Zintegrowany system informacji o nieruchomościach (ZSIN) architektura i funkcjonalność

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zintegrowany system informacji o nieruchomościach (ZSIN) architektura i funkcjonalność"

Transkrypt

1 Zintegrowany system informacji o nieruchomościach (ZSIN) architektura i funkcjonalność Jarosław Zembrzuski Zastępca Dyrektora Centralnego Ośródka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Warszawa, r.

2 Agenda spotkania 1. Rejestry włączone do ZSIN 2. ZSIN w kontekście architektury SIG 3. Architektura ZSIN i założenia techniczne 4. Funkcjonalność ZSIN

3 Architektura biznesowa ZSIN kluczowe jednostki organizacyjne GUGiK Główny Geodeta Kraju CODGiK Minister Sprawiedliwości NKW Departament Informacji o Nieruchomościach Dział Systemu Katastralnego Minister Spraw Wewnętrznych PESEL Zespół Projektowy ZSIN Dział Państwowego Rejestru Granic Prezes GUS TERYT REGON Dział Geoportalu Prezes ARiMR KSEP PODGiK Dysponenci danych Służba Geodezyjna i Kartograficzna

4 Związki pomiędzy zbiorami danych ZSIN, a innymi rejestrami publicznymi Rejestry powiązane EPN i inne rejestry resortu finansów Rejestry ZSIN dane osobowe Rejestry referencyjne powiązane PESEL Rejestry resortu rolnictwa EGiB dane przedmiotowe REGON Rejestry służby geodezyjnej i kartograficznej dane przedmiotowe dane przedmiotowe dane adresowe KRS EMUiA Rejestry resortu środowiska NKW dane obiektów zabytkowych CBDoZ Rejestry GUS dane obiektów chronionych CRFOP Rejestry resortu spraw wewnętrznych dane adresowe TERYT

5 Komunikacja pomiędzy rejestrami EGiB EPN NKW PRG ZSIN Centralne Repozytorium ZSIN PESEL REGON KSEP TERYT

6 Pryncypia architektoniczne SIG (systemy informacyjne GUGiK) Narzędzia do harmonizacji Geoportal KSZBDOT SDI EMUiA UMM SZ PZGiK SIG SZPRG ZSIN PRPOG SZNMT envidms SZPRNG K-GESUT

7 Architektura systemu ZSIN w kontekście SIG SZ PZGiK SZ PRNG K- GESUT SZNMT ZSIN SZPRG EMUiA KSZ BDOT Moduł SDI UMM Uwierzytelnianie Routing Szyna usług Rejestr usług Zarz. Proc. Bizn. Generatormetad Walidator Edytor metadanych metadanych metadanych Autoryzacja Monitoring Zarz. usługami Pol. bezpieczeństwa Narzędzia do harmonizacji Magazyny danych Geoportal 2

8 WARSTWY INFRASTRUKTURY SPRZĘTOWEJ Oprogramowanie Usługi SIG - Zastosowane technologie Szyna usług ESB (Oracle Enterprise Service Bus) broker usług SIG oraz komponent odpowiedzialny za autoryzację użytkowników Aplikacje Serwery ZSIN, G2, EMUiA, SZPRG i inne Serwery typu blade (IBM, HP) 18 serwerów fizycznych łącznie 300 core (72 CPU) i 10,7 TB pamięci RAM Wirtualizacja (VMware) ok. 600 maszyn wirtualnych Magazyny danych Sieć Baza danych Macierz Storwize v7000 (IBM) do wirtualizacji (obecnie 130 TB) Macierz SoNAS (IBM) wysokowydajna i wysokopojemna przestrzeń dyskowa (obecnie 566 TB) Juniper; NLB F5 BIG-IP 5250 (F5 Networks) urządzenia bezpieczeństwa oraz równoważenia ruchu sieciowego Exadata (Oracle) zintegrowane środowisko sprzętowo-bazodanowe klaster 4 nodowy, 1,1 TB pamięci RAM, 316 TB przestrzeni na dane

