SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest budowa i obsługa techniczna portalu internetowego. Usługa świadczona w ramach projektu PO KL, Depopulacja czas na zmiany na opolskim rynku pracy. Poddziałanie Portal ma stanowić główny zbiór kompendium wiedzy na temat realizowanego projektu oraz kompendium wiedzy i informacji o problemie depopulacji w województwie opolskim w kontekście rynku pracy, ma stanowić największe źródło informacji na ten temat w regionie. Każdy mieszkaniec województwa, który chce uzyskać informacje nt., realizowanego projektu, wypracowywanych narzędzi i zrealizowanych badań będzie miał te wszystkie informacje zebrane w jednym miejscu, które będą na bieżąco i stale uzupełniane. 1. Portal ma być zgodny z rekomendacjami wypracowanymi przez W3C i opisanymi na stronie w dokumencie WCAG 2.0. Portal ma spełniać wymagania WCAG 2.0 na poziomie podstawowym. 2. Portal powinien poprawnie funkcjonować na następujących przeglądarkach internetowych (w wersjach co najmniej): Firefox 3.6.x, Internet Explorer 8, Opera 10.6, Chrome Oprogramowanie, narzędzia i usługi wykonane lub użyte w trakcie tworzenia Portalu spełniać będą wszystkie obowiązujące wymogi zawarte w prawie polskim oraz odpowiednich dyrektywach UE. Kodowanie znaków: UTF-8. Format strony www zgodny z HTML 4.01 lub XHTM Wszystkie adresy internetowe w obrębie Portalu muszą zostać ujęte w formie tzw. przyjaznych adresów URL (ang. Clean/friendly URL). 5. Portal powinien być w całości oparty na bazie danych - wszystkie treści zawarte w serwisie zapisane będą w bazie danych. 6. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania nowoczesnej szaty graficznej portalu zgodnie z poniższymi zasadami:

2 nadania serwisowi profesjonalnego i nowoczesnego wyglądu, zgodnego z obecnymi standardami i trendami, wykonawca powinien przedstawić przynajmniej 3 propozycje grafiki do zatwierdzenia przez Zamawiającego. na stronie głównej portalu wyeksponowane graficznie zostaną wybrane moduły tematyczne cztery pakiety programu, aktualności, archiwum, wyszukiwarka oraz informacje dotyczące projektu Strona główna powinna mieć możliwość dowolnej modyfikacji przez Zamawiającego zgodnie z jego potrzebami. Na stronie głównej powinna być możliwość umieszczania warstwy graficznej na określony czas przekierowującej do informacji wymagających specjalnego wyeksponowania. 7. Wykonawca wypełni portal treścią pierwszy raz, zamieszczając materiały otrzymane od Zamawiającego. 8. Portal będzie umieszczony przez Wykonawcę na serwerze Zamawiającego. 9. Panel administratora powinien umożliwiać: zarządzanie użytkownikami (dodawanie, edytowanie, usuwanie, nadawanie uprawnień, ustalanie praw dostępu do poszczególnych podstron, blokowanie konta uniemożliwiające logowanie), automatyczne przesyłanie informacji o umieszczeniu nowego artykułu lub jego edycji do wybranego administratora, aktualizacji mapy dotyczącej wydarzeń w ramach Programu SSD zarządzanie pozycjami w menu (dodawanie, usuwanie, ukrywanie, kopiowanie, edycja łącza, opcja "nie publikuj"), zamieszczenie liczników, statystyk strony, liczby wejść na stronę itp.; stworzenie biblioteki multimediów, do której można dodawać pliki w dowolnym formacie, które będą wykorzystywane na witrynie, bezpieczeństwo (automatyczny dziennik wszystkich logowań udanych i nieudanych wraz z czasem i numerem IP), automatyczne skalowanie zdjęć podczas upload u do zadanej wielkości/rozmiaru możliwość wyboru przez administratora dowolnej konfiguracji wyświetlania na stronie artykułów w danym dziale (datami: rosnąco i malejąco, wg. priorytetu, alfabetycznie). ustalanie początkowych i końcowych dat i godzin publikacji oraz archiwizacji artykułów.

