MySource Matrix CMS. Prosty Interfejs Użytkownika INSTRUKCJA wersja 1.3 POLAND AUSTRALIA UNITED KINGDOM NEW ZEALAND UNITED STATES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MySource Matrix CMS. Prosty Interfejs Użytkownika INSTRUKCJA wersja 1.3 POLAND AUSTRALIA UNITED KINGDOM NEW ZEALAND UNITED STATES"

Transkrypt

1 MySource Matrix CMS Prosty Interfejs Użytkownika INSTRUKCJA wersja 1.3 POLAND AUSTRALIA UNITED KINGDOM NEW ZEALAND UNITED STATES

2 Spis Treści Informacje Ogólne 3 Środowisko pracy 3 Logowanie do Prostego Interfejsu Użytkownika 3 Menu Prostego Interfejsu Użytkownika 4 Dodawanie nowych elementów 6 Stwórz stronę 6 Dodaj listę stron 6 Wydarzenie 7 Aktualność / Aktualność biblioteki 8 Konferencję 9 Zamówienie Publiczne 10 Dodaj Folder 11 Dodaj obrazek 11 Dodaj Plik 12 Zarządzanie elementami 13 Zarządzanie plikami 13 Zarządzanie stronami 13 Edycja elementów 15 Edycja 15 Edytor WYSIWYG 16 Załącz 16 > 2 z 16

3 Informacje Ogólne Prosty Interfejs Użytkownika został przygotowany dla użytkowników systemu MySource Matrix w celu uproszczenia podstawowych funkcji administrowania systemem. Interfejs zawiera odpowiednie narzędzia do tworzenia oraz edycji wybranych elementów systemu. Środowisko pracy Do pracy na systemie MySource Matrix zalecane jest używanie przeglądarki internetowej Mozilla Firefox. Przeglądarkę można pobrać pod adresem: Używanie przeglądarki Firefox znacznie zwiększa wydajność pracy oraz szybkość odwiedzanych witryn, zaleca się używanie tej przeglądarki jako przeglądarki domyślnej. Logowanie do Prostego Interfejsu Użytkownika 1. W celu logowania do systemu należy kliknąć lewym przyciskiem myszy link Zaloguj się rys.1 > 3 z 16

4 2. Następnie w oknie logowania (rys. 2) podać nazwę użytkownika (Login) oraz Hasło: Proszę zwrócić uwagę na małe i wielkie litery oraz czy na klawiaturze nie jest aktywny klawisz Caps Lock. Menu Prostego Interfejsu Użytkownika Po udanym zalogowaniu do systemu CMS, w górnej części strony internetowej pojawia się pasek narzędzi Prostego Interfejsu Użytkownika. W pasku tym znajdują się przyciski do funkcjonalności dostępnych z poziomu Prostego Interfejsu Użytkownika. Pasek narzędzi może mieć różny wygląd w zależności od tego w jakiej sekcji serwisu się znajdujemy. Poniżej przykład paska narzędzi widocznego na stronie głównej rys.2 Na podstronie: rys.3 Na podstronie w trakcie edycji treści: rys. 4 rys.5 Opis funkcjonalności widocznych w pasku narzędzi Prostego Interfejsu Użytkownika: Stwórz stronę Edytuj stronę Powrót na stronę pozwala na utworzenie nowej podstrony w serwisie, nowa strona zostanie utworzona w kolejnym poziomie struktury serwisu od miejsca w którym aktualnie się znajdujemy umożliwia przejście w tryb edycji i wykorzystanie edytora WYSIWG do zmian na stronie pozwala nam wyjść z trybu edycji oraz powrócić na poprzednio przeglądaną stronę, należny pamiętać o zapisaniu zmian, przed opuszczeniem trybu edycji Dodaj - dodaj listę stron funkcjonalność umożliwiająca tworzenie stron typu lista - wydarzenie pozwala utworzyć nowe wydarzenie w kalendarzu, każde wydarzenie może być aktualnością - aktualność funkcjonalność mająca na celu w łatwy sposób umieszczanie nowych aktualności na stronie - aktualność biblioteki identycznie jak powyżej, aktualności te jednak pojawiać się będą tylko na stronie BG PAM > 4 z 16

5 - konferencje umożliwia dodawanie konferencji i szkoleń w dziale konferencja, możliwe jest automatyczne dodatnie wprowadzanej konferencji do kalendarza - zamówienie publiczne pozwala na dodawanie nowych zamówień publicznych System Plików - dodaj folder pozwala użytkownikowi na założenie katalogu, w celu ułatwienia organizacji plików wgrywanych do systemu przez użytkownika - dodaj obrazek umożliwia użytkownikowi na dodanie pliku graficznego do systemu CMS, który potem może zostać wykorzystany w dowolnym miejscu dodaj plik podobnie jak funkcjonalność dodaj obrazek, pozwala na umieszczenie pliku np. dokument MS Word, czy plik.pdf - zarządzaj plikami funkcjonalność ta pozwala przejrzeć wszystkie pliki dodane przez użytkownika oraz usunąć je jeżeli nie są już więcej potrzebne Stwórz stronę Zarządzanie stronami Wyloguj się pozwala na utworzenie nowej podstrony w serwisie, nowa strona zostanie utworzona w kolejnym poziomie struktury serwisu od miejsca w którym aktualnie się znajdujemy funkcjonalność umożliwiająca przejrzenie stron do których użytkownik ma dostęp, pozwala na sprawdzenie statusu strony, przejście do trybu edycji oraz usunięcie strony wylogowuje z CMS > 5 z 16

6 Dodawanie nowych elementów Stwórz stronę W celu dodania nowej strony z menu paska narzędzi, należy wybrać i kliknąć lewym przyciskiem myszy Stwórz stronę (opcja ta nie jest dostępna na stronie głównej). Pojawi się okno w którym należy podać nazwę nowo tworzonej strony, a następnie lewym przyciskiem myszy kliknąć Stwórz : rys.6 Po udanym stworzeniu nowej strony automatycznie przejdzie ona do trybu edycji, strona będzie miała status W budowie. Jak edytować stronę można przeczytać w dalszej części instrukcji Edycja strony. Dodaj listę stron Funkcjonalność ta pozwala na stworzenie strony typu lista, co oznacza, że jej zawartością będą tylko linki do stron znajdujących się o jeden poziom niżej. Aby utworzyć listę stron należy z paska narzędzi wybrać Dodaj -> Dodaj listę stron i potwierdzić wybór lewym przyciskiem myszy. Po dokonaniu wyboru pojawi się okno kliknąć lewym przyciskiem myszy Stwórz : rys. 7 Utworzenie listy stron zostanie potwierdzone stosownym komunikatem. Po utworzeniu listy stron można przejść do jej edycji. Opis edycji listy stron znajduje się w dalszej części instrukcji Edycja listy stron. rys. 8 > 6 z 16