9 Ustawowe* e-usługi ZSIN prowadzenie centralnego repozytorium kopii zbiorów danych EGiB monitorowanie w skali poszczególnych województw oraz całego kraju spójności i jakości zbiorów danych EGiB wymiana danych w formie dokumentów elektronicznych między EGiB a innymi rejestrami publicznymi, takimi jak: KW, PRG, TERYT, REGON, KSEP, w zakresie niezbędnym do prowadzenia tych rejestrów publicznych, a także przekazywanie w formie dokumentów elektronicznych zawiadomień o zmianach danych, dokonywanych w poszczególnych rejestrach publicznych, mających znaczenie dla innych rejestrów publicznych włączonych do zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach * Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

10 Ustawowe e-usługi ZSIN c.d. dokonywanie przez sądy prowadzące KW sprawdzeń, o których mowa w art Kodeksu postępowania cywilnego weryfikacja zgodności danych EGiB z danymi zawartymi w: KW, PESEL, REGON oraz TERYT, a także pozyskiwanie danych zawartych w tych rejestrach na potrzeby EGiB udostępnianie organom administracji publicznej zintegrowanych zbiorów danych ewidencji gruntów i budynków, niezbędnych do realizacji przez te organy ich ustawowych zadań publicznych, dotyczących w szczególności badań statystycznych, spisów powszechnych, prowadzenia REGON, prowadzenia TERYT, planowania gospodarczego, planowania przestrzennego, środowiska, ewidencji podatkowej nieruchomości, kontroli państwowej, zwalczania korupcji oraz bezpieczeństwa wewnętrznego przeprowadzanie analiz przestrzennych na zbiorach danych EGiB obejmujących obszary większe niż jeden powiat

11 Główne procesy biznesowe

12 Systemy informatyczne ZSIN Architektura systemu ZSIN EGiB EGiB EGiB NKW KSEP EPN (epuap) Geoportal Aplikacja (Portal) ZSIN Broker usług ZSIN Uwierzytelnianie Routing Rejestr usług Zarz. Proc. Bizn. Autoryzacja Monitoring Zarz. usługami Pol. bezpieczeństwa CR ZSIN PRG SRP REGON TERYT

13 Architektura systemu ZSIN EGiB EGiB KSEP NKW REGON TERYT EPN (epuap) PRG G2 Internet ZSIN IPE Wydzielona sieć SRP

14 Założenia techniczne ZSIN wymiana danych za pomocą usług sieciowych (Web Services) przy wykorzystaniu następujących standardów: SOAP wersja 1.1 lub 1.2, WSDL wersja 1.1, WMS, WFS wymiana danych przy uwzględnieniu następujących formatów: XML, GML, PDF komunikacja za pomocą protokołu HTTPS komunikacja pomiędzy systemami włączonymi do ZSIN oraz udostępnianie usług ZSIN za pomocą szyny usług infrastruktura techniczna ZSIN jest tworzona i utrzymywana z zachowaniem przepisów wydanych na podstawie art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz przy zastosowaniu norm oraz uznanych w obrocie profesjonalnym standardów i metodyk

15 Szyna usług dla ZSIN Systemy zewnętrzne Szyna usług SB ZSIN SB SOA Szyna usług OGC Systemy dziedzinowe SIG

16 Interfejsy komunikacyjne udostępniane przez ZSIN Interfejsy obsługi zawiadomień: IZawiadomienie, INadawcaZawiadomien, IAdresatZawiadomien Usługi danych przestrzennych: WMS.EGIB/WFS.EGIB, WMS.KSEP/WFS.KSEP (proxy), WMS.PRG/WFS.PRG (proxy) Usługi wyszukiwania: ZSIN.SRP.Wyszukiwanie (proxy), ZSIN.NKW.Wyszukiwanie (proxy), ZSIN.REGON.Wyszukiwanie (proxy), ZSIN.TERYT.Wyszukiwanie (proxy) Interfejs raportów udostępniający raporty: informacja z rejestru gruntów, informacja z rejestru budynków, informacja z rejestru lokali, wykaz nieruchomości, raport miesięczny GUS, raport kwartalny GUS Interfejs komunikacyjny: IWeryfikacjaIntegralnosci umożliwiający dokonywanie weryfikacji integralności danych z pliku GLM przychodzących z Aplikacji do walidacji plików GML z danymi w Centralnym Repozytorium

