7) każda podstrona może posiadać w menu dalsze podstrony, do 3 poziomu szczegółowości. Wymagania dotyczące funkcjonalności strony internetowej: 1)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "7) każda podstrona może posiadać w menu dalsze podstrony, do 3 poziomu szczegółowości. Wymagania dotyczące funkcjonalności strony internetowej: 1)"

Transkrypt

1 Zapytanie ofertowe na wykonanie strony internetowej projektu, jej administrację, aktualizację i hosting oraz dostarczenie oprogramowania do zdalnej kontroli pulpitu RDP lub jego odpowiednik w ramach projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu w Powiecie Limanowskim. Wykonanie strony internetowej projektu, jej administrację, aktualizację i hosting oraz dostarczenie oprogramowania do zdalnej kontroli pulpitu RDP lub jego odpowiednik w ramach projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu w Powiecie Limanowskim. Zapraszamy Państwa do udziału w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) w związku z Rozdziałem II 2 ust. 2 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro realizowanych w Starostwie Powiatowym w Limanowej stanowiącym załącznik nr 2 do Uchwały nr 909/11 Zarządu Powiatu Limanowskiego z dnia 20 sierpnia 2010 r. w formie zapytania ofertowego na: Wykonanie strony internetowej projektu, jej administrację, aktualizację i hosting oraz dostarczenie oprogramowania do zdalnej kontroli pulpitu RDP lub jego odpowiednik w ramach projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu w Powiecie Limanowskim. Projekt współfinansowany jest z budżetu Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjna Innowacyjna Gospodarka , Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu einclusion, Oś. Priorytetowa 8 Społeczeństwo informacyjne zwiększenie innowacyjności gospodarki. I. Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie strony internetowej projektu, jej administracja, aktualizacja i hosting oraz dostarczenie oprogramowania do zdalnej kontroli pulpitu RDP lub jego odpowiednik w ramach projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu w Powiecie Limanowskim, zgodnie z Przewodnikiem w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, dla Beneficjentów i Instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu, dostępnym na stronie internetowej:http://www.poig.gov.pl/zpfe/documents/przewodnik_dla_beneficjentow_dot_i_i_prom_proj_wersja_12_2012.pdf. 2. Wytyczne dotyczące przedmiotu zamówienia: Wykonawca zobowiązuje się do wykonania strony internetowej projektu w formie elektronicznej wraz z zawartością merytoryczną i graficzną, zarówno strony głównej oraz podstron, a ponadto systemu linków i banerów wraz z ich wzajemną hierarchią powiązań, zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami dotyczącymi przedmiotu zamówienia opisanymi poniżej. Wykonawca zobowiązuje się również do uruchomienia wykonanej strony, utrzymania hostingu, administrowania i jej aktualizowania. Struktura strony internetowej projektu: 1) strona internetowa projektu powinna zawierać stronę główną, zakładki / podstrony takie jak: Aktualności, O projekcie, Przystąpienie do projektu, Galeria, Kontakt, 2) branża: Projekt finansowany prze UE, 3) rodzaj: strona o charakterze informacyjnym, 4) czas utrzymania: r r. wraz z hostingiem. Wymagania dotyczące wyglądu strony: 1) przejrzystość i czytelność, 2) wygląd klasyczny, adekwatny do tematyki strony, 3) grafika oraz kolory powinny być spójne z systemem identyfikacji wizualnej Narodowej Strategii Spójności dla programu POIG, 4) strona www musi być kompatybilna z przeglądarkami internetowymi (IE, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari) i systemem użytkownika. Technologie użyte do budowy strony powinny zapewnić poprawne wyświetlanie jej na wszystkich urządzeniach (komputer, laptop, tablet, smartphone), systemach i oprogramowaniach, oraz szybkie ładowanie strony, 5) tekst i linki wyraźne, 6) strona optymalizowana do poprawnego wyświetlania w standardowej rozdzielczości, umieszczona centralnie,

