MySource Matrix CMS. Prosty Interfejs Użytkownika INSTRUKCJA wersja 1.3 POLAND AUSTRALIA UNITED KINGDOM NEW ZEALAND UNITED STATES

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MySource Matrix CMS. Prosty Interfejs Użytkownika INSTRUKCJA wersja 1.3 POLAND AUSTRALIA UNITED KINGDOM NEW ZEALAND UNITED STATES"

Transkrypt

1 MySource Matrix CMS Prosty Interfejs Użytkownika INSTRUKCJA wersja 1.3 POLAND AUSTRALIA UNITED KINGDOM NEW ZEALAND UNITED STATES

2 Spis Treści Informacje Ogólne 3 Środowisko pracy 3 Logowanie do Prostego Interfejsu Użytkownika 3 Menu Prostego Interfejsu Użytkownika 4 Dodawanie nowych elementów 6 Stwórz stronę 6 Dodaj listę stron 6 Wydarzenie 7 Aktualność / Aktualność biblioteki 8 Konferencję 9 Zamówienie Publiczne 10 Dodaj Folder 11 Dodaj obrazek 11 Dodaj Plik 12 Zarządzanie elementami 13 Zarządzanie plikami 13 Zarządzanie stronami 13 Edycja elementów 15 Edycja 15 Edytor WYSIWYG 16 Załącz 16 > 2 z 16

3 Informacje Ogólne Prosty Interfejs Użytkownika został przygotowany dla użytkowników systemu MySource Matrix w celu uproszczenia podstawowych funkcji administrowania systemem. Interfejs zawiera odpowiednie narzędzia do tworzenia oraz edycji wybranych elementów systemu. Środowisko pracy Do pracy na systemie MySource Matrix zalecane jest używanie przeglądarki internetowej Mozilla Firefox. Przeglądarkę można pobrać pod adresem: Używanie przeglądarki Firefox znacznie zwiększa wydajność pracy oraz szybkość odwiedzanych witryn, zaleca się używanie tej przeglądarki jako przeglądarki domyślnej. Logowanie do Prostego Interfejsu Użytkownika 1. W celu logowania do systemu należy kliknąć lewym przyciskiem myszy link Zaloguj się rys.1 > 3 z 16

4 2. Następnie w oknie logowania (rys. 2) podać nazwę użytkownika (Login) oraz Hasło: Proszę zwrócić uwagę na małe i wielkie litery oraz czy na klawiaturze nie jest aktywny klawisz Caps Lock. Menu Prostego Interfejsu Użytkownika Po udanym zalogowaniu do systemu CMS, w górnej części strony internetowej pojawia się pasek narzędzi Prostego Interfejsu Użytkownika. W pasku tym znajdują się przyciski do funkcjonalności dostępnych z poziomu Prostego Interfejsu Użytkownika. Pasek narzędzi może mieć różny wygląd w zależności od tego w jakiej sekcji serwisu się znajdujemy. Poniżej przykład paska narzędzi widocznego na stronie głównej rys.2 Na podstronie: rys.3 Na podstronie w trakcie edycji treści: rys. 4 rys.5 Opis funkcjonalności widocznych w pasku narzędzi Prostego Interfejsu Użytkownika: Stwórz stronę Edytuj stronę Powrót na stronę pozwala na utworzenie nowej podstrony w serwisie, nowa strona zostanie utworzona w kolejnym poziomie struktury serwisu od miejsca w którym aktualnie się znajdujemy umożliwia przejście w tryb edycji i wykorzystanie edytora WYSIWG do zmian na stronie pozwala nam wyjść z trybu edycji oraz powrócić na poprzednio przeglądaną stronę, należny pamiętać o zapisaniu zmian, przed opuszczeniem trybu edycji Dodaj - dodaj listę stron funkcjonalność umożliwiająca tworzenie stron typu lista - wydarzenie pozwala utworzyć nowe wydarzenie w kalendarzu, każde wydarzenie może być aktualnością - aktualność funkcjonalność mająca na celu w łatwy sposób umieszczanie nowych aktualności na stronie - aktualność biblioteki identycznie jak powyżej, aktualności te jednak pojawiać się będą tylko na stronie BG PAM > 4 z 16