17 Centralne Repozytorium Centralne Repozytorium Kopii Zbiorów Danych EGiB umożliwia wdrożenie funkcjonalności mających na celu: weryfikację zgodności danych EGiB z danymi zawartymi w Księgach Wieczystych, udostępnianie organom administracji publicznej zintegrowanych danych EGiB, przeprowadzanie analiz przestrzennych, monitorowanie jakości danych EGiB, dokonywanie przez sądy prowadzące księgi wieczyste sprawdzeń. Model jakości danych EGiB Dostosowanie danych EGiB Centralne Repozytorium (nowa jakość)

18 Aplikacja ZSIN SRP NKW EGiB Obsługa zawiadomień EGiB 1 2 zawiadomienie o zmianach danych EGiB do ZSIN zawiadomienie o zmianach danych EGiB do NKW KESP 1 2 7b PRG 3 6 zawiadomienie o zmianach danych EGiB do EPN zawiadomienie o nowych wpisach w KW do EGiB 4 5 7a informacja o zmianie w danych PESEL TERYT 8 6 Aplikacja ZSIN 3 7a PESEL 4 zawiadomienie o zmianach danych EGiB do KSEP 5 zawiadomienie o zmianach danych EGiB do PRG NKW EPN 7b 8 zawiadomienie o zmianach danych PESEL do EGiB raport o zwiększaniu i zmniejszaniu liczby budynków

19 Realizacja procesu przekazywania zawiadomień pomiędzy EGiB a NKW 1) Automatyczne generowanie zawiadomień o zmianach w EGiB oraz danych do aktualizacji CR 3) Automatyczna aktualizacja centralnego repozytorium 5) Aktualizacja bazy NKW 2) Przekazanie zawiadomień i danych do aktualizacji CR 4) Przekazanie zawiadomień o zmianach w EGiB Baza źródłowa EGIB 4) Aktualizacja bazy EGiB 3) Przekazanie zawiadomień o zmianach w KW Centralne repozytorium 2) Przekazanie zawiadomień o zmianach w KW Centralna baza KW 1) Automatyczne generowanie zawiadomień o zmianach w KW Starostowie GGK (CODGiK) Min. Sprawiedliwości

