Geoportal 2 Podsumowanie realizacji projektu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Geoportal 2 Podsumowanie realizacji projektu"

Transkrypt

1 Geoportal 2 Podsumowanie realizacji projektu

2 Agenda 1. Jak projekt Geoportal 2 dostosowywał się do nowych potrzeb otoczenia? 2. Co zostało wykonane? 3. Jak projekt Geoportal wpisał się w strategiczne dokumenty? 4. Jak Geoportal zmienił sposób wykorzystania danych przestrzennych? 5. Podsumowanie

3 Jak projekt Geoportal 2 dostosowywał się do nowych potrzeb otoczenia?

4 Najważniejsze pierwotne założenia projektu Utrzymanie wyników projektu GEOPORTAL.GOV.PL Rozbudowa infrastruktury technicznej krajowej infrastruktury informacji przestrzennej Projekt Geoportal 2 Implementacja usług INSPIRE i ich brokera krajowego oraz baz metadanych dla zasobów informacji przestrzennych Zintegrowanie informacji geometrycznych gromadzonych w pzgik z identyfikatorami rejestru TERYT Obsługa zgłoszeń prac i uzgodnień branżowych

5 Nowe oczekiwania Dostarczenie oprogramowania do tworzenia lokalnych węzłów IIP Zapewnienie wydajnego środowiska infrastruktury Konieczność implementacji zapisów Rozporządzenia ws. pzgik Utworzenie dedykowanego narzędzia wspierającego służby ratownicze Utworzenie spójnych i jednolitych zasad dotyczących realizacji projektów, ich utrzymania oraz spójnej architektury Konieczność implementacji nowych założeń dotyczących architektury korporacyjnej

6 Zmiany wynikające z nowych oczekiwań Dostarczenie oprogramowania Moduł do tworzenia SDI lokalnych węzłów IIP Zapewnienie wydajnego środowiska infrastruktury Integracja i konsolidacja infrastruktury Konieczność Budowa implementacji Systemu zapisów Rozporządzenia Zarządzania ws. PZGiK pzgik Utworzenie Uniwersalny dedykowanego narzędzia Moduł wspierającego Mapowy służby ratownicze Utworzenie spójnych i jednolitych zasad Utworzenie dotyczących inicjatywy realizacji projektów, SIG ich utrzymania oraz spójnej architektury Konieczność implementacji nowych założeń Rozwój SIG dotyczących architektury korporacyjnej

7 Stan realizacji prac Rozbudowa infrastruktury technicznej krajowej infrastruktury informacji przestrzennej Uniwersalny Moduł Mapowy Moduł SDI Zintegrowanie informacji geometrycznych gromadzonych w pzgik z identyfikatorami rejestru TERYT Utrzymanie wyników projektu GEOPORTAL.G OV.PL Projekt Geoportal 2 Utworzenie i rozwój inicjatywy SIG Integracja i konsolidacja infrastruktury Obsługa zgłoszeń prac i uzgodnień branżowych Implementacja usług INSPIRE i ich brokera krajowego oraz baz metadanych dla zasobów informacji przestrzennych Budowa Systemu Zarządzania PZGiK

8 Co zostało wykonane?

9 Podsumowanie projektu Projekt Geoportal 2 Beneficjent: Główny Urząd Geodezji i Kartografii Rozpoczęcie realizacji projektu: r. (podpisanie umowy o dofinansowanie) Termin zakończenia Projektu: r. Budżet projektu: ,60 PLN

