TWORZENIE INFRASTRUKTURY DANYCH GEOREFERENCYJNYCH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TWORZENIE INFRASTRUKTURY DANYCH GEOREFERENCYJNYCH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO"

Transkrypt

1 TWORZENIE INFRASTRUKTURY DANYCH GEOREFERENCYJNYCH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Krzysztof Mączewski, Geodeta Województwa Mazowieckiego Ewa Janczar Kierownik Działu Obsługi Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie

2 ANALIZA OTOCZENIA! Niesprecyzowana strategia i kierunki rozwoju polskiej służby geodezyjnej i kartograficznej.! Dostępność zewnętrznych źródeł finansowania, w tym Funduszy Strukturalnych oraz innych środków pomocowych.! Lawinowe powstawanie nowych projektów w obszarze geodezji i kartografii.! Uogólnione określenie zawartości informacyjnej i zasad budowy baz danych krajowego sytemu informacji o terenie przez geodezyjny system prawny

3 ANALIZA OTOCZENIA! Brak jasnych zasad podziału rzeczowego materiałów na zasób centralny, wojewódzki i powiatowy.! Brak jasnych przepisów definiujących zasady wzajemnego udostępniania danych pomiędzy poziomami służby geodezyjnej i kartograficznej.! Brak rozwiązań i standardów technicznych oraz procedur organizacyjnych i kompetencyjnych do tworzenia zintegrowanej infrastruktury danych przestrzennych.

4 OBAWY??? Czy wyniki podejmowanych projektów będą możliwe do wykorzystania na różnych poziomach organizacyjnych służby geodezyjnej i kartograficznej? Czy wyniki podejmowanych projektów nie wywołają konfliktów w zakresie kompetencji i funkcjonalności? Czy nie następuje wielokrotne wydatkowanie środków publicznych na rozwiązywanie tych samych problemów?

5 BUDOWA INFRASTRUKTURY DANYCH GEOREFERENCYJNYCH NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO! zabezpieczenie pokrycia danymi georeferencyjnymi obszaru województwa,! budowa baz metadanych, dążenie do nadania gromadzonym danym cech rękojmi wiary publicznej,! zabezpieczenie szerokiego dostępu do danych. Realizacja tego procesu odbywa się poprzez działania bieżące oraz działania projektowe, inicjowane przez samorząd województwa oraz współuczestnictwo w projektach realizowanych przez Głównego Geodetę Kraju.

6 STRATEGICZNE PROJEKTY 1. Projekty serii PHARE; 2. Zintegrowany System Katastralny ( MATRA ); 3. Geoportal.gov.pl; 4. Wielofunkcyjny system precyzyjnego pozycjonowania satelitarnego ASG/EUPOS; 5. Budowa infrastruktury użytkowej systemu pozycjonowania satelitarnego w województwie mazowieckim; 6. Metodyka i procedury integracji, wizualizacji, generalizacji i standaryzacji baz danych referencyjnych dostępnych w zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich wykorzystania do budowy baz danych tematycznych;

7 STRATEGICZNE PROJEKTY 7. Opracowanie metodyki wyceny państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 8. Opracowanie i wdrożenie systemu kontroli Bazy Danych Topograficznych; 9. Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i Bazy Danych Topograficznych oraz modernizacja usług publicznych świadczonych przez Służbę Geodezyjną i Kartograficzną; 10. Mazowiecki System Informacji Przestrzennej gmin i powiatów współdziałających w ramach województwa; 11. Opracowanie systemu zarządzania danymi wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;

8 ZABEZPIECZENIE POKRYCIA TBD OBSZARU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Mława Ostrołęka Płock Warszawa i aglomeracja Pułtusk Nowy Dwór Maz. Warszawa Zach. Pruszków Piaseczno Grodzisk Maz. Żyrardów Sochaczew Mińsk Mazowiecki Radom Istniejąca TBD 7% województwa Powstająca TBD 11% województwa TBD z MSIP 13% województwa

9 BUDOWA BAZY METADANYCH ISTNIEJE Struktura bazy metadanych dla baz danych przestrzennych zgodna z normą ISO oraz projektem ISO Baza metadanych dla produktów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz baz tematycznych Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej dostępna na stronie internetowej BRAK Struktury bazy oraz bazy metadanych dla elementarnych części materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Baz metadanych dla poziomu powiatowego.