7 Wydarzenie Funkcjonalność Wydarzenie powiązana jest z widocznym na stronie kalendarzem, wszystkie dodane Wydarzenia można w nim odnaleźć. Dodatkowo każde Wydarzenie może być również aktualnością. Aby utworzyć nowe wydarzenie należy z paska narzędzi wybrać Dodaj -> Wydarzenie i potwierdzić wybór lewym przyciskiem myszy. Otworzy się okno Dodaj Wydarzenie, należy je wypełnić i lewym przyciskiem myszy kliknąć Wykonaj. 1. Nagłówek - tu należy podać nazwę/tytuł wydarzenia. 2. Opis - w tym polu umieszczamy informację na temat wydarzenia, miejsca gdzie się wydarzy etc. 3. Data - jeżeli wydarzenie jest jednodniowe wybieramy ten dzień 4. Data - jeśli wydarzenie trwa więcej niż jeden dzień zaznaczamy okienko Trwa do lewym przyciskiem myszy, a następnie dzień do którego wydarzenie trwa. 5. Aktualność - aby wydarzenie zostało wyświetlone w Aktualnościach, należy zaznaczyć okienko lewym przyciskiem myszy. rys.9 Po utworzeniu nowego wydarzenia pojawi się informacja na ten temat, wydarzenie przed publikacją musi zostać zaakceptowane przez uprawnionego redaktora: rys. 10 > 7 z 16

8 Aktualność / Aktualność biblioteki Zarówno Aktualność jak i Aktualność biblioteki tworzy się w ten sam sposób, jak sama nazwa wskazuje Aktualność biblioteki pojawia się tylko na podstronie BG PAM. Aby utworzyć nowe wydarzenie należy z paska narzędzi wybrać Dodaj -> Aktualność / Aktualność biblioteki i potwierdzić wybór lewym przyciskiem myszy. Otworzy się okno Dodaj Aktualność / Dodaj aktualność biblioteki, należy je wypełnić i lewym przyciskiem myszy kliknąć Wykonaj. 1. Nagłówek - tu należy podać nazwę/tytuł wydarzenia. 2. Opis - w tym polu umieszczamy treść. na temat aktualności. rys. 11 Po utworzeniu nowej aktualności, jej status to W budowie, przed publikacją musi ona zostać zaakceptowana przez uprawnionego redaktora, informacja na ten temat ukaże się po utworzeniu aktualności: rys. 12 > 8 z 16

9 Konferencję Funkcjonalność umożliwia dodawanie konferencji i szkoleń w sekcji Konferencje serwisu PAM, możliwe jest automatyczne dodatnie wprowadzanej konferencji do kalendarza. Aby utworzyć nową Konferencję należy z paska narzędzi wybrać Dodaj -> Konferencję i potwierdzić wybór lewym przyciskiem myszy. Otworzy się okno Dodaj Konferencję, należy je wypełnić i lewym przyciskiem myszy kliknąć Wykonaj : 1.Nagłówek - tu należy podać nazwę/tytuł konferencji. 2. Opis - w tym polu umieszczamy informację na temat konferencji, miejsca gdzie się wydarzy, plan etc. 3. Data - jeżeli konferencja jest jednodniowa wybieramy ten dzień 4. Data - jeśli konferencja trwa więcej niż jeden dzień zaznaczamy okienko Trwa do lewym przyciskiem myszy, a następnie dzień do którego wydarzenie trwa. 5. Konferencja / szkolenie - lewym przyciskiem myszy możemy dokonać wyboru pomiędzy konferencją, a szkoleniem 6. Wydarzenie - aby Konferencja została wyświetlona w Kalendarzu, należy zaznaczyć okienko lewym przyciskiem myszy. rys. 13 Po dodaniu nowej konferencji, jej status to W budowie, przed publikacją musi ona zostać zaakceptowana przez uprawnionego redaktora, informacja na ten temat ukaże się po utworzeniu konferencji: rys. 14 > 9 z 16

10 Zamówienie Publiczne Funkcjonalność ta służy dodawaniu nowych zamówień publicznych. Aby dodać zamówienie publiczne należy z paska narzędzi wybrać Dodaj -> Zamówienie publiczne i potwierdzić wybór lewym przyciskiem myszy. Otworzy się okno Dodaj zamówienie publiczne, należy je wypełnić i lewym przyciskiem myszy kliknąć Wykonaj : 1.Nagłówek - tu należy podać nazwę/tytuł zamówienia publicznego. 2. Opis - w tym polu umieszczamy informację na temat zamówienia publicznego, miejsca gdzie się wydarzy, plan etc. 3. Data wygaśnięcia - po wcześniejszym wyborze lewym przyciskiem myszy okienka, można tu dokonać wyboru daty w którym zamówienie ma zostać zarchiwizowane. 4. Miejsce - wybór sekcji zamówień publicznych, w której zamówienie ma zostać opublikowane. rys. 15 Nowo utworzone zamówienia ma status W budowie, przed publikacją musi zostać zaakceptowana przez uprawnionego redaktora, informacja na ten temat ukaże się po dodaniu zamówienia: rys. 16 > 10 z 16

11 Dodaj Folder Funkcjonalność pozwala użytkownikowi na założenie katalogu, w celu ułatwienia organizacji plików wgrywanych do systemu przez użytkownika. Chcąc dodać plik, użytkownik musi posiadać przynajmniej jeden folder. Aby utworzyć folder należy z paska narzędzi wybrać System plików -> Dodaj folder i potwierdzić wybór lewym przyciskiem myszy. Otworzy się okno Stwórz folder, należy podać nazwę folderu i lewym przyciskiem myszy kliknąć Zapisz : rys. 17 Dodanie foldera zostaje potwierdzone komunikatem: rys. 18 Dodaj obrazek Każdy użytkownik może dodawać obrazy w celu wykorzystania ich później podczas tworzenia i edycji stron. Aby dodać obrazek należy z paska narzędzi wybrać System plików -> Dodaj obrazek i potwierdzić wybór lewym przyciskiem myszy. Otworzy się okno Dodaj obrazek, należy je wypełnić i lewym przyciskiem myszy kliknąć Wyślij : 1.Wybierz miejsce - wybór folderu w którym ma zostać umieszczony dodany obraz. 2. Wybierz obrazek - otwiera się okno, pozwalające przeglądać zasoby komputera w celu wybrania pliku graficznego. 3. Nazwa - należy podać tu nazwę pod jaką dodany obraz ma znajdować się w folderze. 4. Tekst alternatywny - jest to opis obrazu dla przeglądarek internetowych 5. Opis obrazka - jak wyżej rys. 19 > 11 z 16