10 Statystyki do dnia dzisiejszego 104 umowy 60 wykonawców ,91 zł wydatkowanych środków Stan na 2 września 2015 r.

11 Najważniejsze wątki i produkty projektu System Geoportal Wykonawcy: Asseco Poland S.A. i ESRI Polska Sp. z o.o. (konsorcjum), GISPartner Sp. z o.o. Implementacja i utrzymanie usług INSPIRE oraz ich brokera krajowego i branżowego Utworzenie Systemu Zarządzania PZGiK Uniwersalny Moduł Mapowy i Moduł SDI Wykonawca: Intergraph Polska Sp. z o.o. Oprogramowanie węzłów IIP oraz rozwiązania dedykowane dla służb ratowniczych Harmonizacja zbiorów danych Główni Wykonawcy: IGiK, OPEGIEKA Elbląg Sp. z o.o. Harmonizacja zbiorów danych przestrzennych i rozwój metadanych zgodnie z dyrektywą INSPIRE Integracja oraz utrzymanie infrastruktury Główni Wykonawcy: ComArch Polska S.A., Qumak-Sekom, Dostawy sprzętu i oprogramowania oraz utrzymanie infrastruktury na potrzeby Geoportal Wsparcie Projektu Wykonawca: Infovide-Matrix S.A. Wsparcie zarządcze, merytoryczno-techniczne i prawne oraz promocja projektu

12 System Geoportal Broker danych przestrzennych Producenci danych przestrzennych Szyna usług Geoportal Konsumenci danych przestrzennych Portal krajowy, branżowy i INSPIRE Dedykowane usługi pobierania, wyszukiwania, przeglądania i transformacji danych przestrzennych Portal krajowy Portal branżowy Portal INSPIRE Usługi i dane przestrzenne udostępniane zgodnie z wymogami INSPIRE Udostępnianie usług transformacji i pobierania danych oraz sklepu internetowego

13 Geoportal jako węzeł centralny IIP Poziom centralny Węzeł centralny Szyna usług Geoportal Poziom wojewódzki Węzeł lokalny SDI Węzeł lokalny SDI Poziom powiatowy Węzeł lokalny SDI Węzeł lokalny SDI Węzeł lokalny SDI Węzeł lokalny SDI

14 Usługi udostępniane przez Geoportal Wyszukaj działkę Wyszukaj adres / nazwę geograficzną Wyszukaj punkt osnowy Wyszukaj metadane Integruj usługi WMS i WMTS OpenLS

15 System PZGiK Zarządzanie Państwowym Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym Udostępnianie danych z zasobu, obsługa płatności i wniosków Obsługa prac geodezyjnych i kartograficznych Przyjmowanie materiałów do zasobu Wymiana danych pomiędzy zasobem centralnym a innymi zasobami za pomocą usług

16 Węzeł lokalny SDI Węzeł centralny SDI Uniwersalny Moduł Mapowy Moduł SDI Użytkownik UMM Magazyn danych węzła centralnego SDI UMM Dane referencyjne GUGIK Moduł SDI Magazyn danych węzła lokalnego SDI

17 Harmonizacja i zarządzanie metadanymi Strategia harmonizacji Metadane Zharmonizowane zbiory danych z załącznika 1 Reguły harmonizacji i integracji danych Edytor metadanych Zharmonizowane zbiory danych z załącznika 2 Profil metadanych PZGiK Walidator metadanych Zharmonizowane zbiory danych z załącznika 3

18 Infrastruktura Optymalizacja i integracja infrastruktury Monitorowanie Bezpieczeństwo, ciągłość i dostępność Asysta techniczna Usługi utrzymania

19 Rozwój infrastruktury a wykorzystanie usług Geoportal Usługi 237 usług wizyt Infrastruktura Bazy danych: 316 TB, 1152 GB RAM Magazyn plików: 564 TB Wirtualizacja: 11 TB RAM, 72 procesory, 417 wirtualnych maszyn

20 Wsparcie narzędziowe HP SM Service Desk Conflu Baza wiedzy Jira Rejestr uwag ence 377 użytkowników 8196 zgłoszeń 5725 zgłoszeń incydentów, w tym: 863 dot. infrastruktury 4833 dot. aplikacji 25 dot. bezpieczeństwa 498 użytkowników, w tym: 137 wewnętrznych (GUGiK i CODGiK) 361 zewnętrznych 18 repozytoriów dokumenty 484 użytkowników w tym: 132 wewnętrznych (GUGiK i CODGiK) 352 zewnętrznych rejestrów uwag zgłoszonych uwag Stan na 2 września 2015 r.