10 BUDOWA BAZY METADANYCH GUGIK Środowiska naukowe prace Wojewódzkich Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

11 BUDOWA BAZ METADANYCH dla obszaru województwa mazowieckiego Rozbudowanie istniejącej struktury do zakresu odnoszącego się do elementarnych składników wzgik Struktura bazy metadanych dla baz danych przestrzennych norma ISO oraz projekt normy ISO baza metadanych dla elementarnych składników wzgik analiza struktury i ewentualne modyfikacje Bazy metadanych dla materiałów powiatowego zasobu gik Bazy metadanych dla tematycznych baz danych gminnych i powiatowych zaangażowanych w projekt MSIP GPW bazy metadanych dla produktów wzgik oraz baz danych tematycznych aktualnie znajdujacych się w MSIP zawierające o informacje o: elementarnych składnikach wojewódzkiego zasobu produktach powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego bazach danych tematycznych MSIP GPW

12 DZIAŁANIA SŁUŻBY GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ ZMIERZAJĄCE DO NADANIA DANYM GEOREFERENCYJNYMI CHARAKTERU RĘKOJMI WIARY PUBLICZNEJ Kontrola Aktualizacja Standaryzacja, integracja, generalizacja Wprowadzenie zmian do aktów prawnych

13 Kontrola - projekt Opracowanie koncepcji Systemu Kontroli Bazy Danych Topograficznych TBD (SKBDT) oraz wykonanie i wdrożenie systemu informatycznego do kontroli

14 STANDARYZACJA, INTEGRACJA, GENERALIZACJA ORAZ REKOMENDACJE DO AKTÓW PRAWNYCH I WYTYCZNYCH TECHNICZNYCH ŚRODOWISKA NAUKOWE PRACE WŁASNE WOJEWÓDZKICH OŚRODKÓW DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

15 STANDARYZACJA, INTEGRACJA, GENERALIZACJA ORAZ REKOMENDACJE DO AKTÓW PRAWNYCH I WYTYCZNYCH TECHNICZNYCH BDO Geoportal KRAJ Metodyka i procedury integracji, wizualizacji, generalizacji i standaryzacji baz danych referencyjnych dostępnych w zgik oraz ich wykorzystania do budowy baz danych tematycznych V-MAP WOJEWÓDZTWO Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i TBD oraz modernizacja usług publicznych świadczonych przez Służbę GiK TBD POWIAT GESUT ZINTEGROWANA BAZA DANYCH MAPA ZASADNICZA REJESTR CEN I WARTOŚCI NIERUCHOMOSCI EGIB

16 AKTUALIZACJA BAZ DANYCH GEOREFERENCYJNYCH

17 ZAPEWNIENIE AKTUALIZACJI DANYCH GEOREFERENCYJNYCH POZIOMU WOJEWÓDZKIEGO GMINA MŁAWA OSTROŁĘKA PŁOCK POWIAT PŁOCKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI POWIAT MIŃSKI! Poszukiwanie partnerów do realizacji projektów w zakresie budowy infrastruktury danych przestrzennych a współfinansowanych ze środków zewnętrznych! Zintegrowany System Katastralny Matra! Projekty serii Phare! Projekt geoportal POWIAT PIASECZYŃSKI GMINA JEDLIŃSK POWIAT RADOMSKI GMINA MROZY

18 UDOSTĘPNIANIE ORAZ PRZYJMOWANIE DANYCH GEOREFERENCYJNYCH I REALIZACJA USŁUG ZA POŚREDNICTWEM INTERNETU Dane państwowego zgik KRAJ Dane i usługi wojewódzkiego zgik WOJEWÓDZTWO Dane i usługi powiatowego zgik POWIAT Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i TBD oraz modernizacja usług publicznych świadczonych przez Służbę Geodezyjną i Kartograficzną Geoportal Mazowiecki System Informacji Przestrzennej gmin i powiatów współdziałających w ramach województwa Opracowanie systemu zarządzania danymi wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;