2 7) każda podstrona może posiadać w menu dalsze podstrony, do 3 poziomu szczegółowości. Wymagania dotyczące funkcjonalności strony internetowej: 1) strona w języku polskim, 2) strona internetowa utworzona z systemem zarządzania treścią (CMS), 3) strona musi być w pełni zarządzana z panelu administracyjnego dostępnego dla użytkowników o określonych uprawnieniach, 4) panel administracyjny umożliwia samodzielne dodawanie, edytowanie, usuwanie całych podstron z użyciem edytorów WYSIWYG z możliwością podglądu strony przed jej opublikowaniem, edytor powinien pozwalać na wstawienie własnego kodu HTML oraz PHP. Edytor WYSIWYG musi mieć możliwość obsadzania tabel, grafik oraz obiektów FLASH w treści strony. Wszystkie obrazy wstawione do treści strony w danym artykule wyświetlają się jako galeria. Umożliwienie dodania/edycji/zmiany tytułu, słów kluczowych oraz opisu dla każdej podstrony/artykułu, 5) panel administracyjny musi zezwalać na budowanie hierarchii menu z możliwością podpięcia pod dowolną podstronę jak i strony zewnętrzne, 6) panel administracyjny umożliwia obsługę plików do pobrania i galerii dodawanie, usuwanie, budowanie hierarchii katalogów, 7) panel administracyjny umożliwia dodawanie, edycję i usuwanie użytkowników z kontrolą ich uprawnień na poziomach, które można będzie samemu dodawać, edytować, usuwać. Równocześnie z dodaniem użytkownika do systemu jest dla niego automatycznie tworzone konto do obsługi poczty . Przy zmianie hasła użytkownika, automatycznie zmienia się także hasło do jego skrzynki pocztowej, 8) wszystkie treści zamieszczone na stronie, będą miały możliwość generowania ich do dokumentów PDF oraz wersji do wydruku, 9) strona musi spełniać wymogi bezpieczeństwa uniemożliwiające zmianę jakiejkolwiek jej części przez osoby trzecie, 10) panel administracyjny pozwala na konfigurację i obsługę dodatkowych modułów takich jak wsparcie dla BO oraz Newsletter, 11) strona zawiera moduły (wszystkie w pełni obsługiwane w panelu administracyjnym): a) ostatnio dodane artykuły na stronie, b) najczęściej czytane artykuły na stronie, c) polecane artykuły, zmieniające się cyklicznie początkowe fragmenty artykułów umożliwiające bezpośrednie przejście do pełnej treści, d) galerie z podziałem na katalogi, e) kalendarz, f) licznik gości, statystyki odwiedzin g) sonda/ankieta, h) banery w nagłówku strony, i) newsletter z możliwością wyboru w panelu administracyjnym do których adresów ma być wysyłana wiadomość, moduł obsługiwany automatycznie przez system, j) polecane strony internetowe, k) kanał RSS uwzględniający tylko wybrane treści/artykuły, l) wyszukiwarka przeszukująca w treści zawarte na stronie, m) formularz kontaktowy (umożliwiający wysłanie wiadomości do administratora), n) moduł wsparcie dla BO zezwala użytkownikowi na prowadzenie rozmowy z administratorem po zalogowaniu się na stronie. Po każdym logowaniu użytkownika, do administratora zostaje wysłany SMS Eco (do 5000 wysłanych wiadomości sms koszt ich wysłania pokrywa Wykonawca) z informacją o fakcie logowania wraz z czasem kiedy to nastąpiło, a także kto się zalogował. Moduł, za zgodą użytkownika, potrafi odczytać informacje (niezbędne do nawiązania połączenia przez program działający poprzez protokół RDP lub jego odpowiednik) z jego komputera Informacje te przekazywane są administratorowi w celu nawiązania zdalnego dostępu do komputera użytkownika w celu udzielenia szybkiej pomocy. Administrator, do połączenia się z komputerem użytkownika, wykorzysta oprogramowanie do kontroli zdalnej, dostarczone przez Wykonawcę, o) moduł umożliwiający sprawdzanie jakości i prędkości łącza, dostępny po zalogowaniu użytkownika, p) mapa strony w postaci plików xml z szablonami xsl zoptymalizowana pod wyszukiwarki internetowe, linki do mapy umieszczone w stopce strony, r) wtyczka do portali społecznościowych, 12) strona musi obsługiwać system szablonów,