20 Diagram procesu przekazywania zawiadomień pomiędzy EGiB a NKW act Obsługa zawiadomień z EGiB System NKW Aplikacja ZSIN System EGiB Zmiana w EGiB Dane :Paczka danych Przyjęcie danych Dane :Paczka danych Dane :Paczka danych Dane : Paczka danych Zapisanie pliku danych w bazie ZSIN powodzenie operacji [tak] [nie] Przygotowanie i wysłanie danych wynik weryfikacji [negatywny] Weryfikacja podpisu Dane : Paczka danych [pozytywny] Weryfikacja syntaktyczna Wysłanie zawiadomienia do NKW Zawiadomienie : EGiB2NKW Zawiadomienie : EGiB2NKW Przyjęcie zawiadomienia wynik weryfikacji Zapisanie raportu [negatywny] niezgodności w Raport bazie ZSIN [pozytywny] Raport Raport Dane :Plik GML [negatywny] Weryfikacja semantyczna Zawiadomienie : EGiB2NKW Raport wynik weryfikacji Raport Raport [pozytywny] Dane : Plik GML Zawiadomienie : Wysłanie EGiB2ARiMR Wygenerowanie zawiadomienia do zawiadomienia do ARiMR ARiMR Zawiadomienie : Zawiadomienie : EGiB2ARiMR EGiB2ARiMR Wysłanie zawiadomienia do organów podatkowych Zawiadomienie : EGiB2OP Zawiadomienie : EGiB2OP [negatywny] Weryfikacja spójności danych Potwierdzenie dostarczenia zawiadomienia Raport :Raport niezgodności [negatywny] wynik weryfikacji Dane :Plik GML Aktualizacja danych Centralnego Repozytorium Potwierdzenie : Potwierdzenie dostarczenia [pozytywny] [pozytywny] Odebranie raportu niezgodności Raport :Raport niezgodności Potwierdzenie : Wysłanie raportu Potwierdzenie niezgodności dostarczenia wynik operacjii Przekazanie potwierdzenia Zapisanie potwierdzenia w bazie ZSIN Potwierdzenie : Potwierdzenie dostarczenia Odebranie potwierdzenia dostarczenia zawiadomienia Potwierdzenie : Potwierdzenie dostarczenia Zapisanie potwierdzenia w bazie ZSIN Potwierdzenie : Potwierdzenie : Potwierdzenie Potwierdzenie dostarczenia dostarczenia System KSEP Zawiadomienie : EGiB2ARiMR Przyjęcie zawiadomienia Potwierdzenie dostarczenia zawiadomienia Potwierdzenie : Potwierdzenie dostarczenia Elektroniczna skrzynka podawcza Przyjęcie zawiadomienia Zawiadomienie : EGiB2OP Potwierdzenie przyjęcia zawiadomienia Potwierdzenie : Potwierdzenie dostarczenia

21 Portal ZSIN funkcjonalności Wizualizacja danych z CR ZSIN Wyszukanie informacji w CR ZSIN Przeglądanie właściwości obiektów Wizualizacja danych historycznych Przeglądanie danych KW, REGON, TERYT, PESEL, KSEP Generowanie informacji z rejestru gruntów, budynków i lokali Generowanie zbiorczych informacji o gruntach, budynkach i lokalach Tworzenie wydruków map Eksport danych z CR ZSIN Modyfikacja kompozycji mapy Wyszukanie obiektów należących do osoby Generowanie zestawień rozbieżności Generowanie zestawień statystycznych spójności i jakości danych Wykonywanie analiz przestrzennych Generowanie zestawień operacji biznesowych Szyfrowanie i odszyfrowywanie plików Monitorowanie zawiadomień Zarządzanie systemami zewnętrznymi Zarządzanie uprawnieniami.

22 Portal ZSIN Funkcjonalność wyszukiwania danych w rejestrach włączonych

23 Portal ZSIN Szybkie wyszukiwanie obiektów

24 Portal ZSIN Przeglądanie właściwości obiektu

25 Portal ZSIN Wyszukiwanie danych PESEL

26 Portal ZSIN Wyszukiwanie danych REGON (wyszukiwanie po numerze)

27 Portal ZSIN Wyszukiwanie danych REGON (wyszukiwanie po nazwie)

28 Dziękuję za uwagę

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP rozumiany jako szczegółowa koncepcja MSZ-KIIP wraz z jego analizą funkcjonalną Strona 1 z 185 Spis treści 1 Metryka dokumentu... 8 1.1 Aspekt formalny... 9 1.2

Bardziej szczegółowo

Geodezyjna obsługa inwestycji w świetle obowiązujących przepisów z zakresu geodezji i kartografii

Geodezyjna obsługa inwestycji w świetle obowiązujących przepisów z zakresu geodezji i kartografii Warsztat: Inwestycje szerokopasmowe: doświadczenia praktyczne Warszawa, 22 październik 2013 r. Geodezyjna obsługa inwestycji w świetle obowiązujących przepisów z zakresu geodezji i kartografii Grażyna

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przygotowanie i wdrożenie mechanizmów i narzędzi do świadczenia e-usług publicznych za pomocą platformy epuap wraz przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