5 - konferencje umożliwia dodawanie konferencji i szkoleń w dziale konferencja, możliwe jest automatyczne dodatnie wprowadzanej konferencji do kalendarza - zamówienie publiczne pozwala na dodawanie nowych zamówień publicznych System Plików - dodaj folder pozwala użytkownikowi na założenie katalogu, w celu ułatwienia organizacji plików wgrywanych do systemu przez użytkownika - dodaj obrazek umożliwia użytkownikowi na dodanie pliku graficznego do systemu CMS, który potem może zostać wykorzystany w dowolnym miejscu dodaj plik podobnie jak funkcjonalność dodaj obrazek, pozwala na umieszczenie pliku np. dokument MS Word, czy plik.pdf - zarządzaj plikami funkcjonalność ta pozwala przejrzeć wszystkie pliki dodane przez użytkownika oraz usunąć je jeżeli nie są już więcej potrzebne Stwórz stronę Zarządzanie stronami Wyloguj się pozwala na utworzenie nowej podstrony w serwisie, nowa strona zostanie utworzona w kolejnym poziomie struktury serwisu od miejsca w którym aktualnie się znajdujemy funkcjonalność umożliwiająca przejrzenie stron do których użytkownik ma dostęp, pozwala na sprawdzenie statusu strony, przejście do trybu edycji oraz usunięcie strony wylogowuje z CMS > 5 z 16

6 Dodawanie nowych elementów Stwórz stronę W celu dodania nowej strony z menu paska narzędzi, należy wybrać i kliknąć lewym przyciskiem myszy Stwórz stronę (opcja ta nie jest dostępna na stronie głównej). Pojawi się okno w którym należy podać nazwę nowo tworzonej strony, a następnie lewym przyciskiem myszy kliknąć Stwórz : rys.6 Po udanym stworzeniu nowej strony automatycznie przejdzie ona do trybu edycji, strona będzie miała status W budowie. Jak edytować stronę można przeczytać w dalszej części instrukcji Edycja strony. Dodaj listę stron Funkcjonalność ta pozwala na stworzenie strony typu lista, co oznacza, że jej zawartością będą tylko linki do stron znajdujących się o jeden poziom niżej. Aby utworzyć listę stron należy z paska narzędzi wybrać Dodaj -> Dodaj listę stron i potwierdzić wybór lewym przyciskiem myszy. Po dokonaniu wyboru pojawi się okno kliknąć lewym przyciskiem myszy Stwórz : rys. 7 Utworzenie listy stron zostanie potwierdzone stosownym komunikatem. Po utworzeniu listy stron można przejść do jej edycji. Opis edycji listy stron znajduje się w dalszej części instrukcji Edycja listy stron. rys. 8 > 6 z 16

7 Wydarzenie Funkcjonalność Wydarzenie powiązana jest z widocznym na stronie kalendarzem, wszystkie dodane Wydarzenia można w nim odnaleźć. Dodatkowo każde Wydarzenie może być również aktualnością. Aby utworzyć nowe wydarzenie należy z paska narzędzi wybrać Dodaj -> Wydarzenie i potwierdzić wybór lewym przyciskiem myszy. Otworzy się okno Dodaj Wydarzenie, należy je wypełnić i lewym przyciskiem myszy kliknąć Wykonaj. 1. Nagłówek - tu należy podać nazwę/tytuł wydarzenia. 2. Opis - w tym polu umieszczamy informację na temat wydarzenia, miejsca gdzie się wydarzy etc. 3. Data - jeżeli wydarzenie jest jednodniowe wybieramy ten dzień 4. Data - jeśli wydarzenie trwa więcej niż jeden dzień zaznaczamy okienko Trwa do lewym przyciskiem myszy, a następnie dzień do którego wydarzenie trwa. 5. Aktualność - aby wydarzenie zostało wyświetlone w Aktualnościach, należy zaznaczyć okienko lewym przyciskiem myszy. rys.9 Po utworzeniu nowego wydarzenia pojawi się informacja na ten temat, wydarzenie przed publikacją musi zostać zaakceptowane przez uprawnionego redaktora: rys. 10 > 7 z 16