21 SIG Systemy Informacyjne GUGiK Zestaw metod, narzędzi i wytycznych dotyczących realizacji projektów w GUGiK 1. Jednolity sposób realizacji 2. Jednolity sposób utrzymania 3. Jednolita architektura rozwiązań

22 Wpływ SIG na pozostałe inicjatywy GUGiK GBDOT ZSIN ISOK Geoportal 2 K-GESUT TERYT2/ TERYT 3 SIG 22

23

24 Jak projekt Geoportal wpisał się w strategiczne dokumenty?

25 Geoportal a IIP Dyrektywa INSPIRE Ustawa o IIP Projekt Geoportal 2 implementuje zapisy Dyrektywy INSPIRE i Ustawy o IIP

26 Geoportal a Architektura Korporacyjna Państwa Pryncypia Architektury Korporacyjnej Spełnione Spełnione Architektura Korporacyjna Państwa Wytyczne dotyczące cyklu życia usług Spełnione Geoportal jest elementem Architektury Korporacyjnej Państwa

27 System Geoportal Geoportal a Krajowe Ramy Interoperacyjności Osiągnięta interoperacyjność na poziomie organizacyjnym, semantycznym i technologicznym Rejestry i wymiana informacji prowadzone zgodnie z przepisami prawa Spełnianie wymagań norm i standardów Krajowe Ramy Interoperacyjności Minimalne wymagania dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej Minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych

28 Geoportal a najważniejsze założenia cyfryzacji Państwa - Standardy architektoniczne dotyczące obiegu informacji w całej organizacji (np. udostępnianie danych) - Integracja rozwiązań z epuap Logiczny i skuteczny obieg informacji Zarządzanie procesowe i perspektywa usługowa - Zdefiniowanie procesów biznesowych na poziomie całej organizacji - Procesy wspierające świadczenie elektronicznych usług administracji - Niezależność technologiczna rozwiązań - Architektura oparta na usługach (SOA) - Pełnia wiedzy o wytwarzanych i eksploatowanych systemach po stronie GUGiK Neutralność technologiczna państwa Efektywność kosztowa - Zoptymalizowanie infrastruktury (zintegrowane środowisko techniczne) - Zapewnienie reużywalności rozwiązań wytwarzanych w poszczególnych systemach

29 Inne strategiczne dokumenty Raport Państwo 2.0 Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Raport Polska 2030 Geoportal 2 PZIP i inne dokumenty strategiczne Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego Europejska Agenda Cyfrowa

30 Jak Geoportal zmienił sposób wykorzystania danych przestrzennych?

31 Geoportal na poziomie europejskim Usługi INSPIRE Rada IIP Zharmonizowane zbiory danych przestrzennych i udostępnione usługi INSPIRE dla 15 tematów GUGiK z 34 tematów INSPIRE GUGiK Pozostałe podmioty wiodące

32 Geoportal na poziomie krajowym Narzędzia Usługi Dane Jednostki administracji Własne geoportale Własne dane Własne usługi Odbiorcy danych i usług

33 Zmiana sposobu dostępu do danych przestrzennych Centralny punkt dostępu Dane pozyskiwane z jednego, centralnego punktu dostępowego zamiast rozproszonych lokalizacji Aplikacja mobilna Usługi API Możliwość dostępu do danych przestrzennych pzgik z urządzeń przenośnych (smartfony i tablety) Możliwy dostęp do usług za pomocą interfejsu programistycznego API Nowe usługi i funkcjonalności Liczne nowe usługi (np. usługi słownikowe) i nowe funkcjonalności (np. moduł statystyk)

34 Wykorzystanie Modułu SDI Porozumienia 19 podpisanych porozumień Węzły 271 utworzonych węzłów Użytkownicy 416 podmiotów uprawnionych do pobrania licencji Stan na 2 września 2015 r.

35 Uniwersalny Moduł Mapowy Użytkownicy Policja Centra Powiadamiania Ratunkowego Lotnicze Pogotowie Ratunkowe Państwowe Ratownictwo Medyczne Państwowa Straż Pożarna Statystyki Dyspozytorzy: nawiązywanych połączeń z usługami mapowymi nawiązywanych połączeń z usługami SWD wywołań usług SDI wywołań usług SDI adresy 313 użytkowników mobilnych Statystyki za r.