APLIKACJA DO PROWADZENIA EWIDENCJI MIEJSCOWOŚCI, ULIC I ADRESÓW

APLIKACJA DO PROWADZENIA EWIDENCJI MIEJSCOWOŚCI, ULIC I ADRESÓW APLIKACJA DO PROWADZENIA EWIDENCJI MIEJSCOWOŚCI, ULIC I ADRESÓW PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW Projekt z dn. 26.01.2007 r. Uzgodniony międzyresortowo w dn. 17.01.32007r. bez rozbieżności i jednomyślnie zaakceptowany w dn. 25.01.2007r. przez Międzyresortowy Zespół do spraw Informatyzacji ROZPORZĄDZENIE

Bardziej szczegółowo

Koncepcja. Systemu Informacji Przestrzennej. Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)

Koncepcja. Systemu Informacji Przestrzennej. Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) Koncepcja Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) GIS na miarę Twoich potrzeb Koncepcja Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego. Metryka dokumentu Tytuł

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) Zp 272.3.2014 Załącznik nr 11 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) dla zadania pn: Budowa i wdrożenie rozwiązań aplikacyjnych i portali dla SIP Powiatu Kraśnickiego, w tym zakup sprzętu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Janów Lubelski, luty 2014 r.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Janów Lubelski, luty 2014 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Utworzenie Lokalnego Systemu Informacji Przestrzennej w Powiecie Janowskim Janów Lubelski, luty 2014

Bardziej szczegółowo

Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Warszawa, 25-26 września 2014 roku

Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Warszawa, 25-26 września 2014 roku Główny Urząd Geodezji i Kartografii Warszawa, 25-26 września 2014 roku Informacja przestrzenna jest filarem podejmowania decyzji w nowoczesnym państwie Zapewnienie powszechnego dostępu do tej wiedzy jest

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia ZAKUP OPROGRAMOWANIA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU PROWADZENIA BAZ DANYCH PAŃSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO

Opis przedmiotu zamówienia ZAKUP OPROGRAMOWANIA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU PROWADZENIA BAZ DANYCH PAŃSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO Opis przedmiotu zamówienia ZAKUP OPROGRAMOWANIA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU PROWADZENIA BAZ DANYCH PAŃSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO Opole, maj 2014 r. Spis treści 1. Cel prac.... 3 2. Zakres

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 11 po zmianie (2) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 11 do SIWZ 1 1. Cel realizacji Projektu Głównym celem Projektu pn. Wdrożenie innowacyjnych e-usług w zakresie Systemu Informacji Przestrzennej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 11 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 11 do SIWZ 1 1. Cel realizacji Projektu Głównym celem Projektu pn. Wdrożenie innowacyjnych e-usług w zakresie Systemu Informacji Przestrzennej GIS

Bardziej szczegółowo

E-government w jednostkach administracji terenowej - aktualne problemy i rozwiązania

E-government w jednostkach administracji terenowej - aktualne problemy i rozwiązania Zakład Zaawansowanych Technik Informacyjnych (Z-6) E-government w jednostkach administracji terenowej - aktualne problemy i rozwiązania Praca nr 06300025 Gdańsk, grudzień 2005 E-government w jednostkach

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 8 do siwz Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu województwa zachodniopomorskiego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Page 1. Gwałtowny rozwój osobistego GIS. Środowisko. Wprowadzenie do infrastruktury danych przestrzennych

Page 1. Gwałtowny rozwój osobistego GIS. Środowisko. Wprowadzenie do infrastruktury danych przestrzennych Wprowadzenie do infrastruktury danych przestrzennych dr inż. Adam Iwaniak Szkolenie w Luboradzy, ZCPWZ, 12-13.02.2009r. Gwałtowny rozwój osobistego GIS Mobile GIS WebGIS Google Earth Microsoft Live Local

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Prowadzenie nadzoru technicznego nad wdrożeniem i realizacją projektu: Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP) Załącznik nr 7 Opiz

Bardziej szczegółowo

Cyfryzacja i standaryzacja, jako narzędzia monitorowania i wspierania rozwoju Mazowsza