8 Aktualność / Aktualność biblioteki Zarówno Aktualność jak i Aktualność biblioteki tworzy się w ten sam sposób, jak sama nazwa wskazuje Aktualność biblioteki pojawia się tylko na podstronie BG PAM. Aby utworzyć nowe wydarzenie należy z paska narzędzi wybrać Dodaj -> Aktualność / Aktualność biblioteki i potwierdzić wybór lewym przyciskiem myszy. Otworzy się okno Dodaj Aktualność / Dodaj aktualność biblioteki, należy je wypełnić i lewym przyciskiem myszy kliknąć Wykonaj. 1. Nagłówek - tu należy podać nazwę/tytuł wydarzenia. 2. Opis - w tym polu umieszczamy treść. na temat aktualności. rys. 11 Po utworzeniu nowej aktualności, jej status to W budowie, przed publikacją musi ona zostać zaakceptowana przez uprawnionego redaktora, informacja na ten temat ukaże się po utworzeniu aktualności: rys. 12 > 8 z 16

9 Konferencję Funkcjonalność umożliwia dodawanie konferencji i szkoleń w sekcji Konferencje serwisu PAM, możliwe jest automatyczne dodatnie wprowadzanej konferencji do kalendarza. Aby utworzyć nową Konferencję należy z paska narzędzi wybrać Dodaj -> Konferencję i potwierdzić wybór lewym przyciskiem myszy. Otworzy się okno Dodaj Konferencję, należy je wypełnić i lewym przyciskiem myszy kliknąć Wykonaj : 1.Nagłówek - tu należy podać nazwę/tytuł konferencji. 2. Opis - w tym polu umieszczamy informację na temat konferencji, miejsca gdzie się wydarzy, plan etc. 3. Data - jeżeli konferencja jest jednodniowa wybieramy ten dzień 4. Data - jeśli konferencja trwa więcej niż jeden dzień zaznaczamy okienko Trwa do lewym przyciskiem myszy, a następnie dzień do którego wydarzenie trwa. 5. Konferencja / szkolenie - lewym przyciskiem myszy możemy dokonać wyboru pomiędzy konferencją, a szkoleniem 6. Wydarzenie - aby Konferencja została wyświetlona w Kalendarzu, należy zaznaczyć okienko lewym przyciskiem myszy. rys. 13 Po dodaniu nowej konferencji, jej status to W budowie, przed publikacją musi ona zostać zaakceptowana przez uprawnionego redaktora, informacja na ten temat ukaże się po utworzeniu konferencji: rys. 14 > 9 z 16

10 Zamówienie Publiczne Funkcjonalność ta służy dodawaniu nowych zamówień publicznych. Aby dodać zamówienie publiczne należy z paska narzędzi wybrać Dodaj -> Zamówienie publiczne i potwierdzić wybór lewym przyciskiem myszy. Otworzy się okno Dodaj zamówienie publiczne, należy je wypełnić i lewym przyciskiem myszy kliknąć Wykonaj : 1.Nagłówek - tu należy podać nazwę/tytuł zamówienia publicznego. 2. Opis - w tym polu umieszczamy informację na temat zamówienia publicznego, miejsca gdzie się wydarzy, plan etc. 3. Data wygaśnięcia - po wcześniejszym wyborze lewym przyciskiem myszy okienka, można tu dokonać wyboru daty w którym zamówienie ma zostać zarchiwizowane. 4. Miejsce - wybór sekcji zamówień publicznych, w której zamówienie ma zostać opublikowane. rys. 15 Nowo utworzone zamówienia ma status W budowie, przed publikacją musi zostać zaakceptowana przez uprawnionego redaktora, informacja na ten temat ukaże się po dodaniu zamówienia: rys. 16 > 10 z 16