36 PZGiK Wdrożenie podejścia procesowego do zarządzania zasobem Udostępnienie materiałów z zasobu Obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych

37 Podsumowanie

38 Statystyki usług Geoportal liczba usług i wizyt Rok Liczba wizyt Liczba pobranych kafelków Liczba udostępnianych usług (styczeń-sierpień)

39 Statystyki usług Geoportal rok 2010 a 2015 Okres Luty 2010 Sierpień 2015 Liczba unikalnych użytkowników Zapytania dla usługi WMS Ortofotomapa Zapytania dla usługi WMS Dane o charakterze katastralnym Zapytania dla usługi WMS PRG Zapytania dla usługi WMS PRNG Zapytania dla usługi WMS Skany map topograficznych

40 Statystyki usług Geoportal miesięczne wykorzystanie usług Nazwa w,,zawartości mapy'' Łącznie żądań Łączny transfer Unikalni użytkownicy Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych ,6 GB Państwowy Rejestr Granic - Adresy ,8 GB Państwowy Rejestr Granic ,1 GB Dane o charakterze katastralnym ,0 GB Rzeźba terenu (cieniowanie) ,0 GB Rzeźba terenu (hipsometria) ,9 GB Mapa Topograficzna (VMapL2) ,7 GB Ewidencja Miejscowośći Ulic i Adresów ,6 GB Wizualizacja BDO ,7 TB Wizualizacja BDOT ,4 GB Ortofotomapa ,7 TB Skany map topograficznych ,0 GB Przeglądowa Mapa Europy ,5 GB

41 INSPIRE Statystyki usług Geoportal dostępność miesięczna Całkowita dostępność usług % Strona główna % WFS_PRNG WMTS CSW REST_ORTO WCS REST_KATASTER WMS WMTS_AU % % % % % % % % WMS_TN_TBD WFS_AU CSW_INSPIRE % (czas niedziałania: 3 minuty, 16 sekund) % % Na podstawie raportu monit 24.pl dla 12 usług za

42 Zidentyfikowane nowe wyzwania i potrzeby Jakość i interoperacyjność danych i usług Podniesienie jakości danych przestrzennych Możliwość wykorzystania danych od wielu dysponentów Szarszy zakres informacyjny danych Dane 3D Mapy cyfrowe Nowe podejście do wykorzystania danych przestrzennych Narzędzia do zaawansowanego wykorzystania danych przestrzennych Analizy przestrzenne

43 Dziękujemy za uwagę!

Potencjał informacyjny (SIG) Systemu Informacyjnego GUGiK

Potencjał informacyjny (SIG) Systemu Informacyjnego GUGiK Potencjał informacyjny (SIG) Systemu Informacyjnego GUGiK Osiągnięte rezultaty oraz kierunki dalszego rozwoju Marek Szulc Kierownik Projektu Geoportal 2 Agenda 1. Okoliczności utworzenia SIG 2. Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Warszawa, 25-26 września 2014 roku

Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Warszawa, 25-26 września 2014 roku Główny Urząd Geodezji i Kartografii Warszawa, 25-26 września 2014 roku Informacja przestrzenna jest filarem podejmowania decyzji w nowoczesnym państwie Zapewnienie powszechnego dostępu do tej wiedzy jest

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system informacji o nieruchomościach (ZSIN) architektura i funkcjonalność

Zintegrowany system informacji o nieruchomościach (ZSIN) architektura i funkcjonalność Zintegrowany system informacji o nieruchomościach (ZSIN) architektura i funkcjonalność Jarosław Zembrzuski Zastępca Dyrektora Centralnego Ośródka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Warszawa, 10-11.09.2015

Bardziej szczegółowo

Koncepcja. Systemu Informacji Przestrzennej. Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)

Koncepcja. Systemu Informacji Przestrzennej. Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) Koncepcja Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) GIS na miarę Twoich potrzeb Koncepcja Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego. Metryka dokumentu Tytuł

Bardziej szczegółowo

APLIKACJA DO PROWADZENIA EWIDENCJI MIEJSCOWOŚCI, ULIC I ADRESÓW

APLIKACJA DO PROWADZENIA EWIDENCJI MIEJSCOWOŚCI, ULIC I ADRESÓW APLIKACJA DO PROWADZENIA EWIDENCJI MIEJSCOWOŚCI, ULIC I ADRESÓW PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP rozumiany jako szczegółowa koncepcja MSZ-KIIP wraz z jego analizą funkcjonalną Strona 1 z 185 Spis treści 1 Metryka dokumentu... 8 1.1 Aspekt formalny... 9 1.2