3 możliwość automatycznego umieszczania daty publikacji, możliwość stosowania różnych schematów artykułów min. 5 (np. różniących się sposobem wyróżnień, nagłówkami, itp.), możliwość globalnej zmiany layout-u serwisu co najmniej żałobny, świąteczny (bożonarodzeniowy i wielkanocny), standardowy, możliwość publikacji w artykułach plików graficznych i animacji w ogólnie dostępnych formatach (JPG, gif, png, swf, mpg, avi, wmv); generowanie animacji flash-owych na podstawie plików mpg, avi, wmv (mechanizm umożliwiający przeglądanie we wszystkich przeglądarkach) możliwość odtwarzania on line plików audio i video z widocznym panelem sterującym (pauza, stop, play, głośność). mechanizm zgłaszania nadużyć w przypadku zamieszczania niedozwolonych treści lub plików. 10. Wykonawca powinien: umieścić strukturę strony tzw. drzewo strony np. Menu w menu zapisane odpowiednie zakładki itd.; utworzyć archiwum strony (podstron); utworzyć wyszukiwarkę informacji np. po słowach kluczowych, wyrażeniach, przeszukiwanie w nagłówkach plików umieszczonych w serwisie (PDF itp.) stworzyć moduł "aktualności - prezentowane na stronie głównej informacje umieszczone na podstronach tematycznych, możliwość wyboru publikacji na stronie głównej ( i na każdej podstronie tematycznej) z poziomu edycji danej informacji, wyświetlanie jako listy z częścią tekstu i miniaturą zdjęcia oraz odnośnikiem więcej stworzyć narzędzia do samodzielnego stworzenia przez administratora banerów (warstw) w tym stworzenie gotowych 3 szablonów; możliwość umieszczania wyskakujących okienek pop-up; stworzyć możliwość publikacji banerów reklamowo-informacyjnych. Strona zostanie przygotowana w taki sposób, aby prawidłowo wyglądała zarówno z włączonymi jak i wyłączonymi banerami. stworzyć administratorowi możliwości dodania banerów o określonych wymiarach w w/w miejscach. Banery będą miały postać plików graficznych lub animacji Flash wraz z obsługą clicktag (Możliwość zdefiniowania adresu url pod który zostanie skierowany użytkownik po kliknięciu w baner. ) stworzy narzędzia, formę graficzną, do ankiet on-line;

4 umożliwić zamieszczenie FAQ; stworzyć specjalną mapę na podstawie wykorzystania dostępnych map multimedialnych stworzonych na potrzeby Urzędu do stworzenia mapy wydarzeń w ramach SSD z podziałem na powiaty, gminy itp.; stworzyć narzędzia umożliwiające zamieszczanie dokumentów, raportów z badań, grafiki, zdjęć, filmów wideo z możliwością odtwarzania filmów na stronie; umożliwić przeprowadzenia transmisji on-line; stworzyć narzędzia do wysyłania newslettera, możliwość subskrypcji; utworzyć forum stworzyć odchudzoną wersję strony mobile; umożliwić określenie czasu ekspozycji i miejsca kolejności publikowania priorytetowej informacji bez względu na chronologię wprowadzania pozostałych. Przy wprowadzaniu konkretnej informacji system umożliwia dołączenie do wprowadzanego tekstu innych plików tekstowych, dźwiękowych, graficznych i filmowych. stworzyć możliwość wydruku poszczególnych artykułów z usunięciem grafiki w formacie A4 stworzyć możliwość rozbudowy portalu o podstrony w językach obcych stworzyć wersję dostosowaną dla osób starszych i niepełnosprawnych (jak np. w MRR); 11. Wersja portalu do osób niedowidzących zgodnie z obowiązującymi przepisami: oprócz nowej standardowej szaty graficznej zostanie przygotowana również jej uproszczona wersja o wysokim kontraście (czarne tło i żółta czcionka). kolorystyka oraz typografia w trybie dla osób słabowidzących będzie czytelna dla takich użytkowników. funkcjonalność portalu w tym trybie zostanie odpowiednio okrojona, tak, aby użytkownik mógł w pełni skupić się na treści. Wykonawca zaprojektuje stronę aby informacje w tym trybie były umieszczane standardowo bez grafiki i w odpowiedniej czcionce przejście ze standardowego trybu do trybu dla osób słabowidzących będzie odbywać się poprzez kliknięcie jednego, wyraźnego odnośnika. translacje głosowe możliwość odczytu głosowego wybranych artykułów poprzez wbudowany moduł udźwiękowienia poprzez kliknięcie przyciskiem myszy lub naciśnięciem wybranego klawisza lub kombinacji klawiszy

