy. Dojazdy do pracy w 2010 roku na podstawie BAEL

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy. Dojazdy do pracy w 2010 roku na podstawie BAEL Materiał na konferencję prasową w dniu 22 grudnia 2011 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY Dojazdy w 2010 roku na podstawie BAEL 1. Wstęp Dojazdy są zjawiskiem bardzo

Bardziej szczegółowo

Baza noclegowa w I kwartale 2012 roku 1

Baza noclegowa w I kwartale 2012 roku 1 Materiał na konferencję prasową w dniu 31 maja 212 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Baza noclegowa w I kwartale 212 roku

Bardziej szczegółowo

W spisie ludności 2002 ustalano główne i dodatkowe źródło utrzymania dla poszczególnych osób oraz

W spisie ludności 2002 ustalano główne i dodatkowe źródło utrzymania dla poszczególnych osób oraz Źródło: www.stat.gov.pl (GUS) Rozdział V. CHARAKTERYSTYKA EKONOMICZNA LUDNOŚ CI 16. Źródła utrzymania W spisie ludności 2002 ustalano główne i dodatkowe źródło utrzymania dla poszczególnych osób oraz odrębnie

Bardziej szczegółowo

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW. LUTY 2014 R. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW. LUTY 2014 R. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW. LUTY 2014 R. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Według stanu w końcu lutego 2014 r. w województwie kujawsko-pomorskim

Bardziej szczegółowo

Dane te w porównaniu z sierpniem roku poprzedniego przedstawiają się następująco:

Dane te w porównaniu z sierpniem roku poprzedniego przedstawiają się następująco: STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM W SIERPNIU 2006r. Z danych wstępnych nadesłanych do Wydziału Profilaktyki w Ruchu Drogowym Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wynika, że w sierpniu

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty przyznane w 2009 r.

Emerytury i renty przyznane w 2009 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty przyznane w 2009 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 331,4 tys. osób Średni wiek emerytów: 59,3 lat Średni wiek osób,

Bardziej szczegółowo

Realizacja świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w 2015 r.

Realizacja świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w 2015 r. Realizacja świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w 2015 r. 1. Źródło danych Opracowanie zostało sporządzone na podstawie Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk Narodowego Funduszu Zdrowia (CBE), działającej

Bardziej szczegółowo

Ewolucja poziomu zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw

Ewolucja poziomu zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw Biuletyn Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy KPP Numer 4 Ewolucja poziomu zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw Czerwiec był piątym kolejnym miesiącem, w którym mieliśmy do czynienia ze spadkiem

Bardziej szczegółowo

Wybrane wskaźniki jakości życia mieszkańców województwa łódzkiego na tle innych województw aktualne wyniki badań. Anna Jaeschke

Wybrane wskaźniki jakości życia mieszkańców województwa łódzkiego na tle innych województw aktualne wyniki badań. Anna Jaeschke Wybrane wskaźniki jakości życia mieszkańców województwa łódzkiego na tle innych województw aktualne wyniki badań Anna Jaeschke Jakość życia w świetle badań GUS Jednym z badańprzeprowadzanych przez Główny

Bardziej szczegółowo

InfoDług Kwota zaległych płatności w poszczególnych województwach Na koniec grudnia 2011 r. większość województw polskich przekroczyła 1 miliard złotych zaległości płatniczych, obecnie jest ich 13 z 16

Bardziej szczegółowo

4.2. Migranci. Wykres 5. Gospodarstwa domowe według liczby korzystających z biletów okresowych transportu publicznego

4.2. Migranci. Wykres 5. Gospodarstwa domowe według liczby korzystających z biletów okresowych transportu publicznego Wykres 5. Gospodarstwa domowe według liczby korzystających z biletów okresowych transportu publicznego Nikt nie korzysta 55,5% 1 osoba 35,6% 3 osoby i więcej 1,2% 2 osoby 7,7% 4.2. Migranci Kierunki napływu

Bardziej szczegółowo

Postrzeganie problemu niedożywienia dzieci w Polsce przez pracowników szkół i ośrodków pomocy społecznej raport z badania ilościowego