11 Dodaj Folder Funkcjonalność pozwala użytkownikowi na założenie katalogu, w celu ułatwienia organizacji plików wgrywanych do systemu przez użytkownika. Chcąc dodać plik, użytkownik musi posiadać przynajmniej jeden folder. Aby utworzyć folder należy z paska narzędzi wybrać System plików -> Dodaj folder i potwierdzić wybór lewym przyciskiem myszy. Otworzy się okno Stwórz folder, należy podać nazwę folderu i lewym przyciskiem myszy kliknąć Zapisz : rys. 17 Dodanie foldera zostaje potwierdzone komunikatem: rys. 18 Dodaj obrazek Każdy użytkownik może dodawać obrazy w celu wykorzystania ich później podczas tworzenia i edycji stron. Aby dodać obrazek należy z paska narzędzi wybrać System plików -> Dodaj obrazek i potwierdzić wybór lewym przyciskiem myszy. Otworzy się okno Dodaj obrazek, należy je wypełnić i lewym przyciskiem myszy kliknąć Wyślij : 1.Wybierz miejsce - wybór folderu w którym ma zostać umieszczony dodany obraz. 2. Wybierz obrazek - otwiera się okno, pozwalające przeglądać zasoby komputera w celu wybrania pliku graficznego. 3. Nazwa - należy podać tu nazwę pod jaką dodany obraz ma znajdować się w folderze. 4. Tekst alternatywny - jest to opis obrazu dla przeglądarek internetowych 5. Opis obrazka - jak wyżej rys. 19 > 11 z 16

12 Po dodaniu obrazu pojawi się informacja: rys.20 Dodaj Plik Aby dodać plik należy z paska narzędzi wybrać System plików -> Dodaj plik i potwierdzić wybór lewym przyciskiem myszy. Otworzy się okno Dodaj plik, należy je wypełnić i lewym przyciskiem myszy kliknąć Dodaj : 1.Wybierz miejsce - wybór folderu w którym ma zostać umieszczony dodany plik. 2. Wybierz obrazek - otwiera się okno, pozwalające przeglądać zasoby komputera w celu wybrania pliku. 3. Nazwa - należy podać tu nazwę pod jaką dodany plik ma znajdować się w folderze. Po dodaniu pliku pojawi się informacja: rys. 21 rys. 22 > 12 z 16

13 Zarządzanie elementami Z poziomu Prostego Interfejsu Użytkownika użytkownik może zarządzać stronami do których ma dostęp oraz folderami, obrazami i plikami które dodał do systemu. Zarządzanie plikami Funkcjonalność zarządzania plikami znajduje się w System pików -> Zarządzanie plikami. Po kliknięciu lewym przyciskiem myszy pojawi się okno Zarządzaj plikami. Użytkownik może przeglądać zawartość swoich folderów, ma również możliwoś usuwania zbędnych elementów. UWAGA: usunięcie foldera, zostanie wykonane wraz z jego całą zawartością. rys. 22 Zarządzanie stronami Zarządzanie stronami dostępne jest z poziomu paska narzędzi Prostego Interfejsu Użytkownika. Po wyborze tej funkcjonalności lewym przyciskiem myszy, pokaże się lista wszystkich stron do których użytkownik ma uprawnienia. rys. 23 > 13 z 16

14 1. Użytkownik może wybrać sekcję serwisu z której chce zobaczyć strony. 2. Przycisk ten umożliwia powrót o jeden poziom, z sekcji w której aktualnie się znajduje. 3. Po wyborze Edytuj użytkownik przejdzie to trybu edycji wybranej strony. 4. Usuniecie wybranej strony, wraz ze stronami znajdującymi się poniżej w strukturze. > 14 z 16