3 13) strona musi umożliwiać pełnej integracji z forum, o ile zajdzie konieczność jego wstawienia, 14) na stronie mają działać wyłącznie przyjazne linki, 15) strona musi być podpięta pod statystyki odwiedzin strony dostępne z panelu administracyjnego, 16) informacja o wykorzystywaniu plików cookie o ile takie będą. Wykonawca zapewni każdemu użytkownikowi konto pocztowe o pojemności min. 1GB, do obsługi konta pocztowego, na serwerze powinna być zainstalowana odpowiednia aplikacja. Wykonawca zapewni dodatkowe oprogramowanie oparte o protokół RDP lub jego odpowiednik, umożliwiające na zdalne przejęcie kontroli nad komputerem użytkownika. Wykonawca zapewni to oprogramowanie dla każdego użytkownika zarejestrowanego w systemie. Oprogramowanie będzie można pobrać z wykonanej strony internetowej. Wykonawca przedstawi minimum 3 propozycje projektu graficznego strony, z których Zamawiający wybiera jeden odpowiadający projekt graficzny. Projekty graficzne zostaną przedstawione Zamawiającemu do akceptacji na nośniku CD, drogą mailową lub w formie wydruku kolorowego poszczególnych stron i podstron. Wykonawca zobowiązuje się do hostingu strony przez okres trwania projektu. Nie dopuszcza się umieszczania reklam na stronie. Wykonawca zobowiązuje się do administracji i aktualizacji strony internetowej przez okres trwania Projektu począwszy od momentu protokolarnego odbioru strony. Zamawiający będzie miał prawo do zmian struktury merytorycznej już gotowej i uruchomionej strony w miarę własnych potrzeb i wytycznych odpowiednich instytucji. Administracja strony internetowej będzie polegać na: 1) bieżącym usuwaniu wszelkich błędów w funkcjonowaniu strony internetowej oraz poczty (w terminie 24 godzin od momentu zgłoszenia problemu), 2) bieżącej aktualizacji strony, obejmującej zamieszczanie na stronie treści przekazywanych przez Zamawiającego i aktualizację Komponentów, 3) zmian w szablonie strony, gdzie łączny czas aktualizacji nie przekroczy 20 godzin roboczych, 4) Zamawiający będzie przesyłał Wykonawcy materiały do umieszczania na stronie drogą elektroniczną, 5) Wykonawca przekazane przez Zamawiającego materiały, umieści na stronie w przeciągu 24 godzin od daty przekazania w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku), gdzie łączny czas aktualizacji nie przekroczy 20 godzin roboczych, 6) utrzymaniu kont pocztowych w zakupionej domenie, 7) wykonywanie kopii bezpieczeństwa, odpowiedzialność za kopię zapasową strony www ponosi Wykonawca. Strona www powinna zawierać: 1) logo Unii Europejskiej z podpisem Unia europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, 2) logo Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka z podpisem Innowacyjna Gospodarka. Narodowa Strategia Spójności, 3) herb Powiatu Limanowskiego, 4) logo projektu, 5) informacji o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wraz hasłem promocyjnym: Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjnego Gospodarka CPV: Usługi w zakresie projektowania stron www II. Główne warunki udziału w postępowaniu 1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: a) posiadają wiedzę i doświadczenie w świadczeniu usług objętych zamówieniem, b) dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 2. Ponadto wymagana jest: a) należyta staranność przy realizacji umowy, b) ustalenia i decyzje dotyczące wykonania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. 3. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych

4 ofert. III. Przygotowanie i złożenie oferty a) Ofertę należy przygotować zgodnie z Załącznikiem nr 1 Formularz ofertowy do niniejszego zapytania ofertowego. b) Ofertę należy złożyć w formie pisemnej: - osobiście w Siedzibie Zamawiającego, pokój nr: Kancelaria Ogólna, I piętro, budynek B, wypełnione dokumenty należy opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu w Powiecie Limanowskim oferta na wykonanie strony internetowej projektu, - faxem na nr (liczy się data wpływu), - na adres owy: ) w tytule wpisując Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu w Powiecie Limanowskim oferta na wykonanie strony internetowej projektu, dokumenty przesłane drogą mailową powinny być opatrzone podpisem elektronicznym lub czytelnie zeskanowane z oryginalnym podpisem: do dnia r. do godz. 10 Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane. c) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. IV. Termin realizacji zamówienia: do r. V. Kontakt z Wykonawcą Wszelkie pytania związane z niniejszym zapytaniem należy kierować na adres w tytule wpisując Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu w Powiecie Limanowskim pytanie wykonanie strony internetowej projektu. VI. Kryterium wyboru oferty a) Ceny oferty muszą być podane w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, b) Ceny podane w ofercie nie podlegają zmianom przez cały okres trwania umowy, c) Zaoferowana cena winna uwzględnić wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, świadczone przez okres i na warunkach określonych w ofercie Wykonawcy, w tym także koszty z tytułu przeniesienia majątkowych praw autorskich. d) Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy, która będzie zawierała najniższą cenę brutto za wskazane zamówienie i będzie zgodna z niniejszym zapytaniem. Ocena ofert dokonywana będzie według następującego wzoru: najniższa cena ofertowa brutto C = x 100 pkt. cena brutto oferty badanej VII. Termin ważności oferty: 30 dni VIII. Załączniki Załącznikami do niniejszego zapytania są: 1) Formularz ofertowy, 2) Wzór umowy, 00 Wzór protokołu zdawczo odbiorczego. Załączniki Protokół odbioru.pdf Data: :35:25 Rozmiar: k Załącznik nr 2.pdf Data: :18:50 Rozmiar: k Załącznik nr 1.pdf Data: :18:50 Rozmiar: k Załącznik nr 3.pdf Data: :18:50 Rozmiar: k

5 Liczba odwiedzin: 455 Podmiot udostępniający informację: Osoba wprowadzająca informację: Osoba odpowiedzialna za informację: Starostwo Powiatowe w Limanowej Dariusz Pajor Natanek Marcin Czas wytworzenia: :27:02 Czas publikacji: :27:02 Data przeniesienia do archiwum: Brak

ZAPYTANIE OFERTOWE. A. Specyfikacja wymagań na utworzenie portalu internetowego

ZAPYTANIE OFERTOWE. A. Specyfikacja wymagań na utworzenie portalu internetowego GPI.271.2.23.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Nowy Targ, dnia 3 września 2014 r. Gmina Nowy Targ, zwana dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty na wykonanie portalu internetowego, administrowanie portalem,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 07.01.2013 r. Zaproszenie do złożenia ofert nr 07.01.2013/POIG.8.3/FEN-ŁOMŻA z dnia 07.01.2013 r. Zamawiający:

Warszawa, dnia 07.01.2013 r. Zaproszenie do złożenia ofert nr 07.01.2013/POIG.8.3/FEN-ŁOMŻA z dnia 07.01.2013 r. Zamawiający: Warszawa, dnia 07.01.2013 r. Zaproszenie do złożenia ofert nr 07.01.2013/POIG.8.3/FEN-ŁOMŻA z dnia 07.01.2013 r. Zamawiający: Fundacja Euro Nation Zarejestrowana w rejestrze prowadzonym przez: Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Strona musi być zoptymalizowana pod kątem czasu ładowania (mała łączna wielkość plików tworzących pojedynczą stronę).