12 Po dodaniu obrazu pojawi się informacja: rys.20 Dodaj Plik Aby dodać plik należy z paska narzędzi wybrać System plików -> Dodaj plik i potwierdzić wybór lewym przyciskiem myszy. Otworzy się okno Dodaj plik, należy je wypełnić i lewym przyciskiem myszy kliknąć Dodaj : 1.Wybierz miejsce - wybór folderu w którym ma zostać umieszczony dodany plik. 2. Wybierz obrazek - otwiera się okno, pozwalające przeglądać zasoby komputera w celu wybrania pliku. 3. Nazwa - należy podać tu nazwę pod jaką dodany plik ma znajdować się w folderze. Po dodaniu pliku pojawi się informacja: rys. 21 rys. 22 > 12 z 16

13 Zarządzanie elementami Z poziomu Prostego Interfejsu Użytkownika użytkownik może zarządzać stronami do których ma dostęp oraz folderami, obrazami i plikami które dodał do systemu. Zarządzanie plikami Funkcjonalność zarządzania plikami znajduje się w System pików -> Zarządzanie plikami. Po kliknięciu lewym przyciskiem myszy pojawi się okno Zarządzaj plikami. Użytkownik może przeglądać zawartość swoich folderów, ma również możliwoś usuwania zbędnych elementów. UWAGA: usunięcie foldera, zostanie wykonane wraz z jego całą zawartością. rys. 22 Zarządzanie stronami Zarządzanie stronami dostępne jest z poziomu paska narzędzi Prostego Interfejsu Użytkownika. Po wyborze tej funkcjonalności lewym przyciskiem myszy, pokaże się lista wszystkich stron do których użytkownik ma uprawnienia. rys. 23 > 13 z 16

14 1. Użytkownik może wybrać sekcję serwisu z której chce zobaczyć strony. 2. Przycisk ten umożliwia powrót o jeden poziom, z sekcji w której aktualnie się znajduje. 3. Po wyborze Edytuj użytkownik przejdzie to trybu edycji wybranej strony. 4. Usuniecie wybranej strony, wraz ze stronami znajdującymi się poniżej w strukturze. > 14 z 16

15 Edycja elementów W Prostym Interfejsie Użytkownika elementy mogą być edytowane poprzez przycisk Edytuj stronę znajdujący się w pasku narzędzi Interfejsu lub z poziomu funkcjonalności Zarządzanie stronami. Edycja Po przejściu w tryb edycji na stronie pojawi się okno: rys. 24 rys Właściwości - możliwa tu jest zmiana statusu strony oraz nazwy strony. 2. Edycja treści - w tej zakładce widoczny jest edytor WYSIWYG - opis na kolejnej stronie. Podczas edycji korzystać również można z funkcjonalności widocznych w prawej części strony (Załącz plik, Załącz obraz, Załącz link do strony, Załącz stronę zewnętrzną, Dodaj adres ) - rys. 25. Podczas edycji m.in. Wydarzeń dodatkowo pojawia się zakładka Edycja daty. 3. Podgląd - w zakładce tej znajduje się link otwierający w nowym oknie podgląd edytowanej strony. 4. Zmiana? - umożliwia zmianę statusu strony: Opublikowana - strona jest opublikowana i widoczna dla odwiedzających (niezalogowanych) użytkowników serwisu. Tryb bezpiecznej edycji - wszystkie zmiany naniesione na stronie, nie są widoczne dla odwiedzających do czasu ponownego opublikowania strony przez redaktora z odpowiednimi uprawnieniami. Odwiedzający widzą ciągle wersję strony przed zmiana statusu. Poproś o akceptację - jeżeli redaktor nie ma uprawnień do publikacji, wybiera ten status w celu otrzymania jej od redaktora nadrzędnego. W budowie - status który otrzymuje każda nowo utworzona strona, odwiedzający serwis nie widzą stron o tym statusie Zarchiwizuj - archiwizacja strony, strona przestaje być widoczna dla odwiedzających serwis, jednak wciąż widoczna jest w strukturze serwisu dla zalogowanych użytkowników. Anuluj wszystkie zmiany Przed przejściem do zakładki Edycja treści w celu naniesienia zmian na stronie wcześniej opublikowanej należy zmienić status na Tryb bezpiecznej edycji i lewym przyciskiem myszy kliknąć Wykonaj 5. Nazwa - pozwala na edycję nazwy strony. Aby nanieść i zapisać wprowadzone zmiany należy zawsze kliknąć przycisk Wykonaj. > 15 z 16

16 Edytor WYSIWYG Funkcjonalność edytora zbliżona jest do tej znanej z programów do edycji typu MS Word. rys Czcionka - pogrubienie, kursywa, podkreślenie, przekreślenie 2. Gumka (popraw tekst) - użycie tego narzędzia jest koniecznością w przypadku kopiowania tekstu z zewnętrznych dokumentów, czyści ono skopiowany tekst z niepotrzebnych znaczników. Należy pamiętać, że pod wprowadzoną przez nas treścią kryje się kod HTML. 3. Czcionka - zmiana rozmiaru, koloru, wyróżnienie 4. Indeks górny i dolny 5. Tekst - do lewej, wyśrodkuj, do prawej, wyjustuj 6. Cofnij. ponów 7. Wstaw numerowanie, punktowanie 8. Wstaw tabelę 9. Widok HTML Załącz Do edytowanej treści korzystając z narzędzi widocznych po prawej (rys.25) załączać można z pliki, obrazy oraz linki. Aby załaczyć któryś z wymienionych elementów należy lewym przyciskiem myszki kliknąć rozwiń (w przypadku Załącz link do strony pokaż ). Załącz plik / Załącz obraz - jeżeli element który chcemy załączyć został dodany przez nas wcześniej i znajduje się w jednym z folderów należy lewym przyciskiem myszki kliknąć Kliknij aby wyświetlić listę plików, następnie wybrać element, podać nazwę pod jaką ma się ukazać na stronie i lewym przyciskiem myszki kliknąć Załącz. Załącz link do strony - aby załączyć link do strony znajdującej się w serwisie PAM, po kliknięciu lewym przyciskiem myszki pokaż należy odnaleźć ją na wyświetlonym drzewie, kliknąć lewym przyciskiem myszki załącz, podać nazwę pod jaką link zostanie wyświetlony w treści i potwierdzić to lewym przyciskiem myszki klikając dodaj. Załącz stronę zewnętrzną - po rozwinięciu należy podać adres URL strony w pierwszym okienku, następnie nazwę pod jaką link zostanie wyświetlony w treści i potwierdzić to lewym przyciskiem myszki klikając załącz. Załącz adres - adres umieszcza się w podobny sposób jak link do strony zewnętrznej, zamiast adresu URL należy podać adres . UWAGA: W elemencie Lista stron w zakładce Edycja treści zamiast edytora WYSIWYG pojawia się przycisk Stwórz stronę, po utworzeniu strony zostanie ona automatycznie wylistowana, a edycja jej przebiega jak normalnej strony. > 16 z 16

e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda

e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda Logowanie do panelu administracyjnego Aby móc zarządzać stroną, należy zalogować się do panelu administracyjnego.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ W celu wprowadzenia, modyfikacji lub usunięcia informacji w Biuletynie Informacji Publicznej należy wpisać w przeglądarce adres strony: http:/bip.moriw.pl/admin.php