5 12. Projekt graficzny podstron musi: zawierać informację, że portal powstał w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałanie 6.1.1, projekt Depopulacja-czas na zmiany na opolskim rynku pracy zawierać następujące logotypy: zawierać nazwę Specjalna Strefa Demograficzna w Województwie Opolskim nawiązywać graficznie do strony głównej. zawierać informację o miejscu w strukturze, w którym znajduje się użytkownik (menu pokrokowe). zawierać odnośnik przekierowujący do strony głównej 13. Wszystkie powyższe elementy powinny znaleźć się w projekcie strony do dalszych konsultacji Wykonawcy z Zamawiającym. Ponadto administrator strony (Zamawiający), który będzie na bieżąco koordynował pracami związanymi z prowadzeniem portalu ma mieć możliwość samodzielnego tworzenia dodatkowych narzędzi w oparciu o te utworzone na początku. Portal ma mieć możliwość rozbudowy przez Zamawiającego lub przez wybrany przez Zamawiającego podmiot. 14. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu umowy ma przenieść na Zamawiającego dożywotnią licencję związaną z wykorzystaniem grafiki i innych części składowych strony oraz ma przenieść na Zamawiającego całość praw autorskich związanych z utworzeniem strony, tak aby w żaden sposób nie ograniczało to w przyszłości rozbudowy strony bez udziału Wykonawcy. 15. Wykonawca dostarczy niezbędne licencje do prawidłowego funkcjonowania portalu, jeśli takie są wymagane oraz udzieli 3-letniej gwarancji na wykonane usługi.

6 16. Technologia użyta do wykonania portalu powinna umożliwiać przetwarzanie dokumentów XML oraz wywoływanie WebService 17. Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby świadczone usługi były najwyższej jakości i bez zakłóceń oraz będzie podejmować działania zabezpieczające portal przed dostępem osób niepowołanych. 18. Wykonawca zobowiązany jest ponadto do: przekazania dokumentacji technicznej Portalu zgodnej z wymaganiami określonymi w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, wykonania i przekazania dokumentacji użytkownika oraz dokumentacji administratora Portalu, przeprowadzenia z udziałem Zamawiającego testów Portalu, przeprowadzania konsultacji w zakresie wprowadzania, edytowania i zarządzania treścią Portalu oraz przeszkolenia personelu w zakresie obsługi i wykorzystania funkcjonalności Portalu. Minimum 5 szkoleń świadczenia usługi asysty technicznej przez okres 36 miesięcy licząc od dnia podpisania przez Strony końcowego protokołu odbioru świadczenia usługi Help Desk przez okres 36 miesięcy licząc od dnia podpisania przez Strony końcowego protokołu odbioru 19. Celem zachowania standardów, jakie funkcjonują w UMWO administracja portalami internetowymi SWO odbywa się z jednej konsoli administracyjnej. Dostarczone rozwiązanie należy zintegrować z posiadanym już przez Zamawiającego rozwiązaniem, aby była możliwość jednolitego zarządzania treścią na portalach SWO. Wprowadzanie informacji powinno zawierać opcję wyświetlania nowych wiadomości-newsów na różnych podstronach SWO (aktualności, BIP, kalendarz, itp.)" ELEMENTY OFERTY I KRYTERIA WYBORU OFERTY Oferta Wykonawcy powinna zawierać w szczególności, następujące elementy: Kryteria dopuszczające 1. Wiedza i doświadczenie oferenta Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Wykonawcy wykonali i wdrożyli w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie usługi polegające na zaprojektowaniu, wykonaniu i wdrożeniu portalu internetowego (lub strony internetowej, serwisu internetowego lub platformy internetowej) o wartości nie mniejszej niż netto PLN każda.

7 Sposób oceny wg. reguły spełnia nie spełnia Kryteria wyboru ofert 2. Cena oferty Sposób oceny: cena najniższa x100 pkt.x40 proc. Liczba punktów= cena badanej oferty x100 proc. 3. Wizualizacja proponowanego portalu internetowego Oferent przedstawi dwa projekty strony startowej i dwóch podstron. Sposób oceny Oceniana będzie funkcjonalność, przejrzystość, nowoczesność zaproponowanych projektów. Ocena dokonana zostanie od 0 do 100 pkt (waga 40%) 4. Liczba dni na wykonanie portalu internetowego Przyjmując wstępnie za dzień podpisania umowy r. Sposób oceny: najmniejsza liczba dni realizacji x100 pkt.x20 proc. Liczba punktów= Liczba dni badanej oferty x100 proc. Maksymalnie Oferta może zdobyć 100 pkt. Po dokonaniu wyboru Wykonawcy portalu internetowego, Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji warunków i ceny zamówienia. ADRES ZAMAWIAJĄCEGO I TERMIN SKŁADANIA OFERTY Oferty należy przesłać na adres: wersję elektroniczną na adres: lub

8 wersję papierową na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej ul. Piastowska Opole do dnia 19 lipca 2013 roku - liczy się data wpływu. Prosimy o umieszczenie w tytule wiadomości lub na kopercie zapisu: Oferta na stronę internetową DRP- prosimy nie otwierać.