Postrzeganie problemu niedożywienia dzieci w Polsce przez pracowników szkół i ośrodków pomocy społecznej raport z badania ilościowego Postrzeganie problemu niedożywienia dzieci w Polsce przez pracowników szkół i ośrodków pomocy społecznej raport z badania ilościowego dla Warszawa, 23.01.2013 Cele i metodologia Cele badania GŁÓWNY CEL

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku Szczecin 2014 Według danych

Bardziej szczegółowo

Badanie krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim w roku 2014 Streszczenie raportu wyniki desk research

Badanie krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim w roku 2014 Streszczenie raportu wyniki desk research Badanie krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim w roku 2014 Streszczenie raportu wyniki desk research Listopad 2014 Wielkość i rozkład przestrzenny ruchu turystycznego

Bardziej szczegółowo

Opracował: mgr inż. Krzysztof Opoczyński. Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Warszawa, 2001 r.

Opracował: mgr inż. Krzysztof Opoczyński. Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Warszawa, 2001 r. GENERALNY POMIAR RUCHU 2000 SYNTEZA WYNIKÓW Opracował: mgr inż. Krzysztof Opoczyński Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Warszawa, 2001 r. SPIS TREŚCI 1. Wstęp...1 2. Obciążenie

Bardziej szczegółowo

Źródło danych statystycznych i definicji. Uwagi ogólne

Źródło danych statystycznych i definicji. Uwagi ogólne Dział 1 DEMOGRAFIA - 13 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Tablice wynikowe opracowane w latach 1999 2011 przez Główny Urząd Statystyczny w Warszawie udostępnił Urząd Statystyczny w Bydgoszczy.

Bardziej szczegółowo

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM.

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. 1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. Z danych wstępnych nadesłanych do Wydziału Profilaktyki w Ruchu Drogowym Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wynika, że w październiku 2006

Bardziej szczegółowo

Bezpieczniej na przejazdach kolejowo-drogowych w całej Polsce

Bezpieczniej na przejazdach kolejowo-drogowych w całej Polsce Bezpieczniej na przejazdach kolejowo-drogowych w całej Polsce POIiŚ 7.1-80 Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na przejazdach kolejowych etap II Założenia projektu Projekt zakłada

Bardziej szczegółowo

ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH INFORMACJE OGÓLNE

ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH INFORMACJE OGÓLNE ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH INFORMACJE OGÓLNE (Źródło informacji ROCZNIK STATYSTYCZNY ROLNICTWA 2014 Głównego Urzędu Statystycznego) POWIERZCHNIA UŻYTKÓW ROLNYCH WEDŁUG WOJEWÓDZTW według

Bardziej szczegółowo

Dlatego prosimy o Państwa uwagi, sugestie chętnie wykorzystamy je w przyszłości.

Dlatego prosimy o Państwa uwagi, sugestie chętnie wykorzystamy je w przyszłości. Strona 1 Strona 2 Szanowni Państwo Rada nadzorcza jest jednym z głównych organów korporacyjnym spółek kapitałowych, ale nie tylko spółek. Rady nadzorcze (bądź komisje rewizyjne, ewentualnie rady ) występują

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS BENEFICJENCI ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH W 2013 R. Podstawowe źródło danych opracowania

Bardziej szczegółowo

Premie dla młodych rolników: ostatni dzień na złożenie wniosków

Premie dla młodych rolników: ostatni dzień na złożenie wniosków .pl Premie dla młodych rolników: ostatni dzień na złożenie wniosków Autor: Elżbieta Sulima Data: 29 kwietnia 2016 1 / 5 .pl Rolniku! Dzisiaj, 29 kwietnia, mija termin składania dokumentów na dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIA UŻYTKÓW ROLNYCH WEDŁUG WOJEWÓDZTW. Województwo

POWIERZCHNIA UŻYTKÓW ROLNYCH WEDŁUG WOJEWÓDZTW. Województwo ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH INFORMACJE OGÓLNE (Źródło informacji ROCZNIK STATYSTYCZNY ROLNICTWA 2015 Głównego Urzędu Statystycznego opublikowany 15 stycznia 2016 r.) POWIERZCHNIA UŻYTKÓW

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIA UŻYTKÓW ROLNYCH WEDŁUG WOJEWÓDZTW. Województwo