19 PROBLEMY MERYTORYCZNE UDOSTĘPNIANIA DANYCH! występowania tych samych materiałów na poziomie centralnym i wojewódzkim, a tym samym konieczności rozstrzygnięcia, na który poziom Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym będą wpływały opłaty za ich udostępnienie przez System Geoportal! naliczania należności za udostępniania danych w trybie art. 18 Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne według innych zasad przez poszczególne województwa! brak rozwiązań dotyczących bieżącego monitorowania klauzul materiałów włączonych do Geoportal.gov.pl! łączenie baz danych TBD wykonywanych w ramach różnych umów

20 PODSUMOWANIE I WNIOSKI Metadane 4 projekty Kontrola danych Aktualizacja danych oraz pozyskiwanie danych do tego celu Budowa i gromadzenie danych INFRASTRUKTURA DANYCH GEOREFERENCYJNYCH zarządzanie danymi wzgik Udostępnianie i przyjmowanie danych 4 projekty Infrastruktura informatyczna Standaryzacja Techniczna (integracja, generalizacja, wymiana) kompetencyjna i organizacyjna 3 projekty, prace środowisk naukowych Bezpieczeństwo danych

21 PODSUMOWANIE I WNIOSKI Tożsame zagadnienia - szczególnie ważne, podejmowane są w ramach różnych projektów struktura baz danych, standard danych, baza metadanych, integracja danych georeferencyjnych, udostępnianie danych przez Internet, budowa wydzielonych łącz transmisji danych oraz bezpieczeństwo danych. KONIECZNOŚĆ Opracowania strategii budowy infrastruktury danych przestrzennych. Unowocześnienie polskiego systemu prawnego w zakresie geodezji i kartografii oraz stworzenie standardów technicznych. Wdrożenia zasad i instrumentów koordynacji projektów powstających w ramach budowy infrastruktury danych przestrzennych. Prowadzenia ciągłej analizy zmieniającego się otoczenia podejmowanych projektów, której wyniki powinny kierunkować inicjowanie działań dostosowawczych w realizowanych projektach. Doskonalenie i modernizacja uzyskanych rezultatów.

22 Dziękujemy za uwagę Zapraszamy do odwiedzenia Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie

WSPÓLNE INICJATYWY ŚRODOWISKA W TWORZENIU INFRASTRUKTURY GEOINFORMACYJNEJ WOJEWÓTDZWA MAZOWIECKIEGO

WSPÓLNE INICJATYWY ŚRODOWISKA W TWORZENIU INFRASTRUKTURY GEOINFORMACYJNEJ WOJEWÓTDZWA MAZOWIECKIEGO Krzysztof Mączewski Ewa Janczar Aneta Staniewska Paweł Tabęcki Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie WSPÓLNE INICJATYWY ŚRODOWISKA W TWORZENIU INFRASTRUKTURY GEOINFORMACYJNEJ WOJEWÓTDZWA

Bardziej szczegółowo

5 492 880 euro. 4 626 448 euro

5 492 880 euro. 4 626 448 euro Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i Bazy Danych Topograficznych oraz modernizacja usług publicznych świadczonych przez służbę geodezyjną i kartograficzną

Bardziej szczegółowo

Baza Danych Topograficznych georeferencyjna podstawa Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej

Baza Danych Topograficznych georeferencyjna podstawa Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej Krzysztof Mączewski Ewa Janczar Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego Baza Danych Topograficznych georeferencyjna podstawa Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej Streszczenie Zadania nałożone

Bardziej szczegółowo

Cyfryzacja i standaryzacja, jako narzędzia monitorowania i wspierania rozwoju Mazowsza

Cyfryzacja i standaryzacja, jako narzędzia monitorowania i wspierania rozwoju Mazowsza 1 Cyfryzacja i standaryzacja, jako narzędzia monitorowania i wspierania rozwoju Mazowsza Krzysztof Mączewski Geodeta Województwa Mazowieckiego, Dyrektor Departamentu Geodezji i Kartografii UMWM 2 XXIV

Bardziej szczegółowo

Adam Augustynowicz OPEGIEKA Elbląg

Adam Augustynowicz OPEGIEKA Elbląg Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i bazy danych topograficznych oraz modernizacja usług publicznych świadczonych przez Służbę Geodezyjną i Kartograficzną

Bardziej szczegółowo

Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności. społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej. Cele i ryzyko związane z realizacją

Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności. społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej. Cele i ryzyko związane z realizacją Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu BW

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 06.11.2014 r.