Cyfryzacja i standaryzacja, jako narzędzia monitorowania i wspierania rozwoju Mazowsza 1 Cyfryzacja i standaryzacja, jako narzędzia monitorowania i wspierania rozwoju Mazowsza Krzysztof Mączewski Geodeta Województwa Mazowieckiego, Dyrektor Departamentu Geodezji i Kartografii UMWM 2 XXIV

Bardziej szczegółowo

2 Słownik pojęć i definicji

2 Słownik pojęć i definicji Opis Przedmiotu Zamówienia na wykonanie pilotażu i wdrożenia Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej (RIIP) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego Lublin, lipiec 2013 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 4 do SIWZ znak sprawy: 5/DI/PN/2014 Opis przedmiotu zamówienia Spis treści Słownik pojęć... 3 Wstęp... 7 2.1 Procesy merytoryczne wspierane przez system SI KDR... 7 2.2 Wykaz aktów prawnych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. na wdrożenie Projektu pt. REGIONALNY SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO (RSIPWL)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. na wdrożenie Projektu pt. REGIONALNY SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO (RSIPWL) załącznik nr 1 na wdrożenie Projektu pt. REGIONALNY SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO (RSIPWL) Zielona Góra, 2012 S t r o n a 1 Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ I DEFINICJI... 3 2. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Pozyskanie i dystrybucja informacji o budynkach na terenie województwa zachodniopomorskiego PL0467- koncepcja techniczna i metodyka działania

Pozyskanie i dystrybucja informacji o budynkach na terenie województwa zachodniopomorskiego PL0467- koncepcja techniczna i metodyka działania Pozyskanie i dystrybucja informacji o budynkach na terenie województwa zachodniopomorskiego PL0467- koncepcja techniczna i metodyka działania Zawartość I. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWNE I TECHNICZNE......

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dostosowanie i wdrożenie aplikacji przeznaczonej do prowadzenia rejestru dokumentów planistycznych

Bardziej szczegółowo

Ogólna architektura metadanych w zakresie geoinformacji dla Polski. opracował: Bartosz Kopańczyk

Ogólna architektura metadanych w zakresie geoinformacji dla Polski. opracował: Bartosz Kopańczyk Ogólna architektura metadanych w zakresie geoinformacji dla Polski opracował: Bartosz Kopańczyk Skróty 1 GGK (Główny Geodeta Kraju) GUGiK (Główny Urząd Geodezji i Kartografii) OGC (ang. Open Geospatial

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych. Streszczenie Studium Wykonalności

7\środo ff. Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych. Streszczenie Studium Wykonalności 7\środo ff Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów Streszczenie Studium Wykonalności Streszczenie Studium Wykonalności dla projektu: Platforma udostępniania

Bardziej szczegółowo

Modyfikacja i wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Modyfikacja i wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY DYREKTOR GENERALNY Anna Borowska Warszawa, dnia 05.04.2013 roku DFK 04 290 185/2013 Modyfikacja i wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Adam Augustynowicz OPEGIEKA Elbląg

Adam Augustynowicz OPEGIEKA Elbląg Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i bazy danych topograficznych oraz modernizacja usług publicznych świadczonych przez Służbę Geodezyjną i Kartograficzną

Bardziej szczegółowo

z dnia... 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej

z dnia... 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej ROZPORZĄDZENIE Projekt z dnia 18.06.15 r. MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia... 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 7

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZP.272.1.2014 Załącznik nr 10 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA System Geoinformacyjny Powiatu StrzyŜowskiego narzędzie wsparcia kluczowych e-usług dla mieszkańców i administracji PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE

Bardziej szczegółowo

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Rozpoznanie cenowe o wartości poniżej 30.000 euro / zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907, z późn. zm.) / I. PROWADZĄCY ROZPOZNANIE

Bardziej szczegółowo

LKR 4101-022-04/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKR 4101-022-04/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKR 4101-022-04/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/14/004 - Wdrażanie wybranych wymagań dotyczących systemów

Bardziej szczegółowo