15 Edycja elementów W Prostym Interfejsie Użytkownika elementy mogą być edytowane poprzez przycisk Edytuj stronę znajdujący się w pasku narzędzi Interfejsu lub z poziomu funkcjonalności Zarządzanie stronami. Edycja Po przejściu w tryb edycji na stronie pojawi się okno: rys. 24 rys Właściwości - możliwa tu jest zmiana statusu strony oraz nazwy strony. 2. Edycja treści - w tej zakładce widoczny jest edytor WYSIWYG - opis na kolejnej stronie. Podczas edycji korzystać również można z funkcjonalności widocznych w prawej części strony (Załącz plik, Załącz obraz, Załącz link do strony, Załącz stronę zewnętrzną, Dodaj adres ) - rys. 25. Podczas edycji m.in. Wydarzeń dodatkowo pojawia się zakładka Edycja daty. 3. Podgląd - w zakładce tej znajduje się link otwierający w nowym oknie podgląd edytowanej strony. 4. Zmiana? - umożliwia zmianę statusu strony: Opublikowana - strona jest opublikowana i widoczna dla odwiedzających (niezalogowanych) użytkowników serwisu. Tryb bezpiecznej edycji - wszystkie zmiany naniesione na stronie, nie są widoczne dla odwiedzających do czasu ponownego opublikowania strony przez redaktora z odpowiednimi uprawnieniami. Odwiedzający widzą ciągle wersję strony przed zmiana statusu. Poproś o akceptację - jeżeli redaktor nie ma uprawnień do publikacji, wybiera ten status w celu otrzymania jej od redaktora nadrzędnego. W budowie - status który otrzymuje każda nowo utworzona strona, odwiedzający serwis nie widzą stron o tym statusie Zarchiwizuj - archiwizacja strony, strona przestaje być widoczna dla odwiedzających serwis, jednak wciąż widoczna jest w strukturze serwisu dla zalogowanych użytkowników. Anuluj wszystkie zmiany Przed przejściem do zakładki Edycja treści w celu naniesienia zmian na stronie wcześniej opublikowanej należy zmienić status na Tryb bezpiecznej edycji i lewym przyciskiem myszy kliknąć Wykonaj 5. Nazwa - pozwala na edycję nazwy strony. Aby nanieść i zapisać wprowadzone zmiany należy zawsze kliknąć przycisk Wykonaj. > 15 z 16

16 Edytor WYSIWYG Funkcjonalność edytora zbliżona jest do tej znanej z programów do edycji typu MS Word. rys Czcionka - pogrubienie, kursywa, podkreślenie, przekreślenie 2. Gumka (popraw tekst) - użycie tego narzędzia jest koniecznością w przypadku kopiowania tekstu z zewnętrznych dokumentów, czyści ono skopiowany tekst z niepotrzebnych znaczników. Należy pamiętać, że pod wprowadzoną przez nas treścią kryje się kod HTML. 3. Czcionka - zmiana rozmiaru, koloru, wyróżnienie 4. Indeks górny i dolny 5. Tekst - do lewej, wyśrodkuj, do prawej, wyjustuj 6. Cofnij. ponów 7. Wstaw numerowanie, punktowanie 8. Wstaw tabelę 9. Widok HTML Załącz Do edytowanej treści korzystając z narzędzi widocznych po prawej (rys.25) załączać można z pliki, obrazy oraz linki. Aby załaczyć któryś z wymienionych elementów należy lewym przyciskiem myszki kliknąć rozwiń (w przypadku Załącz link do strony pokaż ). Załącz plik / Załącz obraz - jeżeli element który chcemy załączyć został dodany przez nas wcześniej i znajduje się w jednym z folderów należy lewym przyciskiem myszki kliknąć Kliknij aby wyświetlić listę plików, następnie wybrać element, podać nazwę pod jaką ma się ukazać na stronie i lewym przyciskiem myszki kliknąć Załącz. Załącz link do strony - aby załączyć link do strony znajdującej się w serwisie PAM, po kliknięciu lewym przyciskiem myszki pokaż należy odnaleźć ją na wyświetlonym drzewie, kliknąć lewym przyciskiem myszki załącz, podać nazwę pod jaką link zostanie wyświetlony w treści i potwierdzić to lewym przyciskiem myszki klikając dodaj. Załącz stronę zewnętrzną - po rozwinięciu należy podać adres URL strony w pierwszym okienku, następnie nazwę pod jaką link zostanie wyświetlony w treści i potwierdzić to lewym przyciskiem myszki klikając załącz. Załącz adres - adres umieszcza się w podobny sposób jak link do strony zewnętrznej, zamiast adresu URL należy podać adres . UWAGA: W elemencie Lista stron w zakładce Edycja treści zamiast edytora WYSIWYG pojawia się przycisk Stwórz stronę, po utworzeniu strony zostanie ona automatycznie wylistowana, a edycja jej przebiega jak normalnej strony. > 16 z 16