Bardziej szczegółowo

Cyfryzacja i standaryzacja, jako narzędzia monitorowania i wspierania rozwoju Mazowsza

Cyfryzacja i standaryzacja, jako narzędzia monitorowania i wspierania rozwoju Mazowsza 1 Cyfryzacja i standaryzacja, jako narzędzia monitorowania i wspierania rozwoju Mazowsza Krzysztof Mączewski Geodeta Województwa Mazowieckiego, Dyrektor Departamentu Geodezji i Kartografii UMWM 2 XXIV

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Janów Lubelski, luty 2014 r.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Janów Lubelski, luty 2014 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Utworzenie Lokalnego Systemu Informacji Przestrzennej w Powiecie Janowskim Janów Lubelski, luty 2014

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przygotowanie i wdrożenie mechanizmów i narzędzi do świadczenia e-usług publicznych za pomocą platformy epuap wraz przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

Page 1. Gwałtowny rozwój osobistego GIS. Środowisko. Wprowadzenie do infrastruktury danych przestrzennych

Page 1. Gwałtowny rozwój osobistego GIS. Środowisko. Wprowadzenie do infrastruktury danych przestrzennych Wprowadzenie do infrastruktury danych przestrzennych dr inż. Adam Iwaniak Szkolenie w Luboradzy, ZCPWZ, 12-13.02.2009r. Gwałtowny rozwój osobistego GIS Mobile GIS WebGIS Google Earth Microsoft Live Local

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWNE ORAZ OBOWIĄZKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WYNIKAJĄCE Z DYREKTYWY INSPIRE

PODSTAWY PRAWNE ORAZ OBOWIĄZKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WYNIKAJĄCE Z DYREKTYWY INSPIRE PODSTAWY PRAWNE ORAZ OBOWIĄZKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WYNIKAJĄCE Z DYREKTYWY INSPIRE CZYM JEST INSPIRE? Infrastruktura informacji przestrzennej na poziomie kontynentalnym, tworzona celem wsparcia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) Zp 272.3.2014 Załącznik nr 11 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) dla zadania pn: Budowa i wdrożenie rozwiązań aplikacyjnych i portali dla SIP Powiatu Kraśnickiego, w tym zakup sprzętu

Bardziej szczegółowo

2 Słownik pojęć i definicji

2 Słownik pojęć i definicji Opis Przedmiotu Zamówienia na wykonanie pilotażu i wdrożenia Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej (RIIP) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego Lublin, lipiec 2013 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na wdrożenie Projektu pt. REGIONALNY SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO (RSIPWL)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na wdrożenie Projektu pt. REGIONALNY SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO (RSIPWL) Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na wdrożenie Projektu pt. REGIONALNY SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO (RSIPWL) Zielona Góra, 2013 S t r o n a 1 Spis

Bardziej szczegółowo

Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI

Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie szkoleo z zakresu korzystania z aplikacji do prowadzenia ewidencji miejscowości, ulic i adresów oraz z oprogramowania Modułu SDI dla przedstawicieli jednostek

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 11 po zmianie (2) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 11 do SIWZ 1 1. Cel realizacji Projektu Głównym celem Projektu pn. Wdrożenie innowacyjnych e-usług w zakresie Systemu Informacji Przestrzennej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Prowadzenie nadzoru technicznego nad wdrożeniem i realizacją projektu: Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP) Załącznik nr 7 Opiz

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W ZAKRESIE INFORMACJI PRZESTRZENNEJ. Krzysztof Mączewski

WSPÓŁPRACA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W ZAKRESIE INFORMACJI PRZESTRZENNEJ. Krzysztof Mączewski WSPÓŁPRACA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W ZAKRESIE INFORMACJI PRZESTRZENNEJ Krzysztof Mączewski Geodeta Województwa Mazowieckiego Dyrektor Departamentu Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego

Bardziej szczegółowo

Ogólna architektura metadanych w zakresie geoinformacji dla Polski. opracował: Bartosz Kopańczyk

Ogólna architektura metadanych w zakresie geoinformacji dla Polski. opracował: Bartosz Kopańczyk Ogólna architektura metadanych w zakresie geoinformacji dla Polski opracował: Bartosz Kopańczyk Skróty 1 GGK (Główny Geodeta Kraju) GUGiK (Główny Urząd Geodezji i Kartografii) OGC (ang. Open Geospatial

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 11 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 11 do SIWZ 1 1. Cel realizacji Projektu Głównym celem Projektu pn. Wdrożenie innowacyjnych e-usług w zakresie Systemu Informacji Przestrzennej GIS

Bardziej szczegółowo

Możliwości dofinansowania projektów informatycznych w zakresie budowy infrastruktury informacji przestrzennej"

Możliwości dofinansowania projektów informatycznych w zakresie budowy infrastruktury informacji przestrzennej Możliwości dofinansowania projektów informatycznych w zakresie budowy infrastruktury informacji przestrzennej" ROLA SŁUŻBY GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W TWORZENIU POLSKIEJ INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW Projekt z dn. 26.01.2007 r. Uzgodniony międzyresortowo w dn. 17.01.32007r. bez rozbieżności i jednomyślnie zaakceptowany w dn. 25.01.2007r. przez Międzyresortowy Zespół do spraw Informatyzacji ROZPORZĄDZENIE

Bardziej szczegółowo

STUDIUM WYKONALNOŚCI. dla projektu w ramach VII osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Projekt

STUDIUM WYKONALNOŚCI. dla projektu w ramach VII osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Projekt STUDIUM WYKONALNOŚCI dla projektu w ramach VII osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Projekt Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami Warszawa - marzec

Bardziej szczegółowo

5 492 880 euro. 4 626 448 euro

5 492 880 euro. 4 626 448 euro Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i Bazy Danych Topograficznych oraz modernizacja usług publicznych świadczonych przez służbę geodezyjną i kartograficzną

Bardziej szczegółowo

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Rozpoznanie cenowe o wartości poniżej 30.000 euro / zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907, z późn. zm.) / I. PROWADZĄCY ROZPOZNANIE

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 4.1: Oprogramowanie Geo Portal dla GIS

Zadanie nr 4.1: Oprogramowanie Geo Portal dla GIS Zadanie nr 4.1: Oprogramowanie Geo Portal dla GIS System Informacji Przestrzennej Zamawiającego zawiera zasoby map cyfrowych połączone z bazą danych. System Informacji Przestrzennej Realizowany wraz z

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 8 do siwz Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu województwa zachodniopomorskiego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNE INICJATYWY ŚRODOWISKA W TWORZENIU INFRASTRUKTURY GEOINFORMACYJNEJ WOJEWÓTDZWA MAZOWIECKIEGO

WSPÓLNE INICJATYWY ŚRODOWISKA W TWORZENIU INFRASTRUKTURY GEOINFORMACYJNEJ WOJEWÓTDZWA MAZOWIECKIEGO Krzysztof Mączewski Ewa Janczar Aneta Staniewska Paweł Tabęcki Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie WSPÓLNE INICJATYWY ŚRODOWISKA W TWORZENIU INFRASTRUKTURY GEOINFORMACYJNEJ WOJEWÓTDZWA

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje, wytyczne, kursy, zbieranie uwag

Rekomendacje, wytyczne, kursy, zbieranie uwag Rekomendacje, wytyczne, kursy, zbieranie uwag 1 Agenda: Wprowadzenie Rekomendacje zmian prawnych Wytyczne implementacji modelu O kursach e-learning O systemie zgłaszania uwag Rekomendacje,wytyczne,e-learning,SZU

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE INFRASTRUKTURY DANYCH GEOREFERENCYJNYCH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

TWORZENIE INFRASTRUKTURY DANYCH GEOREFERENCYJNYCH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO TWORZENIE INFRASTRUKTURY DANYCH GEOREFERENCYJNYCH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Krzysztof Mączewski, Geodeta Województwa Mazowieckiego Ewa Janczar Kierownik Działu Obsługi Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

Bardziej szczegółowo