POWIERZCHNIA UŻYTKÓW ROLNYCH WEDŁUG WOJEWÓDZTW. Województwo ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH INFORMACJE OGÓLNE (Źródło informacji ROCZNIK STATYSTYCZNY ROLNICTWA 2016 Głównego Urzędu Statystycznego opublikowany 15 stycznia 2017 r.) POWIERZCHNIA UŻYTKÓW

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 1 9 8 7 procent uczniów 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 - wyniki niskie - wyniki średnie - wyniki wysokie liczba punktów Parametry rozkładu wyników

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy PROGRAM 30 MINUS. Informacja

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy PROGRAM 30 MINUS. Informacja MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy PROGRAM 30 MINUS Informacja dotycząca wykorzystania w roku 2010 środków rezerwy Funduszu Pracy przeznaczonych na realizację Programu aktywizacji

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 8.6.215 r. Notatka informacyjna Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 1 w I kwartale 215 roku W pierwszych trzech miesiącach roku 215, w porównaniu do I kwartału

Bardziej szczegółowo

Bóle kręgosłupa. Raport badawczy

Bóle kręgosłupa. Raport badawczy Bóle kręgosłupa Raport badawczy Spis treści Slajdy Metodologia badania 3 Podsumowanie wyników 4-5 Szczegółowe wyniki badania 6-19 Struktura demograficzna 20-23 Kontakt 24 Metodologia badania Badanie zostało

Bardziej szczegółowo

Zakupy Polaków planowane czy nie?

Zakupy Polaków planowane czy nie? Zakupy Polaków planowane czy nie? PANEL PROMOCYJNY METODOLOGIA Metoda badawcza CAWI (Computer Assisted Web Interview) badanie internetowe wspomagane komputerowo Wielkość próby 1019 wywiadów próba ogólnopolska,

Bardziej szczegółowo

Ocena sytuacji rynku sprzedaży zbóż

Ocena sytuacji rynku sprzedaży zbóż - 1 - AgriNet24 Internetowe sondaże Ocena sytuacji rynku sprzedaży zbóż lipiec 2014, Wrocław - 2 - Informacje o badaniu Grupa docelowa Technika wywiadów Internauci, Użytkownicy Agrofoto.pl CAPI Liczebność

Bardziej szczegółowo

ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH

ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH INFORMACJE OGÓLNE (Źródło informacji ROCZNIK STATYSTYCZNY ROLNICTWA 2010 Głównego Urzędu Statystycznego) ROLNICZE UŻYTKOWANIE GRUNTÓW WEDŁUG WOJEWÓDZTW użytki

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty przyznane w 2016 r.

Emerytury i renty przyznane w 2016 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Emerytury i renty przyznane w 2016 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 314,8 tys. osób Średni wiek emerytów: Średni

Bardziej szczegółowo

ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH INFORMACJE OGÓLNE (Źródło informacji ROCZNIK STATYSTYCZNY ROLNICTWA 2013 Głównego Urzędu Statystycznego)

ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH INFORMACJE OGÓLNE (Źródło informacji ROCZNIK STATYSTYCZNY ROLNICTWA 2013 Głównego Urzędu Statystycznego) ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH INFORMACJE OGÓLNE (Źródło informacji ROCZNIK STATYSTYCZNY ROLNICTWA 2013 Głównego Urzędu Statystycznego) POWIERZCHNIA UŻYTKÓW ROLNYCH WEDŁUG WOJEWÓDZTW według

Bardziej szczegółowo

Z danych wstępnych dot. stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wynika, że w sierpniu 2013 roku doszło do:

Z danych wstępnych dot. stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wynika, że w sierpniu 2013 roku doszło do: 1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. Z danych wstępnych dot. stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wynika, że w sierpniu 2013 roku doszło do: 3 611 wypadków drogowych, w których 355 osób zginęło, a

Bardziej szczegółowo

Twój zysk, Twój rozwój urzędy pracy dla pracodawców Wejherowo, 14 marca 2016

Twój zysk, Twój rozwój urzędy pracy dla pracodawców Wejherowo, 14 marca 2016 Refundacja pracodawcom kosztów zatrudnienia młodych osób (do 30 r.ż.) art.150 f. Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz. U z 2015 r. poz. 149 ze zm.)

Bardziej szczegółowo