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do projektu umowy Opis Przedmiotu Zamówienia Zawartość 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA... 2 2. WYMAGANIA DLA SYSTEMU CMS:... 2 3. WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA... 2 4. ZARZĄDZANIE UŻYTKOWNIKAMI, ROLAMI

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Gliwice, dnia 18.08.2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT zakup licencji i oprogramowania do Platformy Internetowej Systemu Zarządzania Treścią CMS (nazwa dostawy) w projekcie pt. Inkubator Innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Nazwa zamówienia Zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Knurowie. Cel zamówienia Strona internetowa

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR MZ-AGZ-270-5799/JP/12. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR MZ-AGZ-270-5799/JP/12. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ PRZETARG NIEOGRANICZONY NR MZ-AGZ-270-5799/JP/12 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest Dostawa systemu zarządzania treścią (CMS) wraz z niezbędnymi licencjami,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do umowy Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i utrzymanie portalu internetowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Strona musi być zoptymalizowana pod kątem czasu ładowania (mała łączna wielkość plików tworzących pojedynczą stronę).

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Strona musi być zoptymalizowana pod kątem czasu ładowania (mała łączna wielkość plików tworzących pojedynczą stronę). ZAPYTANIE OFERTOWE CUPT/DO/OZ/25/5/1/IM/15/SW Szanowni Państwo, Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na Projekt i wykonanie serwisu internetowego dla Centrum

Bardziej szczegółowo

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do zaproszenia I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup i rejestracja domeny, opracowanie szaty graficznej i oprogramowania portalu promującego spożycie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy Załącznik nr 1 Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy 1. Opracowanie kompleksowej koncepcji rozwoju i funkcjonowania Systemu Obsługi Inwestora. Wykonawca w oparciu o założenia przedstawione przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia. 2014 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pn Zaprojektowanie i wdrożenie narzędzia informatycznego do zarządzania systemem monitorowania polityk publicznych w województwie

Bardziej szczegółowo

Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia

Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Informacje ogólne Ogólny opis opisujący docelową wizję Platformy Cyfrowej jest zawarty w załączony dokumencie Założenia ogólne prototypy projektów stron

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa systemu zarządzania treścią (CMS) wraz z niezbędnymi licencjami, szkoleniami, wsparciem oraz jego instalacja, uruchomienie,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SzOPZ)

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SzOPZ) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SzOPZ) Załącznik nr 1 Usługa polegająca na zaprojektowaniu, wykonaniu,

Bardziej szczegółowo

Wymagany termin wykonania serwisu internetowego wraz z systemem zarządzania treścią (CMS): 35 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

Wymagany termin wykonania serwisu internetowego wraz z systemem zarządzania treścią (CMS): 35 dni roboczych od dnia podpisania umowy. ZAPYTANIE OFERTOWE Wykonanie serwisu internetowego Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej poświęconego roli MPiPS w Programie Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące funkcjonalności serwisu internetowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej W Gdańsku

Wytyczne dotyczące funkcjonalności serwisu internetowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej W Gdańsku Załącznik 1 do Regulaminu Konkursu na zaprojektowanie a następnie wykonanie, uruchomienie i wdrożenie serwisu internetowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku Wytyczne

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Zielona Góra, 19 czerwca 2013r.

Zapytanie ofertowe. Zielona Góra, 19 czerwca 2013r. Zapytanie ofertowe na Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie serwisu internetowego na potrzeby teatrów, oper i obywateli do propagowania kultury i sztuki Zadanie w ramach realizacji projektu pn.: Stworzenie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu Program Operacyjny Ministerstwa Sprawiedliwości: Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. Komponenty przedmiotu zamówienia...3 2. Opis funkcjonalności systemu WMM...7 2.1. Założenia wstępne:...7 2.2. Przewidywana funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. W imieniu Partnerstwa lokalnych grup działania, zwanego dalej Partnerstwem, tworzonego przez:

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. W imieniu Partnerstwa lokalnych grup działania, zwanego dalej Partnerstwem, tworzonego przez: ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W imieniu Partnerstwa lokalnych grup działania, zwanego dalej Partnerstwem, tworzonego przez: 1. Lokalną Grupę Działania Białe Ługi, 2. Lokalną Grupę Działania Dorzecze Bobrzy,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr NA WYKONANIE SERWISU INTERNETOWEGO WWW.ZARY.PL, OPIEKĘ TECHNICZNĄ ORAZ HOSTING POWIERZCHNI DYSKOWEJ. zawarta w Żarach dnia.. 2014 r.