Warszawa, 06.11.2014 r. Doświadczenia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego we współpracy z samorządami gminnymi i powiatowymi przy wdrażaniu Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej na przykładzie Bazy Adresowej

Bardziej szczegółowo

Koncepcja. Systemu Informacji Przestrzennej. Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)

Koncepcja. Systemu Informacji Przestrzennej. Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) Koncepcja Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) GIS na miarę Twoich potrzeb Koncepcja Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego. Metryka dokumentu Tytuł

Bardziej szczegółowo

Studium Wykonalności projektu. e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego

Studium Wykonalności projektu. e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego Studium Wykonalności projektu e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego Wykonawca: SoftBlue Siedziba główna firmy: ul. Bolesława Chrobrego 24 lok nr 1 85-047

Bardziej szczegółowo

Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Warszawa, 25-26 września 2014 roku

Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Warszawa, 25-26 września 2014 roku Główny Urząd Geodezji i Kartografii Warszawa, 25-26 września 2014 roku Informacja przestrzenna jest filarem podejmowania decyzji w nowoczesnym państwie Zapewnienie powszechnego dostępu do tej wiedzy jest

Bardziej szczegółowo

APLIKACJA DO PROWADZENIA EWIDENCJI MIEJSCOWOŚCI, ULIC I ADRESÓW

APLIKACJA DO PROWADZENIA EWIDENCJI MIEJSCOWOŚCI, ULIC I ADRESÓW APLIKACJA DO PROWADZENIA EWIDENCJI MIEJSCOWOŚCI, ULIC I ADRESÓW PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Janów Lubelski, luty 2014 r.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Janów Lubelski, luty 2014 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Utworzenie Lokalnego Systemu Informacji Przestrzennej w Powiecie Janowskim Janów Lubelski, luty 2014

Bardziej szczegółowo

Pozyskanie i dystrybucja informacji o budynkach na terenie województwa zachodniopomorskiego PL0467- koncepcja techniczna i metodyka działania

Pozyskanie i dystrybucja informacji o budynkach na terenie województwa zachodniopomorskiego PL0467- koncepcja techniczna i metodyka działania Pozyskanie i dystrybucja informacji o budynkach na terenie województwa zachodniopomorskiego PL0467- koncepcja techniczna i metodyka działania Zawartość I. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWNE I TECHNICZNE......

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1989 Nr 30 poz. 163 USTAWA. z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1989 Nr 30 poz. 163 USTAWA. z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/116 Dz.U. 1989 Nr 30 poz. 163 USTAWA z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne Rozdział 1 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, z 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Page 1. Gwałtowny rozwój osobistego GIS. Środowisko. Wprowadzenie do infrastruktury danych przestrzennych

Page 1. Gwałtowny rozwój osobistego GIS. Środowisko. Wprowadzenie do infrastruktury danych przestrzennych Wprowadzenie do infrastruktury danych przestrzennych dr inż. Adam Iwaniak Szkolenie w Luboradzy, ZCPWZ, 12-13.02.2009r. Gwałtowny rozwój osobistego GIS Mobile GIS WebGIS Google Earth Microsoft Live Local

Bardziej szczegółowo

Realizacja zadań z zakresu budowy lokalnej infrastruktury informacji przestrzennej w oparciu o technologię GEO-MAP

Realizacja zadań z zakresu budowy lokalnej infrastruktury informacji przestrzennej w oparciu o technologię GEO-MAP dr inż. Waldemar Izdebski Wydział Geodezji i Kartografii Politechnika Warszawska Geo-system Sp. z o.o. Realizacja zadań z zakresu budowy lokalnej infrastruktury informacji przestrzennej w oparciu o technologię

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przygotowanie i wdrożenie mechanizmów i narzędzi do świadczenia e-usług publicznych za pomocą platformy epuap wraz przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM RZĄDOWY DLA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH

PROGRAM RZĄDOWY DLA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH MINISTERSTWO ŚRODOWISKA PROGRAM RZĄDOWY DLA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH Przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 27 kwietnia 2004 r. Warszawa, 27 kwietnia 2004 r. SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT, CELE I UZASADNIENIE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE SPECJALNOŚCI E-ADMINISTRACJA