Bardziej szczegółowo

Podstawowa instrukcja obsługi STRON stron internetowych serwisu www.smpn.pl zrealizowanych w systemie zarządzania treścią Wordpress.

Podstawowa instrukcja obsługi STRON stron internetowych serwisu www.smpn.pl zrealizowanych w systemie zarządzania treścią Wordpress. Podstawowa instrukcja obsługi STRON stron internetowych serwisu www.smpn.pl zrealizowanych w systemie zarządzania treścią Wordpress. Założenia użytkownik posiada założone konto w systemie z prawami Redaktora.

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

edycja szablonu za pomocą programu NVU

edycja szablonu za pomocą programu NVU edycja szablonu za pomocą programu NVU 2 Edycja szablonu za pomocą dodatkowego oprogramowania daje nam znacznie więcej możliwości. Zarówno posiada wiele dodatkowych opcji formatowania tekstu jak również

Bardziej szczegółowo

MySource Matrix CMS - PROSTY INTERFEJS UŻYTKOWNIKA. INSTRUKCJA ver 1.2

MySource Matrix CMS - PROSTY INTERFEJS UŻYTKOWNIKA. INSTRUKCJA ver 1.2 MySource Matrix CMS - PROSTY INTERFEJS UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA ver 1.2 1 PRZEGLĄDARKA INTERNETOWA Do pracy na systemie MySource Matrix zalecane jest używanie przeglądarki internetowej Mozilla Firefox. Przeglądarkę

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Terminy, alarmy

System Informatyczny CELAB. Terminy, alarmy Instrukcja obsługi programu 2.18. Terminy, alarmy Architektura inter/intranetowa Aktualizowano w dniu: 2007-09-25 System Informatyczny CELAB Terminy, alarmy Spis treści 1. Terminy, alarmy...2 1.1. Termin

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Warto zapamiętać...2. Podstawy...3

Spis treści. Warto zapamiętać...2. Podstawy...3 Spis treści Warto zapamiętać...2 Podstawy...3 Moduły:...12 Aktualności...12 Fotogaleria i galeria wideo...13 Download...15 Przekierowanie...16 Formularz...17 Katalog produktów...18 Komponenty...18 Pokaz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi szablonów aukcji

Instrukcja obsługi szablonów aukcji Instrukcja obsługi szablonów aukcji spis treści 2 Ładowanie kodu szablonu bezpośrednio na Allegro.pl (edytor wizualny) 4 Edycja szablonu w edytorze wizualnym 7 Dodawanie zdjęć przy pomocy www.imageshack.us

Bardziej szczegółowo

58 Zjazd Naukowy PTChem. Zgłaszanie abstraktów

58 Zjazd Naukowy PTChem. Zgłaszanie abstraktów 58 Zjazd Naukowy PTChem Zgłaszanie abstraktów Przewodnik użytkownika v1.3 ptchem2015.ug.edu.pl pypassion.com - to inżynieria, nie sztuka 1/11 I. WPROWADZENIE Szanowni Państwo, Przed przystąpieniem do wypełniania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią CMS

Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią CMS Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią CMS Wstęp System zarządzania treścią strony internetowej powstał by ułatwić Państwu pracę. Dzięki różnorodnym funkcjom samemu można edytować treść na stronie

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu MS Word 2010 PL. Edytor tekstu to program komputerowy umożliwiający wprowadzenie lub edycję tekstu.

Edytor tekstu MS Word 2010 PL. Edytor tekstu to program komputerowy umożliwiający wprowadzenie lub edycję tekstu. Edytor tekstu MS Word 2010 PL. Edytor tekstu to program komputerowy umożliwiający wprowadzenie lub edycję tekstu. SP 8 Lubin Zdjęcie: www.softonet.pl Otwieranie programu MS Word. Program MS Word można

Bardziej szczegółowo

Zasady tworzenia podstron

Zasady tworzenia podstron Zasady tworzenia podstron Jeśli tworzysz rozbudowaną witrynę internetową z wieloma podstronami, za chwilę dowiesz się, jak dodawać nowe podstrony w kreatorze Click Web, czym kierować się przy projektowaniu

Bardziej szczegółowo

Wikispaces materiały szkoleniowe

Wikispaces materiały szkoleniowe Wikispaces materiały szkoleniowe Wstęp Wikispaces jest ogólnie dostępnym narzędziem do tworzenia własnych stron internetowych. Zastosowanie stron internetowych tworzonych przy pomocy wikispaces to na przykład:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl

Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Rejestracja w serwisie: Aby utworzyć konto w serwisie, należy otworzyć w przeglądarce internetowej stronę www.esiop.legionowo.pl,

Bardziej szczegółowo

autor poradnika - KS Jak zamieszczać i edytować artykuły na szkolnej stronie internetowej

autor poradnika - KS Jak zamieszczać i edytować artykuły na szkolnej stronie internetowej Jak zamieszczać i edytować artykuły na szkolnej stronie internetowej adres naszej strony: www.zs3.wroc.pl logo liceum 1. Aby dodać artykuł należy się zalogować: System pokaże nazwę zalogowanego użytkownika

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY I GRAFIKI. Zarządzanie zawartością Tworzenie folderu Dodawanie dokumentu / grafiki Wersje plików... 7

DOKUMENTY I GRAFIKI. Zarządzanie zawartością Tworzenie folderu Dodawanie dokumentu / grafiki Wersje plików... 7 DOKUMENTY I GRAFIKI SPIS TREŚCI Zarządzanie zawartością... 2 Tworzenie folderu... 3 Dodawanie dokumentu / grafiki... 4 Wersje plików... 7 Zmiana uprawnień w plikach... 9 Link do dokumentów i dodawanie

Bardziej szczegółowo

Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5. Moduły i bloki

Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5. Moduły i bloki Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5 Moduły i bloki 1 Spis treści 1. Dodawanie bloków... 3 2. Treść i Dodaj odstęp... 3 3. Galeria obrazów Amiant... 5 4. Lista stron... 8 5. Aktualności...