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Strona musi być zoptymalizowana pod kątem czasu ładowania (mała łączna wielkość plików tworzących pojedynczą stronę). ZAPYTANIE OFERTOWE CUPT/DO/OZ/25/5/1/IM/15/SW Szanowni Państwo, Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na Projekt i wykonanie serwisu internetowego dla Centrum

Bardziej szczegółowo

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE OFERTOWE (dla zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro) Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu zaprasza do złożenia oferty na: 1. wykonanie usługi opracowania,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 16 lipca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 16 lipca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 16 lipca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie strony internetowej oraz jej obsługę w ramach projektu Biotechnologia i ochrona środowiska nowoczesne kształcenie na studiach I stopnia dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na przygotowanie projektu oraz wykonanie serwisu internetowego www.kfk.org.pl

Zapytanie ofertowe na przygotowanie projektu oraz wykonanie serwisu internetowego www.kfk.org.pl Warszawa, 29.09.2011 r. Zapytanie ofertowe na przygotowanie projektu oraz wykonanie serwisu internetowego www.kfk.org.pl I. Cel zapytania Serwis internetowy jest skierowany do funduszy oraz zarządzających

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Nazwa zamówienia Zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Knurowie. Cel zamówienia Strona internetowa

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy Załącznik nr 1 Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy 1. Opracowanie kompleksowej koncepcji rozwoju i funkcjonowania Systemu Obsługi Inwestora. Wykonawca w oparciu o założenia przedstawione przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Opracowanie, wdrożenie i świadczenie innowacyjnej e-usługi w postaci interaktywnego agenta wydawniczego

Opracowanie, wdrożenie i świadczenie innowacyjnej e-usługi w postaci interaktywnego agenta wydawniczego Łomianki, 16.09.2013 EDUKACJA INTERNET DIALOG Sp. z o. o. z siedzibą w Łomiankach ul. Warszawska 141 05-092 Łomianki KRS 0000402668 NIP 1182081363 REGON 145887893 Zapytanie ofertowe dotyczące: 1. opracowania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014 Tyczyn, 30 czerwca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014 dotyczące: dostawy serwera z macierzą dyskową, wykonania i wdrożenia portalu internetowego oraz zapewnienie usługi kolokacji serwera w związku

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Ostrów Wielkopolski miastem aktywnych obywateli

Projekt pn. Ostrów Wielkopolski miastem aktywnych obywateli Znak sprawy: KS.273.6.2014 Ostrów Wielkopolski, 19.08.2014 r. ZAPYTANIE CENOWE dotyczące udzielenia zamówienia poniżej kwoty 30 000 euro w ramach realizacji projektu pn. Ostrów Wielkopolski miastem aktywnych

Bardziej szczegółowo

Zamawiający. Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101

Zamawiający. Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zaprojektowanie, wykonanie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla rozwoju Mazowsza Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia. Załącznik nr 1

Przedmiot zamówienia. Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 Przygotowanie projektu oraz wykonanie strony internetowej Projektu LIFE+ Carrying out necessary conservation work on a territory of Szachownica Cave designated within Natura 2000 / Wykonanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. w sprawie udzielenia zamówienia na usługi zaprojektowania, stworzenia, utrzymania

ZAPYTANIE OFERTOWE. w sprawie udzielenia zamówienia na usługi zaprojektowania, stworzenia, utrzymania ZAPYTANIE OFERTOWE w sprawie udzielenia zamówienia na usługi zaprojektowania, stworzenia, utrzymania i administrowania strony internetowej dla projektu pn. Równość kobiet i mężczyzn w procesach podejmowania

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa systemu zarządzania treścią (CMS) wraz z niezbędnymi licencjami, szkoleniami, wsparciem oraz jego instalacja, uruchomienie,

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. W imieniu Partnerstwa lokalnych grup działania, zwanego dalej Partnerstwem, tworzonego przez:

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. W imieniu Partnerstwa lokalnych grup działania, zwanego dalej Partnerstwem, tworzonego przez: ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W imieniu Partnerstwa lokalnych grup działania, zwanego dalej Partnerstwem, tworzonego przez: 1. Lokalną Grupę Działania Białe Ługi, 2. Lokalną Grupę Działania Dorzecze Bobrzy,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące stworzenia platformy internetowej oraz budowy informatycznej gry internetowej skierowanej do uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach projektu: Innowacyjne

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miasto.limanowa.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miasto.limanowa.pl Wersja archiwalna Dostawa komputerów przenośnych i drukarek wraz z oprogramowaniem w ramach realizacji projektu "INTERNET SZANSĄ DLA ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM CYFROWYM MIESZKAŃCÓW MIASTA LIMANOWA" Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/2013 na dostawę Platformy B2B

Zapytanie ofertowe nr 2/2013 na dostawę Platformy B2B Europrojekt Gdańsk Spółka Akcyjna Gdańsk 02 lipca 2013 roku ul. Nadwiślańska 55 80-680 Gdańsk Zapytanie ofertowe nr 2/2013 na dostawę Platformy B2B Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący zadania. pt.: Wykonanie, administrowanie, zarządzanie treścią oraz

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący zadania. pt.: Wykonanie, administrowanie, zarządzanie treścią oraz Załącznik nr 4 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący zadania pt.: Wykonanie, administrowanie, zarządzanie treścią oraz promocja portalu internetowego o tematyce kulturalnej Zamówienie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r. Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Karolina Boboli Doradztwo ul. Obozowa 88 lok. 2 01-434 Warszawa tax@karolinaboboli.eu www.karolinaboboli.eu ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r. Szanowni

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAPROJEKTOWANIE, WDROŻENIE, UTRZYMANIE I ADMINISTROWANIA STRONY INTERNETOWEJ W RAMACH REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO PN

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAPROJEKTOWANIE, WDROŻENIE, UTRZYMANIE I ADMINISTROWANIA STRONY INTERNETOWEJ W RAMACH REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO PN Złotoryja, 14.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAPROJEKTOWANIE, WDROŻENIE, UTRZYMANIE I ADMINISTROWANIA STRONY INTERNETOWEJ W RAMACH REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO PN. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do zaproszenia I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup i rejestracja domeny, opracowanie szaty graficznej i oprogramowania portalu promującego spożycie

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Załącznik nr 2 do Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Zakładu Dróg i Zieleni w Wołominie Nr 3/2012 z dnia 03.sierpnia 2012 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 8 kwietnia 2014 r. ZATWIERDZAM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2014 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający: PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast.

Bardziej szczegółowo

Firma Lobo pragnie poinformować, iż znalazła się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG.

Firma Lobo pragnie poinformować, iż znalazła się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG. Warszawa, 03.03.2014 LOBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA AL. NIEPODLEGŁOŚCI 151 LOK 9, 02-555 WARSZAWA NIP 951 233 40 22 REGON 142843056 KRS 0000379784 Firma Lobo pragnie poinformować,

Bardziej szczegółowo

U N I W E R S Y T E T W A R S Z A W S K I Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa SIWZ opublikowana na stronie: www.chem.uw.edu.

U N I W E R S Y T E T W A R S Z A W S K I Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa SIWZ opublikowana na stronie: www.chem.uw.edu. U N I W E R S Y T E T W A R S Z A W S K I Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa SIWZ opublikowana na stronie: www.chem.uw.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Usługę polegającą

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. ul. Wileńska 14 a, 03-414 Warszawa Postępowanie nr PR-23/2015 Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor Warszawa,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Ateneum Hurtownia Książek Sp.j. Adam Zegiel, Maciej Kogut ul. Nad Drwiną 10 30-741 Kraków Kraków, 21.05.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty

Bardziej szczegółowo