PROGRAM KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE SPECJALNOŚCI E-ADMINISTRACJA Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2011 PROGRAM KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE SPECJALNOŚCI E-ADMINISTRACJA

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia ZAKUP OPROGRAMOWANIA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU PROWADZENIA BAZ DANYCH PAŃSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO

Opis przedmiotu zamówienia ZAKUP OPROGRAMOWANIA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU PROWADZENIA BAZ DANYCH PAŃSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO Opis przedmiotu zamówienia ZAKUP OPROGRAMOWANIA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU PROWADZENIA BAZ DANYCH PAŃSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO Opole, maj 2014 r. Spis treści 1. Cel prac.... 3 2. Zakres

Bardziej szczegółowo

Wpływ informatyzacji na działanie urzędów administracji publicznej w Polsce w 2011 r. Badanie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Wpływ informatyzacji na działanie urzędów administracji publicznej w Polsce w 2011 r. Badanie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Dział A. INFORMACJE O URZĘDZIE A1 Czy Państwa Urząd jest: urzędem gminnym starostwem powiatowym lub urzędem miasta na prawach powiatu urzędem marszałkowskim urzędem wojewódzkim urzędem centralnym innym

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dostosowanie i wdrożenie aplikacji przeznaczonej do prowadzenia rejestru dokumentów planistycznych

Bardziej szczegółowo

Możliwości wykorzystania danych pobieranych z usług geoinformacyjnych...

Możliwości wykorzystania danych pobieranych z usług geoinformacyjnych... Możliwości wykorzystania danych pobieranych z usług geoinformacyjnych... A R T Y K U Y Człowiek i Środowisko 36 (1-2) 2012, s. 5-24 Paweł Sudra MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA DANYCH POBIERANYCH Z USŁUG GEOINFORMACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Geodezyjna obsługa inwestycji w świetle obowiązujących przepisów z zakresu geodezji i kartografii

Geodezyjna obsługa inwestycji w świetle obowiązujących przepisów z zakresu geodezji i kartografii Warsztat: Inwestycje szerokopasmowe: doświadczenia praktyczne Warszawa, 22 październik 2013 r. Geodezyjna obsługa inwestycji w świetle obowiązujących przepisów z zakresu geodezji i kartografii Grażyna

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Prowadzenie nadzoru technicznego nad wdrożeniem i realizacją projektu: Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP) Załącznik nr 7 Opiz

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA

KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Strona 1 z 88 KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Strona 2 z 88 Spis treści: 1. Środowisko organizacji...

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA RPO WO 2007-2013 Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Wersja nr 70 Dokument

Bardziej szczegółowo

Instytut Systemów Przestrzennych i Katastralnych S.A. ul. Dworcowa 56, 44-100 Gliwice

Instytut Systemów Przestrzennych i Katastralnych S.A. ul. Dworcowa 56, 44-100 Gliwice Instytut Systemów Przestrzennych i Katastralnych S.A. ul. Dworcowa 56, 44-100 Gliwice Zbiory danych przestrzennych w jednostkach samorządu terytorialnego identyfikacja i oszacowanie zasobów, wraz z przykładami

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR RZ-40/2012 BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA. RZ-48/10 z dnia 22 czerwca 2010 roku w sprawie: przyjęcia Księgi Jakości Urzędu Miasta Sławków.

ZARZĄDZENIE NR RZ-40/2012 BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA. RZ-48/10 z dnia 22 czerwca 2010 roku w sprawie: przyjęcia Księgi Jakości Urzędu Miasta Sławków. ZARZĄDZENIE NR RZ-40/2012 BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie: przyjęcia Księgi Jakości Urzędu Miasta Sławków. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

E-government w jednostkach administracji terenowej - aktualne problemy i rozwiązania

E-government w jednostkach administracji terenowej - aktualne problemy i rozwiązania Zakład Zaawansowanych Technik Informacyjnych (Z-6) E-government w jednostkach administracji terenowej - aktualne problemy i rozwiązania Praca nr 06300025 Gdańsk, grudzień 2005 E-government w jednostkach

Bardziej szczegółowo