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO SYSTEMU CMS

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO SYSTEMU CMS INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO SYSTEMU CMS System CMS (Content Managment System) jest to aplikacja internetowa pozwalająca na łatwą aktualizację i rozbudowę strony internetowej. Osoba aktualizująca

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi edicrapro

Instrukcja obsługi edicrapro Instrukcja obsługi edicrapro Pełna kompatybilność z popularnymi przeglądarkami 1 Spis treści 1. Wprowadzenie.... 3 2. Czym jest edicrapro..... 4 3. Logowanie.. 5 4. Tryb administracyjny.... 6 5. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu Sky CMS

Instrukcja obsługi systemu Sky CMS Instrukcja obsługi systemu Sky CMS Tworzenie stron w systemie skycms 1. Logujemy się 2. Tworzenie nowej strony: Wchodzimy do zakładki Strony Dodaj nową stronę. Pokażą się zakładki Strona, Powiązania strony,

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja/Instrukcja. @ School CMS

Dokumentacja/Instrukcja. @ School CMS Dokumentacja/Instrukcja @ School CMS Wstęp... 4 1. Instalacja... 5 1.1. Wstępne przygotowanie.... 5 1.2. Instalacja... 5 1.3. Czynności po instalacyjne.... 6 2. Panel Administracyjny... 7 2.1 Menu Główne...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi edicralite

Instrukcja obsługi edicralite Instrukcja obsługi edicralite Pełna kompatybilność z popularnymi przeglądarkami 1 Spis treści 1. Wprowadzenie 3 2. Informacje o systemie edicra lite... 4 3. Logowanie 5 4. Tryb edycji 7 5. Okno edycji

Bardziej szczegółowo

BasicCMS Podręcznik użytkownika

BasicCMS Podręcznik użytkownika BasicCMS Podręcznik użytkownika Strona 1 z 29 Spis treści Słowo wstępne 1. Opis techniczny 1.1 Wymagania minimalne 1.2 Zgodność generowanych stron 1.3 Przeglądarka 2. Konfiguracja 2.1 Wprowadzenie 2.2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania stron domowych pracowników Politechniki Rzeszowskiej

Instrukcja użytkowania stron domowych pracowników Politechniki Rzeszowskiej Instrukcja użytkowania stron domowych pracowników Politechniki Rzeszowskiej 1. 2. 3. 4. 5. 6. Podstawowe informacje Wymagania systemowe Zakładanie konta strony domowej Panel administratora Przykłady modyfikacji

Bardziej szczegółowo

Portal Intranetowy Ciech SA Instrukcja Dla Redaktorów. Ciech SA. Portal intranetowy Ciech SA instrukcja dla Redaktorów

Portal Intranetowy Ciech SA Instrukcja Dla Redaktorów. Ciech SA. Portal intranetowy Ciech SA instrukcja dla Redaktorów Ciech SA Portal intranetowy Ciech SA instrukcja dla Redaktorów 1 Projekt: Intranet Ciech SA Rodzaj dokumentu: Produkty \ Instrukcja Nazwa CiechSA_MOSS2007_InstrukcjaRedaktorzyPortalu_v1.0 dokumentu: Data

Bardziej szczegółowo

Własna strona WWW w oparciu o CMS

Własna strona WWW w oparciu o CMS Własna strona WWW w oparciu o CMS 1. Uruchomienie własnej strony WWW w oparciu o CMS Do uruchomienia własnej strony WWW, służy Aplikacja do zarządzania kontem w Uczelnianej Sieci Komputerowej ZUT, dostępna

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WDROŻENIA I UŻYTKOWANIA SYSTEMU. Opracowanie: Tomasz Ajzak Paweł Dymowski Marcin Rokoszewski

INSTRUKCJA WDROŻENIA I UŻYTKOWANIA SYSTEMU. Opracowanie: Tomasz Ajzak Paweł Dymowski Marcin Rokoszewski INSTRUKCJA WDROŻENIA I UŻYTKOWANIA SYSTEMU Opracowanie: Tomasz Ajzak Paweł Dymowski Marcin Rokoszewski SPIS TREŚCI PLATFORMA INTERNETOWA ABSOLWENT I. Serwis Absolwenta... 2 II. Przygotowanie środowiska

Bardziej szczegółowo

CRM instrukcja użytkownika 1/61 Lucid CRM

CRM instrukcja użytkownika 1/61 Lucid CRM CRM instrukcja użytkownika 1/61 Lucid CRM instrukcja użytkownika 1 Założenia systemu 1.1 Słownik pojęć 2 Opis modułów 2.1 [Biuro] Projekty 2.1.1 Tworzenie nowego Projektu. 2.2 [Biuro] Zadania 2.2.1 Tworzenie

Bardziej szczegółowo

GALACTICA VIRGO. Instrukcja Użytkownika FIRMA I PRODUKT POLSKI 2006-2010 - GALACTICA

GALACTICA VIRGO. Instrukcja Użytkownika FIRMA I PRODUKT POLSKI 2006-2010 - GALACTICA GALACTICA VIRGO FIRMA I PRODUKT POLSKI 2006-2010 - GALACTICA I. INFORMACJE PODSTAWOWE... 4 I.1. Logowanie do systemu... 4 I.2. Budowa okienka... 4 I.2.1. Pasek górnego menu okna...5 I.2.2. Lista i jej

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy z edytorem treści (cms)

Rozpoczęcie pracy z edytorem treści (cms) F. H. U.KOMPMAR Marcin Woch Tel. kom: 698-40-65-84 Tel. 033 487 69 27 Tel. / fax 033 821 34 87 Biuro handlowe: 43-300 Bielsko-Biała, ul. 1-go Maja 47 www.kompmar.net.pl e-mail: kompmar@kompmar.net.pl Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

Własna strona WWW w oparciu o CMS

Własna strona WWW w oparciu o CMS Własna strona WWW w oparciu o CMS 1. Uruchomienie własnej strony WWW w oparciu o CMS Do uruchomienia własnej strony WWW, służy Aplikacja do zarządzania kontem w Uczelnianej Sieci Komputerowej ZUT, dostępna

Bardziej szczegółowo

Otwórz okno na Świat Poradnik dla Seniora

Otwórz okno na Świat Poradnik dla Seniora Otwórz okno na Świat Poradnik dla Seniora Jak korzystać z komputera i Internetu Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi panelu SYSTEMU ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ dla użytkowników końcowych

Instrukcja obsługi panelu SYSTEMU ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ dla użytkowników końcowych Instrukcja obsługi panelu SYSTEMU ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ dla użytkowników końcowych Autor: Piotr Krawczyk Wersja dokumentu: 1.3 Data ostatniej modyfikacji: 2013-10-22 Spis treści 1 Wstęp...3 2 Panel administracyjny...3

Bardziej szczegółowo

PORADNIK redagowanie Biuletynu Informacji Publicznej (na platformie SharePoint)

PORADNIK redagowanie Biuletynu Informacji Publicznej (na platformie SharePoint) PORADNIK redagowanie Biuletynu Informacji Publicznej (na platformie SharePoint) wersja 2.0. (15 lutego 2013 r.) Przygotowanie: Biuro Informacji i Promocji, Centrum Informatyczne Poradnik przeznaczony jest

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Wordpresa

Wprowadzenie do Wordpresa Wprowadzenie do Wordpresa Czym jest Wordpress? Najprościej opisują to sami twórcy: WordPress jest nowoczesną, semantyczną, osobistą platformą publikacyjną, koncentrującą się na estetyce, zgodności z internetowymi

Bardziej szczegółowo

enova 9.3 CRM podręcznik Użytkownika

enova 9.3 CRM podręcznik Użytkownika Soneta Sp z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-45 http://www.enova.pl e-mail: crm@enova.pl enova 9.3 CRM podręcznik Użytkownika 1 WPROWADZENIE DO MODUŁU CRM... 6 2 KONFIGURACJA

Bardziej szczegółowo

Podręcznik uz ytkownika. Repozytorium Wyciągów Elektronicznych Bank Gospodarstwa Krajowego

Podręcznik uz ytkownika. Repozytorium Wyciągów Elektronicznych Bank Gospodarstwa Krajowego Podręcznik uz ytkownika Repozytorium Wyciągów Elektronicznych Bank Gospodarstwa Krajowego PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU REPOZYTORIUM E-WYCIĄGÓW BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Data wydania: 2015-05-13 Copyright

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania Panelu CMS

Instrukcja użytkowania Panelu CMS www.helpnet.waw.pl Instrukcja użytkowania Panelu CMS opartego na technologii Joomla Spis treści 1. Wstęp................................................. 4 2. Logowanie.............................................

Bardziej szczegółowo

enova 9.1 CRM podręcznik Użytkownika

enova 9.1 CRM podręcznik Użytkownika Soneta Sp z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-45 http://www.enova.pl e-mail: crm@enova.pl enova 9.1 CRM podręcznik Użytkownika Strona 1 z 113 SPIS TREŚCI Wprowadzenie do modułu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja tworzenia strony WWW w oparciu o szablon CMSimple

Instrukcja tworzenia strony WWW w oparciu o szablon CMSimple Instrukcja tworzenia strony WWW w oparciu o szablon CMSimple I. Wygląd strony. Elementy stałe. CMSimple jest prostym systemem zarządzania zawartością stron internetowych. Dostarcza łatwy w obsłudze edytor

Bardziej szczegółowo

Posługiwanie się pocztą elektroniczną

Posługiwanie się pocztą elektroniczną Posługiwanie się pocztą elektroniczną Cz. 1. Zakładanie konta Gmail Poczta elektroniczna (e-mail) to usługa służąca do przesyłania wiadomości, najczęściej tekstowych, drogą elektroniczną. Do jej obsługi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi Serwisu Internetowego Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu

Instrukcja Obsługi Serwisu Internetowego Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu Instrukcja Obsługi Serwisu Internetowego Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu Niniejsza instrukcja ma na celu opisanie podstawowych procedur i czynności związanych z umieszczaniem treści na stronach

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi stron internetowych opartych na systemie Quick.Cms Zawartość

Instrukcja obsługi stron internetowych opartych na systemie Quick.Cms Zawartość Instrukcja obsługi stron internetowych opartych na systemie Quick.Cms Zawartość Logowanie do panelu administracyjnego strony... 2 Modyfikacja wstępnej konfiguracji strony... 3 Zarządzanie stronami... 6

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Poniżej znajduje się instrukcja konfiguracji najpopularniejszych programów do obsługi poczty.

Poniżej znajduje się instrukcja konfiguracji najpopularniejszych programów do obsługi poczty. Uwagi ogólne System pocztowy NetMail wspiera protokoły pocztowe IMAP oraz SMTP (protokół POP3 został wyłączony). Umożliwia to współpracę z programami pocztowymi takimi jak Outlook Express, Mozilla Thunderbird

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika i Administratora. aplikacji. Biblioteka zasobów

Dokumentacja Użytkownika i Administratora. aplikacji. Biblioteka zasobów Dokumentacja Użytkownika i Administratora aplikacji Biblioteka zasobów aktualna na dzień 20.12.2012 Wykonawca: Young Digital Planet SA 2012 Strona 2 z 57 Spis Treści Wstęp... 6 Minimalne wymagania techniczne...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SZABLONU GRAFICZNEGO Wersja z 20 czerwca 2011 Nowy edytor wizualny Allegro

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SZABLONU GRAFICZNEGO Wersja z 20 czerwca 2011 Nowy edytor wizualny Allegro INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SZABLONU GRAFICZNEGO Wersja z 20 czerwca 2011 Nowy edytor wizualny Allegro Dziękuje za skorzystanie z mojej usługi stworzenia autorskiego szablonu graficznego! Mam nadzieję, że Państwo

Bardziej szczegółowo