Bardziej szczegółowo

Edytor Edit+ - dodawanie zdjęć i. załączników. Instrukcja użytkownika

Edytor Edit+ - dodawanie zdjęć i. załączników. Instrukcja użytkownika Edytor Edit+ - dodawanie zdjęć i załączników Instrukcja użytkownika Maj 2015 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 Tworzenie zdjęć... 3 Tworzenie załączników... 6 Strona 2 z 10 Tworzenie zdjęć Aby dodać do strony

Bardziej szczegółowo

Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5. Informacje podstawowe

Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5. Informacje podstawowe Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5 Informacje podstawowe 1 Spis treści 1. Logowanie... 4 1.1 Widok strony po zalogowaniu... 5 1.2 Widok zaplecza... 6 2. Kopia zapasowa... 9 3.

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Skąd pobrać program do obsługi FTP? Logowanie

Wstęp. Skąd pobrać program do obsługi FTP? Logowanie Wstęp FTP - (ang. File Transfer Protocol - protokół transmisji danych) jest to protokół typu klient-serwer, który umożliwia przesyłanie plików na serwer, oraz z serwera poprzez program klienta FTP. Dzięki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu Sky CMS

Instrukcja obsługi systemu Sky CMS Instrukcja obsługi systemu Sky CMS Tworzenie stron w systemie skycms 1. Logujemy się 2. Tworzenie nowej strony: Wchodzimy do zakładki Strony Dodaj nową stronę. Pokażą się zakładki Strona, Powiązania strony,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5. Moduły i bloki

Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5. Moduły i bloki Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5 Moduły i bloki 1 Spis treści 1. Dodawanie bloków... 3 2. Treść i Dodaj odstęp... 3 3. Galeria zdjęć... 5 4. Lista stron... 8 5. Aktualności...

Bardziej szczegółowo

Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie. Prezentacja. Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików

Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie. Prezentacja. Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie Prezentacja Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików 1 Cel instrukcji 1. Zapoznajesz się z instrukcją obsługi aplikacji internetowej File Nebula

Bardziej szczegółowo

I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu...

I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu... Kreator szablonów I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu... 7 a. Grafika... 7 b. Tekst... 7 c.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wprowadzania graficznych harmonogramów pracy w SZOI Wg stanu na 21.06.2010 r.

Instrukcja wprowadzania graficznych harmonogramów pracy w SZOI Wg stanu na 21.06.2010 r. Instrukcja wprowadzania graficznych harmonogramów pracy w SZOI Wg stanu na 21.06.2010 r. W systemie SZOI została wprowadzona nowa funkcjonalność umożliwiająca tworzenie graficznych harmonogramów pracy.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O.

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O. Instrukcja Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl 1Strona 1 z 12 Spis treści Wstęp... 3 Rejestracja... 3 Aktywacja konta... 5 Rozpoczęcie pracy z systemem... 7 Pierwsze logowanie do systemu...

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA REDAKTORÓW Modułu ANKIETY v 3.0 WWW.CONCEPTINTERMEDIA.PL 1 1. WPROWADZENIE Rys. 1 Widok modułu ankiet od strony Internauty (pytanie) Rys.

Bardziej szczegółowo

Dostęp do poczty za pomocą przeglądarki internetowej

Dostęp do poczty za pomocą przeglądarki internetowej Dostęp do poczty za pomocą przeglądarki internetowej Wstęp Dostęp do poczty za pomocą przeglądarki internetowej zarówno przed zmianą systemu poczty, jak i po niej, odbywa się poprzez stronę http://mail.kozminski.edu.pl.

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości

Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości Wstęp Platforma Zdalnej Edukacji Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości (dalej nazywana

Bardziej szczegółowo

darmowe zdjęcia - allegro.pl

darmowe zdjęcia - allegro.pl darmowe zdjęcia - allegro.pl 1 Darmowe zdjęcia w Twoich aukcjach allegro? Tak to możliwe. Wielu sprzedających robi to od dawna i wbrew pozorom jest to bardzo proste. Serwis allegro oczywiście umożliwia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015 Informacje ogólne Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.2/2015 mogą

Bardziej szczegółowo

Nowy szablon stron pracowników ZUT

Nowy szablon stron pracowników ZUT Nowy szablon stron pracowników ZUT Uczelniane Centrum Informatyki ZUT przygotowało nowy szablon stron pracowników, zunifikowany z obecnymi stronami ZUT. Serdecznie zachęcamy Państwa do migracji na nowy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią dwajeden.pl

Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią dwajeden.pl Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią dwajeden.pl Tworzenie i edycja danych na stronie www 1. Rozpoczęcie pracy. Logowanie się do systemu zarządzania treścią dwajeden.pl ropocząć należy od podania

Bardziej szczegółowo

1. Pobieranie i instalacja FotoSendera

1. Pobieranie i instalacja FotoSendera Jak zamówić zdjęcia przez FotoSender? Spis treści: 1. Pobieranie i instalacja FotoSendera 2. Logowanie 3. Opis okna programu 4. Tworzenie i wysyłanie zlecenia Krok 1: Wybór zdjęć Krok 2: Podsumowanie zlecenia

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy OpenOffice to darmowy zaawansowany pakiet biurowy, w skład którego wchodzą następujące programy: edytor tekstu Writer, arkusz kalkulacyjny Calc, program do tworzenia

Bardziej szczegółowo

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Wersja 1.0 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Tytuł dokumentu: Dokumentacja dla zalogowanego użytkownika

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY - udostępnianie materiałów dydaktycznych w sieci SGH

MATERIAŁY - udostępnianie materiałów dydaktycznych w sieci SGH MATERIAŁY - udostępnianie materiałów dydaktycznych w sieci SGH SPIS TREŚCI i EKRANÓW WSTĘP Ekran1: Wstęp. Logowanie Ekran2: Strona początkowa UDOSTEPNIONE MATERIAŁY Ekran3: Dostępne materiały Ekran4: Zawartość

Bardziej szczegółowo

Przewodnik... Tworzenie Landing Page

Przewodnik... Tworzenie Landing Page Przewodnik... Tworzenie Landing Page Spis treści Kreator strony landing page Stwórz stronę Zarządzaj stronami 2 Kreator strony landing page Kreator pozwala stworzyć własną stronę internetową z unikalnym

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT DO DYPLOMU

SUPLEMENT DO DYPLOMU Projekt Jednolity System Obsługi Studentów Podręcznik użytkownika aplikacji SUPLEMENT DO DYPLOMU POLITECHNIKA WROCŁAWSKA wersja 1.02 ComputerLand Wrocław, czerwiec 2005 ComputerLand Podręcznik użytkownika

Bardziej szczegółowo

Własna strona WWW w oparciu o CMS

Własna strona WWW w oparciu o CMS Własna strona WWW w oparciu o CMS 1. Uruchomienie własnej strony WWW w oparciu o CMS Do uruchomienia własnej strony WWW, służy Aplikacja do zarządzania kontem w Uczelnianej Sieci Komputerowej ZUT, dostępna

Bardziej szczegółowo

WORDPRESS INSTRUKCJA OBSŁUGI

WORDPRESS INSTRUKCJA OBSŁUGI WORDPRESS INSTRUKCJA OBSŁUGI Zapraszamy do zapoznania się z Instrukcją obsługi panelu CMS Wordpress, która w krótkim czasie i bez większego kłopotu pozwoli na edycję treści i zawartości strony, w tym:

Bardziej szczegółowo

Edycja strony: W edycję danej strony wchodzimy poprzez naciśnięcie opcji

Edycja strony: W edycję danej strony wchodzimy poprzez naciśnięcie opcji Edycja strony: W edycję danej strony wchodzimy poprzez naciśnięcie opcji uzyskujemy widok: a. Wstawianie tekstów Tekst możemy wpisywać bezpośrednio w panelu lub wklejać do edytora. Jeśli wklejamy tekst

Bardziej szczegółowo

pl/administrator

pl/administrator Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią PrestaShop dla witryny snpromet.pl 1. Logowanie do systemu Aby zalogować się do systemu zarządzania treścią witryny należy przejść do adresu: http://snpromet.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania formularza Ankieta Trwałości

Instrukcja wypełniania formularza Ankieta Trwałości Instrukcja wypełniania formularza Ankieta Trwałości 1. Logowanie Ankieta dostępna jest jako formularz w systemie SEZAM, z którego wysyłane były wnioski: aplikacyjny oraz o płatność. Należy zalogować się

Bardziej szczegółowo

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy)

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Cz. 1. Tworzenie slajdów MS PowerPoint 2010 to najnowsza wersja popularnego programu do tworzenia prezentacji multimedialnych. Wygląd programu w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja redaktora strony

Instrukcja redaktora strony Warszawa 14.02.2011 Instrukcja redaktora strony http://przedszkole198.edu.pl wersja: 1.1 1. Zasady ogólne 1.1. Elementy formularza do wprowadzania treści Wyróżniamy następujące elementy do wprowadzania

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Opiekuna

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Opiekuna Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła Profil Opiekuna Spis treści 1 Podstawowe informacje 3 1.1 Przeglądarka internetowa........................................ 3 1.2 Logowanie i wylogowanie, sesja

Bardziej szczegółowo

PORADNIK Zasady i zalecenia pracy z plikami oraz tekstem na stronach nowego portalu SGH (na platformie SharePoint)

PORADNIK Zasady i zalecenia pracy z plikami oraz tekstem na stronach nowego portalu SGH (na platformie SharePoint) PORADNIK Zasady i zalecenia pracy z plikami oraz tekstem na stronach nowego portalu SGH (na platformie SharePoint) wersja 2.0. (6 listopada 2015 r.) Przygotowanie: Dział Informacji i Komunikacji, Dział

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła Profil Ucznia Spis treści 1 Podstawowe informacje 3 1.1 Przeglądarka internetowa........................................ 3 1.2 Logowanie i wylogowanie, sesja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Platformy nszkoła. Panel Opiekuna

Instrukcja obsługi Platformy nszkoła. Panel Opiekuna Instrukcja obsługi Platformy nszkoła Panel Opiekuna Spis Treści I. Rozpoczęcie pracy... 3 Pulpit... 3 Menu Start... 4 II. Dzienniczek Ucznia... 4 Historia ucznia... 6 III. Przedmioty... 7 Plan lekcji...

Bardziej szczegółowo

Aby pobrać program FotoSender naleŝy na stronę www.fotokoda.pl lub www.kodakwgalerii.astral.pl i kliknąć na link Program do wysyłki zdjęć Internetem.

Aby pobrać program FotoSender naleŝy na stronę www.fotokoda.pl lub www.kodakwgalerii.astral.pl i kliknąć na link Program do wysyłki zdjęć Internetem. FotoSender 1. Pobranie i instalacja programu Aby pobrać program FotoSender naleŝy na stronę www.fotokoda.pl lub www.kodakwgalerii.astral.pl i kliknąć na link Program do wysyłki zdjęć Internetem. Rozpocznie

Bardziej szczegółowo

UMIESZCZANIE WIADOMOŚCI NA SZKOLNEJ STRONIE INTERNETOWEJ

UMIESZCZANIE WIADOMOŚCI NA SZKOLNEJ STRONIE INTERNETOWEJ UMIESZCZANIE WIADOMOŚCI NA SZKOLNEJ STRONIE INTERNETOWEJ T U T O R I A L Z A W I E R A : 1. W P R O W A D Z E N I E D O Z A P L E C Z A W O R D P R E S S A 2. D O D A W A N I E G A L E R I I 3. D O D A

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury 1 Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Proces rejestracji i logowania

INSTRUKCJA OBSŁUGI Proces rejestracji i logowania INSTRUKCJA OBSŁUGI Proces rejestracji i logowania 1 Spis treści Omówienie funkcjonalności w panelu Beneficjenta...3 Strona główna...4 Proces rejestracji i logowania...5 Ponowne wysłanie linku aktywacyjnego...6

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/02_05/Z7 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 Tworzenie własnej witryny WWW - Zadanie 7 (D1) Zadanie 7 Modyfikowanie właściwości

Bardziej szczegółowo

mfaktura Instrukcja instalacji programu Ogólne informacje o programie www.matsol.pl biuro@matsol.pl

mfaktura Instrukcja instalacji programu Ogólne informacje o programie www.matsol.pl biuro@matsol.pl mfaktura Instrukcja instalacji programu Ogólne informacje o programie www.matsol.pl biuro@matsol.pl Instalacja programu 1. Po włożeniu płytki cd do napędu program instalacyjny powinien się uruchomić automatyczne.

Bardziej szczegółowo

Dostęp do poczty przez www czyli Kerio Webmail Poradnik

Dostęp do poczty przez www czyli Kerio Webmail Poradnik Dostęp do poczty przez www czyli Kerio Webmail Poradnik Spis treści 1. Przeglądarka internetowa 2. Logowanie do Kerio Webmail 3. Zmiana hasła 4. Specjalne właściwości i ograniczenia techniczne Webmaila

Bardziej szczegółowo

Do korzystania z platformy zalecana jest przeglądarka Google Chrome

Do korzystania z platformy zalecana jest przeglądarka Google Chrome Do korzystania z platformy zalecana jest przeglądarka Google Chrome UWAGA Inne zalecane Przeglądarki to: Aby pobrać przeglądarkę za darmo należy wejść na stronę www.google.pl Opera Mozilla Firefox Kliknąć

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORGANIZACJI W GENERATORZE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH SI NAWIKUS

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORGANIZACJI W GENERATORZE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH SI NAWIKUS INSTRUKCJA REJESTRACJI ORGANIZACJI W GENERATORZE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH SI NAWIKUS Wersja 1.1 Pro j e k t P I N A W I K U S i n n o w a c y j n a m e t o d a m o n i t o r i n g u k o n t r a k t o w a

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rejestracji ASN RadioOS

Przewodnik instalacji i rejestracji ASN RadioOS Przewodnik instalacji i rejestracji ASN RadioOS Niniejszy dokument przeprowadzi krok po kroku użytkowników oprogramowania RadioOS przez proces instalacji i rejestracji systemu. Kolejne kroki do wykonania

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie Word

Podstawowe czynnos ci w programie Word Podstawowe czynnos ci w programie Word Program Word to zaawansowana aplikacja umożliwiająca edytowanie tekstu i stosowanie różnych układów, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z konsultacji online

Instrukcja korzystania z konsultacji online Instrukcja korzystania z konsultacji online Dostęp do konsultacji wymaga zalogowania się na konto przeznaczone dla uczestnika/uczestniczki projektu. Strona WWW projektu jak i witryny dla poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla studentów 1. Logowanie do APD Adres internetowy serwisu Archiwum Prac Dyplomowych Uniwersytetu Jagiellońskiego: http://apd.uj.edu.pl Aby zalogować się do serwisu

Bardziej szczegółowo

Pokaz slajdów na stronie internetowej

Pokaz slajdów na stronie internetowej Pokaz slajdów na stronie internetowej... 1 Podpisy pod zdjęciami... 3 Publikacja pokazu slajdów w Internecie... 4 Generator strony Uczelni... 4 Funkcje dla zaawansowanych użytkowników... 5 Zmiana kolorów

Bardziej szczegółowo

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu 2. Po wybraniu szablonu ukaŝe się nam ekran jak poniŝej 3. Następnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje

Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje Opis panelu użytkownika Pierwsze zalogowanie w systemie Procedura resetowania hasła Składanie nominacji krok po kroku System Telnom Nominacje znajduje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar

Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar UWAGA dostęp do Google Scholar wymaga posiadania konta Google. Utworzenie jednego konta Google pozwala na dostęp do wszystkich usług Google. Oznacza to, że jeśli

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne. Jak wyłączyć obsługę plików cookie w przeglądarkach internetowych? Przeglądarka Internet Explorer

Problemy techniczne. Jak wyłączyć obsługę plików cookie w przeglądarkach internetowych? Przeglądarka Internet Explorer Problemy techniczne Jak wyłączyć obsługę plików cookie w przeglądarkach internetowych? Udostępniając treści w naszych serwisach internetowych wykorzystujemy pliki cookie (tzw. ciasteczka) na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania platformy edukacyjnej edutodo

Instrukcja użytkowania platformy edukacyjnej edutodo S t o w a r z y s z e n i e Edukacja dla Przyszłości PLUS ul. Wachowiaka 2a 60 681 Poznań tel.: +48 61 828 89 23 Instrukcja użytkowania platformy edukacyjnej edutodo UŻYTKOWNIK - NAUCZYCIEL Wersja 1.00.00

Bardziej szczegółowo

Tworzenie strony internetowej krok po kroku

Tworzenie strony internetowej krok po kroku Tworzenie strony internetowej krok po kroku 1. Wejdź na stronę www.urowizyta.pl/rejestracja i wypełnij formularz rejestracji. W polu Kod aktywacyjny wpisz kod, który znajduje się na końcu ulotki wręczonej

Bardziej szczegółowo

Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007

Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007 Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007 Animacja (przejście) slajdu... 2 Wybór przejścia slajdu... 2 Ustawienie dźwięku dla przejścia... 3 Ustawienie szybkości przejścia slajdu... 4 Sposób przełączenia

Bardziej szczegółowo

W polu: Tytuł : wpisujemy prostą, zroumiałą dla odbiorcy treści nazwę dokumentu, który chcemy opublikować (pole o ograniczonej ilości znaków). W ikonc

W polu: Tytuł : wpisujemy prostą, zroumiałą dla odbiorcy treści nazwę dokumentu, który chcemy opublikować (pole o ograniczonej ilości znaków). W ikonc INSTRUKCJA WPROWADZANIA INFORMACJI DO BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ bip.um.szczecin.pl (Na przykładzie ogłoszeń o wszczęciu postępowania przetargowego) Rozpoczynamy pracę na stronie głównej UMiNET -

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Platformy nszkoła. Panel Ucznia

Instrukcja obsługi Platformy nszkoła. Panel Ucznia Instrukcja obsługi Platformy nszkoła Panel Ucznia Spis Treści I. Rozpoczęcie pracy... 3 Pulpit... 3 Menu Start... 4 Tablica... 4 II. Mój profil... 5 Dane personalne... 5 Adres do korespondencji... 6 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych instrukcja dla opiekunów prac Spis treści 1. Informacje wstępne... 2 1.1. Logowanie... 2 1.2. Poruszanie się po serwisie... 2 2. Archiwizacja pracy w APD zadania opiekuna pracy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z systemu poczty NetMail 3.52. (wersja skrócona)

Instrukcja korzystania z systemu poczty NetMail 3.52. (wersja skrócona) Instrukcja korzystania z systemu poczty NetMail 3.52 (wersja skrócona) System pocztowy NetMail umożliwia użytkownikom dostęp do skrzynki pocztowej (bez konieczności logowania się z użyciem klienta sieci

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla studentów

Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla studentów Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla studentów Projekt eprz otwarta platforma e-usług zintegrowana z systemem informatycznym nowej generacji 2 Spis treści 1 Wstęp...4 2 Wykaz zadań do wykonania przez

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA DYREKTORA PLACÓWKI EDUKACYJNEJ JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU DYREKTORA narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Wielkopolski system doradztwa edukacyjno-zawodowego Poznań,

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA I PUBLIKACJA ARTYKUŁÓW W SERWISIE. www.swiat-angielskiego.pl TUTORIAL

REJESTRACJA I PUBLIKACJA ARTYKUŁÓW W SERWISIE. www.swiat-angielskiego.pl TUTORIAL REJESTRACJA I PUBLIKACJA ARTYKUŁÓW W SERWISIE www.swiat-angielskiego.pl TUTORIAL REJESTRACJA Aby zostać Redaktorem portalu i mieć możliwość publikacji swoich artykułów należy wykonać krok 1 REJESTRACJA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ Spis treści: 1 Logowanie do panelu administracyjnego 2 Dodawanie obiektów na stronie 2.1 Wybór podstrony 2.2 Wybór obiektu 2.2.1 Dodawanie obiektów tekstowych

Bardziej szczegółowo

Poniżej znajduje się instrukcja konfiguracji najpopularniejszych programów do obsługi poczty.

Poniżej znajduje się instrukcja konfiguracji najpopularniejszych programów do obsługi poczty. Uwagi ogólne System pocztowy NetMail wspiera protokoły pocztowe IMAP oraz SMTP (protokół POP3 został wyłączony). Umożliwia to współpracę z programami pocztowymi takimi jak Outlook Express, Mozilla Thunderbird

Bardziej szczegółowo

Wczytywanie cenników z poziomu programu Norma EXPERT... 2. Tworzenie własnych cenników w programie Norma EXPERT... 4

Wczytywanie cenników z poziomu programu Norma EXPERT... 2. Tworzenie własnych cenników w programie Norma EXPERT... 4 Spis treści Wczytywanie cenników z poziomu programu Norma EXPERT... 2 Tworzenie własnych cenników w programie Norma EXPERT... 4 Wczytywanie cenników z poziomu serwisu internetowego www.intercenbud.pl do

Bardziej szczegółowo

Tworzenie kampanii mailowych. Tworzenie kampanii mailowych.

Tworzenie kampanii mailowych. Tworzenie kampanii mailowych. Tworzenie kampanii mailowych. Główną funkcjonalnością wielokrotnego autorespondera Pername Mail Marketer jest możliwość prowadzenia kampanii mailowych. Mówiąc prościej jest to masowe wysyłanie wiadomości

Bardziej szczegółowo

Jak dodać wpis? Po zalogowaniu na blog znajdujesz się w panelu administracyjnym. Po lewej stronie widzisz menu:

Jak dodać wpis? Po zalogowaniu na blog znajdujesz się w panelu administracyjnym. Po lewej stronie widzisz menu: Jak dodać wpis? Po zalogowaniu na blog znajdujesz się w panelu administracyjnym. Po lewej stronie widzisz menu: Klikasz Wpisy, a następnie Dodaj nowy i otwiera się taki ekran: 1 W tym miejscu tworzysz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dodawania obiektów do strony Ekonomika.

Instrukcja dodawania obiektów do strony Ekonomika. Instrukcja dodawania obiektów do strony Ekonomika. Klikasz na zaloguj, aby przejść do strony logowania Podajesz login i hasło na WWW i klikasz Zaloguj W dodatkowym menu wybierasz Dodaj artykuł W edytorze

Bardziej szczegółowo

PORADNIK Praca z wydarzeniami na witrynach nowego portalu SGH (na platformie SharePoint)

PORADNIK Praca z wydarzeniami na witrynach nowego portalu SGH (na platformie SharePoint) PORADNIK Praca z wydarzeniami na witrynach nowego portalu SGH (na platformie SharePoint) wersja 1.0. (24 maja 2013 r.) Przygotowanie: Biuro Informacji i Promocji, Centrum Informatyczne Poradnik przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z konta pracownika na stronie www http://poznan.apuniapol.eu:60200/cr2platnik.dll

Instrukcja korzystania z konta pracownika na stronie www http://poznan.apuniapol.eu:60200/cr2platnik.dll Instrukcja korzystania z konta pracownika na stronie www http://poznan.apuniapol.eu:60200/cr2platnik.dll W odpowiedzi na oczekiwania pracowników udostępniona została specjalna strona internetowa. Po zalogowaniu

Bardziej szczegółowo

Włączanie/wyłączanie paska menu

Włączanie/wyłączanie paska menu Włączanie/wyłączanie paska menu Po zainstalowaniu przeglądarki Internet Eksplorer oraz Firefox domyślnie górny pasek menu jest wyłączony. Czasem warto go włączyć aby mieć szybszy dostęp do narzędzi. Po

Bardziej szczegółowo

Kerio Webmail, czyli dostęp do poczty przez WWW

Kerio Webmail, czyli dostęp do poczty przez WWW Kerio Webmail, czyli dostęp do poczty przez WWW Spis treści: 1. Informacje ogólne 2. Obsługa wiadomości: a) Tworzenie nowej wiadomości b) Odbieranie wiadomości c) Filtrowanie wiadomości 3. Kontakty, Kalendarz,

Bardziej szczegółowo

Mercedes-Benz WebParts

Mercedes-Benz WebParts Mercedes-Benz WebParts Informator dla Klientów Mercedes-Benz WebParts, został gruntownie przebudowany, ten materiał zawiera krótki przegląd podstawowych funkcjonalności dla wersji 4.0 Ekran startowy Po

Bardziej szczegółowo

Kurs obsługi systemu CMS. Prawie wszystkie treści wyświetlające się na stronie są zlokalizowane w dziale artykuły.

Kurs obsługi systemu CMS. Prawie wszystkie treści wyświetlające się na stronie są zlokalizowane w dziale artykuły. Kurs obsługi systemu CMS Zaczynając przygodę z systemem zarządzania treścią Joomla 2.5 należy przedstawić główny panel administratora. Całość zaprojektowana jest w kombinacji dwóch systemów nawigacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Wstęp 5 Rozdział 1. Instalacja systemu 13. Rozdział 2. Logowanie i wylogowywanie 21 Rozdział 3. Pulpit i foldery 25. Rozdział 4.

Wstęp 5 Rozdział 1. Instalacja systemu 13. Rozdział 2. Logowanie i wylogowywanie 21 Rozdział 3. Pulpit i foldery 25. Rozdział 4. Wstęp 5 Rozdział 1. Instalacja systemu 13 Uruchamianie Ubuntu 14 Rozdział 2. Logowanie i wylogowywanie 21 Rozdział 3. Pulpit i foldery 25 Uruchamianie aplikacji 25 Skróty do programów 28 Preferowane aplikacje

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla studentów Ogólna procedura przygotowania pracy do obrony w Archiwum Prac Dyplomowych 1. Student rejestruje pracę w dziekanacie tej jednostki uczelni, w której pisana

Bardziej szczegółowo