UMOWA Nr NA WYKONANIE SERWISU INTERNETOWEGO WWW.ZARY.PL, OPIEKĘ TECHNICZNĄ ORAZ HOSTING POWIERZCHNI DYSKOWEJ. zawarta w Żarach dnia.. 2014 r. UMOWA Nr NA WYKONANIE SERWISU INTERNETOWEGO WWW.ZARY.PL, OPIEKĘ TECHNICZNĄ ORAZ HOSTING POWIERZCHNI DYSKOWEJ zawarta w Żarach dnia.. 2014 r. W wyniku przeprowadzonych czynności o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

OR.3431-21/10 Budowa portalu Biznes Chojnice i kampania wizerunkowa powiatu chojnickiego w ramach Projektu pt.:

OR.3431-21/10 Budowa portalu Biznes Chojnice i kampania wizerunkowa powiatu chojnickiego w ramach Projektu pt.: ZAMAWIAJĄCY: Powiat Chojnicki UL. 31 STYCZNIA 56 89-600 CHOJNICE TEL. (052) 39-66-500 FAX. (052) 39-66-503 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na przygotowanie projektu oraz wykonanie serwisu internetowego www.kfk.org.pl

Zapytanie ofertowe na przygotowanie projektu oraz wykonanie serwisu internetowego www.kfk.org.pl Warszawa, 29.09.2011 r. Zapytanie ofertowe na przygotowanie projektu oraz wykonanie serwisu internetowego www.kfk.org.pl I. Cel zapytania Serwis internetowy jest skierowany do funduszy oraz zarządzających

Bardziej szczegółowo

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Załącznik Nr 1. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/293/2013/POKL na wykonanie, dostawę i wdrożenie innowacyjnego narzędzia Diagnozy Kompetencji on-line DIAKON Podstawowym

Bardziej szczegółowo

Związek Gmin Barcja Plac Piłsudskiego 1 11-400 Kętrzyn Kętrzyn, dnia 25.08.2014r. Zapytanie ofertowe

Związek Gmin Barcja Plac Piłsudskiego 1 11-400 Kętrzyn Kętrzyn, dnia 25.08.2014r. Zapytanie ofertowe Związek Gmin Barcja Plac Piłsudskiego 1 11-400 Kętrzyn Kętrzyn, dnia 25.08.2014r... (pieczęć Zamawiającego) Znak sprawy ZGB.042.1.2.2.2014 Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014 Tyczyn, 30 czerwca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014 dotyczące: dostawy serwera z macierzą dyskową, wykonania i wdrożenia portalu internetowego oraz zapewnienie usługi kolokacji serwera w związku

Bardziej szczegółowo

(przetarg realizowany w oparciu o Kodeks Cywilny - art. 70 1-70 5 )

(przetarg realizowany w oparciu o Kodeks Cywilny - art. 70 1-70 5 ) Warszawa, 17 sierpnia.2009 Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska ogłasza przetarg na uruchomienie i prowadzenie portalu internetowego w ramach projektu Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz

Bardziej szczegółowo

7) każda podstrona może posiadać w menu dalsze podstrony, do 3 poziomu szczegółowości. Wymagania dotyczące funkcjonalności strony internetowej: 1)

7) każda podstrona może posiadać w menu dalsze podstrony, do 3 poziomu szczegółowości. Wymagania dotyczące funkcjonalności strony internetowej: 1) Zapytanie ofertowe na wykonanie strony internetowej projektu, jej administrację, aktualizację i hosting oraz dostarczenie oprogramowania do zdalnej kontroli pulpitu RDP lub jego odpowiednik w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Dla wyżej zdefiniowanej usługi zapewnienia Portalu Prezydencji przyjęto następujące założenia jakości, poziomu świadczenia usługi:

Dla wyżej zdefiniowanej usługi zapewnienia Portalu Prezydencji przyjęto następujące założenia jakości, poziomu świadczenia usługi: Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Założenia do projektu: Zapewnienie infrastruktury informatyczno telekomunikacyjnej do przygotowania i obsługi przewodnictwa Polski w Radzie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1 z dnia 10.01.2012 r. Zamawiający:

Zapytanie ofertowe nr 1 z dnia 10.01.2012 r. Zamawiający: Warszawa, dnia 10.01.2012 r. Zapytanie ofertowe nr 1 z dnia 10.01.2012 r. Zamawiający: Fundacja Euro Nation Zarejestrowana w rejestrze prowadzonym przez: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo